Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%"

Transkrypt

1 Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy wzrost odnotowano w liczbie turystów zagranicznych. Stanowią oni 23,5% korzystających z bazy noclegowej województwa. Wzrasta także liczba udzielonych noclegów. Należy stwierdzić, że po spadku w 2010 r. ruch turystyczny w regionie wykazuje tendencję wzrostową. Największa dynamika jest widoczna w przypadku liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym (wzrost o 23,7% w stosunku do 2009 r.) i odsetka obcokrajowców w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania (wzrost o 13,9% w stosunku do 2013 r.). Tabela Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim w latach Noclegi Liczba Korzystający z Korzystający z Udzielone udzielone Lata korzystających noclegów turyści noclegów noclegi turystom z noclegów zagraniczni turyści polscy zagranicznym Noclegi udzielone turystom polskim Zmiana 2012/ % 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Według analiz prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wzrasta liczba korzystających z noclegów w różnego rodzaju obiektach hotelowych. Spada natomiast liczba korzystających z noclegów w motelach, a także pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Prawie ¾ obcokrajowców korzystało z noclegów w obiektach hotelowych, a większość wybierała hotele o średnim standardzie. Zmniejszyła się liczba gości zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2012 r. wynosiła 5,5 doby. Średnia długość pobytu obcokrajowców i turystów polskich sytuuje się na zbliżonym poziomie. Długość pobytu turystów polskich nieco spadła, zaś zagranicznych dość znacznie wzrosła. Tabela Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach Średnia długość Średnia długość pobytu turystów Średnia długość pobytu turystów Lata pobytu zagranicznych polskich Zmiana 2012/ % 1086% 972% W 2012 r. z noclegu w obiektach indywidualnego zakwaterowania korzystało łącznie gości, z czego turystów polskich. W obiektach tych udzielono noclegów, w tym Polakom. Według danych statystycznych w 2012 r. z obiektów indywidualnego zakwaterowania skorzystało o 18,5% więcej gości, niż w 2011 r. Na podstawie danych o rejestrowanym ruchu turystycznym można stwierdzić, że w obiektach noclegowych indywidualnego zakwaterowania zatrzymuje się 2,8% z ogółu korzystających i jednocześnie 3,2% turystów polskich. Tabela Wielkość ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach Korzystający z Korzystający Noclegi Noclegi Lata Kategoria Liczba noclegów z noclegów Udzielone udzielone udzielone korzystających obiektu turyści turyści noclegi turystom turystom z noclegów zagraniczni polscy zagranicznym polskim 2010 Pokoje

2 2011 Pokoje gościnne Kwatery agroturystyczne Turyści zagraniczni mają duży udział w ogóle odwiedzających województwo zachodniopomorskie i korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Wśród nich zdecydowanie dominują obywatele Niemiec, którzy w roku 2012 stanowili 76,2% ogółu turystów zagranicznych odwiedzających region (w 2011 r. udział tej nacji w ogóle międzynarodowego ruchu turystycznego w regionie wynosił 74,13%). Można stwierdzić, że liczba Niemców odwiedzających województwo zachodniopomorskie systematycznie wzrasta (o 19,1% w porównaniu do 2009 r.). Drugą pod względem liczebności nacją są Duńczycy, a trzecią Szwedzi. Liczebność turystów tych narodowości zmalała jednak w porównaniu do 2009 r. (o 13,6% w przypadku gości z Szwecji i 10,6% z Dani). Turyści zagraniczni najchętniej odwiedzali powiat kołobrzeski (29,1% obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie), Szczecin (28,8%) oraz Świnoujście (16,5%). Tabela Obcokrajowcy w obiektach bazy noclegowej według narodowości w latach Lp. Kraj/lata Udział w ogóle korzystających w 2012 r. 1 Niemcy % 2 Dania ,3% 3 Szwecja ,2% 4 Norwegia % 5 Rosja % 6 Niderlandy (Holandia) % 7 Wielka Brytania % 8 Francja % 9 Włochy % 10 Ukraina % 11 Czechy % 12 Belgia % 13 Finlandia % 14 Stany Zjednoczone Ameryki % 15 Hiszpania % 16 Litwa % 17 Szwajcaria % 18 Irlandia % 19 Austria % 20 Kanada % 21 Białoruś % 22 Słowacja % 23 Grecja % 24 Japonia % 25 Estonia % 26 Węgry % 27 Łotwa % 28 Portugalia % 29 Słowenia % 30 Luksemburg % 31 Cypr % 32 Malta % 33 Pozostałe kraje % Razem % 2

3 Rozkład sezonowy ruchu turystycznego Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim jest jego nierównomierny rozkład w skali roku. Tak zwana sezonowość widoczna jest zarówno w strukturze bazy noclegowej, jak również w funkcjonowaniu destynacji turystycznych regionu. Zjawisko sezonowości w tym przypadku oznacza, że ruch turystyczny osiąga swoje ekstremum w czasie letnich wakacji (lipiec i sierpień). Dotyczy to zwłaszcza tych miejscowości w pasie nadmorskim, których oferta obejmuje wypoczynek typu słońce, morze, plaża. Przyczynami nierównomiernego rozkładu ruchu turystycznego są zmienność pogody, krótki sezon turystyczny, a także przyzwyczajenia uczestników ruchu turystycznego. W dalszym ciągu wielu turystów i odwiedzających, w szczególności goście z Polski, decyduje się na urlop na Pomorzu Zachodnim w sezonie letnim, chociaż potencjalnie mogliby wybrać inny termin. Również część usługodawców jest przyzwyczajona do takiego rozkładu ruchu turystycznego i w swojej aktywności koncentruje się na miesiącach letnich, ograniczając (bądź nawet zawieszając) działalność w okresie od jesieni do wiosny. Problem sezonowości ruchu turystycznego w mniejszym stopniu dotyczy miast (Szczecin, Koszalin) oraz uzdrowisk (Kołobrzeg, Świnoujście). Władze nadmorskich miejscowości i zarządcy zlokalizowanych w nich obiektów turystycznych podejmują wiele działań mających na celu zminimalizowanie sezonowego rozkładu ruchu turystycznego. Za pomocą kampanii informacyjno-perswazyjnych podejmowane są próby wpływania na zmianę modelu zachowań uczestników ruchu turystycznego. Działania te zaczynają przynosić rezultaty. Analiza rozkładu ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania na przestrzeni ostatnich czterech lat pokazuje, że w 2012 r. wskaźnik sezonowości uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Tabela Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w latach Lata Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim 356% 346% 350% 337% Pozytywne zmiany dostrzec można analizując rozkład ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w ciągu roku. Dane odnoszące się do lat wyraźnie pokazują dynamikę wzrostu ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w miesiącach poza sezonem letnim. W styczniu 2013 r. do regionu przyjechało o 22,1% turystów więcej, niż w analogicznym okresie 2009 r. Znaczący wzrost dotyczy również marca i września (odpowiednio o 20,3% i 18,4%). Prezentowane dane dotyczą ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Tabela Rozkład ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w ciągu roku w latach miesiące/ liczba korzystających z noclegów w Zmiana Lp latach 2012/ Styczeń % 2 Luty % 3 Marzec % 4 Kwiecień % 5 Maj % 6 Czerwiec % 7 Lipiec % 8 Sierpień % 9 Wrzesień % 10 Październik % 11 Listopad % 12 Grudzień % Razem % Prezentowane na poniższym wykresie dane odnoszą się do ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Sezonowość ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim jest widoczna w strukturze bazy noclegowej. W 2012 r. 52% obiektów bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania działało sezonowo. W przypadku miejsc noclegowych ten odsetek jest jeszcze większy. Tabela Wskaźnik sezonowości bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania województwa zachodniopomorskiego w latach Lata Udział obiektów sezonowych Udział noclegowych miejsc sezonowych % 598% 3

4 % 561% % 570% % 689% Zmiana 962% 1152% Wyzwanie dla władz samorządowych i operatorów ruchu turystycznego stanowi podejmowanie skutecznych działań inwestycyjnych i organizacyjnych na rzecz dalszych zmian w rozkładzie sezonowym ruchu turystycznego w regionie. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim jest nierównomierny, podobnie jak jego rozkład w skali roku. W 2012 r. największa liczba turystów odwiedziła powiat kołobrzeski (24,2% ogółu gości korzystających z bazy noclegowej), Szczecin (19,1%), powiat kamieński (10,5%) i powiat gryficki (8,5%). W tych powiatach udzielono również największej liczby noclegów. Interesujących wniosków dostarcza analiza dynamiki turystów korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach Największy przyrost gości odnotowały następujące powiaty: łobeski, policki, m. Świnoujście, stargardzki, m. Koszalin, kołobrzeski, sławieński i szczecinecki. Najwięcej turystów ubyło w powiatach: pyrzyckim, choszczeńskim, myśliborskim, goleniowskim, białogardzkim, gryfińskim i drawskim. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w latach przedstawia poniższa tabela. Tabela Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach (liczba korzystających z noclegów) Lp. Powiaty/lata Liczba korzystających z noclegów Dynamika 2012/ Białogardzki ,5% 2 Choszczeński % 3 Drawski % 4 Goleniowski % 5 Gryficki % 6 Gryfiński % 7 Kamieński % 8 Kołobrzeski % 9 Koszalin % 10 Koszaliński % 11 Łobeski % 12 Myśliborski % 13 Policki % 14 Pyrzycki % 15 Sławieński % 16 Stargardzki % 17 Szczecin % 18 Szczecinecki % 19 Świdwiński % 20 Świnoujście % 21 Wałecki % Razem % Najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło następujące powiaty: kołobrzeski (29,1% obcokrajowców przyjeżdżających do województwa zachodniopomorskiego), w tym Kołobrzeg, Szczecin (28,8%), Świnoujście (16,5%) i kamieński (9,8%). Najmniej obcokrajowców zdecydowało się na przyjazd do następujących powiatów: łobeskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego i białogardzkiego. Z noclegów w obiektach indywidualnego zakwaterowania turyści najchętniej korzystali w następujących powiatach: m. Świnoujściu, koszalińskim, kołobrzeskim i kamieńskim. Goście zagraniczni najczęściej wybierali tego typu noclegi w Świnoujściu i w powiecie drawskim. Najwięcej noclegów obcokrajowcom udzielono w powiecie kołobrzeskim, 4

5 m. Świnoujściu kamieńskim i gryfickim. Porównanie liczby udzielonych noclegów z liczbą turystów korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania pozwala oszacować średnią długość noclegów w poszczególnych powiatach. Najwyższą średnią długość pobytu w 2012 r. odnotowano w powiecie sławieńskim (8,7 doby), następnie w kołobrzeskim (7,8 doby) i Świnoujściu (7,2 doby). Najkrócej trwały pobyty w powiecie polickim (1,4 doby), Koszalinie (1,4 doby), goleniowskim (1,4 doby) i Szczecinie (2,0 doby), przy średniej 5,5 doby dla województwa. Tabela Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach (liczba udzielonych noclegów) Lp. Powiaty/lata Liczba udzielonych noclegów Dynamika 2012/ Białogardzki ,5% 2 Choszczeński ,8% 3 Drawski ,3% 4 Goleniowski ,9% 5 Gryficki ,6% 6 Gryfiński % 7 Kamieński ,4% 8 Kołobrzeski ,6% 9 Koszalin % 10 Koszaliński ,9% 11 Łobeski ,8% 12 Myśliborski ,1% 13 Policki ,4% 14 Pyrzycki ,5% 15 Sławieński ,6% 16 Stargardzki ,6% 17 Szczecin ,2% 18 Szczecinecki ,4% 19 Świdwiński ,2% 20 Świnoujście ,9% 21 Wałecki ,2% Razem ,1% Nierównomierne jest również rozłożona baza noclegowa na obszarze województwa. Różnice w wielkościach obiektów znajdujących się w poszczególnych powiatach pokrywają się z rozkładem przestrzennym ruchu turystycznego w regionie. Najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania znajduje się w pasie nadmorskim, w powiatach kołobrzeskim (141), gryfickim (131) i kamieńskim (127). W wymienionych powiatach znajduje się 53,1% obiektów bazy noclegowej regionu (obiekty zbiorowego zakwaterowania). Najmniej obiektów noclegowych znajduje się w powiatach pyrzyckim i białogardzkim. Największa średnia gęstość bazy noclegowej dotyczy Świnoujścia, powiatu kołobrzeskiego i Szczecina. Najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych występuje w powiecie kołobrzeskim (61,1% ogółu miejsc noclegowych). W powiecie kołobrzeskim znajduje się również największa liczba miejsc noclegowych regionu (23 701), co stanowi 28,4% ich ogółu. Najwięcej całorocznych obiektów posiada powiat kołobrzeski (8,2% obiektów zbiorowego zakwaterowania w skali województwa), następnie Świnoujście (6,8%), powiat kamieński (5,1%) i gryficki (4,7%). W powiecie gryfickim znajduje się natomiast aż 10,2% obiektów sezonowych, jakimi dysponuje region. Jeśli chodzi o obiekty indywidualnego zakwaterowania, najwięcej miejsc noclegowych w tego typu obiektach odnotowano w 2012 r. w powiatach położonych w pasie nadmorskim: kołobrzeskim, koszalińskim, Świnoujściu, kamieńskim i gryfickim (81,8% ogółu miejsc noclegowych indywidualnego zakwaterowania). Tabela poniżej przedstawia rozkład ruchu turystycznego w regionie w poszczególnych powiatach, w podziale na obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Tabela Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w 2012 r., w podziale na obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania Obiekty Obiekty zbiorowego indywidualnego zakwaterowania zakwaterowania Korzystający Udzielone noclegi Korzystajacy Udzielone noclegi 5

6 Lp Powiaty Ogółem Turyści zagraniczni Ogółem Turystom zagranicznym Ogółem Turyści zagraniczni Ogółem 1 Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecin Szczecinecki Świdwiński Świnoujście Turystom zagranicznym Wałecki Razem Ruch turystyczny w regionie na tle ruchu turystycznego w Polsce Województwo zachodniopomorskie należy do najpopularniejszych turystycznych regionów w Polsce. Świadczy o tym potencjał mierzony wielkością bazy noclegowej i ruchu turystycznego. Pod tym względem region od lat należy do ścisłej czołówki. W 2012 r. odwiedziło go 8,8% ogółu osób korzystających z bazy noclegowej w Polsce, co dawało czwartą pozycję w kraju (po województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim). Blisko 10% turystów zagranicznych (9,2%) wybrało województwo zachodniopomorskie za cel podróży. Średnia długość pobytu w ośrodkach z bazy noclegowej w skali kraju wynosi 2,7 doby, zaś w województwie zachodniopomorskim 5,5 doby. O silnym udziale regionu w ruchu turystycznym świadczy wartość wskaźnika intensywności ruchu turystycznego (wskaźnik Schneidera), który jest najwyższy w Polsce (na 100 mieszkańców w 2012 r. przypadało 116 turystów). Region jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby udzielonych noclegów (17,6% noclegów udzielonych w Polsce, w tym 21,2% obcokrajowcom). Dane o liczbie turystów korzystających z obiektów turystycznych i liczbie udzielonych noclegów w poszczególnych województwach są zawarte w tabeli poniżej. Tabela Ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce i w innych regionach Korzystający z Noclegi Noclegi Liczba Korzystający noclegów Udzielone udzielone udzielone Województwa korzystających z noclegów turyści noclegi turystom turystom z noclegów turyści polscy zagraniczni zagranicznym polskim Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie

7 Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Interesujących spostrzeżeń dostarcza analiza dynamiki ruchu turystycznego w latach Największy wzrost liczby gości odnotowały następujące województwa: małopolskie (wzrost o 27,6% w 2012 r. w odniesieniu do 2009 r.), łódzkie (22,3%), podlaskie (22,1%) i dolnośląskie (21,3%). Województwo Zachodniopomorskie jest na dziewiątym miejscu w rankingu województw (wzrost o 12,8%, przy wzroście liczby turystów w krajowej bazie noclegowej o 17%). Jeszcze mniejsza jest dynamika zagranicznego ruchu turystycznego. Największy wzrost liczby obcokrajowców zaobserwować można w województwach: podlaskim (97,3%), pomorskim (41,7%), kujawsko-pomorskim (37,9%), łódzkim (34,5%) i mazowieckim (34%). W Województwie Zachodniopomorskim stale rośnie liczba gości zagranicznych, jednak w porównaniu z innymi regionami wzrost ten wynosi jedynie 15,4%. Liczba udzielonych noclegów również rośnie z większą dynamiką w innych województwach. Największy wzrost odnotowały: małopolskie (20,2%), dolnośląskie (20,1%), mazowieckie (19,5%) i świętokrzyskie (19,3%). W województwie zachodniopomorskim liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wzrosła na przestrzeni ostatnich czterech lat o 25,3% (szósta pozycja w Polsce), podczas gdy największą dynamiką wzrostu w tej kategorii mogą wykazać się następujące województwa: podlaskie (74,6%), pomorskie (43,5%), mazowieckie (34,6%) i kujawsko-pomorskie (30,4%). Analiza przytaczanych danych pozwala zauważyć, że duży wzrost odnotowały województwa, na terenie których organizowane były mecze Euro 2012 (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie). Województwo zachodniopomorskie prezentuje się bardzo dobrze pod względem wskaźników natężenia ruchu turystycznego (wskaźnik gęstości i rozwoju bazy noclegowej, funkcji turystycznej Bareteje a). W regionie przypada średnio 5,2 miejsca noclegowego na 1 km 2 powierzchni (drugie miejsce w Polsce po województwie małopolskim, przy średniej krajowej wynoszącej 2,2 miejsca noclegowego na 1 km 2 ). Województwo zachodniopomorskie ma najniższą w kraju wartość wynikającą z przeliczenia liczby turystów korzystających z bazy noclegowej na jedno miejsce noclegowe (16,7 - wobec 34,5 w Polsce). Korzystna jest relacja liczby miejsc noclegowych regionu do liczby mieszkańców (wskaźnik Bareteje a), która wynosi 7,0 i jest najwyższa w Polsce (średnia krajowa to 1,8). 7

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2011 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2012 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 r. Notatka prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2016 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku Opracowanie raportu: Alicja Pliszko Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 17.11.217 r. Notatka informacyjna Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym Prezentowane informacje dotyczą obiektów noclegowych posiadających

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 31.1.216 r. Turystyczne obiekty noclegowe 1 na obszarach nadmorskich 2 Uwaga: Począwszy od danych za 216 r. w statystyce dotyczącej turystycznej

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2014 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim 214 Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż w miejscu pracy w województwie zachodniopomorskim Wydział Badań i Analiz Szczecin 215 WSTĘP... 2 CZĘŚĆ I...3 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 09/2007 01 marca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Województwo

Bardziej szczegółowo