DZIENNIK GAZETA PRAWNA,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK GAZETA PRAWNA,"

Transkrypt

1 25-27/09/2010 PRZEGLĄD PRASY DZIENNIK GAZETA PRAWNA, 27/09/2010 r., s.b11 Rzecznik patentowy poinformuje o przestępstwie finansowym, Iwona Aleksandrzak Ustalenie precyzyjnych zasad odstąpienia od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez rzeczników patentowych oraz umożliwienie ubiegania się o zwolnienie z opłat za aplikację to główne cele nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowy, którą w piątek przyjął Sejm. Więcej PULS BIZNESU, 27/09/2010 r., s.v Toruńskie młyny dla nauki i biznesu Toruń idzie w ślady stolicy i inwestuje w nowoczesne centrum nauki. Dowartościowuje też lokalne firmy. Miasto ma pomysł na zagospodarowanie Młynów Toruńskich kompleksu budynków z przełomu XIX i XX wieku. RZECZPOSPOLITA, Rybki & firmy, 27/09/2010 r., s.b6 Trzeba przekonać świat, że Polska to kraj przyjazny gościom, atrakcyjny i nowoczesny, Agnieszka Łakoma Rozmowa z byłym prezydentem RP, Aleksandrem Kwaśniewskim. RZECZPOSPOLITA, Rybki & firmy, 27/09/2010 r., s.b7 Unia ostrzej z piratami, Magdalena Lemańska Olbrzymi wzrost nielegalnego dzielenia się plikami jest coraz większym problemem dla europejskiej gospodarki. Chodzi o rynek prac, i o wpływ całej branży stwierdzili w minionym tygodniu członkowie Parlamentu Europejskiego, nie zgadzając się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, według której obowiązujące przepisy antypirackie są wystarczająco skuteczne. PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Portal Innowacji Fundusze strukturalne sposobem na innowacje Zdecydowana większość ekspertów zajmujących się innowacjami chce, aby fundusze strukturalne UE były wykorzystane do wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek. W Komisji Europejskiej panuje również przekonanie o konieczności zmniejszenia ilości procedur biurokratycznych oraz zwiększenia środków na fundusze kapitału podwyższonego ryzyka. 14 września w Brukseli przedstawiono główne wnioski z General Electric (GE) "Barometr Innowacyjności", niezależnego sondażu opinii 240 liderów na temat polityki UE w zakresie innowacji prowadzone przez StrategyOne. Badanie to wyprzedziło ogłoszenie unijnej strategii innowacji, którą poznamy w październiku. W kontekście kryzysu gospodarczego i związaną z tym utratą milionów miejsc pracy, w strategii UE Europa 2020 wskazuje się na pierwszym miejscu na silny, zrównoważony rozwój oraz konkurencyjną, europejską, zieloną gospodarkę. Innowacja będzie najważniejszym, kluczowym aspektem nadchodzących lat. 90% respondentów jest

2 przekonanych, że innowacja będzie głównym bodźcem do tworzenia bardziej konkurencyjnej i ekologicznej gospodarki i 86%, że będzie ona najlepszym sposobem na tworzenie miejsc pracy w UE.91% respondentów - wśród których byli m.in. posłowie, urzędnicy i liderzy biznesu oraz nauki - chce, by UE wykorzystała fundusze strukturalne w celu przyspieszenia wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek i do powszechnego użytku. Z badania wynika, że dostęp do unijnych pieniędzy na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych jest ograniczany przez biurokratyczne procedury (zdaniem 88% respondentów), które spowalniają absorpcję funduszy strukturalnych. Respondenci zwrócili jednak uwagę na fakt, iż zbiurokratyzowane procedury nie są jedyną przeszkodą. Przedsięwzięcia innowacyjne są postrzegane jako niebezpieczne i trudniejsze do zmierzenia w kategoriach sukcesu, a co za tym idzie często przegrywają z projektami łatwiejszymi. Komisja przeznaczyła 80 mld euro na innowacje w ramach funduszy strukturalnych, jak powiedział jeden z urzędników Komisji. Zdaniem respondentów trzeba jeszcze zmienić główny obszar zainteresowanie UE z tradycyjnego na zielony biznes oraz postawić na innowacyjność w edukacji i wiedzy. A jak to osiągnąć? Respondenci wskazali e- rząd i e-edukację, jako sposób pokonanie głównej bariery, czyli na uniknięcie biurokracji. Komisarz UE ds. innowacji i nauki Marie Geoghegan Quinn powiedziała, że wyniki badania odzwierciedlają poglądy Komisji co do stojących przed nami wyzwaniami i obiecała działanie na rzecz innowacji. Stwierdziła, że innowacje będą promowane w biznesie, zarządzaniu, a uwadze nie umknie również kwestia usług świadczonych przez sektor publiczny, czyli to jak rozwija i dostarcza swoje usługi. Seminaria dotyczące pozyskiwania kapitału i współpracy z Aniołami Biznesu PKPP Lewiatan i Lewiatan Business Angels zapraszają na seminaria dla pomysłodawców i przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania kapitału i współpracy z Aniołami Biznesu. Będzie ono okazją do poszerzenia swojej wiedzy i lepszego przygotowania projektu W najbliższym czasie odbędą się 2 wydarzenia: Podczas pierwszego z nich, omówione zostaną następujące zagadnienia: Rola i miejsce Aniołów Biznesu na rynku inwestycyjnym Budowanie zespołu zarządzającego Proces inwestycyjny Seminarium odbędzie się , w godzinach 12:00-16:30, w Siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Klonowa 6, Warszawa. Na drugim spotkaniu poruszone zostaną następujące tematy: Biznes plan przygotowanie Biznes Planu dla inwestorów kapitałowych Kto i dlaczego ma kupić mój produkt? - weryfikacja rynkowa założeń biznesowych Proces inwestycyjny Seminarium odbędzie się , w godzinach 10:00-17:00, w Siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, ul. Klonowa 6, Warszawa. Zgłoszenia będą przyjmowane do środy do godziny 12:00. Potwierdzenie chęci udziału w szkoleniu proszę przesyłać do Ewy Dąbrowskiej Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Nauka w Polsce PAP W Warszawie rozpoczynają się warsztaty promujące współpracę matematyków z przemysłem Blisko stu matematyków i naukowców innych specjalności z całej Polski oraz innych krajów Europy będzie rozwiązywać problemy zgłoszone przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje z sektora publicznego. Okazją do tego są rozpoczęte 27 września tygodniowe warsztaty badawcze "European Study Group with Industry" (ESGI), zorganizowane przez Polską Akademię Nauk przy współpracy z The Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics.

3 Jak poinformował Przemysław Świtalski z Instytutu Badań Systemowych PAN, po raz pierwszy impreza z tego cyklu odbywa się w Polsce. Jednym z jej głównych celów jest pokazanie - zarówno naukowcom, jaki i przedsiębiorcom - korzyści, wynikających z wzajemnej współpracy oraz transferu specjalistycznej wiedzy naukowej do firm i instytucji. Poza liczną grupą Polaków w warsztatach biorą udział uczeni z Oksfordu, Cambridge czy Kopenhagi. Wspólnie z przedstawicielami instytucji sektora publicznego pracują nad rozwiązaniem zgłoszonych przez te podmioty problemów badawczych. Po zakończeniu 7- dniowego spotkania wyniki prac zostaną wykorzystane do wprowadzenia nowych produktów lub usprawnienia działalności przedsiębiorstw. Warsztaty z serii "European Study Group with Industry" odbywają się regularnie od 1968 roku (pierwotnie pod nazwą "Oxford Study Group with Industry"). Specjaliści z IBS PAN podkreślają, że przynoszą korzyści wszystkim uczestniczącym w nich stronom. Firmy otrzymują możliwość świeżego spojrzenia na swoje problemy, szansę na przyspieszenie rozwoju oraz nowe możliwości rekrutacyjne, studenci mogą wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania rzeczywistych problemów, zaś naukowcy zyskują niewyczerpane źródło nowych zagadnień teoretycznych do opracowania. To właśnie dzięki nim udało się m.in. przewidzieć sytuację na brytyjskim rynku mieszkaniowym w 2009 roku czy opracować metody planowania rozmieszczenia towaru na półkach sklepowych w celu uzyskania jak najlepszej sprzedaży. "Wykorzystanie potencjału intelektualnego kadry naukowej do wspierania rozwoju przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych wyzwań polskiej gospodarki - uważa dr Kamil Kulesza, przewodniczący Rady Programowej 77 warsztatów ESGI. - Po dwudziestu latach transformacji możliwości polskich ośrodków naukowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców w znacznie mniejszym zakresie, niż ma to miejsce w innych państwach rozwiniętych. Organizując wspólne warsztaty, w formule, która się dobrze sprawdza w innych krajach, chcemy obu środowiskom pokazać praktyczne, konkretne korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy". Honorowym patronem tegorocznych warsztatów ESGI jest ambasada brytyjska w Polsce, natomiast sponsorami są firma Sygnity i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). "Ambasada Wielkiej Brytanii od kilku lat przygląda się pracy matematyków z Polskiej Akademii Nauk i wspiera ich w różnych projektach. W ubiegłych latach pomagaliśmy naukowcom uczestniczyć w praktykach, które odbywały się w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. W poniedziałek będę miał miałem przyjemność otworzyć warsztaty, zorganizowane po raz pierwszy w Polsce. To wspaniała kontynuacja tradycji, która wywodzi się z Oksfordu. Polscy i Brytyjscy naukowcy mają wspaniałe dokonania w matematyce i jestem przekonany, że współpracując ze sobą będą w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy" - deklarował przed rozpoczęciem warsztatów Ric Todd, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Zdaniem prezesa ARP, Wojciecha Dąbrowskiego, jednym z ważnych zadań Agencji Rozwoju Przemysłu jest pełnienie roli stymulatora działań proinnowacyjnych. "Dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie warsztatów promujących współpracę środowisk naukowych i badawczych z przedsiębiorcami. Liczymy na to, że jej efektem będzie zwiększenie pozycji produktów i usług przedsiębiorstw na rynku" - dodaje. Uczestnicy tegorocznych warsztatów zajmą się m.in. modelami i miarami do oceny skuteczności wykorzystania środków na badania naukowe i rozwojem zaawansowanych technologii; szacowaniem skutków rzeczowych i finansowych zmiany uwarunkowań sektora małych i średnich przedsiębiorstw; optymalizacją portfela propozycji inwestycyjnych dla gry inwestycyjnej; wykorzystaniem technik kryptograficznych w procesach zapewniania wierności zasobów cyfrowych podlegających długotrwałemu przechowywaniu oraz matematycznymi technikami ochrony prywatności pacjentów w medycznych bazach danych. Więcej informacji na temat warsztatów "77th European Study Group with Industry" można znaleźć na stronie: Przyznano nagrody na Wystawie Wynalazków i Innowacji w Warszawie Trzy spośród siedmiu głównych nagród na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji 2010 w Warszawie trafiły do wynalazców z Politechniki Śląskiej. Grand Prix wystawy przyznano prof. Andrzejowi Mianowskiemu z PŚ za całokształt osiągnięć

4 wynalazczych w dziedzinie karbochemii, a w szczególności za integrację działalności badawczej trzech śląskich ośrodków naukowych. Złoty medal ze szczególnym wyróżnieniem dostała zaś norweska firma Scanmudring, specjalizująca się pracach podwodnych, za maszynę do wydobywania i pogłębiania i zdalnie sterowanego robota podwodnego i podwodny podnośnik. Złoty medal otrzymał Instytut Techniki Górniczej Komag w Gliwicach, który zaprezentował wózek napędowy lokomotywy szynowej. Wózek umie rozdzielić napęd na lewe i prawe koła, dzięki czemu nie jest potrzebny mechanizm różnicowy. Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, otrzymała dwa złote medale: za sposób termodestrukcji odpadowych poliolefin w kierunku wytwarzania paliw płynnych oraz za sposób wytwarzania i zastosowanie lepiszcza z poli(tereftalanu etylenu). Kolejny złoty medal otrzymał Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu za sposób otrzymywania koksu o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Katalizatory efektywnego spalania ciężkich olejów opałowych to wynalazek, który przyniósł złoty medal Politechnice Opolskiej. Złoty medal zdobył też Karol Kowalczyk, wynalazca pompy tlenowej oraz lampy przeciwmgielnej. Wśród wynalazków nagrodzonych srebrnym medalem lub wyróżnieniem znalazły się: pneumatyczny trap ratowniczy, detektor GEM służący do radiograficznych badań wad produktów, rozwiązania w systemie automatyki domowej. Wystawa Wynalazków i Innowacji odbywała się 22 i 23 września w Warszawie. Do konkursu zgłoszono 21 wynalazków. Oceniana była oryginalność rozwiązań i ich poziom techniczny, praktyczna przydatność rozwiązań i stopień zaawansowania prac wdrożeniowych, ochrona patentowa rozwiązań i forma prezentacji. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań - nowe studia podyplomowe na kilku uczelniach Trwa rekrutacja na studia podyplomowe organizowane w ramach projektu "Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań". Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 400 pracowników instytucji naukowych ma szansę zdobyć kwalifikacje umożliwiające skuteczne opracowywanie i sprawne zarządzanie projektami badawczymi oraz komercyjne wykorzystanie ich rezultatów. Kwalifikacje te potwierdzone zostaną certyfikatem Project Managera IPMA - poinformował Adrian Król ze Stowarzyszenia "Edukacja dla Przedsiębiorczości" W rozpoczynającym się roku akademickim pilotażowe edycje tych studiów uruchomiają trzy uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Gdańska. Jednak w projekt zaangażowane są także inne polskie szkoły wyższe, a także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz instytucja promująca tematykę zarządzania projektami i oferująca najbardziej rozpoznawalne certyfikaty w tym zakresie - Stowarzyszenie Project Management Polska. Jak wyjaśnia Król, unikatowość nowych studiów (na tle oferty edukacyjnej z zakresu zarządzania projektami badawczymi) wynika z jednolitego programu realizowanego przez wszystkich partnerów z terenu całego kraju oraz ze ścisłej współpracy z najlepszymi specjalistami oraz instytucjami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową w Polsce i w Europie. Częścią programu nauczania będą wizyty słuchaczy w instytucjach proinnowacyjnych (parkach technologicznych, klastrach, firmach prowadzących działalność badawczorozwojową), gdzie zapoznają się oni ze specyfiką funkcjonowania tych organizacji i wezmą udział w panelach dyskusyjnych z udziałem zaproszonych przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorstw. Studia zakończą się egzaminem certyfikacyjnym IPMA-Level D: Certified Project Management Associate, przeprowadzonym według międzynarodowej metodologii International Project Management Association. Certyfikat IPMA potwierdza posiadane przez kandydata kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami. "Punktem wyjścia do uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektem badawczym stało się poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów polskiej nauki, związanych z niewielką liczbą pracowników jednostek naukowych, potrafiących

5 zarządzać projektami badawczymi, oraz ich niedostatecznymi umiejętnościami w zakresie komercjalizacji badań - wyjaśnia Adrian Król. - W specyficznym sektorze B+R, opartym w ogromnym stopniu na innowacyjności, kształcenie ustawiczne musi być traktowane priorytetowo. Połączenie doświadczenia zawodowego z wykształceniem uzyskanym dzięki spotkaniom z najlepszymi europejskimi specjalistami gwarantuje absolwentom nabycie umiejętności niezbędnych do planowania i realizacji projektów badawczych". Szczegółowe informacje o projekcie oraz studiach podyplomowych znajdują się na stronie: Gazeta.pl Wytwarzanie prądu z dźwięku Koreańscy naukowcy zademonstrowali wykorzystanie piezoelektryczych nanodrutów do przemiany hałasu w prąd. Praca zespołu dr Jong Min Kima z Samsung Advanced Institute of Technology oraz prof. Sang-Woo Kima ze szkoły zaawansowanej inżynierii i nauki materiałowej na Sungkyunkwan University pozwoliła na stworzenie nanotechnologicznych generatorów prądu zmieniających energię dźwięku na prąd. Dzięki wykorzystaniu nanodrutów z tlenku cynku umieszczonych między podłożem z szafiru a plastikową membraną powlekaną paladem i złotem udało się przetworzyć dźwięk o natężeniu około 100 decybeli w 50 mv prądu zmiennego. Jak na razie przydatność nanogeneratora leży głównie w zademonstrowaniu ścieżki rozwoju technologii, jendak naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości będzie możliwe tworzenie telefonów, które będzie się same ładować podczas rozmowy czy też wytwarzanie energii elektrycznej przez ekrany akustyczne chroniące autostrady. Ładowanie komórek podczas rozmowy wymagałoby bardzo efektywnych nanogeneratorów i bardzo energooszczędnych telefonów, patrząc na kierunek rozwoju telefonii komórkowej raczej nie będzie to nic poza pomocniczym źródłem energii przedłużającym trochę żywotność baterii. Natomiast stosowanie dużych płacht materiałów na bariery akustyczne, elewacje budynków itd. wydaje się być bardzo obiecującym wykorzystaniem nanogeneratorów akustycznych - nie tylko pozwali odzyskać trochę energii z hałasu, ale zmniejszy poziom zanieczyszczenia miast dźwiękiem. Oczywiście, aby stało się to możliwe konieczne jest opracowanie technologii przemysłowej, ekonomicznej produkcji nanogeneratorów, a na to poczekamy jeszcze wiele lat. Ile można zarobić na piratach? Ostatni wyciek danych jednej z firm prawniczych ujawnił ciekawe informacje. Wydawcom udaje się odzyskać część pieniędzy, które tracą na pirackim procederze. Co więcej - dane te dotyczą polskich firm. Przypadkowo baza maili firmy ACS:Law znalazła się w internecie. Poza masą fotek czy danych do PayPala znalazła się tam też ich korespondencja z klientami, wśród których znalazły się takie firmy jak chociażby wrocławski Techland, czy krakowskie Reality Pump. Prawnicy zajmowali się wyszukiwaniem i wysyłaniem listów do osób ściągających pirackie oprogramowanie. Okazuje się, że 30% piratów płaciło odszkodowania wynoszące pomiędzy od 1,5 do 3 tysięcy złotych (w przeliczeniu). W przeciągu dwóch Techland odzyskał ponad 100 tysięcy złotych. I oczywiście część z tych pieniędzy musiał oddać innym zaangażowanym w cały proces. Jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Przede wszystkim firmy prawnicze zajmujące się walką z piractwem to dochodowy interes - zarabiają pomiędzy 30 a 50% odzyskanej kwoty, a to sporo. Po drugie - zarabiają oni niejednokrotnie dużo więcej niż twórcy i wydawcy - ci zwykle zadowalają się odzyskaniem wirtualnie straconej kwoty, nadwyżka idzie do kieszeni pośredników. Po trzecie zaś ściąganie gier może czasami sporo kosztować. Gra w sklepie na pewno jest tańsza niż 1,5 tysiąca złotych.

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów 1 FUNDACJA STARTUP POLAND...04 2 STATUS QUO POLSKIEJ GOSPODARKI...08 3 DLACZEGO STARTUPY?...12

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo