RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UNTRR PENTRU ANUL 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UNTRR PENTRU ANUL 2010"

Transkrypt

1 RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UNTRR PENTRU ANUL 2010 In conformitate cu prevederile din Statutul UNTRR coroborat cu prevederile OG 26/2000 completată şi modificată ulterior, Consiliul Director in exercitarea competenţei sale prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară. Activitatea UNTRR şi a Consiliului Director a urmat Misiunea şi Viziune organizaţiei. MISIUNEA UNTRR UNTRR îşi asumă misiunea de a fi principalul reprezentant al transportatorilor din România şi principalul partener de dialog social la nivel de ramură transporturi rutiere. UNTRR urmăreşte să fie liderul în furnizarea de servicii relevante cu valoare adăugată către comunitatea transportatorilor naţionali şi internaţionali din România. VIZIUNEA UNTRR UNTRR se va dezvolta ca o organizaţie modernă şi flexibilă, cu o nouă viziune managerială orientată spre profesionalism, eficienţă şi performanţă în satisfacerea nevoilor transportatorilor membri, pentru a deveni cea mai apreciată organizaţie din sectorul transporturilor rutiere. Activitatea asociaţiei în anul 2010 s-a derulat în cadrul următoarei structuri organizatorice: DEPARTAMENTUL REPREZENTARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ DEPARTAMENTUL ACTIVITĂŢI PENTRU MEMBRII ASOCIAŢI DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE COMPARTIMENTUL LOGISTICĂ - ADMINISTRATIV COMPARTIMENTUL JURIDIC COMPARTIMENTUL IT 1

2 DEPARTAMENTUL REPREZENTARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ Activităţile Departamentului Reprezentare Internă şi Internaţională s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Programului de acţiuni aprobat. Consiliul Director a menţinut şi amplificat permanent contactul cu organismele şi organizaţiile naţionale şi internaţionale cu profil în domeniul transportului rutier. Totodată s-a asigurat legătura cu ministerele relevante (Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, etc.), precum şi schimbul de informaţii din domeniul transporturilor rutiere naţionale şi internaţionale. În anul 2010, Departamentul de Reprezentare Internă şi Internaţională a realizat următoarele activităţi principale: 1. Reprezentarea intereselor membrilor UNTRR: a. Transport marfă b. Transport persoane şi taxi c. Securitate rutieră d. Infrastructură e. Afaceri sociale 2. Relaţii internaţionale 3. Informare şi comunicare 1. REPREZENTAREA INTERESELOR MEMBRILOR Pe plan intern, UNTRR a acţionat direct şi prin structurile patronale şi profesionale la care este afiliată (CNPR, CCIR, ANEIR, ADER), în direcţia îmbunătăţirii mediului de afaceri şi cadrului legislativ în general, precum şi a celui cu aplicabilitate în domeniul transporturilor rutiere, în special. 1 a. TRANSPORT MARFĂ În domeniul transportului rutier de marfă, UNTRR a realizat în anul 2010: - Intervenţii la autorităţile statului (Consiliu Local, Prefectură, MTI, MAI, Guvernul României) pentru rezolvarea problemelor urgente ale transportatorilor membri: Proceduri pentru accesul vehiculelor comerciale în diferite localităţi: analiza actelor normative care impun instituirea de taxe de tranzit, puncte de vedere UNTRR, propuneri, chemare în instanţă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, suspendarea de drept a măsurii adoptate de Consiliul Local. Modificarea legislaţiei româneşti: privind includerea în registrul electronic naţional şi a unui cazier profesional 2

3 Intervenţii la Comisia Parlamentară Industrii şi Servicii, MFP, Comisia Naţională de Prognoză, MECMA, MDRT, CNÎPMMR privind Regândirea impozitului minim obligatoriu Amendamente privind transporturile de mărfuri agabaritice Înfiinţarea judecătorilor specializaţi în domeniul transporturilor rutiere Intervenţii privind probleme utilizare certificat european de atestare a activităţii Intervenţii privind procedurile de scanare a autovehiculelor la punctele de trecere a frontierei Implementarea unui sistem Info trafic în România Menţinerea aplicării Ordinului 632/2009 privind transportul autovehiculelor Intervenţii privind modificarea Legii transporturilor rutiere Introducerea scrisorii de trăsură electronice Intervenţii privind eurovinieta Intervenţii privind noua variantă a OUG 109/2005 Eliminarea restricţiilor de circulaţie pe DN1 pentru autovehiculele grele de marfă Intervenţie privind problemele transportatorilor rutieri de natură legislativă elemente de ordin general, Legea transporturilor rutiere, Regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto (OG 37/2007), Regimul juridic al drumurilor (OG 43/1997), Probleme de natură practică, Elemente interinstituţionale pentru rezolvarea cărora este necesar sprijinul Ministerului Transporturi ADR participare activă în cadrul grupului IRU de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase - intervenţii la MTI pentru susţinerea de către reprezentanţii acestuia la reuniunile Grupului de Lucru CEE-ONU WP.15 a poziţiei industriei transporturilor rutiere privind: necesitatea de a se implementa reglementări care pot fi uşor înţelese de şoferi şi de asemenea ca toate tunelurile să fie clasificate înainte de sfârşitul anului iar în absenţa clasificării, tunelul să fie considerat de categoria A, referitoare la clasificarea tunelurilor, aplicarea marcajului sub formă de diamant pe container şi/sau unităţile de transport până cel mai târziu 1 iulie 2001; de asemenea pentru transportul intern ar trebui luate măsurile corespunzătoare pentru autorizarea noului marcaj în legislaţia naţională începând cu 1 ianuarie 2011 şi iniţierea unui acord multilateral care să autorizeze aplicarea noului marcaj (în locul marcajului LTD QTY înainte de 1 ianuarie 2011, referitor la mărfurile periculoase ambalate în cantităţi limitate. Parteneriate în interesul membrilor UNTRR: Continuarea parteneriatelor cu Hungarokombi în cadrul programului Marco Polo pentru dezvoltarea şi oferirea de servicii Ro-La transportatorilor români, Mol Romania, Vialtis încheierea de noi parteneriate cu Mercedes-Benz, Teleroute. 3

4 Schimb de experienţă româno-polonez prin Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) o 3 reprezentanţi UNTRR au participat în cadrul delegaţiei române a ANEIR la un schimb de experienţă în Polonia cu Asociaţia transportatorilor rutieri din Polonia - ZMPD, reprezentanţii Asociaţiei transportatorilor rutieri din Silezia Superioară (Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych), POZNAŃ Asociaţia regională Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych şi cu reprezentanţi ai firmelor de transport poloneze Giga-Trans, Trans-Greenex, Poltrakt şi Solarski, etc; În cadrul schimbului de experienţă s-a realizat şi vizite la sediul unor firme de transport poloneze printre care Erontrans Logistics Services din Purszcz Gdański lângă Gdansk şi o vizită la Ambasada României în Polonia. Acest schimb de experienţă româno-polonez a fost organizat prin proiectul Antreprenori Europeni, finanţat de Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane , Axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale şi implementat de Centrul de Analiză şi Dezvoltare Instituţională Eleutheria (CADI) în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) şi European Management School (ESCP- EAP) London. - Participarea activă în cadrul reuniunilor de specialitate: Consiliul de Transport Marfă al IRU, pe probleme legate de: trecerea frontierei: poziţia IRU privind normele şi certificarea zonelor de staţionare pentru camioane rezoluţie IRU privind garantarea siguranţei şoferilor în timpul controalelor la frontieră cu raze X adoptarea unei strategii în materie de asigurări întărirea cooperării în vederea reducerii timpilor de aşteptare la frontiere prin crearea de benzi separate pentru TIR şi utilizarea Carnetelor TIR cu 4 voleţi punerea în aplicare a unui formular internaţional de bază IRU BIIRF privind raportarea incidentelor rezoluţie IRU privind disfuncţionalităţile sistemelor de rambursare TVA rezoluţie IRU privind penuria de şoferi şi strategiile privind recrutarea şi păstrarea în cadrul profesiunii aprobarea liniilor directoare voluntare verzi privind transportul de animale vii în cadrul Uniunii Europene; rezultatele chestionarului privind impactul crizei economice asupra transportului de marfă ultimele evoluţii privind acordul AETR; stadiul actual al autorizaţiilor CEMT; rezultatele anchetei privind autorizaţiile de tranzit bilaterale de transport marfă stadiul negocierilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind facilitarea schimburilor comerciale 4

5 Transfrigoroute Internaţional participarea la reuniunile Frigo Club Internaţional şi la acţiunile de lobby la Parlamentul European privind problemele specifice ale transportatorilor frigorifici - acordul ATP, în special multi-temp, siguranţa alimentară, Eurocombis, timpii de conducere şi mai ales armonizarea amenzilor. Participare la Adunarea Generală a Membrilor TI în cadrul căreia s-a stabilit o noua structură a TI - Comitet Executiv, Bord al Reprezentanţilor (BR) și un Grup de Experţi Naţionali (NE). Președintele Transfrigoroute România, domnul Florian Mihuț a fost ales ca membru al Bordului Reprezentanților TI. 1b. TRANSPORT PERSOANE şi TAXI În domeniul transportului rutier de persoane, UNTRR a realizat în anul 2010: - sprijinirea societăţilor comerciale de transport persoane cu informaţii de specialitate şi consultanţă, - Lansarea în România a campaniei comune IRU-Busworld pe termen lung, intitulată Smart Move pentru a creşte conştientizarea şi a plasa călătoriile cu autobuze şi autocare în centrul atenţiei politice, ca fiind o soluţie optimă pentru nevoile prezente şi viitoare de mobilitate şi călătorie, prin promovarea calităţilor sale legate de siguranţă, accesibilitate, protecţia mediului şi eficienţă traducerea în limba română a materialelor promoționale ale campaniei, distribuirea acestora la toate firmele românești de transport rutier de persoane, Comunicat de presă privind lansarea campaniei în România. - Participarea activă în cadrul Consiliului de Transport Persoane al IRU, pe dosare legate de problematica Uniunii Europene - Un nou cadru politic pentru turism în Europa Pe , Comisia Europeană a publicat Comunicarea Europa, destinaţia turistică nr.1 a lumii un nou cadru politic pentru turism în Europa. CTP a adoptat un plan de acţiune asupra Politicii viitoare de transport europene, stabilind un grup de lucru care să reflecteze asupra lucrării Comisiei şi să aducă propuneri de acţiuni pro-active în cadrul viitoarei Politici de turism europene, inclusiv asupra eliminării barierelor la turismul cu autocarul. - Acordul Internațional asupra liniilor regulate de autobuze și autocare (OMNIBUS) - Se așteaptă o dezbatere asupra substanței Acordului, în cadrul actualei acțiuni a Comisiei Europene de a solicita un mandat pentru extinderea cadrului Acordului Interbus, pentru acoperirea liniilor regulate internaționale. IRU, cu sprijinul secretariatului UNECE, a depus un efort semnificativ pentru finalizarea textului Acordului OmniBUS, în maxim 1 an, considerând că acesta trebuie menținut, împreună cu potențialul său extraordinar de facilitare și armonizare, față la actualul cadru bilateral. - Drepturile pasagerilor: posibilitatea schimbării Propunerii Comisiei Europene privind drepturile pasagerilor, sub Preşedinţia Belgiană care doreşte limitarea scopului reglementării numai la liniile de transport pe distanţe lungi. IRU sprijină această modificare, dar nu cunoaşte care va fi poziţia Parlamentului. De asemenea, IRU consideră posibilitatea de a implica Academia IRU în pregătirea unor materiale de instruire privind viitoarea implementare a Reglementării privind drepturile pasagerilor. 5

6 - Poziţia IRU asupra unui nou cadru european de taxare a energiei In linie cu politica IRU asupra combustibililor pentru transportul rutier comercial, emisii, CO2 și taxare, IRU și asociațiile sale membre solicita UE dezvoltarea și implementarea unei politici energetice pentru diversificarea efectivă a utilizarii surselor de energie acolo unde există alternative la combustibilii fosili, în particular la încălzire, electricitate, producția de oțel, ciment și hârtie. În acest context, IRU se opune oricărei modificări în metoda de calculare a taxării combustibililor în UE, care conduce la creșteri ale taxelor asupra combustibililor pentru transportul rutier comercial în Statele membre UE și care nu va contribui deloc la reducerea emisiilor CO2 și nici la reducerea efectivă a consumului de petrol sau la diversificarea energetică. - Propunerea Comisiei pentru o directivă asupra drepturilor consumatorului: Pe 8 octombrie 2008, Comisia Europeană a publicat o propunere pentru o directivă asupra drepturilor consumatorului, rezultată în urma revizuirii acquis-ului consumatorului care acoperă mai multe directive privind protecţia consumatorului. Actuala propunere a Comisiei are în vedere următoarele subiecte: o Informarea pre-contractuală o Informarea consumatorului o Drepturi de retragere o Termeni contractuali. 1c. SECURITATE RUTIERĂ Pe linia securităţii rutiere UNTRR a avut în continuare o contribuţie deosebită în anul 2010, prin: - Participarea activă în cadrul următoarelor evenimente şi acţiuni de promovare a securităţii rutiere: o Participare la lucrările Forumului Internaţional pentru Siguranţă Rutieră, 21 octombrie Desfăşurat sub sloganul Începe acum! A VI-a Parte, altfel!, Forumul a avut ca teme principale educaţia rutieră, lansarea Direcţiei Siguranţă Rutieră din cadrul Autorităţii Rutiere Române ARR (www.sigurantarutieră.eu), precum şi dezbateri privind proiectul Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră În data de 22 octombrie 2010 au avut loc şi lucrările Adunării Generale PRI. Cu această ocazie reprezentantul UNTRR a făcut o prezentare a proiectului Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România, accentul fiind pus pe prezentarea acelor cursuri axate pe siguranţa rutieră şi conducerea ecologică şi economică a autovehiculelor de transport marfă. o Participare la SIMPOZIONUL FACTORUL UMAN ÎN SIGURANŢA RUTIERĂ, FORMAREA ŞI PREGĂTIREA CONTINUĂ ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE care a avut loc în data de 18 noiembrie 2010 o Participare la seminarul pe probleme de siguranţă rutieră TISPOL PROIECTUL LIFESAVER, în data de 8 decembrie 2010, care a avut loc la Bucureşti. Acest 6

7 proiect ce se derulează pe o durată de trei ani ( ) are ca scop sprijinirea celor 6 ţări vizate (Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania şi Ungaria), în vederea creşterii eficienţei activităţilor de prevenţie rutieră, prin împărtăşirea bunelor practici şi asistenţă în aplicarea acestora, din partea ţărilor membre TISPOL, recunoscute pentru realizările în domeniu şi în ideea de a îmbunătăţi comportamentul şi disciplina participanţilor la trafic, dar şi a operatorilor de transport rutier. o Participare la reuniunile GRSP România. - Publicaţii pe linia securităţii rutiere: o UNTRR a editat, alături de Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi tipărit Fişa de siguranţă Conducerea auto în condiţii de iarnă ; o UNTRR a editat şi tipărit manualul Sănătate şi Securitate în domeniul Transportului Rutier 1d. INFRASTRUCTURĂ În domeniul infrastructurii, UNTRR a realizat în anul 2010: intervenţii la Ministrul Transporturilor privind regimul juridic al drumurilor (OG 43/1997): Introducerea de sancţiuni pentru nerespectarea de către autorităţile locale a dispoziţiilor privind neamenajarea trotuarelor, a pistelor pentru biciclişti şi în cazul extinderii intravilanului de-a lungul drumului naţional fără respectarea condiţiilor legale, Introducerea unei dispoziţii referitoare la dimensionarea corectă a intersecţiilor/sensurilor giratorii pentru a permite traficul vehiculelor de transport marfă (ar permite, de exemplu, soluţionarea problemelor apărute la ieşirea de pe autostrada A1 spre Hornbach/outlet), Stabilirea clară a responsabilităţii administratorului drumului pentru starea acestuia cu posibilitatea ca administratorul să se poată îndrepta împotriva executantului în cazul unor probleme apărute în perioada de garanţie a lucrărilor, Stabilirea unor perioade de garanţie clare pentru lucrările de infrastructură care să fie incluse în toate contractele de execuţie, Aplicarea unor limite de masă identice cu cele de pe drumurile cu restricţii pentru drumurile considerate de autoritate ca variante de ocolire şi stabilirea variantelor ocolitoare astfel încât să se asigure ruta cea mai scurtă pentru transport, Eliberarea autorizaţiei pentru transporturile cu mase/dimensiuni excepţionale pentru un anumit tip de vehicul având anumite caracteristici (cap tractor/camion şi 7

8 semiremorcă/remorcă) şi eliminarea personalizării autorizaţiei cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor, Stabilirea, prin lege sau norme, a modului de efectuare a transporturilor excepţionale în convoi, Eliminarea controalelor permanente în punctele de trecere a frontierei şi realizarea acestora doar în trafic, aleatoriu, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană, precum şi cu dispoziţiile anexei 8 a Convenţiei privind facilitarea tranzitului, Stabilirea CN ADNR sau a altei instituţii ca autoritate unică/punct unic de contact pentru transportatorii de mărfuri cu mase/dimensiuni excepţionale, pentru a se reduce birocraţia şi a se efectua plata tarifelor pentru depăşiri într-un singur loc fără a mai fi necesar să fie contactate de către transportator mai multe autorităţi în vederea obţinerii unei autorizaţii, Stabilirea unor tarife unice pentru depăşirea maselor/dimensiunilor atât la nivelul administraţiei centrale cât şi la nivelul administraţiei locale, Precizarea faptului că rovinieta acoperă dreptul de circulaţie pe drumurile naţional, inclusiv a secţiunilor de drum care traversează intravilanul localităţilor care nu au centuri ocolitoare, pentru a se preveni apariţia situaţiilor în care autorităţile locale introduc, aleatoriu şi nefundamentat, taxe de trecere sau utilizare pe teritoriile localităţilor, Impunerea avizării/aprobării tuturor taxelor/tarifelor de trecere sau utilizare pe care autorităţile locale intenţionează să le aplice pe drumurile pe care le au în administrare, cu verificarea respectării legislaţiei comunitare în domeniu, Eliminarea dispoziţiilor referitoare la responsabilitatea transportatorului în cazul accidentelor care au determinat pagube infrastructurii, deoarece această situaţie este acoperită de poliţele RCA, Fundamentarea cuantumului amenzilor cu respectarea principiilor legale (de ex. nu este normal ca pentru depăşirea greutăţii cu kg valoarea amenzii să fie aceeaşi cu cea aplicată în cazul depăşirilor cu kg). Intervenţii la autorităţile naţionale şi europene pe probleme legate de: ANULAREA TAXEI DE TRANZIT A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - UNTRR a arătat că această taxă este o taxă discriminatorie, abuzivă şi nelegală, încălcând dispoziţiile constituţionale şi normele legale în vigoare atât interne, cât şi europene referitoare la circulaţia autovehiculelor de marfă pe reţeaua de drumuri europene. 8

9 Urmare acţiunilor UNTRR, tribunalul Timiş - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a admis acţiunea în instanţă a Prefectului Judeţului Timiş şi a UNTRR împotriva taxei de tranzit stabilită de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Astfel, taxa de tranzit a fost considerată ilegală şi nu se va aplica. eliminarea restricțiilor de circulație pe DN1 pentru autovehiculele grele de marfă Eurovinieta menţinerea aplicării Ordinului 632/2009 privind transportul autovehiculelor eliberarea de autorizaţii pentru transporturile cu depăşiri ale masei maxime pe axă sau totale pentru mărfuri divizibile pod impracticabil Chitila - Şoseaua de Centură Vest Bucureşti Participarea ca observator în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial de Transport , în cadrul căruia s-a realizat prezentarea stadiului implementării POS-T şi perspectivele pentru 2011(inclusiv Proiectele Majore), Portofoliul de proiecte POS-T, Criterii de selecţie pentru proiectele ISPA ce urmează a fi transferate pe POS-T, Prezentarea Strategiei de Asistenţă Tehnică a POS-T pentru 2011 şi activităţii de monitorizare a proiectelor. 1e. AFACERI SOCIALE În domeniul afacerilor sociale, UNTRR a realizat în anul 2010: - Intervenţii la autorităţile statului pe probleme legate de: introducerea unui "cazier profesional" al conducătorilor auto Problemele transportatorilor rutieri legate de utilizarea certificatului european de atestare a activităţii cf. Regulament 561/2006 şi AETR creşterea timpilor de asteptare în vămi datorită procedurii de scanare a vehiculelor Propuneri de modificare a Legii transporturilor rutiere, respectarea Regulamentelor europene privind accesul la piaţa de transport rutier şi accesul la profesie - Participarea activă în cadrul organismelor de dialog social: Comisia dialog social a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (CDS MTI) şi lucrările grupului de lucru pe transport rutier pe următoarele teme: proiectul legii transporturilor rutiere Modificarea Normelor de efectuare a transporturilor rutiere OMTCT 1892, propunerile si observatiile UNTRR la ultima forma a proiectului de ordonanta de modificare a OUG 109/2005, aplicarea OMTU 496/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR negocieri purtate de catre reprezentantii UNTRR cu MTI/CNADNR/ARR pe proiectul de Norme pentru efectuarea transporturilor cu greutati sau dimensiuni depasite, Comisiile de negociere a contractelor colective de muncă la nivel de ramură transporturi şi la nivel de grup de unităţi auto: 9

10 participarea la reuniunile comisiei de negociere CCMURT şi la reuniunile părţii patronale pentru stabilirea unui REGULAMENT de funcţionare a comisiei de negociere a reprezentanţilor PATRONILOR din CADRUL RAMURII TRANSPORTURI UNTRR, alături de Organizația Patronală Operatorul Portuar Constanța și Operatorii Feroviari reprezentați de Servtrans-Invest SA, GFR SA și ATFER, au solicitat CNPR denunțarea Contractului Colectiv de Muncă nr.722 din 24 ianuarie 2008 unic la nivel de ramură transporturi pe anii , pentru a se evita prelungirea valabilității acestuia pe anul Comitetul Sectorial Transporturi, privind stabilirea politicilor de formare profesională în domeniul transporturilor; analizarea situaţiei proiectului european FORMA de realizare a unui Studiu National Prospectiv al relaţiei calificări - competente pentru angajaţii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesională adaptata pieţei; Confederaţia Naţională a Patronatului Român : Conducerea UNTRR a participat la reuniunile Consiliului de conducere CNPR unde UNTRR este membru activ; salariaţii UNTRR din teritoriu au participat în calitate de reprezentanţi UNTRR/CNPR în comisiile de dialog social constituite în cadrul Prefecturilor şi Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă din Bucureşti şi din ţară - PROIECTE EUROPENE: În anul 2010, UNTRR a lansat proiectul ADAPTABILITATE PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI DE TRANSPORT RUTIER - proiect finanţat prin POSDRU - Axa Prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Prin acest proiect, UNTRR oferă programe de formare profesională gratuite pentru angajaţii companiilor de transport rutier, şoferii profesionişti, managerii de transport şi întreprinzătorii din acest sector, în următoarele domenii: Curs de organizarea şi înregistrarea timpilor de conducere şi de odihnă Curs de Managementul resurselor umane în sectorul transporturilor rutiere Curs de Siguranţă rutieră şi managementul vitezei Curs de Eco-driving: curs practic de conducere ecologică şi economică organizat în parteneriat cu Mercedes România, care asigură gratuit un camion pentru driver training (instruirea şoferilor), alături de doi instructori specializati în domeniul conducerii economice. Încă de la lansare, proiectul a fost primit cu interes de industria transporturilor rutiere din România; peste 400 de şoferi profesionişti, manageri de transport şi experţi din domeniul transporturilor rutiere s-au înregistrat şi au urmat programele de formare profesională oferite de proiect în

11 - MANAGEMENTUL CALITĂŢII Sistemul de Management al Calităţii (SMC) implementat de UNTRR pentru activitatea TIR a fost recertificat pe perioada de către Organismul de certificare Lloyds Register Quality Assurance (LRQA). Certificatul emis de LRQA pentru SMC TIR UNTRR atestă conformitatea sistemului de management al calităţii din UNTRR cu standardul de referinţă, ISO 9001:2008, pentru domeniul de certificare: exercitarea atribuţiilor de asociaţie naţională garantă în sistemul TIR. Organismul de certificare Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) a efectuat un audit de supraveghere al sistemului de management al calităţii SMC TIR UNTRR în perioada la sediul din Bucuresti si la birourile emitente de carnete TIR ale UNTRR din Pitesti, Sibiu si Tg.Mures. Cu ocazia acestui audit nu au fost constatate aspecte neconforme. A fost remarcat pozitiv faptul ca sistemul de operare şi control al proceselor precum şi procesele de comunicare a datelor se bazează pe sistemul informatic. Acesta a fost îmbunătăţit prin înlocuirea aplicaţiei VIP Membru Tir cu Softone (care asigură o integrare bună cu datele financiar contabile). Lloyds a auditat noua locaţie a Biroului emitent carnete TIR din mun. Târgu Mureş şi a constatat că schimbarea locaţiei fost bine planificată şi operată. Urmare auditarii de catre Lloyds a noului sediu, a fost emis un nou certificat LRQA avand in anexa noua adresa a Biroului emitent carnete TIR Mures. Pentru monitorizarea satisfacţiei membrilor UNTRR, la sfârşitul anului 2010 s-au transmis Chestionarele de satisfacţie membri UNTRR, distribuite membrilor UNTRR utilizatori TIR prin toate Birourile emitente carnete TIR. 2. RELAŢII INTERNAŢIONALE UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A TRANSPORTURILOR RUTIERE IRU UNTRR este membră activă în Consiliul de Transport Marfă (CTM), Consiliul de Transport Persoane(CTP), comisiile de specialitate şi grupurile de experţi IRU. În această calitate, în anul 2010 UNTRR a participat activ la reuniunile IRU - Adunarea Generală, Consiliile de Transport Marfă şi Persoane, reuniuni bianuale ale comisiilor de specialitate, seminarii şi campanii de promovare, printre care: - Adunările Generale IRU de primăvară şi de toamnă de la Geneva promovarea la nivel naţional a rezoluţiilor adoptate de membrii IRU: rezoluţia IRU privind deceniul de acţiune ONU pentru siguranţa rutieră rezoluţia IRU privind acordul UNECE AETR şi implementarea tahografului digital rezoluţie IRU privind siguranţa transportului rutier în lanţul de aprovizionare Rezoluţia IRU asupra disfuncţionalităţii sistemelor de recuperare TVA Rezoluția IRU privind lipsa șoferilor și strategiile de îmbunătățire a recrutării și reținerii acestora. 11

12 - Seminarul IRU privind regulile Rotterdam: implicaţii şi provocări pentru industria transporturilor rutiere - deşi aceste reguli nu au intrat încă în vigoare, există un mare interes la nivel naţional cu privire la prevederile acestora, seminarul IRU fiind determinat de necesitatea înţelegerii acestor reguli din punct de vedere al membrilor asociaţiilor. Problemele discutate au fost legate de obligaţiile şi răspunderile cărăuşului şi ale expeditorului sub Regulile de la Rotterdam, aspectele Multimodale ale Regulilor de la Rotterdam, abordarea expeditorilor privind Regulile de la Rotterdam, inclusiv problemele de responsabilitate; Regulile de la Rotterdam şi Convenţia CMR -care sunt implicaţiile pentru operatorii de transport rutier, sfaturi pentru operatorii de transport care se vor confrunta cu aplicarea Regulilor de la Rotterdam. - Prima Conferinţă de transport rutier IRU Preşedinţia UE & întâlnire ministerială Un transport rutier eficient, sigur şi durabil pentru viitor Acest important eveniment European a reunit miniştri, oficiali UE şi lideri din domeniul transportului şi comerţului din toate cele 27 de State Membre, care au dezbatut provocările practice, soluţiile viabile şi marile oportunităţi pentru atingerea unui transport şi mai eficient, sigur şi durabil în UE. Concluziile şi Declaraţia Primei Conferinţe de transport rutier IRU Preşedinţia UE au evidenţiat: Recunoaşterea contribuţiei de neegalat a transportului rutier comercial ca instrument vital de producţie interconectând toate modurile de transport prin serviciile sale unice poartă în poartă ( door-to-door ), viteză, flexibilitate, raport calitate/preţ ca şi rapida îmbunătăţire a performanţei sale de mediu, crearea semnificativă de locuri de muncă şi contribuţia la PIB-ul UE. Crerea unui parteneriat public privat veritabil cu industria de transport, pentru a asigura discutarea comună şi constructivă a tuturor problemelor legate de sistemul de transport şi în particular transport rutier, pentru a realiza un transport rutier şi mai eficient, sigur şi durabil în beneficiul fiecărui cetăţean UE. - Seminar FEBETRA: Asociaţia belgiană FEBETRA a organizat un seminar privind problemele transportatorilor rutieri europeni referitor la restricţii camioane, Ecocombi şi amenzi, la care au participat transportatori belgieni şi la care au fost invitate asociaţiile membre IRU. Colaborarea cu asociaţiile membre IRU - vizita delegatiei Finlandeze SKAL la Bucureşti septembrie participarea la întâlnirea anuală a industriei transporturilor organizată de AEBTRI la Sofia. - Invitarea ATRH Ungaria şi AEBTRI Bulgaria să participe la Transport-AR - participarea la al 4-lea Târg de Logistică în Transporturi LOGITRANS. 12

13 UNIUNEA ASOCIAŢIILOR DE TRANSPORT RUTIER DIN REGIUNEA DE COOPERARE A MĂRII NEGRE - BSEC URTA În cursul anului 2010 reprezentanţii UNTRR au participat la lucrările Adunării Generale BSEC-URTA care a avut loc la Tbilisi, Georgia, unde au fost discutate probleme privind: - Acordul BSEC privind Simplificarea Procedurilor de Obţinere a Vizelor pentru Şoferii Profesionişti din Statele Membre BSEC. În afara celor 4 semnatari, Armenia şi Moldova mai trebuie să ratifice Acordul. Asociaţiile membre respective şi-au exprimat angajamentul de a continua eforturile împreună cu BSEC-URTA pentru a solicita autorităţilor lor competente să semneze acest acord regional important. - Autorizaţia BSEC. Aceasta a fost lansată cu succes pe 16 februarie 2010, marcată de diferite ceremonii în diferite ţări. Utilizarea autorizaţiei BSEC a trebuit să facă faţă în stadiul său iniţial unor probleme în România, rezolvate pe cale amiabilă după intervenţiile BSEC-URTA, IRU şi consultări constructive printre statele membre BSEC. - Autorizaţia multiplă BSEC. Întrucât autorizaţia BSEC a intrat în vigoare, relativ recent, nu s-a înregistrat nici un progres în privinţa Autorizaţiei multiple BSEC. Totuşi, obiectivul este ca autorizaţia BSEC să fie transformată în autorizaţie multiplă BSEC dacă există un acord general printre statele membre BSEC. - Certificatul Internaţional de Cântărire a Vehiculului (IVWC) care este parte a Anexei 8 la Convenţia Internaţională privind Armonizarea Controalelor Mărfurilor la Frontiere. Republica Moldova a înregistrat progrese importante privind realizarea acestui Certificat. Secretariatul Internaţional va continua să încurajeze acţiunile concrete ale CEE-ONU şi BSEC PERMIS pentru a îndruma statele membre BSEC în crearea cu succes a acestui Certificat. De asemenea, UNTRR a participat la lucrările Adunării Generale BSEC-URTA care a avut loc pe 3 noiembrie 2010 la Geneva.Cu această ocazie s-au reiterat priorităţile pe termen scurt pentru 2010: - Liberalizarea treptată a transportului rutier bilateral şi în tranzit; - Simplificarea procedurilor de obţinere a vizelor pentru şoferii profesionişti; - Crearea certificatului internaţional de cântărire a autovehiculelor. Pe 26 octombrie 2010 a avut loc o reuniune specială la Istanbul cu participarea a 7 state şi s-a stabilit continuarea Autorizaţiei BSEC în Cu această ocazie unele state au recomandat includerea transportului bilateral de mărfuri sub acoperirea autorizaţiei BSEC. Totuşi această idee nu a fost adoptată fără sprijinul României. Având în vedere că autorizaţia BSEC a intrat de curând în vigoare, s-a înregistrat un progres relativ lent al Licenţei BSEC. Totuşi se intenţionează că autorizaţia BSEC să fie transformată în Licenţă BSEC dacă va exista un acord general printre participanţii statelor membre BSEC pe viitor. În ceea ce priveşte Certificatul de Cântărire a Vehiculului nu s-au înregistrat progrese, încă. 13

14 COMISII MIXTE Reprezentanţii UNTRR au participat, la invitaţia Ministerului Transporturilor, la importante reuniuni ale Comisiilor Mixte rutiere bilaterale; urmare tratativelor purtate, au fost consemnate, în Protocoalele acestor comisii, rezultate semnificative cum ar fi: - CM Republica Moldova: menţinerea, pentru anul 2010, a unui contingent de autorizaţii stabilit în cadrul Comisiei mixte rutiere din anul 2009 astfel: autorizaţii terţă ţară fără plata taxelor rutiere, 400 autorizaţii terţă ţară cu plata taxelor rutiere. - CM Turcia: partea turcească a solicitat suplimentarea contingentului de autorizaţii pentru 2010 de la la autorizaţii tranzit fără plată; pentru tranzit fără plată EURO III autovehicule sigure de la la buc., pentru tranzitul cu plată de 100 euro/36 h, de la la buc, iar autorizaţii terţe ţări de la 0 la buc. Partea română a luat notă de solicitarea părţii turceşti dar a afirmat că nu poate accepta nicio creştere a contingentului. Partea română a acceptat ca semn de bunăvoinţă să transmită părţii turceşti în cursul lunii iunie un contingent suplimentar de buc autorizaţii tranzit, valabile pentru autovehicule EURO III sigure, fără plată. UNIUNEA EUROPEANĂ În 2010, UNTRR a realizat urmărirea îndeaproape a legislaţiei europene în curs de elaborare cu impact asupra domeniului transporturilor rutiere şi a transmis autorităţilor puncte de vedere ale asociaţiei corespunzătoare realităţilor din România, în special cu privire la: - apariţia Regulamentelor 1071/2009, privind accesul la profesia de operator de transport, 1072/2009, privind accesul la piaţa transporturilor rutiere internaţionale de marfă, şi 1073/2010, privind accesul la piaţa transporturilor rutiere internaţionale de persoane, UNTRR consideră că legislaţia în domeniul transporturilor rutiere trebuie să ţină cont de prevederile acestor acte normative şi să conţină dispoziţii în conformitate cu acestea, chiar dacă aplicarea lor efectivă începe de la 4 decembrie În acest sens, această nouă legislaţie trebuie să adapteze cadrul juridic românesc pentru punerea în aplicare a celor trei regulamente europene, în special ţinând cont de faptul că acestea au caracter de norme obligatorii şi nu de simple rezoluţii sau recomandări. Au caracter general, sunt obligatorii în toate elementele lor şi aplicabile tuturor statelor membre. Constituie actele cele mai solemne şi importante din întreg blocul legislativ comunitar. - Corelarea CEMT/ITF prin extinderea acestora spre est (ţările asiatice), şi permiterea aderării de noi state şi, implicit, extinderea valabilităţii autorizaţiilor CEMT pe teritoriile acestor noi state, - Modernizarea drumurilor care fac parte din reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T), - Realizarea de parcări la standarde europene şi suficiente pentru a se putea respecta legislaţia referitoare la timpii de conducere şi de odihnă pentru şoferii profesionişti 14

15 - Armonizarea legislaţiei muncii din România Codul muncii, CCM la nivel ramură transporturi cu legislaţia europeană în domeniul transporturilor rutiere Regulamentul 561/2006 şi Directiva 2002/15 3. INFORMARE ŞI COMUNICARE Departamentul de Reprezentare Internă şi Internaţională a realizat informarea şi consultarea permanentă a membrilor UNTRR. În acest sens, au fost folosite următoarele canale de comunicare: - Corespondenţă directă, cu toţi membrii UNTRR; - Distribuirea lunară gratuită a Buletinului informativ Info UNTRR; - Site-ul UNTRR: - actualizarea permanentă a secţiunilor specifice: o Info ţări: actualizarea permanentă a fişei României şi fişelor a 49 de ţări comunitare şi extra-comunitare o Trafic Info : restricţii de circulaţie, informaţii rutiere o Legislaţie şi proiecte legi România şi UE o secţiunea în limba engleză; - crearea de noi secţiuni pe site-ul UNTRR cu informaţii actuale şi de interes pentru transportatori: o publicarea informaţiilor privind proiectul european Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România o Comunicare: publicarea intervenţiilor UNTRR la autorităţile române şi a Comunicatelor de presă UNTRR şi IRU o preţ motorină şi cost transport conform datelor furnizate de CNR Franţa o Oportunităţi de finanţare - Serviciul de newsletter e-infountrr utilizat pentru informarea sintetică a membrilor şi folosind ca suport aplicaţia Lotus; - SMS - pentru informaţii importante şi de urgenţă; - Afişarea şi distribuţia de materiale informative prin reprezentanţele UNTRR; - Organizarea de întâlniri şi reuniuni pe teme de interes pentru transportatori. Asistenţă în timp real pentru membrii UNTRR şi transportatorii străini care au probleme pe teritoriul României. Departamentul de Reprezentare Internă şi Internaţională a primit numeroase solicitări de asistenţă urgentă din partea membrilor pentru soluţionarea problemelor acestora în trafic controale şi amenzi abuzive, restricţii circulaţie sau pentru pregătirea unei operaţii de transport internaţional. Urmare acestor solicitări, UNTRR a realizat intervenţii de urgenţă la autorităţile române şi internaţionale, ca şi la asociaţiile profesionale din ţările în care membrii 15

16 UNTRR au semnalat probleme. UNTRR a transmis în timp real membrilor UNTRR informaţiile primite şi posibilele soluţii identificate, după caz. De asemenea, s-au transmis în permanenţă la IRU Information Centre informaţii actualizare privind prevederile legislaţiei româneşti, restricţii de circulaţie, etc. Aceste informaţii s-au actualizat în permanenţă şi sunt disponibile pe site-ul UNTRR în limba engleză, pentru buna informare a asociaţiilor şi transportatorilor din alte ţări. Premii şi competiţii internaţionale Diploma de Onoare IRU În fiecare an, IRU acordă Diploma de Onoare IRU celor mai buni şoferi angajaţi în transportul rutier naţional şi internaţional. UNTRR a promovat participarea membrilor săi la competiţia pentru acordarea acestei distincţii, Departamentul de Reprezentare Internă şi Internaţională informând membrii cu privire la nominalizarea şoferilor prin intermediul newsletter-ului electronic e-infountrr şi al Buletinului informativ Info UNTRR. Publicaţii de specialitate Departamentul de Reprezentare al UNTRR a asigurat traducerea, tipărirea şi distribuirea unei serii de publicaţii adresate industriei transporturilor rutiere de marfă şi persoane, respectiv: - Ghid de legislaţie europeană; - Broşura O săptămână fără transportul rutier de marfă; - Perspectiva transporturilor 2010; - Cum să înfiinţezi o firmă de transport în România, în lb. română, turcă şi engleză; - Fişa de siguranţă Conducerea auto în condiţii de iarnă editată alături de Inspectoratul General al Poliţiei Române - manuale pentru formarea profesională a angajaţilor şi managerilor firmelor de transport, dezvoltate în cadrul proiectului european derulat de UNTRR Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România o manualul privind Siguranţa rutieră şi managementul vitezei o manualul Conducere Ecologică şi Economică o manualul Organizarea Timpilor de conducere şi de odihnă. Materiale de promovare a proiectului european derulat de UNTRR Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România - broşuri de prezentare a proiectului şi de conştientizare privind adaptabilitatea şi flexicuritatea - fişă de intrucţiuni pentru conducerea economică şi ecologică - Eco-driving - fişă de instrucţiuni pentru respectarea timpilor de conducere şi de odihnă - stickere conştientizare siguranţă rutieră şi managementul vitezei 16

17 - panou stradal de promovare a proiectului derulat de UNTRR afişat pe autostrada A1 - Machete publicitare în reviste de specialitate şi în ziare naţionale şi regionale - concepere şi difuzare spot radio de promovare proiect UNTRR la posturi de radio naţionale (Radio România Actualităţi) şi la postrui radio regionale (Kiss FM) - materiale personalizate: pixuri, camioane antistress, mape şi blocnotes. De asemenea, s-a colaborat cu publicaţii de specialitate naţionale şi internaţionale, pentru promovarea transporturilor rutiere, activităţii asociaţiei şi operatorilor de transport membri. DEPARTAMENTUL ACTIVITĂŢI PENTRU MEMBRII ASOCIAŢI Organizatoric, activitatea departamentului este structurată astfel: - Compartiment TIR - Compartiment Evidenţă membri Compartiment Evidenţă Membri Situaţia transportatorilor care au aderat la UNTRR precum şi a celor care s-au retras din UNTRR în 2010 comparativ cu 2009 se prezintă astfel: 2010 total Din care TIR: 2009 total Din care TIR: Înscrişi Retraşi (*) (*)- Urmare intrării în vigoare a Ordinului AVN 7969/ (s-a retras Autorizarea de folosire carnete TIR titularilor care nu au utilizat carnete TIR în ultimile 12 luni) s-a înregistrat un număr de 305 cereri de retragere din activitatea TIR. Datele statistice generale pe perioada ianuarie decembrie 2010 comparativ cu 2009, se prezintă astfel: Total membri Sfârşitul anului Comparativ /2009(%) Total Din care TIR Total Din care TIR Total Din care TIR ,6 194,37 Din care cu aut. vamală: 476 Din care utilizatori C. TIR in 2010: 218 Din care cu aut. vamală: 338 Din care utilizatori C. TIR in 2009: ,8 111,2 17

18 [Total membri= membri înscrisi, fără cei retraşi Membri activi=total membri, fără cei suspendaţi (pentru neplata facturi carnete TIR, cotizatie,etc)]. Urmare politicii duse de UNTRR precum şi a calităţii serviciilor oferite, se constată o creştere în anul 2010 a numărului total al membrilor UNTRR, a numărului membrilor autorizaţi vamal cât şi a numărului membrilor utilizatori de carnete TIR, conform tabelului de mai sus. Compartiment TIR Creşterea numărul titularilor autorizaţi vamal în anul 2009 se reflectă şi în numărul de carnete TIR emise, înregistrându-se cu 37,94 % mai multe carnete TIR emise în 2010 faţă de anul Media lunară a carnetelor TIR emise în 2010 a fost de 1497,58 carnete TIR, faţă de 1085,66 carnete TIR medie lunară realizată în Ponderea carnetelor TIR emise, pe tip carnet, a fost următoarea: Tip carnet / an % buc % buc 4 voleţi 68, , voleţi 0,5 89 1, voleţi 31, , TOTAL S-a returnat la IRU un număr de carnete TIR, recuperându-se integral toate carnetele TIR emise în perioada ianuarie- 01 octombrie Până la data de s-au recuperat de la Titulari carnete TIR, din care 3166 carnete TIR recuperate în perioada octombrie - decembrie 2010 s-au returnat la IRU în ianuarie Carnete TIR returnate la sediu au fost în general corect completate şi închise, înregistrându-se câteva cazuri cu neconformităţi la BEC Arad, Iaşi şi Piteşti. Persoanele responsabile de aceste neconformităţi au fost sancţionate administrativ. În 2010 s-a înregistrat un numar de 20 Pre-notificări şi Notificări vamale datorită absenţei dovezii de descărcare în sistemul vamal ( biroul vamal de ieşire/destinaţie nu a trimis către biroul vamal de plecare voletul 2 verde). S-au contactat titularii pentru trimiterea documentelor vamale care să certifice închiderea corectă a operaţiunilor TIR. Toate notificările au fost tratate în termen, trimiţându-se la autoritatea reclamantă documentele care atestă corecta descărcare. 18

19 Până în prezent s-a confirmat oficial închiderea a 12 cazuri şi se aşteaptă închiderea altor 5 cazuri pentru care s-a trimis documentaţia necesară în termenul reglementat. Pentru 3 carnete TIR autoritatile vamale din Turcia si Ucraina au formulat cereri de plată care vor sunt tratate de către Lanţul de garanţie TIR şi anume: - Berk Logistic ( lire turcesti la carnet TIR XX ) - Asya Transport Comercial (1603,31 lire turcesti la Carnet TIR PX ) - Rotary Group (cca 79453,15 CHF= ,44 UAH, la carnet TIR DX ). Eliberari vize - pasapoarte Din punct de vedere al activitatii vize pasapoarte, in perioada la care se face referire in raport, s-au obtinut un nr. 995 de vize pentru care s-a incasat suma de ,73 ron. Din cele 995 solicitari de vize, 52 au fost pentru cei care nu sunt membri UNTRR si s-au incasat 3757,67 ron, iar 943 de vize au fost pentru membri UNTRR, si s-au incasat 49802,40 ron. Ponderea vizelor au reprezentat o si o reprezinta in continuare, solicitarile de viza pentru TURCIA, IRAN, F.RUSA, IORDANIA, SIRIA, BELARUS. In comparatie cu anul 2009, cand s-au incasat ron pentru 767 de vize, in anul 2010 nr. de vize a crescut cu 228 iar incasarile au crescut cu ron. SERVICIUL DESCARCARE DATE DAKO TachoStation (Tahograful digital / Card conducator auto) - inregistrare contracte DAKO si deschidere cont clienti; - asistenta clienti permanenta si initializare clienti (utilizare site, inregistrare CARDURI, descarcare date,etc); - colaborare si solutionare probleme specifice descarcarilor cu DAKO.de, Reprezentantele UNTRR si Statiile de carburant MOL; - promovare si publicitate SERVICIUL DESCARCARE DATE DAKO TachoStation; - coordonare cu Departamentul de contabilitate (facturare / info) SITUATIE ABONATI DAKO AN TOTAL ABONATI DAKO CONTRACTE REZILIATE ABONATI DAKO ABONATI DAKO TOTAL 19

20 REZILIERE CONTRACTE TOTAL REZILIERE CONTRACTE TOTAL ABONATI DAKO REZILIERE CONTRACTE Produse noi introduse: 1 Navigatie GPS Cityeasy M2-4,3'' 2 Navigatie GPS Cityeasy X200-5'' 3 Navigatie GPS CARTEK X200BT - 5'' 4 Navigatie GPS CARTEK X7-7'' 5 Sistem localizare GPS/GSM Teltonica 6 Statie Cobra 19DX 7 Antena Cobra HG1500 DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE Departamentul Financiar-Contabil a gestionat activitatea desfăşurată de UNTRR în exerciţiul financiar 2010, respectând legislaţia în vigoare. UNTRR, pe parcursul exerciţiului financiar 2010, a desfăşurat două activităţi distincte: Activitate fără scop patrimonial organizată conform Reglemantărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1969/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare; Activitate economică organizată conform Legii Contabilităţii nr. 82/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitiul financiar 2010,veniturile din vânzarea carnetelor TIR au avut o crestere fata de anul 2009, astfel: Evoluţie distribuţiei de carnete TIR 2009/

21 Vânzări 2009 Vânzări 2010 Procent crestere distribuţiei de carnete TIR în anul 2010 comparativ cu anul RON RON EUR EUR 49.26% S-a continuat munca de recuperare a creanţelor provenite din emiterea de carnete TIR distribuite de UNTRR. Evolutia incasarilor din cotizatia membrilor UNTRR 2009/ 2010 Incasari 2009 Incasari 2010 Procent crestere incasare cotizatie în anul 2010 comparativ cu anul RON % EUR EUR Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor membrilor săi, UNTRR a dezvoltat pe lângă activitatea de vanzare carnete TIR si alte activitati cum sunt: Valoarea vanzarilor din aceste activităţi în exerciţiul financiar 2010 (LEI) Valoarea vanzarilor Roviniete Produse TIR specifice transportului rutier Vize Chirii Publicitate Servicii Dako

22 Activităţile Departamentului financiar contabil au fost organizate şi conduse conform Legii contabilităţii nr. 82/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare, a Reglementarilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, conform OMF nr. 1969/2007 completat, după caz, pentru activităţile economice cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene, prevazute în Ordinul nr. 3055/2009,cu modificarile şi completrile ulterioare. Departamentul financiar contabil a respectat termenele de depunere şi plata a taxelor la bugetul de stat, obţinând certificate fiscale ce atestau achitarea tuturor datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale. S-u întocmit lunar balanţe contabile, s-au analizat creanţele şi datoriile neîncasate, respectiv neplătite, s-a luat măsuri pentru achitarea debitorilor la termenele scadente, respectandu-se disciplina contractuală, s-au început procedurile de recuperare a creanţelor prin somaţii de plată şi trimitere în judecată, s-a ocupat de organizarea inventarierii la potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR PE ANUL

23 Nr Crt Situatie existenta Realizat VENITURI ACTIVITATE FARA SCOP LUCRATIV CHELTUIELI ACTIVITATE FARA SCOP LUCRATIV REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP LUCRATIV EXCEDENT (rd.1- rd.2) VENITURI ACTIVITATE CU SCOP LUCRATIV CHELTUIELI ACTIVITATE CU SCOP LUCRATIV REZULTATUL ACTIVITATII FARA SCOP LUCRATIV EXCEDENT (rd.4-rd.5) 7 REZULTAT UNTRR (rd.3+rd.6) PARTICIPAŢII UNTRR Consiliul Director al UNTRR a supravegheat administrarea societăţilor în care UNTRR are participaţiuni, precum şi alte organizaţii în care este membră. Un tablou sintetic care redă implicarea UNTRR în diferite tipuri de organizaţii este prezentat mai jos. Rezultatele financiare aferente anului 2010, ale acestor organizaţii/societăţi în care UNTRR este implicată, vor fi disponibile începând cu luna aprilie

Sistemul de supraveghere publică în Polonia

Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Comisia de Supraveghere în Audit (CSA) - organism de supraveghere publică înființat în baza Legii din 7 mai 2009,

Bardziej szczegółowo

Eficiența comitetelor de audit

Eficiența comitetelor de audit www.forumradnadzorczych.pl Eficiența comitetelor de audit Krzysztof Szułdrzyński, Partener, PwC 6 iunie 2013 Bursa de Valori Varșovia (BVV) Date esențiale Cea mai mare piață din Comunitatea Economică Europeană

Bardziej szczegółowo

nr. 173/2005 (JO L 29, , p. 3). 2 JO L 154, , p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.

nr. 173/2005 (JO L 29, , p. 3). 2 JO L 154, , p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASUPRA PIETEI DE ASIGURARI SI A ACTIVITATII DESFASURATE ÎN ANUL 2012

RAPORT ASUPRA PIETEI DE ASIGURARI SI A ACTIVITATII DESFASURATE ÎN ANUL 2012 RAPORT ASUPRA PIETEI DE ASIGURARI SI A ACTIVITATII DESFASURATE ÎN ANUL 2012 Bucuresti, iunie 2013 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Str. Amiral Constantin Bălescu

Bardziej szczegółowo

CONSILIUL CONCURENȚEI. Evoluţia concurenţei în sectoare cheie

CONSILIUL CONCURENȚEI. Evoluţia concurenţei în sectoare cheie CONSILIUL CONCURENȚEI Evoluţia concurenţei în sectoare cheie București - 2014 2 CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE... 5 1. INTRODUCERE... 7 1.1. Evoluția economiei naționale... 7 1.2. Evoluția politicii de concurență...

Bardziej szczegółowo

R. GORINCIOI, M. SCUTARU

R. GORINCIOI, M. SCUTARU Coord. R. GORINCIOI, M. SCUTARU MANAGEMENTUL ONG Ghid pentru reprezentanţii ONG-urilor din Republica Moldova Editura Editerra-Prim 1 MANAGEMENTUL ONG Coord. R. GORINCIOI, M. SCUTARU MANAGEMENTUL ONG Ghid

Bardziej szczegółowo

E.S. Dl. Marek Szczygieł

E.S. Dl. Marek Szczygieł Anul VI, nr. 65 mai 2014 interviu în acest număr E.S. Dl. Marek Szczygieł Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în România Excelenţă, la zece ani de la aderarea Poloniei la UE,

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Unde pot găsi un formular pentru? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 395/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 395/05) C 395/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2012 POMOC PAŃSTWA RUMUNIA Pomoc państwa nr SA.33475 2012/C Domniemane preferencyjne taryfy w umowach między Hidroelectricą S.A. i sprzedawcami energii

Bardziej szczegółowo

ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ

ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ Condiții de asigurare valabile începând cu 1.12.2016 www.aegon.ro CONDIȚII GENERALE Articolul 1. Definiții 3 Articolul 2. Contractul

Bardziej szczegółowo

Din redacţia noastră până la Satu Mare

Din redacţia noastră până la Satu Mare ( ) 20 14 17 6 raport Piața construcțiilor din Polonia - în creștere după criză 12 analiză Analiza SWOT a pieţei de construcţii poloneze, 2010 14 interviu România și Polonia un parteneriat mai ușor în

Bardziej szczegółowo

CLUSTERE AGROTURISTICE ÎN MOLDOVA

CLUSTERE AGROTURISTICE ÎN MOLDOVA Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova este asociaţie obştească, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, constituită la 16 mai 2007 prin libera manifestare a voinţei persoanelor

Bardziej szczegółowo

Dniestr, młodzież i demokracja

Dniestr, młodzież i demokracja ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2013 organizacja pożytku pp publicznego Youth Empowered The Project is co-financed by the Polish development cooperation programme

Bardziej szczegółowo

TITLUL VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

TITLUL VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România TITLUL VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România CAPITOLUL I Impozitul pe veniturile obţinute din România de

Bardziej szczegółowo

Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Clasic

Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Clasic Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Clasic Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Clasic a fost iniţial autorizat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Bardziej szczegółowo

Prospect de emisiune. Fondului deschis de investiţii BT Maxim

Prospect de emisiune. Fondului deschis de investiţii BT Maxim Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Maxim Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Maxim a fost iniţial autorizat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Bardziej szczegółowo

Prospect de emisiune. Fondului deschis de investiţii BT Index ROMÂNIA-ROTX

Prospect de emisiune. Fondului deschis de investiţii BT Index ROMÂNIA-ROTX Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiţii BT Index ROMÂNIA-ROTX Prospectul de emisune al Fondului deschis de investiţii BT Index ROMÂNIA-ROTX a fost inițial autorizat de către Comisia Naţională

Bardziej szczegółowo

Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive!

Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive! PL / RO Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive! Cele mai frumoase laturi ale Austriei. Totul inclus! KARTE CARD CARTE Karta kluczem do spędzenia przyjemnych wakacji Dostępna jest już karta Zell

Bardziej szczegółowo

.z~ G e&. VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ac OVERY. ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~jfmo,ilj>.1.ludif. ca-orl'/- M1I!Ials. 'J4c O.I<-c.7Cu.KJ

.z~ G e&. VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ac OVERY. ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~jfmo,ilj>.1.ludif. ca-orl'/- M1I!Ials. 'J4c O.I<-c.7Cu.KJ -, PLAN POLi\CZENIA TRANSGRANICZNEGO VI';.at ~ ~.~ c6kr-~ ().ft/.r.l t;;~l'k C«c&'..t~Jfmo,Ilj>.1.ludif.z~ G e&. ca-orl'/- M1I!Ials cbr~c77j~ PROIECT DE FUZIUNE TRANSFRONT ALIERĂ 'J4c O.I

Bardziej szczegółowo

CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK

CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK ARTICOLUL 1. DEFINITII Accident : eveniment imprevizibil, survenit independent de vointa Asiguratului, care cauzeaza

Bardziej szczegółowo

CUPRINS. Nota redacţiei... CLVIII

CUPRINS. Nota redacţiei... CLVIII CUPRINS Prefaţă (Łukasz Kamiński).................................... XLVI Prefaţă (Dorin Dobrincu).................................... XLVIII Refugiaţii polonezi din România, 1939 1945 (Tadeusz Dubicki)..

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MARFĂ FIŞĂ DESCRIPTIVĂ

TRANSPORT MARFĂ FIŞĂ DESCRIPTIVĂ Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 60, sector 4, cod 040157, Bucureşti Tel.: (+ 40-21) 336 77 88; (+ 40-21) 330 14 25; Fax: (+ 40-21) 337 48 53 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Convergence Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună

Convergence Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună 15 aprilie 2016 1 1. CONTEXT Oficiile de PI din cadrul Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale

Bardziej szczegółowo

Conferinta BNR 15/04/ :04. Competitivitatea. O abordare microeconomica. Misu Negritoiu Director General Bucuresti, 15 aprilie 2010

Conferinta BNR 15/04/ :04. Competitivitatea. O abordare microeconomica. Misu Negritoiu Director General Bucuresti, 15 aprilie 2010 Competitivitatea O abordare microeconomica Misu Negritoiu Director General Bucuresti, 1. Rationament microeconomic Competitivitatea este preponderent microeconomica Paradigma analitica diamantul competitiv

Bardziej szczegółowo

FIŞA TEHNICĂ. Întocmită în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 453/2010 (WIGOR S)

FIŞA TEHNICĂ. Întocmită în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 453/2010 (WIGOR S) Data întocmirii: 10.03.2006 Actualizarea: 01.08.2011 Versiunea: 1.1CLP Pagina 1 din 7 SECŢIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI 1.1. Identificarea produsului WIGOR

Bardziej szczegółowo

FM GROUP World P L A N U L D E M A R K E T I N G. recomandat de

FM GROUP World P L A N U L D E M A R K E T I N G. recomandat de FM GROUP World P L A N U L D E M A R K E T I N G recomandat de 1 CUPRINS Primul plan de marketing Urarea de bun venit 3 Fă cunoştinţă cu FM Group 4 Marketingul în sistem etajat 6 Regulile de aur ale vânzării

Bardziej szczegółowo

Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI

Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku Polonia și România în Europa Centrală în secolele XX și XXI Zaproszenie Invitație Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego DirectorulInstitutului de ȘtiințePoliticeșiRelațiiInternaționale al UniversitățiiJagiellone

Bardziej szczegółowo

Anexa nr. 5 la Ordin nr. 198 din 22.08.2014

Anexa nr. 5 la Ordin nr. 198 din 22.08.2014 ORIGINAL/ORIGINAL /ORYGINAŁ COPIE/COPY/KOPIA 1. Expeditor (numele şi adresa completă)/consignor (name and Numărul certificatului (1) /Certificate number (1) /Świadectwo nr (1) address in full)/nadawca

Bardziej szczegółowo

GHIDUL STUDENTULUI. Facultatea de Ştiinţe. pentru anul universitar Programul de studii INFORMATICA

GHIDUL STUDENTULUI. Facultatea de Ştiinţe. pentru anul universitar Programul de studii INFORMATICA GHIDUL STUDENTULUI pentru anul universitar 2013-2014 Facultatea de Ştiinţe Programul de studii INFORMATICA ECHIPA Conf. univ.dr. Simona TRIP Secretar Monica HAVA Redactor Cătălin ZMOLE Studenţi: Olah Roland

Bardziej szczegółowo

AGROTURISMUL ÎN MOLDOVA

AGROTURISMUL ÎN MOLDOVA Agenția Națională de Dezvoltare Rurală Programul de Colaborare Poloneză pentru Dezvoltare Centrul European de Cooperare Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova Viorel Miron Marina Miron Marek Krysztoforski

Bardziej szczegółowo

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 10 lutego 2015 r. 1. Sprawa C-76/14

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 10 lutego 2015 r. 1. Sprawa C-76/14 OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 10 lutego 2015 r. 1 Sprawa C-76/14 Mihai Manea przeciwko Instituția Prefectului județul Brașov Serviciul public comunitar regim permise

Bardziej szczegółowo

. Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje. Infectarea cu HIV Câteva date de bază. HIV Infection. Some Basic Facts. English Polish Romanian

. Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje. Infectarea cu HIV Câteva date de bază. HIV Infection. Some Basic Facts. English Polish Romanian . Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje Infectarea cu HIV Câteva date de bază HIV Infection Some Basic Facts English Polish Romanian HIV is a virus which can lead to AIDS HIV to wirus, który może

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 3 234 2016 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych, spędzonych z rodziną i przyjaciółmi przy suto zastawionym

Bardziej szczegółowo

POLONIA. Persoanele asigurate au dreptul la prestaţii de boală, prestaţii de recuperare, alocaţii compensatorii şi alocaţii de îngrijire.

POLONIA. Persoanele asigurate au dreptul la prestaţii de boală, prestaţii de recuperare, alocaţii compensatorii şi alocaţii de îngrijire. POLONIA Sistemul de securitate socială Prevederi naţionale Organizare generală Unul dintre elementele sistemului de securitate socială este sistemul de plăţi financiare finanţat, în cadrul asigurărilor

Bardziej szczegółowo

Tachospeed Manual de utilizare

Tachospeed Manual de utilizare Tachospeed Manual de utilizare Tychy, 2008-2009 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Acest manual a fost elaborat de: Przemysław Narloch Dariusz Wata Aleksander Suzdalcew Autorii softului:

Bardziej szczegółowo

Documente. culese. polone. din arhivele. Romaniei. privitoam. la istoria. Ilie Corfus. Secolul al XVII-lea

Documente. culese. polone. din arhivele. Romaniei. privitoam. la istoria. Ilie Corfus. Secolul al XVII-lea 0 p Ilie Corfus Documente privitoam la istoria Romaniei culese din arhivele polone Secolul al XVII-lea 0 EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMANIEI CULESE

Bardziej szczegółowo

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego.

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. 2 Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. Znamy wymagania i potrzeby klienta tej branży, bazując na 25-letnim

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 10 (165) 2009 Otwarcie nowej szkoły w Pojanie Mikuli 1 Zdjęcia : K. Longier Zdjęcia : K. Longier, F. Markuleak 2 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Utwórz dysk odzyskiwania natychmiast po zainstalowaniu systemu. Creați

Bardziej szczegółowo

INFORMATION AND GUIDANCE FOR IMMIGRANTS INFORMASJON OG VEILEDNING FOR INNVANDRERE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA INMIGRANTES INFORMAȚII ȘI ÎNDRUMÃRI

INFORMATION AND GUIDANCE FOR IMMIGRANTS INFORMASJON OG VEILEDNING FOR INNVANDRERE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA INMIGRANTES INFORMAȚII ȘI ÎNDRUMÃRI INFORMATION AND GUIDANCE FOR IMMIGRANTS INFORMASJON OG VEILEDNING FOR INNVANDRERE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA INMIGRANTES INFORMAȚII ȘI ÎNDRUMÃRI PENTRU IMIGRANȚI INFORMACJE I DORADZTWO DLA IMIGRANTÓW

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź

Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/29 91-075 Łódź Formatul românesc de adresă: Strada,

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 11 (174) 2010 Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Rumunii Vizita preşedintelui Bronisław Komorowski în România Prezydent

Bardziej szczegółowo

091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE. 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil MODEL 091FL/091FLRF

091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE. 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil MODEL 091FL/091FLRF 091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 091FL/091FLRF 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil DECLARATIE DE CONFORMITATE Acest produs este in conformitate

Bardziej szczegółowo

P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă

P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă 2008-04-07 ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO I0600V PRODUS P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă DESCRIERE P989- Vopsele bază de mixare Aquabase Plus P990- Pigmenţi

Bardziej szczegółowo

Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitoarei Prospectiuni S.A. in perioada

Raportul administratorului judiciar privind activitatea debitoarei Prospectiuni S.A. in perioada EURO Insol Societate profesionala de reorganizare si lichidare, Opera Center Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416 office@euroinsol.eu www.euroinsol.eu. ^, Sectia

Bardziej szczegółowo

DZ.I E,N.N'I K ~ U S " T AW..- POLSHIEJ RZECZYPOSP-OLITEJ LUDO\VEJ

DZ.I E,N.N'I K ~ U S  T AW..- POLSHIEJ RZECZYPOSP-OLITEJ LUDO\VEJ DZ.I E,N.N'I K ~ U S " T AW..- POLSHIEJ RZECZYPOSP-OLITEJ LUDO\VEJ Warszawa, dnia 13 stgcznia 1972 r. TIESC: Poz.: UMOW A MIĘDZYNARODOWA I ':-'Konwen('j~ między R?ądem Polskiej RteczypospoHtel. Ludow~.i

Bardziej szczegółowo

G. ŞERBAN POLONIA ÎN PORTRETE

G. ŞERBAN POLONIA ÎN PORTRETE 1 Alexandru G. ŞERBAN POLONIA ÎN PORTRETE - o istorie politică - volumul I Portretele celor şapte personaje PERFORMANTICA 2 3 POLONIA ÎN PORTRETE - o istorie politică - GRUPAREA PERSONALITĂŢILOR PE CLASE:

Bardziej szczegółowo

Program Phare w Rumunii

Program Phare w Rumunii Nr 3 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2009 MONIKA WIDOMSKA Bukareszt Program Phare w Rumunii Na szczycie pañstw wysoko uprzemys³owionych (tzw. G-7) 14 15 lipca 1989 r. w Pary u podjêto decyzjê o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Youth Empowered Phase II

Youth Empowered Phase II ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2014 organizacja pożytku pp publicznego Youth Empowered Phase II The Project is co-financed by the Polish development cooperation

Bardziej szczegółowo

Manualul dvs. PANASONIC X700 http://ro.yourpdfguides.com/dref/2727663

Manualul dvs. PANASONIC X700 http://ro.yourpdfguides.com/dref/2727663 Puteţi citi recomandări în ghidul utilizatorului, ghidul tehnice sau de ghidul de instalare pentru. Veţi găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. pe în manualul de utilizare (informaţii, caietul de sarcini,

Bardziej szczegółowo

Wi1001N. Quick Start Guide. Introduction. Thank you for your choosing the new tablet PC.

Wi1001N. Quick Start Guide. Introduction. Thank you for your choosing the new tablet PC. Wi1001N Quick Start Guide Introduction. Thank you for your choosing the new tablet PC. This guide serves to enable users to get to know and familiar with our product as soon as possible. Here we have made

Bardziej szczegółowo

PL Spis treści. RO Cuprins

PL Spis treści. RO Cuprins PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...5 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące modemu...10 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...11 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2012/C 305/02)

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2012/C 305/02) 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 305/5 Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C

Bardziej szczegółowo

Dni Polskie / Zilele Culturii Polone

Dni Polskie / Zilele Culturii Polone Dni Polskie / Zilele Culturii Polone Od lewej: wojewoda F. Sinescu, marszałek C. Nechifor, tłumaczka N. Negreanu, prezes G. Longher, senator RP M. Konopka i burmistrz I. Lungu podczas otwarcia Dni Polskich

Bardziej szczegółowo

Monitorul. Primãriei Municipiului Timiºoara. Pentru viitorul comunitãþii, avem dreptul ºi obligaþia de a merge la vot

Monitorul. Primãriei Municipiului Timiºoara. Pentru viitorul comunitãþii, avem dreptul ºi obligaþia de a merge la vot Serie nouã Anul XV Nr. 156 GRATUIT mai 2016 www.primariatm.ro Finanþãrile europene, ºansa dezvoltãrii Stimaţi cetăţeni, Pe 5 iunie 2016, vor avea loc alegerile locale, în urma cărora vor fi învestiţi primarul,

Bardziej szczegółowo

Un deţinut condamnat pentru viol a evadat

Un deţinut condamnat pentru viol a evadat Află ce accesorii se poartă în sezonul cald (p. 8) Uma Thurman a pierdut bani la schemele piramidale (p. 15) Anul IV, NR. 1189 Marţi, 22.06.2010 Pompierii, cu barca pe furtună, prin Timişoara pag. 4 Angelina

Bardziej szczegółowo

CITOPULS II. Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI

CITOPULS II. Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI CITOPULS II PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI RO INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATARE SI INTRETINEREA Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 Contact : www.oerlikon-welding.com PL

Bardziej szczegółowo

Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi

Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide Skrócona instrukcja obsługi OV-CB-501B Polski Uwaga: CB Radio posiada funkcję zmiany zakresu częstotliwości. Prosimy o zapoznaniu się z poniższą instrukcją w celu wybory właściwego pasma dla

Bardziej szczegółowo

Publicaţie semestrială

Publicaţie semestrială Publicaţie semestrială Nr.1/2007 Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman Buzău 1 Analiza SWOT Perle ale elevilor Europass vă deschide porţile pentru a învăţa şi munci în Europa CE ESTE VIAŢA? SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI

Bardziej szczegółowo

PL Spis treści. RO Cuprins

PL Spis treści. RO Cuprins PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami... 5 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące modemu...11 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...12 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Nr. Crt. Ţară Asociaţie Proiect

Nr. Crt. Ţară Asociaţie Proiect Nr. Crt. Ţară Asociaţie Proiect 1 Albania Asociaţia aromânilor/vlahilor din Albania Învăţământ în limba română (graiul aromân) în comunităţile locuite compact de către românii din Albania 2 Albania Asociaţia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Utwórz dysk odzyskiwania natychmiast po zainstalowaniu systemu. Creați

Bardziej szczegółowo

BUCOVINA UN peisaj cultural in transformare. STUDIU DE CAZ : manastirea humorului POIANA MICULUI PLESA

BUCOVINA UN peisaj cultural in transformare. STUDIU DE CAZ : manastirea humorului POIANA MICULUI PLESA STUDIU DE CAZ : manastirea humorului POIANA MICULUI PLESA BUCOVINA UN peisaj cultural in transformare ordinul arhitectilor din romania - FILIALA NORD EST asociatia heritage CUPRINS PARTEA I - METODOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Anenii Noi: Destination - the European Union

Anenii Noi: Destination - the European Union ANNUAL REPORT Educational Society for Malopolska (MTO) January December 2015 organizacja pożytku pp publicznego Anenii Noi: Destination - the European Union Anenii Noi: Kierunek - Unia Europejska MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Polonus 3 / 2014 Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Biuro Wykonawcze Związku Polaków w Rumunii Cel de al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor

Bardziej szczegółowo

KERN CH Wersja /2015 RO

KERN CH Wersja /2015 RO KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrucţiuni de deservire Cântar electronic suspendat Registru Conservarea şi service-ul regulat KERN CH Wersja 3.3 05/2015 RO Tel.:

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Mă puteți ajuta, vă rog?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Mă puteți ajuta, vă rog? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Mă puteți ajuta, vă rog? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac Polonus 5 / 2010 1 Zdjęcia : F. Marculeac Obchody jubileuszowe Festivităţi jubiliare W dniach 7 i 8 maja Polacy z Rumunii świętowali 20-lecie istnienia swojej organizacji polonijnej Związku Polaków w Rumunii.

Bardziej szczegółowo

Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami

Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...5 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...12 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN...14 Informacje o

Bardziej szczegółowo

POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX

POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX S91xx/S90xx 1 POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX POLSKI 169 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,

Bardziej szczegółowo

EASY WAY 201 KIT AUTOMATIZARE PENTRU POARTĂ BATANTĂ

EASY WAY 201 KIT AUTOMATIZARE PENTRU POARTĂ BATANTĂ EASY WAY 201 KIT AUTOMATIZARE PENTRU POARTĂ BATANTĂ 2x A 2x B 4 SETURI 2x C E M8 x 40 mm 2x D 2 SETURI 1x P 1x L I M6 x 40 mm 8 SETURI H M8 x 85 mm* 1x F G *șurubul cu cap rotund aplatizat este destinat

Bardziej szczegółowo

Catalog de produse Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie.

Catalog de produse Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie. Catalog de produse 2017 Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie Nivel System este un brand de instrumente de măsură pentru construcții si măsurători terestre, prezent in Europa

Bardziej szczegółowo

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego.

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. 2 Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. Znamy wymagania i potrzeby klienta tej branży, bazując na 25-letnim

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 6 (181) 2011 XII. Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Suczawie Polonus 6 / 2011 A XII-a ediţie a Festivalului de Poezie

Bardziej szczegółowo

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja.

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja. Polonus 1 / 2015 W Polsce narodziła się nowa tradycja În Polonia s-a născut o nouă tradiţie Orszak Trzech Króli Po raz piąty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy i innych polskich miast. Tego

Bardziej szczegółowo

Ghidul bitumurilor. Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski

Ghidul bitumurilor. Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski Ghidul bitumurilor Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski Ghidul bitumurilor Autori: dr. ing. Krzysztof Błażejowski dr. ing. Jacek Olszacki master ing. Hubert Peciakowski Consultant: Prof.

Bardziej szczegółowo

CATALOG PARCHET MASIV

CATALOG PARCHET MASIV CATALOG PARCHET MASIV Badi Lemn exotic plin de soare Trăsătura reprezentativă a lemnului Badi este culoarea caldă, pastelată, galbenă-portocalie. Are un aspect ca şi cum arborele ar fi înmagazinat în interiorul

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 11 230 2015 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România 11 listopada Święto Niepodległości Polski Deszcz i wiatr nie zakłóciły uroczystych obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii Polonus 6-7 (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România JESTEŚ KAPŁANEM NA WIEKI TU ESTI PREOT ÎN VECI Niedziela 29 czerwca 2008. Uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 4.10.2007 C 232/3 ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 7-8 (163) 2009 P o l o n u s 7-8 / 2009 Bukowińskie Spotkania - Câmpulung Moldovenesc 2009 Oficjalne otwarcie / Deschidere

Bardziej szczegółowo

Prospect: Informaţii pentru utilizator. VELYN 100 mg comprimate Cilostazol

Prospect: Informaţii pentru utilizator. VELYN 100 mg comprimate Cilostazol AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6276/2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VELYN 100 mg comprimate Cilostazol Acest medicament face obiectul unei

Bardziej szczegółowo

Lămpi cu LED-uri pentru industrie

Lămpi cu LED-uri pentru industrie Lămpi cu LED-uri pentru industrie COMANDAŢI ONLINE! Prin navigare pe site sau de pe mobil cu aplicaţia Schrack LiVE Phone INCLUDE INFORMAŢII DESPRE DISPONIBILITATE Depozit central Bucureşti Stoc Store:

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 9 (195) 2012

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 9 (195) 2012 Polonus Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 9 (195) 2012 XIV edycja Dni Polskich Polonus 9 / 2012 A XIV-a ediţie a Zilelor Culturii Polone Uroczyste otwarcie Dni Polskich

Bardziej szczegółowo

NEGUSTORI CLUJENI PE PIATA CRACOVIEI LA SFIRSITUL SEC. AL XVI - LEA»

NEGUSTORI CLUJENI PE PIATA CRACOVIEI LA SFIRSITUL SEC. AL XVI - LEA» MIHAIL DAN (CLUJ) NEGUSTORI CLUJENI PE PIATA CRACOVIEI LA SFIRSITUL SEC. AL XVI - LEA» Dacá pentru pia^a regionalá a Cracoviei dispunem azi de cercetarea serioasá a lui Jan Małecki, 1 iar pentru rela^iile

Bardziej szczegółowo

Allwatch. User manual..4. Manual de utilizare Instrukcja obsługi.. 23

Allwatch. User manual..4. Manual de utilizare Instrukcja obsługi.. 23 Allwatch User manual..4 Manual de utilizare....13 Instrukcja obsługi.. 23 1 2 3 Safety measures IMPORTANT! Read carefully the instructions written below and apply them accordingly - Safety in driving:

Bardziej szczegółowo

PE MARGINEA FENOMENULUI POLONEZ DE AVANGARDĂ ÎN LUMINA REVISTEI CONTIMPORANUL

PE MARGINEA FENOMENULUI POLONEZ DE AVANGARDĂ ÎN LUMINA REVISTEI CONTIMPORANUL STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA UAM Vol. 41/2 Poznań 2014 ZDZISŁAW HRYHOROWICZ hryhor@amu.edu.pl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań PE MARGINEA FENOMENULUI POLONEZ DE AVANGARDĂ ÎN LUMINA REVISTEI CONTIMPORANUL

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego

Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego PL Spis treści Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego...5 Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...6 Przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

LWT Thermo SCĂRI MODULARE DIN LEMN. 3 ani NOUTATE! U=0,51 W/m 2 K. Passive House. manşoane de protecţie. manşoane de protecţie. uşă finisată în alb

LWT Thermo SCĂRI MODULARE DIN LEMN. 3 ani NOUTATE! U=0,51 W/m 2 K. Passive House. manşoane de protecţie. manşoane de protecţie. uşă finisată în alb LISTA DE PREŢURI SCĂRI DE ACCES LA POD 01.05.2017 SCĂRI MODULARE DIN LEMN LWT Passive House NOUTATE! LWT Thermo CLICK CLICK CLASA 12207 CLASA 12207 U=0,51 U=0,51 LWT Passive House este o scară cu structură

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Date personale: DAICI. Nume: SABRA, IRINA. Prenume: Data naşterii: Locul naşterii: Bucureşti. Naţionalitatea: Română

CURRICULUM VITAE. Date personale: DAICI. Nume: SABRA, IRINA. Prenume: Data naşterii: Locul naşterii: Bucureşti. Naţionalitatea: Română CURRICULUM VITAE Date personale: Nume: Prenume: DAICI SABRA, IRINA Data naşterii: 21.05.1975 Locul naşterii: Naţionalitatea: Stare civilă: Adresa: Bucureşti Română Căsătorită în prezent: Varşovia, Polonia

Bardziej szczegółowo

Roman Polański - postać kontrowersyjna

Roman Polański - postać kontrowersyjna Roman Polański - postać kontrowersyjna Roman Polański jest znaną osobą na świecie, ale nie zawsze za jego spektakularne osiągnięcia w kinie. Wszyscy słyszeliśmy o nim różne skandaliczne fakty w wiadomościach,

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Zakwaterowanie

Życie za granicą Zakwaterowanie - Wynajem rumuński Caut un de închiriat. Wynajmowanie lokum cameră apartament garsonieră / apartament casă detașată casă semi-detașată casă cu teresă Cât costă chiria pe lună? Pytanie o czynsz niderlandzki

Bardziej szczegółowo

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego.

Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. Inwestpol-Consulting Poland działa w branży urządzeń dla przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego. Znamy wymagania i potrzeby klienta tej branży, bazując na 25-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE Stimate client, V-ați cumpărat un produs din noua noastră gamă de aragazuri. Dorința noastră este ca produsul nostru să vă servească foarte bine. Înainte de

Bardziej szczegółowo

1.8 Țara de origine/ Country of origin / Kraj pochodzenia zwierząt:

1.8 Țara de origine/ Country of origin / Kraj pochodzenia zwierząt: Anexa nr. 4 ORIGINAL / ORIGINAL/ORYGINAŁ COPIE / COPY/KOPIA Numărul total de exemplare emise / Total number of copies issued /Liczba wydanych kopii 1.1 Expeditor (numele şi adresa)/name and address of

Bardziej szczegółowo

Polonus 3-4 / 2010. Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac

Polonus 3-4 / 2010. Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac 1 Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac Na dzień 20 marca 2010 r. zwołano VII. Zjazd Związku Polaków w Rumunii, odbywający się zgodnie z postanowieniami statutu co 4 lata. W zjeździe udział wzięło 150 delegatów

Bardziej szczegółowo

EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM

EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 MANUAL DE UTILIZARE 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 NAVODILA

Bardziej szczegółowo

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa WAŻNE Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165 LF 01z dzwonkiem TF 01 I. Budowa 1. Otwory do zamocowania

Bardziej szczegółowo

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii Polonus 5 (151) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹ w Suczawie Ziua Diasporei Poloneze ºi a Polonezilor din Strãinãtate la Suceava

Bardziej szczegółowo