PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR I BAZA EMISJI CO2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z ELEMENTAMI MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Miasta Legnicy na lata

2 Karta informacyjna - inwentaryzacja Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere miasta Legnicy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Opis Opis zawartości dokumentu Zestawie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Chrakterystyka Podstawowe informacje statystyczne dotyczące miasta En. elektryczna Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 En. elektryczna wykr. Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz Zużycie gazu oraz emisja CO 2 w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz wykr. Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO 2 w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Ruch lokalny Tranzyt Transport wykr. Ciepło Ciepło wykr. Emisja CO 2 generowana przez ruch lokalny na tere miasta w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Natęże ruchu oraz Emisja CO 2 na drogach tranzytowych przebiegających przez teren miasta w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Zużycie paliw opałowych oraz ciepła sieciowego oraz emisja CO 2 w roku 2006, 2014 i prognoza na rok 2020 Wykresy obrazujące emisję CO 2 generowaną przez wykorzysta ciepła sieciowego oraz spala paliw opałowych Ob. publ. Zestawie obiektów publicznych wraz z informacją o generowanej emisji CO 2 Oświetle Bilans Informacja o emisji CO 2 generowanej porzez zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe Łączne zestawie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii oraz sektory w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 i obliczm statystycznej emisji na 1 mieszkańca miasta.

3 Wskaźniki Zestawie wskaźników Wskaźnik na rok 2006 Wskaźnik na rok 2014 Jednostka Energia elek. 0,226 0,226 Mg CO 2 /GJ Energia elek. 0,812 0,812 Mg CO 2 /MWh Źrodło Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Węgiel 0, ,09271 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Olej opałowy 0, ,07659 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,03612 GJ/m3 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,05582 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Ciepło sieciowe 0,09 0,09 Mg CO 2 /GJ Informacje o wielkości zaczyszczeń w. Gaz ciekły (LPG) 0, ,04731 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0, ,06244 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0,562 0,562 t/m3 Rozporządze Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Benzyna 0, ,0448 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE)

4 Wskaźniki Zestawie wskaźników Wskaźnik na rok 2006 Wskaźnik na rok 2014 Jednostka Benzyna 0, ,06861 Mg CO 2 /GJ Benzyna 0,72 0,72 t/m3 Olej napędowy 0, ,04333 GJ/kg Olej napędowy 0, ,07333 Mg CO 2 /GJ Olej napędowy 0,82 0,82 t/m3 Samochody osobowe g CO 2 /km Samochody dostawcze g CO 2 /km Samochody ciężarowe g CO 2 /km Samochody ciężarowe z naczepą g CO 2 /km Autobusy g CO 2 /km Źrodło Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Charakterystyka beznyny, PKN ORLEN, Bezolowiowa95.aspx Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawniami do Emisji (KOBiZE) Charakterystyka oleju napędowego, PKN ORLEN, OlejNapedowyEkodieselUltra.aspx Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW)

5 Charakterystyka miasta Horyzont czasowy Rok Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkańcy ,434% Mieszkańcy Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkańców Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkania ,547% Mieszkania Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Liczba mieszkań Liczba nowych mieszkań Rok Nowe mieszkania średnioroczna wartość 293,40 Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku Liczba nowych mieszkań

6 Charakterystyka miasta Ogólna powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok Powierzchnia Powierzchnia ,673% mieszkań mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań na tere miasta Prognoza powierzchni mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m2] Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] ednia powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza średj powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok średnia powierzchnia 61,7 62,2 62,4 62,5 62,6 62,7 62,8 62,9 62,8 62,8 62, ,1 82,2 82,3 2,778% średnia powierzchnia 82,3 63,1 63,1 63,0 63,0 63,0 63,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Średnia powierzchnia mieszkań na tere miasta Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza średj powierzchni mieszkań Prognoza średj powierzchni mieszkań [m2] Średnia powierzchnia mieszkań [m2] ejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Rok średnioroczny trend zmian Rok liczba podmiotów ,770% liczba podmiotów Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tere miasta Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tere miasta Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Zarejestrowane podmioty gospodarcze

7 Energia elektryczna - zużycie i emisja rok 2006 Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] A ,285 0, ,82 B , ,80 C ,68 0, ,16 G ,17 0, , , ,59 rok 2014 Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] A bd ,745 0, ,21 B bd , ,61 C bd 67193,55 0, ,16 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia energii została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzenowania na energię elektryczną jako 2,68% rocz. Źródła: 1. Jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne UE racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych?, Prof. Władysław Mielczarski - Politechnika Łódzka, European Energy Institute, Centrum Informacji o Rynku Energii. 2. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy. G bd 82872,05 0, ,10 29% , , ,08 38% ,66 rok prognoza Grupa taryfowa Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] A bd ,31 0, ,31 B bd ,41 0, ,08 C bd 78748,58 0, ,85 G bd 97123,25 0, , , ,33 rok prognoza Prognoza do roku % 67193,55 19% 82872, Rok Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] ,94 0, , ,00 0, ,08 Zestawie ,25 0, ,35 rok Zużycie [MWh] Emisja [Mg CO 2] ,24 0, , , , ,59 0, , , , ,16 0, , , , ,03 0, , ,55 0, ,33

8 Energia elektryczna - zużycie i emisja - wykresy Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] z tytułu zużycia energii elektrycznej ,00 Zużycie energii elektrycznej [MWh] , , , , , , ,000 G C B A , , , , , , ,00 G C B A 0,000 rok 2006 rok 2014 rok prognoza 0,00 rok 2006 rok 2014 rok prognoza , , , , , ,00 Prognoza zużycia energii elektrycznej [MWh] 0, rok prognoza rok 2014 rok 2006 Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] 0, , , , , , , , , ,00 G C A B

9 Emisja z ruchu lokalnego rok 2006 Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Śred spala [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,52 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, ,00 665,52 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,51 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , , LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,48 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,34 42 LPG 0, ,321 0,047 0, ,99 2 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,56 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, , ,81 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 63 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,97 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,11 specjalne 1 LPG 0, ,125 0,047 0, ,46 20 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,32 Samochody 23 3 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,68 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 2 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,34 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,15 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 934,54 44, ,49 Ciągniki rolnicze 307 SUMA Liczba pojazdów Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [t/m3] Ruch lokalny - emisja Średni czas pracy [h/rok] Śred spala [dm3/h] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 4 Benzyna 0, ,00 0,045 0, , Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,77 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna , , Diesel , LPG 1 844,67

10 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Śred spala [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 336 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,00 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, , ,50 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,30 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,28 99 LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,55 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,83 10 LPG 0, ,321 0,047 0, ,09 2 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,46 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, , ,53 2 LPG 0, ,278 0,047 0, ,73 59 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,04 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,10 specjalne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, , ,14 12 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,55 Samochody 14 2 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,95 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 27,50 1 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,54 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,67 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, , ,21 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni czas Śred Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji pracy spala [t/m3] [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] [h/rok] [dm3/h] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 8 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,14 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,08 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna , ,07 SUMA Diesel , LPG 423,79

11 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [t/m3] Średni przebieg [km/rok] Śred spala [dm3/km] wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 323 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,72 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, , ,17 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,37 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,77 95 LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,45 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,21 9 LPG 0, ,321 0,047 0, ,97 1 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,63 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, , ,37 1 LPG 0, ,278 0,047 0, ,14 56 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,27 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,73 specjalne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, , ,00 11 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,50 Samochody 12 1 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,00 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 7,51 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,24 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, , ,24 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni czas Śred Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji pracy spala [t/m3] [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] [h/rok] [dm3/h] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 7 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,88 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,14 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna , ,40 SUMA Diesel , LPG 402,92

12 Ruch tranzytowy - emisja 3 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Dobowa liczba Dobowa liczba pojazdów w roku pojazdów w roku Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2006 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza ,00 11, , , , ,00 11,20 17,74 24,71 29,78 (dostawcze) ,00 11,20 672,07 919,80 996,65 bez przycz ,00 11,20 537,16 734,00 798,39 z przycz ,00 11, , , ,90 Autobusy ,00 11,20 134,29 183,96 224,43 Ciągniki rolnicze ,00 11,20 14,72 18,40 22, , , , , , , , Dobowa liczba Dobowa liczba pojazdów w roku pojazdów w roku Dobowa liczba Dobowa liczba pojazdów w roku pojazdów w roku Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Dł. Drogi [km] Emisja CO2 [Mg CO2] w 2006 roku Emisja CO2 [Mg CO2] w 2006 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza ,00 10,60 6,96 10,45 12, ,00 10,60 13,93 17,41 20, , , , , , , ,72 Dobowa liczba Dobowa liczba pojazdów w roku pojazdów w roku Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO2 [Mg CO2] w 2006 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Rodzaj paliwa Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2006 roku L. pojazdów w roku Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku L. pojazdów w roku 2014 Emisja CO2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza 1000 mieszkańców Sam. Osobowe ,00 4,30 919, , ,62 rok 2006 rok 2014 rok 2020 Motocykle ,00 4,30 5,35 7,30 8, ,00 4,30 108,30 148,16 160,40 bez przycz ,00 4,30 56,50 77,69 84,05 z przycz ,00 4,30 322,06 442,13 563,61 Autobusy ,00 4,30 25,43 34,61 42,38 Ciągniki rolnicze ,00 4,30 0,00 0,00 0, , , , , , , ,81 Numer drogi Dobowa liczba pojazdów Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Numer drogi , , , , , , , , , , , , , , ,36 Emisja w transporcie Sam. Osobowe ,00 20, , , ,79 Tranzyt 71019, , ,36 Motocykle ,00 20,00 27,16 37,34 45,26 Transport lokalny 4041, , ,34 Lekkie samochody ciężarowe ,00 20, , , , , , ,70 Samochody bez przycz ,00 20, , , ,57 ciężarowe z przycz ,00 20, , , ,43 Autobusy ,00 20,00 473,04 650,43 794,97 Ciągniki rolnicze ,00 20,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,84 Liczba pojazdów Sam. Osobowe ,00 10, , , ,29 Benzyna Motocykle ,00 10,60 13,79 18,59 22,79 Diesel Lekkie samochody ciężarowe ,00 10,60 294,04 403,15 436,42 LPG Samochody bez przycz ,00 10,60 208,93 285,53 309, ciężarowe z przycz ,00 10, , , ,23 Autobusy Ciągniki rolnicze Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe Metodologia prognozy: Prognoza natężenia ruchu na drogach tranzytowych została przeprowadzona w oparciu o zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, stanowiący załącznik numer 2 do opracowania pn. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Źródła: 1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 r. oraz Generalny Pomiar Ruchu 2005 r. 2. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, 3. Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu, Liczba pojazdów na Liczba pojazdów L. pojazdów w roku 2020

13 Transport - emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku % Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku % 20% Benzyna 42% Diesel LPG 58% Benzyna Diesel LPG 78% Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku prognoza 42% 0% 58% Benzyna Diesel LPG , , , , , , , , ,00 0,00 Ruch lokalny - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Emisja z ruchu lokalnego rok 2006 Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Ciągniki rolnicze Ciągniki samochodowe Samochody sanitarne Samochody specjalne Autobusy Sam. Ciężarowe Sam. Osobowe Motocykle

14 Transport - emisja - wykresy , , , , , , , , , , , ,99 0, , , , , , ,

15 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja Struktura wykorzystania paliw 2006 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] ciepło systemowe 19,24 ciepło systemowe 19, ,97 0, ,97 gaz 16,61 gaz 16, ,89 0, ,55 węgiel i ekogroszek 64,15 węgiel i ekogroszek 64, ,21 0, ,69 SUMA , ,20 Zapotrzebowa na energię cieplną 2014 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] zapotrzebowa na energię 0,894 ciepło systemowe , [GJ/m2] 19,24 0, ,86 zapotrzebowa na energię 0,821 gaz 2014 [GJ/m2] 16, ,31 0, ,13 Ogólne zapotrzebowa na ,07 węgiel i ekogroszek energię w roku 2006 r. [GJ] 64, ,28 0, ,08 Ogólne zapotrzebowa na energię w roku 2014 r. [GJ] ,81 SUMA , ,07 Ogólne zapotrzebowa na energię w roku 2020 r. [GJ] ,73 Potrzeby cieplne Prognoza % zaspokajane z danego wskaźnik emisji rodzaju paliwa [GJ] [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] ciepło systemowe 19, ,72 0, ,06 gaz 16, ,65 0, ,54 węgiel i ekogroszek 64, ,36 0, ,58 SUMA , ,18

16 System ciepłowniczy - charakterystyka odbiorców 2006 Liczba odbiorców Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MgCO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] 0,29 SUMA bd ,57 0, , Liczba odbiorców Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MgCO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] 0, Budynki mieszkalne wielorodzinne bd ,54 0, ,34 0, Budynki mieszkalne jednorodzinne bd 6 769,76 0, ,28 0, Podmioty usługowe bd ,19 0, ,54 0, Budynki użyteczności publicznej bd ,09 0, ,60 0, Podmioty produkcyjne bd ,82 0, ,71 0, Pozostałe bd ,41 0, ,29 SUMA , , Prognoza Liczba odbiorców Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MgCO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Budynki mieszkalne wielorodzinne bd ,08 0, ,44 Budynki mieszkalne jednorodzinne bd 7 047,69 0, ,29 Podmioty usługowe bd ,01 0, ,57 Budynki użyteczności publicznej bd ,40 0, ,36 Podmioty produkcyjne bd ,88 0, ,91 Pozostałe bd ,24 0, ,74 SUMA , ,31

17 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne ,00 Zapotrzebowa na energię cieplną [GJ] ,00 64,15% 19,24% 16,61% , ,00 ciepło systemowe gaz ,00 węgiel i ekogroszek 0,00 Ogólne zapotrzebowa Ogólne zapotrzebowa Ogólne zapotrzebowa na energię w roku 2006 r. na energię w roku 2014 r. na energię w roku 2020 r. [GJ] [GJ] [GJ] Zapotrzebowa na energię cieplną , , , , ,00 Struktura pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną [GJ] , , , , ,00 Emisja generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną [Mg CO2] Prognoza Prognoza ciepło systemowe gaz węgiel i ekogroszek ciepło systemowe gaz węgiel i ekogroszek

18 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Struktura zużycia ciepła sieciowego wg energii pobieranej przez odbiorców 19% 2% 7% Budynki mieszkalne wielorodzinne Budynki mieszkalne jednorodzinne Podmioty usługowe 1% 6% 65% Budynki użyteczności publicznej Podmioty produkcyjne Pozostałe

19 Gaz - zużycie i emisja rok 2006 Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i usługi SUMA rok 2014 Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i usługi SUMA rok prognoza Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i usługi SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja CO2 [Mg CO2/GJ] [Mg CO2] , ,51 0, , , ,38 0, , , ,65 0, , , ,54 0, ,87 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja CO2 [Mg CO2/GJ] [Mg CO2] , ,09 0, , , ,86 0, , , ,92 0, , , ,87 0, ,88 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji Emisja CO2 [Mg CO2/GJ] [Mg CO2] , ,08 0, , , ,15 0, , , ,99 0, , , ,21 0, ,00 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia gazu została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W części opracowania zatytułowanej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzebnowania na paliwa gazowe w latach na 1,57% rocz. Źródła: 1. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 2. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 1, Prognoza do roku 2020 Rok Faktyczne Prognozowane wskaźnik w gospodarstwach w handlu i zużycie gazu zużycie gazu w przemyśle [GJ] emisji [Mg Emisja [Mg CO 2 ] domowych [GJ] usługach [GJ] [GJ] ogółem [GJ] CO2/GJ] , , , ,65 0, , , , , ,92 0, , , , , ,30 0, , , , , ,22 0, , , , , ,33 0, , , , , ,28 0, , , , , ,75 0, , , , , ,42 0, ,42

20 Gaz - zużycie i emisja - wykresy , , ,00 Emisja CO2 [Mg CO2] z tytułu zużycia gazu , , ,00 Zużycie gazu [Nm3] , ,00 Handel i usługi Przemysł , ,00 Handel i usługi Przemysł ,00 Gospodarstwa domowe ,00 Gospodarstwa domowe , ,00 0,00 rok 2006 rok 2014 rok prognoza 0,00 rok 2006 rok 2014 rok prognoza Prognoza zużycia gazu [GJ] Prognoza zużycia gazu [GJ] , , , , , , , , , , ,00 0, Faktyczne zużycie gazu [GJ] Prognozowane zużycie gazu ogółem [GJ] , ,00 0, w gospodarstwach domowych [GJ] w przemyśle [GJ] w handlu i usługach [GJ]

21 Gaz - zużycie i emisja - wykresy rok prognoza rok 2014 Handel i usługi Przemysł Gospodarstwa domowe rok , , ,00

22 System oświetlenia ulicznego Charakterystyka systemu oświetleniowego Ilość opraw Roczny czas Zużycie energii wskaźnik emisji świecenia [MWh] [MG CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2] ,29 0, ,68 SUMA 4 237, ,68

23 Obiekty publiczne - zestawie Lp Podmiot Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Scena na Nowym Świecie, Nowy Świat 19 oraz Hutników 210F, Lrgnica Diecezja Legnicka, ul. Jana Pawła II 1, Legnica Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliw opałowych Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Zainteresowa inwestycjami (termomodernizacja, montaż OZE) 4500,00 111,70 0, ,00 zł ciepło sieciowe 1862,70 0, ,00 zł 90,70 bd termomodernizacja 2291,00 18,26 0, ,00 zł gaz sieciowy 130,65 0, ,00 zł 14,83 7, ,46 129,93 0, ,43 zł gaz sieciowy 8348,42 0, ,13 zł 105,50 466,01 pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne 4 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica Szkolne Schronisko 5 Młodzieżowe, ul. Jordana 17, Legnica Szkoła Podstawowa nr 9, ul. 6 Marynarska 31, Legnica Miejskie Przedszkole nr 13, 7 ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A, Legnica 8 Galeria Sztuki, Pl. Katedralny 1/1, Legnica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 9 ul. Lotnicza 26, Legnica Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. 10 Grunwaldzka 2-20, Legnica Szkoła Podstawowa nr 19, 11 Al.. Rzeczypospolitej 129, Legnica Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 12 Legnicy, ul. Radosna 17, Legnica 13 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1, Legnica Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1, ul. 14 Wrocławska 183 A, Legnica II Liceum Ogólnokształcące w 15 Legnicy, ul. Zielona 17A 4226,00 72,67 0, ,67 zł ciepło sieciowe 1279,10 0, ,03 zł 59,01 115, ,70 36,24 0, ,59 zł ciepło sieciowe 577,40 0, ,21 zł 29,43 51, ,82 172,93 0, ,78 zł ciepło sieciowe 2920,45 0, ,96 zł 140,42 262, ,00 9,13 0, ,67 zł ciepło sieciowe 1595,80 0, ,32 zł 7,41 143,62 521,59 bd bd bd ciepło sieciowe 392,22 0,09 bd bd 35, ,50 78,86 0, ,75 zł ciepło sieciowe 1556,40 0, ,85 zł 64,03 140, ,06 64,33 0, ,37 zł ciepło sieciowe 2579,00 0, ,86 zł 52,23 232, ,00 47,78 0, ,79 zł ciepło sieciowe 1259,50 0, ,50 zł 38,80 113, ,71 107,24 0, ,55 zł ciepło sieciowe 2214,60 0, ,62 zł 87,08 199, ,00 592,00 0, ,73 zł ciepło sieciowe 4783,00 0, ,94 zł 480,70 430,47 717,16 3,98 0, ,85 zł gaz sieciowy bd 0,06 bd 3,22 bd 3796,20 83,08 0, ,24 zł ciepło sieciowe 1664,30 0, ,30 zł 67,30 149,79 termomodernizacja 16 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47, Legnica 5312,10 70,98 0, ,16 zł ciepło sieciowe 2376,60 0, ,20 zł 57,49 213,89

24 Obiekty publiczne - zestawie Lp Podmiot Gimnazjum nr 5, ul. Chojnowska 100, Legnica Zespół Szkół Muzycznych ul. Chojnowska 2, Legnica Zespół Szkół Muzycznych, ul. Roosevelta 26, Legnica Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Szewczenki 10, Legnica Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, Legnica Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Mazowiecka 3, Legnica Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliw opałowych Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Zainteresowa inwestycjami (termomodernizacja, montaż OZE) 3255,90 48,09 0, ,70 zł ciepło sieciowe 1049,80 0, ,52 zł 38,96 94, ,13 33,77 0, ,96 zł ciepło sieciowe 788,91 0, ,12 zł 27,36 71,00 691,30 5,60 0, ,,60 węgiel 571,20 0, ,80 zł 4,54 55, ,00 47,26 0, ,86 zł ciepło sieciowe 1470,50 0, ,52 zł 38,28 132, ,00 86,59 0, ,84 zł olej opałowy 2284,80 0, ,00 zł 70,14 174, ,85 822,80 0, ,91 zł ciepło sieciowe 5311,50 0, ,15 zł 666,47 478,04 termomodernizacja 23 Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy, Al.. M.J. Piłsudskiego 3, Legnica Gimnazjum nr 4, im. Świętej Jadwigi Śląskiej ul. Marii 24 Skłodowskiej Curie 1A, Legnica 2833,00 42,81 0, ,16 zł ciepło sieciowe 1193,70 0, ,19 zł 34,67 107,43 gaz sieciowy 34,06 0, ,59 zł bd 1, ,00 39,11 0, ,00 zł ciepło sieciowe 1443,43 0, ,00 zł 31,68 129,91 25 Miejskie Przedszkole nr 7, ul. 201,00 7,68 0, ,12 zł węgiel 122,13 0, ,21 zł 6,22 11,97 termomodernizacja Słubicka 1, Legnica 26 Miejskie Przedszkole nr 18, ul. Staffa 6, Legnica 1502,60 18,15 0, ,25 zł ciepło sieciowe 1279,58 0, ,79 zł 14,70 115,16 27 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22, ,00 87,50 0, ,12 zł ciepło sieciowe 3772,10 0, ,30 zł 71,05 339,49 termomodernizacja Legnica 28 Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych, ul. Skarbka 7193,60 66,59 0, ,08 zł ciepło sieciowe 1529,00 0, ,35 zł 54,07 137,61 4, Legnica 29 Miejskie Przedszkole nr 10 w Legnicy, ul. Gwarna ,00 16,62 0, ,84 zł ciepło sieciowe 4249,70 0, ,78 zł 13,46 382,47 30 Miejska Izba Wytrzeźwień Legnica, ul. Jaworzyńska 153, Legnica 1946,26 13,34 0, ,00 zł gaz sieciowy 276,93 0, ,00 zł 10,80 15,23 Miejskie Prezdszkole nr 9, ul. 31 Ciołkowskiego 1, Legnica brak danych 36,26 0, ,21 zł gaz sieciowy 26,55 0, ,15 zł 29,37 1,46

25 Obiekty publiczne - zestawie Lp Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliw opałowych Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Zainteresowa inwestycjami (termomodernizacja, montaż OZE) I Liceum Ogólnokszłatcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, pl. Klasztorny 7, Legnica 6459,10 52,53 0, ,61 zł ciepło sieciowe 2113,59 0, ,79 zł 42,55 190,22 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Grabskiego 5, Legnica 3089,00 54,69 0, ,91 zł brak danych brak danych bd brak danych 44,30 bd Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Legnicy, ul. Bracka 46, Legnica 1047,00 4,80 0, ,50 zł olej opałowy 574,34 0, ,00 zł 3,89 43,99 Miejskie Prezdszkole nr 1 w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 128, Legnica 1279,00 8,64 0, ,65 zł gaz sieciowy 729,99 0, ,25 zł 7,00 40,15 Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Góralska 23/25, Legnica 856,00 12,85 0, ,47 zł gaz sieciowy 276,53 0, ,40 zł 10,41 15,21 Miejskie Przedszkole nr 9, ul. Ciołkowskiego 1, Legnica brak danych 36,26 0, ,21 zł gaz sieciowy 26,55 0, ,48 zł 1,46 ciepło sieciowe 532,42 0, ,15 zł 29,37 47,92 Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32, Legnica 831,50 71,89 0, ,20 zł energia elektryczna bd bd bd 58,23 bd Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głogowska 50, Legnica 930,80 19,19 0, ,69 zł węgiel 1088,00 0, ,00 zł 15,54 106,62 Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, Legnica 1655,20 73,68 0, ,30 zł ciepło sieciowe 693,80 0, ,84 zł 59,68 bd Miejskie Przedszkole nr 2 w Legnicy, Władysława Reymonta Zespół Szkół 1, Technicznych Legnicai 498,00 40,94 0, ,26 zł ciepło sieciowe 541,21 0, ,79 zł 33,16 487,09 Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144, Legnica 5176,10 96,92 0, ,95 zł ciepło sieciowe 4797,00 0, ,00 zł 78, ,30 Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Rataja 24, Legnica 701,90 4,94 0, ,88 zł gaz sieciowy 424,77 0, ,16 zł 4,00 23,36 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, pl. Słowiański 5, Legnica 2860,70 70,39 0, ,00 zł ciepło sieciowe 11295,60 0, ,00 zł 57, , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr2 w Legnicy Zarząd Dróg Miejskich ul. Wojska Polskiego 10, Legnica 492,39 24,63 0, ,89 zł ciepło sieciowe 283,25 0, ,88 zł 19,95 25,49 542,40 9,51 0, ,89 zł ciepło sieciowe 1405,10 0, ,91 zł 7,70 126,46

26 Obiekty publiczne - zestawie Lp Podmiot Straż Miejska w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3, Legnica Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy - Baseny kąpielowe, ul. Radosna, Legnica Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy - Zespół basenów kąpielowych, ul. Stroma 3a, w Legnicy Dyrekcja OSiR ul. N.M.Panny 7, Legnica OSiR - Hala Sportowa, ul. Lotnicza 52, Legnica OSiR - Hala Sportowa, ul. Sejmowa 3a, Legnica OSiR - Hala Sportowa, ul. Głogowska 16, Legnica OSiR Kąpielisko "Kormoran" ul. Kąpielowa 1, Legnica OSiR -Korty tenisowe, ul. Stadion Sportowy, al. Orla Białego, Legnica OSiR -Korty tenisowe, ul. Ogrodowa 45, Legnica Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliw opałowych Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Zainteresowa inwestycjami (termomodernizacja, montaż OZE) 815,00 72,14 0,81 ciepło sieciowe 246,25 0, ,00 zł 58,44 22,16 90,00 1,13 0,81 793,80 zł bd bd bd bd 0,92 bd 360,00 8,06 0, ,50 zł bd bd bd bd 6,52 bd 168,00 1,00 0, ,00 zł energia elektryczna 12,45 0, ,40 zł 0,81 1, ,00 23,10 0, ,20 zł ciepło sieciowe 891,00 0, ,27 zł 18,71 80, ,90 54,76 0, ,12 zł ciepło sieciowe 941,00 0, ,70 zł 44,35 84, ,00 2,00 0, ,00 zł ciepło sieciowe 268,00 0, ,96 zł 1,62 24, ,00 16,37 0, ,44 zł energia elektryczna bd bd bd 13,26 bd 142,00 2,03 0, ,10 zł bd bd bd bd 1,65 bd 2653,39 264,34 0, ,70 zł gaz sieciowy 1889,35 0, ,16 zł 214,12 170, , ,53 zł 3241, ,63

27 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Ściegiennego jednorodzinny , Jagiellońska jednorodzinny ,00 zł 21,672 1, Bratkowa 22 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Złotoryjska jednorodzinny , ,00 zł 54,4 5, Złotoryjska jednorodzinny , Nowy Świat 8 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Witkiewicza 5 jednorodzinny , Plater jednorodzinny ,00 zł 27,2 2, Rycerska jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Łukasińskiego jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Chojnowska jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Piastowska 29 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Sierocińska jednorodzinny ,00 zł , Akacjowa jednorodzinny , ,00 zł 54,4 5, Prusa jednorodzinny , ,00 zł 54,4 5, Akacjowa 96 jednorodzinny , ,00 zł , Ścinawska 2a jednorodzinny , ,00 zł 54,4 5, Kazimierza Wielkiego jednorodzinny 61, ,00 zł 28,896 1, Bracka 4 jednorodzinny , ,00 zł 81,6 7, Sokolska 11 jednorodzinny , ,00 zł 54,4 5, Kwiatowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Tulipanowa 40 jednorodzinny , Brzoskwiniowa 12 jednorodzinny ,4 5, Brzoskwiniowa 14 jednorodzinny ,6 7, Kilińskiego 53 jednorodzinny x ,00 zł 26 Palmowa 28 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Pszeniczna jednorodzinny x ,00 zł 28 Wiązowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 3, , Dębowa jednorodzinny ,5 x ,00 zł 68 6,30428

28 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 1 Ściegiennego jednorodzinny 2 Jagiellońska jednorodzinny 3 Bratkowa 22 jednorodzinny 4 Złotoryjska jednorodzinny 5 Złotoryjska jednorodzinny 6 Nowy Świat 8 jednorodzinny 7 Witkiewicza 5 jednorodzinny 8 Plater jednorodzinny 9 Rycerska jednorodzinny 10 Łukasińskiego jednorodzinny 11 Chojnowska jednorodzinny 12 Piastowska 29 jednorodzinny 13 Sierocińska jednorodzinny 14 Akacjowa jednorodzinny 15 Prusa jednorodzinny 16 Akacjowa 96 jednorodzinny 17 Ścinawska 2a jednorodzinny 18 Kazimierza Wielkiego jednorodzinny 19 Bracka 4 jednorodzinny 20 Sokolska 11 jednorodzinny 21 Kwiatowa jednorodzinny 22 Tulipanowa 40 jednorodzinny 23 Brzoskwiniowa 12 jednorodzinny 24 Brzoskwiniowa 14 jednorodzinny 25 Kilińskiego 53 jednorodzinny 26 Palmowa 28 jednorodzinny 27 Pszeniczna jednorodzinny 28 Wiązowa jednorodzinny 29 Dębowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE samochód cena biletu, nowoczesny tabor samochód samochód samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń, cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń pieszo pieszo cena biletu cena biletu samochód samochód komunikacja za darmo pompa ciepła samochód samochód samochód samochód rower cena biletu samochód samochód cena biletu, większa liczba połączeń pieszo cena biletu samochód samochód cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość pieszo samochód cena biletu pieszo cena biletu samochód samochód samochód samochód nowoczesny tabor, wieksza ilosć połaczeń samochód samochód samochód samochód cena biletu Montaż OZE Podróże na tere Miasta, Sposób dotarcia do miejsca pracy samochód cena biletu samochód Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? połaczeń połaczeń Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor

29 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Dębowa jednorodzinny x ,00 zł 81,6 7, Topolowa jednorodzinny ,00 zł , Poprzeczna jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Zamiejska jednorodzinny x ,00 zł , Zammiejska jednorodzinny ,00 zł 81,6 1,0836 7, jednorodzinny x ,00 zł 36 Kilińskiego 41 jednorodzinny x ,00 zł 37 Rybnicka 6 jednorodzinny x ,00 zł 38 Rybnicka 11 jednorodzinny x 39 Katowicka 1 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Katowicka 2 jednorodzinny x ,00 zł 41 Katowicka 8 jednorodzinny x ,00 zł 42 Katowicka 12 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Katowicka 14 jednorodzinny x ,00 zł 44 Marynarska 28 jednorodzinny x ,00 zł 45 Marynarska 32 jednorodzinny x ,00 zł 46 Marynarska 44 jednorodzinny x ,00 zł 47 Marynarska 42 jednorodzinny 90 3 x ,00 zł 48 Kilińskiego 31 jednorodzinny ,00 zł 49 Marynarska 40 jednorodzinny x ,00 zł 50 Kilińskigo 57 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Groszkowa jednorodzinny , , Stokrotek jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Stokrotek jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Stokrotek jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Stokrotek 4 jednorodzinny x ,00 zł 56 Stokrotek jednorodzinny x ,00 zł 57 Stokrotek 8 jednorodzinny x ,00 zł 58 Stokrotek jednorodzinny ,00 zł 59 Pigwowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Pigwowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Pigwowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Pigwowa 1 jednorodzinny ,00 zł 163,2 15, Pigwowa jednorodzinny x ,00 zł 64 Pigwowa jednorodzinny x ,00 zł 65 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 66 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 67 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 68 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 69 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 70 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł

30 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 30 Dębowa jednorodzinny 31 Topolowa jednorodzinny 32 Poprzeczna jednorodzinny 33 Zamiejska jednorodzinny 34 Zammiejska jednorodzinny 35 jednorodzinny 36 Kilińskiego 41 jednorodzinny 37 Rybnicka 6 jednorodzinny 38 Rybnicka 11 jednorodzinny 39 Katowicka 1 jednorodzinny 40 Katowicka 2 jednorodzinny 41 Katowicka 8 jednorodzinny 42 Katowicka 12 jednorodzinny 43 Katowicka 14 jednorodzinny 44 Marynarska 28 jednorodzinny 45 Marynarska 32 jednorodzinny 46 Marynarska 44 jednorodzinny 47 Marynarska 42 jednorodzinny 48 Kilińskiego 31 jednorodzinny 49 Marynarska 40 jednorodzinny 50 Kilińskigo 57 jednorodzinny 51 Groszkowa jednorodzinny 52 Stokrotek jednorodzinny 53 Stokrotek jednorodzinny 54 Stokrotek jednorodzinny 55 Stokrotek 4 jednorodzinny 56 Stokrotek jednorodzinny 57 Stokrotek 8 jednorodzinny 58 Stokrotek jednorodzinny 59 Pigwowa jednorodzinny 60 Pigwowa jednorodzinny 61 Pigwowa jednorodzinny 62 Pigwowa 1 jednorodzinny 63 Pigwowa jednorodzinny 64 Pigwowa jednorodzinny 65 Rumiankowa jednorodzinny 66 Rumiankowa jednorodzinny 67 Rumiankowa jednorodzinny 68 Rumiankowa jednorodzinny 69 Rumiankowa jednorodzinny 70 Rumiankowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy, rower,, Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? połaczeń cena biletu Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? rower większa ilość połaczeń, rower cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń pieszo większa ilość połączeń komunikcja miejska samochód samochód samochód cena biletu, rower samochód samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód bliżej przystanek rower smochód większa ilość połaczeń rower rower cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń rower samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń

31 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 72 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 73 Rumiankowa jednorodzinny 90 1 x ,00 zł 74 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 75 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 76 Rumiankowa 39 jednorodzinny x ,00 zł 77 Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Rumiankowa 52 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa 88 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa 60 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa 56 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 89 Limbowa jednorodzinny x ,00 zł 90 Limbowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Limbowa 1 jednorodzinny x ,00 zł 92 Limbowa 17 jednorodzinny x ,00 zł 93 Cedrowa jednorodzinny x ,00 zł 94 Cedrowa 9 jednorodzinny x ,00 zł 95 Cedrowa 9a jednorodzinny x ,00 zł 96 Skrajna 31 jednorodzinny x ,00 zł 97 Skrajna 34 jednorodzinny x ,00 zł 98 Skrajna 39 jednorodzinny x ,00 zł 99 Skrajna jednorodzinny x ,00 zł 100 Skrajna 45 jednorodzinny x ,00 zł 101 Skrajna jednorodzinny x ,00 zł 54,4 5, Skrajna jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Skrajna 29 jednorodzinny , ,8 3, Skrajna jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Skrajna jednorodzinny x ,00 zł 81,6 7, Skrajna jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Skrajna jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Wysockiego jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Rumiankowa 14 jednorodzinny Rumiankowa 38 jednorodzinny x Rumiankowa 12 jednorodzinny x 4000

32 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 71 Rumiankowa jednorodzinny 72 Rumiankowa jednorodzinny 73 Rumiankowa jednorodzinny 74 Rumiankowa jednorodzinny 75 Rumiankowa jednorodzinny 76 Rumiankowa 39 jednorodzinny 77 Rumiankowa jednorodzinny 78 Rumiankowa 52 jednorodzinny 79 Rumiankowa jednorodzinny 80 Rumiankowa jednorodzinny 81 Rumiankowa jednorodzinny 82 Rumiankowa 88 jednorodzinny 83 Rumiankowa jednorodzinny 84 Rumiankowa 60 jednorodzinny 85 Rumiankowa jednorodzinny 86 Rumiankowa 56 jednorodzinny 87 Rumiankowa jednorodzinny 88 Rumiankowa jednorodzinny 89 Limbowa jednorodzinny 90 Limbowa jednorodzinny 91 Limbowa 1 jednorodzinny 92 Limbowa 17 jednorodzinny 93 Cedrowa jednorodzinny 94 Cedrowa 9 jednorodzinny 95 Cedrowa 9a jednorodzinny 96 Skrajna 31 jednorodzinny 97 Skrajna 34 jednorodzinny 98 Skrajna 39 jednorodzinny 99 Skrajna jednorodzinny 100 Skrajna 45 jednorodzinny 101 Skrajna jednorodzinny 102 Skrajna jednorodzinny 103 Skrajna 29 jednorodzinny 104 Skrajna jednorodzinny 105 Skrajna jednorodzinny 106 Skrajna jednorodzinny 107 Skrajna jednorodzinny 108 Wysockiego jednorodzinny 109 Rumiankowa 14 jednorodzinny 110 Rumiankowa 38 jednorodzinny 111 Rumiankowa 12 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód pieszo większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód pieszo większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód rower samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód

33 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Rumiankowa 17 jednorodzinny x 113 Rumiankowa 19 jednorodzinny Rumiankowa 9 jednorodzinny ,8 10, Rumiankowa 3 jednorodzinny x ,00 zł 116 Rumiankowa 7 jednorodzinny , Aleja Czerwonych Maków 25 jednorodzinny x Aleja Czerwonych Maków 20 jednorodzinny x ,00 zł 119 Aleja Czerwonych Maków 26 jednorodzinny ,00 zł 120 Aleja Czerwonych Maków 24 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Południowa 2 jednorodzinny ,00 zł 27,2 2, Południowa 6 jednorodzinny , Południowa 14 jednorodzinny x ,00 zł 124 Południowa 25 jednorodzinny , Południowa 27 jednorodzinny x ,00 zł 126 Południowa 21 jednorodzinny ,00 zł 127 Południowa 17 jednorodzinny Południowa 15 jednorodzinny x Południowa 13 jednorodzinny ,00 zł 27,2 2, Południowa 11 jednorodzinny ,5 1 40,8 3, Południowa 9 jednorodzinny Południowa 5 jednorodzinny x ,00 zł 133 Fiołkowa 65 jednorodzinny x Goździkowa 4 jednorodzinny Goździkowa 16 jednorodzinny ,2 2, Goździkowa 2 jednorodzinny x 137 Goździkowa 20 jednorodzinny ,6 7, Goździkowa 25 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Goździkowa 21 jednorodzinny , ,00 zł 40,8 3, Orzechowa 5 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Orzechowa 18 jednorodzinny ,4 5, Orzechowa 12 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Orzechowa 10 jednorodzinny ,00 zł 145 Palmowa 4 jednorodzinny ,00 zł 43, Storczykowa 32 jednorodzinny x Wiśniowa 8 jednorodzinny ,00 zł 148 Wiśniowa 25 jednorodzinny , , Wiśniowa 6 jednorodzinny ,5 8 40,8 3, Wiśniowa 20 jednorodzinny , Wiśniowa 8a jednorodzinny x ,00 zł 152 Wiśniowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Brzoskwiniowa jednorodzinny x x ,00 zł

34 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 112 Rumiankowa 17 jednorodzinny 113 Rumiankowa 19 jednorodzinny 114 Rumiankowa 9 jednorodzinny 115 Rumiankowa 3 jednorodzinny 116 Rumiankowa 7 jednorodzinny 117 Aleja Czerwonych Maków 25 jednorodzinny 118 Aleja Czerwonych Maków 20 jednorodzinny 119 Aleja Czerwonych Maków 26 jednorodzinny 120 Aleja Czerwonych Maków 24 jednorodzinny 121 Południowa 2 jednorodzinny 122 Południowa 6 jednorodzinny 123 Południowa 14 jednorodzinny 124 Południowa 25 jednorodzinny 125 Południowa 27 jednorodzinny 126 Południowa 21 jednorodzinny 127 Południowa 17 jednorodzinny 128 Południowa 15 jednorodzinny 129 Południowa 13 jednorodzinny 130 Południowa 11 jednorodzinny 131 Południowa 9 jednorodzinny 132 Południowa 5 jednorodzinny 133 Fiołkowa 65 jednorodzinny 134 Goździkowa 4 jednorodzinny 135 Goździkowa 16 jednorodzinny 136 Goździkowa 2 jednorodzinny 137 Goździkowa 20 jednorodzinny 138 Goździkowa 25 jednorodzinny 139 Goździkowa 21 jednorodzinny 141 Orzechowa 5 jednorodzinny 142 Orzechowa 18 jednorodzinny 143 Orzechowa 12 jednorodzinny 144 Orzechowa 10 jednorodzinny 145 Palmowa 4 jednorodzinny 146 Storczykowa 32 jednorodzinny 147 Wiśniowa 8 jednorodzinny 148 Wiśniowa 25 jednorodzinny 149 Wiśniowa 6 jednorodzinny 150 Wiśniowa 20 jednorodzinny 151 Wiśniowa 8a jednorodzinny 152 Wiśniowa jednorodzinny 153 Brzoskwiniowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń rower rower samochód większa ilość połaczeń, cena biletu samochód cena biletu pieszo pieszo częstsze kursy samochód pieszo cena biletu samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód cena biletu większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu, rower samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń

35 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Fiołkowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Fiołkowa 3 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Topolowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Topolowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Topolowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Limbowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Limbowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Limbowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Limbowa jednorodzinny x ,00 zł 108,8 10, Limbowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Poprzeczna jednorodzinny x ,00 zł 54,4 5, Poprzeczna jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Nowowiejska jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Nowowiejska jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Nowowiejska jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Skrajna jednorodzinny x ,00 zł 170 Skrajna jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Skrajna jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Cedrowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Cedrowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Cedrowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Opolska jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Opolska jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Opolska jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Wysockiego jednorodzinny x ,00 zł 179 Olkuska 9 jednorodzinny x ,00 zł 180 Olkuska 1 jednorodzinny x ,00 zł 181 Olkuska 4 jednorodzinny x ,00 zł 182 Olkuska 15 jednorodzinny x ,00 zł 183 Janowska 3 jednorodzinny x ,00 zł 184 Janowska 12 jednorodzinny x ,00 zł 185 Janowska 6 jednorodzinny x ,00 zł 186 Janowska 9 jednorodzinny x ,00 zł 187 Janowska 2 jednorodzinny x ,00 zł 188 Janowska 7 jednorodzinny x ,00 zł 189 Chorzowska 4 jednorodzinny 80 4 x ,00 zł 190 Chorzowska 1 jednorodzinny 80 2 x ,00 zł 191 Sosnowiecka 2 jednorodzinny 80 4 x ,00 zł 192 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 193 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 194 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 163,2 15,130272

36 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 154 Fiołkowa jednorodzinny 155 Fiołkowa 3 jednorodzinny 156 Topolowa jednorodzinny 157 Topolowa jednorodzinny 158 Topolowa jednorodzinny 159 Limbowa jednorodzinny 160 Limbowa jednorodzinny 161 Limbowa jednorodzinny 162 Limbowa jednorodzinny 163 Limbowa jednorodzinny 164 Poprzeczna jednorodzinny 165 Poprzeczna jednorodzinny 166 Nowowiejska jednorodzinny 167 Nowowiejska jednorodzinny 168 Nowowiejska jednorodzinny 169 Skrajna jednorodzinny 170 Skrajna jednorodzinny 171 Skrajna jednorodzinny 172 Cedrowa jednorodzinny 173 Cedrowa jednorodzinny 174 Cedrowa jednorodzinny 175 Opolska jednorodzinny 176 Opolska jednorodzinny 177 Opolska jednorodzinny 178 Wysockiego jednorodzinny 179 Olkuska 9 jednorodzinny 180 Olkuska 1 jednorodzinny 181 Olkuska 4 jednorodzinny 182 Olkuska 15 jednorodzinny 183 Janowska 3 jednorodzinny 184 Janowska 12 jednorodzinny 185 Janowska 6 jednorodzinny 186 Janowska 9 jednorodzinny 187 Janowska 2 jednorodzinny 188 Janowska 7 jednorodzinny 189 Chorzowska 4 jednorodzinny 190 Chorzowska 1 jednorodzinny 191 Sosnowiecka 2 jednorodzinny 192 Fiołkowa jednorodzinny 193 Fiołkowa jednorodzinny 194 Fiołkowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód cena biletu samochód pieszo cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń rower większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń rower pieszo cena biletu samochód samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu rower pieszo większa ilość połaczeń samochód samochód nic samochód samochód nic komunikcja miejska, cena biletu rower większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu rower samochód połaczeń rower samochód cena biletu rower samochód nic rower samochód komunikcja miejska, komunikcja miejska komunikacja komunikacja miejska, rower miejska połaczeń cena biletu cena biletu cena biletu rower, pieszo cena biletu, samochód samochód cena biletu połaczeń samochód samochód cena biletu

37 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł , Fiołkowa jednorodzinny x 3 000,00 zł 197 Fiołkowa jednorodzinny x Fiołkowa 79 jednorodzinny x x 1 800,00 zł 199 Fiołkowa 81 jednorodzinny x ,00 zł 200 Fiołkowa 76 jednorodzinny x ,00 zł 201 Fiołkowa 105 jednorodzinny 90 4 x ,00 zł 202 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 203 Fiołkowa 88 jednorodzinny 5 x ,00 zł 204 Fiołkowa 96 jednorodzinny 80 4 x ,00 zł 205 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 206 Dębowa 3 jednorodzinny x ,00 zł 207 Dębowa 23 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Dębowa 27 jednorodzinny x ,00 zł 54,4 5, Dębowa jednorodzinny ,6 7, Dębowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Dębowa 44 jednorodzinny ,5 600,00 zł 68 6, Brzoskwiniowa 13 jednorodzinny ,00 zł 50, Brzoskwiniowa 16 jednorodzinny ,00 zł 214 Tulipanowa 15 jednorodzinny x x ,00 zł 215 Tulipanowa 4 jednorodzinny x ,00 zł 216 Aleja Czerwonych Maków jednorodzinny x ,00 zł 217 Aleja Czerwonych Maków jednorodzinny x ,00 zł 218 Orzechowa jednorodzinny x ,00 zł 219 Orzechowa 21 jednorodzinny x ,00 zł 163,2 15, Orzechowa jednorodzinny x ,00 zł 221 Orzechowa jednorodzinny ,00 zł , Orzechowa 22 jednorodzinny x ,00 zł 223 Storczykowa jednorodzinny x ,00 zł 190,4 17, Storczykowa 17 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Storczykowa 15 jednorodzinny x ,4 5, Morelowa 5 jednorodzinny x 54,4 5, Morelowa jednorodzinny x ,00 zł 228 Morelowa jednorodzinny x ,00 zł 229 Bratkowa 2 jednorodzinny ,00 zł , Janowska 31 jednorodzinny x ,00 zł 231 Janowska 26 jednorodzinny x ,00 zł 232 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Janowska 23 jednorodzinny ,00 zł 234 Raciborska 10 jednorodzinny x ,00 zł 235 Raciborska 4 jednorodzinny x ,00 zł

38 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 195 Fiołkowa jednorodzinny 196 Fiołkowa jednorodzinny 197 Fiołkowa jednorodzinny 198 Fiołkowa 79 jednorodzinny 199 Fiołkowa 81 jednorodzinny 200 Fiołkowa 76 jednorodzinny 201 Fiołkowa 105 jednorodzinny 202 Fiołkowa jednorodzinny 203 Fiołkowa 88 jednorodzinny 204 Fiołkowa 96 jednorodzinny 205 Fiołkowa jednorodzinny 206 Dębowa 3 jednorodzinny 207 Dębowa 23 jednorodzinny 208 Dębowa 27 jednorodzinny 209 Dębowa jednorodzinny 210 Dębowa jednorodzinny 211 Dębowa 44 jednorodzinny 212 Brzoskwiniowa 13 jednorodzinny 213 Brzoskwiniowa 16 jednorodzinny 214 Tulipanowa 15 jednorodzinny 215 Tulipanowa 4 jednorodzinny 216 Aleja Czerwonych Maków jednorodzinny 217 Aleja Czerwonych Maków jednorodzinny 218 Orzechowa jednorodzinny 219 Orzechowa 21 jednorodzinny 220 Orzechowa jednorodzinny 221 Orzechowa jednorodzinny 222 Orzechowa 22 jednorodzinny 223 Storczykowa jednorodzinny 224 Storczykowa 17 jednorodzinny 225 Storczykowa 15 jednorodzinny 226 Morelowa 5 jednorodzinny 227 Morelowa jednorodzinny 228 Morelowa jednorodzinny 229 Bratkowa 2 jednorodzinny 230 Janowska 31 jednorodzinny 231 Janowska 26 jednorodzinny 232 jednorodzinny 233 Janowska 23 jednorodzinny 234 Raciborska 10 jednorodzinny 235 Raciborska 4 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń,, samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód pieszo większa ilość połaczeń połaczeń większa ilość połaczeń rower pociag większa ilość połaczeń, samochód połaczeń połączeń większa ilość połaczeń połączeń większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód połączeń samochód samochód samochód samochód komunikacka miejska cena biletu, nowoczesny tabor większa ilość połaczeń połączeń rower cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń komunikaccja miejska połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód połączeń komunikacja połączeń samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód

39 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Raciborska 8 jednorodzinny x ,00 zł 237 Raciborska 14 jednorodzinny x ,00 zł 238 Raciborska 27 jednorodzinny x ,00 zł 239 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 240 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 241 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 242 Fiołkowa jednorodzinny 80 1 x ,00 zł 243 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 244 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 245 Fiołkowa 83 jednorodzinny ,00 zł 246 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 247 Fiołkowa 42 jednorodzinny x ,00 zł 248 Fiołkowa jednorodzinny x ,00 zł 249 Fiołkowa jednorodzinny ,00 zł , Fiołkowa jednorodzinny x x ,00 zł 251 Fiołkowa 39 jednorodzinny x ,00 zł 252 Fiołkowa 35 jednorodzinny x ,00 zł 253 Palmowa 23 jednorodzinny ,4 10,836 5, Palmowa 14 jednorodzinny 70 1 x 255 Orzechowa 30 jednorodzinny x ,00 zł 256 Paalmowa 20 jednorodzinny Palmowa 18 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Palmowa 18a jednorodzinny x x 259 Palmowa 27 jednorodzinny ,2 2, Palmowa 17 jednorodzinny ,2 2, Palmowa 24 jednorodzinny x ,00 zł 81,6 7, Tulipanowa 6 jednorodzinny x 263 Morelowa 48 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Morelowa 36 jednorodzinny , Morelowa 24 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Morelowa 6 jednorodzinny ,4 5, Jśminowa 12 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 14 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Jaśminowa 16 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 18 jednorodzinny ,00 zł 163,2 15, Jaśminowa 22 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Liliowa 14 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Południowa 3 jednorodzinny x ,00 zł 274 Liliowa 1 jednorodzinny x 3 000,00 zł 275 Liliowa 3 jednorodzinny , Liliowa 5 jednorodzinny x 4000

40 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 236 Raciborska 8 jednorodzinny 237 Raciborska 14 jednorodzinny 238 Raciborska 27 jednorodzinny 239 Fiołkowa jednorodzinny 240 Fiołkowa jednorodzinny 241 Fiołkowa jednorodzinny 242 Fiołkowa jednorodzinny 243 Fiołkowa jednorodzinny 244 Fiołkowa jednorodzinny 245 Fiołkowa 83 jednorodzinny 246 Fiołkowa jednorodzinny 247 Fiołkowa 42 jednorodzinny 248 Fiołkowa jednorodzinny 249 Fiołkowa jednorodzinny 250 Fiołkowa jednorodzinny 251 Fiołkowa 39 jednorodzinny 252 Fiołkowa 35 jednorodzinny 253 Palmowa 23 jednorodzinny 254 Palmowa 14 jednorodzinny 255 Orzechowa 30 jednorodzinny 256 Paalmowa 20 jednorodzinny 257 Palmowa 18 jednorodzinny 258 Palmowa 18a jednorodzinny 259 Palmowa 27 jednorodzinny 260 Palmowa 17 jednorodzinny 261 Palmowa 24 jednorodzinny 262 Tulipanowa 6 jednorodzinny 263 Morelowa 48 jednorodzinny 264 Morelowa 36 jednorodzinny 265 Morelowa 24 jednorodzinny 266 Morelowa 6 jednorodzinny 267 Jśminowa 12 jednorodzinny 268 Jaśminowa 14 jednorodzinny 269 Jaśminowa 16 jednorodzinny 270 Jaśminowa 18 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta, Sposób dotarcia do miejsca pracy samochód Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? połączeń Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód samochód samochód rower samochód samochód połączeń samochód samochód nic samochód samochód samochód połączeń połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń samochód samochód połączeń samochód samochód samochód samochód samochód połączeń połączeń połączeń samochód samochód, rower połączeń samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń komunikacka miejska połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń cena biletu samochód samochód, rower połączeń połączeń cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń 271 Jaśminowa 22 jednorodzinny 272 Liliowa 14 jednorodzinny 273 Południowa 3 jednorodzinny 274 Liliowa 1 jednorodzinny 275 Liliowa 3 jednorodzinny 276 Liliowa 5 jednorodzinny nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód

41 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Wysockiego jednorodzinny ,00 zł 65, Topolowa jednorodzinny , ,00 zł 95,2 8, Topolowa jednorodzinny , ,00 zł 68 6, Nowowiejska jednorodzinny x ,00 zł 81,6 7, Nowowiejska jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Sosnowiecka 3 jednorodzinny 85 3 x ,00 zł 283 Nowowiejska jednorodzinny x ,00 zł 284 Nowowiejska 4 jednorodzinny x ,00 zł 285 Raciborska 7 jednorodzinny x ,00 zł 286 Raciborska 17 jednorodzinny ,00 zł 287 Raciborska 9 jednorodzinny x ,00 zł 288 Raciborska 24 jednorodzinny , Raciborska 28 jednorodzinny ,00 zł 0, Janowska 26b jednorodzinny , ,00 zł 68 6, Janowska 30 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Janowska 32 jednorodzinny ,5 68 6, Janowska 34 jednorodzinny x ,00 zł 54,4 5, Raciborska 1 jednorodzinny x ,00 zł 295 Zabrzańska 13 jednorodzinny x ,00 zł 296 Liliowa 7 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Liliowa 2 jednorodzinny x Liliowa 11 jednorodzinny ,00 zł 14, Liliowa 8 jednorodzinny x Daktylowa 12 jednorodzinny x 54,4 5, Daktylowa 7 jednorodzinny x Daktylowa 8 jednorodzinny x Bratkowa jednorodzinny ,8 10, Brzoskwiniowa 4 jednorodzinny ,6 7, Brzoskwiniowa 8 jednorodzinny ,00 zł 306 Chabrowa 1 jednorodzinny Chabrowa 13 jednorodzinny ,00 zł 308 Chabrowa 14 jednorodzinny x Chabrowa 17 jednorodzinny ,6 7, Chabrowa 2 jednorodzinny ,8 10, Chabrowa 4 jednorodzinny x ,00 zł 312 Chabrowa 6 jednorodzinny x Chabrowa 8 jednorodzinny x Chorzowska 3 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Goździkowa jednorodzinny x ,00 zł 316 Goździkowa jednorodzinny x ,00 zł 317 Goździkowa jednorodzinny ,00 zł 163,2 15,130272

42 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 277 Wysockiego jednorodzinny 278 Topolowa jednorodzinny 279 Topolowa jednorodzinny 280 Nowowiejska jednorodzinny 281 Nowowiejska jednorodzinny 282 Sosnowiecka 3 jednorodzinny 283 Nowowiejska jednorodzinny 284 Nowowiejska 4 jednorodzinny 285 Raciborska 7 jednorodzinny 286 Raciborska 17 jednorodzinny 287 Raciborska 9 jednorodzinny 288 Raciborska 24 jednorodzinny 289 Raciborska 28 jednorodzinny 290 Janowska 26b jednorodzinny 291 Janowska 30 jednorodzinny 292 Janowska 32 jednorodzinny 293 Janowska 34 jednorodzinny 294 Raciborska 1 jednorodzinny 295 Zabrzańska 13 jednorodzinny 296 Liliowa 7 jednorodzinny 297 Liliowa 2 jednorodzinny 298 Liliowa 11 jednorodzinny 299 Liliowa 8 jednorodzinny 300 Daktylowa 12 jednorodzinny 301 Daktylowa 7 jednorodzinny 302 Daktylowa 8 jednorodzinny 303 Bratkowa jednorodzinny 304 Brzoskwiniowa 4 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? cena biletu samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń pieszo nic samochód samochód cena biletu samochód samochód połaczeń, nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód nic samochód samochód połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód nic samochód samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu,, rower rower połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód darmowe bilety 305 Brzoskwiniowa 8 jednorodzinny 306 Chabrowa 1 jednorodzinny 307 Chabrowa 13 jednorodzinny 308 Chabrowa 14 jednorodzinny 309 Chabrowa 17 jednorodzinny 310 Chabrowa 2 jednorodzinny 311 Chabrowa 4 jednorodzinny 312 Chabrowa 6 jednorodzinny 313 Chabrowa 8 jednorodzinny 314 Chorzowska 3 jednorodzinny 315 Goździkowa jednorodzinny 316 Goździkowa jednorodzinny 317 Goździkowa jednorodzinny samochód samohód nic samochód samochód połączeń samochód samochód nic samochód cena biletu komunikcja miejska komunikcja miejska większa ilość połączeń, zła koordynacja samochód samochód komunikcja miejska komunikcja miejska samochód samochód samochód samochód nic samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu

43 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Goździkowa jednorodzinny x ,00 zł 108,8 10, Goździkowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Goździkowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Goździkowa jednorodzinny x ,00 zł 322 Goździkowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Goździkowa jednorodzinny x ,00 zł 324 Goździkowa 45 jednorodzinny x ,00 zł 325 Goździkowa 51 jednorodzinny x ,00 zł 326 Goździkowa 53 jednorodzinny x ,00 zł 327 Groszkowa jednorodzinny x ,00 zł 328 Groszkowa 1 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Groszkowa 2 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Groszkowa 3 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Groszkowa 4 jednorodzinny x ,00 zł 332 Groszkowa 8 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Janowska 28A jednorodzinny , ,00 zł 68 6, Janowska 33 jednorodzinny x ,00 zł 335 Janowska 5 jednorodzinny x ,00 zł 336 Jaśminowa jednorodzinny x ,00 zł 337 Jaśminowa jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Jaśminowa jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Jaśminowa 10 jednorodzinny ,00 zł 17,99 1, Jaśminowa 11 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 13 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Jaśminowa 15 jednorodzinny ,00 zł 108,8 10, Jaśminowa 19 jednorodzinny ,00 zł , Jaśminowa 20 jednorodzinny ,00 zł , Jaśminowa 21 jednorodzinny ,00 zł 1,0794 0, Jaśminowa 23 jednorodzinny ,00 zł 1,0794 0, Jaśminowa 24 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 3 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 7 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Jaśminowa 8 jednorodzinny x ,00 zł 351 Jaśminowa 9 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Katowicka 11 jednorodzinny x 353 Katowicka 23 jednorodzinny Katowicka 27 jednorodzinny x ,00 zł 355 Katowicka 5 jednorodzinny x x 356 Kilińskiego 17a jednorodzinny x ,00 zł 357 Kilińskiego 19 jednorodzinny x ,00 zł 358 Kilińskiego 23 jednorodzinny x ,00 zł

44 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 318 Goździkowa jednorodzinny 319 Goździkowa jednorodzinny 320 Goździkowa jednorodzinny 321 Goździkowa jednorodzinny 322 Goździkowa jednorodzinny 323 Goździkowa jednorodzinny 324 Goździkowa 45 jednorodzinny 325 Goździkowa 51 jednorodzinny 326 Goździkowa 53 jednorodzinny 327 Groszkowa jednorodzinny 328 Groszkowa 1 jednorodzinny 329 Groszkowa 2 jednorodzinny 330 Groszkowa 3 jednorodzinny 331 Groszkowa 4 jednorodzinny 332 Groszkowa 8 jednorodzinny 333 Janowska 28A jednorodzinny 334 Janowska 33 jednorodzinny 335 Janowska 5 jednorodzinny 336 Jaśminowa jednorodzinny 337 Jaśminowa jednorodzinny 338 Jaśminowa jednorodzinny 339 Jaśminowa 10 jednorodzinny 340 Jaśminowa 11 jednorodzinny 341 Jaśminowa 13 jednorodzinny 342 Jaśminowa 15 jednorodzinny 343 Jaśminowa 19 jednorodzinny 344 Jaśminowa 20 jednorodzinny 345 Jaśminowa 21 jednorodzinny 346 Jaśminowa 23 jednorodzinny 347 Jaśminowa 24 jednorodzinny 348 Jaśminowa 3 jednorodzinny 349 Jaśminowa 7 jednorodzinny 350 Jaśminowa 8 jednorodzinny 351 Jaśminowa 9 jednorodzinny 352 Katowicka 11 jednorodzinny 353 Katowicka 23 jednorodzinny 354 Katowicka 27 jednorodzinny 355 Katowicka 5 jednorodzinny 356 Kilińskiego 17a jednorodzinny 357 Kilińskiego 19 jednorodzinny 358 Kilińskiego 23 jednorodzinny samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód samochód połączeń samochód samochód nic samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń, bliższe połącze samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód komunikcja miejska samochód samochód samochód samochód większa ilość połączeń samochód cena biletu samochód cena biletu rower samochód, samochód cena biletu samochód samochód samochód większa ilość połczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód połączeń samochód samochód nic

45 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Kilińskiego 29 jednorodzinny x ,00 zł 360 Kilińskiego 33 jednorodzinny ,00 zł 361 Kilińskiego 37 jednorodzinny x 362 Kilińskiego 55 jednorodzinny x ,00 zł 363 Konwaliowa 2 jednorodzinny , ,00 zł 35,36 3, Konwaliowa 4 jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Konwaliowa 6 jednorodzinny Konwaliowa 7 jednorodzinny ,00 zł 367 Konwaliowa 8 jednorodzinny ,6 7, Konwaliowa 9 jednorodzinny x ,00 zł 370 Marynarska 44 jednorodzinny x ,00 zł 371 Marynarska 48 jednorodzinny x ,00 zł 372 Marynarska 50 jednorodzinny x Mikołowska 8 jednorodzinny x ,00 zł 374 Mikołowska 8 jednorodzinny x ,00 zł 375 Mikołowska 9 jednorodzinny 90 2 x ,00 zł 376 Mikołowska 11 jednorodzinny x ,00 zł 377 Mikołowska 14 jednorodzinny x ,00 zł 378 Olkuska 10 jednorodzinny ,00 zł 379 Olkuska 12 jednorodzinny x ,00 zł 380 Olkuska 13 jednorodzinny ,00 zł 381 Olkuska 16 jednorodzinny x ,00 zł 382 Olkuska 17 jednorodzinny x ,00 zł 383 Olkuska 7 jednorodzinny x ,00 zł 384 Palmowa 11 jednorodzinny ,00 zł 22,4875 1, Palmowa 22 jednorodzinny ,6 7, Pszczyńska 3 jednorodzinny x Raciborska 20 jednorodzinny x ,00 zł 388 Raciborska 39 jednorodzinny x ,00 zł 389 Raciborska39 jednorodzinny ,00 zł 390 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 391 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 392 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 393 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 394 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 395 Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7,565136

46 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 359 Kilińskiego 29 jednorodzinny 360 Kilińskiego 33 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta, pieszo Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 361 Kilińskiego 37 jednorodzinny 362 Kilińskiego 55 jednorodzinny 363 Konwaliowa 2 jednorodzinny 364 Konwaliowa 4 jednorodzinny 365 Konwaliowa 6 jednorodzinny 366 Konwaliowa 7 jednorodzinny 367 Konwaliowa 8 jednorodzinny 368 Konwaliowa 9 jednorodzinny 370 Marynarska 44 jednorodzinny 371 Marynarska 48 jednorodzinny 372 Marynarska 50 jednorodzinny 373 Mikołowska 8 jednorodzinny 374 Mikołowska 8 jednorodzinny 375 Mikołowska 9 jednorodzinny 376 Mikołowska 11 jednorodzinny 377 Mikołowska 14 jednorodzinny 378 Olkuska 10 jednorodzinny 379 Olkuska 12 jednorodzinny 380 Olkuska 13 jednorodzinny 381 Olkuska 16 jednorodzinny 382 Olkuska 17 jednorodzinny 383 Olkuska 7 jednorodzinny 384 Palmowa 11 jednorodzinny 385 Palmowa 22 jednorodzinny 386 Pszczyńska 3 jednorodzinny 387 Raciborska 20 jednorodzinny 388 Raciborska 39 jednorodzinny 389 Raciborska39 jednorodzinny 390 Rumiankowa jednorodzinny 391 Rumiankowa jednorodzinny 392 Rumiankowa jednorodzinny 393 Rumiankowa jednorodzinny 394 Rumiankowa jednorodzinny 395 Rumiankowa jednorodzinny 396 Rumiankowa jednorodzinny 397 Rumiankowa jednorodzinny 398 Rumiankowa jednorodzinny skuter skuter cena biletu samochód samochód cena biletu komunikcja miejska samochód połączeń samochód samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód większa ilość połąceń samochód samochód dogodność przystanków samochód samochód samochód samochód komunikcja miejska, komunikcja miejska, cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość cena blietu samochód samochód nic samochód pieszo, komunikacja, samochód samochód komunikcja miejska, rower komunikacja miesjska komunikacja miesjska cena biletu cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość samochód większa ilość połączeń samochód cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość samochód bezpłatne bilety samochód cena biletu rower samochód samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połączeń, darmowe bilety cena bilet, większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód

47 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 400 Rumiankowa jednorodzinny x x ,00 zł 401 Rumiankowa jednorodzinny x ,00 zł 402 Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa jednorodzinny ,00 zł 81,6 7, Rumiankowa 10 jednorodzinny ,00 zł 22,4875 1, Rumiankowa 32 jednorodzinny ,00 zł 407 Rumiankowa 40 jednorodzinny x 408 Rumiankowa 55 jednorodzinny x ,00 zł 409 Rumiankowa 67 jednorodzinny x ,00 zł 410 Rumiankowa 68 jednorodzinny ,00 zł 54,4 5, Rumiankowa 69 jednorodzinny x ,00 zł 412 Rumiankowa 71 jednorodzinny x x ,00 zł 413 Rumiankowa 72 jednorodzinny x ,00 zł 414 Rumiankowa 8 jednorodzinny ,99 1, Rumiankowa 80 jednorodzinny x ,00 zł 416 Rumiankowa 74 jednorodzinny x ,00 zł 417 Sosnowiecka 4 jednorodzinny 85 2 x ,00 zł 418 Sosnowiecka 6 jednorodzinny ,00 zł 5, , Stokrotek 5 jednorodzinny ,00 zł 420 Stokrotek 7 jednorodzinny x ,00 zł 421 Storczykowa 2 jednorodzinny ,00 zł 422 Tyska 2 jednorodzinny x ,00 zł 423 Tyska 4 jednorodzinny x ,00 zł 424 Tyska 6 jednorodzinny x ,00 zł 425 Zabrzańska 12 jednorodzinny ,00 zł 426 Zabrzańska 14 jednorodzinny x ,00 zł 427 Zabrzańska 19 jednorodzinny x ,00 zł 428 Zabrzańska 2 jednorodzinny 140 x ,00 zł 429 Zabrzańska 31 jednorodzinny ,00 zł 430 Zabrzańska 35 jednorodzinny x ,00 zł 431 Zabrzańska 6 jednorodzinny x ,00 zł 432 Żołrska 1 jednorodzinny x ,00 zł 433 Żołrska 11 jednorodzinny x ,00 zł 434 Żołrska 3 jednorodzinny 85 2 x ,00 zł 435 jednorodzinny ,00 zł 436 jednorodzinny ,00 zł 437 Chłapowskiego 27/9 jednorodzinny , ,44 zł 38,9412 2,

48 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 399 Rumiankowa jednorodzinny 400 Rumiankowa jednorodzinny 401 Rumiankowa jednorodzinny 402 Rumiankowa jednorodzinny 403 Rumiankowa jednorodzinny 404 Rumiankowa jednorodzinny 405 Rumiankowa 10 jednorodzinny 406 Rumiankowa 32 jednorodzinny 407 Rumiankowa 40 jednorodzinny 408 Rumiankowa 55 jednorodzinny 409 Rumiankowa 67 jednorodzinny 410 Rumiankowa 68 jednorodzinny 411 Rumiankowa 69 jednorodzinny 412 Rumiankowa 71 jednorodzinny 413 Rumiankowa 72 jednorodzinny 414 Rumiankowa 8 jednorodzinny 415 Rumiankowa 80 jednorodzinny 416 Rumiankowa 74 jednorodzinny 417 Sosnowiecka 4 jednorodzinny 418 Sosnowiecka 6 jednorodzinny 419 Stokrotek 5 jednorodzinny 420 Stokrotek 7 jednorodzinny 421 Storczykowa 2 jednorodzinny 422 Tyska 2 jednorodzinny samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połczeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód amochód połączeń samochód samochód nic komunikcja miejska cena biletów, nowoczesny tabor, większa ilość samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena bilet, większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena bileta samochód samochód połączeń, częste kursy, samochód samochód większa iość połczeń samochód samochód cena biletu rower samochód cena biletu rower, pieszo większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń samochod samochód większa ilość polączeń samochód samochód połączeń 423 Tyska 4 jednorodzinny cena biletu 424 Tyska 6 jednorodzinny, rower, pieszo 425 Zabrzańska 12 jednorodzinny 426 Zabrzańska 14 jednorodzinny 427 Zabrzańska 19 jednorodzinny 428 Zabrzańska 2 jednorodzinny 429 Zabrzańska 31 jednorodzinny 430 Zabrzańska 35 jednorodzinny 431 Zabrzańska 6 jednorodzinny 432 Żołrska 1 jednorodzinny 433 Żołrska 11 jednorodzinny 434 Żołrska 3 jednorodzinny 435 jednorodzinny 436 jednorodzinny 437 Chłapowskiego 27/9 jednorodzinny rower samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód rower samochód komunikcja miejska, komunikcja miejska, cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość cena biletu, większa liczba połączeń cena biletu cena biletu rower samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód komunikcja miejska komunikcja miejska połączeń cena biletu pieszo samochód samochód samochód większa ilość połączeń

49 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Rumiankowa 53 jednorodzinny , ,6 7, jednorodzinny b.d b.d 440 Aleja Zwycięstwa wielorodzinny 47, zł 441 jednorodzinny zł , jednorodzinny zł 54,4 5, Groszkowa jednorodzinny zł 108,8 10, jednorodzinny , zł 108,8 10, Mikołowska 2 jednorodzinny , zł 33,6446 1, Fiołkowa 93 jednorodzinny zł 93,25 5, Miodowa jednorodzinny ,23 zł 77,2483 4, Katowicka 2 jednorodzinny zł 163,2 15, Hutników 915 wielorodzinny , ,06 zł 85,4916 4, Katowicka jednorodzinny , zł 451 Groszkowa jednorodzinny zł 108,8 10, Opalowa 7 jednorodzinny x 5500, , Opalowa 9 jednorodzinny x 5000, , Opalowa jednorodzinny x 6000, , Opalowa jednorodzinny x 4500, , Opalowa jednorodzinny x 5000, , Rubinowa 10 jednorodzinny x 4000, , Rubinowa 6 jednorodzinny x 4000, , Wiślana 31 jednorodzinny x 3000, , Argentyńska jednorodzinny x 2200, , Beskidzka jednorodzinny x 2900, , Panamska jednorodzinny x 3000, , Powstańców Warszawy jednorodzinny x 3500, , Powstańców Warszawy jednorodzinny x x 5500, , Beskidzka jednorodzinny x 3600, , Argentyńska jednorodzinny x 3200, , Beskidzka jednorodzinny x 3400, , Brazylijska jednorodzinny ,5 x 2400, , Panamska jednorodzinny x 3100, , Brazylijska jednorodzinny x 3500, , Kolumbijska jednorodzinny x x 4100, , Argentyńska jednorodzinny x 2400, , Brazylijska jednorodzinny x 3500, , Brazylijska jednorodzinny x 2800, , Brazylijska jednorodzinny x 2900, , Szarych Szeregów jednorodzinny x 4000, , Szarych Szeregów jednorodzinny x 4200, , Kolumbijska jednorodzinny x 3400, ,00

50 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 438 Rumiankowa 53 jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? rower 439 jednorodzinny 440 Aleja Zwycięstwa wielorodzinny 441 jednorodzinny 442 jednorodzinny samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód większa ilość połączeń Groszkowa jednorodzinny samochód pociąg wygoda 444 jednorodzinny 445 Mikołowska 2 jednorodzinny 446 Fiołkowa 93 jednorodzinny 447 Miodowa jednorodzinny 448 Katowicka 2 jednorodzinny 449 Hutników 915 wielorodzinny 450 Katowicka jednorodzinny 451 Groszkowa jednorodzinny 452 Opalowa 7 jednorodzinny 453 Opalowa 9 jednorodzinny 454 Opalowa jednorodzinny 455 Opalowa jednorodzinny 456 Opalowa jednorodzinny 457 Rubinowa 10 jednorodzinny 458 Rubinowa 6 jednorodzinny 459 Wiślana 31 jednorodzinny 460 Argentyńska jednorodzinny 461 Beskidzka jednorodzinny 462 Panamska jednorodzinny 463 Powstańców Warszawy jednorodzinny 464 Powstańców Warszawy jednorodzinny 465 Beskidzka jednorodzinny 466 Argentyńska jednorodzinny 467 Beskidzka jednorodzinny 468 Brazylijska jednorodzinny 469 Panamska jednorodzinny 470 Brazylijska jednorodzinny 471 Kolumbijska jednorodzinny 472 Argentyńska jednorodzinny 473 Brazylijska jednorodzinny 474 Brazylijska jednorodzinny 475 Brazylijska jednorodzinny 476 Szarych Szeregów jednorodzinny 477 Szarych Szeregów jednorodzinny 478 Kolumbijska jednorodzinny samochód samochód większa ilość połączeń samochód samochód cena biletu kolektory słoneczne samochód samochód samochód większa ilość połączeń większa ilość połączeń, cena biletu cena biletu rower cena biletu samochód pociąg wygoda samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor

51 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Brazylijska jednorodzinny x 3600, , Peruwiańska jednorodzinny x 2500, , Kolumbijska jednorodzinny ,00 108,8 10, Kolumbijska 48 jednorodzinny x 2500, , Kolumbijska 8 jednorodzinny x 2500, , Argentyńska 44 jednorodzinny , Argentyńska 17 jednorodzinny x 2400, , Argentyńska 15 jednorodzinny x 3000, , Szarych Szeregów 2 jednorodzinny x 3000, , Szarych Szeregów 6 jednorodzinny 96 2 x 1200, , Argentyńska jednorodzinny x 2800, , Panamska jednorodzinny ,00 108,8 10, Panamska jednorodzinny ,00 81,6 7, Panamska jednorodzinny , Panamska jednorodzinny ,00 108,8 10, Meksykańska 5 jednorodzinny x 5000, , Meksykańska jednorodzinny x 3000, , Meksykańska jednorodzinny x 3000, , Peruwiańska jednorodzinny ,00 81,6 7, Peruwiańska jednorodzinny x 1200, , Peruwiańska 8 jednorodzinny x 3300, , Krucza 14 jednorodzinny , Krucza 20 jednorodzinny Krucza jednorodzinny , ,00 40,8 3, Krucza 27 jednorodzinny ,00 81,6 7, Krucza jednorodzinny ,4 5, Krucza jednorodzinny , ,00 40,8 3, Krucza jednorodzinny ,5 40,8 3, Krucza jednorodzinny ,5 2450,00 95,2 8, Krucza jednorodzinny ,6 7, Łabędzia 15 jednorodzinny ,5 2750, , Łabędzia 25 jednorodzinny , ,00 40,8 3, Łabędzia 39 jednorodzinny Łabędzia jednorodzinny ,5 2150,00 40,8 3, Łabędzia jednorodzinny Łabędzia jednorodzinny 78 2 x 3000, , Dąbrówki jednorodzinny ,5 6 40,8 3, Dąbrówki jednorodzinny , Dąbrówki jednorodzinny ,5 68 6, Dąbrówki jednorodzinny ,00 54,4 5, Ptasia jednorodzinny 79 2 x 3100, ,00

52 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 479 Brazylijska jednorodzinny 480 Peruwiańska jednorodzinny 481 Kolumbijska jednorodzinny 482 Kolumbijska 48 jednorodzinny 483 Kolumbijska 8 jednorodzinny 484 Argentyńska 44 jednorodzinny 485 Argentyńska 17 jednorodzinny 486 Argentyńska 15 jednorodzinny 487 Szarych Szeregów 2 jednorodzinny 488 Szarych Szeregów 6 jednorodzinny 489 Argentyńska jednorodzinny 490 Panamska jednorodzinny 491 Panamska jednorodzinny 492 Panamska jednorodzinny 493 Panamska jednorodzinny 494 Meksykańska 5 jednorodzinny 495 Meksykańska jednorodzinny 496 Meksykańska jednorodzinny 497 Peruwiańska jednorodzinny 498 Peruwiańska jednorodzinny 499 Peruwiańska 8 jednorodzinny 500 Krucza 14 jednorodzinny 501 Krucza 20 jednorodzinny 502 Krucza jednorodzinny 503 Krucza 27 jednorodzinny 504 Krucza jednorodzinny 505 Krucza jednorodzinny 506 Krucza jednorodzinny 507 Krucza jednorodzinny 508 Krucza jednorodzinny 509 Łabędzia 15 jednorodzinny 510 Łabędzia 25 jednorodzinny 511 Łabędzia 39 jednorodzinny 512 Łabędzia jednorodzinny 513 Łabędzia jednorodzinny 514 Łabędzia jednorodzinny 515 Dąbrówki jednorodzinny 516 Dąbrówki jednorodzinny 517 Dąbrówki jednorodzinny 518 Dąbrówki jednorodzinny 519 Ptasia jednorodzinny samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń rower samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód połaczeń cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość cena biletu połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń, połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń kominikacja miejska połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń cena biletu kominikacja miejska samochód samochód samochód większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń

53 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Ptasia jednorodzinny ,5 2310,00 95,2 8, Ptasia jednorodzinny ,5 40,8 3, Ptasia jednorodzinny ,5 40,8 3, Dąbrówki jednorodzinny ,5 6 95,2 8, Sokolska 29 jednorodzinny ,5 2450, , Żurawia jednorodzinny ,6 7, Żurawia jednorodzinny ,5 95,2 8, Rózana jednorodzinny ,5 68 6, Rózana jednorodzinny 63 2 x 4000, , Rózana jednorodzinny x 2400, Rózana jednorodzinny ,00 81,6 7, Rózana 9 jednorodzinny 70 3 x 5000, Rózana 34 jednorodzinny 90 4 x 5200, , Rózana 26 jednorodzinny 75 3 x 4000, Różana jednorodzinny ,5 68 6, Różana jednorodzinny , Bociania jednorodzinny Wronia jednorodzinny ,5 68 6, Wronia jednorodzinny ,00 27,2 2, Krucza 1 jednorodzinny ,5 2900, , Ptasia jednorodzinny ,00 81,6 7, Ptasia jednorodzinny , , Bociania jednorodzinny 76 3 x 3570, , Bociania jednorodzinny , Bociania jednorodzinny ,5 2455,00 95,2 8, Bociania jednorodzinny x 8000, Bociania jednorodzinny ,5 68 6, Żurawia jednorodzinny ,5 40,8 3, Żurawia jednorodzinny Żurawia jednorodzinny , Żurawia jednorodzinny , Kanarkowa jednorodzinny ,5 1900,00 40,8 3, Sokolska 32 jednorodzinny 60 2 x 553 Sokolska 31 jednorodzinny 78 3 x 554 Sokolska jednorodzinny 76 3 x x 555 Sokolska jednorodzinny 92 3 x x 556 Rózana 14 jednorodzinny 70 2 x 557 Różana jednorodzinny Wandy jednorodzinny ,5 2540, , Wandy jednorodzinny Ziemowita jednorodzinny x 4300,00

54 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 520 Ptasia jednorodzinny 521 Ptasia jednorodzinny 522 Ptasia jednorodzinny 523 Dąbrówki jednorodzinny 524 Sokolska 29 jednorodzinny 525 Żurawia jednorodzinny 526 Żurawia jednorodzinny 527 Rózana jednorodzinny 528 Rózana jednorodzinny 529 Rózana jednorodzinny 530 Rózana jednorodzinny 531 Rózana 9 jednorodzinny 532 Rózana 34 jednorodzinny 533 Rózana 26 jednorodzinny 534 Różana jednorodzinny 535 Różana jednorodzinny 536 Bociania jednorodzinny 537 Wronia jednorodzinny 538 Wronia jednorodzinny 539 Krucza 1 jednorodzinny 540 Ptasia jednorodzinny 541 Ptasia jednorodzinny 542 Bociania jednorodzinny 543 Bociania jednorodzinny 544 Bociania jednorodzinny 545 Bociania jednorodzinny 546 Bociania jednorodzinny 547 Żurawia jednorodzinny 548 Żurawia jednorodzinny 549 Żurawia jednorodzinny 550 Żurawia jednorodzinny 551 Kanarkowa jednorodzinny 552 Sokolska 32 jednorodzinny 553 Sokolska 31 jednorodzinny 554 Sokolska jednorodzinny 555 Sokolska jednorodzinny 556 Rózana 14 jednorodzinny 557 Różana jednorodzinny 558 Wandy jednorodzinny 559 Wandy jednorodzinny 560 Ziemowita jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta, rower Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód połaczeń cena biletu, nowoczesny tabor, większa ilość większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód większa ilość połaczeń połaczeń samochód samochód połaczeń, samochód połaczeń samochód samochód samochód samochód samochód kominikacja miejska połaczeń połaczeń cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód, samochód samochód połaczeń połaczeń samochód większa ilość połaczeń samochód połaczeń połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń, samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód połaczeń połaczeń połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń

55 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Ziemowita jednorodzinny 92 3 x 4000, , Ziemowita jednorodzinny ,5 2100,00 40,8 3, Wandy jednorodzinny , Wandy jednorodzinny ,5 40,8 3, Wandy jednorodzinny ,8 10, Wandy jednorodzinny ,5 1900,00 40,8 3, Wandy jednorodzinny 91 3 x 5000, Różana jednorodzinny ,5 2450, , Różana jednorodzinny Różana jednorodzinny Różana jednorodzinny ,5 2600, , Sokolska 30 jednorodzinny ,4 5, Krucza5 jednorodzinny Szpakowa jednorodzinny ,00 27,2 2, Koralowa 5 jednorodzinny x 3000, , szafirowa jednorodzinny x 4300, , szafirowa jednorodzinny x 4300, , szafirowa jednorodzinny x 3800, , Szafirowa 1 jednorodzinny x 4000, , Turkusowa jednorodzinny x 5500, , Turkusowa jednorodzinny x 4600, , Turkusowa 1 jednorodzinny x 4000, , Turkusowa 5 jednorodzinny x 4000, , Turkusowa 9 jednorodzinny x 4000, , Szmaragdowa jednorodzinny x 4000, , Argentyńska 12 jednorodzinny x 4000, , Bystrzycka 2 jednorodzinny x 3000, , Argentyńska 24 jednorodzinny x 6000, , Pileckiego 4 jednorodzinny ,00 54,4 5, Pileckiego 6 jednorodzinny x 2000, ,00 54,4 5, Powstańców Warszawy 11 jednorodzinny x 5000, , Odrzańska 4 jednorodzinny x 4500, , Bobrzańska 4 jednorodzinny x 4000, , Koralowa jednorodzinny x 3500, , Szafirowa jednorodzinny x 2800, , jednorodzinny x 3600, , szafirowa 2 jednorodzinny x 2400, , Koralowa 10 jednorodzinny x 4000, , Koralowa jednorodzinny x 2800, , Koralowa 2 jednorodzinny x 3200, , Szmaragdowa jednorodzinny x 2900, ,00

56 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 561 Ziemowita jednorodzinny 562 Ziemowita jednorodzinny 563 Wandy jednorodzinny 564 Wandy jednorodzinny 565 Wandy jednorodzinny 566 Wandy jednorodzinny 567 Wandy jednorodzinny 568 Różana jednorodzinny 569 Różana jednorodzinny 570 Różana jednorodzinny 571 Różana jednorodzinny 572 Sokolska 30 jednorodzinny 573 Krucza5 jednorodzinny 574 Szpakowa jednorodzinny 575 Koralowa 5 jednorodzinny 576 szafirowa jednorodzinny 577 szafirowa jednorodzinny 578 szafirowa jednorodzinny 579 Szafirowa 1 jednorodzinny 580 Turkusowa jednorodzinny 581 Turkusowa jednorodzinny 582 Turkusowa 1 jednorodzinny 583 Turkusowa 5 jednorodzinny 584 Turkusowa 9 jednorodzinny 585 Szmaragdowa jednorodzinny 586 Argentyńska 12 jednorodzinny 587 Bystrzycka 2 jednorodzinny 588 Argentyńska 24 jednorodzinny 589 Pileckiego 4 jednorodzinny 590 Pileckiego 6 jednorodzinny 591 Powstańców Warszawy 11 jednorodzinny 592 Odrzańska 4 jednorodzinny 593 Bobrzańska 4 jednorodzinny 594 Koralowa jednorodzinny 595 Szafirowa jednorodzinny 596 jednorodzinny 597 szafirowa 2 jednorodzinny 598 Koralowa 10 jednorodzinny 599 Koralowa jednorodzinny 600 Koralowa 2 jednorodzinny 601 Szmaragdowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód większa ilość połaczeń samochód samochód połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód połaczeń samochód większa ilość połaczeń połaczeń samochód samochód cena biletu, samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor komunikscja miejska samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu komunikscja miejska samochód samochód cena biletu komunikscja miejska samochód cena biletu komunikscja miejska cena biletu, samochód nowoczesny tabor komunikscja miejska samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń rower samochód większa ilość połaczeń cena biletu, nowoczesny tabor, wieksza ilość samochód samochód kolektory słoneczne samochód samochód komunikscja miejska, rower samochód samochód cena biletu cena biletu, nowoczesny tabor, wieksza ilość samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu

57 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Szmaragdowa jednorodzinny x 2800, , Szmaragdowa jednorodzinny x 3200, , Koralowa jednorodzinny x 3800, , Swojska jednorodzinny ,00 108,8 10, Swojska jednorodzinny ,00 81,6 7, Swojska jednorodzinny ,00 108,8 10, Swojska jednorodzinny ,00 108,8 10, Swojska jednorodzinny x 2000, , Diamentowa jednorodzinny x 2500, , Bystrzycka 4 jednorodzinny x 4000, , Bystrzycka 12 jednorodzinny x 4000, , Bystrzycka 18 jednorodzinny x 4000, , Wiślana 14 jednorodzinny x 4000, , Opalowa jednorodzinny x 4500, , Opalowa jednorodzinny x 5000, , Rubinowa jednorodzinny x 3000, , Rubinowa jednorodzinny x 4200, , Rubinowa 3 jednorodzinny x 3000, , Rubinowa 11 jednorodzinny x 4800, , Turkusowa 10 jednorodzinny x 3500, , Turkusowa jednorodzinny x 3800, , Turkusowa 8 jednorodzinny x 300, , Turkusowa 6 jednorodzinny x 3200, , Bystra jednorodzinny , , Bystra jednorodzinny x 3000, , Bystra jednorodzinny x 2000, ,00 54,4 5, Bystra jednorodzinny ,00 81,6 7, Sobieskiego jednorodzinny ,00 81,6 7, Sobieskiego jednorodzinny x 2800, , Sobieskiego 14 jednorodzinny x 5500, , Kamińskiego 11 jednorodzinny x 5000, , Opalowa 10 jednorodzinny x 4000, , Opalowa 6 jednorodzinny x 2500, , Kasprowicza jednorodzinny ,00 108,8 10, Podchorążych jednorodzinny ,00 108,8 10, Podchorążych jednorodzinny ,00 108,8 10, Podchorążych jednorodzinny ,00 108,8 10, Podchorążych jednorodzinny x 2800, , Podchorążych jednorodzinny x 2200, ,00 108,8 10, Podchorążych jednorodzinny ,00 81,6 7, Sobieskiego jednorodzinny ,00 108,8 10,086848

58 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 602 Szmaragdowa jednorodzinny 603 Szmaragdowa jednorodzinny 604 Koralowa jednorodzinny 605 Swojska jednorodzinny 606 Swojska jednorodzinny 607 Swojska jednorodzinny 608 Swojska jednorodzinny 609 Swojska jednorodzinny 610 Diamentowa jednorodzinny 611 Bystrzycka 4 jednorodzinny 612 Bystrzycka 12 jednorodzinny 613 Bystrzycka 18 jednorodzinny 614 Wiślana 14 jednorodzinny 615 Opalowa jednorodzinny 616 Opalowa jednorodzinny 617 Rubinowa jednorodzinny 618 Rubinowa jednorodzinny 619 Rubinowa 3 jednorodzinny 620 Rubinowa 11 jednorodzinny 621 Turkusowa 10 jednorodzinny 622 Turkusowa jednorodzinny 623 Turkusowa 8 jednorodzinny 624 Turkusowa 6 jednorodzinny 625 Bystra jednorodzinny 626 Bystra jednorodzinny 627 Bystra jednorodzinny 628 Bystra jednorodzinny 629 Sobieskiego jednorodzinny 630 Sobieskiego jednorodzinny 631 Sobieskiego 14 jednorodzinny 632 Kamińskiego 11 jednorodzinny 633 Opalowa 10 jednorodzinny 634 Opalowa 6 jednorodzinny 635 Kasprowicza jednorodzinny 636 Podchorążych jednorodzinny 637 Podchorążych jednorodzinny 638 Podchorążych jednorodzinny 639 Podchorążych jednorodzinny 640 Podchorążych jednorodzinny 641 Podchorążych jednorodzinny 642 Sobieskiego jednorodzinny komunikscja miejska samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu, nowoczesny tabor, wieksza ilość samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód kolektory słoneczne samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń komunikacja mijska samochód samochód cena biletu,, rower samochód samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu, nowoczesny tabor, wieksza ilość samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu samochód samochód, samochód samochód cena biletu samochód większa ilość połaczeń rower samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu

59 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Sobieskiego jednorodzinny x 2500, , Sobieskiego jednorodzinny ,00 81,6 7, Sobieskiego 13 jednorodzinny ,00 108,8 10, Sobieskiego 17 jednorodzinny x 3000, , Sobieskiego 19 jednorodzinny x 1000, , Góralska jednorodzinny ,00 108,8 10, Góralska jednorodzinny x 3000, , Kasprowicza jednorodzinny ,00 108,8 10, Kasprowicza jednorodzinny , , Kasprowicza jednorodzinny x 2200, , Kasprowicza jednorodzinny , ,00 122,4 11, Kasprowicza jednorodzinny , Kasprowicza jednorodzinny ,00 108,8 10, Wiślana 24 jednorodzinny x 4000, , Pieleckiego 21 jednorodzinny x 2800, , Pieleckiego jednorodzinny x 3200, , Pieleckiego 13 jednorodzinny x 3800, , Argentyńska jednorodzinny x 4200, , Argentyńska 3 jednorodzinny x 3500, , Bobrzańska 6 jednorodzinny x 4000, , Wiślana jednorodzinny x 3600, , Wiślana 21 jednorodzinny x 4800, , Wiślana 17 jednorodzinny x 2000, , Wiślana 7 jednorodzinny x 3000, , Wiślana 5 jednorodzinny x 5050, , Bystrzycka jednorodzinny x 4500, , Bystrzycka jednorodzinny x 4500, , Pilicka 3 jednorodzinny x 5500, , Odrzańska 26 jednorodzinny x 6000, , Odrzańska 4 jednorodzinny x 4000, , Odrzańska 17 jednorodzinny , Góralska jednorodzinny x 2300, ,00 81,6 7, Góralska jednorodzinny x 2300, , Pogodna jednorodzinny ,00 108,8 10, Pogodna jednorodzinny ,00 81,6 7, Wierzbowa jednorodzinny ,00 108,8 10, Wierzbowa jednorodzinny ,00 108,8 10, Sosnowa jednorodzinny ,00 108,8 10, Sosnowa jednorodzinny ,00 108,8 10, Sosnowa jednorodzinny , , Swojska jednorodzinny ,00 108,8 10,086848

60 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 643 Sobieskiego jednorodzinny 644 Sobieskiego jednorodzinny 645 Sobieskiego 13 jednorodzinny 646 Sobieskiego 17 jednorodzinny 647 Sobieskiego 19 jednorodzinny 648 Góralska jednorodzinny 649 Góralska jednorodzinny 650 Kasprowicza jednorodzinny 651 Kasprowicza jednorodzinny 652 Kasprowicza jednorodzinny 653 Kasprowicza jednorodzinny 654 Kasprowicza jednorodzinny 655 Kasprowicza jednorodzinny 656 Wiślana 24 jednorodzinny 657 Pieleckiego 21 jednorodzinny 658 Pieleckiego jednorodzinny 659 Pieleckiego 13 jednorodzinny 660 Argentyńska jednorodzinny 661 Argentyńska 3 jednorodzinny 662 Bobrzańska 6 jednorodzinny 663 Wiślana jednorodzinny 664 Wiślana 21 jednorodzinny 665 Wiślana 17 jednorodzinny 666 Wiślana 7 jednorodzinny 667 Wiślana 5 jednorodzinny 668 Bystrzycka jednorodzinny 669 Bystrzycka jednorodzinny 670 Pilicka 3 jednorodzinny 671 Odrzańska 26 jednorodzinny 672 Odrzańska 4 jednorodzinny 673 Odrzańska 17 jednorodzinny 674 Góralska jednorodzinny 675 Góralska jednorodzinny 676 Pogodna jednorodzinny 677 Pogodna jednorodzinny 678 Wierzbowa jednorodzinny 679 Wierzbowa jednorodzinny 680 Sosnowa jednorodzinny 681 Sosnowa jednorodzinny 682 Sosnowa jednorodzinny 683 Swojska jednorodzinny samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor nowoczesny tabor samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń kolektory słoneczne samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu rower cena biletu kolektory słoneczne samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu rower samochód połączeń rower samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód połączeń samochód samochód cena biletu samochód samochód połączeń samochód samochód większa ilość połaczeń

61 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Swojska jednorodzinny x 3000, , Wiślana jednorodzinny x 4600, , Wiślana jednorodzinny x 4200, , Wiślana jednorodzinny x 3800, , Wiślana jednorodzinny x 4000, , Odrzańska jednorodzinny x 5200, , Odrzańska jednorodzinny x 4500, , Odrzańska jednorodzinny x 5000, , Pileckiego jednorodzinny x 4000, , Diamentowa jednorodzinny x 4000, , Diamentowa jednorodzinny x 3050, , Bystrzycka jednorodzinny x 3800, , Bystrzycka jednorodzinny x 3000, , Bystrzycka jednorodzinny x 4200, , Pilnicka jednorodzinny x 3000, , Pilnicka jednorodzinny x 4000, , Bobrzańska jednorodzinny x 4000, , Bobrzańska jednorodzinny x 4200, , Bobrzańska jednorodzinny x 3200, , Wiślana jednorodzinny x 4000, , Bobrzańska jednorodzinny x 3500, , Diamentowa jednorodzinny x 4200, , Pileckiego jednorodzinny x 3900, , Pileckiego jednorodzinny x 3600, , Kamińskiego jednorodzinny x 4000, , Kamińskiego jednorodzinny x 3000, , Bystrzycka jednorodzinny x 3500, , Wiślana jednorodzinny x 5500, , Wiślana jednorodzinny x 4500, , Ciepła jednorodzinny ,00 54,4 5, Ciepła jednorodzinny ,00 81,6 7, Wiejska jednorodzinny x 3000, , Wiejska jednorodzinny ,00 81,6 7, Strojna jednorodzinny ,00 81,6 7, Strojna jednorodzinny x , , Strojna jednorodzinny ,00 81,6 7, Diamentowa jednorodzinny x 2800, , Diamentowa jednorodzinny x 2800, , Diamentowa jednorodzinny x 3400, , Rubinowa jednorodzinny x 5500, , Rubinowa jednorodzinny x 4500, ,00

62 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu 684 Swojska jednorodzinny 685 Wiślana jednorodzinny 686 Wiślana jednorodzinny 687 Wiślana jednorodzinny 688 Wiślana jednorodzinny 689 Odrzańska jednorodzinny 690 Odrzańska jednorodzinny 691 Odrzańska jednorodzinny 692 Pileckiego jednorodzinny 693 Diamentowa jednorodzinny 694 Diamentowa jednorodzinny 695 Bystrzycka jednorodzinny 696 Bystrzycka jednorodzinny 697 Bystrzycka jednorodzinny 698 Pilnicka jednorodzinny 699 Pilnicka jednorodzinny 700 Bobrzańska jednorodzinny 701 Bobrzańska jednorodzinny 702 Bobrzańska jednorodzinny 703 Wiślana jednorodzinny 704 Bobrzańska jednorodzinny 705 Diamentowa jednorodzinny 706 Pileckiego jednorodzinny 707 Pileckiego jednorodzinny 708 Kamińskiego jednorodzinny 709 Kamińskiego jednorodzinny 710 Bystrzycka jednorodzinny 711 Wiślana jednorodzinny 712 Wiślana jednorodzinny 713 Ciepła jednorodzinny 714 Ciepła jednorodzinny 715 Wiejska jednorodzinny 716 Wiejska jednorodzinny 717 Strojna jednorodzinny 718 Strojna jednorodzinny 719 Strojna jednorodzinny 720 Diamentowa jednorodzinny 721 Diamentowa jednorodzinny 722 Diamentowa jednorodzinny 723 Rubinowa jednorodzinny 724 Rubinowa jednorodzinny Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy samochód samochód Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? połączeń Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód cena biletu samochód samochód większa ilość połaczeń nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód samochód cena biletu samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód nowoczesny tabor

63 Lp. Adresy Typ obiektu Dane obiektu Zużycie/koszt mediów Stosowane paliwo do ogrzewania Koszt rocznego zużycia paliwa Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Ilość zużytych paliw na cele grzewcze Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [Gaz płynny] ogrzewana powierzchnia budynku Termomodernizacj liczba a budynku do 2020 mieszkańców roku Roczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Koszty zużycia energii elektrycznej wegiel (t) Biomasa (m 3 ) gaz płynny (m³) zł Węgiel [GJ] Gaz płynny [GJ] 0, , Szmaragdowa jednorodzinny x 2800, , Szmaragdowa jednorodzinny x 3700, , Sokolska jednorodzinny ,00 81,6 7, Kanarkowa jednorodzinny 97 2 x 4000, , Kanarkowa jednorodzinny ,00 54,4 5, Szpakowa jednorodzinny ,5 40,8 3, Szpakowa jednorodzinny Żurawia jednorodzinny ,00 108,8 10, Szpakowa jednorodzinny ,00 108,8 10, Kanarkowa jednorodzinny 95 2 x 2500, , Żurawia jednorodzinny , Kanarkowa jednorodzinny Sawy jednorodzinny 85 2 x 4100, Sawy jednorodzinny ,8 10, Sawy jednorodzinny x 6000, , Sawy jednorodzinny 91 2 x 3500, Warsa jednorodzinny ,5 40,8 3, Warsa jednorodzinny 89 3 x 4000, Warsa jednorodzinny Rózana jednorodzinny ,5 40,8 3, Wronia jednorodzinny ,5 2900, , Wronia jednorodzinny ,5 3000,00 40,8 3, Wronia jednorodzinny Wronia jednorodzinny ,5 40,8 3, Warsa jednorodzinny 87 3 x 5000, Warsa jednorodzinny 85 2 x 3300, , Warsa jednorodzinny ,5 2600, , Warsa jednorodzinny ,5 68 6,30428

64 Odnawialne źródła energii Transport Lp. Adresy Typ obiektu Wykorzystywa OZE Montaż OZE Podróże na tere Miasta Sposób dotarcia do miejsca pracy Co skłoniłoby do zmiany środka transportu na komunikację miejską? Podróże rowerem zakładając, że nastąpi poprawa warunków podróży? 725 Szmaragdowa jednorodzinny 726 Szmaragdowa jednorodzinny 727 Sokolska jednorodzinny 728 Kanarkowa jednorodzinny 729 Kanarkowa jednorodzinny 730 Szpakowa jednorodzinny 731 Szpakowa jednorodzinny 732 Żurawia jednorodzinny 733 Szpakowa jednorodzinny 734 Kanarkowa jednorodzinny 735 Żurawia jednorodzinny 736 Kanarkowa jednorodzinny 737 Sawy jednorodzinny 738 Sawy jednorodzinny 739 Sawy jednorodzinny 740 Sawy jednorodzinny 741 Warsa jednorodzinny 742 Warsa jednorodzinny 743 Warsa jednorodzinny 744 Rózana jednorodzinny 745 Wronia jednorodzinny 746 Wronia jednorodzinny 747 Wronia jednorodzinny 748 Wronia jednorodzinny 749 Warsa jednorodzinny 750 Warsa jednorodzinny 751 Warsa jednorodzinny 752 Warsa jednorodzinny samochód nowoczesny tabor samochód samochód cena biletu samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód samochód samochód samochód samochód większa ilość połaczeń samochód większa ilość połaczeń samochód samochód samochód połączeń połączeń, nowoczesny tabor samochód samochód większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń samochód cena biletu, wieksza ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń większa ilość połaczeń samochód samochód większa ilość połaczeń

65 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 1 Galaktyczna ,8 66,25 0, ,78 2 Galileusza ,78 9,782 0, ,30 3 Galileusza ,19 21,43 0, ,52 4 Gwiezdna ,6 64,35 0, ,39 5 Heweliusza ,93 11,24 0, ,10 6 Heweliusza ,08 19,01 0, ,24 7 Legnicka Spółdzielnia Horyzontalna ,99 21,93 0, ,90 8 Mieszkaniowa Horyzontalna ,7 10,24 0, ,68 9 Marsa ,4 73,03 0, ,01 10 Marynarska ,8 1,89 0, ,74 11 Neptuna ,6 70,52 0, ,56 12 Torowa ,05 2,64 0, ,85 13 Wlk. Niedźwiedzicy ,3 68,61 0, ,19 14 Wlk. Niedźwiedzicy ,01 0, ,98 15 Centrum Nieruchomości "DOMENA" Złotoryjska ,69 0,81 16 Budynki będące w Orła Białego 3/ ,12 0,81 17 administracji ZGM Legnica, Rynek 16, 17, 18, b.u. 480,45 0,81 jednak z uwagi na rozwiązania techniczne energię cieplną z WPEC dla których, położonych w 18 nich lokali komunalnych Złotoryjska 16/ b.u. 824,1 0,81 zakupuje bezpośrednio ZGM 19 ARTYLERYJSKA 10 PRZED ,14 0,81 20 ARTYLERYJSKA 7/11C ,28 0,81 21 ARTYLERYJSKA 7/11 D ,23 0,81 22 ARTYLERYJSKA 7/11E ,17 0,81 23 BIESZCZADZKA ,5 0,81 24 BRACKA ,91 0,81 25 BRACKA ,5 0,81 26 CHOJNOWSKA 84 PRZED ,73 0,81 27 DMOWSKIEGO ,59 0,81 28 DRUKARSKA ,28 0, ,81 DRUKARSKA , ,81 31 DRUKARSKA ,91 0,81 32 DZIENNIKARSKA 16 PRZED ,81 0,81 33 GŁOGOWSKA ,07 0,81 34 GŁOGOWSKA ,12 0,81 35 INWALIDÓW ,6 0,81 36 JANA PAWŁA II ,51 0,81

66 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 4556,85 0, ,18 53,79 410,12 ciepło sieciowe 893,90 0, ,81 7,94 80,45 ciepło sieciowe 1401,50 0, ,02 17,40 126,14 ciepło sieciowe 5206,59 0, ,97 52,25 468,59 ciepło sieciowe 870,30 0, ,69 9,13 78,33 ciepło sieciowe 1582,20 0, ,27 15,43 142,40 ciepło sieciowe 1591,50 0, ,86 17,81 143,24 ciepło sieciowe 955,50 0, ,52 8,31 86,00 ciepło sieciowe 4845,40 0, ,23 59,30 436,09 ciepło sieciowe 1034,22 0, ,98 1,53 93,08 ciepło sieciowe 4618,48 0, ,43 57,26 415,66 ciepło sieciowe 1361,24 0, ,59 2,14 122,51 ciepło sieciowe 5019,50 0, ,98 55,71 451,76 ciepło sieciowe 4274,50 0, ,71 46,30 384,71 gazowe/węglowe bd ciepło sieciowe 96,18 0, ,91 bd 8,66 ciepło sieciowe 414,59 0, ,66 bd 37,31 ciepło sieciowe 230,94 0, ,06 bd 20,78 bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd

67 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 37 JAWORZYŃSKA ,15 0,81 38 JAWORZYŃSKA ,85 0,81 39 JORDANA 18, 18OF ,51 0,81 40 KAZIMIERZA WIELKIEGO ,16 0,81 41 KAZIMIERZA WIELKIEGO ,69 0,81 42 KARTUSKA 64 PRZED ,35 0,81 43 KOCHANOWSKIEGO ,26 0,81 44 KORCZAKA 32 PRZED ,6 0,81 45 KOŚCIELNA ,96 0,81 46 KOŚCIELNA ,03 0,81 47 KWIATOWA ,25 0,81 48 KWIATOWA ,1 0,81 49 KWIATOWA ,33 0,81 50 KWIATOWA ,84 0,81 51 Centrum Zarządzania KAMIENNA ,08 0,81 52 Nieruchomościami Sp. z 0,81 KAMIENNA 27A ,54 53 o.o. 0,81 54 LOTNICZA 3 PRZED ,74 0,81 55 MAZOWIECKA ,07 0,81 56 NIEDZIAŁKOWSKIEGO ,68 0,81 57 Św. Trójcy 3/5A ,27 0,81 58 Św. Trójcy 3/5B ,61 0,81 59 Św. Trójcy 3/5C ,14 0,81 60 Św. Trójcy 7/9D ,42 0, ,81 WROCŁAWSKA 10/18A , ,81 63 WROCŁAWSKA ,81 64 WROCLAWSKA ,75 0,81 65 WROCŁAWSKA 247 PRZED ,3 0,81 66 WYSPIAŃSKIEGO ,6 0,81 67 WAZÓW ,5 0, ,81 ŚCIEGIENNEGO , ,81 70 ZŁOTORYJSKA 71 PRZED ,94 0, ,81 ZŁOTORYJSKA 94,94OF , ,81 73 DASZYŃSKIEGO ,26 0,81 74 SKŁODOWSKIEJ ,06 0,81 75 OŚWIĘCIMSKA 6 PRZED ,3 0,81 76 NOWY ŚWIAT 12A ,3 0,81 77 NOWY ŚWIAT ,27 0,81 78 RZECZYPOSPOLITEJ / ,31 0,81 79 RZECZYPOSPOLITEJ ,01 0,81 80 RZECZYPOSPOLITEJ ,62 0,81 81 RZECZYPOSPOLITEJ PRZED ,56 0,81 82 RZEMIEŚLNICZA ,77 0,81 83 ŻWIRKI I WIGURY ,81 84 ŻWIRKI I WIGURY 43 PRZED ,17 0,81 85 PIASTOWSKA ,74 0,81

68 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd C.O. bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd

69 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 86 Lokal mieszkalny bd ,85 0,81 Strefa Aktywnosci 87 Lokal użytkowy bd ,8 0,81 Gospodarczej Sp. z o.o. 88 Miejsce postojowe bd 1006,43 0,81 89 Karkonoska ,8 1,379 0,81 972,52 90 Karkonoska ,124 0,81 800,26 91 Karkonoska ,73 0,861 0,81 647,72 92 Karkonoska ,05 1,255 0,81 839,16 93 Bieszczadzka ,141 0,81 834,82 94 Bieszczadzka ,3 1,327 0,81 942,38 95 Karkonoska ,3 0,734 0,81 574,11 96 Karkonoska ,6 6,481 0, ,7 97 Karkonoska ,7 6,019 0, ,16 98 Świętokrzyska ,6 1,42 0,81 996,24 99 Świętokrzyska ,56 1,783 0, , Świętokrzyska ,9 2,076 0, , Świętokrzyska ,58 0,886 0,81 662, Świętokrzyska ,91 0,545 0,81 464, Beskidzka ,9 1,27 0,81 901, Tatrzańska ,9 0,408 0,81 343, Beskidzka ,81 1,755 0, , Beskidzka ,2 7,688 0, Tatrzańska ,96 0,947 0, ,5 108 Tatrzańska ,23 1,945 0, Tatrzańska ,52 1,169 0, Tatrzańska ,9 1,552 0, , Bieszczadzka ,6 2,332 0, , Bieszczadzka ,7 1,441 0, , Bieszczadzka ,2 1,488 0, , Karkonoska ,23 1,312 0,81 795, Karkonoska ,3 1 0,81 629, Karkonoska ,5 0,52 0,81 448, Karkonoska ,7 3,181 0, , Pomorska ,9 0,77 0,81 594, Warmińska ,4 1,423 0,81 997, Warmińska ,4 1,507 0, Warmińska ,6 1,826 0, , Warmińska ,2 1,228 0,81 880,9 123 Warmińska ,259 0,81 968, Warmińska ,7 1,113 0,81 791, Mazowiecka ,50 16,193 0, , Warmińska ,6 1,276 0,81 875, Warmińska ,6 1,607 0, , Warmińska ,1 15,238 0, , Pomorska ,4 15,133 0, , Pomorska ,5 14,401 0, Pomorska ,9 0,647 0,81 523, Pomorska ,3 1,073 0, , Pomorska ,964 0,81

70 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 676 0, ,65 1,12 60,84 ciepło sieciowe 931 0, ,44 0,91 83,79 ciepło sieciowe 0,09 0,70 ciepło sieciowe , ,46 1,02 132,75 ciepło sieciowe 0,09 0,93 ciepło sieciowe , ,69 1,08 115,65 ciepło sieciowe 0,09 0,60 ciepło sieciowe , ,93 5,26 97,47 ciepło sieciowe , ,4 4,89 99,36 ciepło sieciowe , ,81 1,15 237,78 ciepło sieciowe 0,09 1,45 ciepło sieciowe 0,09 1,69 ciepło sieciowe 848 0, ,63 0,72 76,32 ciepło sieciowe 0,09 0,44 ciepło sieciowe , ,53 1,03 100,35 ciepło sieciowe 0,09 0,33 ciepło sieciowe 754 0, ,16 1,43 67,86 ciepło sieciowe , ,17 6,24 97,47 ciepło sieciowe , ,05 0,77 265,14 ciepło sieciowe 0,09 1,58 ciepło sieciowe 0,09 0,95 ciepło sieciowe 0,09 1,26 ciepło sieciowe , ,08 1,89 195,39 ciepło sieciowe 0,09 1,17 ciepło sieciowe 658 0, ,91 1,21 59,22 ciepło sieciowe , ,52 1,07 179,19 ciepło sieciowe 0,09 0,81 ciepło sieciowe 0,09 0,42 ciepło sieciowe , ,24 2,58 149,76 ciepło sieciowe 0,09 0,63 0,00 ciepło sieciowe , ,66 1,16 227,79 ciepło sieciowe 0,09 1,22 ciepło sieciowe 0,09 1,48 ciepło sieciowe , ,81 1,00 198,54 ciepło sieciowe 0,09 1,02 ciepło sieciowe 0,09 0,90 ciepło sieciowe , ,25 13,15 171,36 ciepło sieciowe , ,39 1,04 144,36 ciepło sieciowe 0,09 1,30 0,00 ciepło sieciowe , ,99 12,37 294,30 ciepło sieciowe 0,09 12,29 ciepło sieciowe , ,89 11,69 139,41 ciepło sieciowe , ,36 0,53 263,97 ciepło sieciowe 0,09 0,87 ciepło sieciowe 0,09 0,78

71 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 134 Pomorska ,3 1,896 0, , Pomorska ,3 1,208 0,81 848, Pomorska ,9 1,186 0,81 852, Pomorska ,652 0, , Łowicka ,1 7,172 0, , Pomorska ,7 5,72 0, , Łowicka ,3 2,208 0, , Śląska ,9 0,719 0,81 614, Śląska ,3 2,284 0, , Łowicka ,6 2,014 0, , Łowicka ,3 1,844 0, , Łowicka ,4 1,03 0,81 739,8 146 Łowicka ,8 1,118 0,81 796, Łowicka ,588 0, ,8 148 Łowicka ,6 2,155 0, , Łowicka ,7 1,282 0,81 899, Łowicka ,11 0, , Kujawska ,1 1,58 0, , Kujawska ,2 1,199 0,81 855, Kujawska ,7 1,357 0,81 959, Kujawska ,60 3,939 0, , Armii Krajowej ,9 2,74 0, , Kedywu ,058 0,81 761, Gen. Jankowskiego ,4 1,061 0,81 929, Gen. Augusta Emila Fieldorfa 19, ,8 0,347 0,81 843, Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,8 0,888 0, Armii Krajowej 1-1A ,5 0,68 0,81 542,8 161 Zawiszaków ,3 0,938 0, , Gen. T. "Bora" Komorowskiego ,9 0,267 0,81 Gen. Michała 163 Tokarzewskiego- Karaszewicza ,2 1,067 0,81 767, Hubalczyków 2-4-6, ,9 0,819 0, , Armii Krajowej ,4 2,941 0, Gen. S. Roweckiego "Grota" ,6 4,545 0, , Batalionu "Parasol" ,46 0,634 0,81 433,4 168 Batalionu "Zośka" ,1 0,74 0,81 578, Gen. Michała Tokarzewskiego- Karaszewicza ,2 0,768 0,81 593, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego ,4 0,955 0,81 841, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego ,7 0,516 0,81 447, Cichociemnych ,2 1,127 0,81 801,84

72 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 0,09 1,54 ciepło sieciowe , ,46 0,98 214,02 ciepło sieciowe 0,09 0,96 ciepło sieciowe 0,09 1,34 0,00 ciepło sieciowe , ,14 5,82 188,64 ciepło sieciowe 0,09 4,64 ciepło sieciowe 931 0, ,42 1,79 83,79 ciepło sieciowe 545 0, ,79 0,58 49,05 ciepło sieciowe , ,84 1,85 139,68 ciepło sieciowe 0,09 1,64 ciepło sieciowe , ,27 1,50 114,39 ciepło sieciowe 0,09 0,84 ciepło sieciowe , ,03 0,91 192,06 ciepło sieciowe 0,09 2,10 ciepło sieciowe 0,09 1,75 ciepło sieciowe , ,18 1,04 183,78 ciepło sieciowe 0,09 1,71 ciepło sieciowe 0,09 1,28 ciepło sieciowe , ,13 0,97 255,15 ciepło sieciowe 0,09 1,10 0,00 ciepło sieciowe 0,09 3,20 ciepło sieciowe , ,9 2,22 118,17 ciepło sieciowe 876 0, ,21 0,86 78,84 ciepło sieciowe , ,17 0,86 106,38 ciepło sieciowe , ,54 0,28 102,78 ciepło sieciowe 0,09 0,72 ciepło sieciowe 621 0, ,26 0,55 55,89 ciepło sieciowe , ,44 0,76 96,12 ciepło sieciowe 0,09 0,22 0,00 ciepło sieciowe 769 0, ,4 0,87 69,21 ciepło sieciowe , ,17 0,67 101,25 ciepło sieciowe 0,09 2,39 ciepło sieciowe , ,08 3,69 102,15 ciepło sieciowe 585 0, ,69 0,51 52,65 ciepło sieciowe 812 0, ,87 0,60 73,08 ciepło sieciowe 687 0, ,2 0,62 61,83 ciepło sieciowe , ,54 0,78 113,04 ciepło sieciowe 702 0, ,37 0,42 63,18 ciepło sieciowe 915 0, ,53 0,92 82,35

73 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 173 Gen. Leopolda Okulickiego ,6 0,935 0,81 690, Gen. K. Sosnkowskiego ,6 3,957 0, , Gen. K. Sosnkowskiego ,2 1,772 0, Gen. K. Sosnkowskiego ,1 0,347 0, Cichociemnych ,7 0,71 0, , Gen. K. Sosnkowskiego ,1 1,364 0, ,3 179 Gen. K. Sosnkowskiego 29- SM Piekary ,44 0, , Armii Krajowej ,3 0,644 0, Batalionu "Parasol" ,9 1,191 0,81 921, Gen. Leopolda Okulickiego ,2 2,056 0, , Armii Krajowej ,9 5,737 0, , Batalionu "Zośka" ,5 0,615 0,81 505, Batalionu "Zośka" ,3 0,44 0,81 403, Armii Krajowej ,959 0, , Gen. Michała Tokarzewskiego- Karaszewicza ,4 1,397 0, Zofii Nałkowskiej ,3 1,712 0, ,4 189 M. Wańkowicza ,7 2,436 0, , M. Wańkowicza ,342 0,81 923, M. Wańkowicza ,9 2,215 0, M. Wańkowicza ,361 0, , M. Wańkowicza ,6 0,431 0,81 395, M. Wańkowicza ,5 1,706 0, , K. I. Gałczyńskiego ,6 1,421 0, , M. Wańkowicza ,65 1,05 0,81 757, S. Witkiewicza ,7 1,514 0, , S. Witkiewicza ,4 1,238 0,81 886, K. I. Gałczyńskiego ,7 2,656 0, , M. Wańkowicza ,7 1,074 0,81 795, S. Witkiewicza ,4 1,91 0, , S. Witkiewicza ,8 0,776 0, K. Baczyńskiego ,3 1,749 0, , K. Baczyńskiego ,7 0,789 0, G. Zapolskiej ,5 0,711 0, , K. I. Gałczyńskiego ,2 0,704 0, G. Zapolskiej ,5 0,628 0, K. Baczyńskiego ,894 0, , W. Gombrowicza ,3 0,889 0, , W. Gombrowicza ,6 0,904 0, K. I. Gałczyńskiego ,32 0,761 0,81 692, W. Gombrowicza ,1 1,267 0,81 907,58

74 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 912 0, ,49 0,76 82,08 ciepło sieciowe , ,99 3,21 132,84 ciepło sieciowe , ,99 1,44 132,84 ciepło sieciowe 0,09 0,28 ciepło sieciowe 531 0, ,17 0,58 47,79 ciepło sieciowe , ,32 1,11 96,30 ciepło sieciowe , ,44 3,61 106,56 ciepło sieciowe 0,09 0,52 0,00 ciepło sieciowe 807 0, ,52 0,97 72,63 ciepło sieciowe , ,35 1,67 90,81 ciepło sieciowe , ,48 4,66 107,46 ciepło sieciowe 645 0, ,57 0,50 58,05 ciepło sieciowe 531 0, ,59 0,36 47,79 ciepło sieciowe , ,23 1,59 116,19 ciepło sieciowe , ,23 1,13 116,19 ciepło sieciowe 792 0, ,37 1,39 71,28 ciepło sieciowe , ,09 1,98 94,14 ciepło sieciowe 501 0, ,59 1,09 45,09 ciepło sieciowe 799 0, ,22 1,80 71,91 ciepło sieciowe 886 0, ,63 5,98 79,74 ciepło sieciowe 444 0, ,01 0,35 39,96 ciepło sieciowe 577 0, ,84 1,39 51,93 ciepło sieciowe 566 0, ,36 1,15 50,94 ciepło sieciowe 668 0, ,79 0,85 60,12 ciepło sieciowe 884 0, ,96 1,23 79,56 ciepło sieciowe 650 0, ,69 1,01 58,50 ciepło sieciowe 968 0, ,23 2,16 87,12 ciepło sieciowe 683 0, ,29 0,87 61,47 ciepło sieciowe , ,91 1,55 100,53 ciepło sieciowe 0,09 0,63 0,00 ciepło sieciowe 872 0, ,16 1,42 78,48 ciepło sieciowe 0,09 0,64 ciepło sieciowe , ,98 0,58 118,71 ciepło sieciowe 0,09 0,57 ciepło sieciowe 0,09 0,51 ciepło sieciowe 646 0, ,32 1,54 58,14 ciepło sieciowe 920 0, ,08 0,72 82,80 ciepło sieciowe 0,09 0,73 ciepło sieciowe 656 0, ,95 0,62 59,04 ciepło sieciowe 626 0, ,59 1,03 56,34

75 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 213 W. Gombrowicza ,9 1,724 0, , J. Tuwima ,638 0,81 837, J. Tuwima ,308 0, K. Baczyńskiego ,6 0,488 0,81 384, M. Jastruna ,2 1,114 0,81 684, K. I. Gałczyńskiego ,6 0,949 0, , M. Jastruna ,5 0,82 0, M. Jastruna ,6 0,91 0,81 995, K. I. Gałczyńskiego ,1 0,278 0, H. Worcella ,8 0,683 0,81 977, H. Worcella ,4 0,497 0, K. I. Gałczyńskiego ,6 0,421 0,81 455, K. Pruszyńskiego ,9 0,319 0,81 324,9 226 K. Pruszyńskiego ,1 0,676 0, , K. Pruszyńskiego ,3 0,489 0, K. Pruszyńskiego ,2 0,416 0, K. Pruszyńskiego ,3 0,304 0, , K. Pruszyńskiego ,7 1,595 0, K. Pruszyńskiego ,4 1,145 0,81 812, K. I. Gałczyńskiego ,5 1,193 0,81 965, K. I. Gałczyńskiego ,5 0,316 0, , K. I. Gałczyńskiego ,8 1,923 0, K. I. Gałczyńskiego ,833 0, , K. I. Gałczyńskiego ,4 0,379 0, J. Przybosia ,6 8,898 0, , J. Przybosia ,9 17,62 0, , J. Przybosia ,6 13,255 0, , J. Przybosia ,03 1,276 0, , C. K. Norwida ,7 1,769 0, ,2 242 L. Staffa ,1 1,73 0, , C. K. Norwida ,9 2,042 0, , K. I. Gałczyńskiego ,3 1,53 0, , S. Witkiewicza ,7 2,292 0, , L. Staffa ,7 0,895 0, L. Staffa ,5 1,663 0, , L. Staffa ,9 7,539 0, , L. Staffa ,3 5,341 0, , J. Szaniawskiego ,4 23,732 0, , J. Szaniawskiego ,5 26,125 0, , P. Gojawiczyńskiej ,7 8,735 0, , P. Gojawiczyńskiej ,2 9,698 0, , P. Gojawiczyńskiej ,5 5,026 0, P. Gojawiczyńskiej ,5 9,164 0, K. Wierzyńskiego ,2 12,538 0, , K. Wierzyńskiego ,8 11,13 0, W. Gombrowicza ,7 12,756 0, , W. Gombrowicza ,3 4,641 0, W. Gombrowicza ,6 8,649 0, ,85

76 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 804 0, ,84 1,40 72,36 ciepło sieciowe 769 0, ,27 0,52 69,21 ciepło sieciowe 0,09 0,25 ciepło sieciowe 627 0, ,24 0,40 56,43 ciepło sieciowe 899 0, ,44 0,90 80,91 ciepło sieciowe , ,39 0,77 106,29 ciepło sieciowe 0,09 0,67 ciepło sieciowe , ,91 0,74 92,88 ciepło sieciowe 0,09 0,23 ciepło sieciowe 932 0, ,79 0,55 83,88 ciepło sieciowe 0,09 0,40 ciepło sieciowe 854 0, ,83 0,34 76,86 ciepło sieciowe 0,09 0,26 0,00 ciepło sieciowe , ,38 0,55 129,51 ciepło sieciowe 0,09 0,40 ciepło sieciowe 0,09 0,34 ciepło sieciowe , ,67 0,25 96,48 ciepło sieciowe 0,09 1,30 ciepło sieciowe 869 0, ,75 0,93 78,21 ciepło sieciowe 766 0, ,8 0,97 68,94 ciepło sieciowe , ,86 0,26 100,80 ciepło sieciowe 0,09 1,56 ciepło sieciowe 815 0, ,59 0,68 73,35 ciepło sieciowe 0,09 0,31 ciepło sieciowe , ,97 7,23 123,75 ciepło sieciowe , ,03 14,31 128,16 ciepło sieciowe , ,83 10,76 124,56 ciepło sieciowe 459 0, ,27 1,04 41,31 ciepło sieciowe 694 0, ,89 1,44 62,46 ciepło sieciowe 949 0, ,12 1,40 85,41 ciepło sieciowe 854 0, ,57 1,66 76,86 ciepło sieciowe 866 0, ,33 1,24 77,94 ciepło sieciowe , ,02 1,86 130,32 ciepło sieciowe 0,09 0,73 ciepło sieciowe 790 0, ,28 1,35 71,10 ciepło sieciowe , ,35 6,12 220,14 ciepło sieciowe 0,09 4,34 ciepło sieciowe , ,39 19,27 259,29 ciepło sieciowe , ,09 21,21 233,55 ciepło sieciowe , ,7 7,09 134,19 ciepło sieciowe , ,49 7,87 113,76 ciepło sieciowe , ,2 4,08 167,76 ciepło sieciowe 0,09 7,44 ciepło sieciowe , ,63 10,18 144,72 ciepło sieciowe , ,03 9,04 134,28 ciepło sieciowe , ,42 10,36 158,49 ciepło sieciowe , ,52 3,77 90,00 ciepło sieciowe , ,62 7,02 126,54

77 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 261 W. Gombrowicza ,6 11,609 0, W. Gombrowicza ,437 0, W. Gombrowicza ,3 0,26 0, , W. Gombrowicza ,83 0, W. Gombrowicza ,9 11,361 0, P. Gojawiczyńskiej ,4 0 0, K. Wierzyńskiego ,9 0,703 0,81 607, K. Wierzyńskiego ,1 1,264 0,81 906, K. Wierzyńskiego ,1 0,57 0,81 725, K. Wierzyńskiego 18, P ,5 1,078 0, , Gojawiczyńskiej 4 0 0, P. Gojawiczyńskiej ,9 0,89 0, P. Gojawiczyńskiej ,2 0,991 0,81 747, Karkonoska ,56 13,577 0, , Bieszczadzka ,5 16,656 0, Pomorska ,4 2,223 0, , Chojnowska ,36 0,17 0,81 257,16 Zarządza 278 Chojnowska ,11 0,116 0,81 109,84 Nieruchomościami Biuro- 279 Bud Krzysztof Tkaczuk Traugutta ,49 0,396 0,81 495, ul. Złotoryjska 50 ul. Moniuszki 1 / 2 A ul. Piechoty 9/13 A ul. Roosevelta , , , , ul.wrocławska ,31 0, Al.Orła Białego 3 bd ,78 0, Al. Rzeczypospolitej 13 bd ,70 0, Al. Rzeczypospolitej 55 bd ,97 0, Al. Rzeczypospolitej 58 bd , Al. Rzeczypospolitej 59 bd , Al. Rzeczypospolitej 60 bd , Al. Rzeczypospolitej 73 bd , Al. Rzeczypospolitej 75 bd , Al. Rzeczypospolitej 76 bd , Al. Rzeczypospolitej 91 bd , Andersa 14 bd , Andersa 15 bd , Andersa 17 bd , Andersa 23 bd , Andersa 24 bd , Andersa 29/30 bd , Alewicza 3 A bd , Alewicza 8 bd , Artyleryjska 19 A bd , Artyleryjska 21 bd , Artyleryjska 21 A bd ,60 0,81 0,81 0,81 0,81

78 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe , ,08 9,43 210,96 ciepło sieciowe 0,09 4,41 ciepło sieciowe , ,29 0,21 120,24 ciepło sieciowe 0,09 5,55 ciepło sieciowe , ,84 9,23 115,02 ciepło sieciowe 985 0, ,75 88,65 ciepło sieciowe 0,09 0,57 ciepło sieciowe 758 0, ,29 1,03 68,22 ciepło sieciowe 962 0, ,18 0,46 86,58 ciepło sieciowe , ,18 0,88 92,79 0,09 ciepło sieciowe 0,09 0,72 ciepło sieciowe 634 0, ,2 0,80 57,06 ciepło sieciowe ,09 233,686,66 11,02 290,07 ciepło sieciowe 0,09 13,52 ciepło sieciowe , ,23 1,81 170,19 ciepło sieciowe 385,493 0, ,94 0,14 34,69 ciepło sieciowe 224,093 0, ,74 0,09 20,17 ogrzewa indywidualne 0,32 indywid. gazowe, miejskie sieciowe 455,5 0, ,00 41,00 miejskie sieciowe 399,16 0, ,00 35,92 indywid. gazowe, węglowe bd bd bd bd bd indywid. gazowe, węglowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd

79 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 306 Artyleryjska 21 B bd , Artyleryjska 23 A,B bd , Asnyka 7 bd , Bankowa 5 bd , Batalionu Zośka 15 bd , Bielańska 5 bd , Bielańska 13/15 bd , Bielańska 17 bd , Chłapowskiego 6 bd , Chłapowskiego 12 bd , Chłapowskiego 27 bd , Chojnowska 1 bd , Chojnowska 3 bd , Chojnowska 5 bd , Chojnowska 8/10 bd , Chojnowska 52 bd , Chojnowska 60 bd , Chojnowska 74 bd , Chojnowska 99 bd , Chojnowska 143 bd , Chojnowska 147 bd , Czarckiego 21 bd , Czarckiego 22 bd , Czarckiego 23 bd , Czarckiego 31 bd , Daszyńskiego 15 bd , Dąbrowskiego 3 bd , Dąbrowskiego 4 bd , Dmowskiego 17 bd , Dmowskiego 18 bd , Drukarska 5 bd , Drukarska 8 bd , Drukarska 9 bd , Drukarska 16/16A bd , Drukarska 22 bd , Drukarska 23 bd , Drukarska 24 bd , Drukarska 26 bd , Drukarska 29 bd , Działkowa 34 bd , Działkowa 37 bd , Dziennikarska 6/8 bd , E. Orzeszkowej 1 bd , E. Orzeszkowej 2 bd , E. Orzeszkowej 28/30 ABC bd , F. Roosevelta 5 bd , F. Roosevelta 7 bd , F. Roosevelta 9 bd , F. Roosevelta 15 bd , F. Roosevelta 24 bd , F. Roosevelta 32 bd , F. Roosevelta 35 bd ,29

80 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 369,84 0, ,00 bd 33,29 ciepło sieciowe 315,119 0, ,00 bd 28,36 ciepło sieciowe 392,755 0, ,00 bd 35,35 ciepło sieciowe 377,668 0, ,00 bd 33,99 ciepło sieciowe 436,9 0, ,00 bd 39,32 ciepło sieciowe 434,453 0, ,00 bd 39,10 ciepło sieciowe 856,7 0, ,00 bd 77,10

81 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej Fieldorfa 19A,19B, 358 Jankowskiego 1,3,5,7,9,11, Kedywu 6A,6B bd , Galileusza 5,7,9 bd , Głogowska 21 bd , Głogowska 27 bd , Głogowska 59 bd , Głogowska 61 bd , Głogowska 67 bd , Głowackiego 11 bd , Hutników 5 bd , Hutników 9 bd , Hutników 20 bd , Hutników 23 bd , Hutników 30 bd , II Armii Wojska Polskiego 25 bd , II Armii Wojska Polskiego 26 bd , II Armii Wojska Polskiego 27 bd , II Armii Wojska Polskiego 31 bd , Jagiellońska 1 bd , Jagiellońska 4 bd , Jagiellońska 4A bd , Jagiellońska 9 bd , Jagiellońska 10 bd , Jagiellońska 11 bd , Jagiellońska 13/17ABCD bd , Jaworzyńska 5 bd , Jaworzyńska 10 bd , Jaworzyńska 15 bd , Jaworzyńska 22 bd , Jaworzyńska 23 bd , Jaworzyńska 41 bd , Jaworzyńska 55 bd , Jaworzyńska 101 bd , Jordana 14 bd , K. Wielkiego 30 bd , K. Wielkiego 34 bd , K. Wielkiego 40 bd , K. Wielkiego 49 bd , K. Wielkiego 51 bd , Kamienna 1 bd , Kamienna 1 A bd , Kamienna 21 bd , Karkonoska bd , Kartuska 59 bd , Kasprowicza 63 bd , Kilińskiego 2 bd ,30

82 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? gaz bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 700,5 0, ,00 bd 63,05 ciepło sieciowe 367,671 0, ,00 bd 33,09 ciepło sieciowe 329,249 0, ,00 bd 29,63 ciepło sieciowe 376,671 0, ,00 bd 33,90 ciepło sieciowe 1378,4 0, ,00 bd 124,06 węgiel bd bd bd bd bd węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 258,507 0, ,00 bd 23,27 ciepło sieciowe 253,393 0, ,00 bd 22,81 węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 843 0, ,00 bd 75,87 węgiel bd bd bd bd bd

83 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 403 Kochanowskiego 2 bd , Kochanowskiego 3 bd , Korczaka 10 bd , Korczaka 11 bd , Korczaka 22 bd , Korfantego 6 bd , Kościuszki 9 bd , Kościuszki 27 bd , Kraszewskiego 1 bd , Kraszewskiego 2 bd , Kraszewskiego 4 bd , Książęca 1 bd , Książęca 4 bd , Książęca 12 bd , Kwiatowa 10 bd , Kwiatowa 14 bd , Lotnicza 1 bd , Lotnicza 7 bd , Lotnicza 8 bd , Lotnicza 31 bd , Lotnicza 23/25 bd , Lotnicza 32/33 bd , Lotnicza 34 bd , Lotnicza 35 bd , Lotnicza 37 bd , Łukasińskiego 33 bd , Łukasińskiego 40 bd , Centrum Nieruchomości M. Skłodowskiej-Curie 6 bd , "DOMENA" M. Skłodowskiej-Curie 7 bd , M. Skłodowskiej-Curie 8 bd , M. Skłodowskiej-Curie 10 bd , Matejki 1 bd , Matejki 11 bd , Mickiewicza 12 bd , Mickiewicza 13 bd , Mickiewicza 18 bd , Mickiewicza 20 bd , Mickiewicza 33 bd , Moniuszki 1/2 kl. B bd , Moniuszki 3/6 kl. D bd , Moniuszki 3/6 kl. E bd , N.M.Panny 20 bd , Nowogródzka 1,3,5,7 bd , Nowogródzka 2,4,6,8 bd , Nowy Świat 2 bd , Nowy Świat 7/7A bd , Nowy Świat 8 bd , Nowy Świat 12 bd , Nowy Świat 22 bd , Nowy Świat 24 bd , Okrzei 1/1 A bd , Olkuska 23 bd ,60

84 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 486,8 0, ,00 bd 43,81 węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 462,74 0, ,00 bd 41,65 ciepło sieciowe 395,56 0, ,00 bd 35,60 ciepło sieciowe 394,686 0, ,00 bd 35,52 ciepło sieciowe 394,25 0, ,00 bd 35,48 ciepło sieciowe 392,875 0, ,00 bd 35,36 ciepło sieciowe 479,98 0, ,00 bd 43,20 ciepło sieciowe 469,3 0, ,00 bd 42,24 ciepło sieciowe 555,13 0, ,00 bd 49,96 ciepło sieciowe 1125,4 0, ,00 bd 101,29 ciepło sieciowe 1947,4 0, ,00 bd 175,27 ciepło sieciowe 367,09 0, ,00 bd 33,04 gaz bd bd bd bd bd

85 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku 455 Olkuska 25 bd , Olkuska 27 bd , Parkowa 6 bd , Piastowska 23 bd , Piastowska 60 bd , Piastowska 70 bd , Piechoty 7 bd , Piechoty 9/13 kl. B bd , Piechoty 9/13 kl. C bd , Piekarska 21, Dziennik. 5A bd , Pińska 1,3,5 bd , Pl.Wolności 3 bd , Pl.Wolności 6 bd , Wspólnota Mieszkaniowa PODKOWA, Poselska 5 bd , Poselska 2 bd , Poselska 3 bd , Poselska 5/7 bd biura 1015, Poselska 9 bd , Powstańców Śl. 2 bd , Powstańców Śl. 5 bd , Powstańców Śl. 8 bd , Prusa 4 bd , Prusa 8 bd , Prusa 16 bd , Rataja 3 bd , Rataja 31 bd , Rataja 33 bd , Rataja 35 bd , Reja 2 bd , Reja 2 A bd , Reymonta 8 bd , Reymonta 12 bd , Reymonta 13 bd , Rycerska 14 bd , Rycerska 16 B bd , Rynek 1 Plac Katedralny 1 bd , Rynek 4 bd , Rynek 19 bd , Rynek 36 bd , Rynek 38 bd , Rzemieślnicza 16 bd , Rzemieślnicza 17 bd , Saperska 6/12 kl. A bd , Saperska 6/12 kl. B bd , Saperska 6/12 kl. C bd , Saperska 6/12 kl. D bd , Sejmowa 2 bd , Senatorska 3 bd , Senatorska 12 bd , Senatorska 24 bd , Senatorska 31 bd ,60 [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej

86 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? gaz bd bd bd bd bd gaz bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 251,56 0, ,00 bd 22,64 ciepło sieciowe 396,467 0, ,00 bd 35,68 ciepło sieciowe 375,273 0, ,00 bd 33,77 ciepło sieciowe 1397,5 0, ,00 bd 125,78 ciepło sieciowe 1446,3 0,09 bd 130,17 miejskie sieciowe 594,8 0, ,00 bd 53,53 węgiel bd bd bd bd bd węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 253,829 0, ,00 bd 22,84 ciepło sieciowe 315,299 0, ,00 bd 28,38 ciepło sieciowe 840,928 0, ,00 bd 75,68 ciepło sieciowe 235,357 0, ,00 bd 21,18 ciepło sieciowe 342,482 0, ,00 bd 30,82 ciepło sieciowe 350,835 0, ,00 bd 31,58 ciepło sieciowe 365,276 0, ,00 bd 32,87 ciepło sieciowe 357,206 0, ,00 bd 32,15

87 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 506 Senatorska 36 bd , Senatorska 42 bd , Senatorska 48 bd , Senatorska 53 bd , Senatorska 62 bd , Senatorska 64 bd , Szkolna 10,10 of bd , Szkolna 11 bd , Ściegiennego 45 bd , Św. Piotra 8 bd , Św. Trójcy 2 bd , Św. Wojciecha 1 bd , Św. Wojciecha 3 bd , Św. Wojciecha 11 bd , Św. Wojciecha 15 bd , Św. Wojciecha 16 bd , Św. Wojciecha 17 bd , Św. Wojciecha 19 bd , Św. Wojciecha 20 bd , Tatarska 5 bd , Tatarska 9 bd , Tatarska 13 bd , Tatrzańska 26/28 bd , Traugutta 6 bd , Traugutta 16 bd , Traugutta bd , Wandy 9 bd , Wojska Polskiego 14 bd , Wrocławska 2 bd , Wrocławska 11 bd , Wrocławska 15 bd , Wrocławska 23 bd , Wrocławska 52,52A,52C bd , Wrocławska 52B bd , Wrocławska 55 bd , Wrocławska 56 bd , Wrocławska 57 bd , Wrocławska 60 bd , Wrocławska 63 bd , Wrocławska 72 bd , Wrocławska 74 bd , Wrocławska 81 bd , Wrocławska 82 bd , Wrocławska 131 bd , Wrocławska 93 bd , Wrocławska 166 bd , Wrocławska 214 bd , Wrocławska 216 bd , Wrocławska 219 bd , Wrocławska 227 bd , Wrocławska 243 bd , Wrocławska 244 bd ,56

88 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 304,698 0, ,00 bd 27,42 ciepło sieciowe 485,208 0, ,00 bd 43,67 ciepło sieciowe 319,19 0, ,00 bd 28,73 węgiel bd bd bd bd bd węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 506,4 0, ,00 bd 45,58 ciepło sieciowe 343,064 0, ,00 bd 30,88 węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 210,63 0, ,00 bd 18,96 ciepło sieciowe 219,3 0, ,00 bd 19,74 ciepło sieciowe 261,278 0, ,00 bd 23,52 węgiel bd bd bd bd bd

89 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 558 Wyspiańskiego 4 bd , Zagrodowa 7 bd , Zagrodowa 9 bd , Złotoryjska 57 bd , Złotoryjska 59 bd , Złotoryjska 61 bd , Złotoryjska 67 bd , Złotoryjska 68 bd , Złotoryjska 73 bd , Złotoryjska 74 bd , Złotoryjska 81 bd , Złotoryjska 83A bd , Złotoryjska 100 bd , Złotoryjska 102 bd , Złotoryjska 104 bd , Złotoryjska 106 bd , Złotoryjska 112 bd , Złotoryjska 120 bd , Złotoryjska 140 bd , Złotoryjska 162A bd , Żwirki i Wigury 2 bd , Żwirki i Wigury 9 bd , Żwirki i Wigury 17 bd , Żwirki i Wigury 18 bd , Żwirki i Wigury 22 bd , Żwirki i Wigury 23 bd , Żwirki i Wigury 26 bd , Żwirki i Wigury 36 bd , Żwirki i Wigury 41 bd , Żwirki i Wigury 45 bd , Żwirki i Wigury 46 bd , Żwirki i Wigury 47 bd , Żwirki i Wigury 55 bd , Żwirki i Wigury 59 bd , Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa PAŁAC w Legnicy Kościuszki 52 21,23 0, , Współnota Mieszkaniowa ,3 Piastowska 66 Piastowska 66/4 bd bd bd 594 Alewicza 7a bd bd bd 595 Batorego bd bd bd 596 Batorego bd bd bd 597 Batorego bd bd bd 598 Chojnowska bd bd bd 599 Chojnowska bd bd bd 600 Chojnowska bd bd bd 601 Chojnowska bd bd bd 602 Chojnowska bd bd bd 603 Chojnowska bd bd bd 604 Chrobrego bd bd bd 605 Chrobrego bd bd bd

90 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 310,855 0, ,00 bd 27,98 ciepło sieciowe 308,313 0, ,00 bd 27,75 ciepło sieciowe 322,532 0, ,00 bd 29,03 ciepło sieciowe 349,8 0, ,00 bd 31,48 gaz + węgiel bd gaz + węgiel bd ciepło sieciowe 721 0, ,00 bd 64,89 węgiel bd bd bd bd bd węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 919,94 0, ,42 17,24 82,79 bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd

91 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 606 Chrobrego bd bd bd 607 Chrobrego bd bd bd 608 Chrobrego bd bd bd 609 Chrobrego bd bd bd 610 Chrobrego bd bd bd 611 Chrobrego bd bd bd 612 Chrobrego 5a bd bd bd 613 Chrobrego bd bd bd 614 Chrobrego bd bd bd 615 Chrobrego bd bd bd 616 Chrobrego bd bd bd 617 Dąbrowskiego bd bd bd 618 Dworcowa bd bd bd 619 Dworcowa 6of bd bd bd 620 Działkowa ,38 bd bd bd 621 Działkowa bd bd bd 622 Działkowa 1a ,64 bd bd bd 623 Działkowa bd bd bd 624 Działkowa bd bd bd 625 Działkowa bd bd bd 626 Dziennikarska 10of bd bd bd 627 Dziennikarska bd bd bd 628 Głogowska bd bd bd 629 Głogowska bd bd bd 630 Głogowska 12/ bd bd bd 631 Głogowska bd bd bd 632 Głogowska bd bd bd 633 Głogowska bd bd bd 634 Głogowska 25of bd bd bd 635 Głogowska bd bd bd 636 Głogowska bd bd bd 637 Głogowska bd bd bd 638 Głogowska bd bd bd 639 Głogowska bd bd bd 640 Głogowska 69a bd bd bd 641 Głogowska bd bd bd 642 Głogowska bd bd bd 643 Głogowska bd bd bd 644 Głogowska bd bd bd 645 Głogowska bd bd bd 646 Głogowska bd bd bd 647 Głogowska bd bd bd 648 Głogowska 89a bd bd bd 649 Głogowska bd bd bd 650 Hutników bd bd bd 651 Jaworzyńska 100a bd bd bd 652 Jaworzyńska bd bd bd 653 Jaworzyńska bd bd bd 654 Jaworzyńska bd bd bd 655 Jaworzyńska bd bd bd 656 Jaworzyńska bd bd bd 657 Jaworzyńska bd bd bd

92 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd w trakcie bd bd bd bd bd bd w trakcie

93 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 658 Jaworzyńska bd bd bd 659 Jaworzyńska bd bd bd 660 Jaworzyńska bd bd bd 661 Jaworzyńska bd bd bd 662 Jaworzyńska bd bd bd 663 Jaworzyńska 92/94a bd bd bd 664 Jaworzyńska 92/94b bd bd bd 665 Jaworzyńska 92/94c bd bd bd 666 Jaworzyńska 99a bd bd bd 667 Jordana 15of bd bd bd 668 Jordana bd bd bd 669 Kartuska bd bd bd 670 Kartuska , bd bd bd 671 Kochanowskiego bd bd bd 672 Korczaka bd bd bd 673 Korczaka bd bd bd 674 Korczaka 26a bd bd bd 675 Korczaka bd bd bd 676 Korczaka bd bd bd 677 Książęca bd bd bd 678 Lotnicza 42a bd bd bd 679 Lotnicza 42b bd bd bd 680 Lotnicza 42c bd bd bd 681 Lotnicza 44a b.d bd bd bd 682 Lotnicza 44b b.d bd bd bd 683 Lotnicza 44c b.d bd bd bd 684 Lotnicza 46a b.d bd bd bd 685 Lotnicza 46b b.d bd bd bd 686 Lotnicza 46c b.d bd bd bd 687 Lotnicza 48a b.d bd bd bd 688 Lotnicza 48b b.d bd bd bd 689 Lotnicza 48c b.d bd bd bd 690 Lubuska 6 b.d bd bd bd 691 Łukasińskiego bd bd bd 692 Łukasińskiego bd bd bd 693 Łukasińskiego bd bd bd 694 Łukasińskiego bd bd bd 695 Łukasińskiego bd bd bd 696 Łukasińskiego bd bd bd 697 Masarska bd bd bd 698 Masarska bd bd bd 699 Masarska bd bd bd 700 Matejki bd bd bd 701 Mickiewicza bd bd bd 702 Mickiewicza 14of bd bd bd 703 Mickiewicza bd bd bd 704 Mickiewicza bd bd bd 705 Mickiewicza 30ofi b.d bd bd bd 706 Mickiewicza 30ofii b.d bd bd bd 707 Mickiewicza bd bd bd 708 Mickiewicza bd bd bd 709 Nowy świat bd bd bd

94 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku?

95 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 710 Nowy świat bd bd bd 711 Nowy świat bd bd bd 712 Nowy świat bd bd bd 713 Nowy świat 5a bd bd bd 714 Okólna bd bd bd 715 Orzeszkowej 17of bd bd bd 716 Orzeszkowej bd bd bd 717 Orzeszkowej bd bd bd 718 Parkowa bd bd bd 719 Parkowa bd bd bd 720 Parkowa 2of bd bd bd 721 Parkowa bd bd bd 722 Parkowa 5a bd bd bd 723 Piastowska bd bd bd 724 Piastowska bd bd bd 725 Plater bd bd bd 726 Pobożnego bd bd bd 727 Pobożnego bd bd bd 728 Pobożnego bd bd bd 729 Pobożnego bd bd bd 730 Pobożnego bd bd bd 731 Pobożnego bd bd bd 732 Pobożnego bd bd bd 733 Pobożnego 18a bd bd bd 734 Pobożnego 18b bd bd bd 735 Pobożnego bd bd bd 736 Pobożnego bd bd bd 737 Pobożnego bd bd bd 738 Pobożnego bd bd bd 739 Pobożnego bd bd bd 740 Pobożnego bd bd bd 741 Pobożnego bd bd bd 742 Pobożnego bd bd bd 743 Pobożnego bd bd bd 744 Pobożnego bd bd bd 745 Pobożnego bd bd bd 746 Pocztowa bd bd bd 747 Powstańców śl bd bd bd 748 Rybacka bd bd bd 749 Senatorska bd bd bd 750 Senatorska bd bd bd 751 Senatorska 23of bd bd bd 752 Sierocińska bd bd bd 753 Sierocińska 7a bd bd bd 754 Sierocińska 7of bd bd bd 755 Skłodowskiej-curie bd bd bd 756 Skłodowskiej-curie bd bd bd 757 Ściegiennego bd bd bd 758 Ściegiennego bd bd bd 759 Ściegiennego bd bd bd 760 Zarząd Gospodarki Ściegiennego bd bd bd 761 Mieszkaniowej Ściegiennego bd bd bd

96 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? bd bd bd bd bd bd W trakcie bd bd bd bd bd bd W trakcie bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd W trakcie bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd bd

97 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 762 Ściegiennego bd bd bd 763 Ściegiennego bd bd bd 764 Tarnopolska bd bd bd 765 Wały poniatowskiego 11a bd bd bd 766 Witelona bd bd bd 767 Wjazdowa bd bd bd 768 Wojska polskiego bd bd bd 769 Wojska polskiego bd bd bd 770 Wrocławska bd bd bd 771 Wrocławska 5of bd bd bd 772 Złotoryjska bd bd bd 773 Złotoryjska bd bd bd 774 Złotoryjska 168 b.d bd bd bd 775 Złotoryjska bd bd bd 776 Złotoryjska bd bd bd 777 Złotoryjska bd bd bd 778 Złotoryjska bd bd bd 779 Złotoryjska bd bd bd 780 Żwirki i wigury bd bd bd 781 Cmentarna 1a bd bd bd 782 Cmentarna 1b bd bd bd 783 Cmentarna 1c bd bd bd 784 Cmentarna bd bd bd 785 Cmentarna bd bd bd 786 Cmentarna 7/ bd bd bd 787 Czarckiego bd bd bd 788 Czarckiego bd bd bd 789 Czarckiego bd bd bd 790 Czarckiego bd bd bd 791 Czarckiego bd bd bd 792 Daszyńskiego bd bd bd 793 Daszyńskiego bd bd bd 794 Daszyńskiego bd bd bd 795 Daszyńskiego bd bd bd 796 Daszyńskiego bd bd bd 797 Daszyńskiego bd bd bd 798 Daszyńskiego bd bd bd 799 Daszyńskiego bd bd bd 800 Daszyńskiego bd bd bd 801 Daszyńskiego bd bd bd 802 Daszyńskiego bd bd bd 803 Dmowskiego bd bd bd 804 Dmowskiego bd bd bd 805 Dmowskiego bd bd bd 806 Dmowskiego bd bd bd 807 Dmowskiego bd bd bd 808 Dmowskiego bd bd bd 809 Dmowskiego bd bd bd 810 Dmowskiego bd bd bd 811 Dmowskiego bd bd bd 812 Dmowskiego bd bd bd 813 Dmowskiego bd bd bd

98 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku?

99 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 814 Drukarska bd bd bd 815 Fabryczna bd bd bd 816 Fabryczna bd bd bd 817 Fabryczna bd bd bd 818 Fabryczna bd bd bd 819 II armii w.p bd bd bd 820 II armii w.p bd bd bd 821 II armii w.p bd bd bd 822 II armii w.p. 11of bd bd bd 823 II armii w.p bd bd bd 824 II armii w.p bd bd bd 825 II armii w.p bd bd bd 826 II armii w.p bd bd bd 827 II armii w.p bd bd bd 828 Jaworzyńska bd bd bd 829 K. Wielkiego 17/ bd bd bd 830 K. Wielkiego bd bd bd 831 K. Wielkiego bd bd bd 832 K. Wielkiego bd bd bd 833 K. Wielkiego bd bd bd 834 K. Wielkiego bd bd bd 835 K. Wielkiego bd bd bd 836 K. Wielkiego bd bd bd 837 K. Wielkiego bd bd bd 838 K. Wielkiego bd bd bd 839 K. Wielkiego bd bd bd 840 K. Wielkiego bd bd bd 841 K. Wielkiego bd bd bd 842 Kamienna bd bd bd 843 Kamienna 11a bd bd bd 844 Kamienna bd bd bd 845 Kamienna 13a bd bd bd 846 Kamienna 13b bd bd bd 847 Kamienna bd bd bd 848 Kamienna bd bd bd 849 Kamienna 2a bd bd bd 850 Kamienna 2aof bd bd bd 851 Kamienna bd bd bd 852 Kamienna bd bd bd 853 Kamienna bd bd bd 854 Kartuska bd bd bd 855 Kartuska bd bd bd 856 Kartuska bd bd bd 857 Kartuska bd bd bd 858 Kartuska bd bd bd 859 Kartuska bd bd bd 860 Kartuska bd bd bd 861 Kartuska bd bd bd 862 Kartuska bd bd bd 863 Kartuska bd bd bd 864 Kartuska bd bd bd 865 Kartuska bd bd bd

100 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku?

101 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 866 Kartuska bd bd bd 867 Kartuska bd bd bd 868 Kartuska bd bd bd 869 Kartuska bd bd bd 870 Kartuska bd bd bd 871 Kartuska bd bd bd 872 Kartuska bd bd bd 873 Kościelna bd bd bd 874 Kręta 1b bd bd bd 875 Kręta bd bd bd 876 Kręta bd bd bd 877 Kwiatowa bd bd bd 878 Kwiatowa bd bd bd 879 Kwiatowa 16/18a bd bd bd 880 Kwiatowa 16/18b bd bd bd 881 Kwiatowa 22/24a bd bd bd 882 Kwiatowa 22/24b bd bd bd 883 Kwiatowa 26/26a bd bd bd 884 Kwiatowa 26/26b bd bd bd 885 Kwiatowa bd bd bd 886 Kwiatowa bd bd bd 887 Kwiatowa bd bd bd 888 Łąkowa 2b bd bd bd 889 Moniuszki bd bd bd 890 Nowodworska bd bd bd 891 Nowodworska bd bd bd 892 Nowodworska bd bd bd 893 Nowodworska bd bd bd 894 Nowodworska bd bd bd 895 Pątnowska bd bd bd 896 Pątnowska bd bd bd 897 Pątnowska bd bd bd 898 Poziomkowa bd bd bd 899 Rzeczypospolitej 1 b.d bd bd bd 900 Rzeczypospolitej bd bd bd 901 Rzemieślnicza bd bd bd 902 Rzemieślnicza bd bd bd 903 Sadownicza 3a b.d bd bd bd 904 Smolarska 10 b.d bd bd bd 905 Smolarska bd bd bd 906 Wandy bd bd bd 907 Wielogórska bd bd bd 908 Wrocławska 105 b.d bd bd bd 909 Wrocławska bd bd bd 910 Wrocławska 129a bd bd bd 911 Wrocławska 129b bd bd bd 912 Wrocławska bd bd bd 913 Wrocławska 183a bd bd bd 914 Wrocławska bd bd bd 915 Wrocławska bd bd bd 916 Wrocławska bd bd bd 917 Wrocławska bd bd bd

102 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku?

103 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 918 Wrocławska bd bd bd 919 Wrocławska 56a bd bd bd 920 Wrocławska bd bd bd 921 Wrocławska bd bd bd 922 Wrocławska bd bd bd 923 Wrocławska 83a bd bd bd 924 Wrocławska bd bd bd 925 Wrocławska bd bd bd 926 Wrocławska bd bd bd 927 Biegunowa 2 bd 1 b.u. 805,37 bd bd bd 928 Chojnowska 112 bd 1 b.u. 1781,63 bd bd bd 929 Piekarska 7 bd 1 b.u. 582,6 bd bd bd 930 Tatrzańska 2 bd 1 b.u. 413,2 bd bd bd 931 Rzeczypospolitej b.u. 458,56 bd bd bd 932 E. Plater b.u. 502 bd bd bd 933 Mickiewicza b.u. 462,57 bd bd bd 934 Mickiewicza b.u. 900,92 bd bd bd 935 Orła Białego 2 bd 1 b.u. 426,2 bd bd bd 936 Pl. Katedralny b.u. 363,87 bd bd bd 937 Rynek b.u. 478,79 bd bd bd Zarząd Gospodarki 938 Rynek b.u. 690,75 bd bd bd Mieszkaniowej 939 Rynek 33, b.u. 1076,21 bd bd bd 940 Św. Jana b.u. 393,39 bd bd bd 941 Witelona 10, Św. Piotra 14 bd 1 b.u. 2257,72 bd bd bd 942 Wojska Polskiego 7, 10 bd 1 b.u bd bd bd 943 Zielona 5, 6, ; ; 7-1 b.u. 1461, bd bd bd 944 Zielona b.u. 861,28 bd bd bd 945 Kartuska ,02 bd bd bd 946 Libana b.u. 664,75 bd bd bd 947 Szkolna 7B bd 1 b.u. 102,6 bd bd bd 948 Wrocławska 183A b.u. 1036,09 bd bd bd 949 Armii Ludowej bd bd 150, II Armii W.P bd bd bd 951 Fabryczna bd bd Bydgoska 6 a-e bd bd Gliwicka 5A bd bd Głogowska bd bd Głogowska bd bd Głogowska bd bd Głogowska bd bd Głogowska bd bd Głogowska bd bd Gumińskiego bd bd 961 Jordana bd bd Kominka bd bd Kominka bd bd Korczaka bd bd Łokietka bd bd Orła Białego bd bd E. Orzeszkowej bd bd Panamska bd bd 270

104 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe 976,41 0, ,64 bd 87,88 ciepło sieciowe 1137,41 0, ,62 bd 102,37 ciepło sieciowe 678,95 0, ,33 bd 61,11 ciepło sieciowe 513,90 0, ,43 bd 46,25 ciepło sieciowe 398,97 0, ,07 bd 35,91 ciepło sieciowe 336,81 0, ,05 bd 30,31 ciepło sieciowe 336,90 0, ,25 bd 30,32 ciepło sieciowe 336,90 0, ,25 bd 30,32 ciepło sieciowe 289,15 0, ,47 bd 26,02 ciepło sieciowe 270,66 0, ,78 bd 24,36 ciepło sieciowe 220,32 0, ,25 bd 19,83 ciepło sieciowe 437,26 0, ,33 bd 39,35 ciepło sieciowe 484,02 0, ,01 bd 43,56 ciepło sieciowe 276,81 0, ,24 bd 24,91 ciepło sieciowe 1405,10 0, ,61 bd 126,46 ciepło sieciowe 1405,10 0, ,61 bd 126,46 ciepło sieciowe 978,11 0, ,79 bd 88,03 ciepło sieciowe 523,68 0, ,14 bd 47,13 gaz sieciowy 260,93 0, ,15 bd 14,57 gaz sieciowy 398,73 0, ,35 bd 22,26 gaz sieciowy 49,88 0, ,50 bd 2,78 gaz sieciowy 260,93 0, ,15 bd 14,57 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd bd gaz bd bd bd bd bd bd ciepło sieciowe , bd 153,45 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz 697,22 0, , gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd

105 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 969 E. Plater bd bd E. Plater bd bd E. Plater bd bd Prusa bd bd Poznańska bd bd Poznańska bd bd Poznańska bd bd Poznańska bd bd Marii Curie-Skłodowskiej bd bd Marii Curie-Skłodowskiej bd bd Al. Rzeczypospolitej bd bd Al. Rzeczypospolitej bd bd Al. Rzeczypospolitej 125 a/b/c/d bd bd Lindego bd bd Ściegiennego bd bd Św. Wojciecha bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Senatorska bd bd Wały Rzeczne bd bd Wrocławska 62, bd bd Zagrodowa 1A bd bd Żwirki i Wigury 2 a bd bd Żwirki i Wigury bd bd Żwirki i Wigury bd bd Żwirki i Wigury bd bd Żwirki i Wigury bd bd Żwirki i Wigury bd bd Żwirki i Wigury bd bd Szewczenki bd bd Bankowa ,3 bd bd Biskupia ,86 bd bd Chłapowskiego ,22 bd bd Chłapowskiego ,11 bd bd Chłapowskiego ,11 bd bd Dziennikarska ,7 bd bd 476

106 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz 611,15 0, bd 33, gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 970 0, bd 87,3 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd

107 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 1019 Dziennikarska ,5 bd bd Dziennikarska ,95 bd bd Dziennikarska bd bd bd Dziennikarska bd bd Głowackiego bd bd Korfantego ,75 bd bd Kościuszki ,45 bd bd Kościuszki ,9 bd bd Jaworzyńska bd bd Łukasińskiego ,7 bd bd Łukasińskiego ,72 bd bd Łukasińskiego ,07 bd bd Łukasińskiego ,77 bd bd N. M. Panny ,75 bd bd N. M. Panny bd bd Mickiewicza ,7 bd bd Mickiewicza ,7 bd bd Orzeszkowej ,3 bd bd Oświęcimska ,83 bd bd Parkowa ,9 bd bd Parkowa ,86 bd bd Piastowska ,33 bd bd Piastowska 2a ,55 bd bd Piastowska ,03 bd bd Piastowska ,2 bd bd 154 Prospector Sp. z o.o Piastowska ,01 bd bd Piastowska ,4 bd bd Piastowska ,8 bd bd Piastowska ,02 bd bd Piastowska ,7 bd bd Piastowska ,18 bd bd Piastowska ,99 bd bd Piastowska ,14 bd bd Piastowska ,23 bd bd Piastowska ,99 bd bd Piastowska ,96 bd bd Piastowska ,92 bd bd Pl. Klasztorny ,78 bd bd Pl. Klasztorny 7 B ,24 bd bd Powstańców Śląskich ,43 bd bd Rataja ,68 bd bd Reja ,16 bd bd Reymonta ,06 bd bd Roosevelta ,6 bd bd Rycerska ,91 bd bd Rycerska bd bd Rynek ,91 bd bd Rynek ,31 bd bd Rynek ,66 bd bd Rynek ,79 bd bd Rynek ,46 bd bd Rynek ,63 bd bd 260

108 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 850 0, bd 76,5 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz 481, , bd 26,49 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 340 0, bd 30,6 ciepło sieciowe 235 0, bd 235,09 ciepło sieciowe , bd 90 ciepło sieciowe , bd 90 gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe 600 0, bd 54 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz 531,6864 0, bd 29, gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd

109 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 1071 Rynek ,28 bd bd Rynek ,95 bd bd Św. Piotra bd bd bd 1074 Traugutta ,06 bd bd Traugutta ,49 bd bd Wyspiańskiego ,36 bd bd Wrocławska ,7 bd bd Wrocławska ,39 bd bd Wybickiego bd bd Wybickiego ,21 bd bd Zamkowa ,73 bd bd Złotoryjska ,94 bd bd Złotoryjska ,01 bd bd Złotoryjska ,9 bd bd Andersa ,86 bd bd bd 1086 Alewicza ,97 bd bd bd 1087 Asnyka 22 a ,3 bd bd bd 1088 Asnyka 22 b ,65 bd bd bd 1089 Asnyka 22 c ,95 bd bd bd 1090 Asnyka 22 d ,37 bd bd bd 1091 Asnyka 22 e ,87 bd bd bd 1092 Asnyka 22 f ,37 bd bd bd 1093 Asnyka 22 g ,24 bd bd bd 1094 Armii Krajowej 23,25, Batalionów Zośki 5, ,49 bd bd bd 1095 Batorego 4 b/d ,36 bd bd bd 1096 Batorego 17 b\d ,8 bd bd bd 1097 Chojnowska ,69 bd bd bd 1098 Działkowa ,8 bd bd bd 1099 Działkowa ,54 bd bd bd 1100 Działkowa ,43 bd bd bd 1101 Działkowa ,3 bd bd bd 1102 Głowackiego ,76 bd bd bd 1103 Głowackiego ,64 bd bd bd 1104 Głowackiego ,24 bd bd bd 1105 Hutników ,31 bd bd bd 1106 Hutników ,05 bd bd bd 1107 Hutników ,5 bd bd bd 1108 Hutników 8c ,42 bd bd bd 1109 Jagiellońska ,38 bd bd bd 1110 Jagiellońska ,38 bd bd bd 1111 Jagiellońska ,65 bd bd bd 1112 Jagiellońska ,85 bd bd bd 1113 Jagiellońska ,49 bd bd bd 1114 Korczaka ,55 bd bd bd 1115 Korczaka ,91 bd bd bd 1116 Książęca ,6 bd bd bd 1117 Książęca ,92 bd bd bd 1118 Książęca ,4 bd bd bd 1119 Książęca ,33 bd bd bd 1120 Książęca ,12 bd bd bd 1121 Książęca ,2 bd bd bd 1122 Książęca ,45 bd bd bd

110 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku? ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd ciepło sieciowe bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe , bd 142,2 ciepło sieciowe , bd 0,09 gaz+węgiel bd bd bd bd bd ciepło sieciowe , bd 103,5 gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd gaz+węgiel bd bd bd ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe ciepło sieciowe bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd

111 Budynki wielorodzinne - zestawie Lp Zarządca Adres Rok budowy Liczba mieszkań Liczba mieszkańców Powierzchnia całkowita budynku [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Koszt zużycia energii elektrycznej 1123 Książęca ,64 bd bd bd 1124 Książęca ,97 bd bd bd 1125 Książęca ,88 bd bd bd 1126 Lotnicza ,82 bd bd bd 1127 Matejki 3b ,4 bd bd bd 1128 Matejki ,6 bd bd bd 1129 Matejki ,01 bd bd bd 1130 Nowy Świat 10 k.xix ,73 bd bd bd 1131 Nowy Świat ,7 bd bd bd 1132 Pancerna 17,19, ,67 bd bd bd 1133 Pancerna ,6 bd bd bd 1134 Złotoryjska ,59 bd bd bd 1135 Złotoryjska 43 kxix ,3 bd bd bd 1136 Złotoryjska 58 XIX ,7 bd bd bd 1137 Złotoryjska ,1 bd bd bd 1138 Złotoryjska ,91 bd bd bd 1139 Batalionów Zośka, Pileckiego, Okulickiego 2014 bd ,26 bd bd bd

112 Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Koszt zużycia paliwa opałowego gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd ciepło sieciowe gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd ciepło sieciowe gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd gaz+węgiel bd bd ciepło sieciowe bd bd Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] Czy przeprowadzili Państwo termomodernizację budynku?

113 Przedsiębiorstwa - zestawie Lp Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 293, Legnica WEZI-TEC SP. Z O.O., ul. Jaworzyńska 299, Legnica KGHM METRACO S.A., ul. Złotoryjska, Legnica UZIN POLSKA, ul. Jaworzyńska 287, Legnica Warszawska Fabryka Platerów Hefra S.A., ul. Żeglarska 8, Legnica Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Koszty zużycia energii elektrycznej Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2/MWh] Źródło ciepła 1 Źródło ciepła 2 Koszt zużycia paliwa opałowego Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2/GJ] Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2] ,00 zł 1101,69 0,812 gaz sieciowy ,00 zł ,06 894,58 504, ,00 zł ,812 gaz sieciowy ,00 zł 8959, , ,91 500,10 fotowoltaika ,26 zł 195,519 0,812 energia elektryczna ciepło sieciowe ,07 zł 773,9624 0,226/0,09 158, , ,00 zł 62,59 0,812 gaz sieciowy ,00 zł 1017, ,06 50,82 56, ,00 zł 145,12 0,812 gaz sieciowy ,00 zł 799,6968 0,06 117,83 44, brak danych brak danych 0,812 pompa ciepła - - 0,00 brak danych 0,00 SUMA , , , , ,02 Zainteresowa OZE fotowoltaika, pompa ciepła fotowoltaika, pompa ciepła Przedsiębiorstwa - WPEC Lp Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Budynek biurowy WPEC w Legnicy S.A., ul. Poznańska 48 Budynek warsztatowy WPEC w Legnicy S.A., ul. Artyleryjska 7 Budynek warsztatowy WPEC w Legnicy S.A., ul. Gwarna 1 Budynek warsztatowy WPEC w Legnicy S.A., ul. Norwida 2 Budynki przemysłowe WPEC w Legnicy S.A., ul. Niklowa 4 Ciepłownia "Górka" WPEC w Legnicy S.A., ul. Niklowa 4 Obiekty przemysłowe na tere CC WPEC w Legnicy S.A., ul. Dobrzejowska 6 Budynek Główny CC, WPEC w Legnicy S.A. ul. Dobrzejowska 6 Koszty zużycia energii elektrycznej Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2/MWh] Źródło ciepła 1 Źródło ciepła 2 Koszt zużycia paliwa opałowego Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2/GJ] Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2] 1802, ,56 zł 6,03 0,812 ciepło sieciowe ,44 zł 646 0,09 4,90 58, ,97 zł 5,623 0,812 ciepło sieciowe 2 724,84 zł 81 0,09 4,57 7, ,18 zł 0,635 0,812 ciepło sieciowe 4 339,56 zł 129 0,09 0, ,61 114, ,20 zł 3,69 0,812 ciepło sieciowe 4 205,00 zł 125 0,09 2,99 11, , ,15 zł 762,86 0,812 ciepło sieciowe ,32 zł 363 0,09 619,44 32,67 611,8 koszty wliczone powyżej zużycie wpisane powyżej 0,812 ciepło sieciowe ,08 zł ,09 114, , ,44 zł 2848,85 0,812 ciepło sieciowe ,71 zł 3358,91 0, ,27 302, ,9 koszty wliczone powyżej zużycie wpisane powyżej 0,812 ciepło sieciowe ,00 zł 3499,97 0,09 315,00 SUMA ,28 778, , ,68 852,74 Zainteresowa OZE

114 Bilans emisji wg rodzajów paliw prognoza prognoza, scenariusz W tym: niskoemisyjny energia elektryczna , , , ,33 Oświetle n/d 3 440,68 n/d paliwa gazowe , , , ,00 Obiekty użyteczności publicznej n/d ,28 n/d paliwa transportowe , , , ,70 ciepło sieciowe , , , ,31 paliwa opałowe , , , ,58 Emisja roczna Planowana redukcja emisji , prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny SUMA , , , ,53 Emisja roczna [Mg CO 2 ] , , , ,53 % redukcji -4,42-3,97-3,47 - Liczba mieszkańców Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] 5,99 7,01 8,31 8, , , , ,00 Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO 2 ] Bilans emisji CO2 na tere Miasta Legnicy Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] 16,41 19,19 22,77 21,98 0, prognoza energia elektryczna paliwa transportowe paliwa opałowe

115 Bilans emisji CO2 na tere Miasta Legnicy Emisja roczna [Mg CO 2 ] Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] , , , , , , , , ,00 0, prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO2] 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO2] Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO2]

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Poręba,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 12 do SIWZ IM.RZP.271.32.2016 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Gminy Legnica Adres siedziby: Plac Słowiański 8 Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 12 do SIWZ IM.RZP.271.32.2016 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Gminy Legnica Adres siedziby: Plac Słowiański 8 Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Stalowa Wola, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Będzina, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

INFO. Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie INFO Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Gospodarka odpadami Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wskaźników emisji CO2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące gminy

Zestawienie wskaźników emisji CO2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie. Podstawowe informacje statystyczne dotyczące gminy Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

PL-Legnica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Legnica: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 06/12/2012 S235 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta PL-: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2012/S 235-386107 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zwaną dalej Zamawiającym, działającym również na rzecz jednostek będących odbiorcami energii elektrycznej tj.

UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zwaną dalej Zamawiającym, działającym również na rzecz jednostek będących odbiorcami energii elektrycznej tj. PROJEKT UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr pomiędzy Gminą Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP 691-00-11-742 REGON 390647251 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lp Nazwa instytucji adres Docelowy typ łącza Łączna planowana przepusto wość w Mb/s up/down Planowa na przepus towość do sieci wmb/s up/dow n Docelowy zakres

Bardziej szczegółowo

HIGIENA SZKOLNA. Higiena szkolna. Usługi Pielęgniarskie - Teresa Janusz. Usługi Pielęgniarskie - Grażyna Bednarska

HIGIENA SZKOLNA. Higiena szkolna. Usługi Pielęgniarskie - Teresa Janusz. Usługi Pielęgniarskie - Grażyna Bednarska Higiena szkolna Administrator, 13.03.2013 HIGIENA SZKOLNA Usługi Pielęgniarskie - Teresa Janusz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego (w skład wchodzi: III Liceum Ogólnokształcące,

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony): Cały egzamin* jęz. angielski jęz. niemiecki biologia chemia fizyka geografia 936 5,5%

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony): Cały egzamin* jęz. angielski jęz. niemiecki biologia chemia fizyka geografia 936 5,5% ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE DODATKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W R. W NOWEJ FORMULE WEDŁUG SZKÓŁ, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - stan na dzień lipca (z uwzględnieniem sesji głównej i dodatkowej) Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony): Cały egzamin* jęz. angielski jęz. niemiecki biologia chemia fizyka geografia

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony): Cały egzamin* jęz. angielski jęz. niemiecki biologia chemia fizyka geografia ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE DODATKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W R. W NOWEJ FORMULE WEDŁUG SZKÓŁ, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - stan na dzień lipca (z uwzględnieniem sesji głównej i dodatkowej) Województwo: DOLNOŚLĄSKIE,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%

Bardziej szczegółowo

MIASTO LEGNICA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY UL. SEJMOWA 5C AP EDUKACJA - ODDZIAŁ W LEGNICY UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 5D

MIASTO LEGNICA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LEGNICY UL. SEJMOWA 5C AP EDUKACJA - ODDZIAŁ W LEGNICY UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 5D ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO LEGNICA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Siechnice Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. Legnica: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Legnica Numer ogłoszenia: 399188-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW

BAZA INWENTARYZACJI EMISJI W GMINIE LIW Gmina Liw Dane za rok 2013 Jednostka Powierzchnia 16947 [ha] ludności 7616 [osób] Tytuł Projektu Nr umowy dofinansowania Ochrona środowiska naturalnego gminy Liw poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŁASZCZÓW BAZA DANYCH OPRACOWANA NA POTRZEBY INWENTARYZACJI POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Zamawiający: Adres: Faks: Telefon: Adres email: Gmina Łaszczów ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2 Warszawa, 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KONIN. 12 Załączniki

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KONIN. 12 Załączniki PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KONIN 12 Załączniki Załącznik nr 1 - Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej Załącznik nr 2 - Ankieta dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzaminy obowiązkowe z przedmiotów Cały. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. 87,6% 87,0% 11,2% 11,1% 62,4% 59,1% 89,6% 89,0%

Egzaminy obowiązkowe z przedmiotów Cały. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. 87,6% 87,0% 11,2% 11,1% 62,4% 59,1% 89,6% 89,0% ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE OBOWIĄZKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH W R. W NOWEJ FORMULE WEDŁUG SZKÓŁ, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW stan na dzień lipca (z uwzględnieniem sesji głównej i dodatkowej) Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania

Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania Gromadzenie danych o emisjach i zużyciu energii problemy i rozwiązania zania Katarzyna Juras, Tomasz Pawelec Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście Warszawa, 29 października 2012 r. O

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty STW Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROJEKT UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr pomiędzy Gminą Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP 691-00-11-742 REGON 390647251 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Czernica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Wisznia Mała Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów.

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów. Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Kobierzyce Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji IPCC Jednostka raportowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny)

Instrukcja obsługi. Program inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) 1. Skróty i definicje Instrukcja obsługi programu inwentaryzacji gospodarki niskoemisyjnej (arkusz kalkulacyjny) Mg CO2e Baza danych GUS Gmina Metodologia bottom-up Metodologia top-down Tony ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozdziału nr 2 SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica

Załącznik nr 1 do Rozdziału nr 2 SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica Załącznik nr 1 do Rozdziału nr 2 SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY Waganiec BAZA DANYCH EMISJI CO 2 SPIS ARKUSZY 01 Metodyka inwentaryzacji końcowego zużycia energii 02 Metodyka inwentaryzacji emisji CO 2 03 Wybór wskaźników emisji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH

OCENA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ORAZ POTENCJAŁU JEGO ZASPOKOJENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W LATACH Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Infrastruktura Elektroenergetyczna Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246 OCENA ZAPOTRZEBOWANIA

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej Gorzów Wlkp., 17 maj 2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik 4 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty SUL Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Bardziej szczegółowo