NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER DORADCÓW EFA wrzesień 2010"

Transkrypt

1 Drodzy Doradcy EFA! To już drugi numer newslettera. Za nami pierwsze spotkanie otwarcia naszej społeczności, z którego relację zamieszczamy w tym numerze. Miniony okres to dla wielu instytucji finansowych, w tym zapewne Waszych pracodawców okres intensywnych przygotowań do wdrożenia dyrektywy unijnej MIFID. Czy spełni ona oczekiwania klientów wszystkich uczestników rynku doradztwa finansowego? W newsletterze pozwalam sobie na wyrażenie własnych poglądów w tym zakresie. W stałej rubryce znajdziecie aktualności z rynku doradztwa finansowego oraz działania Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego. W związku z ogłoszonym przez KNF pakietem odbiurokratyzowania rynku finansowego Fundacja opublikowała swój komentarz do tego pakietu. Zamieszczamy go na końcu newslettera. Ponownie zachęcamy wszystkich do aktywnego współredagowania naszego newslettera. Chcemy między innymi zbierać Wasze dobre i ciekawe doświadczenia w pracy z klientami, szczególnie te, które pokazują jak certyfikat EFA i zdobyte kwalifikacje pomagają w zdobywaniu klientów i rozwoju relacji z nimi. Gorąco zapraszamy! Edyta Bogacka Redaktor Newslettera ROBERT KORZENIOWSKI DORADZAŁ DORADCOM FINANSOWYM EFA SPOTKANIE OTWARCIA ZBUDUJMY SPOŁECZNOŚĆ EFA Pod takim hasłem 22 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie we wspólnym gronie wszystkich certyfikowanych doradców finansowych EFA w Polsce. Klub Bankowca wypełnił się młodymi, ambitnymi profesjonalistami doradztwa finansowego, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości zawodowej, jasno formułują swoje cele oraz oczekiwania pod adresem Fundacji: Trzeba zbudować zaufanie klientów do jakości certyfikowanych doradców finansowych w Polsce Ważne jest kształtowanie potrzeby korzystania z doradztwa finansowego, opartego na diagnozie potrzeb i dopasowaniu produktów do profilu klienta oraz budowaniu współpracy w długim terminie Klienci powinni wiedzieć, czego mogą oczekiwać od certyfikowanych doradców finansowych EFA i czym oni się różnią od osób bez certyfikatu Potrzebne jest budowanie wiarygodności certyfikowanych doradców finansowych EFA jako profesjonalnej grupy, nastawionej na rozwój, działającej w interesie klientów. Gościem specjalnym spotkania był Robert Korzeniowski, który podkreślał jak ważna jest osobista relacja zaufania pomiędzy doradcą i klientem. Mistrz sportu przekonywał, że mistrzostwo w każdej dziedzinie bierze się z przekonania o własnej wartości, ogromnej wewnętrznej motywacji oraz energii do nieustannego dbania o swoje przygotowanie zawodowe. Podsumowując dyskusję w trakcie spotkania, w której brali udział m.in.: Andrzej Lech, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztof Dresler, Wiceprezes PKO BP SA, Członek Rady EFPA Polska i Przewodniczący Komitetu Etyki EFPA Polska, najlepiej zacytować Rafała Madeja, Wiceprzewodniczącego Rady EFPA Polska: Perspektywy doradztwa finansowego w Polsce są bardzo dobre. Niespełniające oczekiwań wypłaty z II filara wkrótce uświadomią szerokiemu gronu społeczeństwa, jak ważne jest planowanie swoich finansów z pomocą profesjonalistów na jak najwcześniejszym etapie życia. Ważnym elementem spotkania była deklaracja uczestników: Chcemy być promotorami etycznego doradztwa. Chcemy być liderami jakości i nowych trendów w doradztwie finansowym w Polsce. Takie oświadczenie jest zgodne z Kodeksem Etyki EFPA Polska, obowiązującym wszystkich Certyfikowanych Doradców Finansowych EFA, w którym jest m.in. zapisane następujące motto: Posiadacz certyfikatu EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega zasad etyki. Posiadacz certyfikatu EFPA przestrzega zasad etyki, ponieważ jest prawy. Spotkanie w Klubie Bankowca wsparła finansowo szwajcarska firma AVALOQ, która jest dostarczycielem narzędzia informatycznego wspierającego pracę doradców finansowych. Newsletter Doradców EFA wrzesień

2 NAJWAŻNIEJSI W EFPA POLSKA SĄ DORADCY EFA Z radością możemy poinformować, że najpóźniej 15 września wszyscy Certyfikowani Europejscy Doradcy Finansowi EFA, którzy udzielili zgody na udostępnienie danych, będą prezentowani w Rejestrze Doradców EFA, uruchamianym na stornie Od tego momentu, każdy klient będzie mógł wyszukać certyfikowanego doradcę EFA w swoim mieście w Polsce. Jednocześnie, dzięki Rejestrowi będziemy mieli pewność, kto posiada aktualny certyfikat EFA. Wkrótce do tego grona dołączą kolejni doradcy z Raiffeisen Bank oraz Xelion. Doradcy Finansowi, którzy w maju i czerwcu br. zdali egzamin EFA. We wrześniu drugą szansę mamy nadzieję wykorzystają Ci, którym w pierwszym terminie się nie powiodło. W październiku odbędzie się pierwszy egzamin EFA dla doradców bankowości prywatnej Pekao SA. W ten sposób do końca bieżącego roku polska społeczność EFA powinna już liczyć 170 osób. Bardzo ważnym wydarzeniem dla EFPA Polska jest rozpoczęcie procesu przygotowania do certyfikacji EFA doradców nowego partnera, HSBC Polska. Program szkoleniowy rozpoczął się 18 maja, bardzo uroczyście, z udziałem Alana Jarmana, Dyrektora Zarządzającego oraz Dave a J P Wallisa, Szefa Wealth Management, którzy podkreślili kluczowe znaczenie zaangażowania się w certyfikację EFA dla rozwoju biznesu doradztwa HSBC w Polsce oraz wagę, jaką przywiązują do tej inwestycji w swoich doradców. Doradcy HSBC powinni być gotowi do zmierzenia się z egzaminem EFA w styczniu 2011 roku. W listopadzie br. przygodę z certyfikatem EFA rozpoczną bankierzy z kolejnego Banku. O szczegółach wkrótce. Kto jest kim w FPA Polska? Jacek Więcek V-ce Prezes Zarządu Fundacji Absolwent wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz University College of North Wales w Bangor. Ukończył także kursy z zakresu managementu i marketingu organizowane przez British Institute of Management, University College of North Virginia oraz INSEAD. Jacek Więcek w latach pracował w Grupie Skarbiec Asset Management Holding. W okresie tym pełnił funkcję prezesa zarządu spółki dystrybucyjnej Skarbiec Serwis Finansowy oraz członka zarządu Skarbiec Asset Management Holding. Był odpowiedzialny za sprzedaż, marketing oraz relacje z siecią dystrybucji i kluczowymi klientami. W latach nadzorował zespół Skarbiec Excellence dedykowany klientom zamożnym. W tym samym okresie zasiadał również w radzie nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. W latach związany był z grupą BRE Banku gdzie współtworzył Departament Private Baking, którym później przez kilka lat kierował. W latach manager Tomasza Nagórki - rekordzisty Polski i vice-mistrza Europy w biegu na 60 m przez płotki. Jacek Więcek jest również trenerem w Warszawskim Instytucie Bankowości. W chwili obecnej jest członkiem zarządu BPS Towarszystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zasiada również w radzie nadzorczej spółki giełdowej Alterco. Kończymy prace nad przygotowaniem karty certyfikacyjnej EFA dla wszystkich certyfikowanych doradców EFA. Będzie ona, wraz z certyfikatem, formalnym potwierdzeniem zdobytych i utrzymywanych kwalifikacji zawodowych EFA. Na stronie internetowej EFPA Polska pojawił się wzór raportu z aktywności wymaganych w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA. Zachęcamy do remanentu swoich działań i wykorzystania czasu, jaki pozostał do wypełnienia rocznego wymogu w sposób zaplanowany. Zarząd EFPA Polska Newsletter Doradców EFA wrzesień

3 KONGRES EFPA RZYM, LISTOPADA 2010 Przypominamy, iż w listopadzie w Rzymie odbędzie się Kongres EFPA, kolejne doniosłe wydarzenie dla EFPA. Włosi zakładają przyjazd ok. 450 osób. Mają znakomite doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach i wszystko wskazuje, że warto się tam wybrać. Co ważne, udział w konferencji zalicza 12 godzin w ramach programu stałego rozwoju! Rejestracja chętnych już się rozpoczęła. Można jej dokonać na stronie internetowej W programie konferencji: Seminarium Planowanie finansowe jako narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientem, Seminarium Tolerancja ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Podejście do doradztwa przegląd metod stosowanych przez głównych graczy na europejskim rynku Od projektu Leonardo " FA*" do profesjonalnej certyfikacji : Rozwiązania zgodne z MIFID mające na celu ochronę klientów. Równolegle do pierwszego z wymienionych seminariów będzie przeprowadzona dedykowana sesja dla zagranicznych certyfikowanych doradców EFA pod hasłem Przyszłość dla wealth managementu NOWE STANDARDY DLA DORADCÓW FINANSOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII "FSA opublikował dzisiaj ostateczną listę certyfikatów, które doradcy inwestycyjni dla klientów detalicznych będą musieli zdobyć przed 1 stycznia 2013 roku. To daje pewność, że doradcy muszą się przygotować do wdrożenia wymogów Przeglądu Sektora Detalicznego, RDR., powiedziała 28 czerwca, 2010, Sheila Nicoll, Dyrektor Polityki Postępowania, FSA, Wlk. Brytania Zakrojona na szeroką skalę reforma detalicznego sektora usług finansowych w Wlk. Brytanii, RDR (Retail Distribution Review), rozpoczęła się w 2006 roku. W marcu br., po długim okresie wielostronnych konsultacji, brytyjski nadzór finansowy, FSA zakomunikował główne zmiany. Wejdą one w życie 31 grudnia Celem nadrzędnym jest odbudowa zaufania klientów do rynku, instytucji finansowych i doradztwa inwestycyjnego, nadszarpniętego powtarzającymi się aferami oraz głębokim kryzysem w ostatnich latach. Nowe regulacje obejmują trzy zasadnicze obszary: zwiększenie transparentności usług poprzez wymóg ujawnienia charakteru doradztwa, podniesienie wymogów kwalifikacyjnych dla doradców, zakaz prowizyjnego wynagradzania doradców i zaproponowanie opłat za doradztwo. Newsletter Doradców FA wrzesień

4 NOWE STANDARDY DLA DORADCÓW FINANSOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII Ciąg dalszy ze str. 3 FSA wprowadza nową definicję doradztwa inwestycyjnego (ang. investment advice) dla klienta detalicznego oraz rozszerza pakiet produktów inwestycyjnych, którego doradztwo dotyczy, włączając w zasadzie wszystkie produkty pakietyzowane i pozostawiając poza definicją jedynie inwestycje w udziały, akcje oraz produkty strukturyzowane. Doradztwem inwestycyjnym jest każda usługa dla klienta detalicznego oparta na osobistej rekomendacji doradcy. Ważnym rozróżnieniem jest podział na tzw. niezależne doradztwo (ang. independent advice) oraz tzw. selektywne doradztwo (ang. restricted advice). Niezależne doradztwo wymaga oparcia osobistej rekomendacji dla klienta detalicznego na kompleksowej i rzetelnej analizie właściwego rynku. Usługa doradztwa niezależnego musi być bezstronna i nieograniczona (produktowo), a właściwy rynek to taki, który obejmuje wszystkie detaliczne produkty inwestycyjne mogące spełnić potrzeby i cele inwestycyjne danego klienta. Doradztwo selektywne dotyczy usługi odnoszącej się wyłącznie do produktów własnej firmy lub do ograniczonego pakietu produktów. Doradztwo selektywne obejmuje także tzw. uproszczone doradztwo (ang. simplified advice) i doradztwo podstawowe (ang. basic advice). Doradztwo uproszczone polega na udzielaniu osobistej rekomendacji dla wsparcia klientów w dokonywaniu prostych wyborów inwestycyjnych. Doradztwo podstawowe to doradzanie odpowiedniego produktu w zakresie ściśle określonych przez rząd podstawowych produktów oszczędnościowoinwestycyjnych (ang. stakeholder products) poprzez zadawanie klientowi standardowych, wcześniej przygotowanych pytań, bez rekomendacji, który z nich jest najlepszy. Te rozróżnienia są istotne ze względu na właściwość zastosowania nowych wymogów nadzorczych. Wszystkie firmy, niezależnie od charakteru oferowanego doradztwa, będą musiały ujawnić klientowi ten charakter, tzn. poinformować go w formie pisemnej, czy firma/doradca oferuje doradztwo niezależne czy też doradztwo selektywne. Wszystkich doradców obowiązywać będą nowe wymogi w zakresie standardów zawodowych, które zostają podniesione o jeden poziom do poziomu 4. w ramach Brytyjskich Ram Kwalifikacyjnych (poziomy zaawansowania uznawanych kwalifikacji na rynku brytyjskim). Doradcy świadczący doradztwo niezależne oraz selektywne, poza doradztwem podstawowym, będą zobowiązani do zdania nowych egzaminów na poziomie 4. w akredytowanych przez FSA niezależnych instytucjach. Tylko w ten sposób będą mogli potwierdzić spełnienie nowych wymogów kwalifikacyjnych. Każda osoba wchodząca do zawodu doradcy finansowego będzie musiała zaliczyć ten poziom w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty wejścia w życie nowych rozwiązań. Towarzyszy im także po raz pierwszy wymóg stałego rozwoju zawodowego (ang. CPD) ustalony na 35 godzin aktywności rozwojowych rocznie, w tym minimum 21 godzin formalnego szkolenia. Ponadto, każdy doradca będzie musiał podpisać tzw. Oświadczenie o Postawie Zawodowej (ang. Statement of Professional Standing), w którym potwierdza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, utrzymuje swoją wiedzę i umiejętności na wymaganym poziomie oraz przestrzega Kodeksu Etyki. Kardynalną zmianą, będącą rezultatem RDR, jest zakaz prowizyjnego wynagradzania doradców inwestycyjnych klientów detalicznych przez dostawców produktów. Z zakazu wyłączona jest jedynie grupa doradców świadcząca doradztwo podstawowe. Firmy zobowiązane są do opracowania zasad odpłatności za usługi doradcze oraz informowania i uzgadniania opłaty z klientem przed zaoferowaniem doradztwa. Dopuszcza się jedyne potrącanie opłaty za doradztwo z ceny sprzedawanego produktu. Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka, że sposób wynagradzania doradców może wpływać na rekomendowaną przez nich ofertę dla klientów i naruszać jej odpowiedniość. FSA podkreśla, że nowe regulacje są zobowiązaniem zarówno dla firm, jak i dla indywidualnych doradców. Powinny być prawidłowo zinterpretowane oraz wdrożone zarówno na poziomie instytucji, jak i indywidualnego doradcy. Oznacza to tym samym, że w swojej działalności, skoncentrowanej dotychczas w głównej mierze na firmach, FSA będzie mocniej uwzględniał nadzór nad osobami. Monitorując rozwój polskiego rynku doradztwa i proponując nowe rozwiązanie warto analizować i wyciągać wnioski z praktyk wdrażanych na rynkach wysoko rozwiniętych. Przygotowała: MSK, EFPA Polska Szczegóły dostępne w: Delivering RDR Policy Statement, PS 10/6, FSA, marzec 2010 Newsletter Doradców EFA wrzesień

5 MIFID (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE) MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) - Dyrektywa europejska, ustanawiająca jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych i banków w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi na terenie Unii Europejskiej, a także na terenie Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Grupa regulacji prawnych odnosząca się do szerokiego spektrum usług inwestycyjnych, m.in.: obrotu instrumentami rynku pieniężnego, walutowego, stóp procentowych i kapitałowego obrotu jednostkami funduszy inwestycyjnych, obrotu innymi instrumentami finansowymi, świadczenia usług powierniczych, świadczenia porady inwestycyjnej i doradztwa inwestycyjnego, Cele wdrożenia MIFID zwiększenie ochrony inwestorów (klientów banków i firm inwestycyjnych) zwiększenie przejrzystości funkcjonowania banków i firm inwestycyjnych zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych ujednolicenie zasad funkcjonowania uczestników rynku Obszary działania firm, które reguluje MiFID Trzy segmenty klientów według MiFID Detaliczni Klienci Profesjonalni Uprawnieni kontrahenci Klient detaliczny - posiada najmniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych, m.in.: Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Przedsiębiorstwa nie spełniające kryteriów klienta profesjonalnego Klient profesjonalny - posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych i właściwe ocenianie ryzyka, m.in: Duże Przedsiębiorstwa spełniające przynajmniej dwa z podanych wymogów: Suma bilansowa ogółem >= 20 mln EUR, Przychody ze sprzedaży> =40 mln EUR, Fundusze własne >= 2 mln EUR Jednostki administracji rządowej lub samorządowej, urzędy gminy Firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, TFI, PTE, OFE oraz banki Uprawniony kontrahent Klient profesjonalny, z którym Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w zawieraniu transakcji w ramach określonych usług Newsletter Doradców EFA wrzesień

6 MiFID CEL UŚWIĘCA ŚRODKI? PRÓBA OCENY Z punktu widzenia doradców finansowych najistotniejsze wymogi MiFID to: 1. kwalifikacja klientów z punktu widzenia ich wiedzy i doświadczenia, a tym samym zdolność do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w różne instrumenty finansowe, 2. wymóg badania adekwatności i odpowiedniości produktowej do potrzeb klienta. O ile w przypadku segmentacji klientów Dyrektywa nie dała swobody instytucjom finansowym, o tyle w tym drugim przypadku instytucje, oferujące swoim klientom instrumenty finansowe bądź usługi z nimi związane, przyjęły bardzo zbliżone podejście. Zgodnie z regulacjami klientów prywatnych (w tym klientów bankowości prywatnej) z góry zaliczono do klientów detalicznych, którzy z definicji posiadają najmniejszą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania. Słuszność tego działania jest niepodważalna klient detaliczny jest objęty najwyższym poziomem ochrony. Przepisy precyzują, w jakim zakresie powinien być on informowany przez instytucję przed i po zawarciu transakcji w odniesieniu do instytucji oferującej, jak i samego instrumentu finansowego. Powstały w związku z tym obszerne broszury informacyjne MiFID, które zapewne przysporzyły mnóstwo pracy placówkom pocztowym, dostarczając je do milionów polskich inwestorów obecnych lub potencjalnych. Miałam okazję przejrzeć kilka z nich merytorycznie nie różnią się (co nie dziwi, zważywszy regulacje), ale to co nie napawa optymizmem to to, że mają charakter podobny do typowych wydawnictw bankowych typu regulaminy, polityki etc.. Język - rzec by można - prawniczy i urzędowy, obszerność niemal encyklopedyczna, istotne elementy, jak choćby ryzyka związane z inwestowaniem, opisane w sposób szablonowy albo hasłowy. Finał jest taki, że większość z nich zapewne wylądowała w koszu albo podpiera chwiejący się stół. I drugi paradoks: ankiety do badania adekwatności produktowej, które należy przeprowadzać z klientami zamierzającymi zainwestować w dany instrument finansowy. Znów podobne do siebie (czasami jak dwie krople wody ): pytania o wiedzę i doświadczenie klientów, częstotliwość wykonywanych transakcji, charakter etc,. do tego kryjące się za nimi algorytmy obliczania wyników. Wszystko to po to, aby udzielić klientowi informacji, które instrumenty są dla niego adekwatne, a które mogą okazać się dla niego nieodpowiednie. Cel szczytny. Z jedną małą uwagą w sytuacji, gdy ten test jest wyciągany na sam koniec rozmowy z klientem i przedstawiany jako niezbędna formalność przed zawarciem umowy. Wówczas trudno się oprzeć wrażeniu, że oto klient musi podpisać kolejny dokument zawierający dane o nim, który jak nic w sytuacji późniejszego sporu - może być sprytnie wykorzystany przeciwko klientowi. W tym momencie nasz klient może reagować nerwowo na ten wymóg, ale wtedy zawsze można mu powiedzieć, że może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania z ankiety (oczywiście w formie pisemnej). Klient wyczulony na punkcie poufności i nieufności wobec banków w pokryzysowej rzeczywistości może temu ulec. Wówczas sytuacja, w jakiej znajdzie się klient jest gorsza bank nie będzie w stanie ocenić, czy dany instrument jest adekwatny dla klienta (czyli na złość mamie dziecko odmroziło sobie nos), a sytuacja banku jest lepsza na wypadek, gdyby klient zwrócił się kiedyś z zarzutem, że w związku z poradą, jaką otrzymał w banku poniósł straty lub nie osiągnął swoich celów. A przecież tu chodziło o nic innego jak o ochronę interesów klientów w pokryzysowej rzeczywistości. Kto w tej sytuacji jest wygranym? Z punktu widzenia zawodu doradcy finansowego wygranym jest ten, kto nie potraktuje całego zamieszania związanego z MiFID-em jako kolejnego wytworu unijnej biurokracji. W to miejsce użyje swojego najlepszego warsztatu doradcy, aby sprostać wymogom MiFID, posługując się jego przepisami w sposób zrozumiały dla klientów. Główny cel wdrożenia MiFID, którym jest ochrona interesu klienta, zostanie wówczas osiągnięty. Edyta Bogacka certyfikowany Doradca EFA Tezy i powątpiewania wyrażone w tym artykule są poglądami autorki i tylko w ten sposób mogą być oceniane. Newsletter Doradców EFA wrzesień

7 PAKIET ODBIUROKRATYZOWANIA RYNKU FINANSOWEGO KNF UWAGI ZARZĄDU EFPA POLSKA DO PAKIETU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KNF Nie kwestionując potrzeby odbiurokratyzowania rynku usług finansowych w wybranych obszarach, nasze zaniepokojenie budzi brak stanowiska KNF w sprawie regulacji rynku w zakresie doradztwa finansowego. Rozumiejąc przesłanki stanowiska KNF w zakresie likwidacji licencjonowania zawodów maklera i doradcy inwestycyjnego, zwracamy uwagę, że rynek w obszarze doradztwa finansowego znacząco odbiega poziomem regulacji i rozwoju od wąskiego obszaru związanego z działalnością stricte brokerską i inwestycyjną ( zarządzania aktywami). Naszym zdaniem dotychczasowe pomijanie w propozycjach KNF roli doradcy finansowego ( nota bene wprowadzonym do rejestru zawodów w Polsce od 1 lipca br.) może stanowić zagrożenie dla dynamicznie rozwijającego się rynku, który na obecnym etapie wymaga większej kontroli i regulacji, szczególnie w kontekście ostatniego kryzysu finansowego i jego skutków. Intencją rozwiązania zaproponowanego w ramach pakietu, tak jak je odczytujemy, jest rezygnacja z jakiegokolwiek zaangażowania się KNF w obszar uregulowań kwalifikacyjnych dla sektora usług finansowych, co jest sprzeczne z aktualnymi trendami i konkretnymi działaniami nadzorów finansowych na rynkach najbardziej w Europie rozwiniętych, np. FSA ( FSA Competence and Ethics Consultation Paper, 10/12/2010, Delivering the RDR Consultation Paper, 10/14/2010) oraz rekomendacji CESR. Z publikowanych przez te instytucje dokumentów widać wyraźnie, w jak odmiennych kierunkach te prace, realizowane w tym samym czasie, biegną: "FSA opublikował dzisiaj ostateczną listę certyfikatów, które doradcy inwestycyjni dla klientów detalicznych będą musieli zdobyć przed 1 stycznia 2013 roku. To daje pewność, że doradcy muszą się przygotować do wdrożenia wymogów Przeglądu Sektora Detalicznego, RDR., powiedziała 28 czerwca, 2010, Sheila Nicoll, Dyrektor Polityki Postępowania, FSA, Wlk. Brytania W wielu krajach, nawet jeśli nie mówi się o licencjonowaniu zawodów, stosuje się szeroko - a jako strategie pokryzysowe coraz szerzej - uregulowania w zakresie wymaganych kwalifikacji. Najczęściej dotyczy to doradztwa finansowego/inwestycyjnego, ale także innych ról zawodowych (np. compliance). Tam gdzie nie ma wymogów konkretnych kwalifikacji funkcjonuje wymóg tzw. minimum kwalifikacyjnego, i często nie tylko dla doradztwa finansowego, ale dla pracy w sektorze usług finansowym w obszarze doradztwa detalicznego, obejmująca podniesienie wymogów kwalifikacyjnych, wprowadzenie dodatkowego wymogu stałego rozwoju zawodowego (CPD) oraz zachowań etycznych. W Wielkiej Brytanii dotyczyć to ma po raz pierwszy wszystkich osób, które dostarczają jakichkolwiek produktów związanych z finansami gospodarstw domowych. Co ważne, pakiet rozwiązań w tym zakresie skierowany jest zarówno do firm, jak i bezpośrednio do osób wykonujących określone role w tych firmach. jako takim (np. Wlk. Brytania, Irlandia, Holandia). Nadzory publikują swoje wymagania, samodzielnie prowadzą postępowania weryfikacyjne lub uruchamiają proces akredytacji podmiotów zewnętrznych w tym zakresie, w tym specjalnie do tego powołanych instytucji. W tym kontekście niezrozumiała jest dla nas propozycja wycofania się z licencjonowania dwóch ważnych ról na rynku usług finansowych, bez zaproponowania innych rozwiązań. Argumentacja, że takie działanie doprowadzi do zwiększenia profesjonalizmu i etyki osoby wykonującej tej zawód, budzi poważne zastrzeżenia. Podobnie jak podważanie rzetelności uzyskanych już tytułów zawodowych, szczególnie zestawione z argumentem o wysokim poziomie egzaminów, które do nich prowadzą. Jednocześnie, jeśli rzeczywiście uczestnicy rynku uznają, że wymagania są zbyt wysokie, to warto je dostosować do odpowiedniego poziomu, a nie likwidować. Podobny wniosek można wysunąć wobec argumentu, że egzaminy licencyjne nie zwiększają trwale kompetencji osób i szybko tracą swoją wartość. Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest wymóg stałego rozwoju zawodowego (ang. CPD, Continuous Professional Development), towarzyszący wymaganym stopniom kwalifikacyjnym. Jest to np. bardzo istotny element certyfikacji EFA w zakresie doradztwa finansowego realizowanej w Polsce przez EFPA Polska. To jest droga do zapewnienia aktualności kwalifikacji, a nie rezygnacja z kwalifikacji w ogóle. Jeśli podkreśla się ograniczoną liczbę wydanych licencji, to może warto skoncentrować się na rozwoju potencjału szkoleniowego w tym zakresie, a nie proponować wycofanie się z weryfikacji niezbędnych kwalifikacji. Na koniec wreszcie - dualizm nadzoru, do którego odnosi się w swoim dokumencie KNF (nadzorowanie firm i osób) i prezentuje jako polski anachronizm, jest w tej chwili bardzo ważnym trendem nadzorczym po kryzysie. Publikowane w tym roku opracowania konsultacyjne i dokumenty publikowane przez organy nadzorcze krajów europejskich pokazują aktualne podejście do zapewnienia odpowiednich kwalifikacji w sektorze usług finansowych dla ochrony konsumentów. Wskazują one wyraźnie, że na najbardziej rozwiniętych rynkach UE uznaje się, że podniesienie standardów profesjonalizmu poprzez odpowiednie kwalifikacje oparte na kompetencjach jest niezbędne dla odbudowy zaufania klientów. Potrzebna i podejmowana jest reforma kwalifikacji, szczególnie kwalifikacji, z nadzieją, że jakiekolwiek ostateczne rozwiązania będą faktycznie służyły klientom oraz stabilności i rozwojowi polskiego rynku usług finansowych. Zarząd EFPA Polska, sierpień 2010 Opracowanie newslettera Edyta Bogacka Przedstawiamy powyższe refleksje, aby pokazać nieco odmienną - naszym zdaniem - bardziej obiektywną rzeczywistość dotyczącą roli nadzoru finansowego w zapewnieniu odpowiednich, aktualnych i transparentnych Newsletter Doradców EFA wrzesień

NEWSLETTER DORADCÓW EFPA POLSKA

NEWSLETTER DORADCÓW EFPA POLSKA 2013, NUMER 9 2013-01-15 NEWSLETTER DORADCÓW EFPA POLSKA Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska leks Zamiast życzeń... EFPA Polska w liczbach Liczba przeprowadzonych egzaminów,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013

www.compliancepolska.pl newsletter no. 3 / 2013 Drodzy Członkowie, Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer Newslettera Compliance. Tak jak w poprzednich wydaniach, staraliśmy się przedstawić artykuły oraz informacje z trzech sektorów rynku finansowego. Jak

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo