Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

2 GIS (Green Investment Scheme) -mechanizm gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z ich sprzedaży (międzynarodowe umowy). Pozyskane w ten sposób środki będą wykorzystane na osiągnięcie dodatkowej redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Cele programu realizacja zobowiązań wynikających z: Protokołu Kioto, Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych. Źródło: NFOŚiGW 2

3 Rodzaje przedsięwzięć Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii. wymiana oświetlenia na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). Źródło: NFOŚiGW 3

4 Stan faktyczny Scenariusz odniesienia (Baseline) i wielkość emisji Planowana redukcja Monitorowanie i raportowanie 4

5 STAN FAKTYCZNY Beneficjent musi określić wielkość zużycia energii chemicznej zawartej w nośnikach energii w modernizowanym budynku. Zobowiązany jest do określenia ilości energii końcowej dostarczonej do budynku użyteczności publicznej przed i po modernizacji, ujmując wartości w odpowiednim zestawieniu. W celu ujednolicenia obliczeń, gdzie dokonywane jest przeliczanie masy danego paliwa (Mg) na ilość energii chemicznej, należy stosować wartości opałowe Wo wyrażone w GJ/Mg podane dla danego nośnika energii w zestawieniach wartości opałowych i wskaźników emisji CO 2 do raportowania, publikowanych przez KASHUE za wskazany rok. Źródło: NFOŚiGW 5

6 SCENARIUSZ ODNIESIENIA (BASELINE) I WIELKOŚCI EMISJI Paliwa takie jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy, LPG, itp. Stosuje się wskaźniki w zestawieniach wartości opałowych i wskaźników emisji CO2 do raportowania, publikowanych przez KASHUE na dany rok rozliczeniowy. Obliczanie emisji z nośników: E CO2 y= E ch y W e E CO2 y roczna wielkość emisji CO 2 (Mg) E ch y roczne zużycie energii chemicznej zawartej w danym nośniku (GJ/rok) W e wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO 2 /GJ dla danego nośnika energii Źródło: NFOŚiGW 6

7 SCENARIUSZ ODNIESIENIA (BASELINE) I WIELKOŚCI EMISJI Energia pochodząca od zewnętrznego źródła ciepła (sieć ciepłownicza, itp.). Obliczanie emisji z nośników: E CO2 y= y E c y y w i i W e E CO2 y roczna wielkość emisji CO 2 (Mg) E c y roczne zużycie cieplnej energii końcowej (GJ/rok) w i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika energii W e wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO 2 /GJ dla danego nośnika energii Nośnik energii końcowej Współczynnik nakładu w i Ciepło z ciepłowni węglowej 1,3 Ciepło z ciepłowni gazowej/olejowej 1,2 Ciepło z ciepłowni na biomasę 0,2 Źródło: NFOŚiGW, Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz

8 SCENARIUSZ ODNIESIENIA (BASELINE) I WIELKOŚCI EMISJI Energia elektryczna pochodząca z polskiej sieci elektroenergetycznej Stosuje się wskaźnik emisji obliczany i podawany przez KOSZI/NFOŚiGW. Obliczanie wielkości emisji dla zużytej energii elektrycznej: E CO2 y= E el y W e y E CO2 y roczna wielkośćemisji CO 2 (Mg) E el y roczne zużycie energii elektrycznej (MWh/rok) W e y wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO 2 /MWh podawany przez KOSZI/NFOGŚiGW do stosowania za rok y Źródło: NFOŚiGW 8

9 PLANOWANA REDUKCJA Wielkość planowanej redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji Sytuacja przed modernizacją (scenariusz odniesienia) = Sytuacja po modernizacji (scenariusz projektu) 9

10 OBLICZENIA WIELKOŚCI REDUKCJI EMISJI DLA SCENARIUSZA BAZOWEGO Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia wielkości emisji WARTOŚĆ OPAŁOWA 4) Różnica 1) Różnica 1) Stan przed GJ/kg lub Stan przed Stan po Nośnik energii modernizacją Stan po modernizacji (kol. 2 kol. 3) GJ/Nm3 modernizacją modernizacji (kol. 6 kol. 7) WSKAŹNIK EMISJI 5) kg CO2/GJ EMISJA PRZED MODERNIZACJĄ (scenariusz bazowy) EMISJA PO MODERNIZACJI KOŃCOWY EFEKT redukcji emisji Lekki olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny , , Węgiel brunatny Biomasa 8) , Nie dotyczy Ciepło sieciowe z ciepłowni węglowej 6) Nie dotyczy Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węglowej, gazowej 6) Mg CO2/rok Ciepło sieciowe z ciepłowni gazowej/olejowej 6) Ciepło sieciowe z ciepłowni na biomasę 6) Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 8) Energia elektryczna 2) 7) Inny SUMA Nie dotyczy % redukcji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (Ɖ Kolumna 9 Ɖ kolumna7 100%) 100% Źródło: NFOŚiGW 10

11 OBLICZENIA WIELKOŚCI REDUKCJI EMISJI OSIĄGNIĘTEJ W ROKU N Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia wielkości emisji WARTOŚĆ OPAŁOWA WSKAŹNIK EMISJI EMISJA PRZED EMISJA w roku n KOŃCOWY EFEKT za rok n 4) za rok n 5) MODERNIZACJĄ redukcji emisji w (scenariusz roku n Nośnik energii Zużycie w roku n GJ/kg lub GJ/Nm3 Zużycie w roku n kg CO2/GJ bazowy) Mg CO2/rok Lekki olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Biomasa 8) 155 0, Nie dotyczy Ciepło sieciowe 6) z ciepłowni węglowej Ciepło sieciowe z ciepłowni gazowej/olejowej Ciepło sieciowe z ciepłowni na biomasę Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węglowej, Nie dotyczy gazowej Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) 8) Nie dotyczy Energia elektryczna 2) 7) Inny SUMA % redukcji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (ƉKolumna 8 Ɖkolumna 6 100%) 100% Źródło: NFOŚiGW 11

12 MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE Monitorowanie w okresach rocznych. Pierwszy okres kończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła się eksploatacja projektu. Wnioskodawca przypisze wskazanemu pracownikowi / pracownikom odpowiedzialność za prowadzenie monitorowania, przetwarzania danych i raportowania. Raport wraz z Opinią z jego weryfikacji Beneficjent dostarcza do KOSZI/NFOŚiGW do dnia 31 marca następującego roku. Przy weryfikacji różnica między redukcją rzeczywistą, a redukcją wyliczoną nie może wynosić więcej niż 30%. W przeciwnym razie należy pisać uzasadnienie. Źródło: NFOŚiGW 12

13 Beneficjent zobligowany jest do: Zapewnienia właściwego opomiarowania nośników energii paliwa gazowe ciepło sieciowe energia elektryczna faktury paliwa stałe (węgiel, LPG, olej, itp.) wg stanu księgowego Gromadzenia dowodów potwierdzających wielkość zużycia poszczególnych nośników energii nieodnawialnej, w tym wszystkich dowodów zakupu. Przechowywanie: okres kredytowania + 1 rok. Obliczenia wielkości zużycia energii i redukcji emisji osiągniętej na koniec każdego roku. Obliczenia rocznej emisji gazów cieplarnianych wg Instrukcji oszacowania emisji i redukcji, ograniczenia lub uniknięcia emisji. Opisania i wprowadzenia w życie prostego systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi. Źródło: NFOŚiGW 13

14 CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA WAS? PROJEKTY JI, CDM, GIS pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla projektów, analiza ryzyka, rozliczenie redukcji emisji i uzyskanych jednostek, monitorowanie redukcji, pośrednictwo w pozyskiwaniu kontrahentów/inwestorów, doradztwo techniczne; OZE i EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA doradztwo techniczne, finansowe i prawne (pomoc w pozyskaniu środków finansowych montaż finansowy projektu) przy projektach wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz opartych o cel osiągnięcia efektywności energetycznej; REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI CO2 opracowywanie strategii, oceny ryzyk i zagrożeń, kalkulacji ekonomicznych i analiz technicznych; SZKOLENIA, OPRACOWANIA, EKOLOGICZNY PR/MARKETING opracowania strategii, obliczenie śladu węglowego (Carbon Footprint), szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w zakresie technicznym i prawnym, w odniesieniu do zagadnień takich jak: mechanizmy Kioto, EU ETS, OZE, efektywność energetyczna itp. 14

15 Wojciech Piskorski tel Paweł Wiktor tel Adriana Waszak tel Dziękuję za uwagę! 15

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego

Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego mgr inż. ANDRZEJ CHOMIAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (CNB) Poprawa efektywności energetycznej w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego Omówiono krajowy plan działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo