BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32"

Transkrypt

1 BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna wersja 3.32 autor: Michał Jastrzębski ostatnia aktualizacja :

2 Historia zmian Data Osoba Opis zmian Marcin Mańk Pierwsza wersja Michał Jastrzębski Zmiana akceptowanych znaków w treściach SMS Michał Jastrzębski Statusy błędów przy komunikacji PARTNER- Ebill/SmsBulk Michał Jastrzębski Raporty doręczeń Michał Jastrzębski Błędny opis pola status przy raporcie doręczeń SMS, dodanie pola ERROR Michał Jastrzębski Dodanie informacji o ilości liczby znaków dla SMS tekstowego Michał Jastrzębski Dodanie przykładowego formularza z wysyłką SMS Michał Jastrzębski Informacja o ilości SMS rozliczeniowych w SMS, informacja o wewn. ID serwisu w SMSach przychodzących Michał Jastrzębski Zmiana w Raporty doręczeń Michał Jastrzębski Błędny URL w raportach doręczeń Michał Jastrzębski Błędna nazwa pola BILL_INFO.

3 Cel rozwiązania Bramka umożliwia automatyzację wymiany obustronnej SMS pomiędzy Partnerem a Ebill/SmsBulk. Poniższa specyfikacja nie jest wiążąca, mogą pojawiać się nowe opcjonalne elementy w dokumentach XML, należy mieć to na uwadze przy projektowaniu i wdrażaniu usługi. Specyfikacja zakłada wykorzystanie zarówno protokołu HTTP jak i HTTPS przy wymianie infromacji. Komunikacja może być zabezpieczona zarówno poprzez dane autoryzacyjne jak i poprzez dostęp tylko z określonej podsieci IP zarówno u Partnera jak i Ebill/SmsBulk.

4 1. Komunikacja Ebill/SmsBulk Partner Partner udostępnia URL na który Ebill/SmsBulk przesyła dokument XML w parametrze xml metody POST. Schemat dokumentu XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MESSAGES> <MESSAGE_ID>1345</MESSAGE_ID> <TYPE_ID>1</TYPE_ID> <MSISDN> </MSISDN> <LA>7666</LA> <INFO><![CDATA[ffff]]></INFO> <DATE_INFO> </DATE_INFO> <BILL_COUNT>1</BILL_COUNT> <SERVICE_ID> </SERVICE_ID> <OPER>I</OPER> <MESSAGE_ID>1223</MESSAGE_ID> <TYPE_ID>1</TYPE_ID> <MSISDN> </MSISDN> <LA>7777</LA> <INFO><![CDATA[ffff]]></INFO> <DATE_INFO> </DATE_INFO> <OPER>E</OPER> </MESSAGES> Dokument rozpoczyna się instrukcją sterującą, która zawiera informacje o wersji standardu XML, z jakim jest zgodny, oraz o sposobie kodowania znaków. Element może być pominięty. W razie braku którejś z danych przyjmuje się wartość domyślną, jakimi są wersja 1.0 oraz standard kodowania UTF-8. Elementy MESSAGE mogą pojawiać się wielokrotnie zależnie od ruchu SMS i/lub braku komunikacji z Partnerem lub Ebill/SmsBulk nalezy dążyć do grupowania wiadomości w pojedynczym dokumencie w zapytaniu HTTP przyśpieszy to przetwarzanie większej liczby wiadomości.

5 Objaśnienia pól elementu MESSAGE: MESSAGE_ID TYPE_ID typ: ENUM {1} MSISDN LA typ: integer INFO typ: text DATE_INFO typ: unix timestamp OPER typ: char ID wiadomości SMS w bazie Ebill/SmsBulk. W przypadku odpowiedzi na SMS należy podać wartośc tego pola. Rodzaj wiadomości SMS: 1 - SMS tekstowy Numer telefonu abonenta w notacji międzynarodowej wiodące 48 dla Polski. Numer SMS Premium ( Large Account) W Polsce numery 4 i 5 cyfrowe 7xxxx oraz 9xxxx Treść komunikatu SMS w zależności od potrzeby może być ujęta w sekcję CDATA ( m.in dla znaków < / & itp.) Data wpłynięcia wiadomości SMS do systemu Ebill/SmsBulk zapisana w postaci znacznika czasu unix ( ilość sekund od ) Skrót operatora. Możliwe wartości: E ERA GSM I ORANGE P PLUS GSM 4 - PLAY U - NIEZNANY T NUMER TESTOWY V NUMER WIRTUALNY TESTOWY SMSy z wartością T są wysyłane przez obsługę techniczą Ebill/SmsBulk poprzez telefony GSM. Wartość V wskazuje na automat testowy po stronie bazy Ebill/SmsBulk ( jest to numer msisdn: ) SMSy takie należy traktować jak każdy inny SMS, nie zostaną one jednak naliczone jako przychód Partnera. BILL_COUNT typ: int (opcjonalny) SERVICE_ID (opcjonalny) Ilość SMS rozliczeniowych przypadających na aktualną wiadomość. Jeśli abonent wysłał SMS ponad 160 znaków ( 80 jeśli użyto znaków spoza ASCII ) to przychodzący SMS składa się de facto z kilku oddzielnych SMS, które są składane w jedną całość. Pole to zawiera informację z ilu części złożono docelowy SMS liczba części określa krotność opłaty jaka została pobrana od abonenta dla danej taryfy. Wewnętrzne ID serwisu po stronie Ebill/SmsBulk może być przydatne w celu odróżnienia kilku serwisów na tym samym LA przy odsyłaniu wiadomości zwrotnych.

6 Partner po otrzymaniu dokumentu XML od Ebill/SmsBulk MUSI potwierdzić jego otrzymanie poprzez wyświetlenie w odpowiedzi poniższego dokumentu XML Schemat odpowiedzi XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RESPONSE> <MESSAGE_ID>1345</MESSAGE_ID> <STATUS>OK</STATUS> <MESSAGE_ID>1223</MESSAGE_ID> <STATUS>ERROR</STATUS> </RESPONSE> Objaśnienia pól elementu MESSAGE : MESSAGE_ID STATUS typ: text ID wiadomości SMS w bazie Ebill/SmsBulk. Status przetworzenia wiadomości SMS. Możliwe statusy: OK - wiadomość odebrana przez Partnera ERROR wiadomośc nieodebrana, ponów wysyłkę. Ebill/SmsBulk będzie ponawiał wysyłkę danego SMS do momentu kiedy nie otrzyma w STATUS wiadomości OK. WAŻNE! W PRZYPADKU KIEDY NASTĘPUJE POWTÓRZENIE id wiadomości (MESSAGE_ID) PARTNER MUSI ODPOWIEDZIEĆ OK W STATUSIE WIADOMOŚCI, JEDNOCZEŚNIE ZAPRZESTAJĄC DALSZEGO PRZETWARZANIA TEJ WIADOMOŚCI.ZAPOBIEGA TO POWTÓRZENIOM ZWIĄZANYM Z TIMEOUTAMI SPOWODOWANYMI BŁĘDAMI SIECI.

7 2. Komunikacja Partner Ebill/SmsBulk Partner wysyła na URL : https://smsgw.ebill.pl/xml/in.php dokument XML w parametrze xml metody POST. W celu autoryzacji wymagane są 2 parametry : login oraz password w metodzie GET. Dodatkowo przy uruchamianiu usługi można podać dozwoloną klasę adresową IP Partnera, z której będzie wywoływany URL po stronie Ebill/SmsBulk. Schemat dokumentu XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MESSAGES> <MESSAGE_ID>1345</MESSAGE_ID> <TYPE_ID>1</TYPE_ID> <MSISDN> </MSISDN> <LA>7666</LA> <INFO><![CDATA[ffff]]></INFO> <DATE_INFO> </DATE_INFO> <INCOMING_ID>321412</INCOMING_ID> <MESSAGE_ID>1223</MESSAGE_ID> <TYPE_ID>2</TYPE_ID> <MSISDN> </MSISDN> <LA>7777</LA> <INFO><![CDATA[http://onet.pl/l,NAZWA]]></INFO> <DATE_INFO> </DATE_INFO> <INCOMING_ID>321412</INCOMING_ID> </MESSAGES> Dokument rozpoczyna się instrukcją sterującą, która zawiera informacje o wersji standardu XML, z jakim jest zgodny, oraz o sposobie kodowania znaków. Element może być pominięty. W razie braku którejś z danych przyjmuje się wartość domyślną, jakimi są wersja 1.0 oraz standard kodowania UTF-8. Elementy MESSAGE mogą pojawiać się wielokrotnie zależnie od ruchu SMS i/lub braku komunikacji z Partnerem lub Ebill/SmsBulk nalezy dążyć do grupowania wiadomości w pojedynczym dokumencie w zapytaniu HTTP przyśpieszy to przetwarzanie większej liczby wiadomości.

8 Objaśnienia pól elementu MESSAGE: MESSAGE_ID TYPE_ID typ: ENUM {1,2} MSISDN LA typ: integer ID wiadomości SMS w bazie Partnera. Rodzaj wiadomości SMS: 1 - SMS tekstowy 2 - Wap push Numer telefonu abonenta w notacji międzynarodowej wiodące 48 dla Polski. Numer SMS Premium ( Large Account) W Polsce numery 4 i 5 cyfrowe 7xxxx oraz 9xxxx Jeżeli wysyłka następuje poprzez system SMSBULK pole to może zawierać znaki alfanumeryczne do 11 znaków. INFO typ: text Dla TYPE_ID=1 (TEXT SMS) : Treść komunikatu SMS w zależności od potrzeby może być ujęta w sekcję CDATA ( m.in dla znaków < / & itp.) Długość ciągu znaków nie może przekroczyć 160 znaków. Dla TYPE_ID=2 (WAP PUSH): Należy podać URL do obiektu oraz jego nazwę w formacie URL,nazwa. URL nie może zawierać przecinków (,) Długość takiego ciągu nie może przekroczyć 120 znaków. DATE_INFO typ: unix timestamp INCOMING_ID Data wysłania wiadomości SMS przez Ebill/SmsBulk zapisana w postaci znacznika czasu unix ( ilość sekund od ). Jeżeli czas zostanie podany w przyszłości SMS zostanie zakolejkowany do wysyłki w podanym terminie. ID wiadomości na którą dany SMS jest odpowiedzią zwrotną w ramach limitu SMS zwrotnych. Jeżeli dany SMS nie jest odpowiedzią lub jest wiadomością wysyłaną poprzez system SMSBULK w pole to należy wstawić wartość : -1.

9 Ebill/SmsBulk po otrzymaniu dokumentu XML od Partnera potwierdza jego otrzymanie poprzez wyświetlenie w odpowiedzi poniższego dokumentu XML. W przypadku błędów po stronie baz danych Ebill/SmsBulk może zostać wygenerowany status 500 HTTP. Schemat odpowiedzi XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RESPONSE> <MESSAGE_ID>1345</MESSAGE_ID> <STATUS>OK</STATUS> <MESSAGE_ID>1223</MESSAGE_ID> <STATUS>ERROR</STATUS> <ERROR>NO SUCH INCOMING ID</ERROR> </RESPONSE> Objaśnienia pól elementu MESSAGE : MESSAGE_ID STATUS typ: text ERROR typ: text ID wiadomości SMS Partnera. Status przetworzenia wiadomości SMS. Możliwe statusy: OK - wiadomość odebrana przez Ebill/SmsBulk ERROR wiadomośc nieodebrana, ponów wysyłkę. Pole opcjonalne zawierające opis błędu jeśli w STATUS jest ERROR, jedyny wyjątek to powtórzenie wiadomości M.in. : ILLEGAL CHAR FOUND REPLY LIMIT EXCEEDED BAD MSISDN BAD LA MESSAGE TOO LONG REPLY ( mimo, że STATUS=OK ) NO SUCH INCOMING ID BAD SERVICE ID Partner będzie ponawiał wysyłkę danego SMS do momentu kiedy nie otrzyma w STATUS wiadomości OK.

10 WAŻNE! W PRZYPADKU KIEDY NASTĘPUJE POWTÓRZENIE ID wiadomości (MESSAGE_ID) Ebill/SmsBulk ODPOWIADA OK W STATUSIE WIADOMOŚCI, JEDNOCZEŚNIE ZAPRZESTAJĄC DALSZEGO PRZETWARZANIA TEJ WIADOMOŚCI. ZAPOBIEGA TO POWTÓRZENIOM ZWIĄZANYM Z TIMEOUTAMI SPOWODOWANYMI BŁĘDAMI SIECI.

11 3. Raporty doręczeń Partner wysyła na URL : https://smsgw.ebill.pl/xml/dlr.php dokument XML w parametrze xml metody POST. W celu autoryzacji wymagane są 2 parametry : login oraz password w metodzie GET. Są one identyczne jak dla punktu 2 ( komunikacja Partner-Ebill/SmsBulk) Schemat dokumentu XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <REQUEST> <MESSAGE_ID_FROM> </MESSAGE_ID_FROM> <MESSAGE_ID_TO> </MESSAGE_ID_TO> <DT_FROM> </DT_FROM> <DT_TO> </DT_TO> </REQUEST> Dokument rozpoczyna się instrukcją sterującą, która zawiera informacje o wersji standardu XML, z jakim jest zgodny, oraz o sposobie kodowania znaków. Element może być pominięty. W razie braku którejś z danych przyjmuje się wartość domyślną, jakimi są wersja 1.0 oraz standard kodowania UTF-8. Objaśnienia pól elementu REQUEST: MESSAGE_ID_FROM MESSAGE_ID_TO DT_FROM typ: unix timestamp DT_TO typ: unix timestamp Początkowe ID wiadomości SMS w bazie Partnera. Końcowe ID wiadomości SMS w bazie Partnera. Początkowa data pomyślnego przesłania wiadomości SMS przez Partnera do Ebill/SmsBulk zapisana w postaci znacznika czasu unix ( ilość sekund od ). Końcowa data pomyślnego przesłania wiadomości SMS przez Partnera do Ebill/SmsBulk zapisana w postaci znacznika czasu unix ( ilość sekund od )

12 Wymagana jest jedna para parametrów ( MESSAGE_ID_FROM, MESSAGE_ID_TO lub DT_FROM, DT_TO ). W przypadku podania zarówno ID wiadomości jak i czasu będą brane pod uwagę obydwa pasujące warunki ( zależność czasowa jak i id wiadomosci ). Ebill/SmsBulk po otrzymaniu dokumentu XML od Partnera potwierdza jego otrzymanie poprzez wyświetlenie w odpowiedzi poniższego dokumentu XML. W przypadku błędów po stronie baz danych Ebill/SmsBulk może zostać wygenerowany status 500 HTTP. Schemat odpowiedzi XML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DELIVERY> <MESSAGE_ID>1345</MESSAGE_ID> <STATE_ID>1</STATE_ID> <STATUS>Wiadomosc wyslana</status> <DT_STATE> </DT_STATE> <ERROR>Komunikat</ERROR> </DELIVERY> Objaśnienia pól elementu MESSAGE : MESSAGE_ID ID wiadomości SMS Partnera. STATE_ID typ: int STATUS typ: text DT_STATE typ: unix timestamp ERROR typ: text Status numeryczny wiadomości: 0 - Wiadomość nieprzetworzona 1 - Wiadomość wysłana do SMSC 2 - Wiadomość dostarczona 3 - Upłynął termin ważności SMS 4 - Błąd podczas wysyłki do SMSC. 5 - Nieprawidłowy numer telefonu Status tekstowy wiadomości: Wiadomosc nieprzetworzona Wiadomosc wyslana do SMSC Wiadomosc dostarczona Uplynal termin waznosci SMS Blad podczas wysyłki do SMSC. Nieprawidlowy numer telefonu Data zmiany statusu na obecny tylko dla STATE_ID : 1 i 2 Pole występujące w przypadku wystąpienia wyjątku np.: SERVICE EXPIRED

13 ERROR IN PARSING INPUT XML

14 Dozwolone znaki w treściach SMS litery : A-Z ( kody ASCII: ) a-z ( kody ASCII: ) cyfry: 0-9 ( kody ASCII: ) znaki specjalne: Kod ASCII Znaczenie 32 Space (odstęp) 33! 34 " 35 # 36 $ 37 % 38 & 40 ( 41 ) 42 * , / 58 : 59 ; 60 < 61 = 62 > 63? 95 _

15 Przykładowy kod formularza w języku PHP: <?php if ( isset($_post['form_submit']) ) { echo "WYSYLANIE SMS"; $message_id=time();//moze to być jakikolwiek unikalny identyfikator $xml = array ( 'xml' => ' <MESSAGES> <MESSAGE_ID>'.$message_id.'</MESSAGE_ID> <TYPE_ID>1</TYPE_ID> <MSISDN>48'.(int) $_POST['phone'].'</MSISDN> <LA>NADAWCA</LA> <INFO><![CDATA['.$_POST['message'].']]></INFO> <DATE_INFO>'. time().'</date_info> <INCOMING_ID>-1</INCOMING_ID> </MESSAGES> ' ); $ch=curl_init(); $service_id="login"; $password="haslo"; curl_setopt($ch,curlopt_url,"https://smsgw.ebill.pl/xml/in.php? service_id={$service_id}&password={$password}"); curl_setopt($ch,curlopt_header,true); curl_setopt($ch,curlopt_postfields,$xml); curl_setopt($ch,curlopt_returntransfer,1); $result=curl_exec($ch); curl_close($ch); } else {?> <form action="" method="post"> Telefon: +48 <input type="text" name="phone"/> <br/> Tresc: <input type="text" name="message"/> <br/> <input type="submit" name="form_submit" value="wyslij"/> </form> <? }?>

Spis treści. Strona 2 z 26

Spis treści. Strona 2 z 26 Spis treści Wprowadzenie...3 Komunikaty ogólne...4 Wysyłanie wiadomości SMS o jednakowej treści...5 Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości SMS...8 Wysyłanie wiadomości MMS...10 Wysyłanie wiadomości VOICE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja API bramki SMS/MMS/IVR

Specyfikacja API bramki SMS/MMS/IVR Specyfikacja API bramki SMS/MMS/IVR wersja 1.5 Piotr Isajew (pki@ex.com.pl) 14 września 2011 c 2010-2011 EXPERTUS, http://www.ex.com.pl Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Parametry konfiguracyjne................................

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów.

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. PayU S.A. ul. Marcelińska 90 60-324 Poznań tel. (0-61) 860 27 00, fax (0-61) 860 27 22 Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. Przygotował Sławomir Jaranowski c 2005-2009 PayU S.A. 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

PAYU SA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, 60-324 POZNAŃ, PRZY UL

PAYU SA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, 60-324 POZNAŃ, PRZY UL 2005-2011 PayU S.A. Wersja 1.57, 04.10.2011 Page 2 Page 3 Wraz z rosnącym zainteresowaniem profesjonalnymi narzędziami dedykowanymi do zbiorczej obsługi płatności za sprzedaż usług oraz towarów w Internecie,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia 3. Specyfikacja danych wejściowych 4. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS

OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS OPIS TECHNICZNY SYSTEM HOSTED SMS Wersja 1.6.2 Warszawa, lipiec 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe Parametry systemu Hosted SMS... 3 Dostępność... 3 Definicja znaków i długości wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24.

Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24. Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji Data: 2014-04-04 Wersja: 3.1 Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24. Strona 1 z 12 1 Przebieg transakcji Operacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28

INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA TECHNICZNA IMPLEMENTACJI PŁATNOŚCI v0.8.28 Przyjmowanie płatności od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8

INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 49 email: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8 Serwisy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne Zakupy. specyfikacja techniczna implementacji pełnej

Bezpieczne Zakupy. specyfikacja techniczna implementacji pełnej Bezpieczne Zakupy specyfikacja techniczna implementacji pełnej P OL C AR D is a regis t e r e d t ra d e ma rk o f FI R S T D AT A P O L S K A S. A., FI RS T D AT A P O L S K A S. A., Al. J e roz o l i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS w witrynie internetowej Sprzedawcy przebiega następująco : 1. Należy zalogować się do panelu klienta w

Bardziej szczegółowo

Paczkomaty API XML D-ST-12-3-1.4. D - Informacja publiczna DOCUMENT ID:

Paczkomaty API XML D-ST-12-3-1.4. D - Informacja publiczna DOCUMENT ID: Paczkomaty API XML DOCUMENT ID: D-ST-12-3-1.4 D - Informacja publiczna 2 z 40 Spis treści Spis treści... 2 1. Założenia wstępne... 3 2. Konta testowe... 3 3. Sugerowany sposób integracji w systemie sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą

Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą Podręcznik API Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą interfejsów API programu GFI FaxMaker. Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca

ELEKTRONICZNY NADAWCA. OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012. Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca ELEKTRONICZNY NADAWCA OPIS WebAPI Wersja 0.14, 30.03.2012 Opis WebAPI udostępnianego przez program Elektroniczny Nadawca Spis treści Historia zmian...4 Wprowadzenie...5 Słownik pojęć...5 Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna 2.0. Płatności CashBill. Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill

Dokumentacja techniczna 2.0. Płatności CashBill. Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill Dokumentacja techniczna 2.0 Płatności CashBill Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji systemu Przelewy24.pl Instalacja pełna wersja.2.64 data 2012-03-28 1 PRZEBIEG TRANSAKCJI... 2 2 TERMINOLOGIA... 3 3 OPROGRAMOWANIE... 3 3.1 Żądanie transakcji... 3 3.2 Odbiór wyniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika 1. WSTĘP Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy sposobu obsługi i konfiguracji kontrolera ITSupervisor z wersją firmware 1.1.3 lub wyższą. W dokumencie zawarte są informacje na

Bardziej szczegółowo

Model wymiany danych dla Infrastruktura

Model wymiany danych dla Infrastruktura Model wymiany danych dla Infrastruktura Wersja dokumentu 0.8-1-2.7 Status Zamrożony Data wdrożenia 1Q 2012 1 Spis treści 1. Dokumenty powiązane...11 2. Słownik pojęć...11 3. Zasady komunikacji...12 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku Santander Consumer Bank SA ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander Consumer Finanse Santander Consumer Finanse ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. (081) 469 03 52 eraty@scfinanse.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej e-raty Santander

Bardziej szczegółowo

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. 71-181 Szczecin, Somosierry 30a tel.801 066 102, 91 85 22 102 XWD opis programu Data dokumentu: 2014-07-18 Autor dokumentu: Łukasz Bulak (lub@ekspert.szczecin.pl)

Bardziej szczegółowo

ELDES ESIM120. 1. Informacje podstawowe - Opis konfiguracji ELDES Tool w jego głównych sekcjach, opis paska narzędzi oraz menu.

ELDES ESIM120. 1. Informacje podstawowe - Opis konfiguracji ELDES Tool w jego głównych sekcjach, opis paska narzędzi oraz menu. ELDES ESIM120 Narzędzie konfiguracyjne ELDES to oprogramowanie, przeznaczone do programowania kontrolera ESIM120. Za pomocą tego oprogramowania można szybko i łatwo ustawić parametry sterowania urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo