DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH"

Transkrypt

1 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/ Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu buwlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-11/0493 ( ), załącznik A2. Numer partii: Patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu buwlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny Do stosowania w Opcja / Kategoria Obciążenie Kotwa wklejana, System wklejania Beton (C20/25 C50/60): otwory wykonywane wiertarką udarową Hilti TE-CD, TE-YD spękany: M8 - M30, Ø 10 - Ø 32 mm niespękany: M8 - M30, Ø 10 - Ø 32 mm Opcja 1 Statyczne, quasi-statyczne, sejsmiczne Stal węglowa: użytku tylko w suchych warunkach wewnętrznych HIT-HY 200-A + HZA (kotwa naprężeniowa): M12, M16, M20, M24, M27 Stal ocynkowana: Wyłącznie zastosowań w pomieszczeniach suchych HIT-HY 200-A + HIT-V(-F) (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 HIT-HY 200-A + HIS-N (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16, M20 Materiał Stal nierdzewna A4: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, w śrowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych HIT-HY 200-A + HIT-V-R (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 HIT-HY 200-A + HIS-RN (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16, M20 HIT-HY 200-A + HZA-R (kotwa naprężeniowa): M12, M16, M20, M24 Zakres temperatur (jeśli tyczy) Stal o wysokiej odporności na korozję: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w śrowisku wykazującym szczególnie agresywne właściwości HIT-HY 200-A + HIT-V-HCR (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Klasa pręta zbrojeniowego B lub C: HIT-HY 200-A + pręt zbrojeniowy (może być stosowany wyłącznie jako kotwa skonstruowana zgodnie z EOTA TR 029): Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 26, Ø 28, Ø 30, Ø 32 Zakres temperatur I: -40 C + 40 C (maks. temperatura długotrwała +24 C i maks. temperatura krótkotrwała +40 C) Zakres temperatur II: -40 C + 80 C (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C) Zakres temperatur III: -40 C C (maks. temperatura długotrwała +72 C i maks. temperatura krótkotrwała +120 C) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu buwlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych tyczącej wyrobu buwlanego objętego Normą zharmonizowaną: - DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_200-R_1343-CPR-M500-10_07.14.cx

2 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych tyczącej wyrobu buwlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Ocena Techniczna: ETA-11/0493 ( ) Wytyczne Europejskich Aprobat Technicznych: ETAG 001 Część 1, 5 Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M / Deklarowane właściwości użytkowe: Podstawowe właściwości Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Charakterystyczna nośność na rozciąganie EOTA TR 029 metoda: A EOTA TR 045 (projektowanie z uwzględnieniem sejsmiki) ETA-11/0493 załącznik C1, C3, C5, C7 ETA-11/0493 załącznik C13, C14, C15 Charakterystyczna nośność na ścinanie Minimalny odstęp i minimalna odległość od krawędzi EOTA TR 029 metoda: A EOTA TR 045 (projektowanie z uwzględnieniem sejsmiki) EOTA TR 029 metoda: A EOTA TR 045 (projektowanie z uwzględnieniem sejsmiki) ETA-11/0493 załącznik C2, C4, C6, C8 ETA-11/0493 załącznik C13, C14, C15 ETA-11/0493 załącznik B3, B4, B5, B6 ETAG 001 Część 1, 5 dla stanu granicznego użytkowalności EOTA TR 029 metoda: A EOTA TR 045 (projektowanie z uwzględnieniem sejsmiki) ETA-11/0493 załącznik C9, C10, C11, C12 ETA-11/0493 załącznik C13, C14, C Właściwości użytkowe produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_200-R_1343-CPR-M500-10_07.14.cx

3 Tabela B2: Parametry montażowe prętów gwintowanych, HIT-V- Pręt gwintowany i HIT-V-... M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Średnica elementu d [mm] Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i hef = h0 głębokość wywierconego otworu [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hef mm hef + 2 d0 Maksymalny moment kręcający Tmax [Nm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach patrz TR 029 rozdział Tabela B3: Parametry montażowe tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N Tuleja z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 Zewnętrzna średnica tulei d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość wywierconego otworu hef = h0 [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] Maksymalny moment kręcający Tmax [Nm] Głębokość wejścia gwintu min.-maks. hs [mm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach patrz TR 029 rozdział 1.1 Tabela B4: Parametry montażu kotwy naprężeniowej Hilti HZA-R Kotwa naprężeniowa Hilti HZA-R... M12 M16 M20 M24 Średnica pręta zbrojeniowego [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość wywierconego otworu hnom = h0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia (hef = hnom - le) hef [mm] hnom 100 Długość trzpienia gładkiego le [mm] 100 Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Maksymalny moment kręcający Tmax [Nm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hnom + 2 d0 Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach patrz TR 029 rozdział 1.1

4 Tabela B5: Parametry montażu kotwy naprężeniowej Hilti HZA Kotwa naprężeniowa Hilti HZA... M12 M16 M20 M24 M27 Średnica pręta zbrojeniowego [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość wywierconego otworu hnom = h0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia (hef = hnom - le) hef [mm] hnom 20 Długość trzpienia gładkiego le [mm] 20 Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym df [mm] Maksymalny moment kręcający Tmax [Nm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hnom + 2 d0 Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] dla większych otworów w elementach patrz TR 029 rozdział 1.1 Tabela B6: Parametry montażu pręta zbrojeniowego Pręt zbrojeniowy Średnica [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość hef = h0 [mm] wywierconego otworu Średnica nominalna wiertła d0 [mm] 10 / / Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hef mm hef + 2 d0 Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] można stosować dla obu podanych wartości średnicy

5 Tabela C1: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych w betonie HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] As fuk Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 18 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 15 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 13 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm 2 ] 7,5 8,5 9,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm 2 ] 6,0 7,0 7,5 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm 2 ] 5,5 6,0 6,5 Współczynniki zwiększające Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie c C30/37 1,04 C40/45 1,07 C50/60 1,1 h / hef 2,0 1,0 hef Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Tabela C2: Wartości charakterystyczne wytrzymałości dla prętów gwintowanych, HIT-V- ścinanych HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny M 0 Rk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania k [-] 2,0 kotew wklejanych Zniszczenie krawędzi betonu Wartość hef obliczeń w równaniach (5.8a) i (5.8b) Protokołu technicznego TR 029 jest ograniczona przez: min (hef; 12 dnom) Średnica zewnętrzna kotwy dnom [mm]

6 Tabela C3: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N rozciąganych w betonie Hilti HIT-HY 200-A z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali prętów gwintowanych Wytrzymałość charakterystyczna HIS-N ze śrubą klasy 8,8 NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,50 Wytrzymałość charakterystyczna HIS-RN ze NRk,s śrubą klasy 70 [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,87 2,4 Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Efektywna średnica kotwy d 1 [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm²] 13 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm²] 11 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,ucr [N/mm²] 9,5 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm²] 7 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm²] 5,5 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm²] 5 Współczynnik zwiększający dla Rk w betonie c Zniszczenie przez rozłupanie dla betonu niespękanego C30/37 1,04 C40/45 1,07 C50/60 1,1 h / hef 2,0 1,0 hef Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp W razie braku przepisów krajowych. Tabela C4: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N ścinanych w betonie Hilti HIT-HY 200-A z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna HIS-N ze śrubą klasy 8,8 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 Wytrzymałość charakterystyczna HIS-RN ze śrubą klasy 70 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 2,0 Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna HIS-N M ze śrubą klasy 8,8 o Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 Wytrzymałość charakterystyczna HIS-RN ze śrubą klasy 70 M o Rk,s [Nm]

7 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych Zniszczenie krawędzi betonu k [-] 2,0 Średnica zewnętrzna kotwy dnom [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 27,6 W razie braku przepisów krajowych.

8 Tabela C5: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla kotwy naprężeniowej Hilti HZA / HZA-R rozciąganej w betonie Hilti HIT-HY 200-A z HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali Wytrzymałość charakterystyczna HZA NRk,s [kn] Wytrzymałość charakterystyczna HZA-R NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms [-] 1,4 Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm²] 12 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm²] 10 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,ucr [N/mm²] 8,5 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm²] 7 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm²] 5,5 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm²] 5 Współczynnik zwiększający dla Rk w betonie c C30/37 1,04 C40/45 1,07 C50/60 1,1 Efektywna głębokość kotwienia 0 N obliczania Rk, p zgodnie z HZA hef [mm] hnom 20 równaniem 5.2a (TR 029, Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka HZA-R hef [mm] hnom 100 betonu) Wyrywanie stożka betonu Efektywna głębokość kotwienia 0 N obliczania Rk, c zgodnie z HZA równaniem 5.3a hef [mm] hnom HZA-R (TR 029, Wyrywanie stożka betonu) Zniszczenie przez rozłupanie dla betonu niespękanego h / hef 2,0 1,0 hef Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp W razie braku przepisów krajowych.

9 Tabela C6: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla kotwy naprężeniowej Hilti HZA, HZA-R ścinanej w betonie Hilti HIT-HY 200-A z HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna HZA VRk,s [kn] Wytrzymałość charakterystyczna HZA-R VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms [-] 1,5 Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna HZA M 0 Rk,s [Nm] Wytrzymałość charakterystyczna HZA-R M 0 Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms [-] 1,5 Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew k [-] 2,0 wklejanych Zniszczenie krawędzi betonu Wartość hef obliczeń w równaniach (5.8a) i (5.8b) Protokołu technicznego TR 029 jest ograniczona przez: min (hnom; 12 dnom) Średnica zewnętrzna kotwy dnom [mm] W razie braku przepisów krajowych.

10 Tabela C7: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów zbrojeniowych rozciąganych w betonie HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali Charakterystyczna nośność pręta zbrojeniowego B500B zgodnie z DIN 488: NRk,s [kn] Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm²] 12 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm²] 10 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,ucr [N/mm²] 8,5 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm²] Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm²] - 4 5,5 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm²] - 3,5 5 Współczynnik zwiększający dla Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie dla betonu niespękanego c C30/37 1,04 C40/45 1,07 C50/60 1,1 h / hef 2,0 1,0 hef Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] dla 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Charakterystyczną wytrzymałość na rozciąganie NRk,s prętów zbrojeniowych niespełniających wymagań określonych w normie DIN 488 należy obliczać zgodnie z Protokołem technicznym TR 029, równanie (5.. Tabela C8: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów zbrojeniowych ścinanych w betonie HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Charakterystyczna nośność pręta zbrojeniowego B500B zgodnie z DIN 488: VRk,s [kn] Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Charakterystyczna nośność pręta zbrojeniowego B500B zgodnie z DIN 488: ) M o Rk,s [Nm] Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych k [-] 2,0 Zniszczenie krawędzi betonu Wartość hef obliczeń w równaniach (5.8a) i min (hef; 12 dnom)

11 (5.8b) of Protokołu technicznego TR 029 jest ograniczona przez: Średnica zewnętrzna kotwy dnom [mm] Charakterystyczną wytrzymałość na ścinanie VRk,s prętów zbrojeniowych niespełniających wymagań określonych w normie DIN 488 należy obliczać zgodnie z Protokołem technicznym TR 029, równanie (5.5). 2) Charakterystyczną wytrzymałość na zginanie M 0 Rk,s prętów zbrojeniowych niespełniających wymagań określonych w normie DIN 488 należy obliczać zgodnie z Protokołem technicznym TR 029, równanie (5.6b).

12 Tabela C9: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym Hilti HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Zakres temperatur I dla betonu niespękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,14 0,16 Zakres temperatur II dla betonu niespękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 Zakres temperatur III dla betonu niespękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,13 0,16 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 Zakres temperatur I dla betonu spękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,07 N [mm/(n/mm²)] 0,16 Zakres temperatur II dla betonu spękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,10 N [mm/(n/mm²)] 0,22 Zakres temperatur III dla betonu spękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,13 N [mm/(n/mm²)] 0,29 Tabela C10: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym Hilti HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 V0 [mm/kn] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 V [mm/kn] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Tabela C11: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym Hilti HIT-HY 200-A z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 Zakres temperatur I dla betonu niespękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,09 0,11 0,13 0,14 Zakres temperatur II dla betonu niespękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 Zakres temperatur III dla betonu niespękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,06 0,08 0,10 0,13 0,14 N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,09 0,11 0,14 0,15 Zakres temperatur I dla betonu spękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,11 N [mm/(n/mm²)] 0,16 Zakres temperatur II dla betonu spękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,15 N [mm/(n/mm²)] 0,22 Zakres temperatur III dla betonu spękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,20 N [mm/(n/mm²)] 0,29 Tabela C12: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym Hilti HIT-HY 200-A z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 M20 V0 [mm/kn] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 V [mm/kn] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06

13 Tabela C13: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym Hilti HIT-HY 200-A z HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 Zakres temperatur I dla betonu niespękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,08 0,13 0,13 0,15 Zakres temperatur II dla betonu niespękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,09 0,14 0,14 0,15 Zakres temperatur III dla betonu niespękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,09 0,14 0,14 0,16 Zakres temperatur I dla betonu spękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,11 N [mm/(n/mm²)] 0,16 Zakres temperatur II dla betonu spękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,15 N [mm/(n/mm²)] 0,22 Zakres temperatur III dla betonu spękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,20 N [mm/(n/mm²)] 0,29 Tabela C14: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym Hilti HIT-HY 200-A z HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 V0 [mm/kn] 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 V [mm/kn] 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05

14 Tabela C15: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym Hilti HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym Zakres temperatur I dla betonu niespękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 Zakres temperatur II dla betonu niespękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 Zakres temperatur III dla betonu niespękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 N [mm/(n/mm²)] 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 Zakres temperatur I dla betonu spękanego: 40 C / 24 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,11 N [mm/(n/mm²)] 0,16 Zakres temperatur II dla betonu spękanego: 80 C / 50 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,15 N [mm/(n/mm²)] 0,22 Zakres temperatur III dla betonu spękanego: 120 C / 72 C N0 [mm/(n/mm²)] 0,20 N [mm/(n/mm²)] 0,29 Tabela C16: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym Hilti HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym V0 [mm/kn] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 V [mm/kn] 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04

15 Projektowanie z uwzględnieniem sejsmiki należy przeprowadzić zgodnie z TR 045 Projektowanie metalowych zakotwień pod działaniem obciążeń sejsmicznych Tabela C17: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Obciążenia niszczące stali HIT-V-5.8(F), pręt gwintowany 5.8 NRk,s,seis [kn] HIT-V-8.8(F), pręt gwintowany 8.8 NRk,s,seis [kn] HIT-V-R, pręt gwintowany A4-70 NRk,s,seis [kn] HIT-V-HCR, pręt gwintowany HCR-80 NRk,s,seis [kn] Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,seis Rk,seis [N/mm 2 ] - 5,2 7,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,seis Rk,seis [N/mm 2 ] - 3,9 5,7 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,seis Rk,seis [N/mm 2 ] - 3,5 4,8 Tabela C18: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- ścinanych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni HIT-V-5.8(F), pręt gwintowany 5.8 VRk,s,seis [kn] HIT-V-8.8(F), pręt gwintowany 8.8 VRk,s,seis [kn] HIT-V-R, pręt gwintowany A4-70 VRk,s,seis [kn] HIT-V-HCR, pręt gwintowany HCR-80 VRk,s,seis [kn] Tabela C19: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia rozciągającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 N,seis [mm] - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne). Tabela C20: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia ścinającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 V,seis [mm] - 3,5 3,8 4,4 5,0 5,6 6,1 6,5 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne). Tabela C21: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla kotew naprężeniowych Hilti HZA, HZA-R rozciąganych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z kotwą naprężeniową Hilti HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 Obciążenia niszczące stali Wytrzymałość charakterystyczna HZA NRk,s,seis [kn] Wytrzymałość charakterystyczna HZA-R NRk,s,seis [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N,seis [-] 1,4 Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu ) Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25

16 Temperature range I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm²] 6,1 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm²] 4,8 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm²] 4,4 W razie braku przepisów krajowych. Tabela C22: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla kotew naprężeniowych Hilti HZA, HZA-R ścinanych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z kotwą naprężeniową Hilti HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna HZA VRk,s,seis [kn] Wytrzymałość charakterystyczna HZA-R VRk,s,seis [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V,seis [-] 1,5 W razie braku przepisów krajowych. Tabela C23: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia rozciągającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z kotwą naprężeniową Hilti HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 N,seis [mm] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne). Tabela C24: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia ścinającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z kotwą naprężeniową Hilti HZA, HZA-R M12 M16 M20 M24 M27 V,seis [mm] 3,8 4,4 5,0 5,6 6,1 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne).

17 Tabela C25: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów zbrojeniowych, HIT-V- rozciąganych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym Obciążenia niszczące stali Charakterystyczna nośność pręta zbrojeniowego B500B zgodnie z DIN 488: NRk,seis [kn] Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Średnica pręta zbrojeniowego d [mm] Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm²] - 4,4 6,1 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm²] - 3,5 4,8 Zakres temperatur III: 120 C/72 C Rk,cr [N/mm²] - 3 4,4 Charakterystyczną wytrzymałość na rozciąganie NRk,s,seis prętów zbrojeniowych niespełniających wymagań określonych w normie DIN 488 należy obliczać zgodnie z Protokołem technicznym TR 029, równanie (5., NRk,s,seis = NRk,s. Tabela C26: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów zbrojeniowych ścinanych w betonie w pierwszej kategorii sejsmicznej C1 HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Charakterystyczna nośność pręta zbrojeniowego B500B zgodnie z DIN 488: VRk,s,seis [kn] Charakterystyczną wytrzymałość na ścinanie VRk,s,seis prętów zbrojeniowych niespełniających wymagań określonych w normie DIN 488 należy obliczać zgodnie z Protokołem technicznym TR 029, Równanie (5.5), VRk,s,seis = 0,7 x VRk,s. Tabela C27: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia rozciągającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 Hilti HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym N,seis [mm] - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne). Tabela C28: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążenia ścinającego w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 Hilti HIT-HY 200-A z prętem zbrojeniowym V,seis [mm] - 3,5 3,8 4,1 4,4 5,0 5,8 6,2 6,2 6,8 6,8 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne).

18 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HIT-HY 200-A pręt zbrojeniowy 0756-CPD Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-A dla zastosowań z prętem zbrojeniowym 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu buwlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-11/0492 ( ), załącznik A3, A4, A5. Patrz numer partii: Patrz numer partii umieszczony na opakowaniu/ produkcie 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu buwlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: typ ogólny System iniekcyjny, pomontażowe łączenie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach metodą kotwienia lub na zakład beton (C12/15 C50/60), stosowania w nieskarbonizowany, maksymalna zawartość chlorków 0,40%, otwory wykonane za pomocą wiercenia udarowego, sprężonego powietrza lub wierteł z odsysaniem zwiercin TE-CD/TE-YD opcja/kategoria - obciążenie materiał zakres temperatur (o ile tyczy) głównie statyczne (kotwa naprężeniowa Hilti HZA: tylko przenoszenia sił rozciągających w kierunku osi pręta) klasa pręta zbrojeniowego B lub C: EN AC:2010 załącznik C HIT-HY 200-R + pręt zbrojeniowy: ϕ 8, ϕ 10, ϕ 12, ϕ 14, ϕ 16, ϕ 18, ϕ 20, ϕ 22, ϕ 24, ϕ 25, ϕ 26, ϕ 28, ϕ 30, ϕ 32 Stal nierdzewna A4 + pręt zbrojeniowy: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w śrowisku małoagresywnym HIT-HY 200-R +kotwa naprężeniowa HZA-R: M12, M16, M20, M C (chwilowe), +50 C (długotrwałe) 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Dział Techniki Kotwienia, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu buwlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych tyczącej wyrobu buwlanego objętego Normą zharmonizowaną: 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych tyczącej wyrobu buwlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Jednostka ds. Oceny Technicznej: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Ocena Techniczna: ETA-11/0492 ( ) Europejski Dokument Oceny: ETAG 001 Część 1, 5; EOTA TR Certyfikat Zgodności: 0756-CPD-0458 DoP_01-02_ _Hilti_HIT-HY_200-A_rebar_0756-CPD-0458.cx

19 9. Deklarowane właściwości użytkowe: Zasadnicze charakterystyki Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Minimalna grubość otuliny zbrojenia EN : AC : 2010 Najwyższa wytrzymałość żywicy ETA-08/0105 załącznik B1, B2, B3 ETA-11/0492 załącznik B4 ETA-11/0492 załącznik C1 ETAG 001 Część Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał: Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Aktiengesellschaft Schaan, DoP_01-02_ _Hilti_HIT-HY_200-A_rebar_0756-CPD-0458.cx

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-R 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wkręcana Hilti HUS3 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0056 z 18/07/2017 Część ogólna - Wersja oryginalna w języku francuskim Nazwa handlowa FM753

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-01/0014 z 29/05/2017 - Wersja oryginalna w języku francuskim Część ogólna Nazwa handlowa Rodzina

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH HALFEN kotwy szynowe HTA CONF-DOP_HTA 06/18-PL Nr. H01-09/0339 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu HALFEN kotwa szynowa HTA 28/15, HTA 38/17, HTA 40/22,

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011:

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011: członek www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0282 z 02/06/2016 Część podstawowa Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta:

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta: DoP SM0BS00 page / 8 SM0BS00 Unikatowy kod identyfikacji typu produktu: TURBO SMART śruba do betonu Typ lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowlanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 13/0721 wydana 18/05/2018 Kotwa iniekcyjna do stosowania w niespękanym

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1

FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1 M16 M12 M10 M8 FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1 OPIS PRODUKTU Kotwa opaskowa do zastosowania w betonie spękanym i niespękanym ZASTOSOWANIE DŁUGOŚCI ŁĄCZNIKÓW d rozmiar d x L ID tfix M8x68 A 4 M8x75 B 10 M8x90

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON DEMU KOTWY TRZPIENIOWE Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: [Logo CSIC] INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache n. 4 28033 Madrid (Spain) Tel.: (34)

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej SŁOWEŃSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BUDOWNICTWA LADOWEGO I Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejskaj

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal cynkowana

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016 Member of Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLANDIA www.vttexpertservices.fi www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0219 z 8/9/2016 CZĘŚĆ OGÓLNA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ, KTÓRA

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 19 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/782 21/9/217 (Tłumaczenie na język polski,

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0185 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015

Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn tel. +45 72 24 59 00 fax +45 72 24 59 04 internet www.etadanmark.dk opracowano zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0183 20/03/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA-12/0021 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10/0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo