Jak obliczyć zapotrzebowanie świń na energię i białko?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak obliczyć zapotrzebowanie świń na energię i białko?"

Transkrypt

1 Jak obliczyć zapotrzebowanie świń na energię i białko? Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 3 listopada 2016 Mieszańce rasowe obecnie utrzymywanych świń charakteryzują się wysokimi dziennymi przyrostami masy ciała oraz udziałem mięsa w tuszy. Do wykorzystania pełni ich potencjału genetycznego niezbędne jest jednak stosowanie wysokiej jakości pasz, cechujących się odpowiednim poziomem składników pokarmowych (energii metabolicznej, białka strawnego, aminokwasów egzogennych strawnych w jelicie cienkim, składników mineralnych oraz witamin). Jak zatem obliczyć, czy stosowana przez nas pasza jest dla zwierząt odpowiednia? Ilość pobranych składników pokarmowych jest ściśle powiązania z możliwością pobrania paszy. Aby pokryć zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zwierząt, pasza powinna być odpowiednio zbilansowana pod względem energii, białka, składników mineralnych, witamin oraz charakteryzować się wysoką strawnością. Można to uzyskać poprzez wprowadzenie do paszy komponentów wysokoenergetycznych, wysokobiałkowych, dodatków paszowych, wpływających na poprawę 1 / 15

2 strawności składników pokarmowych, oraz zastosowanie nowoczesnych technik obróbki materiałów paszowych. Producenci żywca szczególną uwagę zwracają się na efektywność produkcji świń. Jest to ważny aspekt, gdyż koszty żywienia stanowią nawet 70 75% ogólnych kosztów produkcji. Z tego też względu hodowcy kładą nacisk na precyzyjne szacowanie wartości energetycznej i pokarmowej komponentów paszowych oraz określanie potrzeb energetycznych, białkowych oraz zapotrzebowania na składniki mineralne i witaminy zwierząt. Spośród czynników żywieniowych na efektywność tuczu istotny wpływ mają: zawartość białka (aminokwasów), koncentracja energii, zawartość tłuszczu i włókna surowego w paszy, rodzaj i sposób żywienia poszczególnych grup technologicznych świń. Uzyskanie wysokich przyrostów masy ciała zwierząt przy odpowiedniej ich mięsności wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu energii i składników pokarmowych w mieszance. Zatem, z jednej strony pasza powinna w pełni zaspokoić potrzeby pokarmowe zwierząt (dla których jest przeznaczona), z drugiej strony powinna mieć niską cenę. Dlatego, w praktyce funkcjonuje określenie tzw. optymalnej paszy pod względem żywieniowym oraz kosztów jej produkcji. 2 / 15

3 3 / 15

4 Co wpływa na efektywność tuczu? Potrzeby białkowe Zapotrzebowanie na białko (aminokwasy) podawane jest w ilości (w gramach lub procentach) w kg mieszanki. Obok precyzyjnego określania potrzeb energetycznych żywieniowcy zwracają uwagę na stosunek energetyczno-białkowy, co wpływa na uzyskanie wysokiej mięsności świń. Zatem, bardziej prawidłowe jest wyrażanie ilości białka lub lizyny w odniesieniu do wartości energetycznej (g białka (lizyny)/1 MJ energii metabolicznej). Potrzeby białkowe zwierząt, podobnie jak zapotrzebowanie na energię, zależą od potencjału genetycznego świń, wieku, płci, żywienia, zdrowotności stada oraz warunków zoohigienicznych. Zmieniają się one w trakcie odchowu świń. Mieszanki dla prosiąt charakteryzują się wyższym udziałem tego składnika pokarmowego niż dla zwierząt starszych. Związane jest to głównie z pokryciem zapotrzebowania na białko niezbędne w procesach budulcowych organizmu. Ponadto, białko dostarczane młodym zwierzętom musi cechować się wyższą strawnością niż komponenty białkowe stosowane w żywieniu tuczników czy loch. Przyczyną tego jest niedojrzały przewód pokarmowy i niski poziom sekrecji enzymów trawiennych przez komórki wydzielnicze nabłonka przewodu pokarmowego u tych osobników. Wyższe zapotrzebowanie na białko wykazywać będą też loch w czasie laktacji. Potrzeby białkowe zwierząt, podobnie jak zapotrzebowanie na energię, zależą od potencjału genetycznego świń, wieku, płci, żywienia, zdrowotności stada oraz warunków zoohigienicznych. Zapotrzebowanie na białko dzieli się na potrzeby bytowe i produkcyjne. Zapotrzebowanie bytowe związane jest z ciągłymi procesami rozpadu białka paszy i ponownej syntezy białka wykorzystywanego na potrzeby organizmu. Wolne aminokwasy powstające w procesie proteolizy wykorzystywane są do syntezy białka lub po transaminacji lub dezamincji zużywane są do innych celów np. energetycznych. Pula aminokwasów, która nie posłużyła do ponownej syntezy białka musi być dostarczona w paszy celem pokrycia potrzeb bytowych organizmu. Zapotrzebowanie produkcyjne na białko zależy od przyrostów masy ciała, a w szczególności od odłożenia białka w przyroście lub wyprodukowanym mleku. Wielkość ta ściśle związana jest z genetycznym potencjałem i wiekiem zwierząt. Ponadto, może być modyfikowana przez żywienie i warunki utrzymania świń. 4 / 15

5 Zapotrzebowanie produkcyjne na białko zależy od przyrostów masy ciała, a w szczególności od odłożenia białka w przyroście lub wyprodukowanym mleku. Po zapewnieniu odpowiedniego bilansu białkowego warto zwracać również uwagę na zawartość w diecie świń aminokwasów egzogennych, które można dodawać do mieszanki w postaci aminokwasów krystalicznych. Racjonalne dobranie aminokwasów egzogennych takich jak: lizyna, metionina, tryptofan, treonina oraz walina i izoleucyna, pozwala lepiej zbilansować skład aminokwasowy, a ponadto ograniczyć straty białka w postaci azotu, który przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Jednak najbardziej właściwym sposobem określania zawartości białka w paszy jest wyrażanie jego w ilości aminokwasów strawnych jelitowo. 5 / 15

6 Lizyna jest pierwszym limitującym aminokwasem dla trzody chlewnej. Dlatego też jej zapotrzebowanie musi być w pełni pokryte. Niedostarczenie lizyny w odpowiedniej ilości powoduje ograniczone wykorzystanie innych egzogennych aminokwasów. Wzajemne proporcje aminokwasów są ustalane poprzez przyjęcie wzorca tzw. białka idealnego, w którym zawartość lizyny przyjmowana jest za 100%. W praktyce najczęściej zawartość białka w mieszance wyrażana jest w postaci białka ogólnego. Żywieniowcy coraz częściej podkreślają, że wskaźnik ten w tej postaci jest mało precyzyjny. Dlatego też zalecają wyrażanie białka w paszy ilością białka strawnego. Jednak najbardziej właściwym sposobem określania zawartości białka w paszy jest wyrażanie jego w ilości aminokwasów strawnych jelitowo. Powszechnie uważa się, że system bilansowania aminokwasów strawnych jest najbardziej efektywny pod względem uzyskiwanych wyników produkcyjnych i kosztów produkcji mieszanek. Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe u trzody chlewnej oraz pobranie paszy przez zwierzęta przedstawiają tab. 1 i 2. Tab. 1. Dzienne pobranie paszy i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe prosiąt, warchlaków i tuczników (średni potencjał wzrostowy) w kg mieszanki treściwej. Wyszczególnienie Prosięta Warchlaki Dzienne pobranie paszy (kg) Energia metaboliczna (MJ) Białko ogólne(g) Lizyna (g) Metionina (g) Treonina (g) Tryptofan (g) 0,49 14, ,2 4,0 8,5 2,6 1,21 13, ,7 3,0 6,2 1,9 Tuczniki kg kg >90 kg 1,82 13, ,3 2,7 5,5 1,6 2,42 12, ,0 2,2 4,6 1,3 2,76 12, ,0 1,9 4,0 1,1 Tab. 2. Dzienne pobranie paszy i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe loch prośnych (1 miot) w kg mieszanki treściwej Wyszczegól nienie Dzienne pobranie paszy (kg) Energia metaboliczna (MJ) Białko ogólne(g) do 90 dnia ciąży 2, dzień >105 dnia ciąży ciąży 2,8 2,7 Laktacja 12,0 12,0 12,5 12, ,8 6 / 15

7 Lizyna (g) Metionina (g) Treonina (g) Tryptofan (g) 3,9 1,1 2,4 0,8 3,9 1,1 2,4 0,8 6,9 1,9 4,3 1,4 7,5 2,6 5,1 1,4 Potrzeby energetyczne Zapotrzebowanie świń na energię uzależnione jest od ich masy ciała i przyrostów dobowych. Zatem, bilans energetyczny zwierzęcia jest związany z potrzebami bytowymi oraz produkcyjnymi. Potrzeby bytowe zależą od masy ciała zwierzęcia, temperatury otoczenia, wilgotności i są związane z podstawowymi procesami funkcjonowania organizmu. Natomiast potrzeby produkcyjne związane są z ilością odłożonego białka lub tłuszczu w mięśniach tuczników (w okresie wzrostu świń), płodzie i łożysku lub przeznaczone są na produkcję siary i mleka u loch oraz na produkcję nasienia u knurów. Zapotrzebowanie świń na energię i składniki pokarmowe może być przedstawiane jako wymagania dobowe uzależnione od ilości pobranej paszy lub wyrażone w kg mieszanki pełnoporcjowej. Wartość energetyczną komponentów paszowych i zapotrzebowanie trzody chlewnej określa się przy zastosowaniu energii metabolicznej, która ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania zwierząt zarówno na potrzeby bytowe, jak również produkcyjne. Miernik wartości energetycznej w postaci energii metabolicznej oprócz trzody chlewnej stosowany jest także u drobiu, psów oraz kotów. Miernik wartości energetycznej w postaci energii metabolicznej oprócz trzody chlewnej stosowany jest także u drobiu, psów oraz kotów. Potrzeby bytowe zaspakajane są w pierwszej kolejności. Dopiero po ich zaspokojeniu energia i składniki pokarmowe kierowane są na pokrycie potrzeb produkcyjnych. W odchowie prosiąt szybko wzrasta gromadzenie białka i tłuszczu w ciele. W okresie odsadzenia odnotowuje się małe pobranie paszy, co skutkuje spadkiem odkładania biała, a nawet uwalnianiem rezerw tłuszczu z organizmu prosiąt. Tucz natomiast charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu i dobrym wykorzystaniem prawidłowo zbilansowanej paszy (co ma istotne znaczenie dla efektywności produkcji tuczników). Zapotrzebowanie bytowe wyrażone jest w stosunku do masy metabolicznej zwierząt (BW0,75). Temperatura otoczenia istotnie wpływa na potrzeby bytowe. Utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach, gdzie nie jest zapewniony komfort temperaturowy, zwiększa ich potrzeby bytowe nawet o 15 30%. Należy także pamiętać, że zwierzęta korzystające z wolnego wybiegu wykazują wyższe potrzeby energetyczne (na aktywność fizyczną zużywają ok. 20% energii bytowej). EMm = 0,7 0,045 W, gdzie: EMm zapotrzebowanie bytowe; W metaboliczna masa ciała Zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków utrzymania, dbanie o ich zdrowotność pozwala na 7 / 15

8 przekierowanie większej puli energii i składników pokarmowych na potrzeby produkcyjne (w konsekwencji hodowcy odnotowują wyższe pobranie paszy i poprawę wykorzystania paszy przez świnie). 8 / 15

9 Sprawdź zapotrzebowanie bytowe. 9 / 15

10 Zapotrzebowanie produkcyjne u tuczników zależy od przyrostów masy ciała oraz od gromadzenia ilości białka i tłuszczu w ciele. Obecnie utrzymywane mieszańce rasowe świń charakteryzują się intensyfikacją odłożenia tkanki mięsnej (białka) przy jednoczesnym ograniczaniu kumulowania tłuszczu w postaci tłuszczu śródmięśniowego. Odłożenie białka wzrasta liniowo wraz ze wzrostem pobrania energii w zależności od genotypu świń. Na ilość odłożonego białka w ciele wpływa także wiek, płeć, żywienie i warunki utrzymania. Bilansowanie mieszanek Przy prawidłowym bilansowaniu mieszanek zwracamy uwagę na ilość pobranej energii z paszy. Powszechnie wiadomo, że ilość pobranej paszy przez zwierzęta determinuje wydajność produkcyjną. Z tego względu wzrost koncentracji energii w mieszankach wpływa korzystnie na wzrost zwierząt i intensywność przyrostów dobowych, i/lub poprawę wykorzystania paszy. W praktyce nie zawsze odnotowuje się niniejsze zależności. Zatem można stwierdzić, że im gorsze warunki utrzymania i żywienia tym silniejsza reakcja świń na wzrost koncentracji energii w mieszance. Podobnie, im wyższy potencjał genetyczny świń tym obserwowane jest mniejsze pobranie paszy. Dlatego też wraz ze wzrostem wartości energetycznej pasz odnotowuje się szybszy przyrost masy ciała. 10 / 15

11 Istotny wpływ na zapotrzebowanie na energię ma również płeć. Loszki pobierają 10-12% mniej energii i o ok. 4% lepiej wykorzystują pasze w porównaniu z wieprzkami. Przy czym u większości świń konwersja paszy na białko zwierzęce nie jest tak efektywna po osiągnięciu 70 kg masy ciała, w wyniku czego następuje zwiększone odkładanie się tłuszczu w postaci słoniny. Stąd też w mieszankach dla tuczników powyżej tej masy ciała zaleca się ograniczenie koncentracji energii w diecie lub ograniczenie pobrania paszy przez zwierzęta o 10 15%. 11 / 15

12 Istotny wpływ na zapotrzebowanie na energię ma również płeć. Loszki pobierają 10-12% mniej energii i o ok. 4% lepiej wykorzystują pasze w porównaniu z wieprzkami. Najwięcej energii pobierają wieprzki, następnie loszki, a najmniej knurki (Lipiński, 2016). Podstawowymi paszami energetycznymi w żywieniu trzody chlewnej są ziarna zbóż oprócz tego w przeszłości były stosowane (lub są stosowane na niewielką skalę) ziemniaki parowane. Zarówno w zbożach, jak i w ziemniakach głównym źródłem energii dla zwierząt jest skrobia. Zawartość energii metabolicznej, białka ogólnego i aminokwasów w podstawowych komponentach paszowych dla trzody chlewnej przedstawia tabela 3. Tab. 3. Zawartość energii metabolicznej, białka ogólnego i wybranych aminokwasów egzogennych w komponentach paszowych dla trzody chlewnej (Normy Żywienia Świń, 2014) Wyszczególnieni Energia m e etaboliczn a (MJ) Jęczmień 12,74 Żyto 13,25 Pszenżyto 13,78 Pszenica 14,03 Owies 11,25 Otręby pszenne 8,75 Ziemniaki 3,32 parowane (230 g suchej masy) Poekstrakcyjna 13,32 śruta sojowa Poekstrakcyjna 10,50 śruta rzepakowa Białko ogólne (g) 110,0 95,0 122,0 119,0 118,0 143,0 22,0 Lizyna (g) Metionina (g) Treonina (g) Tryptofan (g) 3,8 3,7 4,1 3,3 4,7 5,7 1,2 1,8 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1 0,3 3,6 3,2 1,2 3,4 4,0 4,5 0,8 1,4 1,0 3,9 1,3 1,5 2,3 0,3 452,0 19,8 7,7 16,1 4,8 364,0 27,1 6,1 17,5 5,9 Komponując paszę dla świń, warto zwrócić uwagę na zawartość włókna surowego. Optymalny jego poziom stymuluje motorykę przewodu pokarmowego. Jednakże, zbyt wysoki jego udział w dawce powoduje pogorszenie strawności składników pokarmowych paszy oraz zmniejsza jej energetyczność. Obniżenie wartości energetycznej paszy przeznaczonej dla zwierząt o zwiększonym jej zapotrzebowaniu wymaga uzupełnienia dawki dodatkiem np. oleju. 12 / 15

13 Od czego zależą potrzeby białkowe świń? Najefektywniejszym zabiegiem zwiększającym wartość energetyczną mieszanek dla świń jest ich natłuszczanie olejami (tłuszcz zaliczany jest do najbardziej energetycznych składników paszy). Dodatkową zaletą stosowania oleju w mieszankach jest zmniejszenie pylistości silnie rozdrobnionych surowców paszowych, a tym samym zmniejszenie zapylenia w budynku chlewni. Natłuszczanie mieszanek zwiększa jej smakowitość, a tym samym jej pobranie przez zwierzęta. Dodatek oleju wpływa także na wzrost przyswajalności witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Ponadto, oleje roślinne są źródłem kwasów nienasyconych (w tym kwasu oleinowego: C18:1, który wpływa na obniżenie poziomu frakcji LDL we krwi). Natłuszczanie mieszanek dla loch olejami roślinnymi w ilości 2-3% wpływa korzystnie na masę urodzeniową prosiąt, poprawia mleczność loch oraz wpływa pozytywnie na przyrosty dobowe prosiąt. W żywieniu tuczników stosowanie oleju pozwala na skrócenie okresu tuczu. Podstawowymi paszami energetycznymi w żywieniu trzody chlewnej są ziarna zbóż oprócz tego w przeszłości były stosowane (lub są stosowane na niewielką skalę) ziemniaki parowane. O rodzaju i ilości oleju w mieszankach pełnoporcjowych powinien decydować jej skład (zwłaszcza 13 / 15

14 komponentów energetycznych) oraz rasa, wiek, płeć zwierząt. Prosięta ze względu na słabo rozwinięty układ enzymatyczny przewodu pokarmowego powinny otrzymywać nie więcej niż 2% oleju w mieszance. Udział oleju w mieszankach dla tuczników również nie powinien przekraczać 1,5 2% ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego: C18:2 oraz linolenowego: C18:3) oraz niekorzystne oddziaływanie na właściwości sensoryczne mięsa, a także jakość tłuszczu mięsa i słoniny. Przed wprowadzeniem oleju do mieszanki należy go lekko podgrzać. Ułatwia to jego zadawanie, dokładne rozprowadzenie i wymieszanie oraz lepsze przyleganie do cząsteczek paszy. Podsumowanie Z punktu widzenia producenta trzody chlewnej bilansowanie ilości energii i białka w diecie zwierząt będzie miało znaczenie w momencie, gdy przygotowuje on pasze we własnym gospodarstwie. Układanie poprawnych dawek nie jest łatwe i wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Dysponując wysokiej jakości materiałem genetycznym świń szybko rosnących, nie możemy pozwolić sobie na popełnianie błędów. Obecnie, optymalne żywienie należy dostosować do indywidualnych potrzeb gospodarstwa i uwarunkowań, jakie w nim obowiązują. Ponadto, na rynku dostępne są bardzo liczne komponenty i dodatki paszowe, a ich ceny ulegają częstym zmianom, co dla osób nie będących specjalistą w przygotowywaniu receptur paszowych i nie korzystających z programów komputerowych nastręcza wielu trudności. W praktyce, hodowcy przeważnie bazują na własnych zbożach, a komponenty wysokobiakowe oraz dodatki paszowe, w tym mineralnowitaminowe kupują w formie premiksów paszowych, koncentratów czy tez superkoncentratów. Układanie poprawnych dawek nie jest łatwe i wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Dysponując wysokiej jakości materiałem genetycznym świń szybko rosnących, nie możemy pozwolić sobie na popełnianie błędów. Łatwiejszym, a tym samym bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup mieszanek pełnoporcjowych. Wtedy, to na firmie paszowej (w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dane publikowane w zaleceniach żywieniowych) spoczywa dostosowanie składu paszy do potrzeb zwierząt w zależności od ich przeznaczenia i wydajności. Prawidłowe zbilansowanie mieszanki, w tym przypadku, jest bardziej precyzyjne ponieważ firma może dokonać szczegółowej analizy chemicznej zawartości składników pokarmowych w każdym komponencie paszowym i dokładniej zbilansować mieszankę dla zwierząt. Przygotowując paszę we własnym gospodarstwie, jeśli mamy taką możliwość, warto byłoby wykonać podstawową analizę składu komponentów paszowych, co umożliwi dokładniejsze zbilansowanie składników pokarmowych w mieszance. Dlatego, że uśrednione dane w zaleceniach, dotyczące 14 / 15

15 zawartości składników pokarmowych mogą odbiegać od rzeczywistej zawartości w danym materiale paszowym (w praktyce zawartości białka i aminokwasów w surowcach zbożowych mogą się zmieniać w zależności od odmiany danego zboża, poziomu nawożenia, żyzności gleby czy warunków klimatycznych). Dane dotyczące zapotrzebowania można odczytać z zaleceń żywieniowych (Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy Żywienia Świń, 2014) lub korzystać z programów służących do układania dawek / mieszanek dla zwierząt (aczkolwiek taki program wiąże się z wydatkiem powyżej 1000 zł; ponadto wymaga umiejętności posługiwania się komputerem). Obecnie hodowcy mają możliwość korzystania z licznych żywieniowych programów komputerowych dostępnych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz wśród przedstawicieli firm paszowych świadczących usługi z zakresu doradztwa żywieniowego, którzy na życzenie przygotowują paszę dostosowaną dla poszczególnych grup żywieniowych. Przeczytaj koniecznie: 5 najczęściej popełnianych błędów w żywieniu tuczników! Witaminy w żywieniu świń Mieszanie zbóż na pasze dla trzody chlewnej: co brać pod uwagę? 15 / 15 Powered by TCPDF (

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ mieszanki paszowe uzupełniające MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE KONCENTRATY W ofercie Agrifirm Polska znajdują się mieszanki paszowe uzupełniające (koncentraty) dla trzody

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze CENTRUM HURTOWE PASZ www.chppasze.pl Mogilno, ul. Kościuszki 38B tel. 52 3151252, 52 3548557 email: biuro@chppasze.pl sekretariat@chppasze.pl ODDZIAŁY Żnin, ul.dworcowa 10 tel 52 3020094 Gniewkowo, ul.piasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. pasze pełnoporcjowe PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ pasze pełnoporcjowe 2 PRESTARTER PRZEZNACZENIE: DLA PROSIĄT OD 5-7 DNIA ŻYCIA DO MASY CIAŁA OK. 10-12 KG (DO OK. 10-14 DNI PO ODSADZENIU) Prestartery stworzone przez firmę

Bardziej szczegółowo

Łubin w żywieniu trzody chlewnej

Łubin w żywieniu trzody chlewnej .pl Łubin w żywieniu trzody chlewnej Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 14 czerwca 2016 W ostatnim czasie obserwujemy powiększenie areału upraw roślin strączkowych. Taki wzrost zainteresowania spowodowany

Bardziej szczegółowo

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy 16 września, Pałac w Pakosławiu ,,Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Fakty i mity Wytwórnia Pasz Lira mgr inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

5 najczęściej popełnianych błędów w żywieniu tuczników!

5 najczęściej popełnianych błędów w żywieniu tuczników! .pl https://www..pl 5 najczęściej popełnianych błędów w żywieniu tuczników! Autor: Martyna Lewosińska Data: 21 października 2016 Prawidłowo ułożona dawka pokarmowa pozwala zaspokoić zapotrzebowanie tuczników

Bardziej szczegółowo

Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca?

Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca? .pl Intensywne żywienie świń: kiedy i czy się opłaca? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 8 czerwca 2016 Opłacalność chowu trzody chlewnej w ostatnich miesiącach była na bardzo niskim poziomie. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń?

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń? Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016-2020 Obszar 4 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka

Bardziej szczegółowo

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt?

Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? .pl https://www..pl Jakie są rzeczywiste potrzeby pokarmowe prosiąt? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 14 marca 2016 W odchowie prosiąt istotną rolę odgrywa szereg czynników, w tym żywienie.

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać przy żywieniu loch?

O czym należy pamiętać przy żywieniu loch? .pl https://www..pl O czym należy pamiętać przy żywieniu loch? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 26 lutego 2016 Zapotrzebowanie pokarmowe loch związane jest z potrzebami bytowymi i produkcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Żywienie trzody chlewnej: jaki ma wpływ na jakość wieprzowiny?

Żywienie trzody chlewnej: jaki ma wpływ na jakość wieprzowiny? https://www. Żywienie trzody chlewnej: jaki ma wpływ na jakość wieprzowiny? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 1 stycznia 2017 To, jak żywienie trzody chlewnej wypływa na jakość mięsa wieprzowego,

Bardziej szczegółowo

trzoda T22001 Starter 4% Vipromix Platinum P 17,0 4,5 3,5 11,5 3,2 4,5 1,0 1,2 19,4 5,3 2,0 12,0 2,5 4,7-0,8

trzoda T22001 Starter 4% Vipromix Platinum P 17,0 4,5 3,5 11,5 3,2 4,5 1,0 1,2 19,4 5,3 2,0 12,0 2,5 4,7-0,8 vitaminy proteiny minerały trzoda I Vipromix mieszanki mineralnowitaminowe dla trzody chlewnej Linia PLATINUM T201 Vipromix Platinum P 4 Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna starter dla warchlaków

Bardziej szczegółowo

ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO

ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO OCENA PRZYDATNOŚCI KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2011-2015 PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Żywienie loch Dzienna dawka paszy (w kg) o różnej koncentracji energii (na podstawie Norm Żywienia Świń. 1993) 2,

Żywienie loch Dzienna dawka paszy (w kg) o różnej koncentracji energii (na podstawie Norm Żywienia Świń. 1993) 2, Układanie dawek pokarmowych Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo

Bardziej szczegółowo

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Pasze rzepakowe w żywieniu świń Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Zależnie od metody produkcji oleju ekstrakcji rozpuszczalnikiem lub tłoczenia, otrzymuje się dwa rodzaje produktu paszowego: - poekstrakcyjną

Bardziej szczegółowo

Mieszanie zbóż na pasze dla trzody chlewnej: co brać pod uwagę?

Mieszanie zbóż na pasze dla trzody chlewnej: co brać pod uwagę? https://www. Mieszanie zbóż na pasze dla trzody chlewnej: co brać pod uwaę? Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 5 września 2016 W żywieniu trzody chlewnej zboża należą do najczęściej stosowanych,

Bardziej szczegółowo

Skup i sprzedaż tuczników

Skup i sprzedaż tuczników Skup i sprzedaż tuczników Po osiągnięciu masy ubojowej 100-110 kg tuczniki są skupowane i trafiają do zakładów mięsnych. Wszystkie świnie przed opuszczeniem gospodarstwa muszą być oznakowane. (czytaj:

Bardziej szczegółowo

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową?

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? .pl Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 kwietnia 2017 Zbilansowanie dawki paszowej dla opasów jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że poprawiamy

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Żywienie macior: o czym należy pamiętać?

Żywienie macior: o czym należy pamiętać? .pl https://www..pl Żywienie macior: o czym należy pamiętać? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 5 lipca 2016 Opłacalność chowu świń zależy przede wszystkim od liczby zdrowo urodzonych i odchowanych

Bardziej szczegółowo

Produkcja żywca wieprzowego

Produkcja żywca wieprzowego Produkcja żywca wieprzowego Przebieg i wyniki tuczu oceniamy na podstawie dobowych przyrostów masy ciała, zużycia paszy na 1 kg przyrostu oraz stopnia umięśnienia i otłuszczenia zwierząt. Na technikę tuczu,

Bardziej szczegółowo

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy!

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy! .pl Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy! Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 16 stycznia 2017 Gęsi są ptakami domowymi, które spośród wszystkich gatunków drobiu posiadają największą zdolność

Bardziej szczegółowo

MPU MINERALNE DLA PROSI T I WARCHLAKÓW

MPU MINERALNE DLA PROSI T I WARCHLAKÓW KOMPLEKSY ENZYMATYCZNE: Enzymatyczny: Rovabio - jest dodatkiem paszowym zawierającym naturalną, współdziałającą kombinacje 19 aktywności enzyma tycz nych. Poprawia wartości żywieniowe wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO W ŻYWIENIU DROBIU I ŚWIO PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU CECHA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ

WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ Olsztyn, 2015 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zalety produktu:

Dodatkowe zalety produktu: optymalny skład ilościowy i jakościowy umożliwiający prawidłowy odchów cieląt chętnie pobierane przez cielęta zawierają dodatek probiotyku wspomagający trawienie enzymatyczne oraz optymalizujący florę

Bardziej szczegółowo

Tucz z zastosowaniem różnych pasz

Tucz z zastosowaniem różnych pasz Tucz z zastosowaniem różnych pasz W zależności od zastosowanych pasz wyróżniamy: tucz zbożowy tucz ziemniaczany, tucz serwatkowy, tucz CCM, tucz odpadkami. Tucz zbożowy Ziarno zbóż jest paszą o dużej koncentracji

Bardziej szczegółowo

Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność

Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność .pl https://www..pl Żywienie kogutów i jego wpływ na płodność Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 1 lipca 2017 Osiąganie korzystnych wskaźników związanych z rozrodem w stadach reprodukcyjnych kur jest determinowane

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM YWIENIA TRZODY CHLEWNEJ MIX. m.p.u. Starter Golden Soya Mix (8240) m.p.u. Grower Golden Soya Mix (8241)

INNOWACYJNY SYSTEM YWIENIA TRZODY CHLEWNEJ MIX. m.p.u. Starter Golden Soya Mix (8240) m.p.u. Grower Golden Soya Mix (8241) INNOWACYJNY SYSTEM YWIENIA TRZODY CHLEWNEJ BASE (6995) MIX 2,0% Starter (8240) 2,0% Grower (8241) 2,0% Finiszer (8242) 2,0% LP (8243) 2,5% LK (8244) Z OTY ZYSK Zawartość podstawowych składników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu

Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI; DR INŻ. MARCIN HEJDYSZ OBECNA SYTUACJA POLSKIEJ PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM 12.10.2016 O zysku z produkcji mleka decydują nie tylko ceny skupu mleka, ale także koszty. Zysk to różnica pomiędzy ceną skupu, a kosztami produkcji. Zysk= - ( + ) Niekorzystne

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej. dr inż. Tomasz Schwarz

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej. dr inż. Tomasz Schwarz Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej dr inż. Tomasz Schwarz Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego Wysoka zawartość alkilorezorcynoli Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści ROZDZIAł I ByDłO...8 1. Znaczenie gospodarcze chowu bydła (Piotr Brzozowski)...8 2. Typy użytkowe i rasy bydła (Piotr Brzozowski)...9 2.1. Informacja o gatunku i pochodzeniu bydła...9 2.2.

Bardziej szczegółowo

TRZODA CHLEWNA. www.lnb.pl

TRZODA CHLEWNA. www.lnb.pl TRZODA CHLEWNA www.lnb.pl ŻYWIENIE PROSIĄT - PRESTARTERY PROGRAM LONOBI ekonomiczne żywienie 1. Pierwszą mieszanką podawaną prosiętom przy losze jest Pre-prestarter LONOBI (H8013). 2. W dniu odsadzenia

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017?

Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017? https://www. Jakie będą ceny pasz i sytuacja na rynku w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 marca 2017 Spodziewane jest wysokie tempo wzrostu produkcji pasz w Polsce w 2017. Wzrośnie także zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r.

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r. Zastosowanie DDGS w żywieniu zwierząt Podstawowe informacje na temat DDGS mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader 26.05.2008 r. E-mail: marek.mruk@ddgs.com.pl Produkcja bioetanolu źródłem DDGS DDGS jest finalnym

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Prosięta i warchlaki. Tuczniki. Lochy i knury. Dodatki, surowce i higiena

Wstęp. Prosięta i warchlaki. Tuczniki. Lochy i knury. Dodatki, surowce i higiena Wstęp WIPASZ S.A. to firma, która od 99 r. dynamicznie rozwija sie dzięki ścisłej współpracy z Hodowcami. Zaczynaliśmy od małej, lokalnej mieszalni pasz pod Olsztynem. Obecnie produkujemy pasze w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Żywienie świń rozpłodowych

Żywienie świń rozpłodowych Żywienie świń rozpłodowych Żywienie knurów Racjonalne żywienie knurów powinno sprzyjać utrzymaniu kondycji rozpłodowej. Knurów nie wolno przekarmiać i zatuczać, gdyż ogranicza to ich przydatność do krycia.

Bardziej szczegółowo

System TMR w żywieniu bydła

System TMR w żywieniu bydła .pl System TMR w żywieniu bydła Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 15 sierpnia 2017 W ramach jednej farmy może istnieć duże zróżnicowanie bydła. To pociąga za sobą skomplikowaną kwestię żywienia.

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A.

JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE. Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. JAK ŻYWIĆ LOCHY, ŻEBY MIEĆ WYRÓWNANE PROSIĘTA I WYSOKIE WAGI ODSADZENIOWE Przemysław Sawoński Mateusz Mik Wipasz S.A. Trochę statystki lochy 1 MLN, tuczniki od lochy 15 szt. 220 tyś podmiotów produkujących

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt?

Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt? .pl https://www..pl Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 maja 2016 Prawidłowe żywienie cieląt ma ogromny wpływ na dobowe przyrosty,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE Kraków 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie materiałów w całości lub części za zgodą DJ Group lub Educagri Editions www.djgroup.com.pl Układanie DAWEK w programie INRAtion-PrevAlim

Bardziej szczegółowo

Żywienie trzody chlewnej: najczęściej popełniane błędy!

Żywienie trzody chlewnej: najczęściej popełniane błędy! https://www. Żywienie trzody chlewnej: najczęściej popełniane błędy! Autor: prof. dr hab. Bogdan Szostak Data: 7 marca 2017 Żywienie jest jednym z podstawowych czynników pozagenetycznych, istotnie wpływającym

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej

Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start ekonomiczne podejście do produkcji trzody chlewnej Life Start pierwsze sześć tygodni życia prosiąt decyduje o opłacalności produkcji. ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PRODUKCJĄ MLEKA I WIELKOŚCIĄ MIOTU Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia)

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2014r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu praktyczne

Bardziej szczegółowo

BROJLER. Specyfikacja paszy. An Aviagen Brand

BROJLER. Specyfikacja paszy. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specyfikacja paszy 2014 An Aviagen Brand Wstęp W tabelach przedstawiono specyfikację paszy dla brojlerów z uwzględnieniem przedziałów wagowych tuczu stosowanych w różnych krajach: Nieseksowane

Bardziej szczegółowo

ywienie prosi¹t Produkty JUNIOR, OPTIMER oraz BEST z M¹czk¹ Rybn¹ oraz Hemoglobin¹

ywienie prosi¹t Produkty JUNIOR, OPTIMER oraz BEST z M¹czk¹ Rybn¹ oraz Hemoglobin¹ ywienie prosi¹t NOWOŒÆ Produkty JUNIOR, OPTIMER oraz BEST z M¹czk¹ Rybn¹ oraz Hemoglobin¹ Sypki Tuna Bardzo dobrze zbilansowany prestarter, gwarantuje bezstresowy odchów najmłodszych prosiąt, zapewnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA DO SPRZEDAŻY W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH. Pro Feed

OFERTA DO SPRZEDAŻY W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH. Pro Feed OFERTA DO SPRZEDAŻY W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH PRO FEED to linia produktów Agrifirm, stworzona z myślą o potrzebach mniejszych hodowców. Receptury produktów zbilansowane są w taki sposób, aby zaspokoić

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwnymi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

Co wpływa na jakość mięsa wieprzowego?

Co wpływa na jakość mięsa wieprzowego? .pl https://www..pl Co wpływa na jakość mięsa wieprzowego? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 17 stycznia 2017 Jakość wieprzowiny zależy od czynników zarówno genetycznych (zróżnicowanie rasowe

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Przyczyny złej opinii o życie jako paszy dla zwierząt: 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów enzymów proteolitycznych

Bardziej szczegółowo

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand 1 STADO RODZICIELSKIE ROSS 708 Specyfikacja Paszy An Aviagen Brand Wstęp Folder zawiera zalecenia żywieniowe dla stada rodzicielskiego Ross 708 i powinien być wykorzystywany razem z Instrukcją Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes

Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes .pl https://www..pl Chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - rodzinny pomysł na biznes Autor: Anna Klimecka Data: 5 lipca 2017 Rodzinne gospodarstwo rolne pa?stwa Malinowskich powsta?o w latach 70. ubieg?ego

Bardziej szczegółowo

Drób: dobre żywienie piskląt

Drób: dobre żywienie piskląt .pl https://www..pl Drób: dobre żywienie piskląt Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 10 czerwca 2016 Postępowanie z pisklętami w pierwszych tygodniach jest newralgicznym punktem odchowu, niezależnie od tego

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Zamiany w produkcji mleka, kondycji, pobraniu dawki pokarmowej w trakcie cyklu produkcyjnego.

Wykres 1. Zamiany w produkcji mleka, kondycji, pobraniu dawki pokarmowej w trakcie cyklu produkcyjnego. Żywienie krów mlecznych w laktacji Tekst: dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie Potrzeby pokarmowe krów mlecznych zależą w dużej mierze od stadium laktacji oraz zaawansowania ciąży. Poniżej zamieszczony

Bardziej szczegółowo

Spożycie mięsa w Polsce: jak zmienia się konsumpcja wieprzowiny?

Spożycie mięsa w Polsce: jak zmienia się konsumpcja wieprzowiny? .pl https://www..pl Spożycie mięsa w Polsce: jak zmienia się konsumpcja wieprzowiny? Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 15 grudnia 2016 Mięso jest źródłem podstawowych i niezbędnych składników

Bardziej szczegółowo

Prosięta. Opakowanie: 20 kg, 10 kg

Prosięta. Opakowanie: 20 kg, 10 kg Prosięta Mieszanki paszowe uzupełniające dla prosiąt do tygodnia życia (25-30 kg m.c.) Przeznaczone do sporządzania pasz typu PRESTARTER i STARTER. Zawierają kompleks witamin, makro- i mikroelementy w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów 20022009 r. Zestawienie produktów Trio Trio Trio KONCENTRAT PD 410 PD 411 PD 412 PD 210 PD 211 PD 212 PD 310 PD 311 PD 312 BROJLERY KONCENTRAT odchów produkcja jaj KONCENTRAT 2 1 2 / KONCENTRAT KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić?

Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić? https://www. Stres cieplny świń: jak sobie z nim radzić? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 6 lipca 2016 Lato coraz bardziej daje nam we znaki, a gorące, upalne dni mogą negatywnie wpływać na nasze

Bardziej szczegółowo

Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych

Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych This is preprint version of manuscript from Indyk Polski, 2006, 2(15): 6-13. http://www.portalhodowcy.pl/indyk-polski Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych Witold Szczurek Dział Żywienia Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Ryszard Nadolski Ekspert ds. trzody chlewnej Tel

Ryszard Nadolski Ekspert ds. trzody chlewnej Tel Ekspert ds. trzody chlewnej Tel. 692-650-565 III Pomorskie Forum Trzodziarskie Gdańsk 2015 Najwyższa jakość żywienia Twoich zwierząt - Firma VIPROMIN jest spółką opartą w 100% na polskim kapitale. - Cała

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka

AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka prezentacje Zastosowanie preparatów drożdżowych AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka Witold Podkówka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej

Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej .pl https://www..pl Odchów prosiąt a cechy użytkowości rozpłodowej Autor: prof. dr hab. inż. Damian Knecht Data: 7 lutego 2018 Wzrost opłacalności chowu wynikać może ze zwiększenia liczby odchowanych prosiąt.

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ Z TROUW NUTRITION POLSKA

ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ Z TROUW NUTRITION POLSKA ŻYWIENIE TRZODY CHLEWNEJ Z TROUW NUTRITION POLSKA 1. PREMIKSY FARMERSKIE 1.1. LIDERMIX 1.1.1. SUPER PW 4%............ 4 1.1.2. PW 4%................ 4 1.1.3. SUPER T 3-2,5%........... 4 1.1.4. T 3-2,5%...............

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu

Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI; DR INŻ. MARCIN HEJDYSZ

Bardziej szczegółowo

BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA. Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER

BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA. Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER BILANS ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA Prof. Dr hab. Janusz Stanisław KELLER TRZY ZASADNICZE NIEPOROZUMIENIA I. Bilans energetyczny =//= bilans ciepła II. W procesach uwalniających energię uwalniają się: energia

Bardziej szczegółowo

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego?

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? .pl https://www..pl Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? Autor: Tomasz Kodłubański Data: 23 maja 2017 Określenie dojrzałości hodowlanej bydła mlecznego jest dosyć skomplikowane. Zważywszy, że pod ocenę

Bardziej szczegółowo

TRENER I. Rekomendowane dawkowanie: 0,5 1 kg musli TRENER I na 100 kg masy ciała konia plus 50 100 g mieszank i Dostępne opakowania: 20 kg

TRENER I. Rekomendowane dawkowanie: 0,5 1 kg musli TRENER I na 100 kg masy ciała konia plus 50 100 g mieszank i Dostępne opakowania: 20 kg TRENER I Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni w okresie treningu sportowego i regularnie pracujących koni rekreacyjnych o zrównoważonym usposobieniu Od koni sportowych oczekujemy gotowości do wysiłku,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania różnych gatunków roślin uprawnych w żywieniu świń.

Możliwości wykorzystania różnych gatunków roślin uprawnych w żywieniu świń. Możliwości wykorzystania różnych gatunków roślin uprawnych w żywieniu świń. Produkcja mięsa wieprzowego wymaga od rolnika wiedzy o potrzebach dostarczenia zwierzętom takiej paszy, która zapewni im należyty

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY

AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY METODYKA BADAŃ AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa MATERIAŁ DO BADAŃ Badaniami objęto 120 tusz wieprzowych

Bardziej szczegółowo

Jakość tuszy oraz maksymalizacja przychodu. Mariusz Nackowski Szczyty Nowodwory i Parcewo. www.pic.com/poland

Jakość tuszy oraz maksymalizacja przychodu. Mariusz Nackowski Szczyty Nowodwory i Parcewo. www.pic.com/poland Jakość tuszy oraz maksymalizacja przychodu Mariusz Nackowski Szczyty Nowodwory i Parcewo Cel produkcji -osiągnięcie maksymalnego zysku ze swojej działalności Metoda wyprodukować dużo łatwo zbywalnego czyli

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 328521 (22) Data zgłoszenia: 09.09.1998 (19) PL (11) 188644 (13) B1 (51) IntCl7 A23K 1/24 A23K

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery

MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery Warszawa 22.05.2014 Witold Obidziński De Heus Sp. z o.o. Odmiany rzepaku Odmiany tradycyjne Odmiany

Bardziej szczegółowo

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH Intensyfikacja produkcji bydła mlecznego w kierunku uzyskiwania coraz wyższych wydajności mlecznych sprawia, że krowa staje się zwierzęciem o ogromnym obciążeniu

Bardziej szczegółowo

Produkty dla trzody. Katalog Trzoda Chlewna

Produkty dla trzody. Katalog Trzoda Chlewna Produkty dla trzody Katalog Trzoda Chlewna 2013 Firma WIPASZ powstała w 1994 r. Prezesem Zarządu jest jej założyciel - Józef Wiśniewski. Zaczynaliśmy od małej, lokalnej mieszalni pasz pod Olsztynem produkując

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię Krowa wykorzystuje na produkcję mleka tylko około 20% pobranej energii. Pozostałe 80% jest przeznaczone na podtrzymanie funkcji życiowych oraz stanowi stratę w postaci wypromieniowanego

Bardziej szczegółowo

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki?

Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? .pl https://www..pl Dodatki paszowe dla świń dobre na biegunki? Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 17 grudnia 2015 Biegunki są jednymi z najczęstszych problemów występujących w odchowie prosiąt. W większości

Bardziej szczegółowo

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH 1 CHÓW BROJLERÓW KURZYCH Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz

Bardziej szczegółowo

Jaka pasza pełnoporcjowa dla kur niosek w przydomowym chowie?

Jaka pasza pełnoporcjowa dla kur niosek w przydomowym chowie? Jaka pasza pełnoporcjowa dla kur niosek w przydomowym chowie? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 17 kwietnia 2017 W chowie intensywnym i ekstensywnym niosek hodowcom zależy na podobnych aspektach.

Bardziej szczegółowo

Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki pełnoporcjowej (koncentrat 45% i pszenica 55%) Energia metaboliczna (kcal) 2700 Białko ogólne (%) 16,2

Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki pełnoporcjowej (koncentrat 45% i pszenica 55%) Energia metaboliczna (kcal) 2700 Białko ogólne (%) 16,2 Tabela 1. Skład koncentratu dla kur nieśnych Łubin wąskolistny 22,2 Łubin żółty 24,9 Groch 11,1 Kukurydza 4,44 Kreda 18,9 Olej rzepakowy 12,2 Fosforan Ca 3,1 NaHCO 3 0,78 Metionina 0,47 NaCl 0,29 Lizyna

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwnymi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła

BYDŁO Rozdział 1 Znaczenie chowu bydła Rozdział 2 Pochodzenie, typy u ytkowe i rasy bydła Rozdział 3 Ocena typu i budowy bydła Tytuł Produkcja zwierzęca cz. II Bydło ii trzoda chlewna Autor Red. T. Nałęcz-Tarwacka Wydawca Hortpress Rok wydania 2006 Liczba stron 332 Wymiary 145x210mm Okładka Miękka ISBN 83-89211-87-4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397 (21) Numer zgłoszenia: 331516 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 11.08.1997 ( 86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE Global Max i Global Max Energy

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE Global Max i Global Max Energy MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE Global i Global Energy ZAWIERAJĄ CZYSTE AMINOKWASY : LIZYNĘ, METIONINĘ, TREONINĘ, TRYPTOFAN I WALINĘ SYSTEM ANTYOKSYDACYJNY Global Energy - zawierają dodatkowo Lysoforte

Bardziej szczegółowo

Krowi Milk: Krowa Super Vit Plus Dodatki: Składniki analityczne:

Krowi Milk: Krowa Super Vit Plus Dodatki: Składniki analityczne: Produkty Krowi Milk: to specjalnie wyselekcjonowane najlepsze surowce zróżnicowane źródła białka i energii w tym również tłuszcze chronione niezbędne witaminy i mikroelementy utrzymujące zwierzęta w najlepszej

Bardziej szczegółowo

śywienie na mokro korzyści. Piotr Lipiński Kierownik produktu w dziale trzody chlewnej

śywienie na mokro korzyści. Piotr Lipiński Kierownik produktu w dziale trzody chlewnej śywienie na mokro korzyści. Piotr Lipiński Kierownik produktu w dziale trzody chlewnej Płynne Ŝywienie. Czy warto? Henk Honderd Piotr Lipiński Henk Honderd De Heus International Przedstawiciele Handlowi

Bardziej szczegółowo

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Ceny pasz 2011-2012r Prywatni oferenci Prowit LP Prowit T Mieszanka PW Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń?

Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń? .pl https://www..pl Jak preparaty drożdżowe wpływają na wyniki produkcyjne świń? Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 20 kwietnia 2017 Drożdże są komponentem bogatym w aminokwasy egzogenne, dlatego

Bardziej szczegółowo

Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o.

Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o. Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o. W dbałości o potrzeby hodowanych zwierząt futerkowych oraz komfort pracy na fermie Nasza firma na

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów dla trzody chlewnej

Katalog produktów dla trzody chlewnej Katalog produktów dla trzody chlewnej Doświadczenie Jakość Innowacje Zakład w Kleinheubach Josera Erbacher GmbH to znany i ceniony na rynku europejskim producent mieszanek mineralnych dla trzody chlewnej

Bardziej szczegółowo

Gotowa Na Czas. Program żywienia cieląt i jałówek. Odchów z myślą o przyszłości. Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka.

Gotowa Na Czas. Program żywienia cieląt i jałówek. Odchów z myślą o przyszłości. Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka. Gotowa Na Czas Odchów z myślą o przyszłości Program żywienia cieląt i jałówek Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka. Gotowa Na Czas to dokładne wytyczne dotyczące żywienia cieląt

Bardziej szczegółowo