LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?"

Transkrypt

1 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? s

2

3 Jarosław Sobkowiak Prezes Zarządu HBC Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Za nami pierwsze półrocze 2014 roku. Był to niezwykle intensywny, ale i inspirująco wymagający okres. Poprawiająca się sytuacja w globalnej i przede wszystkim polskiej gospodarce, optymistyczne dane makroekonomiczne, ewidentne ożywienie wśród inwestorów oraz lepsze nastroje wśród przedsiębiorców to symptomy, wobec których nie sposób przejść obojętnie. Z drugiej strony wciąż niezwykle napięta jest sytuacja geopolityczna. Choć kryzys ukraiński nieco ucichł, pokazał nam wszystkim, jak szybko pogorszyć się może międzynarodowa atmosfera, której negatywne skutki odczuć możemy wszyscy społeczeństwo, klasa polityczna, ale przede wszystkim gospodarka. Czy w połowie 2014 roku polscy przedsiębiorcy mają się lepiej niż jeszcze pół roku temu? Niewątpliwie tak. Pomijając nasze subiektywne opinie i oceny sytuacji, wszelkie wątpliwości rozwiewa najnowszy raport The Economist poświęcony Polsce, który jednoznacznie stwierdza, że w naszym kraju od czasu Jagiellonów nie było tak dobrze. Po raz ostatni Polska była tak prosperująca, zjednoczona i wpływowa za czasów królów z dynastii Jagiellonów, w XVI w., kiedy kraj rozciągał się od Bałtyku niemal do Morza Czarnego - czytamy w raporcie. Studząc nieco entuzjazm zagranicznych komentatorów, warto podkreślić, że jest w naszym kraju jeszcze wciąż wiele do zrobienia. Szczególnie w obszarze ochrony zdrowia, której poświęcony jest jeden z artykułów kolejnego wydania HBC News, które trzymacie Państwo w rękach. Czy receptą na uzdrowienie trapionej przeróżnymi chorobami kondycji polskich szpitali, przychodni czy laboratoriów są założenia koncepcji lean management? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w magazynie. Jarosław Sobkowiak 3

4 3 Słowo wstępne 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać 8-9 Maciej Solecki: Największym wyzwaniem jest zmiana świadomości kadry zarządzającej 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? Jak podnieść efektywność w sektorze usług? Lean management lekiem dla polskiej służby zdrowia? 17 Infografika 18 Informacje prasowe 4

5 Dekalog skutecznego wdrożenia 1 Określ co oznacza Lean z punktu widzenia Twojego biznesu, nie komplikuj, ale zastanów się jaka jest wizja Twojej firmy w przyszłości, gdzie chciałbyś dojść za pół roku, rok, pięć lat. Jak sobie wyobrażasz Twoje przedsiębiorstwo (przy uwzględnieniu pryncypiów szczupłego działania, często ważną inspiracją mogą być wizytacje szkoleniowe w innych firmach, nawet innych branż. Na pewno warto także skonsultować swoją wizję z doświadczonym doradcą). 6 Osiągnij tak wiele szybkich sukcesów, jak jest to możliwe. Nawet jeżeli są niewielkie, znakomicie motywują pracowników i decydentów do kontynuowania i rozwoju programu. Koncentruj się na wymiernych efektach, nie tracąc głównego celu z oczu. 2 Postaw cele SMART dla projektu Sprecyzowane, Mierzalne, Ambitne, Realne i mające zdefiniowany Termin ich osiągnięcia cele te powinny mieć charakter wskaźników biznesowych, które są blisko powiązane z Twoją firmą, dobrze je rozumiesz i są Ci bliskie w codziennym działaniu. Powinny być szeroko stosowane także jako elementy systemu zarządzania przez cele oraz systemu motywacyjnego. 7 Zaangażuj jak największą liczbę osób w realizację programu począwszy od liderów organizacji, poprzez kierownictwo każdego szczebla, aż do szeregowych pracowników. Przekonuj i dawaj przykład. Buduj koalicję, grupę promocji Lean, wykorzystując nie tylko teoretyczne szkolenia, ale przede wszystkim dając ludziom odczuć własne korzyści z zastosowania nowych rozwiązań. 3 Oddeleguj właściwe zasoby do realizacji programu, ale przede wszystkim właściwie rozdziel, zakomunikuj i konsekwentnie egzekwuj odpowiedzialność. Dawaj właściwy przykład poważnego, systematycznego podejścia do programu. Daj jasny sygnał, że konkretne osoby w firmie osobiście odpowiadają za sukces programu, dostosuj także ich system motywacyjny. 8 Dostosuj metody działania do swojej kultury organizacyjnej, ale nie zapominaj, że Lean polega właśnie (także?) na zmianie kultury organizacyjnej. Tak więc stopniowo dostosowuj swoją organizację do nowych wyzwań poprzez konsekwentne szkolenia, dobry przykład liderów i właściwą komunikację. 4 Ściśle kontroluj wydatki związane z inwestycją w program, aby osiągnąć zaplanowaną stopę zwrotu. Trzeba pamiętać, że uruchomienie Lean warto analizować jako inwestycję z wszystkimi konsekwencjami takiego podejścia przygotowaniem budżetu, oszacowaniem korzyści, obliczeniem wskaźników rentowności przedsięwzięcia. 9 Połóż bardzo duży nacisk na przejrzystość i komunikację wszystkiego co się dzieje. Zmniejszy to obawy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników. Bez ich zaangażowania nie da się osiągać efektów. 5 Przygotuj realny harmonogram podzielony na półroczne etapy (weryfikowane każdorazowo po zakończeniu przez audyt oraz aktualizację mapy strumienia wartości). W ramach etapów zarządzaj przez szczegółowo opracowane harmonogramy tygodniowe, podzielone na obszary wdrożenia, przypisane jednoznacznie określonym lideromo dpowiedzialnym za efekty w danym obszarze. 10 Rozwijaj wiedzę poprzez porównywanie z benchmarkami nie tylko wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi, nawet jeżeli pochodzą z innych branż. W pozornie odległych przemysłach mogą leżeć inspiracje do rozwiązania Twoich największych problemów. 5

6 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać W połowie marca OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) opublikowała raport dotyczący aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce. Choć na tle wielu innych europejskich krajów Polska wypada naprawdę dobrze, to w dłuższej perspektywie bez wprowadzenia koniecznych reform nasza gospodarka nie będzie w stanie się dynamicznie rozwijać. Analitycy OECD nie pozostawiają wątpliwości reformy są niezbędne, a ich wprowadzenie jest czynnikiem decydującym o poziomie wzrostu gospodarczego w najbliższej przyszłości. Szczególny nacisk powinniśmy w pierwszej kolejności położyć na: ograniczenie dualizmu rynku pracy przez oskładkowanie wszystkich umów jednakowymi zasadami (przypominamy, że rząd tydzień temu przedstawił projekt objęcia umów-zleceń ZUS-em), zwiększenie aktywności zawodowej kobiet przez rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi; (OECD w raporcie krytycznie ocenia długie urlopy macierzyńskie i wychowawcze) obniżanie kosztów wejścia na rynek (i wyjścia z niego) nowych firm przyspieszenie prywatyzacji i znaczne zmniejszenie zaangażowania Skarbu Państwa w konkurencyjnych sektorach gospodarki zmianę zasad zamówień publicznych, tak by kryterium wyboru nie była najniższa cena wzmocnienie pozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez wprowadzenie kadencyjności prezesa bez możliwości odwołania (ten argument jest aktualny, bo zaledwie przed miesiącem premier odwołał niespodziewanie prezes UOKiK Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel) 5,3 6,8 1,6 4,3 2,2? rok 2004 rok 2007 rok 2009 rok 2011 rok 2014 rok

7 Większość z wyżej wymienionych wniosków pojawiała się już od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej, szczególnie w relacjach mediów z politykami. Niestety zwykle kończy się jedynie na ich komentowaniu, a kolejne propozycje często stają się elementem politycznych przepychanek. Sytuacji w żaden sposób nie są w stanie poprawić apele ekonomistów, którzy zgodnym chórem wołają o pilne zmiany w prawie, przede wszystkim ze względu na wyczerpujące się powoli możliwości polskiej gospodarki, którą zabija tania siła robocza oraz konkurowanie z coraz niższymi cenami. Według specjalistów coraz poważniejszym problemem staje się też spadająca wydajność pracy - zdaniem Daniela Bonieckiego z McKinsey & Company jest ona w Polsce średnio o jedną trzecią niższa niż w krajach Europy Zachodniej. Nisko wydajne przedsiębiorstwa (rolnictwo, górnictwo, energetyka) zatrudniają miliony pracowników, których wkrótce potrzebować będą sektory bardziej wydajne. Czy zatem jest coś, co mogą zrobić polskie firmy, nie czekając na i tak bardzo już spóźnione decyzje polityków? Szczególnie, że nie mogą mieć żadnej pewności, że reformy zostaną kiedykolwiek wprowadzone? Często inspiracji i porównań szuka się w sytuacji przedsiębiorstw za oceanem. Dla przykładu, w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad 70 proc. firm w dążeniu do poprawy efektywności rozpoczęło procesy reorganizacyjne oparte na koncepcji Lean Manufacturing. Są one oczywiście w różnym stadium zaawansowania, a i potencjał oraz struktura amerykańskiej gospodarki jest nieporównywalnie inna niż polskiej. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że globalna gospodarka jest systemem naczyń połączonych, a wpływ rynku i oddziaływanie globalnych przedsiębiorstw jest niezwykle silne, zmiany za oceanem raczej prędzej niż później wpłyną również na polskie przedsiębiorstwa. Jednak ze względu na wzrost kosztów pracy, obecne metody organizacji pracy należy zmieniać jak najszybciej, korzystając z dobrych wzorców tak, by utrzymać właśnie elastyczność oraz niskie koszty (przy czym określenia niskie koszty absolutnie nie należy wiązać wyłącznie z tanią siłą roboczą). Do tego jednak niezbędne są zaawansowane metody ciągłego doskonalenia bazujące na koncepcji Lean Manufacturing. Mimo, że coraz więcej funkcjonujących na polskim rynku firm sięga po tego typu rozwiązania, wzorem dla nas mogą być właśnie Stany Zjednoczone, gdzie prawie 70 procent firm jest na różnym etapie wdrażania Lean Manufacturing. Coraz większa w wielu obszarach konkurencja, wymusza zmiany w przedsiębiorstwach. Jednak w procesie reorganizacji firmy, szukaniu oszczędności i optymalizowaniu procesów nie chodzi przecież o produkowanie jak najwięcej, jak najtańszym kosztem, przy jednoczesnym zatrudnianiu najtańszych pracowników. Dziś kluczowym czynnikiem jest wysoka jakość oferowanych produktów i usług oraz elastyczność i umiejętności firmy dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia i warunków prowadzenia biznesu oraz odpowiednia optymalizacja kosztów. Część z tych celów firmy są w stanie osiągnąć same. Jednak odpowiedzialna polityka gospodarcza państwa, konkretne decyzje i konsekwentna realizacja planu poprawiania sytuacji przedsiębiorców z pewnością wiele z tych procesów by przyspieszyła. Szczególnie, że czasu na wdrażanie reform i wprowadzanie radykalnych zmian jest coraz mniej. Jarosław Sobkowiak Problemów związanych ze spadającą wydajnością pracy nie da się rozwiązać z dnia na dzień, jednak sam proces poprawy efektywności rozpocząć należy od zaraz. Kluczowe w przypadku każdego przedsiębiorstwa jest dokładne zdiagnozowanie obszarów, w których działania reorganizacyjne są niezbędne. Na chwilę obecną najistotniejszą rzeczą w przeważającej większości przypadków jest radykalna zmiana źródeł przewagi konkurencyjnej. Teraz jest to przede wszystkim tania siła robocza oraz wysoka elastyczność

8 Maciej Solecki*: Największym wyzwaniem jest zmiana świadomości kadry zarządzającej Panie Macieju, na początek pytanie dość ogólne, ale i prośba o subiektywną ocenę dlaczego lean? Przedsiębiorcy od zawsze szukali oszczędności, kierunek tych działań w przyszłości nie ulegnie zmianie. Ze względu na sytuację ekonomiczną w ostatnich kilku latach, szukanie oszczędności jest szczególnie konieczne. Niestety, wprowadzanie oszczędności w firmie najczęściej wdrażane jest odgórnie i polega na uwalnianiu tzw. rezerw prostych, co jest często związane z pogorszeniem warunków pracy pracowników. Podejście zgodne z filozofią Lean pokazuje nam, iż nie musi tak być. Ukierunkowuje nas na inne spojrzenia na problemy. Lean definiuje problemy jako zdarzenia, których jeszcze nie wszystkie pozytywne skutki przełożyliśmy na naszą korzyść. Takie pojmowanie problemu, pomaga w definiowaniu skutecznych działań zaradczych, których realizacja przekłada się na redukcję kosztów, znajdowaniu i eliminowaniu przyczyn źródłowej strat bez pogarszania warunków pracy. Występują sytuacje wręcz przeciwne, a warunki pracy i bezpieczeństwo w widoczny sposób poprawiają się. Jeśli patrzy Pan na funkcjonujące na polskim rynku przedsiębiorstwa, to czy widzi Pan zapotrzebowanie na wdrażanie tego typu rozwiązań, a jeśli tak, to czy uważa Pan, że polscy przedsiębiorcy mają odpowiedni poziom świadomości jeśli chodzi o konieczność ciągłego doskonalenia? Zapotrzebowanie na rozwiązania organizacyjne wynikające z wdrożenia filozofii LM jest bardzo mocno skorelowane ze świadomością polskich przedsiębiorców odnośnie potencjału poprawy organizacji wynikającego z wdrożenia. Na chwilę obecną przedsiębiorcy w większości mają świadomość konieczności doskonalenia organizacji, jednak rozumieją to jako redukcję kosztów, jak wspomniałem wcześniej. Najczęściej robią to poprzez uwalnianie rezerw prostych, tzn. redukcja premii, ograniczenie częstotliwości wymiany ubrań roboczych, renegocjacje umów z poddostawcami. Jednak moim zdaniem brak jest szerokiej świadomości potencjału, jaki uwalnia w organizacji wdrożenie Lean Management. Bardzo często w mojej praktyce zawodowej spotykam się z opinią w danej firmie, iż realizacja procesów przebiega w optymalny sposób i nie ma wielkich możliwości poprawy. Z czym oczywiście nie do końca się zgadzam. Jest Pan odpowiedzialny za zarządzanie projektami czy może Pan w kilku słowach opisać na czym polega Pana rola w procesie realizowanych wspólnie z klientami projektów? Projekty realizowane przez HBC są tak naprawdę projektami klienta, które to on realizuje przy naszym wsparciu. Jako Dyrektor projektu ze strony HBC odpowiadam za efekty realizowanego projektu, który na dużym poziomie ogólności, przebiega w sposób następujący: na podstawie przeprowadzonego audytu wskazanie obszaru pilotażowego do poprawy, wyznaczenie mierzalnych celów i harmonogramu prac wybranie zespołu ludzi, którzy będą pracowali nad stworzeniem nowych rozwiązań i wdrożeniem ich w życie przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z wybranych narzędzi LM wypracowanie rozwiązań zdefiniowanych problemów i trudności i wprowadzenie ich w życie. Przy małych projektach moją rolą jest realizacja i nadzór nad wszystkimi wyżej wymienionymi aktywnościami. Natomiast przy realizacji większych projektów jest to realizacja części wymienionych aktywności oraz nadzór nad pracami w pozostałych obszarach. W zakresie nadzoru odpowiadam za monitoring postępu prac i rutynowe raportowanie do klienta o postępie, zidentyfikowanych problemach, jak również koniecznych do podjęcia działaniach korygujących. Czy według Pana działające w obszarze produkcji polskie firmy mają problem z marnotrawstwem? Przyglądając się kłopotom branży górniczej i zalegającym na hałdach gigantycznym zapasom węgla chyba tak? Przecież utrzymywanie wysokich poziomów zapasów to dla przedsiębiorstwa gigantyczne koszty? Filozofia zarządzania LM mówi, iż są tylko dwa rodzaje pracy: praca, która dodaje wartość do produktu praca, która tej wartości nie dodaje Praktyka pokazuje, iż pracownicy większości polskich przedsiębiorstw dodają wartość przez 40-50% swojego czasu pracy. Nasuwa się pytanie, co robią w pozostałym czasie? Pracownicy wykonują czynności które nie dodają wartości z perspektywy klienta, a które w metodologii Lean Manufacturing nazywamy marnotrawstwem. Efektem tego jest sytuacja, iż większość zasobów firmy nie jest wykorzystywana do przynoszenia korzyści biznesowych. Co do branży górniczej i gigantycznych zapasów węgla, to zgadzam się, iż jest to bardzo duży koszt zamrożonego kapitału. Po części może też to być wynikiem małej świadomości kadry zarządzającej branżą górniczą co do przyczyn marnotrawstwa. Trzeba pamiętać o tym, iż branża górnicza jest dość hermetycznym środowiskiem. Rekrutacja na stanowiska kierownicze odbywa się głównie wewnątrz organizacji (po części wynika to z przepisów Prawa Górniczego dotyczących wymaganego stażu pracy). Brak jest menadżerów w szczególności średniego szczebla z zewnątrz, którzy przynieśliby do organizacji najlepsze praktyki, min. innymi 8

9 filozofię zarządzania opartą na LM. W polskim górnictwie istnieje olbrzymi potencjał do doskonalenia poprzez wdrożenie LM. Kanban i TQM czyli odpowiednia ilość i jakość. Czy używając pewnego skrótu myślowego, dobrze interpretuję te metody? To chyba niezwykle istotne aspekty Waszej działalności aby uświadomić, że odpowiednia jakość, ale także ilość produkowanych materiałów jest kluczowa dla funkcjonowania danej organizacji? Dokładnie - Kanban, czyli odpowiednia ilość we właściwym miejscu i czasie oraz TQM skupiające się na jakości, czyli produkcji zgodnie z wymaganiami klienta. Są to bardzo istotne elementy naszych projektów, gdyż efektywne ich wdrożenie przekłada się na minimalizację marnotrawstwa w postaci nadprodukcji, zapasów, oczekiwania (np. na informacji co produkujemy), nadmierny transport, braków i błędów. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo mocne powiązanie tych dwóch aspektów. Uruchomienie systemu Kanban w organizacji powoduje ograniczenie wielkości zapasów. Często poziom zapasów jest mocno powiązany z poziomem jakościowym procesów tzn. im więcej wyrobów jest wybrakowanych, tym większe zapasy są generowane, gdyż prawdopodobieństwo trafienia na złą sztukę jest większe. W związku z tym, aby nie spowodować zagrożenia terminowości realizacji produkcji poprzez redukcję zapasów, konieczne jest podjęcie działań redukujących ilość braków i błędów. Jeśli, opierając się na pańskim doświadczeniu, miałby Pan wybrać trzy podstawowe obszary, w których widzi Pan największy potencjał do zmian jeśli chodzi o funkcjonujące na polskim rynku przedsiębiorstwa, jakie by one były? Moim zdaniem kluczowe obszar o największym potencjale w polskich przedsiębiorstwach to obszar zarządczy, który w bardzo mocno jest powiązany ze świadomością kadry zarządzającej odnośnie filozofii zarządzania LM, a w szczególności: - roli aspektu ludzkiego w efektywności funkcjonowania organizacji - konieczności ciągłego doskonalenia - roli standardów w procesie zarządczym i ich wpływ na efektywność doskonalenia jak również możliwość uczenia się organizacji. Jakość funkcjonowania tego obszaru ma bezpośredni wpływ na każdy innych obszar funkcjonalny organizacji. Moje doświadczenie w tym zakresie powoduje, iż zgadzam się z twierdzeniem Pana Masaaki Imai, który mówi, że Sposób zarządzania i kultura organizacy na, a nie przyjęta metodologia, są zasadniczymi czynnikami poprawy produktywności przedsiębiorstw. Jeśli programy naprawcze nie działają, wymień management. Co Pańskim zdaniem jest największym wyzwaniem dla HBC w trakcie realizacji projektów wdrożeniowych? Jednym z największych wyzwań w trakcie projektu jest zmiana świadomości kadry zarządzającej, jak również pracowników produkcji bezpośredniej. W organizacjach z długoletnią historią panuje najczęściej przekonanie, że obecny stan rzeczy jest najlepszy i niechęć do zmian z różnych powodów. Bardzo często wynika to z faktu, że próbowano ten stan rzeczy zmieniać, ale się nie udało.podczas projektu staramy się dać głos pracownikom i możliwość wykorzystania przez nich swoich pomysłów. Tak, aby widzieli sens w realizacji tych prac. Staramy się nauczyć ludzi popełniania błędów, aby nie bali się dokonywania zmian, ale wyciągali wnioski i udoskonalali rozwiązania. Często konieczne jest skrócenie dystansu pomiędzy pracownikami liniowymi a top managementem. Zmniejsza to później lęk przed kontaktem i przekazywaniem swoich pomysłów kierownictwu. *Maciej Solecki - Dyrektor projektów wdrożeniowych w spółce HBC. Odpowiada za zarządzanie projektami i osiąganie celów w oparciu o metodologię Lean Manufacturing. W ostatnich latach najwięcej zadań realizował na rzecz spółek z przemysłu maszynowego oraz remontowo-produkcyjnego. W ramach realizowanych projektów odpowiedzialny za zadania wdrożeniowe dot. Ciągłego Doskonalenia w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing (KANBAN, 5S, TPM, VSM, JiT, TQM, SMED) TPM pięć metod przeciwdziałania awariom 9

10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? Lean Manufacturing to koncepcja, której głównym założeniem jest racjonalne podejście do procesów zachodzących w danej organizacji i wykorzystanie w możliwe optymalny sposób jej zasobów. Mówiąc wprost, chodzi o ograniczanie marnotrawstwa, które nie jedną firmę położyło już na łopatki. Czy wdrożenie podobnych rozwiązań możliwe byłoby w polskiej administracji publicznej, która od lat się rozrasta? Pytanie, czy Polsce potrzebnych jest tak wielu urzędników zadawane jest od lat. Spierają się o to politycy, ekonomiści i analitycy. Wyłączających tych pierwszych, wniosek jest oczywiście jeden administrację publiczną absolutnie trzeba odchudzić. I to zarówno jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych osób, jak i o procesy w niej zachodzące oraz system pracy, który w bardzo wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Z drugiej strony należy podkreślić, że administracja publiczna nie jest sektorem, w którym nie dzieje się absolutnie nic i który nie próbuje się zmieniać. Bardzo wiele urzędów standaryzuje pracę, np. poprzez wdrażanie ISO. Niestety są to często działania nie do końca efektywne, co powoduje spadek zaangażowania pracowników i dystansowanie się od wdrażanych rozwiązań. A to z kolei jest czynnikiem kluczowym dla skutecznego wprowadzania jakichkolwiek zmian w organizacjach. Czy zatem odchudzanie administracji publicznej jest w ogóle możliwe? Czy wdrażanie ISO, czy np. założeń koncepcji Lean Management nie ma żadnych szans powodzenia? Ma, i to ogromne. Jednak podobnie jak w przypadku reorganizacji firm wielu sektorów, kluczowe jest odpowiednie podejście ludzi wszystkich szczebli, w tym przede wszystkim osób podejmujących decyzje i wydających polecenia. Jak zwykle w takich przypadkach inspiracji w kontekście procesów poprawiających efektywność warto poszukać za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Już wiele lat temu Amerykanie doszli do wniosku, że wzrost efektywności nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale także w odniesieniu do systemów pracy w urzędach będzie bezpośrednio wpływał na poziom konkurencyjności. Ten trend utrzymuje się w Stanach od lat, ponieważ Amerykanie nieustannie szukają rozwiązań upraszczających np. proces prowadzenia działalności gospodarczej. Im szybciej zatem zaczniemy stosować podobne rozwiązania na szeroką skalę w Polsce, tym szybciej rosnąć będzie nasza konkurencyjność zarówno gospodarcza całego kraju, jak i jej poszczególnych sektorów oraz funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Lean Manufacturing nie jest w Polsce szerzej znany opinii publicznej, choć założenia oparte na tej koncepcji stosuje coraz więcej przedsiębiorstw. Jeśli proces ten jest prowadzony prawidłowo, z odpowiednim podejściem i zaangażowaniem pracowników oraz osób nadzorujących, jego efekty są przynajmniej zadowalające. Pytanie zatem, czy nadszedł czas, aby takie rozwiązania zacząć wdrażać w administracji publicznej? Znów przenieśmy się na chwilę za ocean, a dokładnie do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, gdzie od wielu lat rozwijane są metody efektywnego zarządzania lub do lokalnych władz stanu Minnesota, gdzie został wdrożony i jest rozwijany program Lean. Dlaczego warto czerpać inspirację z dokonań Amerykanów w tej dziedzinie? Argument jest jeden i nie podlegający dyskusji przez ostatnie trzydzieści lat produktywność sektora produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych potroiła się, co było także efektem stosowania technik opartych na koncepcji Lean Manufacturing. W obszarze usług też oczywiście zanotowano poprawę, jednak już tylko 40-procentową. Na taki stan rzeczy wpłynęły nie tylko działania w samych przedsiębiorstwach, ale także w administracji, której coraz bardziej elastyczne dostosowanie do wymagań rynku pozwala firmom rozwijać się i stawać się coraz bardziej konkurencyjnymi. Czy możemy mieć w najbliższej przyszłości do czynienia z taką sytuacją w Polsce? Nie możemy.musimy. I zrozumieć to powinni przede wszystkim rządzący naszym krajem politycy, i to niezależnie od opcji, którą aktualnie reprezentują. Racjonalne spojrzenie i szczegółowa analiza procesów, które decydują o kondycji polskich przedsiębiorstw powinna rozpocząć się właśnie od administracji publicznej, z którą każdy kto rozpoczyna działalność musi mieć do czynienia. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo obszarów, w których poprawienie efektywności działania jest niezbędne jest bardzo wiele. Cały proces musi jednak poprzedzić jasny sygnał od Państwa, które pokaże, że widzi potrzeby przedsiębiorców, rozumie rynek i wie, jak pomagać im w ciągłym doskonaleniu. Czy Lean Manufacturing jest lekarstwem na poprawienie efektywności nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale i w innych obszarach, w tym także w administracji publicznej? Dziś trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno jest jedną z koncepcji, której wdrożenie mogłoby przynieść pozytywne efekty. Jak to jednak w życiu bywa, nawet najdoskonalsze narzędzia na nic się zdadzą, jeśli osoby za nie odpowiedzialne nie będą w pełni świadome problemów i wyzwań, a także nie będą widzieć długoterminowych korzyści, jakie takie działania mogą przynieść. Sebastian Kochaniec 10

11 Jak podnieść efektywność w sektorze usług? Rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności działania jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Niezależnie od tego z jakim rodzajem filozofii szczupłego działania mamy do czynienia (Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Office, Lean Hospital, Lean Construction), staje się ona coraz bardziej powszechna i przyjmuje formę standardu działania. Jednak póki co, techniki takie jak przepływ jednej sztuki czy KAIZEN są stosowane głównie w sektorze produkcyjnym, a o wiele rzadziej w obszarze usług. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno nie dlatego, że pryncypia odchudzonego działania nie mogą być w usługach stosowane. Wręcz przeciwnie, można podać wiele przykładów skutecznego ich wykorzystania, np. w obszarze obsługi reklamacji, organizacji call centre, rozwoju oprogramowania, lepszej obsługi pacjentów, a nawet organizacji wyborów. Częściowo powodem mniejszego rozpowszechnienia technik Lean w usługach może być to, że zwykle uzyskiwane tam marże są wyższe, co powoduje że wewnętrzna poprawa efektywności działania ma niższy priorytet. Istotniejszym jednak powodem może być mniejsze przekonanie o możliwości zastosowania i uzyskania konkretnych, wymiernych efektów, przekładających się na wyniki finansowe. To natomiast wynika z braku zrozumienia i skutecznego dostosowania pryncypiów Lean do specyfiki działalności usługowej. Pryncypia Lean Zasady będące podstawą Lean działają właściwie od setek lat ale usystematyzowane podejście i biznesowe ich wykorzystanie pojawiło się wraz z rozwojem systemu Toyoty Toyota Production System. Podobne podejście takie jak (Lean) Six Sigma rozwinięte przez Motorolla i przyjęte przez GE, pomaga wdrażać rozwiązania szczupłego funkcjonowania w wielu organizacjach biznesowych i nie tylko. Do podstawowych zasad lean należy zaliczyć decentralizację zarządzania, delegowanie uprawnień, spłaszczanie struktur, odpowiedzialność osobistą, standaryzację, niezakłócony przepływ wartości, analizę wszystkich operacji przez pryzmat wartości generowanej dla klienta (wewnętrznego i zewnętrznego), a w związku z tym podział operacji na te, które dodają wartość i te, które są marnotrawstwem. W każdym z interesujących nas podejść podstawą jest rozpoznanie i zdefiniowanie siedmiu typów marnotrawstwa (jap. muda), które są podstawowym celem do eliminacji: 1. nadprodukcja produkowanie za dużo, za szybko, za wcześnie w stosunku do potrzeb. Jest to najważniejszy typ marnotrawstwa, gdyż często jest źródłem innych (muda), 2. oczekiwanie ludzie lub procesy oczekują z powodu braku materiałów, narzędzi, informacji. Teoretycznie najmniej groźny typ marnotrawstwa, gdyż jest łatwy do rozpoznania, 3. braki i błędy produkowanie dóbr lub dostarczanie usług, które nie spełniają wymagań, 4. zbyteczne przemieszczanie przemieszczanie materiałów, wyposażenia, ludzi, informacji, które nie zwiększa wartości dla klienta, 5. nadmierny ruch wykonywanie operacji, które nie są konieczne do wytworzenia produktu lub usługi, 6. zapasy nadwyżka surowców, zapasów produkcji w toku, informacji, nośników informacji, materiałów lub produktów gotowych, 7. nadmierne przetwarzanie nadgorliwość, niepotrzebne operacje, które nie są wymagane przez klienta, np. nadawanie produktowi cech lepszych niż oczekuje klient. Większość z tych pojęć została stworzona i początkowo przetestowana w przedsiębiorstwach produkcyjnych, choć wszystkie wymienione rodzaje muda występują również w przedsiębiorstwach usługowych. Dostawcy usług mogą wykorzystać tę koncepcję nie tylko do poprawy efektywności operacyjnej ale również do podniesienia jakości obsługi klienta (customer service). Właściwe zastosowanie metodologii Lean w kontekście dostarczania usług często oznacza postrzeganie klienta lub jego satysfakcji jako produktu, a w związku z tym skupienie się na poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na: przeprojektowanie sklepów, procesów, stron internetowych oraz innych punktów kontaktu z klientem w celu podniesienia efektywności funkcjonowania, zmniejszenie liczby pracowników nie w kontekście ich zwolnienia, ale zmniejszenia liczby ludzi potrzebnych do obsługi klienta czy realizacji konkretnych procesów poprzez ich uproszczenia, a zbędnych w danym obszarze pracowników przekierowanie do innych działań, także obejmujących ciągłe doskonalenie, zmniejszenie wydatków na wyposażenie, które nie jest istotne dla poprawy jakości i efektywności obsługi klienta, gruntowne przemyślenie i usprawnienie metod pracy w celu ich wystandaryzowania, określenia optymalnej sekwencji, znormowania niezbędnego czasu oraz określenie oczekiwanego efektu, umożliwienie bezpośredniej interakcji z klientem i wprowadzenie prostych metod komunikacji, optymalizację magazynowania wszelkiego typu materiałów i wprowadzenie metody just in time jako obowiązującej w zakresie zaopatrzenia w materiały, 11

12 dostarczanie usług w sposób, który zaspokaja potrzeby klientów z wyższą jakością i taniej niż konkurencja. Brzmi prosto? Ale to tylko złudzenie. Jeżeli rzeczywiście byłoby to proste, to każdy działałby w opisany wyżej sposób, a Lean nie byłby tak trudny w samodzielnym wdrożeniu i konsekwentnym rozwoju. Ważne jest jednak aby dobrze zrozumieć i zakomunikować powyższe pryncypia, gdyż umożliwia to identyfikację obszarów poprawy efektywności usług i jest pierwszym krokiem na drodze do wyszczuplonej organizacji usługowej. Przykłady narzędzi Lean stosowanych w usługach Choć większość narzędzi i metod Lean może być stosowana w obszarze usług, ich wykorzystanie a nawet terminologia nieco się różnią. Poniżej kilka przykładów: 1. Mapowanie strumienia wartości - jest świetnym narzędziem do analizy procesów usługowych, gdyż pomaga analizować przepływ materiałów i informacji niezbędnych do dostarczenia dóbr i usług do klienta końcowego. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie standardowych procedur postępowania pozwalających na ograniczanie zbędnego ruchu, czy też oczekiwania. 2. Balansowanie procesu historycznie jest domeną inżynierów produkcji. W obszarze usług balansowanie jest prostsze, gdyż dostępność i elastyczność zespołu jest kluczową cechą tego rodzaju procesu. Przykładowo kasjer w banku może spędzić 6 z 8 godzin pracy dziennie na obsłudze klientów, a pozostałe 2 godziny tracić w krótkich 1-2 minutowych przedziałach czasu. Zamiast pozwolić na stratę tego czasu poprzez zbędne czynności, można opracować listę przydatnych czynności dodatkowych możliwych do wykonania w tych krótkich okresach, co pozwoli nie tylko zmniejszyć marnotrawstwo, ale i podnieść jakość obsługi. 3. Kanban to japoński termin stosowany w celu określenia produkcji w systemie ssącym. W obszarze przedsiębiorstw usługowych często stosowany jest nieświadomie, a przez to bez właściwej wiedzy, w konsekwencji projektowany i wdrażany nieefektywnie. A narzędzie to niesie ze sobą wielką moc. Na przykład w call center określona liczba rozmów oczekujących na odebranie może być sygnałem do zwiększenia osób obsługujących. Jeśli liczba rozmów oczekujących zmniejszy się poniżej wcześniej zdefiniowanego poziomu dodatkowi pracownicy wracają do innych zadań. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w płynny sposób minimalizowane są nieefektywności wynikające z utrzymywania zapasów czy też nieefektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. A wszystko to jest sterowane przez wprowadzenie ssania z dołu strumienia wartości, tj. od klienta. 4. Właściwy layout, praca grupowa, struktura komórkowa wiele organizacji uporządkowanych jest funkcjonalnie, z osobnymi działami zakupów, obsługi klienta, projektowania, itp. W strukturze komórkowej wszystkie niezbędne dla realizacji procesu zasoby są zorganizowane w tej samej (lub bardzo bliskiej) lokalizacji. Dostosowana jest do tego struktura organizacyjna. W ten sposób tworzone są centra kompetencyjne, które są przygotowane do sprawnego wykonania wszystkich działań niezbędnych dla danego procesu w sposób pozwalających na minimalizację marnotrawstwa (oczekiwanie, zbędne przemieszczanie, zapasy, braki i błędy). Aby to jednak osiągnąć, należy analizować i organizować przedsiębiorstwo z punktu widzenia istniejących strumieni wartości. Uniwersalne zespoły zorganizowane w odpowiedni sposób mogą bardzo wyraźnie podnieść efektywność działania, gdyż mają przegląd całego procesu, a nie koncentrują się na lokalnej optymalizacji jednej tylko czynności. Przykładowo, niektóre banki opracowały i wdrożyły procesy pozwalające na obsługę i udzielanie kredytów niskiego ryzyka. Pociąga to za sobą stosowanie prostszych formularzy, uproszczonej dokumentacji i procedur, specjalnie zaprojektowanych kanałów komunikacji z klientem oraz odpowiednie przygotowanie pracowników. Wszystko po to, aby skrócić czas decyzji oraz obniżyć koszty produktu. To zaledwie kilka przykładów spośród wielu technik, które są powszechnie wykorzystywane. Zawsze pamiętać należy jednak o tym, że fundamentem Lean, niezależnie od tego czy w obszarze produkcji, usług czy administracji jest wizualne zarządzanie i 5S. Tam Lean się zaczyna, ale nie kończy. Wdrożenie Jest wiele dobrze opisanych przykładów skutecznego wdrożenia Lean w obszarach produkcji, a relatywnie mało w organizacjach usługowych i procesach administracyjnych, choć te drugie mogą konsumować nawet 80% całkowitego czasu przejścia w firmie produkcyjnej! Głównym problemem wdrożeń jest przyjęcie niewłaściwej strategii wdrożenia i koncentracja na bezmyślnym stosowaniu narzędzi, bez uwzględnienia specyfiki danego przedsiębiorstwa i zdefiniowania metody postępowania, która pozwoli skutecznie osiągnąć wymierne efekty. Najskuteczniejszą drogą jest implementacja programu Lean z silną orientacją na jasno opisane cele, istotne dla całej lub dużej części organizacji, poprzez koncentrację kluczowych wysiłków na obszarach pilotażowych ważnych z punktu widzenia generowania wyniku. Równolegle do tych działań powinny mieć miejsce działania angażujące jak najszerszą grupę ludzi w promocję Lean i stopniowy rozwój prostszych technik w całym przedsiębiorstwie (5S, KAIZEN, TQM). Projekt realizowany w obszarze pilotażowym ma za zadanie uzasadnić program dla wszystkich grup interesu: dla zarządu i właścicieli poprzez osiągnięcie wymiernych korzyści uzasadniających dalszą inwestycję w rozwiązania organizacyjne, a dla pracowników poprzez wykazanie, że pryncypia Lean pomagają bardziej efektywnie pracować i skuteczniej realizować zadane cele. Cztery podstawowe kroki zmierzające do wdrożenia Lean w usługach lub administracji obejmują: 1. Stabilizację 2. Standaryzację 3. Wizualizację 4. Doskonalenie. Choć nie jest możliwe szczegółowe ich omówienie w jednym krótkim artykule, to warto podkreślić klika czynników, które są bardzo istotne z punktu widzenia sukcesu wdrożenia, a stanowią dekalog skutecznego działania HBC: 1. Określ, co oznacza Lean z punktu widzenia twojego biznesu, nie komplikuj, ale zastanów się jaka jest wizja Twojej firmy w przyszłości (przy uwzględnieniu pryncypiów szczupłego działania). 2. Postaw cele SMART dla projektu Sprecyzowane, Mierzalne, Ambitne, Realne i mające zdefiniowany Termin ich osiągnięcia cele te powinny mieć charakter wskaźników biznesowych, które są blisko powiązane z Twoją firmą, dobrze je rozumiesz i są Ci bliskie w codziennym działaniu. Powinny być szeroko stosowane także jako elementy systemu zarządzania przez cele oraz systemu motywacyjnego. 3. Oddeleguj właściwe zasoby do realizacji programu, ale przede wszystkim właściwie rozdziel i zakomunikuj odpowiedzialność. Dawaj właściwy przykład poważnego, systematycznego podejścia do programu. Daj jasny sygnał, że konkretne osoby w firmie osobiście odpowiadają za sukces programu, dostosuj także ich system motywacyjny. 4. Ściśle kontroluj wydatki związane z inwestycją w program, aby osią- 12

13 gnąć zaplanowaną stopę zwrotu. 5. Przygotuj realny harmonogram podzielony na półroczne etapy (weryfikowane każdorazowo po zakończeniu poprzez audyt wewnętrzny oraz aktualizację mapy strumienia wartości). W ramach etapów zarządzaj przez szczegółowo opracowane harmonogramy tygodniowe, podzielone na obszary wdrożenia, przypisane jednoznacznie określonym liderom, odpowiedzialnym za efekty w danym obszarze. 6. Osiągnij tak wiele szybkich sukcesów jak jest to możliwe,.nawet jeżeli są niewielkie, znakomicie motywują pracowników i decydentów do kontynuowania i rozwoju programu. 7. Zaangażuj jak największą liczbę osób w realizację programu począwszy od liderów organizacji, poprzez kierownictwo każdego szczebla, aż do szeregowych pracowników. Przekonuj i dawaj przykład. 9. Połóż bardzo duży nacisk na przejrzystość i komunikację wszystkiego co się dzieje. Zmniejszy to obawy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności pracowników. Bez ich zaangażowania, nie da się osiągać efektów. 10. Rozwijaj wiedzę poprzez porównywanie z benchmarkami nie tylko wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi, nawet jeżeli pochodzą z innych branż. W pozornie odległych przemysłach mogą leżeć inspiracje do rozwiązania Twoich największych problemów. Jarosław Sobkowiak 8. Dostosuj metody działania do swojej kultury organizacyjnej, ale nie zapominaj, że to właśnie Lean polega na zmianie kultury organizacyjnej i zmianie podejścia. Tak więc stopniowo dostosowuj swoją organizację do nowych wyzwań poprzez konsekwentne szkolenia, dobry przykład liderów i właściwą komunikację Standaryzacja to zasada działania polegająca na wprowadzaniu, komunikowaniu i doskonaleniu standardów 13

14 Lean Management lekiem dla polskiej służby zdrowia? Rosnąca presja na dostarczanie jak najwyższej jakości usług ochrony zdrowia, w zderzeniuz wysokim kosztem procedur i technologii leczenia, wymuszają poszukiwanie oszczędności także poprzez poprawę efektywności działania. Czy lekarstwem może być droga Toyoty? Choć brzmi to nieprawdopodobnie, implementacja Lean Manufacturing (w tym przypadku zwanej Lean Healthcare) staje się w służbie zdrowia coraz bardziej popularna. Z takim przykładem mamy oczywiście do czynienia za oceanem, gdzie od przeszło dekady, począwszy od projektu przyprowadzonego w Seattle s Virginia Mason Medical Center, wdrażane są rozwiązania oparte na koncepcji lean managementu, stając się tam standardami funkcjonowania. Koncepcja Lean Manufacturing pochodzi od Toyota Production System, a więc jest ściśle związana z japońskim przemysłem samochodowym, gdzie była rozwijana od lat czterdziestych ubiegłego wieku. Na czym polega? W uproszczeniu na robieniu więcej przy wykorzystaniu mniejszych zasobów. Lean nie jest koncepcją intuicyjnie kojarzoną z ochroną zdrowia. Okazuje się jednak, że jej stosowanie także w tym obszarze pozwala osiągnąć bardzo duże, wymierne oszczędności. W każdej organizacji, w tym także tej, będącej przedstawicielem ochrony zdrowia, zachodzą procesy mające na celu kreowanie wartości dla klienta (pacjenta). Aby maksymalizować efektywność tych procesów, menedżerowie powinni analizować działania, czynności i procesy przez pryzmat wartości dla klienta oraz eliminować wszystko to, co jest zbędne, niepotrzebne, szkodliwe a więc jest marnotrawstwem, które nie daje wartości. Stan obecny Na początek warto zdać sobie sprawę, jak Polska plasuje się pośród innych państw OECD (na podstawie raportu GUS: Zdrowie i ochrona zdrowia 2012) jednocześnie pamiętając, co legło u podstaw sukcesu Toyoty (obecnie największej firmy motoryzacyjnej na świecie, która od wielu lat nie zanotowała straty rocznej). Japończycy zaczęli eksperymentować z nowymi metodami organizacji w latach czterdziestych nie dlatego, że mieli nadmiar zasobów, ale wręcz przeciwnie. Aby przetrwać po przegranej wojnie, musieli znaleźć rozwiązania pozwalające na zdobycie przewagi przy permanentnym braku zasobów Średnia liczba lekarzy w krajach OECD to 3,1, w Polsce 2,2 na 1000 ludności. Warto zauważyć, że w USA jest 2,5 lekarza na 1000 ludności, a więc także poniżej średniej z państw OECD. Polska należy do krajów o względnie długim średnim czasie pobytu pacjenta na łóżkach leczniczych. Na pewno jest to powiązane z efektywnością funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, może także świadczyć o niezwykle wysokich kosztach utrzymania go. Średnia w 34 krajach OECD to 1,9, w Polsce 1,8 na 1000 ludności. Może to wskazywać, że dysponujemy wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w porównaniu do innych krajów, gdyż pod względem całkowitej liczby lekarzy Polska jest poniżej średniej, podczas gdy jeśli chodzi o lekarzy ze specjalizacją jest na średnim poziomie analizowanej populacji. W USA występuje podobne zjawisko relatywnie niska liczba lekarzy na 1000 ludności przy wysokim poziomie specjalizacji 14

15 (odpowiednio 2,5 i 2,2 na 1000 ludności). Ta interesująca statystyka pokazuje, że nowoczesne urządzenia, którymi dysponują szpitale, takie jak np. tomografy komputerowe, nie są wykorzystywane również efektywnie jak w innych krajach. Powyższe statystyki - w zderzeniu z wydatkami ogółem na ochronę zdrowia - wydają się potwierdzać, że jednym z rozwiązań pozwalających na poprawę skuteczności działania systemu ochrony zdrowia może być droga Toyoty. Lean Management Lean to skoncentrowana na kliencie metodologia ciągłego identyfikowania możliwości poprawy, poprzez eliminację nieefektywności, w celu tworzenia wartości dla klienta. Mając to na uwadze, jako nieefektywności możemy określić następujące zjawiska: 1. nadprodukcja - np. wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do różnych dokumentów i programów, 2. oczekiwanie - na personel pomocniczy, na wolne łóżko, oczekiwanie na badanie, na dostępność usługi, sprzętu, transportu, 3. nadmierne przetwarzanie - np. duża ilość dublujących się programów komputerowych koniecznych do obsługi dokumentacji medycznej, wykonywanie większej niż jest to konieczne liczby testów diagnostycznych, powtarzanie procedur diagnostycznych, 4. zapasy - np. nieoptymalny poziom zapasów leków i innych materiałów, zbędne instrumenty w zestawach operacyjnych, zbędne wyposażenie, 5. zbyteczne przemieszczanie się - np. personel podstawowy przemieszczający się pomiędzy odległymi gabinetami, obszarami, w celu przyjęcia pacjenta, 6. nadmierny ruch - np. organizacja stanowisk pracy powodująca nieergonomiczne rozwiązania, 7. braki i błędy - np. błędy medyczne, błędne badania powodujące konieczność ponownego badania. Należy mieć świadomość, że system obarczony takimi nieefektywnościami kreuje bardzo istotne możliwości oszczędności. Dostępne dane dotyczące USA mówią, że wg różnych badań 20-30% wydatków na ochronę zdrowia jest tracona w związku z zbędnymi procedurami 15

16 cesy realizowane w szpitalach, w szczególności na: 1. Skrócenie długości pobytu pacjenta w dniach (warto podkreślić, że wg ZUS Polska ma jeden z gorszych wskaźników w tym obszarze). 2. Poprawę jakości i efektywności finansowej oferowanej opieki medycznej, co jest szczególnie istotne w świetle niskich wydatków na ochronę zdrowia w Polsce 3. Redukcję kosztów personelu pomocniczego. 4. Poprawę wykorzystania powierzchni. Na zakończenie kilka przykładów osiągniętych efektów, dzięki wdrożeniu Lean (na podstawie: M. Graban, Lean Hospitals doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu ): 1. Redukcja całkowitego czasu testów klinicznych o 60%, bez zwiększania zatrudnienia lub zakupu nowego sprzętu - szpital Alegent Health, Nebraska. leczniczymi, brakiem koordynacji, zbyt skomplikowaną administracją, oszustwami. Obserwacje wykazały, że tylko około 30% czasu pracy pielęgniarek poświęcone jest opiece nad pacjentem, a ponad 80% całkowitego czasu realizacji procedur medycznych poświęcane jest na czynności, które nie są bezpośrednio związane z ochroną zdrowia. Oczywiście dane te dotyczą innego kraju, innego systemu organizacyjnego i innego środowiska. Ale pozwalają wyobrazić sobie skalę nieefektywności i ewentualnego potencjału poprawy. Lean Healthcare jest więc metodologią, która pozwala optymalizować procesy w obszarze ochrony zdrowia dzięki uwzględnieniu następujących pryncypiów: 1. Marnotrawstwo pociąga za sobą dodatkową pracę, dodatkowe zasoby, dodatkowy czas. 2. Wystandaryzowany, stabilny, płynny proces powoduje, że marnotrawstwo staje się jasno widoczne i łatwe do usunięcia, a dzięki temu wykonywane są wyłącznie te działania, które są potrzebne. 3. Naczelną zasadą powinien być absolutny brak akceptacji dla występujących braków i błędów, gdyż powodują one istotne marnotrawstwo i stanowią zagrożenie dla naszych klientów/pacjentów. 4. Nie należy dopuszczać do przeciążenia zasobów bądź ludzi, gdyż wpływa to negatywnie na efektywność i jakość działania. Wdrożenie Lean w żadnej organizacji nie jest proste, ani krótkotrwałe. I tak też jest w jednostkach ochrony zdrowia. Warto jednak podjąć taki wysiłek organizacyjny, gdyż daje on przede wszystkim wymierne efekty. Większość danych o stosowaniu metodologii Lean w ochronie zdrowia w ostatnich latach pochodzi z USA, gdzie Lean Healthcare określana jest jako metodologia kluczowa, a wręcz standard postępowania. Według Institute for Healthcare Improvement, wśród menedżerów służby zdrowia w USA istnieje konsensus, że wprowadzanie metodologii Lean pozwala eliminować marnotrawstwo w podległych im organizacjach. Wdrożenie Lean w istotny sposób wpływa na poprawę efektywności realizowanych procesów i uzyskiwane wyniki, redukcję kosztów, wzrost satysfakcji pacjentów oraz pracowników. Badania z ostatnich lat pokazują, że wdrożenie Lean ma szeroki wpływ na pro- 2. Skrócenie o ponad 70% czasu cyklu odkażania i sterylizacji narzędzi - szpital Kingston General Hospital, Ontario. 3. Zmniejszenie o 95% śmiertelności pacjentów z powodu zakażenia krwi związanego z wkłuciem centralnym - szpital Allegheny Hospital, Pensylwania. 4. Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabiegi ortopedyczne z 14 tygodni do 31 godzin (od pierwszej wizyty do zabiegu) - szpital ThedaCare, Wisconsin. 5. Zwiększenie przychodów z zabiegów chirurgicznych o 808 tys. USD rocznie - szpital Ohio Health, Ohio. 6. Skrócenie o 29% okresu pobytu pacjentów w szpitalu i uniknięcie inwestycji w wysokości 1,25 mln USD w nowy budynek - szpital Avera McKennan, Dakota Południowa. Lean Healthcare W wielu branżach i w wielu firmach udowodniono, że Lean jest metodologią która może rozwiązać wiele problemów związanych z funkcjonowaniem systemu organizacyjnego. Takim systemem, zarówno w skali makro jak i mikro, jest ochrona zdrowia. W Polsce wydaje się, że mamy do czynienia z systemem, który dysponuje niezłymi zasobami (statystyki dotyczące liczby lekarzy czy wykorzystania tomografów), ale też jednocześnie systemem dysponującym ograniczonymi środkami i raczej nieefektywnym. W tym ostatnim przypadku wielu z nas nie musi nawet analizować statystyk - wystarczy, jeśli zacytuje własne doświadczenia. Oczywiście Lean nie będzie złotym Graalem służby zdrowia. Ona potrzebuje szerszych działań. Warto jednak, biorąc pod uwagę pozytywne przykłady, niskie nakłady inwestycyjne oraz drzemiący potencjał, pomyśleć o zastosowaniu tego jakże skutecznego rozwiązania w tej ważnej, o ile nie kluczowej dla wszystkich dziedzinie. Od czego zacząć? Od kilku projektów pilotażowych, które pozwolą najpierw przeanalizować potencjał poprawy, a następnie go osiągnąć. Jarosław Sobkowiak 16

17 Lean Manufacturing cechy rozwiązania 17

18 Informacje prasowe HBC zakończyła realizację projektu wdrożeniowego w spółce będącej jednym z liderów rynku energetycznego Współpraca, która przebiegała w okresie od sierpnia 2013 do marca 2014 roku podzielona została na dwa główne etapy, których nadrzędnym celem było poprawienie efektywności i usprawnienie zachodzących w notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółce procesów. Pierwsza faza współpracy polegała na ocenie procesów produkcyjnych pod kątem możliwości wykorzystania wybranych narzędzi Lean Manufacturing. Wnioski oraz zalecenia zostały natomiast wykorzystane w drugiej fazie współpracy, która dotyczyła wsparcia (poprzez koncepcję interim management) realizacji procesów organizacyjnych w zakresie bieżącej działalności operacyjnej w ramach działu restrukturyzacji. Interim management to wyjątkowa koncepcja, która daje nam większe możliwości bezpośredniego oddziaływania na konkretne przedsiębiorstwo, ale z drugiej strony zwiększa także zakres naszej odpowiedzialności. Gra jest jednak warta świeczki możemy o wiele skutecznie wdrażać określone rozwiązania i szybciej reagować na pojawiające się problemy - analizuje Jarosław Sobkowiak, prezes spółki HBC. W trakcie ponad półrocznej współpracy kluczowy dla oceny skuteczności projektu i dalszego rozwoju spółki był przepro- wadzony przez HBC na samym początku audyt, który stanowił dla klienta inspirujące źródło wiedzy na temat potencjału spółki oraz możliwości dalszego wzrostu efektywności zachodzących w przedsiębiorstwie procesów. Realizacja całego projektu została przez klienta oceniona jednoznacznie pozytywnie, ze szczególnym podkreśleniem terminowości, jakości oferowanej przez HBC usługi oraz dużego zaangażowania i elastyczności zespołu Spółka HBC zakończyła audyt w firmie Protea W pierwszej połowie lutego firma HBC przeprowadziła audyt w spółce Protea firmie specjalizującej się w budowie ciężkich maszyn roboczych, produkującą głównie dźwigi, wciągarki i suwnice dla przemysłu offshorowego, morskiego oraz lądowego. Głównym celem procesu było zbadanie stanu obecnego firmy, wskazanie słabych stron oraz określenie obszarów, w których powinny zostać wdrożone zmiany. Podstawą przeprowadzonych prac były założenia koncepcji Lean Manufacturing, które odpowiednio zastosowane i odniesione do wyników przeprowadzonego audytu pozwolą podnieść jakość wykonywanej pracy, zwiększyć efektywność oraz zwrócić uwagę na możliwości i potencjał tkwiący w spółce. Lean Manufacturing to proces składający się z wielu elementów. Jednym z nich jest analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa w danej chwili oraz zdefiniowanie zarówno obszarów, które muszą ulec zmianie, jak i określenie zasobów i możliwości do tej pory niewykorzystywanych. Dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji współpracy ze spółką Protea - analizuje prezes HBC, Jarosław Sobkowiak. Lean Manufacturing nie polega na tworzeniu czegoś z niczego. Jest niczym innym, jak kompleksowym spojrzeniem na zasoby, potencjał i możliwości konkretnego przedsiębiorstwa oraz wskazaniu drogi, która pozwoli wykorzystać te atuty w optymalnym stopniu - dodaje. Ostatnim etapem współpracy HBC ze spółką Protea było przedstawienie szczegółowego raportu, który pozwolił na zdefiniowanie kierunków organizacyjnych, pozwalających na poprawę efektywności całego zakładu. 18

19

20

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

KROKACH. Agnieszka Grostal

KROKACH. Agnieszka Grostal STRATEGIA W SPRZEDAŻY KROKACH Agnieszka Grostal Wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest sprzedaż. Pozwala określić, jak szybko firma może się rozwijać, jak radzi sobie na rynku oraz na tle konkurencji.

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW TWÓJ PARTNER W DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ 1 LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW INSPIRACJE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Z DN. 29.11.2017 2 NASZA ORGANIZACJA JEST LEAN CO TO OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego

Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny w zarządzaniu właścicielskim Rola nowoczesnego biura rachunkowego w dobie dynamicznego i zmiennego otoczenia gospodarczego Zespół Booq Żaneta Sroka dr hab.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o.

Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. Szpital CUM DIALIZA sp. z o.o. ul.kilińskiego 7/4,6, 78-400 Szczecinek, www.dializa.eu, www.leanhospitals.pl

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu

Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Wprowadzenie do nauki o organizacji i zarządzaniu Jak Japończycy uzyskali przewagę konkurencyjną i co z tego wynika dla systemów opieki zdrowotnej Warszawa, 2 grudnia 2015 r. Luka między potrzebami systemu

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Wprowadzanie zmian w firmach produkcyjnych i podejmowanie dobrych decyzji w nieprzewidywalnych czasach Iwona Sorbian Praca: Interim &

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo