PL Instrukcja montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL Instrukcja montażu"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu PL

2 2 Spis treści Zawartość zestawu Podłączenie kabla zasilającego Połączenie ze stacyjką zapłonu Podłączenie i prawidłowe umiejscowienie anteny GPS/GSM Kontrola instalacji urządzenia śledzącego VisiRun Aktywacja urządzenia śledzącego na stronie Systemy opcjonalne Połączenie zdalnej usługi blokowania silnika Podłączenie zestawu do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną Podłączenie pokładowego terminala lub urządzenia nawigacyjnego GPS Podłączenie pokładowego czytnika identyfikatorów (RFID) Podłączenie wejść analogowych Podłączenie czujników poziomu paliwa Podłączenie czujników temperatury VisiRun Podłączenie wejść cyfrowych służących do powiadomień o aktywności komponentów zdalnych Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS (IP65) Połączenie z interfejsem CAN-bus FMS Połączenie z tachografem cyfrowym Kontrola instalacji za pomocą wiadomości SMS Strona

3 Zawartość zestawu Urządzenie śledzące GPS VisiRun jest dostarczane razem z następującymi elementami: Urządzenie śledzące GPS VisiRun. Antena kombinowana GPS/GSM z czarnym przewodem (o długości 3 m). Kabel zasilający (o długości 2 m) z 14-stykowym złączem MOLEX, gotowy do połączenia ze stałym źródłem zasilania 12/24 V DC, ze stacyjką zapłonu, wejściami cyfrowymi, wyjściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi. 12-stykowe złącze MOLEX do dodatkowych połączeń (wejścia cyfrowe 3 i 4, połączenie z interfejsem CAN-Bus FMS) PL 3 KONFIGURACJA URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO GPS Urządzenie śledzące GPS VisiRun jest dostarczane skonfigurowane i gotowe do użycia. Posiada ono niepowtarzalny NUMER SERYJNY znajdujący się na górnej powierzchni obudowy urządzenia. Aby rozpocząć używanie urządzenia śledzącego należy podłączyć je do źródła zasilania oraz podłączyć antenę GPS/GSM zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO GPS NA POKŁADZIE POJAZDU Urządzenie śledzące GPS VisiRun należy zainstalować ze znajdującą się w zestawie anteną GPS/GSM. Urządzenie należy zainstalować w dowolnym miejscu KABINY pojazdu (na przykład pod deską rozdzielczą, za radiem, w skrzynce bezpieczników). Aby uzyskać wskazówki dotyczące podłączenia anteny GPS/GSM, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w dalszej części tego dokumentu. UWAGA W przypadku instalacji urządzenia poza kabiną, na przykład w komorze silnika, nie ma gwarancji, że urządzenie będzie działało prawidłowo, ponieważ jest przeznaczone do pracy w temperaturze mieszczącej się w zakresie od -20 do +60 C. Do zastosowań zewnętrznych należy skorzystać z urządzenia wyposażonego w odporną obudowę o stopniu ochrony IP65 (patrz strona 19).

4 4 PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO 1. Podłączyć 14-stykowe złącze Molex do gniazda oznaczonego symbolem S1, które znajduje się w tylnej części urządzenia; 2. Urządzenie śledzące GPS jest wyposażone w uchwyt bezpiecznikowy wbudowany w kabel zasilający. Wystarczy podłączyć CZERWONY i CZARNY przewód do zasilania pojazdu o napięciu 12 lub 24 V DC. Należy postępować zgodnie z przedstawionym schematem połączeń elektrycznych: S1 14-Wires Connector GND (31) UWAGA Źródło zasilania musi być stałe. Urządzenie GPS musi być zasilane również wtedy, gdy wyłączony jest silnik pojazdu. W żaden sposób nie zagraża to sprawności pojazdu, gdyż zużycie energii przez urządzenie jest bardzo niskie. Urządzenie śledzące GPS jest wyposażone we wbudowaną baterię zapasową, która jednak w przypadku częstego ładowania (np. podłączenie urządzenia do zapalniczki samochodowej) może po kilku miesiącach utracić swoją pojemność. 2 A Fuse + 12 / + 24 V DC (30)

5 PL 5 Przewód ZIELONY ZALECANA OPCJA POŁĄCZENIE ZE STACYJKĄ ZAPŁONU Aby uzyskać maksymalny poziom informacji o ruchu pojazdu, jak również możliwość kontrolowania CZASU PRACY SILNIKA i otrzymywania raportów zawierających te dane, zalecane jest wykonanie połączenia urządzenia śledzącego ze stacyjką zapłonu przy użyciu ZIELONEGO przewodu złącza MOLEX S1. W zwykłej sytuacji ZIELONY przewód jest połączony z CZERWONYM do zasilania uchwytu bezpiecznikowego. Aby kontrolować każde uruchomienie silnika i otrzymywać maksymalną ilość informacji na temat ruchu pojazdu, należy odciąć ZIELONY przewód tuż przed wejściem do uchwytu bezpiecznikowego i podłączyć do obwodu zasilanego wyłącznie wtedy, gdy uruchomiony jest silnik pojazdu. Prawidłowe połączenie przedstawia zamieszczony obok schemat połączeń elektrycznych. UWAGA Po podłączeniu zielonego przewodu do zapłonu należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego i poprosić o zdalną aktualizację konfiguracji urządzenia. W tym celu należy podać numer seryjny urządzenia służący do przeprowadzenia rekonfiguracji parametrów urządzenia..

6 6 PODŁĄCZENIE I PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE ANTENY GPS/GSM Antena GPS/GSM dostarczana z urządzeniem składa się z: odbiornika sygnału GPS/GSM (okrągły, czarny element); dwuprzewodowy kabel połączeniowy o długości 3 m; 2 wtyczki FAKRA: - GPS - niebieska wtyczka FAKRA - GSM - purpurowa wtyczka FAKRA Aby podłączyć antenę GPS/GSM Z TYŁU urządzenia śledzącego VisiRun: 1. Podłącz niebieską wtyczkę FAKRA do gniazda oznaczonego napisem GPS; 2. Podłącz purpurową wtyczkę FAKRA do gniazda oznaczonego napisem GSM. UWAGA Aby prawidłowo odbierać sygnał GPS, okrągły odbiornik należy umieścić w pobliżu przedniej szyby, na przykład w desce rozdzielczej pojazdu lub na jej powierzchni. Cała antena może być ukryta w desce rozdzielczej lub innym miejscu, o ile elementy te są wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego, szkła lub drewna. Elementów odbiornika nie należy zakrywać jakimkolwiek materiałem z metalu, gdyż zakłóci on sygnał GPS. Mocowanie urządzenia śledzącego GPS Urządzenie śledzące GPS należy przymocować do konstrukcji kokpitu pojazdu w sposób umożliwiający urządzeniu rozpoznawanie drgań spowodowanych przez ruch pojazdu oraz niezawodne i dokładne działanie funkcji śledzenia. Śruby nie są dostarczane w zestawie.

7 KONTROLA INSTALACJI URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO VisiRun Po przeprowadzeniu instalacji należy sprawdzić prawidłowe zachowanie urządzenia śledzącego GPS przy użyciu diagnostycznych diod LED, zgodnie z poniższym opisem PL 7 LEWA DIODA LED (GPS) ŚWIECI NA CZERWONO, jeśli sygnał GPS jest odbierany prawidłowo. ŚRODKOWA DIODA LED (BATERII) ŚWIECI NA POMARAŃCZOWO w czasie cyklu ładowania wewnętrznej baterii zapasowej oraz NA ZIELONO po całkowitym jej naładowaniu. ABY PRZEPROWADZIĆ SZCZEGÓŁOWĄ WERYFIKACJĘ INSTALACJI, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI KONTROLI INSTALACJI ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI SMS NA STRONIE 22 PRAWA DIODA LED (GSM) MIGA NA ŻÓŁTO, jeśli urządzenie jest prawidłowo zasilane oraz ustanowiło połączenie GPRS. Aby rozpocząć śledzenie ruchu pojazdu za pomocą portalu internetowego VisiRun.pl, należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie 8 i 9.

8 8 Aktywacja urządzenia śledzącego Urządzenie śledzące VisiRun jest w momencie dostawy skonfigurowane i gotowe do użycia. Należy wejść na stronę : aby powiązać urządzenie śledzące z pojazdem, w którym zostało zainstalowane. 1. Kliknij [ Strefę klienta ] oraz wprowadź adres i HASŁO użytkownika. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła, należy skorzystać z łącza [ Nie pamiętasz hasła? ] dostępnego w oknie logowania. 2. Kliknij [ Listę pojazdów ] w menu głównym po lewej stronie ekranu 3. Wypełnij wszystkie pola formularza [ Dodaj pojazd ] Podaj nazwę pojazdu (nazwę identyfikacyjną nadaną przez użytkownika); Kliknij listę rozwijaną numerów seryjnych urządzeń nieprzypisanych do żadnego pojazdu. Zaznacz NUMER SERYJNY zainstalowanego urządzenia, który widnieje również na górnej powierzchni obudowy urządzenia śledzącego; Wprowadź numer telefonu kierowcy. 4. Kliknij przycisk [ Dodaj pojazd ] aby potwierdzić wprowadzone dane.

9 PL 9 ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer: Kliknij ikonę [ ołówka ] (po prawej stronie pola NUMER SERYJNY), jeśli istnieje konieczność powiązania urządzenia śledzącego GPS z pojazdem istniejącym w systemie 6. Wykonaj pierwszy ruch pojazdu Aby obserwować pojazd na mapie w sekcji Aktualna pozycja, należy przeprowadzić pojazd z miejsca na miejsce, aby umożliwić urządzeniu rozpoznanie ruchu oraz rozpoczęcie transmisji pierwszych danych umożliwiających śledzenie pojazdu. Pojazd zostanie wyświetlony w sekcji Aktualna pozycja z numerem identyfikacyjnym wskazującym bieżącą lokalizację pojazdu na mapie.

10 10 Systemy opcjonalne Urządzenia VisiRun umożliwiają wykonanie następujących połączeń opcjonalnych: - Zdalna blokada silnika - Zestaw do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną (do zakupienia osobno) - Pokładowy terminal lub urządzenie nawigacyjne GPS (do zakupienia osobno) - Pokładowy czytnik identyfikatorów (RFID) (do zakupienia osobno) - Kontrola poziomu paliwa i temperatury (wejścia analogowe) (czujnik temperatury do zakupienia osobno) - Zdalna kontrola stanu aktywności lub nieaktywności urządzeń (wejścia cyfrowe) - Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS (IP65) (do zakupienia osobno) - Interfejs CAN-Bus FMS (tylko w przypadku urządzeń z aktywnym złączem S2) Dalsze informacje o omawianych połączeniach przedstawiono na kolejnych stronach tej instrukcji.

11 PL 11 Przewód BRĄZOWY (złącze S1) POŁĄCZENIE USŁUGI ZDALNEGO BLOKOWANIA SILNIKA Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia podłączenie przekaźnika 10 A 12/24 V DC (dostarczanego przez elektryka) w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi zdalnego blokowania silnika. Z pomocą wyjścia cyfrowego (maks. obciążenie 300 ma) możliwe jest kontrolowanie przekaźnika w celu zablokowania sygnału rozruchu silnika. Ze względu na krytyczne znaczenie usługi jej aktywacji można dokonać po zdalnej weryfikacji instalacji. Dlatego należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w celu zdalnej konfiguracji urządzenia. Obok przedstawiono schemat połączeń elektrycznych. UWAGA Dostęp do poleceń zablokowania lub odblokowania silnika uzyskuje się w sekcji Lista pojazdów za pomocą łącza Konfiguracje... znajdującego się w obszarze danych pojazdów. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

12 12 PODŁĄCZENIE ZESTAWU DO ZABEZPIECZEŃ Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ Zestaw do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną umożliwia korzystanie z usług blokowania silnika i identyfikacji kierowcy za pośrednictwem prostego wprowadzania kodów numerycznych. Zestaw dostarczany jest wraz z przekaźnikiem blokady silnika. Wymagane jest połączenie zestawu zabezpieczeń ze stacyjką zapłonu oraz zapewnienie możliwości przerwania sygnału kontrolnego zapłonu mającego na celu rozruch silnika za pomocą dostarczonego przekaźnika zgodnie z przedstawionym schematem połączeń. W celu przeprowadzenia identyfikacji i odblokowania silnika kierowca musi wprowadzić kod PIN i zatwierdzić klawiszem * lub #. Po pierwszej konfiguracji wszystkie urządzenia rozpoznają wyłącznie kod składający się z ostatnich 4 cyfr ich numerów seryjnych. Diagnostyczna dioda LED klawiatury może zachowywać się w jeden z następujących sposobów: L1 ŚWIECI NA CZERWONO, gdy kierowca nie dokonał identyfikacji oraz silnik jest zablokowany; L2 ŚWIECI NA ŻÓŁTO, gdy kierowca dokonał identyfikacji oraz silnik jest odblokowany. Po zainstalowaniu zestawu do zabezpieczeń zalecamy zdalną weryfikację instalacji przez nasz dział pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

13 PODŁĄCZENIE POKŁADOWEGO TERMINALA LUB URZĄDZENIA NAWIGACYJNEGO GPS Terminal pokładowy wyposażony jest w samochodowe szybkozłącze do podłączenia urządzenia śledzącego VisiRun. PL 13 Zestaw składa się z urządzenia śledzącego GPS VisiRun, pokładowego terminala lub urządzenia nawigacyjnego GPS, anteny GPS/GSM urządzenia śledzącego GPS VisiRun oraz złącza zasilającego ze złączem samochodowym umożliwiającym dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniem śledzącym a terminalem pokładowym. Wymagane jest wykonanie tylko połączeń przedstawionych na stronie 4 niniejszej instrukcji. Ten rodzaj montażu umożliwia zdalne przesyłanie i odbieranie wiadomości i zadań za pomocą terminala pokładowego. Terminal pokładowy służy również, jako klawiatura numeryczna przeznaczona do wprowadzania kodu uwierzytelniającego kierowcy oraz zablokowania lub odblokowania silnika. W przypadku tych dodatkowych usług należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie 11 oraz zainstalować (dostarczony przez elektryka) przekaźnik 10 A 12/24 V DC. Jeśli usługi te nie zostaną zamówione w trakcie procedury zamówienia, muszą zostać aktywowane przez dział pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

14 14 PODŁĄCZENIE POKŁADOWEGO CZYTNIKA IDENTYFIKATORÓW (RFID) Zestaw pokładowego czytnika identyfikatorów (RFID) wymaga połączenia urządzenia śledzącego VisiRun z czytnikiem identyfikatorów za pomocą złącza samochodowego. Czytnik identyfikatorów jest wyposażony w diagnostyczną diodę LED oraz sygnał dźwiękowy potwierdzenia przyjęcia identyfikatora, karty RFID albo klucza RFID. Urządzenie to w połączeniu z przekaźnikiem blokady silnika umożliwia korzystanie z tych samych funkcji co w przypadku zestawu zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną. Do identyfikacji kierowcy i procedury zablokowania lub odblokowania silnika wykorzystywany jest identyfikator, karta RFID albo klucz RFID. Zamieszczony tu schemat połączeń elektrycznych jest identyczny z przedstawionym na stronie 12.

15 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE WEJŚĆ ANALOGOWYCH Połączenie to umożliwia uzyskiwanie danych z urządzeń analogowych, takich jak czujniki temperatury lub poziomu paliwa. Przewody NIEBIESKI i FIOLETOWY złącza S1 odbierają sygnały napięciowe o zakresie od 0 do 12 V DC przetwarzane następnie przez urządzenie śledzące GPS na wartości temperatury i/lub poziomu paliwa przy użyciu specjalnych funkcji konwersji. Należy podłączyć DODATNI sygnał napięciowy dostarczany bezpośrednio przez urządzenie pomiarowe; sygnały te muszą zostać zmierzone przy użyciu testera elektronicznego z użyciem podwozia pojazdu jako masy odniesienia. Należy pamiętać o wartości granicznej napięcia 12 V DC, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia śledzącego GPS. W przypadku połączenia z czujnikiem temperatury VisiRun nie są wymagane żadne dodatkowe czynności, gdyż system posiada gotową funkcję konwersji sygnału napięciowego na wartości temperatury. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. PL 15

16 16 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW POZIOMU PALIWA Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia zdalne kontrolowanie poziomu paliwa. Zdalną kontrolę poziomu paliwa można prowadzić za pośrednictwem połączenia z czujnikiem poziomu paliwa pojazdu lub połączenia z interfejsem CAN-Bus FMS (patrz strona 20). W przypadku bezpośredniego połączenia z czujnikiem poziomu paliwa pojazdu należy zidentyfikować DODATNI sygnał analogowy o zakresie 0-12 V DC dostarczany bezpośrednio przez czujnik poziomu paliwa poprzez przeprowadzenie pomiaru za pomocą testera elektronicznego z użyciem podwozia pojazdu jako masy referencyjnej. Po podłączeniu jednego ze specjalnie do tego przeznaczonych przewodów (NIEBIESKIEGO lub FIOLETOWEGO złącza S1) należy przeprowadzić kalibrację sygnału poprzez przeprowadzenie uzupełniania paliwa od pustego zbiornika do poziomu 1/8 jego całkowitej pojemności oraz zadzwonić do naszego działu pomocy technicznej w celu uzyskania informacji o prawidłowej kalibracji sygnału. UWAGA W celu uzyskania prawidłowych wykresów poziomu paliwa i odpowiadających im raportów należy odpowiednio skonfigurować pojazd w sekcji Lista pojazdów oraz dokonać aktywacji prawidłowo podłączonego wejścia analogowego za pomocą łącza Konfiguracje... w obszarze danych pojazdu.

17 PL 17 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY VisiRun Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia podłączenie czujnika temperatury (do zakupienia osobno) do wejścia analogowego w celu zdalnego kontrolowania temperatury w półciężarówkach lub przyczepach izotermicznych. Półciężarówka lub przyczepa izotermiczna musi zostać wyposażona w czujnik temperatury; wymaga to tylko połączenia ze źródłem zasilania 12/24 V DC oraz wejściem analogowym urządzenia śledzącego VisiRun w sposób zgodny z przedstawionym schematem połączeń elektrycznych. W przypadku bezpośredniego połączenia z przyczepą izotermiczną należy połączyć ZIELONY przewód do stałego źródła napięcia (30) oraz poinformować dział pomocy technicznej o konieczności przeprowadzenia zdalnej konfiguracji urządzenia. UWAGA W celu uzyskania prawidłowych wykresów poziomu paliwa i odpowiadających im raportów należy odpowiednio skonfigurować pojazd w sekcji Lista pojazdów oraz dokonać aktywacji prawidłowo podłączonego wejścia analogowego za pomocą łącza Konfiguracje... w obszarze danych pojazdu.

18 18 Przewody BŁĘKITNY i SZARY (złącze S1) oraz Przewody NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S2) PODŁĄCZENIE WEJŚĆ CYFROWYCH Kanały wejść cyfrowych dopuszczają napięcie sygnałów wejściowych wskazujących stan urządzeń zdalnych w zakresie 0-12 / 24 V DC (na przykład 0 V DC, gdy urządzenie jest wyłączone, lub 12/24 V DC, gdy urządzenie jest włączone). W przedstawionym tu przykładzie przycisk antykradzieżowy i czujnik otwarcia drzwi zostały podłączone do wejść cyfrowych 1 i 2 złącza S1. Inne dwa kanały wejść cyfrowych są dostępne w złączu S2: wejście cyfrowe 3 (przewód NIEBIESKI) i wejście cyfrowe 4 (przewód FIOLETOWY). Za każdym razem, gdy jedno zdalne urządzenie cyfrowe jest aktywowane i/lub dezaktywowane, należy wejść na stronę w celu skonfigurowania zdarzeń powiadomień dla tych 4 kanałów wejść cyfrowych w celu otrzymywania powiadomień dotyczących tras pojazdu i listy zdarzeń (opcjonalnie również za pomocą wiadomości i SMS). Przykład instalacji:: Przycisk antykradzieżowy połączony z wejściem cyfrowym 1 (przewód BŁĘKITNY); Czujnik otwarcia drzwi połączony z wejściem cyfrowym 2 (przewód SZARY).

19 ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE ŚLEDZĄCE GPS (IP65) Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS może zostać zainstalowane na zewnątrz kabiny pojazdu (używane jest w przypadku przyczep, przyczep izotermicznych i kontenerów). Urządzenie jest skonfigurowane w sposób minimalizujący zużycie energii w czasie niedostępności zewnętrznego źródła energii (na przykład gdy przyczepa parkuje odłączona od ciągnika). Jest ono wyposażone w wewnętrzne otwory mocujące zabezpieczone przez obudowę o stopniu ochrony IP65. Urządzenie wyposażone jest w specjalne wieloprzewodowe złącze z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi do podłączenia systemów opcjonalnych (na przykład systemu zdalnego blokowania silnika, czujników temperatury i otwarcia drzwi ładunkowych). Wszystkie opcjonalne systemy należy wykonać zgodnie z wyżej przedstawionymi schematami połączeń, zachowując prawidłowe oznaczenia serwisowe (kolor przewodu). W tym miejscu przedstawiono standardowy schemat połączeń elektrycznych: PL 19 UWAGA Urządzenie śledzące GPS do zastosowań zewnętrznych musi być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania 12/24 V DC podczas jazdy przyczepy ciągnionej przez ciągnik w celu naładowania wewnętrznej baterii zapasowej. Zewnętrzna antena musi zostać zainstalowana i przymocowana do izolowanej powierzchni w obudowie o stopniu ochrony IP65.

20 20 Przewód NIEBIESKOZIELONY i BIAŁY (złącze S1) POŁĄCZENIE Z INTERFEJSEM CAN-BUS FMS Dzięki połączeniu ze standardową bramą FMS urządzenie śledzące GPS VisiRun ma bezpośredni dostęp do elektronicznej jednostki sterującej pojazdu. W tym celu należy podłączyć NIEBIESKOZIELONY (CAN-Bus L) i BIAŁY przewód (CAN-Bus H) złącza S2 odpowiednio do linii wyjściowej CAN-Bus L i CAN-Bus H bramy FMS pojazdu. Połączenie to umożliwia sterowanie zaawansowaną funkcją pomiarów zdalnych, na przykład, poziomu i zużycia paliwa, prędkości obrotowej silnika oraz wielu innych parametrów. UWAGA Aby zagwarantować dostęp do elektronicznej jednostki sterującej pojazdu w trybie tylko do odczytu oraz wyeliminować zakłócenia ze strony elektronicznych komponentów pojazdu, urządzenie śledzące należy podłączyć tylko do dostarczonej przez producenta bramy FMS. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

21 PL 21 POŁĄCZENIE Z TACHOGRAFEM CYFROWYM Urządzenie śledzące GPS VisiRun umożliwia podłączenie do tachografu cyfrowego w celu zbierania danych dotyczących czasu jazdy danego kierowcy. Połączenie to można wykonać na trzy różne sposoby: połączenie ze stacyjką zapłonu zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na stronie 5 tego dokumentu; połączenie z interfejsem CAN-Bus FMS zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na stronie 20 tego dokumentu; bezpośrednie połączenie ze STYKIEM D8 tachografu cyfrowego zgodnie z przedstawionym schematem połączeń (połączenie pomiędzy wejściem cyfrowym 1 złącza S1 a STYKIEM D8 tachografu cyfrowego). UWAGA Połączenie to może być wykonane tylko w przypadku tachografów niezaplombowanych. Jeśli tachograf jest zaplombowany, omawiane połączenie może zostać wykonane wyłącznie przez autoryzowanego technika. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

22 22 Kontrola instalacji za pomocą wiadomości SMS 1. Wyślij wiadomość SMS na następujący numer: W treści wiadomości podaj numer seryjny urządzenia śledzącego GPS VisiRun, a po spacji kod weryfikacyjny (CV) znajdujący się na górnej powierzchni obudowy urządzenia. 2. Wysłana zostaje zwrotna wiadomość SMS zawierająca szczegółowe informacje diagnostyczne dotyczące wykonanego montażu. Tekst wiadomości zawiera następujące dane: Numer seryjny urządzenia śledzącego GPS VisiRun; ZAS: WŁ lub WYŁ w zależności od wyniku kontroli zewnętrznej linii zasilającej; Z: WŁ lub WYŁ w zależności od stanu stacyjki zapłonu (zapłon WŁ lub zapłon WYŁ) (proponowana opcja instalacji, strona 5); GPS: OK (2D lub 3D) albo KO w zależności od jakości odbieranego przez urządzenie śledzące sygnału GPS (2D - mniej niż 4 satelity, 3D - więcej niż 4 satelity, KO - brak sygnału lub mniej niż 3 satelity); GSM: OK lub KO w zależności od jakości odbieranego sygnału GSM/GPRS; D1 - D2 - D3 - D4: WŁ lub WYŁ w zależności od sygnału 12/24 V DC w odpowiednich przewodach wejść cyfrowych; A1 - A2: wartości xxxx mv mvolts w zależności od wartości napięcia możliwych sygnałów połączonych z wejściami analogowymi. UWAGA Omawiane wiadomości SMS mogą zostać wysłane maksymalnie 5 razy. Umożliwia to skontrolowanie instalacji w różnych warunkach pracy pojazdu (na przykład przy włączonej stacyjce zapłonu, przy wyłączonej stacyjce zapłonu, z włączonymi lub wyłączonymi zdalnymi urządzeniami cyfrowymi). Jeśli procedura kontroli z użyciem wiadomości SMS nie przynosi pozytywnych wyników, należy sprawdzić wszystkie wykonane połączenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym dokumencie, jak również wskazany w wiadomości numer seryjny i kod weryfikacyjny (CV).

23 PL 23 ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

24 grafema.net 2013 Visirun Sp. z o.o. NIP ul. Warszawska 91 lok Łomianki [ Poland ] Tel

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Podłączenie zasilania Masa ( ) Przewód CZARNY centralki alarmu

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml300-can-formula (wersja 1.04)

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml300-can-formula (wersja 1.04) Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml300-can-formula (wersja 1.04) PetSoft Krzysztof Petruczynik 80-119 Gdańsk Ul. Księdza Robaka 41 www.monitoring-gps.net www.monitoring-gps.net Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02)

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02) Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02) PetSoft Krzysztof Petruczynik 80-119 Gdaosk Ul. Księdza Robaka 41 www.monitoring-gps.net www.monitoring-gps.net Strona 1 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika

BIG-I Auto. www.bigimobile.com. Samochodowy lokalizator GPS. Instrukcja użytkownika BIG-I Auto Samochodowy lokalizator GPS Instrukcja użytkownika www.bigimobile.com 1. Wprowadzenie Dziękujemy za zakup urządzenia BIG-I Auto. Urządzenie dzięki odbiornikowi GPS określa swoją pozycję i za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO)

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Skrócona instrukcja montażu (dla elektryków samochodowych / monterów) Data ostatniej aktualizacji: 205-09- www.reveltronics.com Przed pierwszym montażem

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

AC 5120. Urządzenie przełączające

AC 5120. Urządzenie przełączające AC 5120 2 1. Zawartość 2. Schemat połączeń AC 5120 umożliwia automatyczne odcięcie (wyciszenie) głośnika radioodbiornika/odtwarzacza CD etc., (nawet gdy te urządzenia nie posiadają opcji wyciszania) na

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2

Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi debugera JTAG-AVR USB v2 Instrukcja obsługi JTAG-AVR USB v2 www.and-tech.pl Strona 1 Spis treści 1. Parametry debugera...3 2. Instalacja...4 3. Użycie debugera JATG-AVR USB v2 w środowisko

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 ARTCOM ul. Wałbrzyska 21, 52-314 Wrocław tel. +48 71 363 42 00 fax +48 71 361 23 12 artom@artcom.net.pl ARTCOM str. 2 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER

SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER SAMOCHODOWY SYSTEM ALARMOWY Z POZYCJONAOWANIEM GPS/GSM CARFINDER Urządzenie służy do pozycjonowania samochodów lub innych środków transportu poruszających się w zasięgu działania sieci telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalacja

TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalacja TomTom WEBFLEET Tachograph Manager Instalacja Witamy Witamy Korzystając jednocześnie z aplikacji TomTom WEBFLEET Tachograph Manager i urządzenia TomTom LINK 510, możesz zdalnie pobierać informacje z elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Radiopowiadomienie. Lca2200

Radiopowiadomienie. Lca2200 Radiopowiadomienie Lca2200 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przyciski Naciśnij przycisk włącznik / wyłącznik Aby włączyć urządzenie; przytrzymanie przez kilka sekund spowoduje wyłączenie wybór powiadomienia (wibracyjne

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta URZĄDZENIE KT200 C DTG Wejścia, wyjścia oraz budowa urządzenia: 1 wejście cyfrowe 4 programowalne wejścia do obsługi sygnałów analogowych (0-30V) 3 otwarte kolektory wyjścia cyfrowe Wbudowane moduły GPS

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika liveplug

przewodnik użytkownika liveplug przewodnik użytkownika Spis treści 1. Zawartość zestawu... 3 2. Ogólne wskazówki użytkowania adaptera... 3 3. Podłączenie dekodera videostrady tp do modemu livebox tp... 4 4. Podłączenie komputera do modemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

TrimbleT&L DOC. Konfigurarja CarCube po instalacji

TrimbleT&L DOC. Konfigurarja CarCube po instalacji TrimbleT&L DOC Konfigurarja CarCube po instalacji Podczas uruchamiania CarCuba pojawi się ekran kalibracji. Aby umożliwić kalibrację należy usunąć folię ochronną z ekranu. Wpisz swój login administratora

Bardziej szczegółowo