Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać i następnie odtwarzać pliki wideo, zarządzać systemem wewnątrz sieci i kontrolować kamery PTZ i urządzenia wejścia/wyjścia na ze zdalnego komputera. Zanim rozpocznie się używanie WebCam, należy upewnić się, że Twój system spełnia następujące wymagania: System Operacyjny Windows 2000, Windows XP, Server 2003 Przeglądarka internetowa IE6.0, Netscape Navigator Procesor Pentium 4, 1.5G (minimum) Pamięć 128MB RAM (minimum) 256MB RAM (zalecane) Dysk twardy 40GB (minimum) VGA NVIDIA GeForce II 32MB, 1024x768 rozdzielczość (minimum) Sieć TCP/IP Konfiguracja serwera WebCam System GV jest wyposażony w serwer web. Aby go uaktywnić i skonfigurować (WebCam Serwer) dla zdalnego połączenia należy spełnić poniższą instrukcję: 1. Na głównym ekranie systemu kliknij przycisk Sieć (Network) a następnie wybierz WebCam Server z Menu. Spowoduje to pojawienie się okienka konfiguracyjnego WebCam Setup dla sieci Internet/Intranet: Strona 75

2 Rysunek 4-1 Ustawienia WebCam 2. Są dwa sposoby, aby przesyłać obraz wideo. Jeden z nich to użycie Lokalnego Serwera Wideo (Local Video Server), a drugi poprzez transmisję plików JPEG przez FTP. Lokalny Serwer Wideo pozwala użytkownikowi na oglądanie obrazu z kamer za pomocą przeglądarki internetowej, podczas gdy transmisja przez FTP pozwala na oglądanie obrazów z kamer uporządkowanych w strukturze drzewa (hierarchicznie). 3. Wybierz Create JPEG/GIF file(s) (Utwórz pliki JPEG/GIF), jeśli chcesz umożliwić połączenia, dla G-View (aplikacji działającej w systemie Windows CE), i-mode lub JPEG Viewer (używane dla Apple Mac i Netscape Navigator, ta aplikacja będzie omówiona później w tym rozdziale). Jeśli ta opcja jest włączona, ustaw jakość JPG. Większa liczba (przesunięcie suwaka w prawo), oznacza większą jakość obrazu, ale wiąże się ze zwiększeniem rozmiaru pliku obrazu. 4. Kliknij Server Setup, aby pojawiło się okienko Ustawień Serwera: Rysunek 4-2: Ustawienia Serwera Web 5. W okienku Serwera wybierz Run GeoHTTP serwer (Uruchom serwer GeoHTTP), co otworzy porty niezbędne do zdalnego oglądania obrazu z PC. Command Port (Port Rozkazów) to port używany do łączenia się z WebCam, a Data Port (Port Danych) jest portem używanym do Strona 76

3 transmisji danych poprzez sieć. Możesz użyć ustawień domyślnych. Zakładki Video i Audio będą omówione później. 6. W opcjach WebCam Options (Opcje WebCam), wybierz Enhanced Security (Zwiększone zabezpieczenia), co spowoduje dodanie testu bezpieczeństwa i zapobiegnie automatycznej rejestracji. Opcja Allowed PTZ Camera (Kontrola Kamer PTZ) pozwala kontrolować kamery PTZ ze zdalnego PC. Aby włączyć tę opcję, zobacz sekcję Uwaga: Ustawienia kontroli kamer PTZ i sterowania. 7. Kliknij przycisk OK. aby powrócić do okna Setup WebCam for Internet/Intranet. 8. Wybierz kolor tekstu, który pojawiać się będzie na obrazie kamery w Frame Page Title Color (Kolor tytułu klatki obrazu). 9. Kliknij Execute (Wykonaj), aby zakończyć ustawienia. 10. Wróć do systemu i kliknij przycisk Sieć (Network). Wybierz WebCam Server z menu. Ten krok pozwoli otworzyć bramkę do zdalnego sterowania. Uwaga: Ustawienia kontroli kamer PTZ i zdalnego sterowania Możliwa jest kontrola kamer PTZ zdalnie z PC poprzez użycie WebCam. Zanim zaczniesz, dodaj przynajmniej jedną kamerę PTZ do systemu. Wykonaj następujące polecenia, aby ustawić interfejs zdalnego sterowania. 1. W głównym systemie, kliknij przycisk Konfiguracja (Configuration) i wybierz Camera Settings (Ustawienia Kamery). Wybierz kamerę, którą chcesz otworzyć dla zdalnego sterowania. 2. W głównym systemie, wybierz przycisk Sieć (Network) a następnie wybierz WebCam Server z menu. To spowoduje pojawienie się okienka Setup WebCam for Internet/Intranet, tak jak pokazano na rysunku Wykonaj opisane kroki w Konfiguracji serwera Webcam, opisane w poprzedniej części, a następnie kliknij PTZ Camera Mapping (Przyłączanie kamer PTZ), aż dojdziesz do 7 kroku poleceń. Spowoduje to wywołanie Camera Mapping Setup (Ustawienia przyłączenia kamer) tak jak na rysunku: (Wygląd okienka może różnić się od pokazanego na rysunku, w zależności od modelu kamery PTZ) 4. Zaznacz Allow PTZ on Web, aby umożliwić kontrolę kamery PTZ na zdalnym PC. Kliknij OK. aby Strona 77

4 zakończyć ustawienia. Te ustawienia pozwalają Ci używać interfejs zdalnego sterowania, co zostanie opisane później. Ograniczanie transmisji Kontrola transmisji może być używana do zabezpieczenia się przed przeciążeniem sieci (zwłaszcza sieci małoprzeprzepustowych, wolnych). Aby ją uruchomić, kliknij zakładkę Video oknie dialogowym Server Setup, pokazanym wcześniej na rysunku 4-2. Pojawi się wówczas okno dialogowe: Rysunek 4-3: Ograniczanie transmisji (Limiting bandwidth) Max. Channel w limitach MPEG Video ogranicza liczbę kanałów dopuszczonych do podłączenia. Wartość Max. on-line time for guest users (Maksymalny czas dlu użytkowników-gości) ogranicza dopuszczony czas dla użytkowników gości na połączenie. W RPB możesz ograniczyć liczbę kanałów, które mogą być ściągane. Ograniczenie transmisji polega tylko na ustawieniu liczby KB (kilobajtów), które mogą być przesłane siecią, co pozwala efektywnie kontrolować transmisję. Podłączanie urządzeń Audio Możesz używać WebCam do słuchania na żywo dźwięku, oraz do rozmów z serwerem. Ta opcja jest użyteczna, kiedy z miejsca zdalnego sterowania wymaga się kontaktów (rozmów) z personelem serwera w razie sytuacji awaryjnych. Zanim zaczniesz korzystać z tej opcji, upewnij się, że wszelki niezbędny sprzęt jest na miejscu: 1. Jeśli kupiłeś BNC connector GV system, sprawdź czy zewnętrzna karta Audio jest podłączona do systemu. Zobacz Rozdział 1. Jeśli posiadasz D-type connector GV system, przewody Audio powinny być dostępne wraz z przewodami D-type. Dla GV-1000 karta audio musi być kupiona osobno (zobacz Rozdział 1 podłączanie 16-kanałowej karty audio do systemu). 2. Upewnij się, czy Twoja karta dźwiękowa jest w komputerze. Podłącz głośnik do wejścia audio na Twojej karcie dźwiękowej. 3. Podłącz mikrofon do wejścia karty audio (lub przewodu). Strona 78

5 Ustawienia Audio WebCam Kliknij zakładkę Audio w Server Setup aby przejść do ustawień audio w WebCam. Włączenie Server to Client pozwoli na słuchanie dźwięku z lokalizacji serwera (server site). Max. Channel(s) (Maksymalna liczba kanałów) pozwala na ograniczanie liczby klientów PC dopuszczonych do używania funkcji audio. Lista Codec Selection (Wybór kodowania) pozwala na wybranie kodeka audio. ADPCM wymaga 4 KB i oferuje lepszą jakość dźwięku, podczas gdy G.723 wymaga tylko 0.66 KB, ale jakość dźwięku jest niższej jakości. Ustawienia serwera FTP FTP przesyła pliki JPEG i pozwala na dostęp do nagrywania plików Systemu GV. W oknie, jak na rysunku 4-1 wybierz FTP transfer JPEG file a następnie kliknij na FTP Setup, aby wywołać następujące okienko: 1. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny Serwera GV w polu Server Host Name (Nazwa serwera). Pozostaw konfigurację portu jako domyślną (21) chyba, że konieczna jest zmiana. 2. Wprowadź ważną nazwę użytkownika i hasło z dostępem do użycia tej funkcji. 3. Pole Account (Konto) jest opcjonalna, możesz pozostawić to pole niewypełnione. 4. Wybierz ścieżkę do pliku, który umożliwia dostęp do plików wideo z wybranego serwera GV. Strona 79

6 5. Wybierz Transfer Camera (Wybór kamery do przekazu) a następnie określ pliki kamery, które mają być transmitowane. 6. Wprowadź liczbę prób połączenia aż do przerwania połączenia z FTP (Max 999). W Retry Delay (Opóźnienie wznowienia) wprowadź czas pomiędzy próbami (Max 9999 seknud). Uruchamianie WebCam na komputerze-kliencie Kiedy WebCam serwer GV jest uruchomiony można oglądać obrazy używając przeglądarki internetowej. W tym rozdziale będziemy używać Microsoft Internet Explorer (IE). Aby rozpocząć połączenie, otwórz IE. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera web. Zostaniesz poproszony o wybranie spośród przedstawionych opcji trybu pracy (funkcji): Rysunek 4-4: Wybieranie funkcji WebCam MPEG4 Encoder zapewnia najbardziej kompletną funkcjonalność WebCam, pozwala na oglądanie 16 kamer z różnych serwerów. JPEG Image Viewer (Przeglądarka obrazów JPEG) dostarcza mniej możliwości ale jest wystarczająca dla użytkowników z ograniczoną przepustowością sieci, użytkowników Apple Mac i użytkowników Netscape Navigator. Remote Play Back (Zdalny Podgląd Archiwum) jest używany do ściągania plików z serwera na Twój komputer za pośrednictwem IE. Server Information (Informacja o Serwerze) wyświetla podstawowe informacje o WebCam. Remote Control (Zdalne Sterowanie) oferuje możliwość zdalnego wejścia do ustawień Systemu GV. Dla celów tego Dema, wybierz MPEG4 Encoder a następnie kliknij Submit (Dalej). Pojawi się okno opcji: Strona 80

7 Rysunek 4-5: Wybierz typ Połączenia Internetowego Wybierz typ połączenia z Internetem, jaki używasz. Użytkownicy modemu są ograniczeni do pojedynczego okna, podczas gdy użytkownicy z dostępem szerokopasmowym będą mogli wybrać 2 okna lub tryb MultiView. Dla tego Dema, wybierz Single window (Pojedyncze okno) a następnie kliknij Submit (Dalej). Twoja przeglądarka IE rozpocznie ściąganie interfejsu MPEG4. Po zakończeniu, kliknij Connect (Połącz) i wprowadź swoje ID i hasło (Password). Upewnij się, że ID ma uprawnienia do używania tej funkcji. Aby ustawić ID, zobacz Ustawienia haseł (Setting up Password). Jeśli opcja Enhanced Security (Zwiększone zabezpieczenia) została wybrana w opcjach WebCam (WebCam Options) Rysunek 4-2 zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu. W przykładzie wpisz r5dfsw a następnie kliknij OK. Jeśli zostanie ustanowione połączenie, zobaczysz strumień wideo przesyłany do przeglądarki MPEG4. Strona 81

8 Nazwa Opis 1 Stop Kliknij, aby zakończyć połączenie z serwerem GV 2 Przycisk PTZ Kliknij, aby wywołać panel kontrolny PTZ 3 Przycisk kontroli We/Wy Kliknij, aby wywołać panel kontrolny obsługi modułu We/Wy 4 Przycisk głośnika Kliknij, aby słuchać dźwięku na żywo z lokalizacji serwera 5 Pełny Ekran Kliknij, aby przełączyć na Pełny Ekran. Naciśnij [Esc] aby powrócić 6 Zapisz plik Kliknij, zby zapisać wideo na dysku twardym 7 Dopasowanie jakości Kliknij, aby dopasować jakość wideo (3 stopnie) 8 Migawka Kliknij, aby stworzyć Migawkę z wyświetlanego wideo 9 Przycisk mikrofonu Kliknij, aby rozmawiać z lokalizacją serwera Strona 82

9 10 Wybór kamery Kliknij, aby wybrać inną kamerę do wyświetlania 11 Zmień serwer Kliknij, aby stworzyć, edytować, skasować, lub przełączyć się do innego serwera 12 Połącz Kliknij, aby połączyć się z serwerem GV 13 Pozostały czas Licznik czasu, który pokazuje pozostający czas jaki możesz jeszcze pracować Zarządzanie Serwerem W tej części możesz dodawać, edytować i usuwać Serwer GV z listy serwerów. Możesz również używać tej funkcji do przełączania się między innymi serwerami GV już będącymi na liście. Kliknij Change Server (Zmień serwer) a pojawi się okno dialogowe: [Dodawanie Serwera] Kliknij New (Nowy) i wszystkie pola wyświetlą się niewypełnione. W polu Host Name, wprowadź nazwę identyfikującą wybierany Serwer GV. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny wybieranego Serwera GV. Wprowadź poprawną nawę użytkownika i hasło. Pozostaw wszystkie porty w domyślnej konfiguracji: 4550, 5550, 6550 chyba, że istnieje konieczność ich zmiany. Kliknij OK. i stworzony w ten sposób Serwer GV pojawi się w liście rozwijanej Host wraz z podaną nazwą ID. [Edycja Serwera (Editing Host Server)] Wybierz Serwer GV - który chcesz edytować- z listy rozwijanej. Wszystkie informacje o serwerze będą podane w odpowiednich polach okna. Zmień informacje w odpowiednich pozycjach (polach), a następnie kliknij OK. W ten sposób informacje zostaną zmienione. [Usunięcie Serwera (Removing Host Server)] Wybierz Serwer GV, który chcesz usunąć z listy rozwijanej, a następnie wybierz przycisk Delete (Usuń) Klatka Stop Kliknij na przycisku Klatka Stop i na ekranie pojawi się odpowiednie okno. Wybierz przycisk Print (Drukuj), aby wydrukować obraz, lub przycisk Save (Zapisz), aby zapisać obraz na dysku. Strona 83

10 Zapisywanie plików Kliknij File Save (Zapisz plik) aby zapisać plik wideo na dysku. Pliki będą zapisane w formacie *.avi i mogą być następnie odtwarzane. Kontrola PTZ Kliknij Przycisk PTZ aby wywołać panel kontrolny PTZ. Kamery PTZ pozwalają tylko jednemu użytkownikowi na kontrolę PTZ w danym momencie. Jeśli kilku użytkowników próbuje jednocześnie na kontrolę kamer PTZ, MPEG4 Encoder udzieli priorytetu dla pierwszego zalogowanego użytkownika a następnie do pozostałych, w kolejności otrzymanych rozkazów. Każdy użytkownik ma 60 sekund na kontrolę kamerą. Po wygaśnięciu tego czasu, system przekazuje kontrolę nad kamerą do oczekujących użytkowników. Licznik w prawym górnym rogu ekranu pokazuje Twój czas kontroli lub czas oczekiwania. Kontrola We/Wy (I/O Control) Kliknij przycisk Kontrola We/Wy aby wywołać panel kontroli We/Wy. Pozwala on na oglądanie statusu alarmów Systemu GV i do inicjowania czasów opóźnienia urządzeń zewnętrznych. Status alarmów jest wyświetlany w 3 poziomowym drzewie. Pierwszy to data, drugi poziom to czas, a trzeci określa ID alarmu. Naciśnięcie przycisku Reset powoduje wykasowanie listy. Strona 84

11 Aby włączyć urządzenie zewnętrzne, użyj listy rozwijanej, aby wybrać Moduł i użyj Numeru Pin do wybrania zewnętrznego Pin-a. Kliknięcie Force Output (Włącz urządzenie) zainicjuje urządzenie podłączone do wybranego zewnętrznego Pin-a. Licznik (Timer) pełni tę samą rolę, co w panelu PTZ. Każdy użytkownik ma 60 sekund na kontrolę. Naciśnięcie Stop, spowoduje zatrzymanie operacji i przekazanie przywileju (uprawnień) kontrolnych do następnego, oczekującego użytkownika. System Dwukierunkowy Audio /Dźwięku/ (Two Way Audio) Aby istniała możliwość poprawnego działania Systemu Dwukierunkowego Audio (przesyłanie i otrzymywanie dźwięku) zarówno sprzęt jak i oprogramowanie musi być poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. Szczegóły instalacji WebCam Audio znajdują się na stronie 75 Ustawień WebCam Audio. Kliknij przycisk Głośnika, aby słuchać dźwięku z lokalizacji serwera i przycisk Mikrofonu, aby rozmawiać z tą lokalizacją. Gdy oba przyciski są włączone użytkownik ma możliwość dwukierunkowego wykorzystania systemu audio. Speaker Microphone Strona 85

12 Przeglądarka Wielekonałowa MPEG 4 Encoder Multi View jest wielokanałową przeglądarką MPEG4, która pozwala użytkownikowi na oglądanie obrazu z 4, 8 i 16 kamer jednocześnie. Przeglądanie takiej ilości obrazu wymaga przesyłania znacznej ilości danych, stąd też ta funkcja jest ograniczona do użytkowników z dostępem szerokopasmowym. Aby rozpocząć MultiView, powtórz procedurę ze strony 77 aż do pojawienia się okienka Select Internet Connection (Wybierz Połączenie Internetowe). Wybierz DSL/CABLE/T-1, wybierz Multi View, a następnie kliknij Submit (Dalej). Nowi użytkownicy (First time users) zostaną poproszeni o zainstalowanie Multi View Application, wybranie Yes (Tak) spowoduje uruchomienie kreatora instalacji. Po zakończeniu instalacji, pojawi się okienko z Login, należy wprowadzić ID użytkownika i hasło (Password), kliknąć OK i ekran Multi View pojawi się na monitorze. Strona 86

13 Rozdział 4: Oglądanie Obrazu Wideo za Pomocą WebCam Nazwa Opis Okno Monitoringu Okno Serwera PTZ & We/Wy Panel Kontrolny Status Kanału Konfiguracja MultiView Tworzenie Serwera Informacje o Kanale Informacje o Serwerze Przycisk Głośnika Przycisk Mikrofonu Zoom-in I Zoom-out Camera Polling Pełny Ekran Wyświetla obraz na żywo z kamer Wyświetla wszystkie serwery I ich kanały z kamerami Panel kontrolny dla PTZ oraz urządzeń We/Wy Strona 87 Pokazuje aktualny status wybranego kanału Szybki dostęp do Setup-a MultiView Kliknij, aby stworzyć połączenie z dodatkowym serwerem Kliknij, aby zobaczyć informacje o kanale Kliknij, aby zobaczyć informacje o serwerze Kliknij, aby słuchać dźwięk z lokalizacji serwera Kliknij, aby rozmawiać z lokalizacją serwera Kliknij, aby przybliżyć / oddalić obraz Kliknij, aby dodać lub usunąć kanał kamery Kliknij, aby przełączyć na tryb Pełnego Ekranu

14 14 Camera Polling Skaner Click to random scan selected cameras 15 Podział ekranu Wybierz podział ekranu na 4, 8 I 16 części 16 Wyjście Kliknij, aby wyjść z Systemu MultiView 17 Połącz Kliknij, aby ustanowić połączenie z Serwerem GV 18 Rozłącz Kliknij, aby rozłączyć połączenia z Serwerem GV Praca z Oknem Serwera Okno Serwera wyświetla listę dostępnych serwerów GV. Ikona serwera jest używana do identyfikacji każdego dostępnego serwera, ikona kamery jest używana do identyfikacji wszystkich dostępnych kamer w zaznaczonym serwerze. Aby połączyć się z serwerem, używa się lewego przyciska myszki, aby wybrać Okno Monitoringu, które zostaje podświetlone czerwoną ramką. Kliknięcie na ikonę kamery powoduje załadowanie obrazu wideo do wybranego Okna Monitoringu. Nowy użytkownik widzi jedynie jedną ikonę serwera, gdyż nie ma wprowadzonych żadnych dodatkowych serwerów. Opis dodawania nowych serwerów do Okna Serwera znajduje się na stronie 87 (patrz: Tworzenie Połączenia do Serwera). Kontrola kamer PTZ Wybierz kamerę z Okna Monitoringu lub Okna Serwera. Ustaw niebieski przełącznik w pozycję ON, następnie użyj przycisków kierownicy, zoom-in, zoom-out, focus-in, focus-out do sterowania kamerą PTZ. Menu rozwijane pozwala użytkownikowi do kierowania kamerą oraz na ustawienie domyślnego położenia i ustawienia kamery. Licznik czasu (Timer) w prawym, górnym rogu kamery działa tak samo jak w przeglądarce MPEG4. Strona 88

15 Sterowanie urządzeń zewnętrznych Kliknij w zakładkę z urządzeniami We/Wy (I/O), ustaw niebieski przełącznik na pozycję ON, wybierz odpowiedni moduł z listy rozwijanej. Każdy moduł umożliwia połączenie 4~16 urządzeń zewnętrznych. Kliknij na Wyjściu przycisk (x), aby zainicjować pracę urządzenia. Informacje o kanale Kiedy wybiera się kamerę z okna Serwera lub Okna Monitoringu, w oknie Informacje o kanale wyświetlane są dane o wybranej kamerze: Strona 89

16 Wykorzystanie Trybu Dźwięku Dwukierunkowego w MultiView System Dźwięku Dwukierunkowego działa na podobnej zasadzie jak opisano to dla Przeglądarki MPEG4 (zobacz strona 82) Strona 90

17 Konfiguracja Multi View Po kliknięciu przycisku Konfiguracja, pojawi się okienko dialogowe takie jak przedstawiono poniżej. Umożliwia ono dostęp do czterech funkcji konfiguracyjnych. Ekran początkowy: Funkcja pozwala na określenie początkowego ekranu Polling Time: Use this function to specify camera polling time between 1~60 seconds. Czas Odświeżania Statusu Serwera: Funkcja pozwala na ustalenie czasu odświeżania informacji w oknie z danymi o serwerze. Czas odświeżania Statusu Kamery: Funkcja pozwala na ustalenie czasu odświeżania statusu kamery Tworzenie połączenia z Serwerem Funkcja pozwala na stworzenie szybkiego połączenia z nowym serwerem. Kliknięcie na przycisk Połączenie z Serwerem powoduje pojawienie się okienka dialogowego: Strona 91

18 [Lista Serwerów (Host List)]: Kiedy serwer jest stworzony, pojawia się na Liście Serwerów po lewej stronie. Każdy serwer jest identyfikowany poprzez nadaną mu nazwę. Poprzez kliknięcie na nazwie serwera otrzymuje się dostęp do informacji o serwerze, które są wyświetlane w polu Host Detail Information (Informacje Szczegółowe o Serwerze) [Dodawanie Serwera (Adding Host Server)] Kliknięcie na przycisk New (Nowy), powoduje, że wszystkie pola na ekranie są puste. W polu Host Name (Nazwa Serwera) wprowadź nazwę identyfikującą Serwer GV. Wprowadź adres IP (address IP) lub nazwę domeny (domain name) Serwera GV. Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika oraz hasło z uprawnieniami do użycia tej funkcji. Pozostaw wszystkie porty konfiguracyjne z domyślnymi wartościami (4550, 5550, 6550 i 80) o ile nie jest konieczna ich zmiana. Następnie kliknij przycisk Save (Zapisz) i tak stworzony Serwer GV pojawi się na Liście Serwerów z dentyfikatorem. [Edycja Serwera (Editing Host Server)] Wybierz Serwer GV, który chcesz edytować z Listy Serwerów. Wszystkie informacje o wybranym serwerze zostaną wyświetlone w odpowiednich polach. Wystarczy je zmienić na żądane wartości a następnie nacisnąć przycisk Save (Zapisz). [Usunięcie Serwera (Removing Host Server)] Wybierz Serwer GV który chcesz usunąć z Listy Serwerów, następnie kliknij przycisk Delete (Skasuj). Informacja o kanale Po kliknięciu w przycisk Informacja o kanale pojawi się okienko, takie jak przedstawiono poniżej. To okienko pokazuje status kamery z wybranego serwera GV. Komunikat Camera ON oznacza, że kamera jest aktywna. Komunikat No Priviledge (Brak uprawnień) oznacza, że nie masz uprawnień do podglądu kamery. Naciśnięcie przyciska View (Podgląd) powoduje pojawienie się małego okienka z obrazem wideo z kamery. Przycisk Refresh (Odśwież) ma za zadanie uaktualnić informacje w oknie. Strona 92

19 Informacje o Serwerze Naciśniecie przycisku Informacje o Serwerze powoduje pojawienie się okna dialogowego pokazanego poniżej. Informacje o Serwerze zawiera dane podzielone w 3 kategoriach; aby przełączać się między tymi kategoriami należy klikać w zakładki. [Lista Alarmów (Alarm List)] Wyświetla informacje o zdarzeniach alarmowych w wybranym serwerze GV. Przycisk Reset (Wyczyść) ma za zadanie skasowanie tej listy. [Informacja o serwerze (Host Information)] Wyższa sekcja pokazuje informacje o załączonym serwerze GV. Niższa sekcja pokazuje numer MPEG4, RPB i kanały audio, które są aktualnie Strona 93

20 wykorzystywane. [Log List] Wyświetla historię logowań i wylogowań. Przeglądarka obrazów JPEG Przeglądarka obrazów JPEG jest platformą, która działa na urządzeniach wyposażonych w przeglądarki OS Mac, Netscape i Microsoft IE. Przeglądarka JPEG otrzymuje obrazy z Systemu GV, co oznacza, że opcja WebCam: Create JPEG Image musi być włączona (zobacz: Konfiguracja Serwera WebCam na stronie 72). Przeglądarka JPEG, jej użycie jest ograniczone do pojedynczej kamery, ale jest to idealna platforma dla użytkowników z ograniczoną przepustowością sieci. Start i Stop Przeglądarki obrazów JPEG 1. Włącz przeglądarkę internetową na swoim komputerze 2. Wprowadź adres IP Systemu GV lub nazwę domeny w polu adresowym przeglądarki i naciśnij Enter. 3. Wybierz JPEG Image Viewer (Przeglądarka obrazów JPEG) i kliknij Submit (Dalej). Strona 94

21 4. Wprowadź poprawny identyfikator użytkownika (user ID) oraz hasło i naciśnij Submit (Dalej). Jeśli logowanie się powiedzie, pojawi się okienko Przeglądarki JPEG takie jak pokazano na przykładzie. View Selection Button Scroll Button Snapshot Camera Select Button Monitoring Window Uwaga: Przed użyciem Przeglądarki JPEG opcja Enhanced Security (Zwiekszone zabezpieczenia) (Rysunek 4-2) musi być wcześniej wyłączona. Zdalny podgląd archiwum Zdalne odtwarzanie jest aplikacją sieciową, która pozwala na odtwarzanie nagranego wcześniej nagrania wideo lub audio z Systemu GV. Aby włączyć RPB, powtórz procedurę ze strony 76 aż pojawi się ekran jak na rysunku 4-4. Wybierz Remote Playback (Zdalny podgląd archiwum) i kliknij przycisk Submit (Dalej). Wprowadź poprawną nazwę użytkownika oraz hasło i naciśnij Submit (Dalej). Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, okienko z WebCam RPB pojawi się na ekranie. File Tree Event List Window Channel Select Tab Load Play Pause Download Snapshot Stop Zoom Strona 95

22 Znajdywanie i odtwarzanie nagrań System RPB pozwala na odtwarzanie nagrań wideo i audio. Pliki audio są dostępne tylko wtedy, gdy Twój komputer jest wyposażony w opcjonalną funkcję nagrywania dźwięku. 1. Naciśnij przycisk Load (Wczytaj), aby wczytać nagrane dane z Systemu GV. 2. Wybierz date (data) w drzewie plików. 3. Wszystkie nagrania wideo zachowane z wybraną data pojawią się w Oknie Listy Zdarzeń (Event List). 4. Wybierz kamerę lub kanał audio 5. Wybierz plik wideo z okna Listy Zdarzeń a następnie naciśnij przycisk Play (Odtwarzaj). Informacja o systemie Informacja o serwerze pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych i statusu logowanych Systemów GV. Te dane są odświeżane co 5 minut. Aby włączyć Informację o systemie, powtórz procedurę ze strony 76 aż do pojawienia się okienka z rysunku 4-4. Wybierz: System Information (Informacja o Systemie) i naciśnij Submit (Dalej). Wprowadź ID użytkownika i hasło a następnie kliknij Submit (Dalej), co spowoduje wywołanie poniższego okna. Jest 7 typów zdarzeń, zawarte są one w rozwijanym menu. Wybierz odpowiedni typ, wprowadź datę i czas a następnie naciśnij przycisk Submit (Dalej). Zdarzenia odpowiadające poszukiwanym zostaną wyświetlone w kolejnym okienku. Strona 96

23 [System Information (Informacje o systemie)] Wyświetla podstawowe informacje o wybranym serwerze GV [Motion (Ruch)] Wyświetla listę zdarzeń ruchowych odpowiadających sporządzonemu zapytaniu. Kliknięcie na link kamery pozwala na wyświetlenie tych zdarzeń. [Video Lost (Utrata sygnału wideo)] Wyświetla listę zdarzeń utraty sygnału obrazu, które odpowiadają zapytaniu. [Signal On] Wyświetla liste alarmów urządzeń We/Wy [Login Info] Wyświetla historię logowania użytkowników w określonym przedziale czasowym [Login Graph] Wykres ruchu na połączonym serwerze WebCam w poszczególnych godzinach [Motion Graph] Wykres pozwalający użytkownikowi na porównywanie jak często każda kamera wykrywała ruch. Strona 97

24 Zdalne Sterowanie Funkcja Zdalnego Sterowania jest oparta na platformie Microsoft Remote Desktop. Aby móc korzystać z tej funkcji, Twój System GV musi działać na Systemie Operacyjnym Microsoft Windows XP Professional z zainstalowaną platformą Remote Desktop. Komputer klienta systemu, aby korzystać z tej funkcji może pracować na Windows XP, Windows 2000 lub Windows Server Aby korzystać ze Zdalnego Sterowania powtórz instrukcje ze strony 76 aż do uaktywnienia się okienka jak na rysunku 4-4. Wybierz Remote Control (Zdalne Sterowanie) a następnie kliknij Submit (Dalej), aby wywołać poniższe okno. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny systemu GV który chcesz sterować i naciśnij przycisk Connect (Połącz). Kiedy system Windows zapyta o nazwę użytkownika i hasło, wprowadź poprawne dane użytkownika systemu (Remote Desktop) i naciśnij OK. Strona 98

25 Sterowanie poprzez PDA G-View jest aplikacją zdalnego sterowania na urządzenia Pocket PC. Może działać na PDA używając Windows CE lub Systemu Operacyjnego Microsoft Packet PC. Instalacja G-View G-View jest dołączony do Systemu GV na płycie CD-ROM. Ten program powinien być zainstalowany na urządzeniach PDA wyposażonych w system Microsoft Packet PC. 1. Włącz swój PDA poprzez USB lub port Com do komputera wyposażonego w Microsoft Active Sync. 2. Uruchom Microsoft AciveSync i upewnij się, że PDA I PC są zsynchronizowane. 3. Włóż CD z Systemem GV do napędu i włącz program Setup.exe w katalogu głównym na płycie CD. 4. W oknie dialogowym wybierz PDA Viewer for WinCE I naciśnij Next (Dalej). 5. Naciśnij Browse (Przeglądaj) jeśli chcesz podać inny katalog docelowy, w innym wypadku naciśnij Next (Dalej) i wykonaj pozostałe instrukcje aby skończyć instalację. Połączenie G-View z Systemem GV Jak tylko G-View jest zainstalowany na Twoim PDA masz możliwość używania go do monitorowania Systemu Video GV. Upewnij się, że Twój PDA ma poprawne połączenie LAN. 1. Kliknij na ikonę PDA na G-View i uruchom aplikację. 2. Kliknij Connect (Połącz), aby wywołać ekran logowania. 3. Wprowadź adres IP systemu GV z którym chcesz się połączyć, wprowadź identyfikator użytkownika (User ID) I hasło (Password) i naciśnij OK. 4. Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, nastąpi przesyłanie danych wideo do PDA. 5. Przycisk Stop zakończy działanie programu. Funkcje i dodatki w programie G-View Strona 99

26 Podstawowe funkcje zawarte w G-View to : monitoring na żywo, kontrola PTZ, zoom i Stop Klatka. Rysunek 4-6: Widok Ekranu Rysunek 4-7: Ekran PTZ Przyciski Opis Naciśnij aby stworzyć Stop Klatkę Użyj listy rozwijanej do przełączania kamer. Przyciski do regulacji ostrości obrazu [+] i [-] dla zoom-in I zoom-out Przyciski do ustawiania kierunków kamery. Używanie G-View do odczytywania danych serwera GV Kliknij na Server Information (Informacje o serwerze) aby wywołać ekran Server Info, który zawiera następujące 4 kategorie informacji, do przełączania się między nimi używa się zakładek. Strona 100

27 [Server Info] Wyświetla podstawowe informacje o podłączonym serwerze. Są tutaj zawarte: data uaktualnienia serwera, ostatnia data recycle, które kamery są w trybie on-line, które kamery są w trybie off-line, która kamera nie ma sygnału, status podłączonych urządzeń We/Wy i status podłączonych modułów alarmowych We/Wy. [Web Info] Wyświetla informacje o podłączonym serwerze WebCam. Są tutaj zawarte informacje o: czasie uaktualnienia, czasie rozpoczęcia działania serwera, ile kanałów MPEG4, RPB i audio pracuje poprzez Internet i jaka jest aktualna wersja oprogramowania WebCam. [I/O Event] Wyświetla listę alarmów pojawiających się w wybranym serwerze GV. Informacje o alarmach są wyświetlone 3-poziomowo (tryb drzewka). Naciśnięcie przycisku Reset (Kasuj) wyczyści tę listę. [Connect Info] Wyświetla historię logowań i wylogowań. Zdalne oglądanie poprzez użycie i-mode Usługa i-mode aktualnie jest dostępna w Japonii i na Tajwanie. Włączenie funkcji i-mode w Systemie GV Z głównego ekranu Systemu GV wybierz Network (Sieć) > WebCam Server i włącz Create JPEG/GIF file(s) jak pokazano na rysunku 4-1. Twój System GV musi używać globalnego adresu IP i powinien być dostępny poprzez Internet. Połączenie z Systemem GV Po włączeniu funkcji i-mode możesz otrzymywać na żywo obrazy z Systemu GV poprzez Telefon Komórkowy i-mode. Interfejs i operacje mogą różnić się od poniższych na przykładzie w zależności od modelu. 1. Włącz w i-mode stronę z usługami dla telefonu i-mode. 2. Wybierz Input web address I wpisz adres IP Systemu GV w komórce adresowej i naciśnij OK. Strona 101

28 1 2 3 Input Web Address Login History Return Address: OK Cancel 3. Wprowadź nazwę użytkownika (user name) I hasło (password) a następnie wciśnij Submit (Dalej). User Name: Passwords: Submit Cancel Live View 1. Camera 1 2. Camera 2 3. Camera 3 4. Camera 4 5. Camera 5 6. Camera 6 7. Camera 7 4. Wybierz kamerę i naciśnij Enter. 5. Jeśli procedura zakończy się powodzeniem i-mode będzie mógł otrzymywać obrazy z Systemu GV. Strona 102

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Uwaga. Przygotowanie

Podsumowanie. Uwaga. Przygotowanie Product: Cameras, NVRs, DVRs Page: 1 of 17 Podsumowanie Hik-Connect to nowa usługa wprowadzona przez Hikvision, która łączy DDNS. i usługę powiadomień Push. Zapewnia również łatwy dostęp do urządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Zasilanie ednet.power

Zasilanie ednet.power Zasilanie ednet.power Instrukcja szybkiej instalacji 84290 84291 84292 84290 Zestaw startowy zasilania ednet.power (1 moduł główny sieci Wi-Fi + 1 inteligentna wtyczka do zastosowań w pomieszczeniach)

Bardziej szczegółowo

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Sprawdź zawartość pakietu Płyta CD z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RAS Mobile

instrukcja obsługi RAS Mobile instrukcja obsługi RAS Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione. Producent

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo