Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej. Wersja 6.5"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji wersji stacjonarnej Wersja 6.5

2 Spis treści 1 WSTĘP WYMAGANIA SYSTEMOWE SYSTEM OPERACYJNY KOMPONENTY SYSTEMOWE SERWER SQL WSPIERANE WERSJE I EDYCJE: KONFIGURACJA SERWERA SQL LICENCJONOWANIE SERWERA SQL DODATKOWE KOMPONENTY LICENCJONOWANIE ZASADY LICENCJONOWANIA COMARCH ERP MENADŻER LICENCJI DODANIE LICENCJI OBSŁUGA WIELU FIRM WERSJA DEMO POBIERANIE LICENCJI PRZEZ E-SKLEP INSTALACJA SYSTEMU WPROWADZENIE DO INSTALACJI SZCZEGÓŁOWY PROCES INSTALACJI PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DLA INSTALACJI APLIKACJI COMARCH ERP E-SKLEP WINDOWS SERVER INSTALACJA IIS WINDOWS SERVER INSTALACJA IIS INSTALACJA APLIKACJI COMARCH ERP E-SKLEP WYBÓR JĘZYKA, W KTÓRYM BĘDZIE DZIAŁAŁ INSTALATOR COMARCH ERP E-SKLEP INSTALACJA WYMAGANYCH KOMPONENTÓW SYSTEMOWYCH (JEŻELI NIE BYŁY ZAINSTALOWANE WCZEŚNIEJ) WYBÓR WERSJI E-SKLEP WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI DANE IDENTYFIKACYJNE SKLEPU KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z SERWEREM SQL KONFIGURACJA WITRYNY SERWERA WWW DLA POTRZEB COMARCH ERP E-SKLEP AKTUALIZACJA APLIKACJI COMARCH ERP E-SKLEP...18 Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 2 v.6.5

3 1 Wstęp Celem instrukcji jest przedstawienie wymagań odnośnie środowiska, w którym ma być zainstalowany Comarch ERP e-sklep oraz samego procesu instalacji. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 3 v.6.5

4 2 Wymagania 2.1 Systemowe System operacyjny Stacjonarną wersję aplikacji Comarch ERP e-sklep można zainstalować na następujących systemach operacyjnych: Windows Server 2003* Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2 *W przypadku instalacji na systemie Windows Server 2003 prosimy o kontakt z Asystą e-sklep Uwaga: Wersja 6.5 Comarch ERP e-sklep jest ostatnią, która wspiera instalację na systemie Windows Instalacje aplikacji Comarch ERP e-sklep na systemach przeznaczonych dla stacji roboczych nie są wspierane. Zalecanym system operacyjnym jest Windows Server 2008 (R2) Komponenty systemowe Aplikacja Comarch ERP e-sklep korzysta z następujących komponentów systemowych: Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 6.0 lub nowszej z odpowiednimi komponentami ich pełna lista znajduje się przy opisie instalacji na poszczególnych systemach operacyjnych. Dodatkowo wymagane są następujące komponenty systemowe Microsoft Windows Installer 4.5.Net Framework 3.5 SP1 Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime Microsoft SQL Server Native Client (tylko dla Windows Server 2008) Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection Microsoft SQLXML 4.0 Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions Serwer SQL Wspierane wersje i edycje: Comarch ERP e-sklep może działać w oparciu o następujące wersje i edycje Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2005 (min. SP2) Enterprise Edition 32 bit (wersja 64 bitowa nie obsługuje database mail) Standard Edition 32 bit (wersja 64 bitowa nie obsługuje database mail) Workgroup Edition 32 bit Microsoft SQL Server 2008 (R2) Enterprise Edition Standard Edition Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 4 v.6.5

5 Workgroup Edition Web Edition Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition Business Intelligence Standard Edition Web Edition Generalnie chodzi o to, czy edycja obsługuje funkcjonalność Database Mail, która jest wymagana przez Comarch ERP e-sklep do wysyłania powiadomień . W szczególności nie jest wspierana edycja Express, która właśnie nie posiada Database Mail Konfiguracja serwera SQL Od strony ustawień serwera SQL wymagane jest by układ sortowania (collation) serwera ustawiony był na: Polish_CI_AS Polish, Case Insensitive, Accent Sensitive Licencjonowanie serwera SQL Aplikacja Comarch ERP e-sklep wymaga dodatkowo, aby licencja na Microsft SQL Server była typu : per Processor. Wynika to ze sposobu licencjonowania SQL Server przez firmę Microsoft dla aplikacji Internetowych, gdzie nie ma możliwości określenia ilości użytkowników Dodatkowe komponenty Uwaga: Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e -Sklep wymaga zainstalowania na stanowisku z Optima środowiska.net Framework 2.0, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML 3.0 (wszystkie te elementy dostępne są na płycie instalacyjnej Comarch ERP Optima). Komponent Microsoft SQLXML 4.0 zawarty jest w instalatorze aplikacji Comarch ERP e-sklep, ale można go również znaleźć na płycie instalacyjnej Microsoft SQL Server 2005 w katalogu \Tools\Setup. Jest tam dostępna wersja 32 bitowa sqlxml4.msi oraz 64 bitowa sqlxml_x64.msi Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 5 v.6.5

6 3 Licencjonowanie 3.1 Zasady licencjonowania W przypadku aplikacji Comarch ERP e-sklep licencja pobierana jest podczas generowania zamówienia. Jeden sklep pobiera jedną licencję dla e-sklep. Z licencją związana jest data ważności, po jej przekroczeniu nie jest możliwe instalowanie nowych wersji Comarch ERP e-sklep. W związku z rozszerzoną funkcjonalnością Comarch ERP e-sklep w wersji Enterprise wymaga on odpowiedniej licencji dla tej wersji. Dostępne jest sześć rodzajów licencji w zależności od produktu ERP, z którym współpracuje Comarch ERP e-sklep oraz wersji związanej z funkcjonalnością: OP ESK licencja dla e-sklep Standard współpracującego z Comarch ERP Optima OP ESK+ licencja dla e-sklep Enterprise współpracującego z Comarch ERP Optima XM ESK licencja dla e-sklep Standard współpracującego z Comarch CDN XL XM ESK+ licencja dla e-sklep Enterprise współpracującego z Comarch CDN XL ALT ESK licencja dla e-sklep Standard współpracującego z Comarch Altum ALT ESK+ licencja dla e-sklep Enterprise współpracującego z Comarch Altum Zarządzaniem licencji zajmuje się aplikacja Comarch ERP Menadżer Licencji 3.2 Comarch ERP Menadżer Licencji Za obsługę licencji odpowiada aplikacja Comarch ERP Menadżer Licencji, która ładuje ikonę w prawym dolnym rogu ekranu (obok zegarka) w postaci kłódki:. Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie serwera mamy do dyspozycji opcję Pokaż konfigurację, po jej uruchomieniu otwiera się okno aplikacji, z której można dokonać konfiguracji licencji. Więcej informacji na temat Comarch ERP Menadżer Licencji można znaleźć w instrukcji związanej z tą aplikacją Dodanie licencji W celu pobrania licencji wystarczy w oknie konfiguracji kliknąć przycisk Dodaj i podać prawidłowe dane takie jak Id klienta, PIN, Numer instalacji i kliknąć przycisk Aktualizuj moduły. Dane te we wcześniejszych wersjach były podawane w Zdalnym Serwerze Klucza. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 6 v.6.5

7 Menadżer Licencji przynajmniej raz na 8h musi mieć możliwość skontaktowania się z serwerami Comarch w celu potwierdzenia aktualności licencji Obsługa wielu firm Zdalny Serwis klucza ma możliwość obsługi licencji wielu firm. Na zakładce Dostępne moduły wyświetlana jest suma pobranych modułów. Jednakże klient zgłaszając się po licencje otrzyma tą z najstarszą datą ważności, aby jak najlepiej wykorzystać pulę dostępnych licencji. Przykładowo jeżeli mamy dwie firmy: Firma_A oraz Firma_B. Każda z nich posiada po jednej licencji dla e-sklep. Data ważności licencji dla Firmy_A to , natomiast data ważności licencji dla Firma_B to Menadżer Licencji (ML) wyświetli sumaryczną: dwie dostępne licencje dla e-sklep. Podczas pobierania licencji przez e-sklep ML sprawdza datę jego produkcji i porównuje ją z datą ważności posiadanych licencji. Oczywiście data produkcji musi być starsza niż data ważności licencji dostępnych w ML. Mechanizm ten jest taki sam jak w przypadku pobierania licencji przez Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku program nie pobierze licencji. ML wyda w pierwszej kolejności licencje ze starszą datą ważności, czyli tą z dnia , jeżeli oczywiście data produkcji programu, który pobiera licencję będzie starsza niż Wersja demo W sytuacji, gdy e-sklep nie będzie mógł pobrać licencji będzie pracował w wersji Demo. Pozwala ona na zapoznanie się z funkcjonalnościami zarówno przeznaczonymi dla Klientów jak i administratorów e-sklepu. Wersja Demo jednakże nie pozwala na składanie zamówień. 3.4 Pobieranie licencji przez e-sklep Comarch ERP e-sklep pobiera licencje z aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji (ML), która domyślnie jest zainstalowana na tym samym komputerze. Licencje pobierane są analogicznie jak w Comarch ERP Optima poprzez połączenie do serwera SQL, gdzie jest zainstalowany ML. Odniesienie do tego serwera SQL znajduje się w pliku konfiguracyjnym appsettings.config, który umieszczony jest w katalogu programu, domyślnie C:\inetpub\wwwroot\esklep\. Podczas instalacji w pliku tym podawany jest ten sam serwer SQL, na którym umieszczone są bazy e-sklep. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 7 v.6.5

8 4 Instalacja systemu 4.1 Wprowadzenie do instalacji Zaleca się, aby instalacja aplikacji Comarch ERP e-sklep przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch Comarch. Instalacja wymaga wiedzy dotyczącej konfigurowania i administrowania serwerem IIS. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z wymaganiami systemowymi dla Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do w ersji 6.5 należy bezwzględnie wykonać kopię bezpiecześtwa baz Comarch ERP e-sklep. 4.2 Szczegółowy proces instalacji Instalacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP e-sklep. W ramach takiego przygotowania należy zainstalować i skonfigurować następujące elementy: Internetowe usługi informacyjne (IIS), pakiet.net Framework 3.5 SP1 oraz Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime. Komponenty Internetowych Usług Informacyjnych nie są instalowane przez instalator Comarch ERP e-sklep, nie są one również domyślnie dołączone przy instalacji systemu operacyjnego. Dlatego przed uruchomieniem instalacji aplikacji Comarch ERP e-sklep należy ręcznie zainstalować i skonfigurować IIS. Drugi etap to instalacja samej aplikacji Comarch ERP e-sklep. W jego ramach instalowane są dodatkowe wymagane przez aplikację komponenty systemowe wymienione przy wymaganiach systemowych. Następnie kopiowane są pliki aplikacji Comarch ERP e-sklep do wskazanego katalogu serwera WWW oraz instalowana jest aplikacja Menadżer Licencji, do zarządzania licencjami. Instalator pozwala zainstalować wszystkie elementy e-sklep (moduł e-sklep, webserwis ComarchSrv w jednej witrynie sieci Web. Każdy z tych elementów znajduje się w osobnym katalogu wirtualnym. Ze względów technicznych nie jest możliwe uruchamianie aplikacji e-sklep bez katalogu wirtualnego (http://nazwa_komputera bez /esklep), jeżeli w tej samej witrynie skonfigurowane zostały aplikacje, które korzystają z tego samego katalogu na dysku co e-sklep. W szczególności w tej witrynie nie może być katalogu wirtualnego esklep, ComarchSrv. Taka instalacja nie jest wspierana przez instalator i wymaga ręcznej modyfikacji konfiguracji IIS. 4.3 Przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP e-sklep Poniżej przedstawiono kroki prowadzące do przygotowania środowiska do instalacji aplikacji Comarch ERP e-sklep Instalacja Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) Instalacja pakietu.net Framework 3.5 SP1 Instalacja pakietu Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime Poniżej przedstawiono szczegółowo przygotowanie środowiska dla instalacji aplikacji Comarch ERP e-sklep na systemie Windows Server 2003 oraz Windows Server Uwaga: Zaleca się najpierw zainstalować IIS, a następnie pakiet.net Framework 3.5 SP1, jeżeli kolejność instalacji była odwrotna należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe -i. Narzędzie aspnet_regiis.exe można znaleźć w lokalizacji: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 8 v.6.5

9 Uwaga: Pula aplikacji obsługującej Comarch ERP e-sklep musi działać w oparciu o.net Framework 2.0 w trybie zintegrowanym Windows Server Instalacja IIS Instalację Internetowych usług informacyjnych na Windows Server 2003 można wykonać z poziomu narzędzia Manage your Server poprzez dodanie roli Application Server (IIS, ASP.NET). Podczas instalacji należ zaznaczyć opcję Enable ASP.NET). Przy dodawaniu roli IIS należy pamiętać, że w jej trakcie będzie potrzebna płyta instalacyjna Windows Server Dodanie roli za pomocą narzędzia Manage Your Server i Wybór roli Application Server (IIS, ASP.NET) Na systemie Windows Server 2003 należy dokonać dodatkowej konfiguracji internetowych usług informacyjnych. Tam wybieramy właściwości witryny, w której zainstalowana została aplikacja Comarch ERP e-sklep. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 9 v.6.5

10 Następnie przechodzimy do zakładki ASP.NET, gdzie ustawiamy parametr ASP.NET version na wartość Prócz tego po wybraniu opcji Edit configuration należy przejść do zakładki Application i uprawnić się, czy są prawidłowo ustawione parametry Culture oraz UI culture. Oba te parametry mają mieć wartość pl-pl Windows Server Instalacja IIS Instalację Internetowych usług informacyjnych na Windows Server 2008 można wykonać z poziomu narzędzia Server Manager poprzez dodanie roli Web Server (IIS). Gdzie dodatkowo zaznaczamy następujące składniki (zakładając, że wcześniej rola IIS nie była zainstalowana) ASP.NET Narzędzia do zarządznia - Management Tools (wszystkie elementy) Jeżeli rola IIS była wcześniej zainstalowana to należy upewnić się, czy dostępne są w niej wymagane komponenty, ich lista znajduje się poniżej: Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 10 v.6.5

11 Serwer Sieci Web Wspólne funkcje Http Zawartość statyczna Dokument domyślny Projektowanie aplikacji ASP.NET Rozszerzenia architektury.net Rozszerzenia ISAPI Filtry ISAPI Zabezpieczenia Filtrowanie żądań Narzędzia do zarządzania Konsola zarządzania usługami IIS Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS Usługa zarządzania Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6 Zgodność z metabazą usług IIS 6 Zgodność z usługą WMI dla usług IIS 6 Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS Konsola zarządzania usługami IIS 6 Uwaga: Jeżeli w zainstalowanym IIS brakuje, któregoś z wymienionych komponentów, to należy je doinstalować. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 11 v.6.5

12 Dodanie roli za pomocą narzędzia Server Manager Wskazanie z listy roli Web Server (IIS) Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 12 v.6.5

13 Wybór odpowiednich komponentów dla roli Web Server (IIS) 4.4 Instalacja aplikacji Comarch ERP e-sklep Wybór języka, w którym będzie działał instalator Comarch ERP e-sklep Obecenie dostępna jest instalacja w języku polskim lub angielskim Instalacja wymaganych komponentów systemowych (jeżeli nie były zainstalowane wcześniej) Jeżeli instalator wykryje, że na komputerze brakuje któregoś z wymaganych komponentów systemowych, to w pierwszej kolejności przystępuje do ich zainstalowania. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 13 v.6.5

14 4.4.3 Wybór wersji e-sklep Wybór wersji Standard lub Enterprise. Wersja Enterprise ma znacznie rozszerzoną funkcjonalność, jednakże wymaga specjalnej licencji. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wersji znajdują się w podręcznikach dla tych wersji Wybór miejsca instalacji Ważnym parametrem podawanym podczas instalowania programu jest folder instalacji. Domyślnie podpowiada się zalecany, standardowy katalog Internetowych usług informacyjnych, czyli C:\Inetpub\wwwroot. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 14 v.6.5

15 Uwaga: W przypadku instalacji Comarch ERP e-sklep w innej witrynie niż domyślna, zaleca się aby na etapie wyboru katalogu wskazać katalog fizyczny tej witryny. W przeciwnym przypadku, aplikacja Comarch ERP e-sklep zainstalowana zostanie w katalogu fizycznym domyślnej witryny, co może być mylące Dane identyfikacyjne sklepu W kolejnym oknie instalatora należy podać dane identyfikacyjne sklepu. Należy uzupełnić nazwę firmy, podać hasło składające się z czterech cyfr oraz wpisać nazwę sklepu. Dane te mogą być dowolne. Zapisywane są one w bazie konfiguracyjnej e-sklepu i używane będą podczas konfigurowania synchronizacji aplikacji Comarch ERP e-sklep z programem Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum. Dlatego należy je zapamiętać lub zanotować. Uwaga: Nazwa firmy nie może składać się wyłącznie z cyfr. Wymagana jest przynajmniej jedna litera. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 15 v.6.5

16 4.4.6 Konfiguracja połączenia z serwerem SQL W kolejnym oknie instalatora podajemy nazwę serwera SQL. Poniżej wybieramy tryb autentykacji na serwerze SQL. Zarówno w trybie autentykacji NT jak i SQL użytkownik, który będzie się łączył z bazą musi posiadać uprawnienia administracyjne na tym serwerze. Dodatkowym warunkiem jest to, że w trybie autentykacji SQL użytkownik nie może mieć pustego hasła. Na podanym serwerze instalator utworzy bazę konfiguracyjną dla aplikacji Comarch ERP e-sklep (jeżeli na tym serwerze nie było jeszcze bazy konfiguracyjnej). Prócz tego instalator tworzy również bazę aplikacji Comarch ERP e-sklep. Uwaga: Comarch ERP e-sklep współpracuje tylko z Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 lub Microsoft SQL Server Wersja 2000 i wcześniejsze nie są obsługiwane Do bieżącej pracy na utworzonej bazie dla potrzeb Comarch ERP e-sklep zakładany jest użytkownik na serwerze SQL o nazwie ComarchWWW. Podczas instalacji tworzone jest również dla niego silnego hasło. Dane dotyczące połączenia e-sklepu z serwerem SQL zapisane są w katalogu programu (domyślnie C:\Inetpub\wwwroot\esklep\) w pliku connectionstring.config Konfiguracja witryny serwera WWW dla potrzeb Comarch ERP e-sklep Końcowym etapem instalacji jest wskazanie witryny na serwerze WWW, w której zainstalowany zostanie Comarch ERP e-sklep. Witrynę taką możemy wskazać z listy witryn, które są utworzone na serwerze. Dodatkowo wymagane jest podanie katalogu wirtualnego, z poziomu którego będzie dostępna aplikacja Comarch ERP e-sklep. Dobrym zwyczajem jest nadanie mu nazwy, która będzie jednoznacznie kojarzyć się z Comarch ERP e- Sklepem. Należ również pamiętać, że nazwa katalogu wirtualnego nie może zawierać znaków specjalnych takich # $ % ^ & * ( ) + \ / " : { } [ ] + =. Instalacja Comarch ERP e-sklep w podanym katalogu wirtualnym domyślnej witryny IIS (witryna ta została wskazana z listy). Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 16 v.6.5

17 Na zakończenie instalacji podawane są dodatkowe dane dotyczące instalacji. Pierwsze z nich to domyślny język. W stacjonarnej aplikacji Comarch ERP e-sklep w wersji 6.5 dostępne są następujące wersje językowe: polska, angielska, niemiecka i ukraińska. Kolejny parametr to domyślna waluta używana w module, dostępne są następujące waluty: PLN, EUR, USD, GBP, UAH. Ostatni z parametrów to domyślny program dla aplikacji Comarch ERP e-sklep, do wyboru są: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 17 v.6.5

18 5 Aktualizacja aplikacji Comarch ERP e-sklep Uwaga: Przed przystąpieniem do aktualizacji programu do wersji 6.5 należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa baz Comarch ER P e-sklep. Aktualizacja aplikacji uruchamiana jest i przebiega w taki sam sposób jak instalacja, z tą różnicą, że w przypadku aktualizacji instalator informuje, o dezinstalacji poprzedniej wersji oraz wykonuje kopię bezpieczeństwa baz Comarch ERP e-sklep. Następnie wykonywana jest instalacja, wraz z nią konwersja bazy danych do wersji 6.5. Konwersja bazy e-sklep 6.5 możliwa jest jedynie z wersji 6.3. Co za tym idzie aktualizacja również jest możliwa tylko z wersji 6.3. Wersje aplikacji Comarch ERP e-sklep starsze niż 6.3 należy najpierw zaktualizować do wersji 6.3, a dopiero potem uruchomić instalację wersji 6.5. Od wersji Comarch ERP e-sklep 6.0 nie jest już wymagana konfiguracja certyfikatów, zatem nie jest również wymagany urząd certyfikacji. Zmiany zaszły również w samych webserwisach. W miejsce ComarchShopSrv oraz ComarchCertSrv instalowany jest jeden webserwis ComarchSrv. W konfiguracji ERP synchronizującej dane z Comarch ERP e-sklep należy podać adres nowego webserwisu czyli domyślnie Od wersji 6.5 zarządzaniem licencji w miejsce Zdalnego Serwera Klucza zajmuje się nowa aplikacja Comarch ERP Menadżer Licencji (ML). Po reinstalacji w ML należy dodać licencje, który były wcześniej aktywowane w Zdalnym Serwerze Klucza, szczegóły są podane w p niniejszej instrukcji. Uwaga: Comarch ERP e-sklep 6.5 współpracuje z wersjami: - Comarch OPT!MA Altum CDN XL kontakt z Asystą CDN XL Comarch ERP e-sklep 6.5 współpracuje tylko z systemami ERP, które mają protokół komunikacji w wersji 6.0. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy zamienić zaniechane pluginy na ich nowsze odpowiedniki lub usunąć je. Zaniechane pluginy to te, które nie są już wspierane. Poniżej znajduje się lista pluginów zaniechanych: Product page Stock EshopConfig EshopHelper TreeLikeMenuASP DropDownMenuASp Search Do konfiguracji Comarch ERP e-sklep 6.5 wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer 8.0 i nowsze FireFox 4.0 i nowsze Opera 9.5 i nowsze W pozostałych przeglądarkach niektóre funkcjonalności panelu administracyjnego mogą być niedostępne. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 18 v.6.5

19 Minimalna szerokość sklepu to 1000 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Panelu Administratora to 1024x768 pikseli. Uwaga: Bezpośrednia konwersja bazy Comarch ERP e-sklep do 6.5 możliwa jest jedynie z wersji 6.3 Uwaga: Po wykoniu aktualizacji Comarch ERP e-sklep do wersji 6.5 przed jego uruchomieniem należy wykonać synchronizację danych z poziomu aplikacji ERP, z którą współpracuje e-sklep. Uwaga: Po migracji do Comarch ERP e-sklep 6.5 należy wyczyścić cache przeglądarki internetowej kombinacją klawiszy CTRL+R dotyczy Trybu administratora. Instrukcja instalacja wersji stacjonarnej 19 v.6.5

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o.

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Copyright (c) 2009 BTC Sp. z o.o. Zarządzanie Infrastrukturą IT e-audytor v. 3.2.0 Zarządzanie Infrastrukturą IT BTC Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo