35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ) na okres 24 lub 36 miesięcy ( czas oznaczony Umowy ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 3. Polkomtel zwraca uwagę, iż niektóre aparaty telefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in.: a) uruchamiać automatycznie transfer danych poprzez funkcje łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie, c) w sposób automatyczny przesyłać do producentów tych aparatów dane osobowe Abonenta, d) przekazywać do osób trzecich zgody Abonentów na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyłącznie odpowiedzialnym za zamierzone skutki działania aplikacji, o których mowa powyżej jest producent takiego aparatu telefonicznego. Polkomtel zachęca więc do szczegółowego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi nabywanego w promocji aparatu telefonicznego, a w szczególności z warunkami korzystania oraz regulaminami serwisów internetowych producentów aparatów telefonicznych. 4. Polkomtel informuje, że aparaty telefoniczne z wbudowanym systemem operacyjnym takim jak Apple iphone OS, Android, Bada, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone mogą łączyć się z Internetem w celu pobrania danych, aktualizacji bazy danych, dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanych aparatów za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo opłat za transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 5. Polkomtel informuje, że korzystanie z portalu mobilnego wap.plus.pl i m.plus.pl za pomocą przeglądarki Opera jest płatne z uwagi na techniczne rozwiązania zastosowane w tej przeglądarce. Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Aparat telefoniczny/tablet/konsola 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny lub tablet/konsolę po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne/tablety/konsole nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych/tabletów/konsoli jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). Polkomtel informuje, że tablety/konsole sprzedawane w ramach Promocji nie współpracują z kartą SIM udostępnianą wraz z zawarciem Umowy, a tym samym za pośrednictwem tabletu/konsoli nie jest możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel. 2. Abonent w ramach Promocji może wybrać jedną z taryf: Taryfa dla Firm 35, Taryfa dla Firm 55, Taryfa dla Firm 75, Taryfa na dla Firm 100. Opłatę abonamentową, liczbę minut wliczonych w abonament oraz dodatkowe usługi promocyjne dostępne w poszczególnych taryfach przedstawia tabela poniżej: Taryfa Taryfa dla Firm 35 Taryfa dla Firm 55 Taryfa dla Firm 75 Taryfa dla Firm 100 Abonament 35 zł 55 zł 75 zł 100 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) Abonament dla Klientów Sklepu Internetowego 31,50 zł 49,50 zł 67,50 zł 90 zł (38,75 zł z VAT) (60,89 zł z VAT) (83,03 zł z VAT) (110,70 zł z VAT) Pakiet internetowy Non Stop (ilość wysłanych i odebranych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana 1GB 2GB 3GB parametrów technicznych pakietowej transmisji danych) Miesięczna opłata za korzystanie z Pakietu Non Stop 10 zł (12,30 zł z VAT) Całkowita opłata miesięczna (abonament + opłata za 85 zł (104,55 zł z 45 zł (55,35 zł z VAT) 65 zł (79,95 zł z VAT) Pakiet Non Stop dla Abonentów VAT) 110 zł (135,30 zł z VAT) Całkowita opłata miesięczna (abonament + opłata za Pakiet Non Stop dla Klientów Sklepu Internetowego 41,50 zł (51,05 zł z VAT) 59,50 zł (73,19 zł z VAT) 77,50 zł (95,33 zł z VAT) Liczba minut wliczonych w abonament Stawka za minutę krajowego połączenia głosowego po wykorzystaniu minut z abonamentu i pakietu Minuty do wszystkich do operatorów: Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Cyfrowy Polsat S.A., P4 Sp. z o.o., CenterNet S.A. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz operatorów sieci stacjonarnych 2 Usługa Cała doba w Plusie i na stacjonarne Usługa Nielimitowane SMS-y 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0,19 zł (0,23 zł z VAT 0 zł przez cały okres świadczenia usług 0 zł przez 1 pełny miesiąc, potem 7 zł (8,61 zł z VAT) miesięcznie 100 zł (123 zł z VAT) 0,19 zł (0,23 zł z VAT 1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 2 Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne.

2 3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla Taryf dla Firm. Promocyjna opłata aktywacyjna 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów w sieci Plus w ramach Promocji wynosi 1 zł (1,23 zł z VAT) Rabat na abonament 5. Abonent w ramach Promocji 10% rabatu na abonament (Rabat) od aktywacji karty SIM do zakończenia czasu oznaczonego Umowy ( okres promocyjny ). Aktywacja Rabatu jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Rabatu. Pakiet Minuty do wszystkich - bezpłatny 6. Abonent w ramach Promocji otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym przez cały okres świadczenia usług 3 dodatkowy, automatycznie aktywowany, bezpłatny pakiet minut do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci 4 krajowych o dowolnej porze każdego dnia tygodnia ( Minuty do wszystkich ) zgodnie z tabelą poniżej: Taryfa Taryfa dla Firm 35 Taryfa dla Firm 55 Taryfa dla Firm 75 Taryfa dla Firm 100 Dodatkowy pakiet Minuty do wszystkich Łączna liczba minut do wszystkich sieci krajowych Pakiet Minuty do wszystkich może być wykorzystany przez Abonenta po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament. 8. Jeżeli aktywacja Pakietu Minuty do wszystkich nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut w Pakiecie w tym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 9. Niewykorzystane minuty z Pakietu Minuty do wszystkich z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. Abonent nie może zrezygnować z Pakietu Minuty do wszystkich. Pakiet Non Stop 10. W ramach Promocji Abonent otrzyma bezterminowo automatycznie aktywowany Pakiet internetowy Non Stop ( Pakiet Non Stop ) do wykorzystania na przesyłanie i odbieranie danych zgodnie ze specyfikacją w tabeli pkt 2 powyżej. 11. W ramach Pakietu Non Stop Abonent otrzymuje dostęp w ramach zasięgu sieci Plus do Internetu poprzez połączenia z APN Internet lub wap.plus.pl oraz prywatne APN, w ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS 5. Pakiet Non Stop nie obejmuje transmisji danych w ramach usług: MMS, Naciśnij i mów oraz Video streaming, videorozmowa, które rozliczane są odpowiednio zgodnie z Cennikiem danej taryfy/promocyjnego Planu Cenowego, z którego korzysta Abonent bądź regulaminami promocyjnymi usług, Videorozmowa spróbuj i zobacz, Naciśnij i mów oraz Transmisja Video Streaming. 12. W ramach Pakietu Non Stop Abonent może wysyłać i odbierać dane w technologii LTE w ramach usługi dostępu do Internetu poprzez połączenia z APN plus. Usługa roaming międzynarodowy w sieci LTE nie jest dostępna. Prywatne APN-y w sieci LTE nie są dostępne. Korzystanie z usług: roaming międzynarodowy, prywatne APN-y możliwe jest wyłącznie w technologii HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS. 13. Dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych w ramach Pakietów Non Stop, po przekroczeniu w jednym okresie rozliczeniowym liczby danych: a) 1 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Taryfy dla Firm 35; b) 2 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Taryfy dla Firm 55; c) 3 GB przesłanych i odebranych danych w przypadku Taryfy dla Firm 75 i Taryfy dla Firm Jeżeli uruchomienie Pakietu Non Stop nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, to opłata miesięczna za Pakiet Non Stop będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 15. Część Pakietu Non Stop niewykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, a niewykorzystane jednostki nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 16. Aktywacja Pakietu Non Stop jest bezpłatna. Abonent korzystający z taryf określonych w 2 pkt 2 nie może zrezygnować z Pakietu Non Stop w czasie oznaczonym Umowy. 17. Istnieje możliwość przywrócenia pełnych parametrów technicznych poprzez włączenie jednego z płatnych pakietów Plus Internet extra zgodnie z obowiązującą promocją Plus Internet extra dostępną na stronach Cała doba w Plusie i na stacjonarne usługa bezpłatna 18. Abonent w ramach Promocji otrzyma bezpłatną usługę, w ramach której może przez całą dobę wykonywać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych do sieci Plus 6 oraz wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 7 ( Cała doba w Plusie i na stacjonarne ). Krajowe połączenia do sieci Plus i sieci stacjonarnych wykonywane w ramach usługi Cała doba w Plusie i na stacjonarne nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament oraz pakiet Minuty do wszystkich. 19. Aktywacja Usługi jest automatyczna i bezpłatna. Abonent nie może zrezygnować z Usługi. 3 Okres ten liczony jest od dnia aktywacji Pakietu/Usługi. Skorzystanie przez Abonenta po zawarciu Umowy z nowej oferty promocyjnej powoduje utratę prawa do korzystania z Pakietu/Usługi, co skutkuje automatyczną ich dezaktywacją. 4 z wyłączeniem: połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy i usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych i innych numerów specjalnych, połączeń z numerami Premium Rate, połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych, połączeń z siecią Internet (numery: 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) oraz połączeń z numerami specjalnymi u innych operatorów. 5 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN: wap za pomocą pakietowej transmisji danych HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty za Pakiet internetowy Non Stop, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji Pakietowa transmisja danych w roamingu oraz Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych zależy od specyfikacji technicznej aparatu telefonicznego oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej. 6 Do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe do sieci Plus; z wyłączeniem połączeń w ramach usługi Przekazywanie połączeń, poczty głosowej oraz połączeń na numery Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. 7 Z wyłączeniem połączeń na numery stacjonarne serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne; w ramach usługi Przekazywania połączeń oraz w roamingu.

3 Nielimitowane SMS-y usługa płatna po okresie bezpłatnym 20. Abonent w ramach Promocji otrzyma automatycznie aktywowaną usługę Nielimitowane SMS-y ( Nielimitowane SMS-y ), w ramach której może przez całą dobę wysyłać nielimitowaną liczbę nieodpłatnych krajowych wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych Abonent może korzystać z usługi Nielimitowane SMS-y na warunkach określonych w tabeli poniżej: Usługa Nielimitowane SMS-y Opłata miesięczna za korzystanie z Usługi przez pierwszy pełny miesiąc 0 zł przez 1 pełny miesiąc po aktywacji karty SIM Opłata miesięczna po okresie bezpłatnym lub ponownej aktywacji Usługi 7 zł (8,61 zł z VAT) Okres przyznawania Usługi Treść SMS przy pierwszej dezaktywacji Usługi Treść SMS przy ponownej aktywacji Usługi Treść SMS przy każdej kolejnej dezaktywacji Usługi Cały okres świadczenia usług lub do dezaktywacji usługi DEAKT PLUSKOD5 SN AKT PLUSKOD5 S7 DEAKT PLUSKOD5 S7 PLUSKOD5, to hasło abonenckie dla całego konta; składa się z pięciu cyfr i umożliwia uzyskanie wszelkich informacji o koncie. Hasło to pozwala na dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów, zarejestrowanych na danym koncie 22. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zgłoszenia lub wysłaniu bezpłatnej wiadomości SMS z komendą aktywacyjną/dezaktywacyjną. 23. Zlecenie uruchomienia usługi można złożyć poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia aktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. 24. Usługa Nielimitowane SMS-y jest aktywna do momentu dezaktywacji. Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie dezaktywacji Usługi poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 2601, wpisując odpowiednią komendę z tabeli powyżej. O przyjęciu przez Polkomtel zlecenia dezaktywacji Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Pakiet MMS 25. Abonent w ramach Promocji otrzymuje bezpłatnie w każdym pełnym okresie rozliczeniowym w czasie oznaczonym Umowy automatycznie aktywowany pakiet 300 MMS-ów do sieci Plus 9 (Pakiet MMS). Niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym część Pakietu MMS nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Aktywacja Pakietu MMS jest bezpłatna. Abonent nie ma możliwości zmiany lub rezygnacji z Pakietu MMS. Jeżeli uruchomienie Pakietu MMS nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, wówczas liczba MMS-ów w Pakiecie MMS będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Rabatu, Pakietu Minuty do wszystkich, Pakietu Non Stop, Pakietu MMS oraz usług: Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Nielimitowane SMS-y, pod warunkiem, że zmiana nastąpiła w obrębie taryf, dla których te usługi są dostępne. We wszystkich pozostałych przypadkach zmiana taryfy powoduje dezaktywację wszystkich aktywnych dodatkowych pakietów i usług promocyjnych. Abonent może ponownie aktywować te usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie dla nowo wybranej taryfy. 2. Zmiana taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 3. Zmiana taryfy zgodnie z postanowieniami Umowy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament z bieżącego okresu rozliczeniowego oraz utratę niewykorzystanych minut z Pakietu Minuty do wszystkich oraz niewykorzystanej części Pakietu Non Stop i Pakietu MMS. Niewykorzystane minuty, jednostki danych oraz MMS-y nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. 4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy nie powoduje dezaktywacji usług dodatkowych: Cała doba w Plusie i na stacjonarne, Nielimitowane SMS-y, Pakietu Minuty do wszystkich, Pakietu Non Stop, Pakietu MMS oraz Rabatu. 5. Wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE (Long Term Evolution) jest możliwe we wskazanych przez Polkomtel taryfach/planach cenowych lub na podstawie innych warunków promocyjnych oferowanych przez Polkomtel, przy pomocy karty USIM, będącej własnością Polkomtel oraz z wykorzystaniem sprzętu umożliwiającego wysyłanie i odbieranie danych w technologii LTE dostępnej w sieci Plus. W przypadku zmiany oprogramowania danego sprzętu przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta sprzętu Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tym związane, w tym w szczególności dotyczące możliwości korzystania z technologii LTE dostępnej w sieci Plus. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w Technologii LTE przy pomocy sprzętu obsługującego transmisję danych LTE. 6. W celu realizacji połączenia głosowego terminal LTE zalogowany w sieci LTE przełączy się do sieci 3G i zrealizuje połączenie głosowe. Przełączenie z LTE do 3G może nieznacznie wydłużyć czas realizacji połączenia głosowego. Nawiązanie połączenia głosowego skutkuje zerwaniem sesji połączenia z internetem w sieci LTE. Po zakończeniu połączenia głosowego terminal pozostanie w sieci 3G, w której nastąpi zestawienie sesji z internetem. Jeżeli w trakcie trwania połączenia głosowego terminal przełączy się do 2G, wówczas po zakończeniu połączenia głosowego nastąpi zestawienie sesji z internetem w sieci 2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 7. W przypadku przemieszczania się terminala LTE i utraty zasięgu sieci LTE nastąpi zerwanie sesji połączenia z internetem w LTE i nawiązanie sesji połączenia z internetem w sieci 3G/2G. W przypadku, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 2G znajdzie się w zasięgu sieci 3G wówczas automatyczne przeloguje się do sieci 3G, gdy terminal LTE zalogowany w sieci 3G znajdzie się w zasięgu sieci LTE automatyczne przeloguje się do sieci LTE. W przypadku, gdy terminal transmituje dane w sieci 3G przelogowanie do LTE nie jest możliwe. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O ile w Umowie nie zostanie ustalone inaczej, limit kredytowy zostaje zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ustalony na kwotę 244 zł z VAT. 8 Z wyłączeniem wiadomości na numery serwisów rozrywkowych, informacyjnych i inne numery specjalne oraz w roamingu 9 Wiadomości multimedialne MMS nie mogą być wykorzystywane na usługi wykonywane w roamingu, usługi międzynarodowe, usługi Premium Rate, usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych. Jeden MMS=100kB, przy czym każde rozpoczęte 100kB wysłanych danych pomniejsza Pakiet MMS o jednego MMS-a.

4 2. W ramach Promocji Abonent zobowiązuje się: a. nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego w sieci Plus, to jest w szczególności ruchu: - ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonenta lub - ruchu, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie pewnej puli (liczby lub czasu trwania) połączeń telekomunikacyjnych pomiędzy siecią Plus a innymi sieciami telekomunikacyjnymi; b. nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych do wybranych osób lub grup osób (tzw. call center ), w szczególności poprzez automatyczna dystrybucję połączeń telefonicznych lub automatyczną, interaktywną obsługę osoby dzwoniącej lub integrację systemu telekomunikacyjnego i informatycznego; c. nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków, pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne). 3. Polkomtel ma prawo do natychmiastowego zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług w ramach wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Abonentem w przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w 4 pkt Polkomtel ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w 4 pkt 2 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez Polkomtel przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 5. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Masz smartfon w Firmie w Sklepie Internetowym (16) Ceny promocyjne sprzętu przy Umowie na 24 miesiące Lp. Model aparatu telefonicznego/tabletu/konsoli dla Firm 35 dla Firm 55 XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 dla Firm 75 dla Firm 100 Cena oferowana na warunkach ogólnych 1 BlackBerry Q zł 1289 zł 1159 zł 769 zł 2950,41 zł z VAT 1782,27 zł 1585,47 zł 1425,57 zł 945,87 zł 3629 zł 2 BlackBerry Q5 LTE 629 zł 469 zł 319 zł 3 zł 1397,56 zł z VAT 773,67 zł 576,87 zł 392,37 zł 3,69 zł 1719 zł 3 BlackBerry Z10 LTE 549 zł 389 zł 239 zł 3 zł 1446,34 zł z VAT 675,27 zł 478,47 zł 293,97 zł 3,69 zł 1779 zł 4 Emporia TELME C155 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 161,79 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 199 zł 5 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 852,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1049 zł 6 HTC Desire zł 89 zł 3 zł 3 zł 1218,70 zł z VAT 281,67 zł 109,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 1499 zł 7 HTC Windows Phone 8S 3 zł 1 zł 1 zł 1 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1009 zł 8 Huawei Ascend P1 LTE 919 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2373,17 zł z VAT 1130,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2919 zł 9 iphone 5 16GB 1649 zł 1499 zł 1349 zł 869 zł 2698,37 zł z VAT 2028,27 zł 1843,77 zł 1659,27 zł 1068,87 zł 3319 zł 10 iphone 5S 16GB 2249 zł 2079 zł 1899 zł 1469 zł 3527,64 zł z VAT 2766,27 zł 2557,17 zł 2335,77 zł 1806,87 zł 4339 zł 11 Konsola Xbox360 + Kinect + Gra FIFA komplet 449 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1462,60 zł z VAT 552,27 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1799 zł 12 LG Swift L3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 429 zł 13 LG Swift L3 II 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 413,82 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 509 zł 14 LG Swift L5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 15 LG Swift L5 II 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 673,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 829 zł 16 LG Swift L7 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 739,02 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 909 zł 17 LG Swift L7 II 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 820,33 zł z VAT 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1009 zł 18 LG Swift L9 249 zł 99 zł 3 zł 3 zł 1007,32 zł z VAT 306,27 zł 121,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 1239 zł 19 LG Swift L9 II 349 zł 169 zł 3 zł 3 zł 1161,79 zł z VAT 429,27 zł 207,87 zł 3,69 zł 3,69 zł 1429 zł 20 LG Swift VU 749 zł 499 zł 3 zł 3 zł 1503,25 zł z VAT 921,27 zł 613,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 1849 zł 21 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 113,01 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 139 zł 22 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 178,05 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 219 zł 23 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 251,22 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 309 zł 24 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 267,48 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 329 zł 25 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 804,07 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 989 zł 26 Nokia 515 Dual SIM 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 657,72 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 809 zł 27 Nokia 808 PureView 949 zł 699 zł 3 zł 3 zł 2243,09 zł

6 z VAT 1167,27 zł 859,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 2759 zł 28 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 243,09 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 299 zł 29 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł 30 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 324,39 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 399 zł 31 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 397,56 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 489 zł 32 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 673,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 829 zł 33 Nokia C zł 3 zł 3 zł 3 zł 308,13 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 379 zł 34 Nokia C zł 3 zł 3 zł 3 zł 446,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 549 zł 35 Nokia C5 5MP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 36 Nokia E6 499 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1194,31 zł z VAT 613,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1469 zł 37 Plus Kazam 4 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 38 Plus Kazam 5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 617,07 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 759 zł 39 Prestigio 3540 DUO 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 365,04 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 449 zł 40 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 373,18 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 459 zł 41 Samsung Galaxy Ace 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1275,61 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1569 zł 42 Samsung Galaxy Camera 949 zł 799 zł 499 zł 3 zł 2682,11 zł z VAT 1167,27 zł 982,77 zł 613,77 zł 3,69 zł 3299 zł 43 Samsung Galaxy 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 519,51 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 639 zł 44 Samsung Galaxy Core 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 974,80 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1199 zł 45 Samsung Galaxy Core Plus 29 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,11 zł z VAT 35,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1069 zł 46 Samsung Galaxy mini 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 47 Samsung Galaxy Note II 1499 zł 1369 zł 1049 zł 99 zł 2999,19 zł z VAT 1843,77 zł 1683,87 zł 1290,27 zł 121,77 zł 3689 zł 48 Samsung Galaxy SIII 1199 zł 1069 zł 799 zł 339 zł 2633,33 zł z VAT 1474,77 zł 1314,87 zł 982,77 zł 416,97 zł 3239 zł 49 Samsung Galaxy SIII mini 269 zł 29 zł 3 zł 3 zł 1495,12 zł z VAT 330,87 zł 35,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 1839 zł 50 Samsung Galaxy Trend 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 795,93 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 979 zł 51 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 690,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 849 zł 52 Samsung Galaxy Xcover zł 29 zł 3 zł 3 zł 1153,66 zł z VAT 343,17 zł 35,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 1419 zł 53 Samsung Galaxy Young 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 54 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 429 zł 55 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 56 Samsung Solid C zł 3 zł 3 zł 3 zł 446,35 zł

7 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 549 zł 57 Sony Xperia E 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 58 Sony Xperia J 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1469 zł 59 Sony Xperia M 49 zł 3 zł 3 zł 3 zł 974,80 zł z VAT 60,27 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1199 zł 60 Sony Xperia P 99 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1381,30 zł z VAT 121,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1699 zł 61 Sony Xperia S 749 zł 299 zł 3 zł 3 zł 1706,50 zł z VAT 921,27 zł 367,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 2099 zł 62 Sony Xperia Sola 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1499 zł 63 Sony Xperia SP 549 zł 399 zł 3 zł 3 zł 1552,03 zł z VAT 675,27 zł 490,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 1909 zł 64 Sony Xperia T 1259 zł 469 zł 49 zł 3 zł 1999,19 zł z VAT 1548,57 zł 576,87 zł 60,27 zł 3,69 zł 2459 zł 65 Sony Xperia tipo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 893,50 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1099 zł 66 Sony Xperia Z 949 zł 829 zł 669 zł 469 zł 2519,51 zł z VAT 1167,27 zł 1019,67 zł 822,87 zł 576,87 zł 3099 zł 67 Sony Xperia Z1 LTE 1099 zł 879 zł 719 zł 519 zł 2926,02 zł z VAT 1351,77 zł 1081,17 zł 884,37 zł 638,37 zł 3599 zł 68 Tablet Modecom Free TAB 9701 HDX1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 747,15 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 919 zł 69 ZTE Blade III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł Ceny promocyjne sprzętu przy Umowie na 36 miesięcy Lp. Model aparatu telefonicznego/tabletu/konsoli Cena oferowana na dla Firm dla Firm 35 dla Firm 55 dla Firm 75 warunkach 100 ogólnych 1 BlackBerry Q zł 1029 zł 899 zł 369 zł 2950,41 zł z VAT 1597,77 zł 1265,67 zł 1105,77 zł 453,87 zł 3629 zł 2 BlackBerry Q5 LTE 479 zł 269 zł 79 zł 3 zł 1397,56 zł z VAT 589,17 zł 330,87 zł 97,17 zł 3,69 zł 1719 zł 3 BlackBerry Z10 LTE 399 zł 189 zł 3 zł 3 zł 1446,34 zł z VAT 490,77 zł 232,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 1779 zł 4 Emporia TELME C155 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 161,79 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 199 zł 5 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 852,85 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1049 zł 6 HTC Desire zł 3 zł 3 zł 3 zł 1218,70 zł z VAT 158,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1499 zł 7 HTC Windows Phone 8S 3 zł 1 zł 1 zł 1 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1009 zł 8 Huawei Ascend P1 LTE 819 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2373,17 zł z VAT 1007,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 2919 zł 9 iphone 5 16GB 1499 zł 1279 zł 1049 zł 499 zł 2698,37 zł z VAT 1843,77 zł 1573,17 zł 1290,27 zł 613,77 zł 3319 zł 10 iphone 5S 16GB 1949 zł 1829 zł 1599 zł 999 zł 3527,64 zł z VAT 2397,27 zł 2249,67 zł 1966,77 zł 1228,77 zł 4339 zł 11 Konsola Xbox360 + Kinect + Gra FIFA komplet 389 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1462,60 zł z VAT 478,47 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1799 zł 12 LG Swift L3 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 429 zł 13 LG Swift L3 II 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 413,82 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 509 zł 14 LG Swift L5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł

8 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 15 LG Swift L5 II 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 673,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 829 zł 16 LG Swift L7 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 739,02 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 909 zł 17 LG Swift L7 II 3 zł 1 zł 1 zł 1 zł 820,33 zł z VAT 3,69 zł 1,23 zł 1,23 zł 1,23 zł 1009 zł 18 LG Swift L9 119 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1007,32 zł z VAT 146,37 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1239 zł 19 LG Swift L9 II 149 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1161,79 zł z VAT 183,27 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1429 zł 20 LG Swift VU 449 zł 129 zł 3 zł 3 zł 1503,25 zł z VAT 552,27 zł 158,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 1849 zł 21 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 113,01 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 139 zł 22 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 178,05 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 219 zł 23 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 251,22 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 309 zł 24 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 267,48 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 329 zł 25 Nokia zł 3 zł 3 zł 3 zł 804,07 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 989 zł 26 Nokia 515 Dual SIM 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 657,72 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 809 zł 27 Nokia 808 PureView 699 zł 499 zł 3 zł 3 zł 2243,09 zł z VAT 859,77 zł 613,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 2759 zł 28 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 243,09 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 299 zł 29 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł 30 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 324,39 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 399 zł 31 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 397,56 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 489 zł 32 Nokia Asha zł 3 zł 3 zł 3 zł 673,98 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 829 zł 33 Nokia C zł 3 zł 3 zł 3 zł 308,13 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 379 zł 34 Nokia C zł 3 zł 3 zł 3 zł 446,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 549 zł 35 Nokia C5 5MP 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 584,55 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 719 zł 36 Nokia E6 399 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1194,31 zł z VAT 490,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1469 zł 37 Plus Kazam 4 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 421,95 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 519 zł 38 Plus Kazam 5 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 617,07 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 759 zł 39 Prestigio 3540 DUO 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 365,04 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 449 zł 40 Samsung C zł 3 zł 3 zł 3 zł 373,18 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 459 zł 41 Samsung Galaxy Ace 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1275,61 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1569 zł 42 Samsung Galaxy Camera 749 zł 499 zł 99 zł 3 zł 2682,11 zł z VAT 921,27 zł 613,77 zł 121,77 zł 3,69 zł 3299 zł 43 Samsung Galaxy 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 519,51 zł

9 z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 639 zł 44 Samsung Galaxy Core 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 974,80 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1199 zł 45 Samsung Galaxy Core Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 869,11 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1069 zł 46 Samsung Galaxy mini 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 649,59 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 799 zł 47 Samsung Galaxy Note II 1249 zł 899 zł 789 zł 3 zł 2999,19 zł z VAT 1536,27 zł 1105,77 zł 970,47 zł 3,69 zł 3689 zł 48 Samsung Galaxy SIII 1049 zł 819 zł 489 zł 39 zł 2633,33 zł z VAT 1290,27 zł 1007,37 zł 601,47 zł 47,97 zł 3239 zł 49 Samsung Galaxy SIII mini 149 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1495,12 zł z VAT 183,27 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1839 zł 50 Samsung Galaxy Trend 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 795,93 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 979 zł 51 Samsung Galaxy Trend Plus 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 690,24 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 849 zł 52 Samsung Galaxy Xcover zł 3 zł 3 zł 3 zł 1153,66 zł z VAT 183,27 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1419 zł 53 Samsung Galaxy Young 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 527,64 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 649 zł 54 Samsung S zł 3 zł 3 zł 3 zł 348,78 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 429 zł 55 Samsung Solid B zł 3 zł 3 zł 3 zł 486,99 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 599 zł 56 Samsung Solid C zł 3 zł 3 zł 3 zł 446,35 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 549 zł 57 Sony Xperia E 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 592,68 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 729 zł 58 Sony Xperia J 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1194,31 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1469 zł 59 Sony Xperia M 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 974,80 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1199 zł 60 Sony Xperia P 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1381,30 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1699 zł 61 Sony Xperia S 549 zł 99 zł 3 zł 3 zł 1706,50 zł z VAT 675,27 zł 121,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 2099 zł 62 Sony Xperia Sola 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1218,70 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1499 zł 63 Sony Xperia SP 249 zł 129 zł 3 zł 3 zł 1552,03 zł z VAT 306,27 zł 158,67 zł 3,69 zł 3,69 zł 1909 zł 64 Sony Xperia T 1159 zł 299 zł 3 zł 3 zł 1999,19 zł z VAT 1425,57 zł 367,77 zł 3,69 zł 3,69 zł 2459 zł 65 Sony Xperia tipo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 893,50 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 1099 zł 66 Sony Xperia Z 649 zł 549 zł 399 zł 69 zł 2519,51 zł z VAT 798,27 zł 675,27 zł 490,77 zł 84,87 zł 3099 zł 67 Sony Xperia Z1 LTE 999 zł 829 zł 549 zł 219 zł 2926,02 zł z VAT 1228,77 zł 1019,67 zł 675,27 zł 269,37 zł 3599 zł 68 Tablet Modecom Free TAB 9701 HDX1 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 747,15 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 919 zł 69 ZTE Blade III 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 495,12 zł z VAT 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 3,69 zł 609 zł Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień r.

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT)

Taryfa OMG dla Firm 35 OMG dla Firm 55 OMG dla Firm 75 OMG dla Firm zł (43,05 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (10) ( REGULAMIN ) (MNP2: XM3FS24A10; XM3FS24B10) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11)

REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE PRZEJDZ DO PLUSA (MNP2) (11) ( REGULAMIN ) (MNP2: XG3FT24A11; XG3FT24B11; XG3FT24C11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie przejdź do Plusa (MNP2) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (04) ( REGULAMIN ) XEEFS24A04; XEEFS24B04; XEEFS24C04 XEEFS36A04; XEEFS36B04; XEEFS36C04 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE (04) ( REGULAMIN ) (NOWY NUMER: XMAFS24A04; XMAFS24B04; XMAFS36A04; XMAFS36B04) (MNP: XMPFS24A04; XMPFS24B04; XMPFS36A04; XMPFS36B04) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT)

OMG dla Firm 25. OMG dla Firm zł (30,75 zł z VAT) 22,50 zł (27,68 zł z VAT) 35 zł (43,05 zł z VAT) 31,50 zł (38,75 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI GADASZ W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (11) ( REGULAMIN ) XEEFT24A11; XEEFT24B11; XEEFT24C11 XEEFT36A11; XEEFT36B11; XEEFT36C11 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w Firmie w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon bez limitu w sklepie internetowym na weekend ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin )

Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) Regulamin Promocji MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja MASZ SMARTFON - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XAAFT24A01; XAAFS24B01; XAAFS24C01; XAAFS24D01; XAAFT36A01; XAAFS36B01; XAAFS36C01; XAAFS36D01) (MNP: XAPFT24A01; XAPFS24B01, XAPFS24C01;

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę ( Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (14) (NOWY NUMER: XAAFT24A14; XAAFS24B14; XAAFS24C14; XAAFS24D14; XAAFT36A14; XAAFS36B14; XAAFS36C14; XAAFS36D14) (MNP: XAPFT24A14; XAPFS24B14, XAPFS24C14;

Bardziej szczegółowo

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa

OMG 39.90 OMG 59.90 OMG 79.90 OMG 29.90 OMG 49.90. Taryfa Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców - GADASZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym na próbę dla klientów konwertujących ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie z pakietem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz w sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT)

OMG Bez Limitu dla Firm 110 z 2,5 GB VAT) 130 zł (159,90 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W BEZ LIMITU DLA FIRM (05) (NOWY NUMER: XAAFT24A05; XAAFS24B05; XAAFS24C05; XAAFS24D05; XAAFT36A05; XAAFS36B05; XAAFS36C05; XAAFS36D05) (MNP: XAPFT24A05; XAPFS24B05, XAPFS24C05;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do: a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01)

REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) REGULAMIN PROMOCJI PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM (01) (XPRAS24A01; XPRAS24B01; XPRAT36A01; XPRAS36B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Profesjonalna oferta dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do a. nowych oraz dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu (MNP, SAT, KON) ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM

REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM REGULAMIN PROMOCJI MASZ OBA W BEZ LIMITU DLA FIRM (01) (NOWY NUMER: XBOAT24A01; XBOAS24B01; XBOAS24C01; XBOAS24D01; XBOAT36A01; XBOAS36B01; XBOAS36C01; XBOAS36D01) (MNP: XBOPT24A01; XBOPS24B01; XBOPS24C01;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu w sklepie internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MNP) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz OBA MA dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz OBA MA dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę)

Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Regulamin Promocji dla klientów przenoszących numer z usług typu prepaid (Na Kartę) Masz smartfon. Oszczędzaj przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon dla MNP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł

Opłata miesięczna za Pakiet MMS Brak Brak Brak 20 zł 40 zł 60 zł 80 zł Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus III (w kontrakcie) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z Internetem na stałe w Plusie Mix (Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE II. Kino Letnie ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy II. Kino Letnie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy II. Kino Letnie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu sprzedaż na odległość III (MNP) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowy ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Wersja z dnia 18.01.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowne w ofercie smartfonowej dla Klientów przenoszących numer ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus IV (1-8)(w kontrakcie) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus IV (1-8)(w kontrakcie) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE - konwersja na abonament dla Abonentów Plus Mix i Abonentów MixPlus IV (1-8)(w kontrakcie) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE - konwersja na abonament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym na próbę ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze przejście do Plusa w rozmownej z pakietem smartfonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy Rozmowy i SMSy bez limitu III (MIX) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo