Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny"

Transkrypt

1 Warszawa, 1 czerwca 215 r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/215 Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału 215 r. wyniósł ,7 mln zł*, co oznaczało wzrost o ,9 mln zł (2,6%) w stosunku do końca 214 r. 2. Zmiana PDP w I kwartale 215 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o mln zł, w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o ,8 mln zł, - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 593,2 mln zł, w tym jednostek samorządu terytorialnego o 589,9 mln zł, - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 5, mln zł. 3. Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec I kwartału 215 r mln zł i wzrosło w stosunku do końca 214 r. o ,7 mln zł (2,9%). 4.Według skorygowanych danych relacja PDP do PKB** w 214 r. wyniosła 47,8%, co oznaczało spadek o 5,2 pp. w stosunku do końca 213 r. 5.Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł ,1mlnzł*, co oznaczało wzrost w porównaniu z końcem 214 r. o ,8 mln zł (2,2%). 6. Podobnie jak w przypadku PDP, długu EDP w 214 r. wynikała głównie ze zmian zadłużenia Skarbu Państwa. Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 746,9 mln zł) oraz wzrost posiadanych przez KFD oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny skarbowych papierów wartościowych (o 1.717,1 mln zł), co spowodowało obniżenie długu EDP w wyniku konsolidacji wzajemnych zobowiązań jednostek sektora. Różnice pomiędzy PDP i długiem EDP zostały zaprezentowane na wykresie na stronie 2 oraz w tablicy 3 na stronie Według skorygowanych danych relacja długu EDP do PKB** w 214 r. wyniosła 5,1%, co oznaczało spadek o 5,6 pp. w stosunku do końca 213 r. * Dane za I kwartał 215 r. są danymi wstępnymi. Dane za poprzednie okresy, jeżeli zaistniała taka konieczność, zostały skorygowane. ** Zgodnie Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 215 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 214 r. PKB w 214 r. wyniósł 1.728,7. Tablica 1. Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji wg kryterium miejsca emisji (wg nominału, mln zł) struktura struktura struktura Zmiana Zmiana Wyszczególnienie XII 213 XII 213 XII 214 XII 214 III 215 III 215 III XII 214 XII XII 213 w mln zł % w mln zł % Dług sektora finansów publicznych , 1,% ,7 1,% ,7 1,% ,9 2,6% ,2-6,3% Dług krajowy ,8 69,6% ,7 64,7% 559.6,8 65,9% 24.28,1 4,5% ,1-12,9% 1. Dług z tytułu papierów wartościowych ,6 63,7% , 58,1% ,7 59,1% ,7 4,4% ,6-14,5% 2. Dług z tytułu pożyczek i kredytów 5.31,9 5,7% ,5 6,3% ,2 6,1% -56,3-1,% 2.425,6 4,8% 3. Pozostały dług sektora finansów publicznych 2.198,2,2% 1.955,2,2% 5.616,8,7% 3.661,6 187,3% -243, -11,1% Dług zagraniczny ,2 3,4% , 35,3% ,9 34,1% ,1-1,% 24.1,8 9,% 1. Dług z tytułu papierów wartościowych ,4 2% ,6 25,3% ,1 24,7% 497,5,2% ,2 7,1% 2. Dług z tytułu pożyczek i kredytów 73.12,3 8,3% 83.22,5 1,1% 79.71,2 9,4% ,3-4,2% 1.19,2 14,% 3. Pozostały dług sektora finansów publicznych 7,4,% 9,9,% 8,5,% -1,4-13,8% 2,4 32,8% Tablica 2. Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji wg kryterium rezydenta (wg nominału, mln zł) struktura struktura struktura Zmiana Zmiana Wyszczególnienie XII 213 XII 213 XII 214 XII 214 III 215 III 215 III XII 214 XII XII 213 w mln zł % w mln zł % Dług sektora finansów publicznych , 1,% ,7 1,% ,7 1,% ,9 2,6% ,2-6,3% Dług krajowy (wobec rezydentów) ,4 49,1% ,5 42,9% ,5 43,4% , 3,7% ,9-18,1% 1. Dług z tytułu papierów wartościowych ,3 43,2% 3.334,8 36,3% 31.46,5 36,6% 1.71,7 3,4% ,4-21,2% 2. Dług z tytułu pożyczek i kredytów 5.31,9 5,7% ,5 6,3% ,2 6,1% -56,3-1,% 2.425,6 4,8% 3. Pozostały dług sektora finansów publicznych 2.198,2,2% 1.955,2,2% 5.616,8,7% 3.661,6 187,3% -243, -11,1% Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) ,5 5,9% ,2 57,1% ,6% 8.56,9 1,7% 23.85,7 5,1% 1. Dług z tytułu papierów wartościowych ,8 42,6% ,8 47,% 4.353,4 47,2% 11.55,6 3,% , 3,4% 2. Dług z tytułu pożyczek i kredytów 73.12,3 8,3% 83.22,5 1,1% 79.71,2 9,4% ,3-4,2% 1.19,2 14,% 3. Pozostały dług sektora finansów publicznych 7,4,% 9,9,% 8,5,% -1,4-13,8% 2,4 32,8% 1

2 Państwowy dług publiczny 13% 9 PDP Dynamika kw./kw. 75 8% 6 3% ,7 341,3 353,3 352,4 377,9 388,6 394,4 48,3 434,7 438,3 438,7 431,4 448,8 464,5 46,2 466,6 49,5 5 53,7 56,3 517,1 511, 511,4 527,4 52,5 529, 538,5 597,8 627,6 635,6 659,8 669,9 688,6 721,9 746,2 747,9 778,2 786, 798,9 815,3 824,6 842,7 835,5 84,5 87, 888,5 89,6 882, , ,8 848, -2% -7% -15 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I -12% Dług EDP 13% 9 75 Dług EDP Dynamika kw./kw. 8% 6 3% ,2 316,5 328,6 339,8 338,7 363,8 374, 379,4 394,1 421, 425,9 426,6 419,8 437,4 453, 449,4 459,6 484,8 497,4 499,5 51,8 514,9 58,2 51, 524,3 518,2 527, 537,3 595,4 626,6 634,1 661, 678,3 697,7 738,3 763,5 77,5 8,1 812,3 831,5 851,4 859,4 883,3 875,3 878,4 98,6 928,3 93,5 926,1 816,4 827,3 839,1 866,6 885,7-2% -7% -15 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I -12% Różnice pomiędzy PDP a długiem EDP ,8 3 36,1 37,9 39,8 37,7 15 8,4 22, ,4-3,1-2, I kw ,9-7, -13,7-14,2-11,7 Zadłużenie KFD (+) SPW w posiadaniu funduszy umiejscowionych w BGK (-) KFD - nabycie aktywów infrastrukturalnych (+) SPW w posiadaniu BFG (-) Jednostki badawczo-rozwojowe/agencja Rynku Rolnego (-) Przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych (+) Zobowiązania wymagalne (-) Pozostałe różnice dotyczące tytułów dłużnych Różnice pomiędzy PDP a długiem EDP 2

3 Państwowy dług publiczny wg kryterium miejsca emisji Na koniec I kwartału 215 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 559,1, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 214 r. o 24,3 (4,5%). W tym samym okresie dług zagraniczny spadł o 3, (1,%), do poziomu 289,, co było efektem nominalnego zmniejszenia zadłużenia w walutach obcnych oraz umocnienia się złotego wobec EUR Dług krajowy Dług zagraniczny Struktura państwowego długu publicznego wg kryterium miejsca emisji Po znacznym wzroście udziału długu zagranicznego w 214 r. (o 4,9 pp. do 35,3%) w wyniku umorzenia w lutym 214 r. skarbowych papierów wartościowych w efekcie reformy systemu emerytalnego, w I kwartalne 215 r. odnotowano spadek o 1,2 pp. do poziomu 34,1%. 1% 8% 6% 4% 2% % Udział długu krajowego Udział długu zagranicznego Państwowy dług publiczny wg kryterium rezydenta W I kwartale 215 r. państwowy dług publiczny wobec: - krajowego sektora bankowego wzrósł o 8,5 (3,9%), - krajowego sektora pozabankowego wzrósł o 4,7 (3,5%), - nierezydentów wzrósł o 8,1 (1,7%) Krajowy sektor bankowy Krajowy sektor pozabankowy Inwestorzy zagraniczni Struktura państwowego długu publicznego wg kryterium rezydenta W I kwartale 215 r. odnotowano spadek udziału zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych z 57,1% do 56,6%. Wzrosty odnotowano w przypadku udziału krajowego sektora pozabankowego w PDP (z 16,3% do 16,5%) oraz udziału zadłużenia wobec krajowego sektora bankowego - wzrost o,3 pp. do poziomu 26,9%. 1% 8% 6% 4% 2% % Krajowy sektor bankowy Krajowy sektor pozabankowy Inwestorzy zagraniczni 3

4 Państwowy dług publiczny w podziale na podsektory Na koniec I kwartału 215 r. na kwotę państwowego długu publicznego złożyło się: - zadłużenie podsektora rządowego - 776,9, - zadłużenie podsektora samorządowego - 71,1, - zadłużenie podsekora ubezpieczeń społecznych -, Podsektor rządowy Podsektor samorządowy Podsektor ubezpieczeń społecznych Struktura państwowego długu publicznego w podziale na podsektory (po konsolidacji) Udział podsektora rządowego w PDP w I kwartale 215 r. (po spadku w 214 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego) wzrósł o,3 pp. do poziomu 91,6%. Udział podsektora samorządowego spadł do poziomu 8,4%; w tym udział jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 8,%. Udziału długu podsektora ubezpieczeń społecznych w PDP utrzymuje się na poziomie poniżej,1%. 1% 96% 92% 88% 84% 8% Podsektor rządowy Podsektor samorządowy Podsektor ubezpieczeń społecznych Zmiana długu poszczególnych podsektorów (po konsolidacji) Wzrost PDP w I kwartale 215 r. o 21,3 był wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 21,9 (2,9%), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o,6 (,8%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o,5 (4,2%) I kw Podsektor rządowy Podsektor samorządowy Podsektor ubezpieczeń społecznych Struktura państwowego długu publicznego wg instrumentów W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (83,8% udział na koniec I kwartału 215 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (59,1%). Udział instrumentów rynkowych w PDP wzrósł w I kwartale 215 r. o,4 pp. 1% 8% 6% 4% 2% % Krajowe rynkowe Krajowe nierynkowe Zagraniczne rynkowe Zagraniczne nierynkowe 4

5 Dług jednostek sektora finansów publicznych poza Skarbem Państwa przed konsolidacją Dług podmiotów innych niż SP stanowił na koniec I kwartału 215 r. 12,8% długu sektora finansów publicznych przed konsolidacją. Największy udział w tej części długu miał dług JST i ich związków oraz funduszy zarządzanych przez ZUS ,7 37,5 36,9 37,7 36,9 39,7 35,9 39,4 6 76,8 9,1 95,8 118,9 118,1 17,2 2 JST i ich związki samorządowe SPZOZ państwowe SPZOZ uczelnie publiczne fundusze zarządzane przez ZUS pozostałe jednostki Dług jednostek sektora finansów publicznych poza Skarbem Państwa po konsolidacji Dług podmiotów innych niż SP po konsolidacji był na koniec I kwartału 215 r. o 45,2 niższy niż przed konsolidacją. Wynika to z faktu, że 38% ich zadłużenia stanowiły zobowiązania wobec innych jednostek sektora finansów publicznych. Narastające od 29 r. zadłużenie funduszy ZUS nie zwiększa kwoty długu publicznego po konsolidacji i wynika z faktu, iż niedobory środków finansowych w FUS były częściowo finansowane pożyczkami z budżetu państwa ,5 25,8 3,1 3,1 28,2 29,7 28,5 32,3 47,5 56,7 67,8 71,3 7,5 73,4 72,9 JST i ich związki samorządowe SPZOZ państwowe SPZOZ uczelnie publiczne fundusze zarządzane przez ZUS pozostałe jednostki Strukura długu jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wg kryterium miejsca emisji (przed konsolidacją) W strukturze zobowiązań JST i ich związków dominuje zadłużenie krajowe, choć udział zadłużenia zagranicznego stale się zwiększa i na koniec I kwartału 215 r. osiągnął swoje maksimum równe 21,%. 1% 8% 6% 4% 2% % Dług krajowy Dług zagraniczny Strukura nieskonsolidowanego długu jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wg instrumentu (przed konsolidacją) Największy udział w długu JST i ich związków miały kredyty i pożyczki - 93,7%, co oznaczło spadek o,1 pp. w stosunku do końca 214 r. W całym omawianym okresie zarysowała się wyraźna tendencja wzrostowa udziału kredytów i pożyczek przy jednoczesnym zmniejszaniu się roli papierów wartościowych i zobowiązań wymagalnych. 1% 8% 6% 4% 2% % Kredyty i pożyczki Papiery wartosciowe Pozostałe 5

6 Państwowy dług publiczny, dług EDP i dług Skarbu Państwa w relacji do PKB* (stan na koniec lat) 6% 55% 5% 45% 4% 35% 43,5% 41,8% 38,7% 4,5% 37,3% 36,4% PDP Dług EDP Dług SP 49,8% 48,3% 47,4% 47,5% 46,5% 46,8% 49,2% 44,4% 46,6% 46,7% 47,1% 46,6% 45,3% 46,4% 44,8% 44,7% 44,9% 44,2% 44,6% 43,4% 42,3% 54,8% 53,6% 54,4% 55,7% 53,1% 52,% 52,5% 52,% 5,1% 5,4% 49,6% 48,8% 49,1% 47,8% 45,1% Dług EDP Polski, krajów Unii Europejskiej oraz strefy Euro w relacji do PKB* 18% 16% IV kw. 213 IV kw % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1,1% 1,6% 24,% 23,6% 18,3% 27,6% 38,% 39,8% 38,2% 4,% 38,8% 4,9% 45,% 42,6% 38,7% 43,9% 45,% 45,2% 55,7% 5,1% 54,6% 53,6% 55,8% 59,3% 69,2% 68,% 68,6% 68,8% 77,1% 74,7% 77,3% 76,9% 7,3% 8,9% 8,9% 84,5% 8,6% 85,% 85,5% 86,9% 87,3% 89,4% 9,9% 91,9% 92,4% 95,2% 9% 97,7% 14,4% 16,5% 12,2% 17,5% 123,2% 19,7% 129,7% 13,2% 128,5% 13% 175,% 177,1% Źródło: Eurostat - Zmiana długu EDP w relacji do PKB* 25 22, IV kw IV kw. 213 IV kw IV kw ,1 11,4 7,7 9,3 16,6 1,6 p.p ,5 1,3,4-2,4-2,2-2,4 1,8-1,2 2,5-1, -1,2 -,4 -,4 -,6,2,2 3,9,5,4,5 1,9 1, 1,9 1,4,7 1,8 1,8-2,7,6-1, 1,5 3, 2,8 2,9 3,5 -,6 3,6 5,4 3,6 4,4 5,2 5,3 5,6,3-1 -5, ,5 Źródło: Eurostat - Dług EDP Polski, krajów Unii Europejskiej oraz strefy Euro w relacji do PKB* (stan na koniec lat) 1% 9% Polska Unia Europejska Strefa Euro 83,7% 85,8% 89,% 9,9% 91,9% 8% 7% 67,4% 65,% 68,6% 78,4% 73,% 78,3% 8,9% 83,6% 85,5% 86,9% 6% 6,5% 61,% 57,9% 5% 53,6% 54,8% 54,4% 55,7% 49,8% 5,1% 47,1% 44,2% 46,6% 4% Źródło: Eurostat - * skorygowane PKB wg nowego standardu rachunków narodowych ESA21 6

7 Tablica 3. Różnice pomiędzy PDP a długiem EDP (mln zł) WYSZCZEGÓLNIENIE XII 29 XII 21 XII 211 XII 212 XII 213 III 214 VI 214 IX 214 XII 214 III 215 Państwowy dług publiczny , , , , , , , , , ,7 1) Dostosowania zakresu sektora , , , , , , , , , ,5 Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego 15.73, , , , , , , , , ,4 Skarbowe papiery wartościowe w posiadaniu funduszy umiejscowionych w BGK ,2-232,9-364,5-3.38,9-895,2-1.32, , , -1.21,9-2.27,3 KFD - nabycie aktywów infrastrukturalnych 4.292, , , , , , , , , ,5 Skarbowe papiery wartościowe w posiadaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego , ,9-8.29, , , , , ,4-9.57, ,4 Jednostki badawczo-rozwojowe -156,2, Przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,9 25, 535,3 838, , , , , , ,3 2) Różnice dotyczące tytułów dłużnych -4.1, , , ,5-2.98,4-1.89,9-2.29,5-2.8,8-2.36,2-2.5,1 zobowiązania wymagalne ,6-3.86,1-3.54, , , ,8-2.55, , ,1 przejęcia zadłużenia w wyniku uruchomienia gwarancji 4 18,2 14,6 2, 1,6,,,1,2,5 zrestrukturyzowane/zrefinansowane kredyty handlowe - 554, 122, 79, 1 133,3 1,8 214,3 226,4 22,8 instrumenty pochodne 3,,,,, 8,1 2,4-167,9-31,2-275,2 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych , , , , , , , , , ,1 ** Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r.o finansach publicznych (Dz.U z dnia 24 IX 29 r.) z dniem 1 stycznia 21 r. jb-r nie są zaliczane do Tablica 4. Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją (wg nominału, w mln zł) struktura struktura struktura WYSZCZEGÓLNIENIE XII 213 XII 213 XII 214 XII 214 III 215 III 215 w mln zł w % w mln zł w % Zadłużenie sektora finansów publicznych ,7 1,% ,4 1,% ,% ,7 2,9% ,4-4,9% 1. Zadłużenie podsektora rządowego ,1 88,9% ,4 87,% ,2 87,4% ,8 3,4% ,7-6,9% 1.1. Skarb Państwa ,4 88,7% ,4 86,8% ,2 87,2% ,8 3,4% , -6,9% 1.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną,,%,,%,,%, -, Uczelnie publiczne 579,8,1% 532,6,1% 563,2,1% 3,6 5,7% -47,2-8,1% 1.4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 1.261,4,1% 1.281,1,1% 1.335,2,1% 54,1 4,2% 19,7 1,6% 1.5. Państwowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe 13,4,% 8,9,% 6,7,% -2,2-24,7% -4,4-33,1% 1.6. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne 3,8,% 6,1,% 2,5,% -3,6-58,4% 2,3 59,9% 1.7. Pozostałe państwowe osoby prawne, w tym utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 23,3,% 7,3,% 7,3,%,1,8% -16, -68,8% 2. Zadłużenie podsektora samorządowego 74.56, 7,8% ,2 8,6% ,1 8,3% -845,1-1,1% 3.87,2 4,2% 2.1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki ,7 7,4% 72.42,7 8,1% ,4 7,7% -867,3-1,2% 2.928, 4,2% 2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 3.937,6,4% 4.65,4,5% 4.89,7,4% 24,2,6% 127,8 3,2% 2.3. Samorządowe instytucje kultury 81,1,% 86,6,% 74,8,% -11,9-13,7% 5,6 6,8% 2.4. Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 544,7,1% 57,4,1% 58,2,1% 9,8 1,7% 25,8 4,7% 3. Zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych ,6 3,3% 39.92,8 4,4% ,8 4,3% -5,,% 8.663,1 27,7% 3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,,%,,%,,%, -1,%, 158,4% 3.2. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,6 3,3% 39.92,7 4,4% ,8 4,3% -5,,% 8.663,1 27,7% 3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,,%,,%,,%, -, Narodowy Fundusz Zdrowia,,%,,%,,%, -, - *Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r.o finansach publicznych (Dz.U z dnia 24 września 29 r.) z dniem 1 stycznia 21 r. jb-r nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Tablica 5. Zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji (wg nominału, w mln zł) III XII 214 XII XII 213 struktura struktura struktura WYSZCZEGÓLNIENIE XII 213 XII 213 XII 214 XII 214 III 215 III 215 III XII 214 XII XII 213 w mln zł w % w mln zł w % Zadłużenie sektora finansów publicznych , 1,% ,7 1,% ,7 1,% ,9 2,6% ,2-6,3% 1. Zadłużenie podsektora rządowego ,3 92,2% ,8 91,3% ,9 91,6% ,9% ,6-7,2% 1.1. Skarb Państwa ,1 92,% ,2 91,1% , 91,4% ,8 2,9% ,9-7,2% 1.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną,,%,,%,,%, -, Uczelnie publiczne 531,9,1% 477,8,1% 489,,1% 11,2 2,3% -54,1-1,2% 1.4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 1.133,5,1% 1.163,5,1% 1.21,1% 48,7 4,2% 29,9 2,6% 1.5. Państwowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe 8,3,% 2,4,% 1,5,% -,9-38,8% -5,8-7,6% 1.6. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne,% 5,7,%,% -3,6-62,5% 3,6 172,5% 1.7. Pozostałe państwowe osoby prawne, w tym utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 12,4,% 2,2,%,%, -1,9% -1,3-82,5% 2. Zadłużenie podsektora samorządowego ,6 7,8% 71.66,1 8,7% 71.66,9 8,4% -593,2 -,8% 3.262,5 4,8% 2.1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 65.21,1 7,4% ,1 8,3% ,2 8,% -589,9 -,9% 3.27, 4,6% 2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 3.129,1,4% 3.357,9,4% 3.344,8,4% -13,1 -,4% 228,7 7,3% 2.3. Samorządowe instytucje kultury 54,5,% 61,7,% 51,3,% -1,5-17,% 7,3 13,3% 2.4. Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 3,8,% 3,4,% 23,6,% 2,2 61,% -,5-12,4% 3. Zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych 38,1,% 118,9,% 113,9,% -5, -4,2% -261,2-68,7% 3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,,%,,%,,%, -1,%, 158,4% 3.2. Fundusze zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 38,1,% 118,9,% 113,9,% -5, -4,2% -261,2-68,7% 3.3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,,%,,%,,%, -, Narodowy Fundusz Zdrowia,,%,,%,,%, -, - Ministerstwo Finansów Departament Długu Publicznego tel

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU

DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2005 ROKU Biuletyn Informacyjny Nr 2 (52) 06 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 69 DŁUG PUBLICZNY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego?

Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? Wiktor Wojciechowski 27 września roku Co pokazuje Licznik Długu Publicznego? 1. Licznik długu pokazuje szacunkową, bieżącą wielkość: a. państwowego długu publicznego ogółem, oraz b. państwowego długu publicznego

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny Warszawa, 2 maja 215 r. Zadłużenie Skarbu Państwa 3/215 Biuletyn miesięczny Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec marca 215 r. wyniosło 86.423,2 mln zł, co oznaczało: wzrost o 3.62, mln zł (,5%) w marcu

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 Nazwa województwa świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 66-320 Trzciel ul.poznańska 22 66-320 TRZCIEL Numer identyfikacyjny REGON 210966898 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.główny Rynek 20 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000631982 Nazwa województwa wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 931934791 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie ul.żymierskiego 79 64-915 JASTROWIE Numer identyfikacyjny REGON 570791359

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Tomaszów Lubelski ul.lwowska 57 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI Numer identyfikacyjny REGON 000524157

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1773 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA O SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ I STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA KWARTALNA O SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ I STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 2014 r. INFORMACJA KWARTALNA O SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ I STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 214 r. Nr 3 / 214 Podstawowym celem niniejszej Informacji kwartalnej jest zaprezentowanie dostępnych informacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia

1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia 1. Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia Małgorzata Jóźwiak 1.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KWARTALNA O STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 2015 r.

INFORMACJA KWARTALNA O STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 2015 r. INFORMACJA KWARTALNA O STANIE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I KWARTALE 215 r. Nr 3 / 215 Podstawowym celem niniejszej Informacji kwartalnej jest zaprezentowanie dostępnych informacji na temat sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie Finanse państwa cz. I Zadłużenie Jedność budżetu Jedność formalna - obowiązek zawarcia budżetu w jednym akcie prawnym. Np. budżet państwa, budżet gminy. Jednosć materialna - środki trafiające do budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO

Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych GRYFINO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Powiat Gryfiński ul. Sprzymierzonych 4 74-100 GRYFINO 811683965 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA

POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja PSZCZYNA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA 276255074 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 276/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.10.2008 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) WYTYCZNE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny

Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny Jeszcze raz o wpływie transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na państwowy dług publiczny dr Mateusz Grabiec adwokat w kancelarii Baker & McKenzie Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2014 2017

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2014 2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 214 217 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 5 fax: +48 22 694 5 8 Warszawa, wrzesień 213 r. www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1.65. FINANSE PUBLICZNE

1.65. FINANSE PUBLICZNE 1.65. FINANSE PUBLICZNE 1. Symbol badania: 1.65.19(228) 2. Temat badania: Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny Równowaga finansów publicznych D + P = W + R D Dochody publiczne P Przychody publiczne W Wydatki publiczne R Rozchody publiczne SALDO BUDŻETOWE różnica pomiędzy dochodami a wydatkami

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Dz.U.10.43.247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 19 marca 2010 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe lipca 6 Budżety JST po q 6 r. nadal w okresie przejściowym Trendy bieżące Stagnacja w sektorze JST w q6 (dochody,% r/r vs.,8 w q5) w efekcie wygaszania dotacji UE (, mld zł w q6 wobec,9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Podmioty międzynarodowego systemu finansowego

Podmioty międzynarodowego systemu finansowego dr hab. Tomasz Miziołek Uniwersytet Łódzki Podmioty międzynarodowego systemu finansowego Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Wójt Jacek Albin Nowakowski UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA Dnia Wieloletnia Prognoza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo