Karta informacyjna. Nazwa projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna. Nazwa projektu"

Transkrypt

1 Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Spis tabel Nazwa Opis INFO Opis zawartości dokumentu Wskaźniki Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Chrakterystyka Podstawowe informacje statystyczne dotyczące Gminy Borowie En. elektryczna Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2004, 2013 wraz z prognozą na rok 2020 En. elektryczna wykr. Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 roku 2004, 2013 wraz z prognozą na rok 2020 Ruch lokalny Emisja CO 2 generowana przez ruch lokalny na terenie Gminy Borowie w roku 2004, 2013 wraz z prognozą na rok 2020 Tranzyt Transport wykr. Natężenie ruchu oraz Emisja CO 2 na drogach tranzytowych przebiegających przez teren Gminy Borowie w roku 2004, 2013 wraz z prognozą na rok 2020 Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Ciepło Zużycie paliw opałowych oraz ciepła sieciowego oraz emisja CO 2 w roku 2004, 2013 i prognoza na rok 2020 Ciepło wykr. Wykresy obrazujące emisję CO 2 generowaną przez wykorzystanie ciepła sieciowego oraz spalanie paliw opałowych Ob. publ. Zestawienie obiektów publicznych wraz z informacją o generowanej emisji CO 2 Oświetlenie Informacja o emisji CO 2 generowanej porzez zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe Bilans Łączne zestawienie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii w roku 2004, 2013 wraz z prognozą na rok 2020 i obliczniem statystycznej emisji na 1 mieszkańca Gminy Borowie

2 Wskaźniki Zestawienie wskaźników Wskaźnik na rok 2000 Wskaźnik na rok 2013 Jednostka Energia elek. 0,226 0,226 Mg CO 2 /GJ Energia elek. 0,812 0,812 Mg CO 2 /MWh Źrodło Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Węgiel 0, ,09271 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej opałowy 0, ,07659 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,03612 GJ/m3 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,05582 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Ciepło sieciowe 0,09 0,09 Mg CO 2 /GJ Informacje o wielkości zanieczyszczeń w. Gaz ciekły (LPG) 0, ,04731 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0, ,06244 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0,562 0,562 t/m3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Benzyna 0, ,0448 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Benzyna 0, ,06861 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Benzyna 0,72 0,72 t/m3 Charakterystyka beznyny, PKN ORLEN, Bezolowiowa95.aspx Olej napędowy 0, ,04333 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej napędowy 0, ,07333 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej napędowy 0,82 0,82 t/m3 Charakterystyka oleju napędowego, PKN ORLEN, OlejNapedowyEkodieselUltra.aspx Samochody osobowe g CO 2 /km Samochody dostawcze g CO 2 /km Samochody ciężarowe g CO 2 /km Samochody ciężarowe z naczepą g CO 2 /km Autobusy g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW)

3 Charakterystyka Gminy Horyzont czasowy Rok Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkańcy ,044% Mieszkańcy Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkania ,980% Mieszkania Liczba mieszkań 2000 Prognoza liczby mieszkań Liczba mieszkań Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Liczba nowych mieszkań Rok Nowe mieszkania średnioroczna wartość 13,33 25 Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku Liczba nowych mieszkań

4 Charakterystyka Gminy Ogólna powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok Powierzchnia Powierzchnia ,979% mieszkań mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań Prognoza powierzchni mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m2] Średnia powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok średnia powierzchnia 68,6 68,6 79,0 79,8 80,2 80,5 81,1 81,8 82,7 83,6 87,3 87,7 88,1 88,5 1,980% średnia powierzchnia 89,1 91,0 93,0 94,9 97,0 99,0 101,2 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Średnia powierzchnia mieszkań Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza średniej powierzchni mieszkań 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m2] Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Rok średnioroczny trend zmian Rok liczba podmiotów bd bd ,504% liczba podmiotów Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Prognoza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Zarejestrowane podmioty gospodarcze Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

5 Energia elektryczna - zużycie i emisja rok 2004 Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] C ,00 0, ,83 G ,00 0, , , ,71 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia energii została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano średnioroczny wzrost rok 2014 Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] C ,40 0, ,33 G ,20 0, , , ,23 rok prognoza Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Zestawienie C 1309,56 0, ,36 rok Zużycie [MWh] Emisja [Mg CO 2] G ,08 0, , , , , , , , , ,54 Prognoza do roku 2020 Rok Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] ,00 0, , ,60 0, , ,14 0, , ,56 0, , ,94 0, , ,35 0, , ,89 0, , ,63 0, ,54

6 Energia elektryczna - zużycie i emisja - wykresy Zużycie energii elektrycznej - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 5000, ,00 Zużycie energii elektrycznej [MWh] rok prognoza 4000, , ,00 rok 2014 G C 2500, , ,00 G C rok ,00 500,00 0,00 500, , , , , ,00 0,00 rok 2004 rok 2014 rok prognoza

7 Gaz - zużycie i emisja rok 2004 Gospodarstwa domowe SUMA rok 2014 Gospodarstwa domowe SUMA rok prognoza Gospodarstwa domowe SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja [Mg [Mg CO2/GJ] CO 2 ] , ,37 0, , , ,37 0, ,02 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja [Mg [Mg CO2/GJ] CO 2 ] , ,76 0, , , ,76 0, ,86 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja [Mg [Mg CO2/GJ] CO 2 ] , ,09 0, , , ,09 0, ,25 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia gazu została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W części opracowania zatytułowanej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzebnowania na paliwa gazowe w latach na 1,57% rocznie. Źródła: 1. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borowie na lata " 2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Prognoza do roku 2020 Rok Faktyczne Prognozowane w gospodarstwach wskaźnik emisji Emisja [Mg zużycie gazu zużycie gazu domowych [GJ] [Mg CO2/GJ] CO 2 ] [GJ] ogółem [GJ] , ,37 0, , , ,76 0, , , ,22 0, , , ,73 0, , , ,32 0, , , ,04 0, , , ,95 0, , , ,09 0, ,25

8 Gaz - zużycie i emisja - wykresy 800,00 700,00 Zużycie gazu - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Zużycie gazu [m 3 ] Gospodarstwa domowe 600,00 500,00 rok prognoza ,12 400,00 300,00 200,00 Gospodarstwa domowe rok ,46 100,00 0,00 rok 2000 rok 2014 rok prognoza rok ,28 Prognoza zużycia gazu [GJ] 16000, , , , , , , ,00 0, Prognoza zużycia gazu [GJ] 16000, , , , , , , ,00 0, Faktyczne zużycie gazu [GJ] Prognozowane zużycie gazu ogółem [GJ] w gospodarstwach domowych [GJ]

9 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok 2004 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 przebieg spalanie ] [km/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /km] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 134 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,03 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, ,00 83,03 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,84 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,23 0 LPG 0, ,102 0,047 0, ,00 67 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,49 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,55 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,28 Autobusy 9 8 Diesel 0, ,278 0,043 0, ,32 169,60 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 2 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,33 Samochody 9 7 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,93 specjalne do 3,5 t 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,67 Samochody 1 0 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,00 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki 7 7 Diesel 0, ,248 0,043 0, ,86 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 28,26 1,67 83,86 Średnie Gęstość paliwa Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa spalanie Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] Ciągniki rolnicze 571 [t/m 3 ] Średni czas pracy [h/rok] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] [dm 3 /h] 0 Benzyna 0, ,00 0,045 0, , Diesel 0, ,00 0,043 0, ,67 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna 2 466,65 SUMA Diesel , ,86 0 LPG 0, ,67

10 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 przebieg spalanie ] [km/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /km] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 337 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,64 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, ,00 214,64 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,27 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,94 0 LPG 0, ,102 0,047 0, ,00 81 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,57 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,51 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,73 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, ,94 334,67 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 2 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,43 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,75 specjalne do 3,5 t 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,71 Samochody 1 0 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,00 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,21 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 38,17 1,71 257,21 Średnie Gęstość paliwa Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa spalanie Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] [t/m 3 ] Średni czas wartość opałowa wskaźnik emisji pracy [h/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /h] 3 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,80 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,17 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna 3 704,15 SUMA , Diesel ,86 0 LPG 0,00

11 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 przebieg spalanie ] [km/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /km] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 337 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,64 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, ,00 214,64 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,39 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,61 0 LPG 0, ,102 0,047 0, ,00 81 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,14 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,38 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,63 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, ,26 225,89 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 2 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,40 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,87 specjalne do 3,5 t 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 1 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,23 Samochody 1 0 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,00 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,05 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 46,27 0,23 260,05 Średnie Gęstość paliwa Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa spalanie Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] [t/m 3 ] Średni czas wartość opałowa wskaźnik emisji pracy [h/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /h] 3 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,80 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,14 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna 3 143,24 SUMA , Diesel ,97 0 LPG 0,00

12 Ruch tranzytowy - emisja 76 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Dobowa liczba pojazdów w roku 2004 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2004 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza ,00 19, , , , ,00 19,60 7,76 13,31 15,52 (dostawcze) ,00 19,60 280,44 433,53 539,41 bez przycz ,00 19,60 431,39 666,40 827,36 z przycz ,00 19, , , ,74 Autobusy ,00 19,60 109,46 170,62 212,47 Ciągniki rolnicze ,00 19,60 19,32 28,97 35, , , , , , , Dobowa liczba pojazdów w roku 2004 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2004 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Metodologia prognozy: Emisja w transporcie Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2000 roku Prognoza natężenia ruchu na drogach tranzytowych została przeprowadzona w oparciu o zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, stanowiący załącznik numer 2 do opracowania pn. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Źródła: 1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 r. oraz Generalny Pomiar Ruchu 2005 r. 2. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, 3. Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu, Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe ,00 12,50 937, , ,57 Tranzyt 5995, , ,67 Motocykle ,00 12,50 6,36 9,90 12,02 Transport lokalny 16394, , ,21 Lekkie samochody ciężarowe ,00 12,50 949, , , , , ,88 Samochody bez przycz ,00 12,50 229,95 357,24 443,48 ciężarowe z przycz ,00 12,50 225,84 353,14 439,37 Autobusy ,00 12,50 182,73 281,28 349,03 Ciągniki rolnicze ,00 12,50 24,64 36,96 45, , , , , , ,46 Liczba pojazdów ogółem Rodzaj paliwa L. pojazdów w L. pojazdów w L. pojazdów w roku 2000 roku 2014 roku 2020 Numer drogi Dobowa liczba pojazdów Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Benzyna Numer drogi Diesel , , ,20 LPG , , , , , ,67 Rodzaj paliwa L. pojazdów w L. pojazdów w L. pojazdów w roku 2000 roku 2014 roku 2020 Benzyna Diesel LPG Liczba pojazdów na 1000 mieszkańców Liczba pojazdów rok 2000 rok 2014 rok

13 Transport - emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku 2004 Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku % 0% 12% 27% Benzyna Benzyna Diesel Diesel LPG LPG 88% 73% Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku prognoza ,00 Ruch lokalny - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 0% ,00 Ciągniki rolnicze 40% Benzyna , ,00 Ciągniki samochodowe Samochody sanitarne Samochody specjalne do 3,5 t 60% Diesel LPG 5 000,00 0,00 Emisja z ruchu lokalnego rok 2004 Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Autobusy Sam. Ciężarowe Sam. Osobowe Motocykle

14 Transport - emisja - wykresy Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy według wykorzystywanego paliwa 40000, ,00 Emisja w transporcie [Mg CO 2 ] , L. pojazdów w roku 2000 L. pojazdów w roku 2014 L. pojazdów w roku 2020 LPG Diesel Benzyna 25000, , , , ,00 0,00 Emisja CO2 [Mg CO2] w 2000 roku Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza Transport lokalny Tranzyt Emisja CO 2 na drogach tranzytowych [Mg CO 2 ] Dobowe natężenie ruchu na drogach tranzytowych [liczba pojazdów] 7000, , , , , , , ,

15 Transport - emisja - wykresy Proporcje wielkości emisji CO 2 na drogach tranzytowych w roku % 57%

16 Paliwa opałowe - zużycie i emisja Struktura wykorzystania paliw (źródło: ankietyzacja) 2004 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] paliwa gazowe paliwa gazowe 5,9% 4 951,16 0, ,69 paliwa stałe (węgiel, drewno, paliwa stałe (węgiel, 100,0% 91,0% ,37 0, ,65 biomasa) drewno, biomasa) inne inne 3,1% 2 601,46 0, ,93 100,00% SUMA 100,0% , ,26 Zapotrzebowanie na energię cieplną zapotrzebowanie na energię 2004 [GJ/m2] zapotrzebowanie na energię 2014 [GJ/m2] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2004 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] 2014 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] 0,894 paliwa gazowe 6,0% 6 902,85 0, ,01 0,821 paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa) 90,0% ,80 0, , ,99 inne 4,0% 4 601,90 0, , ,55 SUMA , , , Prognoza % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] paliwa gazowe 6,0% 8 232,08 0, ,01 paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa) 90,0% ,27 0, ,95 inne 4,0% 5 488,06 0, ,30 SUMA , ,26

17 Paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne 100% paliwa gazowe paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa) inne , , , , , , , ,00 0,00 Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2004 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2004 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] , , , , , , , ,00 - Struktura pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną [GJ] Prognoza , , , , , , ,00 - Emisja generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną [Mg CO 2 ] Prognoza paliwa gazowe paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa) inne #REF! paliwa gazowe paliwa stałe (węgiel, drewno, biomasa) inne #REF!

18 System oświetlenia ulicznego Charakterystyka systemu oświetleniowego Typ oprawy Moce opraw [W] Ilość opraw Roczny czas Zużycie energii wskaźnik emisji świecenia [MWh] [MG CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2] sodowe ,04 0,81 8,97 sodowe ,06 0,81 12,23 rtęciowe ,15 0,81 32,60 sodowe ,76 0,81 312,42 rtęciowe ,65 0,81 11,08 sodowe ,61 0,81 2,93 rtęciowe ,00 0,81 0, SUMA 468,27 380,23 Charakterystyka systemu oświetleniowego Średnia moc oprawy: 132,76 W Łączna moc systemu: 101,43 kw

19 Obiekty publiczne - zestawienie Lp. Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO Emisja CO 2 z energii 2 ze zużycia energii na potrzeby cieplne [Mg elektrycznej [Mg CO 2 ] CO 2 ] 1 OSP Laliny 433,00 1,50 0,81 gaz 8, ,06 1,22 0,46 2 Świetlica Wiejska w Łopaciance 275,00 0,50 0,81 bd bd 0,41 bd 3 Świetlica Wiejska w Nowej Brzuzie 185,66 0,50 0,81 bd bd 0,23 0,41 bd Planowana modernizacja/montaż OZE, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna 4 Świetlica Wiejska w Łętowie 47,00 1,40 0,81 bd bd 0,23 1,14 bd instalacja fotowoltaiczna 5 Świetlica Wiejska w Wilchcie 255,80 1,00 0,81 bd bd 0,23 0,81 bd 7 Świetlica Wiejska w Dudce 246,13 1,70 0,81 gaz 2,17 0,06 1,38 0,12 8 Izba Pamięci w Lalinach 67,00 1,00 0,81 bd bd 0,23 0,81 bd 9 Świetlica Wiejska w Iwowem 174,90 0,80 0,81 bd bd 0,23 0,65 bd 10 OSP Głosków 627,00 1,39 0,81 bd bd 1,13 bd 11 OSP w Filipówce 208,00 2,91 0,81 energia elektryczna 2 0,23 2,36 0,45 12 OSP Chromin 330,00 0,61 0,81 bd bd 0,50 bd 13 OSP Borowie 200,00 3,77 0,81 gaz 8, ,06 3,06 0,47 14 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 105,00 2,88 0,81 16 Gminny Ośrodek Kultury 521,30 20,53 0,81 gaz 144, ,06 2,34 8,09 0,00 0,00 gaz 1822, ,06 3,74 101,72 0,00 0,00 gaz 226,653 0,06 16,67 12,65 0,00 0,00, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna, instalacja fotowoltaiczna instalacja fotowoltaiczna 15 Zespół Oświatowy w Borowiu 5 381,60 4,61 0,81 instalacja fotowoltaiczna instalacja fotowoltaiczna 17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1 140,00 24,26 0,81 gaz 314,4246 0,06 19,70 17,55 termomodernizacja przeprowadzona, planowana instalacja fotowoltaiczna Zespół Szkół w Głoskowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem 2 077,70 703,64 2,63 7,51 0,81 0,81 gaz olej 366, ,06 0,08 2,13 6,10 20,46 842,49 0,00 0,00 0,00 0,00 instalacja fotowoltaiczna instalacja fotowoltaiczna 20 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli 361,80 0,66 0,81 olej ,08 0,53 459,54 0,00 0,00 instalacja fotowoltaiczna 21 Urząd Gminy w Borowiu 419,38 22,20 0,81 gaz 255,0072 0,06 18,03 14,23 0,00 0,00 instalacja fotowoltaiczna BUDYNKI PRZEZNACZONE DO TERMOMODERNIZACJI 22 Świetlica Wiejska Słup Pierwszy 204,00 0,70 0,81 bd bd 0,23 0,57 bd termomodernizacja,, instalacja fotowoltaiczna 23 Świetlica Wiejska w Gościewicz 157,00 0,30 0,81 bd bd 0,23 0,24 bd termomodernizacja,, instalacja fotowoltaiczna 24 OSP Jaźwiny 335,00 0,44 0,81 bd bd 0,36 bd termomodernizacja,, instalacja fotowoltaiczna 25 OSP Iwowe 189,00 1,23 0,81 bd bd 0,23 1,00 bd termomodernizacja,, instalacja fotowoltaiczna SUMA 105, ,58 85, ,24 0, ,52

20 Budynki mieszkalne Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu 2 Borowie jednorodzinny x 3 Borowie jednorodzinny x 4 Borowie jednorodzinny gaz 5 Borowie jednorodzinny x x 6 Borowie jednorodzinny gaz 7 Borowie jednorodzinny jednorodzinny Borowie 9 Borowie jednorodzinny ,5 Stosowane paliwo do ogrzewania ogrzewana energia liczba powierzchnia mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna budynku (MWh) 1 Borowie jednorodzinny biomasa (m 3 ) inne 10 Borowie jednorodzinny jednorodzinny Borowie 12 Borowie jednorodzinny Borowie Borowie Borowie jednorodzinny ,5 jednorodzinny ,5 jednorodzinny Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny

21 Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 19 Borowie jednorodzinny x 20 Borowie jednorodzinny x 21 Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny ,8 x 24 Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny ,5 26 Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny Borowie jednorodzinny x 29 Borowie jednorodzinny ,5 x 30 Borowie jednorodzinny x 31 Borowie jednorodzinny Brzuskowola jednorodzinny x 33 Brzuskowola jednorodzinny Brzuskowola jednorodzinny Brzuskowola jednorodzinny

22 Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) 36 Chromin jednorodzinny biomasa (m 3 ) inne 37 Chromin jednorodzinny Chromin jednorodzinny Chromin jednorodzinny Chromin jednorodzinny Chromin jednorodzinny Chromin jednorodzinny x 43 Chromin jednorodzinny x 44 Chromin jednorodzinny Dudka jednorodzinny x 46 Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny x 48 Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny ,5 50 Dudka jednorodzinny gaz 51 Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny jednorodzinny 15 Dudka 8 56 Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny 20

23 Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 58 Dudka jednorodzinny Dudka jednorodzinny , Dudka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny x x 62 Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny ,5 65 Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Filipówka jednorodzinny Głosków jednorodzinny x 72 Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny x 75 Głosków jednorodzinny x 76 Głosków jednorodzinny x 77 Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny , Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny

24 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania ogrzewana energia liczba powierzchnia mieszkańców wiek budynku wegiel (t) biomasa elektryczna (m 3 ) budynku (MWh) 85 Głosków jednorodzinny x 86 Głosków jednorodzinny gaz inne 87 Głosków jednorodzinny 7 15 x 88 Głosków jednorodzinny x x 89 Głosków jednorodzinny x x Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny x 92 Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny x 94 Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny x 96 Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny Głosków jednorodzinny , Głosków jednorodzinny ,5 101 Głosków jednorodzinny x 102 Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny ,5 x 109 Gościewicz jednorodzinny ,5

25 Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 110 Gościewicz jednorodzinny jednorodzinny Gościewicz Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny x 115 Gościewicz jednorodzinny Gościewicz jednorodzinny Gózd jednorodzinny x 118 Gózd jednorodzinny x 119 Gózd jednorodzinny ,5 120 Gózd jednorodzinny ,5 x 121 Gózd jednorodzinny Gózd jednorodzinny ,5 123 Gózd jednorodzinny Gózd jednorodzinny Gózd jednorodzinny Gózd jednorodzinny ,5 127 Gózd jednorodzinny jednorodzinny 2 Gózd Iwowe jednorodzinny x 130 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny ,5 134 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny

26 Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 137 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny , Iwowe jednorodzinny ,5 x 142 Iwowe jednorodzinny x 143 Iwowe jednorodzinny x 144 Iwowe jednorodzinny x 145 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny , Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny ,5 154 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny x 156 Iwowe jednorodzinny Iwowe jednorodzinny x

27 Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 158 Iwowe jednorodzinny x 159 Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny jednorodzinny Jaźwiny Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny ,5 167 Jaźwiny jednorodzinny Jaźwiny jednorodzinny ,5 169 jednorodzinny 2 2 Kamionka 170 Kamionka jednorodzinny Kamionka jednorodzinny ,5 172 Kamionka jednorodzinny ,5 173 Kamionka jednorodzinny Kamionka jednorodzinny Kamionka jednorodzinny Kamionka jednorodzinny ,5 177 Kamionka jednorodzinny Kamionka jednorodzinny ,5 x 179 Kamionka jednorodzinny x 180 Laliny jednorodzinny x

28 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania ogrzewana energia liczba powierzchnia mieszkańców wiek budynku wegiel (t) biomasa elektryczna (m 3 ) budynku (MWh) 181 Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny Laliny jednorodzinny ,5 188 Laliny jednorodzinny x 189 Laliny jednorodzinny x 190 Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny x 192 Łętów jednorodzinny x 193 Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny Łętów jednorodzinny x 200 Łopacianka jednorodzinny x 201 Łopacianka jednorodzinny ,5 202 Łopacianka gospodarczy ,5 203 Łopacianka jednorodzinny 133, Łopacianka jednorodzinny ,5 205 Łopacianka jednorodzinny 80 3 x inne 206 Łopacianka jednorodzinny Łopacianka jednorodzinny jednorodzinny 4 2 Łopacianka Łopacianka jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny x

29 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania ogrzewana energia liczba powierzchnia mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna budynku (MWh) 211 Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny Nowa Brzuza jednorodzinny biomasa (m 3 ) inne 225 Nowa Brzuza jednorodzinny jednorodzinny ,5 Słup Drugi 227 Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny ,5 231 Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny jednorodzinny Słup Drugi 236 Słup Drugi jednorodzinny x x 237 Słup Drugi jednorodzinny Słup Drugi jednorodzinny ,5 239 Słup Pierwszy jednorodzinny

30 Lp. Adresy Typ obiektu ogrzewana powierzchnia budynku Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania energia liczba mieszkańców wiek budynku wegiel (t) elektryczna (MWh) biomasa (m 3 ) inne 240 Słup pierwszy jednorodzinny x gaz 241 Słup Pierwszy jednorodzinny Słup Pierwszy jednorodzinny x x 243 Słup pierwszy jednorodzinny 4 x 244 Słup Pierwszy jednorodzinny x instalacja solarna 245 Słup Pierwszy jednorodzinny Słup Pierwszy jednorodzinny x 247 Słup Pierwszy jednorodzinny Słup Pierwszy jednorodzinny , Stara Brzuza jednorodzinny x 250 Stara Brzuza jednorodzinny Stara Brzuza jednorodzinny Stara Brzuza jednorodzinny x 253 Stara Brzuza jednorodzinny Stara Brzuza jednorodzinny , Stara Brzuza Stara Brzuza jednorodzinny ,5 jednorodzinny Stara Brzuza jednorodzinny ,5 258 Wilchta jednorodzinny x 259 Wilchta jednorodzinny x Wilchta jednorodzinny Wilchta jednorodzinny ,5 262 Wilchta jednorodzinny x

31 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Stosowane paliwo do ogrzewania ogrzewana energia liczba powierzchnia mieszkańców wiek budynku wegiel (t) biomasa elektryczna (m 3 ) budynku (MWh) 263 Wilchta jednorodzinny Wilchta jednorodzinny x 265 Wilchta jednorodzinny ,5 inne 266 Wilchta jednorodzinny , Wilchta jednorodzinny Wilchta jednorodzinny Wilchta jednorodzinny ,5

32 Budynki mieszkalne Lp. 1 Borowie 2 Borowie 3 Borowie 4 Borowie 5 Borowie 6 Borowie 7 Borowie 8 Borowie 9 Borowie 10 Borowie 11 Borowie 12 Borowie Adresy Borowie Borowie Borowie Borowie Borowie 18 Borowie Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) przewidyw ana 108,8 10, TAK NIE x , NIE x 81,6 7, NIE x 0 0, ,4 TAK 40,8 3, NIE x 27,2 2, ,5 TAK, pompa ciepła 81,6 7, TAK 81,6 7, NIE x 68 6, NIE 68 6, TAK 54,4 5, ,9 TAK 54,4 5, NIE 81,6 7, TAK 81,6 7, NIE Montaż odn. źródeł energii Węgiel [GJ] 0,09271 rok rozważałem/ moc [KW] tak/ jakie? produkcji jakie? wymiana 108,8 10, ,5 NIE x 81,6 7, TAK, , NIE x kocioł na biomasę nie roważałem

33 Lp. Adresy 19 Borowie 20 Borowie 21 Borowie Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 27,2 2, NIE 54,4 5, ,5 TAK 27,2 2, NIE Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 22 Borowie 23 Borowie 24 Borowie 25 Borowie 27,2 2, NIE 48,96 4, NIE , NIE x 122,4 11, TAK 26 Borowie 81,6 7, NIE pompy ciepła 27 Borowie 81,6 7, TAK 28 Borowie 54,4 5, ,5 TAK 29 Borowie 95,2 8, NIE 30 Borowie 163,2 15, TAK 31 Borowie 32 Brzuskowola 33 Brzuskowola 34 Brzuskowola 35 Brzuskowola 81,6 7, NIE 108,8 10, NIE Fotowoltaik a 27,2 2, NIE x 81,6 7, TAK pompy ciepła

34 Lp. Adresy 36 Chromin Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana ,5 TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? Fotowoltaik a nie roważałem 37 Chromin ,6 NIE 38 Chromin TAK 39 Chromin 81,6 7, ,5 TAK 40 Chromin 81,6 7, ,5 TAK 41 Chromin 42 Chromin 43 Chromin 44 Chromin 45 Dudka 46 Dudka 47 Dudka 48 Dudka 49 Dudka 50 Dudka 51 Dudka 52 Dudka 53 Dudka 54 Dudka 55 Dudka 56 Dudka 57 Dudka 81,6 7, NIE 108,8 10, TAK , NIE x 54,4 5, ,9 TAK 54,4 5, TAK kocioł na biomasę 81,6 7, NIE x 108,8 10, ,4 TAK 54,4 5, TAK 68 6, ,5 NIE NIE x 2006 NIE x 54,4 5,04 x 0 0, NIE x 0 0,00 NIE x 0 0,00 1,8 NIE 0 0,00 0 0,00 energia elektryczna, wiatraki

35 Lp. Adresy 58 Dudka 59 Dudka 60 Dudka 61 Filipówka 62 Filipówka 63 Filipówka 64 Filipówka 65 Filipówka 66 Filipówka 67 Filipówka 68 Filipówka 69 Filipówka 70 Filipówka 71 Głosków 72 Głosków 73 Głosków 74 Głosków 75 Głosków 76 Głosków 77 Głosków 78 Głosków 79 Głosków 80 Głosków 81 Głosków 82 Głosków 83 Głosków 84 Głosków Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana , ,4 TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 40,8 3, TAK x 108,8 10, TAK pompa ciepła 27,2 2, TAK Fotowoltaik a 27,2 2,52 x 40,8 3,78 81,6 7,57 81,6 7,57 81,6 7,57 81,6 7,57 x 27,2 2,52 x 81,6 7, NIE , TAK 54,4 5, ,7 TAK 81,6 7, TAK x 81,6 7, NIE x 54,4 5, ,8 NIE 81,6 7, NIE x 54,4 5, TAK 54,4 5, TAK 68 6, TAK, pompa ciepła 108,8 10, ,5 TAK 190,4 17, NIE x 54,4 5, ,6 TAK 54,4 5, ,8 NIE x 81,6 7, ,8 NIE x

36 Lp. Adresy 85 Głosków 86 Głosków Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 2010 TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 87 Głosków TAK 88 Głosków ,5 TAK 89 Głosków 90 Głosków 91 Głosków 92 Głosków 93 Głosków 94 Głosków 95 Głosków 96 Głosków 97 Głosków 98 Głosków 99 Głosków 100 Głosków 101 Głosków 102 Gościewicz 103 Gościewicz 104 Gościewicz 105 Gościewicz 106 Gościewicz 107 Gościewicz 108 Gościewicz 109 Gościewicz ,5 TAK TAK kocioł na biomasę x x TAK kocioł na biomasę , NIE x 54,4 5, ,5 TAK 81,6 7, TAK, pompa ciepła 54,4 5, TAK x 108,8 10, ,5 NIE x 54,4 5, NIE x 68 6, ,5 NIE x 68 6, NIE x x 54,4 5, TAK 54,4 5, TAK 81,6 7, NIE 81,6 7,57 54,4 5,04 81,6 7,57 TAK x 68 6,30 TAK 95,2 8,83 NIE x

37 Lp Adresy Gościewicz Gościewicz 112 Gościewicz 113 Gościewicz 114 Gościewicz 115 Gościewicz Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 54,4 5, TAK 81,6 7, ,6 7, ,61 0, ,6 7, TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? pompy ciepła Fotowoltaik a Fotowoltaik a nie roważałem 116 Gościewicz 117 Gózd 118 Gózd 119 Gózd 120 Gózd 121 Gózd 122 Gózd 123 Gózd 124 Gózd 125 Gózd 126 Gózd 127 Gózd 128 Gózd 129 Iwowe 130 Iwowe 131 Iwowe 132 Iwowe 133 Iwowe 134 Iwowe 135 Iwowe 136 Iwowe 81,6 7, NIE NIE x NIE x 122,4 11, x 68 6, x 54,4 5, x 68 6, TAK x 108,8 10, TAK 27,2 2, NIE x 81,6 7, NIE 40,8 3, NIE x 0, x 54,4 5, NIE , NIE x 54,4 5,04 0 0,00 0 0,00 40,8 3,78 81,6 7, NIE 108,8 10, TAK 54,4 5, NIE x

38 Lp. Adresy 137 Iwowe Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 54,4 5, NIE Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 138 Iwowe 139 Iwowe 140 Iwowe 141 Iwowe 142 Iwowe 143 Iwowe 144 Iwowe 145 Iwowe 146 Iwowe 147 Iwowe 148 Iwowe 81,6 7, NIE 54,4 5, NIE x 48,96 4, TAK 40,8 3, NIE 27,2 2, x 217,6 20,1737 NIE x 54,4 5, NIE x 54,4 5, ,8 NIE energia elektryczna, wiatraki 27,2 2, NIE x 81,6 7, NIE biomasa 27,2 2, NIE 149 Iwowe 40,8 3, ,5 NIE 150 Iwowe 151 Iwowe 152 Iwowe 153 Iwowe 154 Iwowe 155 Iwowe 156 Iwowe 157 Iwowe 27,2 2, NIE 81,6 7, ,5 NIE 81,6 7, , NIE 54,4 5, NIE 81,6 7, ,5 TAK 54,4 5, ,5 TAK 81,6 7, TAK kocioł na biomasę pompa ciepła

39 Lp. Adresy 158 Iwowe 159 Jaźwiny 160 Jaźwiny 161 Jaźwiny Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 81,6 7, TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem kocioł na 81,6 7, ,4 TAK biomasę TAK x 54,4 5, NIE 162 Jaźwiny 81,6 7,57 TAK 163 Jaźwiny 81,6 7,57 NIE 164 Jaźwiny 165 Jaźwiny 166 Jaźwiny 81,6 7, NIE 54,4 5,04 NIE 40,8 3,78 NIE x 167 Jaźwiny 54,4 5, TAK 168 Jaźwiny 95,2 8,83 NIE 169 Kamionka 170 Kamionka 171 Kamionka 172 Kamionka 173 Kamionka 174 Kamionka 175 Kamionka 176 Kamionka 177 Kamionka 178 Kamionka 179 Kamionka 180 Laliny 54,4 5,04 TAK 54,4 5,04 40,8 3,78 95,2 8,83 108,8 10,09 81,6 7,57 81,6 7, ,30 54,4 5,04 NIE 40,8 3, TAK ,5 NIE x TAK

40 Lp. Adresy 181 Laliny 182 Laliny 183 Laliny 184 Laliny 185 Laliny 186 Laliny 187 Laliny 188 Laliny 189 Laliny 190 Łętów 191 Łętów 192 Łętów 193 Łętów 194 Łętów 195 Łętów 196 Łętów 197 Łętów 198 Łętów 199 Łętów 200 Łopacianka 201 Łopacianka 202 Łopacianka 203 Łopacianka 204 Łopacianka 205 Łopacianka Łopacianka Łopacianka 208 Łopacianka 209 Łopacianka 210 Nowa Brzuza Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 81,6 7,57 217,6 20,17 81,6 7,57 81,6 7,57 0 0,00 54,4 5, NIE x 68 6, ,4 5, TAK x 81,6 7, TAK 54,4 5, NIE 27,2 2, NIE x 108,8 10, TAK 54,4 5, NIE, 0 0,00 0 0,00 0 0,00 108,8 10, ,61 81,6 7, NIE x , NIE Fotowoltaik a 122,4 11, ,8 TAK x 68 6, TAK x 54,4 5, NIE 68 6, TAK x 27,2 2, NIE 54,4 5, TAK 54,4 5, TAK 81,6 7, NIE x NIE x x

41 Lp. Adresy 211 Nowa Brzuza 212 Nowa Brzuza 213 Nowa Brzuza 214 Nowa Brzuza 215 Nowa Brzuza 216 Nowa Brzuza 217 Nowa Brzuza 218 Nowa Brzuza 219 Nowa Brzuza 220 Nowa Brzuza 221 Nowa Brzuza 222 Nowa Brzuza 223 Nowa Brzuza 224 Nowa Brzuza Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana 54,4 5,04 TAK 54,4 5,04 NIE 68 6,30 TAK 67, ,28 81,6 7,57 40,8 3,78 NIE 38,08 3,53 NIE 81,6 7,57 NIE 40,8 3,78 54,4 5,04 81,6 7,57 TAK 108,8 10,09 54,4 5,04 81,6 7, TAK Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? pompy ciepła nie roważałem 225 Nowa Brzuza 108,8 10, TAK 226 Słup Drugi 227 Słup Drugi 228 Słup Drugi 229 Słup Drugi 230 Słup Drugi 231 Słup Drugi 232 Słup Drugi 233 Słup Drugi 234 Słup Drugi 235 Słup Drugi 236 Słup Drugi 237 Słup Drugi 238 Słup Drugi 239 Słup Pierwszy 40,8 3,78 TAK 81,6 7,57 NIE x 81,6 7,57 NIE x 27,2 2,52 NIE x 40,8 3,78 81,6 7,57 81,6 7,57 TAK x 81,6 7,57 TAK 81,6 7,57 NIE x 27,2 2,52 TAK NIE x 54,4 5, NIE x 40,8 3, NIE 54,4 5, TAK

42 Lp. Adresy Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 240 Słup pierwszy TAK 241 Słup Pierwszy NIE 242 Słup Pierwszy 243 Słup pierwszy TAK TAK x x 244 Słup Pierwszy ,5 TAK 245 Słup Pierwszy 246 Słup Pierwszy 247 Słup Pierwszy 248 Słup Pierwszy 249 Stara Brzuza 250 Stara Brzuza 251 Stara Brzuza 252 Stara Brzuza 253 Stara Brzuza 254 Stara Brzuza Stara Brzuza Stara Brzuza 257 Stara Brzuza 258 Wilchta 259 Wilchta 260 Wilchta 261 Wilchta 262 Wilchta 81,6 7, ,6 7, TAK x 27,2 2, ,5 TAK, pompa ciepła 40,8 3, TAK 54,4 5, NIE x 81,6 7,57 NIE x 81,6 7,57 NIE x 0,00 NIE x ,61 NIE x 40,8 3,78 NIE x 40,8 3,78 TAK 54,4 5,04 NIE 40,8 3, ,7 TAK 54,4 5, NIE x 2005 TAK 54,4 5,04 x 40,8 3,78 x 81,6 7,57 x

43 Lp. Adresy 263 Wilchta 264 Wilchta 265 Wilchta 266 Wilchta 267 Wilchta 268 Wilchta 269 Wilchta Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Węgiel [GJ] 0,09271 Informacje dotyczące żródła ciepła (kotła) rok produkcji moc [KW] przewidyw ana wymiana Montaż odn. źródeł energii tak/ jakie? rozważałem/ jakie? nie roważałem 81,6 7,57 x 54,4 5, NIE x 95,2 8, TAK 40,8 3, TAK 27,2 2, TAK 54,4 5, NIE x 68 6, NIE x

44 Podsumowanie ankietyzacji Sołectwo Zużycie paliwa [GJ] Emisja CO2 [Mg] Borowie 2292,96 212,58 Brzuskowola 217,60 20,17 Chromin 544,00 50,43 Dudka 707,20 65,56 Filipówka 530,40 49,17 Głosków 1781,60 165,17 Gościewicz 1088,00 100,87 Gózd 625,60 58,00 Iwowe 1898,56 176,02 Jaźwiny 625,60 58,00 Kamionka 680,00 63,04 Laliny 720,80 66,83 Łętów 571,20 52,96 Łopacianka 666,40 61,78 Nowa Brzuza 1016,98 94,28 Słup Drugi 720,80 66,83 Słup Pierwszy 285,60 26,48 Stara Brzuza 530,40 49,17 Wilchta 652,80 60,52 SUMA 16156, ,87 Wilchta Słup Pierwszy Nowa Brzuza Łętów Kamionka Iwowe Gościewicz Filipówka Chromin Borowie 285,60 217,60 Zużycie paliwa [GJ] 652,80 530,40 666,40 571,20 720,80 680,00 625,60 625,60 720,80 530,40 544,00 707,20 Zużycie paliwa [GJ] 1016, ,00 Emisja CO2 [Mg] Emisja CO2 [Mg] 1781, , ,96 Wilchta Słup Pierwszy Nowa Brzuza Łętów Kamionka Iwowe Gościewicz Filipówka Chromin Borowie 20,17 26,48 49,17 60,52 61,78 52,96 66,83 63,04 58,00 49,17 58,00 66,83 50,43 65,56 94,28 100,87 165,17 176,02 212,58

45 Paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Bilans emisji wg rodzajów paliw 2004 rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny energia elektryczna 2 199, , , ,54 Oświetlenie n/d 380,23 n/d gaz 512,02 687,86 755,25 755,25 paliwa transportowe , , , ,88 paliwa opałowe 7 787, , , ,26 Planowana redukcja emisji ,28 SUMA , , , ,64 Emisja roczna 2020 rok - prognoza Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO 2 ] paliwa opałowe paliwa transportowe energia elektryczna 755, , ,26 W tym: -0, rok 2014 rok , rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO 2 ] , , , ,64 Liczba mieszkańców Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] 6,32 9,12 9,99 9,07 Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] 17,32 24,98 27,38 24, rok 687, , , , rok 512, , , ,90

46 Paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Emisja roczna [Mg CO 2 ] Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] , , , , , ,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO2] Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO2] Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny 89% 9% 2% Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO2] energia elektryczna gaz paliwa transportowe

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Poręba,

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR I BAZA EMISJI CO2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Karta informacyjna - inwentaryzacja Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Będzina, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Stalowa Wola, wykonany na

Bardziej szczegółowo

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie INFO Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Gospodarka odpadami Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wskaźników emisji CO2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące gminy

Zestawienie wskaźników emisji CO2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące gminy Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW BAZA DANYCH OPRACOWANA NA POTRZEBY INWENTARYZACJI POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Zamawiający: Adres: Faks: Telefon: Adres email: Gmina Łaszczów ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW Gmina Liw Dane za rok 2013 Jednostka Powierzchnia 16947 [ha] ludności 7616 [osób] Tytuł Projektu Nr umowy dofinansowania Ochrona środowiska naturalnego gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2 Warszawa, 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów.

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów. Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Wisznia Mała Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Czernica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Boleszkowice Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Kobierzyce Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji IPCC Jednostka raportowania

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny)

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) 1. Skróty i definicje Instrukcja obsługi programu inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) Mg CO2e Baza danych GUS Gmina Metodologia bottom-up Metodologia top-down Tony ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 04. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 04. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 04 Bilans potrzeb grzewczych X-2796.04

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Przybiernów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 SPIS ARKUSZY 01 Metodyka inwentaryzacji końcowego zużycia energii 02 Metodyka inwentaryzacji emisji CO 2 03 Wybór wskaźników emisji

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H CZĘŚĆ INFORMACYJNA NAZWA ADRES OSOBA KONTOWA/TELEFON/E-MAIL BUDYNKI PLEBANII I ADMINISTRACYJNE (bez kościoła) POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PLEBANII

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo