Dokumentacja techniczna asendo API

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna asendo APIEmail"

Transkrypt

1 asendo.pl tel: Dokumentacja techniczna asendo API Spis treści 1. Wprowadzenie Komunikaty Zarządzanie kontaktami Szablony Nadawcy Kampanie asendo Data Pobranie salda Historia zmian

2 1. Wprowadzenie Interfejs Zdalnej Obsługi asendo API przy pomocy protokołu HTTPS umożliwia zdalną komunikację z systemem wysyłek. Dzięki temu możliwe jest wysyłanie, sprawdzanie statusu wysłanych wiadomości , jak również dostęp do innych funkcji bez konieczności logowania się do Panelu Klienta. Komunikacja z platformą asendo.pl odbywa się poprzez wywołanie specjalnego adresu URL metodą POST lub metodą GET z odpowiednimi parametrami. Jako odpowiedź zwracany jest dokument w formacie XML zawierający pobrane dane lub jedynie informujący o wyniku wykonanej operacji. Dedykowanym sposobem przesyłu danych jest opcja POST. W przypadku GET należy pamiętać o odpowiednim kodowaniu parametrów oraz o maksymalnej długości przesyłanych informacji. W celu autoryzacji do systemu wysyłek należy w swoim Panelu Klienta w dziale Moje konto Konto WebAPI stworzyć użytkownika do autoryzacji podając unikalną nazwę i hasło. Maksymalna wielkość pojedynczego zgłoszenia do wysyłki to adresów. Zalecane jest przesyłanie mniejszych porcji danych np odbiorców w jednym zgłoszeniu. Usługa komunikacji zdalnej obsługi dostępna jest pod adresem: /api/ Można również skorzystać z gotowego klienta PHP dostępnego pod adresem: /files/api _php.zip 2

3 2. Komunikaty Status ogólny W przypadku wykonania akcji zapisu lub usunięcia wybranego elementu systemu komunikat zwrotny zawiera ogólny status reprezentujący wykonaną akcję. W przypadku poprawnego wykonania zadania element XML zawiera komunikat OK, w przeciwnym razie generowany jest błąd z kodem identyfikującym przyczynę niepowodzenia. Komunikat błędu W momencie braku określenia akcji, zablokowanego konta lub podania błędnych danych uwierzytelniających, asendo.pl wygeneruje dokument w formacie XML z informacją na temat błędu który wystąpił. Przykładowo w sytuacji podania niewłaściwego loginu lub hasła klient zobaczy następujący komunikat: <asendo username="uzytkownik"> <error id="101">err: Nieprawidlowy login lub haslo</error> Jeśli nie zostanie określona żadna akcja do wykonania, system zwróci komunikat: <asendo username="uzytkownik"> <error id="103">err: Nie okreslono akcji do wykonania</error> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <error></error> Zawiera informację o przyczynie niepowodzenia: id identyfikator błędu 3

4 Lista kodów błędów zwracanych przez API Zwracane błędy przedstawione są w postaci liczbowej i opisowej. Poniżej znajduje się tabela z kodami oraz przyporządkowanymi do nich opisami tekstowymi. Nieujęte poniżej odpowiedzi systemu zwracane są z domyślnymi wartościami opisanymi w odpowiedniej sekcji dokumentacji. Kod Ogólne 100 ERR: Nie podano danych uwierzytelniajacych 101 ERR: Nieprawidlowy login lub haslo 102 ERR: Uzytkownik nie ma uprawnien do korzystania z API 103 ERR: Nie okreslono akcji do wykonania 104 ERR: Niedozwolona wartosc parametru action 105 ERR: Wystąpil problem. Prosimy sprobowac pozniej lub skontaktowac sie z administratorem 106 ERR: Odczekaj sekunde przed kolejnym zapisem 107 ERR: Nie podano wymaganych parametrow 108 ERR: Usluga jest tymczasowa niedostepna 109 ERR: Adres IP zostal zablokowany Grupy i kontakty 200 ERR: Nie podano identyfikatora grupy group_id 201 ERR: Brak grupy o podanym identyfikatorze 202 ERR: Nie podano nazwy grupy 203 ERR: Nazwa grupy jest nieprawidlowa 204 ERR: Grupa o podanej nazwie juz istnieje 205 ERR: Nie podano numeru telefonu, telefonu stacjonarnego lub adresu 206 ERR: Podaj prawidlowy 9 cyfrowy numer telefonu mobilnego 207 ERR: Podaj prawidlowy 9 cyfrowy numer stacjonarny 4

5 208 ERR: Podaj prawidlowy adres 209 ERR: Nie podano identyfikatora kontaktu do usuniecia 210 ERR: Podano nieprawidlowy identyfikator kontaktu Wysyłka wiadomości 301 ERR: Nie podano tematu wiadomosci 302 ERR: Brak identyfikatora nazwy nadawcy 303 ERR: Identyfikator nadawcy jest nieprawidlowy 304 ERR: Nadawca nie jest aktywny lub zweryfikowany 305 ERR: Podano nieprawidlowy identyfikator grup 306 ERR: Nie znaleziono adresu/adresow 307 ERR: Podano nieprawidlowe adresy 308 ERR: Maksymalnie mozna wyslac do odbiorcow 309 ERR: Nie podano tresci wiadomosci 310 ERR: System antyspamowy uznal wiadomosc za potencjalny SPAM 311 ERR: Podana data wysylki jest nieprawidlowa 312 ERR: Twoje saldo jest niewystarczajace Kampanie 401 ERR: Brak identyfikatora kampanii order_id 402 ERR: Nieprawidlowy identyfikator kampanii order_id Szablony 501 ERR: Brak nazwy szablonu lub nazwa jest nieprawidlowa 502 ERR: Brak zawartosci tresci szablonu 503 ERR: Nieprawidlowy identyfikator szablonu template_id Nadawcy 601 ERR: Brak nazwy nadawcy 602 ERR: Brak adresu nadawcy lub adres jest niepoprawny 5

6 603 ERR: Podany nadawca już istnieje 604 ERR: Podana nazwa jest nieprawidlowa 6

7 3. Zarządzanie kontaktami Pobranie listy grup Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać listę dostępnych grup kontaktowych należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_groups Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_groups Aby pobrać listę dostępnych grup należy umieścić tutaj get_groups Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania listy grup kontaktowych klient otrzyma przykładowo dane o następującej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="get_groups"> <list> <group group_id="2" count="1" created=" :07:21">Grupa 2</group> <group group_id="1" count="2" created=" :07:21">Grupa 1</group> </list> 7

8 Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę dostępnych grup <group></group> Zawiera szczegółowe dane grupy: group_id identyfikator count ilość kontaktów wchodzących w skład grupy created data stworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS Wartość sekcji stanowi nazwy grupy Oprócz tego może zostać wygenerowany błąd ogólny. Może to nastąpić np. w sytuacji gdy konto użytkownika nie jest aktywne lub wystąpił inny problem opisany w komunikatach błędów. Przykładowo: <asendo username="uzytkownik" action="nieznana-akcja"> <error id="104">err: Niedozwolona wartosc parametru action</error> Zapis nowej grupy Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi wykonać zapis nowej grupy kontaktowej należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=add_group&name=kontakty 8

9 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String add_group name String Kontakty Aby zapisać nową grupę należy umieścić tutaj add_group Nazwa grupy w postaci znaków alfanumerycznych. Maksymalnie 100 znaków Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego zapisu grupy klient otrzyma przykładowo zwrotną informację o następującej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="add_group"> <group group_id="3" name="kontakty" created=" :11:44">OK</group> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <group></group> Zawiera dane zapisanego elementu w systemie: group_id identyfikator grupy name nazwa created data stworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS Wartość sekcji stanowi status wykonanej operacji 9

10 Oprócz tego może zostać wygenerowany błąd. Może to nastąpić np. w sytuacji gdy nie podano nazwy grupy lub jest ona nieprawidłowa z powodu błędnych znaków. <asendo username="uzytkownik" action="add_group"> <error id="202">err: Nie podano nazwy grupy</error> Usunięcie wybranej grupy Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi usunąć wybraną grupę wraz z kontaktami wchodzącymi w jej skład należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=remove_group&group_id=1 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String remove_group group_id Interger 1 Aby usunąć wybraną grupę wraz z kontaktami należy umieścić tutaj remove_group Identyfikator swojej grupy, którą chcemy usunąć 10

11 Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego usunięcia grupy klient otrzyma przykładowo informację o następującej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="remove_group"> <group group_id="1">ok</group> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <group></group> Zawiera dane usuniętego elementu: group_id identyfikator grupy Wartość sekcji stanowi status wykonanej operacji Pobranie listy kontaktów Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać listę kontaktów należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_contacts&group_id=1 11

12 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_contacts group_id Interger 1 Aby pobrać kontakty z wybranej grupy należy umieścić tutaj get_contacts Identyfikator swojej grupy, z której chcemy pobrać kontakty Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania listy klient otrzyma przykładowo dokument: <asendo username="uzytkownik" action="get_contacts"> <list group_id="1"> <contact contact_id="2" first_sub_name="" name="" phone="" stationary="" created=" :35:14"/> </list> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę kontaktów. Dostępne atrybuty: group_id identyfikator grupy kontaktowej <contact></contact> Zawiera szczegółowe dane kontaktu: 12

13 contact_id identyfikator first_sub_name imię i nazwisko name nazwa kontaktu phone telefon mobilny stationary telefon stacjonarny adres created data stworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS Zapis kontaktu Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi wykonać zapis kontaktu należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String add_contact group_id Interger 1 Aby dodać nowy kontakt należy umieścić tutaj add_contact Identyfikator grupy do której chcemy przypisać kontakt String Adres kontaktu 13

14 Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego zapisu klient otrzyma przykładowo informację o następującej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="add_contact"> <contact contact_id="2" first_sub_name="" name="" phone="" stationary="" created=" :02:47">OK</contact> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <contact></contact> Zawiera szczegółowe dane zapisanego elementu: contact_id identyfikator kontaktu first_sub_name imię i nazwisko name nazwa phone telefon mobilny stationary telefon stacjonarny adres created data stworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS Wartość sekcji stanowi status wykonanej operacji. Usunięcie kontaktu Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi usunąć wybrany kontakt należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: 14

15 /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=remove_contact&contact_id=2 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String remove_contact contact_id Interger 2 Aby usunąć kontakt należy umieścić tutaj remove_contact Identyfikator usuwanego kontaktu Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego usunięcia klient otrzyma przykładowo poniższą informację: <asendo username="uzytkownik" action="remove_contact"> <contact contact_id="2">ok</contact> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <contact></contact> Zawiera dane dotyczące usuniętego elementu: contact_id identyfikator kontaktu Wartość sekcji stanowi status wykonanej operacji. 15

16 Lista duplikatów Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać listę duplikowanych adresów należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_duplicates Lista duplikatów pobierana jest w obrębie danej grupy. Mając więc dwa identyczne adresy w różnych grupach system nie potraktuje kolejnego adresu jako powielenia. Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_duplicates Aby pobrać listę duplikatów należy umieścić tutaj get_duplicates Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania listy klient otrzyma przykładowo zwrotkę o następującej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="get_duplicates"> <list> <contact group_id="1" count="1"/> </list> 16

17 Lub gdy nie znaleziono duplikatów: <asendo username="uzytkownik" action="get_duplicates"> <list/> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę ewentualnych duplikatów <contact></contact> Zawiera dane dotyczące powielenia: adres group_id identyfikator grupy count ilość powielonych rekordów o takim samym adresie w obrębie tej samej grupy Usunięcie duplikowanych adresów Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi usunąć powielone adresy należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=remove_duplicates Usuwanie jest realizowane w obrębie danej grupy. Mając więc dwa identyczne adresy w różnych grupach system nie potraktuje drugiego adresu jako powielenia. 17

18 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String remove_duplicates Aby usunąć duplikaty należy umieścić tutaj remove_duplicates Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego usunięcia rekordów klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="remove_duplicates"> <list> <contact contact_id="2" </list> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę usuniętych duplikatów <contact></contact> Zawiera szczegółowe dane usuniętego rekordu: contact_id identyfikator kontaktu adres 18

19 4. Szablony Pobranie listy dostępnych szablonów Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać dostępne szablony należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_templates Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_templates Aby pobrać dostępne szablony należy umieścić tutaj get_templates Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="get_templates"> <list> <template template_id="1" name="szablon" created=" :14:11"> <html><![cdata[<p>treść szablonu</p>]]></html> </template> </list> 19

20 Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę szablonów <template></template> Zawiera szczegółowe dane dotyczące szablonu: template_id identyfikator name nazwa szablonu created data stworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS <html></html> Zawartość szablonu Zapis nowego szablonu wiadomości Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi wykonać zapis szablonu należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=add_template&name=szablon&html= Wiadomość%20 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String add_template Aby zapisać szablon należy umieścić tutaj add_template 20

21 name String Szablon Nazwa szablonu w postaci znaków alfanumerycznych. Maksymalnie 100 znaków html String Wiadomość Treść szablonu Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego zapisu nowego szablonu klient otrzyma przykładowo następującą odpowiedź: <asendo username="uzytkownik" action="add_template"> <template template_id="2" name="szablon" created=" :24:56">OK</template> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <template></template> Zawiera dane dotyczące zapisanego szablonu: template_id identyfikator szablonu name - nazwa created data zapisu w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS 21

22 5. Nadawcy Pobranie listy Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać listę nadawców należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_senders Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_senders Aby pobrać listę nadawców należy umieścić tutaj get_senders Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania listy klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="get_senders"> <list> <sender sender_id="1" name="tester" active="1" created=" :14:47"/> </list> 22

23 Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Zawiera listę nadawców <sender></sender> Zawiera dane dotyczące nadawcy: sender_id identyfikator name - nazwa - adres active flaga określająca możliwość ustawienia do wysyłki: 0 nie 1 tak created data utworzenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS Zapis nowego nadawcy Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi stworzyć nowego nadawcę należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI 23

24 action String add_sender name String Test Aby zapisać nadawcę należy umieścić tutaj add_sender Nazwa nadawcy w postaci ciągu alfanumerycznego, minimum 5 znaków, maksymalnie 60 znaków String Adres nadawcy Nowo dodany nadawca wymaga aktywacji, poprzez kliknięcie w link wysłany przez system na podany w żądaniu adres. Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego zapisu klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="add_sender"> <sender sender_id="2" name="test" created=" :47:13">OK</sender> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <sender></sender> Zawiera dane dotyczące zapisanego elementu: sender_id identyfikator nadawcy name nazwa adres created data zapisu w postaci RRRR-MM-DD GG:MM:SS 24

25 6. Kampanie asendo Data Pobranie listy zamówień Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać listę zamówionych kampanii należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_campaigns Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_campaigns Aby pobrać dostępne zamówienia należy umieścić tutaj get_campaigns Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML ze spisem zamówionych kampanii. W przypadku prawidłowego pobrania klient otrzyma przykładową odpowiedź: <asendo username="uzytkownik" action="get_campaigns"> <list> <order order_id="tta1" count="2" price="0.02" sender="test planned="0" send_date=" :29:00" status="w trakcie realizacji" created=" :28:34"> <html><![cdata[<p>treść wiadomości</p>]]></html> 25

26 </order> </list> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <list></list> Lista zamówionych kampanii <order></order> Szczegółowe informacji dotyczące kampanii: order_id identyfikator zamówienia count ilość odbiorców price koszt kampanii PLN netto sender nadawca wiadomości planned flaga określająca czy wysyłka jest zaplanowana: 0 nie 1 tak send_date data wysyłki w formacie RRRR-MM-DD GG:MM status status kampanii created data zamówienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS <html></html> Zawiera treść przesyłanej wiadomości Pobranie raportu kampanii Wywołanie adresu Raport kampanii pozwala śledzić status wiadomości. Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać raport należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_raport&order_id=tta1 26

27 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_raport Aby pobrać raport należy umieścić tutaj get_raport order_id String TTA1 Identyfikator kampanii Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania raportu klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="get_raport"> <order order_id="tta1" count="2" price="0.02" status="w trakcie realizacji" created=" :28:34"> < _id="1" status="w trakcie wysylki" raport_date=" :15:12" readed_date="" reason="" city="" ip="" lng="" lat=""/> < _id="2" status="w trakcie wysylki" raport_date=" :15:10" readed_date="" reason="" city="" ip="" lng="" lat=""/> </order> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <order></order> Szczegóły kampanii: order_id identyfikator zamówienia count ilość odbiorców price koszt kampanii PLN netto status status kampanii 27

28 created data zamówienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS < ></ > Szczegóły wiadomości _id identyfikator wiadomości adres odbiorcy status status wiadomości raport_date data raportu w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS readed_date data odczytania wiadomości w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS reason ewentualny powód niedostarczenia/niewysłania wiadomości city dane geolokalizacji dotyczące miejsca odebrania wiadomości ip adres IP osoby odczytującej wiadomość lub adres proxy serwera poczty lat, lng współrzędne dotyczące miejsca odebrania wiadomości Pobranie odpowiedzi Wywołanie adresu Mechanizm ten pozwala na odczytanie odpowiedzi przesłanych przez użytkowników. Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać zapisane odpowiedzi należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce może wyglądać następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_answers&order_id=tta1 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI 28

29 action String get_answers Aby pobrać odpowiedzi należy umieścić tutaj get_answers order_id String TTA1 Identyfikator kampanii Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania listy odpowiedzi klient otrzyma informację zwrotną o poniższej strukturze: <asendo username="uzytkownik" action="get_answers"> <order order_id="tta1"> <answer subject="temat wiadomości" from="test" created=" :53:34"> <html>><![cdata[treść odpowiedzi]]></html> </answer> </order> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <order></order> Dane dotyczące kampanii: order_id identyfikator zamówienia <answer></answer> Szczegółowe dane odczytanej odpowiedzi: adres nadawcy from nazwa nadawcy subject temat wiadomości created data odebrania raportu w formacie RRRR- MM-DD GG:MM:SS html element zawierający treść odpowiedzi 29

30 Pobranie statystyk kampanii Wywołanie adresu Mechanizm statystyk pozwala śledzić ilość wysłanych, odczytanych lub niedoręczonych wiadomości wybranej kampanii. Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać statystyki należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_stats&order_id=tta1 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String get_stats Aby pobrać statystyki należy umieścić tutaj get_stats order_id String TTA1 Identyfikator kampanii Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania danych klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="uzytkownik" action="get_stats"> <stat order_id="tta1" status="w trakcie realizacji" created=" :28:34"> <readed>0</readed> <noserved>0</noserved> <send>2</send> <nosend>0</nosend> 30

31 <wait>1</wait> </stat> Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <stat></stat> Dane dotyczące kampanii: order_id identyfikator zamówienia status status kampanii created data zamówienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS <readed></readed> <noserved></noserved> <send></send> <nosend></nosend> <wait></wait> Ilość odczytanych wiadomości Ilość wiadomości niedostarczonych. Możliwy powód: - brak takiego adresu - odrzucenie przez serwer Ilość wiadomości wysłanych Ilość wiadomości niewysłanych. Możliwy powód: - adres znajduje się na czarnej liście - nieprawidłowy format Ilość wiadomości w trakcie wysyłki (oczekujące na raport) Wysyłka wiadomości Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi zrealizować wysyłkę wiadomości należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=send&subject=temat&sender_id=1&r 31

32 Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String haslo Hasło do konta WebAPI action String send subject String Temat sender_id Integer 1 recipients String group_id String 1,2 Aby wysłać wiadomość należy umieścić tutaj send Temat wiadomości. Maksymalnie można wprowadzić 80 znaków Identyfikator aktywnego nadawcy Lista odbiorców oddzielona przecinkiem Lista grup odbiorców oddzielona przecinkiem message String Wiadomość Treść wiadomości template_id Integer 1 Identyfikator szablonu send_date DateTime :45 test Integer 1 Parametr opcjonalny pozwalający na określenie terminu wysyłki w formacie RRRR-MM-DD GG:MM Parametr opcjonalny, zdefiniowanie wartości 1 powoduje, że na adres podany podczas rejestracji konta zostanie wysłana wiadomość testowa Definiowanie odbiorców Odbiorcę wiadomości możemy zdefiniować na 2 różne sposoby, poprzez: przekazanie listy adresatów oddzielonych przecinkiem w parametrze recipients określenie identyfikatorów grupy/grup w parametrze group_id Wyższy priorytet ma opcja druga. 32

33 Definiowanie treści wiadomości Treść wiadomości możemy zdefiniować na 2 różne sposoby, poprzez: ustalenie treści w parametrze message określenie parametru template_id definiującego szablon wiadomości Wyższy priorytet ma opcja druga. Definiowanie daty wysyłki System pozwala na określenie daty wysyłki. Jeśli data nie zostanie podana kampania zostanie natychmiastowo dodana do kolejki wysyłek. W przypadku zdefiniowania poprawnego parametru send_date wysyłka zostanie przekazana do realizacji w zaplanowanym terminie. Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego zamówienia kampanii klient otrzyma przykładowo następującą odpowiedź: <asendo username="uzytkownik" action="send"> <order order_id="tta2" send_date=" :45" price="0.01" created=" :44:44"> <wait count="1"> </wait> <nosend count="1"> < reason="konto znajduje się na czarnej liście lub subskrybent nie wyraził zgody na otrzymywanie </nosend> </order> Lub w przypadku wysyłki testowej: <asendo username="test" action="send"> <contact>ok</contact> 33

34 Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <order></order> Zawiera dane dotyczące zapisanej kampanii: order_id identyfikator zamówienia send_date data wysyłki w formacie RRRR-MM-DD GG:MM price koszt kampanii PLN netto created data zamówienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS <wait></wait> Wiadomości dodane do kolejki wysyłek. Atrybuty: count ilość wiadomości dodanych do kolejki <nosend></nosend> < ></ > Wiadomości odrzucone. Atrybuty: count ilość wiadomości odrzuconych Element zawierający informacje dotyczące odbiorcy. W przypadku odrzucenia w atrybucie reason podana jest przyczyna odrzucenia wybranego adresu 34

35 7. Pobranie salda Wywołanie adresu Aby przy pomocy Zdalnej obsługi pobrać aktualny stan salda należy przesłać określone zgłoszenie protokołem HTTPS metodą POST lub GET. Przykładowo adres w przeglądarce wyglądać może następująco: /api/ /? username=uzytkownik&password=haslo&action=get_saldo Dostępne parametry Parametr Typ Przykładowa wartość lub format username String username Login użytkownika WebAPI password String Haslo Hasło do konta WebAPI action String get_saldo Aby pobrać stan salda należy umieścić tutaj get_saldo Zwrot odpowiedzi W zależności od przesłanych danych asendo.pl wygeneruje w odpowiedzi dokument w formacie XML z informacją na temat wykonanej akcji. W przypadku prawidłowego pobrania salda klient otrzyma przykładowo następującą informację zwrotną: <asendo username="test" action="get_saldo"> <saldo>88.01</saldo> 35

36 Objaśnienie poszczególnych sekcji XML <saldo></saldo> Zawiera aktualną wartość salda konta w PLN netto 36

37 8. Historia zmian Wersja Pierwsza odsłona zdalnej obsługi API 37

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem 1.2 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania polami nadawcy I. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 16 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 26

Spis treści. Strona 2 z 26 Spis treści Wprowadzenie...3 Komunikaty ogólne...4 Wysyłanie wiadomości SMS o jednakowej treści...5 Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości SMS...8 Wysyłanie wiadomości MMS...10 Wysyłanie wiadomości VOICE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu API

Dokumentacja interfejsu API http://postivo.pl Dokumentacja interfejsu API wersja 1.14 [20 marca 2015] Dokumentacja API Postivo.pl ver. 1.14 [20.03.2015] str. 2 Spis treści 1. Historia zmian w dokumentacji... 4 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail.

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail. Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 7 marca 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Wersja dokumentu: 1.0 Autorzy: Tadeusz Kania ,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 26 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja 2SMS

Dokumentacja  2SMS Dokumentacja Email2SMS 1 Wprowadzenie... 2 Tworzenie uprawnionego adresu email oraz klucza... 3 Bezpieczeństwo... 4 Wysyłanie wiadomości SMS... 5 Historia zmian... 8 2 Wprowadzenie SerwerSMS.pl umożliwia

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 Warszawa 03.11.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU PAWEŁ ANDZIAK 1.0.1 23.03.2015 MODYFIKACJA MAREK SZWAŁKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SMS MO

Dokumentacja techniczna SMS MO Dokumentacja techniczna SMS MO Spis Treści 1. Wprowadzenie 2 1.1. Przebieg płatności Premium SMS 2 1.2. Weryfikacja płatności..3 2. Weryfikacja poprawności kodu aktywacyjnego...3 3. Przykład użycia zapytania

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S SMS SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA NADAWCZA... 5 3.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Przyciski filtrowania...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu Webservices API. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Dokumentacja interfejsu Webservices API. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.0 data 2012-05-25 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty 4 c) Integracja 5 2.2. Historia

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1

Dokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1 Dokumentacja API SOAP - webservice v. 0.2.1 Zawsze wymagane parametry WSDL https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl http://fabrykasms.pl/api/acc/ przy koncie api wybieramy zdalne używanie aby uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1 Spis treści 1. Korzystanie z interfejsu STS API...2 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...2 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...2 2. Specyfikacja interfejsu STS API...3 2.1 Proces składania zamówienia za

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Prezentacja systemów raportowania oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Nasze systemy pozwalają precyzyjnie mierzyć skuteczność kampanii przy pomocy generowanych raportów. Raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 I N T E R F E J S W E BSERVICES NADAWANIE PAKIETÓW D O S Y S T EMU MKP PRZEZ I N TERNET D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS Wersja 1.6.2 Warszawa, lipiec 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe Parametry systemu Hosted SMS... 3 Dostępność... 3 Definicja znaków i długości wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za

Bardziej szczegółowo

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii ingowych.

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii  ingowych. OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii e-mailingowych. Bezpłatny system, który umożliwia w bardzo prosty sposób wysyłać maile do wielu osób jednocześnie. Proste i intuicyjne

Bardziej szczegółowo

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32 BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna wersja 3.32 autor: Michał Jastrzębski ostatnia aktualizacja : 27.05.2015 Historia zmian Data Osoba Opis zmian 2006-12-01 Marcin Mańk Pierwsza wersja 2007-08-20

Bardziej szczegółowo

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości

Atrybuty SMS. Nazwa Twojej firmy lub produktu w SMS-ie podniesie prestiż Twojej wiadomości Atrybuty SMS Wiadomości tekstowe SMS wbrew pozorom posiadają wiele atrybutów, które można wykorzystać na wiele sposobów. W tym dziale opisaliśmy atrybuty i najważniejsze kwestie związane z posługiwaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0 KurJerzyAPI wersja 1.0 Spis treści Wstęp...3 1. Korzystanie z interfejsu KurJerzyAPI...4 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...4 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...4 2. Specyfikacja interfejsu KurJerzyAPI...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej

Bezpieczne Zakupy. - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej Bezpieczne Zakupy - specyfikacja techniczna implementacji uproszczonej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24

DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap) 2013-03-24 Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/15 02-547 Warszawa tel: (22) 113 10 00, fax: (22) 203 63 21, e-mail: biuro@ahmes.pl, http://www.ahmes.pl DOKUMENTACJA IMPLEMENTACJI MECHANIZMÓW OBSŁUGI AHMES SMS (soap)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sms-api.pl

Specyfikacja sms-api.pl Inteliso www.inteliso.pl 02-722 Warszawa al. K.E.N. 46/U4 Kontakt: tel. +48(22)4702320 biuro@inteliso.pl Specyfikacja soap web service Wersja 2.0, aktualizacja 23.05.2008r. Spis treści Adresy URL... 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca?

Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca? Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca? W tym dokumencie dowiesz się jak Ustawiać, weryfikować i zmieniać pole Nadawca dla Twoich wiadomości oraz wykorzystywać je do otrzymywania raportów i wiadomości

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS)

INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS) INSTRUKCJA INTEGRACJI SYSTEMU PAYMENTO z SHOPER (SAS) v1.0 27.11.2015 UTWORZENIE DOSTĘPU DO WEBAPI Proszę zalogować się do panelu administracyjnego sklepu pod adresem: [ADRES TWOJEGO SKLEPU]/admin Pierwszą

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 Autor smeskom@smeskom.pl Data 2008-08-21 Wersja 2.0 rev.1 Spis treści Dokumentacja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02 Sparkmailing Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? Intuicyjna obsługa Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala w szybki sposób przejść do najważniejszych modułów aplikacji. Tworzenie mailingów krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl I. Ogólne dane serwera. 1. Aktualny stan serwera W Panelu Administracyjnym możesz na bieżąco monitorować stan swojego serwera. Opcja "Aktualny stan serwera"

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - Kody

Płatności CashBill - Kody Dokumentacja techniczna 2.0 Płatności CashBill - Kody Punkty Płatności: Kody Automatyczne, Kody Obsługowe CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi InPost dla WooCommerce kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost 2. Instalacja wtyczki 3. Konfiguracja 3.1. Ustawienia główne 3.1.1. Logowanie 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7.

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. V 1.1 2008 Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. Sprawdzanie stanu konta 1. Założenia ogólne PowiadomieniaSMS.pl

Bardziej szczegółowo