Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10"

Transkrypt

1 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny, włączając w to wykonywanie kserokopii i nagrywanie, bez pisemnego zezwolenia uzyskanego od firmy ASTOR. Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności Dołożono wszelkich starań, aby informacji zawarte w tym podręczniku były dokładne i wiarygodne. Jednakże firma GE Fanuc Automation North America, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pomyłki lub niedokładności. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, firma GE Fanuc Automation North America, Inc. zrzeka się wszystkich form i rodzajów gwarancji, sprecyzowanej lub domniemanej, włączając w to gwarancję handlową i przydatności zastosowania do konkretnego celu, w odniesieniu do informacji zamieszczonych w tym podręczniku oraz opisanego w nim oprogramowania. Całe ryzyko, zarówno co do jakości, jak i wydajności tych informacji oraz oprogramowania spoczywa na kliencie lub użytkowniku. Firma GE Fanuc Automation North America, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, włączając w to uszkodzenia specjalne lub konsekwentne, spowodowane na skutek korzystania z tych informacji lub oprogramowania, nawet jeśli firma GE Fanuc Automation North America, Inc. została wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia tych uszkodzeń. Zastosowanie informacji zamieszczonych w tym podręczniku i oprogramowania w nim opisanego jest obiektem standardowej umowy licencyjnej firmy GE Fanuc Automation North America, Inc., która musi być wykonana przez klienta lub użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z tych informacji czy oprogramowania. Uwaga Firma GE Fanuc Automation North America, Inc. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie opisanym w tej publikacji, w dowolnym okresie czasu i bez uprzedniego powiadomienia GE Fanuc Automation North America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. CIMPLICITY jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy GE Fanuc Automation. Wszelkie inne znaki handlowe zamieszczone w tej publikacji zostały użyte wyłącznie do celów określenia zgodności i kompatybilności z produktami firmy GE Fanuc Automation North America, Inc. Materiały opracowane przez firmę ASTOR Sp. z o.o. ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk Kraków tel.(012) fax (012)

3 Spis treści Wprowadzenie...1 Wiadomości wstępne... 2 Wymagania systemowe... 3 Wymagania sprzętowe... 4 Instalowanie... 5 Rozdział 1 CIMPLICITY Workbench...7 Opis środowiska Workbench... 8 Tworzenie projektu... 9 Tworzenie nowego projektu... 9 Konfiguracja właściwości projektu... 9 Konfiguracja urządzeń zewnętrznych...11 Porty...11 Zewnętrzne urządzenia...12 Diagnostyka...13 Część praktyczna Część praktyczna Rozdział 2 Zmienne - punkty Konfiguracja zmiennych typu Device Point...17 Opis zakładek...19 Konfiguracja zmiennych wirtualnych...24 Point Control Panel...25 Część praktyczna Rozdział 3 Cim Edit Tworzenie obiektów standardowych...30 Wielkość i położenie obiektu...31 Ustawianie właściwości ekranu...32 Cim View...35 Część praktyczna Tworzenie wyrażeń...44 Tworzenie zdarzeń, procedur oraz skryptów...45 Zdarzenia...45 Procedury...46 Skrypty...47 Animacje...49 Przemieszczanie...49 Rotacja i wypełnienie...50

4 Skalowanie...50 Animacja koloru...51 Część praktyczna Ustawienie sygnalizacji stanu zaworów...53 Ustawienia dotyczące zbiornika...53 Tworzenie zdarzeń i procedur dla przycisków...55 Tworzenie ekranu Animacje...56 Tworzenie nowego ekranu...56 Tworzenie obiektów...56 Tworzenie przycisków...60 Dodawanie skryptów...60 Dodawanie procedur do przycisków otwierających i zamykających ekrany...61 Rozdział 4 Basic Control Engine Event Editor...64 Skrypty...66 BCE User Interface...67 Część praktyczna Tworzenie skryptu symulującego napełnianie zbiornika...68 Tworzenie nowego zdarzenia i akcji...69 Tworzenie skryptu symulującego opróżnianie zbiornika...70 Rozdział 5 Trendy Opis okna Właściwości: CIMPLICITY Trend Control...74 Zakładka Lines...74 Zakładka Axis...75 Zakładka Charts...75 Zakladka Legend...76 Zakładka Grid...76 Zakładka Runtime Actions...77 Część praktyczna Rozdział 6 Alarmy Klasy alarmów...82 Konfiguracja alarmów...83 Okno Alarm Viewer...84 Część praktyczna Rozdział 7 Logowanie danych Część praktyczna Tworzenie nowej tablicy...89 Podgląd zalogowanych danych...89 Rozdział 8 Rejestracja produktu Zakończenie... 93

5 Wprowadzenie Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla osób, które zaczynają poznawać oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition firmy GE Fanuc. Celem tego podręcznika jest zaznajomienie Czytelnika ze sposobem tworzenia aplikacji, jak również pokazanie właściwości, zalet oraz charakterystycznych cech produktu. Służyć temu będą wiadomości teoretyczne, jak również części praktyczne, w ramach których pokazane są kolejne kroki tworzenia przykładowej aplikacji. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 1

6 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie, otwartym systemem HMI. Bazuje ono na wieloletnim doświadczeniu firmy GE Fanuc w tworzeniu oprogramowania SCADA. Środowisko to zostało przeniesione z dużych systemów Unix owych do środowiska Windows i dzięki temu producent ustrzegł się wielu ograniczeń, jakie pojawiają się, gdy systemy tworzone są w odwrotnym kierunku, tzn. poprzez przystosowywanie małych systemów do coraz to większych zadań. Pakiet CIMPLICITY HMI Plant Edition jest oparty na architekturze klient serwer. Serwery są odpowiedzialne za gromadzenie i rozprowadzanie danych, natomiast stacje operatorskie (Viewers) łączą się z serwerami, mając pełny dostęp do zgromadzonych danych. System oparty na architekturze klient serwer jest bardzo wydajny. Gromadzone w serwerze dane są łatwo dostępne dla stacji klienckich bez konieczności dublowania bazy danych. Przykładowo, jeden z najprostszych systemów może wyglądać następująco: dane ze sterownika (bądź grupy sterowników) pobierane są przez Serwer, na którym są one gromadzone, a następnie, w zależności od potrzeb, udostępniane kolejnym komputerom Viewer (komputer Server może pełnić również rolę Viewer a). Ważną rzeczą jest to, że Viewer nie pobiera danych bezpośrednio ze sterownika, tylko poprzez serwer - podobnie wygląda przesyłanie danych w drugą stronę, tzn. gdy Viewer chce ustawić jakąś wartość w sterowniku, nie przesyła jej bezpośrednio tylko korzysta z serwera, który zajmuje się dalszą częścią komunikacji. Program CIMPLICITY HMI Plant Edition jest bardzo elastyczny, bowiem istnieje możliwość wykorzystania jednego komputera jako Server a i Viewer a, co jest bardzo korzystne przy tworzeniu małych systemów sterowania (patrz rysunek poniżej). W zależności od licencji serwery pozwalają na obsługę 75, 150, 300, 700, 1500 lub nieskończonej liczby zmiennych odczytywanych lub zapisywanych w dołączonym urządzeniu (urządzeniach). Do licencji nie są wliczone wirtualne zmienne wykorzystywane tylko w aplikacji. 2 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

7 WYMAGANIA SYSTEMOWE W celu określenia wymagań systemowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: liczbę punktów wykorzystywanych w aplikacji; liczbę aplikacji; liczbę i rozmiar logowanych zmiennych; liczbę i rozmiar plików graficznych (Cim View). CIMPLICITY Server i Viewer mogą pracować na platformach: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional lub na Microsoft Windows NT 4.0 z zainstalowanym Service Pack 6a. System Microsoft Windows XP wprowadza ograniczenie dotyczące 10 jednoczesnych połączeń sieciowych oraz nie obsługuje Terminal Services. Oznacza to, że liczba klientów/serwerów oraz połączonych urządzeń może być ograniczona. Jeśli potrzebne są połączenia z wieloma urządzeniami lub wieloma węzłami, należy użyć Microsoft Windows 2000 Server. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 3

8 WYMAGANIA SPRZĘTOWE Stacja robocza powinna być wyposażona w procesor Pentium (minimum 233 MHz lub szybszy), kartę graficzną VGA (zalecany graficzny akcelerator) oraz napęd CD-ROM. W zależności od systemu operacyjnego wymagania sprzętowe są następujące: Typ systemu System operacyjny Wymagana ilość pamięci RAM Server Viewer Windows XP Professional Windows 2000 Server Windows 2000 Professional Windows NT Version 4.0 SP 6a Windows XP Professional Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows NT Version 4.0 SP 6a 256 MB 128 MB 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 128 MB 128 MB Wymagane miejsce na dysku twardym 800 MB 600 MB CIMPLICITY HMI Plant Edition wymaga również zainstalowania przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowszej. 4 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

9 INSTALOWANIE CIMPLICITY HMI Plant Edition instaluje się podobnie, jak inne rodzaje oprogramowania na platformie Windows. Po włożeniu płytki instalacyjnej do napędu CD-ROM, powinno pojawić się okno instalacyjne CIMPLICITY HMI Setup. Gdy powyższe okno nie pojawi się automatycznie, należy: Otworzyć Windows Explorer. Zaznaczyć napęd CD-ROM. Zamapować CD-ROM (w przypadku gdy instalacja odbywa się z napędu w innym komputerze w sieci). Uruchomić isetup.exe. W celu rozpoczęcia instalacji należy nacisnąć Install. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno Welcome, w którym m.in. jest informacja o konieczności zamknięcia wszystkich innych programów uruchomionych na komputerze. W oknie tym należy nacisnąć klawisz Next>. W następnym oknie należy przeczytać warunki licencji i w przypadku ich akceptacji nacisnąć przycisk Yes. W kolejnym oknie istnieje możliwość wybrania opcji, które można zainstalować: HMI Server; Viewer; Demo. Należy wybrać opcję Demo aby zainstalować wersję próbną CIMPLICITY Plant Edition. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 5

10 W oknie Choose Destination Location należy wybrać folder, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition, po czym należy nacisnąć przycisk Next>, aby kontynuować instalację W oknie Choose Program Group należy wybrać grupę w Menu Start, której będzie uruchamiane oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition, po czym należy nacisnąć przycisk Next>, aby kontynuować instalację. Po pomyślnie zakończonej instalacji pojawi się okno jak obok. W oknie tym należy wybrać opcję: Yes, I want to restart my computer now. a następnie wcisnąć przycisk OK, w celu ponownego uruchomienia komputera. Istnieje również możliwość zainstalowania dodatkowych opcji, które nie były dołączone do powyższej instalacji. W tym celu należy: Uruchomić isetup.exe na płytce instalacyjnej. W oknie instalacyjnym CIMPLICITY HMI Setup kliknąć Install - początkowo pojawią się takie same okna jak przy instalacji pakietu CIMPLICITY HMI Plant Edition. Po naciśnięciu przycisku Next> w oknie zawierającym treść umowy licencyjnej pojawi się okno jak obok. Następnie należy zaznaczyć Review/Add options i kliknąć Next> w celu uruchomienia okna HMI Server Options. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy wcisnąć przycisk Next>. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer. 6 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

11 1 CIMPLICITY Workbench CIMPLICITY Workbench jest zintegrowanym środowiskiem, umożliwiającym tworzenie i kierowanie projektem z maksymalną efektywnością. Jest to środowisko, w którym: konfiguracja i edycja odbywa się metodą drag and drop (przesuń i upuść); możliwa jest integracja z zewnętrznymi pakietami; jest wiele narzędzi, umożliwiających łatwy dostęp do poszczególnych opcji; aktywne są dynamiczne objaśnienia; możliwa jest współpraca z wieloma oknami Workbench; istnieje możliwość współpracy z wieloma projektami. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 7

12 OPIS ŚRODOWISKA WORKBENCH Okno środowiska Workbench podzielone jest na dwie części: część pierwsza wyświetla elementy wchodzące w skład projektu - zawartość jej zależy od opcji dodanych do projektu; część druga wyświetla elementy danej grupy wybranej w części pierwszej. Opis dostępnych pasków narzędzi: Nowy projekt Otwórz projekt, drukuj Tryb Dynamic, zatrzymaj projekt, uruchom projekt Uaktualnienie konfiguracji, status projektu, właściwości projektu, kreator projektu (wizard) Widok prawego okna, lista, szczegóły, duże ikony, drzewo, miniaturki Pomoc Nowy, duplikuj, usuń projekt Właściwości obiektu Szukaj, wybór pola, anuluj Środowisko Workbench umożliwia pracę na kilku oknach jednocześnie, przy czym liczba otwartych okien zależy tylko i wyłącznie od możliwości komputera. Uruchomione okna mogą zawierać różne lub te same projekty. Istnieje możliwość, żeby jeden projekt był otwarty w kilku oknach lub na wielu komputerach. Jeśli projekt zostanie zmodyfikowany i chcemy, aby zmiany te były widoczne w innym oknie (z tym samym projektem), należy odświeżyć dokonane zmiany. Można to zrobić na dwa sposoby: Metoda 1: wcisnąć klawisz F5; Metoda 2: kliknąć View w menu programu i zaznaczyć Refresh. 8 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

13 TWORZENIE PROJEKTU Kiedy istnieje potrzeba stworzenia nowego projektu, CIMPLICITY HMI Plant Edition umożliwia: utworzenie całkowicie nowego projektu; skopiowanie istniejącego projektu do nowego projektu; użycie Kreatora Projektu (Project Wizard) w celu ułatwienia początkowej konfiguracji. Tworzenie nowego projektu Nowy projekt można otworzyć w dwojaki sposób: używając przycisku New Project w pasku narzędzi środowiska Workbench; klikając menu File w środowisku Workbench, a następnie wybierając New>Project. W wyniku wykonania jednej z powyższych czynności pojawi się okno takie, jak pokazane obok. W oknie tym należy wpisać nazwę projektu, wskazać jego lokalizację i zaznaczyć odpowiednie (wcześniej zainstalowane) opcje i protokoły. Konfiguracja właściwości projektu Właściwości projektu ustawia się w oknie Project Properties, które zawiera trzy zakładki: General; Options; Settings. Na zakładce General można: zmienić nazwę projektu; zaznaczyć lub odznaczyć odpowiednie narzędzia z listy w polu Options; zaznaczyć protokoły komunikacyjne do połączenia z urządzeniami (np. sterownikami). Właściwości, jakie można ustawić na zakładce Options, to: Description: opis projektu; Enable project broadcast: udostępnianie nazwy projektu innym komputerom w sieci; Enable project multicast: udostępnianie projektu poza siecią lokalną; Computer name: komputer, na którym ma być uruchomiony projekt; Startup timeout: czas, po którym zostanie zgłoszony błąd pojawiający się w wyniku braku możliwości uruchomienia aplikacji; Configuration security: ochrona dostępu do aplikacji; Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 9

14 Run at high priority: nadanie wysokiego priorytetu procesom związanym z uruchomionym projektem. Zakładka Settings pozwala skonfigurować ogólne ustawienia dla każdej aplikacji wyświetlonej w oknie. W tym celu należy wybrać aplikację, a następnie kliknąć Settings. Umożliwi to pojawienie się odpowiedniego okna konfiguracyjnego (w zależności od wybranej aplikacji), w którym można dokonać odpowiednich ustawień. 10 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

15 KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Porty CIMPLICITY HMI Plant Edition może komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi (np. sterownikami) w celu wymiany danych. Aby skonfigurować połączenie komputera ze sterownikiem, należy skonfigurować port oraz urządzenie. Port w CIMPLICITY HMI Plant Edition jest komunikacyjnym gniazdem, które łączy jedno lub więcej urządzeń (PLC) z komputerem. Wymagania konfiguracyjne dla portów są różne i zależą głównie od typu portu oraz od protokołu komunikacyjnego. W ramach jednego projektu można utworzyć do 16 różnych portów. Aby utworzyć nowy port, należy: rozwinąć folder Equipment w lewym panelu środowiska Workbench; kliknąć dwukrotnie na opcję Ports w celu wywołania okna New Port. W oknie tym należy ustawić odpowiedni protokół oraz port, a następnie wcisnąć przycisk OK. Lista dostępnych protokołów jest uzależniona od opcji, które zaznaczone zostały na początku tworzenia projektu. W wyniku tego pojawi się następne okno Port Properties, którego wygląd zależy od zdefiniowanego protokołu oraz portu. Po dokonaniu odpowiednich ustawień należy wcisnąć przycisk Zastosuj a następnie OK. Opis okna Port Properties: Description opis portu ( maksymalnie 40 znaków); Scan rate częstotliwość odczytu zmiennych; Retry count liczba prób komunikacji z urządzeniem po pojawieniu się błędu komunikacji; Enable aktywność danego portu. Środowisko Workbench umożliwia bardzo łatwy dostęp do skonfigurowanych protokołów w projekcie. Aby zobaczyć listę skonfigurowanych portów, należy: rozwinąć folder Equipment w lewym panelu środowiska Workbench; zaznaczyć Ports. W wyniku tych czynności w środowisku Workbench w prawym oknie wyświetlą się następujące kolumny dotyczące każdego portu: Port identyfikator fizycznego portu; Protocol ID protokół używany do komunikacji z urządzeniem; Description opis portu. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 11

16 Poniżej prezentowana jest lista najbardziej popularnych protokołów obsługiwanych w CIMPLICITY HMI Plant Edition: Allen-Bradley Communications Allen-Bradley Data Highway Plus Allen Bradley DF-1 Communications Allen-Bradley Intelligent Antenna Communications Applicom Device Applicom Database CCM2 DDE FloPro/FloNet Genius Honeywell IPC 620 Communications Johnson N2 Mitsubishi A-Series Serial Mitsubishi TCP/IP MMS Ethernet Modbus Plus Modbus RTU Modbus TCP/IP Mitsubishi TCP/IP MMS Ethernet Modbus Plus Modbus RTU Modbus TCP/IP Omron Host Link Omron TCP/IP OPC Client Series 90 Protocol (SNP and SNPX) Series 90 TCP/IP Series 90 TCP/IP Triplex Communications Seriplex Sharp TCP/IP Siemens TI Serial Communications Smarteye Electronic Assembly SNP and SNPX Communications Square D SyMax SyNet Toyopuc Ethernet Device Communications Module Zewnętrzne urządzenia Aby dodać nowe urządzenie, należy: rozwinąć folder Equipment w lewym panelu środowiska Workbench; kliknąć dwukrotnie na opcję Devices w celu wywołania okna New Device. W oknie tym należy wpisać nazwę urządzenia oraz wybrać port (lub zdefiniować nowy, wybierając przycisk ). Po naciśnięciu przycisku OK pojawi się okno Device WER, w którym można ustawić: Port wcześniej zaznaczony port; Description opis urządzenia; Resource ID źródło urządzenia; Model type typ modelu urządzenia. 12 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

17 Istnieje możliwość podglądu zdefiniowanych urządzeń. Aby to uczynić, należy: rozwinąć folder Equipment w lewym panelu środowiska Workbench; zaznaczyć Devices. W wyniku tych czynności w środowisku Workbench w prawym oknie wyświetlą się następujące kolumny dotyczące każdego urządzenia: Device ID nazwa urządzenia; Resource zasób przyporządkowany do urządzenia; Description opis urządzenia; Port port, do którego urządzenie jest podłączone. Konfiguracji nowych urządzeń oraz nowych portów można dokonać również za pomocą Kreatora Projektu (Project Wizard). Sposób konfiguracji urządzenia (sterownika GE Fanuc) przedstawiony jest w części praktycznej (patrz strona 14). Diagnostyka W zależności od używanego protokołu, w grupie Equipment może pojawić się zakładka Diagnostics, która zawiera (dla protokołu Series 90 Ethernet): Series 90 Diagnostics; Series 90 Fault Table. Series 90 Diagnostics umożliwia odczyt grup rejestrów sterownika. Series 90 Fault Table umożliwia podgląd tablic błędów sterownika. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 13

18 Część praktyczna W części tej pokazany jest sposób tworzenia nowego projektu z uwzględnieniem konfiguracji sterownika firmy GE Fanuc serii Aby uruchomić okno Workbench, należy wcisnąć menu Start, a następnie kliknąć Programs > CIMPLICITY > HMI > Workbench. W nowo otworzonym środowisku należy nacisnąć ikonę projektu. (New Project) w celu utworzenia nowego Pojawi się okno Create As, w którym należy określić katalog, gdzie będzie zapisany projekt. W polu Project należy wpisać nazwę projektu, np. PIERWSZA_APLIKACJA. Następnie należy zaznaczyć niezbędne opcje, z których będzie się korzystać: Basic Control, Database Logger, System Sentry oraz Logic Developer PLC i wybrać protokoły Series 90 Ethernet, OPC Client. Po dokonaniu tych wszystkich ustawień należy nacisnąć przycisk Create, który spowoduje wywołanie okna Project Properities. W zakładce Options w polu Description należy wpisać opis projektu, np. Pierwsza aplikacja w CIMPLICITY PE oraz zaznaczyć opcję Configuration Security. Opcja ta służy do zabezpieczenia dostępu do aplikacji przed niepowołanymi osobami. Przy ponownym otwarciu projektu użytkownik proszony będzie o zalogowanie się. Standardowym kontem jest konto administrator nie wymagające hasła. Następnie pojawi się wizard, który umożliwia dalszą konfigurację projektu. Jeśli użytkownik nie dysponuje sterownikiem, może na tym etapie zakończyć konfigurację nowego projektu, nie dodając żadnych urządzeń. W tym celu należy nacisnąć Exit. Jeżeli natomiast chce dołączyć sterownik za pomocą Project Wizard (Kreatora Projektu), należy za pomocą sieci Ethernet podłączyć do komputera sterownik PLC, np. serii 90-30, a następnie kliknąć Next. 14 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

19 W oknie takim jak przedstawione obok należy zaznaczyć jedynie komunikację poprzez Ethernet, po czym nacisnąć przycisk Next. Kolejne okno informuje, że zaznaczony protokół komunikacyjny będzie konfigurowany do projektu. Należy kliknąć Next, aby rozpocząć skanowanie adresów IP w poszukiwaniu sterownika. Gdy sterownik zostanie zlokalizowany, pojawi się okno, w którym wyświetlony zostanie adres IP urządzenia, jego opis (Description) oraz automatycznie nadany identyfikator Device ID. Należy zmienić domyślnie przydzielone ID (Device ID) na S_9030. Można również zmodyfikować opis (Description). Następnie należy określić obszary pamięci sterownika, na podstawie których zostanie utworzony zbiór zmiennych w CIMPLICITY PE. Zakończone sukcesem dodawanie urządzenia zewnętrznego sygnalizowane jest oknem takim, jak pokazane na rysunku obok. Zakończenie konfiguracji należy potwierdzić przyciskiem OK. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation 15

20 16 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc Automation

21 2 Zmienne - punkty Zmienne (zwane w PLANT EDITION punktami od ang. Points) służą do gromadzenia i pobierania oraz do tworzenia graficznych animacji, procedur. Ogólnie można wyróżnić dwa rodzaje zmiennych: 1. Zmienne pochodzące od urządzeń (Device Points) służą do wymiany danych z zewnętrznymi urządzeniami. Informacje o tych zmiennych są znane przez CIMPLICITY Server, Viewer oraz urządzenia, do których się odnoszą. 2. Zmienne wirtualne (Virtual Points) wykorzystywane przy tworzeniu formuł, wyrażeń, itd. Informacje o tych zmiennych są znane jedynie przez CIMPLICITY Serwer, Viewer. Wyróżnia się dwa typy zmiennych wirtualnych: Zmienne globalne to zmienne, które są generowane przez aplikację CimView. Zmienne są dostępne dla innych aplikacji CIMPLICITY HMI. Zmienne skalkulowane są generowane z logicznych lub numerycznych wyrażeń, które modyfikują zmienne numeryczne. Zmienne są dostępne dla innych aplikacji CIMPLICITY HMI. Ponadto zmienne można sklasyfikować w następujący sposób: Analogowe całkowite lub ułamkowe: DINT 4-bajtowa o zakresie od -2,147,483,648 do + 2,147,483,647; INT całkowita o zakresie od -32,768 do +32,767; REAL zmienna rzeczywista; SINT całkowita o zakresie od 128 do 127; UDINT całkowita bez znaku o zakresie od 0 do 4,294,967,295; UINT całkowita bez znaku o zakresie od 0 do 65,535; USINT całkowita bez znaku o zakresie od 0 do 255; 3D_BCD zmienna w kodzie BCD, zapisana na 16 bitach jako całkowita bez znaku o zakresie od 0 do 999; 4D_BCD zmienna w kodzie BCD, zapisana na 16 bitach jako całkowita bez znaku o zakresie od 0 do Zmienne 3D_BCD oraz 4D_BCD należą tylko do grupy Device points, czyli zmiennych pochodzących od urządzeń. Zmienne typu BOOLEAN: BOOL zmienna dyskretna o wartościach 0 lub 1; BYTE 8-bitowa dana; WORD 16-bitowa dana; DWORD 32-bitowa dana. Zmienne tekstowe: STRING znak alfanumeryczny; STRING_20 zmienna zawierająca 20 znaków alfanumerycznych; STRING_8 zmienna zawierająca 8 znaków alfanumerycznych; STRING_80 zmienna zawierająca 80 znaków alfanumerycznych. Konfiguracja zmiennych typu Device Point Gdy sterownik jest już skonfigurowany w aplikacji, należy stworzyć zmienne, za pomocą których będzie możliwa komunikacja ze sterownikiem i kontrolowanie jego czynności. W tym celu należy: 1. Stworzyć Device Point. 2. Ustawić specyfikacje zmiennych w celu nawiązania komunikacji z urządzeniem: skonfigurować typ zmiennych; Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc 17

22 skonfigurować adres zmiennych w urządzeniu. 3. Skonfigurować (dodatkowo) zmienne w celu wykorzystania możliwości, jakie stwarza oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition: określić bezpieczeństwo i dostępność wyzwalania; ustawić kryteria do stworzenia trendu historycznego; skonfigurować zaawansowane ustawienia urządzeń; określić kryteria konwersji danych oraz jednostki pomiarowe; określić granice (limit) dla zmiennych analogowych; skonfigurować alarmy. Aby stworzyć Device Point, należy wykorzystać jedną z poniższych metod: Metoda 1: zaznaczyć i kliknąć dwukrotnie na Points w lewym oknie środowiska Workbench. Metoda 2: zaznaczyć Points w lewym oknie środowiska Workbench; rozwinąć menu File; zaznaczyć New > Object. Metoda 3: zaznaczyć Points w lewym oknie środowiska Workbench; nacisnąć klawisze Ctrl + N. Metoda 4: kliknąć prawym klawiszem myszy w prawym oknie środowiska Workbench; kliknąć New w wyświetlonym menu. Po wykonaniu jednej z wyżej wymienionych czynności pojawi się okno takie, jak poniżej: Identyfikator, nazwa punktu Typ zmiennej Nazwa urządzenia Klasa zmiennej Dodawanie lub edycja urządzeń Przeglądarka urządzeń 4. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk OK - pojawi się okno Point Properities. Można w nim skonfigurować zmienne w celu wykorzystania możliwości, jakie stwarza oprogramowanie CIMPLICITY HMI Plant Edition. 18 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc

23 Wygląd okna zależy od konfiguracji zmiennej, którą użytkownik chce ustawić. Okno Point Properties w konfiguracji podstawowej (Basic) zawiera trzy zakładki: General; Virtual lub Device w zależności od typu zmiennej; Alarm. Ponadto wyświetlane są tylko niezbędne opcje wymagane przy konfiguracji nowej zmiennej. Okno Port Properties w konfiguracji zaawansowanej zawiera dodatkowo zakładki: View; Limits; Conversion. Istnieje też możliwość dokonania zaawansowanej konfiguracji zmiennej (ADVANCED). Przełączanie pomiędzy konfiguracją (Basic) podstawową a zaawansowaną (Advanced) odbywa się po wciśnięciu przycisku Advanced >>/ Basic << w zakładce General w prawym górnym rogu okna. Opis zakładek Zakładka General Zakładka ta służy do ustawienia podstawowych właściwości zmiennej. Opis Jeżeli zmienna ma być tablicą, to ustaw jej liczbę elementów Zmienna tylko do odczytu Typ zmiennej Czas lub liczba próbek historii zmian zapamiętywanej zmiennej Przełącznik konfiguracji podstawowych lub zaawansowanych Warunkuje dostępność zmiennej Określ, czy zmiany mają być automatycznie wpisywane do baz danych MS SQL Warunkuje możliwość wprowadzania zmian wartości zmiennej Atrybuty dodatkowe Poziom dostępu Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc 19

24 Zakładka Device Zakładka ta służy do ustawienia właściwości zmiennej, związanego ze sterownikiem. Dokonuje się w niej ustawień dotyczących m.in. wyboru urządzenia, adresu zmiennej, wyzwalania oraz odczytu zmiennej. Nazwa urządzenia Adres punktu w urządzeniu Przesunięcie adresu dla zmiennych typu BOOL Sposób uaktualniania wartości punktu Punkt wyzwalający Charakter zmiennej Wartość warunku wyzwalania Warunek wyzwalania Częstotliwość odczytu danej Strefa nieczułości Określa kiedy zmienna jest odczytywana po wprowadzeniu nowej wartości Buforowanie wartości zmiennej w pamięci do czasu użycia jej w aplikacji Addres Offset (przesunięcie adresu) jeśli pierwszy bit danej nie jest pierwszym bitem adresu. Przykład: Digital point jest zlokalizowany na 3 bicie rejestru 5 w sterowniku GE Fanuc Adres: %R5 Adres offset: 2 Update Criteria określa, warunki uaktualniana wartość zmiennej w bazie zmiennych. Trigger Settings jeśli ta opcja zostanie ustawiona, zmienna jest uaktualniana tylko wtedy, gdy warunek wyzwalania jest prawdziwy. Zmienna wyzwalające musi być w tym samym urządzeniu, co definiowana zmienna. Rodzaje warunków wyzwalania: None Equal Greater Than Greater Than Equal Less Than Equal Less Than On Change brak wyzwalania; równe zmiennej; większa niż zmienna; większa lub równa zmiennej; mniejsza lub równa zmiennej; mniejsza niż zmienna; gdy wyzwalająca zmienna zmieni się. Scan rate częstotliwość, z jaką dana będzie odczytywana z urządzenia. Jeśli zostaną zdefiniowane ustawienia wyzwalania (Trigger), w polu Scan rate wpisz 0. Gdy jest zaznaczona opcja Delay load, zmienna będzie zapisana do bazy danych, ale nie zostanie umieszczona w pamięci, dopóki nie będzie użyta przez aplikację. 20 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc

25 Zakładka View W zakładce tej można dokonać ustawień dotyczących wyświetlania i formatowania zmiennych. Sposób formatowania zmiennych Ustawienia grafiki Justification formatowanie wyświetlanej zmiennej; Width przestrzeń, na jakiej będzie wyświetlana zmienna; Display low, Display high granice (dolna, górna) dla: poziomego/pionowego przemieszczenia; rotacji/wypełnienia; poziomego/pionowego skalowania. Trendy wykorzystują te ustawienia do automatycznego skalowania osi; Screen nazwa okna skojarzonego ze zmienną. Zakładka Limits Zakładka ta jest dostępna tylko dla zmiennych analogowych i pozwala na skonfigurowanie: dolnego i górnego zakresu danych przyjmowanych przez zmienną; maksymalnej i minimalnej wartości zadawanej przez użytkownika. Dolny zakres wartości przyjmowanych przez zmienną Górny zakres wartści przyjmowanych przez zmienną Minimalna wartość jaką może ustawić użytkownik Maksymalna wartość jaką może ustawić użytkownik Astor Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc 21

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo