ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie POIG 8.2. Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi. Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: a. Zakup serwerów 2 sztuki. Termin realizacji działania: roku; b. Zakup macierzy dyskowej 1 sztuka. Termin realizacji działania: roku; c. Zakup routera 1 sztuka. Termin realizacji działania: roku. 2. Zakres merytoryczny: Niniejsze Zapytanie Ofertowe ma na celu wybór dostawcy w/w przedmiotu zakupu spośród Oferentów. Zakup przez firmę Nettelekom GK Sp. z o. o. specjalistycznego sprzętu tworzącego warstwę fizyczną elektronicznego rozwiązania typu B2B umożliwi w sposób profesjonalny i niezawodny, funkcjonowanie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Nettelekom GK Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi. 3. Szczegółowa specyfikacja sprzętu: a. Serwery (2 sztuki) o jednakowych parametrach wymienionych poniżej (parametry minimalne): str. 1

2 L.p. Element zaopatrzenia Specyfikacja elementu zaopatrzenia. 1. PROCESOR Prędkość 2.13GHz, 12 MB cache, 8 rdzeni dedykowany procesor serwerowy 2. PAMIĘĆ RAM WEWNĘTRZNA Pojemność 1GB, typ - DDR3 (RDIMM) lub (UDIMM), prędkość zegara 1333 MHz dedykowana pamięć serwerowa 3. DYSK TWARDY (2 sztuki) Pojemność 1TB, szybkość obrotowa 7200 rpm, sata 3 Gbit/s dedykowany dysk serwerowy 4. ZASILACZ Typ redundantny, moc 450 W x 2, ilość wentylatorów chłodzących 4 5. OBUDOWA Rack 2U dedykowana obudowa serwerowa 6. PORT SIECIOWY (2 sztuki) TYP LAN (RJ-45); 1Gbit/s Ethernet 7. WYDAJNOŚĆ Odczyt 200MB/s, Zapis 194MB/s 8. NAPĘD OPTYCZNY DVD- RW (wbudowany lub zewnętrzny) 9. USŁUGA RAID Funkcja hot swap RAID 0/1/5/6/5+ spare, funkcja auto rebuild z rozbudową w locie 10. PORT USB (5 sztuk) TYP USB USŁUGA FTP Wbudowany serwer FTP z obsługą SSL/TLS 12. OPROGRAMOWANIE Panel użytkownika i oprogramowanie w języku polskim str. 2

3 Ponadto, zakupywane serwery muszą bezwzględnie zagwarantować możliwość obsługi następujących elementów: L.p. Obsługiwany element Specyfikacja obsługiwanego elementu 1. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE Możliwość współpracy z zewnętrzną, dedykowaną macierzą dyskową typu DISK STATION 2. USŁUGA WSPARCIA Możliwość obsługi Microsoft Windows ADS (Active Directory) z pełną obsługą ACL 3. BACKUP DANYCH Możliwość wykonywania kopii danych na dyski zewnętrzne i inne urządzenia 4. SYSTEM OPERACYJNY Możliwość obsługi systemów Windows / Linux / Mac OSX 5. APLIKACJE MOBILNE Możliwość obsługi aplikacji mobilnych systemów Android / ios 6. USŁUGA HOSTINGU Możliwość obsługi hostingu stron internetowych przy użyciu PHP / MySQL 7. USŁUGA MONITORINGU Możliwość obsługi 20 kamer sieciowych jednocześnie 8. POŁĄCZENIA SIECIOWE Możliwość obsługi połączeń sieciowych z możliwością ustawienia funkcji Fail-over oraz Load balancing oraz agregacji połączeń Opisane serwery muszą być bezwzględnie kompatybilne z macierzą dyskową, określoną w ppkt. b. poniżej. b. Macierz dyskowa (1 sztuka) o parametrach wymienionych poniżej (parametry minimalne): L.p. Element zaopatrzenia Specyfikacja elementu zaopatrzenia 1. DYSK TWARDY (10 sztuk) Pojemność 4TB, szybkość obrotowa 7200 rpm, sata 3 Gbit/s dedykowany dysk serwerowy str. 3

4 2. ZASILACZ Typ redundantny, moc 450 W x 2, ilość wentylatorów chłodzących 4 3. OBUDOWA Rack 2U. 4. INTERFEJS HOSTA Typ SAS 5. WYDAJNOŚĆ Odczyt 200MB/s, Zapis 194MB/s 6. USŁUGA RAID Funkcja hot swap RAID 0/1/5/6/5+ spare, funkcja auto rebuild z rozbudową w locie 7. PRZESYŁ DANYCH Szybkość przysyłania danych 3Gbit/s 8. INTERFEJS NAPĘDÓW PAMIĘCI MASOWEJ Typ SAS Ponadto, zakupywana macierz dyskowa musi bezwzględnie zagwarantować możliwość obsługi następujących elementów: L.p. Obsługiwany element Specyfikacja obsługiwanego elementu 1. USŁUGA WSPARCIA Możliwość obsługi Microsoft Windows ADS (Active Directory) z pełną obsługą ACL 2. BACKUP DANYCH Możliwość wykonywania kopii danych na dyski zewnętrzne i inne urządzenia 3. SYSTEM OPERACYJNY Możliwość obsługi systemów Windows / Linux / Mac OSX 4. APLIKACJE MOBILNE Możliwość obsługi aplikacji mobilnych systemów Android / ios 5. USŁUGA HOSTINGU Możliwość obsługi hostingu stron internetowych przy użyciu PHP / MySQL 6. DYSKI TWARDE Możliwość obsługi dziesięciu wewnętrznych dysków twardych, macierz dyskowa typu DISK STATION str. 4

5 7. ROZBUDAOWA MACIERZY Możliwość rozbudowy macierzy bez utraty istniejących danych 8. DEDYKACJA DYSKÓW Możliwość dedykowania wybranych dysków (dyski zapasowe), uruchamianych automatycznie w wypadku awarii dysków pracujących Opisana macierz dyskowa musi być bezwzględnie kompatybilna z serwerami, określonymi w ppkt. a. powyżej. c. Router (1 sztuka) o parametrach wymienionych poniżej (parametry minimalne): L.p. Element zaopatrzenia Specyfikacja elementu zaopatrzenia 1. PORTY ETHERNET (2 sztuki) Typ- Gigabit Ethernet 1000 TX lub SFP kompatybilne ze standardem SFP. Port powinien być konfigurowalny jako half/full duplex i wspierać połączenia 1000 Mbps full-duplex. Port powinien działać jako auto-sensing wykrywając prędkość I mode (half/full duplex). Rodzaje konwerterów optycznych: SX, LX, ZX, CWDM, DWDM. 2. OBUDOWA Rack 2U 3. SIEĆ LAN Przewodowa sieć LAN; Bezprzewodowa sieć LAN WiFi 4. PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA Pojemność pamięci 2GB 5. ZASILACZ Typ redundantny, moc W x 2, ilość wentylatorów chłodzących: TRANSFER DANYCH Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1Gbit/s 7. TECHNOLOGIA OKABLOWANIA 10/100/1000Base-TX str. 5

6 Ponadto, zakupywany router musi bezwzględnie zagwarantować możliwość obsługi następujących elementów: L.p. Obsługiwany element Specyfikacja obsługiwanego elementu 1. WARSTWA ETHERNET Dynamiczna nauka adresów MAC za pomocą protokołu ARP; Obsługa dla VLAN (IEEE 802.1Q i 802.1ad) ; Obsługa ograniczeń pasma na VILAN lub grupie VLAN; Obsługa dla Ethernet OAM zgodnie z IEEE 802.1ag; Obsługa technologii agregacji interfejsów (Link Aggregation) zgodnie z IEEE 802.3ad; Obsługa dla protokołu LACP; Możliwość konfiguracji 1+1 active/ standby dla zwiększenia niezawodności sesji PPPoE i DHCP. 2. WARSTWA IP Możliwość obsługi dla instancji wirtualnych ruterów (co najmniej 1000) 3. QoS Możliwość obsługi dla 8 kolejek na Użytkownika, na interfejs logiczny (VLAN) oraz na interfejs fizyczny; Możliwość obsługi QoS hierarchicznego (co najmniej 4 poziomy). 4. PROTOKOŁY ROUTINGU Możliwość obsługi następujących protokołów routingu: OSPF zgodnie z RFC 2328, ISIS zgodnie z RFC, RIPv2 zgodnie z RFC 2453, BGP4 zgodnie z RFC Możliwość obsługi protokołu BFD. 1,5 mln route entries; 1000 BGP peers. 5. ANCP Możliwość obsługi protokołu ANCP zgodnie IETF draft-wadhwa-gsmpl2control-configuration-02.txt 6. L2 VPN Możliwość obsługi L2 VPN bazując na LDP; VPLS bazując na LDP; Hierarchical VPLS (H-VPLS); MAC TLV w VPLS; Możliwość obsługi wirtualnych mostków (virtual brigde groups) oraz elastycznego mapowania pomiędzy instalacjami VPLS a LSP. 7. IP VPN Możliwość obsługi 2000 instalacji VRF 8. ARCHITEKTURA Możliwość wymiany komponentów podczas pracy urządzenia; możliwość restartowania lub patch owania procesów programowych bez wpływu na dołączonych użytkowników; Możliwość wymiany oprogramowania bez wpływu na istniejące połączenia (In service Software Upgrade). 9. TRASOWANIE RUCHU Router brzegowy z możliwością trasowania ruchu na zewnątrz sieci, oraz zapewnienie możliwości translacji adresów IP i zarządzania przestrzenią IP. str. 6

7 10. USŁUGA PPPoE Możliwość obsługi funkcji koncentratora PPPoE dla sesji abonenckich oraz funcji tagowania strumieni danych. 11. POŁĄCZENIA VPN Router jako brama z możliwością obsługi połączeń zdalnych VPN zapewniających dostęp do struktury informatycznej elektronicznego rozwiązania B2B. 4. Termin składania ofert: roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego). 5. Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: a. Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni; b. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim; c. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent; d. Pisemną odpowiedź należy przekazać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Nettelekom GK Sp. z o.o., ul. Poleska 44 lok. 13, Kielce, lub drogą elektroniczną na adres : 6. Oferta powinna zawierać: a. Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); b. Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta; c. Osobną i niezależną cenę netto (bez VAT) dla każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu. d. Cenę łączną netto (bez VAT) za realizację całości wszystkich działań określonych jako Przedmiot Zakupu. e. Stwierdzenie o następującej treści: Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji wszystkich działań stanowiących Przedmiot Oferty, określonych jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia str. 7

8 roku i zobowiązujemy się do dostarczenia w tym terminie produktów, będących efektem wykonania w/w działań. f. Harmonogram płatności zaliczki w przypadku gdy oferent będzie wymagał wpłaty zaliczki na poczet realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu. g. Ponadto oferta na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 7. Kryteria oceny ofert: a. Kryterium ceny 100%. b. Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać kompletną realizację dostawy wszystkich produktów o parametrach, opisanych w punkcie 3 niniejszego Zapytania Ofertowego; Oferenci są zobowiązani do akceptacji terminów realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu. 8. Zaliczka na dostarczenie Przedmiotu Zakupu: Zamawiający dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 50 % wartości netto danego działania. 9. Zastrzeżenia: a. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe; b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn a w szczególności gdy najniższa cenowo ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację działań określonych jako Przedmiot Zakupu. W wypadku unieważnienie Postępowania Przetargowego pozostaje bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Zamawiającego; c. Wcześniejszego zakończenia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn, str. 8

9 d. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zakupu; e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; f. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia rokowań z wybranym oferentem w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych działań; g. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie będą rozpatrywane; h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. i. Wszystkie produkty stanowiące Przedmiot Zakupu muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać gwarancję minimum 12 miesięcy. 10. Informacje dodatkowe: a. Zamawiający zobowiązuje oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym Postępowaniu Przetargowym i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego; b. W przypadku, gdy oferent podejmie decyzję o nie składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, jest on proszony o poinformowanie o zaistniałym fakcie Zamawiającego; c. Każdy z Oferentów, proszony jest o jak najszybsze potwierdzenie (drogą elektroniczną) dostarczenia treści niniejszego Zapytania Ofertowego; d. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania Ofertowego powinny być kierowane na lub pod numer telefonu: ; e. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem dodatkowo oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego do realizacji zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. 11. Załączniki: Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego do przedstawienia oferty na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. str. 9

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/2152/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/2152/2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kraków, 03 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLCRC/2830700/06/2152/2014

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo