bezpieczniejsze, przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "bezpieczniejsze, przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom"

Transkrypt

1 eśli chcesz, Jeśli chcesz, by miejsce by miejsce pracy, pracy, które stworzyłeś stworzyłeś było: było: bezpieczniejsze, zdrowsze, zdrowsze, oraz oraz przyjazne przyjazne Twoim Twoim pracownikom zczędzając oszczędzając zarazem zarazem tysiące złotych ocznie - rocznie ten poradnik - ten poradnik jest jest właśnie dla Ciebie! dla Ciebie! 1 3

2 pracowników. mailowym: lub pod numerem telefonu ństwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji runek. Uwalniając całkowicie miejsce pracy od dymu tytoniowego polscy realizują skutecznie niskobudżetowe działania mające ogromny wpływ ielu pracodawców w Polsce i w pozostałych krajach Europy podejmuje rozdrowotne skierowane do swoich pracowników, dbając jednocześnie mowanie Spis treści 1. Korzyści z tworzenia miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego - str Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji 2. Regulacje prawne ograniczające używanie tytoniu w miejscu pracy - str Plan działań - str. 13 Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w 5. województwie Podsumowanie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. - str. 19 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracodawców objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych życzymy powodzenia oraz działania podjęte za Dziękujemy 3. Konsekwencje nieutworzenia miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego - str. 10 Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk 2011 ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu radnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska

3 Korzyści z tworzenia miejsca pracy wolnego Korzyści z tworzenia miejsca pracy wolnego umowanie od dymu tytoniowego od dymu tytoniowego Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym środowisku, a jednym z jego elementów Każdy człowiekwmapolsce prawo do w zdrowym środowisku, jednym z jego elementów wielu pracodawców i życia w pozostałych krajacha Europy podejmuje jest miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego. Jest ono bezpieczne dla zdrowia, jest miejsce pracy wolne dymu tytoniowego. Jest ono bezpieczne dla zdrowia, prozdrowotne skierowane do od swoich pracowników, dbając jednocześnie a dzięki temu służy efektywnemu wykonywaniu zadań, produktywnemu myśleniu oraz a dzięki temu całkowicie służy efektywnemu wykonywaniu zadań, produktywnemu myśleniu oraz erunek. Uwalniając miejsce pracy od dymu tytoniowego polscy budowaniu relacji międzyludzkich. budowaniu relacjiniskobudżetowe międzyludzkich. y realizują skutecznie działania mające ogromny wpływ pracowników. Coraz więcej pracodawców dba o zdrowie swoich pracowników wprowadzając Coraz więcej pracodawców dba o zdrowie swoich pracowników wprowadzając politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego. Ważne jest, aby polityka ta była politykę imiejsca wolnego od dymu tytoniowego. jest, aby polityka ta była aństwu pomocą radą.pracy Biuro naszego projektu jest Ważne do Państwa dyspozycji spójna z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które mają na celu ochronę osób z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które mają na ochronę osób m mailowym: lub pod numerem telefonu 58celu niepalących przed skutkami biernego palenia, jak również uświadomienie osobom niepalących przed skutkami biernego palenia, jak również uświadomienie osobom palącym niebezpieczeństw płynących ztego tegonałogu. nałogu. za płynących podjęte zdziałania oraz życzymy powodzenia palącymdziękujemy niebezpieczeństw Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Dowody naukowewskazują wskazująna nato, to,że żepracownik, pracownik,który którynie niemoże możebez bezżadnych żadnychograniczeń ograniczeń Dowody naukowe palić papierosów w w miejscu miejscupracy pracy--również równieżwwdomu domustara starasię sięunikać unikaćnarażania narażaniananadym dym palić papierosów papierosowy pozostałych członków rodziny, a nierzadko decyduje się na porzucenie papierosowy pozostałych członków rodziny, a nierzadko decyduje się na porzucenie nałogu. nałogu. Zakaz palenia w w miejscu miejscu pracy pracyjest jestpopierany popieranyprzez przez72% 72%Polaków Polakóworaz oraz86% 86%obywateli obywateli Zakaz palenia pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo dowiedziono, że miejsce pracy pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo dowiedziono, że miejsce pracy wolne od dymu dymu tytoniowego tytoniowego przynosi przynosi korzyści korzyści ekonomiczne, ekonomiczne,zdrowotne, zdrowotne,a atakże także wolne od społeczne: społeczne: Occupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality i Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu oradnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 nia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 daż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska

4 Korzyści ekonomiczne: większa wydajność pracowników nienarażonych na dym tytoniowy oraz tych, którzy rzucili palenie Amerykańska Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) szacuje, że czyste powietrze zwiększa wydajność pracowników o 3% 1 ograniczenie czasu spędzanego na papierosie, który może być poświęcany na pracę W Wielkiej Brytanii oszacowano, że korzyści w tym zakresie sięgnęły rzędu 430 milionów funtów rocznie 1 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji pracownicy niepalący oraz nienarażeni na dym tytoniowy są zdrowsi i krócej przebywają na zwolnieniach chorobowych W Wielkiej Brytanii powoduje to oszczędności w wysokości: milionów funtów z tytułu lepszego samopoczucia pracowników, którzy pracują wydajniej milionów funtów oszczędności dzięki mniejszej liczbie dni spędzonych na zwolnieniu chorobowym 2 niższe koszty sprzątania, utrzymania i renowacji palarni oraz odświeżania mebli i sprzętu biurowego W Wielkiej Brytanii oszczędza się z tego tytułu 100 milionów funtów rocznie Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki 2 w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. mniejsze koszty związane z leczeniem oraz przedwczesnymi zgonami osób palących i narażonych na bierne palenie Poradnik Miejsca Szacowane pracy coroczne wolne straty od dymu ekonomiczne tytoniowego. państwa Poradnik związane z przedwczesną dla pracodawców śmiercią konsumentów i pracowników są w Polsce bardzo wysokie. Biorąc pod objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. uwagę fakt, że średnia strata ekonomiczna z powodu śmierci spowodowanej aktywnym lub biernym paleniem wynosi w naszym kraju ok. 621 tys. zł na osobę - corocznie państwo traci ok. 27 mld zł. Koszty te znacznie przekraczają wpływy z podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (16 mld zł w 2009 r.). 3 Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk

5 Korzyści zdrowotne: Korzyści zdrowotne: zmniejszenie narażenia innych osób na utratę zdrowia spowodowaną biernym zmniejszenie narażenia innych osób na utratę zdrowia spowodowaną biernym paleniem poprzez ograniczenie palenia w domu, w środkach transportu, paleniem poprzez ograniczenie palenia w domu, w środkach transportu, w miejscach publicznych i zakładach pracy w miejscach publicznych i zakładach pracy spadek liczby chorujących i umierających na choroby odtytoniowe spadek liczby chorujących i umierających na choroby odtytoniowe 1 W szczególności powodujące niepełnosprawność m.in: przewlekła obturacyjna choroba płuc W szczególności powodujące niepełnosprawność m.in: przewlekła obturacyjna choroba płuc 4 (POChP), udary mózgu, astma, a także śmierć m.in.: zawały serca, nowotwory (np. rak płuc) (POChP), udary mózgu, astma, a także śmierć m.in.: zawały serca, nowotwory (np. rak płuc)4 Korzyści społeczne: Korzyści społeczne: lepszy wizerunek wizerunek przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa dbającego dbającego oo zdrowie zdrowieswoich swoichpracowników pracowników lepszy zarówno w w oczach oczach pracowników, pracowników,jak jaki ikontrahentów, kontrahentów,klientów klientówi gości i gości zarówno zdrowi pracownicy pracownicy lepiej lepiej służą służąprzedsiębiorstwu, przedsiębiorstwu,swojej swojejrodzinie rodziniei społeczeństwu i społeczeństwu zdrowi 77

6 Regulacje prawne ograniczające używanie tytoniu w miejscu pracy mowanie Realizowanie skutecznej polityki w zakresie tworzenia środowisk pracy wolnych od dymu tytoniowego jest głównym priorytetem wynikającym z wprowadzonej w dniu 15 listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W ustawie zakazano palenia w następujących miejscach: realizują skutecznie niskobudżetowe działania mające ogromny wpływ polscy tytoniowego dymu od pracy miejsce całkowicie Uwalniając runek. pracowników. ielu pracodawców w Polsce i w pozostałych krajach Europy podejmuje rozdrowotne skierowane do swoich pracowników, dbając jednocześnie 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji 1. teren przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i inne pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne 2. teren jednostek organizacyjnych systemu oświaty i pomocy społecznej 3. teren uczelni 4. pomieszczenia innych zakładów pracy 5. pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego 6. lokale gastronomiczno rozrywkowe 7. środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych 8. przystanki komunikacji publicznej 9. pomieszczenia obiektów sportowych Tobacco-Free 10. ogólnodostępne Kids miejsca w ramach przeznaczone projektu wspierania do zabaw dzieci rozwoju samorządowej polityki w 11. województwie inne pomieszczenia pomorskim dostępne celem do tworzenia użytku publicznego miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Poradnik Właściciel Miejsca lub zarządzający pracy wolne obiektem od dymu (np. tytoniowego. budynkiem zakładu Poradnik pracy) dla pracodawców lub środkiem objęty transportu jest (np. Honorowym pojazdem Patronatem służbowym Ministerstwa służącym do przewozu Zdrowia. osób), w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych ma obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia tytoniu. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Autorzy: Ważne, aby Wioleta znak Tomczak, zakazu Łukasz palenia Balwicki, był odpowiednio Michał Brzeziński, duży (widoczny Mateusz zarówno Boike dla Współpraca: pracowników, Joanna jak i klientów), Skowron, umieszczony Małgorzata Kuncewicz przy wszystkich - Główny wejściach Inspektorat do budynku Sanitarny i do Korekta: poszczególnych Katarzyna działów Kopańska firmy oraz odpowiednio w należących do firmy pojazdach Skład: służących Maciej do przewozu Wieczorek osób. Dodatkowo znak ten warto umieścić w pomieszczeniach, Wydawca: w których Polskie najczęściej Towarzystwo pracownicy Programów łamią prawo Zdrowotnych (np. toalety, pokoje biurowe, inne ISBN: miejsca, w których gromadzą się pracownicy). Odpowiednie oznakowanie podnosi Gdańsk świadomość 2011pracowników dotyczącą ich prawa do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. mailowym: lub pod numerem telefonu Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych życzymy powodzenia oraz działania podjęte za Dziękujemy ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu radnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska ństwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji 28 19

7 Prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku tworzenia palarni na terenie zakładu Prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku tworzenia palarni na terenie zakładu pracy. Pracodawca ma jedynie taką możliwość. Jeśli zdecyduje się na założenie palarni pracy. Pracodawca ma jedynie taką możliwość. Jeśli zdecyduje się na założenie palarni musi pamiętać, że przeznaczone na nią pomieszczenie powinno spełniać wszystkie musi pamiętać, że przeznaczone na nią pomieszczenie powinno spełniać wszystkie ustawowe wymagania: ustawowe wymagania: 1. Musi to być pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń 1. Musi to być pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych (nie może np. znajdować się w przejściu do innych ciągów komunikacyjnych (nie może np. znajdować się w przejściu do innych pomieszczeń) pomieszczeń) 2. Odpowiednio oznakowane (tak, aby wszyscy wyraźnie widzieli, że jest palarnią) 2. Odpowiednio oznakowane (tak, aby wszyscy wyraźnie widzieli, że jest palarnią) 3. Służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych (nie może to być pomieszczenie 3. Służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych (nie może to być pomieszczenie socjalne, socjalne, w którym którym można można spożywać spożywać posiłki) posiłki) 4. Zaopatrzone Zaopatrzone w wywiewną wywiewną wentylację wentylację mechaniczną mechaniczną lub lub system system filtracyjny, filtracyjny, który który uniemożliwia uniemożliwia przenikanie przenikanie dymu dymu tytoniowego tytoniowego do do innych innych pomieszczeń pomieszczeń Koszt utworzenia i utrzymania odpowiedniej palarni palarni jest jest bardzo bardzo wysoki. wysoki. Ponadto Ponadto inwestowanie w palarnie może wskazywać na na większą większą dbałość dbałość pracodawców o podtrzymywanie nałogu palących pracowników niż niż o o pracowników, którzy którzy nie nie palą, palą, a w miejscu pracy zostają narażeni na na wymuszoną ekspozycję na na dym dym tytoniowy. 1 9

8 Konsekwencje nieutworzenia miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego mowanie Działania podejmowane na rzecz tworzenia miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego (stosowanie zakazów palenia, proponowanie pomocy w rzuceniu nałogu, zaniechanie tworzenia palarni), nie są działaniami dyskryminującymi lub też obrażającymi kogokolwiek. Są podejmowane na rzecz podtrzymywania i wzmacniania zdrowia wszystkich zatrudnionych. Akty prawne zobowiązujące pracodawcę do podejmowania takich działań to: 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 66 ust.1), która mówi o tym, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Kodeks Pracy (art ) mówiący o tym, że pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy [ ] Dodatkowo zarówno pracodawcę, jak i pracownika mogą spotkać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscu pracy. Na podstawie art. 13 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu Tobacco-Free i wyrobów tytoniowych Kids w ramach : : projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. za nieumieszczenie informacji znaku słownego o zakazie i palenia graficznego tytoniu w w miejscu objętym zakazem palenia pracodawcy grozi kara grzywny do 2000zł. Poradnik za palenie Miejsca tytoniu wyrobów pracy w miejscu tytoniowych wolne objętym od dymu w miejscu zakazem tytoniowego. objętym palenia Poradnik zakazem grozi kara dla palenia grzywny pracodawców grozi do 500zł kara objęty grzywny jest Honorowym do 500zł Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Podmiotami uprawnionymi do nakładania kar są Policja, Straż Miejska oraz Państwowa Inspekcja Podmiotami Sanitarna. uprawnionymi Pracodawca do nakładania ma prawo kar ustalić są Policja, w regulaminie Straż Miejska pracy oraz konsekwencje Państwowa związane Inspekcja z Sanitarna. nieprzestrzeganiem Pracodawca zakazu ma prawo palenia ustalić na terenie w regulaminie zakładu pracy. konsekwencje Polskie związane Towarzystwo z nieprzestrzeganiem Programów zakazu Zdrowotnych palenia na terenie zakładu pracy. Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk 2011 pracowników. mailowym: lub pod numerem telefonu Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych życzymy powodzenia oraz działania podjęte za Dziękujemy ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 realizują skutecznie niskobudżetowe działania mające ogromny wpływ polscy tytoniowego dymu od pracy miejsce całkowicie Uwalniając runek. Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska ielu pracodawców w Polsce i w pozostałych krajach Europy podejmuje ństwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu radnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 rozdrowotne skierowane do swoich pracowników, dbając jednocześnie

9 Pracodawca może ponosić odpowiedzialność: wca może Pracodawca Prawo ponosić nie odpowiedzialność: nakłada może na ponosić pracodawcę odpowiedzialność: obowiązku tworzenia palarni na terenie zakładu pracy. Pracodawca ma jedynie taką możliwość. Jeśli zdecyduje się na założenie palarni Odszkodowawczą Odpowiedzialność - na odszkodowawczą podstawie kodeksu za cywilnego szkodę art. wyrządzona 415 : pracownikowi owawczą - na Odszkodowawczą Pracodawca musi podstawie pamiętać, gdy nie dopełnia kodeksu może - przeznaczone ponosić swoich cywilnego podstawie odpowiedzialność: obowiązków art. kodeksu na 415 nią pomieszczenie w : cywilnego sytuacji, gdy art. powinno osoba 415 : spełniać wszystkie na podstawie kodeksu cywilnego art. 415 i nast. k.c. lub art. 471 niepaląca k.c. ma problemy ie dopełnia ustawowe swoich gdy zdrowotne obowiązków nie wymagania: dopełnia związane swoich w sytuacji, z narażeniem obowiązków gdy osoba na w niepaląca dym sytuacji, tytoniowy gdy ma problemy osoba w miejscu niepaląca pracy ma problemy gdy osoba niepaląca dozna uszczerbku na zdrowiu w związku z narażeniem na dym otne związane Odszkodowawczą zdrowotne z narażeniem związane - na na dym podstawie z narażeniem tytoniowy kodeksu w na miejscu dym cywilnego tytoniowy pracyart. w 415 miejscu : pracy tytoniowy w miejscu pracy 1. gdy Musi nie to dopełnia być pomieszczenie swoich obowiązków wyodrębnione w sytuacji, konstrukcyjnie gdy osoba od niepaląca innych ma pomieszczeń problemy Za nieprzestrzeganie przepisów BHP - na podstawie kodeksu pracy art. 283 zestrzeganie i Za przepisów ciągów nieprzestrzeganie zdrowotne komunikacyjnych BHP związane - na przepisów podstawie z narażeniem (nie BHP kodeksu może - na na np. dym pracy podstawie znajdować tytoniowy art. 283 kodeksu w się miejscu w pracy przejściu pracy art. 283 do innych Odpowiedzialność o charakterze karnym za nieprzestrzeganie przepisów BHP pomieszczeń) Pracownik na podstawie może kodeksu ponosić pracy odpowiedzialność: art. 283 k.p. ik może ponosić Pracownik Za nieprzestrzeganie odpowiedzialność: może ponosić przepisów odpowiedzialność: BHP - na podstawie kodeksu pracy art Odpowiednio oznakowane (tak, aby wszyscy wyraźnie widzieli, że jest palarnią) Na podstawie regulaminów wewnętrznych oraz art. 108 kodeksu pracy: awie regulaminów Na Pracownik podstawie wewnętrznych może regulaminów ponosić oraz odpowiedzialność: wewnętrznych art. 108 kodeksu oraz pracy: art. 108 kodeksu pracy: 3. Służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych (nie może to być pomieszczenie Na podstawie pracownikowi, regulaminów który łamie wewnętrznych zakaz palenia oraz art. w 108 miejscu kodeksu pracy pracy: grozi upomnienie, wnikowi, który Na socjalne, podstawie pracownikowi, łamie w którym zakaz regulaminów palenia który można łamie spożywać w wewnętrznych miejscu zakaz posiłki) palenia pracy oraz grozi w art. miejscu 108 upomnienie, kodeksu pracy pracy: grozi upomnienie, pracownikowi, nagana, także który kara łamie pieniężna zakaz palenia w ramach miejscu odpowiedzialności pracy grozi upomnienie, służbowej na, a także nagana, kara pieniężna a także w kara ramach pieniężna odpowiedzialności w ramach odpowiedzialności służbowej służbowej nagana, za nieprzestrzeganie a także kara pieniężna zasad bhpza nieprzestrzeganie zasad bhp przestrzeganie 4. za pracownikowi, Zaopatrzone zasad nieprzestrzeganie bhp w który wywiewną zasad łamie bhp wentylację zakaz palenia mechaniczną w miejscu lub pracy system grozi filtracyjny, upomnienie, który pracownik może mieć obniżone wynagrodzenie z z tytułu palenia poza poza czasem wnik może uniemożliwia mieć pracownik nagana, obniżone a przenikanie może także wynagrodzenie mieć kara dymu obniżone pieniężna tytoniowego z tytułu wynagrodzenie w palenia do ramach innych poza z odpowiedzialności pomieszczeń tytułu czasem palenia poza służbowej czasem przerw w przerw za nieprzestrzeganie zasad bhp Koszt pracownik utworzenia może i utrzymania mieć obniżone odpowiedniej wynagrodzenie palarni z jest tytułu bardzo palenia wysoki. poza Ponadto czasem inwestowanie przerw w palarnie może wskazywać na większą dbałość pracodawców o podtrzymywanie nałogu palących pracowników niż o pracowników, którzy nie palą, a w miejscu pracy zostają narażeni na wymuszoną ekspozycję na dym tytoniowy

10 Palenie tytoniu w miejscu pracy powoduje nie tylko konsekwencje prawne, lecz również ekonomiczne, zdrowotne i społeczne. Dodatkowo pracodawca musi pamiętać o tym, że: palący pracownik częściej opuszcza stanowisko pracy Palący pracownik spędza dziennie ponad 40 minut na paleniu papierosów w czasie pracy. Tygodniowo ponad 3,5h, a w skali roku około 22 dni, przez co przepala drugi urlop palący pracownik częściej oraz dłużej jest nieobecny w pracy z powodu częstszych chorób spowodowanych paleniem 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Palący pracownik statystycznie dłużej wraca do zdrowia z powodu zwykłych infekcji częste infekcje i przedłużające się zwolnienia pracowników spowodowane paleniem w miejscu pracy powodują konieczność przeprowadzania dodatkowych rekrutacji oraz szkoleń nowych pracowników palenie w zamkniętych pomieszczeniach powoduje konieczność częstszej ich renowacji palenie w zamkniętych pomieszczeniach powoduje większe prawdopodobieństwo zaprószenia ognia brak ograniczeń w paleniu przez pracowników powoduje koszt utworzenia oraz utrzymania palarni w zakładzie pracy Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki palący pracownik traci miesięcznie ponad 200zł na papierosy, a w skali roku w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. ok. 2500zł 4 palący pracownik przedwcześnie umiera Poradnik Miejsca W Polsce pracy pali 9 milionów wolne od dorosłych dymu osób, tytoniowego. z czego ponad Poradnik 5 milionów dla stanowią pracodawców mężczyźni. Wśród tej grupy mężczyzn palenie tytoniu jest odpowiedzialne za 40% przedwczesnych zgonów. objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. 5 palący pracownik naraża na bierne palenie innych współpracowników Dolegliwości zdrowotne wynikające z tego narażenia są takie same jak u osób palących Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (nowotwory, POCHP, astma, zawały serca, udary mózgu). 4 Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk

11 mowanie Plan działań ielu pracodawców Każde przedsiębiorstwo w Polsce powinno i w pozostałych wypracować działania krajach zmierzające Europy podejmuje do eliminacji rozdrowotne palenia skierowane w zakładzie pracy do swoich oraz w należących pracowników, do firmy dbając pojazdach jednocześnie służących do runek. Uwalniając przewozu osób. całkowicie Wdrożenie klarownej miejsce polityki pracy ochrony od dymu zdrowia tytoniowego na poziomie polscy miejsca realizują pracy skutecznie wprowadza niskobudżetowe poczucie odpowiedzialności działania za zdrowie mające i bezpieczeństwo ogromny wszystkich wpływ pracowników. zatrudnionych, kontrahentów oraz gości. Dlatego też w utworzenie miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego powinni włączyć się wszyscy mający wpływ na ństwu pomocą kształtowanie i radą. postaw Biuro i zachowań naszego prozdrowotnych: projektu jest pracodawca, do Państwa kadra dyspozycji kierownicza mailowym: oraz wszyscy pracownicy. lub pod numerem telefonu Pracodawca Dziękujemy wprowadzając podjęte politykę działania w zakresie oraz tworzenia życzymy środowiska powodzenia wolnego od dymu tytoniowego Polskie w swoim Towarzystwo zakładzie pracy odniesie Programów najlepszy Zdrowotnych skutek łącząc działania restrykcyjne ze wsparciem dla pracowników palących. Przykładowy plan działań, który mogą Państwo zastosować: Działania restrykcyjne: Opracowanie dokumentu określającego cele i funkcjonowanie polityki zdrowotnej w zakresie utworzenia zakładu pracy wolnego od dymu tytoniowego - wpisanie go do regulaminu pracy/obwieszczenie Zapoznanie wszystkich pracowników z wprowadzoną polityką zdrowotną - Podpisanie przez wszystkich pracowników oświadczeń mówiących o zapoznaniu się z wprowadzoną polityką i zobowiązaniu do jej przestrzegania 1 Wskazanie osób odpowiedzialnych za egzekwowanie nowych regulacji (kierownicy, pracownicy administracyjni, działu BHP) ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical Zamontowanie widocznych oznakowań słownych oraz graficznych m.in. przy wejściu do zakładu pracy oraz do poszczególnych oddziałów, w miejscach w których obserwuje się osoby palące Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu radnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 Usunięcie wszystkich popielniczek znajdujących się w obiektach zakładu pracy oraz bezpośrednio przed wejściami do budynków aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska

12 Umożliwienie pracownikom uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tworzonym miejscem pracy wolnym od dymu tytoniowego Działania wspierające: Udzielanie wsparcia palącym pracownikom m.in. przez informowanie o możliwości uzyskania pomocy w rzuceniu palenia (kierując regularne wiadomości drogą mailową, zawieszając w widocznych miejscach plakaty i ogłoszenia) 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Pomocy w rzuceniu palenia udzielają poradnie dla osób chcących rzucić palenie oraz lekarze rodzinni. Osoby uzależnione mogą również skorzystać z pomocy udzielanej przez telefoniczną poradnię pomocy palącym: Udzielenie instrukcji osobom, które będą egzekwować prawo, iż przy każdej interwencji powinny one udzielać wsparcia osobie łamiącej zakaz palenia Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w miejscu pracy (stosować sprawiedliwe kary, udzielać informacji o możliwości w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. uzyskania pomocy w rzuceniu palenia) Przeprowadzanie regularnego monitoringu efektów realizowanej polityki miejsca Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracodawców pracy wolnego od dymu tytoniowego (np. poprzez monitorowanie absencji, objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. odsetka osób palących oraz tych, którzy rzucili palenie, obserwacje akceptacji wprowadzonych rozwiązań, w tym stosowania prawa). Upublicznianie sukcesów prowadzonych działań. Nagradzanie osób niepalących Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz tych, które rzuciły palenie. Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Dobrym momentem Joanna Skowron, wdrożenia Małgorzata działań tworzących Kuncewicz miejsce - Główny pracy Inspektorat wolnym Sanitarny od dymu Korekta: tytoniowego Katarzyna mogą być Kopańska obchodzone w ciągu roku dni mobilizujące do rzucenia palenia: Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Nowy Programów Rok (1 Zdrowotnych stycznia), ISBN: Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja), Gdańsk 2011 Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada) 14 2

13 Tworząc miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego pracodawca: Tworząc miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego pracodawca: w pełni przestrzega obowiązującego prawa pełni przestrzega obowiązującego prawa poprawia zdrowie oraz jakość pracy zarówno wśród palących, jak i niepalących poprawia zdrowie oraz jakość pracy zarówno wśród palących, jak i niepalących pracowników pracowników pomaga uzależnionym pracownikom ograniczyć palenie i wyjść z nałogu pomaga uzależnionym pracownikom ograniczyć palenie i wyjść z nałogu Ważne jest, aby wprowadzając politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego Ważne jest, aby wprowadzając politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego pracodawca wspierał pracowników: pracodawca wspierał pracowników: życzliwością, życzliwością, wyrażaniem wyrażaniem zgody zgody na na korzystanie korzystanie z z terapii terapii antynikotynowej antynikotynowej podczas podczas pracy pracy możliwością możliwością zastosowania zastosowania dodatku dodatku motywacyjnego motywacyjnego w w postaci postaci pieniężnej pieniężnej lub lub niepieniężnej niepieniężnej (karnet (karnet na na basen, basen, siłownię) siłownię) dla dla niepalących niepalących pracowników pracowników oraz oraz dla dla tych, którzy rzucili rzucili palenie palenie 1 15

14 Prawidłowe oznakowanie zakazu palenia w miejscach pracy 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracodawców objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk

15 mowanie Komunikat nt. polityki Firmy dotyczącej uwalniania miejsc pracy od dymu tytoniowego ielu pracodawców Od dnia, w Polsce Firma i w pozostałych krajach Europy podejmuje wprowadza rozdrowotne we wszystkich skierowane zamkniętych do swoich pomieszczeniach pracowników, politykę miejsca dbając pracy jednocześnie wolnego od dymu runek. Uwalniając tytoniowego. całkowicie miejsce pracy od dymu tytoniowego polscy realizują skutecznie niskobudżetowe działania mające ogromny wpływ pracowników. Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników, dostawców, klientów i osób odwiedzających pomieszczenia zakładów pracy. Realizowana jest w celu zapewnienia zdrowego, czystego, bezpiecznego oraz bardziej wydajnego środowiska pracy wolnego od szkodliwego dymu ństwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji tytoniowego. mailowym: lub pod numerem telefonu Polityka ta jest zgodna z obowiązującą od dnia 15 listopada 2010r. nowelizacją ustawy o ochronie Dziękujemy zdrowia przed za następstwami podjęte działania używania tytoniu oraz i życzymy wyrobów tytoniowych, powodzenia która wprowadza zakaz palenia Polskie we wszystkich Towarzystwo pomieszczeniach Programów zakładów pracy. Zdrowotnych Polityka miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego obowiązuje w trakcie i po godzinach pracy i dotyczy: Wszystkich pracowników Firmy.. na wszystkich zmianach; Klientów, dostawców, konsultantów, wykonawców i wszystkich innych odwiedzających; Pozostałych osób przebywających w pomieszczeniach należących do Firmy Palenie tytoniu i stosowanie jakichkolwiek wyrobów tytoniowych będzie zakazane we wszystkich pomieszczeniach Firmy.., które są jej własnością lub które są przez nią dzierżawione. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, zamkniętych hal, garaży oraz samochodów i innych pojazdów służbowych. 1 Wszystkie popielniczki zostaną usunięte z zamkniętych pomieszczeń zakładu pracy oraz sprzed wszystkich wejść do budynków. Zostaną one przeniesione na tereny otwarte znajdujące się w bezpiecznej odległości od osób, które nie chcą być narażone na bierne palenie. ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality Departament Kopie Zdrowia, tej polityki Going powinny smokefree: być rozesłane the economic do wszystkich case, Annual obecnych Report i przyszłych of the Chief pracowników, Medical umieszczone w widocznych miejscach oraz dostępne do wglądu na żądanie. Przewoźniak Przestrzeganie K., Jaworski tych J.M., zasad Janik-Koncewicz jest obowiązkowe, K., Zatoński a ich łamanie M., przez Miejsce pracowników pracy wolne będzie od podlegać dymu radnik dla pracodawcy procedurom i pracownika, dyscyplinarnym wydanie firmy. drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 Polityka ta będzie egzekwowana przez następujące osoby oraz działy Firmy: aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska

16 ństwu pomocą i radą. Biuro naszego projektu jest do Państwa dyspozycji mailowym: lub pod numerem telefonu pracowników. mowanie Dziękujemy za podjęte działania oraz życzymy powodzenia Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych runek. Uwalniając całkowicie miejsce pracy od dymu tytoniowego polscy realizują skutecznie niskobudżetowe działania mające ogromny wpływ ielu pracodawców w Polsce i w pozostałych krajach Europy podejmuje rozdrowotne skierowane do swoich pracowników, dbając jednocześnie Jak radzić sobie z paleniem w miejscu pracy 18 Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie pomorskim celem tworzenia miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Poradnik dla pracodawców objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński, Mateusz Boike Współpraca: Joanna Skowron, Małgorzata Kuncewicz - Główny Inspektorat Sanitarny Korekta: Katarzyna Kopańska Skład: Maciej Wieczorek Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych ISBN: Gdańsk 2011 ccupational Safety and Health Administration (1994). Indoor Air Quality Departament Zdrowia, Going smokefree: the economic case, Annual Report of the Chief Medical Przewoźniak K., Jaworski J.M., Janik-Koncewicz K., Zatoński M., Miejsce pracy wolne od dymu radnik dla pracodawcy i pracownika, wydanie drugie; Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2011 ia epidemią palenia w Polsce, WHO, 2009 aż Dotyczący Używania Tytoniu przez Osoby Dorosłe (GATS), Polska

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW Poradnik Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW

MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO PORADNIK DLA PRACODAWCÓW Jeśli chcesz, by miejsce pracy, które stworzyłeś było: bezpieczniejsze, zdrowsze, oraz przyjazne Twoim pracownikom Poradnik Miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE. Szczecin 31 maja 2011 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W POLSCE Szczecin 31 maja 2011 r. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 18 listopada 2010 roku Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu co roku obchodzony jest w trzeci czwartek listopada. Święto to powstało w Stanach Zjednoczonych z

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r.

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO. Rzeszów październik 2010 r. SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE STREFY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Rzeszów październik 2010 r. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Szkoły wolne od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego

Szkoły wolne od dymu tytoniowego. Szkoły wolne od dymu tytoniowego 011 został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich s 978-83-96154-5-3 Wydawca: Polskie Szkoły wolne od dymu tytoniowego Szanowni Państwo Szkoły wolne od dymu tytoniowego Niniejszy poradnik jest

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 kwietnia 2010 r.

USTAWA. z dnia 8 kwietnia 2010 r. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO SZKOŁY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Poradnik Szkoły wolne od dymu tytoniowego został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów GATS wyniki badania Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Zespół ZEiPN Mgr Magda Cedzyńska Mgr Jadwiga Cieśla Mgr inż. Kinga

Bardziej szczegółowo

TRZNA POLITYKA ZAKŁADU PRACY WOBEC PALENIA TYTONIU

TRZNA POLITYKA ZAKŁADU PRACY WOBEC PALENIA TYTONIU WEWNĘTRZNA POLITYKA ZAKŁADU PRACY WOBEC PALENIA TYTONIU (kwestionariusz ewaluacyjny opracowany w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi)

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-08/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-08/2012 P/12/137/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim

Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Profilaktyka raka płuc na przykładzie programu ograniczania palenia tytoniu w województwie pomorskim Łukasz Balwicki Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Miejsca wolne od dymu tytoniowego są jednym

Bardziej szczegółowo

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, Lipiec 2010 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..2011 r. Projekt z dnia 11 kwietnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

31 majaa - Światowy Dzień Bez Tytoniu. Każdy dzień może być dniem bez papierosa!

31 majaa - Światowy Dzień Bez Tytoniu. Każdy dzień może być dniem bez papierosa! 31 majaa - Światowy Dzień Bez Tytoniu Każdy dzień może być dniem bez papierosa! Każdy z nas ma wpływw na swoje zdrowie. Wiąże się to ze stylem życia, jaki prowadzimy, czyli ze sposobem, w jaki żyjemy.

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz!

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz! RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz! Dlaczego palenie papierosów jest szkodliwe? Koncerny tytoniowe dodają do tytoniu wiele substancji konserwujących, aromatów o nie

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Senat, po rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-15/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Pierwszym środowiskiem w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje

Pierwszym środowiskiem w jakim dziecko się rozwija jest rodzina, następnie instytucje Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych: Zapraszamy nauczycieli z placówek realizujących program Czyste powietrze wokół nas do udziału w konkursie na autorski scenariusz zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-13/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/137 - Realizacja przepisów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem

Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Kampania społeczna Papierosy pożerają Cię żywcem Opis kampanii 19 listopada 2009 r. Ministerstwo Zdrowia inauguruje ogólnopolską kampanię społeczną dotyczącą zagrożeo związanych z paleniem (hasło przewodnie

Bardziej szczegółowo

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych z zakresu profilaktyki antytytoniowej w zakładach pracy Aleksandra Bilska Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE. Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE. Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE Szkolenie Policjantów i Strażników Miejskich AKTY PRAWNE CHRONIĄCE SPOŁECZEŃSTWO PRZED NARAŻENIEM NA DYM TYTONIOWY Akty międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego?

Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego? Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego? Jacek Jassem Akademia Medyczna w Gdańsku jjassem@amg.gda.pl Udział nałogowych palaczy w krajach UE http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/tobacco/smoke_free_en.htm

Bardziej szczegółowo

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-06/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

Palenie papierosów FAKTY

Palenie papierosów FAKTY Palenie papierosów FAKTY Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie jest największym pojedynczym śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w UE. WHO szacuje,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wolni od dymu papierosów 1 I. Wstęp Program Profilaktyczny Wolni od dymu papierosów powstał ze względu na uczniów szkoły średniej, palących papierosy, z ciekawości, eksperymentująco

Bardziej szczegółowo

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice 18.10.2011 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas"

Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas Sprawozdanie z realizacji programu przedszkolnego antynikotynowego,,czyste powietrze wokół nas" Prywatne przedszkole Pod nutką w Rydułtowach sporządziła mgr Monika Kaszta W roku szkolnym 2012/2013 grupa,,filemonki"

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA Cele: zrozumienie, że palenie szkodzi zdrowiu zarówno palących, jak i niepalących, uświadomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę

PROGRAMY EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Nie pal przy mnie, proszę Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl PROGRAMY EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Dziennik Ustaw 3 Poz USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Dziennik Ustaw 3 Poz. 298 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. (poz. 298) USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Cała prawda. o papierosach typu light

Cała prawda. o papierosach typu light Cała prawda o papierosach typu light Czy warto wybierać papierosy typu light Czy informacje o mniejszej zawartości nikotyny i substancji smolistych zamieszczane na opakowaniach lekkich papierosów są wiarygodne?

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę Nie pal przy mnie, proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Opracowała: a: mgr Emilia Naruszewicz Promocja Zdrowia i Oświata O Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych W celu przeciwdziałania uzależnieniu od używania tytoniu i wyrobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. ogłoszono dnia 30 stycznia 1996 r. obowiązuje od dnia 1 maja 1996 r.

USTAWA. ogłoszono dnia 30 stycznia 1996 r. obowiązuje od dnia 1 maja 1996 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Elżbieta Michalak Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn Opracowano na podstawie materiałów ze szkolenia Kamień Śląski

Bardziej szczegółowo

Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu

Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu Rzuć palenie - przedłuż życie swoje i bliskich 31 maja Światowym Dniem bez Tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia i stanowi część programu - Europa wolna

Bardziej szczegółowo

Nierówności w zdrowiu spowodowane paleniem tytoniu. Witold Zatoński Warszawa, 16 listopada 2011

Nierówności w zdrowiu spowodowane paleniem tytoniu. Witold Zatoński Warszawa, 16 listopada 2011 Nierówności w zdrowiu spowodowane paleniem tytoniu Witold Zatoński Warszawa, 16 listopada 2011 Palenie tytoniu wywołuje w Europie, więcej szkód zdrowotnych niż alkohol, nadciśnienie tętnicze, otyłość,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE

SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE SYSTEM LEGISLACYJNY W ZAKRESIE OGRANICZANIA UŻYWANIA TYTONIU W POLSCE Szkolenie dla Koordynatorów Projektu Olsztyn, 12 kwietnia 2012 r. AKTY PRAWNE CHRONIĄCE SPOŁECZEŃSTWO PRZED NARAŻENIEM NA DYM TYTONIOWY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-16/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Szanowni Rodzice CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Szanowni Rodzice W dniach od 16-24 listopada 2015r. chciałybyśmy zaproponować realizację Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej: pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU P/12/137/2012 LLU-4101-14-03/2012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] P/12/137/2012 - Realizacja

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Dn. 28 marca 2012 w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) odbyło się spotkanie koalicyjne zorganizowane przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r. Dz.U.1996.10.55 1997-10-22 zm. Dz.U.1997.121.770 art. 82 1998-09-01 zm. Dz.U.1997.88.554 art. 5 2 pkt 47 2000-01-01 zm. Dz.U.1999.96.1107 art. 1 2000-01-03 zm. Dz.U.1999.96.1107 art. 1 2000-12-04 zm. Dz.U.1999.96.1107

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-05/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-09/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r. Zmiany uchwalone 8 kwiet. 2010 r. - tekst nie zmieniany, - tekst usunięty - tekst dodany Dz.U.96.10.55 1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770 art.82 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.5 2 pkt47 2000-01-01 zm. Dz.U.99.96.1107

Bardziej szczegółowo

Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP

Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP Co to jest nałóg? Często zadajemy sobie to pytanie? Nałóg, to zakorzeniona dysfunkcja sprawności woli przejawiająca się w chronicznym podejmowaniu szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017.

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017. Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/20. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze Wokół Nas. Założenia programu : 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem

Bardziej szczegółowo

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT

ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA.TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Szkolenie dla Policjantów i Strażników Miejskich ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych?

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? Eliza Goszczyńska Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im.

Bardziej szczegółowo

Program edukacji antynikotynowej

Program edukacji antynikotynowej Program edukacji antynikotynowej Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacji antynikotynowej Nie pal przy mnie, proszę adresowanego do uczniów klas I-III. Informacje ogólne Zgodnie z założeniami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce

Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce Podsumowanie realizacji projektu,,odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) w Małopolsce Zawiązano 19 koalicji lokalnych, W ramach projektu: Podpisano listy intencyjne (Policja, Straż Miejska/Gminna,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: Działania ZADANIE 5 Tytoń,

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 1 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

REGULAMIN Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego REGULAMIN Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1. Regulamin określa przeznaczenie Strefy Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Strefą, zasady jej funkcjonowania i korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 298 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r.

Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 4-16 listopad 2009r. Międzynarodowa wystawa planszowa WHO The Power of Communications against Tobacco w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 4-16 listopad 2009r. Wystawa odbywa się w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-01/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy ] P/12/137 Realizacja przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych!

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych! CHOROBY NOWOTWOROWE Palenie tytoniu kojarzy się przede wszystkim z rakiem płuc. W rzeczywistości, papierosy powodować mogą znacznie więcej nowotworów złośliwych. Zalicza się do nich na przykład: raka krtani,

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych

Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Raport z badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych Szczecin 2010 Niniejszy raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy

Bardziej szczegółowo

ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie

ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie Warszawa 2011 ADRESACI: dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 - latki) oraz ich rodzice i opiekunowie KOORDYNATORZY PROGRAMU: - Poziom krajowy GIS - Poziom wojewódzki WSSE - Poziom lokalny PSSE - Poziom

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Znajdź Właściwe Rozwiązanie Znajdź Właściwe Rozwiązanie PSSE Brzesko Opracowała : B.Jewiarz Podsumowanie edycji IV rok szkolny 2013/14 1 Powiat Brzeski Do realizacji programu przystąpiło: 6 szkół gimnazjalnych, co stanowi 27% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach

Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Weronika Piestrzyńska HEAL Polska Modelowanie: Ł. Adamkiewicz, dr A. Badyda Warszawa, 21 kwietnia 2016 HEAL reprezentuje interesy: ponad

Bardziej szczegółowo

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-14-12/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TROCHĘ Z HISTORII Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych. W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, która

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Zdrowy, bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży Krystyna Wereszczyńska 12 czerwca 2012r. ZDROWY I BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY aktywność

Bardziej szczegółowo