Szkoły wolne od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoły wolne od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego"

Transkrypt

1 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s Wydawca: Polskie Szkoły wolne od dymu tytoniowego Szanowni Państwo Szkoły wolne od dymu tytoniowego Niniejszy poradnik jest propozycją planu działań mających na celu efektywne wprowadzenie do Państwa szkoły działań antytytoniowych. Szanowni Państwo Dokument ten powstał w ramach projektu rozwoju polityki samorządowej Niniejszy w województwie poradnik jest propozycją celem planu wprowadzania działań mających miejsc wolnych na celu efektywne od dymu wprowadzenie tytoniowego. Jest do on Państwa realizowany szkoły działań, we współpracy które antytytoniowych. ograniczą z Urzędem palenie Marszałkowskim tytoniu wśród województwa dzieci i młodzieży pomorskiego oraz wśród oraz pracowników. z władzami Dokument miast a, powstał po Kartuz konsultacjach i Łeby. Dokument Wsparcia z pedagogami w ten jego gdańskich powstał wydaniu w szkół. ramach udzieliła projektu Inicjatywa rozwoju Bloomberga, polityki w samorządowej skład której w wchodzą: województwie Campaign for Tobacco celem Free wprowadzania Kids, Światowa miejsc Organizacja wolnych od Zdrowia, dymu tytoniowego. Centers został for Jest Disease opracowany on realizowany Control dzięki and we współpracy Prevention Tobacco-Free z Foundation, Urzędem Kids. Marszałkowskim Johns Hopkins województwa Bloomberg School pomorskiego of Public Health oraz z oraz władzami World miast Lung Fundation. a, Kartuz i Łeby. Wsparcia w jego wydaniu udzieliła Inicjatywa Bloomberga, w skład której wchodzą: Campaign for Tobacco Free Kids, Światowa Organizacja Zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention Foundation, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz World Lung Fundation. Spis treści: i samorządowej dzięki wydany został tytoniowego dymu od wolne Szkoły i samorządowej dzięki wydany został tytoniowego dymu od wolne Szkoły w województwie celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w województwie celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu Spis treści: 4. Dlaczego tak istotne jest uczynienie szkoły miejscem całkowicie wolnym od tytoniu str. 4 Regulacje prawne wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed Dlaczego następstwami tak istotne używania jest tytoniu uczynienie i wyrobów szkoły tytoniowych miejscem całkowicie str. 5 wolnym od tytoniu str. 4 Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu str. 6 Regulacje prawne wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami współpraca używania z pracownikami tytoniu i wyrobów str. 7 tytoniowych str. 5 współpraca z uczniami str. 8 Jak stworzyć wyznaczenie szkołę koordynatora całkowicie str. wolną 9 od tytoniu str. 6 Konsekwencje współpraca wynikające z pracownikami z nieprzestrzegania str. 7 zakazu palenia w szkole współpraca str.10 z uczniami str. 8 wyznaczenie koordynatora str. 9 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. Wydawca: Polskie Polskie Korekta: Kopańska Kopańska Brzeziński Michał Balwicki, Łukasz Autorzy: Brzeziński Michał Balwicki, Łukasz wydan został tytoniowego dymu od wolne Szkoły w województwie celem wprowadzania miejsc woln Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w szkole str.10 Balwicki, Michał Brzeziński Łukasz Autorzy: 3 3

2 Dlaczego tak istotne jest uczynienie szkoły miejscem całkowicie wolnym od tytoniu Miejsce nauki i pracy powinno być azylem służącym nabywaniu wiedzy, rozwojowi umiejętności oraz budowaniu relacji międzyludzkich. Powinno także stanowić bezpieczne środowisko sprzyjające dbaniu o zdrowie, jego podtrzymywanie i rozwój. Zdrowy uczeń jest z pewnością bardziej skupiony na lekcjach, ma możliwość przyswojenia większej ilości przekazywanych mu informacji, a także ćwiczonych z nim umiejętności. Zdrowie stanowi również podstawę do jego aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, na których może w naturalny sposób spożytkować swoją zdrowotną energię. Szkoły Szkoły wolne odwolne dymu od tytoniowego dymu tytoniowego został wydany dzięki został wydany dzięki Tobacco-Free Tobacco-Free Kids wkids ramachwprojektu ramachwspierania projekturozwoju wspierania polityki samorządowej rozwoju polityki samorządowej w wwojewództwie województwie celem wprowadzania celem wprowadzania miejsc wolnych odmiejsc tytoniu. wolnych od tytoniu. Podobnie, niepalący i przestrzegający zdrowego stylu życia nauczyciel, ma możliwość wykazać się w stosunku do swoich uczniów pozytywną postawą, stając się dla nich wzorem do naśladowania. Należyty przykład wiąże się bowiem, nie tylko z sumiennym przekazywaniem uczniom wiedzy i umiejętności, ale stanowi również wzór pozytywnych zachowań świadczących o zdrowym stylu życia. Tego rodzaju konsekwetna postawa, w odniesieniu do wszystkich, skutecznie wspomaga poczucie własnej wartości - niezywkle ważne i cenne w osiąganiu życiowego sukcesu. Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydan w województwie celem wprowadzania miejsc woln Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. dla pracodawców objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Autorzy: Autorzy: Łukasz Balwicki, Łukasz Michał Balwicki, BrzezińskiMichał Brzeziński Korekta: KopańskaKopańska Korekta: Autorzy: Wydawca: Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Wydawca: PolskiePolskie Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny zostałzostał wydanywydany po konsultacjach po konsultacjach z pedagogami zgdańskich pedagogami szkół. gdańskich szkół. Korekta: Kopańska Wydawca: Polskie Wydawca: Polskie 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s

3 Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej i samorządowej Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dzięki wydany został tytoniowego dymu od wolne Szkoły celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w województwie celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. Wydawca: Polskie Polskie Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s Wydawca: Polskie Balwicki, Michał Brzeziński Łukasz Autorzy: w województwie celem wprowadzania miejsc woln Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydan Regulacje prawne wynikające us Regulacje prawne o ochronie wynikające zdrowia ustawy przed o ochronie zdrowia następstwami przed używania następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych tytoniu wyrobów tytoniowych Realizowanie skutecznej polityki antytytoniowej w szkołach z głównych priorytetów wynikających z wprowadzonej w dniu Realizowanie skutecznej polityki polityki 010r. antytytoniowej nowelizacji w w w szkołach w ustawy szkołach jest o jest ochronie jest jest jednym jednym zdrowia przed następstwa z z z z głównych priorytetów wynikających tytoniu z z z z i wprowadzonej wyrobów tytoniowych w w w dniu w dniu (Dz. 15 U. listopada z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm. 010r. 010r. nowelizacji ustawy ustawy o o o ochronie o ochronie uwolniono zdrowia zdrowia przed od przed papierosowego następstwami dymu używania miejsca publiczne, zakazu tytoniu tytoniu i i wyrobów i i wyrobów tytoniowych (Dz. (Dz. U. (Dz. U. z U. z w U z następujących z 1996 r. r. Nr r. Nr 10, Nr r. 10, Nr 10, poz. 10, miejscach: 55 poz. 55 ze 55 ze 55 ze zm.). ze zm.). W ustawie W ustawie uwolniono od od od od papierosowego dymu dymu miejsca miejsca publiczne, zakazując palenia palenia w w w w następujących miejscach: 1. teren zakładów opieki zdrowotnej i pomieszczenia innyc w których są udzielane świadczenia zdrowotne, teren 1. teren przedsiębiorstw zakładów opieki opieki podmiotów zdrowotnej. leczniczych i teren i i i pomieszczenia jednostek i pomieszczenia organizacyjnych innych innych innych obiektów, systemu oświaty, o któ w obiektów, w w których w których w są są których są są udzielane są udzielane świadczenia w zdrowotne, przepisach zdrowotne, o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjn.... teren teren jednostek organizacyjnych systemu społecznej, systemu oświaty, o oświaty, których o o o których mowa o których w mowa przepisach mowa o pomocy społeczn w w w w przepisach o o o systemie o systemie oświaty oświaty 3. oraz oraz teren jednostek uczelni, organizacyjnych pomocy pomocy społecznej, o o o których o których mowa mowa w w w w 4. przepisach pomieszczenia o o o pomocy o pomocy zakładów społecznej, pracy inne niż wyżej wymienione teren teren uczelni, uczelni, 5. pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do użytku publi pomieszczenia zakładów pracy pracy inne 6. niż inne niż lokale niż wyżej niż wyżej gastronomiczno-rozrywkowe, wymienione pomieszczenia obiektów obiektów kultury kultury i i 7. i i wypoczynku środki pasażerskiego do do do użytku do użytku transportu publicznego, publicznego oraz obiekty służą lokale lokale gastronomiczno-rozrywkowe, podróżnych, środki środki pasażerskiego transportu 8. publicznego przystanki oraz komunikacji oraz obiekty obiekty służące służące publicznej, obsłudze podróżnych, 9. pomieszczenia obiektów sportowych, przystanki komunikacji publicznej, 10. ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci, pomieszczenia obiektów obiektów sportowych, 11. inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego ogólnodostępne miejsca miejsca przeznaczone do do do zabaw do zabaw dzieci, dzieci, inne inne pomieszczenia dostępne do użytku do użytku publicznego. 5 5

4 Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu Szkoła wolna od dymu tytoniowego w istotny sposób wpływać może na kształtowanie się zmian postaw i nawyków uczęszczających do niej uczniów, jak również jej pracowników. Poprzez swój dydaktyczny charakter szkoła powinna być miejscem, które zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia, przypominając jednocześnie o nadrzędnym prawie każdego człowieka do życia w zdrowym środowisku, wolnym od dymu tytoniowego. Cel ten może być osiągnięty tylko wtedy, gdy w jego realizację włączą się wszyscy mający wpływ na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych na terenie szkoły: rodzina, środowisko edukacji i pracy oraz osoby o wysokim prestiżu i silnym oddziaływaniu społecznym (np. dyrekcja, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, katecheci). Największe znaczenie odegra w tym przypadku postawa rówieśników, gdyż młodzież silnie identyfikuje się z otaczającym ją środowiskiem, czerpiąc przykłady od kolegów i koleżanek. Szkoły Szkoły wolne odwolne dymu od tytoniowego dymu tytoniowego został wydany dzięki został wydany dzięki Tobacco-Free Tobacco-Free Kids wkids ramachwprojektu ramachwspierania projekturozwoju wspierania polityki samorządowej rozwoju polityki samorządowej w wwojewództwie województwie celem wprowadzania celem wprowadzania miejsc wolnych odmiejsc tytoniu. wolnych od tytoniu. Niezbędne jest zaangażowanie Dyrekcji placówek oświatowych w pracę nad środowiskiem wolnym od dymu tytoniowego. Prowadzona polityka antytytoniowa jest częścią szerszej polityki na rzecz poprawy ogólnego stanu zdrowia uczniów i pracowników. Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydan w województwie celem wprowadzania miejsc woln Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. dla pracodawców objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Autorzy: Autorzy: Łukasz Balwicki, Łukasz Michał Balwicki, BrzezińskiMichał Brzeziński Korekta: KopańskaKopańska Korekta: Autorzy: Wydawca: Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Wydawca: PolskiePolskie Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny zostałzostał wydanywydany po konsultacjach po konsultacjach z pedagogami zgdańskich pedagogami szkół. gdańskich szkół. Korekta: Kopańska Wydawca: Polskie Wydawca: Polskie 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s

5 Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej i samorządowej Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dzięki wydany został tytoniowego dymu od wolne Szkoły 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s Wydawca: Polskie Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu współpraca z pracownikami Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakazuje palenia tytoniu na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty. W związku z tym każda szkoła powinna wypracować działania zmierzające do eliminacji palenia przez pracowników na terenie placówki. Dodatkowo należy pamiętać, iż w szkole nie może istnieć palarnia. Dlatego też palący pracownicy szkoły nie mogą używać tytoniu zarówno w budynku, jak i na terenie szkoły, rozumianym jako cały obszar szkoły również poza budynkami. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim ochronę osób niepalących przed skutkami biernego palenia. Doświadczenia innych krajów pokazują, że jeśli są przestrzegane, skłaniają inne osoby palące do porzucenia swojego nałogu. celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w województwie celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w Pracownicy szkoły powinni mieć świadomość, iż swoją postawą mogą promować pozytywne wzorce. Dlatego tak ważne jest wypracowanie zaangażowania wśród wychowawców, pedagogów i innych pracowników na rzecz miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Przykładowy plan działań, które mogą Państwo zastosować: Skuteczne przypomnienie pracownikom o zakazie palenia obowiązującym na terenie szkoły Indywidualna rozmowa z palącymi pracownikami nt. wprowadzania do szkoły polityki antytytoniowej informująca o Państwa oczekiwaniach co do jej rezultatów wydan został tytoniowego dymu od wolne Szkoły w województwie celem wprowadzania miejsc woln Brzeziński Michał Balwicki, Łukasz Polskie Polskie Wydawca: Kopańska Korekta: Kopańska z pedagogami gdańskich szkół. został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. konsultacjach po wydany został Podpisanie przez wszystkich pracowników nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1955r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z zaznaczeniem Zapoznałem się z powyższą ustawą. Znam konsekwencję, jakie grożą za nieprzestrzeganie tego prawa Opracowanie systemu wsparcia dla palących pracowników, którzy muszą zmierzyć się z nałogiem: Umieszczenie informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia od zewnętrznych instytucji (m.in. od poradni antytytoniowych) w widocznym dla wszystkich pracowników miejscu, np. w pokoju nauczycielskim indywidualne kierowanie pochwał dla osób, którym udało się rzucić palenie zarówno na szczeblu dyrektor pracownik, jak i na poziomie koleżeńskim Balwicki, Michał Brzeziński Łukasz Autorzy: 7

6 Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od tytoniu współpraca z uczniami Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakazuje palenia tytoniu na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. W związku z tym niepełnoletni uczniowie nie mają prawa nabywać papierosów. Wszystkich zaś obowiązuje zakaz palenia tytoniu zarówno w budynku szkoły, jak i na przylegającym do szkoły niekiedy ogrodzonym terenie. W celu skutecznego Szkoły Szkoły wolne i całkowitego od wolne dymu od tytoniowego egzekwowania dymu tytoniowego został prawa wydany należy dzięki został stworzyć wydany dzięki czytelny Tobacco-Free regulamin Kids w szkoły, Kids ramach z w którym projektu ramach zostanie wspierania projektu zapoznany rozwoju wspierania każdy polityki uczeń. samorządowej rozwoju Regulacje polityki samorządowej z niego wynikające powinny być ze sobą spójne i tworzyć system nieodłącznych działań w w województwie podejmowanych w celu celem zwalczenia wprowadzania celem problemu wprowadzania miejsc palenia wolnych tytoniu od miejsc tytoniu. przez wolnych od tytoniu. dzieci i młodzież. Przykładowy plan działań, które mogą Państwo zastosować: Skuteczne przekazanie informacji uczniom o całkowitym zakazie palenia obowiązującym na terenie szkoły Zwrócenie uwagi dyżurującym nauczycielom na problem palenia tytoniu wśród niektórych uczniów występujący w szkolnych toaletach oraz na otwartych terenach szkoły (boiska, place) Wprowadzenie motywującego systemu wsparcia dla osób Miejsca przyłapanych pracy wolne na paleniu od tytoniu dymu w tytoniowego postaci: został wydany dzięki rozmowy z uczniem nt. obowiązującego prawa oraz następstw, Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki które mogą mieć miejsce, jeśli uczeń będzie nadal palił w województwie (społecznych, celem zdrowotnych, tworzenia ekonomicznych) miejsc wolnych od dymu tytoniowego. rozmowy z rodzicami ucznia, przekazania im informacji Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydan o problemie uczestniczenia ucznia w spotkaniu ze szkolnym pedagogiem Miejsca w województwie celem wprowadzania miejsc woln i pracy wychowawcą, wolne na od którym dymu uczeń tytoniowego. powinien przedstawić dla referat pracodawców objęty jest Honorowym dotyczący Patronatem szkodliwych Ministerstwa skutków palenia Zdrowia. tytoniu (np. w postaci: gazetki do gabloty, prezentacji dla klasy, przygotowania godziny Autorzy: wychowawczej) Łukasz Balwicki, Łukasz Michał Balwicki, Brzeziński Michał Brzeziński poinformowanie/ostrzeżenie o możliwości podjęcia przez wychowawcę decyzji o nieuczestniczeniu ucznia w najbliższym klasowym wyjściu do kina, teatru, wstępu na szkolną dyskotekę, Korekta: czy wyjazdu Kopańska na Kopańska szkolną wycieczkę Autorzy: Wydawca: Polskie obniżenia Polskie Łukasz oceny z zachowania Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Zastosowanie systemu kontroli uczniów, w stosunku do których istnieje Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny podejrzenie został został wydany palenia wydany po konsultacjach tytoniu po (np. konsultacjach po z pedagogami znalezieniu z gdańskich papierosów, pedagogami szkół. które gdańskich mogą szkół. Korekta: należeć Kopańska do ucznia lub też po stwierdzeniu charakterystycznego zapachu związanego z paleniem tytoniu) bardziej uważne obserwowanie tych osób Wydawca: Polskie Wprowadzenie kontroli wyjść poza teren szkoły w trakcie zajęć oraz przerw Wydawca: Polskie 011 Zainstalowanie czujników dymu w toaletach oraz monitoringu został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s w miejscach, w których najprawdopodobniej palą uczniowie w miarę posiadanych możliwości 011 8

7 Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej i samorządowej Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dzięki wydany został tytoniowego dymu od wolne Szkoły 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s Wydawca: Polskie Jak stworzyć szkołę całkowicie wolną od dymu tytoniowego wyznaczenie koordynatora Sukces uwolnienia szkoły od dymu papierosowego w dużej mierze zależy od odpowiedniej organizacji oraz koordynacji na szczeblu placówki. Dlatego niezwykle pomocne jest znalezienie wśród swoich współpracowników osoby, która podejmie się wprowadzenia oraz wspierania realizacji polityki antytytoniowej w Państwa szkole. Koordynatorem mianowanym przez dyrektora do pełnienia tego zadania może być m.in. biolog, pedagog, szkolna pielęgniarka. celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w województwie celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu. w Koordynator w szczególności powinien: Stworzyć grupę roboczą, w skład której mogą wejść: Dyrektor (obecny przy podejmowaniu kluczowych decyzji), pedagog, psycholog, nauczyciele, przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego, inni wg uznania. Grupa ta powinna spotykać się, gdy będzie to konieczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Wskazanym jest organizowanie spotkań na miesiąc przed obchodami Ogólnoświatowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada) w celu opracowania obchodów tych wydarzeń w Państwa szkole. Pomóc we wdrożeniu nowych regulacji dotyczących uczniów i pracowników szkoły, współpracując przy tym z Dyrekcją oraz Samorządem Uczniowskim (np. zebrać podpisy całej społeczności wydan został tytoniowego dymu od wolne Szkoły w województwie celem wprowadzania miejsc woln Brzeziński Michał Balwicki, Łukasz Polskie Polskie Wydawca: Kopańska Korekta: Kopańska z pedagogami gdańskich szkół. został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół. konsultacjach po wydany został szkolnej z informacją, że wszyscy zapoznali się z obowiązującą ustawą) Monitorować skuteczność przestrzegania polityki antytytoniowej w szkole Zgłaszać oraz omawiać sukcesy i problemy związane z polityką antytytoniową realizowaną na terenie Państwa szkoły na spotkaniach grupy roboczej Mobilizować grupę roboczą oraz pozostałą społeczność szkolną do wypracowania i wdrażania nowych pomysłów dotyczących uczynienia szkoły całkowicie wolnej od dymu tytoniowego Balwicki, Michał Brzeziński Łukasz Autorzy: 9

8 Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w szkole Z dostępnych obecnie danych wynika, że 64% chłopców i 53% dziewcząt w wieku lat podjęło już w swoim życiu próbę palenia papierosów. Aż 30% chłopców i 1% dziewcząt próbowało palić przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Palenie tytoniu powoduje wiele chorób i zaburzeń. Istnieje w stosunku do tego zjawiska wysoce akceptowalne przyzwolenie społeczne, Szkoły któremu Szkoły wolne jak najszybciej od wolne dymu od tytoniowego należy dymu przeciwdziałać. tytoniowego został wydany dzięki został wydany dzięki Tobacco-Free Kids w Kids ramach w projektu ramach wspierania projektu rozwoju wspierania polityki samorządowej rozwoju polityki samorządowej w w Brak województwie w pełni skutecznej polityki celem wprowadzania antytytoniowej celem wprowadzania miejsc w szkole wolnych jest od ryzykiem miejsc tytoniu. wolnych od tytoniu. wystąpienia: Większego prawdopodobieństwa nabycia przez dzieci i młodzież skłonności do innych uzależnień mogących utrzymać się przez całe życie Spadku wydajności pracy palących nauczycieli, pedagogów, innych pracowników i uczniów Absencji w pracy oraz nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych Większego prawdopodobieństwa wypadków, w tym w szczególności pożarów Miejsca Uszkodzeń pracy mienia, wolne dewastacji od dymu toalet tytoniowego został wydany dzięki Wzrostu kosztów czyszczenia oraz renowacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki Lekceważenia prawa w województwie celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydan Mamy świadomość, że zależy Państwu na zdrowiu swoich pracowników oraz uczniów, jak również na zadbaniu o dobre imię szkoły. W tym celu mamy Miejsca w województwie pracy wolne od dymu tytoniowego. celem wprowadzania dla pracodawców miejsc woln nadzieję, że włączą się Państwo w ogólnopolskie oraz ogólnoświatowe wysiłki objęty jest związane Honorowym z ograniczeniem Patronatem społecznych, Ministerstwa zdrowotnych Zdrowia. oraz ekonomicznych następstw związanych z paleniem tytoniu. Autorzy: Łukasz Balwicki, Łukasz Michał Balwicki, Brzeziński Michał Brzeziński Służymy Państwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym lub pod numerem telefonu Korekta: Kopańska Kopańska Autorzy: Wydawca: Polskie Polskie Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny został został wydany wydany po konsultacjach po konsultacjach z pedagogami z gdańskich pedagogami szkół. gdańskich szkół Wydawca: Polskie Wydawca: Polskie 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s

SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Poradnik Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy główne 1. Niski poziom umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE Szczecin 31 maja 2011 r. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

bezpieczniejsze, przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom

bezpieczniejsze, przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom eśli chcesz, Jeśli chcesz, by miejsce by miejsce pracy, pracy, które stworzyłeś stworzyłeś było: było: bezpieczniejsze, zdrowsze, zdrowsze, oraz oraz przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom zczędzając

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu co roku obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Święto to powstało w Stanach Zjednoczonych z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2014 Opracowała: H. Polaska Ewaluacja programu: I.WSTĘP Program profilaktyki był w ciągu 3 lat jego wdrażania ewaluowany. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i rodziców stwierdzono.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości pracy dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości pracy dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY CEL OGÓLNY 1 : Poprawa jakości dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości ucznia i jego rozwoju. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Termin, poziom kształcenia 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program Bezpieczna Szkoła Szkolny program Bezpieczna Szkoła 2014-2017 Plan pracy został napisany w oparciu o statut, program profilaktyczny i wychowawczy szkoły, plany wychowawcze klas oraz w wyniku konsultacji nauczycieli z koordynatorem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl PROGRAMY EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Program Profilaktyczny adresowany jest do społeczności szkolnej ZSCKR w Mokrzeszowie. W swojej koncepcji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Rzeszów październik 2010 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TROCHĘ Z HISTORII Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, która

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

PLAN DZIAŁAŃ. na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA PLAN DZIAŁAŃ na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 1. Problem priorytetowy do rozwiązania: Zmniejszenie zjawiska palenia papierosów wśród uczniów a) Krótki opis problemu priorytetowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA Działania informacyjne 1. Spotkanie z rodzicami - konsultacje dla rodziców w zakresie funkcjonowania dzieci w szkole - dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE DIAGNOZA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET W OKRESIE OD MARCA DO KWIETNIA 2013 R., ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W NASZEJ SZKOLE ANKIETY WŚRÓD WYBRANYCH LOSOWO UCZNIÓW KLAS I i II, ICH

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU 1 Plan wychowawczy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 1w ZSP nr 3 w Wadowicach

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 1w ZSP nr 3 w Wadowicach PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W WYBRANYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ w roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 1w ZSP nr 3 w Wadowicach Plan działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Łukasz Balwicki Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Miejsca wolne od dymu tytoniowego są jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Wstęp Zmieniając szkołę uczniowie spotykają się po raz z nowymi kolegami i nauczycielami, często znajdują się w dotąd nieznanym miejscu. Każda z klas jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2016/2017 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: Działania ZADANIE 5 Tytoń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji i regulamin Samorządu Uczniowskiego. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zakres kompetencji i regulamin Samorządu Uczniowskiego. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły Zakres kompetencji i regulamin Samorządu Uczniowskiego 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2 Najważniejszym organem Samorządu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012 2015 Przyjęty do realizacji od 14.09.2012 Łubianka 2012 1 Wstęp Program profilaktyki szkolnej powstał jako modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu 1 CELE OGÓLNE: 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 Program działań profilaktycznych w szkole opracowany zostal na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę Nie pal przy mnie, proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Opracowała: a: mgr Emilia Naruszewicz Promocja Zdrowia i Oświata O Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania 5. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?

Sprawozdanie z realizacji zadania 5. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Sprawozdanie z realizacji zadania 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? W ramach realizacji 5 zadania konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń w Zespole Szkół w Sułowie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Program edukacji antynikotynowej

Program edukacji antynikotynowej Program edukacji antynikotynowej Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacji antynikotynowej Nie pal przy mnie, proszę adresowanego do uczniów klas I-III. Informacje ogólne Zgodnie z założeniami

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie. I. Zasady ogólne

Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie. I. Zasady ogólne Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie I. Zasady ogólne 1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji. 2. Studniówka odbywa się w wynajętym

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W DZIAŁOSZYNIE Rok szkolny 2013/2014 Opracował zespół w składzie: Urszula Sielska przewodnicząca Jolanta Bednarska Anita Nożownik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE PROGRAM DOTYCZĄCY POPRAWY FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH, OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE Problem frekwencji jest nierozerwalnie związany z funkcją wychowawczą szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017.

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017. Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/20. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze Wokół Nas. Założenia programu : 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem

Bardziej szczegółowo