PL Instrukcja montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL Instrukcja montażu"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu PL

2 2 Spis treści Zawartość zestawu Podłączenie kabla zasilającego Połączenie ze stacyjką zapłonu Podłączenie i prawidłowe umiejscowienie anteny GPS/GSM Kontrola instalacji urządzenia śledzącego VisiRun Aktywacja urządzenia śledzącego na stronie Systemy opcjonalne Połączenie zdalnej usługi blokowania silnika Podłączenie zestawu do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną Podłączenie pokładowego terminala lub urządzenia nawigacyjnego GPS Podłączenie pokładowego czytnika identyfikatorów (RFID) Podłączenie wejść analogowych Podłączenie czujników poziomu paliwa Podłączenie czujników temperatury VisiRun Podłączenie wejść cyfrowych służących do powiadomień o aktywności komponentów zdalnych Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS (IP65) Połączenie z interfejsem CAN-bus FMS Połączenie z tachografem cyfrowym Kontrola instalacji za pomocą wiadomości SMS Strona

3 Zawartość zestawu Urządzenie śledzące GPS VisiRun jest dostarczane razem z następującymi elementami: Urządzenie śledzące GPS VisiRun. Antena kombinowana GPS/GSM z czarnym przewodem (o długości 3 m). Kabel zasilający (o długości 2 m) z 14-stykowym złączem MOLEX, gotowy do połączenia ze stałym źródłem zasilania 12/24 V DC, ze stacyjką zapłonu, wejściami cyfrowymi, wyjściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi. 12-stykowe złącze MOLEX do dodatkowych połączeń (wejścia cyfrowe 3 i 4, połączenie z interfejsem CAN-Bus FMS) PL 3 KONFIGURACJA URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO GPS Urządzenie śledzące GPS VisiRun jest dostarczane skonfigurowane i gotowe do użycia. Posiada ono niepowtarzalny NUMER SERYJNY znajdujący się na górnej powierzchni obudowy urządzenia. Aby rozpocząć używanie urządzenia śledzącego należy podłączyć je do źródła zasilania oraz podłączyć antenę GPS/GSM zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO GPS NA POKŁADZIE POJAZDU Urządzenie śledzące GPS VisiRun należy zainstalować ze znajdującą się w zestawie anteną GPS/GSM. Urządzenie należy zainstalować w dowolnym miejscu KABINY pojazdu (na przykład pod deską rozdzielczą, za radiem, w skrzynce bezpieczników). Aby uzyskać wskazówki dotyczące podłączenia anteny GPS/GSM, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w dalszej części tego dokumentu. UWAGA W przypadku instalacji urządzenia poza kabiną, na przykład w komorze silnika, nie ma gwarancji, że urządzenie będzie działało prawidłowo, ponieważ jest przeznaczone do pracy w temperaturze mieszczącej się w zakresie od -20 do +60 C. Do zastosowań zewnętrznych należy skorzystać z urządzenia wyposażonego w odporną obudowę o stopniu ochrony IP65 (patrz strona 19).

4 4 PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO 1. Podłączyć 14-stykowe złącze Molex do gniazda oznaczonego symbolem S1, które znajduje się w tylnej części urządzenia; 2. Urządzenie śledzące GPS jest wyposażone w uchwyt bezpiecznikowy wbudowany w kabel zasilający. Wystarczy podłączyć CZERWONY i CZARNY przewód do zasilania pojazdu o napięciu 12 lub 24 V DC. Należy postępować zgodnie z przedstawionym schematem połączeń elektrycznych: S1 14-Wires Connector GND (31) UWAGA Źródło zasilania musi być stałe. Urządzenie GPS musi być zasilane również wtedy, gdy wyłączony jest silnik pojazdu. W żaden sposób nie zagraża to sprawności pojazdu, gdyż zużycie energii przez urządzenie jest bardzo niskie. Urządzenie śledzące GPS jest wyposażone we wbudowaną baterię zapasową, która jednak w przypadku częstego ładowania (np. podłączenie urządzenia do zapalniczki samochodowej) może po kilku miesiącach utracić swoją pojemność. 2 A Fuse + 12 / + 24 V DC (30)

5 PL 5 Przewód ZIELONY ZALECANA OPCJA POŁĄCZENIE ZE STACYJKĄ ZAPŁONU Aby uzyskać maksymalny poziom informacji o ruchu pojazdu, jak również możliwość kontrolowania CZASU PRACY SILNIKA i otrzymywania raportów zawierających te dane, zalecane jest wykonanie połączenia urządzenia śledzącego ze stacyjką zapłonu przy użyciu ZIELONEGO przewodu złącza MOLEX S1. W zwykłej sytuacji ZIELONY przewód jest połączony z CZERWONYM do zasilania uchwytu bezpiecznikowego. Aby kontrolować każde uruchomienie silnika i otrzymywać maksymalną ilość informacji na temat ruchu pojazdu, należy odciąć ZIELONY przewód tuż przed wejściem do uchwytu bezpiecznikowego i podłączyć do obwodu zasilanego wyłącznie wtedy, gdy uruchomiony jest silnik pojazdu. Prawidłowe połączenie przedstawia zamieszczony obok schemat połączeń elektrycznych. UWAGA Po podłączeniu zielonego przewodu do zapłonu należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego i poprosić o zdalną aktualizację konfiguracji urządzenia. W tym celu należy podać numer seryjny urządzenia służący do przeprowadzenia rekonfiguracji parametrów urządzenia..

6 6 PODŁĄCZENIE I PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE ANTENY GPS/GSM Antena GPS/GSM dostarczana z urządzeniem składa się z: odbiornika sygnału GPS/GSM (okrągły, czarny element); dwuprzewodowy kabel połączeniowy o długości 3 m; 2 wtyczki FAKRA: - GPS - niebieska wtyczka FAKRA - GSM - purpurowa wtyczka FAKRA Aby podłączyć antenę GPS/GSM Z TYŁU urządzenia śledzącego VisiRun: 1. Podłącz niebieską wtyczkę FAKRA do gniazda oznaczonego napisem GPS; 2. Podłącz purpurową wtyczkę FAKRA do gniazda oznaczonego napisem GSM. UWAGA Aby prawidłowo odbierać sygnał GPS, okrągły odbiornik należy umieścić w pobliżu przedniej szyby, na przykład w desce rozdzielczej pojazdu lub na jej powierzchni. Cała antena może być ukryta w desce rozdzielczej lub innym miejscu, o ile elementy te są wykonane wyłącznie z tworzywa sztucznego, szkła lub drewna. Elementów odbiornika nie należy zakrywać jakimkolwiek materiałem z metalu, gdyż zakłóci on sygnał GPS. Mocowanie urządzenia śledzącego GPS Urządzenie śledzące GPS należy przymocować do konstrukcji kokpitu pojazdu w sposób umożliwiający urządzeniu rozpoznawanie drgań spowodowanych przez ruch pojazdu oraz niezawodne i dokładne działanie funkcji śledzenia. Śruby nie są dostarczane w zestawie.

7 KONTROLA INSTALACJI URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO VisiRun Po przeprowadzeniu instalacji należy sprawdzić prawidłowe zachowanie urządzenia śledzącego GPS przy użyciu diagnostycznych diod LED, zgodnie z poniższym opisem PL 7 LEWA DIODA LED (GPS) ŚWIECI NA CZERWONO, jeśli sygnał GPS jest odbierany prawidłowo. ŚRODKOWA DIODA LED (BATERII) ŚWIECI NA POMARAŃCZOWO w czasie cyklu ładowania wewnętrznej baterii zapasowej oraz NA ZIELONO po całkowitym jej naładowaniu. ABY PRZEPROWADZIĆ SZCZEGÓŁOWĄ WERYFIKACJĘ INSTALACJI, NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI KONTROLI INSTALACJI ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI SMS NA STRONIE 22 PRAWA DIODA LED (GSM) MIGA NA ŻÓŁTO, jeśli urządzenie jest prawidłowo zasilane oraz ustanowiło połączenie GPRS. Aby rozpocząć śledzenie ruchu pojazdu za pomocą portalu internetowego VisiRun.pl, należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie 8 i 9.

8 8 Aktywacja urządzenia śledzącego Urządzenie śledzące VisiRun jest w momencie dostawy skonfigurowane i gotowe do użycia. Należy wejść na stronę : aby powiązać urządzenie śledzące z pojazdem, w którym zostało zainstalowane. 1. Kliknij [ Strefę klienta ] oraz wprowadź adres i HASŁO użytkownika. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła, należy skorzystać z łącza [ Nie pamiętasz hasła? ] dostępnego w oknie logowania. 2. Kliknij [ Listę pojazdów ] w menu głównym po lewej stronie ekranu 3. Wypełnij wszystkie pola formularza [ Dodaj pojazd ] Podaj nazwę pojazdu (nazwę identyfikacyjną nadaną przez użytkownika); Kliknij listę rozwijaną numerów seryjnych urządzeń nieprzypisanych do żadnego pojazdu. Zaznacz NUMER SERYJNY zainstalowanego urządzenia, który widnieje również na górnej powierzchni obudowy urządzenia śledzącego; Wprowadź numer telefonu kierowcy. 4. Kliknij przycisk [ Dodaj pojazd ] aby potwierdzić wprowadzone dane.

9 PL 9 ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer: Kliknij ikonę [ ołówka ] (po prawej stronie pola NUMER SERYJNY), jeśli istnieje konieczność powiązania urządzenia śledzącego GPS z pojazdem istniejącym w systemie 6. Wykonaj pierwszy ruch pojazdu Aby obserwować pojazd na mapie w sekcji Aktualna pozycja, należy przeprowadzić pojazd z miejsca na miejsce, aby umożliwić urządzeniu rozpoznanie ruchu oraz rozpoczęcie transmisji pierwszych danych umożliwiających śledzenie pojazdu. Pojazd zostanie wyświetlony w sekcji Aktualna pozycja z numerem identyfikacyjnym wskazującym bieżącą lokalizację pojazdu na mapie.

10 10 Systemy opcjonalne Urządzenia VisiRun umożliwiają wykonanie następujących połączeń opcjonalnych: - Zdalna blokada silnika - Zestaw do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną (do zakupienia osobno) - Pokładowy terminal lub urządzenie nawigacyjne GPS (do zakupienia osobno) - Pokładowy czytnik identyfikatorów (RFID) (do zakupienia osobno) - Kontrola poziomu paliwa i temperatury (wejścia analogowe) (czujnik temperatury do zakupienia osobno) - Zdalna kontrola stanu aktywności lub nieaktywności urządzeń (wejścia cyfrowe) - Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS (IP65) (do zakupienia osobno) - Interfejs CAN-Bus FMS (tylko w przypadku urządzeń z aktywnym złączem S2) Dalsze informacje o omawianych połączeniach przedstawiono na kolejnych stronach tej instrukcji.

11 PL 11 Przewód BRĄZOWY (złącze S1) POŁĄCZENIE USŁUGI ZDALNEGO BLOKOWANIA SILNIKA Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia podłączenie przekaźnika 10 A 12/24 V DC (dostarczanego przez elektryka) w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi zdalnego blokowania silnika. Z pomocą wyjścia cyfrowego (maks. obciążenie 300 ma) możliwe jest kontrolowanie przekaźnika w celu zablokowania sygnału rozruchu silnika. Ze względu na krytyczne znaczenie usługi jej aktywacji można dokonać po zdalnej weryfikacji instalacji. Dlatego należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w celu zdalnej konfiguracji urządzenia. Obok przedstawiono schemat połączeń elektrycznych. UWAGA Dostęp do poleceń zablokowania lub odblokowania silnika uzyskuje się w sekcji Lista pojazdów za pomocą łącza Konfiguracje... znajdującego się w obszarze danych pojazdów. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

12 12 PODŁĄCZENIE ZESTAWU DO ZABEZPIECZEŃ Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ Zestaw do zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną umożliwia korzystanie z usług blokowania silnika i identyfikacji kierowcy za pośrednictwem prostego wprowadzania kodów numerycznych. Zestaw dostarczany jest wraz z przekaźnikiem blokady silnika. Wymagane jest połączenie zestawu zabezpieczeń ze stacyjką zapłonu oraz zapewnienie możliwości przerwania sygnału kontrolnego zapłonu mającego na celu rozruch silnika za pomocą dostarczonego przekaźnika zgodnie z przedstawionym schematem połączeń. W celu przeprowadzenia identyfikacji i odblokowania silnika kierowca musi wprowadzić kod PIN i zatwierdzić klawiszem * lub #. Po pierwszej konfiguracji wszystkie urządzenia rozpoznają wyłącznie kod składający się z ostatnich 4 cyfr ich numerów seryjnych. Diagnostyczna dioda LED klawiatury może zachowywać się w jeden z następujących sposobów: L1 ŚWIECI NA CZERWONO, gdy kierowca nie dokonał identyfikacji oraz silnik jest zablokowany; L2 ŚWIECI NA ŻÓŁTO, gdy kierowca dokonał identyfikacji oraz silnik jest odblokowany. Po zainstalowaniu zestawu do zabezpieczeń zalecamy zdalną weryfikację instalacji przez nasz dział pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

13 PODŁĄCZENIE POKŁADOWEGO TERMINALA LUB URZĄDZENIA NAWIGACYJNEGO GPS Terminal pokładowy wyposażony jest w samochodowe szybkozłącze do podłączenia urządzenia śledzącego VisiRun. PL 13 Zestaw składa się z urządzenia śledzącego GPS VisiRun, pokładowego terminala lub urządzenia nawigacyjnego GPS, anteny GPS/GSM urządzenia śledzącego GPS VisiRun oraz złącza zasilającego ze złączem samochodowym umożliwiającym dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniem śledzącym a terminalem pokładowym. Wymagane jest wykonanie tylko połączeń przedstawionych na stronie 4 niniejszej instrukcji. Ten rodzaj montażu umożliwia zdalne przesyłanie i odbieranie wiadomości i zadań za pomocą terminala pokładowego. Terminal pokładowy służy również, jako klawiatura numeryczna przeznaczona do wprowadzania kodu uwierzytelniającego kierowcy oraz zablokowania lub odblokowania silnika. W przypadku tych dodatkowych usług należy postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie 11 oraz zainstalować (dostarczony przez elektryka) przekaźnik 10 A 12/24 V DC. Jeśli usługi te nie zostaną zamówione w trakcie procedury zamówienia, muszą zostać aktywowane przez dział pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

14 14 PODŁĄCZENIE POKŁADOWEGO CZYTNIKA IDENTYFIKATORÓW (RFID) Zestaw pokładowego czytnika identyfikatorów (RFID) wymaga połączenia urządzenia śledzącego VisiRun z czytnikiem identyfikatorów za pomocą złącza samochodowego. Czytnik identyfikatorów jest wyposażony w diagnostyczną diodę LED oraz sygnał dźwiękowy potwierdzenia przyjęcia identyfikatora, karty RFID albo klucza RFID. Urządzenie to w połączeniu z przekaźnikiem blokady silnika umożliwia korzystanie z tych samych funkcji co w przypadku zestawu zabezpieczeń z klawiaturą numeryczną. Do identyfikacji kierowcy i procedury zablokowania lub odblokowania silnika wykorzystywany jest identyfikator, karta RFID albo klucz RFID. Zamieszczony tu schemat połączeń elektrycznych jest identyczny z przedstawionym na stronie 12.

15 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE WEJŚĆ ANALOGOWYCH Połączenie to umożliwia uzyskiwanie danych z urządzeń analogowych, takich jak czujniki temperatury lub poziomu paliwa. Przewody NIEBIESKI i FIOLETOWY złącza S1 odbierają sygnały napięciowe o zakresie od 0 do 12 V DC przetwarzane następnie przez urządzenie śledzące GPS na wartości temperatury i/lub poziomu paliwa przy użyciu specjalnych funkcji konwersji. Należy podłączyć DODATNI sygnał napięciowy dostarczany bezpośrednio przez urządzenie pomiarowe; sygnały te muszą zostać zmierzone przy użyciu testera elektronicznego z użyciem podwozia pojazdu jako masy odniesienia. Należy pamiętać o wartości granicznej napięcia 12 V DC, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia śledzącego GPS. W przypadku połączenia z czujnikiem temperatury VisiRun nie są wymagane żadne dodatkowe czynności, gdyż system posiada gotową funkcję konwersji sygnału napięciowego na wartości temperatury. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. PL 15

16 16 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW POZIOMU PALIWA Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia zdalne kontrolowanie poziomu paliwa. Zdalną kontrolę poziomu paliwa można prowadzić za pośrednictwem połączenia z czujnikiem poziomu paliwa pojazdu lub połączenia z interfejsem CAN-Bus FMS (patrz strona 20). W przypadku bezpośredniego połączenia z czujnikiem poziomu paliwa pojazdu należy zidentyfikować DODATNI sygnał analogowy o zakresie 0-12 V DC dostarczany bezpośrednio przez czujnik poziomu paliwa poprzez przeprowadzenie pomiaru za pomocą testera elektronicznego z użyciem podwozia pojazdu jako masy referencyjnej. Po podłączeniu jednego ze specjalnie do tego przeznaczonych przewodów (NIEBIESKIEGO lub FIOLETOWEGO złącza S1) należy przeprowadzić kalibrację sygnału poprzez przeprowadzenie uzupełniania paliwa od pustego zbiornika do poziomu 1/8 jego całkowitej pojemności oraz zadzwonić do naszego działu pomocy technicznej w celu uzyskania informacji o prawidłowej kalibracji sygnału. UWAGA W celu uzyskania prawidłowych wykresów poziomu paliwa i odpowiadających im raportów należy odpowiednio skonfigurować pojazd w sekcji Lista pojazdów oraz dokonać aktywacji prawidłowo podłączonego wejścia analogowego za pomocą łącza Konfiguracje... w obszarze danych pojazdu.

17 PL 17 Przewód NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S1) PODŁĄCZENIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY VisiRun Urządzenie śledzące VisiRun umożliwia podłączenie czujnika temperatury (do zakupienia osobno) do wejścia analogowego w celu zdalnego kontrolowania temperatury w półciężarówkach lub przyczepach izotermicznych. Półciężarówka lub przyczepa izotermiczna musi zostać wyposażona w czujnik temperatury; wymaga to tylko połączenia ze źródłem zasilania 12/24 V DC oraz wejściem analogowym urządzenia śledzącego VisiRun w sposób zgodny z przedstawionym schematem połączeń elektrycznych. W przypadku bezpośredniego połączenia z przyczepą izotermiczną należy połączyć ZIELONY przewód do stałego źródła napięcia (30) oraz poinformować dział pomocy technicznej o konieczności przeprowadzenia zdalnej konfiguracji urządzenia. UWAGA W celu uzyskania prawidłowych wykresów poziomu paliwa i odpowiadających im raportów należy odpowiednio skonfigurować pojazd w sekcji Lista pojazdów oraz dokonać aktywacji prawidłowo podłączonego wejścia analogowego za pomocą łącza Konfiguracje... w obszarze danych pojazdu.

18 18 Przewody BŁĘKITNY i SZARY (złącze S1) oraz Przewody NIEBIESKI i FIOLETOWY (złącze S2) PODŁĄCZENIE WEJŚĆ CYFROWYCH Kanały wejść cyfrowych dopuszczają napięcie sygnałów wejściowych wskazujących stan urządzeń zdalnych w zakresie 0-12 / 24 V DC (na przykład 0 V DC, gdy urządzenie jest wyłączone, lub 12/24 V DC, gdy urządzenie jest włączone). W przedstawionym tu przykładzie przycisk antykradzieżowy i czujnik otwarcia drzwi zostały podłączone do wejść cyfrowych 1 i 2 złącza S1. Inne dwa kanały wejść cyfrowych są dostępne w złączu S2: wejście cyfrowe 3 (przewód NIEBIESKI) i wejście cyfrowe 4 (przewód FIOLETOWY). Za każdym razem, gdy jedno zdalne urządzenie cyfrowe jest aktywowane i/lub dezaktywowane, należy wejść na stronę w celu skonfigurowania zdarzeń powiadomień dla tych 4 kanałów wejść cyfrowych w celu otrzymywania powiadomień dotyczących tras pojazdu i listy zdarzeń (opcjonalnie również za pomocą wiadomości i SMS). Przykład instalacji:: Przycisk antykradzieżowy połączony z wejściem cyfrowym 1 (przewód BŁĘKITNY); Czujnik otwarcia drzwi połączony z wejściem cyfrowym 2 (przewód SZARY).

19 ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIE ŚLEDZĄCE GPS (IP65) Zewnętrzne urządzenie śledzące GPS może zostać zainstalowane na zewnątrz kabiny pojazdu (używane jest w przypadku przyczep, przyczep izotermicznych i kontenerów). Urządzenie jest skonfigurowane w sposób minimalizujący zużycie energii w czasie niedostępności zewnętrznego źródła energii (na przykład gdy przyczepa parkuje odłączona od ciągnika). Jest ono wyposażone w wewnętrzne otwory mocujące zabezpieczone przez obudowę o stopniu ochrony IP65. Urządzenie wyposażone jest w specjalne wieloprzewodowe złącze z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi do podłączenia systemów opcjonalnych (na przykład systemu zdalnego blokowania silnika, czujników temperatury i otwarcia drzwi ładunkowych). Wszystkie opcjonalne systemy należy wykonać zgodnie z wyżej przedstawionymi schematami połączeń, zachowując prawidłowe oznaczenia serwisowe (kolor przewodu). W tym miejscu przedstawiono standardowy schemat połączeń elektrycznych: PL 19 UWAGA Urządzenie śledzące GPS do zastosowań zewnętrznych musi być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania 12/24 V DC podczas jazdy przyczepy ciągnionej przez ciągnik w celu naładowania wewnętrznej baterii zapasowej. Zewnętrzna antena musi zostać zainstalowana i przymocowana do izolowanej powierzchni w obudowie o stopniu ochrony IP65.

20 20 Przewód NIEBIESKOZIELONY i BIAŁY (złącze S1) POŁĄCZENIE Z INTERFEJSEM CAN-BUS FMS Dzięki połączeniu ze standardową bramą FMS urządzenie śledzące GPS VisiRun ma bezpośredni dostęp do elektronicznej jednostki sterującej pojazdu. W tym celu należy podłączyć NIEBIESKOZIELONY (CAN-Bus L) i BIAŁY przewód (CAN-Bus H) złącza S2 odpowiednio do linii wyjściowej CAN-Bus L i CAN-Bus H bramy FMS pojazdu. Połączenie to umożliwia sterowanie zaawansowaną funkcją pomiarów zdalnych, na przykład, poziomu i zużycia paliwa, prędkości obrotowej silnika oraz wielu innych parametrów. UWAGA Aby zagwarantować dostęp do elektronicznej jednostki sterującej pojazdu w trybie tylko do odczytu oraz wyeliminować zakłócenia ze strony elektronicznych komponentów pojazdu, urządzenie śledzące należy podłączyć tylko do dostarczonej przez producenta bramy FMS. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

21 PL 21 POŁĄCZENIE Z TACHOGRAFEM CYFROWYM Urządzenie śledzące GPS VisiRun umożliwia podłączenie do tachografu cyfrowego w celu zbierania danych dotyczących czasu jazdy danego kierowcy. Połączenie to można wykonać na trzy różne sposoby: połączenie ze stacyjką zapłonu zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na stronie 5 tego dokumentu; połączenie z interfejsem CAN-Bus FMS zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na stronie 20 tego dokumentu; bezpośrednie połączenie ze STYKIEM D8 tachografu cyfrowego zgodnie z przedstawionym schematem połączeń (połączenie pomiędzy wejściem cyfrowym 1 złącza S1 a STYKIEM D8 tachografu cyfrowego). UWAGA Połączenie to może być wykonane tylko w przypadku tachografów niezaplombowanych. Jeśli tachograf jest zaplombowany, omawiane połączenie może zostać wykonane wyłącznie przez autoryzowanego technika. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

22 22 Kontrola instalacji za pomocą wiadomości SMS 1. Wyślij wiadomość SMS na następujący numer: W treści wiadomości podaj numer seryjny urządzenia śledzącego GPS VisiRun, a po spacji kod weryfikacyjny (CV) znajdujący się na górnej powierzchni obudowy urządzenia. 2. Wysłana zostaje zwrotna wiadomość SMS zawierająca szczegółowe informacje diagnostyczne dotyczące wykonanego montażu. Tekst wiadomości zawiera następujące dane: Numer seryjny urządzenia śledzącego GPS VisiRun; ZAS: WŁ lub WYŁ w zależności od wyniku kontroli zewnętrznej linii zasilającej; Z: WŁ lub WYŁ w zależności od stanu stacyjki zapłonu (zapłon WŁ lub zapłon WYŁ) (proponowana opcja instalacji, strona 5); GPS: OK (2D lub 3D) albo KO w zależności od jakości odbieranego przez urządzenie śledzące sygnału GPS (2D - mniej niż 4 satelity, 3D - więcej niż 4 satelity, KO - brak sygnału lub mniej niż 3 satelity); GSM: OK lub KO w zależności od jakości odbieranego sygnału GSM/GPRS; D1 - D2 - D3 - D4: WŁ lub WYŁ w zależności od sygnału 12/24 V DC w odpowiednich przewodach wejść cyfrowych; A1 - A2: wartości xxxx mv mvolts w zależności od wartości napięcia możliwych sygnałów połączonych z wejściami analogowymi. UWAGA Omawiane wiadomości SMS mogą zostać wysłane maksymalnie 5 razy. Umożliwia to skontrolowanie instalacji w różnych warunkach pracy pojazdu (na przykład przy włączonej stacyjce zapłonu, przy wyłączonej stacyjce zapłonu, z włączonymi lub wyłączonymi zdalnymi urządzeniami cyfrowymi). Jeśli procedura kontroli z użyciem wiadomości SMS nie przynosi pozytywnych wyników, należy sprawdzić wszystkie wykonane połączenia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym dokumencie, jak również wskazany w wiadomości numer seryjny i kod weryfikacyjny (CV).

23 PL 23 ABY UZYSKAĆ pomoc wyślij wiadomość na adres: lub zadzwoń pod numer:

24 grafema.net 2013 Visirun Sp. z o.o. NIP ul. Warszawska 91 lok Łomianki [ Poland ] Tel

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi TRACK-Guide III Stan: V3.20140812 31302713-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Podręcznik użytkownika Polski Czerwiec 2010 Ikona przekreślonego kontenera na kółkach oznacza, że w obszarze Unii Europejskiej, zużyty produkt trafić musi do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Stacjonarny terminal płatniczy REA T3 pro

Instrukcja obsługi Stacjonarny terminal płatniczy REA T3 pro Instrukcja obsługi Stacjonarny terminal płatniczy REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki Pojemnik na rolkę Wyjście

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo