Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia do zbierania, analizy i raportowania danych z urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM i 2 szt. przełączników dostępowych LAN Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla dostarczanych elementów systemu bezpieczeństwa, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. W ramach postępowania dostawca powinien dostarczyć system w formie redundantnej, np. w postaci klastra urządzeń. 2. Elementy systemu realizujące funkcję Firewall oraz VPN powinny być wyposażone w redundantne zasilacze. 3. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 4. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 5. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 6. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 2 portami Ethernet 10 Gbps Ethernet oraz 8 portami 1 Gbps TX oraz dwoma gniazdami typu SFP 7. Możliwość tworzenia min 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 8. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 7 milionów jednoczesnych połączeń oraz 190 tys. nowych połączeń na sekundę 9. Przepustowość Firewall a: nie mniej niż 20 Gbps 10. Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 6 Gbps 11. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 64 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 12. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] str. 1

2 str. 2 kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji 13. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 3 Gbps 14. Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus min. 1.2 Gbps 15. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 16. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. 17. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 18. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 19. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 20. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 21. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 22. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 23. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 24. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 25. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 26. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

3 str. 3 haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny. 27. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności SSLVPN, IPS, Antywirus ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 28. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH, konsola szeregowa) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 29. Dostarczony system bezpieczeństwa musi umożliwiać centralne logowanie i korelację. Elementy systemu Elementy systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne za zarządzanie i monitoring mają umożliwiać centralizację procesów zarządzania wszystkimi funkcjonalnościami elementów realizujących funkcje bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. W ramach systemu logowania i raportowania dostawca powinien dostarczyć spójny system monitorujący, gromadzący logi, korelujący zdarzenia i generujący raporty na podstawie danych ze wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa. Platforma powinna dysponować predefiniowanym zestawem przykładów raportów, dla których administrator systemu będzie mógł modyfikować parametry prezentowania wyników. System centralnego logowania i raportowania powinien być dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji powinny być realizowane przynajmniej poniższe funkcjonalności: Konfigurowalne opcje powiadamiania o zdarzeniach jak. , SNMP Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. Możliwość generowania raportów w zakresie wszystkich funkcjonalności bezpieczeństwa realizowanych przez system - na żądanie oraz w trybie cyklicznym, w postaci popularnych formatów min: PDF, DOC, HTML. Raporty powinny obejmować zagadnienie dotyczące całej sfery bezpieczeństwa. Zastosowane systemy logowania powinny umożliwiać cykliczny eksport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów przechowywania danych w celu ich długo czasowego składowania. Na podstawie analizy przeprowadzonych testów w zakresie ilości logów w ciągu sekundy, zastosowany system centralnego logowania powinien umożliwiać zapis oraz analizę co najmniej 1000 nowych logów/sekundę. System powinien dysponować co najmniej 6 interfejsami Ethernet 10/100/1000, dwoma portami SFP oraz powierzchnią dyskową min. 2 TB z możliwością rozbudowy do 6 TB 30. Serwisy i licencje Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 5 lat.

4 31. Wymaganie dodatkowe Infrastruktura dostępowa LAN W ramach proponowanego systemu bezpieczeństwa wymagane jest dostarczenie 2szt. przełączników LAN stanowiących warstwę dostępową. Proponowane urządzenia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: Typ i liczba portów: o 48-Port min. 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, o 4 porty 10Gb/s w formacie SFP+ o slot rozszerzeń umożliwiający instalację, co najmniej 4 portów 10Gigabit Ethernet SFP+ lub 16 portów 1Gigabit Ethernet w formacie SFP Wydajność: minimum 188 Mp/s Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI Tablica adresów MAC o wielkości min. 32k pozycji Obsługa ramek Jumbo Wsparcie dla IGMP Snooping per VLAN Obsługa Loop Detection Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN min sieci VLAN Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych Routing IPv4 statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP) Routing IPv6 statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+,IS-ISv6) Wsparcie dla min. 8 grup DHCP Relay DHCP Snooping Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu) Obsługa standardu 802.1p min. 8 kolejek na porcie Wparcie dla Remarking 802.1p Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek Strict Priority; Weighted Round Robin, Weighted Fair Queuing WFQ, WRR + SP Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p Funkcja mirroringu portów: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring Obsługa funkcji logowania do sieci ( Network Login ) zgodna ze standardem IEEE 802.1x: Obsługa następujących trybów uwierzytelniania EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników Możliwość centralnej autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x: Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC Możliwość uwierzytelniania wielu urządzeń na jednym porcie str. 4

5 Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC TACACS+ Network Login RADIUS Accounting Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika, możliwość zmiany przypisania komendy do określonego poziomu uprawnień Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https Syslog NTPv3 Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej Wraz z przełącznikami należy dostarczyć 12 kabli 10G SPF+/SPF+ (DAC) o długości 3m. Przełączniki muszą posiadać redundantne moduły zasilania. 32. Gwarancja System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym przez okres 60 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 1 szt. macierzy dyskowej o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Obudowa Modułowa do instalacji w standardowej szafie RACK 19 Kontrolery Dwa redundantne kontrolery Active-Active udostępniające w sumie nie mniej niż 12 połączeń FC 8Gb. RAID 0,1,5,6,.. Każdy kontroler musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego sytemu dyskowego. Cache Dyski Co najmniej 24 GB pamięci cache. Funkcjonalność cache dla procesu odczytu oraz mirrored cache dla procesu zapisu. Pamięć Cache musi mieć możliwość dynamicznej alokacji w zakresie % dla odczytów (odpowienio 50-0% dla zapisów). Jeżeli taka funkcjonalność nie jest dostępna to wymaganie na min. wartość pamięci Cache na macierz to 32 GB. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Nie dopuszczalne są rozwiązania, które realizują pamięć cache na bazie dysków SSD/Flash. Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL-SAS pozwalając na rozbudowę do co najmniej 240 dysków w oparciu o pojedynczą parę kontrolerów. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5 i 3,5. Dostawa ma obejmować: - 24 dysków SAS 2,5 o pojemności 900GB i prędkości 10k rpm - 8 dysków SSD 2,5 o pojemności min. 400GB - 34 dysków NL-SAS 4TB 7,2 rpm. str. 5

6 Optymalizacja Kopie migawkowe Wirtualne dyski logiczne Bezpieczeństwo Możliwości rozbudowy funkcjonalności Gwarancja Macierz musi posiadać funkcjonalność optymalizacji wykorzystania dysków SSD poprzez automatyczną identyfikacje najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów oraz automatyczną ich migracje na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów na dyski HDD. Funkcja wykonywania kopii danych typu snapshot. Zasoby źródłowe oraz docelowe kopii mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie typach dysków. Macierz musi obsługiwać minimum 255 kopi migawkowych per wolumen. Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping. Funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane w taki sposób, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Brak pojedynczego punktu awarii. Wszelkie połączenia pomiędzy elementami składowymi macierzy (wszystkie ścieżki) muszą być redundantne. Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu hot-swap. Wentylatory typu hotswap. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy macierzami dyskowymi bez udziału serwerów. 5 lat świadczona w miejscu instalacji 3. Przełącznik SAN ( 2 sztuki) PRZEŁĄCZNIKI FC SAN (2 SZT.) Lp. Element konfiguracji Wymagania minimalne 1. Porty FC Przełącznik wyposażony w 24 fizyczne porty (sloty na moduły SFP), w tym minimum 16 portów aktywnych, wyposażonych we wkładki SFP SW 8Gb/s. Możliwość konfiguracji aktywnych portów do pracy w trybach: E-port, F-port oraz FL-port. Obsługa N-Port ID Virtualization (NPIV). str. 6

7 Możliwość dynamicznej aktywacji nieaktywnych portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. Przełącznik wykonany w technologii FC 8 Gb/s, umożliwiający pracę portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. 2. Obsługa modułów SFP Wymiana w trybie na gorąco modułów portów FC. Możliwość instalacji jednomodowych modułów SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km. 3. Architektura Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze nonblocking uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. 4. Przepustowość Zsumowana przepustowość przełącznika minimum 384 Gb/s full duplex. 5. Agregacja połączeń Możliwość agregacji połączeń pomiędzy przełącznikami (trunking) na poziomie poszczególnych ramek. Możliwość utworzenia połączenia typu trunk o przepustowości minimum 64Gb/s. Jeżeli opisana funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana, wymagane jest dostarczenie odpowiedniej licencji dla tej funkcjonalności. 6. Obsługa stref Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów. Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN. 7. Obsługa NPIV Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV); obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. 8. Zarządzanie ruchem Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów; musi być możliwość określenia limitów niższych niż wynegocjowana prędkość portu. Przełącznik FC musi umożliwiać kategoryzację ruchu między inicjatorem i targetem oraz przydzieleniem takiej pary urządzeń do kategorii o wysokim lub niskim priorytecie; konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi być konfigurowana za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu. 9. Zarządzanie Możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. Możliwość zarządzania przez zintegrowany port Ethernet i RS Diagnostyka i mechanizmy obsługi ruchu FC Logowanie zdarzeń poprzez mechanizm syslog. Monitorowanie połączeń i trunków. Ciągłe monitorowanie wydajności pracy na poziomie portu FC, LUN i innych parametrów pracy przełącznika, jak również zmian takich jak rekonfiguracje fabric, zone czy logowanie użytkowników z automatycznym powiadamianiem administratora w przypadku przekroczenia wartości granicznych. str. 7

8 11. Obudowa Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19, o wysokość maksymalnie 1U. 12. Serwisowalność i redundancja Możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware u) przełącznika w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Redundantne wentylatory. 13. Wyposażenie dodatkowe 16 kabli FC LC-LC OM-4 o długości min. 15m 14. Gwarancja i serwis 5 lat świadczona w miejscu instalacji. 15. Usługi dodatkowe Instalacja i uruchomienie przełączników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia środowiska backupu i archiwizacji danych do składowania kopii zapasowych o następujących minimalnych parametrach: Zamawiający wymaga dostarczenia niezależnego systemu pozwalającego na backup i archiwizację danych wdrożonego środowiska w trybie D2D2T z wykorzystywaniem mechanizmów deduplikacji oraz integracji z platformą wirtualizacyjną, przy czym środowisko musi charakteryzować się następującymi funkcjonalnościami: a) Funkcjonalność zapisu na taśmy Obudowa Rodzaj napędu Liczba napędów 4 Interfejs napędu Native Fibre Channel 8Gb Liczba slotów (miejsc na tasiemki w magazynku Możliwości rozbudowy Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie typu rack 19 Urządzenie należy dostarczyć z niezbędnymi elementami do zamontowania w szafie typu rack 19 Wysokość biblioteki max 6U LTO 6 typu Hot-Plug Przepustowość natywna/ z kompresją - 160/400 MB/s Pojemność taśmy natywna/ z kompresją 2500/ 6250 GB Minimum 80 szt. Możliwość zdefiniowania do 10 slotów Import/Export (Mail slot ilość konfigurowalna) Czytnik kodów kreskowych Możliwość rozbudowy do minimum 6 napędów Możliwość rozbudowy poprzez dodawanie kolejnych modułów do minimum 400 slotów Zarządzanie Wsparcie dla następującego oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa Poprzez przeglądarkę WWW (przez wbudowany port Ethernet), Wyświetlacz LCD VERITAS Backup Exec Computer Associates BrightStor ARCserve HP Data Protector Legato NetWorker VERITAS NetBackup str. 8

9 Inne Taśmy Okres gwarancji MTBF godzin MSBF load/unload Modułowa konstrukcja, Redundantne zasilanie, Możliwość podzielenia zasobów taśmowych pomiędzy różne systemy partycjonowanie dwa 2m kable FC LC-LC Min. 80 taśm LTO do wielokrotnego zapisu o pojemności 2500 GB bez kompresji danych każda Min. 2 taśmy czyszczące 5 lat świadczona w miejscu instalacji. Rozwiązanie musi obsługiwać dostarczone urządzenia taśmowe i dyskowe. Wymagane jest zaprojektowanie i dostarczenie odpowiedniej liczby właściwych licencji dla dostarczanego środowiska przetwarzania danych. Rozwiązanie ma umożliwiać przechowywanie informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach. Musi istnieć możliwość wykonywania kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności. Rozwiązanie ma umożliwiać definiowanie w sposób centralny z konsoli procesów polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie, planowanie i zarządzanie harmonogramem backupu). Rozwiązanie ma umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). Rozwiązanie ma umożliwiać wykonywanie przyrostowych kopii zapasowych. Rozwiązanie ma umożliwiać zdefiniowanie czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. Rozwiązanie ma umożliwiać na jednoczesne tworzenie kopii zapasowych różnych danych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). Rozwiązanie ma umożliwiać na zarządzanie wieloma kopiami danych. Rozwiązanie ma umożliwiać na odtwarzanie wybranych danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe. Rozwiązanie ma umożliwiać na definiowanie kryteriów alarmów na podstawie wybranych danych systemu backupu. Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie stopniowych, przyrostowych kopii zapasowych w zadanym cyklu. Rozwiązanie ma umożliwiać wykorzystanie sieci intranetowych dla globalnego zarządzania archiwizacją (niezależność położenia stanowiska administratora od urządzeń i serwerów backupu). b) Funkcjonalność deduplikacji Rozwiązanie musi umożliwiać montaż w szafie RACK 19 Rozwiązanie musi zapewnić minimum 18TB wewnętrznej pojemności dla przechowywanych deduplikatów danych z zabezpieczeniem mechanizmami RAID-6. Oprogramowanie do archiwizacji powinno współpracować z infrastrukturą wirtualizacji opartą na VMware ESX oraz ESXi w wersjach, 4.1, 5 oraz 5.1, jak również Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx) Rozwiązanie nie może instalować żadnych swoich komponentów (agent) w archiwizowanych maszynach wirtualnych. str. 9

10 Rozwiązanie musi wspierać backup systemów operacyjnych Windows/Linux w wirtualnych maszynach, Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji na następujących systemach operacyjnych: o Microsoft Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 Rozwiązanie powinno dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z backupu, Rozwiązanie powinno w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vstorage API for Data Protection a w szczególności być zgodnym z mechanizmem Changed Block Tracking Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy podobne do technologii CBT również dla platformy Hyper-V w celu przyśpieszenia procesu backupu. Rozwiązanie powinno korzystać z mechanizmów VSS (Windows Volume Shadowcopy) wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows. Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej Rozwiązanie powinno mieć możliwość kopiowania archiwum na napędy taśmowe Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V Rozwiązanie powinno mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu procesu archiwizacji poprzez , zapis do Event Log u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP. Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych Rozwiązanie powinno mieć możliwość wykonywania archiwizacji zgodnie z rotacyjnym schematem GFS (Grandfather-father-son) Rozwiązanie musi być wyposażone w minimum dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy w układach wieloprocesorowych. Środowisko sprzętowe musi uzyskać wynik co najmniej 400 punktów w teście SPECint_rate_base2006 według wyników procesorów publikowanych na stronie Rozwiązanie musi być wyposażone minimum w 64 GB pamięci RAM DDR3 1866MHz Urządzenie musi się komunikować za pomocą minimum czterech interfejsów 1Gb Ethernet oraz 2 interfejsów FC 8Gb Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na 5 lat z gwarantowaną aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji w okresie 5 lat. 5. min. 1 szt. obudowy do serwerów kasetowych (blade) o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Obudowa Ilość obsługiwanych serwerów blade Obudowa o wysokości maksymalnie 10U, do instalacji w racku 19. Obudowa (lub zestaw identycznie wyposażonych obudów) musi być wstanie obsłużyć do minimum 16 dwuprocesorowych serwerów kasetowych opisanych w punktach 2 i 3 str. 10

11 Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN i SAN ( dla każdej z obudów) Zarządzanie połączeniami LAN i FC z serwerami blade Zarządzanie Zasilanie i chłodzenie Gwarancja Dwa moduły komunikacyjne konwergentne umożliwiające wyprowadzenie sygnałów LAN i SAN na zewnątrz obudowy blade z prędkością 10Gb/s. Moduły muszą umożliwiać podzielenie każdej z kart konwergentnych w serwerach blade na conajmniej 4 interfejsy o dowolnym przeznaczeniu ( LAN lub FC). Każdy z dosratczonych urządzeń komunikacyjnych musi posiadać conajmniej 8 portów zewnętrznych dedykowanych do obsługi LAN lub SAN. Każdy z modułów musi być obsadzony 4 wkładkami SFP+ dl obługi sieci FC w standardzie 8Gb/s. Wymagane jest też dostarczenie kompletnego rozwiązania ( kable lub wkładki i kable) koniecznego do podłączenia redundantnie modułów do wymaganych przełączników sieci LAN w szafie rack w standardzie 10Gb/s. Dla sieci LAN musi istnieć funkcjonalność stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak, aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością boot owania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Dostęp zdalny z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Co najmniej 2 moduły zarządzania Hot-Plug w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach obudowy. Zasilacze o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa obsadzona dostarczanymi modułami I/O i w połowie serwerami. Zasilanie typu hot-swap oraz redundancja typu N+N. Wymiana zasilacza nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów). Zestaw redundantnych wiatraków (typ hot plug, czyli możliwość wymiany podczas pracy urządzenia) zapewniających chłodzenie urządzeń I/O zainstalowanych w obudowie blade oraz serwerom wypełniających połowę obudowy. Wentylatory niezależne od zasilaczy, wymiana wentylatora (wentylatorów) nie może powodować konieczności wyjęcia zasilacza/zasilaczy. 5 lat świadczona w miejscu instalacji str. 11

12 6. 12 szt. serwerów kasetowych (blade) o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Obudowa Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie blade. Płyta główna z umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów Płyta główna wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon). Zainstalowane procesory zapewniają osiągnięcie przez oferowany serwer wyniku 417 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej w teście Procesor SPECint_rate_base2006. Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty). Liczba procesorów 2 Pamięć RAM Interfejsy sieciowe Porty USB Wspierane systemy operacyjne Dostarczone systemy wirtualizacyjne z serwerem Gwarancja 256GB RAM ECC DDR3 z możliwością instalacji w serwerze min. 512 GB. Minimum 2 interfejsy (fizyczne) 10Gb konwergentne funkcjonalność FCoE, SR-IOV, TOE. Muszą być w pełni kompatybline z modułami komunikacyujnymi w obudowie blade. Każdy interfejs musi wyprowadzać zarówno siec FC jak i LAN. 1 porty USB wewnętrzne. Jeden port USB lub SD wyposażony w dedykowaną pamięć zawierającą system wirtualizacji hosta.. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware Licencje na 2 procesory dla VMware vsphere Enterprise ( ze wsparciem S&S na 5 lat lub system równoważny o kryteriach równoważności opisany w pkt lat świadczona w miejscu instalacji 7. 4 szt. serwerów kasetowych (blade) o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Obudowa Płyta główna Typu blade do instalacji w oferowanej obudowie blade. Płyta główna z umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon). str. 12

13 Zainstalowane procesory min. sześciordzeniowe, działające z częstotliwością min.3.3ghz. Procesory zapewniające osiągnięcie przez oferowany serwer wyniku 615 pkt. w konfiguracji Procesor dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006. Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty). Liczba procesorów 2 Pamięć RAM Interfejsy sieciowe 128GB RAM ECC DDR3 z możliwością instalacji w serwerze min. 512 GB. Minimum 2 interfejsy (fizyczne) 10Gb konwergentne funkcjonalność FCoE, SR-IOV, TOE. Muszą być w pełni kompatybline z modułami komunikacyujnymi w obudowie blade. Każdy interfejs musi wyprowadzać zarówno siec FC jak i LAN. Kontroler RAID Sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID 0,1 Dyski twarde Porty USB Wspierane systemy operacyjne Dostarczone systemy wirtualizacyjne z serwerem Gwarancja Min. 2 dsyki twarde typ hot plug min.300gb, obr./min. każdy Minimum 5 portów zewnętrznych USB i 1 porty USB wewnętrzny.. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware Licencje na 2 procesory dla VMware vsphere Enterprise ( ze wsparciem S&S na 5 lat lub system równoważny o kryteriach równoważności opisany w pkt lat świadczona w miejscu instalacji 8. 1.szt serwera do montażu w szafie 19 o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Obudowa Typu 1U do instalacji w szafie 19 ze wszystkimi wym. Płyta główna z umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów Płyta główna wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon). Zainstalowane procesory min. sześciordzeniowe, działające z częstotliwością min.3.3ghz. Procesory zapewniające osiągnięcie przez dowolny testowy serwer wyniku 615 pkt. w konfiguracji Procesor dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006. Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: Liczba procesorów 2 str. 13

14 Pamięć RAM Interfejsy sieciowe Kontroler RAID Dyski twarde Porty USB Interfejsy FC Zarządzanie i obsługa Techniczna Zasilanie i chłodzenie Wspierane systemy operacyjne Dostarczone systemy wirtualizacyjne z serwerem Gwarancja Dodatkowe usługi 128GB RAM ECC DDR3 z możliwością instalacji w serwerze min. 768 GB, minimum 24 gniazda na moduły pamięci. Minimum 4 interfejsy 1Gb Ethernet RJ-45i Minimum 2 interfejsy (fizyczne) 10Gb Ethernet funkcjonalność SR-IOV, TOE. Min. 2 kablame zespolonyme 10Gb DAC o długości min.3m każdy. Sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID 0,1,10,5,50 z pamiecią cache min. 1GB (pamięć cache z zabezpieczeniem typu flash lub baterią podtrzymującą zasilanie) Min. 2 dyski twarde SAS typ hot plug min.300gb, obr./min. każdy. Wewnętrzne wnęki w serwerze przystosowane do inflacji min.8 dysków twardych 2.5 typu hot plug. 1 porty USB wewnętrzne.. Min. 2 interfejsy FC min.8gb każdy Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie konsoli tekstowej serwera podczas startu, restartu OS. Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD/ISO i FDD, współdzielenia konsoli pomiędzy kilku użytkowników. Obsługa Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostęp z poziomu przeglądarki WWW jaki i z CLI, obsługa skryptów XML/PERL. Karta z dedykowanym portem RJ45. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera, pokazujący awarie takich elementów (wskazanie właściwych elementów, np. konkretnego wentylatora) jak procesor, zasilacza, wentylator, konkretny moduł pamięci. Zestaw 2 redundantnych zasilaczy typu hot plug, zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware Licencje na 2 procesory dla VMware vsphere Enterprise ( ze wsparciem S&S na 5 lat lub system równoważny o kryteriach równoważności opisany w pkt lat świadczona w miejscu instalacji. Serwer przeznaczony do systemu SCALA 5 firmy SCALA obsługujące system DIGITAL SIGNAGE zbudowany na potrzeby modułu e-kultura. str. 14

15 9. 1.szt serwera do zarządzania backupem do montażu w szafie 19 lub serwer blade do montażu w obudowie blade o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Blade lub Rack Typu 2U do instalacji w szafie 19 ze wszystkimi Obudowa wym. Płyta główna z umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów Płyta główna wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon). Zainstalowane procesory min. sześciordzeniowe,. Procesory zapewniające osiągnięcie przez dowolny testowy serwer wyniku Procesor 417 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006. Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: Liczba procesorów 2 Pamięć RAM 64GB RAM ECC DDR3 z możliwością instalacji w serwerze min. 512 GB, minimum 16 gniazda na moduły pamięci. Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy conajmniej 1Gb Ethernet Kontroler RAID Dyski twarde Porty USB Interfejsy FC Sprzętowy kontroler RAID obsługujący RAID 0,1,10,5,50 z pamiecią cache min. 1GB (pamięć cache z zabezpieczeniem typu flash lub baterią podtrzymującą zasilanie) Min. 2 dyski twarde SAS 3.5 typ hot plug min.600gb, obr./min. każdy i min.8 dysków twardych SAS 3.5 typ hot plug min.3tb, 7200 obr./min. każdy Wewnętrzne wnęki w serwerze przystosowane do inflacji min.12 dysków twardych 3.5 typu hot plug. Dla technologii blade wymagane dyski mogą być udostępnione z macierzy dyskowej wymaganej w tym postępowaniu muszą być to odrębne dyski dedykowane dla systemu backupu. Minimum 2 porty zewnętrzne USB i 1 porty USB wewnętrzny.. Min. 2 interfejsy FC min.8gb każdy lub w przypadku blade Interfejsy konwergentne FCoE. str. 15

16 Zarządzanie i obsługa techniczna Zasilanie i chłodzenie Wspierane systemy operacyjne Dostarczone systemy operacyjne z serwerem Gwarancja Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie konsoli tekstowej serwera podczas startu, restartu OS. Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD/ISO i FDD, współdzielenia konsoli pomiędzy kilku użytkowników. Obsługa Secured Shell, SSL, AES, RC4, dostęp z poziomu przeglądarki WWW jaki i z CLI, obsługa skryptów XML/PERL. Karta z dedykowanym portem RJ45. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera, pokazujący awarie takich elementów (wskazanie właściwych elementów, np. konkretnego wentylatora) jak procesor, zasilacza, wentylator, konkretny moduł pamięci. Zestaw 2 redundantnych zasilaczy typu hot plug, zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug lub w przypadku blade uwspólnione zasilanie i chłodzenie w obudowie blade. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware licencje na system operacyjny wymagany przez zaoferowane oprogramowanie do backupu. 5 lat świadczona w miejscu instalacji 10. Minimum 1 szt. szafy RACK o następujących minimalnych parametrach i minimalnym wyposażeniu: Szafa RACK Wyposażenie elektryczne szafy Szafa serwerowa o wysokości minimum 42U Szerokość min. 600 mm Głębokość min mm Ze względu na bezproblemowy montaż dostarczanych urządzeń, wymagana szafa tego samego producenta co urządzenia serwerowe Drzwi przednie i tylnie perforowane Drzwi boczne zdejmowane Szafa zasilana z dwóch obwodów. Moduł PDU montowany pionowo, nie zajmujący miejsca U w szafie, wyposażony w minimum 6 gniazd zasilających C19 oraz minimum 24 gniazda C13. PDU zasilane prądem trójfazowym lub jednofazowym,32a. str. 16

17 Konsola LCD i przełącznik KVM (1 szt. zamontowana w 1 szafie RACK) Konsola LCD do montażu w szafie rack, o wysokości max 1U, 17" wraz z klawiaturą i urządzeniem wskazującym. Konsola LCD powinna umożliwiać zamontowanie przełącznika KVM tego samego producenta. Ekran LCD powinien mieć przekątną wyświetlacza nie mniejszą niż 17" i rozdzielczości 1440 x 900 pikseli. Przełacznikm KVM min 8 portowy z min. 8 zestawami kabli i adapterów USB do podłączenia serwerów Gwarancja 5 lat 11. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia odpowiedniej liczby licencji, dla dostarczanych serwerów i wdrożenia systemu wirtualizacyjnego o następujących minimalnych parametrach: Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Dostarczana platforma wirtualizacyjna musi zapewnić obsługę min. 512 GB pamięci vram. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows, Linux. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi usługami/desktopami. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie musi zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i str. 17

18 nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania poprawek) i aplikacji tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Rozwiązanie musi umożliwiać pełną integrację z dostarczanym systemem wykonywania i składowania kopii danych pozwalając na automatyzację zadań. Rozwiązanie musi umożliwiać optymalizację pamięci RAM poprzez przechowywanie wielu identycznych stron pamięci tylko jeden raz. Rozwiązanie musi umożliwiać kompresję pamięci Rozwiązanie musi umożliwiać na dostęp z poziomu maszyny wirtualnej do urządzeń USB podłączonych do hosta Musi istnieć możliwość zarządzania całą infrastrukturą za pomocą przeglądarki WWW Rozwiązanie musi umożliwiać pełną integrację z dostarczanym systemem wykonywania i składowania kopii danych pozwalając na automatyzację zadań. Wymagane jest dostarczenie 5-letniej subskrypcji na dostarczone oprogramowanie. WYMAGANIA FORMALNE Całość sprzętu dostarczanego w ramach postępowania musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Cały dostarczany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne i być objęty autoryzowanym serwisem na terenie RP. str. 18

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 1 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 1 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.3 Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. 1. Zamawiający: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Zapora ogniowa Router-Firewall z kontrolerem sieci bezprzewodowej WiFi wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/PN/32/2014/CUI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (część techniczna) Zamówienie obejmuje: 1) 1 Serwer intel-based stelażowy Dostarczenie serwera stelażowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET H 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Lp. Wymagania minimalne 1 Obudowa Typu Rack, wysokość 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19,; Dostarczona wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM

CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I DOSTAWA SERWERA W OBUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera typu blade w obudowie z wyposaŝeniem sztuk 1. Szczegółowe parametry techniczne przedstawia

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ

Strona 1/6. oznaczenie sprawy: ZA Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ oznaczenie sprawy: ZA.271.46.2017 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6c SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice- cz. 3 Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo