SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE"

Transkrypt

1 obszar Definiowanie raportów SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE opis prawa Definiowanie raportów Dekrety księgowe zewnętrzne Przesyłanie dekretów Dokumenty księgowe Bilans otwarcia Dekrety księgowe Anulowanie dekretu Dodanie folderu Edycja dekretu Edycja skryptów Księgowanie dekretu Księgowanie próbne dekretu Prawa do zasobów Dokumenty finansowe Dzienniki księgowe Wydruk dziennika Funkcje Excel FK Funkcje Excel MT Funkcje Excel REP Funkcje Excel SYS Obiekty uzupełniające Definicja kręgu kosztowego Definicje daty zapadalnosci Parametry not odsetkowych Podłączenie szablonów dekretów Przedziały struktury wiekowej Przewidywany stan gotówki Statusy rozrachunków Strategie rozliczeń-relacje Strategie rozliczeń Szablony korespondencji Szablony podziału kosztów Typy dokumentów Typy dekretów księgowych Typy dokumentów bankowych Typy dokumentów finansowych Typy dokumentów kasowych Tytuły rozrachunków Plan kont Klasy kont Obroty na kontach Systemy ewidencji Systemy kont Płatności Dokumenty bankowe Dokumenty kasowe Import wyciągów Import wyciągów Lista płatności Płatności Lista przelewów Podatek VAT Atrybut VAT Deklaracja kwartalna VAT-7 D Deklaracja kwartalna VAT-UE Deklaracja VAT-7 Podpisywanie cyfrowe i wysyłka VAT Rejestr sprzedaży VAT Edycja okresu spr. rejestru sprzedaży Rejestr zakupów VAT Edycja okresu spr. rejestru zakupu Stawki VAT Rozrachunki Kompensaty Należności Noty odsetkowe Przewalutowanie Strona 1 z 15 Uprawnienie lub brak (+/-) użytkownika

2 Firma Firma Firma Firma Firma Firma Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami Anulowanie rozliczenia Różnice kursowe Zobowiązania Sprawozdania finansowe Bilans Przepływy pieniężne Rachunek wyników Firma Kasy Konta księgowe (magazyny) Magazyny Stanowiska dostaw Struktura organizacyjna Automaty Eksport planu kont Funkcje kontrolne Import dekretów Intrastat Odbudowa obrotów Podgląd raportów Pogląd historii obiektów Przyjęte zasady rachunkowości Raport MS Word Synchronizacja raportów Walidacja Konfiguracja (administrator) Konfiguracja (użytkownik) Zamykanie okresów firmy Zamykanie okresów obr. tow. Zam. okr. w firmie Zam. okr. w oddziale Bonusy od dostawców - edycja Bonusy od dostawców Dostawcy - cechy dodatkowe Dostawcy Aktywacja/deaktywacja dostawcy Dodaj dostawcę Dodaj klasę dostawców Dostawcy - konta księgowe Edytuj cechy dodatkowe dostawcy Podląd raportu (dostawcy) Przenieś dostawcę do innej klasy Rozdziel dostawcę od odbiorcy Usuń dostawcę Wydruk raportu (dostawcy) Zapis (dostawcy) Karta kontrahenta Podgląd cen sprzedaży odbiorcy Podgląd cen zakupu dostawcy Podgląd stanu rozliczeń Kontakty z klientami Odbiorcy - cechy dodatkowe Odbiorcy Aktywacja/deaktywacja odbiorcy Blokada sprzedaży Dodaj klasę odbiorców Dodaj odbiorcę Edycja kredytu handlowego Edycja warunków płatności Edytuj cechy dodatkowe odbiorcy Edytuj kredyt handlowy Edytuj parametry sprzedaży odbiorcy Odbiorcy - konta księgowe Odbiorcy - pokaż historię operacji Podląd raportu (odbiorcy) Przenieś odbiorcę do innej klasy Rozdziel odbiorcę od dostawcy Strona 2 z 15

3 Szybkie dodawanie odbiorcy Usuń odbiorcę Wydruk raportu (odbiorcy) Zapis (odbiorcy) Opusty dla odbiorców Ewidencja Dodawanie nowych środków do ewidencji MT Podgląd raportu ewidencji MTF Poprawa danych karty Usuwanie środków z ewidencji MTF Wersje danych karty Wydruk raportu ewidencji MTF Zapis ewidencji MTF Zmiana danych karty Maski MTF Dodawanie nowych masek MTF Usuwanie masek MTF Zapis masek MTF Inwentaryzacja Inwentaryzacja MTF Dodawanie nowej inwentaryzacji MTF Generowanie ope. likwidacji [inw. MTF] Generowanie ope. OT [inw. MTF] Ładowanie danych inwentaryzacji MTF Podgląd raportu inwentaryzacji MTF Szybkie wprowadzanie spisu inwentaryzac Usuwanie inwentaryzacji MTF Wydruk raportu inwentaryzacji MTF Zapis inwentaryzacji MTF Zatwierdzanie inwentaryzacji MTF Lista inwentaryzacji MTF Klasyfikacja Dodawanie nowych gałęzi klasyfikacji MTF Podgląd raportu klasyfikacji MTF Usuwanie gałęzi klasyfikacji MTF Wydruk raportu klasyfikacji MTF Zapis klasyfikacji MTF Systemy klasyfikacji Dodawanie nowych systemów klasyfikacji M Podgląd raportu systemów klasyfikacji MT Usuwanie systemów klasyfikacji MTF Wydruk raportu systemów klasyfikacji MTF Zapis systemów klasyfikacji MTF Operacje Lista operacji MTF Operacje MTF Anulowanie operacji MTF Dodawanie nowej operacji MTF Odtwierdzanie operacji MTF Podgląd raportu operacji MTF Usuwanie operacji MTF Wydruk raportu operacji MTF Zapis operacji MTF Zatwierdzanie operacji MTF Typy operacji MTF Dodawanie nowego typu operacji MTF Podgląd raportu typów operacji MTF Usuwanie typu operacji MTF Wydruk raportu typów operacji MTF Zapis typu operacji MTF Plany amortyzacji Amortyzacja Edycja planu amortyzacji Dodawanie nowych rekordów Podgląd raportu Usuwanie rekordów Wydruk raportu Zapis Lista planów amortyzacji Remonty Strona 3 z 15

4 Edycja remontów Lista remontów Słowniki Kreator MT Słowniki Dodawanie nowych rekordów [Słowniki MTF] Usuwanie rekordów [Słowniki MTF] Zapis [Słowniki MTF] Ubezpieczenia Edycja ubezpieczeń Lista ubezpieczeń Banki Formuły Edycja formuł Edycja skryptów Formuły TCL - wywołanie Formuły VBS - wywołanie Zapytania SQL - wykonanie Języki Kalendarze Kraje Lata obrotowe Niezatwierdzone i niezadekretowane dok. Obieg dokumentów Edycja obiegu na dokumencie Odrzucanie w obiegu Stany dokumentów Szablony obiegów Usuwanie z obiegu Powiaty Regiony Rodzaje kont księgowych Szablony dekretów Urzędy Ustawianie bieżącego okresu Ustawienia wydruków znak. Waluty Kursy walut Typy kursów walut Waluty Źródła kursów walut Dokumenty wewnętrzne Dokumenty PW An. dekret dokumentu PW Dekretuj dokument PW Dodaj dokument PW Dysponuj kor. dokumentu PW Podląd raportu (dok.pw) Storno dokumentu PW Usuń dokument PW Wydruk raportu (dok.pw) Zapis dokumentu (dok.pw) Zatwierdź dokument PW Zatwierdź dokument PW ze zlecenia Dokumenty RW An. dekret dokumentu RW Dekretuj dokument RW Dodaj dokument RW Dysponuj dokument RW Podląd raportu (dok.rw) Storno dokumentu RW Usuń dokument RW Wydruk raportu (dok.rw) Zapis dokumentu (dok.rw) Zatwierdź dokument RW Zatwierdź dokument RW ze zlecenia Lista dokumentów PW Lista dokumentów RW Magazyny Strona 4 z 15

5 Dokumenty magazynowe An. dekret dokumentu magazynowego Anuluj dokument magazynowy Dekretuj dokument magazynowy Dodaj dokument magazynowy Dysponuj dokument magazynowy Podgląd raportu (dok.mag.) Usuń dokument magazynowy Wydruk raportu (dok.mag.) Zapis dokumentu (dok.mag.) Zatwierdź dokument magazynowy Dokumenty Mm An. dekret dokumentu Mm Dekretuj dokument Mm Dodaj dokument Mm Dysponuj dokument Mm Podgląd raportu (dok.mm) Usuń dokument Mm Wydruk raportu (dok.mm) Zapis dokumentu (dok.mm) Zatwierdź dokument Mm Dokumenty przeceny Dodaj dokument przeceny Podgląd raportu (dok.przec) Przelicz ceny (dok.przec) Usuń dokument przeceny Wydruk raportu (dok.przec) Zapis dokumentu (dok.przec) Zatwierdź dokument przeceny Edycja arkuszy inwentaryzacji Edycja listy arkuszy inwentaryzacji Edycja listy inwentaryzacji Inwentaryzacja magazynu Dodaj dokument inwentaryzacji Dysponuj inwentaryzację Podgląd raportu (inwent.) Rozpocznij inwentaryzację Usuń dokument inwentaryzacji Wydruk raportu (inwent.) Zapis dokumentu (inwent.) Zatwierdź inwentaryzację Lista dokumentów magazynowych Lista dokumentów Mm Lista dokumenty przeceny Obiekty uzupełniające OT Branżyści Drukarki fiskalne Import dokumentów Jednostki miary Kreator systemu Maski identyfikatorów dok. Metody dostaw Parametry obrotu towarowego Pracownicy Sprzedawcy Stany rezerwacji Typy dokumentów Edycja typów arkuszy inwentaryzacji Typy dokumentów dostawy Typy dokumentów magazynowych Typy dokumentów Mm Typy dokumentów PW Typy dokumentów rezerwacji Typy dokumentów RW Typy dokumentów SAD Typy dokumentów sprzedaży Typy dokumentów wydania Typy dokumentów zakupu Typy zamówień do dostawców Typy zamówień odbiorców Typy zapotrzebowań dostawy Strona 5 z 15

6 Warunki płatności Obsługa handlowa Produkty Ceny produktu Cenniki zakupu Definicje cenników Rodzaje cen produktów Dane produktu u dostawcy Dane produktu u odbiorcy Karta produktu Dostęp do cen sprzedaży Dostęp do cen zakupu Kategorie produktu Kategorie ABC produktów Kategorie XYZ produktów Maski produktów Maski wprowadzania Segmenty wprowadzania Parametry Produkty - cechy dodatkowe Produkty - edycja Ceny produktów Identyfikator produktu Modyfkacja parametrów cen min. Podgląd raportu (produkty) Produkty - dodaj klasę towarów Produkty - dodaj klasę usług Produkty - dodaj towar Produkty - dodaj usługę Produkty - kody kreskowe Produkty - komplet Produkty - konta księgowe Usuń produkt Wydruk raportu (produkty) Wykres stanów produktów Zapis (produkty) Zmiana klasy nadrzędnej Produkty - eksp. danych Produkty - rej. w punktach Produkty - rejestracja Rejestracja klas Sposób wyświetlania produktu Rezerwacje Dokument rezerwacji partii Anuluj dokument (dok. rez. partii) Anuluj rezerwację (dok.rez.part.) Dodaj dokument rezerwacji partii Dysponuj rezerwację (dok.rez.part.) Generuj DWZ (dok. rez. partii) Generuj fakturę (dok. rez. partii) Podgląd raportu (dok.rez.part.) Rezerwuj (dok. rez. partii) Usuń dokument rezerwacji partii Wydruk raportu (dok.rez.part.) Zapis dokumentu (dok.rez.part.) Lista dokumentów rezerwacji partii Sprzedaż Analiza rentowności produkcji i sprzedaż An. dekret dokumentu wydania zewnętrz. Dekretuj dokument wydania zewnętrznego Dodaj dokument wydania zewnętrznego Dysponuj dok. wydania zewnętrznego Generuj fakturę z dok. wyd. zew. Podląd raportu (dok.wyd.zew) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Storno dokumentu WZ Usuń dokument wydania zewnętrznego Wydruk raportu (dok.wyd.zew) Zapis dokumentu (dok.wyd.zew) Zatwierdź dokument wydania zewnętrznego Dokumenty sprzedaży Strona 6 z 15

7 Akceptacja zatw. bez kredytu handl. An. dekret dokumentu sprzedaży Anulowanie zatwierdzenia sprzedaży Dekretuj dokument sprzedaży Dodaj dokument sprzedaży Dysponowanie poniżej cen minimalnych Dysponuj dokument sprzedaży Generuj DWZ z dokumentu sprzedaży Podląd raportu (dok.sprzed) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Storno dokumentu sprzedaży Usuń dokument sprzedaży Wydruk raportu (dok.sprzed) Wyznaczanie marż Zapis dokumentu (dok.sprzed) Zatw. bez kredytu handl. Zatwierdzenie poniżej cen minimalnych Zatwierdź dokument sprzedaży Zmiana danych odbiorcy Zmiana typu dokumentu sprzedaży Zmiany ceny w pozycji DSP Zmiany rabatu dla odbiorcy w nagłówku DS Zmiany rabatu w pozycji DSP Dokumenty wydania zewnętrznego Faktura uproszczona Lista dokumentów sprzedaży Lista dokumentów wydania zewnętrznego Lista procesów handlowych Procesy handlowe Anuluj proces handlowy Dodaj proces handlowy Dysponuj proces handlowy Podgląd marż Usuń proces handlowy Zamknij proces handlowy Zapis procesu handlowego Stany Podgląd stanów Stany produktów Struktura stanów Zakupy Dokumenty dostawy An. dekret dokumentu dostawy Dekretuj dokument dostawy Dodaj dokument dostawy Dysponuj kor. dokumentu dostawy Kalkulacja kosztu nabycia Podląd raportu (dok.dost.) Storno dokumentu dostawy Usuń dokument dostawy Wydruk raportu (dok.dost.) Zapis dokumentu (dok.dost.) Zatwierdź dokument dostawy Zmiana dostawcy (dok.dost.) Dokumenty przychodzące Anuluj zobow. (dok.przych.) Dodaj dokument przychodzący Generuj DZK (dok.przych.) Generuj zobow. (dok.przych.) Podląd raportu (dok.przych.) Przekaż dokument przychodzący Usuń dokument przychodzący Wydruk raportu (dok.przych.) Zapis dokumentu (dok.przych.) Zatwierdź dokument przychodzący Zmiana typu dokumentu (dok.przych.) Zwróć dokument przychodzący Dokumenty zakupu An. dekret dokumentu zakupu Anuluj zatwierdzenie dokumentu zakupu Dekretuj dokument zakupu Strona 7 z 15

8 Dodaj dokument zakupu Dysponuj kor. dokumentu zakupu Podląd raportu (dok.zak.) Potwierdź dokument zakupu Storno dokumentu zakupu Usuń dokument zakupu Wydruk raportu (dok.zak.) Zapis dokumentu (dok.zak.) Zatwierdź dokument zakupu Lista dokumentów dostawy Lista dokumentów zakupu Rejestr SAD Anuluj dokument SAD Zatwierdz dokument SAD Zamówienia do dostawców Lista zamówień do dostawców Lista zapotrzebowań dostawy Umowy Zmiana ceny w pozycji UM Zmiana rabatu w pozycji UM Zamówienia do dostawców Anuluj zam. do dostawcy Dodaj zam. do dostawcy Edycja potwierdzonej daty odbioru (ZDD) Podląd raportu (zam.dost.) Potwierdź / anuluj potwierdzenie (ZDD) Realizuj zam. do dostawcy Rozlicz zam. do dostawcy Usuń zam. do dostawcy Wydruk raportu (zam.dost.) Zamknij zam. do dostawcy Zapis dokumentu (zam.dost.) Zatwierdź zam. do dostawcy Zmiana na zam. ceny z umowy Zmiana ceny w pozycji ZDD Zmiana rabatu w pozycji ZDD Zmniejsz. ilości z umowy na zam. Zwiększ. ilości z umowy na zam. Zapotrzebowanie dostawy Anuluj zapotrzeb. dostawy Anuluj zatwierdzenie (zap.dost.) Dodaj zapotrzeb. dostawy Generuj zam. do dostawcy Kopiowanie dokumentu Podląd raportu (zap.dost.) Usuń zapotrzeb. dostawy Wydruk raportu (zap.dost.) Zapis dokumentu (zap.dost.) Zatwierdź zapotrzeb. dostawy Zaznaczanie pozycji do przetargu Zmiana ceny w pozycji ZPT Zamówienia od odbiorców Lista zamówień odbiorców Transport Edycja listy transportowej Gen. WZ dla listy transportowej Nadanie statusu: Ładunek sprawdzony Nadanie statusu: Samochód załadowany Odbiorcy komunikatów Zmiana zatw. listy transportowej Zamówienia odbiorców Anuluj zatwierdzenie zam. odbiorcy Def. procesu technologicznego(zam.odb.) Dodaj zam. odbiorcy Dysponuj zam. odbiorcy Podgląd raportu (zam.odb.) Podgląd stanu rozliczeń z kontrahentem Potwierdź zam. odbiorcy Realizuj zam. odbiorcy Rozlicz zam. odbiorcy Usuń zam. odbiorcy Strona 8 z 15

9 Wydruk raportu (zam.odb.) Zamknij zam. odbiorcy Zapis dokumentu (zam.odb.) Zatwierdzenie poniżej cen minimalnych Zatwierdź zam. odbiorcy Dane osobowe Dane osobowe Archiwizacja danych osobowych Dane 1 Dane 1 - mod Dane 1 - odczyt Dane 2 Dane 2 - mod Dane 2 - odczyt Dane 3 Dane 3 - mod Dane 3 - odczyt Dane 4 Dane 4 - mod Dane 4 - odczyt Dane 5 Dane 5 - mod Dane 5 - odczyt Dane kadrowe Dane kadrowe - mod Dane kadrowe - odczyt Dane kadrowo-płacowe Dane kadrowo-płacowe - mod Dane kadrowo-płacowe - odczyt Dane ogólnie dostępne Dane ogólnie dostępne-mod Dane ogólnie dostępne-odczyt Dane podstawowe Dane podstawowe - odczyt Dane podstawowe - mod Dane poufne Dane poufne - mod Dane poufne - odczyt Edycja kodów Edycja kodów-mod. Edycja kodów-odczyt Kasowanie danych(fun.) Kasowanie pracownika Rozsz.str danych(fun.)-wykonanie Struktura danych rob. Struktura danych rob.-mod. Struktura danych rob.-odczyt Definicja danych Definicja danych-mod. Definicja danych-odczyt Nieobecności Formatki danych Formatki danych kadrowe Formatki danych kadrowe-mod Formatki danych kadrowe-odczyt Formatki danych płacowe Formatki danych płacowe-mod Formatki danych płacowe-odczyt Formatki danych prywatne Formatki danych prywatne-mod Formatki danych prywatne-odczyt Formatki danych wszystkie Formatki danych wszystkie-mod Formatki danych wszystkie-odczyt Inicjowanie nowych osób Import danych kadrowych Kopiowanie danych Kopiowanie danych-czyt Kopiowanie danych-mod. Odtwarzanie danych Strona 9 z 15

10 Odtwarzanie danych-czyt Odtwarzanie danych-mod. Karty Pracy Aktualizacja kart pracy Aktualizacja zleceń Def. okr. rozliczeniowych Definiowanie skorowidzów Definiowanie zbiorówek Dekrety zbiorcze kart Edycja stawek godzinowych Eksport danych Eksport danych do centrali Import danych do centrali Kasowanie eksp. grupowego Kasowanie eksp. pracown. Kasowanie kart pracy Kojarzenie danych Listy osób kadrowe Listy osób płacowe Listy osób wszystkie Mod. filtrów zbiorówek Mod. zbioru pracowników Parametry eksportu Parametry modułu Pełny zbiór pracowników Prywatne formatki składn Przydzielanie formatek Składniki kart pracy Sposób obliczania kwoty Szablony dekretacji Wprowadzanie kart pracy Wspólne formatki składn. Wydruki kart pracy Wykonywanie zbiorówek Listy osób Listy osób wyszukanych Formuły do sortowania kadr. Formuły do sortowania kadr.-czyt Formuły do sortowania kadr.-mod. Formuły do sortowania płac. Formuły do sortowania płac.-czyt Formuły do sortowania płac.-mod. Formuły do sortowania pryw. Formuły do sortowania pryw.-czyt Formuły do sortowania pryw.-mod. Formuły do sortowania wszyst. Formuły do sortowania wszyst.-czyt Formuły do sortowania wszyst.-mod. Listy osób kadrowe Listy osób kadrowe-czyt Listy osób kadrowe-mod Listy osób płacowe Listy osób płacowe-czyt Listy osób płacowe-mod Listy osób prywatne Listy osób prywatne-czyt Listy osób prywatne-mod Listy osób wszystkie Listy osób wszystkie-czyt Listy osób wszystkie-mod Wyszukiwanie osób Wg wzorców kadrowych Wg wzorców kadrowych-mod Wg wzorców kadrowych-odczyt Wg wzorców płacowych Wg wzorców płacowych-mod Wg wzorców płacowych-odczyt Wg wzorców prywatnych Wg wzorców prywatnych-mod Wg wzorców prywatnych-odczyt Wg wzorców wszystkich Strona 10 z 15

11 Wg wzorców wszystkich-mod Wg wzorców wszystkich-odczyt Listy płac Ewidencja wypłacenia Formuły do list płac płac. Formuły do list płac płac.-czyt Formuły do list płac płac.-mod. Formuły do list płac pryw. Formuły do list płac pryw.-czyt Formuły do list płac pryw.-mod. Formuły do list płac wszyst. Formuły do list płac wszyst.-czyt Formuły do list płac wszyst.-mod. Kompletacja Listy płac prywatne Listy płac pryw. rejestr.- mod Listy płac pryw. rejestr.- odczyt Listy płac prywatne - mod Listy płac prywatne - odczyt Listy płac publiczne Listy płac publ. rejestr.- mod Listy płac publ. rejestr.- odczyt Listy płac publiczne - mod Listy płac publiczne - odczyt Listy płac wszystkie Listy płac wszyst. rejestr.- mod Listy płac wszyst. rejestr.- odczyt Listy płac wszystkie - mod Listy płac wszystkie - odczyt Tworzenie nagłówka Usuwanie wypłaconych list Usuwanie wypłaconych składn. Wydruk kartoteki pracownika Wydruk listy płac Wydruk zbiorówki list płac Wydruk zestawienia wypłac.list Wydruki dokumentów zasiłkowych Wydruki z okresami nieskł. i polami RMUA Zmiana par.wypłacania listy dla wszystki Zmiana parametrów wypłac.listy Składniki list płac Definiowanie składników Definiowanie składników-czyt Definiowanie składników-mod. Dostęp do skladn. list wszyst. Dostęp do skladn. list wszyst.-czyt Dostęp do skladn. list wszyst.-mod Dostęp do składn. list pryw. Dostęp do składn. list pryw.czyt Dostęp do składn. list pryw.-mod Dostęp do składn. list wspóln. Dostęp do składn. list wspóln.-czyt Dostęp do składn. list wspóln.-mod Szablony list płac Szablony list płac prywatne-czyt Szablony list płac prywatne-def Szablony list płac publiczne-czyt Szablony list płac publiczne-def Szablony list płac wszystkie-czyt Szablony list płac wszystkie-def Obiekty uzupełniające Dane nadzorowane-konfiguracja Definiowanie składn. przychodu Edycja tabel Blokowanie/odblok. edycji tabeli Edycja atrybutów tabel systemowych Edycja atrybutów tabel użytkownika Edycja tabel-mod. Edycja tabel-odczyt Import danych pers. z bazy SQL Kalkulator płac Strona 11 z 15

12 Katalog stanowisk roboczych Katalog stanowisk roboczych-mod. Katalog stanowisk roboczych-odczyt Kojarzenie danych kadrowych Log i historia Przydział grup pracowników Przydział grup prac.-mod. Przydział grup prac.-odczyt Słowniki Grupy kodów Grupy kodów systemowych Grupy kodów systemowych-mod. Grupy kodów systemowych-odczyt Grupy kodów-mod. Grupy kodów-odczyt Słowniki rozszerzone Słowniki rozszerzone-mod. Słowniki rozszerzone-odczyt Stawki podatkowe Typy dokumentów Szabl. umowy zlec./o dzieło - lista Szabl. umowy zlec./o dzieło Typy rachunków do umów Typy umów zleceń/o dzieło Typy wniosków o umowę Podatki Edycja danych podatkowych Wydruk przychodów miesięcznych Wydruk przychodów rocznych Podpisywanie cyfrowe PIT Wydruki PIT Obliczanie podatku od dochodu Obliczanie zaliczki miesięcznej Wydruk PIT-11 Wydruk PIT-12 Wydruk PIT-2/PIT-2A Wydruk PIT-2C Wydruk PIT-4 Wydruk PIT-40 Wydruk PIT-5 Wydruk PIT-8A Wydruk PIT-8B Wydruk PIT-8c Wydruk PIT-8S Wydruk PIT-IFT Wydruk PIT-R Wysyłka PIT na portal Raporty definowane Przypisanie użytk. dla rap. Raporty definowane-definiowanie Def rap. w ukł. danych kadr. Def rap. w ukł. danych kadr.-czyt Def rap. w ukł. danych kadr.-mod. Def rap. szybkich płac. Def rap. szybkich płac.-czyt Def rap. szybkich płac.-mod. Def rap. w ukł. danych pryw. Def rap. w ukł. danych pryw.-czyt Def rap. w ukł. danych pryw.-mod. Def rap. w ukł. danych wsz. Def rap. w ukł. danych wsz.-czyt Def rap. w ukł. danych wsz.-mod. Def rap. w ukł. danych kadr. Def rap. w ukł. danych kadr.-czyt Def rap. w ukł. danych kadr.-mod. Def rap. w ukł. danych płac. Def rap. w ukł. danych płac.-czyt Def rap. w ukł. danych płac.-mod. Def rap. w ukł. danych pryw. Def rap. w ukł. danych pryw.-czyt Def rap. w ukł. danych pryw.-mod. Strona 12 z 15

13 Def rap. w ukł. danych wsz. Def rap. w ukł. danych wsz.-czyt Def rap. w ukł. danych wsz.-mod. Def rap. w ukł. osób kadr. Def rap. w ukł. osób kadr.-czyt Def rap. w ukł. osób kadr.-mod. Def rap. w ukł. osób płac. Def rap. w ukł. osób płac.-czyt Def rap. w ukł. osób płac.-mod. Def rap. w ukł. osób pryw. Def rap. w ukł. osób pryw.-czyt Def rap. w ukł. osób pryw.-mod. Def rap. w ukł. osób wsz. Def rap. w ukł. osób wsz.-czyt Def rap. w ukł. osób wsz.-mod. Listy płac w rap def. Listy płac w rap def.-czyt Listy płac w rap def.-mod. Składn. płac w rap.def. Składn. płac w rap.def.-czyt Składn. płac w rap.def.-mod. Raporty definowane-wykonanie Rap. szybkie kadrowe - wykon. Rap. szybkie płacowe - wykon. Rap. szybkie prywatne - wykon. Rap. szybkie wszystkie - wykon. Rap. w ukł. danych kadrowe - wykon. Rap. w ukł. danych płacowe - wykon. Rap. w ukł. danych prywatne - wykon. Rap. w ukł. danych wszystkie - wykon. Rap. w ukł. osób kadrowe - wykon. Rap. w ukł. osób płacowe - wykon. Rap. w ukł. osób prywatne - wykon. Rap. w ukł. osób wszystkie - wykon. Raporty wbudowane Audyt zmian inf. kadrowych i płacowych Rozliczenie czasu pracy Analiza czasu pracy i absencje Absencje godzinowe-czyt Absencje godzinowe-mod Analiza czasu pracy i abs.-czyt Analiza czasu pracy i abs.-mod Wejścia-Wyjścia pracown.-czyt Wejścia-Wyjścia pracown.-mod Dane RCP pracowników Dane RCP pracowników-czyt Dane RCP pracowników-mod Definiowanie nadgodzin Definiowanie zegarów Edycja szablonów grafików Eksport do PŁAC Eksport do PŁAC-kas Eksport do PŁAC-wyk Eksport okresów do PŁAC Grafiki-czyt Grafiki-czyt Grafiki-mod Grafiki grup czasu pracy Grafiki grup czasu pracy-czyt Grafiki grup czasu pracy-mod Import danych z systemu RCP Import danych z systemu RCP-czyt Import danych z systemu RCP-kas Import danych z systemu RCP-mod Import danych z systemu RCP-tworz Import danych z systemu RCP-wyk Informacje o czasie pracy Informacje o czasie pracy-czyt Informacje o czasie pracy-kas Informacje o czasie pracy-mod Informacje o czasie pracy-tworz Strona 13 z 15

14 Repozytorium Repozytorium Informacje o czasie pracy-wyk Kasowanie rozliczeń okresów Kody absencji Kody absencji-czyt Kody absencji-mod Kody zdarzeń RCP Kody zdarzeń RCP-czyt Kody zdarzeń RCP-mod Kojarzenie danych Kojarzenie danych-czyt Kojarzenie danych-mod Parametry systemu Rodzaje godzin Rodzaje godzin-czyt Rodzaje godzin-mod Seryjne kas. abs. dziennych Seryjne kasowanie danych RCP Seryjne kasowanie wejść-wyjść Seryjne obliczanie czasu pracy Symbole pracy Symbole pracy-czyt Symbole pracy-mod Święta Święta-czyt Święta-mod Ustawienia modułu Ustawienia modułu-czyt Ustawienia modułu-mod Wydruki kart ewidencji Wydruki podsumowań Wydruki rocznych kart Definiowanie podsumowań-czyt Definiowanie podsumowań-mod Zamykanie okresów rozlicz. Umowy zlecenia/o dzieło Rachunek do umowy Rachunki do umów - lista Umowa zlecenia/o dzieło Umowy zlecenia/o dzieło - lista Wniosek o umowę Wnioski o umowę - lista Źródła finansowania umów ZUS Dane do podstaw zasiłkowych Dane do podst.zasiłk. Dane do podst.zasiłk. Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Zasiłek ZUS Funkcje do zapisu dokumentow ZUS Kasowanie dokumentów zgłoszen. Kasowanie ZUS RCA Kasowanie ZUS RGA Kasowanie ZUS RNA Kasowanie ZUS RSA Kasowanie ZUS RZA Zapis do ZUS RCA Zapis do ZUS RGA Zapis do ZUS RNA Zapis do ZUS RSA Zapis do ZUS RZA Zapis dokumentów zgłoszen. Obsługa danych ubezpieczeniowych Dokumenty rozliczeniowe Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty zgłoszeniowe Repozytorium Eksplorator repozytorium Grupy użytkowników Strona 14 z 15

15 Moje dokumenty Tryb autoryzacji Użytkownik Zadania Definicja zadań Grupy użytkowników - zlecanie zadań Lista zadań Manager - zlecanie zadań Zastępstwa Zmiana hasła Strona 15 z 15

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. Zarządzanie Personelem SIMPLE.ERP ZARZĄDZANIE PERSONELEM CECHY SYSTEMU PERSONEL:

SIMPLE.ERP. Zarządzanie Personelem SIMPLE.ERP ZARZĄDZANIE PERSONELEM CECHY SYSTEMU PERSONEL: SIMPLE.ERP ZARZĄDZANIE PERSONELEM Obszar funkcjonalny PERSONEL SIMPLE.ERP jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania jednym z podstawowych zasobów każdej firmy pracownikami. Zapewnia realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści... 3. 1.1. Instalacja... 4 1.2. Uprawnienia... 5

Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści... 3. 1.1. Instalacja... 4 1.2. Uprawnienia... 5 INSTRUKCJA ERP.Info SPIS TREŚCI Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści... 3 1.1. Instalacja... 4 1.2. Uprawnienia... 5 2.1. Aktywacja / Dezaktywacja... 6 2.2. Wywołanie okna logowania... 7 2.3. Okno logowania...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo