Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009"

Transkrypt

1 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 10 (165) 2009

2 Otwarcie nowej szkoły w Pojanie Mikuli 1 Zdjęcia : K. Longier

3 Zdjęcia : K. Longier, F. Markuleak 2

4 3 Zdjęcia : I. Olszewska, K. Longier

5 Zdjęcia : I. Olszewska, K. Longier 4

6 5 Zdjęcia : I. Olszewska, K. Longier

7 Noua şcoală din Poiana Micului Nowa szkoła w Pojanie Mikuli În anul 2002, Uniunea Polonezilor din România a ini-ţiat proiectul educativ Copiii Bucovinei, menit să con-tribuie la ridicarea calităţii procesului instructiveducativ din 12 şcoli ale jud. Suceava. Proiectul este realizat în colaborare cu Consulatul R.P. la Bucureşti şi Inspec-toratul Şcolar Judeţean, iar unul din obiectivele lui este asigurarea celor mai bune condiţii în şcoli. În anul 2006, Uniunea Polonezilor din România, prin implicarea preşedintelui ei Ghervazen Longher, a făcut demersuri la Asociaţia Wspólnota Polska în vederea construirii unei şcoli noi în satul Poiana Micului locuit de o importantă comunitate poloneză. Vechea şcoală era de mai mulţi ani într-o stare foarte proastă, nepermiţând o reparaţie capitală, iar din cauza lipsei de încăperi corespunzătoare grădiniţa se afla în clădirea Casei Polone. Lucrările de construcţie au început în septembrie Investiţia s-a ridicat la un milion şi jumătate de euro, fiind, în totalitate, finanţată de Senatul Republicii Polonia care patronează diaspora poloneză din stră-inătate. Şcoala cu o suprafaţă de 1600 m 2 este construită pe un teren de 4000 metri 2, proprietate a Uniunii Polonezilor din România. Ea are 12 săli de clasă, din care 2 săli pentru grădiniţă, bibliotecă, sală de gimnastică, cabinete pe obiecte (informatică, fizică şi chimie) şi un cabinet medical cu două încăperi separate şi cu intrări diferite, datorită cărora va putea servi întregii comunităţi locale. În clădire se află toalete adaptate pentru copiii cu diza-bilităţi. Şcoala a fost mobilată în întregime datorită fon-durilor poloneze de către firma Cesarz din Bielsko- Biała, care a oferit în plus, gratis echipament pentru locul de joacă. În această unitate şcolară conformă celor mai înalte standarde europene vor învăţa peste 165 de elevi, din care 60% provin din familii de etnie polonă. La invitaţia Uniunii Polonezilor din România, în ziua de 9 octombrie 2009, a sosit o delegaţie de 13 persoane din partea Senatului R.P. şi a Asociaţiei Wspólnota Polska pentru a participa la deschiderea festivă a noii şcoli. Din delegaţia condusă de vicepreşedinta Senatului Krystyna Bochenek au făcut parte, printre alţii: preşedintele Comisiei pt. Problemele Emigraţiei şi Legătura cu Polonezii din Străinătate senatorul Andrzej Person, senatorii Bronisław Korfanty şi Marek Konopka din aceeaşi comisie, directorul Biroului pt. Diaspora Poloneză al Cancelariei Senatului Artur Kozłowski, preşedintele Asociaţiei Wspólnota Polska deputatul Maciej Płażyński şi Kazimierz Jurczak fost consul al R.P. la Bucureşti, membru al conducerii filialei Asociaţiei W 2002 r. Związek Polaków w Rumunii zainicjował projekt pomocowo-edukacyjny Dzieci Bukowiny, mają-cy na celu poprawę jakości procesu dydaktycznego w 12 szkołach w woj. Suczawa, w których uczą się dzieci pol-skiego pochodzenia. Projekt reazlizowany jest we współ-pracy z Ambasadą RP w Bukareszcie i Wojewódzkim Kuratorium Szkolnym w Suczawie i jednym z jego zało-żeń jest zapewnienie w szkołach jak najlepszych warunków. W 2006 r. Związek Polaków w Rumunii, poprzez zaangażowanie prezesa Gerwazego Longhera, zapoczątkował starania skierowane do Stowarzyszenia Wspólnota Polska o budowę nowej szkoły w Pojanie Mikuli, zamieszkałej przez znaczącą liczebnie grupę Polaków. Stara szkoła była od wielu lat w bardzo złym stanie, niepozwalającym na gruntowny remont, a ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń przedszkole mieściło się w budynku Domu Polskiego. Prace budowlane rozpoczęto już we wrześniu 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł półtora miliona Euro, w całości przekazanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pełniący opiekę nad Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Szkoła o powierzchni 1600 m 2 znajduje się na terenie wielkości 4000 m 2, należącym do Związku Polaków w Ru-munii. Posiada 12 klas szkolnych, z czego 2 zajmują oddziały przedszkolne, bibliotekę, salę gimnastyczną, kla-sy przedmiotowe (informatyki, fizyki i chemii) oraz gabi-net lekarski z dwoma separatkami, posiadający oddzielne wejście, dzięki czemu służyć będzie całej miejscowej społeczności. W budynku znajdują się toalety przysto-sowane dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła w całości umeblowana została dzięki funduszom polskim przez firmę Cesarz z Bielsko-Białej, która dodatkowo prze-kazała nieodpłatnie sprzęt dla placu zabaw. W tej odpowiadającej najwyższam europejskim standartom szkole uczy się 165 uczniów, z czego 60% stanowią dzieci pochodzące z polskich rodzin. Na zaproszenie Związku Polaków w Rumunii 9 paź-dziernika do Suczawy przyjechała delegacja 13 przedsta-wicieli Senatu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu nowej szkoły. Delegacji przewodniczyła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, a w jej skład wchodzili między inny-mi: przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, sena-torowie Bronisław Korfanty i Marek Konopka z tejże komisji, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska poseł Maciej Płażyński oraz Kazimierz Jurczak były konsul RP w Bukareszcie, 6

8 Wspólnota Polska din Cracovia. După aterizarea pe aeroportul din Suceava şi întâmpinarea de către Ambasadorul R.P. la Bucureşti Excelenţa Sa Wojciech Zajączkowski, consulul Anna Zalewska, preşedintele Uniunii Polonezilor din România Ghervazen Longher şi vicepreşedintele judeţului Suceava Vasile Ilie, delegaţia a avut o întâlnire oficială la Prefectură cu prefectul Sorin Arcadie Popescu. Vicepreşedinta Krystyna Bochenek, în timpul discuţiilor, a mulţumit, printre altele, pentru sprijinul acordat în România minorităţii polone. În programul vizitei oaspeţilor a fost cuprinsă şi vizi-ta la Casa Polonă din Suceava unde au aflat despre istoria acestui loc adevărat simbol pentru comunitatea poloneză din Suceava şi întreaga ţară. La sfârşitul scurtei vizite, oaspeţii au semnat în Cartea de Onoare: Mişcaţi de ospitalitatea Dumneavoastră, mulţumim pentru că, cu mare grijă, cultivaţi spiritul polonez pe pământ românesc. Datorită iubirii Dumneavoastră de Patrie, tra-diţia, limba şi cultura polonă sunt aici prezente. Delegaţia Senatului R.P. a celei de a VII-lea cadenţe sosită în ziua de 9 octombrie 2009 la Suceava cu prilejul deschiderii şcolii polone în Poiana Micului. Fie ca ea să slujească tuturor copiilor polonezi în toate timpurile! În drum spre Poiana Micului, delegaţia s-a oprit la mănăstirea Voroneţ unul dintre cele mai cunoscute exemple ale artei moldoveneşti, înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 9 octombrie 2009 ziua deschiderii festive a noii şcoli - va fi cu siguranţă de neuitat pentru locuitorii din Poiana Micului. Festivităţile au început cu Sf. Liturghie în biserica din localitate cu hramul Preasfânta Inimă a lui Isus, oficiată de episcopul diecezei de Iaşi Excelenţa Sa Petru Gherghel cu participarea decanului de Bucovina pr. Ştefan Babiaş, a preoţilor din decanatul de Bucovina, pr. Iosif Dorcu decan de Iaşi, pr. Iulian Kropp din dieceza de Iaşi precum şi a gospodarului, pr. paroh Gabriel Bucur. La liturghie şi la următoarele festivităţi au participat oaspeţii din Polonia, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene prefectul Sorin Arcadie Popescu, subprefectul Ionuţ Radu Creţuleac şi locale primarul Cătălin Tomasciuc, parlamentari români: senatorul Sorin Fodoreanu, deputatul Eugen Uricec, preşedintele Grupului Parlamentar de Prietenie Româno-Polonă, Ştefan Buciuta, deputatul minorităţii ucrainene, deputatul Mircea Irimescu, inspectorul pentru minorităţi naţionale de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Elena Manuela David, preşedinţii Asociaţiilor Polonezilor din România, locuitorii din Poiana Micului şi alte localităţi bucovinene locuite de 7 członek zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po wylądowaniu na suczawskim lotnisku i powitaniu przez Ambasadora RP w Bukareszcie J. E. Wojciecha Zajączkowskiego, konsul Annę Zalewską, prezesa Związ-ku Polaków w Rumunii Gerwazego Longhera i wicemar-szałka województwa Suczawa Vasile Ilie delegacja uda-ła się do Urzędu Wojewódzkiego na oficjalne spotkanie z wojewodą Sorinem Arcadie Popescu. Wicemarszałek Krystyna Bochenek podczas rozmów wyraziła między innymi podziękowania za wsparcie, jakiego udziela się w Rumunii polskiej mniejszości. W programie pobytu gości znalazła się także wizyta w Domu Polskim, gdzie zapoznali się oni z historią tego miejsca prawdziwego symbolu dla polskiej społeczności w Suczawie i całym kraju. Na zakończenie krótkiego spotkania goście zapisali w Księdze Pamiątkowej: W drodze do Pojany Mikuli delegacja zatrzymała się w monastyrze Voroneţ jednym z najznakomitszych przykładów mołdawskiej sztuki, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 9 października 2009 r. dzień uroczystego otwarcia nowej szkoły będzie z pewnością niezapomnianym dla mieszkańców Pojany Mikuli. Uroczystości rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa, celebrowana przez biskupa diecezji w Jas-sach J. E. Petru Gherghela z udziałem dziekana Buko-winy ks. Ştefana Babiaşa, księży z bukowińskiego dzie-kanatu, ks. Iosifa Dorcu dziekana Jass, ks. Iuliana Kroppa z diecezji jasskiej oraz gospodarza, ks. proboszcza Gabriela Bucura. W mszy oraz dalszych uroczystościach uczestniczyli goście z Polski, przedstawiciele władz wojewódzkich wojewoda Sorin Arcadie Popescu, wicewojewoda Ionuţ Radu Creţuleac i lokalnych wójt Cătălin Tomasciuc, parlamentarzyści rumuńscy: senator Sorin Fodoreanu, poseł Eugen Uricec przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Rumuńsko-Polskiej, poseł z ramienia mniejszości ukraińskiej Ştefan Buciuta, poseł Mircea Irimescu, wizytator ds. mniejszości narodowych z Wojewódzkiego Kuratorium Szkolnego Elena Manuela David, prezesi Stowarzyszeń Polaków w Rumunii, mieszkańcy

9 polonezi. După tăierea panglicii, sfinţirea şcolii şi vizitarea ei, în sala de gimnastică au continuat festivităţile ocazionale cu alocuţiuni. Vicepreşedinta Krystyna Bochenek a spus, printre altele: Este o mare satisfacţie să vezi bucuria de pe feţele părinţilor şi copiilor, este o mare sa-tisfacţie că banii polonezi au fost bine investiţi, iar pre-şedintele Asociaţiei Wspólnota Polska a spus: Aţi primit din partea Poloniei un dar minunat. Acest dar vi se cuvine pentru identitatea polonă, pentru că vorbiţi şi vă rugaţi în polonă. Preşedintele Uniunii Polonezilor din România a mulţumit pentru acest dar Senatului R.P. şi Asociaţiei Wspólnota Polska, dar şi autorităţilor române, parlamentarilor, clerului, comunităţii polone locale pentru bunăvoinţă şi sprijin. După partea oficială, sala de gimnastică s-a transformat, pentru mai bine de o oră, în sală de spectacole, căci au evoluat ansamblurile folclorice de copii Sołon-czanka din Soloneţu Nou şi Mała Pojana din localitate, încântând oaspeţii cu evoluţia lor. Deschiderea şcolii din Poiana Micului este pentru comunitatea polonezilor din România unul dintre cele mai importante evenimente din ultimii ani. Căci investiţia va sluji multor generaţii de copii care au o deosebită şansă. Poate în acest moment nu înţeleg că sunt martorii unui mare eveniment a spus preşedintele Ghervazen Longher dar, cu timpul, vor aprecia importanţa acestui dar. KALENDARIUM ROCZNIC 2009 Pojany Mikuli i innych bukowińskich miejscowości zamieszkałych przez Polaków. Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęceniu szkoły i obejrzeniu jej przez wszystkich obecnych w sali gimnastycznej kontynuowano uroczystości okazjonalnymi przemówieniami. Wiecemarszałek Krystyna Bochenek powiedziała między innymi: To wielka satysfakcja widzieć radość na twarzach rodziców i dzieci, to wielka satysfakcja z dobrze zainwestowanych polskich pienię-dzy, a prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska nato-miast mówił: Dostaliście od Polski wspaniały prezent. Ten prezent należy wam się za waszą polską tożsamość, za to, że mówicie i modlicie się po polsku. Prezes Związ-ku Polaków w Rumunii podziękował za ten dar Senatowi RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, ale także rumuńskim władzom, parlamenarzystom, duchownym, miejscowej polskiej wspólnocie za życzliwość i wsparcie. Po części oficjalnej sala gimnastyczna zamieniła się na ponad godzinę w salę widowiskową wystąpiły bowiem dziecięce zespoły folklorystyczne Sołonczanka z Nowego Sołońca i miejscowa Mała Pojana, urzekając gości swoimi popisami. Otwarcie szkoły w Pojanie Mikuli to jedno z naj-ważniejszych dla rumuńskiej Polonii wydarzeń ostatnich lat. Inwestycja ta będzie służyć bowiem wielu pokoleniom dzieci, które otrzymały niebywałą szansę. CALENDARUL ANIVERSĂRILOR LISTOPAD 2009 NOIEMBRIE XI 65. rocznica śmierci Karola Irzykowskiego 2 XI 65 de ani de la moartea lui Karol Irzykowski ( ), krytyka literackiego, pisarza; ( ), critic literar, scriitor; 5 XI 5. rocznica śmierci Jerzego Dudy-Gracza ( XI 5 ani de la moartea lui Jerzy Duda-Gracz ( ), malarza, rysownika, pedagoga; 2004), pictor, desenator, pedagog; 6 XI 65. rocznica śmierci Marii Rodziewiczówny 6 XI 65 de ani de la moartea Mariei Rodziewiczówna ( ), powieściopisarki; ( ), autoare de romane; 7 XI 160. rocznica urodzin Józefa Chełmońskiego 7 XI 160 de ani de la naşterea lui Józef Chełmoński ( ), malarza; ( ), pictor; 10 XI 40. rocznica śmierci Tadeusza Paipera ( XI 40 de ani de la moartea lui Tadeusz Paiper 1969), poety i krytyka literackiego; ( ), pictor şi critic literar; 10 XI 125. rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej ( XI 125 de ani de la naşterea Zofiei Nałkowska 1954), pisarki; ( ), scriitoare; 10 XI 100. rocznica urodzin Pawła Jasienicy ( XI 100 de ani de la naşterea lui Paweł Jasienica 1970), pisarza i eseisty; ( ), scriitor şi eseist; 13.XI 85. rocznica przyznania Władysławowi Reymontowi 13 XI 85 de ani de la acordarea Premiului Nobel pentru literackiej Nagrody Nobla (1924); literatură lui Władysław Reymont (1924); 16 XI 135. rocznica śmierci Maksymiliana Gierymskiego 16 XI 135 de ani de la moartea lui Maksymilian ( ), malarza; Gierymski ( ), pictor; 17 XI 55. rocznica śmierci Tadeusza Banachiewicza 17 XI 55 de ani de la moartea lui Tadeusz Banachiewicz ( ), astronoma, geodety i matematyka; ( ), astronom, geodez şi matematician; 18 XI 45. rocznica śmierci Jana Stanisława Bystronia 18 XI 45 de ani de la moartea lui Jan Stanisław ( ), etnologa i socjologa; Bystroń ( ), etnolog şi sociolog; 825 XI 100 de ani de la moartea lui Cyprian Godebski

10 25 XI 100. rocznica śmierci Cypriana Godebskiego ( ), rzeźbiarza; 26 XI 140. rocznica urodzin Stanisława Estreichera ( ), historyka prawa, bibliografa i publicysty; 28 XI 115. rocznica urodzin Arkadego Fiedlera ( ), prozaika, reportera, podróżnika. ( ), sculptor; 26 XI 140 de ani de la naşterea lui Stanisław Estreicher ( ), specialist în istoria dreptului, bibliograf şi publicist; 28 XI 115 ani de la naşterea lui Arkady Fiedler ), prozator, reporter, călător. Z KART HISTORII POCZĄTKI RZĄDÓW LESZKA MILLERA Po wyborach wrześniowych 2001 r. często pojawiała się opinia o początku nowej epoki politycznej. Zarówno władza wykonawcza prezydent i rząd jak i ustawodawcza Sejm i Senat zdominowane zostały przez siły postkomunistyczne. Wybory pokazały jednak nie tylko spadek poparcia dla tradycji solidarnościowej i ogromne poparcie dla postkomunistów. W rezultacie wyborów niezwykle osłabło centrum, oparte na elektoracie postsolidarnościowym. Wybory 2001 r. przyniosły najgorszy parlament od początku zmian ustrojowych. Dnia 4 października 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał szefa lewicy Leszka Millera na premiera. Ponieważ ugrupowanie to nie zdobyło więk-szości absolutnej w nowym parlamencie, Miller podjął rozmowy ze wszystkimi partiami, które weszły do parlamentu. Szybko okazało się, że udział w koalicji wykluczają przywódcy PO i partie prawicy. Ostatecznie kierownictwo SLD zdecydowało się na odnowienie koalicji z PSL. 19 października zaprzysiężono rząd Millera. Rząd SLD-UP-PSL rozpoczynał działalność w pogar-szającej się sytuacji gospodarczej, związanej ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego i ogromnym deficytem budżetowym. Narastał kryzys społeczny, potęgowany przez ogromne bezrobocie. Zmianie władzy towarzyszyło przygnębienie w środowiskach postsolidarnościowych oraz rozbudzone oczekiwania środowisk postkomu-nistycznych i szerszych kręgów społeczeństwa, które wybrały SLD. Pierwsze posunięcia nowego rządu robiły wrażenie determinacji w opanowaniu nowej sytuacji. Na pierwszym posiedzeniu gabinetu Millera zamrożono płace w administracji i dokonano cięć budżetowych. Natychmiast wymieniono wszystkich wojewodów i rozpoczęto czystkę w administracji, wymieniając tysiące urzędników wyższych szczebli, m.in. służb specjalnych. 25 października Miller wygłosił sejmowe exposé poddając ostrej krytyce poprzedni rząd. Chciał w ten sposób przygo-tować społeczeństwo nie tylko do nadchodzących trudności, ale także do niespełnienia przedwyborczych obietnic. Wprawdzie powtórzył główne postulaty z kampanii, takie jak ustabilizowanie finansów publicznych, 9 FILE DE ISTORIE INCEPUTURILE GUVERNARII LUI LESZEK MILLER După alegerile din septembrie 2001, se vorbea despre începutul unei noi epoci politice. Atât puterea executivă preşedintele şi guvernul cât şi cea legislativă Seimul şi Senatul erau dominate de forţe postcomuniste. Alegerile au arătat totuşi nu numai scăderea sprijinului pentru tradiţia Solidarităţii, dar şi un sprijin puternic pentru postcomunişti. În urma alegerilor a slăbit centrul bazat pe electoratul postsolidaritate. Alegerile din 2001 au adus cel mai prost parlament de la începutul schimbărilor politice. În ziua de 4 octombrie 2001 preşedintele Aleksander Kwaśniewski l-a numit pe şeful stîngii, Leszek Miller, în funcţia de prim ministru. Pentru că această grupare nu avea o majoritate absolută în noul parlament, Miller a început consultările cu toate partidele care au intrat în parlament. S-a văzut repede că şefii PO şi partidele de dreapta excludeau orice participare la coaliţie. În final, conducerea SLD s-a decis pentru reînnoirea coaliţiei cu PSL. Pe 19 octombrie guvernul lui Miller a fost investit. Guvernul SLD-UP-PSL îşi începea activitatea într-o situaţie economică care se înrăutăţea prin scăde-rea creşterii economice şi un deficit bugetar important. Criza socială creştea întărită fiind de şomajul uriaş. Schimbarea puterii a fost însoţită în mediile postsoli-daritate de o descurajare, iar în cele postcomuniste pre-cum şi în cercurile largi ale populaţiei care au ales SLD trezirea multor aşteptări. Primele măsuri ale noului guvern au dat impresia determinării în stăpânirea noii situaţii. La prima şedinţă a cabinetului lui Miller au fost îngheţate salariile în administraţie şi s-au redus cheltuielile bugetare. Imediat au fost schimbaţi toţi prefecţii şi a început curăţirea în administraţie schimbând mii de înalţi funcţionari, printre alţii şi din servicii speciale. Pe 25 octombrie Miller a prezentat în Seim un exposé, criticând fostul guvern. În modul acesta dorea să pregătească populaţia nu numai pentru greutăţile care aveau să vină, dar şi pentru nerespectarea promisiunilor electorale. Totuşi a repetat principalele

11 opanowanie bezrobocia czy poprawa bezpieczeństwa obywateli, ale wkrótce pojawiły się ostrzeżenia, że na realizowanie tego programu zabraknie pieniędzy. Mimo zmniejszenia liczby ministerstw i urzędów centralnych okazało się, że zmiany te nie pociągnęły za sobą redukcji kosztów funkcjonowania państwa. Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. PaździernikP o l o n u s 6 / <01. Mikułowa Polana, Czytelnia Polska TSL w domu Lechockiego: Pod koniec września 1909 r. odbyło się wale zgromadzenie członków Czytelni. Czytelnia rozwija się pomyślnie. Jej prezesem jest proboszcz ks. Jan Bazal. Uzupełniono wydział, do którego jako wiceprezes wszedł kierownik miejscowej szkoły Aleksander Szylecki. Podczas zgromadzenia ustalono termin i pro-gram obchodu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowac-kiego. Wydział Czytelni zbiera się i obraduje raz w mie-siącu i w jedną niedzielę każdego miesiąca mają się gro-madzić wszyscy członkowie. Wszyscy członkowie dobro-wolnie opodatkowali się na cele narodowe, a zebrane kwoty mają być przekazywane bukowińskiemu Kołu Polskiemu. Postanowiono zwrócić się do Zarządu Głów-nego TSL w Krakowie z prośbą o wydatniejszą pomoc materialną na cele oświatowe Czerniowce, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół : Rozpoczęły się ćwiczenia gimnastyczne, które odbywały się dwa razy tygodniowo, we wtorki i piątki, dla pań w godzinach , dla mężczyzn w godz <03. Czerniowce, Bank Polski w Domu Polskim: Bank Polski znacznie rozszerzył zakres usług. 10.<03. Czerniowce: Na witraż i ołtarz Królowej Korony Polskiej w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ofiary złożyli: Czajkowska 4 k, Dietrich 2 k, Horbas 1 k, Horżinek 3 k, ks. N. 50 k, N. N. 6 k, N. N. 2 k, N. N. 1 k, Rekouz 1 k, K. Taut 10 k, Zborowska 5 k. 10.<03. Nowosielica: Zarządca pocztowy Eugeniusz Kalinowski został mianowany przez ministra handlu starszym zarządcą pocztowym Czerniowce, wielka sala Domu Polskiego: Odbyło się zebranie członków chóru mieszanego, podczas którego wybrano kierownika chóru Czerniowce, Uniwersytet: Odbył się wiec akademików w sprawie utworzenia katedry języka polskiego i literatury polskiej na wszechnicy czerniowieckiej Mikułowa Polana: Autor podpisany literą W. napisał korespondencję do redakcji Gazety Polskiej, która została wydrukowana w 81. numerze z niedzieli 10 października. Barbara Breabăn deziderate din campanie, precum stabilizarea finanţelor publice, reducerea şomajului sau înbunătăţirea securităţii cetăţenilor, dar în curând s-au ivit avertismente că pentru realizarea acestui program vor lipsi banii. În ciuda micşorării numărului ministerelor şi instituţiilor centrale, a ieşit la iveală că aceste schimbări nu aduceau redu-cerea Din cronica polonezilor bucovineni anul 1909 Octombrie 10.<01. Poiana Micului, Societatea de Lectură a SŞP în casa lui Lechocki: la sfârşitul lui septembrie 1909 a avut loc adunarea generală a membrilor Societăţii. Societatea se dezvoltă cu succes. Preşedintele ei este pr. paroh Jan Bazal. A fost completată conducerea, în care a intrat directorul şcolii Aleksander Szylecki ca vicepreşedinte. În timpul adunării, s-a stabilit data şi programul sărbătoririi centenarului naşterii lui Juliusz Słowacki. Conducerea Societăţii se întruneşte şi deliberează o dată pe lună şi în una din duminicile fiecărei luni se adună toţi membrii. Toţi membrii au contribuit de bună voie în scopuri naţionale, iar suma adunată va fi remisă Cercului Polonez bucovinean. S-a stabilit să se adreseze Conducerii Cen-trale a SŞP din Cracovia cu rugămintea de a ajuta ma-terial mai eficient învăţământul Cernăuţi, Societatea de Gimnastică Sokół : Au început exerciţiile de gimnastică desfăşurate de două ori pe săptămână, marţi şi vineri pentru doamne la orele , pentru bărbaţi la orele <03 Cernăuţi, Banca Polonă din Casa Polonă: Banca Polonă şi-a lărgit considerabil aria serviciilor. 10.<03. Cernăuţi: Pentru vitraliul şi altarul Reginei Coroanei Poloniei din biserica parohială cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci au făcut donaţii: Czajkowska 4 c., Dietrich 2 c., Horbas 1 c., Horżinek 3 c., pr. N c., N.N. 6 c., N.N. 2 c., N.N 1 c., Rekouz 1 c., K. Taut 10 c., Zborowska 5 c. 10.<03. Noua Suliţa: Administratorul poştal Eugeniusz Kalinowski a fost numit de către ministrul comerţului administrator poştal superior Cernăuţi, sala mare a Casei Polone: A avut loc adunarea membrilor corului mixt, în timpul căreia a fost ales conducătorul corului Cernăuţi, Universitatea: A avut loc reuniunea studenţilor în problema înfiinţării catedrei de limba şi lite-ratura polonă la Universitatea din Cernăuţi Poiana Micului: Un autor semnat cu litera W. a trimis o corespondenţă către redacţia Gazetei Polone care a fost tipărită în nr. 81 de duminică, 10 octombrie Cernăuţi, Societatea Universitarilor Polonezi 10 Ognisko, sala Casei Polone: S-a desfăşurat primirea

12 Czerniowce, Towarzystwo Akademików Polskich Ognisko, sala Domu Polskiego: Odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków połączone z wielkim komersem i zabawą taneczną Waszkowce: Właściciel dóbr ziemskich Waszkowce i Zamoście Roman Freitag został zastrzelony z zasadzki przez nieznanego sprawcę Czerniowce: Ukazał się 81. numer Gazety Polskiej, a w nim na 3 stronie ostatni wiersz ks. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego pt. Do krzykaczy! Czerniowce: Wykonano wspólne zdjęcie tzw. Starych Chat i członków Ogniska Czerniowce, Towarzystwo Akademików Polskich Ognisko : Odbyło się doroczne walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Ogniska Przemyśl, sejm sokoli: Delegaci wszystkich gniazd sokolich, reprezentujący sokołów, uchwalili podatek od każdego druha na rok 1910 z przeznaczeniem na popieranie sokolstwa bukowińskiego i w Cieszyń-skiem Stanisławów, Wydział VII Okręgu Sokolego: W imieniu Wydziału VII Okręgu Sokolego w Stanisławowie sekretarz Wilhelm Kramer i prezes Antoni Barancewicz wystosowali list dziękczynny do dr. Stanisława Kwiatkowskiego, w którym podziękowali za urządzenie wspaniałej uroczystości poświęcenia boiska sokolego w Czerniowcach 4 lipca 1909 r. oraz za pracę około rozwoju idei sokolej i uświadomienia narodowego wśród Polonii bukowińskiej Nowy Sołoniec: Dzięki wytrwałym staraniom czerniowieckiego Koła TSL została otwarta pierwsza na Bukowinie polska spółka mleczarska, do której przystąpili wszyscy włościanie obecni na zgromadzeniu. Otwarcia dokonał delegat czerniowieckiego Koła TSL Józef Grabowski. Do zarządu i rady nadzorczej weszli niemal wyłącznie sami włościanie. Jednogłośnie przyjęto statut spółki i uchwalono wysłać jednego z włościan do szkoły mleczarskiej w Rzeszowie Czerniowce, Sąd Krajowy: Na mocy decyzji prezydenta Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie odtąd radca Sądu Krajowego w Czerniowcach Władysław Mierzwiński pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sądu Krajowego Wyższego w Czerniowcach Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego: Odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków czerniowieckiego Koła TSL poświęcone zmianie statutów Towarzystwa, gromadzeniu funduszów na Gimnazjum Polskie oraz współpracy z Ogniskiem względem zbierania składek na Dar Grunwaldzki Czerniowce, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: Klaudia Zajączkowska (córka Mikołaja i Józefiny z Banków) poślubiła Maksymiliana Schirla, asystenta bukowińskich kolei lokalnych Czerniowce: Sejm bukowiński uchwalił nową ustawę wyborczą. 11 festivă de noi membri cu un mare bal Văşcăuţi: Moşierul Roman Freitag, proprietarul moşiilor Văşcăuţi şi Zamoście, a fost împuşcat într-o am-buscadă de un autor necunoscut Cernăuţi: A apărut nr. 81 al Gazetei Polone, iar în el, la pag. 3, ultima poezie a pr. arhiepiscop Zygmunt Szczęsny Feliński intitulată Către cei care ţipă! Cernăuţi: A fost făcută fotografia colectivă a celor numiţi Vechile Colibe şi a membrilor Societăţii Ognisko Cernăuţi, Societatea Universitarilor Polonezi Ognisko : S-a desfăşurat adunarea generală anuală de dare de seamă şi alegeri a societăţii Przemyśl, dieta membrilor Societăţii Sokół : Delegaţii tuturor cuiburilor reprezentând de membri au stabilit contribuţia fiecărui camarad pe anul 1910 pentru sprijinirea societăţilor din Bucovina şi Cieszyn Stanisławów, Filiala celui de al VII-lea District al Societăţii Sokół : În numele organizaţiei secretarul Wilhelm Kramer şi preşedintele Antoni Barancewicz au adresat o scrisoare dr. Stanisław Kwiatkowski în care mulţumesc pentru organizarea excelentei festivităţi de sfin-ţire a terenului în Cernăuţi din 4 iulie 1909 precum şi pen-tru munca în folosul dezvoltării ideii organizaţiei şi conştien-tizarea naţională în rândul polonezilor din Bucovina Soloneţu Nou: Datorită perseverentelor strădanii ale Cercului SŞP din Cernăuţi a fost deschisă, prima în Bucovina, o cooperativă a producătorilor de lapte în care au intrat toţi ţăranii prezenţi la adunare. Deschi-derea a fost făcută de Józef Grabowski delegatul Cer-cului SŞP din Cernăuţi. În conducere şi consiliul de administraţie au intrat aproape numai ţărani. În unani-mitate a fost aprobat statutul şi s-a decis trimiterea unui sătean la şcoala de lăptărie din Rzeszów Cernăuţi, Tribunalul Ţării: În virtutea deciziei preşedintelui Înaltului Tribunal al Ţării din Lvov, de acum consilierul Tribunalului din Cernăuţi Władysław Mierz-wiński îndeplineşte funcţia de preşedinte adjunct al Înal-tului Tribunal al Ţării din Cernăuţi Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone: S-a desfăşurat adunarea generală extraordinară a membrilor Cercului SŞP din Cernăuţi dedicată schimbării statutelor societăţii, adunării de fonduri pentru Gimnaziul Polonez precum şi colaborării cu Ognisko în vederea adunării colectei pentru Dar Grunwaldzki Cernăuţi, biserica parohială cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci: Klaudia Zajączkowska (fiica lui Mikołaj şi a Jozefinei născ. Bank) s-a căsătorit cu Maksymilian din Schirl, asistent al trenurilor locale din Bucovina Cernăuţi: Dieta Bucovinei a adoptat noua lege electorală Văşcăuţi: Olga Freitag de acasă Meller şi fiii

13 Waszkowce: Olga z Mellerów Freitag z synami a adresat mulţumiri tuturor celor care au transmis condoleanţe wystosowała podziękowanie wszystkim, którzy nadesłali sau au participat la înmormântare şi au vorbit wyrazy współczucia bądź wzięli udział w pogrzebie i la mormântul lui Roman Freitag. prze-mawiali nad grobem Romana Freitaga Cernăuţi, sala de şedinţe a Casei Polone: A avut Czerniowce, sala posiedzeń Domu Polskiego: loc adunarea filialei bucovinene a Cercului Polonez dedicată Odbyło się zgromadzenie wydziału bukowińskiego Koła discutării arzătoarelor probleme actuale. Adunarea a Polskiego poświęcone omówieniu aktualnych palących fost condusă de deputatul Krzysztof Abrahamowicz. În spraw. Zgromadzeniu przewodził poseł Krzysztof Abrahamowicz. afară de el, au fost prezenţi deputaţii dietei (Zachariasz Oprócz niego obecni byli posłowie sejmowi Bohosiewicz, dr. Alfred Halban, dr. Kajetan Stefanowicz), (Zachariasz Bohosiewicz, dr Alfred Halban, dr Kajetan ca şi dr. Teodor Bohosiewicz, Wincenty Korytyński, Stefanowicz) tudzież dr Teodor Bohosiewicz, Wincenty dr. Stanisław Kwiatkowski, dr. Aleksander Skibniewski, Korytyński, dr Stanisław Kwiatkowski, dr Aleksander Michał Trzciński, Henryk Zucker şi Otton Żukowski. Skibniewski, Michał Trzciński, Henryk Zucker i Otton Cernăuţi: S-a desfăşurat adunarea generală Żukowski. extraordinară a membrilor Societăţii de Gimnastică Czerniowce: Odbyło się nadzwyczajne walne Sokół. zgromadzenie członków Towarzystwa Gimnastycznego Verenceanca Iurcăuţi: A avut loc deschi-derea Sokół. festivă a tronsonului de cale ferată locală Verenceanca Werenczanka-Jurkowce: Nastąpiło uroczyste Iurcăuţi de pe linia Verenceanca-Ocna. otwarcie szlaku Werenczanka-Jurkowce nowej kolei Stara Huta, biserica parohială: Prin strădania lokalnej Werenczanka-Okna. pr. paroh Jan Mościcki au avut loc recolecţii în limba Stara Huta, kościół parafialny: Staraniem polonă, spovadă şi împărtăşanie. ks. proboszcza Jana Mościckiego odbyły się rekolekcje Cernăuţi: La vârsta de 54 de ani a murit Julian Trompeteur, doctor în drept, consilier pensionat al w języku polskim dla Polaków, spowiedź i komunia. Înaltului Tribunal, avocat Czerniowce: Przeżywszy lat 54 zmarł doktor Cernăuţi, Consiliul Orăşenesc: În timpul praw, emerytowany radca sądu krajowego wyższego, şedinţei Consiliului Orăşenesc, vicepreşedintele oraşului adwokat Julian Trompeteur. Cernăuţi Weisselberger a rostit o alocuţiune dând o înaltă Czerniowce, Rada Miasta: Podczas posiedzenia Rady Miasta wiceprezydent Czerniowiec Weiss- apreciere dr. J. Trompeteur. Printre altele, a spus: În Julian Trompeteur am pierdut una din cele mai eminente elberger wygłosił przemówienie, wysoko oceniając personalităţi ale oraşului nostru. Un caracter puternic şi dr. J. Trompeteura. Powiedział m.in.: W Julianie remarcabil, orator plin de temperament cu cunoştinţe Trom-peteurze straciliśmy jedną z najwybitniejszych profunde şi judecată prudentă, el avea o privire pătrunzătoare şi aprecia rapid oamenii şi relaţiile. Un mare fiu osobistości naszego miasta. Silny i wybitny charakter, pełen tempera-mentu mówca obdarzony głęboką wiedzą al poporului său, a fost un judecător exemplar, mândria i roztropnym rozsądkiem, miał on bystre oko i bystro avocaţilor, iar în Consiliul Orăşenesc se număra printre oceniał ludzi i stosunki. Wielki syn swego narodu, był cei mai buni. wzorowym sędzią, chlubą stanu adwokackiego, a w Din anul 1903, şi-a exercitat mandatul de consilier Radzie Miejskiej również zaliczał się do najlepszych. cu o bună cunoaştere a lucrurilor şi cu o neobişnuită Od r piastował mandat radziecki z wielką probitate şi responsabilitate, ştia să manifeste un viu znajomością rzeczy i z nadzwyczajną prawością i obowiązkowością, potrafił on ogół sprawami gminnymi mare era autoritatea lui în Consiliul Orăşenesc, încât, în interes pentru problemele oraşului în ansamblu. Atât de żywo zainteresować. Tak wielką była jego powaga multe probleme importante, opinia lui era decisivă. Noi, w Radzie Miejskiej, że w wielu ważnych kwestiach şi cu noi mulţi alţii, deplângem decesul acestui remarcabil opinia jego była rozstrzygająca. My, a z nami bardzo bărbat. Această evocare a fost transcrisă în procesul wielu, opłakujemy zgon tego znakomitego męża. verbal al Consiliului. Wspomnienie to zostało zapisane w protokole Rady Cernăuţi: La vârsta de 51 de ani a murit Józef Czerniowce: Przeżywszy 51 lat zmarł starszy Władyka controlor superior al căilor ferate de stat şi rewident kolei państwowych i kasjer kierownictwa ruchu ca-sier al direcţiei mişcării din Cernăuţi. w Czerniowcach Józef Władyka Cernăuţi: A avut loc înmormântarea dr. Ju-lian Czerniowce: Odbył się pogrzeb wielce Trompeteur, om cu merite deosebite pentru polonezi zasłużonego dla Polaków i Czerniowiec dr. Juliana şi Cernăuţi, care a fost consilier din 1903 până la Trom-peteura, który piastował mandat czerniowieckiego decesul lui. radne-go od 1903 r. aż do zgonu Cernăuţi: Comitetul de Sărbătorire a Centenarului Czerniowce: Komitet Obchodu 100-letniej Naşterii lui Słowacki, în şedinţa sa, după discuţii Rocznicy Urodzin Słowackiego na swoim posiedzeniu a acceptat termenul şi programul. Sărbătorirea a fost 12prevăzută pentru 28 noiembrie Ea va începe cu

14 po dyskusji przyjął termin i zarys programu. Obchód participarea tuturor organizaţiilor cu stindarde la slujba przewidziano na dzień 28 listpada 1909 r. Rozpocząć religioasă solemnă şi predică. Următoarele două părţi się ma udziałem wszystkich organizacji ze sztandarami urmau să se desfăşoare la Casa Polonă unde, după w uro-czystym nabożeństwie i kazaniu. Dwie następne amiază, se prevede adunarea festivă cu participarea części obchodu miały odbyć się w Domu Polskim, gdzie reprezentanţilor autorităţilor şi altor organizaţii, în w połud-nie przewidziano uroczyste zgromadzenie z timpul căreia se vor rosti alocuţiuni şi se va dezveli placa udziałem przedstawicieli władz i obcych organizacji, comemorativă, de asemenea va fi interpretată cantata, podczas którego mają być wygłoszone przemówienia iar seara conferinţa, interpretarea, de către amatori, a unei i ma nas-tąpić odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz scene din Kordian, creaţii muzicale şi cântece ale corului mixt, recitări şi un tablou vivant. odśpiewanie kantaty, a wieczorem odczyt, odegranie przez amatorów sceny z Kordiana, produkcje Cernăuţi: A avut loc adunarea generală a Asociaţiei Juridice, în timpul căreia a fost ales, printre alţii, muzyczne i chóru mie-szanego, deklamacje i obraz z żywych osób. în filială preşedintele Tribunalului Ţării Aleksander Czerniowce: Odbyło się walne zgromadzenie Artymowicz. Towarzystwa Prawniczego, podczas którego m.in. wybrano do wydziału prezydenta Sądu Krajowego Alek- intitulată Amândoi trişti care a apărut în nr. 90 al Lvov: Hela Würflówna a scris o scurtă poezie sandra Artymowicza. Gaze-tei Polone de joi, 11 noiembrie Lwów: Hela Würflówna napisała krótki Suceava: La vârsta de 52 de ani a murit Julian wiersz, który pt. Obaj smutni ukazał się drukiem w Oliński, apreciat pentru cunoştinţele sale şi probitatea 90. numerze Gazety Polskiej z czwartku 11 listopada. caracterului, preşedinte al Tribunalului Regional Suczawa: Przeżywszy lat 52 zmarł ceniony respectat de toţi, consilier al curţii care, trei zile mai dla wiedzy i prawości charakteru powszechnie szanowany prezydent Sądu Obwodowego, radca dworu Julian din Cernăuţi. târziu, a fost înmormântat în cavoul familiei din cimitirul Oliński, który trzy dni później został pochowany w 10.<24. Cernăuţi, Internatul J. Kiliński : Banca gro-bowcu rodzinnym na cmentarzu w Czerniowcach. Polonă, în loc de coroană pe sicriul lui Julian Trompeteur, 10.<24. Czerniowce, Bursa im. J. Kilińskiego: Bank a depus 25 c. pentru Internatul J. Kiliński. Polski zamiast wieńca na trumnę Juliana Trompeteura Cernăuţi, sala primăriei, sala Hotelului Central: złożył 25 k na Bursę im. J. Kilińskiego. Asociaţia Manufacturieră Eintracht a sărbătorit jubileul de 25 de ani al existenţei sale. Cu acest prilej, Czerniowce, sala ratuszowa, sala Hotelu Centralnego: Stowarzyszenie rękodzielnicze Eintracht preşedintele asociaţiei dr. Kleinwächter a prezentat istoria obchodziło 25-letni jubileusz swego istnienia. Przy tej acesteia. A rezultat din aceasta că printre fonda-tori şi okazji prezes stowarzyszenia dr Kleinwächter przedstawił printre activiştii cu merite şi activitate îndelungată s-au zarys dziejów stowarzyszenia. Wynikło z niego, że wśród aflat polonezii: Dominik Klein, Michał Trzciński şi Józef założycieli i długoletnich a wielce zasłużonych działaczy Wicentowicz. Acesta din urmă a fost vicepre-şedinte stowarzyszenia znajdowali się Polacy: Dominik Klein, de la înfiinţarea asociaţiei Eintracht la 8 iunie 1884 Michał Trzciński i Józef Wicentowicz. J. Wicentowicz şi până la moarte. D. Klein de la început a fost secretar, od założenia Eintrachtu 8 czerwca 1884 r. aż do śmierci pełnił funkcję wiceprezesa, D. Klein od początku de casier. Acestuia din urmă, ca recunoaştere a meri-telor, i iar M. Trzciński, timp de 25 de ani, a îndeplinit funcţia piastował urząd sekretarza, a M. Trzciński przez całe s-a înmânat diploma de membru de onoare. 25 lat pełnił obowiązki skarbnika. Temu ostatniemu w Poiana Micului, Societatea de Lectură a SŞP: uzna-niu zasług wręczono dyplom członka honorowego. Din cauza epidemiei de scarlatină şi dezinterie, s-a Mikułowa Polana, Czytelnia Polska TSL: contramandat sărbătorirea centenarului naşterii lui J. Z powodu epidemii szkarlatyny i dyzenterii odwołano Słowacki prevăzută pentru această zi, pregătită, mai przewidziane na ten dzień uroczyste obchody 100-letniej ales, prin strădania parohului din localitate Jan Bazal. rocznicy urodzin J. Słowackiego przygotowane głównie Cernăuţi: Kazimiera Trompeteurowa a adresat staraniem miejscowego proboszcza Jana Bazala. mulţumiri tuturor participanţilor la înmormântarea soţului Czerniowce: Kazimiera Trompeteurowa wystosowała podziękowanie wszystkim uczestnikom nizaţiile poloneze (Cercul Polonez, Clubul Consilierilor ei Julian. A evidenţiat, printre altele, instituţiile şi orga- pogrzebu jej męża Juliana. Wyszczególniła m.in. Polonezi, APAF şi de L., Societatea Universitarilor instytucje i organizacje polskie (Koło Polskie, klub Polo-nezi Ognisko, Asociaţia de Gimnastică Sokół, radnych polskich, TBPiCP, Towarzystwo Akademików Aso-ciaţia Manufacturierilor Polonezi Gwiazda ), Polskich Ognisko, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Stowarzyszenie Rękodzielników Polskich Gwiaz- Kajetanowicz, pr. Smodlibowski, dr. S. Kwiatkowski, iar nominal pe: pr. prelat J. Schmid, pr. prelat K. da ), a imiennie ks. prał. J. Schmida, ks. prał. K. Kajetanowicza, ks. Smodlibowskiego, dr. S. Kwiatkowskiego, Cernăuţi, Cercul SŞP: A avut loc şedinţa dr. Duzinkiewicz, Dutkowski ş.a. 13

15 dr. Duzinkiewicza, Dutkowskiego i in. conducerii cu participarea membrului Conducerii Czerniowce, Koło TSL: Odbyło się posiedzenie Centrale a SŞP din Cracovia dr. Leszek Cyga. Tema zarządu z udziałem członka Zarządu Głównego TSL w dezbaterilor a fost organizarea sălilor de lectură a SŞP Krakowie dr. Leszka Cygi. Przedmiotem obrad była în Bucovina. organizacja czytelni TSL na Bukowinie Cernăuţi, cimitirul comunal: A avut loc Czerniowce, cmentarz komunalny: Odbył się înmormântarea preşedintelui Tribunalului Regional din pogrzeb prezydenta suczawskiego Sądu Obwodowego Suceava Julian Oliński. Juliana Olińskiego. 10.2[6?] Cernăuţi: S-a desfăşurat adunarea generală 10.2[6?] Czerniowce: Odbyło się nadzwyczajne extraordinară a Asociaţiei de Gimnastică Sokół la care walne zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego s-au completat membrii filialei. Au fost aleşi: Franciszek Sokół, na którym dokonano wyboru uzupełniającego Jahn, Florentyn Kraus, Władysław Kropiwnicki, Władysław Strzałkowski şi Juliusz Wasylkiewicz. członków wydziału. Wybrani zostali: Franciszek Jahn, Florentyn Kraus, Władysław Kropiwnicki, Władysław 10.<28. Cernăuţi, Societatea Universitarilor Polonezi Strzałkowski i Juliusz Wasylkiewicz. Ognisko : Conducerea s-a constituit astfel: studentul la 10.<28. Czerniowce, Towarzystwo Akademików filosofie Dutkowski preşedinte; studentul la filosofie Polskich Ognisko : Wydział ukonstytuował się następująco: słuchacz filozofii Dutkowski prezes; słuchacz Stefan Gadziński vicepreşedinte; studentul la drept Tadeusz Gębarowicz secretar; studentul la drept Leopold filozofii Stefan Gadziński wiceprezes; słuchacz praw Domański casier; studentul la drept Kazimierz Szyposz Tadeusz Gębarowicz sekretarz; słuchacz praw Leopold bibliotecar; studentul la drept Edmund Wicentowicz Domański skarbnik; słuchacz praw Kazimierz Szyposz administrator. bibliotekarz; słuchacz praw Edmund Wicentowicz 10.<28. Cernăuţi: Revizorul şef al căilor ferate de gospodarz. stat şi adjunctul şefului secţiei comerciale de mişcare 10.<28. Czerniowce: Starszy rewident kolei państwowych i zastępca naczelnika oddziału komercjalnego din Cernăuţi Bazyli Mokrański a fost numit şef de mişcare în Żywiec. kierownictwa ruchu w Czerniowcach Bazyli Mokrański 10.<28. Cernăuţi: Controlorul poştal Aleksander został mianowany naczelnikiem urzędu ruchu w Żywcu. Łukawiecki din Cernăuţi a fost numit controlor poştal 10.<28. Czerniowce: Czerniowiecki kontroler superior. pocz-towy Aleksander Łukawiecki został mianowany starszym kontrolerem pocztowym. 10.<28. Cernăuţi, Asociaţia Negustorilor şi Uniunea 10.<28. Czerniowce, Stowarzyszenie Kupieckie i Turistică Naţională: La concursul pentru vitrina cea mai Kra-jowy Związek Turystyczny: W konkursie na bine şi mai frumos aranjată atelierul fotografic al lui Jan najlepiej i najpiękniej urządzone okno wystawowe Krzanowski a primit premiul I de la Asociaţia Negustorilor din Cernăuţi şi premiul de onoare de la Uniunea zakład foto-graficzny Jana Krzanowskiego otrzymał od czernio-wieckiego stowarzyszenia kupieckiego pierwszą Turistică Naţională. nagro-dę, a nadto honorową od Krajowego Związku 10.<28. Colomeea, comisia de examinare: Învă-ţătorul Turys-tycznego. şcolilor populare din Cacica Władysław Kaczo-rowski 10.<28. Kołomyja, komisja egzaminacyjna: Kaczycki a dat examenul suplimentar de calificare la limba polonă nauczczyciel szkół ludowych Władysław Kaczorowski cu calificativul foarte bine. złożył uzupełniający egzamin kwalifikacyjny z języka 10.<28. Zaleşcechi, comisia de examinare: Învăţă-torul polskiego z wynikiem bardzo dobrym. şcolilor populare din Poiana Micului Jan Świderski a dat 10.<28. Zaleszczyki, komisja egzaminacyjna: examenul de calificare cu calificativul foarte bine. Nau-czyciel szkół ludowych z Mikułowej Polany Jan 10.<28. Lvov, Înaltul Tribunal al Ţării: Candidatul de Świderski złożył egzamin kwalifikacyjny z wynikiem notar din Cernăuţi Stanisław Sołtyński, fiul lui Władysław, a dat examenul de notar cu calificativul foarte bardzo dobrym. 10.<28. Lwów, Wyższy Sąd Krajowy: Kandydat bine. notarialny w Czerniowcach Stanisław Sołtyński, syn Cernăuţi: Dr. Stanisław Kwiatkowski şi Henryk Władysława, złożył egzamin notarialny z wynikiem Zucker au plecat la Lvov, la Congresul Istorico- bar-dzo dobrym. Literar Juliusz Słowacki Czerniowce: Dr Stanisław Kwiatkowski i Henryk Jadova Nouă: Locuitorii au trimis o scrisoare Zucker udali się do Lwowa na Zjazd Historyczno- colectivă redacţiei Gazetei Polone în care se plâng Literacki im. Juliusza Słowackiego. de întârzierea, de către autorităţi, a deschiderii şcolii Nowa Żadowa: Mieszkańcy wystosowali list cu limba de predare polonă şi împrăştierea zvonurilor zbiorowy do redakcji Gazety Polskiej, w którym skarżą potrivit cărora ar fi prea puţini copii polonezi, iar în się na zwlekanie władz z otwarciem szkoły z polskim plus acasă vorbesc în ruteană. În cazul tergiversării, au językiem wykładowym i rozsiewanie pogłosek, jakoby cerut dr. Korn staroste al localităţii Storojineţ să fie 14

16 dzieci polskich było za mało, a do tego w domach rozmawiały po rusińsku. Na wypadek przeciągania się zwłoki zażądali od stróżenieckiego starosty dr. Korna powołania komisji do zbadania sprawy na miejscu. W in-nym razie pozostaje przywiezienie wszystkich dzieci w wieku szkolnym do Stróżeńca, aby udowodnić zasad-ność swych żądań Suczawa: Stanisław M. napisał wiersz pt. Młodej Polonii suczawskiej, który ukazał się drukiem w 88. numerze Gazety Polskiej z czwartku 4 listopada Czerniowce, sala Towarzystwa Muzycznego: Odbył się koncert słynnej wiolinistki Amalii Heller (baronowa C. of Waterford) z współudziałem kompozytora i pianisty Stanisława Lipskiego. W programie utwory Tartiniego, Czajkowskiego, Bacha, Mozarta, Lip-skiego i Paganiniego Nowy Sołoniec: W uznaniu zasług dla ludu polskiego Bukowiny oraz gminy Rada Gminna Nowego Sołońca jednogłośnie uchwaliła nadanie honorowego obywatelstwa prezesowi Koła Polskiego Krzysztofowi Abrahamowiczowi, prezesowi czerniowieckiego Domu Polskiego, Koła TSL dr. Stanisławowi Kwiatkowskiemu, prezesowi czerniowieckiego Sokoła Bazylemu Mokrańskiemu i dyrektorowi miejscowej szkoły ludowej Danielowi Mielnikowi Czerniowce: Aleksander Savul z chórem mieszanym rozpoczął próby przygotowujące do występu podczas czerniowieckiego obchodu 100-letniej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego Nowy Sołoniec: Rada Gminna urządziła bankiet pożegnalny wieloletniemu kierownikowi miejscowej szkoły ludowej. Na bankiecie byli obecni radni i wójt gminy, inspektor okręgowy Grabowski i miejscowe nauczycielstwo. Przemówienie dr pożegnalne Jan Bujak wygłosił Kraków numită o comisie care să cerceteze problema pe loc. În caz contrar, rămâne să-i ducă pe toţi copiii de vârstă şcolară la Storojineţ, pentru a dovedi că cererile lor sunt îndrep-tăţite Suceava: Stanisław M. a scris poezia intitulată Tinerilor polonezi suceveni care a apărut în nr. 88 al Gazetei Polone de joi, 4 noiembrie Cernăuţi, Societatea Muzicală: A avut loc concertul celebrei violoniste Amalia Heller (baroana C. of Waterford) cu participarea compozitorului şi pianistului Stanisław Lipski. În program creaţii de Tartini, Ceai-kovschi, Bach, Mozart, Lipski şi Paganini Soloneţu Nou: Consiliul Comunal Soloneţu Nou a votat în unanimitate acordarea titlului de cetăţean de onoare, ca o recunoaştere a meritelor pentru polonezii din Bucovina şi comună, lui Krzysztof Abrahamowicz preşedintele Cercului Polonez, dr. Stanisław Kwiatkowski preşedintele Casei Polone din Cernăuţi şi cercului SŞP, lui Bazyl Mokrański preşedintele organizaţiei Sokół din Cernăuţi şi lui Daniel Mielnik directorul şcolii populare din localitate Cernăuţi: Aleksander Savul cu corul mixt a în-ceput repetiţiile pentru spectacolul din Cernăuţi cu prilejul sărbătoririi centenarului naşterii lui Juliusz Słowacki Soloneţu Nou: Consilłiul Comunal a organizat un banchet de adio directorului şcolii populare din localitate. La banchet au fost prezenţi consilieri şi pri-marul comunei, inspectorul regional Grabowski şi cadrele didactice din localitate. Discursul de adio a fost rostit de primar care i-a înmânat lui Mielnik diploma de cetăţean de onoare al comunei. Trad. St. Iachimovschi 70. ROCZNICA UCHODŹSTWA POLSKIEGO W RUMUNII 70 DE ANI DE LA REFUGIUL POLONEZ ÎN ROMÂNIA Data 17 września 1939 r., dzień agresji armii Data de 17 septembrie 1939, ziua agresiunii armatei sowieckiej na wschodnie terytorium Polski, jest równocześnie sovietice asupra teritoriului de răsărit al Poloniei, este, în rocznicą uchodźstwa polskiego do Rumunii. acelaşi timp, aniversarea refugiului polonez în România. Z tej okazji i z inicjatywy Ośrodka KARTA i Rumuńskiego Cu acest prilej şi din iniţiativa Fundaţiei Centrul KARdniowa Instytutu Kultury została zorganizowana dwu- TA şi a Institutului Cultural Român a fost organizată o konferencja (18-19 września) w Domu Spotkań conferinţă pe parcursul a două zile (18 şi 19 septem-brie) z Historią w Warszawie. la Casa Întâlnirilor cu Istoria din Varşovia. Pierwszy dzień poświęcony był promocji książki Prima zi a fost dedicată lansării cărţii (albumului) (albumu) pt. Rumuński azyl wydanej przez organizatorów intitulate Azilul românesc editată de organizatorii konferencji przy finansowym wsparciu conferinţei cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Rumuń-skiego Instytutu Kultury w Bukareszcie. Român din Bucureşti. Cartea de peste 200 de pagini, cu Ponad 200 stronicowa książka w pięknej oprawie o splendidă legătură grafică, cuprinde aprox. două sute graficznej zawiera około dwustu fragmentów de fragmente din amintirile foştilor refugiaţi polonezi wspomnień byłych uchodźców polskich wojskowych 15 militari şi civili din momentul trecerii frontierei prin

17 i cywilnych od momentu prze-kroczenia granicy şederea lor în centrele şi lagărele unde au fost internaţi przez ich pobyt w ośrodkach i obozach internowania demnitarii şi armata, plecările sau fuga în Apus, iar apoi dla dygnitarzy i wojska, wyjazdy lub ucieczki na în Orientul Apropiat (Palestina), destinul şi organizarea Zachód, a potem na Bliski Wschód (Pales-tyna), losy numerosului grup de refugiaţi civili care nu au fost i organizację licznej grupy uchodźców cywilnych, inter-naţi, ci repartizaţi în mai multe localităţi ale niepodlegających internowaniu a rozloko-wanych w României, activitatea şcolilor poloneze şi a tinerilor licznych miejscowościach Rumunii, dzia-łalność szkół care au studiat în institutele de învăţământ superior din polskich i młodzieży studiującej na wyższych uczelniach Bucureşti şi până la repatrierea, după război, în Polonia. Bukaresztu, aż do czasu repatriacji po wojnie do Polski. Toate amintirile sunt marcate de recunoştinţa faţă de Wszystkie wspomnienia nacechowane są uznaniem autorităţile de atunci ale României şi faţă de poporul dla ówczesnych władz Rumunii i wdzięcznością dla român pentru ospitalitatea arătată şi pentru frecventele społeczeństwa rumuńskiego za udzielaną gościnność manifestări de compasiune şi ajutor real, ceea ce i-a oraz częste objawy współczucia i realnej pomocy, co ajutat să reziste în anii grei petrecuţi în străinătate. pomagało przetrwać niełatwe lata na obczyźnie. Książka Cartea album este bogat ilustrată cu fotografii autentice album jest bogato ilustrowana autentycznymi fotografiami nadesłanymi przez byłych uchodźców albo condiţiile de trai în locurile internă-rii, dar şi viaţa de trimise de foştii refugiaţi sau de urmaşii lor, prezentând ich potomków, obrazujących warunki bytowania w fiecare zi în cadrul diferitelor organiza-ţii culturale şi miej-scach internowania, ale także codzienne życie w de instruire, învăţământul polonez (elevi şi studenţi), ramach różnych organizacji kulturalno-oświatowych, întâlnirile tovărăşeşti, sărbătorile religioase şi patriotice szkolnictwo polskie i studenckie, spotkania towarzyskie, sau întâlnirile cu prietenii români. De aseme-nea, cartea uroczystości religijne i patriotyczne czy kontakty z cuprinde şi fragmente din declaraţiile unor politicieni przyjaciółmi Rumunami. Książka zawiera też fragmenty şi diplomaţi de atunci precum şi valoroase articole historycz-nych wypowiedzi ówczesnych polityków introductive ale redactorului Alicja Wancerz-Gluza de i dyplomatów oraz cenne artykuły wprowadzające la Centrul KARTA şi dr. Tadeusz Dubicki, profesor redaktor Alicji Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA i la Academia din Częstochowa. În epilog se găsesc dr. hab. Tadeusza Dubickiego, profesora Akademii im. fragmente ale unor interesante scrisori de evocare Jana Długosza w Czę-stochowie. W epilogu znajdują trimise, la apelul Centrului KARTA, de prieteni români się fragmenty ciekawych listów wspomnieniowych, care, în acele momente dramatice, au intrat în contact nadesłanych na apel Ośrod-ka KARTA przez rumuńskich cu refugiaţii din Polonia. przyjaciół, którzy w tych dramatycznych chwilach mieli kontakty z uchodźcami z Polski. În timpul pauzei, a fost proiectat filmul documentar Podczas przerwy wyświetlono film dokumentalny intitulat Întâlnire peste ani Polonezii în România pt. Spotkanie po latach Polacy w Rumunii (reż. (regia Stanisław Kostrzewa şi Alicja Wancerz-Gluza, Stanisław Kostrzewa i Alicja Wancerz-Gluza, 1995). 1995). Întâlnirea a fost onorată prin prezenţa sa de Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Excelenţa Sa Ambasadorul României în Polonia Ambasador Rumunii w Polsce Gheorghe Predescu. Na Gheorghe Predescu. În sală au fost prezenţi oaspeţi din sali obecni byli goście z Rumunii i Polski oraz dyrektor România şi Polonia precum şi directorul Institutului Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie Dorian Cultural Român din Varşovia Dorian Branea. Întâlnirea Branea. Spotkanie prowadził redaktor Rzeczpospolitej a fost condusă de redactorul publicaţiei Rzeczpospolita Maciej Rosalak. Maciej Rosalak. Drugi dzień konferencji w sobotę 19 września A doua zi a conferinţei, sâmbătă 19 septembrie, a fost poświęcony był dyskusjom panelowym na temat historii dedicată discuţiilor pe tema istoriei relaţiilor românopolone şi a refugiului polonez la care au luat parte oaspeţi stosunków rumuńsko-polskich oraz uchodźstwa polskiego, w którym udział wzięli goście z Rumunii z din România în frunte cu prof. Dan Berindei vicepreşedinte al Academiei Române precum şi istorici şi pub- pro-fesorem Danem Berindei wiceprzewodniczącym Akademii Rumuńskiej na czele oraz historycy i licişti din Polonia. Deschiderea conferinţei au făcut-o publicyści z Polski. Otwarcia konferencji dokonali: subsecretarul de stat în Cancelaria Preşedintelui R.P. podsekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik care a caracterizat şi subliniat rolul Mariusz Handzlik, który scharakteryzował i podkreślił istotną rolę aktualnych stosunków polsko-rumuńskich, important al actualelor relaţii polono-române, a căror czego wyrazem będzie m.in. oficjalna wizyta w expresie va fi, printre altele, vizita oficială a Preşedintelui Rumunii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu R.P. Lech Kaczyński în România, în ziua de 7 octombrie 7 października br. oraz Jego Ekscelencja Ambasador a.c. precum şi Excelenţa Sa Ambasadorul României în Rumunii w Polsce Gheorghe Predescu, który zaznaczył, Polonia Gheorghe Predescu care a menţionat că, deşi że choć pełni swoją misję w Polsce od zaledwie kilku îşi îndeplineşte misiunea în Polonia doar de câteva luni, miesięcy, dążył będzie do coraz ściślejszych kontaktów va urmări ca legăturile româno-polone să fie tot mai 16

18 rumuńsko-polskich, czego wymownym przykładem jest dzisiejsza konferencja naukowców z Rumunii i Polski. Głos zabrał następnie dyrektor Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie Dorian Branea, który w języku polskim zapoznał liczne audytorium z programem konferencji, po czym przedstawił gości z Rumunii i Polski uczestniczących w dyskusjach. Panel dyskusyjny na temat historii stosunków rumuńsko-polskich otworzył prof. Dan Berindei, wygłaszając ciekawy referat, w któ-rym nadmienił m.in. o znajomości w jego kraju literatury polskiej tłumaczonej na język rumuński, nie tylko klasyków, jak Adam Mickiewicz, a zwłaszcza Henryk Sienkiewicz, ale również pisarzy i poetów okresu powojennego, jak Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska. Następnie przemawiał Roman Wyborski, były radca RP w Buka-reszcie w latach Po przerwie obiadowej tematem przewodnim było uchodźstwo polskie w Rumunii, a obradom przewodniczył prof. Tadeusz Dubicki, który w swoim ciekawym wystąpieniu poruszył mało znaną sprawę współpracy wywiadu polskiego i rumuńskiego. W dalszej dyskusji udział wzięli goście z Rumunii: dr Constantin Geambaşu szef Zakładu Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie, dr Ion Constantin z Akademii Rumuńskiej, prof. dr Ioan Chiper z Instytutu Historii Nicolae Iorga Akademii Ru-muńskiej, dr Florin Anghel z Uniwersytetu Ovidius w Kon-stancy, dr Radu Florian Bruja z Uniwersytetu Stefan cel Mare w Suczawie, dr Mioara Anton z Instytutu Historii Nicolae Iorga Akademii Rumuńskiej oraz z Polski: prof. dr hab. Małgorzata Willaume z Zakładu Historii Powszechnej UMCS w Lublinie, dr Kazimierz Jurczak były konsul w Bukareszcie z Instytutu Filologii Romań-skiej UJ w Krakowie, dr Andrzej Dubicki z Instytutu Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a tak-że kilku obecnych na sali potomków byłych uchodźców i byłych studentów w Bukareszcie. Na zakończenie konferencji wyświetlono film z 1986 r. pt. Złoty pociąg w koprodukcji rumuńskopolskiej w reżyserii Bohdana Poręby. strânse, exemplu elocvent fiind conferinţa de astăzi a oamenilor de ştiinţă din România şi Polonia. Apoi a luat cuvântul Dorian Branea directorul Institutului Cultural Român din Varşovia care a prezentat, în limba polonă, numeroasei asistenţe programul conferinţei după care a prezentat oaspeţii din România şi Polonia, participanţi la discuţii. Discuţiile pe tema istoriei relaţiilor româno-polone au fost deschise de prof. Dan Berindei care a menţionat, printre altele, cunoaşterea în ţara sa a literaturii polone traduse în limba română, nu doar a clasicilor, ca Adam Mickiewicz şi Henryk Sienkiewicz mai ales, ci şi a scriitorilor şi poeţilor perioadei postbelice ca Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz sau Wisława Szymborska. Apoi a vorbit Roman Wyborski, fost consilier al Ambasadei R.P. la Bucureşti, în anii După pauza de prânz, tema dominantă a fost refugiul polonez în România, iar dezbaterile au fost conduse de prof. Tadeusz Dubicki care, în interesanta sa intervenţie, a abordat puţin cunoscuta problemă a cola-borării serviciilor de informaţii polonez şi român. În con-tinuarea discuţiilor, au luat cuvântul oaspeţii din România: dr. Constantin Geambaşu directorul Institutului de Slavistică al Universităţii din Bucureşti, dr. Ion Constantin de la Academia Română, prof. dr. Ioan Chiper de la In-stitutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, dr. Florin Anghel de la Universitatea Ovidius din Constanţa, dr. Radu Florian Bruja de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, dr. Mioara Anton de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Româ-ne precum şi din Polonia: prof. dr. Małgorzata Willaume de la Institutul de Istorie Universală al Universităţii Ma-ria Skłodowska- Curie din Lublin, dr. Kazimierz Jurczak, fost consul la Bucureşti, de la Institutul de Filologie Roma-nică al Universităţii Jagiellone din Cracovia, dr. Andrzej Dubicki de la Institutul de Studii Politologice al Universităţii din Łódź şi câţiva urmaşi ai foştilor refugiaţi şi foşti studenţi în Bucureşti prezenţi în sală. În încheierea conferinţei, a fost proiectat filmul din 1986 intitulat Trenul de aur coproducţie românopolonă în regia lui Bohdan Poręba. Rumuński azyl 70 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej stała się bardzo dobrą okazją do wydania książki, ukazującej losy Polaków, którzy w 1939 r. trafili do Rumunii, przez pryzmat subiektywnych relacji i wspomnień. Około 200 zdjęć i tyleż fragmentów wspomnień wybranych z 59 pamiętników zostało uszeregowanych w cztery duże rozdziały tematyczne: Granica, Internowanie, Ucieczki, Codzienność. Całość zamyka Epilog, zawierający rumuńskie relacje o spotkaniach z polskimi uchodźcami w czasie wojny oraz artykuł Tadeusza Dubickiego 17 Azilul românesc Împlinirea a 70 de ani de la izbucnirea celui de al doilea război mondial a fost un foarte bun prilej pentru editarea unei cărţi ce prezintă destinul polonezilor care, în anul 1939, au ajuns în România, prin prisma unor rela-tări subiective şi amintiri. Aproximativ 200 de fotografii şi tot atâtea fragmente şi amintiri selectate din 59 de jurnale au fost aranjate în patru mari capitole tematice: Frontiera, Internarea, Fuga, Viaţa de fiecare zi. Între-gul se încheie cu un Epilog ce cuprinde relatări ale româ-nilor despre întâlnirile cu refugiaţii polonezi în

19 Uchodźcy polscy w Rumunii Wybrane przez Zofię Wieluńską teksty obejmują okres od września 1939 r. do maja 1945 r. Są wśród nich relacje wysokich urzędników państwowych, ale także zwykłych obywateli, którzy po raz pierwszy w życiu znaleźli się w Rumunii. W książce można więc znaleźć informację o okolicznościach śmierci ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, jak i przebiegu egzaminu maturalnego Joanny Wyszomirskiej. Wspomnienia ukazują obraz polskich kontaktów nie tylko z rumuńską administracją rządową, terenową i woj-skową, ale także z rumuńską ludnością. W przeważającej mierze wspomnienia świadczą o życzliwości i sym-patii, z jaką spotkali się Polacy w Rumunii we wrześniu 1939 r. Brak prawdziwego zaangażowania rumuńskiej administracji, by zatrzymać w obozach internowania osoby zdolne do służby wojskowej, umożliwiał Polakom masowe ucieczki, zwłaszcza w ostatnich miesiącach 1939 r. Jednak począwszy od 1940 r. stosunek rumuńskich władz do Polaków zmieniał się na niekorzyść, co wyni-kało z zacieśniania współpracy rumuńsko-niemieckiej. Większość relacji koncentruje się wokół losu polskich uchodźców. Imponuje zwłaszcza ogromny polski wysiłek organizacyjny, związany z przeprowadzeniem masowych wyjazdów z Rumunii, a następnie uporządkowaniem codziennego życia Polaków, w sposób który zapo-biegłby demoralizacji i marazmowi zrodzonemu z bezczyn-ności i odcięcia od kraju. Służyły temu celowi świetlice, szkoły, przedszkola, różnorakie przedsięwzięcia kultu-ralne, wspólne obchodzenie świąt, opieka duszpasterska. Śmiało można pogratulować Zespołowi pracującemu nad wydaniem tej książki. Przypomina ona ważne i, jak ujmuje to Alicja Wancerz-Gluza, prawdziwe spotkanie Polaków z Rumunami. Szczególne słowa uznania należy skierować do Ośrodka KARTA, który gromadził rumuńskie archiwa już od 1993 r., a także wszystkich osób, które udostępniły prywatne zdjęcia i wspomnienia na potrzeby tej publikacji. Rumuński azyl. Losy Polaków , Ośrodek dr Agnieszka Kastory Kraków timpul războiului precum şi articolul lui Tadeusz Dubicki Regugiaţii polonezi în România Textele selectate de Zofia Wieluńska cuprind perioada septembrie 1939 mai Printre ele se află relatări ale unor înalţi funcţionari de stat, dar şi ale unor cetă-ţeni obişnuiţi care, pentru prima dată în viaţă, au ajuns în România. Deci, în carte se pot găsi informaţii despre împre-jurările morţii ministrului de externe Józef Beck, dar şi desfă-şurarea examenului de bacalaureat al Joannei Wyszomirska. Memoriile prezintă imaginea contactelor poloneze nu doar cu administraţia oficială, teritorială şi militară, ci şi cu populaţia română. Într-o mare măsură, amintirile sunt dovada bunăvoinţei şi simpatiei pe care polonezii au întâlnit-o în România, în septembrie Lipsa unei implicări reale a administraţiei române în reţinerea per-soanelor apte pentru serviciul militar în lagărele de inter-nare a făcut posibil ca polonezii să fugă în masă, mai ales în ultimele luni ale anului Totuşi începând din 1940, atitudinea autorităţilor române faţă de polonezi a fost în dezavantajul acestora, ceea ce a rezultat din colabo-rarea mai strânsă româno-germană. Majoritatea relatărilor se concentrează în jurul des-tinului refugiaţilor polonezi. De apreciat, mai ales, este uriaşul efort organizatoric al polonezilor legat de reali-zarea unor plecări în masă din România, iar apoi de re-glarea vieţii de fiecare zi a polonezilor, prevenind astfel demoralizarea şi marasmul născute din inactivitate şi ru-perea de ţară. Acestui scop îi serveau sălile de lectură, şcolile, grădiniţele, diversele activităţi culturale, sărbă-torile petrecute împreună, asistenţa pastorală. De-a dreptul, Colectivul care a lucrat la editarea acestei cărţi poate fi felicitat. Ea aminteşte adevărata întâlnire a polonezilor cu românii, aşa cum o înţelege Alicja Wancerz-Gluza. O apreciere deosebită se cuvine Centrului KARTA care a adunat arhivele române încă din 1993 precum şi tuturor persoanelor care au pus la dispoziţie fotografii personale şi amintiri pentru necesităţile acestei cărţi. Azilul românesc, Destinele polonezilor , Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią, Varşovia, Trad. St. Iachimovschi MORZE RUIN MORZE ŁASK (dziennik z pielgrzymki) O MARE DE RUINE... O MARE DE HARURI... (jurnalul unui pelerin) Piątek 26 czerwca 2009 Wysiadam z samolotu w Adanie i od razu czuję powiew gorącego powietrza, a przecież jest bardzo późno wieczorem. Zdaję sobie sprawę, że jestem przecież niedaleko Syrii! Późna kolacja, a właściwie obiad i spać. Moi współbracia w kapłaństwie, księża misjonarze 18 Vineri 26 iunie 2009 Cobor din avion în Adana şi deodată simt adierea vântului fierbinte, deşi este seara târziu. Doar îmi dau seama că sunt nu departe de Siria! Cină târzie, de fapt prânz şi... la culcare. Confraţii mei întru preoţie, preoţii misionari (lazarişti), ca şi mine sunt bucuroşi că avem în

20 (lazaryści), podobnie jak ja odczuwają radość, że oto przed nami kilka dni pielgrzymki śladami Apostoła Narodów świętego Pawła. I choć pielgrzymowanie samolotem i klimatyzowanym autobusem odmienne jest od trady-cyjnego, to jednak zdajemy sobie sprawę, że w kilka dni nie można poznać tego, co było udziałem świętego Pawła. Rozpoczęliśmy pielgrzymkę! Sobota 27 czerwca Jest jeszcze ciemno, ale budzi mnie ostry i głośny śpiew. Ponieważ śpię jak zając pod mie-dzą, zrywam się na równe nogi. Co to?! Kto to?! Skąd to?! Nagle dociera do mnie, że jestem w Tur-cji, że to śpiew płynący z minaretu. Nieznany język, niezrozumiałe słowa, melodia też odmienna, jakby urywająca się, wykrzykująca, głośna, pewna siebie... Otwieram okno i uważnie słucham. Przecież to modlitwa myślę w duszy. To tak, jakbym ja śpiewał Jutrznię. Nie wiem, czy głos płynął z taśmy, czy też było to autentyczne śpie-wanie. Patrzę na zegarek O, Boże! Czwarta nad ranem! Dociera do mnie, że jestem w świe-cie muzułmańskim. I choć ustrój w Turcji jest oficjalnie świec-ki, to jednak rzeczywistość jest odmienna. Ta modlitwa to-warzyszy mi przez cały czas pięć razy w ciągu dnia. Jedziemy do Tarsu. To właśnie tu, dwa tysiące lat temu, urodził się Szaweł-Paweł. Jesteśmy w słynnych Wrotach Cylickich tak nazywał się trakt handlowy, który przebiegał obok tego starego miasta. Eucharystię sprawujemy w kościółku, w którym posługują siostry Włoszki. Wewnątrz nasze chrześcijańskie, na zewnątrz obce, z innego świata, nie nasze. Kobiety z zakrytymi twarzami, ale nie wszystkie. Z Tarsu udajemy się do słynnej Kapadocji. To, co widzę przenosi mnie w świat początków mojej wiary. Krajobraz jakby księżycowy z charakterystycznymi formami. Masa domów i kościołów wykutych w tufowych skałach (tuf wulkaniczny). Ten region Kapadocji był niegdyś sercem imperium hetyckiego. To właśnie tu był silny ośrodek chrześcijaństwa i miejsce narodzin idei życia klasztornego. To właśnie tu żyli i działali Ojcowie Kapadoccy z IV wieku: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy. Przypominam sobie, że studiowałem ich życie, ich pisma, ale wiele zapomniałem. Uznajemy ich za klasyków ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej. To oni definitywnie sformułowali dogmat o Trójcy Świętej. Jedziemy do Kaymakli. Tu znajduje się słynne olbrzymie podziemne miasto wykute w tufie wulkanicznym. Posiada siedem kondygnacji! Mogło pomieścić 19 faţă câteva zile de pelerinaj pe urmele Apostolului Popoarelor Sfântul Paul. Şi deşi pelerinajul cu avionul şi cu autobuzul cu aer condiţionat este diferit de cel tradiţional, totuşi ne dăm seama că în câteva zile nu putem şti ce implicare a avut Sf. Paul. Am început pelerinajul! Sâmbătă 27 iunie Este încă întuneric, dar mă trezeşte un cânt ascuţit şi puternic. Pentru că dorm iepureşte, mă ridic direct în picioare. Ce e?! Cine e?! De unde vine?! Deodată conştientizez că sunt în Turcia, că e cântul ce se aude din minaret. O limbă necunoscută, cuvinte neînţelese, o melodie diferită, ruptă parcă, strigată, puternică, sigură pe sine... Deschid fereastra şi ascult cu atenţie. Totuşi e o rugăciune gândesc în sinea mea. Este ca şi cum aş cânta rugăciunea înainte de răsăritul soarelui. Nu ştiu dacă vocea vine de pe bandă, sau a fost cântată în realitate. Mă uit la ceas... O, Doamne! Este ora patru dimineaţa! Realizez că sunt în lumea musulmană. Şi deşi, oficial, în Turcia sistemul este laic, totuşi realitatea e alta. Această rugăciune mă însoţeşte tot timpul de cinci ori pe zi. Mergem la Tars. Aici, în urmă cu două sute de ani s-a născut Saul Paul. Suntem la vestitele Porţi ale Ciliciei aşa se chema drumul comercial care trecea pe lângă acest vechi oraş. Oficiem Euharistia într-o biserică slujită de surori din Italia. Interiorul este al nostru creştin, exteriorul străin, dintr-o altă lume, nu a noas-tră. Femei cu feţe acoperite, dar nu toate. Din Tars mer-gem la vestita Capadochia. Ceea ce văd mă transpune în lumea începuturilor credinţei mele. Peisajul parcă ar fi selenar cu forme caracteristice. Multe case şi biserici săpate în stânci de tuf vulcanic. Această regiune a Capa-dochiei a fost cândva inima imperiului hitiţilor. Aici a fost un puternic centru al creştinismului şi locul unde s-a năs-cut ideea de viaţă monahală. Aici au trăit şi au activat Pă-rinţii Capadoci din sec. IV: Vasile cel Mare, Grigore din Nazjanz, Grigore din Nyssa. Mi-amintesc că am studiat viaţa lor, scrierile lor, dar multe am uitat. Îi considerăm clasici ai doctrinei ortodoxe creştine. Ei sunt cei care au formulat definitiv dogma despre Sfânta Treime. Mergem la Kaymakili. Aici se află celebrul şi uriaşul oraş subteran săpat în tuf vulcanic. Are şapte etaje! În el încăpeau aprox. 15 mii de locuitori! De ce? În ce scop?

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac Polonus 5 / 2010 1 Zdjęcia : F. Marculeac Obchody jubileuszowe Festivităţi jubiliare W dniach 7 i 8 maja Polacy z Rumunii świętowali 20-lecie istnienia swojej organizacji polonijnej Związku Polaków w Rumunii.

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 11 (174) 2010 Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Rumunii Vizita preşedintelui Bronisław Komorowski în România Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 6 (181) 2011 XII. Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Suczawie Polonus 6 / 2011 A XII-a ediţie a Festivalului de Poezie

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii. Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România.

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii. Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România. Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România Rozpoczął się nowy rok. Czas na podsumowanie minionego, a także wyznaczenie nowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii 7-8 (172)

Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii 7-8 (172) Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii Polonus 7-8 (172) 2010 Sierpień miesiąc Świętej Maryi August luna Sfintei Marii FOTO : E. Lucaci Charakter tegorocznych obchodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 1 232 2016 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Festival La Ieslea Domnului / Festiwal Jasełkowy Nazwa jasełka pochodzi od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Jasełka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 z uroczystej XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 6 lutego 2009 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku, ul. Kościuszki 9 1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 28 kwietnia 2016 r. to najważniejsza data w historii Publicznego Zespołu Szkól w Łoniowie. Po kilku latach starań nasza szkoła otrzymała upragnione

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 11 230 2015 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România 11 listopada Święto Niepodległości Polski Deszcz i wiatr nie zakłóciły uroczystych obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Polonus 3 / 2014 Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Biuro Wykonawcze Związku Polaków w Rumunii Cel de al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fericitul Ioan Paul al II-lea. Błogosławiony Jan Paweł II. Nu a plecat. Nie odszedł. Polonus 5 / 2011

Fericitul Ioan Paul al II-lea. Błogosławiony Jan Paweł II. Nu a plecat. Nie odszedł. Polonus 5 / 2011 Nie odszedł Przecież nie odszedł nie mógł odejść... To tylko słabość naszej wiary, co pozwala tonąć w płyciznach zwątpień... Nie pora na łzy, gdy chory czas rozdaje pogańskie karty, kiedy sumienia jak

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 3 234 2016 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych, spędzonych z rodziną i przyjaciółmi przy suto zastawionym

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii Polonus 6-7 (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România JESTEŚ KAPŁANEM NA WIEKI TU ESTI PREOT ÎN VECI Niedziela 29 czerwca 2008. Uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Bardziej szczegółowo

Polonus 3-4 / 2010. Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac

Polonus 3-4 / 2010. Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac 1 Zdjęcia: I. Olszewska i F. Marculeac Na dzień 20 marca 2010 r. zwołano VII. Zjazd Związku Polaków w Rumunii, odbywający się zgodnie z postanowieniami statutu co 4 lata. W zjeździe udział wzięło 150 delegatów

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012 Polonus Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012 220 de ani de la venirea primilor mineri polonezi la Cacica Polonus 10 / 2012 220 lat od przybycia pierwszych

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Wtorek, 12 grudnia 2017, 08:50 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii Polonus 5 (151) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹ w Suczawie Ziua Diasporei Poloneze ºi a Polonezilor din Strãinãtate la Suceava

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka młodzieży do Sejmu

Wycieczka młodzieży do Sejmu Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-29 10:38:28 Wycieczka młodzieży do Sejmu Dnia 23 czerwca 2009 roku członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli

Bardziej szczegółowo

Dni Polskie / Zilele Culturii Polone

Dni Polskie / Zilele Culturii Polone Dni Polskie / Zilele Culturii Polone Od lewej: wojewoda F. Sinescu, marszałek C. Nechifor, tłumaczka N. Negreanu, prezes G. Longher, senator RP M. Konopka i burmistrz I. Lungu podczas otwarcia Dni Polskich

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (176)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (176) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 1 (176) 2011 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie 2011 Anul Maria Skłodowska-Curie Foto: Robert Parma Maria Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Sistemul de supraveghere publică în Polonia

Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Comisia de Supraveghere în Audit (CSA) - organism de supraveghere publică înființat în baza Legii din 7 mai 2009,

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Święto nauczycieli na Mazowszu

Święto nauczycieli na Mazowszu Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/34686,swieto-nauczycieli-na-mazowszu.html Wygenerowano: Niedziela, 19 listopada 2017, 13:01 16.10.2017 Święto nauczycieli na Mazowszu Wojewodowie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman

2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman ,,Pracownia przyrodnicza w każdej gminie'' 2 kwietnia 1979 Uroczyste otwarcie nowej szkoły, dyrektorem szkoły zostaje mgr Karolina Cymerman 25 maja 1985 Uroczyste nadanie szkole imienia gen. Władysława

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można Demokracja parlamentarna w II Rzeczpospolitej WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można nazwać wybory z roku 1922, kiedy funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10605,w-warszawie-uhonorowano-nauczycieli.htm l Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 15:35 Uhonorowano mazowieckich nauczycieli 17 października

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo ukazujące wkład środowisk lewicowych w budowanie III RP w Pile i powiecie pilskim

Wydawnictwo ukazujące wkład środowisk lewicowych w budowanie III RP w Pile i powiecie pilskim Wydawnictwo ukazujące wkład środowisk lewicowych w budowanie III RP w Pile i powiecie pilskim Wydawnictwo ma zaprezentować ludzi lewicy, którzy w latach 1989 2013 pełnili ze społecznego wyboru funkcje

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 7-8 (163) 2009 P o l o n u s 7-8 / 2009 Bukowińskie Spotkania - Câmpulung Moldovenesc 2009 Oficjalne otwarcie / Deschidere

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej Śląski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/22530,xxvi-rocznica-powstania-strazy-granicznej.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 października 2017, 06:31 XXVI

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Adwokat Joanna Agacka-Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. Od 2001 r. członek tej Rady i przewodnicząca Komisji Wniosków Legislacyjnych, w 2004 wicedziekan

Bardziej szczegółowo

Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie.

Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie. Dobra zabawa i szczytny cel podczas Balu Charytatywnego w Brunowie. Napisano dnia: 2018-02-06 10:18:12 Blisko dwustu gości, ludzi o wielkich sercach bawiło się podczas VIII Balu Charytatywnego w Brunowie.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Konferencj a metodyczn a - Współczes ne zagrożenia dzieci i młodzieży

Konferencj a metodyczn a - Współczes ne zagrożenia dzieci i młodzieży Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/kalendarium/10606,w-warszawie-uhonorowano-nauczycieli.ht ml Wygenerowano: Wtorek, 10 października, 10:30 a metodyczn a - Współczes ne zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Mazowieckie obchody Dnia Edukacji Narodowej Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11980,mazowieckie-obchody-dnia-edukacji-narodo wej.html Wygenerowano: Środa, 25 października 2017, 16:11 Mazowieckie obchody Dnia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Mă puteți ajuta, vă rog?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Mă puteți ajuta, vă rog? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Mă puteți ajuta, vă rog? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów Historia Spotkanie seniorów z p. Premier Ewą Kopacz Trzyosobowa reprezentacja Suwalskiej Rady Seniorów 8 czerwca 2015 r. wzięła udział w spotkaniu z Premier RP Ewy Kopacz z seniorami z całej Polski w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie IV Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych

Podsumowanie IV Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych Wiadomości Piątek, 9 września 2011 Podsumowanie IV Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych W ubiegłą niedzielę 4 września przy OSP Wilkowice (gmina Wilkowice, pow. bielski) odbył się IV Regionalny Konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 68 736, e-mail: przewodniczacy@pomorskie.eu www.pomorskie.eu l Druk nr 336 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI

Bardziej szczegółowo

Narodowe Czytanie - V edycja

Narodowe Czytanie - V edycja Narodowe Czytanie - V edycja W sobotę, 3 września 2016 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku w ramach akcji Narodowe Czytanie, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza czytali politycy i aktorzy, sportowcy i mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL MAZOWIECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL MAZOWIECKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146450,mazowieckie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 2 października 2017, 02:34 Strona znajduje się w archiwum. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu Ulica Zbigniewa Romaszewskiego w Radomiu 24 czerwca odbyły się uroczystości nadania ulicy im. Zbigniewa Romaszewskiego oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/14187,obchody-regionalne-powolania-bieszczadzkiego- Oddzialu-Strazy-Granicznej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja.

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja. Polonus 1 / 2015 W Polsce narodziła się nowa tradycja În Polonia s-a născut o nouă tradiţie Orszak Trzech Króli Po raz piąty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy i innych polskich miast. Tego

Bardziej szczegółowo

Średniawski i jego czasy"

Średniawski i jego czasy POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY myślenickiego. Średniawski i jego czasy" dla uczniów gimnazjów powiatu "Andrzej Andrzej Średniawski 1857-1931 urodził się na Górnej Wsi - dzisiejszym Górnym Przedmieściu Myślenic.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r.

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TUCHÓW w 2018 r. Patronat: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz Organizatorzy: Burmistrz Tuchowa Koordynator: GMINA TUCHÓW powiat tarnowski województwo małopolskie PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu ma już 110 lat!

I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu ma już 110 lat! 12.12.2014 I LO im. Mikołaja Kopernika w Żywcu ma już 110 lat! Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Szkoły Jubilatki w Katedrze p.w. N.N.M.P w Żywcu. Główne obchody odbyły się w budynku liceum.

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 1f46-aa80-53ff-5228-bc1a-b248-fd

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 1f46-aa80-53ff-5228-bc1a-b248-fd WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Łodygowice sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łodygowicach. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (164) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (164) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 9 (164) 2009 P o l o n u s 9 / 2009 DNI POLSKIE ZILELE CULTURII POLONE S y m p o z jum P r e z e n t a c j a k s i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 lutego 2008 roku SE-PO.0063-4-2/08 Obecni: 1. Dominik Penar -nieobecny 2. Andrzej Mentel- obecny 3. Czesław Badura- nieobecny

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie Historia szkoły Historia szkoły O historii gimnazjum słów kilka 1 września 1999r. - uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej Publicznego Gimnazjum w Przyrowie. Szkoła została założona na mocy Uchwały

Bardziej szczegółowo

Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _?

Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _? - Esențiale Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți _(limba)_? A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă Nu vorbesc _(limba)_.

Bardziej szczegółowo

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik

płk dr Ryszard Bełdzikowski Andrzej Arendarski generał prof. Mieczysław Bieniek prof. dr hab. Jerzy Buzek dr Andrzej Byrt Tadeusz Donocik Andrzej Arendarski Wieloletni Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, polityk i działacz samorządu gospodarczego, b. poseł na Sejm, minister w rządzie Hanny Suchockiej płk dr Ryszard Bełdzikowski b. szef Wywiadu

Bardziej szczegółowo

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja

Sierpcu. 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja XLVI Sesja Sierpcu Rady Powiatu w 28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu fotorelacja Spotkanie Starostwie Opłatkowe w Pomimo,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANY SEJMU U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 3 ORGANY SEJMU Art. 9 Organami Sejmu są: 1) Marszałek Sejmu, 2) Prezydium

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Uroczystość otwarcia odbyła się 21.X.2010 roku przy udziale:

Uroczystość otwarcia odbyła się 21.X.2010 roku przy udziale: Narada Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska 21 22.X.2010 r. Supraśl oraz otwarcie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. W dniach 21 22.X.2010 roku w Supraślu

Bardziej szczegółowo