Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011:"

Transkrypt

1 członek Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0282 z 02/06/2016 Część podstawowa Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011: Nazwa handlowa: Grupa wyrobów: Producent: Kotwy wklejane do wykonywania zamocowań w betonie: rozmiary M8 do M24, pręty zbrojeniowe 8 do 25 mm EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Niemcy Zakłady produkcyjne: Zakład produkcyjny 1 Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera: 22 strony, w tym 19 stron załączników, które stanowią integralną część dokumentu Niniejsza ETA została wydana na podstawie: ETAG nr 001, wersja kwiecień 2013, stosowany jako EAD Niniejsza wersja zastępuje: Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny w pełni odpowiadać oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być zidentyfikowane jako tłumaczenia. Udostępnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, włączając środki przekazu elektronicznego, powinno odbywać się w całości. Jakiekolwiek publikowanie części dokumentu jest możliwe, za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu.

2 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 2 z 22 02/06/2015 Część szczegółowa 1 Opis techniczny wyrobu Kotwy są kotwami wklejanymi (typu iniekcyjnego) składającymi się z pojemnika z zaprawą żywiczną i elementu stalowego. Elementy stalowe, to pręty gwintowane, wykonane ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję (HCR) lub pręty zbrojeniowe. Element stalowy jest umieszczony w wydrążonym otworze wypełnionym zaprawą żywiczną i zakotwiony dzięki przyczepności pomiędzy elementem stalowym, zaprawą żywiczną i podłożem betonowym. Element stalowy jest przeznaczony do kotwienia na głębokość od 4 średnic do 20 średnic. Rysunek i opis produktu zostały podane w Załączniku A. 2 Zakres stosowania Właściwości użytkowe podane w części 3 obowiązują tylko w przypadku, gdy kotwy są stosowane zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w załącznikach B. Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-letniego okresu użytkowania kotwy. Założenia dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielana przez Producenta, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania produktu. 3 Właściwości użytkowe wyrobu 3.1 Nośność i stateczność (Wymaganie Podstawowe 1) Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe nośność charakterystyczna na wyrywanie dla pręta gwintowanego, zgodnie z TR029 patrz załącznik C 1 nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów zbrojeniowych zgodnie z TR029 patrz załącznik C 2 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów gwintowanych zgodnie z TR029 patrz załącznik C 3 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów zbrojeniowych zgodnie z TR029 patrz załącznik C 4 nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów gwintowanych zgodnie z CEN/TS patrz załącznik C 5 nośność charakterystyczna na wyrywanie wyrywające dla prętów zbrojeniowych zgodnie z CEN/TS patrz załącznik C 6 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów gwintowanych zgodnie z CEN/TS patrz załącznik C 7 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów zbrojeniowych zgodnie z CEN/TS patrz załącznik C 8 przemieszczenia dla prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych patrz załącznik C Bezpieczeństwo pożarowe (Wymaganie Podstawowe 2) Zasadnicze charakterystyki reakcja na ogień odporność ogniowa 3.3 Higiena, zdrowie i środowisko (Wymaganie Podstawowe 3) Właściwości użytkowe kotwy spełniają wymagania dla klasy A1 właściwość użytkowa nie została oceniona (NPD) W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, związanych z substancjami niebezpiecznymi, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do produktów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych, wymagania te powinny także być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie.

3 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 3 z 22 02/06/ Bezpieczeństwo użytkowania (Wymaganie Podstawowe 4) Podstawowe wymagania dotyczące nośności i stateczności są zarazem podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. 3.5 Ochrona przed hałasem (Wymaganie Podstawowe 5) Nie dotyczy. 3.6 Oszczędność energii i ochrona cieplna (Wymaganie Podstawowe 6) Nie dotyczy. 3.7 Ogólne aspekty dotyczące przydatności w użyciu Trwałość i przydatność do użytku są tylko wtedy zapewnione, gdy przestrzegane są warunki stosowania zgodnie z Załącznikiem B1. 4 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) Zgodnie z Decyzją 96/582/WE Komisji Europejskiej 1, system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz Załącznik V do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011) podany w poniższej tabeli ma zastosowanie. Produkt Przeznaczenie Poziom lub klasa System Kotwy metalowe do zastosowania w betonie Mocowanie i/lub podpieranie w betonie, elementów konstrukcyjnych (mających wpływ na stateczność budowli) lub elementów o znacznym ciężarze Szczegóły techniczne niezbędne do zastosowania systemu AVCP Szczegóły techniczne konieczne do zastosowania systemu Oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) są zawarte w planie kontroli produkcji, złożonym w Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Producent na podstawie umowy, powinien zaangażować jednostkę notyfikowaną, zatwierdzoną w dziedzinie kotew do wydania certyfikatu zgodności CE, zgodnie z planem kontroli. Oryginalna wersja francuska została podpisana przez Charles Baloche Dyrektora technicznego 1 Dziennik urzędowy Wspólnoty Europejskiej L 254 z

4 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 4 z 22 02/06/2015 Pręt gwintowany M8, M10, M12, M16, M20, M24 oznaczenie głębokości zakotwienia efektywna głębokość zakotwienia h efc = głębokość otworu h 0 grubość podłoża betonowego h min grubość mocowania t fix Pręt zbrojeniowy Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25 zgodnie z załącznikiem 4 oznaczenie głębokości zakotwienia opis wyrobu warunki montażu załącznik A1

5 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 5 z 22 02/06/2015 Zaprawa iniekcyjna: pojemnik foliowy 165 ml 410 ml pojemnik dwukomorowy 380 ml 410 ml pojemnik podwójny 235 ml 825 ml Oznaczenie: Multifix VSF Kod partii, data ważności lub produkcji z okresem przechowywania Mieszadło statyczne opis wyrobu system iniekcyjny załącznik A2

6 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 6 z 22 02/06/2015 pręt gwintowany i pręt zbrojeniowy: pręt gwintowany, nakrętka i podkładka rozmiary M8, M10, M12, M16, M20, M24 pręt standardowy wraz z: - materiałami, wymiarami i właściwościami mechanicznymi (Tabela A1) - zaświadczeniem z kontroli 3.1 zgodnie z EN 10204: oznaczeniem głębokości zakotwienia pręt zbrojeniowy średnica Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm, Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm opis wyrobu pręty gwintowane i pręty zbrojeniowe załącznik A3

7 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 7 z 22 02/06/2015 Tabela A1: Surowce Oznaczenie Surowiec Pręty gwintowane wykonane ze stali ocynkowanej pręt gwintowany M8 M24 podkładka ISO 7089 nakrętka EN ISO 4032 klasa wytrzymałości 5.8, 8.8, 10.9 EN ISO 898-1, stal galwanizowana 5μm EN ISO 4042, stal galwanizowana ogniowo 45 μm EN ISO stal galwanizowana EN ISO 4042; stal galwanizowana ogniowo EN ISO klasa wytrzymałości 8 EN ISO stal galwanizowana 5 μm EN ISO 4042 stal galwanizowana ogniowo 45 μm EN ISO Pręty gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej pręt gwintowany M8 M24 podkładka ISO 7089 nakrętka EN ISO 4032 dla M24: klasa wytrzymałości 70 EN ISO ; stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN klasa wytrzymałości 70 EN ISO ; stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN Pręty gwintowane wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję pręt gwintowany M8 M24 podkładka ISO 7089 nakrętka EN ISO 4032 dla M20: Rm = 800 N/mm 2 ; Rp0,2 = 640 N/mm 2, dla > M20: Rm = 700 N/mm 2 ; Rp0,2 = 400 N/mm 2, stal o wysokiej odporności na korozję , EN stal o wysokiej odporności na korozję , EN klasa wytrzymałości 70 EN ISO stal o wysokiej odporności na korozję , EN Tabela A2: Właściwości prętów zbrojeniowych Kształt wyrobu Pręty gładkie i żebrowane klasa B C charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie fyk lub f0,2k (MPa) 400 do 600 minimalna wartość k = (ft / fy)k 1,08 odkształcenie charakterystyczne przy przyłożeniu siły maksymalnej, εuk (%) podatność na zginanie maksymalne odchylenie od masy nominalnej (pojedynczy pręt) (%) przyczepność: minimalna relatywna powierzchnia żeber, fr,min (określenia wg EN 15630) wymiar nominalny pręta (mm) 8 > 8 wymiar nominalny pręta (mm) 8 do 12 > 12 1,15 < 1,35 5,0 7,5 próba zginania / zginania wielokrotnego ± 6,0 ± 4,5 0,040 0,056 Wysokość żebra pręta zbrojeniowego h rib: Wysokość żebra pręta zbrojeniowego hrib powinna spełniać następujące wymaganie: 0,05 d hrib 0,07 d gdzie: d = średnica nominalna pręta zbrojeniowego opis wyrobu pręty gwintowane i pręty zbrojeniowe załącznik A4

8 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 8 z 22 02/06/2015 Zakotwienia podlegają: obciążeniom statycznym i quasi-statycznym Specyfikacja zastosowania Podłoża: beton zarysowany i niezarysowany beton zwykły zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 do C50/60 zgodnej z ENV 206: Zakres temperatury: Ta: - 40 C do +40 C (maksymalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +40 C i maksymalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +24 C) Tb: - 40 C do +80 C (maksymalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +80 C i maksymalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +50 C) Warunki stosowania (warunki środowiskowe): konstrukcje w warunkach wewnętrznych suchych (stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal o wysokiej odporności na korozję) konstrukcje w stałych warunkach wewnętrznych wilgotnych, jeżeli nie występują szczególne warunki agresywne (stal nierdzewna, stal o wysokiej odporności na korozję) konstrukcje w stałych warunkach wewnętrznych wilgotnych, jeżeli występują szczególne warunki agresywne (stal o wysokiej odporności na korozję) konstrukcje narażone na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, włącznie ze środowiskiem przemysłowym i morskim, jeżeli nie występują szczególne warunki agresywne (stal nierdzewna, stal o wysokiej odporności na korozję) Uwaga: Do szczególnie agresywnych warunków zalicza się np. regularne, przemienne zanurzenie w wodzie morskiej, strefę rozpryskową wody morskiej, środowisko basenów krytych o znacznej zawartości chlorków lub środowisko o bardzo wysokim poziomie zanieczyszczeń chemicznych (np. instalacje odsiarczania lub tunele drogowe, w których stosowane są substancje usuwające oblodzenie) Projekt: kotwy powinny być zaprojektowane zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 Projekt kotew wklejanych oraz CEN/TS Projekt mocowań do użytku w betonie pod nadzorem Projektanta doświadczonego w technice zakotwień obliczenia sprawdzające i dokumentacja rysunkowa powinny być sporządzone z uwzględnieniem obciążeń w miejscu zakotwienia; w dokumentacji rysunkowej powinno być podane rozmieszczenie kotew Montaż: suchy lub mokry beton (kategoria 1) wiercenie otworów przy użyciu wiercenia obrotowego montaż ponad głową jest niedozwolony montaż w betonie zarysowanym dozwolony jest wyłącznie dla prętów o rozmiarach M12 i M16 montaż kotwy wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób upoważnionych zastosowanie specyfikacje załącznik B1

9 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 9 z 22 02/06/2015 Tabela B1: Metoda czyszczenia otworu za pomocą szczotki stalowej pręt nominalna gwintowany szczotka rozmiar średnica wiertła metoda czyszczenia i pręt stalowa d zbrojeniowy 0 (mm) pręty gwintowane pręty zbrojeniowe czyszczenie ręczne (MAC) M mm tak. hef 80 mm M mm tak. hef 100 mm M mm tak. hef 120 mm M mm tak. hef 160 mm M mm tak. hef 200 mm M mm tak. hef 240 mm Ø mm tak. hef 80 mm Ø mm tak. hef 100 mm Ø mm tak. hef 120 mm Ø mm tak. hef 140 mm Ø mm tak. hef 160 mm Ø mm tak. hef 200 mm Ø mm tak. hef 240 mm Czyszczenie ręczne (MAC): Pompka ręczna EJOT, zalecana do przedmuchiwania wywierconych otworów o średnicy d0 24 mm i wywierconych otworów o głębokości ho 10d czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC) tak tak Czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC): Zalecana dysza powietrzna o kryzie wylotowej o minimalnej średnicy 3,5 mm zastosowanie szczotka do czyszczenia dysza kompresora załącznik B2

10 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 10 z 22 02/06/2015 Tabela B2a: Parametry montażowe: wiercenie, czyszczenie otworów oraz montaż Instrukcja zastosowania Wiercenie otworu Wywiercić otwór w podłożu zgodnie z wymaganą głębokością zakotwienia przy użyciu wiertła karbidowego w odpowiednim rozmiarze. Czyszczenie wywierconego otworu Przed osadzeniem kotwy, wywiercony otwór należy oczyścić z pyłu i zwiercin. a) czyszczenie ręczne (MAC) dla wszystkich średnic wywierconych otworów d0 24mm i głębokości otworu h0 10d Do czyszczenia wywierconych otworów o średnicy d0 24 mm i głębokości osadzenia do h0 10d należy użyć pompki ręcznej EJOT. Przedmuchać otwór przynajmniej czterokrotnie rozpoczynając od dna wywierconego otworu, w razie konieczności używając rurki przedłużającej. Czterokrotnie przeczyścić otwór szczotką o odpowiednim rozmiarze (patrz Tabela B1), wkładając szczotkę stalową EJOT do końca otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) i wyjmując ją ruchem skrętnym. Ponownie przedmuchać pompką ręczną przynajmniej 4-krotnie. b) czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC) dla wszystkich średnic do wywierconych otworów i wszystkich głębokości wywierconych otworów Przedmuchać dwukrotnie począwszy od dna otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) całą długość otworu sprężonym, odolejonym powietrzem (min. 6 barów przy 6 m 3 /h) Przeczyścić dwukrotnie szczotką o wskazanym rozmiarze (patrz Tabela B1) wkładając szczotkę EJOT do końca otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) i wyjmując ją ruchem skrętnym. Przedmuchać ponownie sprężonym powietrzem przynajmniej dwa razy. zastosowanie instrukcje montażu producenta załącznik B3

11 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 11 z 22 02/06/2015 Tabela B2b: Parametry: wiercenie, czyszczenie otworu i montaż instrukcja zastosowania Odkręcić nakrętkę z pojemnika. Dokładnie przykręcić standardową dyszę mieszającą. Nie wolno poddawać dyszy mieszającej żadnym modyfikacjom. Upewnić się, czy w dyszy mieszającej znajduje się mieszadło. Stosować wyłącznie załączoną dyszę mieszającą. Umieścić pojemnik w pistolecie dozującym. Usunąć pierwszą porcję zaprawy klejowej. Ilość wyciśniętej zaprawy, którą należy usunąć zależy od objętości pojemnika. Porcje zaprawy klejowej, przeznaczone do usunięcia: - 5 cm dla opakowań foliowych 150 ml, 300 ml i 400 ml - 10 cm dla wszelkich innych pojemników Zaaplikować zaprawę klejową do otworu począwszy od dna stopniowo wycofując mieszadło przy wyciskaniu kolejnych porcji. Wypełnić otwór do ok. 2/3 objętości, aby zapewnić całkowite wypełnienie przestrzeni pomiędzy kotwą a ściankami otworu wzdłuż całej głębokości zakotwienia. Przed użyciem, upewnić się, czy pręt gwintowany jest suchy i czysty. Osadzić pręt w otworze do wymaganej głębokości zakotwienia przed upływem czasu obróbki tgel. Czas obróbki tgel podano w Tabeli B3. Kotwę można obciążyć po upływie wymaganego czasu utwardzania tcure (patrz Tabela B3). Zastosowany moment obrotowy nie może przekroczyć wartości Tmax wskazanych w Tabeli B4. zastosowanie instrukcje montażu producenta załącznik B3

12 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 12 z 22 02/06/2015 Tabela B3: Minimalny czas utwardzania minimalna temperatura podłoża C czas obróbki (czas roboczy) w suchym / mokrym betonie czas utwardzania -10 C Tbase material < -5 C 125 min 8 godzin -5 C Tbase material < 0 C 80 min 160 min 0 C Tbase material < 5 C 25 min 90 min 5 C Tbase material < 10 C 17 min 70 min 10 C Tbase material < 20 C 12 min 65 min 20 C Tbase material < 30 C 6 min 60 min 30 C Tbase material 40 C 3 min 45 min Temperatura masy powinna wynosić 20 C zastosowanie czas obróbki i utwardzania załącznik B4

13 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 13 z 22 02/06/2015 Tabela B4: Szczegóły dotyczące montażu prętów gwintowanych rozmiar kotwy M8 M10 M12 M16 M20 M24 średnica pręta gwintowanego d [mm] zakres głębokości zakotwienia hef min [mm] i głębokość wierconego otworu h0 max [mm] nominalna głębokość zakotwienia hef [mm] nominalna średnica wiertła d0 [mm] średnica otworu w elemencie mocowanym df [mm] moment dokręcający podczas montażu Tmax [Nm] minimalna grubość podłoża hmin [mm] hef + 30mm 100mm hef + 2do minimalny rozstaw Smin [mm] minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] oznaczenie głębokości zakotwienia efektywna głębokość zakotwienia h efc = głębokość otworu d 0 Tabela B5 - Szczegóły dotyczące montażu prętów zbrojeniowych średnica pręta zbrojeniowego Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 średnica elementu D [mm] zakres głębokości zakotwienia hef min [mm] i głębokość wierconego otworu ho max [mm] nominalna średnica wiertła d0 [mm] minimalna grubość podłoża hmin [mm] [mm] hef + 30mm 100mm hef + 2d0 minimalny rozstaw Smin [mm] minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] oznaczenie głębokości zakotwienia efektywna głębokość zakotwienia h ef zastosowanie parametry montażu załącznik B5

14 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 14 z 22 02/06/2015 z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 uszkodzenie stali nośność charakterystyczna, klasa 5.8 NRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1) [-] 1,5 nośność charakterystyczna, klasa 10.9 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1) [-] 1,4 nośność charakterystyczna, A4-70 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1) [-] 1,87 nośność charakterystyczna, HCR NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N 1) [-] 1,5 2,1 uszkodzenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonu średnica pręta gwintowanego d [mm] nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 - suchy lub mokry beton zakres temperatury I 2) : 40 C / 24 C Rk [N/mm 2 ] 10,0 9,5 9,0 8,0 7,5 7,0 zakres temperatury II 2) : 80 C / 50 C Rk [N/mm 2 ] 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 C30/37 1,12 rosnący współczynnik dla Rk,p Ψc C40/50 1,23 w betonie niezarysowanym C50/60 1,30 nośność charakterystyczna w betonie zarysowanym C20/25 zakres temperatury I 2) : 40 C / 24 C Rk [N/mm 2 ] - 5) - 5) 3,5 3,5-5) - 5) zakres temperatury II 2) : 80 C / 50 C Rk [N/mm 2 ] - 5) - 5) 3,0 3,0-5) - 5) rosnący współczynnik dla Rk,p w betonie zarysowanym uszkodzenie przez rozłupanie 2) odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla C30/37 1,04 Ψc C40/50 1,07 C50/60 1,09 h / hef 3) 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef 3) > 1,3 4,6 hef 1,8 h h / hef 3) 1,3 2,26 hef rozstaw scr,sp [mm] 2 ccr,sp częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmp = γmc = γmsp 1) 1) w przypadku braku krajowych uregulowań 2) wyjaśnienia, patrz załącznik B1 3) h grubość podłoża, h ef efektywna głębokość zakotwienia 4) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 =1,0 został uwzględniony 5) (rozmiar kotwy) niezakwalifikowany w betonie zarysowanym [-] 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) projekt zgodny z TR 029 nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów gwintowanych załącznik C1

15 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 15 z 22 02/06/2015 z prętami zbrojeniowymi Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 uszkodzenie stali nośność charakterystyczna, dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 1) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 2) uszkodzenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonu NRk,s [kn] γ Ms,N 3) [-] 1,4 średnica pręta zbrojeniowego d [mm] nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 zakres temperatury I 4) : 40 C / 24 C Rk [N/mm 2 ] 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 zakres temperatury II 4) : 80 C / 50 C Rk [N/mm 2 ] 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 C30/37 1,12 rosnący współczynnik dla Rk,p Ψc C40/50 1,23 w betonie niezarysowanym C50/60 1,30 uszkodzenie przez rozłupanie odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla h / hef 5) 2,0 1,0 h ef 2,0 > h / hef 5) > 1,3 4,6 h ef 1,8 h h / hef 5) 1,3 2,26 h ef rozstaw scr,sp [mm] 2 ccr,sp częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmp = γmc = γmsp 3) [-] 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1) nośność charakterystyczna N Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinna być obliczona zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (5.1) 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinien być obliczony zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (3.3a) 3) w przypadku braku krajowych uregulowań 4) wyjaśnienia, patrz załącznik B1 5) h grubość podłoża, h ef efektywna głębokość zakotwienia 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,2 został uwzględniony projekt zgodny z TR 029 nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów zbrojeniowych załącznik C2

16 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 16 z 22 02/06/2015 z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna, klasa 5.8 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 10.9 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, A4-70 VRk,s [kn] , nośność charakterystyczna, HCR VRk,s [kn] , uszkodzenie stali ze zginaniem nośność charakterystyczna, klasa 5.8 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 M 0 Rk,s [Nm] 30, nośność charakterystyczna, klasa 10.9 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, A4-70 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, HCR M 0 Rk,s [Nm] częściowy współczynnik bezpieczeństwa - zniszczenie stali klasa 5.8 lub 8.8 γms,v 1) [-] 1,25 klasa 10.9 γms,v 1) [-] 1,50 A4-70 γms,v 1) [-] 1,56 HCR γms,v 1) [-] 1,25 1,75 uszkodzenie betonu poprzez odłupanie współczynnik we wzorze (5.7) Raportu Technicznego TR029 k [-] 2,0 dla projektowania kotew wklejanych częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmcp 1) [-] 1,5 2) uszkodzenie krawędzi betonu 3) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmc 1) [-] 1,5 2) 1) w przypadku braku krajowych uregulowań 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,0 został uwzględniony 3) uszkodzenie krawędzi betonu - patrz rozdział Raportu Technicznego TR029 projekt zgodny z TR 029 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów gwintowanych załącznik C3

17 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 17 z 22 02/06/2015 z prętami zbrojeniowymi uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna na ścinanie dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 1) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 2) uszkodzenie stali ze zginaniem charakterystyczna nośność na zginanie dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 4) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 3) uszkodzenie betonu poprzez odłupanie Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 VRk,s [kn] γms,v 3) [kn] 1,5 M 0 Rk,s [Nm] γms,v 3) [Nm] 1,5 współczynnik we wzorze (5.7) Raportu Technicznego TR029 dla projektowania k [-] 2,0 kotew wklejanych częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmcp 3) [-] 1,5 5) uszkodzenie krawędzi betonu 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmc 3) [-] 1,5 5) 1) nośność charakterystyczna na ścinanie V Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinny być obliczone zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (5.6). 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinny być obliczone zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (3.3b lub 3.3c) 3) w przypadku braku krajowych uregulowań 4) nośność charakterystyczna na zginanie M 0 Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinna być obliczona zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (5.6b). 5) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,0 został uwzględniony 6) uszkodzenie krawędzi betonu - patrz rozdział Raportu Technicznego TR029 projekt zgodny z TR 029 nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów zbrojeniowych załącznik C4

18 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 18 z 22 02/06/2015 z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna, klasa 5.8 NRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γms,n 1) [-] 1,50 nośność charakterystyczna, klasa 10.9 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γms,n 1) [-] 1,40 nośność charakterystyczna A4-70 NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γms,n 1) [-] 1,87 nośność charakterystyczna HCR NRk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γms,n 1) [-] 1,50 2,1 uszkodzenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonu średnica pręta gwintowanego d [mm] nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 zakres temperatury I 2) : 40 C / 24 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 10,0 9,5 9,0 8,0 7,5 7,0 zakres temperatury II 2) : 80 C / 50 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 rosnący współczynnik Rk,p w betonie niezarysowanym C30/37 1,12 Ψc C40/50 1,23 C50/60 1,30 nośność charakterystyczna w betonie zarysowanym C20/25 zakres temperatury I 2) : 40 C / 24 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 5) - 5) 3,5 3,5-5) - 5) zakres temperatury II 2) : 80 C / 50 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 5) - 5) 3,0 3,0-5) - 5) rosnący współczynnik Rk w zarysowanym betonie współczynnik zgodny z CEN/TS Rozdział uszkodzenie stożka betonu współczynnik zgodny z CEN/TS rozdział C30/37 1,04 Ψc C40/50 1,07 C50/60 1,09 k8 beton niezarysowany [-] 10,1 k8 beton zarysowany [-] 7,2 kucr [-] 10,1 kcr [-] 7,2 odległość od krawędzi Ccr,N [-] 1,5 hef odstęp osiowy Scr,N [-] 3,0 hef uszkodzenie betonu poprzez odłupanie h / hef 3) 2,0 1,0 hef odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef 3) > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 3) 1,3 2,26 hef rozstaw Scr,sp [mm] 2 ccr,sp częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmp = γmc =γmsp 1) [-] 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1) w przypadku braku krajowych uregulowań 2) wyjaśnienia, patrz załącznik B1 3) h grubość podłoża, h ef efektywna głębokość zakotwienia 4) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,0 został uwzględniony 5) (rozmiar kotwy) niezakwalifikowany w betonie zarysowanym projekt zgodny z CEN/TS nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów gwintowanych załącznik C5

19 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 19 z 22 02/06/2015 z prętami zbrojeniowymi uszkodzenie stali w przypadku prętów zbrojeniowych nośność charakterystyczna dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 1) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 2) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 NRk,s [kn] γms,n 3) [-] 1,4 uszkodzenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonu średnica pręta gwintowanego d [mm] nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 zakres temperatury I 4) : 40 C / 24 C Rk [N/mm 2 ] 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 zakres temperatury II 4) : 80 C / 50 C Rk [N/mm 2 ] 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 rosnący współczynnik Rk w betonie niezarysowanym współczynnik zgodny z CEN/TS Rozdział uszkodzenie stożka betonu współczynnik zgodny z CEN/TS Rozdział uszkodzenie betonu poprzez odłupanie C30/37 1,12 Ψc C40/50 1,23 C50/60 1,30 k8 beton niezarysowany [-] 10,1 kucr [-] 10,1 h / hef 5) 2,0 1,0 h ef odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef 5) > 1,3 4,6 h ef - 1,8 h h / hef 5) 1,3 2,26 h ef rozstaw Scr,sp [mm] 2 ccr,sp częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmp = γmc =γmsp 3) [-] 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1) nośność charakterystyczna N Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinna być obliczona zgodnie z Raportem Technicznym TR029, wzór (5.1) 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinien być obliczony zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (3.3a) 3) w przypadku braku krajowych uregulowań 4) wyjaśnienia, patrz załącznik B1 5) h grubość podłoża, h ef efektywna głębokość zakotwienia 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,2 został uwzględniony projekt zgodny z CEN/TS nośność charakterystyczna na wyrywanie dla prętów zbrojeniowych załącznik C6

20 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 20 z 22 02/06/2015 z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna, klasa 5.8 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 10.9 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, A4-70 VRk,s [kn] nośność charakterystyczna, HCR VRk,s [kn] , uszkodzenie stali ze zginaniem nośność charakterystyczna, klasa 5.8 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, klasa 10.9 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, A4-70 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, HCR M 0 Rk,s [Nm] częściowy współczynnik bezpieczeństwa - zniszczenie stali klasa 5.8 lub 8.8 γms,v 1) [-] 1,25 klasa 10.9 γms,v 1) [-] 1,50 A4-70 γms,v 1) [-] 1,56 HCR γms,v 1) [-] 1,25 1,75 uszkodzenie betonu poprzez odłupanie współczynnik zgodny z CEN/TS Rozdział k3 [-] 2,0 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmcp 1) [-] 1,5 2) uszkodzenie krawędzi betonu częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmc 1) [-] 1,5 2) 1) w przypadku braku krajowych uregulowań 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2= 1,0 został uwzględniony projekt zgodny z CEN/TS nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów gwintowanych załącznik C7

21 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 21 z 22 02/06/2015 z prętami zbrojeniowymi uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna na ścianie dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 1) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 2) uszkodzenie stali ze zginaniem nośność charakterystyczna na zginanie dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 4) częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla pręta zbrojeniowego BSt 500 S zgodnie z DIN 488 2) uszkodzenie betonu poprzez odłupanie Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 VRk,s [kn] γms,v 3) [-] 1,5 M 0 Rk,s [Nm] γms,v 3) [-] 1,5 współczynnik zgodny z CEN/TS Rozdział k3 [-] 2,0 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmcp 3) [-] 1,5 5) uszkodzenie krawędzi betonu częściowy współczynnik bezpieczeństwa γmc 3) [-] 1,5 5) 1) nośność charakterystyczna na ścinanie V Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinna być obliczona zgodnie z Raportem Technicznym TR029, Wzór (5.6) 2) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinien być obliczony zgodnie z Raportem technicznym TR029, Wzór 3.3b lub 3.3c 3) w przypadku braku krajowych uregulowań 4) nośność charakterystyczna na zginanie M 0 Rk,s dla prętów zbrojeniowych, które nie spełniają wymagań zgodnie z DIN 488 powinna być obliczona zgodnie z Raportem technicznym TR029, Wzór (5,6b) 5) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ 2 = 1,0 został uwzględniony projekt zgodny z CEN/TS nośność charakterystyczna na ścinanie dla prętów zbrojeniowych załącznik C8

22 Europejska Ocena Techniczna ETA- 1 5/02 82 strona 22 z 22 02/06/2015 Przemieszczenie pod wpływem obciążeń wyrywających 1) z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 beton niezarysowany - zakres temperatury I: 40 C / 24 C przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] 0,07 0,09 0,10 0,13 0,17 0,20 beton niezarysowany - zakres temperatury II: 80 C / 50 C przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] 0,10 0,13 0,15 0,19 0,23 0,28 beton zarysowany - zakres temperatury I: 40 C / 24 C przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] - - 0,12 0, przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] - - 0,64 0, beton zarysowany - zakres temperatury II: 80 C / 50 C przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] - - 0,17 0, przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] - - 0,90 0, z prętami zbrojeniowymi zakres temperatury I: 40 C / 24 C Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,17 0,20 zakres temperatury II: 80 C / 50 C przemieszczenie δn0 [mm/(n/mm 2 )] 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 przemieszczenie δn [mm/(n/mm 2 )] 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,23 0,29 1) obliczenie przemieszczenia pod wpływem obciążenia eksploatacyjnego: Sd obliczeniowa wartość naprężenia Przemieszczenie pod wpływem działania obciążenia krótkotrwałego = δ N0 Sd/1,4 Przemieszczenie pod wpływem działania obciążenia długotrwałego = δ N Sd/1,4 Przemieszczenie pod wpływem obciążeń ścinających 2) z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 M20 M24 przemieszczenie δv0 [mm/kn] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 przemieszczenie δv [mm/kn] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 z prętem zbrojeniowym Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 przemieszczenie δv0 [mm/kn] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 przemieszczenie δv [mm/kn] 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 2) obliczenie przemieszczenia pod wpływem obciążenia eksploatacyjnego: V Sd obliczeniowa wartość siły ścinającej Przemieszczenie pod wpływem działania obciążenia krótkotrwałego = δ V0 V Sd/1,4 Przemieszczenie pod wpływem działania obciążenia długotrwałego = δ V V Sd/1,4 projekt przemieszczenia kotwy załącznik C9

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn tel. +45 72 24 59 00 fax +45 72 24 59 04 internet www.etadanmark.dk opracowano zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016 Member of Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLANDIA www.vttexpertservices.fi www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0219 z 8/9/2016 CZĘŚĆ OGÓLNA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ, KTÓRA

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 19 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/782 21/9/217 (Tłumaczenie na język polski,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-01/0014 z 29/05/2017 - Wersja oryginalna w języku francuskim Część ogólna Nazwa handlowa Rodzina

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0056 z 18/07/2017 Część ogólna - Wersja oryginalna w języku francuskim Nazwa handlowa FM753

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0183 20/03/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wkręcana Hilti HUS3 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON DEMU KOTWY TRZPIENIOWE Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0185 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r.

Niniejsza wersja zastępuje EOT 14/0141 wystawioną w dniu r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C Sekcja 1. OPIS PRODUKTU KOTWA INIEKCYJNA METAKRYLANOWA WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C Metakrylanowa dwuskładnikowa 1:10 kotwa iniekcyjna bez styrenu. Dedykowana dla profesjonalistów do odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: [Logo CSIC] INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache n. 4 28033 Madrid (Spain) Tel.: (34)

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna. EOT 17/0187 z r.

Europejska ocena techniczna. EOT 17/0187 z r. Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: Technical and Test Institute for Construction Prague Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz www.eota.eu Europejska

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim.

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. Member of www.eota.eu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Powołany zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 oraz członek

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

Techniczna z 02/11/2016

Techniczna z 02/11/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena (Tłumaczenie w języku polskim, oryginalna wersja w języku

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal cynkowana

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-PESF/WCF-PESF-E/WCF-PESF-C

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-PESF/WCF-PESF-E/WCF-PESF-C Sekcja 1. OPIS PRODUKTU KOTWA INIEKCYJNA POLIESTROWA WCF-PESF/WCF-PESF-E/WCF-PESF-C Poliestrowa dwuskładnikowa 1:10 kotwa iniekcyjna bez styrenu. Dedykowana głównie do prac przydomowych oraz dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR

Rawlplug Limited Skibo Drive Thornliebank Industrial Estate Glasgow G468JR LOGO ZAG Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku angielskim. ETA-14/0345 Z 13.10.2014 Nazwa handlowa: Trade name: Anchor Właściciel aprobaty: Holder

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON SYSTEM INIEKCYJNY Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych przez HALFEN.

Bardziej szczegółowo

Kotwa Highbond FHB II Pierwsza na świecie kotwa iniekcyjna do betonu zarysowanego, stosowana z ampułką lub z zaprawą iniekcyjną.

Kotwa Highbond FHB II Pierwsza na świecie kotwa iniekcyjna do betonu zarysowanego, stosowana z ampułką lub z zaprawą iniekcyjną. 28 Kotwa Highbond FHB II Pierwsza na świecie kotwa iniekcyjna do betonu zarysowanego, stosowana z ampułką lub z zaprawą iniekcyjną. INFORMACJE OGÓLNE FHB II-A S (standard) (największa wytrzymałość w betonie

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

Zaprawy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów.

Zaprawy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. 65 Zaprawy iniekcyjne: akcesoria do betonu Bezrozporowe kotwienie dla profesjonalistów. INFORMACJE OGÓLNE zaprawa iniekcyjna Pręt gwintowany FIS A, Pręt gwintowany FIS A, stal nierdzewna A4 Aprobata ETA

Bardziej szczegółowo

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

MKA CHEMFIX EASF ARCTIC

MKA CHEMFIX EASF ARCTIC Charakterystyka i zalety Silne wiązanie w połączeniu z dużą wytrzymałością na obciążenie Zastosowanie w temperaturach do -18 C Produkt przystosowany do różnych gatunków prętów gwintowanych oraz zbrojenia

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo