Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego)."

Transkrypt

1 Moduł Komercyjny Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia się w Rejestracji wizyt i Terminarzu. To tutaj system sprawdza uprawnienia pacjenta, do korzystania ze świadczeń w ramach zwartych umów z kontrahentami. Tu też sprawdzana jest dostępność usług prywatnych, na które dokonano wcześniej rezerwacji. W Rejestracji znajduje się również funkcjonalność związana z ewidencją płatności za wykonane usługi, wydrukami potwierdzenia wpłaty, paragonu, faktury czy rachunku i dokonywaniem zwrotu. Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Ewidencja usług prywatnych 1. Rezerwacja usług prywatnych Po otwarciu okna Rezerwacji wizyt wybrać przycisk Nowa rezerwacja w Terminarzu lub w Kartotece pacjentów, następnie po wybraniu komórki realizacyjnej (poradni), realizującego oraz pozostałych danych dotyczących terminu rezerwacji wizyty i pacjenta, należy przejść do zakładki 2.Rezerwacja usług. Na zakładce 2.Rezerwacja usług znajduje się lista usług realizowanych w wybranej (na zakładce Rezerwacji) komórce organizacyjnej (poradni). Z listy usług można wybrać usługi, do rezerwacji. Aby wybrać należy dwukliknąć na usłudze. Usługa zostanie przeniesiona do sekcji Usługi wybrane, na zakładce 2.Rezerwacja usług. Jeśli w Katalogu usług w definicji usługi zaznaczono, że usługa wymaga skierowania, po wybraniu tej usługi, w Rezerwacji system poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Jeżeli wybrany pacjent, dla którego wprowadzane są dane Rezerwacji posiada jakiekolwiek zaległości w płatnościach za wykonane świadczenia, po otwarciu zakładki 2.Rezerwacja usług w oknie Zaległe płatności, system wyświetli szczegóły dot. zaległości. Na 3-ciej zakładce w Rezerwacji, Historia realizacji usług użytkownik może przejrzeć historię wykonanych usług komercyjnych u wybranego pacjenta. str. 1

2 2. Rejestracja usług prywatnych Funkcjonalność Rejestracji wizyty komercyjnej dostępna w Terminarzu lub w Kartotece pacjentów, w części dotyczącej wyboru usług działa podobnie jak w Rezerwacji. Jeśli podczas rezerwacji zostały wybrane/zapamiętane już jakieś usługi, system podpowie je przy Rejestracji. Usługi zapamiętane podczas Rezerwacji mogą być bez problemu usunięte. Ponadto, przy rejestracji wizyty, system sprawdza czy wybrane usługi są dostępne. Jeśli użytkownik nie wybierze w procesie Rejestracji żadnej usługi a wie, że wizyta będzie prywatna, na zakładce Rejestracja terminu, musi zaznaczyć checkbox Komercyjna/ Prywatna (prawa strona formatki). str. 2

3 Na 3-ciej zakładce w Rejestracji znajdują się dane dotyczące Ubezpieczenia komercyjnego pacjenta, które mogą być wprowadzone w Kartotece pacjentów > Dane> Ubezpieczenie komercyjne lub w Rejestracji (rys. poniżej). Na 4-tej zakładce w Rejestracji pokazana jest Historia realizacji usług pacjenta. Jeśli w Katalogu usług w definicji usługi zaznaczono, że usługa wymaga skierowania, po wybraniu tej usługi, w Rejestracji system poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Jeśli w Katalogu usług w definicji usługi zaznaczono, że opłata za usługę powinna być pobrana przed wizytą, system poinformuje komunikatem. W Rejestracji znajduje się również funkcjonalność wspierająca ewidencję pobieranych opłat za wykonane usługi, w tym wydruki: Paragonu fiskalnego, KP -potwierdzenia przyjęcia gotówki za wykonane usługi, Faktury, Rachunku, możliwość oznaczenia usługi jako zapłaconej, bez drukowania dokumentu przyjęcia Zwrotu płatności i wydruku potwierdzenia Jeżeli użytkownik w konfiguratorze zaznaczy, parametr Drukuj Fakturę, na formatce Usługi wybrane system wyświetli przycisk Faktura, jeśli zaznaczy Drukuj Rachunek, w Rejestracji system wyświetli przycisk Rachunek. Użytkownik będzie mógł wydrukować fakturę/rachunek za wykonane usługi. Ponadto użytkownicy posiadający zainstalowane drukarki fiskalne, w tym miejscu będą drukowali paragony fiskalne, po przyjęciu płatności w gotówce lub kartą. str. 3

4 Ewidencja usług realizowanych na podstawie umowy z kontrahentem 1. Rezerwacja usług realizowanych w ramach umów komercyjnych Po otwarciu okna Rezerwacji i wybraniu realizującego oraz pozostałych danych dotyczących terminu rezerwacji wizyty i pacjenta, należy przejść do Zakładki Rezerwacja usług. Dane komórki podpowiadają się ze zdefiniowanego terminarza dla realizującego. Na zakładce Rezerwacja usług użytkownik wybiera kontrahenta, umowę i pakiet, dla którego pacjent ma uprawnienia. System pokaże usługi możliwe do zrealizowania w ramach pakietu z wybranej wcześniej komórki Z listy usług użytkownik wybiera usługi do rezerwacji. Aby wybrać usługę należy dwukliknąć na usłudze. Wybrana usługa zostanie przeniesiona do sekcji Usługi wybrane, na zakładce Rezerwacja usług. Jeśli w umowie, w definicji usługi zaznaczono, że usługa wymaga skierowania, system poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Jeżeli wybrany pacjent, dla którego wprowadzane są dane Rezerwacji posiada jakiekolwiek zaległości w płatnościach za wykonane świadczenia, po otwarciu zakładki Rezerwacja Usług w oknie Zaległe płatności, system wyświetli szczegóły dot. zaległości. str. 4

5 Na 3-ciej zakładce w Rezerwacji użytkownik może przejrzeć historię wykonanych usług komercyjnych u wybranego pacjenta. 2. Rejestracja usług realizowanych w ramach umów komercyjnych Realizacja usług w ramach umów komercyjnych wymaga weryfikacji uprawnień pacjenta. Użytkownik musi dokonać weryfikacji sam, przy każdorazowej wizycie pacjenta. Jeżeli pacjent jest beneficjentem umowy zamkniętej musi być dodany do listy beneficjentów przed rejestracją wizyty (nie wymagane w procesie Rezerwacji). Po otwarciu okna Rejestracji, jeśli są wprowadzone jakieś uprawnienia komercyjne pacjenta (zakładka Ubezpieczenie komercyjne), system komunikatem poinformuje o konieczności weryfikacji tych danych Jeśli pacjent nie ma wprowadzonych uprawnień użytkownik może je wprowadzić, na zakładce Ubezpieczenia komercyjne. Wtedy, na zakładce Usługi system zawęzi listę usług do realizowanych w ramach pakietu Jeżeli użytkownik nie wprowadził uprawnień pacjenta, może wybrać na zakładce Rejestracja usług odpowiednią umowę i pakiet i usługi Jeżeli wybrana usługa wymaga częściowej opłaty pacjenta, użytkownik przyjmuje wpłatę i drukuje odpowiedni dokument. Dostępne wydruki zostały opisane w Rejestracji usług prywatnych Jeśli na wizycie wykonano usługi płatne po wizycie funkcjonalność jest taka sama jak opisana w Terminarz > Rozlicz Jeżeli w procesie Rejestracji wizyty nie wybrano usługi komercyjnej i nie wprowadzono danych na zakładce Ubezpieczenie komercyjne pacjenta, lekarz w Gabinecie, nie otrzyma informacji o uprawnieniach pacjenta do realizacji usług w ramach umowy komercyjnej. Aby przekazać do gabinetu, lekarzowi, informację o uprawnieniach pacjenta do usług w ramach umowy komercyjnej, należy wybrać jedną z poniższych opcji: str. 5

6 W procesie Rejestracji, wybrać usługę z tej umowy, do której pacjent ma uprawnienia, Wprowadzić dane o uprawnieniu pacjenta do umowy, na zakładce Ubezpieczenie komercyjne. Jeżeli w procesie rezerwacji wizyty komercyjnej wybrano usługi (dla umów zamkniętych), system wymaga Rejestracji takiej Rezerwacji. System w procesie Rejestracji musi zweryfikować uprawnienia pacjenta do wybranych w Rezerwacji usług ze wskazanej umowy. Rezerwacja w gabinecie nie będzie możliwa, bez uprzedniej Rejestracji. System może zweryfikować tylko uprawnienia pacjentów do umów zamkniętych. Nie ma możliwości weryfikacji uprawnień pacjentów do umów otwartych. Pacjenci będący beneficjentami umów otwartych nie są zapamiętywani na liście beneficjentów umów otwartych. System nie prowadzi listy beneficjentów dla umów otwartych. Terminarz > Rozliczenia Jeżeli wykonano usługę płatną po wizycie, użytkownik wybiera w Terminarzu wizytę, następnie przycisk Rozlicz. System dla wizyt komercyjnych otwiera formatkę w części podobną do okna Rejestracji. W oknie Rozliczenie wizyty wybiera odpowiednią usługę i podobnie jak w Rejestracji potwierdza w systemie przyjęcie zapłaty, (opis w Rejestracji usług prywatnych) Jeżeli na wizycie wykonano dwie usługi, jedna płatna przed wizytą, a druga po, w takim przypadku użytkownik, jeśli posiada podłączoną drukarkę fiskalną, wydrukuje 2 paragony, oddzielnie dla każdej usługi. Każdy niezwłocznie po przyjęciu płatności. Jeżeli usługa została zapłacona, a nie zrealizowana użytkownik po dokonaniu zwrotu gotówki ma możliwość oznaczenia Zwrotu płatności w systemie. Przegląd wizyt Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny > Przegląd wizyt Użytkownik może tutaj przeglądać wizyty i usługi na nich zrealizowane. Po otwarciu okna system pokazuje wszystkie usługi zrealizowane w przychodni w bieżącym roku i miesiącu. str. 6

7 Z boku dostępne filtry zawężają listę do: Rodzaju wizyty: prywatne lub z umowy. Jeśli z umowy, należy wybrać umowę, wtedy system pokaże wszystkie usługi z umowy, jeśli zostanie dodatkowo wybrany pakiet, lista wizyt zostanie zawężona od usług zrealizowanych w ramach wybranego pakietu. Dodatkowo lista może pokazać usługi zrealizowane w danym zakresie lub przez wybranego realizującego lub komórkę Przegląd realizacji umów Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny > Przegląd Realizacji umów Funkcjonalność wspierająca rozliczenie usług zrealizowanych w ramach umów z kontrahentami. Po otwarciu system wyświetla, umowy komercyjne, które obowiązują co najmniej 1 dzień w bieżącym roku i miesiącu. W celu wyświetlenia wszystkich usług zrealizowanych w roku należy wyczyścić pole miesiąc. W górnym oknie wyświetlone są umowy, w dolnym usługi zrealizowane w ramach wybranej umowy. Z boku filtry wyszukiwania. U góry znajduje się przycisk Usługi zrealizowane po wybraniu system pokazuje listę usług zrealizowanych w ramach wybranej umowy. Lista może zostać zawężona dodatkowym filtrem. Dla wybranych/zrealizowanych str. 7

8 usług można wydrukować rachunek/fakturę dla kontrahenta umowy. Dane kontrahenta pojawią się na rachunku/fakturze jeśli zostały wprowadzone w Rejestrze kontrahentów. Nazwy usług na rachunku/fakturze są pobierane ze słownika Przekodowania usług. Przed utworzeniem rachunku należy uzupełnić nazwy zrealizowanych usług dla kontrahenta umowy. Wtedy usługi pojawią się na rachunku. Przegląd realizacji usług prywatnych Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny > Przegląd Realizacji usług prywatnych Prezentuje usługi zrealizowane poszczególnym pacjentom w ramach wizyt prywatnych. W oknie, po otwarciu system prezentuje wizyty i usługi na nich zrealizowane, w ramach bieżącego miesiąca. Użytkownik może zmienić zakres dat zrealizowanych wizyt. Zawęzić listę wizyt do zrealizowanych w ramach pacjenta, komórki lub realizującego. Można tez wyszukać wizyty na których była zrealizowana konkretna/wybrana usługa. W Przeglądzie można też wydrukować rachunek, fakturę, potwierdzenie zapłaty lub zwrot, dla pacjenta, poprzez wybór przycisku Usługi. Jeżeli odbiorcą rachunku nie jest pacjent, dane odbiorcy należy dodać do Rejestru kontrahentów i wybrać z listy przed wydrukiem. Zobowiązania Menu > Moduły dodatkowe > Komercja > Zobowiązania W przeglądzie system pokazuje tylko zaległości w płatnościach pacjentów, w ramach roku i miesiąca bieżącego. Można obejrzeć wszystkie zaległości, np. z całego roku poprzez wyczyszczenie pola miesiąc. str. 8

9 Na formatce wyświetlane są wizyty, na których co najmniej jedna usługa nie została zapłacona. Użytkownik może zobaczyć wszystkie usługi zrealizowane w ramach wizyty, w tym celu należy wyczyścić checkbox Wszystkie usługi, z lewej strony ekranu i buton Zastosuj. W tym miejscu można też wydrukować rachunek/fakturę również na przelew oraz potwierdzenie wpłaty bądź duplikat dla poprzednio wystawionej faktury. Przegląd rachunków kontrahentów Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny >Przegląd Rachunków kontrahentów W przeglądzie znajdują się wszystkie wystawione w systemie rachunki/faktury dla kontrahentów. Jeżeli użytkownik nie utworzył rachunku/faktury w Przeglądzie Realizacji Umów, może to zrobić tutaj, poprzez przycisk Nowy. Na formatce przygotowania rachunku do wydruku musi wybrać umowę, dla której chce utworzyć rachunek. str. 9

10 Przegląd rachunków pacjentów Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny >Przegląd Rachunków Pacjentów W oknie system pokazuje wszystkie rachunki/faktury, które zostały wydrukowane dla pacjentów w przychodni. Można wyszukiwać rachunki wystawione dla wybranego pacjenta lub wszystkich, w wybranej komórce organizacyjnej lub wszystkich i po numerze rachunku. Konfiguracja modułu Komercyjnego Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu. 1. Wczytać licencję 2. Włączyć parametr w Zarządzanie > Konfiguracja> Konfigurator > Podstawowe> Dodatkowe> Moduły dodatkowe> Obsługa Komercyjna 3. W Menu > Moduły dodatkowe> Katalog usług należy wprowadzić pozycje usług jakie są wykonywane w poszczególnych poradniach przychodni oraz uzupełnić ceny usług, w cenniku (Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog cenników). Bez uzupełnienia ceny w cenniku, usługa nie będzie możliwa do wybrania (nie będzie widoczna) na liście usług, w Rejestracji. 4. Jeżeli przychodnia nie jest płatnikiem VAT, tzn. nie będzie drukowała paragonów fiskalnych, tylko druki KP, potwierdzające przyjęcie gotówki do kasy oraz Rachunki, na życzenie pacjenta. W konfiguratorze> Podstawowe > Rozliczenia > Rachunek/Faktura > Rodzaj druku należy wybrać Rachunek. 5. Jeżeli przychodnia jest płatnikiem VAT i ma zainstalowaną drukarkę fiskalną, w Rejestracji lub Terminarz > Rozlicz, będzie drukowany paragon fiskalny lub Faktura VAT, lub faktura i paragon. Wydruk będzie dotyczył tylko tych usług, za które płaci pacjent. W konfiguratorze> Podstawowe > Rozliczenia > Rachunek/Faktura > Rodzaj druku należy wybrać Faktura W konfiguratorze> Dodatkowe > Urządzenia zewnętrzne w Informacje o urządzeniu fiskalnym zaznaczyć checkbox Obsługa urządzenia fiskalnego. Na liście Typ urządzenia należy wybrać Drukarka. Na liście Modeli pojawi się lista modeli drukarek współpracujących z mmedic ą. str. 10

11 Katalog usług Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog usług Wszystkie usługi realizowane w Przychodni muszą znajdować się na liście w Katalogu usług. Użytkownik może zdefiniować dwa rodzaje usług: Usługę (podstawową), Usługę kompleksową, str. 11

12 Usługa kompleksowa różni się od usługi podstawowej tym, że składa się ona z kilku usług podstawowych, jej cena w cenniku może być inna niż suma usług składowych. Każda usługa definiowana jest w ramach zakresu i Miejsca realizacji. Posiada unikalny kod i nazwę w systemie. System korzysta z istniejącej już struktury organizacyjnej. Jeśli struktura nie istnieje w bazie, użytkownik musi ją wcześniej zdefiniować lub rozbudować. Jeżeli przychodnia realizuje te same usługi, z tego samego zakres, w dwóch różnych lokalizacjach i w każdej lokalizacji obowiązują inne ceny dla tych samych usług, należy dla każdego miejsca realizacji utworzyć oddzielne usługi i przypisać im odpowiednie, dla miejsca realizacji, ceny w cenniku, pamiętając o unikalnym kodzie usługi. Nazwa usługi może się powtarzać. Usługi można kopiować w ramach dwóch różnych zakresów i w ramach tego samego zakresu. W definicji usługi znajduje się pole: Nazwa na paragonie, użytkownicy drukarek fiskalnych muszą bezwzględnie je uzupełnić. Jeśli tego nie zrobią, nazwa usługi nie wydrukuje się na paragonie fiskalnym. W definicji usługi można dodatkowo zaznaczyć: czy aktualna, co znaczy, że jeśli nie zostanie zaznaczone usługa nie będzie możliwa do wybrania w cenniku usług ani w definicji pakietów umów czy wymaga skierowania, jeśli tak, po wybraniu usługi prywatnej w Rejestracji system poinformuje użytkownika o konieczności skierowania ostrzegaj o płatności z góry, jeśli zostanie zaznaczony, przy wyborze usługi prywatnej w Rejestracji system poinformuje komunikatem, że płatność za usługę powinna być pobrana przed wizytą. Cennik usług Menu > Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog cenników W danym okresie czasu w systemie obowiązuje jeden cennik dla wszystkich usług prywatnych realizowanych w przychodni. Lista usług w cenniku jest nieograniczona. str. 12

13 Cennik definiowany w systemie musi mieć swoją nazwę i datę początku obowiązywania. Data końca obowiązywania nie jest wymagana. Przy dodawaniu nowego cennika system sam uzupełni datę końca obowiązywania poprzedniego cennika. Wszystkie usługi dodane do aktualnego cennika i posiadające cenę będą widoczne w Rejestracji i Rezerwacji, w Gabinecie i Rozlicz (w Terminarzu). Wszędzie tam, gdzie użytkownik może zaewidencjonować wykonanie usługi prywatnej. Umowy Dodawanie pakietów usług Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog pakietów Dla każdej umowy musi być utworzony choć jeden pakiet i w każdym pakiecie musi być choć jedna usługa. Cena usługi może składać się z części opłacanej przez kontrahenta i części opłacanej przez pacjenta, lub w całości płatnej przez kontrahenta lub pacjenta. Użytkownicy, którzy podpisali umowy z kontrahentami na realizację komercyjnych usług medycznych, aby skorzystać z funkcjonalności mmedica, przed rozpoczęciem pracy z systemem muszą zdefiniować pakiety usług realizowanych w ramach pakietów umów. W celu dodania pakietu należy przejść do Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog pakietów. Po zdefiniowaniu pakietu należy przypisać do niego usługi. Usługi definiowane w ramach pakietów, muszą być na liście, w Katalogu usług Przychodni. str. 13

14 Usługi dodawane do pakietu umowy nie muszą mieć cen w cenniku. Cena usługi jest zależna umowy. Na każdej umowie cena tej samej usługi może być inna. Usługi realizowane w ramach umowy nie muszą mieć przypisanej ceny w cenniku usług przychodni, ale muszą być na liście w Katalogu usług Przychodni. Konfiguracja umów Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog umów 1. Przed rozpoczęciem usług realizowanych na podstawie umowy trzeba wprowadzić do systemu: Dane do Katalogu usług, czyli uzupełnić listę usług realizowanych w przychodni Dodać kontrahenta umowy do Moduły dodatkowe > Komercyjny > Rejestr kontrahentów str. 14

15 Następnie w Moduły dodatkowe > Komercyjny > Katalog umów dodać umowę str. 15

16 Każda nowa umowa lub aneks na początku otrzymuje status Oferty. Dopiero po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych, użytkownik zmienia jej status na podpisana, przycisk Podpisz, na formatce Nowa umowa. 2. Wymagane dane na umowie: Numer umowy Nazwa, Data podpisania i Data obowiązywania od. Data obowiązywania do nie jest wymagana, ale może być uzupełniona jeśli jest na czas określony, Dane kontrahenta, jeśli płatnik jest inny niż kontrahent, to należy go dodać do Rejestru kontrahentów, jeśli nie wystarczy zaznaczyć checkbox; rodzaj, wyróżniamy 2 rodzaje umów: Otwarta i Zamknięta o Umowa zamknięta to taka, dla której określono listę beneficjentów. Lista beneficjentów jest aktualizowana po podpisaniu umowy (status podpisana). Aby zrealizować usługę dla pacjenta, na podstawie umowy zamkniętej, pacjent musi być beneficjentem tej umowy, czyli być na liście. o W procesie Rezerwacji pacjent nie musi być na liście beneficjentów o Umowa otwarta nie ma listy beneficjentów. System nie ma możliwości weryfikacji uprawnień pacjenta, do usług w ramach takiej umowy. Użytkownik sam weryfikuje uprawnienia poza systemem, zgodnie z umową z kontrahentem. Jeśli zweryfikuje poprawnie, wpisuje dane pacjenta do kartoteki, na zakładce Ubezpieczenie komercyjne. Każda umowa musi mieć zdefiniowany co najmniej jeden pakiet usług (abonament), a każdy pakiet musi mieć co najmniej jedną usługę. str. 16

17 Po wprowadzeniu wszystkich danych do umowy, w tym danych dotyczących abonamentów i usług umowa może zostać podpisana, przycisk Podpisz. 3. Do każdej umowy można utworzyć wiele aneksów (przycisk Dodaj aneks). Nowy aneks zawiera wszystkie dane z umowy podstawowej i ze wszystkich poprzednich aneksów, które są aktualne oraz zmiany wprowadzone bieżącym aneksem. 4. Usługi w ramach umowy można realizować dopiero po podpisaniu umowy/aneksu, w systemie. Umowy(aneksy) w statusie Oferta nie są widoczne na liście aktualnych umów w Rezerwacji i Rejestracji. 5. Lista beneficjentów nie jest aktualizowana aneksem. 6. Kontrahenta umowy, nie można zmienić aneksem. W takim przypadku trzeba wprowadzić nową umowę. Beneficjenci umowy Zamkniętej 1. Pacjenci na umowie zamkniętej mogą występować jako beneficjenci lub subbeneficjenci. 2. Subbeneficjent jest zależny od Beneficjenta, tzn, jeśli beneficjent utraci prawo do usług z umowy, subbeneficjent automatycznie również je utraci. 3. Subbeneficjent może mieć uprawnienia do innego pakietu usług niż beneficjent umowy. 4. Beneficjent może być jednocześnie subbeneficjentem tej samej umowy i odwrotnie. W celu dodania beneficjenta lub subbeneficjenta należy przejść do zakładki Beneficjenci w danych umowy zamkniętej. str. 17

18 Usługi komercyjne w Gabinecie Na liście pacjentów w Gabinecie wizyty prywatne/komercyjne mają odznaczony znacznik Czy nfz, oraz status płatności inny niż Nie dotyczy, tj. Do zapłaty, Zapłacona, Zwrot. Istnieje szczególny rodzaj wizyty prywatnej ze statusem Nie dotyczy, jest to wizyta komercyjna realizowana w ramach umowy z kontrahentem, za którą w 100% płaci kontrahent. Pole Czy nfz jest puste. W gabinecie na zakładce usługi, w wizycie prywatnej mogą znaleźć się usługi, za które pacjent zapłacił przed wizytą. Jeśli lekarz wykona jeszcze jedną usługę i doda ją do listy zrealizowanych usług w Gabinecie. Pacjent po płaci za wykonanie usługi, w rejestracji, po wyjściu z gabinetu. Taka wizyta, na liście wizyt w terminarzu wyświetlana jest przez system w kolorze mocno zielonym. Wizyty w kolorze mocno zielonym, zgodnie z legendą w terminarzu, to takie, za które pacjent musi zapłacić lub, za które pacjent ma odebrać zwrot pieniędzy. Np. Jeśli pacjent zapłacił za usługę przed wizytą a z jakiś przyczyn usługa nie została zrealizowana, lekarz w gabinecie zaznacza usługę i przycisk Do zwrotu. Pacjent po wizycie odbiera pieniądze w Rejestracji. Jeśli pacjent nie zapłacił za usługę przed wizytą, a usługa została dodana do wizyty w Rejestracji wystarczy, że lekarz usunie ją z listy, w gabinecie. Jeśli pacjent ma uprawnienia do usług w ramach umowy komercyjnej, dane uprawniające powinny być zweryfikowane i wprowadzone na zakładce Ubezpieczenie komercyjne w danych pacjenta lub w Rejestracji wizyty. Jeżeli w rejestracji wybrano usługę z umowy uprawniającej i pacjent ma uprawnienia tylko do tej jednej umowy, dane na zakładce nie są konieczne do uzupełnienia. Na podstawie wybranej usługi lekarz w gabinecie będzie widział umowę do, której pacjent ma uprawnienia. str. 18

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Moduł Komercyjny Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Komercja. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Komercja. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 I Konfiguracja... i ustawienia 2-2 Ewidencja... usług komercyjnych 2-21 Obsługa... płatności w Terminarzu i Gabinecie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Moduł Komercyjny. Instrukcja użytkownika

Moduł Komercyjny. Instrukcja użytkownika Moduł Komercyjny Instrukcja użytkownika Wersja 5.6.0 2016-11-10 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie... pracy z modułem 2 Rozdział 2 Konfiguracja... Modułu Komercyjnego 5 2.1... 7 Katalog usług Dodanie zakresu...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komercyjny. Instrukcja użytkownika

Moduł Komercyjny. Instrukcja użytkownika Moduł Komercyjny Instrukcja użytkownika Wersja 5.10.0 2017-10-19 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie... pracy z modułem 2 Rozdział 2 Konfiguracja... Modułu Komercyjnego 5 2.1 Katalog... usług 7 2.1.1 2.1.2

Bardziej szczegółowo

MANUAL Cenniki w rejestracji

MANUAL Cenniki w rejestracji MANUAL Cenniki w rejestracji RACHUNEK BEZ REJESTRACJI PACJENTA RACHUNEK Z REJESTRACJĄ PACJENTA WYSTAWIENIE RACHUNKU PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU WIZYTY ZESTAWIENIE Krok 0: Po zalogowaniu w głównym oknie programu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 13/2011 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 13/2011 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 Raport Nr 13/2011 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2011 WERSJA Nr 2011.01.00.02 z dnia 2011-04-21 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Funkcja "Wyświetlaj terminarze pracujących w danym okresie"

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

2. Korzystanie z systemu ewuś w aplikacji mmedica.

2. Korzystanie z systemu ewuś w aplikacji mmedica. Konfiguracja mmedica dla systemu ewuś. Od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie ewuś. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012

Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Nowa, przejrzysta, wygodna i szybka!!! Całkowicie zmieniona Travella na sezon Zima 2011/2012 Logowanie na https://www.rainbowtours.pl/logowaniedotravelli WEJŚCIE DO SYSTEMU Uruchom swoja przeglądarkę (sugerowana

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo