SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu bezpieczeństwa. 35 szt. urządzeń UTM umożliwiających podłączenie jednostek powiatowych do jednostki centralnej. 1 szt. systemu centralnego zarządzania dostarczonymi urządzeniami. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności wymienione w minimalnych wymaganych parametrach (tabele poniżej) niezależnie od dostawcy łącza. 2. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 3. Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanych rozwiązań na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych Strona 1 z 9

2 dla urządzenia centralnego w KW PSP w Katowicach 1. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 2. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. W ramach postępowania dostawca powinien dostarczyć system w formie redundantnej, np. w postaci klastra urządzeń. 3. Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. 4. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000 oraz 2 portami SFP. 5. Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 6. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 1,4 mln jednoczesnych połączeń oraz 50 tys. nowych połączeń na sekundę. 7. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection Ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] Kontrola stron Internetowych Web Filter [WF] Kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL em 8. Wydajność systemu Firewall min 2,5 Gbps 9. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 500 Mbps 10. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 1,5 Gbps. 11. Wydajność szyfrowania AES, nie mniej niż 1,2 Gbps. Strona 2 z 9

3 12. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 13. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. 14. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 15. Możliwość budowy min 2 oddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub logicznych) w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 16. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). 17. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 18. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 19. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 20. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 21. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne min 46 kategorii (np. IT, Zakupy). Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 22. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. Strona 3 z 9

4 23. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory 24. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności IPSec VPN ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 25. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 26. Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 5 lat. Strona 4 z 9

5 dla 35 szt. urządzeń przeznaczonych do lokalizacji powiatowych 1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. 2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 4. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 5. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX. 6. Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 7. W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 450 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę. 8. Przepustowość Firewall a: nie mniej niż 1 Gbps. 9. Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 750 Mbps. 10. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection, ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP), poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN, ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS], kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM, kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP), kontrola pasma oraz ruchu (QoS, Traffic shaping), kontrola aplikacji, w tym rozpoznawanie ruchu P2P, możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL, ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji. 11. Wydajność systemu Firewall min 2,5 Gbps 12. Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 500 Mbps 13. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 1,5 Gbps. Strona 5 z 9

6 14. Wydajność szyfrowania AES, nie mniej niż 1,2 Gbps. 15. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 16. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. 17. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 18. Możliwość budowy min 2 oddzielnych instancji systemów bezpieczeństwa (fizycznych lub logicznych) w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. 19. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). 20. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 21. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 22. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 23. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. 24. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 25. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne min 46 kategorii (np. IT, Zakupy). Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł Strona 6 z 9

7 omijania filtra WWW. 26. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 27. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory 28. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA dla funkcjonalności IPSec VPN ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 29. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 30. Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 5 lat. Strona 7 z 9

8 dla systemu centralnego zarządzania 1. System centralnego zarządzania powinien stanowić centralny punkt, w którym definiowana jest polityka bezpieczeństwa dla całej implementowanej infrastruktury obejmującej wszystkie urządzenia bezpieczeństwa będące przedmiotem tego postępowania. 2. System powinien zostać dostarczony w postaci dedykowanej platformy sprzętowej lub w postaci maszyny wirtualnej pracującej w posiadanym przez Zamawiającego środowisku VMware ESXi. 3. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. 4. System musi zapewniać: Pełną konfigurację urządzeń, ze wszystkimi ich funkcjami składowymi, Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej, Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości, Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia, Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia, Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM), Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach, Automatyzację procesu konfiguracji struktur VPN typu hub-and-spoke oraz full-mash, Logowanie zdarzeń z systemów bezpieczeństwa, Raportowanie (System powinien udostępniać zestaw predefiniowanych raportów). Lokalną bazę kontentu dla realizowanych funkcji bezpieczeństwa (IPS, AV) Planowanie aktualizacji bazy szczepionek i sygnatur w czasie (Scheduler) 5. Urządzenie musi obsługiwać minimum 60 urządzeń sieciowych (fizycznych lub wirtualnych), oraz umożliwiać w przyszłości rozbudowę do przynajmniej 100 urządzeń. Strona 8 z 9

9 WSPARCIE TECHNICZNE Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być objęte wsparciem technicznym przez 60 miesięcy, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, obejmującym swoim zakresem konfiguracje i rekonfiguracje dostarczonych urządzeń uzgodnionych z zamawiającym. Wymaga się aby zgłoszenie były realizowane przez wykonawcę telefonicznie lub w przypadku gdy jest to konieczne za pomocą zdalnego dostępu za zgodą zamawiającego. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania problemu w trybie 365dni w roku 7dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę. WDROŻENIE Oferent zrealizuje wdrożenie sprzętu zgodnie z poniższymi wymogami: 1. Wdrożenie obejmie urządzenie instalowane w Komendzie Wojewódzkiej (klaster), dwa przykładowe urządzenia szczebla powiatowego oraz regionalnego, oraz centralny system zarządzający. 2. Pozostałe urządzenia zostaną zainstalowane przez Zamawiającego, który rezerwuje sobie prawo do korzystania z pomocy technicznej oferenta. 3. Wdrożenie zakłada: fizyczną instalację urządzeń lub maszyn wirtualnych, podłączenie urządzeń do zasilania oraz sieci, podłączenie do centralnego systemu zarządzającego, konfigurację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 4. Wdrożenie musi zostać przeprowadzone przez inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta oferowanych urządzeń. SZKOLENIE 3 dniowe szkolenie przygotowane przez Autoryzowanego partnera serwisowego lub Autoryzowane centrum Szkoleniowe Producenta oferowanych rozwiązań prowadzone przez certyfikowanego inżyniera z minimum 5 letnim doświadczeniem wdrożeniowym, obejmujące w swoim zakresie wykłady i ćwiczenia praktyczne dla 4 osób zorganizowane na dostarczonym sprzęcie (Szkolenie nie może być realizowane z użyciem wyłącznie symulatorów lub emulatorów rzeczywistych urządzeń), obejmujące swoim zakresem min: administrację i zarządzanie oferowanymi rozwiązaniami raportowanie i analiza logów konfigurację podstawową i zaawansowaną dostarczonych rozwiązań konfiguracja firewall konfiguracja trybów pracy konfiguracja modułów AV, IPS, filtrowanie WWW zarządzanie centralne Do oferty należy dołączyć informacje przez kogo będą organizowane szkolenia, oraz przez kogo będzie ono prowadzone - należy dołączyć certyfikat inżyniera. Strona 9 z 9

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 5 Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja routera UTM (zapory sieciowej) Cyberoam CR50iNG

1. Specyfikacja routera UTM (zapory sieciowej) Cyberoam CR50iNG ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MINIMALNYCH PARAMETRÓW DLA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Specyfikacja routera UTM (zapory sieciowej) Cyberoam CR50iNG Wydajność Przepustowość Firewall (UDP): 3 250 Mbps

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PN-03-011 Zakres 1 Firewall Lp. Nazwa Parametry minimalne 1 Typ urządzenia Interfejsy 3 Pamięć 4 Wydajność 5 6 Funkcjonalności urządzeń w zakresie konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA US ZINTEGROWNY SYSTEM OCHRONY SIECI FIREWALL ZINTEGROWANY Z IPS POŁĄCZENIA VPN SKANER WNĘTRZA SIECI

NOWA SERIA US ZINTEGROWNY SYSTEM OCHRONY SIECI FIREWALL ZINTEGROWANY Z IPS POŁĄCZENIA VPN SKANER WNĘTRZA SIECI ZINTEGROWNY SYSTEM OCHRONY SIECI U30S U70S U150S U250S U500S U800S FIREWALL ZINTEGROWANY Z IPS I W JĘZYKU POLSKIM FILTR URL DEDYKOWANY NA POLSKI RYNEK POŁĄCZENIA VPN SKANER WNĘTRZA SIECI POLSKIE WSPARCIE

Bardziej szczegółowo