Konfiguracja Claims Based Authentication dla Microsoft SharePoint 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja Claims Based Authentication dla Microsoft SharePoint 2010"

Transkrypt

1 Konfiguracja Claims Based Authentication dla Microsoft SharePoint 2010 Spis treści 1 Opis usługi Utworzenie bazy danych Tworzenie nowej aplikacji SharePoint Tworzenie zbioru witryn Modyfikacja pliku web.config dla aplikacji Administracji Centralnej connectionstrings system.web PeoplePickerWildcards Modyfikacja pliku web.config dla SecurityTokenService connectionstring system.web Modyfikacja pliku web.config dla nowoutworzonej aplikacji connectionstring rolemanager membership PeoplePickerWildcards Przypisanie użytkowników do puli aplikacji LGBS Polska sp. z o.o. 1 / 15

2 1 Opis usługi Wykorzystanie mechanizmu Claims Based Authentication pozwala na pobranie informacji potrzebnych do uwierzytelnienia użytkownika w SharePoint 2010 z innych źródeł, takich jak baza ASP.NET czy LDAP. Niniejszy dokument przedstawia wykorzystanie bazy danych ASP.NET jako źródła informacji wymaganych do uwierzytelnienia użytkownika w środowisku SharePoint LGBS Polska sp. z o.o. 2 / 15

3 2 Utworzenie bazy danych Należy uruchomid Kreatora tworzenia nowej bazy danych użytkowników. W tym celu należy uruchomid plik na serwerze bazodanowym, który znajduje się w lokalizacji: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \aspnet_regsql.exe Po utworzeniu bazy danych możemy utworzyd testowych użytkowników przy pomocy bezpłatnego narzędzia: LGBS Polska sp. z o.o. 3 / 15

4 3 Tworzenie nowej aplikacji SharePoint Podczas tworzenia nowej aplikacji SharePoint należy zaznaczyd opcje jak poniżej: LGBS Polska sp. z o.o. 4 / 15

5 4 Tworzenie zbioru witryn Po utworzeniu aplikacji SharePoint należy utworzyd nowy Site Collection dla nowoutworzonej aplikacji SharePoint. LGBS Polska sp. z o.o. 5 / 15

6 5 Modyfikacja pliku web.config dla aplikacji Administracji Centralnej Należy zmodyfikowad następujące wpisy w pliku: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\..\web.config 5.1 connectionstrings W pliku należy znaleźd wpis </configsections> i bezpośrednio pod nim wkleid wpis odpowiednio zmodyfikowany względem bazy danych użytkowników: <connectionstrings> <add connectionstring="data Security=SSPI;Initial providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> name="aspnetsqlmembershipprovider" source=sql.sharepoint.com;integrated Catalog=aspnetdb" gdzie: sql.sharepoint.com nazwa serwera MSSQL aspnetdb nazwa bazy danych Należy pamiętad aby w bazie danych nadad uprawnienia dla konta farmy SharePoint a. Plik po edycji powinien wyglądad następująco: 5.2 system.web W pliku należy znaleźd wpis <system.web> i bezpośrednio pod nim wkleid wpis: <rolemanager enabled="true" cacherolesincookie="false" cookiename=".aspxroles" cookietimeout="30" cookiepath="/" cookierequiressl="false" cookieslidingexpiration="true" LGBS Polska sp. z o.o. 6 / 15

7 cookieprotection="all" defaultprovider="aspnetwindowstokenroleprovider" createpersistentcookie="false" maxcachedresults="25"> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" applicationname="/" name="sqlrole" type="system.web.security.sqlroleprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> <add applicationname="/" name="aspnetwindowstokenroleprovider" type="system.web.security.windowstokenroleprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </rolemanager> <membership defaultprovider="sqlmember" userisonlinetimewindow="15" hashalgorithmtype=""> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" enablepasswordretrieval="false" enablepasswordreset="true" requiresquestionandanswer="true" passwordattemptwindow="10" applicationname="/" requiresunique ="false" passwordformat="hashed" name="sqlmember" type="system.web.security.sqlmembershipprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </membership> Koniecznie należy sprawdzid czy tagi <rolemanager> oraz </membership> występują tylko raz (w przypadku kiedy znajduje się więcej wpisów o podanych tagach, to należy je usunąd). Wynikowy plik powinien wyglądad następująco: LGBS Polska sp. z o.o. 7 / 15

8 5.3 PeoplePickerWildcards W pliku należy znaleźd wpis <PeoplePickerWildcards> i bezpośrednio pod nim wkleid wpis: <add key="aspnetsqlmembershipprovider" value="%" /> <add key="sqlmember" value="%"/> <add key="sqlrole" value="%"/> Plik po edycji powinien wyglądad następująco: LGBS Polska sp. z o.o. 8 / 15

9 6 Modyfikacja pliku web.config dla SecurityTokenService Należy zmodyfikowad następujące wpisy w pliku: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\WebServices \SecurityToken\web.config 6.1 connectionstring W pliku należy znaleźd wpis </configsections> i bezpośrednio pod nim wkleid wpis odpowiednio zmodyfikowany do bazy danych użytkowników: <connectionstrings> <add connectionstring="data Security=SSPI;Initial providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> name="aspnetsqlmembershipprovider" source=sql.sharepoint.com;integrated Catalog=aspnetdb" gdzie: sql.sharepoint.com nazwa serwera MSSQL aspnetdb nazwa bazy danych Należy pamiętad aby w bazie danych nadad uprawnienia dla konta farmy SharePoint a. Wynikowy plik powinien wyglądad następująco: 6.2 system.web W pliku należy znaleźd wpis </connectionstrings> i pod nim wkleid wpis: <system.web> <membership> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" enablepasswordretrieval="false" enablepasswordreset="true" requiresquestionandanswer="true" passwordattemptwindow="10" applicationname="/" LGBS Polska sp. z o.o. 9 / 15

10 requiresunique ="false" passwordformat="hashed" name="sqlmember" type="system.web.security.sqlmembershipprovider, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </membership> System.Web, <rolemanager enabled="true"> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" applicationname="/" name="sqlrole" type="system.web.security.sqlroleprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </rolemanager> </system.web> Wynikowy plik powinien wyglądad następująco: LGBS Polska sp. z o.o. 10 / 15

11 7 Modyfikacja pliku web.config dla nowoutworzonej aplikacji Należy zmodyfikowad następujące wpisy w pliku: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\..\web.config gdzie oznacza nazwę ścieżki puli aplikacji IIS a. 7.1 connectionstring W pliku należy znaleźd wpis </configsections> i bezpośrednio pod nim wkleid wpis odpowiednio zmodyfikowany do bazy dancych: <connectionstrings> <add connectionstring="data Security=SSPI;Initial providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> name="aspnetsqlmembershipprovider" source=sql.sharepoint.com;integrated Catalog=aspnetdb" gdzie: sql.sharepoint.com nazwa serwera MSSQL aspnetdb nazwa bazy danych Należy pamiętad, aby w bazie danych nadad uprawnienia dla konta farmy SharePoint a. Wynikowy plik powinien wyglądad następująco: 7.2 rolemanager W pliku należy znaleźd wpis rolemanager i zamienid go na następujący wpis: <rolemanager enabled="true" cacherolesincookie="false" cookiename=".aspxroles" cookietimeout="30" LGBS Polska sp. z o.o. 11 / 15

12 cookiepath="/" cookierequiressl="false" cookieslidingexpiration="true" cookieprotection="all" defaultprovider="c" createpersistentcookie="false" maxcachedresults="25"> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" applicationname="/" name="aspnetsqlroleprovider" type="system.web.security.sqlroleprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> <add applicationname="/" name="sqlrole" type="system.web.security.windowstokenroleprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> <add name="c" type="microsoft.sharepoint.administration.claims.spclaimsauthroleprovider, Microsoft.SharePoint, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" /> </providers> </rolemanager> 7.3 membership W pliku należy znaleźd wpis membership i zamienid go na następujący wpis: <membership defaultprovider="i" userisonlinetimewindow="15" hashalgorithmtype=""> <providers> <add connectionstringname="aspnetsqlmembershipprovider" enablepasswordretrieval="false" enablepasswordreset="true" requiresquestionandanswer="true" passwordattemptwindow="10" applicationname="/" requiresunique ="false" passwordformat="hashed" name="sqlmember" type="system.web.security.sqlmembershipprovider, System.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> <add name="i" type="microsoft.sharepoint.administration.claims.spclaimsauthmembershipprov ider, Microsoft.SharePoint, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" /> </providers> </membership> LGBS Polska sp. z o.o. 12 / 15

13 7.4 PeoplePickerWildcards W pliku należy znaleźd wpis <PeoplePickerWildcards> i pod nim wkleid wpis: <add key="aspnetsqlmembershipprovider" value="%" /> <add key="sqlmember" value="%"/> <add key="sqlrole" value="%"/> Wynikowy plik powinien wyglądad następująco: LGBS Polska sp. z o.o. 13 / 15

14 8 Przypisanie użytkowników do puli aplikacji Aby przypisad uprawnienia dla użytkowników z bazy danych należy dodad ich jako uprawnionych do aplikacji SharePoint. Aby to zrobid należy: Wejśd do administracji centralnej Wejśd do Application Management Wejśd do Manage Web Applications Wybrad nowo utworzoną aplikację Nacisnąd User Policy Nacisnąd Add Users Nacisnąd Next Nacisnąd ikonę Address Book Wyszukad użytkowników (lub gupę) z bazy dancyh którym nadad uprawnienia Nacisnąd Add Nacisnąd OK Wybrad poziom uprawnieo LGBS Polska sp. z o.o. 14 / 15

15 LGBS Polska sp. z o.o. 15 / 15

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Opis konwersji danych ADS z programów

Opis konwersji danych ADS z programów Opis konwersji danych ADS z programów TGSoft Faktura1!, Faktura1! Plus, Gospodarka Materiałowa do baz danych SQL dla systemów Sz@rk F1! Plus, Sz@rk MEx lub Sz@rk GM 1. Wstęp Do przeprowadzenia konwersji

Bardziej szczegółowo

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4 ERP CONNECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI V1.0 Wersja dokumentu 1.4 Spis treści I. Instalacja serwera... 3 1. Pobranie instalatora... 3 2. Rozpoczęcie instalacji... 3 3. Instalacja... 3 II.

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING 1. Wymagania systemowe 1.1. Sprzęt... 3 1.2. Oprogramowanie... 3 1.3. Informacje ogólne... 3 2. Parametryzacja przeglądarki 2.1. Blokowanie wyskakujących okienek...

Bardziej szczegółowo

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. Spis treści Spis treści... 1 1. Słownik pojęd... 2 2. Automatyczne aktualizacje... 2 3. Baza danych... 3 3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu... 3 3.2. Zarządzanie bazami

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo