Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"

Transkrypt

1 Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Spis tabel Nazwa INFO en. el. en. el. wykr. gaz gaz wykr. tranzyt ruch lok. tranzyt ruch. lok. wykr. Oświetlenie Ob. publ. Zest. Ob. publ. Ciepło Ciepło wykr. SUMA Opis Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2012 i na rok 2020 Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 w roku 2000, 2012 oraz na rok 2020 Zużycie gazu oraz emisja CO2 w roku 2000, 2010, 2012 oraz na rok 2020 Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO 2 w roku 2000,2010, 2012 oraz na rok 2020 Emisja CO 2 na poszczególnych drogach wojewódzkich i autostradzie A2 w roku 2000, 2010 i na rok 2020 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego z podziałem na rodzaj pojazdów i wykorzystywane paliwa w roku 2000 i 2012 Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Emisja CO 2 powstała ze zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe z podziałem na moc opraw w roku 2000 i 2012 Zbiorcze zestawienie obiektów użyteczności publicznej wraz ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej oraz emisją CO 2 Emisja CO 2 z podziałem na poszczególne nośniki energii Zapotrzebowanie na energię cieplną oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2012 i na rok 2020 z podziałem na sposób wytwarzania ciepła i sektory Wykresy obrazujące strukturę zużycia paliw oraz stukturę odbiorców w roku 200, 2012 oraz do roku 2020 Łączne zestawienie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii oraz sektory w roku 2000, 2013 i 2020

2 Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej rok 2000 rok 2012 Grupa Liczba wskaźnik emisji [Mg Grupa wskaźnik emisji [Mg Zużycie MWh Emisja [Mg CO taryfowa odbiorców CO 2 /MWh] 2 ] Liczba odbiorców Zużycie MWh Emisja [Mg CO taryfowa CO 2 /MWh] 2 ] A 0,89 A 0,89 B 42, ,00 0, ,60 B 33, ,00 0, ,26 C, G i R , ,00 0, ,46 C 1 885, ,00 0, ,17 G 0,89 G , ,00 0, ,98 SUMA , ,06 R 2,00 12,00 0,89 10,68 SUMA , ,09 rok 2020 PROGNOZA Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Łączna emisja A 0,89 rok Zużycie [MWh] Emisja [Mg CO 2] B ,00 0, , , ,06 C, G i R ,00 0, , , ,09 G 0, , ,20 SUMA , ,20

3 Emisja z tytułu zużycia energii elektrycznej wykresy , , , , , , , ,00 Zużycie energii elektrycznej w Pruszkowie w roku 2000, 2012 i na rok Zużycie energii [MWh] , , , , , , ,00 Emisja CO 2 ze zużycia energii elektrycznej w Pruszkowie w roku 2000, 2012 i na rok ]

4 Emisja z tytułu zużycia gazu sieciowego Zużycie gazu na terenie gminy 2000 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [m 3 ] Zużycie gazu na terenie gminy 2010 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 0,055 0,055 0,055 0,055 0, , ,50 0, ,51 zużycie gazu [m 3 ] Zużycie gazu na terenie gminy 2012 Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,54 0, , , ,73 0, , , ,72 0, , , ,97 0, , , ,30 0, , , , ,52 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,61 0, , , ,06 0, , , ,83 0, , , ,07 0, , , ,78 0, , , , ,67 Zużycie gazu na terenie gminy 2020 PROGNOZA Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,19 0, , , ,81 0, , , ,48 0, , , ,28 0, , , ,95 0, , , , ,20

5 Emisja z tytułu zużycia gazu sieciowego wykresy , , , , ,00 Zużycie gazu w Pruszkowie w roku 2000, 2010, 2012 i na rok Zyżycie gazu [m3] , , , , , , ,00 Emisja z tytułu zużycia gazu w Pruszkowie w roku 2000, 2010, 2012 i na rok ] Emisja CO 2 z tutułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok ,5% 5,8% 0,3% Emisja CO 2 z tytułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok % 0% 5% 18,9% Gospodarstwa domowe Przemysł 23% Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Usługi Handel Handel 73,5% Pozostali 70% Pozostali Emisja CO 2 z tutułu zużycia gazu sieciowego w poszczególnych sektorach, rok % 0% 5% 23% 70% Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali

6 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu tranzytowego 701 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku nr drogi CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku ,00 3,06 333,65 400,38 568, ,01 715, , ,00 3,06 3,46 4,16 5, , , ,43 (dostawcze) ,00 3,06 75,79 90,95 129, , , ,42 bez przycz ,00 3,06 74,58 89,49 127, , , ,53 z przycz ,00 3,06 102,23 122,68 174,20 A , ,63 Autobusy ,00 3,06 6,28 7,54 10,71 SUMA , , ,73 Ciągniki rolnicze ,00 3,06 3,02 1,51 2,14 SUMA 599,01 715, ,72 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 33, , , ,20 Motocykle ,00 33,02 395,40 474,48 673,77 Lekkie samochody ciężarowe ,00 33, , , ,68 Samochody bez przycz ,00 33, , , ,01 ciężarowe z przycz ,00 33, , , ,11 Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 33,02 958, , ,65 450,00 33,02 SUMA , , ,42 CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 9, , , ,90 Tranzyt , , ,73 Motocykle ,00 9,40 24,82 29,78 42,29 Ruch lokalny , , ,66 Lekkie samochody ciężarowe ,00 9,40 441,46 529,75 752,24 SUMA , , ,39 Samochody bez przycz ,00 9, , , ,66 ciężarowe z przycz ,00 9, , , ,68 Autobusy ,00 9,40 24,45 29,34 41,66 Ciągniki rolnicze 450,00 9,40 SUMA 6 472, , ,43

7 760 A2 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Autobusy Ciągniki rolnicze Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2000 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2012 Liczba pojazdów w roku 2020 Liczba pojazdów w roku 2020 Wskaźnik [g/km] Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Dł. Drogi [km] CO2] w 2000 roku CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Sam. Osobowe ,00 8, , , ,85 Motocykle ,00 8,64 35,04 42,05 59,71 Lekkie samochody ciężarowe ,00 8,64 413,79 496,55 705,10 Samochody bez przycz ,00 8,64 235,42 282,50 401,15 ciężarowe z przycz ,00 8,64 246,07 295,28 419,30 Autobusy ,00 8,64 20,11 24,13 34,27 Ciągniki rolnicze ,00 8,64 10,65 12,78 18,14 SUMA 3 992, , ,53 CO2] w 2020 roku ,00 4, , ,06 155,00 4,70 200,00 4, ,00 4, , ,58 450,00 4,70 450,00 4,70 SUMA , ,63 nr drogi Liczba pojazdów rok 2000 Liczba pojazdów rok 2012 Liczba pojazdów rok 2020 ( GDDKiA) A SUMA

8 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu lokalnego Emisja z ruchu lokalnego 2012 Rodzaj Paliwa Średnie wartość wskaźnik Gęstość Średni przebieg spalanie opałowa emisji [kg paliwa [kg/l] [km] [l/km] [GJ/kg] CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja typy pojazdów [Mg CO 2 ] 2482 Benzyna 0, ,00 0,05 0,043 73, ,22 Motocykle Diesel 0,76 0,045 68, ,22 0 LPG 0,50 0,047 62, Benzyna 0, ,00 0,08 0,043 73, ,56 Sam Diesel 0, ,00 0,07 0,045 68, ,85 Osobowe 3550 LPG 0, ,00 0,10 0,047 62, , , Benzyna 0, ,00 0,32 0,043 73, ,63 Sam Diesel 0, ,00 0,25 0,045 68, ,73 Ciężarowe 344 LPG 0, ,00 0,25 0,047 62, , , Benzyna 0, ,00 0,28 0,043 73, ,95 Autobusy Diesel 0, ,00 0,28 0,045 68,61 33, ,69 0 LPG 0,50 0,047 62,44 90 Benzyna 0, ,00 0,10 0,043 73,33 178,16 Samochody Diesel 0, ,00 0,11 0,045 68, ,54 specjalne 8 LPG 0, ,00 0,13 0,047 62,44 29,68 3 Benzyna 0,84 0,043 73,33 Ciągniki Diesel 0, ,00 0,25 0,045 68, ,49 rolnicze 0 LPG 0,50 0,047 62, Benzyna ,53 Pojazdy Diesel ,34 ogółem 3902 LPG 8 721, , , ,66

9 Emisja z ruchu lokalnego 2000 Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [kg/l] Średni przebieg [km] Średnie spalanie [l/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [kg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja typy pojazdów [Mg CO 2 ] 572 Benzyna 0, ,0523 0,043 73,33 558,9 Motocykle Diesel 0, ,045 68,61 0,0 558,91 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 0, ,08 0,043 73, ,2 Sam Diesel 0, ,071 0,045 68, ,2 Osobowe 14 LPG 0, ,102 0,047 62,44 21,3 832 Benzyna 0, ,32 0,043 73, ,4 Sam Diesel 0, ,248 0,045 68, ,5 Ciężarowe 5 LPG 0, ,248 0,047 62,44 47, , ,82 2 Benzyna 0, ,278 0,043 73,33 38,8 Autobusy Diesel 0, ,278 0,045 68,61 995,3 1034,09 0 LPG 0, ,047 62,44 0,0 79 Benzyna 0, ,1 0,043 73,33 156,4 Samochody Diesel 0, ,105 0,045 68,61 409,8 specjalne 0 LPG 0, ,125 0,047 62,44 0,0 2 Benzyna 0, ,043 73,33 0,0 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,045 68,61 865,1 rolnicze 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 29776,7 Pojazdy Diesel 13784,0 ogółem 19 LPG 69,2 566,23 865, ,87

10 Emisja z tytułu zużycia paliw w ruchu lokalnym i tranzytowym wykresy Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego w roku 2000 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego w roku 2000 [Mg CO 2 ] ,00 0,16% , , ,00 31,59% Benzyna ,00 ] Diesel , ,00 68,25% LPG , A2 Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego w roku 2012 Emisja CO 2 z ruchu lokalnego w roku 2012 [Mg CO 2 ] , ,00 5% , , ,00 ] 50% 45% Benzyna Diesel LPG A2

11 Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego na rok 2020 Emisja CO 2 tranzyt i ruch lokalny [Mg CO 2 ] , , , , , , , , ,00 ] , ,00 Ruch lokalny Tranzyt , , , , A Emisja CO 2 [Mg] z ruchu tranzytowego na przestrzeni lat Emisja CO 2 tranzyt i ruch lokalny w roku 2012 [Mg CO2] , , , ,00 ] 54% 46% ,00 CO2] w 2000 roku CO2] w 2012 roku CO2] w 2020 roku Tranzyt Ruch lokalny

12 Emisja z tytułu zużycia energii na oświetlenie uliczne w roku MOC OPRAWY [W] ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie [kwh] Zużycie [MWh] Wskaźnik emisji [Mg CO2/MWh] CO2] Ilość godzin świecienia w ciągu roku ,00 612,65 0,89 545,26 roku miesiącu na dobę ,00 627,74 0,89 558, ,33 11, ,00 380,27 0,89 338, ,00 142,85 0,89 127, ,00 374,23 0,89 333, ,00 104,62 0,89 93, ,40 50,70 0,89 45,13 SUMA , , ,84 Emisja z tytułu zużycia energii na oświetlenie uliczne w roku MOC OPRAWY Wskaźnik emisji [Mg ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie [kwh] Zużycie [MWh] CO2] [W] CO2/MWh] Ilość godzin świecienia w ciągu roku ,88 506,50 0,89 450,79 roku miesiącu na dobę , ,41 0, , ,33 11, ,00 110,66 0,89 98, ,20 206,43 0,89 183, , ,37 0,89 920, ,84 135,45 0,89 120, ,08 459,42 0,89 408, , ,00 147,88 0,89 131, ,89 SUMA , , , Emisja CO 2 [Mg] oświetlenie uliczne Rok ] , ,837996

13 Wykaz obiektów publicznych Lp Podmiot Zużycie w MWh Źródło ciepła Zużycie ciepła w GJ 1 Przedszkole Miejskie nr 2 20,90 systemowe 356,95 2 Przedszkole Miejskie nr 3 24,80 systemowe 423,37 3 Przedszkole Miejskie nr 4 23,99 systemowe 445,50 4 Integracyjne Miejskie Przedszkole nr 5 13,40 systemowe 268,40 5 Przedszkole Miejskie nr 6 20,73 systemowe 320,04 6 Przedszkole Miejskie nr 7 15,55 gaz 296,58 7 Przedszkole Miejskie nr 8 15,93 gaz 572,85 8 Przedszkole Miejskie nr 9 13,50 systemowe 343,50 9 Przedszkole Miejskie nr 10 26,06 systemowe 674,80 10 Przedszkole Miejskie nr 11 25,56 systemowe 404,18 11 Przedszkole Miejskie nr 12 26,23 systemowe 699,50 12 Przedszkole Miejskie Nr ,73 systemowe 1599,00 13 Przedszkole Miejskie nr 14 63,48 systemowe 900,89 14 Przedszkole Miejskie nr 15 21,40 systemowe 595,50 15 Szkoła Podstawowa Nr 1 72,26 systemowe 1165,20 16 Szkoła Podstawowa Nr 2 145,54 systemowe 4378,70 17 Szkoła Podstawowa Nr 6 76,23 systemowe 296,56 18 Szkoła Podstawowa Nr 8 84,95 systemowe 1700,32 19 Szkoła Podstawowa Nr 9 124,02 systemowe 1885,90 20 Szkoła Podstawowa Nr 10 50,15 gaz 960,81 21 Gimnazjum Nr 1 98,99 systemowe 2463,23 22 Gimnazjum Nr 2 79,02 gaz 2448,19 23 Gimnazjum Nr 3 102,62 systemowe 2210,60 24 Gimnazjum Nr 4 115,32 systemowe 2730,90 25 Gimnazjum Społeczne 89,91 systemowe 2463,24 26 Gimnazjum Sportowe 102,84 systemowe 2730,90 Liceum Ogólnokształcące im. 27 Tadeusza Kościuszki 62,70 systemowe 1899,40 Liceum Ogólnokształcące im. 28 Tomasza Zana 31,81 systemowe 1049,76 Dom Pomocy Społecznej dla 30 Dziewcząt 110,82 gaz 584,60 Specjalny Ośrodek Wychowawczy 31 Internat dla chłopców 58,60 systemowe 4776,49 Miejski Zarząd Obiektów 32 Sportowych 420,00 systemowe 2800,00 33 Basen "Kapry" 1003,51 systemowe 4823,00 34 MOPS 27,18 systemowe 1982,63 35 Muzeum 45,20 systemowe 1151,73 36 Miejski Zakład Oczyszczania 1176,00 węgiel 1181,70 37 Spółdzielczy Dom Kultury 20,41 systemowe 741,80 38 Urząd Stanu Cywilnego 73,00 systemowe 825,43 Towarzystwo Budownictwa 39 Społecznego: 76,00 systemowe 1865,93 a Zabytek Kościuszki 41 47,38 systemowe 783,96 b Kraszewskiego 18,13 systemowe 402,04 c 3 Maja 56 10,49 systemowe 458,53 d Chopina 1A 15,22 systemowe 221,4 e Helenowska 3 i 3A 17,54 systemowe 1281, , ,78

14 Emisja CO 2 z obiektów publicznych Z tytułu zużycia energii elektrycznej Emisja łączna Zużycie [MWh] Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO 2 Kategoria Emisja CO ,10 0, ,61 Obiekty publiczne 9 714,26 Zużycie [GJ] Z tytułu zużycia gazu Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO ,03 0, ,47 Z tytułu zużycia ciepła systemowego Zużycie [GJ] Wskaźnik emisji [Mg] Emisja CO ,06 0, ,38 Z tytułu zużycia węgla opałowego Zużycie [GJ] Wskaźnik emisji Emisja CO ,70 0, ,81

15 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych wyniki ankietyzacji Struktura wykorzystania paliw mieszkania 2012 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] systemowe 56,50% ciepło systemowe 56,50% ,45 0, ,76 gazowe 22,65% ogrzewanie gazowe 22,65% ,92 0, ,10 węglowe 13,40% węglowe 13,40% ,84 0, ,25 elektryczne 7,05% ogrzewanie elektryczne 7,05% ,84 0, ,29 biomasa 0,40% biomasa 0,40% 4 946,77 100,00% SUMA , ,40 liczba mieszkańców 2000 r , % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [MG CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] liczba mieszkańców 2012 r ,00 ciepło systemowe 56,50% ,34 0, ,49 powierzchnia użytkowa ,25 ogrzewanie gazowe mieszkań [m2] 2000 r. 22,65% ,24 0, ,54 powierzchnia użytkowa ,00 węglowe mieszkań [m2] 2012 r. 13,40% ,54 0, ,81 powierzchnia użytkowa ogrzewanie ,00 mieszkań [m2] 2020 elektryczne 7,05% ,02 0, ,67 zapotrzebowanie na energię 0,821 biomasa [GJ/m2] 0,40% 4 152,85 zapotrzebowanie na energię łączne GJ 2000 r ,00 SUMA , ,52 zapotrzebowanie na energię łączne GJ 2012 r ,83 zapotrzebowanie na energię wskaźnik emisji [MG łączne GJ 2020 r , % Zużycie [GJ] CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] ciepło systemowe 56,50% ,44 0, ,56 ogrzewanie gazowe 22,65% ,87 0, ,11 węglowe 13,40% ,26 0, ,51 ogrzewanie elektryczne 7,05% ,06 0, ,89 biomasa 0,40% 5 659,92 SUMA , ,07

16 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych dane dot. systemu ciepłowniczego 2010 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 77,66% ,00 0, ,18 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 9,29% ,00 0, ,41 Przedsiębiorstwa przemysłowe 1,99% ,00 0, ,45 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 11,06% ,00 0, ,24 SUMA 100,00% , , % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 77,45% ,00 0, ,33 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 10,32% ,00 0, ,43 Przedsiębiorstwa przemysłowe 1,91% ,00 0, ,38 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 10,32% ,00 0, ,32 SUMA 100,00% , ,46

17 2020 % Zużycie [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] Emisja [Mg CO2] Gospodarstwa domowe 76,00% ,44 0, ,56 Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe 11,00% ,79 0, ,33 Przedsiębiorstwa przemysłowe 2,00% ,36 0, ,87 Jednostki budżetowe i obiekty publiczne 11,00% ,00 0, ,32 SUMA 100,00% , ,09 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych dane łączne Emisja 2000 [Mg CO2] Emisja 2012 [Mg CO2] Emisja 2012 [Mg CO2] Mieszkalnictwo , , ,07 Obiekty publiczne 6 413, , ,32 Przedsiębiorstwa 7 604, , ,20 SUMA , , ,60

18 Emisja z tytułu zużycia paliw opałowych wykresy Struktura źródeł ciepła mieszkalnictwo, rok 2012 Struktura odbiorców ciepła sieciowego 2010 r. 0,40% 7,05% 13,40% 22,65% 56,50% 2% 11% 9% ciepło systemowe ogrzewanie gazowe węglowe ogrzewanie elektryczne biomasa 78% Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe Przedsiębiorstwa przemysłowe Jednostki budżetowe i obiekty publiczne Struktura odbiorców ciepła sieciowego 2012 r. Struktura emisji wykorzystanie paliw opałowych 2012 r. 2% 10% 10% Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe Przedsiębiorstwa przemysłowe 5% 5% Mieszkalnictwo Obiekty publiczne 78% Jednostki budżetowe i obiekty publiczne Przedsiębiorstwa 90%

19 Bilans Emisji Bilans emisji wg rodzajów paliw energia elektryczna , , ,20 gaz , , ,20 paliwa transportowe , , ,39 paliwa opałowe , , ,60 ciepło systemowe , , ,09 SUMA , , ,5 Bilans emisji wg sektorów Mieszkalnictwo , , ,24 Przedsiębiorstwa , , ,20 Transport lokalny , , ,66 Tranzyt , , ,73 Oświetlenie 3 390, , ,84 Obiekty publiczne , , ,17 Pozostałe 1 580, , ,64 SUMA , , ,47 Procentowy udział poszczególnych rodzajów paliw i energii w emisji całkowitej rok % 20% 28% 25% 6% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe Procentowy udział poszczególnych rodzajów paliw i energii w emisji całkowitej rok % 12% 15% 42% 4% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe , , , , , , , , ,00 Bilans emisji energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe

20 Dobowa emisja CO 2 Bilans emisji wg rodzajów paliw ROK SUMA emisji CO2 [kg] , , ,03 Liczba ludności Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków ROK Emisja CO 2 [kg] , , , , , , , ,00 Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków na 1 mieszkańca ROK Emisja CO 2 [kg] 23,85 33,88 37,09 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 ROK ROK Dobowa emisja CO 2 [kg] w Mieście Pruszków na 1 mieszkańca

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny)

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) 1. Skróty i definicje Instrukcja obsługi programu inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) Mg CO2e Baza danych GUS Gmina Metodologia bottom-up Metodologia top-down Tony ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZEG NA LATA 2015-2030 Podsumowanie Zakres Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg jest zgodny z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 8,452% Biomasa 2 Węgiel kamienny. 91,475% Węgiel 3 Gaz ziemny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Przybiernów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski Stawiski, 2015 Współpraca ze strony Gminy Stawiski w ramach funkcjonowania Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H CZĘŚĆ INFORMACYJNA NAZWA ADRES OSOBA KONTOWA/TELEFON/E-MAIL BUDYNKI PLEBANII I ADMINISTRACYJNE (bez kościoła) POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PLEBANII

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na Zastosowanie słomy w lokalnej gospodarce energetycznej na przykładzie PEC Lubań Krzysztof Kowalczyk Człuchów 02-03.10.2014 Kalendarium ciepłownictwa w Lubaniu Pierwsze kotłownie komunalne ok. 4,0 [MW]

Bardziej szczegółowo

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 2015-01-01 1. Budynki gminne Lp. Nazwa budynku Numer licznika Energia elektryczna

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Suchań Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

startu do budowania i

startu do budowania i Ślad węglowy jako punkt startu do budowania i wdrażania polityki klimatycznej metropolii przykład Warszawy Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Cel opracowania śladu węglowego w dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Dziwnów Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVI/70/15 RADY MIEJSKIEJ w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r.

UCHWAŁA XVI/70/15 RADY MIEJSKIEJ w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. UCHWAŁA XVI/70/15 RADY MIEJSKIEJ w Lubsku z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020 Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art.7 ust.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i dobre praktyki wykorzystania biogazu

Kierunki i dobre praktyki wykorzystania biogazu Kierunki i dobre praktyki wykorzystania biogazu Paulina Łyko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z INWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA MIASTA BYDGOSZCZY

RAPORT Z INWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA MIASTA BYDGOSZCZY RAPORT Z INWENTARYZACJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA MIASTA BYDGOSZCZY Rok: 2013 Bydgoszcz, wrzesień 2014 r. Projekt pn. Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii plan gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o zużyciu energii propozycja bazy danych ARE S.A.

Prawne uwarunkowania w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o zużyciu energii propozycja bazy danych ARE S.A. Prawne uwarunkowania w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o zużyciu energii propozycja bazy danych ARE S.A. Iwona Kowal Warszawa, 24.06.2015 r. AGENCJA RYNKU ENERGII S.A. I n f o r m a c j e o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego

Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego Załącznik 1 Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego Określanie ilości zużywanych nośników energii na podstawie rachunków Rozwój naszej cywilizacji, obok niewątpliwych korzyści przynosi również

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Energia odnawialna w ciepłownictwie Energia odnawialna w ciepłownictwie Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP POLEKO - Poznań 24 listopada 2011 Dyrektywa OZE W Dyrektywie tej, dla każdego kraju członkowskiego został wskazany minimalny

Bardziej szczegółowo

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy Jak powstają decyzje klimatyczne Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy 1 SCENARIUSZE GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA 2 Scenariusz 1 Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej (respektowanie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 1 XIX. MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ... 1 XIX.1. OGÓLNE ZASADY MONITOROWANIA... 3 XIX.1.1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające. Gospodarki Niskoemisyjnej

Narzędzia wspierające. Gospodarki Niskoemisyjnej Narzędzia wspierające opracowanie. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - etapy przygotowania planu

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym.

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Dr inż. Leon Kurczabiński *) Katowicki Holding Węglowy SA Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano sektor komunalno bytowy w zakresie pokrycia potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych Bogdan Szymański Podłoże rozwoju rynku kolektorów Wzrost cen paliw i nośników energii Spadek cen instalacji słonecznych Wzrost świadomości ekologicznej

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r.

Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Baza danych systemu systemu zarządzania energią w szpitalach wojewódzkich Wprowadzenie Katowice 16.06.2009r. Piotr Kukla p.kukla@fewe.pl Michał Wawer m.wawer@fewe.pl ENERGIA W SZPITALU Na co zużywana jest

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza dla sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym m. Przysiek, obr. Stary Toruń, dz nr 258/1, 258/2 Toruń, 2016-02-20 Spis treści: 1. Dane budynku

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MŚCIWOJÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MŚCIWOJÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MŚCIWOJÓW Projekt Mściwojów 2015 r. Wykonawca i autor opracowania: Zbigniew HENKE Adres: Izabelin 50 62-510 Konin Tel/fax: 63 247 08 31 kom. 604 62 10 76 Podziękowania:

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić energię w domu? Budynek plus-energetyczny w Polsce

Jak zaoszczędzić energię w domu? Budynek plus-energetyczny w Polsce Jak zaoszczędzić energię w domu? Budynek plus-energetyczny w Polsce Autor: Marta Mastalerska - egmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2011) Nie wszyscy zdajemy

Bardziej szczegółowo