Karta informacyjna. Nazwa projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna. Nazwa projektu"

Transkrypt

1 Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Opis Opis zawartości dokumentu Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Chrakterystyka Podstawowe informacje statystyczne dotyczące gminy En. elektryczna Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 En. elektryczna wykr. Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz Zużycie gazu oraz emisja CO 2 w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz wykr. Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO 2 w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Ruch lokalny Tranzyt Transport wykr. Emisja CO 2 generowana przez ruch lokalny na terenie gminy w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Natężenie ruchu oraz Emisja CO 2 na drogach tranzytowych przebiegających przez teren gminy w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Ciepło Zużycie paliw opałowych oraz emisja CO 2 w roku 2013, 2014 i prognoza na rok 2020 Ciepło wykr. Wykresy obrazujące emisję CO 2 generowaną przez spalanie paliw opałowych Ob. publ. Zestawienie obiektów publicznych wraz z informacją o generowanej emisji CO 2 Oświetlenie Bilans Informacja o emisji CO 2 generowanej porzez zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe Łączne zestawienie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii oraz sektory w roku 2013, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 i obliczniem statystycznej emisji na 1 mieszkańca gminy

2 Wskaźniki Zestawienie wskaźników Paliwo Wskaźnik Jednostka Źrodło Energia elek. 0,810 Mg CO 2 /MWh Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE" Węgiel 0,098 Mg CO 2 /GJ Olej opałowy 0,076 Mg CO 2 /GJ Gaz 0,055 Mg CO 2 /GJ Ciepło sieciowe 0,094 Mg CO 2 /GJ Samochody osobowe 155 g CO 2 /km Samochody dostawcze 200 g CO 2 /km Samochody ciężarowe 450 g CO 2 /km Samochody ciężarowe z naczepą 900 g CO 2 /km Autobusy 450 g CO 2 /km Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI"

3 Charakterystyka gminy (Źródło: Główny Urząd Statystyczny) Horyzont czasowy Rok Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkańcy ,953% Mieszkańcy Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkańców Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkania ,59% Mieszkania Liczba mieszkań Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Prognoza liczby mieszkań Liczba mieszkań Liczba nowych mieszkań Rok Nowe mieszkania bd bd bd bd bd średnioroczna wartość Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku Liczba nowych mieszkań

4 Charakterystyka gminy (Źródło: Główny Urząd Statystyczny) Ogólna powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m Rok średnioroczny trend zmian Rok Powierzchnia Powierzchnia ,42% mieszkań mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań na terenie gminy Prognoza powierzchni mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m2] Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Średnia powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok średnia powierzchnia bd bd 73,8 74,6 75,1 75,5 76,0 76,9 77,7 78,6 85,6 86,5 87,2 88,4 89,3 1,815% średnia powierzchnia 90,0 90,8 91,6 92,4 93,2 94,1 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Średnia powierzchnia mieszkań na terenie gminy Prognoza średniej powierzchni mieszkań 0, Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m2] Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Rok średnioroczny trend zmian Rok liczba podmiotów bd bd ,394% liczba podmiotów Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Prognoza ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Zarejestrowane podmioty gospodarcze

5 Energia elektryczna - zużycie i emisja rok 2013 Liczba Zużycie MWh odbiorców wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Przemysł (B) ,00 0, ,37 Handel i Usługi (C+R) ,98 0, ,12 Gospodarstwa domowe (G) ,66 0, , , ,75 rok 2014 Liczba Zużycie MWh odbiorców wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Przemysł (B) ,70 0, ,82 Handel i Usługi (C+R) ,26 0, ,35 Gospodarstwa domowe (G) ,73 0, , , ,11 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia energii została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzenowania na energię elektryczną jako 2,68% rocznie. Źródła: 1. Jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne UE racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych?, Prof. Władysław Mielczarski - Politechnika Łódzka, European Energy Institute, Centrum Informacji o Rynku Energii. 2. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź - Miasto rok prognoza Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Przemysł (B) 5377,21 0, ,72 Handel i Usługi (C+R) 6147,23 0, ,03 Gospodarstwa domowe (G) 10331,42 0, , , ,71

6 Energia elektryczna - zużycie i emisja - wykresy Zużycie energii elektrycznej - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 25000,00 Zużycie energii elektrycznej [MWh] 25000, , , , , ,00 Przemysł (B) Gospodarstwa domowe (G) Handel i Usługi (C+R) 15000, , ,00 Przemysł (B) Gospodarstwa domowe (G) Handel i Usługi (C+R) 0,00 rok 2013 rok 2014 rok prognoza 0,00 rok 2013 rok 2014 rok prognoza

7 Gaz - zużycie i emisja rok 2013 Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i Usługi SUMA rok 2014 Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i Usługi SUMA rok prognoza Gospodarstwa domowe Przemysł Handel i Usługi SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] zużycie gazu [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] CO2] , , ,21 0, ,15 114,14 4,26 1,18 0,055 0, , ,66 556,57 0, , , , ,96 0, ,59 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] zużycie gazu [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] CO2] , , ,48 0, ,53 52,65 1,96 0,55 0,055 0, , ,02 521,39 0, , , , ,42 0, ,87 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] zużycie gazu [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] CO2] , , ,51 0, ,10 55,72 2,08 0,58 0,055 0, , ,56 551,82 0, , , , ,91 0, ,48 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia gazu została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W części opracowania zatytułowanej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzebnowania na paliwa gazowe w latach na 1,57% rocznie. Źródła: 1. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

8 Gaz - zużycie i emisja - wykresy Zużycie gazu - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Zużycie gazu [Nm 3 ] 1 000, ,00 900, ,00 800, ,00 700, ,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 rok 2013 rok 2014 rok prognoza Handel i Usługi Przemysł Gospodarstwa domowe , , , , , ,00 0,00 rok 2013 rok 2014 rok prognoza Handel i Usługi Przemysł Gospodarstwa domowe Prognoza zużycia gazu [GJ] 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Serie1 Serie2

9 Ruch lokalny - emisja (Źródło: CEPiK) Emisja z ruchu lokalnego rok 2013 Motocykle 929 Sam. Osobowe Sam. Ciężarowe Autobusy 57 Samochody specjalne do 3,5 t Ciągniki samochodowe Ciągniki rolnicze 898 SUMA Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa Średni przebie g Średnie spalanie/km wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [kg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 929 Benzyna 0, ,052 0,043 68,61 763,38 0 Diesel 0, ,045 73,33 0,00 763,38 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 0, ,084 0,043 68, , Diesel 0, ,073 0,045 73, , ,67 3 LPG 0, ,114 0,047 62,44 7, Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 293, Diesel 0, ,257 0,045 73, , , LPG 0, ,29 0,047 62, ,78 2 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 1,45 45 Diesel 0, ,257 0,045 73,33 598,26 599,72 0 LPG 0, ,29 0,047 62,44 0,00 10 Benzyna 0, ,1 0,043 68,61 21,86 45 Diesel 0, ,11 0,045 73,33 214,21 236,08 0 LPG 0, ,135 0,047 62,44 0,00 0 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 0,00 57 Diesel 0, ,257 0,045 73,33 757,80 757,80 0 LPG 0, ,047 62,44 0,00 8 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 75, Diesel 0, ,257 0,045 73, , ,16 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 8 944, Diesel , , LPG 1 439,99

10 Ruch lokalny - emisja (Źródło: CEPiK) Emisja z ruchu lokalnego rok 2013 Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Motocykle 944 Sam. Osobowe Sam. Ciężarowe Autobusy 66 Samochody specjalne do 3,5 t Ciągniki samochodowe Ciągniki rolnicze 902 SUMA Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa Średni przebie Średnie spalanie/km wartość opałowa wskaźnik emisji [kg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 944 Benzyna 0, ,052 0,043 68,61 775,70 0 Diesel 0, ,045 73,33 0,00 775,70 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 0, ,084 0,043 68, , Diesel 0, ,073 0,045 73, , ,42 8 LPG 0, ,114 0,047 62,44 19, Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 329, Diesel 0, ,257 0,045 73, , , LPG 0, ,29 0,047 62, ,00 4 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 2,90 62 Diesel 0, ,257 0,045 73,33 824,28 827,18 0 LPG 0, ,29 0,047 62,44 0,00 15 Benzyna 0, ,1 0,043 68,61 32,80 48 Diesel 0, ,11 0,045 73,33 228,49 261,29 0 LPG 0, ,135 0,047 62,44 0,00 0 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 0,00 66 Diesel 0, ,257 0,045 73,33 877,45 877,45 0 LPG 0, ,047 62,44 0,00 10 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 94, Diesel 0, ,257 0,045 73, , ,66 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 9 077, Diesel , , LPG 1 539,22

11 Ruch lokalny - emisja (Źródło: CEPiK) Emisja z ruchu lokalnego rok 2013 Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa Średni przebie Średnie spalanie/km wartość opałowa wskaźnik emisji [kg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 999 Benzyna 0, ,052 0,043 68,61 820,90 Motocykle Diesel 0, ,045 73,33 0,00 820,90 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 0, ,084 0,043 68, ,91 Sam. Osobowe Diesel 0, ,073 0,045 73, , ,32 8 LPG 0, ,114 0,047 62,44 19, Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 348,85 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,257 0,045 73, , , LPG 0, ,29 0,047 62, ,21 4 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 2,90 Autobusy Diesel 0, ,257 0,045 73,33 864,16 867,06 0 LPG 0, ,29 0,047 62,44 0,00 15 Benzyna 0, ,1 0,043 68,61 32,80 Samochody Diesel 0, ,11 0,045 73,33 238,01 specjalne do 3,5 t 0 LPG 0, ,135 0,047 62,44 0,00 0 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 0,00 Ciągniki Diesel 0, ,257 0,045 73,33 917,34 samochodowe 0 LPG 0, ,047 62,44 0,00 270,81 917,34 10 Benzyna 0, ,321 0,043 68,61 87,55 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,257 0,045 73, , ,47 0 LPG 0, ,047 62,44 0, Benzyna 9 590,90 SUMA Diesel , , LPG 1 626,43

12 Ruch tranzytowy - emisja A2 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe Samochody ciężarowe roku 2010 roku 2013 roku 2014 roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza ,00 15, , , , ,00 15,89 16,68 16,88 19,78 (dostawcze) ,00 15, , , ,52 bez przycz ,00 15, , , ,92 z przycz ,00 15, , , ,80 Autobusy ,00 15,89 208,59 216,10 268,82 Ciągniki rolnicze ,00 15,89 0,00 0,00 0, , , ,80 DK 91 roku 2010 roku 2013 roku 2014 roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe ,00 7, , , ,81 Motocykle ,00 7,70 26,94 27,26 32,67 Lekkie samochody ciężarowe ,00 7, , , ,77 Samochody bez przycz ,00 7,70 962,43 974, ,19 ciężarowe z przycz ,00 7, , , ,20 Autobusy ,00 7,70 304,62 315,58 393,33 Ciągniki rolnicze ,00 7,70 5,54 5,74 6, , , ,30 Metodologia prognozy: Prognoza natężenia ruchu na drogach tranzytowych została przeprowadzona w oparciu o zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, stanowiący załącznik numer 2 do opracowania pn. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Źródła: 1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 r., 2. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, 3. Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu, DK 71 DW 702 roku 2010 roku 2013 roku 2014 roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe ,00 2, , , ,51 Motocykle ,00 2,43 8,50 8,60 10,31 Lekkie samochody ciężarowe ,00 2,43 401,08 405,85 434,25 Samochody bez przycz ,00 2,43 171,44 173,60 186,39 ciężarowe z przycz ,00 2,43 173,24 179,91 223,51 Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 2,43 42,39 43,91 54, ,00 2,43 3,06 3,17 3, , , ,25 roku 2010 roku 2013 roku 2014 roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe ,00 17, , , ,69 Motocykle ,00 17,00 81,28 82,25 99,06 Lekkie samochody ciężarowe ,00 17, , , ,98 Samochody bez przycz ,00 17, , , ,25 ciężarowe z przycz ,00 17, , , ,49 Autobusy ,00 17,00 895,69 927, ,99 Ciągniki rolnicze ,00 17,00 100,88 104,51 128, , , ,92

13 DW 708 roku 2010 roku 2013 roku 2014 roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe ,00 5, , , ,27 Motocykle ,00 5,80 13,53 13,69 16,41 Lekkie samochody ciężarowe ,00 5,80 802,18 811,71 868,82 Samochody bez przycz ,00 5,80 575,44 582,69 625,89 ciężarowe z przycz ,00 5, , , ,97 Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 5,80 11,47 11,89 14, ,00 5,80 17,73 18,37 22, , , ,50 roku 2013 roku 2014 roku prognoza CO2] w 2013 roku CO2] w 2014 roku CO2] w 2020 roku - prognoza A A , , ,80 DK DK , , ,30 DK DK , , ,25 DW DW , , ,92 DW DW , , , , , ,76 Emisja w transporcie CO 2 ] w 2013 roku CO 2 ] w 2014 roku CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Tranzyt , , ,76 Transport lokalny 12832, , , , , ,98

14 Transport - emisja - wykresy Emisja w transporcie [Mg CO 2 ] Ruch lokalny - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , , , , , , , ,00 0,00 CO2] w 2013 roku CO2] w 2014 roku CO2] w 2020 roku - prognoza Transport lokalny Tranzyt , , , , , , , , ,00 0,00 Emisja z ruchu lokalnego rok 2013 Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020 Ciągniki rolnicze Ciągniki samochodowe Samochody specjalne do 3,5 t Autobusy Sam. Ciężarowe Sam. Osobowe Motocykle Emisja CO 2 na drogach tranzytowych [Mg CO 2 ] Dobowe natężenie ruchu na drogach tranzytowych [liczba pojazdów] , , , , , , ,00-00 CO2] w 2013 roku CO2] w 2014 roku CO2] w 2020 roku - prognoza A DK DK DW DW roku 2013 roku 2014 roku prognoza

15 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja Struktura wykorzystania paliw (wyniki ankietyzacji) 2013 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] węgiel i ekogroszek 79,00% węgiel i ekogroszek 79,00% , ,62 0, ,05 gaz 7,00% gaz 7,00% , ,51 0, ,60 biomasa 11,00% biomasa 11,00% , , en. elektryczna 1,00% en. elektryczna 1,00% 4 141, ,50 0, ,03 olej opałowy 2,00% olej opałowy 2,00% 8 283, ,00 0, ,55 100,00% SUMA , , ,22 Zapotrzebowanie na energię cieplną 2014 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] zapotrzebowanie na energię 0,821 węgiel i ekogroszek 79,00% [GJ/m2] , ,25 0, ,15 Ogólne zapotrzebowanie na ,54 gaz 7,00% energię w roku 2013 r. [GJ] , ,44 0, ,77 Ogólne zapotrzebowanie na biomasa 11,00% energię w roku 2014 r. [GJ] , , , Ogólne zapotrzebowanie na en. elektryczna 1,00% energię w roku 2020 r. [GJ] , , ,21 0, ,44 olej opałowy 2,00% 8 497, ,41 0, ,81 SUMA , , , Prognoza % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] węgiel i ekogroszek 79,00% , ,52 0, ,46 gaz 7,00% , ,17 0, ,16 biomasa 11,00% , , en. elektryczna 1,00% 4 904, ,31 0, ,37 olej opałowy 2,00% 9 808, ,62 0, ,46 SUMA , , ,45

16 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne 2,00% , ,00 Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ] 7,00% 11,00% 1,00% węgiel i ekogroszek gaz biomasa en. elektryczna , , , ,00 79,00% olej opałowy 0,00 Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2013 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] Zapotrzebowanie na energię cieplną , , , , , ,00 Struktura pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną [GJ] , , , , ,00 Emisja generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną [Mg CO 2 ] Prognoza Prognoza węgiel i ekogroszek gaz biomasa en. elektryczna olej opałowy węgiel i ekogroszek gaz biomasa en. elektryczna olej opałowy

17 Obiekty publiczne - zestawienie Lp Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] 1 Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, Zgierz 1504,70 78,12 0,81 gaz 516,72 0,055 63,28 28, Zespół Szkolno - Gminazjalny w Szczawinie, Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21, Smardzew Zespół Szkolno - Gminazjalny w Giecznie, ul. Szkolna 2, Biała,Gieczno Zespół Szkolno - Gimnazjalny im. Jana Pawła II w Grotnikach, ul. Brzozowa 4, Grotniki Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Dąbrówce Wielkiej, ul. Główna 49, Zgierz Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, Biała (4 budynki) 2514,20 28,76 0,81 olej opałowy 1213,80 0,076 23,35 92, ,00 277,00 0,81 olej opałowy 1035,30 0, ,37 78, ,00 47,94 0,81 olej opałowy 821,10 0,076 38,83 62,40 820,00 11,04 0,81 gaz 535,56 0,055 8,94 29, ,00 25,86 0,81 olej opałowy 237,12 0,076 20,95 18,02 7 Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Słowiku 1200,00 26,02 0,81 olej opałowy 417,69 0,076 21,08 31, Ośrodek Zdrowia w Giecznie - NOZ ul. Główna 43, Biała Ośrodek Zdrowiea w Białej - NOZ, ul. Kościelna 1, Biała Ośrodek Zdrowia w Słowiku - NOZ, ul. Gdańska 44, Zgierz Ośrodek Zdrowia w Grotnikach - NOZ, ul. Brzozowa 23, Grotniki Centrum Aktywizacji Społeczno - Kulturowej i Sportowej w Giecznie, ul. Sportowa Biała Świetlica Wiejska w Jedliczu A, ul. Długa 36, Grotniki Szkoła Podstawowa im. Jana Kasińskiego w Białej, ul. Koscielna 4, Biała Dom Dziecka w Grotnikach Jadlicze A, ul. Graniczna 1, Grotniki 245,00 4,40 0,81 węgiel (ekogroszek) 690,34 0,098 3,56 67,65 172,00 0,80 0,81 węgiel 459,68 0,098 0,65 45,05 226,80-0,81 olej opałowy 211,24 0,076-16,05 340,11 8,70 0,81 węgiel (ekogroszek) 979,20 0,098 7,05 95,96 107,36 4,30 0,81 elektryczne - - 3,48-256,57 3,50 0,81 węgiel 63,92 0,098 2,84 6,26 890,00 14,00 0,81 gaz 571,55 0,055 11,34 31, ,61 44,61 0,812 węgiel 1360,00 0,098 36,22 133,28 16 Dom Dziecka w Dąbrówce, Dąbrówka Strumiany /Zgierz ul. Cegielniana 1 659,20 25,60 0,81 gaz 459,69 0,055 20,79 25,28 SUMA ,55 600, ,90 486,72 761,96

18 Dane adresowe Typ obiektu Ogrzewana powierzchnia budynku [m2] Dane obiektu Liczba mieszkanc ów Wiek budynku Węgiel [t] Olej opało wy Gaz siecio wy Energi a elektr Bioma sa [m3] Wartość opałowa Inne Węgiel [GJ] Gaz sieciowy [GJ] Wskaźnik emisji ciepła [węgiel] Wskaźnik emisji ciepła [gaz] 0, ,05582 TAK NIE Kębliny jednorodzinny x x nie rozważam Besiekierz Rudny jednorodzinny x x nie rozważam Besiekierz Rudny wielorodzinny ,2 15, x nie rozważam Kębliny jednorodzinny ekogroszek x Kębliny, ul. Włościańska 5 jednorodzinny ,6 7, x fotowoltaika Besiekierz Rudny jednorodzinny ekogroszek x Besiekierz Nawojowy 16 jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Besiekierz Nawojowy 47 jednorodzinny x x x nie rozważam Besiekierz Nawojowy 16 jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Kębliny, ul. Grzybowa 5 jednorodzinny x x turbina wiatrowa Besiekierz Rudny 53, Biała jednorodzinny x x nie rozważam Besiekierz Rudny 30, Biała wielorodzinny x x nie rozważam Besiekierz Rudny jednorodzinny miał x nie rozważam Warszyce 14A, Biała jednorodzinny ,8 10, x fotowoltaika, turbina wiatrowa Wypoczynkowa, Biała jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Wola Branicka 9, Biała jednorodzinny ,2 15, x turbina wiatrowa Kębliny, ul. Strykowska 84 jednorodzinny ,8 10, x kolektory, turbina wiatrowa Besiekierz Rudny 56 jednorodzinny ,53512 x nie rozważam Besiekierz Nawojowy 21 jednorodzinny x x kolektory słoneczne Besiekierz Nawojowy jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Besiekierz Nawojowy 28 jednorodzinny ,53512 x turbina wiatrowa Besiekierz Rudny jednorodzinny x x nie rozważam Kębliny jednorodzinny x x nie rozważam Dzierżązna 9 wielorodzinny x x nie rozważam Dzierżązna 24 jednorodzinny x x nie rozważam Cisony 7A, Biała jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Ciosny 45 wielorodzinny ,8 10, x pompy ciepła, kolektory słoneczne Wola Branicka 43 jednorodzinny 210 x x kolektory słoneczne Kolonie Głowa 31A, Biała jednorodzinny ,5 95,2 8, x nie rozważam Cyprianów, ul. Graniczna 21 jednorodzinny x drewno x nie rozważam jednorodzinny ,5 t x fotowoltaika, pompa ciepła inny x x Kębliny jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam jednorodzinny x x pompa ciepła Dzierżązna wielorodzinny ekogroszek Stosowane paliwo do ogrzewania, ilość zużytego paliwa Plan modernizacji systemu grzewczego Biała jednorodzinny ,6 7, x nie rozważam Dąbrówka Strumiany jednorodzinny x x nie rozważam Dąbrowka Marianka jednorodzinny 4 1 x x kolektory słoneczne Dąbrówka Wielka, ul. Kasztanowa 29b jednorodzinny ,7384 3, x fotowoltaika Podole, Aleja Bukowa 72, Smardzew jednorodzinny ,48 8, x turbina wiatrowa, kolektory słoneczne Czaplinek jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Janów jednorodzinny 30 x x kolektory słoneczne Maciejów 17L, Smardzew jednorodzinny ,5 95,2 8, x kolektory, fotowoltaika, turbina wiatrowa Janów 4B jednorodzinny pompa ciepła x Szczawin jednorodzinny ,6 7, x nie rozważam Szczawin Duży, ul. Strykawska 49 jednorodzinny x x fotowoltaika Łagiewniki Nowe jednorodzinny x x fotowoltaika Łagiewniki Nowe, Smardzewska 37G wielorodzinny ,53512 x nie rozważam Czaplinek jednorodzinny x nie rozważam Podole 23, Smardzew jednorodzinny ,5 176,8 16, x kolektory, fotowoltaika, kocioł na biomasę Łagiewniki Nowe jednorodzinny t x kolektory słoneczne Szczawin jednorodzinny x x nie rozważam Szczawin Duży, ul. Strykowska 123 jednorodzinny ,2 15, x nie rozważam jednorodzinny ,8 10, x gaz płynny Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 36 jednorodzinny ,6 7, x nie rozważam Biała, Jeżewo 73Ł jednorodzinny ,6 7, x nie rozważam Łagiewniki Nowe, ul. Słoneczna jednorodzinny x 81,6 7, x kolektory, pompa ciepła Jedlicze A jednorodzinny drewno 7m3 x kolektory słoneczne Dąbrówka Strumiany jednorodzinny m3 x kolektory słoneczne, turbina wiatrowa Dąbrówka Wielka jednorodzinny x 163,2 15, x kocioła na biomasę Dzierżązna jednorodzinny ,5 40,8 3, x Biała jednorodzinny x x x Skotniki, ul. Boryny 20 jednorodzinny x x Besiekierz jednorodzinny ,8 10, x Szczawiw Duży, ul. Strykowska 103 jednorodzinny ,8 0,09217 x Grabiszew jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Dąbrówka Wielka jednorodzinny ,6 7, x Badków jednorodzinny ,5 95,2 8, x Dabrówka Wielka jednorodzinny x x gaz Kwilno jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Słowik jednorodzinny ,8 10, x kocioł na biomasę Emilia, Podgórna 36B jednorodzinny x x kolektory słoneczne Dębniak, ul. Wiśniowa 17 jednorodzinny x x nie rozważam Wiktorów 28 jednorodzinny x x nie rozważam Rosanów, ul. Górna 5 jednorodzinny ,8 10, x kolektory, turbina wiatrowa, pompa ciepła Kama Górna wielorodzinny ,5 95,2 8, x nie rozważam Adolfów, ul. Piaskowa 38G jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Jasionka 3 jednorodzinny drewno 108,8 10, x kolektory słoneczne, pompa ciepła Wiktorów jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Emilia, ul. Wąska 48 jednorodzinny ,6 7, x nie rozważam Emilia jednorodzinny 30 5 x x nie rozważam Słowik, ul. Wiosenna 2B jednorodzinny x x pompa ciepła Dębniak, ul. Wiśniowa jednorodzinny x x nie rozważam Kania Góra jednorodzinny x x x nie rozważam Rosanów, ul. Łąkowa 8 jednorodzinny ,2 2, x nie rozważam Słowik, ul. Gdańska 31 jednorodzinny x x Słowik, ul. Szkolna 5 jednorodzinny l x nie rozważam Słowik, ul. Gdańska wielorodzinny ,2 20, x kocioła na biomasę Słowik, ul. Słoneczna jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Jasionka wielorodzinny x x Rosanów jednorodzinny drewno 81,6 7, x kolektory słoneczne Słowik, ul. Gdańska 37 jednorodzinny x x kolektory słoneczne Wodna 4A, Rosanów jednorodzinny x kolektory x pompa ciepła Kania Górna, ul. Zachodnia 1 jednorodzinny drewno x nie rozważam Słowik, ul. Szkolna 11 jednorodzinny ,5 95,2 8, x nie rozważam Rosanów, ul. Długa 29 jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Słowik, Gdańska jednorodzinny x x kolektory słoneczne Słowik, Wiosenna 60 jednorodzinny ,2 15, x kolektory słoneczne, pompa ciepła Rosanów jednorodzinny x x fotowoltaika, t. wiatrowa, pompa ciepła Słowik, Wiosenna 4A jednorodzinny ,6 7, x kolektory słoneczne Rosanów, ul. Marii Konopnickiej 8 wielorodzinny x x x nie rozważam Słowik, ul. Gdańska 101A jednorodzinny ,8 10, x nie rozważam Emilia, ul. Zgierska jednorodzinny ,6 20, x nie rozważam Rozanów, ul. Rzemieślnicza 5 jednorodzinny x 7m3 x nie rozważam Kania Góra, ul. Spacerowa jednorodzinny m3 x nie rozważam Adolfów, ul. Ozorowska 20 jednorodzinny ,53512 nie rozważam Emilia, Podgórna jednorodzinny drewno 81,6 7, x kolektory słoneczne Kania Góra, ul. Strażacka 5 jednorodzinny x x nie rozważam Emilia, ul. Krótka jednorodzinny ,6 20, x Plan montażu OZE Jasionka 3 jednorodzinny x x x fotowoltaika, pompa ciepła Słowik, ul. Gdańska 112 jednorodzinny x x nie rozważam Słowik, ul. Gdańska 9 jednorodzinny x x nie rozważam

19 Przedsiębiorstwa - zestawienie Lp Podmiot Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [MG CO 2 /MWh] Źródło ciepła Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [MG CO 2 /GJ] Emisja CO 2 z energii elektrycznej [Mg CO 2 ] Emisja CO 2 ze zużycia energii na potrz. Cieplnej [Mg CO 2 ] 1 Budynek biurowo - warsztatowy, Dąbrówka Wielka, ul. Koscielna 6/8 584,00 18,00 0,81 węgiel 380,80 0,098 14,58 37,32 3 KDT Zakład Produkcji Drzewnej, Dzierżyzna ,00-0,81 ciepło systemowe SUMA 1 684,00 18,00 380,80 14,58 37,32

20 System oświetlenia ulicznego (Źródło: Urząd Gminy Zgierz) Charakterystyka systemu oświetleniowego Moce opraw [W] Ilość opraw Roczny czas Zużycie energii wskaźnik emisji świecenia [MWh] [MG CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2] ,00 0, ,40 SUMA 1 160, ,40 Charakterystyka systemu oświetleniowego Średnia moc oprawy: Łączna moc systemu: 304 W 758 kw

21 Podmioty gospodarcze Obiekty użyteczności publicznej Gospodarstwa domowe 2013 Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 węgiel ,63 73,62 65,77 gaz 12402,74 0,01 0,01 olej opałowy 8283,61 0,02 0,02 SUMA ,98 73,65 65, Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 węgiel ,07 87,17 77,88 gaz 14038,23 0,01 0,01 olej opałowy 9808,63 0,03 0,03 SUMA ,94 87,21 77, Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 gaz ziemny 2083,51 0,00 0,00 węgiel 3553,14 0,80 0,71 olej opałowy 3936,25 0,01 0,01 SUMA 9572,90 0,81 0, Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 gaz ziemny 2083,51 0,00 0,00 węgiel 3553,14 0,80 0,71 olej opałowy 3936,25 0,01 0,01 SUMA 9572,90 0,81 0, Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 gaz ziemny 2007,92 0,00 0,00 SUMA 2007,92 0,00 0, Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] PM10 PM2,5 gaz ziemny 1988,64 0,00 0,00 SUMA 1988,64 0,00 0,00

22 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 0,09 51,70 294,48 0,00 0,62 0,01 Zanieczyszczenie 0,00 0,58 1,16 0,09 52,90 295,65 Pył PM 10, Pył PM 2,5 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 CO 2 0,10 61,22 348,70 Benzo(a)piren 0,00 0,70 0,01 SO 2 0,00 0,69 1,37 NO x 0,10 62,60 350,08 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 ROK 0,0000 0,10 0, ,0010 0,18 3, ,0000 0,28 0,55 0,0010 0,56 3,75 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 0,0000 0,10 0,00 0,0010 0,18 3,20 0,0000 0,28 0,55 0,0010 0,56 3,75 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00

23 Wskaźniki emisji miano Kotły starej generacji Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Kotły automatyczne nowej generacji Gaz ziemny Olej opałowy g/gj ,5 3 g/gj ,5 3 kg/gj 93,74 93,74 55,82 76,59 mg/gj 270 0, g/gj ,5 140 g/gj PM10 PM2,5 Emisja BaP [kg/rok] Emisja NOX EmisjaSO2 74,46 66,53 0,09 53,56 299,40 88,02 78,64 0,11 63,26 353,83 13,75 12,24 74,27 66,40 0,026 0,0797

24 Bilans emisja i wykresy Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO2] prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2] prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny energia elektryczna , , , ,71 Gospodarstwa domowe , , , ,99 gaz 792,59 832,87 881,48 881,48 Przemysł 4 123, , , ,83 paliwa transportowe , , , ,63 paliwa transportowe , , , ,63 paliwa opałowe , , , ,92 Handel i Usługi 4 850, , , ,29 Planowana redukcja emisji ,50 Planowana redukcja emisji ,50 SUMA , , , ,24 SUMA , , , , , , , , , ,00 0,00 Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO 2 ] prognoza energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe W tym: Oświetlenie n/d 1 032,40 n/d Obiekty użyteczności publicznej n/d 1 248,68 n/d Emisja roczna prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO 2 ] , , , ,24 Liczba mieszkańców Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] 7,64 6,93 6,85 5,88 Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] 20,92 19,00 18,76 16,11

25 Bilans emisja i wykresy ,00 Emisja roczna [Mg CO 2 ] Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku , , ,00 36,09% 20,02% 0,91% , , prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO2] 42,98% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku 2014 Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku prognoza 20% 36% 1% 39% 20% 1% 43% 40% energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe energia elektryczna gaz paliwa transportowe paliwa opałowe

26 Bilans emisja i wykresy Zużycie energii finalnej [MWh] prognoza prognoza, scenariusz niskoemisyjny energia elektryczna , , , ,86 gaz 4 002, , , ,91 paliwa opałowe , , , ,56 palwa transportowe , , , ,44 Planowana redukcja emisji ,84 SUMA , , , ,92

27 Rok bazowy (2013) Prognoza na rok 2020 (bez wprowadzenia PGN) Prognoza na rok 2020 (po wdrożeniu działań zaplanowanych w PGN) % zmian w stosunku do roku bazowego ] 86964, , ,24 4,73% Zużycie energii końcowej [MWh] , , ,92 2,30% Produkcja energii z OZE 12655, , ,36 - Udział OZE w produkcji energii finalnej PM10 PM2,5 6,92% 7,14% 10,03% 3,11% 74,46 88,02 74,27 0,26% 66,53 78,64 66,40 0,19% Emisja B(a)P kg/rok] 0,0894 0,1057 0, ,88%

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Będzina, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku

Emisja w zaleznosci od opału. EMISJA ZE ŹRÓDEŁ ENERGII - dane z 2014 roku 25,93 [MJ/kg] 15,6 [MJ/kg] 94,73 [kgco 2 /GJ] 109,76 [kgco 2 /GJ] 40,19 [MJ/kg] 28,2 [MJ/kg] 25,07 [MJ/m 3 ] 55,82 [kgco 2 /GJ] 76,59 [kgco 2 /GJ] 106 [kgco 2 /GJ] 0,89 [MgCO 2 /MWh] 0,225 MgCO2/MWh* EMISJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata Cz. I. Raport o stanie gminy: Dział 1. Syntetyczna charakterystyka gminy I. RAPORT O STANIE GMINY

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata Cz. I. Raport o stanie gminy: Dział 1. Syntetyczna charakterystyka gminy I. RAPORT O STANIE GMINY I. RAPORT O STANIE GMINY 9 DZIAŁ 1. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 1.1. POŁOŻENIE I INFORMACJE OGÓLNE Gmina Zgierz położona jest w centralnej Polsce, w północnej części województwa łódzkiego. Graniczy

Bardziej szczegółowo

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków

Procentowa struktura zankietyzowanych budynków Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Str. 1/5 Gmina liczba mieszkańców: 16,1 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński C Z Ę Ś Ć A D A N E W N I O S K O D A W C Y : Inwestor:........

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO ANKIETA DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzeszowice na lata Str. 1/5 - stan istniejący () Gmina liczba mieszkańców: 31 948 osób Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła ogólnie indywidualne ogólnie indywidualne ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Oborniki Śląskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów.

zaangażowania zawierają wiele braków i błędów, stąd też oparcie się na nich, zawsze musi wiązać się z analizą tych błędów. Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów dystrybucyjnych - systemu gazowego, elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 31,6 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów

Powierzchnia - sposób ogrzewania Zapotrzebowanie na moc cieplną Roczne zużycie ciepła. ciepłowniczych indywidualne z systemów - stan istniejący () Str. 1/5 liczba mieszkańców: 30,5 tys. - sposób ogrzewania Roczne zużycie ciepła ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody ciepło technologiczne i wentylacyjne SUMA BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza Środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza dla sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym m. Przysiek, obr. Stary Toruń, dz nr 258/1, 258/2 Toruń, 2016-02-20 Spis treści: 1. Dane budynku

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Czernica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Wisznia Mała Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H

A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H A N K I E T A D L A O B I E K T Ó W S A K R A L N Y C H CZĘŚĆ INFORMACYJNA NAZWA ADRES OSOBA KONTOWA/TELEFON/E-MAIL BUDYNKI PLEBANII I ADMINISTRACYJNE (bez kościoła) POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW PLEBANII

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu)

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0

Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Harmonogram realizacji działań - wzór v.3.0 Zestawienie działań Nr Działanie Adresat działania Jednostka odpowiedzialna Rola jednostki odpowiedzialnej Okres realizacji Efekt ekologiczny Szacowany koszt

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Foto: Piotr Michalski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stawiski Stawiski, 2015 Współpraca ze strony Gminy Stawiski w ramach funkcjonowania Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU:

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Strona 1

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2. Warszawa, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZARSZYN BAZA DANYCH EMISJI CO 2 Warszawa, 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTO I GMINA MORĄG PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Gospodarka niskoemisyjna Jeden z głównych celów UE w latach 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo