DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH"

Transkrypt

1 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M500-9/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-15/0197 ( ), załącznik A2. Numer partii: patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny Kotwa wklejana, System wklejania Do stosowania w Konstrukcjach murowych wykonanych z cegieł pełnych i pustaków: Cegły gliniane wg EN Cegły wapienno-krzemowe wg EN Betonowe cegły lekkie i normalne wg EN Opcja / kategoria Obciążenie Kategorie zastosowań b i c (cegły pełne i pustaki) Kategorie d/d, w/d i w/w dla cegieł glinianych, cegieł silikatowych oraz lekkich i normalnych cegieł betonowych Kierunek montażu: poziomo Statyczne, quasi-statyczne Stal ocynkowana: Wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach suchych Hilti HIT-HY HIT-V(-F) (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Hilti HIT-HY HIT-IC (tuleja gwintowana wewnętrznie): M8, M10, M12 Materiał Stal nierdzewna A4: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w środowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych Hilti HIT-HY HIT-V-R (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Stal o wysokiej odporności na korozję: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku wykazującym szczególnie agresywne właściwości Hilti HIT-HY HIT-V-HCR (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Tuleja siatkowa HIT-SC 16, 18 i 22. Zakres temperatur (o ile dotyczy) Ta: -40 do +40 C (krótkotrwale), +24 C (długotrwale) Tb: -40 do +80 C (krótkotrwale), +50 C (długotrwale) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: - DoP_pl_02-01_ _HIT-HY_170_masonry.docx

2 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono europejską ocenę techniczną: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0197 ( ) Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych: ETAG 029 Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M500-9/ Deklarowane właściwości użytkowe: Podstawowe właściwości Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Charakterystyczna nośność ETAG 029 załącznik C ETA-15/0197 na rozciąganie metoda: A załącznik C3, C4, C5, C6, C7, C8 Charakterystyczna nośność ETAG 029 załącznik C ETA-15/0197 na ścinanie metoda: A załącznik C3, C4, C5, C6, C7, C8 Minimalny i charakterystyczny odstęp oraz odległość od krawędzi ETAG 029 załącznik C metoda: A ETA-15/0197 załącznik C3, C4, C5, C6, C7, C8 ETAG 029 Przemieszczenie dla stanu ETAG 029 załącznik C ETA-15/0197 granicznego użytkowalności metoda: A załącznik C3, C4, C5, C6, C7, C8 10. Właściwości użytkowe produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, DoP_pl_02-01_ _HIT-HY_170_masonry.docx

3 Specyfikacje zastosowań Materiały podłoża: Konstrukcje murowe z cegły pełnej (kategoria zastosowań b), zgodnie z załącznikiem B3. Uwaga: Wartości charakterystyczne nośności obowiązują także dla cegieł większych rozmiarów oraz wyższych sił ściskających oddziaływujących na jednostkę konstrukcji murowanej. Konstrukcje murowe z pustaków (kategoria zastosowań c), zgodnie z załącznikami B3 i B5. Klasa wytrzymałości zaprawy murarskiej: minimalnie M2,5 zgodnie z normą EN 998-2: W przypadku konstrukcji murowych wykonanych z innych cegieł pełnych, cegły dziurawki, sitówki lub pustaków, nośności charakterystyczne kotew można wyznaczyć w wyniku testów przeprowadzonych na budowie, zgodnie z ETAG 029, Załącznik B, z uwzględnieniem współczynnika β, zgodnie z Załącznikiem C1, Tabela C1. Tabela B1: Zestawienie kategorii zastosowań Kotwy pod wpływem: HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- lub HIT-IC w cegłach pełnych w cegłach pustakowych Wiercenie otworów tryb udarowy tryb obrotowy Obciążenie statyczne i quasistatyczne Kategoria zastosowań: konstrukcje suche lub mokre Kierunek instalacji Załącznik: C2 (stal), Załącznik: C2 (stal), C3, C4 C5, C6, C7, C8 Kategoria d/d - Montaż i użytkowanie w konstrukcjach w suchych warunkach wewnętrznych. Kategoria w/d - Montaż w suchym i mokrym podłożu i użytkowanie w konstrukcjach w suchych warunkach wewnętrznych. Kategoria w/w - Montaż i użytkowanie w konstrukcjach w suchych lub mokrych warunkach wewnętrznych. poziomy Kategoria zastosowań b (cegła pełna) c (cegły drążone lub pustaki) Temperatura podłoża podczas montażu +5 C do +40 C (Tabela B9) -5 C do +40 C (Tabela B10) Temperatura Zakres temperatury Ta: -40 C do +40 C (maks. temperatura długotrwała +24 C i maks. temperatura krótkotrwała +40 C) podczas pracy Zakres temperatury Tb: -40 C do +80 C (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C)

4 Warunki użytkowania (warunki środowiskowe): Konstrukcje w suchych warunkach wewnętrznych (stal ocynkowana, stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporności na korozję). Konstrukcje narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych (włącznie ze środowiskami przemysłowymi i morskimi) i w trwale mokrych warunkach wewnętrznych, przy braku szczególnie agresywnych warunków środowiska (stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporności na korozję). Konstrukcje narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych (włącznie ze środowiskami przemysłowymi i morskimi) i w trwale mokrych warunkach wewnętrznych, przy występowaniu innych szczególnie agresywnych warunków środowiska (stal o wysokiej odporności na korozję). Uwaga: Do warunków szczególnie agresywnych zaliczamy np. stałe, naprzemienne zanurzanie i wynurzanie z wody morskiej lub strefę rozbryzgów wody morskiej, atmosferę chlorkową zamkniętych basenów pływackich lub atmosferę ekstremalnego skażenia chemicznego (np. w instalacjach odsiarczania lub wewnątrz tuneli drogowych, w których stosowane są środki chemiczne do usuwania lodu). Konstrukcja: Za projekt konstrukcyjny kotew odpowiada inżynier doświadczony w zagadnieniach kotew oraz konstrukcji murowych. Opracowano obliczenia i rysunki uwzględniające obciążenia oddziałujące na kotwy, które można zweryfikować. Położenie kotwy wskazano na rysunkach konstrukcyjnych (np. położenie kotwy względem podpór). Miejsca kotwienia obciążone statycznie lub quasi-statycznie zaprojektowano zgodnie z: ETAG 029, Załącznik C, Metoda A. Montaż: Montaż kotew musi być przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne w miejscu prowadzenia prac.

5 Tabela B2: Zestawienie typów cegieł i ich właściwości Typ cegły Rysunek Wymiary cegły [mm] Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] Średnia gęstość [kg/dm³] Załącznik Cegła pełna EN x115x ,0 C3 Cegła silikatowa pełna EN x115x / 28 2,0 C4 Cegła drążona EN x240x / 20 1,4 C5 Cegła silikatowa, drążona EN x240x / 20 1,4 C6 Pustak z betonu lekkiego EN Pustak z betonu normalnego EN x240X238 2 / 6 0,8 C7 500x200x200 4 / 10 1,0 C8

6 Tabela B3: Zestawienie elementów mocujących (włącznie z wymiarami) odpowiadające typy cegieł. Głębokość osadzania hef = 80 mm oraz Typ cegły Rysunek HIT-V HIT-IC HIT-V + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC Załącznik Cegła pełna EN M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 C3 Cegła silikatowa pełna EN M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 C4 Cegła drążona EN M8 do M12 M8 do M12 C5 Cegła silikatowa, drążona EN M8 do M12 M8 do M12 C6 Pustak z betonu lekkiego EN Pustak z betonu normalnego EN M8 do M12 M8 do M12 C7 - - M8 do M12 M8 do M12 C8 Można także stosować standardowe pręty gwintowane.

7 Tabela B4: Parametry szczegółowe cegieł drążonych/pustaków Cegła drążona EN Cegła silikatowa, drążona EN Rapis Ziegel Hlz 12-1,4-10DF KS Südbayern KSL-R(P) 12-1,4-8DF Pustak z betonu lekkiego EN Knobel Betonwerk Hbl 6-0,8-500x240x238 Pustak z betonu normalnego EN Parpaing creux B40

8 Tabela C1: Współczynnik b do testów na budowie w warunkach obciążenia rozciągającego Kategorie użytkowania w/w i w/d d/d Zakres temperatur Ta Tb Ta Tb Materiał podłoża Elementy HIT-V 2) lub HIT-IC Cegła pełna EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,97 0,83 0,97 0,83 HIT-V 2) lub HIT-IC 0,96 0,84 0,97 0,84 Cegła silikatowa pełna EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,69 0,62 0,91 0,82 Cegła drążona EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,97 0,83 0,97 0,83 Cegła silikatowa, drążona EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,69 0,62 0,91 0,82 Cegła drążona z betonu lekkiego EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,89 0,81 0,97 0,86 Pustak z betonu normalnego EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC 0,97 0,80 0,97 0,80 Zakres temperatur Ta / Tb patrz Załącznik B1 2) Można także stosować standardowe pręty gwintowane.

9 Tabela C2: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych i ścinanych w konstrukcjach murowych HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 Obciążenia niszczące stali podczas rozciągania Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny MRk,s [kn] 1,2 Wel fuk Tabela C3: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla tulei gwintowanych wewnętrznie HIT-IC rozciąganych i ścinanych w konstrukcjach murowych HIT-HY 170 z HIT-IC M8 M10 M12 Obciążenia niszczące stali podczas rozciągania Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] 5,9 7,3 13,8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,50 Obciążenia niszczące stali podczas ścinania bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny MRk,s [Nm] 1,2 Wel fuk

10 Typ cegły: Cegła pełna Mz, 2DF Tabela C4: Opis cegły Typ cegły Pełna Mz, 2DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 2,0 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 Norma EN Producent Rozmiary cegły [mm] 240 x 115 x 113 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 115 Tabela C5: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy patrz Tabela B Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 115 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabela C6: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C7: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V HIT-IC HIT-V HIT-IC + HIT-SC + HIT-SC M8, M10, M ,0 2,5 3,0 2,5 M8 3,0 2,5 3,0 2, M10, M12 4,0 3,5 4,0 3,5 M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C8: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Wszystkie kotwy M8. M10, M ,5 Tabela C9: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80 0,9 0,2 0,4 1,0 1,0 1,5

11 Typ cegły: Cegła silikatowa, pełna KS, 2DF Tabela C10: Opis cegły Typ cegły Pełna KS, 2DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 2,0 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 28 Norma EN Producent Rozmiary cegły [mm] 240 x 115 x 113 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 115 Tabela C11: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B) Rodzaj kotwy patrz Tabela B Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 115 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabela C12: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C13: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V HIT-IC HIT-V +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M12 80 M8, M10, M ,5 5,0 6,0 5,0 28 8,5 7,5 8,5 7,5 12 4,0 3,5 5,5 5,0 28 6,0 5,5 8,0 7,5 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C14: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Wszystkie kotwy M8, M10, M ,0 28 6,0 Tabela C15: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80mm 2,3 0,2 0,4 1,5 1,2 1,8

12 Typ cegły: Cegła drążona Hlz, 10DF Tabela C16: Opis cegły Typ cegły Hlz12-1,4-10 DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 1,4 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 20 Norma EN Producent Rapis (D) Rozmiary cegły [mm] 300 x 240 x 238 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 240 Rysunek cegły patrz Tabela B4Tabela B Tabela C17: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B) Rodzaj kotwy patrz Tabela B Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 150 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 300 smin = scr [mm] 240 Tabela C18: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C19: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V +HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC M8, M10, M ,0 2,5 3,0 2,5 20 3,5 3,0 3,5 3,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C20: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V HIT-IC +HIT-SC +HIT-SC M8, M10, M ,0 20 3,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C21: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80 0,9 0,2 0,3 0,9 1,0 1,5

13 Typ cegły: Cegła silikatowa, drążona KS, 8DF Tabela C22: Opis cegły Typ cegły KSL-12-1,4-8 DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 1,4 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 20 Norma EN Producent KS Südbayern (D) Rozmiary cegły [mm] 248 x 240 x 238 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 240 Rysunek cegły patrz Error! Reference source not found.tabela B Tabela C23: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B) Rodzaj kotwy patrz Tabela B Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 125 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 248 smin = scr [mm] 240 Tabela C24: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C25: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V +HIT-SC HIT-IC+HIT-SC M8, M10, M ,0 2,5 3,5 3,0 20 4,0 3,5 5,0 4,5 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C26: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V HIT-IC +HIT-SC +HIT-SC M8, M10, M , ,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C27: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80 1,8 0,2 0,3 3,4 2,5 3,8

14 Rodzaj cegły: Cegła drążona z betonu lekkiego Hbl, 16DF Tabela C28: Opis cegły Typ cegły Hbl-4-0,7 Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 0,8 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 2 lub 6 Norma EN Producent Knobel (D) Rozmiary cegły [mm] 495 x 240 x 238 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 240 Rysunek cegły patrz Tabela B4Tabela B Tabela C29: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy patrz Tabela B3 Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 250 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 240 Tabela C30: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C31: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC M8, M10, M ,2 0,9 1,5 1,2 6 2,0 1,5 2,5 2,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C32: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC M8, M10, M ,5 6 4,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C33: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80 2,4 0,2 0,4 3,4 1,3 1,9

15 Rodzaj cegły: Pustak z betonu normalnego - parpaing creux Tabela C34: Opis cegły Typ cegły B40 Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 1,0 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 4 lub 10 Norma EN Producent Fabemi (F) Rozmiary cegły [mm] 500 x 200 x 200 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 200 Rysunek cegły patrz Tabela B4Tabela B Tabela C35: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy patrz Tabela B3 Odległość od krawędzi cmin = ccr [mm] 200 Odstęp Ac smin II = scr II [mm] 200 smin = scr [mm] 200 Tabela C36: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C37: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC M8, M10, M ,9 0,9 0,9 0,9 10 1,2 1,2 1,5 1,5 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C38: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c ccr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V + HIT-SC HIT-IC+ HIT-SC M8, M10, M ,5 10 4,0 Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C39: Przemieszczenia hef [mm] N [kn] N0 [mm] N [mm] V [kn] V0 [mm] V [mm] 80 1,0 0,6 1,2 2,3 0,6 0,9

16 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M500-8/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-14/0457 ( ), załącznik A1, A2. Numer partii: Patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny Kotwa wklejana, System wklejania Do stosowania w Opcja / Kategoria Obciążenie Beton (C20/25 do C50/60): otwory wykonywane wiertarką udarową spękany: M10 - M16 niespękany: M8 - M24 Opcja 1 Statyczne, quasi-statyczne Stal ocynkowana: Wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach suchych HIT-HY HIT-V(-F) (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-N (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16 Materiał Stal nierdzewna A4: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych HIT-HY HIT-V-R (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-RN (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16 Stal o wysokiej odporności na korozję: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku wykazującym szczególnie właściwości agresywne HIT-HY HIT-V-HCR (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 Zakres temperatur (o ile dotyczy) Zakres temperatur I: -40 C to + 40 C (maks. temperatura długotrwała +24 C i maks. temperatura krótkotrwała +40 C) Zakres temperatur II: -40 C to + 80 C (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: - DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

17 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0457 ( ) Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych: ETAG 001 Część 1, 5 Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M500-8/ Deklarowane właściwości użytkowe: Charakterystyka eksploatacyjna Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Charakterystyczna nośność na rozciąganie EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C1, C2 Charakterystyczna nośność na ścinanie EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C1, C3 Minimalny rozstaw i minimalna odległość od krawędzi EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik B3, B4 ETAG 001 Część 1, 5 Przemieszczenie w kontekście stanu granicznego użytkowania EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C4 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

18 Tabela C1: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych i ścinanych w betonie HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 1,0 Obciążenia niszczące stali Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] As fuk Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 5,5 - Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 4,0 - Współczynniki zwiększające do Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie c C30/37 1,04 C40/50 1,07 C50/60 1,09 Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] for h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Załącznik 1 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

19 Tabela C2: Wartości charakterystyczne wytrzymałości dla prętów gwintowanych, HIT-V- ścinanych w betonie HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny M 0 Rk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych k [-] 2,0 Załącznik 2 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

20 Tabela C3: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N rozciąganych w betonie niespękanym HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali HIS-N ze śrubą klasy 8.8 NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,50 HIS-RN ze śrubą klasy 70 NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,87 Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 Współczynniki zwiększające do Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie c,ucr C30/37 1,04 C40/50 1,07 C50/60 1,09 Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] for h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Załącznik 3 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

21 Tabela C4: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N ścinanych w betonie niespękanym HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni HIS-N ze śrubą klasy 8.8 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 HIS-RN ze śrubą klasy 70 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni HIS-N ze śrubą klasy 8.8 M 0 Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 HIS-RN ze śrubą klasy 70 M 0 Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych k [-] 2,0 Załącznik 4 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

22 Tabela B1: Parametry montażowe prętów gwintowanych, HIT-V- HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Średnica elementu d [mm] Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Zakres rzeczywistej głębokości osadzenia i głębokości hef = h0 [mm] do do do do do do wywierconego otworu Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 d0 Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach - patrz TR 029 rozdział 1.1 Załącznik 5 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

23 Tabela B2: Parametry montażowe tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Zewnętrzna średnica tulei d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość otworu wierconego hef = h0 [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] Głębokość wejścia gwintu min.- maks. hs [mm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach - patrz TR 029 rozdział 1.1 Załącznik 6 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

24 Tabela C5: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Beton (niespękany) Przemieszczenie N0 [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Beton (spękany) Przemieszczenie N0 [mm/(n/mm²)] - 0,07 0,07 0, Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] - 0,11 0,11 0, Tabela C6: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Przemieszczenie V0 [mm/(n/mm²)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 Przemieszczenie V [mm/(n/mm²)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 Tabela C7: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Beton (niespękany) Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Tabela C8: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Przemieszczenie V0 [mm/(n/mm²)] 0,10 0,10 0,10 0,10 Przemieszczenie V [mm/(n/mm²)] 0,15 0,15 0,15 0,15 Załącznik 7 DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_concrete.docx

25 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M500-13/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz ETA-15/0297 ( ), załącznik A3 Numer partii: patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny System wklejania prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy iniekcyjnej Beton (C12/15 do C50/60): nieskarbonizowany Do stosowania w maksymalna dopuszczalna zawartość chlorków w betonie: 0,40% otwory wykonane za pomocą wiercenia udarowego lub sprężonego powietrza Opcja / kategoria - Obciążenie Materiał Obciążenie statyczne lub quasi-statyczne, działanie ognia Pręty zbrojeniowe i pręty prostowane z kręgów: ϕ 8 to ϕ 25 klasy B lub C, o wartościach fyk i k zgodnie z NDP lub NCL normy EN fuk = ftk = k fyk Zakres temperatur (o ile dotyczy) -40 C do + 80 C (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: - DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_rebar.docx

26 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiono europejską ocenę techniczną: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska ocena techniczna: ETA-15/0297 ( ) Europejski Dokument Oceny: EAD Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M500-13/ Deklarowane właściwości użytkowe: Podstawowe właściwości Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Minimalna grubość otuliny zbrojenia ETA-15/0297: załącznik B3 Minimalne długości mocowania EN ETA-15/0297 załącznik C1 ETA-15/0297: załącznik EAD Obliczeniowa C1 wartość graniczna ETA-15/0297 załącznik C1 przyczepności Ognioodporność ETA-15/0297 załącznik C1 10. Właściwości użytkowe produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_rebar.docx

27 Tabela B1: Minimalna grubość otuliny zbrojenia c min prętów wklejanych w zależności od metody wiercenia i tolerancji wiercenia Minimalna grubość otuliny zbrojenia cmin [mm] Metoda wiercenia Średnica pręta Bez komponentów Z komponentami [mm] pomocniczych do pomocniczymi do wiercenia wiercenia Wiercenie ϕ < ,06 lv 2 ϕ ,02 lv 2 ϕ udarowe (HD) ϕ ,06 lv 2 ϕ ,02 lv 2 ϕ Wiercenie przy ϕ < ,08 lv ,02 lv użyciu sprężonego powietrza ϕ ,08 lv 2 ϕ ,02 lv 2 ϕ Tabela B4: Parametry narzędzi do wiercenia, oczyszczania i osadzania Elementy Wiercenie i oczyszczanie Prace montażowe Wiercenie Wiercenie przy użyciu Dysza Przedłużka Zatyczka Przedłużka Maksymalna Pręt Szczotka udarowe sprężonego powietrza dyszy tłoka zatyczki głębokość zbrojeniowy HIT-RB (HD) powietrza HIT-DL powietrza HIT-SZ tłoka osadzenia (CA) - wielkość d0 [mm] d0 [mm] wielkość wielkość [-] wielkość [-] lv,maks [mm] ϕ 8 HIT-VL /1, ϕ 10 HIT-DL 10/0, lub HIT-DL ϕ HIT-VL V10/ /1, ϕ ϕ HIT-DL 16/0,8 20 ϕ lub 22 HIT-VL HIT-DL B 25 ϕ 20 16/0, i/lub 25 i/lub 700 ϕ HIT-VL 16/0,7 28 HIT-VL 16 ϕ i/lub HIT-VL 32 ϕ Podczas wykonywania głębszych otworów wierconych należy połączyć przedłużkę HIT-VL 16/0,7 ze sprzęgłem HIT-VL K. DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_rebar.docx

28 Tabela C1: Współczynnik rozszerzalności α lb Klasa betonu Średnica pręta C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 ϕ 8 do ϕ 25 1,0 Tabela C2: Wartości obliczeniowe wytrzymałości połączeń f bd w N/mm² Klasa betonu Średnica pręta C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 ϕ 8 do ϕ 12 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 3,7 ϕ 14 to ϕ 25 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 Tabela C3: Współczynnik redukcji temperatury k fi(θ) DoP_pl_01-01_ _HIT-HY_170_rebar.docx

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0677 z 10/08/2016

ETA 16/0677 z 10/08/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0677 z 10/08/2016 Jednostka Oceny Technicznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Łącznik do konstrukcji zespolonych Hilti HVB z gwoździem do blachy profilowanej X-ENP-21

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 30 stycznia 2015

Ocena Techniczna z dnia 30 stycznia 2015 Member of Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe www.eota.eu Europejska ETA-15/0027

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 (M6 - M20) AT-15-7280/2014 Informacja o

Bardziej szczegółowo

ETA-15/0263 z dnia 27 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim.

ETA-15/0263 z dnia 27 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. Member of www.eota.eu Urząd wydający aprobaty techniczne dla wyrobów i systemów budowlanych Urząd Kontroli Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Ampułka żywiczna RM (Eurobond) Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 40 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do podłoży murowych i z pustkami Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu - Aprobata Europejska do

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft Member of www.eota.eu Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment) Europejska Ocena Techniczna Draft ETA-16/0509

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r.

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR LOGO ZAG Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku angielskim. ETA-14/0345 Z 13.10.2014 Nazwa handlowa: Trade name: Anchor Właściciel aprobaty: Holder

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-16/0413 z 11/07/2016. Draft. Część ogólna. FRAMID-PRO HEX i FRAMID-PRO CSK

Europejska Ocena Techniczna. ETA-16/0413 z 11/07/2016. Draft. Część ogólna. FRAMID-PRO HEX i FRAMID-PRO CSK Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014

Ocena Techniczna z dnia 29 sierpnia 2014 Member of Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe www.eota.eu Europejska ETA-04/0064

Bardziej szczegółowo

R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami

R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami KOTWY WKLEJANE R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu - podłoża murowe i z pustkami Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu Aprobata Europejska do 15 podłoży Product

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS, AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS 2. Zamierzone zastosowanie: Wkręty AR3-W

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

zamocowania specjalistyczne

zamocowania specjalistyczne zamocowania specjalistyczne strona symbol nazwa nity 70 Nity otwarte aluminium stal zwykła 71 Nity otwarte aluminium stal nierdzewna 72 Nity szczelne aluminium stal zwykła 73 Nity szczelne aluminium stal

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Strona 2 Europejskiej, wydanej 17 października 2011 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań

AT-HP. Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu. System Zamocowań AT-HP Kotwa chemiczna metakrylowa bez styrenu System Zamocowań INFORMACJE OGÓLNE Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane).

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I

Kotwa do dużych obciążeń FH II i FH II-I 129 FH II i FH II-I INFORMACJE OGÓLNE obciążeń FH II-S, obciążeń FH II-SK, obciążeń FH II-H, obciążeń FH II-B, obciążeń FH II-I, z gwintem wewnętrznym, Zastosowanie: i niezarysowany C20/25 do C50/60. Także

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr 04-0001-03 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOjoist wg ETA-06/0238 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych

fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych fischer SXRL NOWOŚĆ! Kołek ramowy do zadań specjalnych Kołek ramowy SXRL: Mocny kołek do zadań specjalnych Specjalna geometria kołka o stożkowym kształcie i zoptymalizowanej strefie rozporowej umożliwia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna (English language

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z19 z ETA-13/0749, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 15.04.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu

KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu KOTWA CHEMICZNA SPEC Żywica poliestrowa bez styrenu SPECJALISTYCZNA KOTWA CHEMICZNA SPEC, to dwuskładnikowa masa żywiczna służąca do kotwienia elementów o najwyższym stopniu odpowiedzialności. Dzięki wysokiej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

APROBATY Aprobata Techniczna ITB AT /2013. POJEMNOŚCI 280 ml 380 ml

APROBATY Aprobata Techniczna ITB AT /2013. POJEMNOŚCI 280 ml 380 ml OPIS S-IRP to żywica poliestrowa nie zawierająca styrenu. Jest spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak beton lub cegła

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Techniczna z 02/11/2016

Techniczna z 02/11/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena (Tłumaczenie w języku polskim, oryginalna wersja w języku

Bardziej szczegółowo

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

3. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: PWVTG001 DoP PWVTG001 str. 1 / 6 Wydana zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) 305/2011/EU. pgb-polska sp. z o.o. oświadcza, że poniższe produkty są zgodne z wymogami specyfikacji: EN 14592 2008+A1

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0203-OD 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR... lepszy produkt, łatwiejsze życie Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR Europäische Technische Zulassung Produkt Ç Nowy wielofunkcyjny kołek ramowy MFR umożliwia uniwersalny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ

Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7729/2014 Łączniki wklejane zaprawami żywicznymi CE, CP i CZ WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów.

Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. MOCOWANIA CHEMICZNE 73 Systemy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. INFORMACJE OGÓLNE zaprawa iniekcyjna Pręt gwintowany FIS A, stal ocynkowana Pręt gwintowany FIS

Bardziej szczegółowo

Pattex CF 900. Karta techniczna nr

Pattex CF 900. Karta techniczna nr Patte CF 900 Właściwości: wysoka wytrzymałość po utwardzeniu szybkowiążący do zastosowań na wilgotnych oraz mokrych powierzchniach nie powoduje w podłożu naprężeń montażowych odpowiedni do zamocowań blisko

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0305

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0305 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca wyroby budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRODUCENTA

DEKLARACJA PRODUCENTA DEKLARACJA PRODUCENTA 1. Dane producenta: 2. Dane identyfikacyjne wyrobu: (Elementy włazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej.) - TB/DN 1200/PPS/N (żelbetowa płyta podstudzienna 1700/1700/150) 3. Dokument

Bardziej szczegółowo

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V

SDF- KB-10H ) ) 1) 1) 1) 220 1) 1) 1) 1) SDF- KB-10V SDF- S-10H SDF- KB-10V łączniki tworzywowo-metalowe do Długości łączników ze śrubą stalową z powłoką cynkową pozbawioną chromu Cr(VI) [] S-8 KB-8 S-10V KB-10V 50 60 70 S-10H KB-10H S-10G 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 www.leier.pl DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MB/SGb/01/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Belka Stropowa Leier, 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane żelbetowe

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo