Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL"

Transkrypt

1 Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia wersja z dnia Usunięto błąd polegający na zmianie magazynu w pozycji dok (poz_dok). Błąd był spowodowany wejściem przez innego operatora z innego magazynu w płatności przy poprawianiu dokumentu F. 2. Poprawiono deklaracje Vat7 (10) 3. Poprawienie działania analizy na sprzedaż. Efektem błędu było pokazanie nie wszystkich zarezerwowanych pozycji. Do tej pory w analizie jako rezerwacja pokazywana była rezerwacja na artykuł. Od nowej wersji pokazywana będzie rezerwacja na artykuł z pozycji zamówienia. 4. Usunięto usterkę, która powodowała różnice przychodu i rozchodu w dokumentach P lub PZ gdzie zrobiony był rozchód. Błąd był spowodowany możliwością zmiany ceny w dokumentach przychodu mimo iż towar był już rozchodowany. W ten sposób inna była wartośd zakupu a inna rozchodu. Obecnie zmiana ceny po rozchodzie jest zablokowana. 5. Poprawiono płatnośd poprzez zaliczkę, gotówkę i kartę. Dokument tak rozliczony trafiał 2 razy na rozrachunki (1 raz gdzie WN i MA było równe zero i 2 raz jak po stronie WN była kwota z karty). Od tej wersji trafia na rozrachunki tylko jeden wpis. 6. Poprawiono źle działający filtr na Producenta. Przy wyborze artykułu do dokumentu ZW i wybraniu filtra producentów mieliśmy pełną listę producentów. Jeżeli zmienialiśmy ten filtr na liście pojawiał się tylko wybrany producent. 7. Usunięto błąd występujący w przypadku korzystania z jednostek zbiorczych na dok. WZ. W przypadku gdy do danego wydania zarejestrowano dok. ZK. Następnie wystawiono fakturę, której pozycje powstały poprzez przywołanie ich z dok. WZ przy użyciu opcji przeliczyd ponownie mieliśmy ujemne sztuki na fakturze. 8. Poprawiono błąd powodujący ujemne stany magazynowe. Pojawiał się on przy tworzeniu dokumentu KF i późniejszej poprawie rozchodu na ten artykuł z wcześniejszą datą. Od daty rozchodu do daty dokumentu KF pojawiały się stany ujemne. 9. Usunięto błąd pojawiający się przy dodawaniu artykułu przez wprowadzenie kodu kreskowego do dokumentu MM 10. Poprawiono błąd związany z rozchodami w dokumentach MM. Usterka występowała w przypadku zmiany ilości na pozycji dok. MM powstałej w wyniku przywoływania jej z dok ZS.

2 1. Poprawiono błąd pojawiający się przy ręcznym wpisywaniu podstaw do obliczania chorobowego. 2. Usunięto usterkę związaną z nadmiarową rejestracją godzin nocnych. Przy zaznaczeniu pracy nocnej jednego pracownika np. na 10 dnia miesiąca i 20 dnia miesiąca zaznaczany był przedział od 10 do Podpinając składnik Dodatek 1 w powiązaniach PIT/ZUS w grupie SCH-PRO-MIE i zrejestrowaniu choroby nie był on zmniejszany. Obecnie składniki indywidualne i grupowe kwotowe (bez formuły) gdy będą podpięte do powiązao SCH-PRO-MIE będą automatycznie zmniejszane proporcjonalnie do dni absencji chorobowej. 1. Naprawiono działanie zestawienia pozwalającego na wygenerowania dok. ZZ na podstawie stanów minimalnych. Dotychczas program uwzględniał również artykuły ze statusem "Nieaktywny". 2. Usunięto błąd przy przekształcaniu dokumentów ZS wystawionych w cenach netto. Błąd polegał na złym przeliczniku cen (faktura była wystawiana w netto). SERWIS I USŁUGI 1. Utworzono blokadę na zlecenia serwisowe. Do tej pory można było zmieniad (dodawad i usuwad) wydanie materiałów mimo statusu zamkniętego. wersja z dnia Naprawiono działanie deklaracji VAT-7(10). Usterka dotyczyła pola Import towarów w którym niepotrzebnie wykazywane były wartości z pola Import usług. 2. Poprawiono mechanizm ustalania zestawów rabatowych ze stała cena na artykuł. W przypadku zdefiniowania zestawu rabatowego ze stałą ceną, zawierającą wartośd po przecinku, wystawienie faktury sprzedaży z pozycją z zestawu powodowało obcięcie tej wartości. 3. Naprawiono działanie podstawowego wzorca wydruku na dokumencie OF. Dotychczas w pozycji Płatnośd niezależnie od wybranej formy płatności pojawiała się informacja że: zapłacono gotówką. 4. Usunięto usterkę występującą w trakcie pobierania pozycji z innego dokumentu (opcja dostępna z poziomu dok. z pod F12). Dotychczas błąd pojawiał się przy próbie wybrania okresu dla pobieranych dokumentów. 5. Poprawiono działanie funkcji umożliwiającej wygenerowania zamówienia do dostawcy z poziomu dok. ZW. W przypadku nie zdefiniowania parametru Z terminem realizacji do okres analizy jest bezterminowy i wyświetlają się wówczas wszystkie zamówienia. 6. Usunięto błąd występujący w trakcie rejestracji dokumentów kasowych bądź bankowych. Przy ponownym wyborze kategorii operacji na inne konto zespołu 4 wybór konta zespołu 5 był zablokowany. 7. Usunięto usterkę pojawiającą się na dokumentach kasowych i bankowych. Przy korzystaniu z

3 KIP/KIP HR opcji Wybór kilku dokumentów system wyświetlał komunikat błędu i tym samym uniemożliwiał poprawną pracę. 1. Usunięto komunikat błędu pojawiający się w momencie naliczania list płac bądź edycji umów o pracę. Usterka związana była z wprowadzeniem obsługi przez system podatku liniowego. 1. Naprawiono działanie funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik. Usunięto komunikat błędu uniemożliwiający dokonanie tej operacji. 2. Usunięto błąd występujący w momencie edycji składników płacowych w naliczonej liście płac. ŚRODKI TRWAŁE EDI 1. Naprawiono wzorzec wydruku rocznego planu amortyzacji przy wydruku całości (wz. PLAMCAL1). Dotychczas w kolumnie Wartośd netto wyświetlane były wartości ujemne. 2. Usunięto błąd pojawiający się w trakcie ewidencji środka trwałego. Występował on po wybraniu na karcie środka grupy GUS 900 Inwentarz żywy. 1. Naprawiono działanie importu dokumentów w standardzie Orders EDIson flatfile. Dotychczas przy wejściu w tryb popraw dla zaimportowanych pozycji nie wyświetlane były ceny. 1. Usunięto błąd pojawiający się w momencie realizacji zamówieo na sprzedaż metodą przywoływania niezrealizowanych zamówieo. Przyczyną pojawienia się błędu był znak apostrofa w uwagach na zamówieniu. wersja z dnia Usunięto błąd uniemożliwiający wskazanie kontrahenta na Analizie chodliwości. W przypadku gdy format numeru kontrahenta był znakowy nie było możliwe wpisanie jego symbolu w polu Odbiorca. 2. Naprawiono usterkę w wyniku której administratorzy w nowo utworzonej firmie nie posiadali uprawieo do sprzedaży poniżej ceny minimalnej. 3. Naprawiono mechanizm usuwania kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Dotychczas w wyniku tej operacji nie były kasowane wpisy w tabeli odbiorcy. W efekcie po założeniu nowego kontrahenta o tym samym numerze pojawiały się wcześniej zdefiniowane adresy odbiorców od zupełnie innego kontrahenta. 4. Poprawiono działanie funkcji dokonującej przekształcenia dok. ZD w korektę zakupu. W przypadku gdy w rej. dok. KZ forma płatności ustawiona była na przelew, w wyniku tej operacji nie był wypełniany termin płatności.

4 5. Poprawiono działanie opcji pozwalającej na Wybór kilku dokumentów j z poziomu dok. KP/KW i BP/BW - opcja F12. Dotychczas program ni uwzględniał dokumentów częściowo rozliczonych. 1. Poprawiono błąd na deklaracji podatkowej PIT 40(16) powodujący błędne wyliczenie podatku w polu Naprawiono działanie wzorca wydruku Zaświadczenia o zarobkach (kolumnowo). Dotychczas na wzorcu tym program pokazywał tylko jeden miesiąc. 3. Poprawiono wzorzec wydruku miesięcznej karty ewidencji czasu pracy. W przypadku gdy danemu pracownikowi zarejestrowano niepełne godziny pracy na wydruku wykazywane były jako wartości zaokrąglone. 4. Usunięto usterkę uniemożliwiającej zapisanie bądź wydrukowanie sprawozdania GUS Z Dodano możliwośd powtórnego zarejestrowania umowy o prace z pracownikiem wcześniej zatrudnionym w naszej firmie. W przypadku gdy data kooca poprzedniej umowy była większa od daty zawarcia aktualnej, program nie uwzględniał daty rozwiązania umowy i nie pozwalał zarejestrowad nowej. 6. Usunięto błąd powodujący błędne naliczenie listy plac pracownikowi z umowa kooczącą się na początku miesiąca luty. Dotychczas kwota do wypłaty przyjmowała wartośd ujemną. 7. Usprawniono sposób rejestracji umów cywilnoprawnych. Domyślnie ustawiane jest rozliczenie podatku na deklarację Pit Dostosowano działanie programu do zmian w przepisach określających wynagrodzenie za czas choroby dla pracowników po 50 roku życia. Pracownikowi takiemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe za 14 dni choroby w roku kalendarzowym. EDI 1. Poprawiono działanie Zestawienia stanu urlopów. Dotychczas w polu Pracownik zamiast listy pracowników pojawiał się symbol.f.. Usterka ta występowała w momencie stworzenia nowej firmy działającej na serwerze SQL Uzupełniono plik elektronicznej wymiany danych Invoice Edison Flat file o pole QTY_590 Ilośd w jednostce sprzedażowej. 2. Uaktualniło specyfikacje pliku elektronicznej wymiany danych Invoice XML Comarch do wersji OBSŁUGA WALUT 1. Zmieniono domyślne ustawienia opcji Wyrównaj wart. netto faktur wew. z wart. FI w PLN dostępnej na formularzu generowania faktu wewnętrznych. Aktualnie opcja ta jest domyślnie wyłączona. 1. Przebudowano mechanizm odpowiedzialny za realizacje dokumentów Zamówienia na sprzedaż. Modyfikacje te miały na celu usunięcie usterki powodującej ujemny rozchód w tabeli rozch. 2. Poprawiono mechanizm realizacji dok. ZS w przypadku gdy jedna z pozycji na zamówieniu

5 była usługą. Dotychczas taki dokument po wyfakturowaniu nie zmieniał statusu na zamknięty. 3. Poprawiono działanie zestawienia Pokaż zamówienia na zakup dostępnego z poziomu listy dok. ZS. Dane w kolumnie Ilośd ZZ nie uwzględniały ilości z wygenerowanych zamówieo na zakup, a ilośd z dok ZS. PRODUKACJA 1. Zablokowano możliwośd wprowadzenia symbolu receptury zaczynającego od spacji. Dotychczas podczas próby edycji takiej receptury pojawiał sie komunikat o poprawianiu przez innego operatora. wersja z dnia Naprawiono działanie deklaracji zgłoszeniowej do ZUS Z-06. Dotychczas wszyscy pracownicy firmy traktowani byli jako cudzoziemcy. 2. Uaktualniono deklaracje podatkowe PIT-11 do wersji 17, Pit-4R do wersji 3 oraz Pit-40 do wersji Naprawiono błąd pojawiający się w trakcje realizacji dokumentu ZZ. Dotychczas w momencie przywoływania pozycji zamówienia na fakturę zakupu program błędnie przeliczał jednoski. KONTAKTY 1. Usunięto usterkę pojawiająca się podczas próby wydruku z poziomu formularza zarejestrowanego kontaktu. PRODUKCJA 1. Dodano możliwośd zdefiniowania własnego kodu demontażu na formularzu definicji zlecenia produkcyjnego. wersja z dnia Zablokowano możliwośd wskazywania na fakturze rozliczającej zaliczkę zamówieo bądź ofert, w przypadku gdy utworzono zaliczkę z wyłączonym wymuszaniem podawania zamówienia/oferty. 2. Naprawiono działanie fabrycznego wzorca wydruku TAX FREE.

6 1. Usunięto usterkę uniemożliwiającą wygenerowanie dodatkowej listy płac w przypadku gdy znajdowały się na niej te same osoby co na liście podstawowej. Dotychczas program pokazywał komunikat o przekroczeniu limitu licencji na ilośd pracowników. W systemie ilośd ta jednak nie została przekroczona. 1. Poprawiono usterkę, w wyniku której użycie kalkulatora miar w pozycji dokumentu ZZ nie powodowało zapisu do tabeli opis_poz. Brak było informacji o dodatkowych jednostkach miar. OBSŁUGA WALUT 1. Usunięto usterkę polegającą na braku blokady edycji dokumentu PZ po rozliczeniu dostawy z dok. FI.

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1.

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. Ulotka v.2010.1.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo