Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano"

Transkrypt

1 i emisji CO2 * źródło: i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa Wartość Jednostka Węgiel kamienny 0,09271 węgiel 20,7 GJ/Mg Gaz ziemny 0,05582 biomasa 15,6 GJ/Mg Biomasa 0 gaz płynny 0,03612 GJ/m3 Oleje opałowe 0,07659 olej opałowy 40,4 GJ/Mg Ciepło sieciowe 0,09 i emisji CO2 dla paliw transportowych Gaz ciekły 0,06244 Gęstość Wartość Jednostka Benzyny silnikowe 0,06861 olej opałowy 0,86 kg/l Olej napędowy 0,07333 emisji CO2 dla energii elektrycznej MgCO2/MWh energia elektryczna 0,812 i emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw *źródło: i emisji Paliwo stałe Zanieczyszczenie (z wyłączeniem biomasy) miano Gaz ziemny Olej opałowy Kotły automatyczne nowej Kotły starej generacji generacji Pył PM 10, g/gj ,5 3 Pył PM 2,5 g/gj ,5 3 Benzo(a)piren mg/gj 270 0, SO 2 g/gj ,5 140 NO x g/gj i emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla *źródło: Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, bip.malopolska.pl/pobierz/ html Rodzaj pojazdu miano emisji pyłu PM10 emisji pyłu samochody osobowe g/szt*km 0,014 0,013 samochody dostawcze do 3,5 t g/szt*km 0,1293 0,116 samochody ciężarowe g/szt*km 0,558 0,502 autobusy g/szt*km 0,611 0,55

2 Informacje podstawowe Rok średnioroczny trend zmian Prognoza Liczba mieszkańców ,54% Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Prognozowana liczba mieszkańców Rok średnioroczny trend zmian Prognoza Liczba mieszkań ,11% Liczba mieszkań Liczba mieszkań Prognozowana liczba mieszkań

3 Informacje podstawowe Rok średnioroczny trend zmian Prognoza przeciętna przeciętna powierzchnia powierzchnia użytkowa ,1 98,1 98,2 0,03% użytkowa 1 1 mieszkania [m2] mieszkania [m2] ,25 98,2 98,15 98,1 98, , ,1 98,1 98, , przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] Prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] Rok średnioroczny trend zmian Prognoza Liczba podmiotów gospodarczych ,28% Liczba podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów gospodarczych Prognozowana liczba podmiotów gospodarczych

4 energii elektrycznej w gospodarstwach domowych źródło: GUS/BDL 2014 [kwh] Liczba odbiorców [MWh] 562, ,79 Razem ,79

5 Budynki mieszkalne - rok bazowy 2014 Źródło danych emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] emisji pyłu PM10 [g/gj] pyłu PM10 emisji pyłu [g/gj] pyłu emisji B(a)P [mg/gj] energia elektryczna GUS 5622, ,79 0, ,17 1 MWh 3,6 GJ B(a)P [kg/rok] Przelicznik jednostek węgiel Ankietyzacja mieszkańców 51979, ,37 0, ,03 225,00 11,70 201,00 10, ,03 1 GJ 0,277 MWh gaz GUS 9038, ,80 0, ,55 0,50 0,50 w tym: ogrzewanie mieszkań GUS 5511, ,10 0, ,68 0,50 0,50 OZE (biomasa) Ankietyzacja mieszkańców 2051,83 568,36 SUMA , , ,76 11,70 10,45 14,03 Budynki mieszkalne - prognoza na rok 2020 Prognoza na rok 2020 Metodologia prognozy emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] emisji pyłu PM10 [g/gj] pyłu PM10 emisji pyłu [g/gj] pyłu emisji B(a)P [mg/gj] B(a)P [kg/rok] energia elektryczna 5418, ,80 0, ,65 węgiel wyliczenie na 50089, ,88 0, ,83 225,00 11,27 201,00 10, ,52 podstawie gaz prognozowanej 8710, ,74 0, ,21 0,50 0,50 zmiany liczby w tym: ogrzewanie mieszkańców Gminy mieszkań 5311, ,30 0, ,49 0,50 0,50 OZE (biomasa) 1977,23 547,69 SUMA , , ,68 11,27 10,07 13,52

6 Mieszkańcy - ankietyzacja Lp. Dane adresowe Typ obiektu Ogrzewana powierzchnia budynku [m2] Dane obiektu Liczba mieszkanców Roczne zużycie energii elktrycznej Stosowane paliwo do ogrzewania, ilość zużytego Węgiel [t] Biomasa [m3] energii cieplnej Węgiel Biomasa Istniejąca instalacja OZE TAK/NIE Plan montażu OZE TAK [rodzaj instlacji, moc instalacji, planowany okres realizacji] NIE Wymiana kotła na niskoemisyjny TAK [moc starego kotła, moc nowego kotła, planowamy okres realizacji] 1 Podlipie jednorodzinny x 103,5 0 nie x x 2 Kanna jednorodzinny x 62,1 0 nie x x 3 Tonia jednorodzinny ,5 x 51,75 0 nie x x 4 Podlipie jednorodzinny ,1 78 nie x x 5 Bolesław jednorodzinny ,1 93,6 nie kolektory słoneczne x 6 Tonia jednorodzinny ,1 78 nie x x 7 Podlipie jednorodzinny ,5 0 nie x x 8 Świebodzin jednorodzinny ,5 46,8 nie x x 9 Samocice jednorodzinny ,5 0 nie x x 10 Samocice jednorodzinny ,1 0 nie x x 11 Podlipie jednorodzinny ,8 15,6 nie pompa ciepła x 12 Bolesław jednorodzinny ,4 78 nie kolektory słoneczne x 13 Bolesław jednorodzinny ,1 78 nie x x 14 Podlipie jednorodzinny ,8 0 nie x x 15 Kuzie jednorodzinny 195, ,1 0 nie x x 16 Samocice jednorodzinny ,5 51,75 0 nie x x 17 Podlipie jednorodzinny ,1 109,2 nie x x 18 Strojców jednorodzinny ,8 0 nie x x 19 Bolesław jednorodzinny ,1 0 nie kolektory słoneczne x 20 Tonia jednorodzinny ,1 0 nie x x 21 Pawłów jednorodzinny ,5 0 nie x x 22 Bolesław jednorodzinny ,5 4 93,15 62,4 nie tak x 23 Świebodzin jednorodzinny ,5 51,75 0 nie kolektory słoneczne x 24 Bolesław jednorodzinny ,8 46,8 nie tak x 25 Bolesław jednorodzinny ,4 124,8 nie fotowoltaika x 26 Tonia jednorodzinny ,5 31,05 0 nie tak x 27 Tonia jednorodzinny ,7 0 nie x x 28 Pawłów jednorodzinny ,5 31,05 0 nie x x 29 Bolesław jednorodzinny nie kolektory słoneczne x 30 Samocice jednorodzinny , , nie x x 31 Samocice jednorodzinny ,5 0 nie tak x 32 Tonia jednorodzinny ,4 156 nie tak x 33 Podlipie jednorodzinny ,5 0 nie x x 34 Świebodzin jednorodzinny ,5 0 nie x x 35 Tonia jednorodzinny ,4 124,8 nie x x 36 Bolesław jednorodzinny ,8 46,8 kolektory słoneczne x x 37 Samocice jednorodzinny ,5 0 nie x x 38 Bolesław jednorodzinny ,8 0 nie x x 39 Podlipie jednorodzinny ,2 0 nie x x 40 Świebodzin jednorodzinny ,1 0 nie x x 41 Bolesław jednorodzinny ,4 78 nie tak x 42 Tonia jednorodzinny ,7 156 nie x x 43 Świebodzin jednorodzinny nie x x 44 Tonia jednorodzinny x 103,5 0 nie tak x 45 Samocice jednorodzinny ,4 15,6 nie x x 46 Bolesław jednorodzinny ,8 0 nie x x 47 Strojców jednorodzinny ,8 0 nie x x 48 Bolesław jednorodzinny ,1 78 nie tak x 49 Samocice jednorodzinny ,1 0 nie x x 50 Tonia jednorodzinny x 62,1 0 nie kolektory słoneczne x 51 Kanna jednorodzinny ,5 93,15 0 nie x x 52 Bolesław jednorodzinny ,1 46,8 nie x x 53 Bolesław jednorodzinny ,1 0 nie x x 54 Bolesław jednorodzinny ,8 0 nie x x 55 Świebodzin jednorodzinny x 103,5 0 nie x x 56 Podlesie jednorodzinny ,1 46,8 nie x x 57 Kanna jednorodzinny ,4 0 nie x x 58 Bolesław jednorodzinny ,4 0 nie x x 59 Pawłów jednorodzinny nie x x 60 Bolesław jednorodzinny ,1 0 nie x x 61 Bolesław jednorodzinny ,8 0 nie x x 62 Bolesław jednorodzinny x 62,1 0 nie x x 63 Kuzie jednorodzinny nie x x 64 Podlipie jednorodzinny nie x x NIE

7 Mieszkańcy - ankietyzacja Lp. Dane adresowe Typ obiektu Ogrzewana powierzchnia budynku [m2] Dane obiektu Liczba mieszkanców Roczne zużycie energii elktrycznej Stosowane paliwo do ogrzewania, ilość zużytego Węgiel [t] Biomasa [m3] energii cieplnej Węgiel Biomasa Istniejąca instalacja OZE TAK/NIE Plan montażu OZE TAK [rodzaj instlacji, moc instalacji, planowany okres realizacji] NIE Wymiana kotła na niskoemisyjny TAK [moc starego kotła, moc nowego kotła, planowamy okres realizacji] 65 Świebodzin jednorodzinny ,5 51,75 0 nie x x 66 Samocice jednorodzinny ,5 0 nie x x 67 Bolesław jednorodzinny ,5 113,85 0 nie x x 68 Bolesław jednorodzinny ,4 0 nie x x 69 Bolesław jednorodzinny , ,75 187,2 nie fotowoltaika x 70 Kuzie jednorodzinny ,8 0 nie kolektory słoneczne x 71 Pawłów jednorodzinny ,8 0 nie x x 72 Podlipie jednorodzinny ,1 0 nie x x 73 Bolesław jednorodzinny x 103,5 0 nie x x 74 Tonia jednorodzinny x 20,7 0 nie x x 75 Samocice jednorodzinny nie x x 76 Podlipie jednorodzinny ,5 0 nie x x 77 Pawłów jednorodzinny ,5 0 nie x x 78 Świebodzin jednorodzinny ,4 0 nie x x 79 Samocice jednorodzinny ,1 93,6 nie x x NIE SUMA 12641, , ,8

8 powierzchnia ankietyzowanych budynków m ,5 zapotrzebowanie na ciepło ankietyzowanych budynków 7957,35 zapotrzebowanie na ciepło 1GJ/m2/rok 0,629 łączna powierzchnia budynków na terenie Gminy Bolesław 85837,50 łączne zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bolesław 54031,49 Szt. % Liczba budynków ogrzewanych węglem 76 96,20% Liczba budynków ogrzewanych biomasą 3 3,80% Suma 79 10% węgla [GJ] 51979,65744 biomasy [GJ] 2051, Podsumowanie ankietyzacji mieszkańców

9 2014 Źródło danych energia elektryczna emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] Budynki komunalne - rok bazowy emisji pyłu PM10 [g/gj] pyłu PM10 emisji pyłu pyłu [g/gj] emisji B(a)P [mg/gj] Urząd Gminy Bolesław 289,12 80,31 0,812 65,21 1 MWh 3,6 GJ gaz Urząd Gminy Bolesław 1678,50 466,25 0, ,69 0,50 0,50 1 GJ 0,277 MWh B(a)P [kg/rok] Przelicznik jednostek SUMA ,62 546,56-158,91 Budynki komunalne - prognoza na rok 2020 Prognoza na rok 2020 Metodologia prognozy emisji CO2 [Mg/GJ] lub [Mg/MWh] emisji pyłu PM10 [g/gj] pyłu PM10 emisji pyłu pyłu [g/gj] emisji B(a)P [mg/gj] B(a)P [kg/rok] energia założono, iż poziom elektryczna zużycia energii 289,12 80,31 0,812 65,21 pozostanie na tym gaz samym poziomie 1678,50 466,25 0, ,69 0,50 0,50 SUMA ,62 546,56-158,91

10 energii elektrycznej w budynkach publicznych * dane: Urząd Gminy Bolesław Miejscowość Nazwa MWh/rok Kanna Szkoła podstawowa 0,67 Samocice Szkoła podstawowa 0,1169 Samocice Budynek Szkoły 0,06665 Świebodzin Szkoła pod.oddz.przedszk 1,11 Kuzie Dom ludowy Kuzie 0,53 Kuzie Dom ludowy Kuzie 3,28 Samocice Dom Ludowy Kotłownia 0,294 Świebodzin Dom Ludowy 1 0,35415 Strojców Dom Ludowy 2 0,0996 Kanna Dom Ludowy Kanna 0,08755 Tonia Dom ludowy 4 0,92 Podlipie Dom ludowy 5 0,74 Podlipie Dom ludowy 6 0,74 Podlipie Dom ludowy 0,64 Samocice Skrzynia p.powodziowa 0,0851 Podlipie Syrena 5,91 Tonia Remiza och.str.pożarnej 3,40 Kanna Punkt skupu 3,01 Strojców Punkt skupu 5,39 Bolesław Boisko Orlik 0,03265 Bolesław Pawilon Sportowy 0,02515 Pawłów Pomieszczenie pod wynajem 0,21905 Bolesław Garaż 5,39 Samocice Pomieszczenie gospodarcze 43,08 Bolesław Lokal biurowy 3,80 Bolesław Biura 995 Bolesław Administracja 0,0297 Bolesław Szkoła Podstawowa 0,0105 Bolesław Biblioteka 0,1958 Bolesław Przedszkole 0,04655 Podlipie Gimnazjum RAZEM 0, ,31

11 2014 Łączna liczba Motocykle Sam. Osobowe Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 emisji Struktura wykorzystania paliw 160 Benzyna 0, ,5 0,04 0, , ,45 260,78 64,59 0,014 0,01 0,013 0,01 benzyna 52,00% 0 Diesel 0, ,5 0,04 0, , ,014 0,013 olej napędowy 31,00% 0 LPG 0, ,5 0 0, , ,014 0,013 gaz płynny (LPG) 17,00% 708 Benzyna 0, ,5 0,08 0, , , ,02 571,42 0,014 0,05 0,013 0, Diesel 0, ,5 0,071 0, , , ,13 356,09 0,014 0,03 0,013 0, LPG 0, ,5 0,102 0, , ,86 793,01 178,76 0,014 0,01 0,013 0,01 SUMA 16988, , ,87 0,10 0,09 Przelicznik jednostek 1 MWh 3,6 GJ 1 GJ 0,277 MWh TRANSPORT PRYWATNY Łączna liczba SUMA PM10 Benzyna 9270, ,80 636,02 0,06 0,05 Diesel 4856, ,13 356,09 0,03 0,03 LPG 2862,86 793,01 178,76 0,01 0, , , ,87 0,10 0, Łączna liczba Motocykle Sam. Osobowe Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 emisji 154 Benzyna 0, ,5 0,04 0, , ,15 251,00 62,17 0,014 0,01 0,013 0,01 0 Diesel 0, ,5 0,04 0, , ,014 0,013 0 LPG 0, ,5 0 0, , ,014 0, Benzyna 0, ,5 0,08 0, , , ,14 550,65 0,014 0,04 0,013 0, Diesel 0, ,5 0,071 0, , , ,22 343,15 0,014 0,03 0,013 0, LPG 0, ,5 0,102 0, , ,77 764,18 172,26 0,014 0,01 0,013 0,01 SUMA 16370, , ,23 0,09 0,09 TRANSPORT PRYWATNY Łączna liczba SUMA PM10 Benzyna 8931, ,14 612,82 0,05 0,05 Diesel 4679, ,22 343,15 0,03 0,02 LPG 2758,77 764,18 172,26 0,03 0, , , ,23 0,11 0,09

12 2014 Sam. Ciężarowe Samochody specjalne do 3,5 t Ciągniki samochodowe Łączna liczba Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 emisji Struktura wykorzystania paliw 17 Benzyna 0, ,321 0, , ,84 134,02 33,20 0,558 0,026 0,502 0,02 benzyna 52,00% 160 Diesel 0, ,248 0, , , ,96 284,31 0,558 0,246 0,502 0,22 olej napędowy 31,00% 0 LPG 0, ,321 0, , , ,502 gaz płynny (LPG) 17,00% 5 Benzyna 0, ,1 0, , ,49 11,49 2,85 0, ,116 3 Diesel 0, ,105 0, , ,62 7,93 2,10 0, ,116 2 LPG 0, ,125 0, , ,98 3,87 0,87 0, ,116 0 Benzyna 0, ,321 0, , , , Diesel 0, ,248 0, , ,71 107,40 28,43 0, ,116 0,01 0 LPG 0, ,321 0, , , ,116 TRANSPORT KOMERCYJNY Łączna liczba 202 SUMA 2014 PM10 Benzyna 525,34 145,52 36,04 0,03 0,02 Diesel 4293, ,28 314,84 0,25 0,23 LPG 13,98 3,87 0, , ,67 351,75 0,28 0,25 Przelicznik jednostek 1 MWh 3,6 GJ 1 GJ 0,277 MWh 2020 Sam. Ciężarowe Samochody specjalne do 3,5 t Ciągniki samochodowe Łączna liczba Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 emisji 16 Benzyna 0, ,321 0, , ,38 126,14 31,24 0,558 0,02 0,502 0, Diesel 0, ,248 0, , , ,11 277,20 0,558 0,24 0,502 0,22 0 LPG 0, ,321 0, , ,558 0,502 5 Benzyna 0, ,1 0, , ,33 12,28 3,04 0,1293 0,116 3 Diesel 0, ,105 0, , ,78 8,53 2,26 0,1293 0,116 2 LPG 0, ,125 0, , ,28 5,06 1,14 0,1293 0,116 0 Benzyna 0, ,321 0, , ,1293 0, Diesel 0, ,248 0, , ,71 107,40 28,43 0,1293 0,01 0,116 0,01 0 LPG 0, ,321 0, , ,1293 0,116 TRANSPORT KOMERCYJNY Łączna liczba 196 SUMA 2020 PM10 Benzyna 499,71 138,42 34,29 0,03 0,02 Diesel 4198, ,03 307,89 0,25 0,22 LPG 18,28 5,06 1, , ,51 343,31 0,27 0,25

13 2014 Autobusy Łączna liczba 7 Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 Benzyna 0, ,5 0,278 0, , ,611 0,55 benzyna 52,00% 7,00 Diesel 0, ,5 0,278 0, , ,46 87,38 23,13 0,611 0,02 0,55 0,02 olej napędowy 31,00% LPG 0, ,5 0,278 0, , ,611 0,55 gaz płynny (LPG) 17,00% emisji Struktura wykorzystania paliw TRANSPORT PUBLICZNY Łączna liczba 7 SUMA 2014 PM10 Benzyna Diesel 315,46 87,38 23,13 0,02 0,02 LPG 315,46 87,38 23,13 0,02 0,02 Przelicznik jednostek 1 MWh 3,6 GJ 1 GJ 0,277 MWh Prognoza na rok 2020 Autobusy Łączna liczba 6 Liczba Rodzaj Paliwa Gęstość [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Średnie spalanie [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] emisji PM10 PM10 Benzyna 0, ,5 0,278 0, , ,611 0,55 6,00 Diesel 0, ,5 0,278 0, , ,40 74,90 19,83 0,611 0,02 0,55 0,02 LPG 0, ,5 0,278 0, , ,611 0,55 emisji TRANSPORT PUBLICZNY Łączna liczba 6 SUMA 2020 PM10 Benzyna Diesel 270,40 74,90 19,83 0,02 0,02 LPG 270,40 74,90 19,83 0,02 0,02

14 energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego *dane: Urząd Gminy Bolesław Miejscowość Nazwa MWh/rok Tonia Oświetlenie Uliczne 7,29 Samocice Oświetlenie Uliczne 1,32 Samocice Oświetlenie Uliczne 3,02 Samocice Oświetlenie Uliczne IV 2,15 Samocice Oświetlenie Uliczne 3,51 Samocice Oświetlenie Uliczne EIII 2,87 Samocice Oświetlenie Uliczne 12,29 Kanna Oświetlenie Uliczne III 3,48 Kanna Oświetlenie Uliczne I 5,46 Kanna Oświetlenie Uliczne II 3,27 Bolesław Oświetlenie Uliczne V 6,57 Bolesław Oświetlenie Uliczne VI 21,29 Bolesław Oświetlenie Uliczne IV 12,75 Bolesław Oświetlenie Uliczne III 9,05 Bolesław Oświetlenie Uliczne 4,85 Bolesław Oświetlenie Uliczne II 8,04 Podlipie Oświetlenie Uliczne Słup 37 0,88 Podlipie Oświetlenie Uliczne III 2,26 Podlipie Oświetlenie Uliczne EI 13,45 Podlipie Oświetlenie Uliczne EII 8,93 Pawłów Oświetlenie Uliczne 6,36 Świebodzin Oświetlenie Uliczne EIII 5,89 Świebodzin Oświetlenie Uliczne EII 5,68 Świebodzin Oświetlenie Uliczne EI 1,73 Pawłów Oświetlenie Uliczne 6,91 Pawłów Oświetlenie Uliczne 9,14 Kuzie Oświetlenie Uliczne (Kuzie) 1 5,12 Bolesław Oświetlenie Uliczne RAZEM 5,03 178,61

15 System oświetlenia ulicznego źródło: Urząd Gminy Charakterystyka systemu oświetleniowego - stan na rok 2014 Przelicznik jednostek energii [MWh] Liczba opraw wskaźnik emisji [MG energii [GJ] oświetleniowych [szt.] CO2/MWh] [Mg CO 2] 1 MWh 3,6 GJ 178, ,98 0, ,03 1 GJ 0,277 MWh 178, ,98 145,03 Charakterystyka systemu oświetleniowego - prognoza na rok 2020 energii [MWh] Liczba opraw wskaźnik emisji [MG energii [GJ] oświetleniowych [szt.] CO 2 /MWh] [Mg CO 2] 178, ,98 0, ,03 178, ,98 145,03

16 2014 energii energii OZE pyłu PM10 pyłu B(a)P Budynki mieszkalne 68692, ,31 568, ,76 11,70 10,45 14,03 Budynki komunalne 1967,62 546,56 158,91 Oświetlenie uliczne 642,98 178,61 145,03 Transport prywatny 16988, , ,87 0,10 0,09 Transport komercyjny 4832, ,67 351,75 0,28 0,25 Transport publiczny 315,46 87,38 23,13 0,02 0,02 SUMA 93440, ,47 568, ,45 12,10 10,81 14,03 Prognoza 2020 energii energii OZE pyłu PM10 pyłu B(a)P Budynki mieszkalne 66195, ,11 547, ,68 11,27 10,07 13,52 Budynki komunalne 1967,62 546,56 158,91 Oświetlenie uliczne 642,98 178,61 145,03 Transport prywatny 16370, , ,23 0,11 0,09 Transport komercyjny 4716, ,51 343,31 0,27 0,25 Transport publiczny 270,40 74,90 19,83 0,02 0,02 SUMA 90163, ,24 547, ,98 11,67 10,42 13,52

17 paliw i energii Prognoza Prognoza Transport publiczny Transport komercyjny Transport prywatny Oświetlenie uliczne Budynki komunalne Budynki mieszkalne 74,90 87, , ,67 178,61 178,61 546,56 546, , , , ,31 Transport publiczny Transport komercyjny Transport prywatny Oświetlenie uliczne Budynki komunalne Budynki mieszkalne 19,83 23,13 343,31 351,75 145,03 145,03 158,91 158, , , , ,76 pyłu PM10 pyłu Prognoza Prognoza Transport publiczny Transport komercyjny Transport prywatny Oświetlenie uliczne Budynki komunalne Budynki mieszkalne 0,02 0,02 0,27 0,28 0,11 0,10 11,27 11,70 Transport publiczny Transport komercyjny Transport prywatny Oświetlenie uliczne Budynki komunalne Budynki mieszkalne 0,02 0,02 0,25 0,25 0,09 0,09 10,07 10,45 Emisj B(a)P [kg/rok] Prognoza Transport publiczny Transport komercyjny Transport prywatny Oświetlenie uliczne Budynki komunalne Budynki mieszkalne 13,52 14,03

18 Rok bazowy Prognoza na rok 2020 (bez wprowadzenia PGN) Prognoza na rok 2020 (po wdrożeniu działań zaplanowanych w PGN) [Mg] 8 441, , ,15 5,65% energii końcowej [MWh] , , ,27 5,57% Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (biomasa) [MWh] Udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy 568,36 547,69 633,39 2,19% 2,19% 2,59% 1,84% pyłów PM10 12,10 11,67 11,32 6,41% pyłów 10,81 10,42 10,11 6,51% B(a)P 14,03 13,52 13,11 6,61% Redukcja emisji CO2 [Mg] 179,83 Planowane rezultaty Efekt ekologiczny działań zaplanowanych w ramach PGN % Redukcja zużycia energii końcowej [MWh] 523,96 Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh] 85,70 Redukcja emisji pyłów PM10 0,35 Redukcja emisji pyłów 0,31 Redukcja emisji B(a)P 0,42

19 Sektor Nazwa działania Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji Szacunkowy koszt działania Ograniczenie zużycia energii Produkcja energii z OZE Redukcja emisji CO2 Redukcja emisji pyłu PM10 Redukcja emisji pyłu Oświetlenie uliczne Modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Bolesław Urząd Gminy Bolesław zł 10,21 8,29 Transport Budowa i rozbudowa dróg Gmina Bolesław Urząd Gminy Bolesław zł Transport Międzysektorowe Budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych oraz usprawnień w planowaniu przestrzennym Redukcja emisji B(a)P [kg/rok] Gmina Bolesław Urząd Gminy Bolesław ,00 zł - Gmina Bolesław Urząd Gminy Bolesław zł monitorowania Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt./rok] Długość wybudowanych/rozbudowanych dróg [km/rok] Długość wybudowanych/rozbudowanych dróg rowerowych [km/rok] Liczba udzielonych zamówień publicznych z uwzlędnieniem kryteriów środowiskowych [szt./rok] Źródła finansowania budżet Gminy (50%), RPO (50%) Budżet Gminy (25%)/RPO (75%) Budżet Gminy (15%)/ RPO (85%) - Międzysektorowe Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Mieszkańcy Gminy Bolesław Urząd Gminy Bolesław zł Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjno-promocyjnych [szt./rok]; liczba uczestników spotkań edukacyjnych [osób/rok] Budżet Gminy Budynki mieszkalne Budynki mieszkalne Budynki mieszkalne Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych Termomodernizacja budynków mieszkalnych Wymiana starych kotłów na niskoemisyjne Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy Mieszkańcy Gminy, administratorzy, zarządcy budynków na terenie Gminy Urząd Gminy Bolesław zł 85,70 85,70 28,68 Urząd Gminy Bolesław zł 171,22 57,15 0,14 0,12 0,17 Urząd Gminy Bolesław zł 256,83 85,72 0,21 0,19 0, ,00 zł 523,96 85,70 179,83 0,35 0,31 0,42 Liczba nowopowstałych instalacji OZE [szt./rok]; roczny uzysk energii z instalacji OZE [MWh/rok; GJ/rok] Liczba budynków poddanych termomodernizacji [szt./rok]; wielkość zużycia energii cieplnej przed termomodernizacją oraz po realizacji inwetstycji Liczba wymienionych kotłów [szt./rok]; sprawność kotła przed modernizacją oraz po [%] budżet Gminy (40%), RPO (60%) WFOŚiGW (Program JAWOR) pożyczka do 90%, z możliwością umorzenia na poziomie 20%, wkład własny min. 10% budżet Gminy (1,5%), RPO (98,5%)

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Poręba,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów

Harmonogram realizacji działań - miasto Ciechanów Harmonogram realizacji działań miasto Ciechanów Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt rozpoczęcie zakończenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Działania naprawcze Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 1. podłączenie lokalu do sieci cieplnej 0,4724 2. wymiana ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz

Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Harmonogram realizacji działań - gmina Zgierz Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU:

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Strona 1

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Foto: Piotr Michalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97 Lp. 1 Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola (sierpień 2018 r.) W celu lepszego zobrazowańia zmiań w Plańie Gospodarki Niskoemisyjńej oraz w Bazie emisji zostały

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza.

Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza. Podsumowanie dotychczasowych działań Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie efektywności energetycznej i poprawy stanu jakości powietrza. Poprawa stanu jakości powietrza to jeden z najważniejszych kierunków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu)

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 3 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 3 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW BAZA DANYCH OPRACOWANA NA POTRZEBY INWENTARYZACJI POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Zamawiający: Adres: Faks: Telefon: Adres email: Gmina Łaszczów ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński C Z Ę Ś Ć A D A N E W N I O S K O D A W C Y : Inwestor:........

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 2015-01-01 1. Budynki gminne Lp. Nazwa budynku Numer licznika Energia elektryczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR I BAZA EMISJI CO2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Karta informacyjna - inwentaryzacja Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN

RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN Gmina Czorsztyn Ul. Gorczańska 3 34-436 Maniowy Maniowy, styczeń 2019 r. Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW Gmina Liw Dane za rok 2013 Jednostka Powierzchnia 16947 [ha] ludności 7616 [osób] Tytuł Projektu Nr umowy dofinansowania Ochrona środowiska naturalnego gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK

WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK WYKAZ ZMIAN W PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Świdnik nr XX/187/2016 z dnia 31 marca 2016r. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Jasno, czysto, bezpiecznie nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Zielona Góra, 3.10.2018 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Realizacja działań i wskaźniki monitorowania SEAP (Sustainable Energy Action Plan) i Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Wolny Daniel Urząd Miasta Katowice Urych Beata, Śliwińska Anna Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty STW Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r.

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r. I Kongres Ekologii Powietrza Kielce, 28.02.2019r. Podejmowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 2. Montaż instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli i administratorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Stalowa Wola, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Energia finalna w 2013

Energia finalna w 2013 UCHWAŁA NR XXIII/219/2017 RADY GMINY WALCE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce" Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97

Po zmianie. str. 7. str. 7. str. 97. str. 97 Lp. 1 Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola (styczeń 2019 r.) W celu lepszego zobrazowańia zmiań w Plańie Gospodarki Niskoemisyjńej oraz w Bazie emisji zostały

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola

Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola Wykaz wprowadzonych zmian w Planie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola (z dnia 24-10-2016 r.) W celu lepszego zobrazowania zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz w Bazie emisji zostały

Bardziej szczegółowo