1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01; XAPFS24D01; XAPFT36A01; XAPFS36B01; XAPFS36C01; XAPFS36D01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ) i staną się Abonentami 2 sieci Plus. 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 4. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 5. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 2. Klient w ramach Promocji wybiera jeden z promocyjnych planów cenowych: 90, Bez Limitu 100 z 2 GB, 110 z 2,5 GB, 125 z 3GB, 140 z 4GB, 160 z 5GB lub 180 z 10GB ( Promocyjny Plan Cenowy ) zgodnie z poniższą specyfikacją: 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów.

2 Promocyjny Plan Cenowy z 2 GB 110 z 2,5 GB 125 z 3 GB 140 z 4 GB 160 z 5 GB 180 z 10 GB Abonament dla Klientów z nowym numerem Abonament dla Klientów przenoszących numer do sieci Plus Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych 3 Stawka za minutę połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 4 Stawka za wysyłkę krajowej wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych 5 Bezpłatny Pakiet minut na połączenia międzynarodowe 90 zł (110,70 zł z 80 zł (98,40 zł z 100 zł (123 zł z 90 zł (110,70 zł z 110 zł (135,30 zł z 100 zł (123 zł z 125 zł (153,75 zł z 115 zł (141,45 zł z 0 zł 0 zł 0 zł 140 zł (172,20 zł z 130 zł (159,90 zł z 160 zł (196,80 zł z 150 zł (184,50 zł z 180 zł (221,40 zł z 170 zł (209,10 zł z niedostępny 100 minut 100 minut 200 minut 300 minut 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem opłaty za usługi telekomunikacyjne naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy 250. Promocyjna opłata aktywacyjna 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów zawartych w ramach Promocji wynosi 35 zł (43,05 zł z. Rabat na abonament w ramach MNP 5. Abonent, który w ramach Promocji skorzysta z możliwości przeniesienia przydzielonego numeru w ruchomej publicznej sieci telefonicznej z sieci innego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci Plus otrzyma 10 zł (12,30 zł z rabatu na abonament w ramach przeniesienia numeru do sieci Plus (Rabat MNP) od aktywacji karty SIM do zakończenia czasu oznaczonego Umowy ( okres promocyjny ). Aktywacja Rabatu jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Rabatu. Internet w telefonie 6. W ramach Promocji Abonent otrzyma automatycznie aktywowany Pakiet internetowy Non Stop za 0 zł na próbę lub na cały okres świadczenia usług do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie z tabelą poniżej: Promocyjny Plan Cenowy Pakiet Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Opłata miesięczna za Pakiet Non Stop 90 1 GB na próbę 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 7 zł (8,61 zł z miesięcznie 100 z 2 GB 110 z 2,5 GB 125 z 3 GB 140 z 4 GB 160 z 5 GB 180 z 10 GB 2 GB 2,5 GB 3 GB 4 BG 5 GB 10 GB 0 zł przez cały okres świadczenia usług 3 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 4 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu. 5 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu

3 Pakiet Non Stop na próbę 4. Abonent, który w ramach Promocji wybierze promocyjny plan cenowy 90 otrzyma Pakiet Non Stop na próbę, który jest bezpłatny przez pierwszy pełny miesiąc od aktywacji karty SIM. Po tym okresie miesięczna opłata za Pakiet wynosić będzie 7 zł (8,61 zł z. 5. W ramach Pakietu Non Stop na próbę oraz poza pakietem Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać i odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 6. Pakiet Non Stop Na próbę nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź z regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 6. W ramach Pakietu Non Stop i poza Pakietem Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Zakupy treści na portalu m.plus.pl przez APN plus w sieci LTE nie są dostępne. W przypadku wysłania SMS Premium w celu zakupu treści na portalu m.plus.pl bądź zostanie wysłana wiadomości WAP PUSH. Pobranie zakupionej treści możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APNy w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: MMS, zakup treści na portalu m.plus.pl, roaming międzynarodowy, prywatne APNy możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. 7. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietu Non Stop Na Próbę po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym ilości danych 1 GB. 8. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach 9. Pakiet Non Stop na próbę będzie dostępny w każdym okresie rozliczeniowym do momentu dezaktywacji Pakietu. Aktywacja i dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę są bezpłatne. 10. W danym okresie rozliczeniowym Abonent może mieć aktywny tylko jeden Pakiet Non Stop na próbę. 11. Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop na próbę naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym). Pobrane i wysłane dane w ramach Pakietu Non Stop na próbę liczone są co 10 kb zgodnie z Taryfą Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT PLUSKOD5 GBN. (PLUSKOD5 to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z 5 cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie). 8. Dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia polecenia dezaktywacji. W przypadku dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę poprzez wysłanie wiadomości SMS, zgodnie z pkt. 13 powyżej, o przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Pakietu Non Stop na próbę Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Jeżeli dezaktywacja Pakietu Non Stop na próbę nastąpi w trakcie trwania płatnego okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby dni w danym okresie rozliczeniowym. 9. Po dezaktywacji Abonent może ponownie włączyć Pakiet Non Stop na próbę na warunkach opisanych w pkt 6 bez bezpłatnego okresu próbnego wskazanego w pkt 6 powyżej, poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: AKT PLUSKOD5 GB5. Pakiet może zostać włączony również poprzez Plus Online. 10. Abonent może zlecić dezaktywację Pakietu Non Stop na próbę aktywowanego zgodnie z pkt. 17 powyżej poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując w jej treści: DEAKT PLUSKOD5 GB5. Pakiet można również dezaktywować poprzez Plus Online. 11. Po dezaktywacji Pakietu Non Stop opłaty za transmisję danych będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy 250. Pakiety Non Stop 12. Jeśli Abonent wybierze inny promocyjny plan cenowy niż 90 otrzyma Pakiet Non Stop, który będzie dostępny za 0 zł przez cały okres świadczenia usług. Abonent nie ma możliwości zmiany ani rezygnacji z Pakietu Non Stop przypisanego do danego promocyjnego planu cenowego zgodnie z tabelą w pkt Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietów Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym liczby danych: a) 2 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 100 z 2 GB; b) 2,5 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 110 z 2,5 GB; c) 3 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 125 z 3 GB; 6 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN:wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

4 d) 4 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 140 z 4 GB; e) 5 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 160 z 5 GB; f) 10 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku promocyjnego planu cenowego 180 z 10 GB; 14. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet, plus lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 7. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 15. W ramach Pakietu Non Stop Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Zakupy treści na portalu m.plus.pl przez APN plus w sieci LTE nie są dostępne. W przypadku wysłania SMS Premium w celu zakupu treści na portalu m.plus.pl bądź zostanie wysłana wiadomości WAP PUSH. Pobranie zakupionej treści możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APNy w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: MMS, zakup treści na portalu m.plus.pl, roaming międzynarodowy, prywatne APNy możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. Pakiety minut na połączenia międzynarodowe i Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy 16. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny plan cenowy 125 z 3 GB, 140 z 4 GB, 160 z 5 GB lub 180 z 10 GB otrzyma automatycznie aktywowany pakiet minut 8 na głosowe połączenia międzynarodowe ( Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. ) w ramach promocyjnej usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy ( Usługa ) zgodnie z tabelą poniżej: Promocyjny Plan Cenowy dla Firm 125 z 3 GB dla Firm 140 z 4 GB dla Firm 160 z 5 GB dla Firm 180 z 10 GB Bezpłatny Pakiet minut na połączenia międzynarodowe 100 minut 100 minut 200 minut 300 minut 17. W ramach Usługi Abonent może wybrać maksymalnie 5 numerów kierunkowych do krajów dostępnych w Usłudze, na połączenia z którymi może wykorzystać co miesiąc Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. (łącznie na wszystkie wybrane numery). W Usłudze dostępne są kraje z pierwszej strefy taryfowej połączeń międzynarodowych, prezentowanej w tabeli opłat za połączenia międzynarodowe: Kraje lub terytoria dostępne w Usłudze Europa, Australia, Japonia, Kanada, USA Aktywacja/zdefiniowanie listy numeru/numerów kierunkowych Opłata miesięczna za Pakiet minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. Opłata miesięczna za każdy wybrany numer kierunkowy Opłata za zmianę listy krajów 5 zł (6,15 zł z Opłata za sprawdzenie wybranych numerów kierunkowych Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci stacjonarnej po wykorzystaniu Pakietu 100 minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach 0,40 (0,49 zł z /min Usługi Stawka za minutę połączenia z numerem zagranicznej sieci komórkowej po wykorzystaniu Pakietu 100 minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w ramach 0,80 (0,99 zł z /min Usługi Opłata za dezaktywację Usługi Okres przyznawania Usługi Cały okres świadczenia usług Aktywacja Usługi polega na zdefiniowaniu wybranego numeru lub listy numerów kierunkowych. Zlecenie zdefiniowania numerów kierunkowych można złożyć poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Abonent w każdym momencie może sprawdzić, zmienić i dezaktywować wybrane numery kierunkowe w Usłudze poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. 8 Z wyłączeniem połączeń do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. 9 Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej może spowodować utratę prawa do korzystania z usługi. 10 Jednorazowa opłata za połączenie z konsultantem pod numerem 2601 wynosi 1,60 zł (1,97 zł z

5 20. Aktywacja/dezaktywacja Usługi zgodnie z dyspozycją Abonenta następuje następnego dnia po złożeniu zlecenia aktywacji/dezaktywacji Usługi przez Abonenta. 21. Polkomtel nie odpowiada za błędne zdefiniowanie numerów kierunkowych, gdy błąd ten powstał z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 22. Jeśli uruchomienie Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego to w pierwszym niepełnym okresie rozliczeniowym, liczba minut będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Minuty niewykorzystane w ramach Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. w okresie rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 23. Usługa Wybrany Kierunek Międzynarodowy nie obejmuje międzynarodowych numerów informacyjnych, specjalnych i rozrywkowych oraz połączeń wykonywanych w roamingu. 24. Jeśli Abonent nie aktywuje Usługi przez zdefiniowanie wybranego numeru kierunkowego lub listy numerów kierunkowych, opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane będą zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus właściwym dla Taryfy WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana wybranego pierwotnie promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w paragrafie 2 pkt. 1 powoduje dezaktywację Pakietu Non Stop na próbę, Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. MN oraz zmienia wielkość Pakietu Non Stop zgodnie z nowo wybranym promocyjnym planem cenowym. 2. Zmiana wybranego pierwotnie promocyjnego planu cenowego na inny promocyjny plan cenowy wymieniony w paragrafie 2 pkt. 1 nie powoduje dezaktywacji Rabatu MNP. 3. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanego limitu danych z Pakietu Non Stop na próbę oraz Pakietu Non Stop z danego okresu rozliczeniowego oraz niewykorzystanych minut z Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn.. 4. Przeniesienie przez Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz transfer numeru telefonicznego na inne konto tego samego Abonenta nie powoduje dezaktywacji Rabatu MNP, Pakietu Non Stop na próbę, Pakietu Non Stop oraz Pakietu minut na poł. z Wyb. Kier. Mn. 5. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe we wskazanych przez Polkomtel taryfach/planach cenowych lub na podstawie innych warunków promocyjnych oferowanych przez Polkomtel, przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 6. W celu realizacji połączenia głosowego terminal LTE zalogowany w sieci LTE przełączy się do sieci 3G i zrealizuje połączenie głosowe. Przełączenie z LTE do 3G może nieznacznie wydłużyć czas realizacji połączenia głosowego. Nawiązanie połączenia głosowego skutkuje zerwaniem sesji połączenia z internetem w sieci LTE. Po zakończeniu połączenia głosowego terminal pozostanie w sieci 3G, w której nastąpi zestawienie sesji z internetem. Jeżeli w trakcie trwania połączenia głosowego terminal przełączy się do 2G, wówczas po zakończeniu połączenia głosowego nastąpi zestawienie sesji z internetem w sieci 2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 7. W przypadku przemieszczania się terminala LTE i utraty zasięgu sieci LTE nastąpi zerwanie sesji połączenia z internetem w LTE i nawiązanie sesji połączenia z internetem w sieci 3G/2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne).

6 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. W ramach niniejszej promocji Abonent zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS i MMS o tożsamej lub podobnej treści, kierowanych do znacznej liczby odbiorców, których przeznaczenie związane jest z działalnością prowadzoną przez Abonenta i nie stanowi zaspokajania codziennych potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych, w szczególności wiadomości związanych z: promocją towarów lub usług Abonenta albo osób trzecich, a także z informowaniem adresatów wiadomości o ich uprawnieniach lub obowiązkach. Zakaz ten ma zastosowanie bez względu na to, czy podmioty, do których kierowane są wiadomości, wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Powyższe dotyczy także wiadomości SMS i MMS, nawet jeśli nie mają one charakteru komercyjnego, w tym promocyjnego lub handlowego, a celem przekazu - z uwagi na przeznaczenie informacji - jest dotarcie do znacznej liczby adresatów. W przypadku naruszenia przez Abonenta powyższych zobowiązań Polkomtel może zawiesić świadczenie usług lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

7 Zestaw Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Masz smartfon w (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01;) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01; XAPFS24C01; XAPFS24D01; XAPFT36A01; XAPFS36B01; XAPFS36C01; XAPFS36D01) Cena promocyjna w zł aparatów telefonicznych przy zawarciu umowy na 24 miesiące Cena aparatów Bez Bez Bez Bez Bez Bez Bez telefonicznych oferowanych Firm 90 Firm 100 Firm 110 Firm 125 Firm 140 Firm 160 Firm 180 na warunkach ogólnych Model aparatu telefonicznego HTC Desire X 199 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 356,91 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł HTC One X zł zł zł 969 zł 669 zł 449 zł 1 zł 2 625,20 zł z VAT 1 597,77 zł 1 474,77 zł 1 314,87 zł 1 191,87 zł 822,87 zł 552,27 zł 1,23 zł zł Huawei Ascend P1 LTE zł zł 969 zł 869 zł 549 zł 349 zł 1 zł 2 373,17 zł z VAT 1 474,77 zł 1 351,77 zł 1 191,87 zł 1 068,87 zł 675,27 zł 429,27 zł 1,23 zł zł iphone 4S 16GB zł zł zł zł 789 zł 689 zł 249 zł 3 007,32 zł z VAT 1 720,77 zł 1 597,77 zł 1 437,87 zł 1 314,87 zł 970,47 zł 847,47 zł 306,27 zł zł iphone 5 16GB zł zł zł zł zł zł 849 zł 4 795,93 zł z VAT 2 581,77 zł 2 458,77 zł 2 298,87 zł 2 175,87 zł 1 782,27 zł 1 659,27 zł 1 044,27 zł zł LG Swift L5 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift L7 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift L9 299 zł 199 zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 470,73 zł z VAT 367,77 zł 244,77 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift Vu 799 zł 699 zł 569 zł 469 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 747,15 zł z VAT 982,77 zł 859,77 zł 699,87 zł 576,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia C5 5MP 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,89 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 186,18 zł z VAT 47,97 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 487,00 zł z VAT 244,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 389 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 560,06 zł z VAT 601,47 zł 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 429 zł 299 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 007,32 zł Nokia Lumia ładowarka DT900 + obudowa CC3041 z VAT 650,67 zł 527,67 zł 367,77 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 699 zł 599 zł 469 zł 369 zł 59 zł 1 zł 1 zł 2 381,30 zł z VAT 859,77 zł 736,77 zł 576,87 zł 453,87 zł 72,57 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 299 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 129,27 zł z VAT 490,77 zł 367,77 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 799 zł 669 zł 569 zł 199 zł 1 zł 1 zł 2 381,30 zł z VAT 1 105,77 zł 982,77 zł 822,87 zł 699,87 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Ace 2 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 275,61 zł z VAT 72,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Camera zł 999 zł 869 zł 499 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 682,11 zł z VAT 1 351,77 zł 1 228,77 zł 1 068,87 zł 613,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Note II zł zł zł 999 zł 669 zł 569 zł 249 zł 3 178,05 zł z VAT 1 646,97 zł 1 523,97 zł 1 364,07 zł 1 228,77 zł 822,87 zł 699,87 zł 306,27 zł zł 22 Samsung Galaxy Note II LTE zł zł zł zł 799 zł 699 zł 399 zł 3 576,42 zł

8 Zestaw z VAT 1 831,47 zł 1 708,47 zł 1 548,57 zł 1 425,57 zł 982,77 zł 859,77 zł 490,77 zł zł Samsung Galaxy S III zł 969 zł 839 zł 739 zł 399 zł 299 zł 1 zł 2 535,77 zł z VAT 1 314,87 zł 1 191,87 zł 1 031,97 zł 908,97 zł 490,77 zł 367,77 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S III LTE zł zł 949 zł 849 zł 519 zł 399 zł 99 zł 3 413,82 zł z VAT 1 450,17 zł 1 327,17 zł 1 167,27 zł 1 044,27 zł 638,37 zł 490,77 zł 121,77 zł zł Samsung Galaxy S III mini 399 zł 299 zł 169 zł 69 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 706,50 zł z VAT 490,77 zł 367,77 zł 207,87 zł 84,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia J 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 97,17 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia P 459 zł 359 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 113,01 zł z VAT 564,57 zł 441,57 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia S 759 zł 659 zł 299 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 917,89 zł z VAT 933,57 zł 810,57 zł 367,77 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia T 819 zł 719 zł 589 zł 249 zł 49 zł 1 zł 1 zł 2 682,11 zł z VAT 1 007,37 zł 884,37 zł 724,47 zł 306,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia Z LTE zł zł 889 zł 549 zł 349 zł 149 zł 1 zł 2 860,98 zł z VAT 1 376,37 zł 1 253,37 zł 1 093,47 zł 675,27 zł 429,27 zł 183,27 zł 1,23 zł zł Windows Phone 8S by HTC 149 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 218,70 zł Model aparatu telefonicznego z VAT 183,27 zł 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Cena promocyjna w zł aparatów telefonicznych przy zawarciu umowy na 36 miesięcy Bez Firm 90 Bez Firm 100 Bez Firm 110 Bez Firm 125 Bez Firm 140 Bez Firm 160 Bez Firm 180 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych HTC Desire X 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 356,91 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł HTC One X zł 999 zł 769 zł 619 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 625,20 zł z VAT 1 413,27 zł 1 228,77 zł 945,87 zł 761,37 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Huawei Ascend P1 LTE zł 899 zł 669 zł 519 zł 149 zł 1 zł 1 zł 2 373,17 zł z VAT 1 290,27 zł 1 105,77 zł 822,87 zł 638,37 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł zł iphone 4S 16GB zł zł 869 zł 719 zł 389 zł 1 zł 1 zł 3 007,32 zł z VAT 1 536,27 zł 1 351,77 zł 1 068,87 zł 884,37 zł 478,47 zł 1,23 zł 1,23 zł zł iphone 5 16GB zł zł zł zł zł 849 zł 1 zł 4 795,93 zł z VAT 2 397,27 zł 2 212,77 zł 1 929,87 zł 1 745,37 zł 1 290,27 zł 1 044,27 zł 1,23 zł zł LG Swift L5 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift L7 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift L9 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 470,73 zł z VAT 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł LG Swift Vu 649 zł 499 zł 269 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 747,15 zł z VAT 798,27 zł 613,77 zł 330,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia C5 5MP 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 730,89 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 899 zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 893,50 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 186,18 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 487,00 zł z VAT 60,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 189 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 560,06 zł z VAT 416,97 zł 232,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł

9 Nokia Lumia zł 229 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 007,32 zł Nokia Lumia ładowarka DT900 + obudowa CC3041 z VAT 466,17 zł 281,67 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł 549 zł 399 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 381,30 zł z VAT 675,27 zł 490,77 zł 207,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 129,27 zł z VAT 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Nokia Lumia zł 599 zł 369 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 381,30 zł z VAT 921,27 zł 736,77 zł 453,87 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Ace 2 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 275,61 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Camera 949 zł 799 zł 569 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 682,11 zł z VAT 1 167,27 zł 982,77 zł 699,87 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Note II zł zł 809 zł 649 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3 178,05 zł z VAT 1 462,47 zł 1 277,97 zł 995,07 zł 798,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy Note II LTE zł zł 959 zł 809 zł 399 zł 1 zł 1 zł 3 576,42 zł z VAT 1 646,97 zł 1 462,47 zł 1 179,57 zł 995,07 zł 490,77 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S III 919 zł 769 zł 539 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 535,77 zł z VAT 1 130,37 zł 945,87 zł 662,97 zł 244,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S III LTE zł 879 zł 649 zł 499 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3 413,82 zł z VAT 1 265,67 zł 1 081,17 zł 798,27 zł 613,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Samsung Galaxy S III mini 249 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 706,50 zł z VAT 306,27 zł 121,77 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia J 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 194,31 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia P 309 zł 159 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 113,01 zł z VAT 380,07 zł 195,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia S 609 zł 459 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 917,89 zł z VAT 749,07 zł 564,57 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia T 669 zł 519 zł 289 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 682,11 zł z VAT 822,87 zł 638,37 zł 355,47 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Sony Xperia Z LTE 969 zł 819 zł 589 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2 860,98 zł z VAT 1 191,87 zł 1 007,37 zł 724,47 zł 183,27 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Windows Phone 8S by HTC 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 218,70 zł 31 z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XBOAT24A01; XBOAS24B01; XBOAS24C01; XBOAS24D01; XBOAT36A01; XBOAS36B01; XBOAS36C01; XBOAS36D01) (MNP: XBOPT24A01; XBOPS24B01; XBOPS24C01;

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 -

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy. miesiąc, potem 10 zł (12,30 zł z VAT) miesięcznie. za 1MB 6 - REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) NOWY: SSPAT24A01; SSPAS24B01; SSPAS24C01; SSPAS24D01; MNP: SSPPT24A01; SSPPS24B01; SSPPS24C01; SSPPS24D01 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (04) ( REGULAMIN PROMOCJI ) NOWY: SSPAT24A04; SSPAS24B04; SSPAS24C04; SSPAS24D04; MNP: SSPPT24A04; SSPPS24B04; SSPPS24C04; SSPPS24D04

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop )

79 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 39 zł. (47,97 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO UDZIAŁU W PROMOCJI ANZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ANZ Nowa profesjonalna oferta dla firm dla stałych klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Bez Limitu raty ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (11) ( REGULAMIN ) XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie w Sklepie

Bardziej szczegółowo

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop

49 zł (60,27 zł z VAT) 59 zł (72,57 zł z VAT) 0,5 GB Pakiet Non Stop Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla przedsiębiorców Regulamin Promocji JA+ Firma ekonomiczna bez końca - dla stałych klientów ( Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP)

Progres Bez limitu 349 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury (po okresie obowiązywania Rabatu MNP) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ZAPRASZAMY DO PLUSA (MNP) (04) (XPRPS24A04; XPRPS24B04; XPRPS36A04; XPRPS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm - zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT)

99 Abonament dla Abonentów nieaktywujących e-faktury. 59 zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI PLUS DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY APARATÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY APARATÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowa ekonomiczna oferta dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - Masz Oba

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (FNPAS24A01; FNPAS24B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja SMARTFIRMA: NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna

Progres. Progres Promocyjny plan cenowy Plus 39. Plus 49. 5 zł (6,15 zł z VAT) miesięcznie Usługa opcjonalna REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAPRASZAMYDO PLUSA (02) (XSEPT24A02; XSEPT24B02; XSEPS24C02) (XSEPT36A02; XSEPT36B02; XSEPS36C02) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z pakietem internetowym na próbę dla Klientów przenoszących numer (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT)

Progres Plus zł (84,87 zł z VAT) Progres Plus zł (72,57 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) VAT) REGULAMIN PROMOCJI NOWA EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM (01) (XNEAT24A01; XNEAT24B01; XNEAS24C01) (XNEAT36A01; XNEAT36B01; XNEAS36C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa ekonomiczna oferta dla firm (

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b)

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. a i b) Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Tylko SIM (z nielimitowane SMS/MMS SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy LTE 39,99+ Abonament po opuście dla Abonentów z aktywną e-fakturą Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 15/06/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r.

Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. Regulamin Promocji Tylko SIM - Taryfy LTE z Bezpiecznym Internetem (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 10/01/2017r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tylko SIM - Taryfy LTE z

Bardziej szczegółowo