BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW"

Transkrypt

1 Gmina Liw Dane za rok 2013 Jednostka Powierzchnia [ha] ludności 7616 [osób] Tytuł Projektu Nr umowy dofinansowania Ochrona środowiska naturalnego gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Miejscowość i data

2 Zawartość bazowej inwentaryzacji Informacje ogólne Spis zawartości Metodologia Wyniki BEI Budownictwo mieszkaniowe i usługowe Pojazdy gminne Pojazdy prywatne Oświetlenie uliczne Odpady płynne Odpady stałe OZE Redukcja emisji

3 1. Pozyskiwanie danych METODOLOGIA lp Interesariusz Zakres danych Pracownik ds. gospodarki komunalnej, mieskzaniowej, ochrony środowiska i gospodarki budynki użyteczności 1 wodnej // strona internetowa: publicznej/budynki komunalne t&task=view&id=593 Pracownik ds.. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, ochrony środowiska i gospodarki 2 wodnej // strona internetowa: transport gminny t&task=view&id=593 energia elektryczna we wszystkich 3 PGE Dystrybucja S.A. obszarach 4 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców transport prywatny 5 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, oświetlenie uliczne energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Liw 6 Bank Danych Lokalnych (GUS) budownictwo mieszkaniowe 2. Wskaźniki Emisjii Lp. Rodzaj Paliwa WO [MJ/kg] WO [MJ/m3] WE CO2 [kg/gj] 1 węgiel kamienny 23,08 94,62 węgiel kamienny(elektrownie i elektrociepłownie 2 zawodowe) 21,4 94,19 3 węgiel kamienny (ciepłownie) 21,76 94,94 4 węgiel brunatny 8,57 108,6 węgiel brunatny (elektrownie i elektrociepłownie 5 zawodowe) 8,58 109,08 6 węgiel brunatny (ciepłownie) 8,64 108,29 7 brykiet węgla kamiennego 20,7 92,71 8 brykiet węgla brunatnego 20,7 92,71 9 Ropa naftowa 42,3 72,6 10 Gaz ziemny Gęstość w 15 C [kg/m3] 10.1 Gaz ziemny wysokometanowy 10.2 Gaz ziemny zaazotowany 10.3 Gaz ziemny z odmetanowania kopalń 35,98 55,82 24,85 55,82 17,47 55,82 11 Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego 15,6 109,76 12 Biogaz 50,4 54,33 13 Odpady przemysłowe 14 Odpady komunalne - niebiogeniczne ,14 15 Odpady komunalne - biogeniczne 11, Koks naftowy 31 99,83 17 Koks i półkoks (w tym gazowy) 28, Gaz ciekły 47,31 62,44 19 Benzyny silnikowe 44,8 68,61 20 Olej napędowy(w tym olej opałowy lekki) 43,33 73,33 21 Oleje opałowe 40,19 76, Gaz rafineryjny 48,15 66,07 23 Gaz koksowniczy 38,7 17,26 47,43 24 Gaz wielkopiecowy 2,47 3,57 240,79 25 Ekogroszek 25 94,62 26 Pelet 17,5 0 Źródło wskaźników: 3. Założenia metodologiczne - wartości szacowane

4 Zakres Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe Odpady Pojazdy prywatne Informacja Dla celów szacowania kubatury obiektów komunalnych przyjęto wartość wysokości pomieszczeń równą 2,8 m Dla celów szacowania kubatury budownictwa mieszkaniowego przyjęto wartość wysokości pomieszczeń równą 5 m Do szacowania średniorocznego zużycia węgla przeznaczonego do ogrzewania obiektów komunalnych przyjęto założenie potrzeb w tym zakresie w wysokości 3 ton na 100m2 Do szacowania średniorocznego zużycia węgla przeznaczonego do ogrzewania budownictwa mieszkaniowego przyjęto założenie potrzeb w tym zakresie w wysokości 5 ton na 100m2 Do szacowania średniorocznego zużycia oleju opałowego i gazu przeznaczonego do ogrzewania obiektów komunalnych przyjęto zużycie z 2013 roku powiększone o około 10% ze względu na niższą w okresie grzewczym średnią temperaturę o średnio 2 st. C Do szacowania średniorocznego zużycia oleju opałowego i gazu przeznaczonego do ogrzewania mieszkań przyjęto zużycie z 2011 roku pomniejszone o około 10% ze względu na wyższą w okresie grzewczym średnią temperaturę średnio o 2 st. C do szacowania koszów paliwa przyjęto średni koszt danego rodzaju paliwa odnotowany w dniu danego roku Do szacowania kosztów mediów przyjęto średnie ceny nośników odnotowane w dniu danego roku Powierzchnia budynków prywatnych stanowi różnicę pomiędzy łączną wielkością powierzchni użytkowejdanej jednostki terytorialnej na podstawie danych GUS i łącznej powierzchni obiektów komunalnych oraz przemysłu Do szacowania ilości zużytej wody w obiektach komunalnych przyjęto poziom zużycia kształtujący się na poziomie zużycia w budynkach o podobnym charakterze Do szacowania ilości zużytej elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej przyjęto poziom zużycia kształtujący się na poziomie zużycia w budynkach o podobnym charakterze Do szacowania ilości biogazu powstającego w wyniku procesów chemicznych zachodzących na składowiskach odpadów przyjęto założenie, że z 1 tony odpadów powstaje 120m3 biogazu. Ilości odpadów na podstawie Banku Danych Loklanych. Skład biogazu - przyjęto 65%CH4 i 35%CO2 Do oszacowania emisji z transportu prywatnego przyjęto wielkość natężenia ruchu mierzoną podczas "Pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku". Analogiczną wielkość w 2013 roku uzyskano przy oszacowaniu dynamiki zmian ilości zarejestrowanych w gminie

5 WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJII Podsumowanie Sektor emisji Emisja roczna [Mg CO 2 e] Zużycie Transport gminny Oświetlenie publiczne Budownictwo mieszkaniowe Transport prywatny Suma ,91% Nośnik Emisja roczna [Mg CO2/rok] Zużycie Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Gaz płynny Olej napędowy Benzyna Oświetlenie publiczne Suma Transport gminny Oświetlenie publiczne Budownictwo mieszkaniowe Transport prywatny 81,48% 2,61% 1,91% 0,03% 0,67%

6 BUDYNKI Lp. Średnioroczne zużycie mediów Powierzchnia Średnioroczne zużycie paliwa Kubatura Nazwa budynku i adres Typ budynku Rok budowy budynku użytkowa Rodzaj paliwa Koszt paliwa [zł] budynku [m3] energia budynku[m2] elektryczna Jednostka 1 Ośrodek Zdrowia Borzychy ul. Podlaska 111 budynek opieki zdrowotnej olej opałowy 4 m , ,13 2 Budynek Świetlicy Borzychy ul. Podlaska 81 budynek oświaty/kultury olej opałowy 0,65 m , ,12 3 Wiejski Klub Kultury Jarnice 73A budynek oświaty/kultury węgiel kamienny 2 tona , ,94 4 Budynek OSP Jartypory 133 inny węgiel kamienny 0,5 tona , ,33 5 Budynek OSP Krypy 7A inny węgiel kamienny 0,5 tona , ,33 6 Budynek Liwskiego Centrum Kultury Liw, ul. Kozia 2 budynek oświaty/kultury węgiel kamienny 21,5 tona , ,0 7 Budynek OSP Pierzchały 32 inny węgiel kamienny 0,6 tona , ,97 8 Budynek OSP Połazie 15A inny węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 9 Świetliba wiejska Popielów 39 inny węgiel kamienny 0,6 tona , ,97 10 Budynek OSP Popielów 39 inny węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 11 Budynek OSP Ruchna 44A inny węgiel kamienny 8,5 tona , ,62 46, Budynek OSP Starawieś ul. Węgrowska 33A inny węgiel kamienny 0,6 tona , ,97 13 Budynek lokali socjalnych Starawieś, ul. Węgrowska 36 budynek mieszkalny komunalny węgiel kamienny 2,5 tona , ,15 14 Budynek OSP Szaruty 9A inny węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 15 Budynek OSP Śnice 16A inny węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 16 Budynek Świetlicy Tończa 28C budynek oświaty/kultury węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 17 Budynek lokali socjalnych Witanki 11 budynek mieszkalny komunalny węgiel kamienny 1,5 tona , ,74 18 Budynek OSP Witanki 10A inny węgiel kamienny 0,5 tona , ,33 19 Ośrodek Zdrowia Wyszków 49A budynek opieki zdrowotnej olej opałowy 9,075 m , ,30 20 Budynek OSP Wyszków 29B inny węgiel kamienny 0,5 tona , ,33 21 Budynek OSP Zając 1A inny węgiel kamienny 0,4 tona , ,69 22 Budynek OSP Zawady 19A inny węgiel kamienny 0,5 tona , ,33 23 Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie budynek oświaty/kultury 2002/ gaz ziemny m , ,74 24 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnicach budynek oświaty/kultury ,5 347 węgiel kamienny 10 tona , ,11 25 Samorzadowe Przedszkole w Ruchnie budynek oświaty/kultury ,1 187,9 olej opałowy 1,75363 m ,06 0,5 1881, , ,51 26 Samorządowe Przedszkole w Liwie budynek oświaty/kultury węgiel kamienny 6,2 tona , , ,33 27 Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie budynek oświaty/kultury ,25 346,48 węgiel kamienny 16 tona , , ,51 28 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi budynek oświaty/kultury węgiel kamienny 2, ,62 29 Hala gimnastyczna przy SP w Starejwsi budynek rekreacyjno-sportowy węgiel kamienny 47 tona , , ,44 30 Stołówka przy SP w Starejwsi inny węgiel kamienny 0, ,41 31 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Liwie budynek oświaty/kultury 1937/ ,4 682,4 węgiel kamienny 32 tona , , ,00 32 Szkoła Podstawowa w Wyszkowie budynek oświaty/kultury olej opałowy 25,211 m ,2 2, , ,02 33 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie budynek oświaty/kultury olej opałowy m3 2, ,23 22, , Sala gimnastyczna z łącznikiem budynek rekreacyjno-sportowy ,5 490 olej opałowy 1, ,32 35 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu budynek oświaty/kultury ok.1930r.; ,43 561,26 węgiel kamienny 27,9 tona 11795,46 1, , ,39 36 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zawadach budynek oświaty/kultury. 1407,5 563 węgiel kamienny 16,9 tona. 1, , ,80 37 Siedziba Urzędu Gminy Liw budynek administracji publicznej gaz ziemny 5300 m , , ,68 energia cieplna Koszt elektrycznej [zł] Koszt energia cieplnej [zł] Stopień termomodernizacji ściany [%] strop [%] stolarka [%] Emisja roczna [Mg CO2/rok] Zużycie

7 1. Struktura źródeł BUDYNKI Kubatur Rok Powierzchnia a Lp. Nazwa budynku i adres Typ budynku budowy użytkowa Rodzaj paliwa budynku budynku budynku[m2] [m3] Średnioroczne zużycie paliwa Jednostka Koszt paliwa [zł] Średnioroczne zużycie mediów energia elektryczna udział w liczba źródło ciepła zużycie zużyciu budynki mieszkalne w gminie 2416 węgiel kamienny , obiekty komunalne w gminie 37 gaz ziemny 0 0 budownictwo mieszkaniowe budynków budynek mieszkalny prywatny węgiel kamienny tona ,98 liczba budynków źródło ciepła 2 22 budynki budynek mieszkalny prywatny 1945 olej opałowy 19,45 m , węgiel kamienny budynków budynek mieszkalny prywatny 9030 gaz płynny m ,67 0 gaz ziemny 101 gaz ciekły 22 lekki olej 2380 energia cieplna Koszt elektryc znej [zł] Koszt energia cieplnej [zł] ściany [%] Stopień termomodernizacji strop [%] stolarka [%] Emisja roczna [Mg CO2/rok] Zużycie 2. Powierzchnia mieszkań 2379 gaz ciekły 65 0, powierzch m2 źródło ciepła nia mieszkań powierzchnia użytkowa mieszkań węgiel kamienny powierzchnia użytkowa obiektów 16064,04 komunalnych gaz ziemny 0 powierzchnia użytkowa budownictwa ,96 mieszkaniowego gaz ciekły 9030 lekki olej opałowy Energia elektryczna Rok Odbiorcy indywidualni Przemysł dynamika Taryfa C i Taryfa A i Taryfa G R B zużycie zużycie Taryfa G Taryfa C Taryfa A ilość ilość zużycie ilość i R i B ,78% 45,40% 39,62% ,77% 7,39% 16,93% ,33% 11,58% -16,93% ,23% 4,00% -20,13% ,11% 7,88% 16,64% ,47% -0,78% 3,70% ,57% -8,87% -5,85% ,39% -11,65% -22,24% prognoza ,47% 6,87% 1,47% Źródło: Dane PGE Obrót S.A. 4. Przemysł źródło ciepła zużycie elektycznej zużycie obiekty komunalne 227, węgiel ka 8897 zużycie budownictwo mieszkaniowe 9380 gaz ziemn 0 gaz ciekły 397 lekki olej zapotrzebo wanie na energię cieplną w 2013 roku GJ/rok zużycie elektrycznej budynki niemieszkalne zużycie cieplnej obiekty gm 0 emisja CO2 0 przemysł 0 energia cieplna wskaźnik emisji ciepła emisja co2 z cieplnej 0

8 POJAZDY Struktura będących własnością gminy (lub spółek/podmiotów zależnych) wg paliwa Pojemność Benzyna ON LPG paliwo [l] CNG Benzyna - etanol Biodiesel Energia elektryczna Biogaz Emisja CO 2 Zużycie samochody osobowe samochody ciężarowe autobusy ciągniki siodłowe inne samochody specjalne Samochody sanitarne do 1399 cm ,67 3, , cm ,23 2, , cm3 i więcej 0 0,00 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 0 0,00 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 0 0,00 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 0 0,00 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 0 0,00 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 4 235, , ,24 do 1399 cm3 0 0, cm3 0 0, cm3 i więcej 0 0,00

9 POJAZDY KATEGORIA PALIWO PALIWO ALTERNATYWNE POJEMNOŚĆ SILNIKA Benzyna Diesel LPG CNG Energia elektryczna Benzyna [tco2/l] Diesel [tco2/l] LPG [tco2/l] Energia elektryczn CNG a [/l] [kwh/100k m] Udział % danej kategorii Średnie max natężenie ruchu 2013 [p/24h] udział w natężeniu ruchu 2013 [p/24h] dzienny przebieg długośd dróg przypadająca na daną kategorię na dobę 2013 [km] długośd dróg przypadająca na daną kategorię na rok 2013 [km] pjkm 2013 paliwo rok 2013 tco przebieg roczny 2013 zużycie SPRĘŻONY 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0,00% ,00 AUTOBUS SPRĘŻONY 2000 i wiecej AUTOBUS NAdo 1399 NA do 1399 nie 33 nie nie nie 0, ,00% ,00 AUTOBUS NA NA nie nie nie nie 0, ,00% ,00 AUTOBUSNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, ,00% ,00 SPRĘŻONY NA 2000 i wiecej nie nie nie 18 nie 0,00% ,00 AUTOBUS SPRĘŻONY NA2000 i wiecej AUTOBUS NA NA nie 33 nie nie nie 0, ,00% ,00 AUTOBUS NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 33 nie nie nie 0, ,02% ,01 3,01 38, ,706 11, ,76951 AUTOBUS NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, ,05% ,02 9,04 114, ,22 36, , i wiecej nie 33 nie nie nie 0,00% ,00 AUTOBUS 2000 i wiecej 0, CIĄGNIK ROLNICZY NA NA nie 15 nie nie nie 6,38% , , CIĄGNIK ROLNICZY NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0, ,00% ,00 CIĄGNIK ROLNICZYNAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0, ,00% ,00 CIĄGNIK ROLNICZYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, ,02% ,01 3, CIĄGNIK ROLNICZY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie 12,24% , , CIĄGNIK ROLNICZY NADB NA DB nie 15 nie nie nie 0,03% ,02 6, CIĄGNIK ROLNICZY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, ,00% ,00 CIĄGNIK ROLNICZY NAdo 1399 NA do 1399 nie 15 nie nie nie 0,00% ,00 suma: nie 0 0,00% 4641 CIĄGNIK SAMOCHODOWYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, ,03% ,02 6,03 15, ,563 4, ,04712 CIĄGNIK SAMOCHODOWY NAdo 1399 NA do 1399 nie 15 nie nie nie 0,02% ,01 3,01 7, ,7005 1, , CIĄGNIK SAMOCHODOWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 36 nie nie nie nie 0, CIĄGNIK SAMOCHODOWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie 0,84% ,42 153,74 390, ,73 51, ,2041 CIĄGNIK SAMOCHODOWY NA NA nie 15 nie nie nie CIĄGNIK SAMOCHODOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie CIĄGNIK SAMOCHODOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie MOTOCYKLNAdo 1399 NA do nie nie nie nie 1,55% ,78 283,37 720, ,37 18, ,68457 MOTOCYKL NA NA nie nie nie nie MOTOCYKLINNENAdo 1399 INNE NA do 1399 nie nie nie nie nie MOTOCYKL NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 3,47% ,73 633, , ,42 42, ,9123 MOTOCYKLNA NA nie nie nie nie 0,05% ,02 9,04 22, ,8203 0, ,25589 MOTOCYKL NA NA nie nie nie nie MOTOCYKL NADB NA DB 3 nie nie nie nie 0,02% ,01 3,01 7, , , , MOTOCYKL NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0,03% ,02 6,03 15, ,8802 0, , MOTOROWER NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0,18% ,09 33,16 84, ,3412 2, , MOTOROWERdo 1399 do nie nie nie nie MOTOROWERINNENAdo 1399 INNE NA do 1399 nie nie nie nie nie 0,02% ,01 3,01 7, MOTOROWER NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0,55% ,27 99,48 252, ,024 6, ,81479 MOTOROWER NADB NA DB 3 nie nie nie nie MOTOROWERNAdo 1399 NA do nie nie nie nie 4,59% ,30 838, , ,35 56, ,0458 MIESZANE MOTOROWERMIESZANE PALIWO-NAdo 1399 NA do 1399 nie 0 nie nie nie 0,08% ,04 PALIWO- 15,07 38, MOTOCYKLETANOLNAdo 1399 ETANOL NA do 1399 nie nie nie nie nie MIESZANE MOTOCYKLMIESZANE PALIWO-NAdo 1399 NA do 1399 nie 0 nie nie nie PALIWO- ENERGIA MOTOROWERENERGIA ELEKTRYCZNANADB NA DB nie nie nie nie 0 0 0,00% ,00 ELEKTRYCZNA SAMOCHÓD CIĘŻAROWYNA NA 0,26% ,13 48,23 367, ,27 59, ,5812 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ,40% ,20 72,35 551, ,41 89, ,8718 SAMOCHÓD CIĘŻAROWYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,23% ,12 42,20 321, ,49 52, ,7585 SAMOCHÓD CIĘŻAROWYdo 1399 do ,5 nie nie nie nie SPRĘŻONY NA nie nie nie nie nie 0,03% ,02 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPRĘŻONY NA ,03 45, SAMOCHÓD CIĘŻAROWYINNENA2000 i wiecej INNE NA 2000 i wiecej nie nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWYNAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie 0,21% ,11 39,19 298, ,6 48, ,8472 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,20% ,10 36,17 275, ,7 44, ,9359 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA NA 0,08% ,04 15,07 114, ,46 18, , i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,03% ,02 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej 6,03 45, ,784 7, ,82265 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWYINNENA INNE NA nie nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA NA nie 15 nie nie nie 1,19% ,59 217, , ,32 217, ,7467 (PROPAN_BUTA NA 2000 i wiecej nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA2000 i wiecej SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 1,68% ,84 307, , , ,955 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,00% ,00 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie SPRĘŻONY SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPRĘŻONY SAMOCHÓD CIĘŻAROWYNANADB NA NA DB nie nie nie nie nie 0,07% ,03 12,06 91,

10 do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do i wiecej 18,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie 0,10% ,05 18,09 137, ,352 22, ,46794 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie 0,03% ,02 6,03 45, ,784 7, ,82265 SPRĘŻONY NA 2000 i wiecej nie nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPRĘŻONY NA2000 i wiecej SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie (PROPAN_BUTA NA nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA SPRĘŻONY 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPRĘŻONY 2000 i wiecej SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA NA SPRĘŻONY do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SPRĘŻONY do 1399 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do 1399 do ,5 nie nie nie nie 0,26% ,13 48,23 367, ,27 59, ,5812 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie 4,08% ,04 744, , ,1 746, ,201 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY do 1399 do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SAMOCHÓD CIĘŻAROWYNANAdo 1399 NA NA do 1399 nie nie nie nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NAdo 1399 NA do 1399 nie 15 nie nie nie 0,08% ,04 15,07 114, ,508 15, ,41297 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY (PROPAN_BUTA NA do 1399 nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NAdo 1399 (PROPAN_BUTA nie nie 29 nie nie 0,02% ,01 SAMOCHÓD OSOBOWY ,01 15, ,842 3, , i wiecej 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej SAMOCHÓD OSOBOWY do 1399 do nie nie nie nie 0,05% ,02 9,04 45, ,042 3, ,03142 SAMOCHÓD OSOBOWY nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie 0,30% ,15 54,26 275, ,25 19, ,18849 SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie 0,00% ,00 SAMOCHÓD OSOBOWYINNE INNE nie nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY do 1399 do nie nie nie nie 0,08% ,04 15,07 76, ,403 5, ,05236 SAMOCHÓD OSOBOWY NADB NA DB 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 7 nie nie nie 2,08% ,04 379, , ,78 118, ,3177 SAMOCHÓD OSOBOWYINNENA INNE NA nie nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NA NA nie 7 nie nie nie 11,94% , , , ,9 679, ,751 (PROPAN_BUTA NA nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NA SAMOCHÓD OSOBOWY nie 7 nie nie nie (PROPAN_BUTA do 1399 nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY do 1399 SAMOCHÓD OSOBOWY nie nie nie nie 9,94% , , , ,7 646, ,304 SPRĘŻONY nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY SPRĘŻONY NA nie nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY NA SAMOCHÓD OSOBOWYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie 0,53% ,26 96,47 490, ,78 34, , nie nie nie nie 0,21% ,11 SAMOCHÓD OSOBOWY ,19 199, ,847 14, ,13613 SPRĘŻONY do nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY do 1399 SAMOCHÓD OSOBOWY NA NA nie nie nie nie 0,56% ,28 102,49 521, ,14 36, ,356 SPRĘŻONY do nie nie nie nie 0,00% ,00 SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY do i wiecej 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej SAMOCHÓD OSOBOWY do 1399 do 1399 nie 7 nie nie nie 0,02% ,01 3,01 15, ,7205 0, , SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 7 nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NA NA nie nie nie nie 4,53% ,26 825, , ,5 294, ,869 SAMOCHÓD OSOBOWYINNENAdo 1399 INNE NA do 1399 nie nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 7,30% , , , ,8 474, ,629 ENERGIA SAMOCHÓD OSOBOWYENERGIA ELEKTRYCZNANAdo 1399 NA do 1399 nie nie nie nie 0 0 0,00% ,00 ELEKTRYCZNA ENERGIA SAMOCHÓD OSOBOWYENERGIA ELEKTRYCZNA2000 i wiecej 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie ELEKTRYCZNA SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 7 nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY 2000 i wiecej 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie 0,86% ,43 156,76 797, ,39 55, ,5445 SAMOCHÓD OSOBOWYINNEdo 1399 INNE do nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWYNA NA nie nie nie nie 5,95% , , , , ,77 SAMOCHÓD OSOBOWY NADB NA DB 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWYINNENADB INNE NA DB nie nie nie nie nie nie nie nie nie 0,23% ,12 SAMOCHÓD OSOBOWY ,20 214, ,528 15, ,14661 SAMOCHÓD OSOBOWY do 1399 do nie nie nie nie 4,51% ,25 822, , ,8 293, ,859 SAMOCHÓD OSOBOWY nie 7 nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NAdo 1399 NA do nie nie nie nie 0,45% ,22 81,39 413, ,38 29, ,2827 SAMOCHÓD OSOBOWY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie 0,05% ,02 9,04 45, ,042 3, ,03142 SAMOCHÓD OSOBOWY NAdo 1399 NA do 1399 nie 7 nie nie nie 0,58% ,29 105,51 536, ,22 32, ,9216

11 SPRĘŻONY 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY 2000 i wiecej SAMOCHÓD OSOBOWYNAdo 1399 NA do nie nie nie nie 10,03% , , , ,1 651, ,356 SPRĘŻONY do nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY do 1399 SPRĘŻONY nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY (PROPAN_BUTA NA do 1399 nie nie 29 nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY NAdo 1399 SPRĘŻONY 2000 i wiecej 8 nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY SPRĘŻONY 2000 i wiecej SAMOCHÓD OSOBOWYdo 1399 do nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWY nie 7 nie nie nie ENERGIA SAMOCHÓD OSOBOWYENERGIA ELEKTRYCZNANADB NA DB nie nie nie nie 0 ELEKTRYCZNA SAMOCHÓD OSOBOWYBIODIESELNA BIODIESEL NA nie nie nie nie nie SAMOCHÓD OSOBOWYINNENA2000 i wiecej INNE NA 2000 i wiecej nie nie nie nie nie 0,21% ,11 39,19 199, ENERGIA SAMOCHÓD OSOBOWYENERGIA ELEKTRYCZNA nie nie nie nie ELEKTRYCZNA SAMOCHÓD SANITARNY NA NA SAMOCHÓD SANITARNY ,02% ,01 3,01 15, ,261 2, , SAMOCHÓD SANITARNY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD SANITARNY NA NA nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD SANITARNYNAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SANITARNYNA NA SAMOCHÓD SANITARNY NA NA SAMOCHÓD SANITARNY do 1399 do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SANITARNY SAMOCHÓD SANITARNY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SANITARNY 2000 i wiecej 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY NAdo 1399 NA do 1399 nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY NA NA SAMOCHÓD SPECJALNYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,03% ,02 6,03 15, ,261 2, , SAMOCHÓD SPECJALNY 2000 i wiecej 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY SAMOCHÓD SPECJALNY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,00% ,00 SAMOCHÓD SPECJALNY nie 15 nie nie nie 0,03% ,02 6,03 15, ,4011 2, , SAMOCHÓD SPECJALNY do 1399 do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY NA NA nie 15 nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY NAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNYINNENA2000 i wiecej INNE NA 2000 i wiecej nie nie nie nie nie SAMOCHÓD SPECJALNY SAMOCHÓD SPECJALNY NA NA SAMOCHÓD SPECJALNY SAMOCHÓD SPECJALNY NA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej nie 15 nie nie nie 0,31% ,16 57,28 145, ,31 19, ,05643 SAMOCHÓD SPECJALNY 2000 i wiecej 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,02% ,01 3,01 7, ,6307 1, , SAMOCHÓD SPECJALNYNA NA SAMOCHODOWY INNY NAdo 1399 NA do 1399 nie 15 nie nie nie SAMOCHODOWY INNYNAdo 1399 NA do ,5 nie nie nie nie 0,00% ,00 SAMOCHODOWY INNYNA2000 i wiecej NA 2000 i wiecej 18,5 nie nie nie nie 0,05% ,02 9,04 22, ,892 3, , , ,

12 OŚWIETLENIE ULICZNE Kategoria drogi publicznej Klasa drogi publicznej Numer drogi publicznej Klasa oświetlenia drogi CE Technologia oświetleniowa Moc punktu świetlnego [W] Ilość punktów w danej technologii Moc całkowita [kw] Roczne zużycie Roczny koszt [zł] Emisja roczna [Mg CO2/rok] , ,432

13 Formularz OZE Moc OZE Zużycie własne elektrycznej Roczna produkcja Właściciel Lokalizacja Typ OZE Ilość urządzeń Moc zainstalowana Jednostka Ilość Jednostka Energii elektrycznej Energii cieplnej Chłodu Ilość Jednostka Ilość Jednostka Ilość Jednostka

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2 Warszawa, 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW BAZA DANYCH OPRACOWANA NA POTRZEBY INWENTARYZACJI POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Zamawiający: Adres: Faks: Telefon: Adres email: Gmina Łaszczów ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 SPIS ARKUSZY 01 Metodyka inwentaryzacji końcowego zużycia energii 02 Metodyka inwentaryzacji emisji CO 2 03 Wybór wskaźników emisji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Poręba,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica

Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Baza danych zużycia energii i emisji w gminie Koprzywnica Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koprzywnica 2015-01-01 1. Budynki gminne Lp. Nazwa budynku Numer licznika Energia elektryczna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu)

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki KRAJOWY ADMINISTRATOR SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2004 Warszawa, Styczeń 2007 W niniejszym pliku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 W niniejszym opracowaniu zamieszczono tabele, zawierające

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z

Zakup. wartość w tys. wartość w tys. Nazwa nosnika energii Lp. Kod ilość. (bez podatku. VAT) Węgiel kamienny energetyczny z GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 28, -925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 523577 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Bardziej szczegółowo

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO str. 1 2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO SPIS TREŚCI: 1. Zapotrzebowanie na ciepło stan istniejący 2 1.1 Pokrycie zapotrzebowania na ciepło na terenie gminy Tarnów Opolski 2 1.2 Zestawienie kosztów jednostkowych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014

G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Edycja badania: rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Regon jednostki (firmy): 00052357700000 Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIASTA HELU PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Dziennik Ustaw 2 Poz. 2527 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2527) Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

03. Gospodarka cieplna

03. Gospodarka cieplna 03. Gospodarka cieplna 3.1. Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący... 1 3.2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 3 3.3. Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany... 6 3.4. Prognozowana

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r.

I Kongres Ekologii Powietrza. Kielce, r. I Kongres Ekologii Powietrza Kielce, 28.02.2019r. Podejmowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza: 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 2. Montaż instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji?

Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji? Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji emisji? Warsztaty szkoleniowe Warszawa 04.04.2013 Łukasz Polakowski 1 Inwentaryzacja emisji 100% 90% 80% 70% 60% 50% Gospodarwstwa domowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Boleszkowice Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Dyrektywa Unii Europejskiej 2012/27/UE oraz Ustawa o efektywności energetycznej obligują przedsiębiorstwa: - zatrudniające

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo