ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dęblin, dnia r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/24/2016 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy micro do szkolenia obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych numer Zp/pn/24/2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi: PYTANIE 1 Dotyczy: Zadania nr 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. W zestawieniu parametrów technicznych w punkcie 2. Zamawiający wskazuje na ramę w układzie X4 (4 silniki elektryczne), jako preferowane rozwiązanie. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w układzie Y6 (6 silników elektrycznych)? ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania Y6 z sześcioma silnikami. PYTANIE 2 Dotyczy: Zadania nr 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. W zestawieniu parametrów technicznych w punkcie 1. Zamawiający wskazuje maksymalną masę platformy powietrznej gotowej do lotu 7kg. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie maksymalnej masy platformy powietrznej gotowej do lotu do 8kg w przypadku rozwiązania zaproponowanego w Pytaniu 1, tj. rama w układzie Y6 z sześcioma silnikami? ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia masy powyżej 7kg. PYTANIE 3 Czy dostawa towarów obejmuje przedmioty, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1625) w sprawie rodzajów broni i

2 amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja? ODPOWIEDŹ: Nie. PYTANIE 4 Czy system bezzałogowego statku powietrznego klasy micro do szkolenia obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych zadania I i II, włącznie z oprogramowaniem i technologią, będą stosowane w celach wojskowych? ODPOWIEDŹ: Systemy bezzałogowych statków powietrznych są przeznaczone do szkolenia praktycznego studentów wojskowych i cywilnych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka specjalność bezzałogowe statki powierzane oraz na kursach doskonalących. PYTANIE 5 Dotyczy rozdzielczości kamery termowizyjnej. Na stronie 20 SIWZ znajduje się następujące wymaganie: "Kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) oraz sensor termowizyjny, stabilizowana w trzech osiach: rozdzielczość obrazu PAL (760x586)". Według wiedzy Wykonawcy rynek nie oferuje kamer termowizyjnych podanego zastosowania o rozdzielczości 760x586. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie wartości wymaganej minimalnej rozdzielczości oddzielnie dla sensora TV i oddzielnie dla sensora termowizyjnego, ewentualnie wskazanie konkretnego modelu kamery termowizyjnej. ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia wymagania: kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) rozdzielczość PAL (720x576) zoom cyfrowy 4x oraz sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480) zoom cyfrowy x4, stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 6 Dotyczy różnorodności typów wymaganych głowic stabilizowanych, w tym ilości osi stabilizowanych i rozdzielczości kamer. W SIWZ wskazano stosunkowo dużą różnorodność typów wymaganych głowic stabilizowanych (5 typów), w związku z tym Wykonawca zgłasza następujące spostrzeżenia: z punktu widzenia użytkownika zbyt duża ilość różnych typów głowic może spowodować utrudnienia w użytkowaniu sprzętu z zgodnie z zakładanym przeznaczeniem (szkolenie), liczba osi stabilizowanych elektro mechanicznie lub sterowanych ponad 2 nie wpływa pozytywnie na możliwości operacyjne pod kątem zastosowania obserwacyjnego i szkolnego, wpływa natomiast negatywnie na cenę, parametry, niezawodność i gabaryty rozwiązań, z punktu widzenia Wykonawców niesie znaczne utrudnienie w spełnieniu wymagania kompatybilności kamer optoelektronicznych i aparatów (str. 24 SIWZ), rozumianego jako możliwość łatwego i skutecznego podłączenia przez Zamawiającego samodzielnie dowolnej głowicy z zestawu płatowca (zadanie I) do zestawu multikoptera (zadanie II) i odwrotnie z zachowaniem pełnej funkcjonalności zarówno platformy nośnej jak i głowicy, część określeń odnośnie ilości osi stabilizowanych może wynikać z pomyłki.

3 W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zmieni wymagania w sposób następujący: a) str. 15 SIWZ jest: 7. Musi mieć możliwość instalacji kamery optoelektronicznej stabilizowanej w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), zoom co najmniej 30 razy)" propozycja zmiany: 7. Musi mieć możliwość instalacji kamery optoelektronicznej stabilizowanej elektromechanicznie w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD (1280x720), zoom co najmniej 30 razy)". ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia wymagania by kompatybilność głowic dotyczyła tylko głowicy z aparatem fotograficznym. Ponadto Zamawiający poprawia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze. rozdzielczość obrazu PAL (720x576), zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości systemu). Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 7 b) str. 16 SIWZ jest: "Parametry kamery optoelektronicznej o parametrach nie gorszych niż: 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu PAL (760x586). 3. Zmiana ogniskowej (zoom optyczny) co najmniej 30x. 4. Stabilizowana w dwóch osiach." propozycja zmiany: "Parametry kamery optoelektronicznej o parametrach nie gorszych niż: 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu HD (1280x720). 3. Zmiana ogniskowej (zoom optyczny) co najmniej 30x. 4. Stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach." ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch. osiach., (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu :PAL (720x576), zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości system). Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w.postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 8 c) str. 20 SIWZ jest: "Kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) oraz sensor termowizyjny, stabilizowana w trzech osiach: rozdzielczość obrazu PAL (760x586), zoom cyfrowy 4x." propozycja zmiany: "Kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) o rozdzielczości obrazu HD (1280x720) zoom optyczny co najmniej 30 razy oraz sensor termowizyjny Flir Vue 336 o rozdzielczości obrazu 336x256 zoom cyfrowy 4x, stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach."

4 ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia wymagania: kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) - rozdzielczość PAL (720x576) zoom cyfrowy min. 4x oraz sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480) zoom cyfrowy min. 4x, stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach. sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 9 d) str. 26 SIWZ (specyfikacja ilościowa) jest: "1.2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" propozycja zmiany: "1.2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD (1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" ODPOWIEDŹ: 1.2. Zamawiający poprawia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL (720x576). zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości systemu), zoom optyczny co najmniej 30 razy. Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 10 str. 26 SIWZ (specyfikacja ilościowa) jest: "2.2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny)" propozycja zmiany: "2.2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny)" ODPOWIEDŹ: 2.2. Zamawiający poprawia wymagania: kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) - -- rozdzielczość PAL (720x576) zoom cyfrowy min. 4x oraz sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480) zoom cyfrowy min. 4x. stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 11 str. 26 SIWZ (specyfikacja ilościowa) jest: "2.3. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD (1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" propozycja zmiany: "2.3. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)"

5 ODPOWIEDŹ: 2.3. Zamawiający zmienia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL (720x576), zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości systemu). Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 12 e) str. 27 SIWZ (formularz cenowy) jest: "2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" propozycja zmiany: "2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" ODPOWIEDŹ: 2. Zamawiający zmienia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach sterowana w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości systemu). Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. 3. Zamawiający wymaga kamery optoelektronicznej szkolnej, sensor TV w kolorze. o rozdzielczości PAL(720x576). PYTANIE 13 f) str. 28 SIWZ (formularz cenowy) jest: "2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny)" propozycja zmiany: "2. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny)" ODPOWIEDŹ: 2. Zamawiający poprawia wymagania: kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) rozdzielczość PAL (720x576) zoom cyfrowy min. 4x oraz sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480) zoom cyfrowy min. 4x, stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. PYTANIE 14 str. 28 SIWZ (formularz cenowy) jest: "3. Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)" propozycja zmiany: "3. Kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy)"

6 ODPOWIEDŹ: 3. Zamawiający zmienia wymagania: kamera optoelektroniczna stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom co najmniej 30 razy (ponieważ zmniejsza to cenę całości systemu). Dodatkowo Zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: I. Dział II SIWZ Formularz oferty - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zapis: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 System bezzałogowego statku powietrznego (płatowiec) do 9 kg. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MINIMALNE WYMAGANIA L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU Wymagane parametry techniczne: 1. Masa platformy powietrznej płatowca gotowego do lotu nie może być większa niż 9 kg. 2. Realizacja lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w promieniu nie mniejszym niż 5 km. 3. Długotrwałość lotu nie krócej niż 45 minut 4. Płatowiec o strukturze kompozytowej. 5. Rodzaj napędu silnik elektryczny. 6. Transmisja obrazu wideo z platformy powietrznej do stacji naziemnej w czasie rzeczywistym. 7. Musi mieć możliwość instalacji kamery optoelektronicznej stabilizowanej w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), zoom co najmniej 30 razy)

7 8. Musi mieć możliwość instalacji kamery szkolnej (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586). 9. Musi mieć możliwość instalacji modułu aparatu cyfrowego w celu wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Zestaw BSP musi umożliwiać: 1. Lot do wskazanego punktu na mapie, podanych współrzędnych, po zaprogramowanej trasie 2. Lot w trybie hold (krążenie - z ustawieniem parametru promienia kręgu). 3. Lot programowany (programowanie punktów trasy, wysokości i prędkością lotu). 4. Sterowanie kamerą i prowadzenie rozpoznania obiektów. 5. Rejestrację obrazu, wykonywanie zdjęć oraz przesyłanie video i zdjęć na naziemną stację kontroli (NSK) w czasie rzeczywistym. 6. Znakowanie i opisywanie wykonanych zdjęć za pomocą współrzędnych ich wykonania (Geotag). 7. Ingerencję przez operatora w każdej chwili w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. 8. Platforma powietrzna musi posiadać system powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności po najkrótszej trasie wraz z zadeklarowana bezpieczną wysokością lub według zaprogramowanej trasy powrotu. 9. Lot w trybie manualnym. System łączności: 1. Cyfrowy, musi wykorzystywać przedział częstotliwości - 2,4 2,835 GHz. 2. System łączności radiowej musi umożliwiać szyfrowanie obrazu, sterowania i telemetrii zgodnie z AES-256 wymóg obligatoryjny. 3. Dane sterowania, telemetryczne oraz obraz musza być przesyłane TYLKO w jednym paśmie częstotliwości. 4. System łączności musi umożliwiać zmianę kluczy szyfrujących z poziomu użytkownika. 5. Operator musi mieć możliwość wprowadzenia zmian częstotliwości i mocy nadajników (BSP i NSK). Parametry kamery optoelektronicznej o parametrach nie gorszych niż:

8 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu PAL (760x586). 3. Zmiana ogniskowej (zoom optyczny) co najmniej 30x. 4. Stabilizowana w dwóch osiach. 5. Możliwość sterowania w dwóch osiach. 6. Możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą. 7. Zobrazowanie na NSK kierunku obserwacji kamery. 8. Możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania kamery za kierunkiem lotu BSP. Parametry kamery optoelektronicznej - szkolnej o parametrach nie gorszych niż: 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu PAL (760x586). Naziemna Stacja Kontroli (NSK) musi umożliwiać w ramach jednego urządzenia: 1. Sterowanie ręczne. 2. Programowanie lotu. 3. Zamianę parametrów lotu ( prędkość, wysokość, kierunek). 4. Sterowanie kamerą optoelektroniczną, aparatem fotograficznym. 5. Zamianę ustawień systemu łączności. 6. Wyświetlanie video z BSP, danych telemetrycznych, położenia na mapie BSP i NSK, nagrywanie obrazu oraz rejestrowanie zdjęć. 7. Rejestrowania parametrów lotu i pracy systemu BSP. 8. Analizę parametrów zarejestrowanego lotu; 9. NSK musi posiadać funkcję uczeń instruktor. Pakiet logistyczny musi zawierać: 1. Ładowarkę, zasilacz, balanser, niezbędne okablowanie, niezbędne narzędzia, części zamiennie.

9 2. Wyrzutnie, naciągi do wyrzutni, spadochrony i inne nie ujęte podzespoły jeśli są wymagane w ilości przewidzianej przez Dostawcę. Skrzynie transportowe: 1. Skrzynie zabezpieczające wszystkie podzespoły systemu BSP w trakcie transportu. 1. Temperatura C. 2. Wiatr do 5 m/s. 3. Czas przygotowania do startu do 15 min. Praca systemu BSP (wymagania): 4. Wymagana obsługa do lotu maksymalnie 2 osoby. Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU należy wpisać - skonkretyzować parametry oferowanego urządzenia, natomiast w rubrykach TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

10 ZADANIE 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MINIMALNE WYMAGANIA L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU Wymagane parametry techniczne: 1. Masa platformy powietrznej pionowego startu i lądowania (multikopter), gotowego do lotu nie może być większa niż 7 kg. 2. Budowa rama w układzie X4 ( 4 silniki elektryczne). 3. Realizacja lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w promieniu nie mniejszym niż 3 km. 4. Długotrwałość lotu nie krócej niż 35 minut (podczas pracy kamery dwusensorowej TV + termowizja). 5. Zestaw BSP musi być zdolny do przeprowadzenia bezpiecznego lotu przy wietrze do 6 m/s. 6. Transmisji obrazu wideo z platformy powietrznej do stacji naziemnej w czasie rzeczywistym. 7. Platforma powietrzna musi posiadać możliwość przenoszenia i sterowania kamerami optoelektronicznymi, jedno i dwusensorowymi oraz mieć możliwość instalacji modułu aparatu cyfrowego w celu wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. 8. Platforma powietrzna musi posiadać udźwig co najmniej 1 kg (niezależnie od głowicy optoelektronicznej, CZAS LOTU MOŻE ULEC ZMNIEJSZENIU). Zestaw BSP musi umożliwiać: 1. Lot do wskazanego punktu na mapie, podanych współrzędnych, po zaprogramowanej trasie. 2. Lot w trybie manualnym. 3. Lot programowany ( programowanie punktów trasy, wysokości i prędkością lotu). 4. Stabilny zawis we wskazanym miejscu na

11 mapie, podanych współrzędnych, na zadanej wysokości. 5. Sterowanie kamerą i prowadzenie rozpoznania obiektów. 6. Rejestrację obrazu, wykonywanie zdjęć oraz przesyłanie video i zdjęć na naziemną stację kontroli (NSK) w czasie rzeczywistym. 7. Platforma powietrzna musi posiadać system powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności po najkrótszej trasie wraz z zadeklarowana bezpieczną wysokością lub według zaprogramowanej trasy powrotu. 8. Lądowanie w trybie ręcznym i automatycznym. 9. Wykonywanie lotu w trybie autonomicznym z możliwością ingerencji przez operatora w każdej chwili w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. System łączności: 1. Cyfrowy, musi wykorzystywać przedział częstotliwości - 2,4 2,835 GHz. 2. System łączności radiowej musi umożliwiać szyfrowanie obrazu, sterowania i telemetrii zgodnie z AES-256 wymóg obligatoryjny. 3. Dane sterowania, telemetryczne oraz obraz musza być przesyłane TYLKO w jednym paśmie częstotliwości. 4. System łączności musi umożliwiać zmianę kluczy szyfrujących z poziomu użytkownika. 5. Operator musi mieć możliwość wprowadzenia zmian częstotliwości i mocy nadajników (BSP i NSK). Parametry kamery optoelektronicznej - dwusensorowej o parametrach nie gorszych niż: 1. Kamera dwusensorowa sensor TV (w kolorze) oraz sensor termowizyjny, stabilizowana w trzech osiach: rozdzielczość obrazu PAL (760x586); zoom cyfrowy 4x. 2. Możliwość sterowania kamerami w dwóch osiach. 3. Możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą. 4. Zobrazowania na NSK kierunku obserwacji

12 głowicy. 5. Możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania głowicy za kierunkiem lotu BSP. Parametry kamery optoelektronicznej HD o parametrach nie gorszych niż: 1. kamera HD (1280x720), kolorowa, stabilizowana w dwóch osiach, zoom optyczny 30x ; 2. możliwość sterowania kamerą w dwóch osiach; 3. możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą; 4. zobrazowania na NSK kierunku obserwacji kamery; 5. możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania kamery za kierunkiem lotu BSP. Parametry aparatu fotograficznego o parametrach nie gorszych niż: 1. rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 16 MPx; 2. gimbal stabilizowany w jednej osi (pochylenie); 3. gimbal musi posiadać możliwość przekazu obrazu z aparatu/kamery do systemu łączności i być wyświetlany na NSK w czasie rzeczywistym. Naziemna Stacja Kontroli (NSK) musi umożliwiać w ramach jednego urządzenia: 1. sterowanie ręczne; 2. Programowanie lotu; 3. zamianę parametrów lotu ( prędkość, wysokość, kierunek); 4. sterowanie kamerami optoelektronicznymi, aparatem fotograficznym; 5. zamianę ustawień systemu łączności; 6. wyświetlanie video z BSP, danych telemetrycznych, położenia na mapie, nagrywanie obrazu oraz rejestrowanie zdjęć; 7. rejestrowania parametrów lotu i pracy systemu BSP; 8. analizę parametrów zarejestrowanego lotu; 9. NSK musi posiadać funkcję uczeń instruktor. Pakiet logistyczne musi zawierać: 1. Ładowarkę, zasilacz, balanser, niezbędne

13 okablowanie, niezbędne narzędzia, części zamiennie. Skrzynie transportowe: 1. Skrzynie zabezpieczające wszystkie podzespoły systemu bsp w trakcie transportu. 1. temperatura C; 2. wiatr do 6 m/s.; 3. czas przygotowania do startu do 5 min.; Praca systemu BSP (wymagania): 4. wymagana obsługa do lotu maksymalnie 1 osoba. Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU należy wpisać - skonkretyzować parametry oferowanego urządzenia, natomiast w rubrykach TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

14 DODATKOWE WYMAGANIA ZADANIE 1 Systemu bezzałogowego statku powietrznego (płatowiec) do 9 kg.; ZADANIE 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE 1. Dostawca sprzętu przeszkoli na swoim sprzęcie 6 operatorów Zamawiającego w zakresie wykonywania lotów BVLOS w kategorii samolot (S) i wielowirnikowiec (MR). Dostawca przeszkoli dwóch techników do wykonywania obsług na poziomie O/I (użytkownika). Szkolenie musi zakończyć się uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia przed terminem dostawy. Dostawca zorganizuje i udostępni sprzęt do egzaminu na świadectwa kwalifikacji BVLOS (S) i (MR) w ULC przed terminem odbioru sprzętu. Miejsce i termin szkolenia Dostawca uzgodni z Zamawiającym. Dostawca poniesie pełne koszty szkolenia (dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty eksploatacji sprzętu, ubezpieczenia, koszty związane z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji). 2. Instrukcja użytkowania zestawu (opis funkcjonalny), a w tym wykaz szczegółowych parametrów technicznych udostępnionych przez producenta; instrukcje obsługi technicznej; ilustrowany katalog części składników systemu BSP; dokumentacja ewidencji eksploatacji zestawu i głównych elementów systemu BSP; metodyka szkolenia na dostarczane zestawy BSP; procedury operacyjne i checklisty na dostarczane zestawy BSP; gwarancja na zestawy; dokumentacja będzie dostarczona w języku polskim w ilości 2 kompletów (płatowiec i wielowirnikowiec) w wersji papierowej i 2 kompletów (płatowiec i wielowirnikowiec) w wersji elektronicznej (PDF) na nośniku.

15 3. Zestawy BSP powinny mieć możliwość modyfikacji, modernizacji i rozbudowy wyposażenia i funkcji (architektura otwarta). Zestaw BSP powinien umożliwiać wprowadzenie w przyszłości co najmniej następujących zmian: zmiany w oprogramowaniu stanowisk operatorskich i platformy powietrznej; wymianę na platformie powietrznej sensorów i urządzeń na bardziej efektywne; zmiany klucza szyfrowania przekazywanych informacji pomiędzy NSK a platformą powietrzną; integrację NSK z dodatkowymi systemami informatycznymi. Naziemna stacja kontroli musi być kompatybilna do użycia z systemem płatowca i systemem wielowirnikowym. Kamery optoelektroniczne, aparaty fotograficzne muszą być kompatybilne w ramach zestawów płatowca i w ramach zestawów wielowirnikowych. Dostawca dostarczy do wykorzystania na każdą stację kontroli, mapy trzech wskazanych przez Zamawiającego rejonów w promieniu 10km od wskazanego punku. 4. Wykonawca zapewni 24 miesięczną gwarancję na wszystkie wyspecyfikowane w umowie bilateralnej elementy składowe systemu (wymagana pisemna karta gwarancyjna). Serwis wszystkich komponentów musi znajdować się na terenie Polski, realizowany w ciągu 14 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest przez okres 24 miesięcy do informowania oraz dostarczania biuletynów technicznych i bezpłatnych aktualizacji oprogramowania systemu. 5. Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana do OSOSBSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, tel.: , fax: Dostawa będzie zrealizowana transportem i na koszt Wykonawcy. Przedmiot umowy zostanie sprawdzony na podstawie: zewnętrznego stanu technicznego i kompletacji wyrobu, (opakowanie nie może mieć uszkodzeń świadczących o możliwości uszkodzenia wyrobu, wyrób nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych.) Minimalne parametry techniczne muszą być zgodne z wymaganiami specyfikacji; sprawdzenie działania wyrobu: Dostawca zorganizuje przed terminem dostawy oblot (na swój koszt, na terenie Polski) dostarczanych zestawów BSP, potwierdzający przed Zamawiającym spełnienie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu umowy.

16 Oblot wszystkich zestawów odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z protokołem testowania załącznik nr 3. O terminie i miejscu oblotu, Dostawca powiadomi Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Wymagane zezwolenie na oblot zapewni Dostawca. Podczas oblotu sterowanie prowadzi przedstawiciel Wykonawcy, ocenę spełnienia warunków dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, REGON: , NIP: Warunki płatności: przelew w terminie 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy) otrzymuje następujące brzmienie:

17 ZADANIE 1 System bezzałogowego statku powietrznego (płatowiec) do 9 kg. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MINIMALNE WYMAGANIA L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU Wymagane parametry techniczne: 1. Masa platformy powietrznej płatowca gotowego do lotu nie może być większa niż 9 kg. 2. Realizacja lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w promieniu nie mniejszym niż 5 km. 3. Długotrwałość lotu nie krócej niż 45 minut 4. Płatowiec o strukturze kompozytowej. 5. Rodzaj napędu silnik elektryczny. 6. Transmisja obrazu wideo z platformy powietrznej do stacji naziemnej w czasie rzeczywistym. 7. Musi mieć możliwość instalacji kamery optoelektronicznej TV, stabilizowanej elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowanej w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom co najmniej 30 razy. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. 8. Musi mieć możliwość instalacji kamery szkolnej (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576). 9. Musi mieć możliwość instalacji modułu aparatu cyfrowego w celu wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Zestaw BSP musi umożliwiać: 1. Lot do wskazanego punktu na mapie, podanych współrzędnych, po zaprogramowanej trasie 2. Lot w trybie hold (krążenie - z ustawieniem parametru promienia kręgu). 3. Lot programowany (programowanie punktów trasy, wysokości i prędkością lotu). 4. Sterowanie kamerą i prowadzenie rozpoznania obiektów. 5. Rejestrację obrazu, wykonywanie zdjęć oraz przesyłanie video i zdjęć na naziemną stację

18 kontroli (NSK) w czasie rzeczywistym. 6. Znakowanie i opisywanie wykonanych zdjęć za pomocą współrzędnych ich wykonania (Geotag). 7. Ingerencję przez operatora w każdej chwili w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. 8. Platforma powietrzna musi posiadać system powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności po najkrótszej trasie wraz z zadeklarowana bezpieczną wysokością lub według zaprogramowanej trasy powrotu. 9. Lot w trybie manualnym. System łączności: 6. Cyfrowy, musi wykorzystywać przedział częstotliwości - 2,4 2,475 GHz. 7. System łączności radiowej musi umożliwiać szyfrowanie obrazu, sterowania i telemetrii zgodnie z AES-256 wymóg obligatoryjny. 8. Dane sterowania, telemetryczne oraz obraz musza być przesyłane TYLKO w jednym paśmie częstotliwości. 9. System łączności musi umożliwiać zmianę kluczy szyfrujących z poziomu użytkownika. 10. Operator musi mieć możliwość wprowadzenia zmian częstotliwości i mocy nadajników (BSP i NSK). Parametry kamery optoelektronicznej TV o parametrach nie gorszych niż: 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu PAL (720x576). 3. Zmiana ogniskowej (zoom optyczny) co najmniej 30x. 4. Stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. 5. Możliwość sterowania w dwóch osiach. 6. Możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą. 7. Zobrazowanie na NSK kierunku obserwacji kamery. 8. Możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania kamery za kierunkiem lotu

19 BSP. Parametry kamery optoelektronicznej - szkolnej o parametrach nie gorszych niż: 1. Sensor TV (w kolorze). 2. Rozdzielczość obrazu PAL (720x576). Naziemna Stacja Kontroli (NSK) musi umożliwiać w ramach jednego urządzenia: 1. Sterowanie ręczne. 2. Programowanie lotu. 3. Zamianę parametrów lotu ( prędkość, wysokość, kierunek). 4. Sterowanie kamerą optoelektroniczną, aparatem fotograficznym. 5. Zamianę ustawień systemu łączności. 6. Wyświetlanie video z BSP, danych telemetrycznych, położenia na mapie BSP i NSK, nagrywanie obrazu oraz rejestrowanie zdjęć. 7. Rejestrowania parametrów lotu i pracy systemu BSP. 8. Analizę parametrów zarejestrowanego lotu; 9. NSK musi posiadać funkcję uczeń instruktor. Pakiet logistyczny musi zawierać: 3. Ładowarkę, zasilacz, balanser, niezbędne okablowanie, niezbędne narzędzia, części zamiennie. 4. Wyrzutnie, naciągi do wyrzutni, spadochrony i inne nie ujęte podzespoły jeśli są wymagane w ilości przewidzianej przez Dostawcę. Skrzynie transportowe: 2. Skrzynie zabezpieczające wszystkie podzespoły systemu BSP w trakcie transportu. Praca systemu BSP (wymagania): 5. Temperatura C. 6. Wiatr do 5 m/s. 7. Czas przygotowania do startu do 15 min. 8. Wymagana obsługa do lotu maksymalnie 2 osoby.

20 Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU należy wpisać - skonkretyzować parametry oferowanego urządzenia, natomiast w rubrykach TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

21 ZADANIE 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MINIMALNE WYMAGANIA L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU Wymagane parametry techniczne: 1.Masa platformy powietrznej pionowego startu i lądowania (multikopter), gotowego do lotu nie może być większa niż 7 kg. 2. Budowa rama w układzie X4 ( 4 silniki elektryczne). 3. Realizacja lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w promieniu nie mniejszym niż 3 km. 4. Długotrwałość lotu nie krócej niż 35 minut (podczas pracy kamery dwusensorowej TV + termowizja). 5. Zestaw BSP musi być zdolny do przeprowadzenia bezpiecznego lotu przy wietrze do 6 m/s. 6. Transmisji obrazu wideo z platformy powietrznej do stacji naziemnej w czasie rzeczywistym. 7. Platforma powietrzna musi posiadać możliwość przenoszenia i sterowania kamerami optoelektronicznymi, jedno i dwusensorowymi oraz mieć możliwość instalacji modułu aparatu cyfrowego w celu wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości. 8. Platforma powietrzna musi posiadać udźwig co najmniej 1 kg (niezależnie od głowicy optoelektronicznej, CZAS LOTU MOŻE ULEC ZMNIEJSZENIU). Zestaw BSP musi umożliwiać: 1. Lot do wskazanego punktu na mapie, podanych współrzędnych, po zaprogramowanej trasie. 2. Lot w trybie manualnym. 3. Lot programowany ( programowanie punktów trasy, wysokości i prędkością lotu). 4. Stabilny zawis we wskazanym miejscu na

22 mapie, podanych współrzędnych, na zadanej wysokości. 5. Sterowanie kamerą i prowadzenie rozpoznania obiektów. 6. Rejestrację obrazu, wykonywanie zdjęć oraz przesyłanie video i zdjęć na naziemną stację kontroli (NSK) w czasie rzeczywistym. 7. Platforma powietrzna musi posiadać system powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności po najkrótszej trasie wraz z zadeklarowana bezpieczną wysokością lub według zaprogramowanej trasy powrotu. 8. Lądowanie w trybie ręcznym i automatycznym. 9. Wykonywanie lotu w trybie autonomicznym z możliwością ingerencji przez operatora w każdej chwili w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. System łączności: 1. Cyfrowy, musi wykorzystywać przedział częstotliwości - 2,4 2,475 GHz. 2. System łączności radiowej musi umożliwiać szyfrowanie obrazu, sterowania i telemetrii zgodnie z AES-256 wymóg obligatoryjny. 3. Dane sterowania, telemetryczne oraz obraz musza być przesyłane TYLKO w jednym paśmie częstotliwości. 4. System łączności musi umożliwiać zmianę kluczy szyfrujących z poziomu użytkownika. 5. Operator musi mieć możliwość wprowadzenia zmian częstotliwości i mocy nadajników (BSP i NSK). Parametry kamery optoelektronicznej - dwusensorowej o parametrach nie gorszych niż: 1. - sensor TV (w kolorze) rozdzielczość PAL (720x576) zoom cyfrowy 4x - sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480) zoom cyfrowy x4 - kamera stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK.

23 2. Kamera sterowana w dwóch osiach. 3. Możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą. 4. Zobrazowania na NSK kierunku obserwacji głowicy. 5. Możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania głowicy za kierunkiem lotu BSP. Parametry kamery optoelektronicznej TV o parametrach nie gorszych niż: 1. sensor TV w kolorze, rozdzielczość PAL (720x576), stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, zoom optyczny 30x. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK ; 2. możliwość sterowania kamerą w dwóch osiach; 3. możliwość zmiany prędkości pracy sterowania kamerą; 4. zobrazowania na NSK kierunku obserwacji kamery; 5. możliwość zdalnego włączenia i wyłączenia funkcji podążania kamery za kierunkiem lotu BSP. Parametry aparatu fotograficznego o parametrach nie gorszych niż: 1. rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 16 MPx; 2. gimbal stabilizowany w jednej osi (pochylenie); 3. gimbal musi posiadać możliwość przekazu obrazu z aparatu/kamery do systemu łączności i być wyświetlany na NSK w czasie rzeczywistym. Naziemna Stacja Kontroli (NSK) musi umożliwiać w ramach jednego urządzenia: 1. sterowanie ręczne; 2. Programowanie lotu; 3. zamianę parametrów lotu ( prędkość, wysokość, kierunek); 4. sterowanie kamerami optoelektronicznymi, aparatem fotograficznym; 5. zamianę ustawień systemu łączności; 6. wyświetlanie video z BSP, danych telemetrycznych, położenia na mapie, nagrywanie obrazu oraz rejestrowanie zdjęć; 7. rejestrowania parametrów lotu i pracy systemu BSP;

24 8. analizę parametrów zarejestrowanego lotu; 9. NSK musi posiadać funkcję uczeń instruktor. Pakiet logistyczne musi zawierać: 1. Ładowarkę, zasilacz, balanser, niezbędne okablowanie, niezbędne narzędzia, części zamiennie. Skrzynie transportowe: 1. Skrzynie zabezpieczające wszystkie podzespoły systemu bsp w trakcie transportu. 1. temperatura C; 2. wiatr do 6 m/s.; 3. czas przygotowania do startu do 5 min.; Praca systemu BSP (wymagania): 4. wymagana obsługa do lotu maksymalnie 1 osoba. Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce DOKŁADNY OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU należy wpisać - skonkretyzować parametry oferowanego urządzenia, natomiast w rubrykach TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

25 DODATKOWE WYMAGANIA ZADANIE 1 Systemu bezzałogowego statku powietrznego (płatowiec) do 9 kg.; ZADANIE 2 System bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu i lądowania (multikopter) do 7 kg. L.P. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE 6. Dostawca sprzętu przeszkoli na swoim sprzęcie 6 operatorów Zamawiającego w zakresie wykonywania lotów BVLOS w kategorii samolot (S) i wielowirnikowiec (MR). Dostawca przeszkoli dwóch techników do wykonywania obsług na poziomie O/I (użytkownika). Szkolenie musi zakończyć się uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia przed terminem dostawy. Dostawca zorganizuje i udostępni sprzęt do egzaminu na świadectwa kwalifikacji BVLOS (S) i (MR) w ULC przed terminem odbioru sprzętu. Miejsce i termin szkolenia Dostawca uzgodni z Zamawiającym. Dostawca poniesie pełne koszty szkolenia (dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty eksploatacji sprzętu, ubezpieczenia, koszty związane z uzyskaniem świadectwa kwalifikacji). 7. Instrukcja użytkowania zestawu (opis funkcjonalny), a w tym wykaz szczegółowych parametrów technicznych udostępnionych przez producenta; instrukcje obsługi technicznej; ilustrowany katalog części składników systemu BSP; dokumentacja ewidencji eksploatacji zestawu i głównych elementów systemu BSP; metodyka szkolenia na dostarczane zestawy BSP; procedury operacyjne i checklisty na dostarczane zestawy BSP; gwarancja na zestawy; dokumentacja będzie dostarczona w języku polskim w ilości 2 kompletów (płatowiec i wielowirnikowiec) w wersji papierowej i 2 kompletów (płatowiec i wielowirnikowiec) w wersji elektronicznej (PDF) na nośniku.

26 8. Zestawy BSP powinny mieć możliwość modyfikacji, modernizacji i rozbudowy wyposażenia i funkcji (architektura otwarta). Zestaw BSP powinien umożliwiać wprowadzenie w przyszłości co najmniej następujących zmian: zmiany w oprogramowaniu stanowisk operatorskich i platformy powietrznej; wymianę na platformie powietrznej sensorów i urządzeń na bardziej efektywne; zmiany klucza szyfrowania przekazywanych informacji pomiędzy NSK a platformą powietrzną; integrację NSK z dodatkowymi systemami informatycznymi. Naziemna stacja kontroli musi być kompatybilna do użycia z systemem płatowca i systemem wielowirnikowym. Kamery optoelektroniczne, aparaty fotograficzne muszą być kompatybilne w ramach zestawów płatowca i w ramach zestawów wielowirnikowych. Zamawiający wymaga by kompatybilność głowic dotyczyła tylko głowicy z aparatem fotograficznym w obydwu systemach (płatowca i multikoptera). Dostawca dostarczy do wykorzystania na każdą stację kontroli, mapy trzech wskazanych przez Zamawiającego rejonów w promieniu 10km od wskazanego punku. 9. Wykonawca zapewni 24 miesięczną gwarancję na wszystkie wyspecyfikowane w umowie bilateralnej elementy składowe systemu (wymagana pisemna karta gwarancyjna). Serwis wszystkich komponentów musi znajdować się na terenie Polski, realizowany w ciągu 14 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest przez okres 24 miesięcy do informowania oraz dostarczania biuletynów technicznych i bezpłatnych aktualizacji oprogramowania systemu. 10. Dostawa towaru będącego przedmiotem zamówienia musi być zrealizowana do OSOSBSP, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, tel.: , fax: Dostawa będzie zrealizowana transportem i na koszt Wykonawcy. Przedmiot umowy zostanie sprawdzony na podstawie: zewnętrznego stanu technicznego i kompletacji wyrobu, (opakowanie nie może mieć uszkodzeń świadczących o możliwości uszkodzenia wyrobu, wyrób nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych.) Minimalne parametry techniczne muszą być zgodne z wymaganiami specyfikacji; sprawdzenie działania wyrobu: Dostawca zorganizuje przed terminem dostawy oblot (na swój koszt,

27 na terenie Polski) dostarczanych zestawów BSP, potwierdzający przed Zamawiającym spełnienie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu umowy. Oblot wszystkich zestawów odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z protokołem testowania załącznik nr 3. O terminie i miejscu oblotu, Dostawca powiadomi Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem. Wymagane zezwolenie na oblot zapewni Dostawca. Podczas oblotu sterowanie prowadzi przedstawiciel Wykonawcy, ocenę spełnienia warunków dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, REGON: , NIP: Warunki płatności: przelew w terminie 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. Uwaga: Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w powyższej tabeli w rubryce PARAMETRY WYMAGANE W rubryce TAK/NIE wpisać jedną z podanych odpowiedzi. Zamawiający zwraca uwagę, że są to parametry wymagane więc zaznaczenie odpowiedzi NIE będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego., dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy) II. Dział II SIWZ Formularz oferty - SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA I CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zapis:

28 SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA I CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość System bezzałogowego statku powietrznego (samolot) o masie startowej do 9kg składający się z niżej wymienionych podzespołów każdy: kpl Platforma powietrzna (samolot) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), zoom optyczny co najmniej 30 razy) szt Kamera optoelektroniczna - szkolna (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586) szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator płatowca szt Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, wyrzutnia, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) kpl. 1 2 System bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania (multikopter) o masie startowej do 7kg składający się z niżej wymienionych podzespołów: kpl Platforma pionowego startu i lądowania (multikopter) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy) szt Aparat fotograficzny o rozdzielczości min 16MPx, montowana na gimbalu stabilizowanym w jednej osi. szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator szt Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) szt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

29 SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA I CZĘŚCI SKŁADOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość System bezzałogowego statku powietrznego (samolot) o masie startowej do 9kg składający się z niżej wymienionych podzespołów każdy: kpl Platforma powietrzna (samolot) szt Kamera optoelektroniczna TV stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach, sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom optyczny 30 x. szt Kamera optoelektroniczna - szkolna (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576) szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator płatowca szt Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, wyrzutnia, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) kpl. 1 2 System bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania (multikopter) o masie startowej do 7kg składający się z niżej wymienionych podzespołów: kpl Platforma pionowego startu i lądowania (multikopter) szt Kamera optoelektroniczna dwusensorowa stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, dwusensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom cyfrowy min. 4x, sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480), zoom cyfrowy min. 4x, sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. Kamera optoelektroniczna TV stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, sterowana w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom co najmniej 30 x. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. szt. 2 szt Aparat fotograficzny o rozdzielczości min 16MPx, montowany na gimbalu stabilizowanym w jednej osi. szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator szt. 12

30 2.7 Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) szt. 6

31 III. Dział II SIWZ FORMULARZ CENOWY: zapis: FORMULARZ CENOWY ZADANIE I - System bezzałogowego statku powietrznego (samolot) o masie startowej do 9kg 3 kpl. Wartość Stawka Lp. Asortyment j.m. Ilość jednostkowa Wartość netto VAT (%) (netto) Kwota VAT (zł) Cena łączna (brutto) A B C D E F = D x E G H = F x G I = F + H 1. Platforma powietrzna (samolot) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w dwóch osiach (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586), szt. 3 zoom optyczny co najmniej 30 razy) 3. Kamera optoelektroniczna - szkolna (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(760x586) szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator płatowca szt Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, wyrzutnia, kpl. 3 narzędzia, części zamienne) 7. Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) kpl. 3 RAZEM

32 ZADANIE II - System bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania (multikopter) o masie startowej do 7kg 1 kpl. Lp. Asortyment j.m. Ilość Wartość jednostkowa (netto) Wartość netto Stawka VAT (%) Kwota VAT (zł) Cena łączna (brutto) A B C D E F = D x E G H = F x G I = F + H Platforma pionowego startu i lądowania 1. (multikopter) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach dwusensorowa (sensor TV w kolorze, sensor termowizyjny) szt Kamera optoelektroniczna stabilizowana w trzech osiach jednosensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu HD(1280x720), zoom optyczny co najmniej 30 razy) szt Aparat fotograficzny o rozdzielczości min 16MPx, montowana na gimbalu stabilizowanym w jednej osi szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator szt. 12

33 Lp. Asortyment j.m. Ilość Wartość jednostkowa (netto) Wartość netto Stawka VAT (%) Kwota VAT (zł) Cena łączna (brutto) A B C D E F = D x E G H = F x G I = F + H 7. Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) szt. 6 RAZEM Cena brutto (RAZEM Zadanie I + Zadanie II)... PLN (słownie:... ) Wartość netto:... PLN (słownie:...) Gwarancja..* *(24 m-ce 0 pkt; 36 m-cy - 20 pkt.), dnia... (podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy)

34 otrzymuje następujące brzmienie: FORMULARZ CENOWY ZADANIE I - System bezzałogowego statku powietrznego (samolot) o masie startowej do 9kg 3 kpl. Wartość Stawka Lp. Asortyment j.m. Ilość jednostkowa Wartość netto VAT (%) (netto) Kwota VAT (zł) Cena łączna (brutto) A B C D E F = D x E G H = F x G I = F + H 1. Platforma powietrzna (samolot) szt Kamera optoelektroniczna TV stabilizowana elektromechanicznie w dwóch osiach, sterowana w dwóch osiach, sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom optyczny 30 x. Kamera optoelektroniczna - szkolna (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576) szt. 3 szt Naziemna stacja kontroli szt Akumulator płatowca szt Pakiet logistyczny (ładowarka, zasilacz, balanser, okablowanie, wyrzutnia, narzędzia, części zamienne) kpl Skrzynie transportowe (umożliwiające zapakowanie wszystkich elementów zestawu) RAZEM kpl. 3

35 ZADANIE II - System bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania (multikopter) o masie startowej do 7kg 1 kpl. Lp. Asortyment j.m. Ilość Wartość jednostkowa (netto) Wartość netto Stawka VAT (%) Kwota VAT (zł) Cena łączna (brutto) A B C D E F = D x E G H = F x G I = F + H 1. Platforma pionowego startu i lądowania (multikopter) szt Kamera optoelektroniczna dwusensorowa stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, dwusensorowa (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom cyfrowy min. 4x, sensor termowizyjny o rozdzielczości VGA (640x480), zoom cyfrowy min. 4x, sterowana w dwóch osiach. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. Kamera optoelektroniczna TV stabilizowana elektromechanicznie w trzech osiach, sterowana w dwóch osiach, (sensor TV w kolorze, rozdzielczość obrazu PAL(720x576), zoom co najmniej 30 x. Dodatkowo zamawiający dodaje wymaganie obowiązkowe w postaci stabilizacji softwarowej na NSK. szt. szt Aparat fotograficzny o rozdzielczości min 16MPx, montowana na gimbalu stabilizowanym w jednej osi szt. 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/INNOLOT/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/INNOLOT/2015 AERO LOGIN Sp. z o.o. Kaniów, dnia 31.12.2015 ul. Stefana Kóski 45, 43-512 Kaniów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/INNOLOT/2015 Wynajem bezzałogowych statków powietrznych wraz usługami związanymi z eksploatacją

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE SYSTEM BEZZAŁGOWY GRYF System GRYF jest innowacyjną, wielofunkcyjną platformą bezzałogową, przeznaczoną do szerokiego grona zastosowań. Dzięki wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE System bezzałogowy Fenix System FENIX to nowoczesna i wielofunkcyjna platforma bezzałogowa oparta na zminiaturyzowanych podzespołach oraz sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE System BIRDIE to unikalna i wielofunkcyjna platforma bezzałogowa szerokiego przeznaczenia. Połączenie nowoczesnych, zminiaturyzowanych

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology MISJA Naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji lotniczej techniki wojskowej 2 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę symulatorów proceduralnych klasy PC numer Zp/pn/10/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę symulatorów proceduralnych klasy PC numer Zp/pn/10/2015 Dęblin, dnia 23.02.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/10/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę symulatorów proceduralnych klasy PC

Bardziej szczegółowo

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E

PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E Załącznik nr 3 SPSW-NZ-65-40/PN/0 PAKIET II SYSTEM DO BADANIA HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I WAŻNYCH DIAGNOSTYCZNYCH BIAŁEK Z A P O T R Z E B O W A N I E LP. RODZAJ BADANIA Liczba badań Na rok FT3

Bardziej szczegółowo

20/ZO/2016 Załącznik nr 1

20/ZO/2016 Załącznik nr 1 20/ZO/2016 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. System kamer obserwacji z przodu pojazdu UGV. (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6.

Załącznik 2. System kamer obserwacji z przodu pojazdu UGV. (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6. Załącznik 2 System kamer obserwacji z przodu pojazdu UGV (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6 Strona 1 Spis treści 1. ZAKRES 4 1.1. WPROWADZENIE 4 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 148949-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej 1 Pozyskiwanie danych Typy bezzałogowców wykorzystywanych do oblotów Samoloty bezzałogowe: Duże obiekty powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-51 Dęblin, ul. Pułku Kraków Nr tel. 61 518 98; fax 61 517 45 ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY Dęblin, 8

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Świebodzice, dnia 26.05.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą,, NIP 8842183229, REGON 891019481 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor

Bardziej szczegółowo

nowoczesnych technologii

nowoczesnych technologii w przestworzach nowoczesnych technologii BSP - Bezzałogowe Systemy Powietrzne Bezzałogowe jednostki latające to urządzenia, które nie wymagają do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie posiadają możliwości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail poczta@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny :

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zestawu Kamera video oraz Aparat fotograficzny : Mamo idę do przedszkola POKL.09.01.01-14-060/13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szydłowo, dnia 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 OGŁOSZENIE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu

Bardziej szczegółowo

19/ZO/2016 Załącznik nr 1

19/ZO/2016 Załącznik nr 1 19/ZO/2016 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

42/ZO/2015 Załącznik nr 1

42/ZO/2015 Załącznik nr 1 42/ZO/2015 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

Maszyny wytrzymałościowej o maksymalnej obciążalności 5kN z cyfrowym systemem sterującym

Maszyny wytrzymałościowej o maksymalnej obciążalności 5kN z cyfrowym systemem sterującym Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.. Nazwa Wykonawcy Adres siedziby nr telefonu/nr faxu NIP, REGON Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę, montaż

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012

BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012 BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012 2 AGENDA 1. Członkowie projektu 2. Cel projektu, wymagania, założenia, misja 3. Wstępne założenia 4. Płatowiec 1. Wybór 2. Obliczenia aerodynamiczne, strukturalne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

25/ZO/2016 Załącznik nr 1

25/ZO/2016 Załącznik nr 1 25/ZO/2016 Załącznik nr 1 (pieczęć lub nazwa Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE /FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 74 55; fax (81) 551 74 52 Dęblin, 15 września 2014 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Żarów, dnia 25.06.2013 r. Zapytanie ofertowe Adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 85/3B 50 316 Wrocław Adres do korespondencji: z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 85/3B, 50 316 Wrocław (adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2014 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA

GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA BIRDIE UAV GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA BIRDIE UAV SZYTY NA MIARĘ BIRDIE to profesjonalny bezzałogowy system latający, dedykowany geodezji i rolnictwu. Wyróżnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK41-5.1 POIG/SKL z dnia 3 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 3 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

O F E R T A P R Z E T A R G O W A

O F E R T A P R Z E T A R G O W A ... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa O F E R T A P R Z E T A R G O W A na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro w

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia r.

Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 17.07.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA

KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA Numer sprawy: PN/21/2016/07/25 Załącznik nr 2 ZADANIE NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KOMPLETNY SYSTEM DO OCENY STÓP, RÓWNOWAGI I POSTAWY CIAŁA DANE OGÓLNE Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja Cel konkursu

Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja Cel konkursu Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja 2016 1. Cel konkursu Celem konkursu BSP jest zainspirowanie uczestników do poszukiwania rozwiązań potencjalnie przydatnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia

FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 4 mierniki ciśnienia Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.231.4.19.2017 Dostawa narzędzi jako wyposażenia pracowni

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 08.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Załącznik nr 6 /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Należy podać nazwę, producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 02.02.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR /F/2015

UMOWA DOSTAWY NR /F/2015 Załącznik nr 2 UMOWA DOSTAWY NR /F/2015 W dniu..2015r. we Wrocławiu pomiędzy: Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z siedzibą: 50-961 Wrocław, ul. Obornicka 136,

Bardziej szczegółowo

32/ZO/2016 Załącznik nr 1

32/ZO/2016 Załącznik nr 1 32/ZO/206 Załącznik nr (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu. Łódź, dnia 22.01.2014 r. Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (nazwa Beneficjenta) 727-27-41-139 (NIP) 100649281 (REGON) Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 ZAPYTANIE OFERTOWE/FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-51 Dęblin, ul. Pułku Kraków Nr tel. (81) 551 94 64; fax (81) 551 74 5 Dęblin, dnia 9.01.015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa maksymalna ilość

Szacunkowa maksymalna ilość I. Specyfikacja cenowo asortymentowa Towarów: Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr... Lp. 1. Nazwa asortymentu Rejestrator GSM... Cena jednostkowa netto (zł) Szacunkowa maksymalna ilość Minimalna ilości

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Implanty ortopedyczne 2014/S 161-288832. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Nowy Tomyśl: Implanty ortopedyczne 2014/S 161-288832. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288832-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Implanty ortopedyczne 2014/S 161-288832 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

18/ZO/2016 Załącznik nr 1

18/ZO/2016 Załącznik nr 1 18/ZO/2016 Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) KOMENDANT 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku FORMULARZ OFERTOWY/ CENOWY Uprasza się o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie Zamawiającemu.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI

U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ z dn. 16.12.2013 r. - (WZÓR) U M O W A NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW MIEJSKICH KLASY MIDI DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W ZDUŃSKIEJ WOLI zawarta w dniu. w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Warszawa Filia: Warszawa REGON: Tel.: (0 22) (0 22) Ogłasza przetarg nieograniczony na: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina.

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wprowadza modyfikację

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AG-Z.2150-29/ 4 /2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE Warszawa, 2017-05-10 ZAPYTANIE OFERTOWE Rozdział 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Al. Jerozolimskie 97, 02-001 Warszawa WWW.wzkart.pl Tel. 22 628-74-91 Fax. 22 621-90-77

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-12 08:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskwam.umed.lodz.pl Łódź: Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31, fax 94/342-43-28,

Bardziej szczegółowo

DRONOWE CENTRUM SZKOLENIA W DĘBLINIE [ANALIZA]

DRONOWE CENTRUM SZKOLENIA W DĘBLINIE [ANALIZA] aut. Maksymilian Dura 14.12.2017 DRONOWE CENTRUM SZKOLENIA W DĘBLINIE [ANALIZA] W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie zorganizowano specjalny Ośrodek szkolenia obsług systemów bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Po zmianie z dnia 12.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Po zmianie z dnia 12.03.2015 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. (81) 551 94 64; fax (81) 551 74 52 Dęblin, dnia 12.03.2015 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl 1 z 6 2012-12-05 15:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I PRODUKTÓW DO DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 35/ZP/2013 Łódź: Ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem medycznym - 35/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę sygnału internetowego w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31, fax 94/342-43-28,

Bardziej szczegółowo

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI,

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka firmowa Wykonawcy) Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko Adres. Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu e-mail: DO.2800.32.2015 -

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

pieczątka firmy Zał. 2

pieczątka firmy Zał. 2 pieczątka firmy Zał. 2 Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niŝszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PROJEKT

Numer sprawy DP Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PROJEKT Numer sprawy DP.2301.47.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ. pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY PROJEKT Dane Wykonawcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 25 369 Kielce Nazwa:.........

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032

Dostawa komputera przenośnego do prac badawczych WEiTI/31/4pkt8a/BZP/2015/1032 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19 00-665 WARSZAWA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 Chełmno, dnia 14-11-2014 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 II. SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOT. ZAMÓWIENIA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2015 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego

FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego Świdnik, dnia 03 lutego 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na dostawę wózka platformowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 2

FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 2 1. Informacja dotycząca go obciążenia VAT jest zawarta w pkt. II.63 SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu i brzmi następująco: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki

FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 3 pilarka spalinowa i narzędzie do obsługi pilarki Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.31.4.9.017 Dostawa narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG

Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 5/DDOM/2016 na aparat EKG NZOZ Eter-Med Sp. Z o.o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4

FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 (pieczęć adresowa wykonawcy) I. Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTY Część 2 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: ZEAS.23.4.26.207 Dostawa wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu

Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu I.ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe nr 11/DDOM/2016 na stół do masażu NZOZ Eter-Med Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk NIP 5832708120 REGON 192471992 II. TRYB POSTĘPOWANIA Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL /2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL /2012 Sprawa Nr IZP.271.15.2013 Sulejówek, dnia 03.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL.09.01.02/2012 Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących oraz organizacja i przeprowadzenie zajęć nauki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo