BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: Podręcznik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik"

Transkrypt

1 BlackBerry Internet Service Wersja: Podręcznik administratora

2 Opublikowano: SWD

3 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność funkcji w witrynie administracyjnej...6 Maksymalna pojemność skrzynki pocztowej... 6 Zmiana języka ekranu witryny administracyjnej...7 Wymagania systemowe: witryna administracyjna BlackBerry Internet Service... 7 Gdzie znaleźć więcej informacji... 8 Rozwiązywanie problemów...8 Witryna administracyjna nie odpowiada Witryna administracyjna usługi BlackBerry Internet Service... 9 Wyświetlanie ustawień usługi BlackBerry Internet Service... 9 Zmiana ustawień zabezpieczeń witryny administracyjnej... 9 Wyświetlanie obsługiwanych planów taryfowych wiadomości oraz ustawień wiadomości Zarządzanie klientami...11 Wyszukiwanie i zarządzanie kontami klientów...11 Wyszukiwanie konta klienta Dodawanie konta klienta Zmiana ustawień konta klienta Kopiowanie informacji o koncie klienta do schowka...12 Przenoszenie klientów między planami taryfowymi wiadomości...12 Usuwanie konta klienta Zarządzanie dostępem klientów Metody dostępu klientów...13 Tworzenie nazwy użytkownika i hasła dla klienta, który korzysta z automatycznego logowania...14 Zarządzanie adresami klienta Dodawanie istniejącego adresu Konfiguracja adresu w urządzeniu BlackBerry Odzyskanie adresu BlackBerry klienta...15 Wyświetlanie adresów klienta Wyświetlanie ustawień kont adresów klienta Zmiana ustawień adresu Uwierzytelnienie adresu Usuwanie adresu z konta klienta Zarządzanie dostarczaniem wiadomości klienta Wyświetlanie aktualnych informacji dotyczących odpytywania adresu

4 Sprawdzanie konta w celu wysyłania wiadomości do urządzenia klienta Wyświetlanie lub zmiana informacji o filtrach wiadomości Tymczasowe zastępowanie filtrów wiadomości klienta Wysyłanie rejestrów usług do urządzenia BlackBerry Znajdowanie i ochrona utraconego smartfonu klienta Program BlackBerry Protect informacje Włączenie dzwonka w utraconym urządzeniu klienta...20 Wyświetlanie komunikatu na utraconym urządzeniu klienta Blokowanie utraconego urządzenia klienta Kopia zapasowa danych z utraconego smartfonu klienta Rozwiązywanie problemów z klientami BlackBerry Internet Service...23 Konto klienta jest zablokowane...23 Wyświetlanie informacji o błędach dotyczących konta klienta Wiadomości Klient otrzymuje niepożądane wiadomości Wiadomości klienta usługi BlackBerry Internet Service nie są poprawnie resynchronizowane Adres klienta usługi BlackBerry Internet Service jest nieprawidłowy Klient nie może wysyłać ani odbierać wiadomości Ustawienia konta Klient nie może tworzyć ani zmieniać filtrów poczty Klient nie może synchronizować kontaktów...29 Klient nie może zsynchronizować kalendarza Klient nie może utworzyć adresu BlackBerry o preferowanej nazwie użytkownika Klient nie może dodać podpisu za pomocą przeglądarki w smartfonie BlackBerry...31 Klient otrzymał komunikat o błędzie Usługodawca pocztowy nie obsługuje tego typu źródła...31 Inne problemy...32 Klient nie może uzyskać dostępu do konta usługi BlackBerry Internet Service za pomocą przeglądarki w komputerze...32 Utracony smartfon klienta nie widnieje w administracyjnej witrynie 5 Zarządzanie pracownikami pomocy technicznej...34 Grupy i uprawnienia Tworzenie grupy...34 Zmiana uprawnień lub ustawień grupy...35 Usuwanie grupy Uprawnienia dostępne dla poszczególnych rodzajów grup Pomoc techniczna Wyszukiwanie członka pomocy technicznej Tworzenie raportu pomocy technicznej...38 Dodawanie konta członka pomocy technicznej Zmiana uprawnień lub ustawień konta członka pomocy technicznej...39

5 Przenoszenie wielu kont członków pomocy technicznej...40 Usuwanie konta członka pomocy technicznej Usuwanie wielu kont członków pomocy technicznej Zmiana hasła Rozwiązywanie problemów...41 Uprawnienia, które chcę przypisać do grupy, nie są dostępne Członek pomocy technicznej nie może uzyskać dostępu do niektórych funkcji Słownik pojęć Komentarze Informacje prawne...46

6 Rozpoczęcie pracy Rozpoczęcie pracy 1 Dostępność funkcji administracyjnych W niniejszym dokumencie opisano wszystkie funkcje administracyjne dostępne w witrynie administracyjnej usługi BlackBerry Internet Service. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich planach taryfowych wiadomości. Dostępność funkcji w witrynie administracyjnej Dostępność pewnych funkcji usługi BlackBerry Internet Service jest uzależniona od następujących elementów: Uprawnienia przypisane do administratorów lub członków pomocy technicznej w oparciu o grupy, do których należą Wersja usługi BlackBerry Internet Service wykorzystywana w witrynie administracyjnej Ustawienia witryny administracyjnej oraz funkcje usługi, które zostały określone w umowie serwisowej z firmą BlackBerry Maksymalna pojemność skrzynki pocztowej Usługa BlackBerry Internet Service pobiera wiadomości bezpośrednio z kont skojarzonych z adresami , które klient dodał w usłudze BlackBerry Internet Service. Usługa BlackBerry Internet Service nie przechowuje trwale wiadomości ; ograniczenia dotyczące liczby wiadomości, które mogą być przechowywane przez klientów w skrzynce pocztowej konta skojarzonego z adresem dodanym w usłudze BlackBerry Internet Service, zależą wyłącznie od limitów ustalonych przez usługodawcę pocztowego. Usługa BlackBerry Internet Service umożliwia przechowywanie wiadomości klientów o maksymalnym rozmiarze 32 Kb na serwerze BlackBerry Internet Service przez 30 dni. Po upływie 30 dni wiadomości są trwale usuwane z serwera BlackBerry Internet Service. Wiadomości te pozostają w smartfonach BlackBerry klientów, ale klienci nie mogą 6

7 Rozpoczęcie pracy odpowiadać na te wiadomości ani przekazywać ich dalej. Wiadomości , do których klienci nie mają dostępu w smartfonach BlackBerry ze względu na przekroczenie okresu ich przechowywania, nie są automatycznie usuwane i pozostają na kontach klientów. Zmiana języka ekranu witryny administracyjnej Domyślnie witryna administracyjna BlackBerry Internet Service korzysta z języka przeglądarki internetowej, aby określić, w jakim języku powinna być wyświetlona. Język wyświetlania można zmienić na stronie logowania witryny administracyjnej. Na stronie logowania witryny administracyjnej wybierz język z listy rozwijanej Język. Wymagania systemowe: witryna administracyjna BlackBerry Internet Service Element System operacyjny Przeglądarka Wymagania Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows8 Windows Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 lub 10.0 Mozilla Firefox 13,0 lub 16,0 Google Chrome 22 7

8 Rozpoczęcie pracy Gdzie znaleźć więcej informacji Dodatkowe informacje o usłudze BlackBerry Internet Service i smartfonie BlackBerry można znaleźć na stronie Rozwiązywanie problemów Witryna administracyjna nie odpowiada Możliwa przyczyna Przeglądarka zapisuje w pamięci podręcznej niektóre pliki wykorzystywane przez witrynę administracyjną usługi BlackBerry Internet Service. Jeśli zapisane pliki są nieaktualne, strona może przestać odpowiadać. Możliwe rozwiązanie 1. Za pomocą przeglądarki usuń całą zawartość offline zapisaną w jej pamięci podręcznej. W zależności od przeglądarki konieczne może być usunięcie tymczasowych plików internetowych lub usunięcie historii przeglądania z pamięci podręcznej. 2. Naciśnij CTRL+F5. 8

9 Witryna administracyjna usługi BlackBerry Internet Service Witryna administracyjna usługi BlackBerry Internet Service 2 Plany taryfowe wiadomości dostępne dla klientów określają firma BlackBerry oraz dostawca usług bezprzewodowych. Dostawca usług bezprzewodowych może oferować klientom wszystkie funkcje usługi BlackBerry Internet Service, określony zbiór funkcji usługi BlackBerry Internet Service lub obie te opcje. Ustawienia witryny usługi BlackBerry Internet Service określa firma BlackBerry oraz dostawca usług bezprzewodowych w umowie serwisowej. Za pomocą witryny administracyjnej RIM można przeglądać ustawienia usługiblackberry Internet Service; nie można zmieniać żadnych z tych ustawień w witrynie administracyjnej. Wyświetlanie ustawień usługi BlackBerry Internet Service Strona Szczegóły witryny wyświetla funkcje włączone dla wszystkich klientów, niezależnie od posiadanych przez nich planów taryfowych wiadomości. Za pośrednictwem tej strony można także uzyskać dostęp do ustawień zabezpieczeń witryny administracyjnej, wyświetlić umowę serwisową, wiadomość powitalną otrzymywaną przez nowych klientów, a także zobaczyć domyślny podpis wiadomości we wszystkich obsługiwanych językach. Na górze strony internetowej kliknij opcję Ustawienia witryny. Aby wyświetlić obsługiwane języki, kliknij opcję Języki. Aby wyświetlić wiadomość powitalną oraz domyślny podpis dla danego języka, kliknij język. Zmiana ustawień zabezpieczeń witryny administracyjnej 9

10 Witryna administracyjna usługi BlackBerry Internet Service 1. Na górze strony internetowej kliknij opcję Ustawienia witryny. 2. W polu Ustawienia witryny administracyjnej kliknij opcję Bezpieczeństwo. Aby określić maksymalną dopuszczalną liczbę nieudanych prób logowania dla klienta, wpisz cyfrę w polu Maksymalna liczba prób logowania. Aby określić czas w minutach, który musi upłynąć, aby klient, który wykorzystał wszystkie dopuszczalne próby, mógł logować się ponownie, wpisz cyfrę w polu Czas blokady. Aby ograniczyć logowanie klientów do konkretnych adresów IP, wpisz adres IP w polu Autoryzowane domeny. 3. Kliknij Zapisz. Wyświetlanie obsługiwanych planów taryfowych wiadomości oraz ustawień wiadomości W witrynie WWW Zarządzanie pocztą wyświetlane są plany taryfowe wiadomości usługi BlackBerry Internet Service dostępne dla klientów. Pod każdym planem wyświetlane są dostępne w nim funkcje oraz informacja o tym, które funkcje są włączone. 1. Na górze strony internetowej kliknij opcję Ustawienia witryny. 2. Kliknij kartę Ustawienia planu poczty. 3. Kliknij plan taryfowy wiadomości, aby wyświetlić jego funkcje. 10

11 Zarządzanie klientami Zarządzanie klientami 3 Wyszukiwanie i zarządzanie kontami klientów Urządzenia BlackBerry 10 oraz tablety BlackBerry PlayBook zarządzane są poza BlackBerry Internet Service. Wyszukiwanie konta klienta Klienci uzyskujący dostęp do konta usługi BlackBerry Internet Service przy użyciu przeglądarki na komputerze mają skonfigurowaną nazwę użytkownika. Zwykle klienci uzyskujący automatycznie dostęp do konta usługi BlackBerry Internet Service za pośrednictwem smartfonu BlackBerry nie mają nazwy użytkownika. Klienci, którzy w smartfonie mają zainstalowane oprogramowanie BlackBerry 7, nie mają nazwy użytkownika. 1. Na górze strony internetowej kliknij opcję Klienci. 2. W polu Szukaj znajdującym się w lewej części strony internetowej wykonaj jedną z następujących czynności: Aby odnaleźć określone konto klienta, wpisz nazwę użytkownika, kod PIN, adres , identyfikator urządzenia lub identyfikator rozliczeniowy. Aby znaleźć konto klienta, dla którego nie masz pełnych informacji, w polu Nazwa użytkownika wpisz dwie litery nazwy użytkownika i symbol gwiazdki (*). 3. Kliknij Wyszukaj. Dodawanie konta klienta 1. Na górze strony internetowej kliknij opcję Klienci. 2. W polu Dodaj znajdującym się w lewej części strony internetowej kliknij polecenie Dodaj. 3. Wpisz kod PIN oraz identyfikator (IMEI, ESN lub MEID) smartfonu klienta. 11

12 Zarządzanie klientami 4. Kliknij przycisk Dalej. 5. Wypełnij pola logowania. Klient musi podawać te informacje, uzyskując dostęp do usługi BlackBerry Internet Service w celu dodania kont poczty elektronicznej lub zmiany ustawień konta. 6. Na liście rozwijanej Język kliknij język. 7. Kliknij przycisk Dalej. Zmiana ustawień konta klienta 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta, którego konto chcesz zmienić. 3. W polu Szczegóły klienta zmień informacje dotyczące konta klienta. 4. Kliknij Zapisz. Kopiowanie informacji o koncie klienta do schowka Informacje o koncie klienta można wyświetlać jako zwykły tekst, co pozwala na ich kopiowanie i wklejanie lub drukowanie. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta, którego informacje chcesz skopiować. 3. W prawej górnej części pola Szczegóły klienta kliknij ikonę Podgląd wydruku. Przenoszenie klientów między planami taryfowymi wiadomości W celu przenoszenia klientów między planami taryfowymi wiadomości należy zmienić plan taryfowy skojarzony z danym klientem w systemie BlackBerry Provisioning System. Po zmianie planu taryfowego wiadomości klienta usługa BlackBerry Internet Service wysyła nowe rejestry usług do urządzenia BlackBerry klienta. Adresy klienta oraz ustawienia są zachowywane, dopóki plan taryfowy wiadomości zapewnia ich obsługę. 12

13 Zarządzanie klientami Usuwanie konta klienta 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta, którego konto chcesz usunąć. 3. W dolnej części pola Szczegóły klienta kliknij polecenie Usuń klienta. Zarządzanie dostępem klientów Metody dostępu klientów Klienci mogą uzyskać dostęp do swojego konta BlackBerry Internet Service korzystając z następujących sposobów: Logowanie automatyczne przy pomocy BlackBerry ID: Domyślnie funkcja ta jest włączona dla wszystkich nowych klientów, którzy utworzyli konto BlackBerry Internet Service na smartfonie BlackBerry pracującym pod BlackBerry 7. Usługa BlackBerry Internet Service automatycznie loguje klienta w jego koncie BlackBerry Internet Service przy pomocy BlackBerry ID, które dany klient użył do konfiguracji swojego smartfonu. Ta funkcja jest domyślnie włączana dla dotychczasowych klientów usługiblackberry Internet Service, którzy dokonają aktualizacji smartfonów do oprogramowania BlackBerry 7. Usługa BlackBerry Internet Service wyświetla monit dla użytkowników, którzy dokonali aktualizacji do oprogramowania BlackBerry 7, aby aktywowali usługę poczty elektronicznej w nowym smartfonie, podając hasło dla adresów , które dodali w smartfonie. Logowanie automatyczne: Domyślnie, ta funkcja jest włączona dla wszystkich nowych klientów, którzy w smartfonie mają zainstalowane oprogramowanie BlackBerry 6 lub starsze. Automatyczne logowanie zapewnia klientom bezpośredni dostęp do ich kont BlackBerry Internet Service z aplikacji konfiguracji konta oraz za pomocą przeglądarki w smartfonie. Nazwa użytkownika oraz hasło: Klienci uzyskują dostęp do konta usługi BlackBerry Internet Service przy użyciu przeglądarki na komputerze, logując się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Klienci z nazwą użytkownika i hasłem są automatycznie logowani do swojego konta usługi BlackBerry Internet Service z aplikacji do konfiguracji poczty lub przy użyciu przeglądarki w smartfonie. Za pośrednictwem witryny administracyjnej BlackBerry Internet Service można utworzyć nazwę użytkownika i hasło dla klientów korzystających z logowania automatycznego. Po kolejnym uzyskaniu dostępu do usługi BlackBerry Internet Service wyświetlany jest monit o sprawdzenie poprawności adresów dodanych przez klientów. Notatka: Klienci, którzy utworzą konto usługi BlackBerry Internet Service w smartfonie z zainstalowanym oprogramowaniem BlackBerry 7, nie uzyskają dostępu do konta usługi BlackBerry Internet Service za pośrednictwem 13

14 Zarządzanie klientami przeglądarki w komputerze. Klienci posiadający nazwę użytkownika i hasło, którzy dokonają aktualizacji do oprogramowania BlackBerry 7, mogą nadal logować się do swoich kont BlackBerry Internet Service za pośrednictwem przeglądarki w komputerze. Tworzenie nazwy użytkownika i hasła dla klienta, który korzysta z automatycznego logowania Jeżeli w urządzeniu BlackBerry użytkownika zainstalowane jest oprogramowanie BlackBerry 7, nie można wykonać tej czynności. Aby umożliwić klientowi korzystającemu z logowania automatycznego dostęp do witryny usługi BlackBerry Internet Service za pośrednictwem przeglądarki w komputerze, trzeba stworzyć nazwę użytkownika i hasło konta klienta usługi BlackBerry Internet Service. Po utworzeniu nazwy użytkownika i hasła usługa BlackBerry Internet Service wysyła wiadomość PIN z nazwą użytkownika i hasłem do urządzenia BlackBerry klienta. Następnym razem, gdy klient uzyskuje dostęp do usługi BlackBerry Internet Service, pojawia się monit o uwierzytelnienie dodanych kont poczty elektronicznej 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta, dla którego chcesz utworzyć nazwę użytkownika i hasło. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Utwórz dane logowania. 4. Wypełnij pola logowania. 5. Kliknij przycisk Dalej. Zarządzanie adresami klienta Dodawanie istniejącego adresu 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij danego klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Dodaj adres . Aby dodać istniejący adres , wpisz ten adres oraz hasło. Kliknij przycisk Dalej. 14

15 Zarządzanie klientami Aby dodać adres POP lub IMAP oraz podać ustawienia serwera i nazwy użytkownika, kliknij POP/IMAP (najpopularniejsze). Określ ustawienia dla adresu . Kliknij przycisk Dalej. Aby dodać konto Microsoft Outlook Web Access, kliknij Outlook Web Access (Exchange). Określ ustawienia dla adresu . Kliknij przycisk Dalej. 4. Jeśli to możliwe, w celu synchronizacji kontaktów lub wpisów kalendarza między adresem klienta a urządzeniem BlackBerry, zaznacz typy danych, które chcesz zsynchronizować. Kliknij przycisk Synchronizuj. Konfiguracja adresu w urządzeniu BlackBerry Funkcja ta nie jest dostępna dla urządzeń BlackBerry 10 oraz tabletów BlackBerry PlayBook. Są one zarządzane poza usługą BlackBerry Internet Service. Podczas konfigurowania dla klienta adresu BlackBerry tworzy się także hasło. Usługa BlackBerry Internet Service wysyła wiadomość PIN z adresem BlackBerry i hasłem do urządzenia BlackBerry klienta. Przy następnym logowaniu do konta BlackBerry Internet Service klient otrzyma monit o stworzenie tajnego pytania dla adresu BlackBerry. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij danego klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Dodaj adres Kliknij polecenie Utwórz nowy adres Określ ustawienia dla adresu BlackBerry. 6. Kliknij przycisk Dalej. Odzyskanie adresu BlackBerry klienta Jeśli klient usunął adres BlackBerry i chce użyć go ponownie, można go odzyskać. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Dodaj adres Kliknij polecenie Odzyskaj istniejący adres Wpisz nazwę użytkownika. 6. Kliknij przycisk Dalej. 7. W razie potrzeby wpisz hasło. Kliknij przycisk Dalej. 15

16 Zarządzanie klientami Wyświetlanie adresów klienta 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta . Wyświetlanie ustawień kont adresów klienta W zależności od planu taryfowego wiadomości niektóre pola mogą nie zawierać żadnych informacji. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Kliknij polecenie Edytuj poniżej adresu . Zmiana ustawień adresu 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Kliknij polecenie Edytuj poniżej adresu Zmień ustawienia adresu Kliknij Zapisz. Uwierzytelnienie adresu 16

17 Zarządzanie klientami Jeżeli adres nie jest uwierzytelniony, klient nie może wysyłać ani odbierać wiadomości z tego adresu za pomocą smartfonu BlackBerry. Adres klienta może być nieuwierzytelniony z kilku powodów. Przykładowo, Jeżeli klient zmieni hasło konta , które zostało dodane do usługi BlackBerry Internet Service, ale nie zaktualizuje tej informacji na koncie BlackBerry Internet Service, adres nie będzie uwierzytelniony. Jeśli klient zacznie korzystać z nowego smartfonu, ze względów bezpieczeństwa wszystkie adresy klienta muszą zostać uwierzytelnione ponownie. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij danego klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Uwierzytelnij obok adresu , który nie jest uwierzytelniony. 4. Wpisz bieżące hasło dla adresu Kliknij polecenie Sprawdź. Usuwanie adresu z konta klienta 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Kliknij ikonę Usuń poniżej adresu . Zarządzanie dostarczaniem wiadomości e- mail klienta Wyświetlanie aktualnych informacji dotyczących odpytywania adresu Usługa BlackBerry Internet Service automatycznie odpytuje konta skojarzone z adresami dodanymi przez klientów w usłudze BlackBerry Internet Service. Musisz ręcznie zaktualizować informacje w polach Następne odpytanie i Ostatnie odpytanie, które są wyświetlane dla takiego konta , aby uzyskać dostęp do najbardziej aktualnych informacji. 17

18 Zarządzanie klientami 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij danego klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Kliknij polecenie Odśwież poniżej adresu . Sprawdzanie konta w celu wysyłania wiadomości do urządzenia klienta Można pominąć kolejne zaplanowane odpytanie konta poczty elektronicznej powiązanego z adresem dodanym przez klienta do usługi BlackBerry Internet Service. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij danego klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Poniżej adresu kliknij polecenie Odpytaj pocztę. Wyświetlanie lub zmiana informacji o filtrach wiadomości 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Kliknij opcję Filtry poniżej adresu Zmień ustawienia filtrów. 6. Kliknij Zapisz. 18

19 Zarządzanie klientami Tymczasowe zastępowanie filtrów wiadomości klienta 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta zaznacz pole wyboru Ignoruj filtry wszystkich kont poczty elektronicznej. 4. Kliknij Zapisz. Po zakończeniu: Aby ponownie włączyć filtry wiadomości , usuń zaznaczenie pola wyboru Ignoruj filtry wszystkich kont poczty elektronicznej. Wysyłanie rejestrów usług do urządzenia BlackBerry W rejestrach usług znajdują się informacje o tym, jakie usługi są dostępne w urządzeniach BlackBerry. Jeżeli adres klienta nie działa poprawnie, można spróbować ponownie aktywować konto klienta, wysyłając rejestry usług. Wysłanie rejestrów usług nie aktywuje kont BlackBerry Internet Service, które są nieprawidłowe. Klienci mogą także wysyłać rejestry usług do swoich urządzeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji konfiguracji konta Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę Konta Jeśli to konieczne, kliknij polecenie Odśwież stan, aby określić bieżący stan rejestrów usług. 5. Kliknij opcję Wyślij rejestry usług. 19

20 Zarządzanie klientami Znajdowanie i ochrona utraconego smartfonu klienta Program BlackBerry Protect informacje Zadaniem programu BlackBerry Protect jest zapewnienie użytkownikom możliwości wygodnego utworzenia kopii zapasowej danych z urządzenia BlackBerry oraz ich przywrócenia, za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. BlackBerry Protect oferuje także funkcje pomagające klientom odszukać urządzenie i chronić zawarte w nim dane w przypadku jego zagubienia lub kradzieży. Program BlackBerry Protect może pomóc klientowi w odzyskaniu utraconego urządzenia poprzez włączenie wyświetlania komunikatu na ekranie lub włączenie dzwonka w urządzeniu. W ochronie danych klienta pomaga funkcja blokady utraconego urządzenia i utworzenie kopii zapasowej zapisanych w nim danych. Program BlackBerry Protect umożliwia tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarzy, notatek, zadań, wiadomości tekstowych i innych danych. Program BlackBerry Protect nie pozwala tworzyć kopii danych pewnych typów, np. obrazów, wiadomości , aplikacji innych producentów i plików multimedialnych. Aby można było użyć programu BlackBerry Protect z urządzeniem klienta, musi być na nim zainstalowana aplikacja BlackBerry Protect, a klient musi mieć włączoną obsługę administracyjną. Urządzenie musi ponadto być skojarzone z kontem usługi BlackBerry Internet Service. Urządzenia skonfigurowane do pracy z serwerem BlackBerry Enterprise Server nie są obsługiwane. Włączenie dzwonka w utraconym urządzeniu klienta Aplikacja BlackBerry Protect pozwala włączyć dzwonek urządzenia BlackBerry, a także przełączyć się na głośny profil, aby było słychać dźwięk podczas odbioru połączenia. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę BlackBerry Protect. 4. Kliknij Głośny dzwonek. 5. Kliknij Głośny dzwonek. 20

21 Zarządzanie klientami Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, program BlackBerry włączy dzwonek, gdy tylko stanie się ono z powrotem dostępne. Wyświetlanie komunikatu na utraconym urządzeniu klienta Na urządzeniu BlackBerry klienta (nawet jeśli jest ono zablokowane) można wyświetlić własną wiadomość przeznaczoną dla każdej osoby, która znajdzie to urządzenie. Tego typu komunikat zastępuje tapetę i jakiekolwiek inne dane użytkownika, wyświetlane na ekranie. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę BlackBerry Protect. 4. Kliknij opcję Wyświetl wiadomość. 5. Wpisz wiadomość, którą chcesz wyświetlić. 6. Kliknij opcję Wyświetl wiadomość. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, program BlackBerry Protect wyświetli wiadomość, gdy tylko urządzenie stanie się znów dostępne. Blokowanie utraconego urządzenia klienta Jeśli klient nie skonfigurował hasła dla swojego urządzenia BlackBerry, nie można wykonać tego zadania. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę BlackBerry Protect. 4. Kliknij opcję Zablokuj urządzenie. 5. Kliknij polecenie Zablokuj. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, program BlackBerry Protect zablokuje je, gdy tylko stanie się znów dostępne. 21

22 Zarządzanie klientami Kopia zapasowa danych z utraconego smartfonu klienta Program BlackBerry Protect umożliwia tworzenie kopii zapasowych kontaktów, kalendarzy, notatek, zadań, wiadomości tekstowych i innych danych znajdujących się w smartfonie BlackBerry klienta. Klient może przywrócić te dane na dowolny smartfon BlackBerry przy użyciu aplikacji BlackBerry Protect. Program BlackBerry Protect nie pozwala tworzyć kopii danych pewnych typów, np. obrazów, wiadomości , aplikacji innych producentów i plików multimedialnych. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij kartę BlackBerry Protect. 4. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową urządzenia. 5. Kliknij polecenie Utwórz kopię zapasową. Jeśli smartfon jest wyłączony lub nie jest podłączony do sieci bezprzewodowej, program BlackBerry Protect rozpocznie tworzenie kopii zapasowej danych klienta, gdy tylko stanie się on znów dostępny. W zależności od ustawień użytkownika w programie BlackBerry Protect, wykonanie kopii zapasowej może być niemożliwe, jeśli smartfon znajduje się w roamingu lub jeśli nie jest podłączony do sieci Wi-Fi. Wykonywanie kopii zapasowej danych, gdy smartfon jest w roamingu, może wiązać się z dodatkowymi opłatami. 22

23 Rozwiązywanie problemów z klientami BlackBerry Internet Service Rozwiązywanie problemów z klientami BlackBerry Internet Service 4 Konto klienta jest zablokowane Możliwa przyczyna Klient zbyt wiele razy wprowadził nieprawidłowe hasło. Możliwe rozwiązanie 1. Znajdź klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 3. W polu Szczegóły klienta kliknij polecenie Odblokuj. Wyświetlanie informacji o błędach dotyczących konta klienta Usługa BlackBerry Internet Service rejestruje komunikaty o błędach dotyczące kont klienta natychmiast po ich wystąpieniu. Wszystkie błędy powiązane z adresem widoczne są w dzienniku błędów wraz z proponowanymi rozwiązaniami. 1. Znajdź konto klienta. 2. W polu Wyniki wyszukiwania klientów kliknij klienta. 23

24 Rozwiązywanie problemów z klientami BlackBerry Internet Service 3. W górnej części pola Szczegóły klienta kliknij opcję Wyświetl dziennik błędów. Wiadomości Klient otrzymuje niepożądane wiadomości Możliwa przyczyna Możliwe, że klient nie utworzył filtrów poczty na swoim koncie . Możliwe rozwiązanie 1. Poproś klienta, aby utworzył filtry poczty umożliwiające otrzymywanie powiadomień o nadejściu ważnych wiadomości , a także blokowanie przesyłania wiadomości do smartfonu BlackBerry. Więcej informacji na temat filtrów poczty można znaleźć w pomocy ekranowej klienta. Wiadomości klienta usługi BlackBerry Internet Service nie są poprawnie resynchronizowane Możliwa przyczyna Wiadomości wysyłane przez klienta ze smartfonu BlackBerry nie pojawiają się w folderze Elementy wysłane na koncie klienta. Wiadomości usunięte przez klienta z konta nie są usuwane ze smartfonu BlackBerry. Możliwe rozwiązanie Konta programu Microsoft Outlook Web Access w wersji 5.5 nie zapisują wysłanych wiadomości w folderze Elementy wysłane. 1. Poproś klienta o zmianę wszystkich ustawień konta e- mail POP i IMAP w celu ustawienia opcji Zsynchronizuj usunięte elementy pomiędzy tą skrzynką i moim urządzeniem, aby wiadomości usuwane przez klienta z konta były automatycznie usuwane ze smartfonu BlackBerry. 2. Poproś klienta o sprawdzenie, czy bezprzewodowa resynchronizacja wiadomości jest włączona w smartfonie BlackBerry. 24

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Torch 9800 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127010155-009 Spis

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach Windows Mobile 6 Professional Przewodnik po nowych funkcjach Wrzesień 2007 2 Przewodnik po nowych funkcjach systemu Windows Mobile 6 Professional Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Nowy odświeżony wygląd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-05-27 SWD-20150527115758500 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Pierwsze kroki 9 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iphonie 9 Co będzie potrzebne? 10 Aktywacja iphone'a

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo