Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11"

Transkrypt

1 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: Marzeny Kryszczuk, Małgorzaty Małek, Alicji Drażby. Typ szkoły: technikum. Zawód: technik hotelarstwa. Kwalifikacja: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Wydanie I (2014) ISBN Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Redakcja: Tamara Książczak-Przybysz Projekt okładki: Radosław Pazdrijowski Wydano nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o., Kielce Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 Spis treści Spis treści Wstęp ANALIZA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH Rozdział 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O MARKETINGU I RYNKU USŁUG HOTELARSKICH 1.1 Pojęcie marketing Potencjał rynku usług hotelarskich i możliwości jego rozwoju Podmioty i elementy rynku branży turystycznej i hotelarskiej Otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego Analiza SWOT Formy współpracy franczyza, outsourcing, koopetycja, partnerstwo Systemy hotelowe i grupy marketingowe Rozdział 2. ANALIZA ZACHOWAŃ GOŚCI HOTELOWYCH 2.1 Potrzeby gości hotelowych Oczekiwania gości hotelowych Czynniki determinujące zachowania gości Koszty utraty gości hotelowych Segmentacja rynku usług hotelarskich Rozdział 3. BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH 3.1 Marketingowy system informacji Metody badań Metody budowy kwestionariusza Rodzaje skal pomiarowych Badania wewnątrz obiektu hotelowego Metody pośrednich pomiarów sondażowych Redakcja i zliczanie danych Rozdział 4. MIERNIKI DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ 4.1 Mierniki ilościowe Mierniki jakościowe Mierniki wartościowe Pozostałe mierniki stosowane w hotelarstwie i gastronomii Zadania na wskaźnikach

4 Spis treści STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Rozdział 5. MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH 5.1 Podstawowe orientacje działalności przedsiębiorstw Pojęcie marketingu mix Klasyfikacja produktu / usługi Struktura usługi hotelarskiej jako produktu Marka jako kryterium oceny jakości usług Aspekty jakości usług hotelarskich Strategie produktowo-rynkowe Rodzaje cen Rodzaje rabatów Strategie cenowe Przegląd cenników hotelowych na lokalnym rynku Identyfikowanie działań w ramach strategii ceny Kanały dystrybucji usług hotelarskich Strategie dystrybucji usług hotelarskich Penetracja rynku i logistyka dystrybucji Promocja sprzedaży usług hotelarskich Reklama usług hotelarskich Dobór środków promocji na przykładzie kampanii reklamowej skierowanej do adresata Public relations jako środek komunikacji z rynkiem Strategie promocji w procesie komunikacji rynkowej Sprzedaż osobista i marketing bezpośredni Rozdział 6. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ 6.1 Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie hotelarskim Planowanie marketingowe Planowanie strategii produktu (usługi) Planowanie strategii ceny Planowanie strategii dystrybucji Planowanie strategii promocji Planowanie strategii badania marketingowego Elementy planu marketingowego Załącznik 1. Plan marketingowy dla hotelu Karczma u Macieja Bibliografia MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

5 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO 5.16 Promocja sprzedaży usług hotelarskich Aby odnieść sukces na rynku, przedsiębiorstwo musi rozpoznać potrzeby konsumenta, zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt / stosowną usługę oraz zachęcić potencjalnego nabywcę do dokonania zakupu. Ważną rolę odgrywa tutaj promocja, zwana również polityką komunikacji lub sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem*. Przekazuje ona informacje, które mają poszerzyć wiedzę potencjalnych nabywców na temat danych towarów i usług. Kształtuje i pobudza potrzeby konsumentów. Przejawia się również w rywalizacji z innymi przedsiębiorstwami. Nadrzędnym zadaniem promocji jest zwiększenie popytu na produkty sprzedawane przez firmę. Pełni funkcję informacyjną, pobudzającą i konkurencyjną. CELE PROMOCJI 1. Zwiększenie sprzedaży przez: wzbudzanie potrzeby poznania nowej oferty przedsiębiorstwa, przekonanie o szczególnych walorach oferty firmy, przekonanie o potrzebie nabycia większego pakietu produktów / usług (np. częstsze wyjazdy), przedłużenie sezonu sprzedaży produktu / usługi. 2. Pozyskanie nowych gości przez: znalezienie nowych nabywców produktów / usług, wprowadzenie nowych produktów / usług, skuteczną informację o sprzedawanych produktach / świadczonych usługach. 3. Utrzymanie poziomu sprzedaży przez: utrzymanie dotychczasowych gości, zachęcanie do zakupu produktów / usług świadczonych na określonych warunkach, odzyskanie utraconych gości. Promocja obejmuje zespół środków o zróżnicowanej funkcji. Dominujące znaczenie mają cztery grupy narzędzi, które łącznie tworzą złożoną kompozycję zwaną promotion mix. Często jednak, jak w poniższym zestawieniu, wyróżnia się pięć elementów. Tym dodatkowym jest marketing bezpośredni. reklama adresowana do masowego odbiorcy jest formą prezentacji, promocji idei, produktu lub usługi przez określonego sponsora za pośrednictwem różnych nośników; nadawca reklamy działa w imieniu oraz interesie reprezentowanego przez niego przedsiębiorstwa lub reprezentowanej organizacji; * J. Przydatek, E. Przydatek, Promocja, WSiP, Warszawa 1999, s MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

6 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. marketing bezpośredni ma wiele form, są to m.in. poczta bezpośrednia, telemarketing, marketing elektroniczny, dzięki którym hotel komunikuje się z określonymi grupami gości; szczególnie dobre rezultaty można osiągnąć przy jednoczesnym zastosowaniu wielu narzędzi marketingu bezpośredniego; promocja sprzedaży krótkookresowe działania wykorzystujące bodźce ekonomiczne, które zwiększają atrakcyjność produktów / usług dla nabywców; do podstawowych instrumentów promocji sprzedaży zalicza się: bezpłatne próbki towarów, kupony, oferty refundowane, premie do zakupu, konkursy, loterie, gry oraz ekspozycje w punkcie sprzedaży; public relations (czyt. pablyk rilejszynz ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) działania mające na celu kreowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o hotelu; public relations jest podporządkowany zasadzie: czyń dobrze i mów o tym głośno ; w tej relacji przedsiębiorstwa wykorzystują m.in. następujące środki: nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z prasą, radiem i telewizją, organizowanie ogólnodostępnych wykładów, odczytów promujących hotel i jego usługi, finansowanie akcji o charakterze charytatywnym, dobroczynnym, sponsorowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, nauki i szkolnictwa; sprzedaż osobista polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu przekonania go do wartości produktu / usługi; podstawowe zadania tej formy promocji to: szczegółowe rozpoznawanie oczekiwań i gustów określonej grupy gości; bezpośrednie, pełne zaprezentowanie określonego typu usługi*. Ćwiczenie 50. Podaj kilka przykładów promocji, z którymi spotykasz się na co dzień. Pytania i ćwiczenia Elementy promocji Przykłady 1. Reklama np. w szkole rozdawano ulotki wyższej uczelni * Ph. Kotler, Marketing, op.cit., s

7 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Elementy promocji Przykłady 2. Marketing bezpośredni 3. Public relations 4. Promocja sprzedaży 5. Sprzedaż osobista 5.17 Reklama usług hotelarskich Jedną z pierwszych znanych metod reklamy była reklama zewnętrzna były to zazwyczaj przyciągające wzrok napisy na ścianach budynków, ale również szyldy kamienne lub terakotowe. Archeolodzy odkryli ich wiele, najsłynniejsze w ruinach starożytnych Rzymu i Pompei. Reklama odkryta w Rzymie oferowała na przykład posiadłości do wynajęcia, natomiast ta namalowana na ścianie w Pompejach zwracała uwagę podróżnych na karczmę położoną w innym mieście. Człowiek na Księżycu Byk i gęba Trzy wiewiórki Źródło: J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000, s MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

8 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Musisz zdecydować, co będzie przedmiotem reklamy (obiekt, znak firmowy, konkretna usługa), ponieważ ten dominujący element należy wyróżnić. Możesz go później wykorzystać na szyldzie i papierze firmowym. Hotel Holiday inn Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 137

9 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Przy określaniu pożądanej odpowiedzi potencjalnej grupy odbiorców reklamy nadawca musi skonstruować efektywny przekaz za pomocą odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest model AIDA to formuła wykorzystywana przy określaniu celów reklamy oraz badaniu skuteczności jej oddziaływania*. A Attention (czyt. atenszyn zwrócenie uwagi) I Interest (czyt. yntrest wywołanie zainteresowania) D Desire (czyt. dezajr wzbudzenie chęci posiadania) A Action (czyt. akszn sprowokowanie odbiorcy do działania, najczęściej kupna) Przykład 1. Reklama balu sylwestrowego. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław * Źródło: 138 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

10 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Reklama jest jednym z najważniejszych instrumentów komunikacji marketingowej. Większości z nas towarzyszy przez całe życie. Nie da się właściwie prowadzić działalności gospodarczej bez reklamy. Poniższy schemat przedstawia prosty podział reklamy. Podział reklamy (nośniki) wizualna audioakustyczna drukowana ogłoszeniowa prospekty foldery pocztowa plakatowa (dominuje obraz) świetlna neony filmowa (w kinie) telewizyjna na różnych nośnikach cyfrowych i analogowych internetowa megafony radiowa różne nośniki, np. CD telefoniczna Cele reklamy są klasyfikowane w zależności od tego, czy ma ona informować, nakłaniać, czy też przypominać. Reklama informacyjna jest wykorzystywana przede wszystkim w wypadku nowych produktów / usług wchodzących na rynek, gdy celem jest tworzenie popytu podstawowego. W tego typu reklamie pojawią się informacje o składnikach, właściwościach, zastosowaniu i korzyściach proponowanego dobra / usługi. Sugeruje nowe zastosowanie produktu, buduje image przedsiębiorstwa. Reklama nakłaniająca staje się istotna, jeśli przedsiębiorstwo ma konkurencję, gdy celem jest stworzenie popytu na ściśle określoną markę produktu / usługi. Niektóre reklamy nakłaniające są kwalifikowane jako porównawcze. Dążą one do pokazania wyższości jednej marki przez porównanie jej z innymi markami danej klasy produktów / usług, przy zachowaniu prawdziwości cech, które w danym produkcie / danej usłudze są lepsze. Reklama przypominająca jest szczególnie ważna w stadium dojrzałości produktu / usługi. Jej celem jest ciągłe przypominanie o jego / jej istnieniu, a także utrzymanie zdobytej wcześniej wysokiej świadomości konsumenta o produkcie / usłudze*. * J. Przydatek, E. Przydatek, op.cit., s

11 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Kolejnym elementem dopełniającym przekaz reklamowy jest hasło reklamowe, które powinno być krótkie, wpadać w ucho i się wyróżniać, np.: U nas poczujesz się jak w domu, Głodny? dobrze trafiłeś, Wszędzie dobrze u nas najlepiej. Przykład 1 Ulotka reklamowa w formie kartki pocztowej. Przypomina o jednym z programów sieci, który oferuje gościom hotelowym wybór pięciu różnych poduszek i pościeli do spania. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 140 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

12 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Przykład 2. Oferta usługowa na przykładzie Holiday Inn Wrocław. Ulotka reklamowa formatu A4, skierowana do segmentu odbiorców instytucjonalnych oraz firm; zawiera cztery strony. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 141

13 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO 142 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

14 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 143

15 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 144 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

16 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Przykład 3. Mała ulotka reklamowa dla każdego typu gości (strona tytułowa i główny środek). Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 145

17 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Przykład 4. Ulotka reklamowa dla firm. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 146 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

18 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Przykład 5. Ulotka reklamowa programu sylwestrowego dla mieszkańców Wrocławia. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław Ćwiczenie 51. Napisz kilka haseł reklamowych dla dowolnego hotelu. Hasło możesz połączyć z nazwą hotelu. Pytania i ćwiczenia 147

19 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Pytania i ćwiczenia Ćwiczenie 52. Na podstawie zdjęć zamieszczonych poniżej wskaż nośniki reklamowe. P P W P W Źródło: za zgodą hotelu Księżyc Nośnik 148 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

20 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Źródło: za zgodą hotelu Księżyc Nośnik Dobór środków promocji na przykładzie kampanii reklamowej Kampania reklamowa to proces polegający na urzeczywistnianiu koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa usługowego. Często prowadzi ją wyspecjalizowana firma, czyli agencja reklamowa, rzadziej własna komórka promocyjna. Przeprowadzenie kampanii poprzedza analiza rynku, na którą składają się: analiza produktu / usługi, badanie grupy konsumentów. Należy ustalić kwotę przeznaczoną na kampanię, ułożyć plan realizacji, określić nośniki reklamowe

21 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Istotne znaczenie ma także wybór podstawowej idei reklamowej, która ma stanowić myśl przewodnią całej kampanii. Podstawą idei reklamowej jest wyrażenie w postaci sloganu reklamowego (np. sukces jest sumą faktów) lub w formie wyeksponowania określonej cechy produktu / usługi (np. wielkości), która odróżnia dany towar / daną usługę od konkurencyjnych. Realizacja kampanii reklamowej polega na: tworzeniu przekazów reklamowych i lokowaniu ich w odpowiednich środkach przekazu, sprawdzaniu, czy ukazały się zgodnie z umową, monitorowaniu poszczególnych etapów, badaniu działalności reklamowej konkurencji. Typy / metody kampanii Metoda najlepsze karty polega na podkreśleniu samych pozytywnych cech reklamowanej osoby, firmy, usługi itp. Metoda skojarzeniowa ma za zadanie ukrycie pewnych faktów, zdarzeń; jest skierowana do wybranego segmentu rynku i trudna do zinterpretowania przez niektórych odbiorców, np. nowe modele samochodów luksusowych. Metoda za procesją polega na odwołaniu się do takich słów, jak: wszyscy, już ; wykorzystuje też oznaczenia typu 75%. Metoda porównawcza to porównanie jednego produktu / jednej usługi z drugim / drugą, niekonkurencyjnym / -ną. Metoda poświadczenia to wykorzystanie w spocie reklamowym znanych osób lub firm do promowania własnych dóbr / usług. Metoda animacji polega na odwołaniu się do baśni, legendy, filmu (postaci fikcyjnych), a także na wykorzystaniu elementów muzycznych. Wybór metody zależy głównie od zleceniodawcy i zawartości jego portfela. Zapamiętaj, że najlepszą, najskuteczniejszą formą reklamy jest zadowolenie gościa. To on, będąc w pełni usatysfakcjonowany, opowie wszystkim, w jakim znakomitym hotelu nocował, jak go obsłużono. Stąd prosta droga do wniosku, że w całej swojej działalności hotelarz powinien się skoncentrować na obsłudze, aby gość rzeczywiście poczuł się jak ktoś, dla kogo to wszystko jest przygotowane, by czuł się w centrum zainteresowania. Aby komunikacja była skuteczna, osoba odpowiedzialna za reklamę musi dokonać oceny przekazu reklamowego pod względem przydatności, ekskluzywności 150 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

22 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. i wiarygodności. Przekaz powinien przekazać coś wartościowego lub interesującego o usłudze, coś szczególnego, czego nie można odnieść do każdej marki. Kampania reklamowa zawiera kilka nośników reklamowych, które już znasz. Poniższy przykład przedstawia krótki projekt takiego działania skierowany do firm. Przykład

23 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO 152 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

24 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział

25 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO 154 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

26 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Źródło: wszystkie zdjęcia użyte w przykładzie 1. pochodzą ze strony za zgodą Holiday Inn Wrocław 155

27 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Pytania i ćwiczenia Ćwiczenie 53. Wykonaj własny projekt kampanii reklamowej dla wybranego hotelu z wykorzystaniem dowolnych nośników reklamowych Public relations (PR) jako środek komunikacji z rynkiem Celem działalności PR w hotelu jest nawiązanie i utrwalanie wzajemnego zrozumienia między organizacją a społecznością. Duże sieci hotelowe tworzą w swoich strukturach odrębne jednostki / wydziały, pozostałe hotele natomiast zatrudniają specjalistów od public relations. Praktyka PR obejmuje: określenie tożsamości hotelu, zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom, utrzymywanie dobrych stosunków ze społecznością wewnętrzną i zewnętrzną organizacji, przeprowadzanie wraz z działem marketingu badań opinii publicznej, postaw i oczekiwań społecznych, zapobieganie społecznej niechęci, tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji odwołującej się do faktów, utrzymywanie kontaktów z mediami, kreowanie atmosfery dobrej woli wokół hotelu, przygotowanie i realizację działań promocyjno-informacyjnych hotelu, koordynację akcji charytatywnych, kształtowanie działalności sponsoringowej. 156 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

28 MARKETING MIX W USŁUGACH HOTELARSKICH Rozdział 5. Przykład 1. Poniżej przedstawiono konkretne działanie w zakresie sponsoringu zastosowane przez hotel Holiday Inn we Wrocławiu. Źródło: za zgodą Holiday Inn Wrocław 157

29 Rozdział 5. STRATEGIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO Przykład 2. Działalność działu marketingu polega na kształtowaniu wizerunku. Poniższy przykład przedstawia sposób wyjścia z trudnej sytuacji, w tym przypadku dotyczącej kradzieży zegarka gościowi klasy VIP. Pismo jest sprostowaniem skierowanym do prasy, wskazującym winnego; jest też przykładem wyciągnięcia konsekwencji przez hotel. W hotelu Borys dnia r. doszło do kradzieży drogocennego przedmiotu zegarka należącego do gościa. O dokonanie kradzieży podejrzewano personel służby pięter. Szef służby ochrony przejrzał dostępny materiał z monitoringu i szybko wskazał winnego. Podczas konfrontacji osoba podejrzana o dokonanie tego czynu przyznała się do winy i następnie została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Dyrektor hotelu obiecuje, że takie zachowania już się nie powtórzą, a gościom hotelowym i ich własności zostanie zapewnione jak największe bezpieczeństwo. W obiekcie zostaną zainstalowane dodatkowe kamery, a obsługa hotelowa przejdzie specjalistyczne szkolenie. Do dyspozycji gości hotel ma również sejf, w którym mogą oni pozostawiać cenne przedmioty. Z poważaniem Dyrektor Hotelu XYZ Pytania i ćwiczenia Ćwiczenie 54. Napisz własne wystąpienie dotyczące wybranego przez Ciebie problemu, który pojawił się w hotelu, i wygłoś je na zajęciach. 158 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

30 Załącznik 1. PLAN BIBLIOGRAFIA MARKETINGOWY DLA HOTELU KARCZMA U MACIEJA BIBLIOGRAFIA 1. Altkorn Jerzy, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa Altkorn Jerzy, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Bartkowiak Grażyna, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa Griffin W. Ricky, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Kaczmarczyk Stanisław, Badania marketingowe, PWE, Warszawa Kaczmarczyk Stanisław, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa Kędzior Zofia, Karcz Kornelia, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Kędzior Zofia, Karcz Kornelia, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Kornak Aleksander S., Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa Kotler Philip, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John, Wong Veronica, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa Lichtarski Jan, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław Marka markom, rocznik 1999, Wydawnictwo Instytutu Marki Polskiej. 16. Kwartalnik Marketing usług, pod red. A. Styś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław Mazur Jolanta, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa Payne Adrian, Marketing usług, PWE, Warszawa Pluta-Olearnik Mirosława, Marketing usług, PWE, Warszawa Przydatek Jan, Przydatek Elżbieta, Promocja, WSiP, Warszawa Pustota Jacek, Ziembiowska Anna, Organizacja pracy w turystyce, Wydawnictwo Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Warszawa Russell J. Thomas, Lane W. Ronald, Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa Skowronek Czesław, Sarjusz-Wolski Zdzisław, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Sztucki Tadeusz, Promocja. Sztuka Pozyskiwania Nabywców, Placet, Warszawa Withers Jean, Vipperman Carol, Na czym polega i jak robić marketing usług, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca w Krakowie, Kraków SPIS ILUSTRACJI Strony: 40, 64, 65, 66, 98, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 157 udostępnione przez Holiday Inn Wrocław. Strony: 99, 160, 171, 173, 178, 180, 181, 195 udostępnione przez hotel Karczma u Macieja. Strony: 132, 148, 149 udostępnione przez hotel Księżyc. Strona: 136 zbiory własne autora. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. 200 MARKETING USŁUG HOTELARSKICH PODRĘCZNIK

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy REFORMA 2012 Badanie skuteczności reklamy Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.5 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Marketing w hotelarstwie Jan Cetner Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Omówiono w

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Usługi żywieniowe. w hotelarstwie. Bożena Granecka-Wrzosek. Kwalifikacja T.12.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Plan prezentacji: 1) Marketing; pojęcie, cele i strategie 2) Rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Jadwiga Jóźwiak, Monika knap 3 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014)

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa Wydanie I (2014) Zeszyt ćwiczeń Procesy technologiczne w gastronomii stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży gastronomicznej opracowanych zgodnie z nową podstawą programową. Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Marketing 1 Słowo wstępne

Marketing 1 Słowo wstępne Marketing 1 Słowo wstępne dr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu O czym będzie? Organizacja zajęć Program zajęć Zasady zaliczenia Lektury Wprowadzenie do marketingu 1 Organizacja Dyżur - 109 A czwartek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta /sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji, Obsługa Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wizerunkiem i marką

Zarządzanie wizerunkiem i marką Zarządzanie wizerunkiem i marką plan ćwiczeń informacje o zaliczeniu Prowadząca: Dr inż. Małgorzata Adamska Zarządzanie wizerunkiem i marką: przedmiot obieralny Wymiar godzinowy: 30h Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus PODSTAWY MARKETINGU W HOTELARSTWIE. Studia stacjonarne 30h godz Studia niestacjonarne 8h godz

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus PODSTAWY MARKETINGU W HOTELARSTWIE. Studia stacjonarne 30h godz Studia niestacjonarne 8h godz WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Hotelarstwo i gastronomia, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie i gastronomii, turystyce i rekreacji, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo