Leksykon tematyczny Zarządzanie, IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leksykon tematyczny Zarządzanie, IT"

Transkrypt

1 Leksykon tematyczny Zarządzanie, IT

2

3 Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Włodzimierz Gogołek Wiesław Cetera Leksykon tematyczny Zarządzanie, IT Warszawa 2014

4 Projekt okładki: Zakład Graficzny UW Seria Wiedza i Warsztat Redaktor naukowy serii Łukasz Szurmiński Skład i łamanie: Zakład Graficzny UW Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jabłonowski dr hab. Stefan Jakucewicz Opracowanie stylistyczne Katarzyna Kocoń Copyright by Włodzimierz Gogołek, Warszawa 2014 Copyright by Wiesław Cetera, Warszawa 2014 Copyright by Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Autora i Wydawcy. Liczba arkuszy: 12 Wydawca: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa tel./faks (48) ISBN: Druk i oprawa: Zakład Graficzny UW. Zam. 193/2014

5 Spis tre ci Wstęp A Administrator Sieci Adres komputera Adres mailowy Adres strony 19 AdSense Ad valorem Advergaming Adware AdWords Agencja interaktywna AiO Akcja Akcje aportowe Akcje gotówkowe Akcje imienne Akcje na okaziciela Akcje nieme Akcje uprzywilejowane Akcje założycielskie Akcjonariusz Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów obrotowych Aktywa Aktywa finansowe Aktywa netto Algorytm Alokacja Alokacja zasobów Amortyzacja Amortyzacja degresywna Amortyzacja grupowa Amortyzacja kapitału Amortyzacja kredytu Amortyzacja księgowa Amortyzacja liniowa Amortyzacja marży przychodów Amortyzacja naturalna Amortyzacja planowa Amortyzacja podatkowa Amortyzacja progresywna Amortyzacja w polskim systemie prawnym AMR Analityka Sieci Analiza dyskryminacyjna Analiza fundamentalna Analiza portfelowa Analiza przyrostowa Analiza regresji Analiza rynku Analiza sentymentów Analiza SWOT Analogowa informacja Android Aplikacja Aport Aprecjacja Archiwizacja ASCII Atrakcyjność lokalizacyjna Augmented Reality AR Autentyczność Awatar B Backup Bajt Baner Bank Bank centralny Bank komercyjny Banki hipoteczne Banki inwestycyjne Bank operacyjny Banki specjalne Bankructwo Baza danych BCI Benchmark SPIS TREŚCI

6 6 Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 53 Big Data Bilans Biometryka BIOS Bit BitCoin Biznes plan Blog Blogosfera Bluetooth Blu-Ray Brief Budżetowanie kapitałowe Business Intelligence B-wykluczenie BYOD C C Cash flow CD CD-R CD-ROM CD-RW Cechy rynkowe maszyn i urządzeń. 62 Cena Cena nabycia Cena równowagi Cena sprzedaży netto Certyfikacja Ceteris paribus CIO Click fraud Cloud Computing CMC CMS Cookie CRM Crowdfunding Crowdsourcing CSR Culturomics Cyberatak Cyberbulling Cyberprzestrzeń Cybersquatting Cyberterroryzm Cyfrowa informacja Cyfrowa przepaść Cyfryzacja Cykl koniunkturalny Czat Czynsz D Darknet Data management platform Deflacja Dekapitalizacja Deprecjacja Deprecjacja pieniądza Depresja Denial of Service Diginetmedia DLNA DLP DNS Dobra Dobra inwestycyjne Dobra kapitałowe Dobra komplementarne Dobra publiczne Dobra substytucyjne Domena Dominanta Dostawca usług internetowych DRM Drukarka Drukarka 3D DTP DVB-T DVD Dysk Dysk twardy Dyskonto handlowe Dyskonto proste Dyskonto składane Dywidenda Dywidenda w spółce akcyjnej Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością SPIS TREŚCI

7 7 Dziennikarstwo obywatelskie Dziennikarstwo online Dzień bilansowy E E-commerce EDI Efektywna roczna stopa procentowa Efektywność alokacyjna Efektywność rynku E-gazety E-Ink Ekologia Ekonometria Ekonomia Eksploatacja E-learning Emisja akcji publiczna Emisja akcji założycielskich Emisja obligacji Emisja praw poboru Emitenci papierów wartościowych.. 90 Emotikony ERP Estymacja Estymacja punktowa Estymator Europejski Obszar Gospodarczy Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Exploity EyeTracking F Finansowy majątek trwały Firewall Firma Flash Folksonomy Fora Format pliku Franchising Free software Freeware Ftp Funkcje banków Funkcje ceny Funkcje nieruchomości Funkcje papierów wartościowych.. 98 Funkcje wyceny G General Public License Giełda Giełda papierów wartościowych Goodwill GPRS Grid computing Grupy społecznościowe Gry komputerowe H Hactywizm Haker Haptics Hardware Hasło HD Hejterstwo Hipertekst Host Hosting Hotspot HTTP Hurtownie danych I Ikona Indeks Indywidualne stawki amortyzacyjne Inflacja Infobroker Informacja Informatyka Innowacje Instrument finansowy Instrument kapitałowy Instytucje finansowe Integralność danych Interaktywność SPIS TREŚCI

8 8 Interfejs Internauta Internet Intranet Inwestorzy Inwestorzy instytucjonalni Inwestycje Inwestycje bezpośrednie Inwestycje rozpoczęte IP IRR ISP IT K Kapitał Karta rozszerzająca Keylogery Kinect Klastry Klawiatura komputerowa Klucz kodowy Kompresja Komputer Komunikacja sieciowa Komunikator (IM) Koniunktura gospodarcza Konkurencja doskonała Konstrukcja strony Korelacja Koszt Koszt alternatywny Koszt kapitału Koszt krańcowy Koszt wytworzenia produktu Kosztorys Koszty stałe Koszty zmienne Kradzież tożsamości Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Kredyt Kredyt dyskontowy Kredyt hipoteczny Kredyt inwestycyjny Kredyt lombardowy Kredyt obrotowy Kredyt rewolwingowy Kredyt w rachunku bieżącym Kryteria oceny inwestycji Kryteria oceny potencjalnego wykonawcy systemu Kursor Kwartyl L LAN Laptop Leasing Leasing w Kodeksie cywilnym Leasing w ustawie o rachunkowości LED LIBID LIBOR Licencja Link Linux Listy zastawne Login Lokata kapitału LTE Ł Łańcuch wartości Portera Łańcuch wartości w mediach M Macierze dyskowe Majątek obrotowy Majątek trwały Malware Małe i średnie przedsiębiorstwa Marketing Media Mediana Media społecznościowe Media strumieniowe Megaszperacze/multiwyszukiwarki 157 Mikroekonomia Moc obliczeniowa Modele cenowe reklam SPIS TREŚCI

9 9 Model ekonometryczny Modem Monitor Monopol MP MRP MRP II Multimedia Myszka N Nakłady Należności długoterminowe Naprawa bieżąca Naprawa główna NAS Netbook Netykieta Neutralność Sieci NFC Nieruchomość inwestycyjna Nominalna stopa procentowa NPV O Obligacja Obrót akcjami Ocena inwestycji Ocena strony OCR OEM Oczekiwana stopa zwrotu Odchylenie przeciętne Odchylenie standardowe Odszkodowanie Offline Okres zwrotu OLED Oligopol Online Open-source Operacje gospodarcze Oprocentowanie proste Oprocentowanie składane P P2P Palmtop Pamięć Flash Pasmo dostępu do Internetu Pasywa PC Pendrive Personalizacja Phishing PI Piaskownice Piksel Piractwo komputerowe Platforma cyfrowa Platforma internetowa PLC Plik Ploter Poczta elektroniczna Podcast Podpis elektroniczny/podpis cyfrowy Port gniazdo Portal Portal wielotematyczny Poufność danych Prawa korporacyjne przysługujące z akcji Prawa majątkowe przysługujące z akcji Prawa przysługujące z akcji Prawo rzeczowe Proces innowacyjny Procesor Produkt Produkt cykl życia produktu Program/oprogramowanie Protokół Przeglądarka Przekwalifikowanie składnika majątku Przetwarzanie informacji SPIS TREŚCI

10 10 Q QR Code/Quick Response Code R Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Rafinacja informacji RAM Ransomware Real-Time Bidding Reklama Reklama w Internecie Repeater sieci bezprzewodowej Replikator portów/stacja dokująca 200 Retargeting ROF Rok obrotowy ROM Router Rozdzielczość Rozliczenie wypowiedzianej umowy leasingowej Ruchomy majątek rzeczowy Rynek Rynek doskonale konkurencyjny. 202 Rynek finansowy Rynek kapitałowy Rynek nieruchomości Rynek papierów wartościowych Rynek pieniężny Rynek walutowy Rzadkość dobra S SaaS SAR SCM SD SEM Semantyczna Sieć SEO SERP Serwer Shareware Sieć komputerowa Sieci społecznościowe Siła nabywcza Skaner Składniki majątku podlegające amortyzacji podatkowej Składniki majątku niepodlegające amortyzacji SLD Smartfon SOA Social lending Software Spam Społeczeństwo informacyjne Sprawozdania finansowe SRM SSD Stopa dyskonta Stopa kapitalizacji a stopa dyskontowa w procesie wyceny Stopa procentowa Stopa zwrotu Straty i zyski nadzwyczajne Strona internetowa Strumień Superkomputer SWAP System informatyczny System operacyjny Szczególne warunki transakcji Szyfrowanie (kryptografia) Ś Środki techniczne Środki trwałe Środki trwałe w budowie T Tablet Tag Targeting TCP/IP TLD Trwała utrata wartości TV smart SPIS TREŚCI

11 11 Typosquatting U Ultrabook Umorzenie i unieważnienie akcji. 222 Umowy o gwarancje finansowe UMPC Unikalny odwiedzający Upadłość UPS URL USB Usługa sieciowa Usługi według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) V VOD VoIP VPN A WAN Wartości niematerialne i prawne. 226 Wartość bankowo-hipoteczna Wartość ekonomiczna Wartość godziwa Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań Wartość księgowa Wartość likwidacyjna Wartość odtworzeniowa Wartość początkowa środka trwałego Wartość realna Web WebCam Weksel Wi-Fi WII Wielozadaniowość Wikipedia WiMax Windows Wirtualny świat Wirtualizacja Wirus komputerowy Witryna Wortal Wycena aktywów finansowych Wycena przedsiębiorstwa Wykluczenie informacyjne Wyszukiwarki Wyszukiwarki desktopowe Wyszukiwarki w czasie rzeczywistym Z Zarządzanie informacjami Zasoby informacyjne Zasoby Sieci Literatura SPIS TREŚCI

12

13 Wst p Radykalne zmiany technologiczno-organizacyjne w mediach wymagaj nowych kompetencji od dziennikarzy i mened erów funkcjonuj cych w tym sektorze gospodarki. Od roku 2012 dzia a w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pierwszy w Polsce kierunek studiów Logistyka Mediów (LM). Dotychczasowe do wiadczenia edukacyjne, a tak e bie ce analizy potrzeb rynku uzasadniaj konieczno usystematyzowania poj, których znajomo jest niezb dna studentom tego kierunku. Zapotrzebowanie na us ugi logistyczne w mediach z pewno ci nie b dzie si zmniejsza przez najbli sze lata. Jednocze nie daje si zauwa- y permanentny i intensywny rozwój mediów elektronicznych, w tym mediów internetowych. W zwi zku z tym przygotowanie podr cznika obejmuj cego zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne aplikacje jest jeszcze niemo liwe. Poza tym obszary, w których wiedza przysz ych absolwentów Logistyki Mediów mo e by wykorzystana, powi kszaj si wraz z niezwykle szybkim rozwojem technologii i dynamicznymi zmianami gospodarki rynkowej. Zwi ksza si zapotrzebowanie na ekspertów dobrze zorientowanych w szczegó owych dziedzinach techniki, a tak e na kompetentnych mened erów. Wsz dzie tam, gdzie warsztat dziennikarski wkracza w technologie informacyjne, a dzia alno informacyjna przybiera formy dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na konkurencyjnym rynku, sprawne zarz dzanie jest elementem tworz cym podstawy trwa ej przewagi konkurencyjnej. Na wolnym rynku mened er przedsi biorstwa mediowego nie mo e by zak adnikiem technologii. W przypadku rynku us ug informacyjnych, na którym poziom technologii odgrywa wa n rol, niedostatki warsztatowe mo na przeliczy na nansowe konsekwencje ponoszone przez przedsi biorstwo i jego interesariuszy. W warunkach wolnorynkowych nieustannie przybywa przedsi biorstw mediowych. Us ugi informacyjne nie s koncesjonowane (poza reglamentacj cz stotliwo ci), a g ównym kryterium wyboru dokonywanego przez konsumentów (odbiorców) jest najcz ciej ich informacyjna atrakcyjno i dost pno. Bezpo redni wp yw na te czynniki b d mieli przyszli absolwenci LM. Wiemy ju, e warsztat pracy dziennikarza jest trwale zwi zany z technologiami informacyjnymi. To w a nie nowe technologie, wymagaj ce nowych rozwi za organizacyjnych i metod zarz dzania, jak równie WSTĘP

14 14 innowacyjny charakter przedsi biorstw mediowych s dynamicznymi kryteriami okre laj cymi kompetencje przysz ych mened erów. Dlatego zarówno wspomniane zmiany, jak i specy czne dla tego sektora gospodarki technologie, struktury i metody organizacyjne, a tak e wyj tkowo silnie odczuwana w zarz dzaniu informacj globalizacja upowa niaj do zde niowania podstawowych poj zwi zanych z warsztatem mened era sektora us ug informacyjnych. Zwraca przy tym uwag fakt, e praktyka i wymagania stawiane przysz ym absolwentom LM okre laj kompetencje, których podstawy tkwi w technologii, organizacji i zarz dzaniu nie tylko informacj, lecz tak e przedsi biorstwem o specy cznym charakterze. Ich unikalno i rozleg o uzasadniaj konieczno zde niowania podstawowych poj niezb dnych w przysz ej pracy absolwentów tego kierunku. Redaguj c pierwsz cz S ownika terminów, zwracali my przede wszystkim uwag na dobór hase przydatnych mened erowi przedsi biorstwa mediowego z zakresu technologii informacyjnych oraz administrowania. Dobór hase, cho subiektywny, ma swoje uzasadnienie w do wiadczeniu dydaktycznym oraz praktyce mened erskiej redaktorów. W opracowaniu starali my si zawrze podstawowe terminy ekonomiczne i techniczne. Dla ich lepszego zrozumienia warto wykroczy poza strony niniejszej ksi ki. Podobnie jest z terminami prawniczymi, których zrozumienia trzeba szuka cz sto poza kodeksowymi de nicjami. Dotyczy to na przyk ad leasingu, który jako nazwana umowa w polskim prawie obecny jest dopiero od 2000 roku i nawet prawnikom sprawia problemy interpretacyjne. Wa nym narz dziem w warsztacie mened era jest statystyka. Równie w tym przypadku dla ugruntowania wiedzy nale y si gn po inne publikacje. S ownik z umiarem wkracza w szczegó owe specjalno ci techniczne. Mened er zarz dzaj cy przedsi biorstwem nie tworzy rozwi za technicznych (w tym przypadku potrzebna jest unikalna wiedza), natomiast wykorzystuj c podstawow wiedz o dost pnych technologiach i rynku, powinien sprawnie wp ywa na wzrost warto ci administrowanej przez siebie rmy. S ownik jako zbiór terminów powinien inspirowa do dalszych studiów i poszukiwa. U atwi to mo e do czona bibliogra a przedmiotu, zwi zana z problematyk obj t s ownikiem, a tak e szeroko poj tym zarz dzaniem przedsi biorstwem. Z pewno ci jest jeszcze za wcze nie, by pokusi si o sformu owanie zasad sprawnego zarz dzania us ugami informacyjnymi. Trzeba zatem za o y, e absolwenci LM wyposa eni w wiedz z zakresu organizacji i zarz dzania, logistyki i technologii informacyjnych b d potra li efek- WSTĘP

15 15 tywnie wykorzysta zdobyte umiej tno ci i w praktyce tworzy warto rm mediowych. Jednocze nie po kilku semestrach zdobywania do wiadczenia autorzy sk aniaj si do postulowania zmiany nazwy kierunku. Uwa aj bowiem, e Logistyka i Zarz dzanie w Mediach w wi kszm stopniu odpowiada tresi i celom kszta cenia. Redaktorzy maj nadziej, e s ownik, cho nie pe ni roli podr cznika, jest krokiem w stron zakre lenia obszaru praktycznych zastosowa zdobytej w czasie studiów wiedzy. prof. dr hab. in. W odzimierz Gogo ek dr in. Wies aw Cetera WSTĘP

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI

PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZB DNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. Warszawa, marzec 2013 roku IQ Partners S.A. Raport zawiera: Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo