WYKAZ ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W SEKTOROWYM DIALOGU SPOŁECZNYM NA SZCZEBLU UE Z UDZIAŁEM POLSKICH PARTNERÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W SEKTOROWYM DIALOGU SPOŁECZNYM NA SZCZEBLU UE Z UDZIAŁEM POLSKICH PARTNERÓW"

Transkrypt

1 WYKAZ ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W SEKTOROWYM DIALOGU SPOŁECZNYM NA SZCZEBLU UE Z UDZIAŁEM POLSKICH PARTNERÓW European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu SpoŜywczego, Rolnictwa oraz Turystyki Sektory : rolnictwo, hotelarstwo i turystyka Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Philip Morris S.A. (Tytoń) ( ) Sekretariat Przemysłu SpoŜywczego NSSZ Solidarność Sekretariat Rolnictwa NSSZ Solidarność Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa (ZZPR) ( Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union (COPA) Komitet Rolniczych Związków Zawodowych Unii Europejskiej Sektor: rolnictwo Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (KZRK i OR) (http://www.kolkarolnicze.pl) Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona (http://www.samoobrona.org.pl) NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union (COGECA) Konfederacja Rolniczych Kooperantów unii Europejskiej Sektor: rolnictwo Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ( KZRK i OR) The European Banking Federation (FBE) Stowarzyszenie Banków Europejskich Sektor: finanse Związek Banków Polskich (ZBP) (http://www.zbp.pl) Association of European Airlines (AEA) Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych Sektor: lotnictwa cywilnego Polskie Linie Lotnicze LOT (http://www.lot.com) European Regions Airline Association (ERA) Stowarzyszenie Linii Lotniczych regionów Europejskich Sektor: lotnictwa cywilnego

2 Eurol. OT S.A. (http://www.eurolot.com.pl/ Community of European Railways (CER) Wspólnota Kolei Europejskich Sektor: koleje Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP) (http://www.pkp.pl) Eurocmmerce Sektor: handel Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług (http://www.handel.org.pl) Polska Organizacja Handlu I Dystrybucji (POH i D ) (http://www.pohid.pl) European Construction Industry Federation (FIEC) Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego Sektor: budownictwa Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa (KZPB) (http://www.kzpb.pl ) Konfederacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD (http://tree.plbox.pl/u/unibud) International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW) Międzynarodowa Federacja Budownictwa i Pracowników Przemysłu Drzewnego Sektor: budownictwo, przemysł drzewny, produkcja mebli Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ Solidarność Związek Leśników Polskich W Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl) Związek Zawodowy Budownictwa (http://www.zzbudowlani.pl) European Federation of Public Service Unions (EPSU) Europejska Federacja Związków Zawodowych SłuŜb Publicznych Sektor: słuŝby publiczne Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Sekretariat SłuŜb Publicznych NSZZ Solidarność : European Mine, Chemical and Energy Workers Federation (EMCEF) Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Wydobywczego Chemicznego i Energetycznego Sektor: energetyka, wydobycie, chemia

3 - 3 - Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (http://www.fzzgnig.org) Związek Zawodowy Górników (http://www.zzg.org.pl) Federacja związków zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego I Chemicznego EURELECTRIC Unia Przemysłu Energetycznego Sektor: energetyka Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) ( HOTREC Sektor: turystyka Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH) (http://www.pzh.org.pl) UNI - Europa Sektor: handel, energetyka, finanse, media, ubezpieczenia, telekomunikacja, turystyka (...) ( największa międzynarodowa organizacja związków zawodowych róŝnych branŝ) Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Sekretariat Kultury i Środków Przekazu NSZZ Solidarność ( lista moŝe wymagać uzupełnienia brak spisu związków członkowskich na stronie organizacji) European Assurance Committee (CEA) Europejski Komitet Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) ( International Association of Insurance and Reinsurance Intermediaries (BIPAR) Międzynarodowa Federacja Pośredników Ubezpieczonych Stowarzyszenie Polskich Brokerów; Polska Izba Brokerów (http://www.polbrokers.pl) Association of European Cooperative and Mutual Insurers (ACME) Stowarzyszenie Europejskich Ubezpieczycieli Spółdzielczych

4 - 4 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ( TUW SKOK (http://www.skok.pl) European Association for Coal and Lignite (EURACOAL,d.CECSO) Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Sektor: wydobycie Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego (PPWB) (http://www.ppwb.org.pl) Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego Federation of European Furniture Manufacturers (UEA) Europejska Federacja Meblarska Sektor: produkcji mebli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (http://www.oigpm.org.pl) European League of Employers Associations in the Performing Arts (PEARLE) Europejska Liga Organizacji Producentów Sztuki Scenicznej Sektor: kultura Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów (http://www.sdt.pl) ( członek obserwator) European Savings Bank Group (ESBG) Europejska Grupa Banków Oszczędnościowych Sektor: finanse ( Do uzupełnienia strona organizacji w trakcie aktualizacji ) European Transport Workers Federation ( ETF ) Europejska Federacja Pracowników Transportu Sektory: lotnictwo cywilne, Ŝegluga śródlądowa i morska, rybołówstwo, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych Krajowa Sekcja Morska NSZZ Solidarność Krajowa Sekcja Pracowników Portowych NSZZ Solidarność Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy (http://www.psu-pl.org) Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków (http://www.fedmaryb.org.pl) Związek zawodowy Kapitanów i Oficerów (http://www.zzkptiof.nw.pl) Związek zawodowy Kierowców Pekaes Transport S.A. Airports Council International (ACI) Światowa Rada Portów Lotniczych Sektor: lotnictwo cywilne

5 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina (http://www.polish-airports.com Port Lotniczy Wrocław S.A. (http://www.airport.wroclaw.pl) Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. (http://www.lotnisko-balice.pl) European Cockpit Association (ECA) Sektor: lotnictwo cywilne Stowarzyszenie Polskich Pilotów Komunikacyjnych POLALPA PostEurop Sektor: usługi pocztowe Poczta Polska (http://www.poczta-polska.pl) Organisation Mondiale de la Coiffure (OMC) Światowa Organizacja Fryzjerów Sektor: usługi fryzjerskie Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) (http://www.zrp.pl) Confederation of European Security Services (CoESS) Konfederacja Europejska Firm Ochrony Sektor: ochrona Polski Związek Firm Ochrony (PZFO) ( The European Apparel and Textile Organisation ( EURATEX ) Europejska Organizacja producentów odzieŝy i Tekstyliów Sektor: tekstylia Polska Izba OdzieŜowo Tekstylna (http://www.textiles.pl) International Road Transport Union (IRU) Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego Sektor: transport Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ( ZMPD) ( European Telecommunication Network Operators Association ( ETNO) Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych Sektor: telekomunikacja Telekomunikacja Polska (http://www.tp.pl) Netia S.A. (http://www.netia.pl) Opracował: Piotr Czubkowski, Biuro Instytucji Dialogu Społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

050000 Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu)

050000 Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu) Kod NACE Excluded activities Branże wykluczone 011500 Growing of tobacco Uprawa tytoniu 050000 Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu) 051000 Mining of hard coal Wydobycie

Bardziej szczegółowo

Lobbing w Unii Europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej A 368789 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Lobbing w Unii Europejskiej Urszula Kurczewska Małgorzata Molęda-Zdziech Warszawa 2002 SPIS TREŚCI Wstf p (M Clamen) 9 Wprowadzenie. Dlaczego lobbing? (U. Kurczewska,

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia normalizacyjne literowe

Oznaczenia normalizacyjne literowe Oznaczenia normalizacyjne literowe /A zmiana do normy publikowana oddzielnie +A2 norma z włączoną do treści zmianą nr 2 +A# /AC +AC /Ak /Ad /Ap /Az ABNT AECMA AENOR AFNOR AIDMO AMN ANEC ANSI APEC ARSO

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2014 + Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r.

Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2014 + Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r. Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2014 + Krajowa Izba Gospodarcza dr Wojciech Januszko 15 grudnia 2014 r. 2 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 2 Izba gospodarcza jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Dolny Śląsk Lower Silesia

Dolny Śląsk Lower Silesia Świat World Dolny Śląsk Lower Silesia Podział administracyjny Polski i Dolnego Śląska Podział administracyjny Polski i Dolnego Śląska Podział administracyjny Polski i Dolnego Śląska Podział administracyjny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH Aspekty prawne pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Autorzy: Maciej

Bardziej szczegółowo

2008-12-17. Krajowy Rejestr Długów narzędziem wspomagającym ocenę ryzyka kredytowego. Czy oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym? Szanowny Panie!

2008-12-17. Krajowy Rejestr Długów narzędziem wspomagającym ocenę ryzyka kredytowego. Czy oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym? Szanowny Panie! Krajowy Rejestr Długów narzędziem wspomagającym ocenę ryzyka kredytowego Karolina Paterewicz Specjalista ds. Klienta Strategicznego Szanowny Panie! Pragnę Pana poinformować, iŝ raz na miesiąc gdy otrzymuję

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 39 / 2010

Raport bieżący nr 39 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-07-02 Skrócona nazwa emitenta HAWE Temat Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010) Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte 21 kwietnia 2015 r. 21 kwietnia 2015 r. 13.30-15.00 sala konferencyjna 1 sala konferencyjna 1 Finanse, oszczędności, kapitał Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa (22) 695-29-00 fax: 695-22-38

Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa (22) 695-29-00 fax: 695-22-38 Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa (22) 695-29-00 fax: 695-22-38 Projekt graficzny okładki: Marcin Bogusławski Wydawca: Kancelaria Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AGENCJI SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AGENCJI SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AGENCJI SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa 2004 1 Opracowała: Grażyna Buczyńska Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA 2009 10:00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska Lp. Temat Ścieżka Osoby Godzin Godzina Data a pocz. końc. Sala Partner (firma) 1 Perspektywy nowego ładu - Sesje Plenarne Juliusz Braun - Prezes Zarządu, TVP S.A., Valdis Dombrovskis - Premier, Rząd Republiki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM Doświadczenia z Serbii Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Rady Inwestorów Zagranicznych mają pozytywne doświadczenia z prowadzenia działalności na rynku serbskim. Położenie

Bardziej szczegółowo