PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PRAKTYCZNY DLA. ... for new solutions... DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW"

Transkrypt

1 2015 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA DETALISTÓW PROJEKTANTÓW TECHNIKÓW IP CCTV EZS Sprawdź wejście Systemy ochrony obwodu Audio Pomiary Systemy sterowania Systemy ewakuacyjne LAN... for new solutions...

2 SPIS TREŚCI: STRONA Wprowadzenie 1 Event management 2 8 Wysokie bezpieczeństwo 9 12 Wysoka trwałość Oprogramowanie do wizualizacje Oprogramowanie do wizualizacje - Inpro BMS Oprogramowanie do konfiguracje SIMULand.v Aplikacje Klienta IPLOG dla systemu ochrony obwodowej V-Alert 20 Aplikacje Klienta IPLOG dla systemu ochrony obwodowej Optex Redwall 21 Aplikacje Klienta IPLOG dla NVR GEUTEBRÜCK 22 Aplikacje Klienta IPLOG dla liczników energii elektrycznej ZAMEL, ZPA 23 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-1 24 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-2 25 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-3 26 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-MBUS 27 Czujniki i moduły magistrali MS IPSEN-T1/TH1/H2O/D6/D16 28 Projektowanie Sieci LAN-RING Przemysłowe switche zarządzalne 2G-10S.F 32 Przemysłowe switche zarządzalne PoE 2G-6S.1.16.F 33 Przemysłowe switche zarządzalne 2G F 34 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G E 35 Światłowody Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G-2S.1.4.F 40 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G-2S.0.3.F 41 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+(+) 2G-2S.0.2.F 42 Przemysłowe switche zarządzalne 2G-2S.3.0.F 43 Przemysłowe media konwertery GE/FE PoE+ 2G-1S Przemysłowe media konwertery FE PoE 200M M 45 Ekstendery LAN 100Base-Tx BOX-PD/NPD 46 Inżektory PoE 90W BREAK-POE-PSE-90W 47 Cyfrowe konwertery światłowodowe 48 Cyfrowe konwertery światłowodowe wideo + (RS232)+styki BREAK-xDW-V4C 49 Cyfrowe konwertery światłowodowe, RS422 i I/O BREAK-xDW-4C 50 Konwertery światłowodowe magistrali DSC, PARADOX, SATEL BREAK-xDW-PDS 51 Konwertery światłowodowe wideo BREAK-TS/RS-V 52 Iskrobezpieczne konwertery światłowodowe PROFIBUS EXDW-PRO1-DIN 53 Konwertery po skrętce wideo 1Vpp i HD-CVI / HD-TVI / AHD BREAK-MT, GRX a TW-HD Separatory i RS232 BREAK-GS 55 Separatory galwaniczne sygnału wideo BREAK-xGVS i PGS 55 Rozdzielacze z wideowzmacniaczem BREAK-VD 55 Zasady instalacji ochron zeciwprzepięciowych 56 Ochrony przeciwprzepięciowe dla ethernetu 10/100BASE-T + PoE / PoE+ / High PoE 57 Ochrony przeciwprzepięciowe gigabit ethernetu OVP-1000M-BOX/PATCH 58 Ochrony przeciwprzepięciowe linii zasilania 12, 24, 48V OVP-x/x/x-BOX 59 Rozdzielnice zewnętrzne stalowe z ochroną IP65 OH65-PG10 60 Uniwersalne półki 19"/3U dla switchów SHELF-3U/IP-SU 60 CERTYFIKOWANA PRODUKCJA RoHS

3 Szanowni Klienci, od momentu powstania naszej firmy w 1996, asortyment naszych produktów nieustannie podążał za rozwojem w dziedzinie technologii komunikacyjnych. W roku 2007 poczyniliśmy krok milowy rozpoczynając produkcję przemysłowych urządzeo IP. Obecnie stanowią one większą częśd naszej produkcji, i proporcje te stale wzrastają. Głównymi atutami urządzeo IP są: EVENT MANAGEMENT do ustawiania automatycznych działao, WYSOKE BEZPIECZEOSTWO gwarantowane dzięki szyfrowanej komunikacji..., WYSOKA TRWAŁOŚD zapewniona przez zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na portach, Kompleksowe rozwiązanie łącznie z OPROGRAMOWANIEM DO WIZUALIZACJI. Mamy nadzieję, że ten przewodnik przyniesie Wam szereg przydatnych informacji, które pomogą w skutecznej realizacji projektów. Z poważaniem, Zespół METEL. Wejścia cyfrowe Magistrala MBUS PIR Pętla zrównoważona Baza danych IPLOG Czujniki t/w Moduły Wyjścia przekaźnikowe Magistrala MS LAN ETH zdarzenia Polecenia HTTP Zdarzenia TCP IP Watchdogi SNMP Oprogramowanie integracyjne Czytniki SKD Magistrala Pętla zrównoważona PIR Czujnik zalania wodą LAN-RING switch Wejścia cyfrowe Moduły Czujniki t/w Magistrala MS LAN RING Wyjścia przekaźnikowe 1/60

4 Event Management for new solutions... Wydawad by się mogło, że potencjał do udoskonalania systemów bezpieczeostwa, IT i automatyki został wyczerpany i nie ma już miejsca na kolejne ulepszenia. Nic podobnego. W ostatnich latach wiele firm mocno zainwestowało w rozwój tych systemów, planując jednocześnie jak je najefektywniej wykorzystywad w przyszłości. Tendencja ta będzie się utrzymywała w najbliższych latach wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na redukcję kosztów. Dostrzegamy te trendy w długofalowych działaniach, i staramy się projektowad najbardziej efektywne rozwiązania. To między innymi było odzwierciedlone w implementacji całego szeregu narzędzi Event Managementu w urządzeniach IPLOG i systemach LAN-RING. Jesteśmy zatem w stanie ocenid impuls pochodzący z jednego systemu i przekazad go do innego systemu. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze, i jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Tomas Metelka Dyrektor Techniczny Automatyczne działania Głównym celem Event Managementu jest wykorzystanie efektu synergii ustawieo, zwiększenie wartości użytkowej systemu jako całości. Kamery nie pozostają już bierne w zaprogramowanej pozycji, podczas gdy czujniki wykryją ruch, pożar, otwarcie drzwi, itp., lecz automatycznie kierują się tam gdzie wystąpił problem. Otwarcie kontaktronu lub zmiana stanu czujki PIR (ruch, sabotaż, antymasking, awaria...) aktywuje wysłanie polecenia HTTP / CGI do kamery, aby obróciła się w kierunku zadanego PRESETU, uruchomiła PATTERN itd. Wysłane synchronicznie trapy do softwaru VMS informują operatora... IP Watchdog automatycznie monitoruje dostępnośd urządzeo IP poprzez zapytania ARP. Jeśli urządzenie nie odpowiada, IPLOG może automatycznie wysład SNMP trap, zamknąd lub otworzyd lokalny/zdalny przekaźnik, wysład , wysład polecenie HTTP / CGI itp. Jeśli podłączony czujnik zmierzy temperaturę, wilgotnośd lub poziom płynu wykraczające poza określony zakres, Event Management automatycznie wykona ustalone działania, np. włączy/ wyłączy ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, wyśle SNMP trap, itp. Wejścia switchów / IPLOGów mogą zliczad produkty, wysyład dane do zewnętrznej bazy danych oraz kopie zapasowe do wewnętrznej karty SD. Inpro BMS wyświetla zgromadzone dane. LOST VIDEO Dostępne wejścia i wyjścia Unikalny zestaw narzędzi w menu EXTENSN przełączników LAN-RING i jednostek kontroli IPLOG umożliwia ustawienie całej gamy automatycznych działao niezależnych od zewnętrznego oprogramowania. Do ich ustawieo dostępny jest szeroki zakres wejśd i wyjśd, które w przyszłości jeszcze rozszerzymy w oparciu o życzenia klientów. Zaawansowane IP Watchdogi Zdarzenia ETHERNET Zdarzenia TCP z kamer IP Stan ringu optycznego MS / MSec BUS Cyfrowe / analogowe wejścia Pętle zbalansowane Modbus TCP/ASCII/RTU* Z aplikacjami IPLOG-APP: V-Alert, Optex, NVR Geutebrück, Zamel, ZPA, MBUS, Peridect, Senstar,... * w przygotowaniu EVENT MANAGEMENT SNMP Polecenia HTTP do ster. Kamerami Logi HTTP do baz danych Zaawansowane IP Watchdogi Zdarzenia ETHERNET SMS MS / MSec BUS Cyfr. / przekaźnik. / analog. wyjścia Modbus TCP/ASCII/RTU* Z aplikacjami IPLOG-APP: NVR Geutebrück, MBUS, Peridect... Szczegółowe informacje o obsłudze poszczególnych wejśd i wyjśd dostępne na 2/60

5 Event Management for new solutions... Polecenia HTTP do sterowania kamerami Switche i jednostki IPLOG mogą sterowad do 8, 16 lub 32 kamer za pomocą poleceo HTTP. Wykorzystują metody HTTP GET oraz PUT i są w stanie wysyład polecenia o długości 128 B. Zaletą tego rozwiązania sprzętowego jest szybka reakcja mierzona w milisekundach w porównaniu z setkami ms podczas sterowania kamerami z serwerów. Jednak obie te opcje sterowania mogą byd stosowane jednocześnie. Jeśli IN2 jest w stanie Alarm, polecenie HTTP GET Nr 4 jest wysłane do CAMERA 3. Gdy IP Watchodg Nr 3 wykryje rozłączone urządzenie IP, polecenie HTTP GET Nr 6 jest wysłane do CAMERA 4. Jeśli cyfrowe wejście IN1 jest otwarte, polecenie HTTP PUT Nr 8 jest wysłane do CAMERA 8. Typowe zastosowania: Kamera automatycznie obraca się w kierunku drzwi w przypadku otwarcia kontaktronu, gdy czujka PIR wykryje ruch, itp. W przypadku kradzieży kamery lub routera, inna kamera automatycznie obraca się do presetu lub uruchamia pattern w celu wychwycenia intruza. Switch/IPLOG automat. przełącza kamerę w tryb DZIEO/NOC w oparciu o czujnik światła zewnętrznego. Wyjście przekaźnikowe kamery termowizyjnej wykrywa ruch. Switch/IPLOG automatycznie obraca kamerę w pole widzenia kamery termowizyjnej. Rejestracja HTTP do bazy danych Jednostki IPLOG mogą wysyład stany wejśd cyfrowych, pętli alarmowych, zmierzonych wartości czujników (temperatura, wilgotnośd, zalanie) i danych zmierzonych z podłączonych liczników energii elektrycznej, wodomierzy, gazomierzy i liczników ciepła do zewnętrznej bazy danych. Ustawienie automatycznego wysyłania stanu temperatury w przypadku jej zmiany Aktywowanie rejestracji Ustawienie adresu serwera Ustawienie polecenia 3/60

6 Event Management Aktualny firmware switchów LAN-RING, konwerterów minilan oraz jednostek IPLOG umożliwia wysyłanie i przez serwer SMTP. Istnieją dwa sposoby wysyłania i: A) Podczas generowania każdego dozwolonego trapu jest wysyłany do jednego adresu oznaczonego jako Logger. Komunikat zawiera czas, trap OID, wartośd oraz indeks. Funkcja ta nosi nazwę SMTP Logger i może byd stosowana do rejestrowania SNMP trapów w postaci i. Nie są one, w przeciwieostwie do portów SNMP, blokowane przez zapory. Przykład wysyłania OID Ustawienie serwera for new solutions... Aktywacja loggera B) Wysyłanie a może byd także ustawione jako automatyczne działanie w menu EVENTS. może byd wysłany do 5 adresów. Wysyłanie każdego fragmentu informacji ustawiane jest osobno dla każdego adresu. Każda osoba otrzyma w ten sposób tylko e przeznaczone dla niej, nie zawracając sobie głowy zbędnymi informacjami. Temat jest generowany jako "Adres IP typ urządzenia opis". Treśd jest generowana jako np. "data czas Cyfr. wejście IN1 zamknięte". Przykład wysyłania a na aktywację IN1 Ustawienie adresu Przykład wysyłania a z IP Watchdog 1 Ustawianie wysyłania i w menu EVENTS 4/60

7 Event Management Zaawansowane IP Watchdogi Jedną z głównych cech naszych urządzeo są IP WatchdogI, które nie tylko monitorują dostępnośd urządzeo IP, ale są również w stanie wykonad szereg automatycznych działao w przypadku wykrycia problemu. Protokół ARP jest stosowany do monitorowania dostępności urządzeo IP, i umożliwia ich stosowanie również dla urządzeo z zablokowanym protokołem ICMP (ping). W małej obudowie BOX i switchach 10" jest 8 IP Watchdogów, w switchach 19" - 16 IP Watchdogów, a w jednostkach IPLOG - aż 32. Router został skradziony SWITCH / IPLOG zamyka lokalny/zdalny przekaźnik wysyła for new solutions... Kamera zawiesiła się wysyła SNMP trap CAM 1 Restart PoE wysyła polecenia HTTP/CGI CAM 2 IP Watchdog Nr 2 wysyła stany z ID 30 do sieci LAN. W przypadku rozłączenia urządzenia IP, IP Watchdog Nr 3 wysyła polecenie HTTP Nr 6 do kamery Nr 6. Zdarzenia Ethernetowe Zdarzenia ethernetowe są wykorzystywane do przekazywania informacji o stanie w sieci LAN. Dostępnych jest 999 niepowtarzalnych identyfikatorów informujących o odebranych stanach. Wysyłanie zdarzeo Odbieranie zdarzeo Zdarzenia TCP Nowoczesne kamery IP, w przypadku wykrycia ruchu, hałasu, itp. umożliwiają wysyłanie zdarzeo TCP, które mogą byd kolejnymi wejściami Event managementu METEL. Menu kamery IP AXIS Menu TCP w SIMULand.v3 5/60

8 Event Management for new solutions... Stan ringu światłowodowego W celu zapewnienia bezpieczeostwa, zalecamy monitorowanie każdego pierścienia światłowodowego. W przypadku jego przerwania, komunikacja zostanie automatycznie przekierowana w stronę linii zapasowej i system będzie pracował nadal. Jednak zawsze pojawid może się inna awaria, która spowoduje, że cześd systemu przestanie działad. Z tego powodu zalecamy stosowanie Event managementu do przekazywania informacji o istniejącej awarii do systemu operacyjnego i personelu obsługi. Event management przełączników LAN-RING oferuje szeroki zakres możliwości dotyczących transmisji, takich jak: Aktywacja zdalnego lub lokalnego przekaźnika Wysyłanie a Wysyłanie SNMP TRAP SMS Jednostki IPLOG z interfejsem GSM/GPRS obsługują: wysyłanie SMS-ów alarmowych, odbieranie SMS-ów konfiguracyjnych. Wysyłanie SMS-ów może odbywad się dwoma sposobami: A) Podczas generowania każdego dozwolonego trapu SMS jest wysyłany do jednego adresu oznaczonego GSM Logger. Wiadomośd zawiera czas, trap OID, wartośd oraz indeks. Funkcja ta nosi nazwę SMS Logger i może byd stosowana do rejestrowania SNMP trapów w postaci SMS. B) Wysyłanie SMS może byd ustawione jako automatyczne działanie w menu EVENTS. może byd wysłany do 5 adresów. Wysyłanie każdego fragmentu informacji ustawiane jest osobno dla każdego numeru. Każda osoba otrzyma w ten sposób tylko e przeznaczone dla niej, nie zawracając sobie głowy zbędnymi informacjami. Temat jest generowany jako "data czas Adres IP Typ urządzenia + Opcjonalnie opis Opis zdarzenia (Cyfrowe wejście IN1 zamknięte)". Ustawienie automatycznych działao 6/60

9 Event Management for new solutions... Magistrala MS Wszystkie wejścia i wyjścia urządzeo podłączonych do magistrali MS mogą byd wykorzystane w Event management do ustawiania automatycznych działao. Przykład automatycznego działania: gdy temperatura przekracza granicę, zamyka się przekaźnik. Inne korzyści magistrali MS: automatyczne przydzielanie adresów (1...16), automatyczne wykrywanie typu urządzenia, dostępnośd i czujników przez SNMP.v2/v3, obsługa zmiennych analogowych, aktualizacja urządzeo MS przez LAN. A+ B- MS BUS A+ B- A+ B- SLAVE device A+ B- ROOT device Podłączenie innych systemów przez porty, RS422 i RS232 Switche LAN-RING i jednostki IPLOG oferują różne tryby pracy dla połączenia z innymi systemami: tryb dla wszystkich systemów ze standardami komunikacjyjnymi, R422 i RS232. Stosowany jest zwykle w systemach automatyki oraz w systemach alarmowych z wymogami szybkiego reagowania. Lista testowanych systemów dostępna jest na Niektóre systemy wymagają, oprócz bardzo małych opóźnieo (3-5ms/9.6kbps), także innych specjalnych warunków dla transmisji. Dlatego do ustawieo portu dodane zostały następujące tryby: Dominus do podłączenia magistrali systemu alarmowego Dominus. Galaxy do podłączenia magistrali systemu alarmowego Galaxy. SPC do podłączenia magistrali systemu alarmowego SPC (Siemens). & Podczas transmisji danych systemów alarmowych projektowanych wg. EN obowiązują następujące zasady: wszystkie ramki są oznaczone nagłówkami VLAN wg. IEEE 802.1Q, wszystkie podłączone systemy mają określoną przepustowośd (ochrona przed atakami DDoS), dane systemu alarmowego mają bity QoS ustawione z najwyższym priorytetem, aktywnośd wszystkich portów w systemie transmisji może byd monitorowana przez protokół SNMP. Cias do podłączenia magistrali barier mikrofalowych producenta Cias. Peridect do podłączenia magistrali RS232 systemu ochrony obwodowej Peridect. MSec szyfrowana transmisja Informacji o stanie SSWiN W średnich i dużych systemach alarmowych, drogi transmisyjne umieszczone są zazwyczaj na zewnątrz strzeżonych obiektów. Problem ten jest rozwiązany przez szyfrowaną transmisję danych przez LAN między koncentratorami serii IPSEN-BL8, które są w stanie przekazad rezystancję pętli zbalansowanych do ich wyjśd. Są wówczas powszechnie zgodne z każdym wejściem panelu alarmowego SSWiN. Concentrator IPSEN - BL8-I MSec AES 128b SHA-1 Emulator of balanced loops IPSEN - BL8-O DAC kω Legend: LAN encryption and hash data protection surveilled premises I&HAS alarm panel 7/60

10 Event Management Cyfrowe wejścia i wyjścia Wejścia i wyjścia cyfrowe umożliwiają przesyłanie dwustanowej informacji w trybach: CLOSE jeśli wejście jest włączone (zamknięte), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie. Typowe zastosowanie przycisk START aktywujący impuls na wyjściu przekaźnika do otwarcia bramy. OPEN jeśli wejście jest rozłączone (otwarte), zostanie wykonane zdefiniowane zdarzenie. Typowe zastosowanie ustawienie trybu OPEN dla kontaktronu. Gdy drzwi się otwierają, urządzenie wysyła polecenia HTTP do kierowania kamerą na preset, wyświetla tekst, itp. DIRECT stan wejścia jest okresowo kopiowany na ustawione wyjście. Ten tryb jest zwykle stosowany do przesyłania stanu wejścia bezpośrednio do wyjśd przekaźnikowych. Stan wejścia cyfrowego może byd przesyłany do wyjśd lokalnych lub, za pomocą opcji ETH, do wyjśd zdalnych urządzeo. for new solutions... Połączenie wejśd cyfrowych Połączenie wyjśd przekaźnika Output mode Wysyłanie zdarzeo Odbieranie zdarzeo Zbalansowane pętle alarmowe Cyfrowe wejścia switchów i jednostek IPLOG mogą byd przełączane do trybu ALARM obsługującego pętle zbalansowane stosowane w systemach alarmowych. Są to w zasadzie wejścia analogowe o zmiennej rezystancji połączonej pętli w zakresie 0.30kΩ. Maksymalna długośd strefy: 100m Maks. liczba wyróżnionych stanów: 8 Sposób balansowania pętli i rezystancji odpowiadającej odrębnym stanom można łatwo ustawid w aplikacji SIMULand. Przykłady: Połączenie podwójnie zbalansowanej strefy z sygnalizacją awarii 1k0 3k0 ALARM TAMPER FAILURE 1k0 Połączenie podwójnie zbalansowanej strefy z sygnalizacją awarii i maskingu 1k0 3k0 12k ALARM FAILURE ANTIMASK. 1k0 8/60 SABOTAGE

11 Wysokie bezpieczeostwo for new solutions... W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeostwa transmisji danych, oprogramowanie SIMULand.v4 wykorzystuje algorytm szyfrowania AES i algorytm haszowania SHA1 przed nieautoryzowanymi zmianami przesyłanych danych. Tym samym urządzenia są zgodne z normą EN Innymi ważnymi elementami zwiększającymi bezpieczeostwo systemu LAN-RING są: 1. Transfer przesyłanych stanów systemu do oprogramowania integracyjnego przy użyciu szyfrowanego protokołu SNMPv3. Do integracji z innymi programami dostarczamy pliki MIB. 2. Dodatkowe funkcje zabezpieczeo zwiększające całkowite bezpieczeostwo systemu, np.: sieci wirtualne (VLAN), ograniczenie dostępu do zarządzania w oparciu o adres IP hosta lub zarządzanie USB z całkowitą eliminacją zdalnego zarządzania. Ustawianie sieci VLAN Ograniczenie dostępu wg. IP SA Zarządzanie USB 3. Zastosowanie światłowodów do ochrony przed przechwytywaniem i modyfikacją przesyłanych informacji. 4. Wsparcie technologii LAN-RING.v2, gwarantującej przełączanie danych do trasy rezerwowej w ciągu 30ms. Więcej informacji na następnej stronie. 5. Podczas transmisji danych systemów alarmowych projektowanych wg. EN obowiązują następujące zasady: wszystkie ramki są oznaczone nagłówkami VLAN wg. IEEE 802.1Q, dane systemu alarmowego mają bity QoS ustawione z najwyższym priorytetem, moduly IPSEN-BL8 wspierają szyfrowanie przesyłanych stanów, aktywnośd wszystkich portów w systemie transmisji może byd monitorowana przez protokół SNMP. Efektem jest solidna jednostka minimalizująca zagrożenie bezpieczeostwa. 9/60

12 Wysokie bezpieczeostwo LAN-RING.v2 Jednym z fundamentalnych elementów systemu zabezpieczeo LAN-RING jest szybkie przekazywanie danych do linii rezerwowej. Od roku 2008, funkcja ta była wykonywana przez protokół LAN-RING.v1 z czasem przełączania 30ms po wystapieniu awarii. Każdy ring w systemie ma unikalny ID i jeden switch z funkcją MASTER (kontroluje ring). Wyższy port w switchu MASTER jest normalnie ustawiony w trybie BLOCKING, dzięki czemu zapobiega pętli. Port w trybie BLOCKING odbiera tylko ramki LAN-RING, blokując inne dane (linia rezerwowa). Gdy powstanie awaria, stan blokowanego portu zmieni się na FORWARDING i zacznie przesyład wszystkie dane. Stan początkowy Awaria Rozwiązanie problemu Stan koocowy for new solutions... Port w trybie BLOCKING Przerwa po wystąpieniu awarii Przerwa podczas rozwiązania problemu MASTER MASTER MASTER MASTER Podczas pojawienia się awarii i jej usunięcia, powstają 2 krótkie przerwy w trasowaniu. Druga przerwa wynika z przełączenia z linii rezerwowej do switcha MASTER. Od kooca 2014 roku dostępne są unowocześnione wersje LAN-RING.v2. Funkcja MASTER (switch z funkcją MASTER kontroluje ring) w przypadku awarii dynamicznie przenosi się do switcha znajdującego się w sąsiedztwie awarii. Od chwili powstania awarii do momentu jej usunięcia pojawia się tylko jedna przerwa maksymalnie 30ms. Stan początkowy Awaria Rozwiązanie problemu = Stan koocowy Port w trybie BLOCKING MASTER MASTER Przerwa po wystąpieniu awarii MASTER & Czas przełączania do linii rezerwowej dla protokołów LAN-RING jest nieznacznie zależny od liczby switchów podłączonych do ringu. Czas rekonfiguracji, z każdym kolejnym switchem podłączonym do ringu, wzrasta jedynie o około 6μs! Poniższa tabela pokazuje czas przełączania dla protokołów RSTP, RSTP-M oraz LAN-RING.v2. AWARIA RSTP RSTP-M LAN-RING.v2 Jednostka Awaria na aktywnej linii (5 switchów w pierścieniu) Przerwa śr. 84 śr. 30 < 30 ms Odzyskiwanie śr. 197 śr ms Awaria na aktywnej linii (10 switchów w pierścieniu) Przerwa śr. 794 śr. 40 < 30 ms Odzyskiwanie śr. 6 śr. 3 0 ms Awaria na aktywnej linii (30 switchów w pierścieniu) Przerwa - śr. 110 < 30 ms Odzyskiwanie - śr ms 10/60

13 Wysokie bezpieczeostwo RSTP vs. RSTP-M RSTP-M spełnia wymogi systemów zabezpieczeo i automatyki w celu szybkiego zapewnienia rezerwowej trasy w przypadku awarii, a jednocześnie: jest w pełni zgodne z RSTP według IEEE 802.1D-2004, wspiera topologię siatki, skraca czas rekonfiguracji do minimum, usuwa pewne wady RSTP. Patrz przykłady, "Awaria linii" oraz "Utrata ROOT switcha". Awaria linii Gdy pojawi się pierwsza awaria, najbliższy switch (X) rozprzestrzenia informacje o utracie trasy do aktywnej strony ringu. Jeśli te informacje są odbierane przez inny switch znający alternatywną trasę (Switch A), jego zadaniem jest wprowadzid ją do działania. RSTP: Switch A, po otrzymaniu informacji o awarii, czeka na okresowo wysyłane ramki BPDU (domyślnie co 2s) z trasy alternatywnej, dzięki czemu może sprawdzad aktywnośd linii rezerwowej. Tylko wówczas można odblokowad trasę alternatywnę. RSTP-M: Switch A zakłada, że trasa alternatywna jest aktywna, dlatego natychmiast odblokowuje trasę. Przykład wartości mierzonych: 10 switchów RSTP-M 30 Switchów RSTP-M MIN AVG MAX MIN AVG MAX Odblokowanie tr. rez. [ms] < Odzyskiwanie topologii [ms] < DP RP RP DP DP X 4 DP BP BP Root DP DP RP RP 1 2 A Root Designated Root Blocked for new solutions... RP 3 RP RP root port DP wyznaczony port BP blokowany port Utrata ROOT switcha Gdy switch 1 utraci połączenie z ROOT switchem (5), sam zgłasza się jako ROOT switch (1) i rozprzestrzenia tę informację dalej do aktywnej strony. Switch 3 po odebraniu BPDU zaczyna poszukiwanie alternatywnej trasy do switcha 5. 5 Root RSTP: Alternatywną trasą może byd uznana linia rezerwowa pomiędzy switchami 2-3, mogąca spowodowad blokowanie działającego dotychczas połączenia i otworzyd alternatywne połączenie. Zmiana ta powoduje tylko niepożądaną utratę danych. Trasa 3-4 jest zatem odblokowana później. RSTP-M: Protokół aktywnie monitoruje stan swoich bezpośrednich sąsiadów. Bazując na tych informacjach, switch 3 ocenia zmianę trasy 2-3 jako bezcelową i jej nie uruchamia. Natychmiast za to odblokuje trasę 3-4. & Rozwiązania tych awari wzajemnie na siebie wpływają. Niektóre switche z RSTP dobrze radzą sobie z problemem utraty ROOT switcha, ale tracą z powodu obsługi awarii linii. RSTP-M ogranicza opóźnienia obu wyżej wymienionych problemów i innych awarii do minimum. Designated Root Blocked & W systemach zabezpieczeo zalecamy stosowanie topologii pierścienia i protokołu LAN-RING zapewniającego prędkośd rekonfiguracji, będącego zaletą w porównaniu z RSTP. W systemach z bardziej złożoną topologią, RSTP-M może byd idealnym rozwiązaniem. W porównaniu z ogólnym protokołem RSTP, redukuje czas rekonfiguracji do minimum. Nie zagwarantowany czas rekonfiguracji sieci może spowodowad dłuższe przerwy połączenia BMS (od kilkadziesięciu sekund aż do kilku minut) Tymczasowy Root 11/60

14 Wysokie bezpieczeostwo for new solutions... Zmierzony czas trwania awarii połączenia 10 switchów z RSTP w ringu optycznym Zmierzony czas trwania awarii połączenia 10 switchów z RSTP-M w ringu optycznym 12/60

15 Wysoka trwałość for new solutions... Od samego początku istnienia naszej firmy kładziemy duży nacisk na długoterminową niezawodnośd naszych urządzeo w pracy w środowiskach przemysłowych i zewnętrznych. Dlatego też posiadamy centrum rozwoju wyposażone w sprzęt pomiarowy zgodny z następującymi normami: IEC Badanie prądem udarowym o fali 8/20μs z intensywnością do 2.5kA, EN Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne, EN Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, EN Badanie odporności na udary, EN Badanie odporności na pole magnetyczne, EN Badanie odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia. Normą zakładową jest wyposażenie wszystkich wejśd i wyjśd urządzeo w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Poniżej w tabelach podane są poziomy ochrony dla systemów LAN-RING i IPLOG. 2G-2S.1.4.F Odpornośd IPLOG-DELTA-1 Odpornośd Fast Ethernet 1000 A (8/20µs) Fast Ethernet 30 A (8/20µs) Gigabit Ethernet 30 A (8/20µs) Zasilanie 30 A (8/20µs) Zasilanie 100 A (8/20µs) 30 A (8/20µs) 30 A (8/20µs) Cyfrowe wejścia 30 A (8/20µs) Cyfrowe wejścia 30 A (8/20µs) Podstawowe zasady podłączania ochron przeciwprzepięciowych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na portach chroni urządzenie przed nadmiernym napięciem i zakłóceniem pobliskich urządzeo elektrycznych i elektronicznych. Dla prawidłowego funkcjonowania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, konieczne jest odpowiednie uziemienie: Rezystancja uziemienia powinna wynosid maks. 10 Ω. Przy większej rezystancji uziemienia maleje skutecznośd zabezpieczenia. Przewód uziemiający musi byd jak najkrótszy, np. przy instalacjach na słupach konieczne jest wykorzystanie uziemienia słupa. Do uziemienia może byd użyty przewód ochronny PE najbliższej tablicy rozdzielczej, uziemienia słupa, uziemionej konstrukcji. Odprowadzenie piorunochronu nie może byd wykorzystane do uziemiania. Dodatkowo zalecamy stosowanie poniższych zasad instalacyjnych: Chronione przewody nie mogą się krzyżowad z przewodami niechronionymi. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe muszą byd podłączone do wszystkich portów urządzenia, gdzie możliwe jest wnikanie przepięcia i ich prądy udarowe powinny byd odpowiednie do miejsca instalacji. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe muszą byd zainstalowane jak najbliżej chronionego urządzenia. W celu uniknięcia pętli zwarciowej doziemnej, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe musi mied zacisk uziemienia galwanicznie odseparowany od zacisków sygnałowych. Dla zewnętrznych instalacji zalecamy zastosowad zasilanie 230VAC z łączoną ochroną warystorową I+II, np. ochrona PIV /1+1. Instalacja urządzeo IP w strefach LPZ zgodnie z EN Norma EN określa strefy ochrony odgromowej LPZ w warunkach bezpośrednich i pośrednich skutków pioruna. Strefy dzielą chroniony obszar na części o różnych poziomach pola elektromagnetycznego. LPZ 0A: Strefa, w której możliwe jest bezpośrednie uderzenie pioruna i impuls elektromagnetyczny. Systemy wewnętrzne mogą byd poddane pełnemu lub częściowemu prądowi udarowemu. LPZ 0B: Strefa chroniona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, ale istnieje ryzyko pełnego pola elektromagnetycznego pioruna. Systemy wewnętrzne mogą byd poddane częściowemu prądowi udarowemu. LPZ 1: Strefa, w której prąd udarowy jest ograniczony przez jego podział i przez SPD na jej granicy. Osłabione jest także piorunowe pole elektromagnetyczne. LPZ 2: Strefa, w której prąd udarowy może byd dalej ograniczony przez jego podział i dodatkowe SPD na granicy. Dodatkowe ekranowanie przestrzenne może byd zastosowane w celu dalszego osłabienia piorunowego pola elektromagnetycznego. Podczas instalacji wrażliwych urządzeo IP, pomijane są często niezbędne działania związane z wymogami normy EN Przed zaprojektowaniem takich działao i pomiarów, obszary powinny byd podzielone na odpowednie klasy (LPL), a następnie powinny byd zaprojektowane odpowiednie środki ochronne w celu osiągnięcia pożądanego poziomu LPL. 13/60

16 Typowe błędy przy instalacji urządzeo IP w strefach LPZ 0 1. Instalacja urządzenia poza przewodem chronionej strefy, np. w strefie LPZ 0A. Urządzenie jest więc narażone na ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna z falą 10/350µs. Aby wyeliminowad to ryzyko, zalecamy instalację prętu odgromowego za pomocą metody toczącej się kuli lub kąta ochronnego α. Patrz rysunek po prawej. 2. Pręt powinien byd podłączony do elektrody uziemiającej z rezystancją uziemienia do 10Ω. Wysoka trwałość Pręt odgromowy Urządzenia chronione w chronionej strefie prętu odgromowego Uziemienie chronionego urządzenia LPZ0 B for new solutions Zasilanie 230VAC urządzenia musi posiadad zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (SPD) typu 1+2 (np. SPC25 producenta HAKEL) zgodne z normą IEC Instalowane jest na granicy LPZ 0-1 (zgodnie z IEC i EN 62305) w celu wyrównania potencjału i usuwania przepięd łączeniowych występujących w rozdzielniach sieci zasilających. SPD powinny byd zlokalizowane jak najbliżej chronionego urządzenia. SPD chronią urządzenie przed przepięciem z linii zasilania. Możemy napotkad problem, gdy chronione urządzenie znajduje się w górnej części słupa, a tablica rozdzielcza z SPD jest u podnóża. Podczas bezpośredniego uderzenia pioruna w pręt na słupie, ochrona jest ograniczona przez impedancję linii między urządzeniem a SPD. Dlatego konieczne jest zminimalizowanie tej odległości lub dodanie kolejnego SPD klasy II lub III do urządzenia w celu zabezpieczenia go przed indukowanym przepięciem. 4. Wymagana jest również ochrona wszystkich portów danych urządzenia przy użyciu SPD klasy III. SPD musi byd zamontowany w obudowie urządzenia. Pozwoli to uniknąd problemów bezpośredniego uderzenia pioruna w pręt oraz problemu indukowanego napięcia. Jeśli SPD są instalowane w tablicy rozdzielczej u podnóża słupa, są zdolne w pełni pokryd przepięcie napływajace do słupa w kierunku gdy chronione urządzenie jest za SPD. Optymalnym rozwiązaniem są urządzenia ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym klasy III, takie jak switche serii LAN-RING. sw α LPZ0 A r Niewłaściwie umieszczone SPD Niechroniony kierunek Przykład optymalnie umieszczonego SPD Tablica rozdzielcza z SPD SPD Tablica rozdzielcza Chroniony z SPD kierunek SPD SPD 230VAC Zasilanie SPD fast ethernet GE DI DO SWITCH LAN-RING 5. Uziemienie piorunochronu i urządzenia musi byd łączone u podstawy słupa, nie wyżej. Błędne łączenie SPD Optymalne łączenie SPD Wniosek Działania powstają z norm i wymogów prawnych. Pomagają one zmniejszyd ryzyko ewentualnego uszczerbku na zdrowiu I majątku. Żadne zabezpieczenie nie może byd uznane jako skuteczne w 100%. W celu zmniejszenia ryzyka, zalecamy ubezpieczyd mienie przeciwko możliwym zagrożeniom. 14/60 Odniesienie:EN do 4,

17 Oprogramowanie do wizualizacji for new solutions... Systemy LAN-RING i IPLOG obsługiwane są przez różne oprogramowania wizualizacyjne. Ze względów bezpieczeostwa komunikacja z tymi platformami odbywa się poprzez szyfrowany protokół SNMP.v3. SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP) zawiera zbiór metod komunikacyjnych, które stosowane są nie tylko do zarządzania LAN. Wersja SNMP.v3, posiada szyfrowanie wymagane do stosowania w systemach alarmowych, patrz norma EN Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment. Z punktu widzenia protokołów SNMP, urządzenia są podzielone na dwie grupy: kontrolowane urządzenia z działającym agentem SNMP i menedżer kontroli SNMP (oprogramowanie wizualizacyjne). Menedżer SNMP komunikuje się z agentem przy użyciu trzech podstawowych metod: SNMP SET ustawianie urządzenia za pomocą protokołu SNMP. Typowy przykład: ustawienie przekaźnika i każdej konfiguracji portów fast/gigabit ethernetowych lub magistrali szeregowej. SNMP GET wysyłanie informacji o stanie w oparciu o żądania z systemu sterowania. Forma ta jest wykorzystywana do transmisji zazwyczaj niekrytycznych informacji operacyjnych. Manager SNMP okresowo odpytuje agentów SNMP. Wadą jest, że przesyłanie informacji może byd opóźnione o kilka sekund. SNMP TRAP urządzenie samoczynnie wysyła informacje o stanie do systemu sterowania. SNMP TRAP jest często stosowany do przesyłania stanów krytycznych. Jego zaletą, w porównaniu do SNMP GET, jest natychmiastowa reakcja. Przykłady SNMP TRAP C TEMPERATURA Przekroczenie ustalonych limitów. Przywrócenie do dopuszczalnego zakresu. IP WATCHDOG Zmiana stanu obserwowanych urządzeo IP. Cyfrowe wejścia Zamykanie/otwieranie wejścia cyfrowego. Pętla zbalansowana Trap może byd wysłany dla każdego stanu: sabotaż-zwarcie, niska rezystancja, stan normalny, wysoka rezystancja, alarm, awaria, masking, sabotaż-rozłączenie. Porty Ethernet Przekroczenie ustalonych limitów transmisji danych w kierunku Tx/Rx. Przywrócenie do dopuszczalnego zakresu transmisji danych w kierunku Tx/Rx. Linkowanie UP/DOWN. Port USB Podłączanie kabla USB. Odłączanie kabla USB. Wykrywanie aktywności magistrali osobno w kierunku Tx/Rx. Wykrywanie braku aktywności magistrali osobno w kierunku Tx/Rx. Ring światłowodowy Przerwanie pierścienia światłowodowego. Zamknięcie pierścienia światłowodowego. Zasilanie Przekroczenie wartości maks./min. podstawowego i rezerwowego napięcia zasilania. Przywrócenie do dopuszczalnego zakresu podstaw. i rezerwowego napięcia zasilania. 15/60

18 Inpro BMS Oprogramowanie do wizualizacji for new solutions... INPRO-BMS InPro BMS jest systemem informatycznym do wizualizacji, integracji i zarządzania systemami bezpieczeostwa, wykorzystywanym przy budowie centrów monitorowania alarmów. Wbudowana obsługa systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu czy sygnalizacji pożarowej lub automatyki budynkowej umożliwia określanie reakcji jednego systemu na zdarzenie powstałe w innym, np. wyświetlenie obrazu z kamery w pomieszczeniu w którym powstał alarm. InPro BMS wykorzystuje standardowy protokół TCP/IP co w połączeniu z obsługą bazy SQL pozwala na kontrolę i zarządzanie systemem w dowolnym miejscu sieci, zarówno lokalnie, jak i ze stacji w drugim mieście. Dzięki temu rozbudowa systemu przebiega sprawnie i bez ograniczeo. Daje to możliwośd realizacji efektywnego i szybko działającego systemu bezpieczeostwa przy zachowaniu dobrej relacji ceny do wydajności. Elastyczne środowisko pracy jakie oferuje InPro BMS, czyni z niego idealny wybór dla szerokiego zakresu zastosowao, wliczając w to budynki fabryczne, budynki komercyjne, budynki rządowe, więzienia czy porty lotnicze. Nie oznacza to, że jest on przeznaczony tylko dla dużych firm. Świetnie sprawdza się także w warunkach małego przedsiębiorstwa, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie żeby rozbudowywał się razem z nim. Architektura typu klient - serwer pozwala na zarządzanie systemem z dowolnego miejsca sieci, niezależnie od tego czy znajdujemy się w tym samym budynku czy w innym mieście. Pozwala nam to na jednoczesną pracę na wielu stanowiskach oraz na rozbudowę o nowe integracje w każdym miejscu systemu. W ten sposób mamy możliwośd zdecentralizowanej kontroli oraz zarządzania nad wszystkimi zintegrowanymi systemami jednocześnie. Elastyczna architektura systemu Modułowa architektura InPro BMS zapewnia poprzez swoją skalowalnośd zarówno łatwośd rozbudowy jak i korzystną relację ceny do możliwości. Pozwala to na rozbudowę systemu wraz z rozwojem Twojej firmy. Zastosowanie bazy danych SQL umożliwia pracę równoległą na wielu stanowiskach oraz na podłączenie systemów integrowanych w dowolnym miejscu sieci. Architektura InPro BMS pozwala na rozpoczęcie budowy systemu od skonfigurowania jednej stacji roboczej, a w zależności od potrzeb na elastyczną rozbudowę w dalszym okresie. Istnieje możliwośd stworzenia jednego głównego jak i wielu rozproszonych centrów monitorowania. Umożliwia to kontrolę nad każdym elementem z dowolnego miejsca w sieci. 16/60

19 Oprogramowanie do wizualizacji for new solutions... Inpro BMS Łatwośd konfiguracji Dzięki systemowi InPro BMS możemy realizowad proste funkcjonalnie obiekty, wykorzystując konfigurację domyślną tworzoną automatycznie przy pobieraniu konfiguracji z systemów integrowanych lub bardziej złożone wykorzystując w pełni możliwości systemu. Tworzenie elementów systemu z konfiguracją których użytkownik mógł by mied problemy, zostało maksymalnie uproszczone w kreatorach dbających o poprawnośd wprowadzania danych. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest graficzny interfejs wykorzystujący ikony sugerujące zastosowanie danej funkcji systemu. W ramach interfejsu graficznego opracowano dla administratora Eksplorator, pozwalające na centralne zarządzanie systemem, oraz ułatwiające konfigurację. Składa się z dwóch części, po lewej stronie znajduje się drzewo prezentujące strukturę i organizację systemu, ułatwiające zarządzanie, po prawej natomiast tabele z zestawieniami elementów systemu. W Eksploratorze możemy dodawad, edytowad, usuwad elementy znajdujące się w systemie ułatwiając tym samym zarządzanie. Swoboda i prostota wyglądu graficznego systemu Użytkownik ma dowolnośd w tworzeniu własnego wyglądu InPro BMS. Może pracowad w trybie okienkowym czy przejąd kontrolę nad systemem Windows, ale także całkowicie definiowad wygląd graficzny. Zapewnia to dostosowanie wyglądu i funkcjonalności InPro BMS do potrzeb użytkowników, tak aby jego praca stała się przyjemnością. Jeżeli nie będzie można zmieścid wszystkiego na jednym monitorze to zawsze można skorzystad z funkcji obsługi wielu monitorów, tak aby w sposób przystępny prezentowad stan całego obiektu. Chcąc wbudowad monitor stacji roboczej w ścianę, użytkownik może wybrad tryb obsługi systemu bez klawiatury i myszki a konfigurowad go zdalnie z innej stacji roboczej. Do nanoszenia elementów aktywnych na podkłady graficzne prezentujące np. przekrój piętra, służy "Edytor paneli graficznych". Każdemu elementowi aktywnemu można zmienid wygląd oraz definiowad jego reakcje na zdarzenia i alarmy przychodzące z zintegrowanych systemów. Mogą to byd obiekty proste lub o bardzo złożonej funkcjonalności, wykorzystujące możliwości całego systemu. Nanoszenie elementów aktywnych ogranicza się do zaznaczenia na pasku narzędzi odpowiedniego typu elementu i wstawienie go myszką w określone miejsce podkładu graficznego. Wspieranie użytkownika w sytuacjach zagrożenia Jedną z ważniejszych funkcji systemu jest prowadzenie operatora od planu najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. Jest to funkcja najczęściej wykorzystywana na dużych obiektach, gdzie wyświetlenie od razu planu z prezentacją czujnika znajdującego się w alarmie utrudniłoby lokalizację tej części obiektu oraz utrudniłoby prowadzenie przez operatora patrolu do miejsca wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo w przypadku wystąpienia zagrożeo w różnych miejscach jednocześnie, operator ma możliwośd w pierwszej kolejności weryfikacji zagrożenia najbardziej istotnego dla danego obiektu. Procedury postępowania Przy próbie potwierdzenia alarmu, wyświetlana jest procedura postępowania z zadaniami jakie ma wykonad obsługa w celu sprawnej eliminacji zagrożeo. Procedury mogą byd odmienne dla każdej czujki i pory dnia. W celu nieutrudniania prowadzenia akcji przeciwdziałania zagrożeniu, kliknięcie myszką poza obszar procedury powoduje jej schowanie. Komentarz do alarmu Po zakooczeniu akcji przeciwdziałania zagrożeniu, operator ma możliwośd skomentowania alarmu. Wszystkie zdarzenia związane z powstałym zagrożeniem, data i czas wypełnienia procedur postępowania i komentarzy do alarmu, są rejestrowane w systemie w celu umożliwienia wykonania analizy poprawności działania służb ochrony oraz wychwycenia niedociągnięd w jej funkcjonowaniu. Automatyka i systemy pomiarowe Możliwe jest sterowanie i nadzór systemów automatyki budynkowej poprzez standardowy protokół komunikacyjny. Rozszerzenie funkcjonalności obejmuje sterowanie i optymalizację zużycia mediów. Inpro BMS wspiera wysokiej jakości produkty takich firm, jak: BOSCH, COMPAS, HONEYWELL, POLON ALFA, UTC Fire & Security, SCHRACK SECONET, TYCO i SIEMENS. Pozwala to na budowę nowoczesnych centrów monitorowania alarmów w większości obiektów, wykorzystując integrujące możliwości InPro BMS. 17/60

20 Inpro BMS Oprogramowanie do wizualizacji for new solutions... Lista obsługiwanych systemów 18/60

21 Oprogramowanie do konfiguracji for new solutions... SIMULand.v4 SIMULand.v4 to oprogramowanie konfiguracyjne pracujące w środowisku Windows, niezależne od przeglądarek internetowych. Oprogramowanie zapewnia kompleksowy przegląd urządzeo podłączonych do LAN, w tym automatyczne wyszukiwanie dostepnych urządzeo, wykrywanie topologii, konfiguracji urządzenia i aktualizacji firmware u. Konfiguracja urządzenia SIMULand.v4 Zawiera narzędzia do konfiguracji urządzeo METEL offline, online oraz przez USB. W konfiguracji online, komunikacja z urządzeniem przez LAN odbywa się w czasie rzeczywistym. Konfigurację offline można przygotowad nawet bez urządzenia, i zapisad ją do pliku. Taka konfiguracja może byd potem wczytana do urządzenia. Zdalny dostęp do switchów LAN-RING może byd wyłączony, a dalsza konfiguracja może się odbywad lokalnie poprzez port USB. Inną fukcją portu USB jest zabezpieczony reset urządzenia do ust. fabrycznych. Wykrywanie topologii SIMULand.v4 zawiera narzędzia do wizualizacji wszystkich urządzeo METEL z obsługą protokołu LLDP oraz graficzne narzędzia do podglądu przepływu przez oddzielne połączenia, stanu FE/GE/FO/DI, przekaźników i RS, włącznie z wyświetlaniem błędów. SIMULand.v4 pokazuje wykryte topologie w warstwach: projektu wykryte ringi optyczne, magistrale i ich wzajemne połączenia, obiektu urządzenia w ringu lub na magistrali, urządzeo jedno urządzenie IP, MS urządzenia na magistrali MS. VPN klient Program zawiera klienta VPN do szyfrowanego połączenia i komunikacji czat z naszym działem wsparcia technicznego. Transfer danych jest zoptymalizowany dla połączeo GPRS z ograniczoną przepustowośdią. Rozwiązanie nie wymaga instalowania sterowników klienta VPN lub innego oprogramowania. Simuland.v4 VPN server METEL 19/60

22 Aplikacje Klienta IPLOG dla systemu ochrony obwodowej V-Alert for new solutions... IPLOG-APPD3-VAL to aplikacja przeznaczona dla IPLOG- DELTA-3, rozszerzająca zestaw narzędzi Event Managementu o: Wsparcie 3 jednostek oceny V-Alert Ustawienie do 64 automatycznych działao Automatyczne działania osobne dla każdego czujnika Wykrywanie rozłączenia czujnika Sterowanie do 32 kamer poprzez HTTP/CGI Sterowanie kamerami z protokołami Pelco P i D NAZWA KOD UWAGI IPLOG-APP/D3-VAL IPLOG-APP/D3-VAL-OEM Podłączenie 3 jednostek oceny IPLOG pracuje jako sterownik PLC i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania sterującego. Automatycznie wysyła zapytania do jednostek. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi decyduje o wykonaniu automatycznych działao - Dostępnych jest 64 automatycznych działao. Typowe przykłady: sterowanie 32 kamerami poprzez polecenia HTTP, sterowanie kamerami z protokołami PELCO P i D, sterowanie lokalnymi i zdalnymi przekaźnikami, aplikacja wykrywa odłączony czujnik, aplikacja obsługuje kompletny zestaw narzędzi Event managementu. LINIA2 OH65 LINIA1 Jednostka oceny V-Alert IPLOG aktywnie odpytuje o stanach czujników IPLOG otrzymuje zdarzenia TCP z kamer IPLOG steruje kamerami poprzez polecenia HTTP IPLOG steruje wyjściami zdalnego przekaźnika e IP Watchdogi SNMP GET SNMP TRAP Zdarzenia ETH D, t[ C], RH[%] 20/60 IPLOG-DELTA-3 z aplikacją IPLOG-APPD3-VAL

23 Aplikacje Klienta for new solutions... IPLOG dla systemu ochrony obwodowej Optex Redwall Aplikacja jest przeznaczona dla IPLOG-DELTA-1. Ocenia przychodzące alarmy po sieci LAN z czujników Optex Redwall. Jeśli predefiniowane warunki zostaną rozpoznane, zintegrowany Event Management uruchomi ustawione wcześniej automatyczne działania. Najczęstsze zastosowania to sterowanie: kamerami IP, lokalnymi i zdalnymi przekaźnikami. Aplikacja rozszerza zestaw Event Managementu jednostki IPLOG o: Obsługę czujek Optex serii Redwall Ustawianie do 512 automatycznych działao Sterowanie 32 kamerami poprzez HTTP/CGI IPLOG aktywnie odpytuje o stany czujnika w sieci LAN LAN IPLOG steruje kamerami poprzez polecenia HTTP NAZWA KOD UWAGI IPLOG-APP/D1-RED IPLOG-APP/D1-RED-OEM Bezpośrednia komunikacja z czujkami Optex Redwall przez LAN IPLOG pracuje jako sterujący PLC Bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania sterującego. Automatycznie wysyła zapytania do jednostek. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi wykonuje automatyczne działania - dostępnych jest 512 działao. Typowe przykłady: sterowanie 32 kamerami za pomocą poleceo HTTP, sterowanie zdalnymi lub lokalnymi przekaźnikami, wykrywanie rozłączenia czujnika, aplikacja obsługuje także kompletny zestaw narzędzi Event Managementu. IPLOG steruje zdalnymi wyjściami przekaźnika IPLOG odbiera zdarzenia TCP z kamer e, IP Watchdogi, SNMP GET- SET-TRAP, zdarzenia ETH, D, t[ C] PoE PoE 21/60

24 Aplikacje Klienta for new solutions... IPLOG dla NVR GEUTEBRÜCK IPLOG-APPD1-GEU to aplikacja stworzona dla IPLOG-DELTA-1, rozszerzająca zestaw narzędzi Event management (EM): Uruchomienie/zatrzymanie zdarzenia w NVR Geutebrück z EM Sterowanie wyjściami EM z NVR Geutebrück Sterowanie wejściami NVR Geutebrück z EM Uruchomienie niestandardowych poleceo z NVR Geutebrück do EM Wykrywanie podłączenia/rozłączenia z NVR Geutebrück Wykrywanie synchronizacji wyjścia NVR i IPLOG NAZWA KOD UWAGI IPLOG-APP/D1-GEU IPLOG-APP/D1-GEU-OEM Opis Aplikacja czyni jednostkę IPLOG-DELTA-1 w pełni niezależnym sterownikiem PLC przesyłającym informacje o stanie pomiędzy NVR Geutebrück a infrastrukturą sieciową LAN-RING i IPLOG. Typowym przykładem jest: uruchomienie automatycznych działao w EM IPLOG, wywołanych przez zmianę stanów wyjścia Geutebrück. IPLOG monitoruje stan ringu optycznego IPLOG monitoruje lokalne i zdalne czujniki temperatury, wilgotności i zalania wodą IPLOG monitoruje lokalne i zdalne wejscia cyfrowe IPLOG monitoruje lokalne i zdalne wejścia alarmowe IPLOG Przesyłanie zdarzeo IPLOGóGTB NVR Geutebrück IPLOG steruje lokalnymi i zdalnymi przekaźnikami IPLOG steruje kamerami poprzez komendy HTTP IPLOG wspiera SNMP-GET TRAP SNMP-SET TRAP Watchdogi IPLOG monitorują dostępnośd urządzeo IP IPLOG wysyła e Parametry techniczne Parametr Wartośd Uwagi Maks. liczba automatycznych działao 64 Liczba obsługiwanych NVR 1 Obsługiwane wyjścia NVR Wyjście = TRUE * FALSE * CHANGE * DIRECT * START EVENT * STOP EVENT Obsługiwane wejścia NVR Wejście = SET ONLY * RESET ONLY * SET/RESET * RESET/SET*START EVENT*STOP EVENT Liczba nazwanych zdarzeo 16 Zdarzenie może byd uruchomione lub zatrzymane Liczba poleceo użytkownika 8 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. 22/60

25 Aplikacje Klienta for new solutions... IPLOG dla liczników energii elektrycznej ZPA i ZAMEL IPLOG-APPD1-R62 i IPLOG-APPD1-EZA to aplikacje przeznaczone dla PLC IPLOG-DELTA-1, rozszerzające zestaw narzędzi Event management o: Obsługę liczników energii ZPA (APP-R62) i ZAMEL (APP-EZA) Rejestrację zgromadzoych danych do zewnętrznej bazy danych Rejestrację do wewnętrznej karty SD Wykrywanie rozłączenia liczników Ustawianie podłączonych liczników energii elektrycznej NAZWA KOD UWAGI IPLOG-APP/D1-R liczniki ZPA IPLOG-APP/D1-R62-OEM liczniki ZPA NAZWA KOD UWAGI IPLOG-APP/D1-EZA liczniki ZAMEL IPLOG-APP/D1-EZA-OEM liczniki ZAMEL Obsługa liczników energii elektrycznej ZPA i ZAMEL IPLOG pracuje jako sterownik PLC, który automatycznie wysyła zapytania do podłączonych liczników energii. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi decyduje o wykonaniu automatycznych działao. Typowe przykłady: wysyłanie dziennika zdarzeo do zewnętrznej bazy danych, zapisywanie dziennika zdarzeo na wewnętrznej karcie SD, sterowanie lokalnymi / zdalnymi przekaźnikami w przypadku podłączenia / rozłączenia zasilania licznika energii, wysyłanie a w przypadku podłączenia / rozłączenia zasilania miernika energii, wysyłanie SNMP TRAP w przypadku wysokiego / niskiego napięcia lub temp., zmiana stanu wejśd cyfr., itd., włączanie / wyłączanie wyjśd lokalnego przekaźnika poprzez otrzymywanie zdarzeo ETH z innego urządzenia IPLOG lub LAN-RING. IPLOG zapisuje dzienniki na wewnętrznej karcie SD IPLOG wysyła zapytania do liczników przez magistralę IPLOG wysyła dzienniki do bazy danych przez HTTP IPLOG steruje wyjściem lokalnego i zdalnego przekaźnika IPLOG steruje kamerami przez HTTP IPLOG wysyła e SNMP GET SNMP TRAP Zdarzenia ETH Parametry techniczne Parametr Wartośd Jednostka Ilośd obsługiwanych liczników 16 szt. Długośd magistrali m 23/60

26 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-1 Montaż na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Montaż pionowy na DIN35** Zdalne gromadzenie danych przez LAN protokoły SNMP.v1 / v2 / v3 Pomiar temperatury, wilgotności i innych zmiennych Transfer stanu z wejśd cyfrowych i alarmowych przez LAN Sterowanie 8 kamerami IP przez HTTP 32x IP Watchdog do monitorowania urządzeo IP Event management do ustawiania automat. działao Aplikacje klienta IPLOG-APP/D1... Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE IPLOG-DELTA VDC/10-30VAC / PoE AKCESORIA KOD UWAGI DIN35-LOCK-V ** Do pionowego montażu * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. APLIKACJE KLIENTÓW Aktualna lista wszystkich aplikacji klienta - patrz Porty NAZWA LAN GSM/GPRS DI (NC/NO, TTL) PRZEKAŹNIK /RS232 WYJŚCIE 5V/300mA IPLOG-DELTA /0 1 Zastosowanie IPLOG-DELTA-1 Czujniki temperatury / wilgotności IPSEN-T1 IPSEN-TH1 2x programowalny przekaźnik Chłodzenie El. zamek Serwer zdalny C C % SNMP Do 16 urządzeo MS BUS HTTP DI DO H 2 O SMTP Moduły cyfrowe I/O IPSEN-D... Czujnik przecieku wody IPSEN-H2O 4x wejście cyfrowe / pętla zbalansowana*** PIR Kontaktron *** Wejścia cyfrowe obsługują do 8 stanu (pętla zbalansowana) zgodnie z EN norm dotyczących systemów alarmowych 24/60

27 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-2 Montaż na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Montaż pionowy na DIN35* Zdalne gromadzenie danych przez LAN protokoły SNMP.v1 / v2 / v3 Pomiar temperatury, wilgotności i innych zmiennych Transfer stanu z wejśd cyfrowych i alarmowych przez LAN Sterowanie 8 kamerami IP przez HTTP 32x IP Watchdog do monitorowania urządzeo IP Event management do ustawiania automat. działao Aplikacje klientów IPLOG-APP/D2... Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE IPLOG-DELTA VDC/10-30VAC / PoE APLIKACJE KLIENTÓW Aktualna lista wszystkich aplikacji klienta - patrz * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Porty NAZWA LAN GSM/GPRS DI (NC/NO, TTL) PRZEKAŹNIK /RS232 WYJŚCIE 5V/300mA IPLOG-DELTA /0 1 Zastosowanie IPLOG-DELTA-1 Czujniki temperatury / wilgotności IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C C % Chłodzenie El.zamek Światło Pompa wody 4x programowalny przekaźnik SNMP Serwer zdalny Do 16 urządzeo MS BUS HTTP DI DO H 2 O SMTP Moduły cyfrowe I/O IPSEN-D... Czujnik przecieku wody IPSEN-H2O 4x wejście cyfrowe / pętla zbalansowana*** PIR Kontaktron *** Wejścia cyfrowe obsługują do 8 stanu (pętla zbalansowana) zgodnie z EN norm dotyczących systemów alarmowych 25/60

28 Programowalne sterowniki logiczne IPLOG-DELTA-3 Montaż na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Montaż pionowy na DIN35* Zdalne gromadzenie danych przez LAN protokoły SNMP.v1 / v2 / v3 Pomiar temperatury, wilgotności i innych zmiennych Transfer stanu z wejśd cyfrowych i alarmowych przez LAN Sterowanie 8 kamerami IP przez HTTP 32x IP Watchdog do monitorowania urządzeo IP Event management do ustawiania automat. działao Aplikacje klientów IPLOG-APP/D3... Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE IPLOG-DELTA VDC/10-30VAC / PoE APLIKACJE KLIENTÓW Aktualna lista wszystkich aplikacji klienta - patrz * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Porty NAZWA LAN GSM/GPRS DI (NC/NO, TTL) PRZEKAŹNIK /RS232 WYJŚCIE 5V/300mA IPLOG-DELTA /2 1 Zastosowanie IPLOG-DELTA-3 Czujniki temperatury / wilgotności IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C C % Chłodzenie El. zamek 4x programowalny przekaźnik SNMP Serwer zdalny Do 16 urządzeo MS BUS HTTP DI DO Moduły cyfrowe I/O IPSEN-D... H 2 O Czujnik przecieku wody IPSEN-H2O RS232/1 SMTP 4x wejście cyfrowe / pętla zbalansowana*** PIR Kontaktron RS232/2 *** Wejścia cyfrowe obsługują do 8 stanu (pętla zbalansowana) zgodnie z EN norm dotyczących systemów alarmowych 26/60

29 Programowalne Sterowniki Logiczne IPLOG-MBUS Zdalne gromadzenie danych z z liczników energii elektrycznej, ciepła, wodomierzy, gazomierzy. Wsparcie MBUS-50 Transparentna komunikacja z 50 urządzeniami przez LAN Wsparcie MBUS-50-EM Transparentna komunikacja z 50 urządzeniami przez LAN Gromadzenie danych przez M-BUS i Zdalny dostęp do danych przez SNMP.v2c/v3, MODBUS-TCP Zapis do karty SD lub zewnętrznej bazy przez HTTP Event management dla 32 urządzeo M-BUS Sterowanie modułami i czujnikami magistrali MS Temperatura pracy od 40 C do +70 C Dostępne porty NAZWA KOD ZASILANIE IPLOG-MBUS-50-EM VAC IPLOG-MBUS VAC LAN MBUS 230VAC Relay outputs Output Digital inputs 230VAC/10A 12V/50mA IPLOG-MBUS-50-EM IPLOG-MBUS IPLOG-MBUS-50 - schemat blokowy Energia Woda Gaz MBUS LAN IPLOG-MBUS-50-EM - schemat blokowy IPLOG zapisuje zebrane dane do wewnętrznej karty SD MBUS Energia Woda Gaz Ciepło L1 L2 L3 N 4x C % DI DO H 2 O Czujniki temp. i wilgotności IPSEN-T1 and TH1 Cyfrowe moduły I/O IPSEN-D... Czujnik przecieku wody IPSEN-H2O IPLOG poprzez HTTP wysyła mierzone wartości do zewn. bazy danych lub do oprogramowania zarządzającego IPLOG steruje lokalnymi lub zdalnymi przekaźnik. IPLOG steruje kamerami poprzez polecenia HTTP IP Watchdogi monitorują dostępnośd do 32 urządzeo IP IPLOG wspiera SNMP GET SNMP SET SNMP TRAP IPLOG wysyła e Zdarzenia ETH 27/60

30 Czujniki i moduły magistrali MS IPSEN-T1/TH1/H2O/D6/D16 Czujniki temperatury / wilgotności Kompatybilne z magistralą MS Automatyczne wykrywanie połączenia magistrali Automatyczne przydzielanie adresu SNMP i Event Management Temperatura pracy od 40 C do +80 C Wilgotnośd względna 0 100% RH T1 / T2 - dokładnośd ± 0.3 C (25 C) TH1 / TH2 - dokładnośd ± 0.3 C / 3% RH (25 C) IP55 NAZWA KOD ZASILANIE IPSEN-T VDC IPSEN-TH VDC IPSEN-T VDC IPSEN-TH VDC T1 / TH1 - Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. T1 / TH1 T2 / TH2 Detektor wycieku wody Kompatybilny z magistralą MS Detektor Rezystor Przewód Automatyczne wykrywanie połączenia magistrali zakooczeniowy niesensoryczny Automatyczne przydzielanie adresu SNMP i Event Management Obsługa niezależnych trybów 1x programowalny przekaźnik 1x wejście do podłączenia kabla detekcyjnego 1x wejście zasilania magistrali 5VDC 1x wejście zasilania 10-30VAC, 10-60VDC Kabel sensoryczny Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGA IPSEN-H2O VDC/10-30VAC Akcesoria MEOL Rezystor zakooczeniowy MLC Przewód niesensoryczny 4.57m MSC Przewód sensoryczny 7.62m Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Nośnik polimerowy Drut sensoryczny Drut do testowania ciągłości Moduły cyfrowych Kompatybilne z magistralą MS SNMP i Event Management IPSEN-D6-6x wejścia cyfrowe / 6x wyjścia przekaźnika IPSEN-D16-16x wejścia cyfrowe / 8x wyjścia przekaźnika Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE IPSEN-D VDC/10-30VAC IPSEN-D6 IPSEN-D VDC/10-30VAC 28/60 IPSEN-D16

31 Projektowanie Sieci LAN-RING for new solutions... W początkowej fazie projektowania infrastruktury sieci ważne jest, aby zrozumied wymagania klienta i rozpoznad specyfikę różnych protokołów stosowanych w sieci LAN. Najczęstsze protokoły określające funkcjonowanie sieci LAN: ARP - odkrywanie fizycznych adresów (MAC) urządzeo, DHCP - dynamiczne przydzielanie adresów IP do urządzeo podłączonych do LAN, IGMP - protokół do tworzenia i zarządzania grupami multicastowymi, RSTP and STP - protokoły "Spanning Tree" do ochrony sieci przed tworzeniem się pętli, DNS - tłumaczenie nominalnych nazw serwerów na adresy IP. Wspólną cechą wszystkich tych protokołów jest ich nieznaczny wpływ na całkowite obciążenie sieci. Większy wpływ na ewentualne przeciążenia sieci mają tzw. strumienie unicastowe i multicastowe z przepływem danych do dziesiątek Mbps na źródło. Źródłami o takich strumieniach mogą byd np. kamery CCTV, magazynowanie wideo online, alternatywnie także transfer danych do serwerów kopii zapasowych. Dla optymalnego obciążenia sieci, musimy znad przynajmniej: lokalizację serwerów rejestrujących w sieci, szacunkową liczbę klientów i ich usytuowanie w sieci, liczbę i rodzaj kamer IP lub innych urządzeo, które będą źródłami strumieni, rodzaje ruchu danych, którę będą obciążad sied. Strumienie unicast i multicast Każda nowoczesna kamera IP dostarcza zwykle 2-3 niezależne strumienie. Strumieo TCP unicast do nagrywania protokół TCP zawiera algorytmy do ponownego wysyłania danych uszkodzonych w transmisji. Dane TCP są trasowane tylko do portów z nauczonymi MAC adresami odbiorcy. + Switch trasuje komunikację TCP tylko do portu gdzie przechowywany jest MAC adres odbiorcy. Dane TCP nie są kierowane do innych portów. W przypadku utraty danych, częśd odbierająca automatycznie żąda ich ponownego wysłania. Strumienie unicast 1. IP SRC: IP DST: IP SRC: IP DST: IP SRC: IP DST: Strumieo UDP multicast dla klientów (wysoka rozdzielczośd) - wzrost liczby klientów nie powoduje wzrostu przepływu danych w sieci Strumieo UDP multicast dla klientów (niska rozdzielczośd) podczas wyświetlania wielu obrazów na jednym ekranie w tym samym czasie, korzystne jest stosowanie strumieni niskiej rozdzielczości + IGMP i grupy multicast 9Mbps switch Ilośd danych multicast nie wzrasta wraz ze wzrostem liczby klientów. Strumienie multicast 1. IP SRC: IP DST: * * docelowy adres multicast 3Mbps W sieci LAN bez wsparcia protokołów IGMP, ramki multicastowe wędrują we wszystkich kierunkach do wszystkich portów. Ich liczba nie zwiększy się w przypadku podłączenia dalszych klientów, ale może to spowodowad niepożądaną sytuację, gdy ruch na gigabitowym szkielecie przekroczy 100Mbps. W tym momencie porty fast ethernetowe będą przeciążone. Po włączeniu IGMP na elementach sieciowych, wysyłanie strumienia rozpoczyna się dopiero na żądanie odbiorcy (wysyłanie ramek IGMP JOIN). 29/60 TCP z powodu naprawy błędów ma wyższe żądania na połączeniu niż UDP.W sieciach z dużym prawdopodobieostwem strat, naprawa błędów może powodowad przeciążenia połączenia. 9Mbps 6Mbps 3Mbps switch switch switch 3Mbps 3Mbps 3Mbps switch Transmisja multicast nie naprawia błędów wynikających z przesyłania. switch 3Mbps switch switch 3Mbps 3Mbps 3Mbps

32 Projektowanie Sieci LAN-RING for new solutions... W celu opuszczenia grupy multicastowej, odbiorca wysyła ramkę IGMP LEAVE. Elementy sieci z włączoną obsługą IGMP utrzymują w pamięci tablicę adresów multicast i ich przypisanie do poszczególnych portów. Prośba o przyłączenie do grupy multicast Adres źródłowy: Adres docelowy: Strumieo multicast od & Żądanie przyłączenia do grupy multicast nie jest wysłane do adresu IP poszczególnych odbiorców, ale do wskazanego adresu IP. Wiadomośd jest wówczas odebrana przez wszystkich odbiorców w sieci Adresy multicastowe są podzielone na 3 grupy to adresy zastrzeżone. Rejestracja w organizacji IANA to dla publicznego nadawania multicast w obrębie całego Internetu to dla nadawania multicast w obrębie sieci lokalnej Topologia Odpowiedni wybór topologii decyduje o sukcesie całego rozwiązania IT. Przy niewłaściwej topologii system może byd niestabilny, zbyt kosztowny lub trudny do rozbudowania w przyszłości. Podczas przygotowywania systemu LAN-RING wzięliśmy to pod uwagę, i system oferuje pełną gamę opcji z magistralą optyczną (LAN-BUS), pierścieniem optycznym (LAN-RING) oraz całkowicie wolną topologię SIATKI z protokołami RSTP lub RSTP-M. & Niezależnie od topologii, zalecamy utrzymanie 25% rezerwy określonej w normie EN Najwyższe obciążenie każdego segmentu może wynosid maksymalnie 75 %. Topologia LAN-BUS nadaje się do mniejszych systemów, mających na celu skuteczne wykorzystanie przewodów bez konieczności stosowania trasy rezerwowej w przypadku awarii sieci. Wszystkie switche METEL LAN-RING i media konwertery Wspierają tę technologię. Zależnie od stosowanych modułów optycznych, każda magistrala ma przepustowośd do 100 lub 1000 Mbps w każdym kierunku (full duplex). Switch Media konwerter Topologia LAN-RING jest topologią redundantną z szybką rekonfiguracją sieci. Druga generacja protokołu LAN-RING.v2 gwarantuje rekonfigurację ringu w 30 ms od powstania awarii i 0 ms na jej usunięcie. Obrazek po prawej pokazuje kierunki tras ramek UDP oraz TCP w ringu, gdy włączona jest obsługa IGMP. & Nie ma ograniczeo co do liczby switchów w ringu, ale w celu zredukowania TCP: 3Mbps Ø UDP: 2Mbps Ø TCP: 3Mbps Ø UDP: 2Mbps Ø zagrożeo zalecamy podłączenie maks. 30 switchów w ringu. & Rozłączenie ringu można sygnalizowad pracownikom odpowiedzialnym za działanie systemu za pomocą przekaźnika, a, SMSa lub SNMP TRAP. 4Mbps Ø 6Mbps Ø 30/60 3Mbps 2Mbps TCP: 3Mbps Ø UDP: 2Mbps Ø 6Mbps Ø 9Mbps Ø Ø 10Mbps MASTER Ø Ø TCP: 3Mbps UDP: 2Mbps 4Mbps 6Mbps Ø 9Mbps Ø 3Mbps Ø 2Mbps Ø 2Mbps 8MbpsØ 12MbpsØ 12Mbps 2Mbps Ø TCP: 3Mbps UDP: 2Mbps 15Mbps Ú 10Mbps Ø

33 Projektowanie Sieci LAN-RING for new solutions... & W każdym systemie z więcej niż jednym ringiem optycznym, każdy ring musi posiadad unikalny ID. W praktyce, na każdym switchu w ringu z ID-1 ustaw ID-1, itd & Protokół LAN-RING.v2 nie wymaga ustawienia switcha MASTER. W przeciwieostwie do LAN-RING.v1, MASTER ustawia się automatycznie. & Switche wspierające LAN-RING.v2 są również kompatybilne z LAN-RING.v1. Topologia SIATKI jest zwykle stosowana w większych systemach. Warunkiem wstępnym prawidłowego działania jest ochrona przed tworzeniem pętli. Dbają o to głównie protokoły RSTP lub MSTP. Zaleta ich stosowania praktycznie w każdej topologii jest okupiona niegwarantowaną rekonfiguracją sieci. W zależności od rozmiaru sieci, lokalizacji awarii i odbierania okresowo wysyłanych ramek BPDU (domyślnie co 2 s), może wahad się od milisekund do sekund. & Trzecia generacja switchów LAN-RING wspiera ogólny protokół RSTP. Podczas wymagających opracowao, usunęliśmy niedoskonałości wynikające z długich czasów rekonfiguracji sieci. I tak oto powstał nowy protokół RSTP-M. Warstwa szkieletowa 2G-10S.F 2G-10S.F Warstwa dystrybucyjna 2G-10S.F 2G-10S.F Warstwa dostępu 2G-2S.3.0.F 2G E 2G F 2G-2S.1.4.F LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Gigabit Ethernet 200M M Zgodnośd portów optycznych, modułów i gniazd SFP 100 BASE-BX-D/U 1000-BASE-BX-D/U 100 BASE-LX 1000 BASE-LX Zasięg SM/MM Port optyczny 2G - tak /2 km Port optyczny 200M tak /5 km Gniazda SFP tak tak tak tak BX W4-L tak /5 km BX W5-L tak /5 km BX W4-L - tak /2 km BX W5-L - tak /2 km BX W4-L - tak /- km BX W5-L - tak /- km & Gniazda SFP switchów i media konwerterów, o ile nie określono inaczej w karcie katalogowej, są zgodne z normami 100 BASE-X oraz 1000-BASE-X. 31/60

34 Przemysłowe switche zarządzalne 2G-10S.F Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 10x COMBO port 2x wej. cyfrowe z obsługą pętli zrównoważonych 1x programowalny przekaźnik 2x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na Obsługa IGMPv1,v2,v3, SMTP, SNMPv1,v2,v3, SNTP, VLAN, 802.1p/q, QoS Obsługa poleceo CGI/TELNET dla kamer i rejestratorów Szyfrowane zarządzanie AES/SHA-1, konsola USB Konstrukcja 19" / 1U Event management 16x zaawansowane IP Watchdogi Pasywne chłodzenie Precyzyjna ochrona przeciwprzepięciowa na wszystkich portach Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE 2G-10S.F-UNIT/1U VAC w zestawie moduły: 1x BX-1000-W4, 1x BX-1000-W5 Zastosowanie systemu Przemysłowe switche zarządzalne 2G-10S.F zoptymalizowane są do rozległych systemów zabezpieczeo i automatyki z wymogami dla dużych obciążeo danych z redundancją. Wszystkie uniwersalne porty COMBO obsługują każdą kombinację do 10 urządzeo z obsługą standardów: 100BASE-BX/LX fast ethernet po jednym/dwóch włóknach optycznych 1000BASE-BX/LX gigabit ethernet po jednym/dwóch włóknach optycznych 10/100/1000BASE-T gigabit ethernet po UTP lub FTP Cat5/6/7 Switche 2G-10S.F są w pełni kompatybilne z topologią magistrali LAN-BUS, Redundantnymi topologiami LAN-RING, RSTP-M oraz z sieciami wykorzystującymi protokół RSTP do zapewnienia redundancji. Switche posiadają również dwa porty, 2 cyfrowe wejścia i wyjście przekaźnikowe (zestyk przełączny) do łatwej integracji z systemami automatyki przemysłowej, systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, systemów ochrony obwodowej, itp. Przykład podłączenia topologii LAN-BUS, LAN-RING 200M i 2G Gwarantujemy czas rekonfiguracji sieci do 30ms dla LAN-RING 2G i 200M. FA SFP1 G1 SFP2 G2 SFP3 G3 SFP4 G4 SFP5 G5 SFP6 G6 SFP7 G7 SFP8 G8 SFP9 G9 SFP10 G10 LEGEND Fast Ethernet Gigabit 1x włókno MM lub SM LAN-BUS 200M-LAN-RING 2G-LAN-RING 32/60

35 Przemysłowe switche zarządzalne PoE 2G-6S.1.16.F Konstrukcja 19" / 1U Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP Ochrona przepięciowa na wszystkich portach 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na 2x wejście cyfrowe 1x programowalny przekaźnik 2x port SFP* 4x SFP/port gigabit ethernet 1x port gigabit ethernet 16x port fast ethernet z PoE i IP Watchdog Zewnętrzny zasilacz o mocy 280W** Obsługa SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP Zarządzanie zdarzeniami Obsługa VLAN, 802.1p/q, QoS Temperatura pracy od 30 C do +60 C Pasywne chłodzenie NAZWA KOD ZASILANIE 2G-6S.1.16.F-UNIT/1U VAC *moduły SFP 1000BASE-BX-U i 1000BASE-BX-D są elementami wyposażenia **1 szt. w zestawie MS BUS 2G-2S.0.3.FC 200M M-PoE 2G-6S.1.16.F DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O SFP SFP SFP SFP SFP SFP LAN-RING 2Gbps SFP SFP SFP SFP SFP SFP 2G-2S.3.0.F LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE 2G-6S.1.16.F Systemy alarmowe kontroly dostępu ochrony obwodowej Gigabit Ethernet inne 33/60

36 Przemysłowe switche zarządzalne 2G F Montaż RACK 10" Topologia LAN-RING 9x uniwersalne porty optyczne SM/MM z WDM - 2x porty 1000BASE-BX10-4x porty 100BASE-BX10-U - 3x porty 100BASE-BX10-D 1x gigabit ethernet 2x wejścia cyfrowe z obsługą pętli zbalansowanej 1x programowalny przekaźnik 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na 2 wejścia zasilania Zarządzanie zdarzeniami Zapis danych na kartę SD Umiejscowienie w 10" szafie rackowej Temperatura pracy od 40 C do +70 C VLAN, 802.1p/q, QoS Obsługa SNMP, SMTP, SNTP, IGMP NAZWA KOD ZASILANIE 2G F-BOX VDC/10-30VAC 200M M-Wx 200M M-Wx 200M M-Wx 200M-LAN-RING 200M-LAN-RING 200M-LAN-RING 2G F LAN-RING 2Gbps 2G F GE 2G-2S.1.4.F 2G-2S.1.4.F 2G-2S.0.2.F-PP DI MS BUS DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 34/60 H 2 O IPSEN-H2O SSWiN SKD SOO LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE Gigabit Ethernet inne

37 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G E Instalacja 10" RACK Topologia LAN-RING Ochrona przepięciowa 1kA na portach FE 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na 2x wejście cyfrowe z obsługą pętli zrównoważonych 1x programowalny przekaźnik 2x porty optyczne uniwersalne MM/SM z WDM 1x port gigabit ethernet 7x port fast ethernet z obsługą PoE+ (25,5W) 1x wyjście PoE z obsługą PoE+ (25,5W) 2x wejścia zasilania IP Watchdog Obsługa SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP Zarządzanie zdarzeniami Obsługa VLAN, 802.1p/q, QoS Zapis danych na kartę SD Instalacja do 10"szafy Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE 2G E-BOX-PoE VDC/10-30VAC* AKCESORIA BREAK-RACK-19/10-RE * zasilanie z PoE, PoE VDC LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 Gigabit Ethernet inne GE 2G E GE MS BUS 2G-2S.0.3.F 2G-2S.1.4.F 2G-2S.1.4.F 2G E LAN-RING 2Gbps 2G-2S.1.4.F GE 2G-2S.1.4.F 2G-2S.0.2.F-PP 2G E GE MS BUS DI C SSWiN SKD SOO 35/60 DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O

38 Światłowody for new solutions... Zalecamy korzystanie ze światłowodowej transmisji danych, szczególnie ze względu na wysoką odpornośd na zakłócenia elektromagnetyczne i podsłuchiwanie. W porównaniu z tradycyjnymi przewodami metalowymi, włókna optyczne wykazują mniejszą tłumiennośd i są przydatne do szybkiej transmisji danych na duże odległości. Wszystkie zalety optycznej komunikacji wynikają z fizycznych właściwości światła jako nośnika informacji. Światło, z punktu widzenia jego zastosowania w światłowodach, jest falą elektromagnetyczną o długościach od 650 do 1625 nm. Częściowo pokrywa się to z widmem widzialnym klasyfikowanym w zakresie podczerwieni. & Ludzkie oko widzi fale w zakresie nm. Źródła LED emitują ok. 820nm, więc są jeszcze częściowo widoczne jako czerwone kropki. Nowsze źródła lasera w pasmach Fiber optics powyżej 1260nm nie są już widoczne gołym okiem, a ich aktywnośd powinna byd wykryta miernikiem optycznym. Znaczący wpływ na jakośd transmisji optycznej systemu ma dobór światłowodów. Światłowody dzieli się ze względu na liczbę modów: światłowody wielomodowe z profilem skokowym (n) Tłumiennośd, szerokośd pasma i wymiary najczęściej stosowanych włókien n(r) r Typ / Długośd Szerokośd Współczynnik Wymiary fali Tłumien. pasma załam. światła [μm] [nm] [db-km -1 ] [MHz-km -1 ] światłowody wielomodowe z profilem gradientowym (n) r Multimode/GI 62.5/ Multimode/GI 62.5/ Min. 500 Coating 125 m Core 62.5 m światłowody jednomodowe (SM) n(r) n(r) r Multimode/GI 50/ Multimode/GI 50/ Singlemode/SI 9/ Singlemode/SI 9/ Min. 500 Min Coating 125 m Coating 125 m Core 50 m Core 9 m & Do nowych zastosowao zalecamy użycie wyłącznie światłowodów jednomodowych. W porównaniu z wielomodowymi, mają znacznie większą szerokośd pasma i mniejszą tłumiennośd. Z transmisją gigabitową, niska szerokośd pasma światłowodów wielomodowych już powoduje problemy. Standard 1000BASE-LX określa maks. długośd transmisji do 500m. Dzięki zastosowaniu specjalnych modułów optycznych, większośd gigabitowych konwerterów METEL ma zasięg do 2000m po światłowodzie wielomodowym. Na niezawodnośd transmisji ma wpływ również dyspersja. Dyspersja określana jest jako różnica między szerokością impulsu na półamplitudę na początku i na koocu włókna. Dyspersja nie powoduje utraty energii; tylko rozprasza energię sprzężoną we włóknie. Rodzaje dyspersji w światłowodach: Dyspersja modowa wynika z transmisji sygnału we włóknie wielomodowym przez wiele modów. Każdy mod ma różną długośd trasy od początku r do kooca włókna. Dlatego, czas transmisji we włóknie może się różnid. Mody i ich liczba we włóknie zależą od średnicy rdzenia. Z równao Maxwella wynika, że tylko skooczona liczba wiązek (modów), pojawiająca się na granicy rdzeo-płaszcz pod pewnymi nieciągłymi kątami może podróżowad w optycznym włóknie. n(r) 36/60

39 Światłowody for new solutions... Dyspersja chromatyczna wynika z różnych prędkości rozprzestrzeniania się różnych długości fal światła. Modowa dyspersja polaryzacyjna wynika z różnych prędkości rozprzestrzeniania się dwóch różnych polaryzacji. Każdy mod rozchodzi się w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach polaryzacji. Dyspersja polaryzacyjna pojawia się wskutek asymetrii włókna optycznego lub w wyniku jego odkształcenia podczas instalacji. & Najbardziej znanym przykładem ograniczeo spowodowanych dyspersją jest transmisja Gigabit Ethernetu poprzez przewody multimodowe maks. 500 m według 1000BASE-LX. Nawet odpowiednio dobrane wysokiej jakości światłowody mogą byd nieużyteczne, jeśli zastosuje się konwerter z nieodpowiednią długością fali. Długośd fali znacząco wpływa na tłumiennośd transmitowanej fali oraz na maksymalną odległośd między nadajnikiem a odbiornikiem. Okna transmisyjne to obszary charakterystyki tłumienności światłowodów kwarcowych, mające niską tłumiennośd wyrażoną w db/km nm ze względu na tłumiennośd zbliżoną do 3dB/1km, stosowane są jedynie do transmisji na krótkich dystansach poprzez światłowód MM. Odpowiedniejsze z punktu widzenia tłumienności są okna dla światłowodów jednomodowych określone w ITU-T: O (Original) nm E (Extended) nm S (Short wavelength) nm C (Conventional) nm L (Long wavelength) nm U (Ultra) powyżej 1625 nm & Do nowych zastosowao zalecamy użycie db/km λ (nm) Tylko okna transmisyjnego z niską tłumiennością w zakresie nm. Wszystkie konwertery METEL odpowiadają tym zaleceniom i korzystają z długości od 1310 do 1550nm. Współczynnik załamania n jest stosunkiem prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku. Dla szkła (SiO 2 ) wartośd ta wynosi ok Głównym warunkiem wstępnym łączenia wiązki optycznej ze światłowodem jest jej padanie na czoło światłowodu pod kątem mniejszym niż tzw. kąt krytyczny (θ a ). Sinus kąta krytycznego pomnożony przez współczynnik załamania w ośrodku n a definiuje się jako apertura numeryczna (NA) światłowodu. Do dalszej propagacji wiązki w światłowodzie, istotne jest powstawanie tzw. całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy rdzenia i płaszcza. Jest ono utworzone pod warunkiem, że współczynnik załamania światła w rdzeniu jest większy niż w płaszczu, a wiązka pada na łączenie rdzeo / płaszcz pod kątem mniejszym niż kąt krytyczny. Ponownie jest określany na podstawie współczynnika załamania rdzenia i płaszcza. & W celu uniknięcia przekroczenia kątów krytycznych podczas łączenia wiązek w światłowodzie i ich propagacji, zalecamy właściwe zamocowanie światłowodu w patch panelach i zachowanie minimalnego promienia zgięcia zalecanego przez producenta. Prędkośd światła w światłowodach waha się pomiędzy m.s -1 a m.s -1 ( m.μs -1 ). & Pomimo dużej prędkości światła w światłowodach musimy mied na uwadze maksymalną długośd transmisji dla systemów z synchronicznym przesyłaniem danych, takich jak DSC, PARADOX, SATEL. Złącza światłowodowe są jednym z najistotniejszych elementów ścieżki optycznej. W ciągu całej historii stosowania światłowodów powstało wiele niekompatybilnych wzajemnie standardów. Poniżej przedstawiono kilka najbardziej powszechnych rodzajów. Złącza światłowodowe są podzielone ze względu na metodę polerowania czoła ferruli (następna strona), które wpływają na tłumiennośd odbicia. Tłumiennośd odbiciowa waha się zwykle od 0.2 do 0.5 db, w zależności od rodzaju złącza, typu światłowodu i długości fali. n = c v NA = n a sin(θ a ) n a współczynnik załamania ośrodka θ a krytyczny kąt padania na czoło światłowodu E-2000 FC LC SC ST 37/60

40 Światłowody & Utrzymuj w czystości złącza światłowodowe! Wszelkie zanieczyszczenia na połączeniach powodują wzrost tłumienia i odbicia. Przed dostarczeniem drogi optycznej zalecamy sprawdzenie czystości połączeo za pomocą sondy światłowodowej. Poniższy rysunek pokazuje przykładowy raport sondy, wskazujący dużą ilośd brudu na optycznym połączeniu ferruli, który należy usunąd przed użyciem. for new solutions... Złącza światłowodowe różnią się również polerowaniem czoła ferruli. Najstarszym typem jest polerowanie FC. Obecnie praktycznie się go nie stosuje. Najczęściej stosowanym jest typ PC (point polishing). Kolejnym popularnym typem jest APC z kątem szlifowania 8, który wykorzystuje się głównie w światłowodach SM. & Zawsze należy łączyd złącza z tym samym rodzajem szlifowania! Polerowanie Tłumien nośd [db] Tłumien. odbiciowa [db] FC (flat contact) < PC (physical contact) < APC (angle physical contact) 8⁰ < Testowanie kabli światłowodowych Pomiar kabli światłowodowych metodą bezpośrednią Metoda bezpośrednia mierzy jedynie ogólne tłumiennośd drogi i moc optyczną. Do pomiaru potrzebne jest źródło światła na początku drogi i miernik mocy na koocu. Urządzenia do pomiaru metodą bezpośrednią, w porównaniu do złożonych testerów OTDR, są taosze i dostarczają jedynie podstawowych informacji o jakości drogi. Moc optyczna (L), określana zazwyczaj w miliwatach [mw] lub w [dbm] jednostki miary mocy odniesionej do 1mW: 10μW = - 20 dbm 100μW = - 10 dbm 1mW = 0 dbm 10mW = 10 dbm Tłumiennośd mocy optycznej (A) to różnica mocy optycznej na początku i na koocu drogi optycznej. Jednostką podstawową jest decybel. L = 10log 10 P 1mW A = L2 L1 [db] [dbm] Pomiar okablowania światłowodowego metodą OTDR OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) jest metodą opartą na pomiarze mocy optycznej odbitej lub rozproszonej w łączeniach światłowodowych, złączach, spawach, koocówkach światłowodu, itd. Urządzenie pomiarowe wysyła sygnał testowy do światłowodu, a następnie mierzy czas powrotu sygnału odbitego od kooca światłowodu. Stosując znaną prędkośd propagacji światła w światłowodzie, automatycznie oblicza odległośd punktów odbicia lub rozproszenia. Metoda OTDR może byd szczególnie użyteczna w wykrywaniu całkowitej tłumienności drogi, poszczególnych elementów, zwiększonej tłumienności na spawach i łączeniach, całkowitej długości drogi i długości poszczególnych segmentów. 38/60

41 Przykład reflektogramu OTDR Światłowody for new solutions... Tłumienia spawów Odbicia spowodowane np. wadliwym spawem Odbicia z wysoką stratą spowodowane np. patchcordem z nieodpowiednią średnicą rdzenia Koniec światłowodu & Podczas pomiaru OTDR stosuje się patchcord startowy, a droga musi byd mierzona w obu kierunkach, dlatego że łączenie światłowodów o różnych średnicach rdzenia (np. 50 i 62.5μm) pokazuje wzrost tłumienności tylko w jednym kierunku. Kierunek pomiaru: od A do B OTDR Mała strata 50μm Duża strata 62.5μm Patchcord startowy A B Mierzona droga Kierunek pomiaru: od B to A A Patchcord startowy B OTDR Mierzona droga 39/60

42 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G-2S.1.4.F Montaż pionowy na DIN35* Montaż na DIN35* Redundantna topologia LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 2x slot SFP z obsługą 100/1000BASE-X 1x port Gigabit Ethernet 4x port Fast Ethernet Wsparcie do 80W PoE Event management z obsługą: klienta HTTP, , IP Watchdogów, zdarzeo ETH, zdarzeo TCP, MS BUS, Cyfrowych, pętli zrównow. 2x / 1x RS422 z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na Zabezpieczenie przepięciowe 1000A [8/20µs] Przykład połączenia systemu w topologii LAN-RING Czujka PIR Kontaktron Światło Zamek Ogrzewanie Chłodzenie 2G-2S.1.4.F-PoE IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C % Montaż na płaskiej powierzchni* 2 wejścia zasilania Obsługa VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE VDC/10-30VAC * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. DOSTĘPNE PORTY: SFP GE FE DI RELAY /422 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE** 2 1 4(PoE+) 2 1 2/1 Dostępne moduły SFP - patrz **Zgodny z normą PoE+ IEEE 802.3at-2009 do maks. 25.5W. **Zasilanie z PoE 48-57VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. **Zasilanie z PoE VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. IPSEN-T1 IPSEN-TH1 2G-2S.1.4.F-PoE GE LAN-RING 2Gbps 2G-2S.0.3.F-PoE Wszechstronność SSWiN SKD SOO 2G-2S.3.0.F 2G-2S.0.2.F-PoE 2G-2S.1.4.F-PoE DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O 40/60 DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE Gigabit Ethernet inne

43 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+ 2G-2S.0.3.F Montaż pionowy na DIN35* Montaż poziomy na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 2x slot SFP z obsługą 100/1000BASE-X 3x port Fast Ethernet Obsługa PoE do 25.5W** Event management z obsługą: klienta HTTP, , IP Watchdogów, zdarzeo ETH, zdarzeo TCP, MS BUS, D, pętli zrównow. 2x / 1x RS422 z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na Drobne zabezp. przepięciowe 150A [8/20µs] 2 wejścia zasilania Obsługa VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI 2G-2S.0.3.FC-BOX VDC/10-30VAC 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE** VDC/10-30VAC * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. DOSTĘPNE PORTY: SFP FE DI RELAY /422 2G-2S.0.3.FC-BOX G-2S.0.3.F-BOX-PoE** 2 3(PoE+) 2 1 2/1 Dostępne moduł SFP - patrz ** Zgodny z normą PoE+ IEEE 802.3at-2009 do maks. 25.5W. ** Zasilanie z PoE 48-57VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. Przykład połączenia systemu w topologii LAN-RING Wszechstronność Czujka PIR Kontaktron Światło Zamek Ogrzewanie Chłodzenie 2G-2S.0.3.F-PoE IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 2x 2G-2S.0.3.F-PoE C % LAN-RING 2Gbps GE 2G-2S.1.4.F SSWiN SKD SOO 2G-2S.1.4.F 2G-2S.1.4.F 2G-2S.0.3.F-PoE 2G-2S.0.3.FC MS BUS MS BUS LEGENDA 1x włókno MM lub SM DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE Gigabit Ethernet inne 41/60

44 Przemysłowe switche zarządzalne PoE+(+) 2G-2S.0.2.F Montaż pionowy na DIN35* Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 2x slot SFP z obsługą 100/1000BASE-X 2x port Fast Ethernet Obsługa PoE do 80W Event management z obsługą: klienta HTTP, , IP Watchdogów, zdarzeo ETH, zdarzeo TCP, MS BUS, D, pętli zrównow. 2x / 1x RS422 z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na Zabezp. przepięciowe 1000A [8/20µs] 2 wejścia zasilania Montaż na DIN35* Przykład połączenia systemu w topologii LAN-RING Czujka PIR Kontaktron Światło Zamek Ogrzewanie Chłodzenie IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C % 2G-2S.0.2.F-PoE-PP Montaż na płaskiej powierzchni* Obsługa VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE VDC/10-30VAC 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP VDC/10-30VAC * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. DOSTĘPNE PORTY: SFP FE DI RELAY /422 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE** 2 2(PoE+) 2 1 2/1 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP** 2 2(PoE++) 2 1 2/1 Dostępne moduły SFP - patrz **Zgodny z normą PoE+ IEEE 802.3at-2009 do maks. 25.5W. **Zasilanie z PoE 48-57VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. **Zasilanie z PoE VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. IPSEN-T1 IPSEN-TH1 2x 2G-2S.0.2.F-PoE C % LAN-RING 2Gbps GE 2G-2S.1.4.F Wszechstronność SSWiN SKD SOO 2G-2S.1.4.F 2G-2S.1.4.F 2G-2S.0.2.F-PoE DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O 42/60 DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE Gigabit Ethernet inne

45 Przemysłowe switche zarządzalne 2G-2S.3.0.F Montaż pionowy na DIN35* Montaż poziomy na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 2x slot SFP z obsługą 100/1000BASE-X 3x port Gigabit Ethernet Event management z obsługą: klienta HTTP, , IP Watchdogów, zdarzeo ETH, zdarzeo TCP, MS BUS, D, pętli zrównow. 2x / 1x RS422 z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na Drobne zabezp. przepięciowe 30A [8/20µs] 2 wejścia zasilania Obsługa VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI 2G-2S.3.0.F-BOX VDC/10-30VAC * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. DOSTĘPNE PORTY: SFP GE DI RELAY /422 2G-2S.3.0.F-BOX /1 Dostępne moduł SFP - patrz Przykład połączenia systemu w topologii LAN-RING Uniwersalność Czujka PIR Kontaktron Światło Zamek Ogrzewanie Chłodzenie 2G-2S.3.0.F IPSEN-T1 IPSEN-TH1 C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 2x 2G-2S.0.3.F-PoE C % LAN-RING 2Gbps 2G-2S.3.0.F SSWiN SKD SOO 2G-2S.1.4.F 2G-2S.1.4.F 2G-2S.3.0.F 2G-2S.0.3.FC DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 MS BUS C % IPSEN-T1 IPSEN-TH1 H 2 O IPSEN-H2O LEGENDA 1x włókno MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE Gigabit Ethernet inne 43/60

46 Przemysłowe media konwertery GE/FE PoE+ 2G-1S.1.0 Montaż pionowy na DIN35* Montaż poziomy na DIN35** Montaż na płaskiej powierzchni Slot SFP z obsługą standardów 100/1000BASE-X Port Gigabit Ethernet z PoE+ (25.5W)*** Obsługa JUMBO pakietów FAR END FAULT / LINK PATH THROUGH Detekcja rozłączenia światłowodów / FTP Drobna ochrona przepięciowa 30A [8/20µs] Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI 2G-1S.1.0-BOX VDC/10-30VAC 2G-1S.1.0-BOX-PoE*** VDC/10-30VAC 2G-1S.1.0-RACK RACK/3U-SU AKCESORIA DIN35-LOCK-V do pionowego montażu * Do montażu stosowad uchwyt DIN35-LOCK-V1. ** Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Przykład połączenia w topologii punkt-punkt *** Zgodne z normą PoE+ IEEE 802.3at-2009 do maks. 25.5W. *** Zasilanie z PoE 48-57VDC / Zasilanie bez PoE 10-60VDC/10-30VAC. Dostępne moduły SFP - patrz 100BASE-BX 1000BASE-BX Zastosowane moduły SFP BX W4 oraz W5 Zastosowane moduły SFP BX W4 oraz W5 LEGENDA 1x włókno MM lub SM Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet z PoE+ Fast Ethernet Fast Ethernet z PoE+ 1000BASE-LX Switch Zastosowane moduły SFP LX BASE-LX Zastosowane moduły SFP LX /60

47 Przemysłowe media konwertery FE PoE 200M M BOX - montaż na równej powierzchni BOX - montaż na DIN35* Topologia magistrali/gwiazdy 1x uniwersalny port optyczny MM/SM z WDM 1x port Fast Ethernet port z obsługą PoE (15,4W)** Ochrona przeciwprzepięciowa 1kA Temperatura pracy od 40 C do +70 C IP65 NAZWA KOD ZASILANIE 200M M-BOX-W VDC/10-30VAC 200M M-BOX-W VDC/10-30VAC 200M M-BOX-W4-PoE** VDC/10-30VAC 200M M-BOX-W5-PoE** VDC/10-30VAC 200M M-IP65/SU-W VAC 200M M-IP65/SU-W4-PoE** VAC Akcesoria HOLDER-IP65/SU * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. ** wersja z PoE, zasilanie z PoE 48-53VDC, bez PoE 10-60VDC/10-30VAC LAN-BUS 200Mbps punkt-punkt 200M M W4 PoE 200M M W5 LEGENDA włókno 1x MM lub SM Fast Ethernet Fast Ethernet + PoE LAN-BUS 200Mbps - topologia magistrali 200M BOX W4-PoE 2G-2S.0.2.F 2G-2S.0.3.F 2G-2S.0.3.FC 200M BOX W5 45/60

48 Ekstendery LAN 100Base-Tx LAN-EXT-BOX-PD/NPD BOX Przedłużenie Ethernetu 100 BASE-TX Przedłużenie zasilania PoE/PoE+ Ochrona przepięciowa portu LAN 30A 8/20µs Ochrona przeciw ESD wg IEC ±15kV Kompatybilne z PoE wg IEEE 802.3af i at Temperatura pracy od 40 C do +70 C DIN* NAZWA KOD ZASILANIE LAN-EXT-BOX-PD PoE/24-60VDC/20-30VAC LAN-EXT-BOX-NPD PoE/24-60VDC/20-30VAC Akcesoria: DIN35-LOCK* uchwyt na DIN35 * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Obrazek nr:.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - podłączenie do switcha bez PoE switch Max. 100m LAN-EXT Max. 100m Zasilanie: 24-60VDC/20-30VAC Zasilanie Ethernet 100Base-Tx Obrazek nr:.2: LAN-EXT-BOX-PD - podłączenie do switcha z PoE POE-PSE Max. 100m Max. 100m switch LAN-EXT PoE Zasilanie Ethernet 100Base-Tx Obrazek nr:.3: LAN-EXT-BOX-NPD - podłączenie do switcha z PoE POE-PSE switch Max. 100m LAN-EXT Max. 100m POE-PD PoE PoE Ethernet 100Base-Tx POE-PSE switch Max. 100m LAN-EXT Max. 100m LAN-EXT Max. 100m POE-PD PoE PoE PoE Ethernet 100Base-Tx 46/60

49 Inżektory PoE 90W BREAK-POE-PSE-90W Break-PoE-PSE-90W-BOX Inżektor PoE / PoE+ / PoE++ Maksymalna moc wyjściowa do 90W Zgodnośd z IEEE 802.3af Zgodnośd z IEEE 802.3at NAZWA KOD BREAK-POE-PSE-90W-BOX Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Opis i parametry techniczne PoE-PSE-90W to inżektory PoE z maksymalną mocą wyjściową 90W. Inżektory są w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af oraz z urządzeniami PoE+ zgodnie ze standardem IEEE 802.3at. Dzięki maks. mocy wyjściowej 90W, iniektory można stosowad także do urządzeo PoE z konsumpcją powyżej 25.5W. UWAGA: Wdrożenie PoE powyżej 25.5W (PoE++) to autorskie rozwiązania producentów bez normalizacji. W związku z tym nie możemy w 100% zagwarantowad zgodności naszych inżektorów ze wszystkimi urządzeniami PoE++. Dlatego zalecamy, aby sprawdzid procedury wykrywania i klasyfikacji urządzenia koocowego przed zastosowaniem inżektora. Inżektor PoE-PSE-90W posiada wejścia zasilania 12VDC, 24VAC i 56VDC. Parametr Wartośd Jednostka Uwagi LAN (UTP) Złącze 2xRJ45 Piny danych 1-2, 3-6, 4-5, /100/1000 Mbps Piny zasilania 1-2, 7-8 (-), 3-6, 4-5 (+) 56 VDC Wyjście PoE Maks. moc wyjściowa 90 W Zasilanie Napięcie pracy WEJŚCIE 56VDC: VDC WEJŚCIE 24VAC: VAC WEJŚCIE 12VDC: VDC Środowisko Zakres pracy C temp. otoczenia Zakres składowania C Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění. Wymiary szer. / wys. / dł. 109/60/165 mm Parametry Waga 0.52 kg Złącze PE 1.5 mm 2 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Schemat połączeo 24VAC LAN 230VAC ACCU Zasilacz buforowy 12VDC 12VDC PoE-PSE- 90W LAN + PoE++ 47/60

50 Cyfrowe konwertery światłowodowe Konwertery światłowodowe, podobnie jak pozostałe urządzenia METEL, posiadają szereg zalet ułatwiających ich użycie. Modulacja cyfrowa Konwertery z modulacją cyfrową odznaczają się wysoką odpornością na zakłócenia. Jest to bardzo przydatne w takich instalacjach jak np. elektrownie fotowoltaiczne i obiekty przemysłowe. Uniwersalne porty optyczne MM/SM z WDM Konwertery z technologią WDM umożliwiają dwukierunkową komunikację niezależnie od rodzaju włókna czy to MM czy SM. Parametr Wartość Jednostka Uwagi Optyka Moc optyczna 14 to 8 / 10 to 0 dbm SM / MM Czułość 31 dbm SM / MM Włókna optyczne 1x SM 9/125 - złącze SC µm PC 1x MM 50(62,5)/125 - złącze SC µm PC Zasięg Multimode 6 km 50/125um Multimode 4 km 62,5/125um Singlemode 20 km 9/125um Uwaga: Konwertery zawierają żródło światła laserowego klasy 1 zgodnie z normą EN Sygnalizacja na wyjściu przekaźnikowym LOCK Konwertery TDW i RDW automatycznie wykrywają nie tylko połączenie włókna światłowodowego z jakimś sygnałem optycznym, ale jednocześnie kontrolują format przyjmowanych danych, i dopiero po synchronizacji ze stroną przeciwną sprawdzają REL-LOCK, i potwierdzają, że transmisja jest w porządku. To eliminuje błędy, które mogą pojawid się po podłączeniu sygnału optycznego z innym formatem danych. Transparentna transmisja Dane są transmitowane transparentnie bez względu na ilośd bitów danych, parzystości i prędkośd. To eliminuje jakąkolwiek koniecznośd ustawiania tych parametrów. Ochrona przeciwprzepięciowa Wszystkie porty są chronione przeciwprzepięciowo, dzięki czemu wyraźnie zwiększa się ich niezawodnośd przy instalacjach zewnętrznych i w środowisku przemysłowym. Ochrona prądowa zasilania Przede wszystkim w instalacjach gdzie jest podłączona większa liczba konwerterów z jednego źródła zasilania, klienci doceniają prądową ochronę zasilania, która w przypadku zwarcia powstałego w konwerterach, automatycznie je odłączy od zasilania. Jeśli jest to chwilowe zwarcie, ochrona ponownie podłączy konwertery do zasilania. Temperatura pracy od 40 C do +70 C -RACK Wszystkie konwertery mają przemysłowy zakres temperatury pracy. 48/60

51 Cyfrowe konwertery światłowodowe wideo + (RS232) + kontakty BREAK-xDW-V4C BOX* RACK Modulacja cyfrowa 1x port optyczny uniwersalny MM/SM z WDM TDW 4x RELAY OUT, wideo IN, 1x DI RDW 4x wejście cyfrowe, wideo OUT, 1x DO 1x port z obsługą half/full duplex zgodnie ze standardem do 1Mbps 1x przekaźnik LOCK Ochrona przeciwprzepięciowa Prądowa ochrona zasilania Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-TDW-V4C-BOX* /24 VDC-AC BREAK-TDW-V4C-RACK RACK/3U-SU BREAK-RDW-V4C-BOX* /24 VDC-AC BREAK-RDW-V4C-RACK RACK/3U-SU * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. FIWRE-DOME (zestaw TDW-V4C-BOX + RDW-V4C-BOX) Sygnał wideo 1Vpp /422 4x wyjścia 1x wejście przekaźnikowe cyfrowe TDW-V4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) 4x wejścia 1x wyjście cyfrowe przekaźnikowe RDW-V4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) FIWRE-DOME-RACK (zestaw TDW-V4C-BOX + RDW-V4C-RACK) 4x wyjścia 1x wejście przekaźnikowe cyfrowe 4x wejścia cyfrowe 1x wyjście przekaźnikowe Sygnał wideo 1Vpp / 422 TDW-V4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) RDW-V4C-RACK PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) LEGENDA 1x włókno MM lub SM koncentryk UTP EXP1 RACK-3U/SU 49/60

52 Cyfrowe konwertery światłowodowe, RS422 i I/O BREAK-xDW-4C BOX BOX + DIN35-LOCK* RACK Modulacja cyfrowa 1x port optyczny uniwersalny MM/SM z WDM 2x lub 1x RS422 zgodnie ze standardem do 1Mbps 2x wejście cyfrowe 2x przekaźnik NO 1x przekaźnik LOCK NO/NC Ochrona przeciwprzepięciowa Prądowa ochrona zasilania Temperatura pracy od 40 C do +70 C BREAK-TDW-4C-RACK NAZWA KOD RACK/3U-SU ZASILANIE BREAK-TDW-4C-BOX/12-24* VDC/10-30VAC BREAK-RDW-4C-RACK BREAK-RDW-4C-BOX/12-24* RACK/3U-SU 10-30VDC/10-30VAC BREAK-TDW-4C-RACK RACK/3U-SU BREAK-RDW-4C-RACK RACK/3U-SU * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. 2x INPUT 2x OUTPUT 2x INPUT 2x OUTPUT TDW-4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) 2x 2x styk RDW-4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) 2x INPUT 2x OUTPUT 2x INPUT 2x OUTPUT TDW-4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) 1x RS422 2x styk RDW-4C-BOX PRZEKAŹNIK LOCK (NOC) TDW-4C-BOX RDW-4C-RACK TDW-4C-BOX RDW-4C-RACK LEGENDA 1x włókno MM bądź SM UTP RDW-4C-RACK max. 18 kart RACK-3U/SU 50/60

53 Konwertery światłowodowe magistrali DSC, PARADOX, SATEL BREAK-xDW-PDS BOX* BOX + DIN35-LOCK* Modulacja cyfrowa 1x port optyczny uniwersalny MM/SM z WDM 2x data BUS (0-10V) 1x przekaźniki LOCK NO/NC Ochrona przeciwprzepięciowa Prądowa ochrona zasilania Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE FIWRE-PDS* VDC** BREAK-TDW-PDS-BOX VDC** BREAK-RDW-PDS-BOX VDC** * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. **zasilanie z magistrali Połączenia z magistralą KEYBUS systemu DSC POWER Magistrala KEYBUS RED. BLK. YEL. GRN. TDW-PDS-BOX 1x MM/SM 1 Połączenia z magistralą BUS systemu PARADOX EVO Magistrala EVO RED. BLK. YEL. GRN. TDW-PDS-BOX 1x MM/SM 1 RDW-PDS-BOX RDW-PDS-BOX Połączenia ekspanderów z magistralą systemu SATEL INTEGRA Magistrala INTEGRA BUS2 BUS1 +KPD COM. DTM. CKM. DT1 CK1 TDW-PDS-BOX 1x MM/SM 1 1 POWER: max. 6/15km, EVO: max. 6/10km, INTEGRA: max. 6/6km (MM/SM) RDW-PDS-BOX BUS2 M1 +13,85V BLK. YEL. GRN. M2 klawiatury systemowe i moduły M1 M1 +12V BLK. YEL. GRN. +12V COM. DTM. CKM. M2 klawiatury systemowe i moduły BUS1 M2 Kompatybilne klawiatury systemowe i moduły Exp1 +12V COM. DAT. CLK Exp2 51/60

54 Konwertery światłowodowe wideo BREAK-TS/RS-V BOX* RACK BOX Modulacja FM AGC tłumienia optycznego Optyczny port uniwersalny MM/SM 3 niezależne wyjścia wideo Ochrona przeciwprzepięciowa Prądowa ochrona zasilania Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-TS-V-BOX/12-24** VDC/10-30VAC BREAK-RS-V-BOX/ VDC/10-30VAC BREAK-2RS-V-BOX/ VDC/10-30VAC BREAK-RS-V-RACK RACK/3U-SU BREAK-2RS-V-RACK RACK/3U-SU FIBRE zestaw TS-V-BOX, RS-V-BOX 2FIBRE zestaw 2xTS-V-BOX, 2RS-V-BOX 2FIBRE6000/RACK zestaw 2xTS-V-BOX, 2RS-V-RACK Akcesoria: BREAK-EXP ekspander BREAK-EXP ekspander * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. **nie obejmuje ochrony prądowej zasilania FIBRE-6000 Sygnał wideo 1Vpp TS-V-BOX RS-V-BOX 2FIBRE-6000-RACK Sygnał wideo 1Vpp TS-V-BOX RACK-3U/SU CH1 2RS-V-RACK Sygnał wideo 1Vpp TS-V-BOX CH2 CH1 LEGENDA 1x włókno MM bądź SM koncentryk EXP2 CH2 52/60

55 PLC MACHINE Iskrobezpieczne konwertery światłowodowe PROFIBUS EXDW-PRO1-DIN Montaż na DIN35 Widok od czoła Wykonanie iskrobezpieczne 1026 I MI Ex ia op is I Ma Topologia RING 2x uniwersalne porty optyczne MM/SM 1x PROFIBUS do 12Mbps 3x wyjście cyfrowe odseparowane galwanicznie Montaż na DIN35 Temperatura pracy od 20 C do +60 C NAZWA KOD ZASILANIE EXDW-PRO1-DIN V Zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem i występowania pyłu (kopalnie) Wymagany montaż w obudowie min. IP54 spełniającej wymagania EN ed. 3 Wyjście RING ERROR Wyjście PORT1 ERROR Wyjście PORT2 ERROR 1 2 3* 4* R 510R 510R Separacja galwaniczna * A B C* D* E* PROFIBUS: A B GND PORT 1 PORT 2 PLC Wejście zasilania: V GND *nie podłączono Schemat blokowy sieci optycznej PLC MACHINE PLC MACHINE LEGENDA 1x włókno MM lub SM Profibus PRO1 PRO1 Wyjścia cyfrowe PRO1 PRO1 PLC MACHINE PRO1 PRO1 PLC MACHINE PLC MACHINE 53/60

56 Przemysłowe konwertery wideo po skrętce do 1200 m BREAK-MT i (2)GRX MT 2GRX GRX GRX + DIN35-LOCK* MT - mini nadajniki GRX - 1-kanałowy odbiornik 2GRX 2-kanałowy odbiornik Galwaniczna separacja linii Ochrona przeciwprzepięciowa linie 5000A (8/20μs) Trzypasmowa korekcja częstotliwości Płynna reguacja wzmocnienia Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-MT-BOX/ VDC/10-30VAC BREAK-2GRX-RACK RACK3U/SU BREAK-GRX-BOX/ VDC/10-30VAC TWISTER-DUO-RACK x MT + 1x 2GRX TWISTER-MONO-BOX x MT + 1x GRX * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. Sygnał wideo 1Vpp MT-BOX m OUT 1 GRX-BOX OUT 2 Konwertery wideo po skrętce dla HD-CVI / HD-TVI / AHD TW-HD-200 Rozdzielczośd HD do 200m Kompatybilny z HD-CVI / HD-TVI / AHD Korekcja częstotliwości Drobna ochrona przeciwprzepięciowa Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE TW-HD VDC Sygnał wideo HD-CVI HD-TVI AHD TW-HD-Tx m TW-HD-Rx 54/60

57 Separatory i RS232 BREAK-GS Separacja galwaniczna Ochrona przeciwprzepięciowa Transparentny / RS232 Temp. pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-GS-4/4-BOX/ VDC/10-30VAC uchwyt DIN35-LOCK jest częścią wyposażenia w zestawie kabel RS232 do podłączenia do PC m / 422 GS-4/ m / 422 PE m RS232 PE 2 Separatory galwaniczne sygnału wideo BREAK-xGVS a PGS Bez zasilania (PGS) Ochrona przepięciowa (GVS)* Płynna reg. wzmocnienia (GVS) Korekcja częstotliwości (GVS) Temp. pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-PGS-BOX** BREAK-GVS-BOX VDC/10-30VAC Akcesoria: DIN35-LOCK *PGS ma jedynie lekką ochronę **DIN35-LOCK nie jest częścią zestawu m PGS-BOX m GVS-BOX PE1 PE1 PE2 PE2 Rozdzielacze z wideowzmacniaczem BREAK-VD Lekka ochrona przepięciowa 4 niezależne wyjścia Płynna reg. wzmocnienia Temp. pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE BREAK-VD4-BOX/ VDC/10-30VAC m VD-BOX 55/60

58 Zasady instalacji ochron zeciwprzepięciowych Poprawna instalacja ochrony przeciwprzepięciowej minimalizuje szkody na majątku. Dla uzyskania najbardziej optymalnego działania sugerujemy stosowad się do następujących zaleceo: 1. Udarowe napięcie chronionych urządzeo musi byd wyższe lub identyczne z poziomem ochrony Up drogich zabezpieczeo przeciwprzepięciowych. Dlatego błędem jest stosowanie na portach danych jednostopniowej ochrony przeciwprzepięciowej, składającej się tylko z odgromników gazowych. Takie ochrony mają wartośd rzędu 100V i porty typu Fast Ethernet, wejście wideo i nie będą chronione. 2. Użyta ochrona przeciwprzepięciowa musi byd zdolna przeprowadzid prąd udarowy Imax, który w danym miejscu może się pojawid. Dlatego błędem jest stosowanie na portach danych jedynie jednostopniowej ochrony przeciwprzepięciowej składającej się tylko z transila. Takie ochrony mają maksymalne przepływy prądu w zakresie zaledwie od 30 do 100A [8/20μs], co jest niewystarczające do zastosowania ich w środowisku zewnętrznym. 3. Wszystkie ochrony przeciwprzepięciowe Firmy METEL są dwustopniowe. Mają wystarczająco niski poziom ochronny Up (dziesiątki Voltów) i dostatecznie wysoki prąd udarowy Imax (min 1kA), konieczny do niezawodnej ochrony urządzenia. 4. Podstawą niezawodnego działania ochrony przeciwprzepięciowej jest jej odpowiednie uziemienie: Rezystancja uziemienia powinna wynosid maks. 10 Ω. Przy większej rezystancji uziemienia maleje skutecznośd zabezpieczenia. Uziemienie musi byd jak najkrótsze, np.: przy instalacjach na słupach konieczne jest użycie do uziemienia słupa uziemiającego. Do uziemienia może byd użyty przewód ochronny PE najbliższego rozdzielacza, uziemienia (słup), uziemiona konstrukcja. Odprowadzenie piorunochronu nie może byd wykorzystane do uziemiania. 5. Chronione przewody nie mogą się krzyżowad z przewodami niechronionymi. 6. Ochrony przeciwprzepięciowe należy podłączyd na wszystkie wejścia urządzeo, gdzie może wystąpid zdarzenie przepięcia. 7. Ochrony przeciwprzepięciowe muszą byd instalowane jak najbliżej chronionych urządzeo. 8. Aby uniknąd pętli uziemienia, ochrona przeciwprzepięciowa musi mied odseparowany galwanicznie przewód ochronny PE od przewodów sygnałowych. 9. Dla zewnętrznych instalacji zalecamy zastosowad zasilanie 230VAC z łączoną ochroną warystorową I+II, np. ochrona PIV /1+1. Ø Ø ü Ø Kombinowana ochrona I + II PIV 12,5-275/ /60

59 Ochrony przeciwprzepięciowe dla ethernetu, PoE, PoE+, PoE++ OVP-100M i 100M-HIPOE-BOX BOX BOX + DIN35-LOCK* BOX + PATCH-BOX-8W52 Wykonanie przemysłowe Dwustopniowa ochrona Kompatybilny z PoE wg EEE 802.3af Kompatybilny z PoE+ wg EEE 802.3at Moc przenoszona do 90W Galwanicznie izolowany przewód ochronny PE Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE OVP-100M-HIPOE-BOX Fast ethernet + PoE A/B OVP-100M-BOX Fast ethernet Akcesoria: DIN35-LOCK* mocowanie na DIN35 PATCH-BOX-8W " patch * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. OVP-100M-HIPOE-BOX ochrona dla kamer IP z PoE/PoE+/PoE++ 10/100Mbps ethernet PoE/PoE+/High PoE Chroniona strona maks.10 m OVP-100M-HIPOE-BOX 10/100Mbps ethernet PoE/PoE+/High PoE Niechroniona strona maks. 90 m OVP-100M-BOX ochrona dla kamer IP 10/100Mbps ethernet Chroniona strona maks.10 m OVP-100M-BOX 10/100Mbps ethernet Niechroniona strona maks. 90 m Funkcje ochrony przeciwprzepięciowej przebieg na parze 1-2 Fala prądowa -2kA 8/20us Napięcie wstępne Napięcie wstępne Fala prądowa +2kA 8/20us 57/60

60 Ochrony przeciwprzepięciowe gigabit ethernetu OVP-1000M-BOX/PATCH BOX* PCB PATCH Przemysłowe wykonanie Dwustopniowa ochrona (BOX) Ochrona 4/8/12/16 GE portów (PATCH) Galwanicznie izolowany przewód ochronny PE Tempreratura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD UWAGI OVP-1000M/1-BOX OVP-1000M/4-PCB moduł do patch panelu PATCH-1U/OVP patch panel OVP-1000M/4-PATCH patch panel + 1 moduł OVP-1000M/8-PATCH patch panel + 2 moduły OVP-1000M/12-PATCH patch panel + 3 moduły OVP-1000M/16-PATCH patch panel + 4 moduły * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. OVP-1000M-BOX - ochrona gigabitu dla zewnętrznych instalacji Chroniona strona maks. 10 m OVP-1000M-BOX 10/100/1000Mbps ethernet Niechroniona strona OVP-1000M-PATCH - ochrona gigabitu dla wewnętrznych instalacji ZBO0 ZBO1 ZBO1 ZBO2 OVP-1000M-BOX OVP-1000M-PATCH 10/100/1000Mbps ethernet Chroniona strona maks. 10 m 58/60

61 Ochrony przeciwprzepięciowe linii zasilania 12, 24, 48V OVP-x/x/x-BOX BOX BOX + DIN35-LOCK* Wykonanie przemysłowe Dwustopniowa ochrona Galwanicznie izolowany przewód ochronny PE Temperatura pracy od 40 C do +70 C NAZWA KOD ZASILANIE OVP-1/12/1-BOX x 12VDC/1A lub 6VAC/1A OVP-1/24/1-BOX x 24VDC/1A lub 12VAC/1A OVP-1/48/1-BOX x 48VDC/1A lub 24VAC/1A OVP-1/24/10-BOX x 24VDC/10A lub 12VAC/10A OVP-1/48/10-BOX x 48VDC/10A lub 24VAC/10A * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. NAZWA KOD ZASILANIE OVP-2/12/1-BOX x 12VDC/1A lub 6VAC/1A OVP-2/24/1-BOX x 24VDC/1A lub 12VAC/1A OVP-2/48/1-BOX x 48VDC/1A lub 24VAC/1A OVP-2/12+24/1-BOX x12VDC(6AC) lub 1x24VDC(12AC) OVP-2/24+48/1-BOX x24VDC(12AC) lub 1x48VDC(24VAC) OVP-2/48+12/1-BOX x48VDC(24AC) lub 1x12VDC(6AC) * Uchwyt na DIN35 i płaskiej powierzchni jest częścią wyposażenia. OVP-1/x/x-BOX - Jednokanałowa ochrona linii zasilania Chroniona strona maks. 1 m OVP-1/x/1(10)- BOX maks. 1A / 10A Zasilacz AC/DC 12V, 24V, 48V OVP-2/x/x-BOX - Dwukanałowa ochrona linii zasilania Chroniona strona maks. 1 m OVP-2/x/1-BOX maks. 1A maks. 1A Zasilacz AC/DC 12V, 24V, 48V Test C2 dla IEC61643: Fala prądowa -1kA 8/20us Napięcie wyjściowe Napięcie wyjściowe Fala prądowa +1kA 8/20us 59/60

Aplikacja IPLOG dla systemu ochrony obwodowej Optex Redwall IPLOG-APPD1-RED

Aplikacja IPLOG dla systemu ochrony obwodowej Optex Redwall IPLOG-APPD1-RED Aplikacja dla systemu ochrony obwodowej Optex Redwall Aplikacja jest przeznaczona dla -DELTA-1. Ocenia przychodzące alarmy po LAN z czujek Optex Redwall. Jeśli predefiniowane warunki zostaną rozpoznane,

Bardziej szczegółowo

Centralne jednostki do pomiaru, kontroli i akcesoria IPLOG-DELTA-1. NAZWA LAN GSM/GPRS DI (NC/NO, TTL) PRZEKAŹNIK RS485/RS232 WYJŚCIE 5V/300mA

Centralne jednostki do pomiaru, kontroli i akcesoria IPLOG-DELTA-1. NAZWA LAN GSM/GPRS DI (NC/NO, TTL) PRZEKAŹNIK RS485/RS232 WYJŚCIE 5V/300mA Zdalne gromadzenie danych przez LAN protokoły.v1 / v2 / v3 Pomiar temperatury, wilgotności i innych zmiennych Przesyłanie stanu z wejść cyfr. i alarmowych przez LAN Sterowanie kamerami IP przez HTTP 32x

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Switche Zarządzalne 2G-10S.F. Konstrukcja 19" / 1U

Przemysłowe Switche Zarządzalne 2G-10S.F. Konstrukcja 19 / 1U Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RP-M, RP 10x COMBO port 2x wej. cyfrowe z obsługą pętli zrównoważonych 1x programowalny przekaźnik 2x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Bardziej szczegółowo

Moduły RIO z wyjściami analogowymi IPSEN-BL8O DIN

Moduły RIO z wyjściami analogowymi IPSEN-BL8O DIN DIN wyjść analogowych w 256 krokach wejścia cyfrowe / parametrycznej pętli alarmowej programowalne wyjścia przekaźnikowe Kompatybilne z centralami alarmowymi Kompatybilne z systemami IPLOG i LAN-RING I/O

Bardziej szczegółowo

Aplikacja IPLOGa dla liczników energii elektrycznej ZAMEL IPLOG-APPD1-EZA

Aplikacja IPLOGa dla liczników energii elektrycznej ZAMEL IPLOG-APPD1-EZA to aplikacja przeznaczona dla - DELTA-1, rozszerzająca zestaw narzędzi Event Managementu o: Obsługę liczników energii elektrycznej ZAMEL Rejestrację do zewnętrzej bazy danych Rejestrację do wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Optyczny ring LAN-RING

Optyczny ring LAN-RING Obsługuje MENEDŻERA ZDARZEŃ do ustawiania automatycznych działań Spełnia wymogi BEZPIECZEŃSTWA w zgodzie z normą EN5031-1 Gwarantuje WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ przed przepięciami i innymi czynnikami środowiska System

Bardziej szczegółowo

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji IFTER EQU Firma IFTER jest uznanym oprogramowania zarządzającego budynkowymi, których do producentem systemami zaliczamy: systemy sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

i 1x port ethernet 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na www.metel.eu 2x port RS232 ze wsparciem dla: Modbus RTU/ ASCII Prędkość

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Switche Zarządzalne 2G-2S.0.3.F IPSEN-T1 IPSEN-TH1. 2G-2S.0.3.F-PoE. 2G-2S.0.3.F-PoE RS485 MIOS BUS DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16

Przemysłowe Switche Zarządzalne 2G-2S.0.3.F IPSEN-T1 IPSEN-TH1. 2G-2S.0.3.F-PoE. 2G-2S.0.3.F-PoE RS485 MIOS BUS DI DO IPSEN-D6 IPSEN-D16 Montaż pionowy na DIN35* Montaż poziomy na DIN35* Montaż na płaskiej powierzchni* Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP 2x slot SFP z obsługą 100/1000BASE-X 3x port Fast Ethernet Obsługa

Bardziej szczegółowo

Media Konwertery Przemysłowe 200M-1S.0.1-BOX. Montaż na szynie DIN35. Akcesoria 200M-1S.0.1-BOX BX W5

Media Konwertery Przemysłowe 200M-1S.0.1-BOX. Montaż na szynie DIN35. Akcesoria 200M-1S.0.1-BOX BX W5 Montaż na płaskiej powierzchni Montaż na szynie DIN3 Montaż w rozdzielnicy zewnętrznej OH31 Gniazdo SFP Z obsługą 100BASE-X Fast Ethernet z PoE+ (30W) Obsługa JUMBO pakietów Zdalny restart PoE Detekcja

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

EXP-C, EXP-C16, EXP-B i SHT-485

EXP-C, EXP-C16, EXP-B i SHT-485 Moduły Ethernet I/O EXP-C EXP-C16 EXP-B Kompatybilny z LAN-RING EXP-C - expander 6x DI/6x przekaźnik* EXP-C16 - expander 16x DI/ 8x DO EXP-B emulacja symetrycznej pętli SHT-485 czujnik temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

InPro Esser wsparcie dla Systemów Sygnalizacji Pożaru

InPro Esser wsparcie dla Systemów Sygnalizacji Pożaru InPro Esser wsparcie dla Systemów Sygnalizacji Pożaru Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

2G-2C.8S.0.0.F. Przemysłowe Switche Zarządzalne LAN-RING. 2Gbps 1/14. 2x port COMBO (SFP/RJ45)*

2G-2C.8S.0.0.F.   Przemysłowe Switche Zarządzalne LAN-RING. 2Gbps 1/14. 2x port COMBO (SFP/RJ45)* IO IO IO IO GE IO LAN-RING Przemysłowe Switche Zarządzalne 2G-2C.8S.0.0.F 2x port COMBO (SFP/RJ45)* 8x port SFP zgodnych z 100BASE-X** Magistrala szeregowa 2x /1x RS422 2x wejście cyfrowe/alarmowe 1x programowalne

Bardziej szczegółowo

200M-ADAM.E. Systemy przesyłu sygnału audio. LAN-RING 200Mbps BOX + DIN35-LOCK* 1/6

200M-ADAM.E. Systemy przesyłu sygnału audio. LAN-RING 200Mbps BOX + DIN35-LOCK*  1/6 Systemy przesyłu sygnału audio BOX* Topologia LAN-RING 2x porty optyczne uniwersalne MM/SM z WDM 2x symetryczne audio w jakości MP3 2/8x IN, 2/8x OUT 1x LOCK przekaźnik 1x Ochrona przeciwprzepięciowa Temperatura

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

ADAM.E ADAM.E8 Instrukcja użytkownika Aktualizacja: /8

ADAM.E ADAM.E8 Instrukcja użytkownika Aktualizacja: /8 ADAM.E ADAM.E8 Instrukcja użytkownika Aktualizacja: 201307 1/8 Wyszukiwanie dostępnych urządzeń 1. Uruchom aplikację Simuland (do pobrania na ), w zakładce Projekt wybierz Znajdź urządzenie.. 2. Spośród

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Switche Zarządzalne PoE+(+) 2G-2C.0.8.F 2G-2S.3.0.F IO MIOS & 2G-1C.0.8.FC-PoE DI / AI

Przemysłowe Switche Zarządzalne PoE+(+) 2G-2C.0.8.F 2G-2S.3.0.F IO MIOS & 2G-1C.0.8.FC-PoE DI / AI IO IO MIOS & Modbus 2G-10S.F IO IO LAN-RING Przemysłowe Switche Zarządzalne PoE+(+) 2G-2C.0.8.F 2x port COMBO (SFP/RJ45) 8x Fast Ethernet z PoE do 60W* Magistrala szeregowa 2x/1xRS422/Modbus 2x wejście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu Oferta handlowa System monitoringu i kontroli dostępu Opis systemu System monitorowania pomieszczeń pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Kontrola dostępu może odbywać się przez karty

Bardziej szczegółowo

SETEBOS. Centralka kontrolno-pomiarowa. Funkcjonalność

SETEBOS. Centralka kontrolno-pomiarowa. Funkcjonalność Centralka kontrolno-pomiarowa Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay contact, opcjonalnie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji rev. 201409 Dokument ten zawiera instrukcje dotyczące instalacji następujących wersji switchów: 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE 2G-2S.0.3.FC-BOX 2G-2S.3.0.F-BOX 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE 1 Opakowanie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

IPSEN-D6, D16 Konfiguracja IPSEN D6/D16 przez SNMP

IPSEN-D6, D16 Konfiguracja IPSEN D6/D16 przez SNMP IPSEN-D6, D16 Konfiguracja IPSEN D6/D16 przez SNMP Wydanie drugie - Czerwiec 2014 1 Wprowadzenie Wszystkie procedury i instrukcje w tym dokumencie przeznaczone są do stosowania z ireasoning MIB Browser.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Jednostki monitorujące IPLOG-DELTA-VOIP NAZWA LAN MIC IN LINE-IN LINE-OUT SPEAKER OUT INPUTS RELAY OUTPUT 5V IPLOG-DELTA-VOIP

Jednostki monitorujące IPLOG-DELTA-VOIP NAZWA LAN MIC IN LINE-IN LINE-OUT SPEAKER OUT INPUTS RELAY OUTPUT 5V IPLOG-DELTA-VOIP IPLOG Jednostki monitorujące IPLOG-DELTA-VOIP AUDIO Transmisja audio przez LAN Redukcja echa LAN Zbieranie danych / kontrola IO przez SNMP.v2/v3 Sterowanie kamerami IP przez HTTP / ONVIF Obsługa Modbus

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

IPSEN-H2O Konfiguracja IPSEN H2O przez SNMP

IPSEN-H2O Konfiguracja IPSEN H2O przez SNMP IPSEN-H2O Konfiguracja IPSEN H2O przez SNMP Wydanie pierwsze - Marzec 2014 Wprowadzenie Wszystkie procedury i instrukcje w tym dokumencie przeznaczone są do stosowania z ireasoning MIB Browser. W przypadku

Bardziej szczegółowo

POE-EXT, POE-SPT i BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT i BSU-48100 PoE extraktory, splitery i zasilanie rezerwowe EXT* SPT* BSU* I EXT -wyjście PoE + 12VDC-1A I SPT - wyjście 12VDC-0,5A I BSU - rezerwowe zasilanie I Temp. pracy od 40 C NAZWA KOD ZASILANIE POE-EXT-1212-BOX**

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji rev. 201406 Instrukcja ta jest przeznaczona do instalacji urządzeń IPLOG wymienionej niżej serii: IPLOG-DELTA-1 IPLOG-DELTA-2 IPLOG-DELTA-3 1 Zawartość zestawu 1.1 IPLOG 1.2 Złącza

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy zarządzalny switch PoE 2G-6S.1.16.F. Konstrukcja 19" / 1U. **1 szt. w zestawie SFP SFP SFP SFP SFP SFP. LAN-RING 2Gbps SFP SFP SFP

Przemysłowy zarządzalny switch PoE 2G-6S.1.16.F. Konstrukcja 19 / 1U. **1 szt. w zestawie SFP SFP SFP SFP SFP SFP. LAN-RING 2Gbps SFP SFP SFP 2G-6S.1.16.F IO 2G-6S.1.16.F LAN-RING Przemysłowy zarządzalny PoE 2G-6S.1.16.F 4x port COMBO (/RJ45) 2x port * 1x port gigabit ethernet 16x Fast Ethernet z PoE Magistrala szeregowa 1x / MODBUS 2x wejście

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU Spis treści 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU... 3 2 Wizualizacja centrali Roger... 6 3 Integracja Roger... 9 4 Konfiguracja połączenia z systemem kontroli dostępu ROGER... 9 5 Tworzenie integracji

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z

1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z 1 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU 3 2 Wizualizacja centrali Integra firmy Satel 7 3 Konfiguracja centrali Siemens SPC do połączenia z oprogramowaniem IFTER EQU 10 3.1 Konfiguracja centrali 10

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

I/O moduły Ethernetowe LAN-485(G), EXP-C

I/O moduły Ethernetowe LAN-485(G), EXP-C LAN-485(G), BOX DIN RACK IP65 LAN-485(G) są to wejściowo / wyjściowe moduły do transmisji kontaktów i danych RS485 do ethernetu. Management software umożliwia zdalne ustawienie funkcji kontaktów jako negacji,

Bardziej szczegółowo

200M-1.0.1.M. www.metel.eu. www.metel.eu. Media konwerter systemu LAN-BUS. LAN-BUS 200Mbps punkt-punkt. LAN-BUS 200Mbps - topologia magistrali

200M-1.0.1.M. www.metel.eu. www.metel.eu. Media konwerter systemu LAN-BUS. LAN-BUS 200Mbps punkt-punkt. LAN-BUS 200Mbps - topologia magistrali BOX - montaż na równej powierzchni BOX - montaż na DIN35* Topologia magistrali/gwiazdy 1x uniwersalny port optyczny MM/SM z WDM 1x port Fast Ethernet port z obsługą PoE (15,4W)** Ochrona przeciwprzepięciowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podsumowanie

Spis treści. Podsumowanie Spis treści 1. Charakterystyka systemu wizualizacji 1.1 Definicje 1.1.1 Wizualizacja 1.1.2 Serwer SQL 1.2 Wymogi i zadania stawiane wizualizacji 2. Projekt wizualizacji 2.1 Opis InPro BMS 2.2 Cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu Rozdzielacze i separatory i RS232 BREAK-DD8 i GS GS-4/4* Wykonanie przemysłowe Separacja galwaniczna Uniwersalne zasilanie Ochrona przeciwprzepięciowa Aż64 porty Pełno transparentny Temperatura pracy 40

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1 DYNAMICZNA REDUKCJA MOCY W FALOWNIKACH FRONIUS SNAPINVERTER

1 DYNAMICZNA REDUKCJA MOCY W FALOWNIKACH FRONIUS SNAPINVERTER 1 DYNAMICZNA REDUKCJA MOCY W FALOWNIKACH FRONIUS SNAPINVERTER 1.1 Wprowadzenie Jeśli zadane są limity wprowadzania energii do sieci OSD (np. max. 70% wartości kwp lub maks. 5 kw), aby zmniejszanie mocy

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

2G E. Zarządzalny switch LAN-RING PoE+ LAN-RING 2Gbps. Instalacja 10" RACK 1/11

2G E.   Zarządzalny switch LAN-RING PoE+ LAN-RING 2Gbps. Instalacja 10 RACK 1/11 Zarządzalny LAN-RING PoE+ Instalacja 10" RACK Topologia LAN-RING Ochrona przepięciowa 1kA na portach FE 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

2G-2.1.7.E. Zarządzalny switch LAN-RING PoE+ LAN-RING 2Gbps. Instalacja 10" RACK. www.metel.eu 1/9

2G-2.1.7.E. Zarządzalny switch LAN-RING PoE+ LAN-RING 2Gbps. Instalacja 10 RACK. www.metel.eu 1/9 Zarządzalny LAN-RING PoE+ Instalacja 10" RACK Topologia LAN-RING Ochrona przepięciowa 1kA na portach FE 1x port ze wsparciem dla: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, ROGER, SATEL-ACCO,

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zarządzalne switche LAN-RING

Przemysłowe zarządzalne switche LAN-RING Przemysłowe zarządzalne e LAN-RING Użyte komponenty w standardzie przemysłowym z zakresem temperatur 40...+85ºC BOX RACK IP65 Przemysłowe zarządzalne e LAN-RING tworzą pełny system urządzeń dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ20-R31 W tym dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC JZ20-R31. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna. Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000

Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna. Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000 Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Integracja Polon 4000 I Polon 6000 Produkt: IFTER EQU Data wykonania: 2016 1 Oprogramowanie wizualizacyjne IFTER EQU... 3 2 Wizualizacja centrali Polon firmy

Bardziej szczegółowo