Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać i następnie odtwarzać pliki wideo, zarządzać systemem wewnątrz sieci i kontrolować kamery PTZ i urządzenia wejścia/wyjścia na ze zdalnego komputera. Zanim rozpocznie się używanie WebCam, należy upewnić się, że Twój system spełnia następujące wymagania: System Operacyjny Windows 2000, Windows XP, Server 2003 Przeglądarka internetowa IE6.0, Netscape Navigator Procesor Pentium 4, 1.5G (minimum) Pamięć 128MB RAM (minimum) 256MB RAM (zalecane) Dysk twardy 40GB (minimum) VGA NVIDIA GeForce II 32MB, 1024x768 rozdzielczość (minimum) Sieć TCP/IP Konfiguracja serwera WebCam System GV jest wyposażony w serwer web. Aby go uaktywnić i skonfigurować (WebCam Serwer) dla zdalnego połączenia należy spełnić poniższą instrukcję: 1. Na głównym ekranie systemu kliknij przycisk Sieć (Network) a następnie wybierz WebCam Server z Menu. Spowoduje to pojawienie się okienka konfiguracyjnego WebCam Setup dla sieci Internet/Intranet: Strona 75

2 Rysunek 4-1 Ustawienia WebCam 2. Są dwa sposoby, aby przesyłać obraz wideo. Jeden z nich to użycie Lokalnego Serwera Wideo (Local Video Server), a drugi poprzez transmisję plików JPEG przez FTP. Lokalny Serwer Wideo pozwala użytkownikowi na oglądanie obrazu z kamer za pomocą przeglądarki internetowej, podczas gdy transmisja przez FTP pozwala na oglądanie obrazów z kamer uporządkowanych w strukturze drzewa (hierarchicznie). 3. Wybierz Create JPEG/GIF file(s) (Utwórz pliki JPEG/GIF), jeśli chcesz umożliwić połączenia, dla G-View (aplikacji działającej w systemie Windows CE), i-mode lub JPEG Viewer (używane dla Apple Mac i Netscape Navigator, ta aplikacja będzie omówiona później w tym rozdziale). Jeśli ta opcja jest włączona, ustaw jakość JPG. Większa liczba (przesunięcie suwaka w prawo), oznacza większą jakość obrazu, ale wiąże się ze zwiększeniem rozmiaru pliku obrazu. 4. Kliknij Server Setup, aby pojawiło się okienko Ustawień Serwera: Rysunek 4-2: Ustawienia Serwera Web 5. W okienku Serwera wybierz Run GeoHTTP serwer (Uruchom serwer GeoHTTP), co otworzy porty niezbędne do zdalnego oglądania obrazu z PC. Command Port (Port Rozkazów) to port używany do łączenia się z WebCam, a Data Port (Port Danych) jest portem używanym do Strona 76

3 transmisji danych poprzez sieć. Możesz użyć ustawień domyślnych. Zakładki Video i Audio będą omówione później. 6. W opcjach WebCam Options (Opcje WebCam), wybierz Enhanced Security (Zwiększone zabezpieczenia), co spowoduje dodanie testu bezpieczeństwa i zapobiegnie automatycznej rejestracji. Opcja Allowed PTZ Camera (Kontrola Kamer PTZ) pozwala kontrolować kamery PTZ ze zdalnego PC. Aby włączyć tę opcję, zobacz sekcję Uwaga: Ustawienia kontroli kamer PTZ i sterowania. 7. Kliknij przycisk OK. aby powrócić do okna Setup WebCam for Internet/Intranet. 8. Wybierz kolor tekstu, który pojawiać się będzie na obrazie kamery w Frame Page Title Color (Kolor tytułu klatki obrazu). 9. Kliknij Execute (Wykonaj), aby zakończyć ustawienia. 10. Wróć do systemu i kliknij przycisk Sieć (Network). Wybierz WebCam Server z menu. Ten krok pozwoli otworzyć bramkę do zdalnego sterowania. Uwaga: Ustawienia kontroli kamer PTZ i zdalnego sterowania Możliwa jest kontrola kamer PTZ zdalnie z PC poprzez użycie WebCam. Zanim zaczniesz, dodaj przynajmniej jedną kamerę PTZ do systemu. Wykonaj następujące polecenia, aby ustawić interfejs zdalnego sterowania. 1. W głównym systemie, kliknij przycisk Konfiguracja (Configuration) i wybierz Camera Settings (Ustawienia Kamery). Wybierz kamerę, którą chcesz otworzyć dla zdalnego sterowania. 2. W głównym systemie, wybierz przycisk Sieć (Network) a następnie wybierz WebCam Server z menu. To spowoduje pojawienie się okienka Setup WebCam for Internet/Intranet, tak jak pokazano na rysunku Wykonaj opisane kroki w Konfiguracji serwera Webcam, opisane w poprzedniej części, a następnie kliknij PTZ Camera Mapping (Przyłączanie kamer PTZ), aż dojdziesz do 7 kroku poleceń. Spowoduje to wywołanie Camera Mapping Setup (Ustawienia przyłączenia kamer) tak jak na rysunku: (Wygląd okienka może różnić się od pokazanego na rysunku, w zależności od modelu kamery PTZ) 4. Zaznacz Allow PTZ on Web, aby umożliwić kontrolę kamery PTZ na zdalnym PC. Kliknij OK. aby Strona 77

4 zakończyć ustawienia. Te ustawienia pozwalają Ci używać interfejs zdalnego sterowania, co zostanie opisane później. Ograniczanie transmisji Kontrola transmisji może być używana do zabezpieczenia się przed przeciążeniem sieci (zwłaszcza sieci małoprzeprzepustowych, wolnych). Aby ją uruchomić, kliknij zakładkę Video oknie dialogowym Server Setup, pokazanym wcześniej na rysunku 4-2. Pojawi się wówczas okno dialogowe: Rysunek 4-3: Ograniczanie transmisji (Limiting bandwidth) Max. Channel w limitach MPEG Video ogranicza liczbę kanałów dopuszczonych do podłączenia. Wartość Max. on-line time for guest users (Maksymalny czas dlu użytkowników-gości) ogranicza dopuszczony czas dla użytkowników gości na połączenie. W RPB możesz ograniczyć liczbę kanałów, które mogą być ściągane. Ograniczenie transmisji polega tylko na ustawieniu liczby KB (kilobajtów), które mogą być przesłane siecią, co pozwala efektywnie kontrolować transmisję. Podłączanie urządzeń Audio Możesz używać WebCam do słuchania na żywo dźwięku, oraz do rozmów z serwerem. Ta opcja jest użyteczna, kiedy z miejsca zdalnego sterowania wymaga się kontaktów (rozmów) z personelem serwera w razie sytuacji awaryjnych. Zanim zaczniesz korzystać z tej opcji, upewnij się, że wszelki niezbędny sprzęt jest na miejscu: 1. Jeśli kupiłeś BNC connector GV system, sprawdź czy zewnętrzna karta Audio jest podłączona do systemu. Zobacz Rozdział 1. Jeśli posiadasz D-type connector GV system, przewody Audio powinny być dostępne wraz z przewodami D-type. Dla GV-1000 karta audio musi być kupiona osobno (zobacz Rozdział 1 podłączanie 16-kanałowej karty audio do systemu). 2. Upewnij się, czy Twoja karta dźwiękowa jest w komputerze. Podłącz głośnik do wejścia audio na Twojej karcie dźwiękowej. 3. Podłącz mikrofon do wejścia karty audio (lub przewodu). Strona 78

5 Ustawienia Audio WebCam Kliknij zakładkę Audio w Server Setup aby przejść do ustawień audio w WebCam. Włączenie Server to Client pozwoli na słuchanie dźwięku z lokalizacji serwera (server site). Max. Channel(s) (Maksymalna liczba kanałów) pozwala na ograniczanie liczby klientów PC dopuszczonych do używania funkcji audio. Lista Codec Selection (Wybór kodowania) pozwala na wybranie kodeka audio. ADPCM wymaga 4 KB i oferuje lepszą jakość dźwięku, podczas gdy G.723 wymaga tylko 0.66 KB, ale jakość dźwięku jest niższej jakości. Ustawienia serwera FTP FTP przesyła pliki JPEG i pozwala na dostęp do nagrywania plików Systemu GV. W oknie, jak na rysunku 4-1 wybierz FTP transfer JPEG file a następnie kliknij na FTP Setup, aby wywołać następujące okienko: 1. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny Serwera GV w polu Server Host Name (Nazwa serwera). Pozostaw konfigurację portu jako domyślną (21) chyba, że konieczna jest zmiana. 2. Wprowadź ważną nazwę użytkownika i hasło z dostępem do użycia tej funkcji. 3. Pole Account (Konto) jest opcjonalna, możesz pozostawić to pole niewypełnione. 4. Wybierz ścieżkę do pliku, który umożliwia dostęp do plików wideo z wybranego serwera GV. Strona 79

6 5. Wybierz Transfer Camera (Wybór kamery do przekazu) a następnie określ pliki kamery, które mają być transmitowane. 6. Wprowadź liczbę prób połączenia aż do przerwania połączenia z FTP (Max 999). W Retry Delay (Opóźnienie wznowienia) wprowadź czas pomiędzy próbami (Max 9999 seknud). Uruchamianie WebCam na komputerze-kliencie Kiedy WebCam serwer GV jest uruchomiony można oglądać obrazy używając przeglądarki internetowej. W tym rozdziale będziemy używać Microsoft Internet Explorer (IE). Aby rozpocząć połączenie, otwórz IE. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera web. Zostaniesz poproszony o wybranie spośród przedstawionych opcji trybu pracy (funkcji): Rysunek 4-4: Wybieranie funkcji WebCam MPEG4 Encoder zapewnia najbardziej kompletną funkcjonalność WebCam, pozwala na oglądanie 16 kamer z różnych serwerów. JPEG Image Viewer (Przeglądarka obrazów JPEG) dostarcza mniej możliwości ale jest wystarczająca dla użytkowników z ograniczoną przepustowością sieci, użytkowników Apple Mac i użytkowników Netscape Navigator. Remote Play Back (Zdalny Podgląd Archiwum) jest używany do ściągania plików z serwera na Twój komputer za pośrednictwem IE. Server Information (Informacja o Serwerze) wyświetla podstawowe informacje o WebCam. Remote Control (Zdalne Sterowanie) oferuje możliwość zdalnego wejścia do ustawień Systemu GV. Dla celów tego Dema, wybierz MPEG4 Encoder a następnie kliknij Submit (Dalej). Pojawi się okno opcji: Strona 80

7 Rysunek 4-5: Wybierz typ Połączenia Internetowego Wybierz typ połączenia z Internetem, jaki używasz. Użytkownicy modemu są ograniczeni do pojedynczego okna, podczas gdy użytkownicy z dostępem szerokopasmowym będą mogli wybrać 2 okna lub tryb MultiView. Dla tego Dema, wybierz Single window (Pojedyncze okno) a następnie kliknij Submit (Dalej). Twoja przeglądarka IE rozpocznie ściąganie interfejsu MPEG4. Po zakończeniu, kliknij Connect (Połącz) i wprowadź swoje ID i hasło (Password). Upewnij się, że ID ma uprawnienia do używania tej funkcji. Aby ustawić ID, zobacz Ustawienia haseł (Setting up Password). Jeśli opcja Enhanced Security (Zwiększone zabezpieczenia) została wybrana w opcjach WebCam (WebCam Options) Rysunek 4-2 zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu. W przykładzie wpisz r5dfsw a następnie kliknij OK. Jeśli zostanie ustanowione połączenie, zobaczysz strumień wideo przesyłany do przeglądarki MPEG4. Strona 81

8 Nazwa Opis 1 Stop Kliknij, aby zakończyć połączenie z serwerem GV 2 Przycisk PTZ Kliknij, aby wywołać panel kontrolny PTZ 3 Przycisk kontroli We/Wy Kliknij, aby wywołać panel kontrolny obsługi modułu We/Wy 4 Przycisk głośnika Kliknij, aby słuchać dźwięku na żywo z lokalizacji serwera 5 Pełny Ekran Kliknij, aby przełączyć na Pełny Ekran. Naciśnij [Esc] aby powrócić 6 Zapisz plik Kliknij, zby zapisać wideo na dysku twardym 7 Dopasowanie jakości Kliknij, aby dopasować jakość wideo (3 stopnie) 8 Migawka Kliknij, aby stworzyć Migawkę z wyświetlanego wideo 9 Przycisk mikrofonu Kliknij, aby rozmawiać z lokalizacją serwera Strona 82

9 10 Wybór kamery Kliknij, aby wybrać inną kamerę do wyświetlania 11 Zmień serwer Kliknij, aby stworzyć, edytować, skasować, lub przełączyć się do innego serwera 12 Połącz Kliknij, aby połączyć się z serwerem GV 13 Pozostały czas Licznik czasu, który pokazuje pozostający czas jaki możesz jeszcze pracować Zarządzanie Serwerem W tej części możesz dodawać, edytować i usuwać Serwer GV z listy serwerów. Możesz również używać tej funkcji do przełączania się między innymi serwerami GV już będącymi na liście. Kliknij Change Server (Zmień serwer) a pojawi się okno dialogowe: [Dodawanie Serwera] Kliknij New (Nowy) i wszystkie pola wyświetlą się niewypełnione. W polu Host Name, wprowadź nazwę identyfikującą wybierany Serwer GV. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny wybieranego Serwera GV. Wprowadź poprawną nawę użytkownika i hasło. Pozostaw wszystkie porty w domyślnej konfiguracji: 4550, 5550, 6550 chyba, że istnieje konieczność ich zmiany. Kliknij OK. i stworzony w ten sposób Serwer GV pojawi się w liście rozwijanej Host wraz z podaną nazwą ID. [Edycja Serwera (Editing Host Server)] Wybierz Serwer GV - który chcesz edytować- z listy rozwijanej. Wszystkie informacje o serwerze będą podane w odpowiednich polach okna. Zmień informacje w odpowiednich pozycjach (polach), a następnie kliknij OK. W ten sposób informacje zostaną zmienione. [Usunięcie Serwera (Removing Host Server)] Wybierz Serwer GV, który chcesz usunąć z listy rozwijanej, a następnie wybierz przycisk Delete (Usuń) Klatka Stop Kliknij na przycisku Klatka Stop i na ekranie pojawi się odpowiednie okno. Wybierz przycisk Print (Drukuj), aby wydrukować obraz, lub przycisk Save (Zapisz), aby zapisać obraz na dysku. Strona 83

10 Zapisywanie plików Kliknij File Save (Zapisz plik) aby zapisać plik wideo na dysku. Pliki będą zapisane w formacie *.avi i mogą być następnie odtwarzane. Kontrola PTZ Kliknij Przycisk PTZ aby wywołać panel kontrolny PTZ. Kamery PTZ pozwalają tylko jednemu użytkownikowi na kontrolę PTZ w danym momencie. Jeśli kilku użytkowników próbuje jednocześnie na kontrolę kamer PTZ, MPEG4 Encoder udzieli priorytetu dla pierwszego zalogowanego użytkownika a następnie do pozostałych, w kolejności otrzymanych rozkazów. Każdy użytkownik ma 60 sekund na kontrolę kamerą. Po wygaśnięciu tego czasu, system przekazuje kontrolę nad kamerą do oczekujących użytkowników. Licznik w prawym górnym rogu ekranu pokazuje Twój czas kontroli lub czas oczekiwania. Kontrola We/Wy (I/O Control) Kliknij przycisk Kontrola We/Wy aby wywołać panel kontroli We/Wy. Pozwala on na oglądanie statusu alarmów Systemu GV i do inicjowania czasów opóźnienia urządzeń zewnętrznych. Status alarmów jest wyświetlany w 3 poziomowym drzewie. Pierwszy to data, drugi poziom to czas, a trzeci określa ID alarmu. Naciśnięcie przycisku Reset powoduje wykasowanie listy. Strona 84

11 Aby włączyć urządzenie zewnętrzne, użyj listy rozwijanej, aby wybrać Moduł i użyj Numeru Pin do wybrania zewnętrznego Pin-a. Kliknięcie Force Output (Włącz urządzenie) zainicjuje urządzenie podłączone do wybranego zewnętrznego Pin-a. Licznik (Timer) pełni tę samą rolę, co w panelu PTZ. Każdy użytkownik ma 60 sekund na kontrolę. Naciśnięcie Stop, spowoduje zatrzymanie operacji i przekazanie przywileju (uprawnień) kontrolnych do następnego, oczekującego użytkownika. System Dwukierunkowy Audio /Dźwięku/ (Two Way Audio) Aby istniała możliwość poprawnego działania Systemu Dwukierunkowego Audio (przesyłanie i otrzymywanie dźwięku) zarówno sprzęt jak i oprogramowanie musi być poprawnie zainstalowane i skonfigurowane. Szczegóły instalacji WebCam Audio znajdują się na stronie 75 Ustawień WebCam Audio. Kliknij przycisk Głośnika, aby słuchać dźwięku z lokalizacji serwera i przycisk Mikrofonu, aby rozmawiać z tą lokalizacją. Gdy oba przyciski są włączone użytkownik ma możliwość dwukierunkowego wykorzystania systemu audio. Speaker Microphone Strona 85

12 Przeglądarka Wielekonałowa MPEG 4 Encoder Multi View jest wielokanałową przeglądarką MPEG4, która pozwala użytkownikowi na oglądanie obrazu z 4, 8 i 16 kamer jednocześnie. Przeglądanie takiej ilości obrazu wymaga przesyłania znacznej ilości danych, stąd też ta funkcja jest ograniczona do użytkowników z dostępem szerokopasmowym. Aby rozpocząć MultiView, powtórz procedurę ze strony 77 aż do pojawienia się okienka Select Internet Connection (Wybierz Połączenie Internetowe). Wybierz DSL/CABLE/T-1, wybierz Multi View, a następnie kliknij Submit (Dalej). Nowi użytkownicy (First time users) zostaną poproszeni o zainstalowanie Multi View Application, wybranie Yes (Tak) spowoduje uruchomienie kreatora instalacji. Po zakończeniu instalacji, pojawi się okienko z Login, należy wprowadzić ID użytkownika i hasło (Password), kliknąć OK i ekran Multi View pojawi się na monitorze. Strona 86

13 Rozdział 4: Oglądanie Obrazu Wideo za Pomocą WebCam Nazwa Opis Okno Monitoringu Okno Serwera PTZ & We/Wy Panel Kontrolny Status Kanału Konfiguracja MultiView Tworzenie Serwera Informacje o Kanale Informacje o Serwerze Przycisk Głośnika Przycisk Mikrofonu Zoom-in I Zoom-out Camera Polling Pełny Ekran Wyświetla obraz na żywo z kamer Wyświetla wszystkie serwery I ich kanały z kamerami Panel kontrolny dla PTZ oraz urządzeń We/Wy Strona 87 Pokazuje aktualny status wybranego kanału Szybki dostęp do Setup-a MultiView Kliknij, aby stworzyć połączenie z dodatkowym serwerem Kliknij, aby zobaczyć informacje o kanale Kliknij, aby zobaczyć informacje o serwerze Kliknij, aby słuchać dźwięk z lokalizacji serwera Kliknij, aby rozmawiać z lokalizacją serwera Kliknij, aby przybliżyć / oddalić obraz Kliknij, aby dodać lub usunąć kanał kamery Kliknij, aby przełączyć na tryb Pełnego Ekranu

14 14 Camera Polling Skaner Click to random scan selected cameras 15 Podział ekranu Wybierz podział ekranu na 4, 8 I 16 części 16 Wyjście Kliknij, aby wyjść z Systemu MultiView 17 Połącz Kliknij, aby ustanowić połączenie z Serwerem GV 18 Rozłącz Kliknij, aby rozłączyć połączenia z Serwerem GV Praca z Oknem Serwera Okno Serwera wyświetla listę dostępnych serwerów GV. Ikona serwera jest używana do identyfikacji każdego dostępnego serwera, ikona kamery jest używana do identyfikacji wszystkich dostępnych kamer w zaznaczonym serwerze. Aby połączyć się z serwerem, używa się lewego przyciska myszki, aby wybrać Okno Monitoringu, które zostaje podświetlone czerwoną ramką. Kliknięcie na ikonę kamery powoduje załadowanie obrazu wideo do wybranego Okna Monitoringu. Nowy użytkownik widzi jedynie jedną ikonę serwera, gdyż nie ma wprowadzonych żadnych dodatkowych serwerów. Opis dodawania nowych serwerów do Okna Serwera znajduje się na stronie 87 (patrz: Tworzenie Połączenia do Serwera). Kontrola kamer PTZ Wybierz kamerę z Okna Monitoringu lub Okna Serwera. Ustaw niebieski przełącznik w pozycję ON, następnie użyj przycisków kierownicy, zoom-in, zoom-out, focus-in, focus-out do sterowania kamerą PTZ. Menu rozwijane pozwala użytkownikowi do kierowania kamerą oraz na ustawienie domyślnego położenia i ustawienia kamery. Licznik czasu (Timer) w prawym, górnym rogu kamery działa tak samo jak w przeglądarce MPEG4. Strona 88

15 Sterowanie urządzeń zewnętrznych Kliknij w zakładkę z urządzeniami We/Wy (I/O), ustaw niebieski przełącznik na pozycję ON, wybierz odpowiedni moduł z listy rozwijanej. Każdy moduł umożliwia połączenie 4~16 urządzeń zewnętrznych. Kliknij na Wyjściu przycisk (x), aby zainicjować pracę urządzenia. Informacje o kanale Kiedy wybiera się kamerę z okna Serwera lub Okna Monitoringu, w oknie Informacje o kanale wyświetlane są dane o wybranej kamerze: Strona 89

16 Wykorzystanie Trybu Dźwięku Dwukierunkowego w MultiView System Dźwięku Dwukierunkowego działa na podobnej zasadzie jak opisano to dla Przeglądarki MPEG4 (zobacz strona 82) Strona 90

17 Konfiguracja Multi View Po kliknięciu przycisku Konfiguracja, pojawi się okienko dialogowe takie jak przedstawiono poniżej. Umożliwia ono dostęp do czterech funkcji konfiguracyjnych. Ekran początkowy: Funkcja pozwala na określenie początkowego ekranu Polling Time: Use this function to specify camera polling time between 1~60 seconds. Czas Odświeżania Statusu Serwera: Funkcja pozwala na ustalenie czasu odświeżania informacji w oknie z danymi o serwerze. Czas odświeżania Statusu Kamery: Funkcja pozwala na ustalenie czasu odświeżania statusu kamery Tworzenie połączenia z Serwerem Funkcja pozwala na stworzenie szybkiego połączenia z nowym serwerem. Kliknięcie na przycisk Połączenie z Serwerem powoduje pojawienie się okienka dialogowego: Strona 91

18 [Lista Serwerów (Host List)]: Kiedy serwer jest stworzony, pojawia się na Liście Serwerów po lewej stronie. Każdy serwer jest identyfikowany poprzez nadaną mu nazwę. Poprzez kliknięcie na nazwie serwera otrzymuje się dostęp do informacji o serwerze, które są wyświetlane w polu Host Detail Information (Informacje Szczegółowe o Serwerze) [Dodawanie Serwera (Adding Host Server)] Kliknięcie na przycisk New (Nowy), powoduje, że wszystkie pola na ekranie są puste. W polu Host Name (Nazwa Serwera) wprowadź nazwę identyfikującą Serwer GV. Wprowadź adres IP (address IP) lub nazwę domeny (domain name) Serwera GV. Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika oraz hasło z uprawnieniami do użycia tej funkcji. Pozostaw wszystkie porty konfiguracyjne z domyślnymi wartościami (4550, 5550, 6550 i 80) o ile nie jest konieczna ich zmiana. Następnie kliknij przycisk Save (Zapisz) i tak stworzony Serwer GV pojawi się na Liście Serwerów z dentyfikatorem. [Edycja Serwera (Editing Host Server)] Wybierz Serwer GV, który chcesz edytować z Listy Serwerów. Wszystkie informacje o wybranym serwerze zostaną wyświetlone w odpowiednich polach. Wystarczy je zmienić na żądane wartości a następnie nacisnąć przycisk Save (Zapisz). [Usunięcie Serwera (Removing Host Server)] Wybierz Serwer GV który chcesz usunąć z Listy Serwerów, następnie kliknij przycisk Delete (Skasuj). Informacja o kanale Po kliknięciu w przycisk Informacja o kanale pojawi się okienko, takie jak przedstawiono poniżej. To okienko pokazuje status kamery z wybranego serwera GV. Komunikat Camera ON oznacza, że kamera jest aktywna. Komunikat No Priviledge (Brak uprawnień) oznacza, że nie masz uprawnień do podglądu kamery. Naciśnięcie przyciska View (Podgląd) powoduje pojawienie się małego okienka z obrazem wideo z kamery. Przycisk Refresh (Odśwież) ma za zadanie uaktualnić informacje w oknie. Strona 92

19 Informacje o Serwerze Naciśniecie przycisku Informacje o Serwerze powoduje pojawienie się okna dialogowego pokazanego poniżej. Informacje o Serwerze zawiera dane podzielone w 3 kategoriach; aby przełączać się między tymi kategoriami należy klikać w zakładki. [Lista Alarmów (Alarm List)] Wyświetla informacje o zdarzeniach alarmowych w wybranym serwerze GV. Przycisk Reset (Wyczyść) ma za zadanie skasowanie tej listy. [Informacja o serwerze (Host Information)] Wyższa sekcja pokazuje informacje o załączonym serwerze GV. Niższa sekcja pokazuje numer MPEG4, RPB i kanały audio, które są aktualnie Strona 93

20 wykorzystywane. [Log List] Wyświetla historię logowań i wylogowań. Przeglądarka obrazów JPEG Przeglądarka obrazów JPEG jest platformą, która działa na urządzeniach wyposażonych w przeglądarki OS Mac, Netscape i Microsoft IE. Przeglądarka JPEG otrzymuje obrazy z Systemu GV, co oznacza, że opcja WebCam: Create JPEG Image musi być włączona (zobacz: Konfiguracja Serwera WebCam na stronie 72). Przeglądarka JPEG, jej użycie jest ograniczone do pojedynczej kamery, ale jest to idealna platforma dla użytkowników z ograniczoną przepustowością sieci. Start i Stop Przeglądarki obrazów JPEG 1. Włącz przeglądarkę internetową na swoim komputerze 2. Wprowadź adres IP Systemu GV lub nazwę domeny w polu adresowym przeglądarki i naciśnij Enter. 3. Wybierz JPEG Image Viewer (Przeglądarka obrazów JPEG) i kliknij Submit (Dalej). Strona 94

21 4. Wprowadź poprawny identyfikator użytkownika (user ID) oraz hasło i naciśnij Submit (Dalej). Jeśli logowanie się powiedzie, pojawi się okienko Przeglądarki JPEG takie jak pokazano na przykładzie. View Selection Button Scroll Button Snapshot Camera Select Button Monitoring Window Uwaga: Przed użyciem Przeglądarki JPEG opcja Enhanced Security (Zwiekszone zabezpieczenia) (Rysunek 4-2) musi być wcześniej wyłączona. Zdalny podgląd archiwum Zdalne odtwarzanie jest aplikacją sieciową, która pozwala na odtwarzanie nagranego wcześniej nagrania wideo lub audio z Systemu GV. Aby włączyć RPB, powtórz procedurę ze strony 76 aż pojawi się ekran jak na rysunku 4-4. Wybierz Remote Playback (Zdalny podgląd archiwum) i kliknij przycisk Submit (Dalej). Wprowadź poprawną nazwę użytkownika oraz hasło i naciśnij Submit (Dalej). Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, okienko z WebCam RPB pojawi się na ekranie. File Tree Event List Window Channel Select Tab Load Play Pause Download Snapshot Stop Zoom Strona 95

22 Znajdywanie i odtwarzanie nagrań System RPB pozwala na odtwarzanie nagrań wideo i audio. Pliki audio są dostępne tylko wtedy, gdy Twój komputer jest wyposażony w opcjonalną funkcję nagrywania dźwięku. 1. Naciśnij przycisk Load (Wczytaj), aby wczytać nagrane dane z Systemu GV. 2. Wybierz date (data) w drzewie plików. 3. Wszystkie nagrania wideo zachowane z wybraną data pojawią się w Oknie Listy Zdarzeń (Event List). 4. Wybierz kamerę lub kanał audio 5. Wybierz plik wideo z okna Listy Zdarzeń a następnie naciśnij przycisk Play (Odtwarzaj). Informacja o systemie Informacja o serwerze pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych i statusu logowanych Systemów GV. Te dane są odświeżane co 5 minut. Aby włączyć Informację o systemie, powtórz procedurę ze strony 76 aż do pojawienia się okienka z rysunku 4-4. Wybierz: System Information (Informacja o Systemie) i naciśnij Submit (Dalej). Wprowadź ID użytkownika i hasło a następnie kliknij Submit (Dalej), co spowoduje wywołanie poniższego okna. Jest 7 typów zdarzeń, zawarte są one w rozwijanym menu. Wybierz odpowiedni typ, wprowadź datę i czas a następnie naciśnij przycisk Submit (Dalej). Zdarzenia odpowiadające poszukiwanym zostaną wyświetlone w kolejnym okienku. Strona 96

23 [System Information (Informacje o systemie)] Wyświetla podstawowe informacje o wybranym serwerze GV [Motion (Ruch)] Wyświetla listę zdarzeń ruchowych odpowiadających sporządzonemu zapytaniu. Kliknięcie na link kamery pozwala na wyświetlenie tych zdarzeń. [Video Lost (Utrata sygnału wideo)] Wyświetla listę zdarzeń utraty sygnału obrazu, które odpowiadają zapytaniu. [Signal On] Wyświetla liste alarmów urządzeń We/Wy [Login Info] Wyświetla historię logowania użytkowników w określonym przedziale czasowym [Login Graph] Wykres ruchu na połączonym serwerze WebCam w poszczególnych godzinach [Motion Graph] Wykres pozwalający użytkownikowi na porównywanie jak często każda kamera wykrywała ruch. Strona 97

24 Zdalne Sterowanie Funkcja Zdalnego Sterowania jest oparta na platformie Microsoft Remote Desktop. Aby móc korzystać z tej funkcji, Twój System GV musi działać na Systemie Operacyjnym Microsoft Windows XP Professional z zainstalowaną platformą Remote Desktop. Komputer klienta systemu, aby korzystać z tej funkcji może pracować na Windows XP, Windows 2000 lub Windows Server Aby korzystać ze Zdalnego Sterowania powtórz instrukcje ze strony 76 aż do uaktywnienia się okienka jak na rysunku 4-4. Wybierz Remote Control (Zdalne Sterowanie) a następnie kliknij Submit (Dalej), aby wywołać poniższe okno. Wprowadź adres IP lub nazwę domeny systemu GV który chcesz sterować i naciśnij przycisk Connect (Połącz). Kiedy system Windows zapyta o nazwę użytkownika i hasło, wprowadź poprawne dane użytkownika systemu (Remote Desktop) i naciśnij OK. Strona 98

25 Sterowanie poprzez PDA G-View jest aplikacją zdalnego sterowania na urządzenia Pocket PC. Może działać na PDA używając Windows CE lub Systemu Operacyjnego Microsoft Packet PC. Instalacja G-View G-View jest dołączony do Systemu GV na płycie CD-ROM. Ten program powinien być zainstalowany na urządzeniach PDA wyposażonych w system Microsoft Packet PC. 1. Włącz swój PDA poprzez USB lub port Com do komputera wyposażonego w Microsoft Active Sync. 2. Uruchom Microsoft AciveSync i upewnij się, że PDA I PC są zsynchronizowane. 3. Włóż CD z Systemem GV do napędu i włącz program Setup.exe w katalogu głównym na płycie CD. 4. W oknie dialogowym wybierz PDA Viewer for WinCE I naciśnij Next (Dalej). 5. Naciśnij Browse (Przeglądaj) jeśli chcesz podać inny katalog docelowy, w innym wypadku naciśnij Next (Dalej) i wykonaj pozostałe instrukcje aby skończyć instalację. Połączenie G-View z Systemem GV Jak tylko G-View jest zainstalowany na Twoim PDA masz możliwość używania go do monitorowania Systemu Video GV. Upewnij się, że Twój PDA ma poprawne połączenie LAN. 1. Kliknij na ikonę PDA na G-View i uruchom aplikację. 2. Kliknij Connect (Połącz), aby wywołać ekran logowania. 3. Wprowadź adres IP systemu GV z którym chcesz się połączyć, wprowadź identyfikator użytkownika (User ID) I hasło (Password) i naciśnij OK. 4. Jeśli wszystko odbyło się poprawnie, nastąpi przesyłanie danych wideo do PDA. 5. Przycisk Stop zakończy działanie programu. Funkcje i dodatki w programie G-View Strona 99

26 Podstawowe funkcje zawarte w G-View to : monitoring na żywo, kontrola PTZ, zoom i Stop Klatka. Rysunek 4-6: Widok Ekranu Rysunek 4-7: Ekran PTZ Przyciski Opis Naciśnij aby stworzyć Stop Klatkę Użyj listy rozwijanej do przełączania kamer. Przyciski do regulacji ostrości obrazu [+] i [-] dla zoom-in I zoom-out Przyciski do ustawiania kierunków kamery. Używanie G-View do odczytywania danych serwera GV Kliknij na Server Information (Informacje o serwerze) aby wywołać ekran Server Info, który zawiera następujące 4 kategorie informacji, do przełączania się między nimi używa się zakładek. Strona 100

27 [Server Info] Wyświetla podstawowe informacje o podłączonym serwerze. Są tutaj zawarte: data uaktualnienia serwera, ostatnia data recycle, które kamery są w trybie on-line, które kamery są w trybie off-line, która kamera nie ma sygnału, status podłączonych urządzeń We/Wy i status podłączonych modułów alarmowych We/Wy. [Web Info] Wyświetla informacje o podłączonym serwerze WebCam. Są tutaj zawarte informacje o: czasie uaktualnienia, czasie rozpoczęcia działania serwera, ile kanałów MPEG4, RPB i audio pracuje poprzez Internet i jaka jest aktualna wersja oprogramowania WebCam. [I/O Event] Wyświetla listę alarmów pojawiających się w wybranym serwerze GV. Informacje o alarmach są wyświetlone 3-poziomowo (tryb drzewka). Naciśnięcie przycisku Reset (Kasuj) wyczyści tę listę. [Connect Info] Wyświetla historię logowań i wylogowań. Zdalne oglądanie poprzez użycie i-mode Usługa i-mode aktualnie jest dostępna w Japonii i na Tajwanie. Włączenie funkcji i-mode w Systemie GV Z głównego ekranu Systemu GV wybierz Network (Sieć) > WebCam Server i włącz Create JPEG/GIF file(s) jak pokazano na rysunku 4-1. Twój System GV musi używać globalnego adresu IP i powinien być dostępny poprzez Internet. Połączenie z Systemem GV Po włączeniu funkcji i-mode możesz otrzymywać na żywo obrazy z Systemu GV poprzez Telefon Komórkowy i-mode. Interfejs i operacje mogą różnić się od poniższych na przykładzie w zależności od modelu. 1. Włącz w i-mode stronę z usługami dla telefonu i-mode. 2. Wybierz Input web address I wpisz adres IP Systemu GV w komórce adresowej i naciśnij OK. Strona 101

28 1 2 3 Input Web Address Login History Return Address: OK Cancel 3. Wprowadź nazwę użytkownika (user name) I hasło (password) a następnie wciśnij Submit (Dalej). User Name: Passwords: Submit Cancel Live View 1. Camera 1 2. Camera 2 3. Camera 3 4. Camera 4 5. Camera 5 6. Camera 6 7. Camera 7 4. Wybierz kamerę i naciśnij Enter. 5. Jeśli procedura zakończy się powodzeniem i-mode będzie mógł otrzymywać obrazy z Systemu GV. Strona 102

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo