DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH"

Transkrypt

1 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M500-8/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-14/0457 ( ), załącznik A1, A2. Numer partii: Patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny Kotwa wklejana, System wklejania Do stosowania w Opcja / Kategoria Obciążenie Beton (C20/25 do C50/60): otwory wykonywane wiertarką udarową spękany: M10 - M16 niespękany: M8 - M24 Opcja 1 Statyczne, quasi-statyczne Stal ocynkowana: Wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach suchych HIT-HY HIT-V(-F) (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-N (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16 Materiał Stal nierdzewna A4: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych HIT-HY HIT-V-R (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 HIT-HY HIS-RN (tuleja z gwintem wewnętrznym): M8, M10, M12, M16 Stal o wysokiej odporności na korozję: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku wykazującym szczególnie właściwości agresywne HIT-HY HIT-V-HCR (pręt gwintowany): M8, M10, M12, M16, M20, M24 Zakres temperatur (o ile dotyczy) Zakres temperatur I: -40 C to + 40 C (maks. temperatura długotrwała +24 C i maks. temperatura krótkotrwała +40 C) Zakres temperatur II: -40 C to + 80 C (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: - DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

2 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0457 ( ) Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych: ETAG 001 Część 1, 5 Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M500-8/ Deklarowane właściwości użytkowe: Charakterystyka eksploatacyjna Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Charakterystyczna nośność na rozciąganie EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C1, C2 Charakterystyczna nośność na ścinanie EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C1, C3 Minimalny rozstaw i minimalna odległość od krawędzi EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik B3, B4 ETAG 001 Część 1, 5 Przemieszczenie w kontekście stanu granicznego użytkowania EOTA TR 029 metoda: A ETA-14/0457 załącznik C4 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

3 Tabela C1: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych i ścinanych w betonie HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 1,0 Obciążenia niszczące stali Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] As fuk Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 Wytrzymałość charakterystyczna dla betonu spękanego C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 5,5 - Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,cr [N/mm 2 ] - 4,0 - Współczynniki zwiększające do Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie c C30/37 1,04 C40/50 1,07 C50/60 1,09 Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] for h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Załącznik 1 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

4 Tabela C2: Wartości charakterystyczne wytrzymałości dla prętów gwintowanych, HIT-V- ścinanych w betonie HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny M 0 Rk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych k [-] 2,0 Załącznik 2 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

5 Tabela C3: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N rozciąganych w betonie niespękanym HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Współczynnik bezpieczeństwa montażu 2 [-] 1,0 Obciążenia niszczące stali HIS-N ze śrubą klasy 8.8 NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,50 HIS-RN ze śrubą klasy 70 NRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,87 Połączone wyrywanie i zniszczenie stożka betonu Wytrzymałość charakterystyczna w betonie niespękanym C20/25 Zakres temperatur I: 40 C/24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 10,0 Zakres temperatur II: 80 C/50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 7,5 Współczynniki zwiększające do Rk w betonie Zniszczenie przez rozłupanie c,ucr C30/37 1,04 C40/50 1,07 C50/60 1,09 Odległość od krawędzi ccr,sp [mm] for h / hef 2,0 1,0 hef 2,0 > h / hef > 1,3 4,6 hef - 1,8 h h / hef 1,3 2,26 hef h/hef 2,0 1,3 1,0 hef 2,26 hef ccr,sp Odstęp scr,sp [mm] 2 ccr,sp Załącznik 3 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

6 Tabela C4: Wartości charakterystyczne wytrzymałości tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N ścinanych w betonie niespękanym HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Obciążenia niszczące stali bez ramienia dźwigni HIS-N ze śrubą klasy 8.8 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 HIS-RN ze śrubą klasy 70 VRk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 Obciążenia niszczące stali z ramieniem dźwigni HIS-N ze śrubą klasy 8.8 M 0 Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,25 HIS-RN ze śrubą klasy 70 M 0 Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,V [-] 1,56 Zniszczenie przez wyrwanie Współczynnik w równaniu (5.7) Protokołu technicznego TR 029 z projektowania kotew wklejanych k [-] 2,0 Załącznik 4 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

7 Tabela B1: Parametry montażowe prętów gwintowanych, HIT-V- HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Średnica elementu d [mm] Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Zakres rzeczywistej głębokości osadzenia i głębokości hef = h0 [mm] do do do do do do wywierconego otworu Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym 1) df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 d0 Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] ) dla większych otworów w elementach - patrz TR 029 rozdział 1.1 Załącznik 5 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

8 Tabela B2: Parametry montażowe tulei z gwintem wewnętrznym HIS-(R)N HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Zewnętrzna średnica tulei d [mm] 12,5 16,5 20,5 25,4 Średnica nominalna wiertła d0 [mm] Rzeczywista głębokość osadzenia i głębokość otworu wierconego hef = h0 [mm] Maksymalna średnica otworu w elemencie mocującym 1) df [mm] Minimalna grubość betonowego elementu nośnego hmin [mm] Maksymalny moment dokręcający Tmax [Nm] Głębokość wejścia gwintu min.- maks. hs [mm] Minimalny rozstaw smin [mm] Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] ) dla większych otworów w elementach - patrz TR 029 rozdział 1.1 Załącznik 6 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

9 Tabela C5: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Beton (niespękany) Przemieszczenie N0 [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Beton (spękany) Przemieszczenie N0 [mm/(n/mm²)] - 0,07 0,07 0, Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] - 0,11 0,11 0, Tabela C6: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 M16 M20 M24 Przemieszczenie V0 [mm/(n/mm²)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 Przemieszczenie V [mm/(n/mm²)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 Tabela C7: Przemieszczenia przy obciążeniu rozciągającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Beton (niespękany) Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Przemieszczenie N [mm/(n/mm²)] 0,06 0,07 0,08 0,09 Tabela C8: Przemieszczenia przy obciążeniu ścinającym wyrażone w mm/(n/mm²) HIT-HY 170 z HIS-(R)N M8 M10 M12 M16 Przemieszczenie V0 [mm/(n/mm²)] 0,10 0,10 0,10 0,10 Przemieszczenie V [mm/(n/mm²)] 0,15 0,15 0,15 0,15 Załącznik 7 DoP_pl_01-01_ _Hilti_HIT-HY_170_1343-CPR-M500-8_07.14

10 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M500-9/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz: ETA-15/0197 ( ), załącznik A2. Numer partii: Patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Typ ogólny Kotwa wklejana, System wklejania Do stosowania w Konstrukcjach murowych wykonanych z cegieł pełnych i pustaków: Cegły gliniane wg EN Cegły wapienno-krzemowe wg EN Opcja / Kategoria Kategorie zastosowań b i c (cegły pełne i pustaki) Kategoria d/d, w/d i w/w dla cegieł ceramicznych i wapienno-krzemowych Kierunek montażu: poziomo Obciążenie Statyczne, quasi-statyczne Stal ocynkowana: Wyłącznie do zastosowań w pomieszczeniach suchych Hilti HIT-HY HIT-V(-F) (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Hilti HIT-HY HIT-IC (tuleja gwintowana wewnętrznie): M8, M10, M12 Materiał Stal nierdzewna A4: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych Hilti HIT-HY HIT-V-R (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Stal o wysokiej odporności na korozję: Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku wykazującym szczególnie właściwości agresywne Hilti HIT-HY HIT-V-HCR (pręt gwintowany): M8, M10, M12 Tuleja siatkowa HIT-SC 16, 18 i 22 Zakres temperatur (o ile dotyczy) Ta: -40 do +40 C (krótkotrwale), +24 C (długotrwale) Tb: -40 do +80 C (krótkotrwale), +50 C (długotrwale) 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta wymagane zgodnie z Artykułem 11, ustęp 5: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: -

11 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Organ przeprowadzający ocenę techniczną: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0197 ( ) Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych: ETAG 029 Certyfikat zgodności: 1343-CPR-M500-9/ Deklarowane właściwości użytkowe: Charakterystyka eksploatacyjna Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Charakterystyczna nośność na rozciąganie ETAG 029 załącznik C metoda: A ETA-15/0197 załącznik C3, C4, C5, C6 Charakterystyczna nośność na ścinanie ETAG 029 załącznik C metoda: A ETA-15/0197 załącznik C3, C4, C5, C6 Minimalny i charakterystyczny odstęp oraz odległość od krawędzi ETAG 029 załącznik C metoda: A ETA-15/0197 załącznik C3, C4, C5, C6 ETAG 029 Przemieszczenie w kontekście stanu granicznego użytkowania ETAG 029 załącznik C metoda: A ETA-15/0197 załącznik C3, C4, C5, C6 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan,

12 Specyfikacje zastosowań Materiały podłoża: Konstrukcje murowe z cegły pełnej (kategoria zastosowań b), zgodnie z załącznikiem B3. Uwaga: Wartości charakterystyczne nośności obowiązują także dla cegieł większych rozmiarów oraz wyższych sił ściskających oddziaływujących na jednostkę konstrukcji murowanej. Konstrukcje murowe z pustaków (kategoria zastosowań c), zgodnie z załącznikami B3 i B4. Klasa wytrzymałości zaprawy murarskiej: minimalnie M2,5 zgodnie z normą EN 998-2: W przypadku konstrukcji murowych wykonanych z innych cegieł pełnych, cegły dziurawki, sitówki lub pustaków, nośności charakterystyczne kotew można wyznaczyć w wyniku testów przeprowadzonych na budowie, zgodnie z ETAG 029, Załącznik B, z uwzględnieniem współczynnika β-, zgodnie z Załącznikiem C1, Tabela C1. Tabela B1: Zestawienie kategorii zastosowań Kotwy pod wpływem: HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- lub HIT-IC Wiercenie otworów Obciążenie statyczne i quasistatyczne w cegłach pełnych tryb udarowy Załącznik : C2 (stal), C3, C4 w cegłach pustakowych tryb obrotowy Załącznik : C2 (stal), C5, C6 Kategoria d/d - Montaż i użytkowanie w konstrukcjach w suchych warunkach wewnętrznych. Kategoria zastosowań: konstrukcje suche lub mokre Kategoria w/d - Montaż w suchym i mokrym podłożu i użytkowanie w konstrukcjach w suchych warunkach wewnętrznych. Kategoria w/w - Montaż i użytkowanie w konstrukcjach w suchych lub mokrych warunkach wewnętrznych. Kierunek instalacji Kamień poziomy Kategoria zastosowań b (cegła pełna) c (cegły drążone lub pustaki) Temperatura podłoża podczas montażu +5 C do +40 C -5 C do +40 C Temperatura podczas pracy Zakres temperatury Ta: Zakres temperatury Tb: -40 C do +40 C -40 C do +80 C (maks. temperatura długotrwała +24 C i maks. temperatura krótkotrwała +40 C) (maks. temperatura długotrwała +50 C i maks. temperatura krótkotrwała +80 C) Załącznik 1

13 Warunki użytkowania (Warunki środowiskowe): Konstrukcje w suchych warunkach wewnętrznych (stal ocynkowana, stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporności na korozję). Konstrukcje narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych (włącznie ze środowiskami przemysłowymi i morskimi) i w trwale mokrych warunkach wewnętrznych, przy braku szczególnie agresywnych warunków środowiska (stal nierdzewna lub stal o wysokiej odporności na korozję). Konstrukcje narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych (włącznie ze środowiskami przemysłowymi i morskimi) i w trwale mokrych warunkach wewnętrznych, przy występowaniu innych szczególnie agresywnych warunków środowiska (stal o wysokiej odporności na korozję). Uwaga: Do warunków szczególnie agresywnych zaliczamy np. stałe, naprzemienne zanurzanie i wynurzanie z wody morskiej lub strefę rozbryzgów wody morskiej, atmosferę chlorkową zamkniętych basenów pływackich lub atmosferę ekstremalnego skażenia chemicznego (np. w instalacjach odsiarczania lub wewnątrz tuneli drogowych, w których stosowane są środki chemiczne do usuwania lodu). Konstrukcja: Za projekt konstrukcyjny kotew odpowiada inżynier doświadczony w zagadnieniach kotew oraz konstrukcji murowych. Opracowano obliczenia i rysunki uwzględniające obciążenia oddziałujące na kotwy, które można zweryfikować. Położenia kotew wskazano na rysunkach konstrukcyjnych (np. położenie kotwy względem podpór itp.). Miejsca kotwienia obciążone statycznie lub quasi-statycznie zaprojektowano zgodnie z: ETAG 029, Załącznik C, Metoda A Montaż: Montaż kotew przeprowadzany przez odpowiednio wykwalifikowany personel i pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne w miejscu prowadzenia prac. Załącznik 2

14 Tabela B2: Zestawienie typów cegieł i ich właściwości Typ cegły Rysunek Wymiary cegły [mm] Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] Średnia gęstość [kg/dm³] Załączn ik Cegła pełna EN x115x ,0 C3 Cegła silikatowa pełna 240x115x / 28 2,0 C4 EN Cegła drążona EN x240x / 20 1,4 C5 Cegła silikatowa, drążona 248x240x / 20 1,4 C6 EN Tabela B3: Zestawienie elementów mocujących (włącznie z wymiarami) oraz odpowiadające typy cegieł. Głębokość osadzania hef = 80 mm Typ cegły Rysunek HIT-V 1) HIT-IC HIT-V 1) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC Załączni k Cegła pełna EN M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 C3 Cegła silikatowa, pełna EN M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12 C4 Cegła drążona EN M8 do M12 M8 do M12 C5 Cegła silikatowa, drążona EN M8 do M12 M8 do M12 C6 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Załącznik 3

15 Tabela B4: Parametry szczegółowe cegieł drążonych/pustaków Cegła drążona EN Rapis Ziegel Hlz 12-1,4-10DF Cegła silikatowa, drążona EN KS Südbayern KSL-R(P) 12-1,4-8DF Tabela C1: Współczynnik b do testów na budowie w warunkach obciążenia zciągającego Kategorie użytkowania w/w i w/d d/d Zakres temperatur Ta 1) Tb 1) Ta 1) Tb 1) Materiał podłoża Elementy HIT-V 2) lub HIT-IC Cegła pełna EN HIT-V 2) + HIT-SC 0,97 0,83 0,97 0,83 HIT-IC + HIT-SC Cegła silikatowa, pełna EN HIT-V 2) lub HIT-IC HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC 0,96 0,84 0,97 0,84 0,69 0,62 0,91 0,82 Cegła drążona EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC 0,97 0,83 0,97 0,83 Cegła silikatowa, drążona EN HIT-V 2) + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC 0,69 0,62 0,91 0,82 1) Zakres temperatur Ta / Tb patrz Załącznik B1 2) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Załącznik 4

16 Tabela C2: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla prętów gwintowanych, HIT-V- rozciąganych i ścinanych w konstrukcjach murowych HIT-HY 170 z prętem gwintowanym, HIT-V- M8 M10 M12 Obciążenia niszczące stali podczas rozciągania Wytrzymałość charakterystyczna stali NRk,s [kn] As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny MRk,s [kn] 1,2 Wel fuk Tabela C3: Wartości charakterystyczne wytrzymałości stali dla tulei gwintowanych wewnętrznie HIT-IC rozciąganych i ścinanych w konstrukcjach murowych HIT-HY 170 z HIT-IC M8 M10 M12 Obciążenia niszczące stali podczas rozciągania HIT-IC NRk,s [kn] 5,9 7,3 13,8 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms,N [-] 1,50 Obciążenia niszczące stali podczas ścinania bez ramienia dźwigni Wytrzymałość charakterystyczna stali VRk,s [kn] 0,5 As fuk Obciążenia niszczące stali podczas ścinania z ramieniem dźwigni Moment zginający charakterystyczny MRk,s [Nm] 1,2 Wel fuk Załącznik 5

17 Typ cegły: Cegła pełna Mz, 2DF Tabela C4: Opis cegły Typ cegły Pełna Mz, 2DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 2,0 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 Norma EN Producent Rozmiary cegły [mm] 240 x 115 x 113 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 115 Tabela C5: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy Odległość od krawędzi Odstęp Ac patrz Tabela B3 cmin = ccr [mm] 115 smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabela C6: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C7: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) HIT-IC HIT-V 1) + HIT-SC M8, M10, M ,0 2,5 3,0 2,5 M8 3,0 2,5 3,0 2, M10, M12 4,0 3,5 4,0 3,5 M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 HIT-IC + HIT-SC M8, M10, M ,0 3,5 4,0 3,5 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C8: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Wszystkie kotwy M8. M10, M ,5 Tabela C9: Przemieszczenia hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,9 0,2 0,4 1,0 1,0 1,5 Załącznik 6

18 Typ cegły: Cegła silikatowa, pełna KS, 2DF Tabela C10: Opis cegły Typ cegły Pełna KS, 2DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 2,0 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 28 Norma EN Producent Rozmiary cegły [mm] 240 x 115 x 113 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 115 Tabela C11: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy Odległość od krawędzi Odstęp Ac patrz Tabela B3 cmin = ccr [mm] 115 smin II = scr II [mm] 240 smin = scr [mm] 115 Tabela C12: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C13: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) HIT-IC HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M12 80 M8, M10, M ,5 5,0 6,0 5,0 28 8,5 7,5 8,5 7,5 12 4,0 3,5 5,5 5,0 28 6,0 5,5 8,0 7,5 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C14: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] Wszystkie kotwy M8, M10, M12 80 Tabela C15: Przemieszczenia 12 4,0 28 6,0 hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80mm 2,3 0,2 0,4 1,5 1,2 1,8 Załącznik 7

19 Typ cegły: Cegła drążona Hlz, 10DF Tabela C16: Opis cegły Typ cegły Hlz12-1,4-10 DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 1,4 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 20 Norma EN Producent Rapis (D) Rozmiary cegły [mm] 300 x 240 x 238 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 240 Rysunek cegły patrz Tabela B4 Tabela C17: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy Odległość od krawędzi Odstęp Ac patrz Tabela B3 cmin = ccr [mm] 150 smin II = scr II [mm] 300 smin = scr [mm] 240 Tabela C18: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C19: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC 12 3,0 2,5 3,0 2,5 M8, M10, M12 80 HIT-IC+ HIT-SC 20 3,5 3,0 3,5 3,0 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C20: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M ,0 20 3,0 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Załącznik 8

20 Tabela C21: Przemieszczenia hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,9 0,2 0,3 0,9 1,0 1,5 Załącznik 9

21 Typ cegły: Cegła silikatowa, drążona KS, 8DF Tabela C22: Opis cegły Typ cegły KSL-12-1,4-8 DF Średnia gęstość ρ [kg/dm³] 1,4 Wytrzymałość na ściskanie fb [N/mm²] 12 lub 20 Norma EN Producent KS Südbayern (D) Rozmiary cegły [mm] 248 x 240 x 238 Minimalna grubość ściany hmin [mm] 240 Rysunek cegły patrz Tabela B4 Tabela C23: Parametry montażowe dla wszystkich kombinacji kotew (patrz Tabela B3) Rodzaj kotwy Odległość od krawędzi Odstęp Ac patrz Tabela B3 cmin = ccr [mm] 125 smin II = scr II [mm] 248 smin = scr [mm] 240 Tabela C24: Współczynnik grupowy dla mocowań grupowych Współczynnik grupowy αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 przy ccr i scr Tabela C25: Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] NRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC+HIT-SC M8, M10, M ,0 2,5 3,5 3,0 20 4,0 3,5 5,0 4,5 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C26: Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie w odległości od krawędzi c c cr Kategoria zastosowań w/w = w/d d/d Zakres temperatur pracy (Ta) (Tb) (Ta) (Tb) Typ i rozmiar kotwy hef [mm] fb [N/mm²] VRk [kn] HIT-V 1) +HIT-SC HIT-IC +HIT-SC M8, M10, M , ,0 1) Można także stosować standardowe pręty gwintowane. Tabela C27: Przemieszczenia hef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 1,8 0,2 0,3 3,4 2,5 3,8 Załącznik 10

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wkręcana Hilti HUS3 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-R 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix 1. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix 1. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika AnchorFix 1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 17/0179 wydana 27/02/2017 Kotwa iniekcyjna do stosowania

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 19 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/782 21/9/217 (Tłumaczenie na język polski,

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0185 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0056 z 18/07/2017 Część ogólna - Wersja oryginalna w języku francuskim Nazwa handlowa FM753

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-01/0014 z 29/05/2017 - Wersja oryginalna w języku francuskim Część ogólna Nazwa handlowa Rodzina

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0107 Strona 1 z 15 3 marca 2015 Member of Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment)

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do betonu spękanego i niespękanego

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do betonu spękanego i niespękanego R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z prętem gwintowanym i nakrętką Aprobaty ETA-11/0479 AT-15-7280/2014

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0677 z 10/08/2016

ETA 16/0677 z 10/08/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0677 z 10/08/2016 Jednostka Oceny Technicznej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0183 20/03/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH HALFEN kotwy szynowe HTA CONF-DOP_HTA 06/18-PL Nr. H01-09/0339 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu HALFEN kotwa szynowa HTA 28/15, HTA 38/17, HTA 40/22,

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet AT-HP - KOTWA CHEMICZNA DO BETONU I OGóLNYCH ZASTOSOWAń

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet AT-HP - KOTWA CHEMICZNA DO BETONU I OGóLNYCH ZASTOSOWAń Żywica metakrylowa bez styrenu do wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia w betonie (pręty żebrowane). Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i dużej twardości tworzy połączenie o

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z prętem gwintowanym i nakrętką Aprobaty AT-15-7280/2014

Bardziej szczegółowo

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z prętem gwintowanym i nakrętką Aprobaty AT-15-7280/2014

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do betonu spękanego i niespękanego Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą Aprobaty ETA-11/0479 AT-15-7280/2014 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 13/0721 wydana 18/05/2018 Kotwa iniekcyjna do stosowania w niespękanym

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką pełny docisk mocowanego do, otwory w tulei zapobiegają obracaniu się kotwy w. Tuleje łączników rozporowych TS oraz trzpienie nagwintowane wykonane są ze stali

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft

Designated according. to Article 29 of. and member of EOTA. Technical Assessment) Draft Member of www.eota.eu Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organization for Technical Assessment) Europejska Ocena Techniczna Draft ETA-15/0373

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

techniczna z dnia 25 marca 2014 r.

techniczna z dnia 25 marca 2014 r. Organ zatwierdzający ds. wyrobów budowlanych i rodzajów budowy Instytucja powołana przez rząd federalny i rządy krajów związkowych Europejska ocena ETA-14/0024 techniczna Część ogólna Organ oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT Kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0183 AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez ETA opcja

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011:

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011: członek www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0282 z 02/06/2016 Część podstawowa Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON DEMU KOTWY TRZPIENIOWE Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA-12/0021 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet WA - KOTWA MECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet WA - KOTWA MECHANICZNA Kotwa rozporowa WA o wysokiej nośności przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych (opcja 7). ETA-110080 WłAśCIWOśCI Materiał Stal cynkowana elektrolitycznie

Bardziej szczegółowo