Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku"

Transkrypt

1 Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2012 temat Turystyka zagraniczna. Instytut Turystyki Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku I. Przyjazdy do Polski W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku było, jak szacujemy, 51,9 mln przyjazdów cudzoziemców, o 11% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Liczbę przyjazdów turystów w tym czasie szacujemy na 11,2 mln (również o 11% więcej). Tabela 1. Liczba przyjazdów w trzech kwartałach według głównych grup krajów (w tys.) Kraj/grupa krajów Przyjazdy ogółem zmiana w tym turyści zmiana ,4% ,1% 27 krajów UE % % Stara UE % % % % Wielka Brytania 420 8% 390 8% Niderlandy 330 0% 305 2% Austria 290-3% 265-2% Włochy 255 4% 235 7% Francja 210 0% 180 0% Szwecja % % Pozostałe kraje 15UE % % Nowa UE % % Czeska Republika % 160 7% Słowacja % 90 13% Litwa % 470-6% Łotwa 315 9% % Węgry 190 3% 170 6% Pozostałe kraje 12UE 280 4% 250 4% Sąsiedzi spoza Schengen % % Ukraina % % Białoruś % % Rosja % % Ważne % 420 9% USA % % pozostałe * % 200 8% Reszta świata % % Źródło: badania i oszacowania konsorcjum firm: Activ Group i Instytut Turystyki. *) Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. Według danych GUS w ciągu ośmiu miesięcy 2012 roku z obiektów zakwaterowania zbiorowego korzystało o 12,3% więcej cudzoziemców niż w tym samym okresie 2011 roku. Liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 11,7%. Analizując zmiany według miesięcy stwierdzamy zmienne, ale wysokie tempo wzrostu: od najwyższego w czerwcu (17%) i styczniu (16%) do najniższego (10% i 9%) w lipcu i sierpniu. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą nasi sąsiedzi ze wschodu: Rosja, Białoruś i Ukraina (łącznie aż o 40%). Spośród krajów europejskich wyróżniają się ponadto: Irlandia, Grecja, Portugalia (efekt Euro 2012) oraz Norwegia, Szwajcaria, Czechy i Łotwa. Z krajów pozaeuropejskich zwraca uwagę znaczny wzrost liczby gości z Brazylii, Indii, Australii i Kanady. Hong-Kong i Chiny należą do nielicznej grupy krajów o spadku liczby gości w bazie noclegowej. II. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych w Tabela 2. Cele przyjazdów Cel przyjazdów (%) Turystyka: wakacje, zwiedzanie itp. Odwiedziny krewnych lub znajomych Cele zdrowotne Sprawy zawodowe lub służbowe Prywatne przyjazdy szkoleniowe Dorywcza praca Zakupy na własne potrzeby Cele religijne Odwiedziny miejsca pochodzenia Tranzyt Inne cele Wyniki uzyskane w trzech kwartałach 2012 roku wskazują na trwałość struktury przyjazdów według typów podróży. Jedynie udział przyjazdów biznesowych nieco zmalał. Jeśli jednak wyrazimy wielkość segmentu podróży służbowych w liczbach bezwzględnych, okaże się że zmian nie ma: w trzech kwartałach 1 Wielkość ruchu przyjazdowego szacujemy na podstawie: własnych pomiarów, publikowanych przez Straż Graniczną bieżących danych o ruchu granicznym na granicy zewnętrznej strefy Schengen (pomocne są też dane SG z wcześniejszych lat); danych GUS o liczbie cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego według krajów. Instytut Turystyki, Warszawa, Grochowska 341, tel , ACTIV GROUP, Kutno, Staszica 10a/43, tel ,

2 Główne Główne 2011 i 2012 roku liczba przyjazdów biznesowych wyniosła około 2,8 mln. Liczba przyjazdów w celach typowo turystycznych wzrosła z 2,5 mln do 2,7 mln. Więcej zmian występują w przypadku poszczególnych krajów lub grup krajów. W grupie krajów starej Unii (poza Niemcami) widzimy wzrost udziału przyjazdów turystycznowypoczynkowych i spadek służbowych. Odwrotnie jest w grupie krajów nowej Unii. nieco ograniczyli przyjazdy typowo turystyczne i w większym stopniu przyjazdy na zakupy. Wzrost udziału innych celów wśród Niemców i pozostałych krajów starej Unii należy wiązać z uczestnictwem w czerwcowych Mistrzostwach Europy. Jeśli idzie o grupę głównych krajów zamorskich, widzimy wzrost udziału przyjazdów prywatnych (turystyczno-wypoczynkowe i odwiedziny krewnych lub znajomych), a spadek przyjazdów służbowych. Typowa turystyka występuje częściej wśród tych, którzy korzystali z transportu lotniczego. Zwykle tak też bywało i w przypadku przyjazdów służbowych, ale w 2012 roku tego nie obserwujemy. Rys. 1. Zróżnicowanie celów pobytu według środka transportu (%). 40 Samolot Pozostałe Turystyka Odwiedziny Służbowe Zakupy Pozostałe W ciągu trzech kwartałów 2012 roku, podobnie jak w poprzednim roku, w grupie przyjazdów służbowych dominowały podróże delegacyjne (związane z prowadzeniem interesów w imieniu firmy) oraz związane z obsługą transportu (chodzi tu głównie o przewóz towarów). Ich udział wyniósł odpowiednio 31% i 30%. Wielkość segmentu kongresowo-konferencyjnotargowego minimalnie wzrosła (do 13%). Wzrost ten jest najznaczniejszy w grupie krajów pozaeuropejskich. Tabela 3. Długość pobytu Liczba noclegów (%) 1 do 3 nocl do 7 nocl do Ponad 4 tyg Średnia liczba noclegów 3,8 3,5 5,0 2,0 2,5 13,4 W badanym okresie 2012 roku średnia długość pobytu turystów w Polsce wyniosła ok. 3,8 noclegu (minimalnie mniej niż w 2011 r.). Do 5 nocl. wzrosła długość pobytu turystów z krajów 14UE, a do 13,4 z głównych krajów zamorskich. Reguła, że przyjazdy drogą lotniczą wiążą się z dłuższym pobytem w Polsce potwierdziła się i tym razem (6,3 noclegu wobec 3,0 w przypadku przyjazdów drogą lądową). Jak zazwyczaj, najkrócej przebywali w Polsce sąsiedzi ze wschodu i turyści z nowych krajów Unii. W drugim kwartale średnia długość pobytu była nieco niższa niż w pierwszym, w trzecim zaś była największa (4,3). Tabela 4. Sposób organizacji przyjazdu Organizacja przyjazdu (%) Zakup pakietu Zakup części usług Tylko rezerwacja Samodzielnie Rys. 2. Zróżnicowanie sposobu organizacji podróży według środka transportu (%) W ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku pakiet wykupiło mniej turystów niż w tym samym okresie 2011 roku, udział bezpośrednich rezerwacji wzrósł nieznacznie, tak więc niemal trzy czwarte turystów przyjechało do nas w sposób samodzielnie zorganizowany. Odsetek kupujących pakiety był (jak poprzednio) zdecydowanie największy wśród turystów z krajów pozaeuropejskich. W przypadku krajów starej Unii nastąpił dość wyraźny spadek liczby korzystających z pełnych pakietów, a jeśli idzie o Niemców brak zmian. Podróżujący drogą lotniczą częściej niż pozostali korzystają z różnych form pośrednictwa w organizacji przyjazdu. Przyjazdów samodzielnych było wśród podróżujących samolotem 48%, a wśród podróżujących drogą lądową 83%. Samolot Pozostałe Pakiet Część usług Tylko rezerwacja Z noclegów w obiektach typu hotelowego korzystało ogółem 35% turystów (mniej niż w poprzednich latach). Wśród przyjezdnych z krajów starej Unii oraz z krajów pozaeuropejskich udział nocujących w hotelach lub motelach również spadł, ale stosunkowo najmniej. Z bazy typu hotelowego korzystało blisko 55% turystów badanych na lotniskach. Samodzielnie 2

3 Główne Tabela 5. Baza noclegowa Miejsce noclegów (%) Hotele, motele Pensjonaty Domy letnie, apartamenty, studio itp Campingi, pola namiotowe Kwatery prywatne Mieszkania rodziny lub znajomych Inne miejsca noclegowe Rys. 3. Zróżnicowanie wykorzystywanej bazy noclegowej według środka transportu (%). 0 Hotele, motele Samolot Rodzina, znajomi W trzech kwartałach do najczęściej odwiedzanych województw należały, podobnie jak w 2011 roku, mazowieckie, małopolskie (po ok. 1,5 mln), oba województwa nadmorskie (po ok. 1,3 mln) i dolnośląskie (1,1 mln). Jedyne godne uwagi zmiany to wzrost liczby gości w województwie pomorskim i spadek liczby wizyt Niemców w województwie zachodniopomorskim. Pensjonaty Nie zmieniła się charakterystyczna cecha turystyki przyjazdowej do Polski, polegająca na znacznym odsetku wielokrotnych wizyt. Tylko 28% badanych odwiedziła Polskę jedynie raz w ciągu 12 miesięcy, a 38% było u nas pięć lub więcej razy. W przypadku sąsiadów ze wschodu odsetek ten wyniósł aż 73%. W strukturze demograficznej turystów odwiedzających Polskę w 2012 roku stwierdzamy nieznaczne zmiany w przypadku udziału osób deklarujących polskie pochodzenie (spadek o 3 pkt% do 18%, ale bez zmian w liczbach bezwzględnych: ok. 2 mln). Jeśli zaś idzie o wiek widzimy wzrost udziału osób w wieku do 34 lat (z 23% do 27,5%). Struktura wg płci bez zmian (61% do 39% na korzyść mężczyzn). Pozostałe Kwatery prywatne Inne III. Wielkość i struktura wydatków turystów Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski w okresie od stycznia do września 2012 oszacowano na poziomie 412 USD na osobę i 79 USD na jeden dzień pobytu (średnie ważone). Oznacza to niewielki wzrost przeciętnych wydatków na osobę w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku (o ok. 1,7%) i utrzymanie wydatków dziennych na zbliżonym poziomie. Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów na osobę w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku w USD (według krajów) USD ** Kraje : Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA. Średnie wydatki na osobę według krajów wahały się w granicach od 139 USD (Węgry) do 873 USD (wybrane kraje ). Kolejny rok z rzędu obserwuje się wzrost rozpiętości pomiędzy najwyższymi i najniższymi wydatkami. Ocena zmian nie jest łatwa. Z jednej strony cieszy fakt, że w odniesieniu do większości krajów odnotowano wzrost wydatków zarówno w stosunku do analogicznego okresu 2011, jak i do poziomu oszacowanego dla pierwszego półrocza 2012, z drugiej niepokój wzbudza spadek wydatków turystów z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i niektórych krajów ościennych (Ukraina, Czechy, Słowacja, Litwa). * Ukraina Białoruś Litwa Republika Czeska Rosja Słowacja Węgry Austria Skandynawia Francja Belgia Włochy Holandia Wielka Brytania Kraje ** Największy wzrost poziomu wydatków (rok do roku) odnosi się do takich krajów, jak: Białoruś i Belgia, największe obniżenie dotyczy przyjazdów z Węgier i Słowacji. Jeśli chodzi o przeciętne dzienne wydatki turystów, analiza danych z trzech kwartałów pokazuje, że wahały się one w granicach od około 36 USD (Węgry) do 124 USD (Ukraina)

4 Rys. 5. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku (w USD) według krajów USD ** Kraje : Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły przeciętne dzienne wydatki nierezydentów z Belgii, Białorusi i Austrii, spadły zaś ze Słowacji i Węgier. Rys. 6 Wydatki turystów w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku według celu podróży (w USD) Podobnie jak w poprzednim roku, w okresie styczeńwrzesień 2012 najwięcej wydawały osoby deklarujące zakupy na własne potrzeby jako główny cel podróży, następnie ci, którzy przyjechali w sprawach służbowych i typowo turystycznych. W stosunku do trzech kwartałów 2011 roku zmiany poziomu wydatków według deklarowanych celów podróży były w większości przypadków dość stabilne lub niekorzystne (wyjątek: wzrost wydatków związanych z przyjazdami w celach służbowych). * Litwa Rosja Białoruś Włochy Wielka Brytania Austria Belgia Holandia Skandynawia Węgry Francja Słowacja Republika Czeska Kraje ** Ukraina USD Typowa turystyka Odwiedziny u krewnych, znajom. Sprawy zawodowe, służbowe Cel zdrowotny Zakupy na własne potrzeby Tranzyt Rys. 7 Wydatki turystów w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD) USD Hotele, motele Pensjonaty Domki letnie, apartamenty U rodziny, znajomych Kwatery prywatne Mieszane Niejednorodne zmiany przeciętnych wydatków według krajów znajdują odzwierciedlenie w sumach pozostawionych w Polsce w poszczególnych rodzajach bazy noclegowej. Tak jak rok wcześniej, w okresie trzech kwartałów 2012 roku najwięcej pozostawiały w Polsce osoby zatrzymujące się w mieszanych rodzajach zakwaterowania (przeciętnie 612 USD na osobę, nieco mniej niż w 2011), następnie w hotelach i motelach (435 USD) oraz tu zmiana w stosunku do poprzednich lat - w domkach letnich i samodzielnych apartamentach (416 USD, o 46,5% więcej niż w 2011). Wydaje się, że należy to wiązać z Euro Najmniejsze wydatki związane były z noclegami u rodziny lub znajomych. W 2012 roku największy spadek wydatków odnosi się do turystów korzystających z pensjonatów (o 9,4%). Rys. 5. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w okresie styczeń-wrzesień 2011 i 2012 roku (%) 14,6 14,0 5,5 5,9 24,8 25,1 9,0 9,6 10,9 12,9 17,2 17,1 18,0 15, Inne Zakupy w celu odsprzedaży Zakupy na własne potrzeby Usługi rekreacyjne Transport Wyżywienie Noclegi Rodzajowa struktura wydatków turystów uległa w badanym okresie pewnym zmianom. Turyści przeznaczyli około 18% pozostawionych w Polsce sum na noclegi (więcej niż rok wcześniej), a około 17,2% na wyżywienie (podobnie). Zwraca uwagę fakt, że od dłuższego czasu znaczącą część stanowią wydatki przeznaczone na zakupy na własne potrzeby (24,8%). 4

5 Podobnie jak rok wcześniej, uzyskane wyniki pozwalają także na bardziej szczegółowe rozszacowanie wydatków ponoszonych w ramach głównych grup rodzajowych, zwłaszcza w odniesieniu do wyżywienia i transportu. W ciągu trzech kwartałów 2012 roku wśród wydatków przeznaczonych na wyżywienie około 73,1% (w 2011 blisko 79,4%) należy wiązać z korzystaniem z usług gastronomii, natomiast w kosztach transportu około 54,6% (w 2011 ponad 62%) stanowił zakup paliw. W badanym okresie udział wydatków pokrywanych kartami płatniczymi wyniósł nieco mniej niż poprzednio (22,8% wobec 26,1% w 2011 r.). Od kilku lat badanie pozwala także na ocenę zależności pomiędzy wiekiem respondentów, a ich przeciętnymi wydatkami. W 2012 roku najwyższe sumy pozostawiały w Polsce osoby w wielu lata, najniższe zaś najmłodsza grupa wiekowa (do 24 lat). Mimo, że pytanie o wiek zadawane jest od kilku lat, w badaniu wciąż trudno ustalić jednorodną, powtarzalną zależność między wiekiem, a poziomem wydatków. IV. Wydatki odwiedzających jednodniowych W okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 roku przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych oszacowano na poziomie 105 USD na osobę (średnia ważona), o ponad 10% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wśród rezydentów nie nocujących na terenie Polski zdecydowanie najwyższe wydatki zadeklarowali Białorusini (około 224 USD), następnie podróżni z Rosji. Warto zauważyć, że w badanym okresie notuje się znaczący spadek wydatków nierezydentów z tak ważnych dla Polski rynków jak Ukraina (niemal o 40%), Litwa i Słowacja (odpowiednio o 22 i 26%) oraz (o ponad 5%). Z drugiej strony zaobserwowano wzrost średnich wydatków odwiedzających jednodniowych z Rosji (o ok. 24%) i Białorusi (o 11%). Podobnie jak w poprzednich latach, przeciętne wydatki jednoznacznie rosną wraz z odległością od granicy, na jaką podróżują nierezydenci. Rys. 8. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku według krajów (w USD) USD * Ukraina Litwa Rosja Białoruś Słowacja Czechy Rys. 9. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku (w %) Zakupy w celu odsprzedan ia 14% Inne 12% W ciągu trzech kwartałów 2012 roku odwiedzający jednodniowi ponad połowę wydatków przeznaczyli na zakupy na własne potrzeby (51,8%), a następnie na transport (12,2%). Jak co roku, w kosztach wyżywienia warto zwrócić uwagę na wysoki udział usług gastronomicznych (w 2012 ok. 65%, w %). Koszty transportu były jak zazwyczaj zdominowane przez wydatki związane z zakupem paliw: stanowiły one podobnie jak rok wcześniej aż 91,7% ogółu wydatków na transport. Udział zakupów w celu dalszego odsprzedania był sporo niższy niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku (13,7%, wobec 16,1% w roku poprzednim). V. Podsumowanie Dane uzyskane w odniesieniu do zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku pokazują przede wszystkim, że nieco inne tendencje zaobserwowano w pierwszych dwóch kwartałach, inne w trzecim. Generalnie biorąc, odnotować należy wzrost przeciętnych wydatków turystów, spadek odwiedzających jednodniowych. Równocześnie warto zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do niektórych rynków i w stosunku do odwiedzających jednodniowych obserwowane tendencje były zdecydowanie korzystniejsze w trzecim kwartale w stosunku do tych, które zanotowano w pierwszej połowie roku. W tym kontekście warto odnotować kilka zjawisk szczegółowych: Zakupy na własne potrzeby 52% Wyżywieni e 7% Transport 12% Trzy kwartały 2012 roku cechują zróżnicowane zmiany wydatków nierezydentów: wzrostom wydatków turystów z wielu ważnych rynków emisyjnych towarzyszą spadki poziomu wydatków odwiedzających jednodniowych; wzrosty dotyczą w większym stopniu trzeciego kwartału, spadki pierwszego półrocza. Usługi rekreacyjne 3% Jeśli chodzi o turystów, w badanym okresie spadły przede wszystkim wydatki nierezydentów z tych krajów, które są związane z polską emigracją zarobkową (Wielka 5

6 Brytania, Włochy, Holandia), a także podróżnych z Francji, Węgier i Litwy. W sposób wyraźny wzrosły natomiast wydatki Białorusinów, turystów z Belgii, Austrii i ważnych krajów zamorskich. Niewielki wzrost odnotowano również w odniesieniu do turystów z Niemiec. W segmencie odwiedzających jednodniowych, zanotowano bardzo istotny spadek zarówno liczby przyjazdów (o ponad 16%), jak i wydatków (o ponad 12%). O ile zmniejszenie liczby przyjazdów cechuje wszystkie ważne dla Polski rynki emisyjne, o tyle spadkowi wydatków oparły się Rosja i Białoruś. Ważny dla Polski rynek niemiecki cechuje zdecydowany spadek znaczenia podróży jednodniowych (dotyczy to zarówno liczby wizyt, jak i poziomu przeciętnych wydatków) oraz umiarkowany wzrost roli przyjazdów turystów (wzrost o ok. 4% zarówno liczby turystów, jak i poziomu ich wydatków przeciętnych). Wyjaśnienie zmian poziomu wydatków wiąże się przede wszystkim z oddziaływaniem Euro 2012 oraz pewnymi zmianami w strukturze przyjazdów i wydatków: wzrostem wydatków związanych z podróżami służbowymi oraz utrzymującymi się na wysokim poziomie wydatkami związanymi z podróżami po zakupy. Obserwacja ważnych dla Polski rynków wschodnich pokazuje wzrastające znaczenie przyjazdów z Białorusi i Rosji (zarówno liczby wizyt, jak i poziomu wydatków) oraz malejącą rolę Ukrainy. Odnosi się to przede wszystkim do odwiedzających jednodniowych z tego kraju. Dotychczasowe oszacowania zapowiadają spadek łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski, głównie za sprawą niekorzystnych zmian w segmencie odwiedzających jednodniowych. Wydaje się, że spodziewany na podstawie dotychczasowych wyników badań wzrost przychodów od turystów nie zdoła zrekompensować znaczącego spadku łącznych wydatków osób nie nocujących na terenie naszego kraju. Jeśli dotychczasowe tendencje utrzymają się, można spodziewać się wzrostu łącznych wpływów z Białorusi, Rosji, Belgii, Austrii i rynków zamorskich, natomiast znaczącego spadku przychodów z Ukrainy (głównie za sprawą odwiedzających jednodniowych), Słowacji i Węgier. Wydaje się, że przyczyną zmian notowanych w bieżącym roku jest z jednej strony organizacja Euro 2012, z drugiej zaś skutki recesji gospodarczej w Europie, zataczającej coraz szersze kręgi. Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska Warszawa, listopad 6

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku Główne zamorskie Ros, Biał., Ukr. Nowe kraje UE Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2013 roku Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.05(098) Turystyka zagraniczna. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

I. Przyjazdy do Polski

I. Przyjazdy do Polski MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2011 temat Turystyka

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

III. Przyjazdy do Polski

III. Przyjazdy do Polski MMI IINNI IISSTTEERRSSTTWOO SSPPOORRTTUU II I TTUURRYYSSTTYYKKI II Badanie wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI

CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW DO POLSKI MI IINNI IISSTTEERRSSTTWWOO SSPPOORRTTUU II I TT UURRYYSS TTYYKKI II Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses

Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki. Foreigners visits in Poland, their purposes, motives and expenses Katarzyna Karbowiak 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Warszawa Przyjazdy cudzoziemców do Polski, ich cele, motywy, wydatki Foreigners visits in Poland, their purposes, motives

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza

Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza Handel w Polsce zarabia na cudzoziemcach coraz więcej - analiza data aktualizacji: 2016.03.30 Główny Urząd Statystyczny podsumował dane o ruchu granicznym oraz wydatkach cudzoziemców w Polsce i Polaków

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach data aktualizacji: 2016.09.28 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, wrzesień 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, czerwiec 215 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, czerwiec 216 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 216 roku Ruch graniczny W I kwartale 216 r. szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU ŁOTWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 15 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Ambasador: Jerzy Marek Nowakowski, Ryga, Mednieku iela 6b, LV 1010 Tel.:

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU LITWA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie ul. Smelio 20A, LT-10323 Wilno tel. (+370 5) 270 90 01, 270 90 02 fax (+370 5) 270

Bardziej szczegółowo

www.gizycko.turystyka.pl

www.gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku

Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków, listopad 2014 Kraków grudzień 2003 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku

Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2010 Kraków grudzień 2003 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA PODSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA PODSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA PODSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 WARSZAWA, MAJ 2013 1 PRZYJAZDY DO POLSKI W 2012 ROKU SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Badania wykonało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY

INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI i REKREACJI TURYSTYKA POLSKA W 2012 ROKU UKŁAD REGIONALNY NSTYTUT TURYSTYK SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYK i REKREACJ TURYSTYKA POLSKA W ROKU UKŁAD REGONALNY Warszawa, kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Bożena Radkowska nstytut Turystyki Szkoła

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny. Teresa Skalska

Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny. Teresa Skalska Ekonomiczne czynniki rozwoju rynku turystycznego: popyt turystyczny Teresa Skalska 2 Cel i zakres prezentacji 1. Założenia projektu Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w 2003 roku

Turystyka w 2003 roku Warszawa, 23 lipca 2004 r. Turystyka w 2003 roku W ostatnich dniach, Główny Urząd Statystyczny wydał publikację "Turystyka w 2003 roku", zawierającą dane o zasobach i wykorzystaniu turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Turystyka polska w 2008 roku

Turystyka polska w 2008 roku nstytut Turystyki sp. z o.o. Turystyka polska w roku UKŁAD REGONALNY Warszawa kkkkkkkkkkkk Autorzy opracowania: Maria Byszewska-Dawidek Henryk Legienis Bożena Radkowska Praca została wykonana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku

Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku INSTYTUT TURYSTYKI SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 WARSZAWA, MAJ 2013 1 PRZYJAZDY DO POLSKI W 2012 ROKU SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Badania wykonało konsorcjum

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo