Oznaczenia normalizacyjne literowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia normalizacyjne literowe"

Transkrypt

1 Oznaczenia normalizacyjne literowe /A zmiana do normy publikowana oddzielnie +A2 norma z włączoną do treści zmianą nr 2 +A# /AC +AC /Ak /Ad /Ap /Az ABNT AECMA AENOR AFNOR AIDMO AMN ANEC ANSI APEC ARSO ASEAN ASTM BN BS BSI (c) norma z włączonymi do treści kilkoma zmianami poprawka do normy publikowana oddzielnie norma z włączoną do treści poprawką arkusz krajowy do PN-EN, PN-ISO (IEC) dodatek do normy publikowany oddzielnie poprawka krajowa do PN publikowana oddzielnie zmiana krajowa do PN publikowana oddzielnie Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brazylia) European Association of Aerospace Industries / Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego Asociación Espańola de Normalización y Certificación (Hiszpania) Association Française de Normalisation (Francja) Arab Industrial Development and Mining Organization /Arabska Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego i Górnictwa Asociación Mercosur de Normalización / Stowarzyszenie Normalizacyjne przy MER- COSUR European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation / Europejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji Przedstawicielstwa Konsumentów w Normalizacji American National Standard (USA) Asia-Pacific Economic Cooperation / Współpraca Gospodarcza Obszaru Azji i Pacyfiku African Regional Organization for Standardization / Afrykańska Regionalna Organizacja Normalizacyjna Association of Southeast Asian Nations / Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo- -Wschodniej American Society for Testing and Materials (USA) norma branżowa (Polska) British Standard (Wielka Brytania) British Standards Institution (Wielka Brytania) norma uznana jako właściwa do stosowania w certyfikacji zgodności 105

2 CANENA Consejo de Armonizacion de Normas Electrotecnicas de las Naciones de las Americas / Rada ds. Harmonizacji Norm Elektrotechnicznych Krajów Ameryk CE CECIMO CEFIC CEFTA Communaute Europeenne / Wspólnota Europejska European Committee for Cooperation of the Machine Tool Industries / Europejski Komitet ds. Współpracy Przemysłu Maszynowego European Chemical Industry Council / Europejska Rada Przemysłu Chemicznego Central European Free Trade Agreement / Środkowo-Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu CEPT CIE CISPR COPANT CSN CSNI DIN DS (E) EASC EC ECISS ECMA EDIFACT EEA EEC EFTA ELOT EN European Conference of Postal and Telecommunications Administrations / Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji Commission Internationale de L Eclairage / Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa International Special Committee on Radio Interference / Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radioelektrycznych Comision Panamericana des Normas Tecnicas / Panamerykańska Komisja ds. Norm Technicznych Ceska Norma (Czechy) Czech Standards Institute (Czechy) Deutsches Institut für Normung e.v. (Niemcy) Dansk Standard (Dania) umieszczone po numerach referencyjnych Polskich Norm, oznacza normę w języku oryginału wprowadzoną metodą okładkową EuroAsian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification / Euro-Azjatycka Międzypaństwowa Rada ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji European Commission / Komisja Europejska European Committee for Iron and Steel Standardization / Europejski Komitet ds. Normalizacji Żelaza i Stali European Computer Manufacturers Association / Europejske Stowarzyszenie Producentów Komputerów Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport / Elektroniczna Wymiana Danych w Administracji, Gospodarce i Transporcie European Economic Area / Europejski Obszar Gospodarczy European Economic Community / Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) European Free Trade Association / Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Hellenic Organization for Standardization (Grecja) European Standard (norma europejska opracowana przez CEN, CENELEC lub ETSI) 106

3 ENV EOTC EQV ETS ETSI EN EU EUCOMED EWOS FAO FAO/WHO FIEC GOST GOST R HD IAF IBN/BIN IDT IEC IFAN ILAC ILO INTN IPQ IRAM ISO prenorma europejska European Organisation for Conformity Assessment / Europejska Organizacja ds. Oceny Zgodności norma ujednolicona, oznacza całkowitą zgodność treści merytorycznej z wprowadzoną normą i niepełną zgodność w sposobie prezentacji European Telecommunication Standard (norma europejska opracowana przez ETSI przed zmianą procedury w 1996 r.) norma europejska opracowana przez ETSI norma europejska opracowana przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali European Medical Technology Industry Association / Europejske Stowarzyszenie Przemysłu Techniki Medycznej European Workshop for Open Systems / Europejska Pracownia Systemów Otwartych Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organizacja (ONZ) ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO/WHO Codex Alimentarius Commission / Komisja FAO/WHO ds. Kodeksu Żywnościowego European Construction Industry Federation / Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego Mezhgosudarstvennyj Standard (WNP) Gosudarstvennyj Standard Rossijskoj Federacji (Rosja) dokument harmonizacyjny CEN lub CENELEC International Accreditation Forum / Międzynarodowe Forum ds. Akredytacji Institut Belge de Normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie (Belgia) norma identyczna, oznacza całkowitą zgodność treści merytorycznej i całkowitą zgodność w sposobie prezentacji z wprowadzoną normą International Electrotechnical Commission (norma międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) International Federation of Standards Users / Międzynarodowa Federacja Użytkowników Norm International Laboratory Accreditation Cooperation / Międzynarodowa Współpraca w zakresie Akredytacji Laboratoriów International Labour Organization / Międzynarodowa Organizacja Pracy Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (Paragwaj) Instituto Portuguęs da Qualidade (Portugalia) Instituto Argentino de Normalización (Argentyna) International Organization for Standarization (norma międzynarodowa opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) 107

4 ISO/IEC ISO/TR IST ITU JIS MERCOSUR MOD MSA NAFTA NEN NF NORMAPME NP NSAI NSF (o) OECD OIML ON ONORM PASC PN PN-EN PN-IEC PN-ISO PrPN PrPN-prEN rev norma opracowana wspólnie przez ISO i IEC raport techniczny ISO Icelandic Standards (Islandia) International Telecommunication Union / Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna Japanese Industrial Standard ( Japonia) Mercado Comun del Sur / Stowarzyszenie Wolnego Handlu Krajów Ameryki Południowej norma modyfikowana, oznacza brak całkowitej zgodności treści merytorycznej i/lub sposobu prezentacji z wprowadzoną normą Malta Standards Authority (Malta) North American Free Trade Agreement / Północno-Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu Nederlands Normalisatie-instituut (Niderlandy) Norme Francaise (Francja) European Office of Crafts, Trades and Small and Medium-sized Enterprises for Standardization / Europejskie Biuro Normalizacyjne Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dyrektywa nowego podejścia National Standards Authority of Ireland (Irlandia) Norges Standardiseringsforbund (Norwegia) norma wprowadzona do obowiązkowego stosowania Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organisation Internationale de Métrologie Légale / Międzynarodowa Organizacja ds. Metrologii Prawnej Österreichisches Normungsinstitut (Austria) Osterreichische Norm (Austria) Pacific Area Standards Congress / Kongres Normalizacyjny Obszaru Pacyfiku Polska Norma (Polska) polskie wdrożenie EN polskie wdrożenie IEC polskie wdrożenie ISO projekt Polskiej Normy projekt normy europejskiej nowelizacja 108

5 SEE SFS SIS SNV SS STN STSEV TBT TGL TR TUTB (U) UN/ECE UNI UNIDO UNIT VDE VDI WE/WB WHO WTO Service de l Energie de l Etat (Luxemburg) Suomen Standardisoimisliitto r.y. (Finlandia) Swedish Standards Institute (Szwecja) Schweizerische Normen-Vereinigung (Szwajcaria) Svensk Standard (Szwecja) Slovenska Technicka Norma (Słowacja) RWPG Technical Barriers to Trade (agreement) / Porozumienie w sprawie Barier Technicznych w Handlu Technische Normen, Gutevorschriften und Lieferbedingungen (byłe NRD) raport techniczny European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety / Europejskie Biuro Techniczne Związków Zawodowych ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa umieszczone po numerach referencyjnych Polskich Norm, oznacza normę europejską w języku oryginału wprowadzoną metodą uznania. Metoda polega na tym, że uznanie zostaje ogłoszone w Normalizacji. Następuje wycofanie sprzecznych PN. Wprowadzanie zmian i poprawek następuje tą samą metodą, a norma może być wprowadzona drugi raz metodą tłumaczenia. dokument Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Ente Nazionale Italiano di Unificazione (Włochy) United Nations Industrial Development Organization / Organizacja ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Urugwaj) Verband Deutscher Elektrotechniker (Niemcy) Verein Deutscher Ingenieure (Niemcy) Western European EDIFACT Board / Zachodnioeuropejska Rada EDIFACT World Health Organization / Międzynarodowa Organizacja Zdrowia World Trade Organization / Międzynarodowa Organizacja Handlu źródło: Inf. PKN 109

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK - RURY STALOWE

PORADNIK - RURY STALOWE PORADNIK - RURY STALOWE 8. wydanie poprawione 2012 Szanowni kontrahenci, Ten poradnik techniczny opracowaliśmy w celu polepszenia dalszego rozwoju naszych obustronnych dobrych stosunków handlowych. Poradnik

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB

Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB PROJEKT DO ANKIETY POLSKA NORMA P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 33.170 PN-ETSI EN 301 775 V1.2.1 Wprowadza ETSI EN 301 775 V1.2.1:2003, IDT Zstpuje PN-ETSI EN 301 775 V1.2.1:2005

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne

dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne dr Adam Salomon STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH wykład 04 dla 1 roku MSTiL stacjonarne SiZwMSTiL (stacjonarne) Podstawowe podręczniki do wszystkich wykładów

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 113 Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Bydgoszcz POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRODUKTACH PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Lobbing w Unii Europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej A 368789 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Lobbing w Unii Europejskiej Urszula Kurczewska Małgorzata Molęda-Zdziech Warszawa 2002 SPIS TREŚCI Wstf p (M Clamen) 9 Wprowadzenie. Dlaczego lobbing? (U. Kurczewska,

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej Kwiecień 2009r. SPIS TREŚCI 1) Wstęp... 1 2) Definicja dialogu społecznego... 3 3) Dialog

Bardziej szczegółowo

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI)

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Katarzyna Żukrowska STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Stan umów między poszczególnymi rynkami narodowymi czy grupami państw bardziej lub mniej

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju Jacek Kapuściński Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Andrzej Rodzoch Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód HYDROEKO Wykonano

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO POLSKA UCZELNIA ŚWIATOWA LIGA Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO czym jest dla nas umiędzynarodowienie? AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego,

Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, Lista kontrolna działań szpitala w ramach reagowania kryzysowego Narzędzie dla administracji szpitali i dyrekcji pogotowia ratunkowego, uwzględniające wszystkie rodzaje zagrożeń Przy wsparciu Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXVII) 2010 Bogusława Skulska * PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN UWAGI WSTĘPNE Z obserwacji współczesnego świata wynika, iż znaleźliśmy się

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie Rys historyczny Typy kart Podsumowanie PROGRAMOWANIE KART ELEKTRONICZNYCH WYKŁAD 1

Plan. Wprowadzenie Rys historyczny Typy kart Podsumowanie PROGRAMOWANIE KART ELEKTRONICZNYCH WYKŁAD 1 dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 2011 Plan Wprowadzenie Rys historyczny Typy kart Podsumowanie dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 2011 2

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM Czy wiesz co oznaczają skróty takie jak AQAP lub ISO / TS 16949? Przeczytaj poniŝszy artykuł wyjaśniający czego jaka norma / standard dotyczy. ISO 9000 O popularności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie

Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie Tworzywa sztuczne Fakty 2014 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie 1 Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i

Bardziej szczegółowo