SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE"

Transkrypt

1 obszar Definiowanie raportów SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE opis prawa Definiowanie raportów Dekrety księgowe zewnętrzne Przesyłanie dekretów Dokumenty księgowe Bilans otwarcia Dekrety księgowe Anulowanie dekretu Dodanie folderu Edycja dekretu Edycja skryptów Księgowanie dekretu Księgowanie próbne dekretu Prawa do zasobów Dokumenty finansowe Dzienniki księgowe Wydruk dziennika Funkcje Excel FK Funkcje Excel MT Funkcje Excel REP Funkcje Excel SYS Obiekty uzupełniające Definicja kręgu kosztowego Definicje daty zapadalnosci Parametry not odsetkowych Podłączenie szablonów dekretów Przedziały struktury wiekowej Przewidywany stan gotówki Statusy rozrachunków Strategie rozliczeń-relacje Strategie rozliczeń Szablony korespondencji Szablony podziału kosztów Typy dokumentów Typy dekretów księgowych Typy dokumentów bankowych Typy dokumentów finansowych Typy dokumentów kasowych Tytuły rozrachunków Plan kont Klasy kont Obroty na kontach Systemy ewidencji Systemy kont Płatności Dokumenty bankowe Dokumenty kasowe Import wyciągów Import wyciągów Lista płatności Płatności Lista przelewów Podatek VAT Atrybut VAT Deklaracja kwartalna VAT-7 D Deklaracja kwartalna VAT-UE Deklaracja VAT-7 Podpisywanie cyfrowe i wysyłka VAT Rejestr sprzedaży VAT Edycja okresu spr. rejestru sprzedaży Rejestr zakupów VAT Edycja okresu spr. rejestru zakupu Stawki VAT Rozrachunki Kompensaty Należności Noty odsetkowe Przewalutowanie Strona 1 z 15 Uprawnienie lub brak (+/-) użytkownika

2 Firma Firma Firma Firma Firma Firma Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami Anulowanie rozliczenia Różnice kursowe Zobowiązania Sprawozdania finansowe Bilans Przepływy pieniężne Rachunek wyników Firma Kasy Konta księgowe (magazyny) Magazyny Stanowiska dostaw Struktura organizacyjna Automaty Eksport planu kont Funkcje kontrolne Import dekretów Intrastat Odbudowa obrotów Podgląd raportów Pogląd historii obiektów Przyjęte zasady rachunkowości Raport MS Word Synchronizacja raportów Walidacja Konfiguracja (administrator) Konfiguracja (użytkownik) Zamykanie okresów firmy Zamykanie okresów obr. tow. Zam. okr. w firmie Zam. okr. w oddziale Bonusy od dostawców - edycja Bonusy od dostawców Dostawcy - cechy dodatkowe Dostawcy Aktywacja/deaktywacja dostawcy Dodaj dostawcę Dodaj klasę dostawców Dostawcy - konta księgowe Edytuj cechy dodatkowe dostawcy Podląd raportu (dostawcy) Przenieś dostawcę do innej klasy Rozdziel dostawcę od odbiorcy Usuń dostawcę Wydruk raportu (dostawcy) Zapis (dostawcy) Karta kontrahenta Podgląd cen sprzedaży odbiorcy Podgląd cen zakupu dostawcy Podgląd stanu rozliczeń Kontakty z klientami Odbiorcy - cechy dodatkowe Odbiorcy Aktywacja/deaktywacja odbiorcy Blokada sprzedaży Dodaj klasę odbiorców Dodaj odbiorcę Edycja kredytu handlowego Edycja warunków płatności Edytuj cechy dodatkowe odbiorcy Edytuj kredyt handlowy Edytuj parametry sprzedaży odbiorcy Odbiorcy - konta księgowe Odbiorcy - pokaż historię operacji Podląd raportu (odbiorcy) Przenieś odbiorcę do innej klasy Rozdziel odbiorcę od dostawcy Strona 2 z 15

3 Szybkie dodawanie odbiorcy Usuń odbiorcę Wydruk raportu (odbiorcy) Zapis (odbiorcy) Opusty dla odbiorców Ewidencja Dodawanie nowych środków do ewidencji MT Podgląd raportu ewidencji MTF Poprawa danych karty Usuwanie środków z ewidencji MTF Wersje danych karty Wydruk raportu ewidencji MTF Zapis ewidencji MTF Zmiana danych karty Maski MTF Dodawanie nowych masek MTF Usuwanie masek MTF Zapis masek MTF Inwentaryzacja Inwentaryzacja MTF Dodawanie nowej inwentaryzacji MTF Generowanie ope. likwidacji [inw. MTF] Generowanie ope. OT [inw. MTF] Ładowanie danych inwentaryzacji MTF Podgląd raportu inwentaryzacji MTF Szybkie wprowadzanie spisu inwentaryzac Usuwanie inwentaryzacji MTF Wydruk raportu inwentaryzacji MTF Zapis inwentaryzacji MTF Zatwierdzanie inwentaryzacji MTF Lista inwentaryzacji MTF Klasyfikacja Dodawanie nowych gałęzi klasyfikacji MTF Podgląd raportu klasyfikacji MTF Usuwanie gałęzi klasyfikacji MTF Wydruk raportu klasyfikacji MTF Zapis klasyfikacji MTF Systemy klasyfikacji Dodawanie nowych systemów klasyfikacji M Podgląd raportu systemów klasyfikacji MT Usuwanie systemów klasyfikacji MTF Wydruk raportu systemów klasyfikacji MTF Zapis systemów klasyfikacji MTF Operacje Lista operacji MTF Operacje MTF Anulowanie operacji MTF Dodawanie nowej operacji MTF Odtwierdzanie operacji MTF Podgląd raportu operacji MTF Usuwanie operacji MTF Wydruk raportu operacji MTF Zapis operacji MTF Zatwierdzanie operacji MTF Typy operacji MTF Dodawanie nowego typu operacji MTF Podgląd raportu typów operacji MTF Usuwanie typu operacji MTF Wydruk raportu typów operacji MTF Zapis typu operacji MTF Plany amortyzacji Amortyzacja Edycja planu amortyzacji Dodawanie nowych rekordów Podgląd raportu Usuwanie rekordów Wydruk raportu Zapis Lista planów amortyzacji Remonty Strona 3 z 15

4 Edycja remontów Lista remontów Słowniki Kreator MT Słowniki Dodawanie nowych rekordów [Słowniki MTF] Usuwanie rekordów [Słowniki MTF] Zapis [Słowniki MTF] Ubezpieczenia Edycja ubezpieczeń Lista ubezpieczeń Banki Formuły Edycja formuł Edycja skryptów Formuły TCL - wywołanie Formuły VBS - wywołanie Zapytania SQL - wykonanie Języki Kalendarze Kraje Lata obrotowe Niezatwierdzone i niezadekretowane dok. Obieg dokumentów Edycja obiegu na dokumencie Odrzucanie w obiegu Stany dokumentów Szablony obiegów Usuwanie z obiegu Powiaty Regiony Rodzaje kont księgowych Szablony dekretów Urzędy Ustawianie bieżącego okresu Ustawienia wydruków znak. Waluty Kursy walut Typy kursów walut Waluty Źródła kursów walut Dokumenty wewnętrzne Dokumenty PW An. dekret dokumentu PW Dekretuj dokument PW Dodaj dokument PW Dysponuj kor. dokumentu PW Podląd raportu (dok.pw) Storno dokumentu PW Usuń dokument PW Wydruk raportu (dok.pw) Zapis dokumentu (dok.pw) Zatwierdź dokument PW Zatwierdź dokument PW ze zlecenia Dokumenty RW An. dekret dokumentu RW Dekretuj dokument RW Dodaj dokument RW Dysponuj dokument RW Podląd raportu (dok.rw) Storno dokumentu RW Usuń dokument RW Wydruk raportu (dok.rw) Zapis dokumentu (dok.rw) Zatwierdź dokument RW Zatwierdź dokument RW ze zlecenia Lista dokumentów PW Lista dokumentów RW Magazyny Strona 4 z 15

5 Dokumenty magazynowe An. dekret dokumentu magazynowego Anuluj dokument magazynowy Dekretuj dokument magazynowy Dodaj dokument magazynowy Dysponuj dokument magazynowy Podgląd raportu (dok.mag.) Usuń dokument magazynowy Wydruk raportu (dok.mag.) Zapis dokumentu (dok.mag.) Zatwierdź dokument magazynowy Dokumenty Mm An. dekret dokumentu Mm Dekretuj dokument Mm Dodaj dokument Mm Dysponuj dokument Mm Podgląd raportu (dok.mm) Usuń dokument Mm Wydruk raportu (dok.mm) Zapis dokumentu (dok.mm) Zatwierdź dokument Mm Dokumenty przeceny Dodaj dokument przeceny Podgląd raportu (dok.przec) Przelicz ceny (dok.przec) Usuń dokument przeceny Wydruk raportu (dok.przec) Zapis dokumentu (dok.przec) Zatwierdź dokument przeceny Edycja arkuszy inwentaryzacji Edycja listy arkuszy inwentaryzacji Edycja listy inwentaryzacji Inwentaryzacja magazynu Dodaj dokument inwentaryzacji Dysponuj inwentaryzację Podgląd raportu (inwent.) Rozpocznij inwentaryzację Usuń dokument inwentaryzacji Wydruk raportu (inwent.) Zapis dokumentu (inwent.) Zatwierdź inwentaryzację Lista dokumentów magazynowych Lista dokumentów Mm Lista dokumenty przeceny Obiekty uzupełniające OT Branżyści Drukarki fiskalne Import dokumentów Jednostki miary Kreator systemu Maski identyfikatorów dok. Metody dostaw Parametry obrotu towarowego Pracownicy Sprzedawcy Stany rezerwacji Typy dokumentów Edycja typów arkuszy inwentaryzacji Typy dokumentów dostawy Typy dokumentów magazynowych Typy dokumentów Mm Typy dokumentów PW Typy dokumentów rezerwacji Typy dokumentów RW Typy dokumentów SAD Typy dokumentów sprzedaży Typy dokumentów wydania Typy dokumentów zakupu Typy zamówień do dostawców Typy zamówień odbiorców Typy zapotrzebowań dostawy Strona 5 z 15

6 Warunki płatności Obsługa handlowa Produkty Ceny produktu Cenniki zakupu Definicje cenników Rodzaje cen produktów Dane produktu u dostawcy Dane produktu u odbiorcy Karta produktu Dostęp do cen sprzedaży Dostęp do cen zakupu Kategorie produktu Kategorie ABC produktów Kategorie XYZ produktów Maski produktów Maski wprowadzania Segmenty wprowadzania Parametry Produkty - cechy dodatkowe Produkty - edycja Ceny produktów Identyfikator produktu Modyfkacja parametrów cen min. Podgląd raportu (produkty) Produkty - dodaj klasę towarów Produkty - dodaj klasę usług Produkty - dodaj towar Produkty - dodaj usługę Produkty - kody kreskowe Produkty - komplet Produkty - konta księgowe Usuń produkt Wydruk raportu (produkty) Wykres stanów produktów Zapis (produkty) Zmiana klasy nadrzędnej Produkty - eksp. danych Produkty - rej. w punktach Produkty - rejestracja Rejestracja klas Sposób wyświetlania produktu Rezerwacje Dokument rezerwacji partii Anuluj dokument (dok. rez. partii) Anuluj rezerwację (dok.rez.part.) Dodaj dokument rezerwacji partii Dysponuj rezerwację (dok.rez.part.) Generuj DWZ (dok. rez. partii) Generuj fakturę (dok. rez. partii) Podgląd raportu (dok.rez.part.) Rezerwuj (dok. rez. partii) Usuń dokument rezerwacji partii Wydruk raportu (dok.rez.part.) Zapis dokumentu (dok.rez.part.) Lista dokumentów rezerwacji partii Sprzedaż Analiza rentowności produkcji i sprzedaż An. dekret dokumentu wydania zewnętrz. Dekretuj dokument wydania zewnętrznego Dodaj dokument wydania zewnętrznego Dysponuj dok. wydania zewnętrznego Generuj fakturę z dok. wyd. zew. Podląd raportu (dok.wyd.zew) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Storno dokumentu WZ Usuń dokument wydania zewnętrznego Wydruk raportu (dok.wyd.zew) Zapis dokumentu (dok.wyd.zew) Zatwierdź dokument wydania zewnętrznego Dokumenty sprzedaży Strona 6 z 15

7 Akceptacja zatw. bez kredytu handl. An. dekret dokumentu sprzedaży Anulowanie zatwierdzenia sprzedaży Dekretuj dokument sprzedaży Dodaj dokument sprzedaży Dysponowanie poniżej cen minimalnych Dysponuj dokument sprzedaży Generuj DWZ z dokumentu sprzedaży Podląd raportu (dok.sprzed) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Storno dokumentu sprzedaży Usuń dokument sprzedaży Wydruk raportu (dok.sprzed) Wyznaczanie marż Zapis dokumentu (dok.sprzed) Zatw. bez kredytu handl. Zatwierdzenie poniżej cen minimalnych Zatwierdź dokument sprzedaży Zmiana danych odbiorcy Zmiana typu dokumentu sprzedaży Zmiany ceny w pozycji DSP Zmiany rabatu dla odbiorcy w nagłówku DS Zmiany rabatu w pozycji DSP Dokumenty wydania zewnętrznego Faktura uproszczona Lista dokumentów sprzedaży Lista dokumentów wydania zewnętrznego Lista procesów handlowych Procesy handlowe Anuluj proces handlowy Dodaj proces handlowy Dysponuj proces handlowy Podgląd marż Usuń proces handlowy Zamknij proces handlowy Zapis procesu handlowego Stany Podgląd stanów Stany produktów Struktura stanów Zakupy Dokumenty dostawy An. dekret dokumentu dostawy Dekretuj dokument dostawy Dodaj dokument dostawy Dysponuj kor. dokumentu dostawy Kalkulacja kosztu nabycia Podląd raportu (dok.dost.) Storno dokumentu dostawy Usuń dokument dostawy Wydruk raportu (dok.dost.) Zapis dokumentu (dok.dost.) Zatwierdź dokument dostawy Zmiana dostawcy (dok.dost.) Dokumenty przychodzące Anuluj zobow. (dok.przych.) Dodaj dokument przychodzący Generuj DZK (dok.przych.) Generuj zobow. (dok.przych.) Podląd raportu (dok.przych.) Przekaż dokument przychodzący Usuń dokument przychodzący Wydruk raportu (dok.przych.) Zapis dokumentu (dok.przych.) Zatwierdź dokument przychodzący Zmiana typu dokumentu (dok.przych.) Zwróć dokument przychodzący Dokumenty zakupu An. dekret dokumentu zakupu Anuluj zatwierdzenie dokumentu zakupu Dekretuj dokument zakupu Strona 7 z 15

8 Dodaj dokument zakupu Dysponuj kor. dokumentu zakupu Podląd raportu (dok.zak.) Potwierdź dokument zakupu Storno dokumentu zakupu Usuń dokument zakupu Wydruk raportu (dok.zak.) Zapis dokumentu (dok.zak.) Zatwierdź dokument zakupu Lista dokumentów dostawy Lista dokumentów zakupu Rejestr SAD Anuluj dokument SAD Zatwierdz dokument SAD Zamówienia do dostawców Lista zamówień do dostawców Lista zapotrzebowań dostawy Umowy Zmiana ceny w pozycji UM Zmiana rabatu w pozycji UM Zamówienia do dostawców Anuluj zam. do dostawcy Dodaj zam. do dostawcy Edycja potwierdzonej daty odbioru (ZDD) Podląd raportu (zam.dost.) Potwierdź / anuluj potwierdzenie (ZDD) Realizuj zam. do dostawcy Rozlicz zam. do dostawcy Usuń zam. do dostawcy Wydruk raportu (zam.dost.) Zamknij zam. do dostawcy Zapis dokumentu (zam.dost.) Zatwierdź zam. do dostawcy Zmiana na zam. ceny z umowy Zmiana ceny w pozycji ZDD Zmiana rabatu w pozycji ZDD Zmniejsz. ilości z umowy na zam. Zwiększ. ilości z umowy na zam. Zapotrzebowanie dostawy Anuluj zapotrzeb. dostawy Anuluj zatwierdzenie (zap.dost.) Dodaj zapotrzeb. dostawy Generuj zam. do dostawcy Kopiowanie dokumentu Podląd raportu (zap.dost.) Usuń zapotrzeb. dostawy Wydruk raportu (zap.dost.) Zapis dokumentu (zap.dost.) Zatwierdź zapotrzeb. dostawy Zaznaczanie pozycji do przetargu Zmiana ceny w pozycji ZPT Zamówienia od odbiorców Lista zamówień odbiorców Transport Edycja listy transportowej Gen. WZ dla listy transportowej Nadanie statusu: Ładunek sprawdzony Nadanie statusu: Samochód załadowany Odbiorcy komunikatów Zmiana zatw. listy transportowej Zamówienia odbiorców Anuluj zatwierdzenie zam. odbiorcy Def. procesu technologicznego(zam.odb.) Dodaj zam. odbiorcy Dysponuj zam. odbiorcy Podgląd raportu (zam.odb.) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Potwierdź zam. odbiorcy Realizuj zam. odbiorcy Rozlicz zam. odbiorcy Usuń zam. odbiorcy Strona 8 z 15

9 Wydruk raportu (zam.odb.) Zamknij zam. odbiorcy Zapis dokumentu (zam.odb.) Zatwierdzenie poniżej cen minimalnych Zatwierdź zam. odbiorcy Dane osobowe Dane osobowe Archiwizacja danych osobowych Dane 1 Dane 1 - mod Dane 1 - odczyt Dane 2 Dane 2 - mod Dane 2 - odczyt Dane 3 Dane 3 - mod Dane 3 - odczyt Dane 4 Dane 4 - mod Dane 4 - odczyt Dane 5 Dane 5 - mod Dane 5 - odczyt Dane kadrowe Dane kadrowe - mod Dane kadrowe - odczyt Dane kadrowo-płacowe Dane kadrowo-płacowe - mod Dane kadrowo-płacowe - odczyt Dane ogólnie dostępne Dane ogólnie dostępne-mod Dane ogólnie dostępne-odczyt Dane podstawowe Dane podstawowe - odczyt Dane podstawowe - mod Dane poufne Dane poufne - mod Dane poufne - odczyt Edycja kodów Edycja kodów-mod. Edycja kodów-odczyt Kasowanie danych(fun.) Kasowanie pracownika Rozsz.str danych(fun.)-wykonanie Struktura danych rob. Struktura danych rob.-mod. Struktura danych rob.-odczyt Definicja danych Definicja danych-mod. Definicja danych-odczyt Nieobecności Formatki danych Formatki danych kadrowe Formatki danych kadrowe-mod Formatki danych kadrowe-odczyt Formatki danych płacowe Formatki danych płacowe-mod Formatki danych płacowe-odczyt Formatki danych prywatne Formatki danych prywatne-mod Formatki danych prywatne-odczyt Formatki danych wszystkie Formatki danych wszystkie-mod Formatki danych wszystkie-odczyt Inicjowanie nowych osób Import danych kadrowych Kopiowanie danych Kopiowanie danych-czyt Kopiowanie danych-mod. Odtwarzanie danych Strona 9 z 15

10 Odtwarzanie danych-czyt Odtwarzanie danych-mod. Karty Pracy Aktualizacja kart pracy Aktualizacja zleceń Def. okr. rozliczeniowych Definiowanie skorowidzów Definiowanie zbiorówek Dekrety zbiorcze kart Edycja stawek godzinowych Eksport danych Eksport danych do centrali Import danych do centrali Kasowanie eksp. grupowego Kasowanie eksp. pracown. Kasowanie kart pracy Kojarzenie danych Listy osób kadrowe Listy osób płacowe Listy osób wszystkie Mod. filtrów zbiorówek Mod. zbioru pracowników Parametry eksportu Parametry modułu Pełny zbiór pracowników Prywatne formatki składn Przydzielanie formatek Składniki kart pracy Sposób obliczania kwoty Szablony dekretacji Wprowadzanie kart pracy Wspólne formatki składn. Wydruki kart pracy Wykonywanie zbiorówek Listy osób Listy osób wyszukanych Formuły do sortowania kadr. Formuły do sortowania kadr.-czyt Formuły do sortowania kadr.-mod. Formuły do sortowania płac. Formuły do sortowania płac.-czyt Formuły do sortowania płac.-mod. Formuły do sortowania pryw. Formuły do sortowania pryw.-czyt Formuły do sortowania pryw.-mod. Formuły do sortowania wszyst. Formuły do sortowania wszyst.-czyt Formuły do sortowania wszyst.-mod. Listy osób kadrowe Listy osób kadrowe-czyt Listy osób kadrowe-mod Listy osób płacowe Listy osób płacowe-czyt Listy osób płacowe-mod Listy osób prywatne Listy osób prywatne-czyt Listy osób prywatne-mod Listy osób wszystkie Listy osób wszystkie-czyt Listy osób wszystkie-mod Wyszukiwanie osób Wg wzorców kadrowych Wg wzorców kadrowych-mod Wg wzorców kadrowych-odczyt Wg wzorców płacowych Wg wzorców płacowych-mod Wg wzorców płacowych-odczyt Wg wzorców prywatnych Wg wzorców prywatnych-mod Wg wzorców prywatnych-odczyt Wg wzorców wszystkich Strona 10 z 15

11 Wg wzorców wszystkich-mod Wg wzorców wszystkich-odczyt Listy płac Ewidencja wypłacenia Formuły do list płac płac. Formuły do list płac płac.-czyt Formuły do list płac płac.-mod. Formuły do list płac pryw. Formuły do list płac pryw.-czyt Formuły do list płac pryw.-mod. Formuły do list płac wszyst. Formuły do list płac wszyst.-czyt Formuły do list płac wszyst.-mod. Kompletacja Listy płac prywatne Listy płac pryw. rejestr.- mod Listy płac pryw. rejestr.- odczyt Listy płac prywatne - mod Listy płac prywatne - odczyt Listy płac publiczne Listy płac publ. rejestr.- mod Listy płac publ. rejestr.- odczyt Listy płac publiczne - mod Listy płac publiczne - odczyt Listy płac wszystkie Listy płac wszyst. rejestr.- mod Listy płac wszyst. rejestr.- odczyt Listy płac wszystkie - mod Listy płac wszystkie - odczyt Tworzenie nagłówka Usuwanie wypłaconych list Usuwanie wypłaconych składn. Wydruk kartoteki pracownika Wydruk listy płac Wydruk zbiorówki list płac Wydruk zestawienia wypłac.list Wydruki dokumentów zasiłkowych Wydruki z okresami nieskł. i polami RMUA Zmiana par.wypłacania listy dla wszystki Zmiana parametrów wypłac.listy Składniki list płac Definiowanie składników Definiowanie składników-czyt Definiowanie składników-mod. Dostęp do skladn. list wszyst. Dostęp do skladn. list wszyst.-czyt Dostęp do skladn. list wszyst.-mod Dostęp do składn. list pryw. Dostęp do składn. list pryw.czyt Dostęp do składn. list pryw.-mod Dostęp do składn. list wspóln. Dostęp do składn. list wspóln.-czyt Dostęp do składn. list wspóln.-mod Szablony list płac Szablony list płac prywatne-czyt Szablony list płac prywatne-def Szablony list płac publiczne-czyt Szablony list płac publiczne-def Szablony list płac wszystkie-czyt Szablony list płac wszystkie-def Obiekty uzupełniające Dane nadzorowane-konfiguracja Definiowanie składn. przychodu Edycja tabel Blokowanie/odblok. edycji tabeli Edycja atrybutów tabel systemowych Edycja atrybutów tabel użytkownika Edycja tabel-mod. Edycja tabel-odczyt Import danych pers. z bazy SQL Kalkulator płac Strona 11 z 15

12 Katalog stanowisk roboczych Katalog stanowisk roboczych-mod. Katalog stanowisk roboczych-odczyt Kojarzenie danych kadrowych Log i historia Przydział grup pracowników Przydział grup prac.-mod. Przydział grup prac.-odczyt Słowniki Grupy kodów Grupy kodów systemowych Grupy kodów systemowych-mod. Grupy kodów systemowych-odczyt Grupy kodów-mod. Grupy kodów-odczyt Słowniki rozszerzone Słowniki rozszerzone-mod. Słowniki rozszerzone-odczyt Stawki podatkowe Typy dokumentów Szabl. umowy zlec./o dzieło - lista Szabl. umowy zlec./o dzieło Typy rachunków do umów Typy umów zleceń/o dzieło Typy wniosków o umowę Podatki Edycja danych podatkowych Wydruk przychodów miesięcznych Wydruk przychodów rocznych Podpisywanie cyfrowe PIT Wydruki PIT Obliczanie podatku od dochodu Obliczanie zaliczki miesięcznej Wydruk PIT-11 Wydruk PIT-12 Wydruk PIT-2/PIT-2A Wydruk PIT-2C Wydruk PIT-4 Wydruk PIT-40 Wydruk PIT-5 Wydruk PIT-8A Wydruk PIT-8B Wydruk PIT-8c Wydruk PIT-8S Wydruk PIT-IFT Wydruk PIT-R Wysyłka PIT na portal Raporty definowane Przypisanie użytk. dla rap. Raporty definowane-definiowanie Def rap. w ukł. danych kadr. Def rap. w ukł. danych kadr.-czyt Def rap. w ukł. danych kadr.-mod. Def rap. szybkich płac. Def rap. szybkich płac.-czyt Def rap. szybkich płac.-mod. Def rap. w ukł. danych pryw. Def rap. w ukł. danych pryw.-czyt Def rap. w ukł. danych pryw.-mod. Def rap. w ukł. danych wsz. Def rap. w ukł. danych wsz.-czyt Def rap. w ukł. danych wsz.-mod. Def rap. w ukł. danych kadr. Def rap. w ukł. danych kadr.-czyt Def rap. w ukł. danych kadr.-mod. Def rap. w ukł. danych płac. Def rap. w ukł. danych płac.-czyt Def rap. w ukł. danych płac.-mod. Def rap. w ukł. danych pryw. Def rap. w ukł. danych pryw.-czyt Def rap. w ukł. danych pryw.-mod. Strona 12 z 15

13 Def rap. w ukł. danych wsz. Def rap. w ukł. danych wsz.-czyt Def rap. w ukł. danych wsz.-mod. Def rap. w ukł. osób kadr. Def rap. w ukł. osób kadr.-czyt Def rap. w ukł. osób kadr.-mod. Def rap. w ukł. osób płac. Def rap. w ukł. osób płac.-czyt Def rap. w ukł. osób płac.-mod. Def rap. w ukł. osób pryw. Def rap. w ukł. osób pryw.-czyt Def rap. w ukł. osób pryw.-mod. Def rap. w ukł. osób wsz. Def rap. w ukł. osób wsz.-czyt Def rap. w ukł. osób wsz.-mod. Listy płac w rap def. Listy płac w rap def.-czyt Listy płac w rap def.-mod. Składn. płac w rap.def. Składn. płac w rap.def.-czyt Składn. płac w rap.def.-mod. Raporty definowane-wykonanie Rap. szybkie kadrowe - wykon. Rap. szybkie płacowe - wykon. Rap. szybkie prywatne - wykon. Rap. szybkie wszystkie - wykon. Rap. w ukł. danych kadrowe - wykon. Rap. w ukł. danych płacowe - wykon. Rap. w ukł. danych prywatne - wykon. Rap. w ukł. danych wszystkie - wykon. Rap. w ukł. osób kadrowe - wykon. Rap. w ukł. osób płacowe - wykon. Rap. w ukł. osób prywatne - wykon. Rap. w ukł. osób wszystkie - wykon. Raporty wbudowane Audyt zmian inf. kadrowych i płacowych Rozliczenie czasu pracy Analiza czasu pracy i absencje Absencje godzinowe-czyt Absencje godzinowe-mod Analiza czasu pracy i abs.-czyt Analiza czasu pracy i abs.-mod Wejścia-Wyjścia pracown.-czyt Wejścia-Wyjścia pracown.-mod Dane RCP pracowników Dane RCP pracowników-czyt Dane RCP pracowników-mod Definiowanie nadgodzin Definiowanie zegarów Edycja szablonów grafików Eksport do PŁAC Eksport do PŁAC-kas Eksport do PŁAC-wyk Eksport okresów do PŁAC Grafiki-czyt Grafiki-czyt Grafiki-mod Grafiki grup czasu pracy Grafiki grup czasu pracy-czyt Grafiki grup czasu pracy-mod Import danych z systemu RCP Import danych z systemu RCP-czyt Import danych z systemu RCP-kas Import danych z systemu RCP-mod Import danych z systemu RCP-tworz Import danych z systemu RCP-wyk Informacje o czasie pracy Informacje o czasie pracy-czyt Informacje o czasie pracy-kas Informacje o czasie pracy-mod Informacje o czasie pracy-tworz Strona 13 z 15

14 Repozytorium Repozytorium Informacje o czasie pracy-wyk Kasowanie rozliczeń okresów Kody absencji Kody absencji-czyt Kody absencji-mod Kody zdarzeń RCP Kody zdarzeń RCP-czyt Kody zdarzeń RCP-mod Kojarzenie danych Kojarzenie danych-czyt Kojarzenie danych-mod Parametry systemu Rodzaje godzin Rodzaje godzin-czyt Rodzaje godzin-mod Seryjne kas. abs. dziennych Seryjne kasowanie danych RCP Seryjne kasowanie wejść-wyjść Seryjne obliczanie czasu pracy Symbole pracy Symbole pracy-czyt Symbole pracy-mod Święta Święta-czyt Święta-mod Ustawienia modułu Ustawienia modułu-czyt Ustawienia modułu-mod Wydruki kart ewidencji Wydruki podsumowań Wydruki rocznych kart Definiowanie podsumowań-czyt Definiowanie podsumowań-mod Zamykanie okresów rozlicz. Umowy zlecenia/o dzieło Rachunek do umowy Rachunki do umów - lista Umowa zlecenia/o dzieło Umowy zlecenia/o dzieło - lista Wniosek o umowę Wnioski o umowę - lista Źródła finansowania umów ZUS Dane do podstaw zasiłkowych Dane do podst.zasiłk. Dane do podst.zasiłk. Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Funkcje do zapisu dokumentow ZUS Kasowanie dokumentów zgłoszen. Kasowanie ZUS RCA Kasowanie ZUS RGA Kasowanie ZUS RNA Kasowanie ZUS RSA Kasowanie ZUS RZA Zapis do ZUS RCA Zapis do ZUS RGA Zapis do ZUS RNA Zapis do ZUS RSA Zapis do ZUS RZA Zapis dokumentów zgłoszen. Obsługa danych ubezpieczeniowych Dokumenty rozliczeniowe Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty zgłoszeniowe Repozytorium Eksplorator repozytorium Grupy użytkowników Strona 14 z 15

15 Moje dokumenty Tryb autoryzacji Użytkownik Zadania Definicja zadań Grupy użytkowników - zlecanie zadań Lista zadań Manager - zlecanie zadań Zastępstwa Zmiana hasła Strona 15 z 15

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF

Katalog szkoleń systemu ISOF Katalog szkoleń systemu ISOF sierpień 2012 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF-START wer. 12.0.3

Katalog szkoleń systemu ISOF-START wer. 12.0.3 Katalog szkoleń systemu ISOF-START wer. 12.0.3 sierpień 2012 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL

Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Specyfikacja funkcjonalna Systemu CDN XL Wydruki standardowe Spis treści 21 WYDRUKI STANDARDOWE... 21.9 P R O C E D U R A [Lista sesji]...21.9 P R O C E D U R A [Lista banków]...21.9 P R O C E D U R A

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

.: Oprogramowanie MADAR :.

.: Oprogramowanie MADAR :. .: Oprogramowanie MADAR :. Madar 7 INTERNETOWY SYSTEM ERP adresowany jest do firm poszukujących dobrego, zintegrowanego i spójnego rozwiązania do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Księgowość, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP systemy informatyczne MSP Spółka od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORG Sp.z o.o. Warszawa, 2014-01-01 04-262 Warszawa ul.toporowska 8 O F E R T A

INFORG Sp.z o.o. Warszawa, 2014-01-01 04-262 Warszawa ul.toporowska 8 O F E R T A INFORG Sp.z o.o. Warszawa, 2014-01-01 04-262 Warszawa ul.toporowska 8 tel. 22-879-84-35 602-212-820 e-mail: ssz@wa.home.pl, ssz@inforg.pl www.inforg.pl O F E R T A Pakiet Comvar to zestaw programów tworzących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo