PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi

2 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda (+) w inwerterze, a czarny przewód z czarnego zacisku (-) akumulatora do czarnego gniazda (-) w inwerterze (dla 150W tylko wtyk do gniazda zapalniczki). Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone, żeby uniknąć ich poluzowania się. Długość kabla 2m. 3. OBSŁUGA Po podłączeniu urządzenia do inwertera pamiętaj, żeby najpierw włączyć inwertor, a dopiero później zasilane urządzenie. Jeśli podczas pracy włączy się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że akumulator jest niemal rozładowany i inwerter za kilka minut wyłączy się automatycznie (zależnie od obciążenia i stanu akumulatora). Jeśli nastąpi przeciążenie, inwerter zostanie automatycznie wyłączony i włączony ponownie i będzie się tak zachowywał do momentu zmniejszenia obciążenia (funkcja miękkiego startu).

3 4. BEZPIECZNIK Jeśli podczas pracy dioda zasilania nie świeci się, należy sprawdzić bezpiecznik gniazda zapalniczki. Podczas wymiany bezpiecznika odnieś się do rozdziału 15 dotyczącego specyfikacji. 5. MOC WYJŚCIOWA Inwerter zostanie automatycznie wyłączony, jeśli całkowity pobór mocy podłączonego urządzenia przekroczy maksymalną moc wyjściową inwertera. Automatyczne wyłączenie inwertera nastąpi również, gdy temperatura inwertera przekroczy 55 C. 6. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Odłącz zasilanie inwertora, jeśli go nie używasz. Odłącz zasilanie inwertera podczas uruchamiania silnika samochodu. Jeśli inwerter zacznie wydawać dźwięk, wyłącz zasilane urządzenie, odłącz inwerter i uruchom ponownie silnik samochodu. Dźwięk wydobywający się z inwertera jest ostrzeżeniem przed rozładowaniem akumulatora, oznaczające, że napięcie akumulatora samochodu jest bardzo niskie. Inwerter zostanie automatycznie wyłączony, jeśli nie uruchomisz silnika samochodu. Po wyłączeniu się inwertera napięcie akumulatora samochodowego będzie wynosić około 10.5V (21V dla inwertera zasilanego z 24V / 42V dla inwertera zasilanego z 48V), umożliwiając uruchomienie silnika i dalsze korzystanie z inwertera. Eliminuje to również ryzyko całkowitego rozładowania akumulatora. Żeby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatora samochodu, zaleca się uruchomienie silnika na około minut po każdych 2-3 godzinach korzystania z inwertera. Pozwoli to na doładowanie akumulatora samochodu. Pamiętaj, żeby podłączać przewód + do gniazda dodatniego i przewód - do gniazda ujemnego, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z przejściówki do bezpośredniego podłączenia inwertera do akumulatora samochodowego. JEŚLI PRZEWODY ZOSTANĄ

4 PODŁĄCZONE DO NIEWŁAŚCIWYCH GNIAZD, WYSTĄPI ODWRÓCONA POLARYZACJA I BEZPIECZNIK ZOSTANIE PRZEPALONY. NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO NIEWŁAŚCIWEGO PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW. Pamiętaj o odłączeniu inwertera przed podłączeniem prostownika samochodowego w celu naładowania akumulatora. Jeśli inwerter nie zostanie odłączony, prostownik może spowodować wystąpienie piki, która może uszkodzić inwerter. PODŁĄCZANIE INWERTERA DO PROSTOWNIKA SAMOCHODOWEGO SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI I MOŻE USZKODZIĆ INWERTER. Upewnij się, że napięcie akumulatora nie przekracza 15V DC (30V DC dla inwerterów zasilanych z 24V i 60V DC dla inwerterów zasilanych z 48V). PODŁĄCZENIE INWERTERA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA O NAPIĘCIU WYŻSZYM NIŻ 15V DC (30V DC DLA INWERTERÓW ZASILANYCH Z 24V I 60V DC DLA INWERTERÓW ZASILANYCH Z 48V) SPOWODUJE AUTOMATYCZNE JEGO WYŁĄCZENIE. 7. PRZEDŁUŻANIE PRZEWODÓW Zalecamy, żeby nie używać żadnych przedłużaczy do podłączania inwertera do akumulatora. Podłączanie dodatkowych przewodów spowoduje spadek napięcia skutkujący zmniejszeniem wydajności inwertera. W zamian sugerujemy przedłużenie przewodów pomiędzy wyjściem AC inwertera i zasilanym urządzeniem. Można zastosować przewód nawet do 30m (100 stóp) długości (tylko przewody wysokiej jakości). Dłuższy przewód może spowodować spadek mocy. 8. PODŁĄCZENIE Z UZIEMIENIEM UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z INWERTERA NALEŻY PODŁĄCZYĆ GO DO ŹRÓDŁA ZASILANIA Z UZIEMIENIEM. Z tyłu inwertera znajduje się gniazdo z nakrętką motylkową. Gniazdo to jest połączone z obudową inwertera i podłączone do gniazda uziemienia wyjścia AC. Wykorzystanie tego gniazda będzie uzależnione od danego zastosowania. Jeśli gniazdo to jest wykorzystywane, powinno się je łączyć wysokiej jakości przewodem z solidną izolacją. Podczas pracy w stanowiskach stacjonarnych gniazdo uziemienia powinno być podłączone do metalowego pręta wprowadzonego do ziemi na głębokość co najmniej 1.2m. Jeśli obwód zasilania akumulatorowego nie posiada uziemienia, powinno się podłączyć ujemny zacisk akumulatora do gniazda uziemienia. W samochodach, gdzie inwerter podłączany jest bezpośrednio do akumulatora, gniazdo uziemienia powinno zostać podłączone do karoserii samochodu. Jeśli inwerter będzie używany w kabinie samochodu i podłączany do gniazda zapalniczki, to gniazdo uziemienia należy podłączyć do ujemnego lub dodatniego zacisku wejściowego DC inwertera w zależności od tego, który zacisk podłączony jest to karoserii samochodu. Podczas używania inwertera do zasilania urządzeń na zewnątrz samochodu również należy wykonać podłączenie gniazda uziemienia według powyższego opisu. Na łodzi gniazdo uziemienia powinno zostać podłączone do istniejącego obwodu uziemienia. 9. POMIAR NAPIĘCIA AC Sygnał wyjściowy AC inwertera stanowi MODYFIKOWANA SINUSOIDA. Jeśli chciałbyś zmierzyć napięcie wyjściowe inwertera, musisz użyć MIERNIKA Z POMIAREM RZECZYWISTEJ WARTOŚCI SKUTECZNEJ. Użycie jakiegokolwiek innego woltomierza spowoduje, że wynik pomiaru napięcia będzie zaniżony o 20 do 30V. Odczyt będzie dokładny tylko przy użyciu autentycznego miernika z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej.

5 Modyfikowana sinusoida inwertera C/A 10. WENTYLACJA WAŻNE! Upewnij się, że podczas pracy przetwornicy wentylator się obraca. Jeśli wentylator nie obraca się, podczas gdy przetwornica jest włączona, należy zdiagnozować usterkę. Upewnij się, że wentylator nie jest zablokowany, żeby zapewnić odpowiednią wentylację. Uwaga: Wentylator automatycznie będzie się włączał i wyłączał w zależności od temperatury urządzenia. 11. UZIEMIENIE OBUDOWY Złącze uziemienia obudowy powinno być podłączone do punktu uziemienia, zależnie od tego, w jakim miejscu inwerter jest używany. W samochodzie będzie to karoseria, na łodzi będzie to istniejący system uziemienia. W innych lokalizacjach należy podłączyć bezpośrednio do ziemi.

6 12. WAŻNE INFORMACJE W przypadku zaistnienia zwarcia na wyjściu AC, przeciążenia lub innych podobnych zdarzeń, obwód ochronny automatycznie odetnie napięcie wyjściowe. W takich sytuacjach: (A) Natychmiast wyłącz zasilanie inwertera. (B) Odłącz wszystkie urządzenia. (C) Sprawdź zasilane urządzenia. (D) Po usunięciu przyczyny problemów podłącz urządzenie, które ma być zasilane ponownie. Z inwertera można korzystać w otoczeniu: (A) Dobrze wentylowanym. (B) Nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł wysokiej temperatury. (C) Niedostępnym dla dzieci. (D) Z dala od wody, wilgoci, olejów i smarów. (E) Z dala od jakichkolwiek palnych substancji. Odwrotne podłączenie przewodów zasilających inwertera spowoduje utratę gwarancji. 13. KONSERWACJA Do utrzymania inwertera w dobrym stanie wymagane są jedynie podstawowe czynności konserwacyjne. Co jakiś czas należy czyścić obudowę inwertera za pomocą wilgotnej ściereczki, żeby zapobiec nagromadzeniu się brudu i kurzu. Przy okazji należy dokręcić śruby na zaciskach DC inwertera. 14. UWAGI Wszystkie specyfikacje podane są dla nominalnego zasilania, połowy obciążenia i 25 C, chyba, że zaznaczono inaczej. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. OSTRZEŻENIE: NIE ZDEJMUJ OBUDOWY URZĄDZENIA! NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE! Jeśli urządzenie nie będzie działać poprawnie, należy je oddać do serwisu w celu naprawy. 15. SPECYFIKACJE Model GP GP GP Moc wyjściowa 100W 100W 100W Udarowa moc wyjściowa 300W 300W 300W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC 15A 10A 5A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 0.85kg 0.85kg 0.85kg

7 Model GP GP GP Moc wyjściowa 150W 150W 150W Udarowa moc wyjściowa 450W 450W 450W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC 20A 10A 5A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 0.85kg 0.85kg 0.85kg Model GP GP GP Moc wyjściowa 300W 300W 300W Udarowa moc wyjściowa 1000W 1000W 1000W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC (złącza krokodylkowe) 35A 20A 10A Bezpiecznik wejścia DC (gniazdo zapalniczki) 15A 10A 5A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 1.1kg 1.1kg 1.1kg

8 Model GP GP GP Moc wyjściowa 350W 350W 350W Udarowa moc wyjściowa 1100W 1100W 1100W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC (złącza krokodylkowe) 40A 20A 10A Bezpiecznik wejścia DC (gniazdo zapalniczki) 15A 10A 5A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 1.1kg 1.1kg 1.1kg Model GP GP GP Moc wyjściowa 400W 400W 400W Udarowa moc wyjściowa 1200W 1200W 1200W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC (złącza krokodylkowe) 25A 2 25A 10A Bezpiecznik wejścia DC (gniazdo zapalniczki) 15A 10A 5A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 1.2kg 1.2kg 1.2kg

9 Model GP GP GP Moc wyjściowa 600W 600W 600W Udarowa moc wyjściowa 1500W 1500W 1500W Alarm 10.5±0.5V 21±1V 42±2V Bezpiecznik wejścia DC 40A 2 40A 20A Wymiary (dł. szer. wys.) mm mm mm Ciężar 1.7kg 1.7kg 1.7kg Napięcie wyjściowe AC inwertera: Gniazdo wyjściowe: Częstotliwość ±2%:

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi Art. nr 124501 Mutlitetr VC250 Art. nr 124502 Mutlitetr VC270 Art. nr 124503 Mutlitetr VC290 Wyświetlacz (2) Urządzenia pomiarowe serii VC200 różnią się nie tylko funkcjami pomiarowym ale i typami wyświetlaczy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 Zasilacze 24 VDC/6.5 A Akumulator 12 Ah / Stopień zabezpieczenia 3 Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 OPIS PSV 2465-12 jest nowoczesnym zasilaczem z podtrzymaniem akumulatorowym, opracowanym w

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo