NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2010"

Transkrypt

1 Drodzy Doradcy EFA! To już drugi numer newslettera. Za nami pierwsze spotkanie otwarcia naszej społeczności, z którego relację zamieszczamy w tym numerze. Miniony okres to dla wielu instytucji finansowych, w tym zapewne Waszych pracodawców okres intensywnych przygotowań do wdrożenia dyrektywy unijnej MIFID. Czy spełni ona oczekiwania klientów wszystkich uczestników rynku doradztwa finansowego? W newsletterze pozwalam sobie na wyrażenie własnych poglądów w tym zakresie. W stałej rubryce znajdziecie aktualności z rynku doradztwa finansowego oraz działania Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. W związku z ogłoszonym przez KNF pakietem odbiurokratyzowania rynku finansowego Fundacja opublikowała swój komentarz do tego pakietu. Zamieszczamy go na końcu newslettera. Ponownie zachęcamy wszystkich do aktywnego współredagowania naszego newslettera. Chcemy między innymi zbierać Wasze dobre i ciekawe doświadczenia w pracy z klientami, szczególnie te, które pokazują jak certyfikat EFA i zdobyte kwalifikacje pomagają w zdobywaniu klientów i rozwoju relacji z nimi. Gorąco zapraszamy! Edyta Bogacka Redaktor Newslettera ROBERT KORZENIOWSKI DORADZAŁ DORADCOM FINANSOWYM EFA SPOTKANIE OTWARCIA ZBUDUJMY SPOŁECZNOŚĆ EFA Pod takim hasłem 22 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie we wspólnym gronie wszystkich certyfikowanych doradców finansowych EFA w Polsce. Klub Bankowca wypełnił się młodymi, ambitnymi profesjonalistami doradztwa finansowego, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości zawodowej, jasno formułują swoje cele oraz oczekiwania pod adresem Fundacji: Trzeba zbudować zaufanie klientów do jakości certyfikowanych doradców finansowych w Polsce Ważne jest kształtowanie potrzeby korzystania z doradztwa finansowego, opartego na diagnozie potrzeb i dopasowaniu produktów do profilu klienta oraz budowaniu współpracy w długim terminie Klienci powinni wiedzieć, czego mogą oczekiwać od certyfikowanych doradców finansowych EFA i czym oni się różnią od osób bez certyfikatu Potrzebne jest budowanie wiarygodności certyfikowanych doradców finansowych EFA jako profesjonalnej grupy, nastawionej na rozwój, działającej w interesie klientów. Gościem specjalnym spotkania był Robert Korzeniowski, który podkreślał jak ważna jest osobista relacja zaufania pomiędzy doradcą i klientem. Mistrz sportu przekonywał, że mistrzostwo w każdej dziedzinie bierze się z przekonania o własnej wartości, ogromnej wewnętrznej motywacji oraz energii do nieustannego dbania o swoje przygotowanie zawodowe. Podsumowując dyskusję w trakcie spotkania, w której brali udział m.in.: Andrzej Lech, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztof Dresler, Wiceprezes PKO BP SA, Członek Rady EFPA Polska i Przewodniczący Komitetu Etyki EFPA Polska, najlepiej zacytować Rafała Madeja, Wiceprzewodniczącego Rady EFPA Polska: Perspektywy doradztwa finansowego w Polsce są bardzo dobre. Niespełniające oczekiwań wypłaty z II filara wkrótce uświadomią szerokiemu gronu społeczeństwa, jak ważne jest planowanie swoich finansów z pomocą profesjonalistów na jak najwcześniejszym etapie życia. Ważnym elementem spotkania była deklaracja uczestników: Chcemy być promotorami etycznego doradztwa. Chcemy być liderami jakości i nowych trendów w doradztwie finansowym w Polsce. Takie oświadczenie jest zgodne z Kodeksem Etyki EFPA Polska, obowiązującym wszystkich Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA, w którym jest m.in. zapisane następujące motto: Posiadacz certyfikatu EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega zasad etyki. Posiadacz certyfikatu EFPA przestrzega zasad etyki, ponieważ jest prawy. Spotkanie w Klubie Bankowca wsparła finansowo szwajcarska firma AVALOQ, która jest dostarczycielem narzędzia informatycznego wspierającego pracę doradców finansowych. Newsletter Doradców EFA wrzesień

2 NAJWAŻNIEJSI W EFPA POLSKA SĄ DORADCY EFA Z radością możemy poinformować, że najpóźniej 15 września wszyscy Certyfikowani Europejscy Doradcy Finansowi EFA, którzy udzielili zgody na udostępnienie danych, będą prezentowani w Rejestrze Doradców EFA, uruchamianym na stornie Od tego momentu, każdy klient będzie mógł wyszukać certyfikowanego doradcę EFA w swoim mieście w Polsce. Jednocześnie, dzięki Rejestrowi będziemy mieli pewność, kto posiada aktualny certyfikat EFA. Wkrótce do tego grona dołączą kolejni doradcy z Raiffeisen Bank oraz Xelion. Doradcy Finansowi, którzy w maju i czerwcu br. zdali egzamin EFA. We wrześniu drugą szansę mamy nadzieję wykorzystają Ci, którym w pierwszym terminie się nie powiodło. W październiku odbędzie się pierwszy egzamin EFA dla doradców bankowości prywatnej Pekao SA. W ten sposób do końca bieżącego roku polska społeczność EFA powinna już liczyć 170 osób. Bardzo ważnym wydarzeniem dla EFPA Polska jest rozpoczęcie procesu przygotowania do certyfikacji EFA doradców nowego partnera, HSBC Polska. Program szkoleniowy rozpoczął się 18 maja, bardzo uroczyście, z udziałem Alana Jarmana, Dyrektora Zarządzającego oraz Dave a J P Wallisa, Szefa Wealth Management, którzy podkreślili kluczowe znaczenie zaangażowania się w certyfikację EFA dla rozwoju biznesu doradztwa HSBC w Polsce oraz wagę, jaką przywiązują do tej inwestycji w swoich doradców. Doradcy HSBC powinni być gotowi do zmierzenia się z egzaminem EFA w styczniu 2011 roku. W listopadzie br. przygodę z certyfikatem EFA rozpoczną bankierzy z kolejnego Banku. O szczegółach wkrótce. Kto jest kim w FPA Polska? Jacek Więcek V-ce Prezes Zarządu Fundacji Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz University College of North Wales w Bangor. Ukończył także kursy z zakresu managementu i marketingu organizowane przez British Institute of Management, University College of North Virginia oraz INSEAD. Jacek Więcek w latach pracował w Grupie Skarbiec Asset Management Holding. W okresie tym pełnił funkcję prezesa zarządu spółki dystrybucyjnej Skarbiec Serwis Finansowy oraz członka zarządu Skarbiec Asset Management Holding. Był odpowiedzialny za sprzedaż, marketing oraz relacje z siecią dystrybucji i kluczowymi klientami. W latach nadzorował zespół Skarbiec Excellence dedykowany klientom zamożnym. W tym samym okresie zasiadał również w radzie nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W latach związany był z grupą BRE Banku gdzie współtworzył Departament Private Baking, którym później przez kilka lat kierował. W latach manager Tomasza Nagórki - rekordzisty Polski i vice-mistrza Europy w biegu na 60 m przez płotki. Jacek Więcek jest również trenerem w Warszawskim Instytucie Bankowości. W chwili obecnej jest członkiem zarządu BPS Towarszystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zasiada również w radzie nadzorczej spółki giełdowej Alterco. Kończymy prace nad przygotowaniem karty certyfikacyjnej EFA dla wszystkich certyfikowanych doradców EFA. Będzie ona, wraz z certyfikatem, formalnym potwierdzeniem zdobytych i utrzymywanych kwalifikacji zawodowych EFA. Na stronie internetowej EFPA Polska pojawił się wzór raportu z aktywności wymaganych w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA. Zachęcamy do remanentu swoich działań i wykorzystania czasu, jaki pozostał do wypełnienia rocznego wymogu w sposób zaplanowany. Zarząd EFPA Polska Newsletter Doradców EFA wrzesień

3 KONGRES EFPA RZYM, LISTOPADA 2010 Przypominamy, iż w listopadzie w Rzymie odbędzie się Kongres EFPA, kolejne doniosłe wydarzenie dla EFPA. Włosi zakładają przyjazd ok. 450 osób. Mają znakomite doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach i wszystko wskazuje, że warto się tam wybrać. Co ważne, udział w konferencji zalicza 12 godzin w ramach programu stałego rozwoju! Rejestracja chętnych już się rozpoczęła. Można jej dokonać na stronie internetowej W programie konferencji: Seminarium Planowanie finansowe jako narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientem, Seminarium Tolerancja ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Podejście do doradztwa przegląd metod stosowanych przez głównych graczy na europejskim rynku Od projektu Leonardo " FA*" do profesjonalnej certyfikacji : Rozwiązania zgodne z MIFID mające na celu ochronę klientów. Równolegle do pierwszego z wymienionych seminariów będzie przeprowadzona dedykowana sesja dla zagranicznych certyfikowanych doradców EFA pod hasłem Przyszłość dla wealth managementu NOWE STANDARDY DLA DORADCÓW FINANSOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII "FSA opublikował dzisiaj ostateczną listę certyfikatów, które doradcy inwestycyjni dla klientów detalicznych będą musieli zdobyć przed 1 stycznia 2013 roku. To daje pewność, że doradcy muszą się przygotować do wdrożenia wymogów Przeglądu Sektora Detalicznego, RDR., powiedziała 28 czerwca, 2010, Sheila Nicoll, Dyrektor Polityki Postępowania, FSA, Wlk. Brytania Zakrojona na szeroką skalę reforma detalicznego sektora usług finansowych w Wlk. Brytanii, RDR (Retail Distribution Review), rozpoczęła się w 2006 roku. W marcu br., po długim okresie wielostronnych konsultacji, brytyjski nadzór finansowy, FSA zakomunikował główne zmiany. Wejdą one w życie 31 grudnia Celem nadrzędnym jest odbudowa zaufania klientów do rynku, instytucji finansowych i doradztwa inwestycyjnego, nadszarpniętego powtarzającymi się aferami oraz głębokim kryzysem w ostatnich latach. Nowe regulacje obejmują trzy zasadnicze obszary: zwiększenie transparentności usług poprzez wymóg ujawnienia charakteru doradztwa, podniesienie wymogów kwalifikacyjnych dla doradców, zakaz prowizyjnego wynagradzania doradców i zaproponowanie opłat za doradztwo. Newsletter Doradców FA wrzesień

4 NOWE STANDARDY DLA DORADCÓW FINANSOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII Ciąg dalszy ze str. 3 FSA wprowadza nową definicję doradztwa inwestycyjnego (ang. investment advice) dla klienta detalicznego oraz rozszerza pakiet produktów inwestycyjnych, którego doradztwo dotyczy, włączając w zasadzie wszystkie produkty pakietyzowane i pozostawiając poza definicją jedynie inwestycje w udziały, akcje oraz produkty strukturyzowane. Doradztwem inwestycyjnym jest każda usługa dla klienta detalicznego oparta na osobistej rekomendacji doradcy. Ważnym rozróżnieniem jest podział na tzw. niezależne doradztwo (ang. independent advice) oraz tzw. selektywne doradztwo (ang. restricted advice). Niezależne doradztwo wymaga oparcia osobistej rekomendacji dla klienta detalicznego na kompleksowej i rzetelnej analizie właściwego rynku. Usługa doradztwa niezależnego musi być bezstronna i nieograniczona (produktowo), a właściwy rynek to taki, który obejmuje wszystkie detaliczne produkty inwestycyjne mogące spełnić potrzeby i cele inwestycyjne danego klienta. Doradztwo selektywne dotyczy usługi odnoszącej się wyłącznie do produktów własnej firmy lub do ograniczonego pakietu produktów. Doradztwo selektywne obejmuje także tzw. uproszczone doradztwo (ang. simplified advice) i doradztwo podstawowe (ang. basic advice). Doradztwo uproszczone polega na udzielaniu osobistej rekomendacji dla wsparcia klientów w dokonywaniu prostych wyborów inwestycyjnych. Doradztwo podstawowe to doradzanie odpowiedniego produktu w zakresie ściśle określonych przez rząd podstawowych produktów oszczędnościowoinwestycyjnych (ang. stakeholder products) poprzez zadawanie klientowi standardowych, wcześniej przygotowanych pytań, bez rekomendacji, który z nich jest najlepszy. Te rozróżnienia są istotne ze względu na właściwość zastosowania nowych wymogów nadzorczych. Wszystkie firmy, niezależnie od charakteru oferowanego doradztwa, będą musiały ujawnić klientowi ten charakter, tzn. poinformować go w formie pisemnej, czy firma/doradca oferuje doradztwo niezależne czy też doradztwo selektywne. Wszystkich doradców obowiązywać będą nowe wymogi w zakresie standardów zawodowych, które zostają podniesione o jeden poziom do poziomu 4. w ramach Brytyjskich Ram Kwalifikacyjnych (poziomy zaawansowania uznawanych kwalifikacji na rynku brytyjskim). Doradcy świadczący doradztwo niezależne oraz selektywne, poza doradztwem podstawowym, będą zobowiązani do zdania nowych egzaminów na poziomie 4. w akredytowanych przez FSA niezależnych instytucjach. Tylko w ten sposób będą mogli potwierdzić spełnienie nowych wymogów kwalifikacyjnych. Każda osoba wchodząca do zawodu doradcy finansowego będzie musiała zaliczyć ten poziom w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty wejścia w życie nowych rozwiązań. Towarzyszy im także po raz pierwszy wymóg stałego rozwoju zawodowego (ang. CPD) ustalony na 35 godzin aktywności rozwojowych rocznie, w tym minimum 21 godzin formalnego szkolenia. Ponadto, każdy doradca będzie musiał podpisać tzw. Oświadczenie o Postawie Zawodowej (ang. Statement of Professional Standing), w którym potwierdza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, utrzymuje swoją wiedzę i umiejętności na wymaganym poziomie oraz przestrzega Kodeksu Etyki. Kardynalną zmianą, będącą rezultatem RDR, jest zakaz prowizyjnego wynagradzania doradców inwestycyjnych klientów detalicznych przez dostawców produktów. Z zakazu wyłączona jest jedynie grupa doradców świadcząca doradztwo podstawowe. Firmy zobowiązane są do opracowania zasad odpłatności za usługi doradcze oraz informowania i uzgadniania opłaty z klientem przed zaoferowaniem doradztwa. Dopuszcza się jedyne potrącanie opłaty za doradztwo z ceny sprzedawanego produktu. Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka, że sposób wynagradzania doradców może wpływać na rekomendowaną przez nich ofertę dla klientów i naruszać jej odpowiedniość. FSA podkreśla, że nowe regulacje są zobowiązaniem zarówno dla firm, jak i dla indywidualnych doradców. Powinny być prawidłowo zinterpretowane oraz wdrożone zarówno na poziomie instytucji, jak i indywidualnego doradcy. Oznacza to tym samym, że w swojej działalności, skoncentrowanej dotychczas w głównej mierze na firmach, FSA będzie mocniej uwzględniał nadzór nad osobami. Monitorując rozwój polskiego rynku doradztwa i proponując nowe rozwiązanie warto analizować i wyciągać wnioski z praktyk wdrażanych na rynkach wysoko rozwiniętych. Przygotowała: MSK, EFPA Polska Szczegóły dostępne w: Delivering RDR Policy Statement, PS 10/6, FSA, marzec 2010 Newsletter Doradców EFA wrzesień

5 MIFID (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE) MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) - Dyrektywa europejska, ustanawiająca jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i banków w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi na terenie Unii Europejskiej, a także na terenie Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Grupa regulacji prawnych odnosząca się do szerokiego spektrum usług inwestycyjnych, m.in.: obrotu instrumentami rynku pieniężnego, walutowego, stóp procentowych i kapitałowego obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych, obrotu innymi instrumentami finansowymi, świadczenia usług powierniczych, świadczenia porady inwestycyjnej i doradztwa inwestycyjnego, Cele wdrożenia MIFID zwiększenie ochrony inwestorów (klientów banków i firm inwestycyjnych) zwiększenie przejrzystości funkcjonowania banków i firm inwestycyjnych zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych ujednolicenie zasad funkcjonowania uczestników rynku Obszary działania firm, które reguluje MiFID Trzy segmenty klientów według MiFID Detaliczni Klienci Profesjonalni Uprawnieni kontrahenci Klient detaliczny - posiada najmniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych, m.in.: Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Przedsiębiorstwa nie spełniające kryteriów klienta profesjonalnego Klient profesjonalny - posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, m.in: Duże Przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa z podanych wymogów: Suma bilansowa ogółem >= 20 mln EUR, Przychody ze sprzedaży> =40 mln EUR, Fundusze własne >= 2 mln EUR Jednostki administracji rządowej lub samorządowej, urzędy gminy Firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, TFI, PTE, OFE oraz banki Uprawniony kontrahent Klient profesjonalny, z którym Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji w ramach określonych usług Newsletter Doradców EFA wrzesień

6 MiFID CEL UŚWIĘCA ŚRODKI? PRÓBA OCENY Z punktu widzenia doradców finansowych najistotniejsze wymogi MiFID to: 1. kwalifikacja klientów z punktu widzenia ich wiedzy i doświadczenia, a tym samym zdolność do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w różne instrumenty finansowe, 2. wymóg badania adekwatności i odpowiedniości produktowej do potrzeb klienta. O ile w przypadku segmentacji klientów Dyrektywa nie dała swobody instytucjom finansowym, o tyle w tym drugim przypadku instytucje, oferujące swoim klientom instrumenty finansowe bądź usługi z nimi związane, przyjęły bardzo zbliżone podejście. Zgodnie z regulacjami klientów prywatnych (w tym klientów bankowości prywatnej) z góry zaliczono do klientów detalicznych, którzy z definicji posiadają najmniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania. Słuszność tego działania jest niepodważalna klient detaliczny jest objęty najwyższym poziomem ochrony. Przepisy precyzują, w jakim zakresie powinien być on informowany przez instytucję przed i po zawarciu transakcji w odniesieniu do instytucji oferującej, jak i samego instrumentu finansowego. Powstały w związku z tym obszerne broszury informacyjne MiFID, które zapewne przysporzyły mnóstwo pracy placówkom pocztowym, dostarczając je do milionów polskich inwestorów obecnych lub potencjalnych. Miałam okazję przejrzeć kilka z nich merytorycznie nie różnią się (co nie dziwi, zważywszy regulacje), ale to co nie napawa optymizmem to to, że mają charakter podobny do typowych wydawnictw bankowych typu regulaminy, polityki etc.. Język - rzec by można - prawniczy i urzędowy, obszerność niemal encyklopedyczna, istotne elementy, jak choćby ryzyka związane z inwestowaniem, opisane w sposób szablonowy albo hasłowy. Finał jest taki, że większość z nich zapewne wylądowała w koszu albo podpiera chwiejący się stół. I drugi paradoks: ankiety do badania adekwatności produktowej, które należy przeprowadzać z klientami zamierzającymi zainwestować w dany instrument finansowy. Znów podobne do siebie (czasami jak dwie krople wody ): pytania o wiedzę i doświadczenie klientów, częstotliwość wykonywanych transakcji, charakter etc,. do tego kryjące się za nimi algorytmy obliczania wyników. Wszystko to po to, aby udzielić klientowi informacji, które instrumenty są dla niego adekwatne, a które mogą okazać się dla niego nieodpowiednie. Cel szczytny. Z jedną małą uwagą w sytuacji, gdy ten test jest wyciągany na sam koniec rozmowy z klientem i przedstawiany jako niezbędna formalność przed zawarciem umowy. Wówczas trudno się oprzeć wrażeniu, że oto klient musi podpisać kolejny dokument zawierający dane o nim, który jak nic w sytuacji późniejszego sporu - może być sprytnie wykorzystany przeciwko klientowi. W tym momencie nasz klient może reagować nerwowo na ten wymóg, ale wtedy zawsze można mu powiedzieć, że może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania z ankiety (oczywiście w formie pisemnej). Klient wyczulony na punkcie poufności i nieufności wobec banków w pokryzysowej rzeczywistości może temu ulec. Wówczas sytuacja, w jakiej znajdzie się klient jest gorsza bank nie będzie w stanie ocenić, czy dany instrument jest adekwatny dla klienta (czyli na złość mamie dziecko odmroziło sobie nos), a sytuacja banku jest lepsza na wypadek, gdyby klient zwrócił się kiedyś z zarzutem, że w związku z poradą, jaką otrzymał w banku poniósł straty lub nie osiągnął swoich celów. A przecież tu chodziło o nic innego jak o ochronę interesów klientów w pokryzysowej rzeczywistości. Kto w tej sytuacji jest wygranym? Z punktu widzenia zawodu doradcy finansowego wygranym jest ten, kto nie potraktuje całego zamieszania związanego z MiFID-em jako kolejnego wytworu unijnej biurokracji. W to miejsce użyje swojego najlepszego warsztatu doradcy, aby sprostać wymogom MiFID, posługując się jego przepisami w sposób zrozumiały dla klientów. Główny cel wdrożenia MiFID, którym jest ochrona interesu klienta, zostanie wówczas osiągnięty. Edyta Bogacka certyfikowany Doradca EFA Tezy i powątpiewania wyrażone w tym artykule są poglądami autorki i tylko w ten sposób mogą być oceniane. Newsletter Doradców EFA wrzesień

7 PAKIET ODBIUROKRATYZOWANIA RYNKU FINANSOWEGO KNF UWAGI ZARZĄDU EFPA POLSKA DO PAKIETU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KNF Nie kwestionując potrzeby odbiurokratyzowania rynku usług finansowych w wybranych obszarach, nasze zaniepokojenie budzi brak stanowiska KNF w sprawie regulacji rynku w zakresie doradztwa finansowego. Rozumiejąc przesłanki stanowiska KNF w zakresie likwidacji licencjonowania zawodów maklera i doradcy inwestycyjnego, zwracamy uwagę, że rynek w obszarze doradztwa finansowego znacząco odbiega poziomem regulacji i rozwoju od wąskiego obszaru związanego z działalnością stricte brokerską i inwestycyjną ( zarządzania aktywami). Naszym zdaniem dotychczasowe pomijanie w propozycjach KNF roli doradcy finansowego ( nota bene wprowadzonym do rejestru zawodów w Polsce od 1 lipca br.) może stanowić zagrożenie dla dynamicznie rozwijającego się rynku, który na obecnym etapie wymaga większej kontroli i regulacji, szczególnie w kontekście ostatniego kryzysu finansowego i jego skutków. Intencją rozwiązania zaproponowanego w ramach pakietu, tak jak je odczytujemy, jest rezygnacja z jakiegokolwiek zaangażowania się KNF w obszar uregulowań kwalifikacyjnych dla sektora usług finansowych, co jest sprzeczne z aktualnymi trendami i konkretnymi działaniami nadzorów finansowych na rynkach najbardziej w Europie rozwiniętych, np. FSA ( FSA Competence and Ethics Consultation Paper, 10/12/2010, Delivering the RDR Consultation Paper, 10/14/2010) oraz rekomendacji CESR. Z publikowanych przez te instytucje dokumentów widać wyraźnie, w jak odmiennych kierunkach te prace, realizowane w tym samym czasie, biegną: "FSA opublikował dzisiaj ostateczną listę certyfikatów, które doradcy inwestycyjni dla klientów detalicznych będą musieli zdobyć przed 1 stycznia 2013 roku. To daje pewność, że doradcy muszą się przygotować do wdrożenia wymogów Przeglądu Sektora Detalicznego, RDR., powiedziała 28 czerwca, 2010, Sheila Nicoll, Dyrektor Polityki Postępowania, FSA, Wlk. Brytania W wielu krajach, nawet jeśli nie mówi się o licencjonowaniu zawodów, stosuje się szeroko - a jako strategie pokryzysowe coraz szerzej - uregulowania w zakresie wymaganych kwalifikacji. Najczęściej dotyczy to doradztwa finansowego/inwestycyjnego, ale także innych ról zawodowych (np. compliance). Tam gdzie nie ma wymogów konkretnych kwalifikacji funkcjonuje wymóg tzw. minimum kwalifikacyjnego, i często nie tylko dla doradztwa finansowego, ale dla pracy w sektorze usług finansowym w obszarze doradztwa detalicznego, obejmująca podniesienie wymogów kwalifikacyjnych, wprowadzenie dodatkowego wymogu stałego rozwoju zawodowego (CPD) oraz zachowań etycznych. W Wielkiej Brytanii dotyczyć to ma po raz pierwszy wszystkich osób, które dostarczają jakichkolwiek produktów związanych z finansami gospodarstw domowych. Co ważne, pakiet rozwiązań w tym zakresie skierowany jest zarówno do firm, jak i bezpośrednio do osób wykonujących określone role w tych firmach. jako takim (np. Wlk. Brytania, Irlandia, Holandia). Nadzory publikują swoje wymagania, samodzielnie prowadzą postępowania weryfikacyjne lub uruchamiają proces akredytacji podmiotów zewnętrznych w tym zakresie, w tym specjalnie do tego powołanych instytucji. W tym kontekście niezrozumiała jest dla nas propozycja wycofania się z licencjonowania dwóch ważnych ról na rynku usług finansowych, bez zaproponowania innych rozwiązań. Argumentacja, że takie działanie doprowadzi do zwiększenia profesjonalizmu i etyki osoby wykonującej tej zawód, budzi poważne zastrzeżenia. Podobnie jak podważanie rzetelności uzyskanych już tytułów zawodowych, szczególnie zestawione z argumentem o wysokim poziomie egzaminów, które do nich prowadzą. Jednocześnie, jeśli rzeczywiście uczestnicy rynku uznają, że wymagania są zbyt wysokie, to warto je dostosować do odpowiedniego poziomu, a nie likwidować. Podobny wniosek można wysunąć wobec argumentu, że egzaminy licencyjne nie zwiększają trwale kompetencji osób i szybko tracą swoją wartość. Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest wymóg stałego rozwoju zawodowego (ang. CPD, Continuous Professional Development), towarzyszący wymaganym stopniom kwalifikacyjnym. Jest to np. bardzo istotny element certyfikacji EFA w zakresie doradztwa finansowego realizowanej w Polsce przez EFPA Polska. To jest droga do zapewnienia aktualności kwalifikacji, a nie rezygnacja z kwalifikacji w ogóle. Jeśli podkreśla się ograniczoną liczbę wydanych licencji, to może warto skoncentrować się na rozwoju potencjału szkoleniowego w tym zakresie, a nie proponować wycofanie się z weryfikacji niezbędnych kwalifikacji. Na koniec wreszcie - dualizm nadzoru, do którego odnosi się w swoim dokumencie KNF (nadzorowanie firm i osób) i prezentuje jako polski anachronizm, jest w tej chwili bardzo ważnym trendem nadzorczym po kryzysie. Publikowane w tym roku opracowania konsultacyjne i dokumenty publikowane przez organy nadzorcze krajów europejskich pokazują aktualne podejście do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji w sektorze usług finansowych dla ochrony konsumentów. Wskazują one wyraźnie, że na najbardziej rozwiniętych rynkach UE uznaje się, że podniesienie standardów profesjonalizmu poprzez odpowiednie kwalifikacje oparte na kompetencjach jest niezbędne dla odbudowy zaufania klientów. Potrzebna i podejmowana jest reforma kwalifikacji, szczególnie kwalifikacji, z nadzieją, że jakiekolwiek ostateczne rozwiązania będą faktycznie służyły klientom oraz stabilności i rozwojowi polskiego rynku usług finansowych. Zarząd EFPA Polska, sierpień 2010 Opracowanie newslettera Edyta Bogacka Przedstawiamy powyższe refleksje, aby pokazać nieco odmienną - naszym zdaniem - bardziej obiektywną rzeczywistość dotyczącą roli nadzoru finansowego w zapewnieniu odpowiednich, aktualnych i transparentnych Newsletter Doradców EFA wrzesień

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy. Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Sektorowa Rama Kwalifikacji dla rynku pracy sektor bankowy Mariola Szymańska-Koszczyc Wiceprezes WIB Struktura kwalifikacji do roku 2020 Potrzebujemy nowych wysokich kwalifikacji zawodowych 16 mln nowych

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Compliance

III Ogólnopolska Konferencja Compliance III Ogólnopolska Konferencja Compliance Grzegorz Włodarczyk Senior compliance expert Investment Regulations Unit http://compliancemifid.wordpress.com/ Warszawa, dnia 23 listopada 2014 r. ***» MiFID II

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt BdE: dla bankowców

Projekt BdE: dla bankowców Projekt BdE: dla bankowców Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawa, 28.03.2017 Rola banków w społeczeństwie? Kapitałem banków jest zaufanie klientów Zaufanie klientów budowane na wiedzy Klient w każdym wieku

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XIII XV XXI XXVII Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Od wspólnego

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ w Banku Zachodnim WBK S.A.

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 48/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. DYSCYPLINA RYNKOWA ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ Wrocław 2009 SPIS TREŚCI Rozdział I. Definicje...3 Rozdział II. Cel i zakres polityki...5

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA.

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA. INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA 2016 www.eu-capitals.com 1. Wprowadzenie Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zgodnie z postanownieniami usług finansowych i

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów 1. Cel Po wdrożeniu przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zgodnie z Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z roku 2007 (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP DLACZEGO STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE SĄ WAŻNE? Kto może być kompetentnym

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Compliance w Bankach Spółdzielczych Ryzyko braku zgodności

Compliance w Bankach Spółdzielczych Ryzyko braku zgodności Lepiej zapobiegać niż leczyć Hipokrates Compliance w Bankach Spółdzielczych Ryzyko braku zgodności 1 Informacje ogólne Adresaci: Wszyscy pracownicy banków spółdzielczych, przede wszystkim pracownicy zajmujący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID?

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID? Podstawowe informacje dotyczące świadczenia usług maklerskich oraz sposobu oferowania instrumentów finansowych przez bank (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych

Osiągnięcie stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych Czym jest System Standardów? Jest to system stopni zawodowych w systemie bankowym powstały z inicjatywy Banków i Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów

Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA www.effp.pl O nas uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) to jedyne w Poslce niezależne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 128/2016 z dnia 28.12.2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 23/2016 z dnia 29.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji

Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji Wytyczne Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji 22/03/2016 ESMA/2015/1886 PL Spis treści I. Zakres stosowania... 3 II. Odniesienia, skróty i definicje... 3 III. Cel... 5 IV. Zgodność i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA grudzień 2010

NEWSLETTER DORADCÓW EFA grudzień 2010 Drodzy Doradcy EFA! Przed nami koniec 2010 r. i początek Nowego Roku 2011. Czas na podsumowania. W trzecim numerze newslettera ich nie zabraknie. Do tego relacja z konferencji w Rzymie, sporo komentarzy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie

PressPack. Sztuka doradzania. O firmie PressPack PressPack Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. I choć do Niemiec, gdzie jeden doradca finansowy przypada średnio na 1000 mieszkańców jeszcze nam daleko

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych Stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych - jako narzędzie poprawy jakości obsługi System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Czym jest System Standardów? Jest to system certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r.

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r. Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania KNF jako nowa, zintegrowana instytucja nadzoru finansowego Komisja Nadzoru Finansowego powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 32/2012 z dnia roku. POLITYKA INFORMACYJNA Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 32/2012 z dnia roku. POLITYKA INFORMACYJNA Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 32/2012 z dnia 20.03.2012 roku POLITYKA INFORMACYJNA Banku Zachodniego WBK S.A. Wrocław 2012 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.Cel i zakres polityki... 3 2.Zasady polityki

Bardziej szczegółowo

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT Marcin Borzoł >7 lat doświadczenia w IT >4 lata doświadczenia w IT w bankowości Ostatnie 2 lata projekty IT związane z MiFID II Czym jest MiFID

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo