Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0287 z 22/05/2015"

Transkrypt

1 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn tel fax internet opracowano zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 Marca 2011 CZŁONEK EOTA Europejska Ocena Techniczna z 22/05/2015 I część podstawowa Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca Europejską Ocenę Techniczną i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011: ETA-Danmark A/S Nazwa handlowa wyrobu budowlanego Grupa wyrobów, do której wyrób budowlany należy: Producent: Kotwy wklejane do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym: rozmiary M8 do M16 EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Niemcy Zakład produkcyjny: Zakład produkcyjny 1 Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera: Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 na podstawie: 16 stron, w tym 11 stron załączników, które stanowią integralną część dokumentu Wytyczne dla (ETAG) nr 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie, część 5 - kotwy wklejane, kwiecień 2013, stosowany jako Europejski Dokument Oceny Niniejsza wersja zastępuje:

2 strona 2 z 16 nr, z dnia r. Tłumaczenia niniejszej na inne języki powinny w pełni odpowiadać oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być zidentyfikowane jako tłumaczenia. Udostępnianie niniejszej, włączając środki przekazu elektronicznego, powinno odbywać się w całości (poza załącznikami poufnymi, dotyczącymi tej Oceny). Jakiekolwiek publikowanie części dokumentu jest możliwe, za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu.

3 strona 3 z 16 nr, z dnia r. II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA EUROPEJSKIEJ OCENY TECHNICZNEJ 1 Opis techniczny wyrobu i zastosowanie Opis techniczny wyrobu Kotwy Multifix PSF są kotwami wklejanymi (typu iniekcyjnego) składającymi się z pojemnika z zaprawą żywiczną, wyposażonego w specjalną dyszę mieszającą i kotwę w postaci pręta gwintowanego w rozmiarach M8 do M16, wykonanego z galwanizowanej stali węglowej, stali nierdzewnej A4-70 lub stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję. Patrz tabela A2 - surowce prętów gwintowanych. Pręt gwintowany jest umieszczony w otworze montażowym wypełnionym uprzednio zaprawą żywiczną (aplikacja z zastosowaniem tzw. pistoletu) przy zachowaniu ruchu obrotowego podczas osadzenia. Pręt gwintowany zostaje zakotwiony dzięki wiązaniu (przyczepności) pomiędzy prętem, żywicą i betonem. 2 Specyfikacja zastosowania, zgodnie z obowiązującym EAD Właściwości użytkowe podane w części 3 obowiązują tylko w przypadku, gdy kotwy są stosowane zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w załącznikach B1 do B9. Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-letniego okresu użytkowania kotwy. Założenia dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielana przez Producenta, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania wyrobu. Każdy pojemnik z zaprawą jest oznaczony logo Producenta i jego i nazwą handlową. Pojemniki z zaprawą są dostępne w różnych rozmiarach. Kotwy o wymiarach od M8 do M16 i pojemniki z zaprawą odpowiadają rysunkom przedstawionym w załącznikach A1 i A2. Charakterystyczne wartości materiału, wymiary i tolerancje kotew są wskazane w załącznikach, powinny odpowiadać odpowiednim wartościom wskazanym w dokumentacji technicznej 1 niniejszej. Docelowe zastosowanie, jakie ma zostać wykorzystane z głębokością osadzenia podano w załączniku A2, tabela A1. W przypadku zamontowanej kotwy, patrz rysunek podany w załączniku A2. Specyfikacje dotyczące docelowego zastosowania wyrobu są wymienione w załączniku B1. 1 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej jest przechowywana w ETA-Dania i na ile to jest istotne dla zadań jednostek notyfikowanych zaangażowanych w poświadczenia procedury zgodności, jest przekazywana do jednostek notyfikowanych.

4 strona 4 z 16 nr, z dnia r. 3 Właściwości użytkowe wyrobu z odniesieniami do metod stosowanych do ich oceny 3.1 Właściwości użytkowe wyrobu Nośność i stateczność (Wymaganie Podstawowe : Odpowiednie właściwości zostały wyszczególnione w załącznikach od C1 do C3. Bezpieczeństwo pożarowe (Wymaganie Podstawowe 2): Odpowiednie właściwości zostały wyszczególnione w załącznikach od C4. ogólne oraz część 5 Kotwy wklejane na podstawie Opcji 7. W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. Higiena, zdrowie i środowisko (Wymaganie Podstawowe 3): Niniejszy wyrób nie zawiera/powoduje uwolnienia substancji niebezpiecznych wymienionych w TR 034, z marca W uzupełnieniu do substancji niebezpiecznych wymienionych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień Dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie. Bezpieczeństwo użytkowania (Wymaganie Podstawowe 4) Podstawowe wymagania dotyczące nośności i stateczności są zarazem podstawowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania (Wymaganie Podstawowe. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych (Wymaganie Podstawowe 7) Właściwości nie zostały ocenione. Inne wymagania podstawowe nie mają zastosowania. 3.2 Metody oceny Ocena przydatności kotwy do zamierzonego stosowania z zachowaniem wymagań nośności, stateczności oraz bezpieczeństwa użytkowania w odniesieniu do Wymagań Podstawowych 1 i 4 dokonano zgodnie z Wytycznymi do Europejskiej Oceny Technicznej dla Kotew metalowych do stosowania w betonie, część 1 Kotwy zagadnienia

5 strona 5 z 16 nr, z dnia r. 4 Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) 4.1 System AVCP Zgodnie z Decyzją 96/582/UE Komisji Europejskiej, systemem (systemami) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz załącznik V do Rozporządzenia (UE) nr 305/201 jest system 1. 5 Szczegóły techniczne niezbędne do zastosowania systemu AVCP, zgodnie z właściwym EAD Szczegóły techniczne konieczne do zastosowania systemu AVCP są zawarte w planie kontroli produkcji, złożonym w ETA-Dania. Wydano w Kopenhadze dnia r. przez [podpis nieczytelny] Thomas Bruun Dyrektor Zarządzający, ETA-Dania

6 strona 6 z 16 nr, z dnia r. Zaprawa iniekcyjna: pojemnik foliowy 165ml - 410ml pojemnik dwukomorowy 280ml, 380ml - 410ml pojemnik podwójny 235ml - 825ml Oznaczenie: Multifix PSF Kod partii, data ważności lub produkcji z okresem przechowywania Mieszadło statyczne Mieszadło wyrób i jego zastosowanie załącznik A1

7 strona 7 z 16 nr, z dnia r. oznaczenie głębokości zakotwienia efektywna głębokość zakotwienia h efc = głębokość otworu h 0 grubość podłoża grubość mocowania t fix oznaczenie głębokości zakotwienia efektywna głębokość zakotwienia h efc = głębokość otworu h 0 Tabela A1: Wymiary pręta gwintowanego rozmiar kotwy M8 M10 M12 M16 średnica trzpienia kotwy d [mm] = zakres głębokości zakotwienia h ef min [mm] = i głębokość wierconego otworu h 0 max [mm] = nominalna głębokość zakotwienia h ef [mm] = nominalna średnica wiertła d 0 [mm] = średnica otworu w elemencie mocowanym d f [mm] średnica szczotki stalowej d b [mm] 12 13,3 14,9 19,35 moment dokręcenia T inst [Nm] = minimalna grubość podłoża h min [mm] h ef + 30mm 100 mm h ef + 2d o minimalny rozstaw s min [mm] = 0,5 h ef minimalna odległość od krawędzi c min [mm] = 0,5 h ef rodzaje pręta gwintowanego oraz wymiary załącznik A2

8 strona 8 z 16 nr, z dnia r. Tabela A2: Surowce pręta gwintowanego Oznaczenie Materiał Pręty gwintowane wykonane ze stali ocynkowanej pręt gwintowany M8 - M16 klasa wytrzymałości 5.8, 8.8, 10.9 EN ISO 898-1, stal galwanizowana 5μm EN ISO 4042, stal galwanizowana ogniowo 45 μm EN ISO podkładka ISO 7089 stal galwanizowana EN ISO 4042; stal galwanizowana ogniowo EN ISO nakrętka EN ISO 4032 Pręty gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej pręt gwintowany M8 - M16 klasa wytrzymałości 8 EN ISO stal galwanizowana 5 μm EN ISO 4042 stal galwanizowana ogniowo 45 μm EN ISO klasa wytrzymałości 70 EN ISO ; stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN podkładka ISO 7089 stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN nakrętka EN ISO 4032 klasa wytrzymałości 70 EN ISO ; stal nierdzewna ; ; ; ; ; EN Pręty gwintowane wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję pręt gwintowany M8 - M16 R m = 800 N/mm 2 ; R p0,2 = 640 N/mm 2, stal o wysokiej odporności na korozję , EN podkładka ISO 7089 stal o wysokiej odporności na korozję , EN nakrętka EN ISO 4032 klasa wytrzymałości 70 EN ISO stal o wysokiej odporności na korozję , EN surowce załącznik A3

9 strona 9 z 16 nr, z dnia r. Zastosowanie: Kotwy są przeznaczone do zamocowań, w przypadku których muszą zostać spełnione wymagania dotyczące nośności oraz stabilności, jak również bezpieczeństwa podczas użycia, w odniesieniu do Podstawowych Wymagań 1 i 4 Rozporządzenia 305/2011 (UE), a zamocowania wykonywane nieprawidłowo mogłyby wpłynąć na właściwą stabilności prac oraz spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i/lub prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Zakotwienia podlegają: Obciążeniom statycznym i quasi-statycznym: rozmiary od M8 do M16. Podłoża: Zbrojony lub niezbrojony beton o zwykłej masie o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 do C50/60 zgodnie z EN Niezarysowany beton: rozmiary od M8 do M16 Zakres temperatury: Zakotwienia mogą być zastosowane w następującym zakresie temperatury: (a) Wersja zimowa: maksymalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +40 C i maksymalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +24 C (b) Wersja standardowa: maksymalna temperatura przy oddziaływaniu krótkotrwałym +80 C i maksymalna temperatura przy oddziaływaniu długotrwałym +50 C Warunki zastosowania (warunki środowiska): Elementy wykonane ze stali galwanizowanej i stali nierdzewnej mogą zostać wykorzystane w konstrukcjach w następujących warunkach: Warunki wewnętrzne suche Warunki wewnętrzne suche, narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne (włącznie ze środowiskiem przemysłowym lub morskim) lub narażona na stałe warunki wilgotne, jeżeli nie istnieją żadne szczególne warunki agresywne Warunki wewnętrzne suche, narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne, stałe wewnętrzne warunki wilgotne lub inne szczególne warunki agresywne, np. regularne, przemienne zanurzenie w wodzie morskiej, strefę rozpryskową wody morskiej, środowisko basenów krytych o znacznej zawartości chlorków lub środowisko o bardzo wysokim poziomie zanieczyszczeń chemicznych (np. instalacje odsiarczania lub tunele drogowe, w których stosowane są substancje usuwające oblodzenie). Montaż: Kotwy mogą być mocowane w: Suchym lub mokrym betonie (kategoria użytkowania : rozmiary od M8 do M16 Otworach zalanych z wyłączeniem wody morskiej (kategoria użytkowania 2): rozmiary od M8 do M16 Wszystkie średnice mogą być zastosowane w montażu ponad głową : rozmiary od M8 do M16 Kotwa jest odpowiednia dla otworów wywierconych z udarem: rozmiary od M8 do M16 Proponowane metody projektowe: Statyczne i quasi-statyczne obciążenia: Raport Techniczny EOTA TR029 (wrzesień 2010) lub CEN/TS :2009 zastosowanie - specyfikacja załącznik B1

10 strona 10 z 16 nr, z dnia r. Tabela B1: Dane montażowe pręt gwintowany i pręt zbrojeniowy pręty gwintowane rozmiar nominalna średnica wiertła d 0 (mm) szczotka stalowa metoda czyszczenia czyszczenie ręczne (MAC) M mm tak. h ef 80 mm M mm tak. h ef 100 mm M mm tak. h ef 120 mm M mm tak. h ef 160 mm Czyszczenie ręczne (MAC): Pompka ręczna Multifix PSF, zalecana do przedmuchiwania wywierconych otworów o średnicy d 0 24 mm i wywierconych otworów o głębokości h o 10d czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC) tak Czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC): Zalecana dysza powietrzna o kryzie wylotowej o minimalnej średnicy 3,5 mm Tabela B2: Minimalny czas utwardzania minimalna temperatura podłoża C czas obróbki (czas roboczy) w suchym / mokrym betonie czas utwardzania - 5 C T base material < 0 C 40 min 180 min 0 C T base material < 10 C 20 min 90 min 10 C T base material < 20 C 9 min 60 min 20 C T base material < 30 C 5 min 30 min 30 C T base material 40 C 3 min 20 min Temperatura zaprawy powinna wynosić 20 C zastosowanie - dane załącznik B2

11 strona 11 z 16 nr, z dnia r. Tabela B3: Parametry montażowe: wiercenie, czyszczenie otworów oraz montaż wiercenie otworu Wywiercić otwór w podłożu zgodnie z wymaganą głębokością zakotwienia przy użyciu wiertła karbidowego w odpowiednim rozmiarze. czyszczenie wywierconego otworu. Przed osadzeniem kotwy, wywiercony otwór należy oczyścić z pyłu i zwiercin. a) czyszczenie ręczne (MAC) dla wszystkich średnic wywierconych otworów d o 24mm i głębokości otworu h o 10d Do czyszczenia wywierconych otworów o średnicy do 24mm i głębokości osadzenia do h o 10d należy użyć pompki ręcznej EJOT. Przedmuchać otwór przynajmniej czterokrotnie rozpoczynając od dna wywierconego otworu, w razie konieczności używając rurki przedłużającej. Czterokrotnie przeczyścić otwór szczotką o odpowiednim rozmiarze (patrz Tabela B, wkładając szczotkę stalową EJOT do końca otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) i wyjmując ją ruchem skrętnym. Ponownie przedmuchać pompką ręczną przynajmniej 4-krotnie. b) czyszczenie sprężonym powietrzem (CAC) dla wszystkich średnic d o wywierconych otworów i wszystkich głębokości wywierconych otworów Przedmuchać dwukrotnie począwszy od dna otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) całą długość otworu sprężonym, odolejonym powietrzem (min. 6 barów przy 6 m 3 /h) Przeczyścić dwukrotnie szczotką o wskazanym rozmiarze (patrz Tabela B wkładając szczotkę EJOT do końca otworu (w razie konieczności użyć rurki przedłużającej) i wyjmując ją ruchem skrętnym. Przedmuchać ponownie sprężonym powietrzem przynajmniej dwa razy. procedura ( załącznik B3

12 strona 12 z 16 nr, z dnia r. Tabela B4: Parametry: wiercenie, czyszczenie otworu i montaż Odkręcić nakrętkę z pojemnika. Dokładnie przykręcić standardową dyszę mieszającą. Nie wolno poddawać dyszy mieszającej żadnym modyfikacjom. Upewnić się, czy w dyszy mieszającej znajduje się element mieszający. Stosować wyłącznie załączoną dyszę mieszającą. Umieścić pojemnik w pistolecie dozującym. Usunąć pierwszą porcję zaprawy. Ilość wyciśniętej zaprawy, którą należy usunąć zależy od objętości pojemnika. Porcje zaprawy, przeznaczone do usunięcia: - 5 cm dla opakowań foliowych 150 ml, 300 ml i 400 ml - 10 cm dla wszelkich innych pojemników Zaaplikować zaprawę do otworu począwszy od dna stopniowo wycofując mieszacz przy wyciskaniu kolejnych porcji. Wypełnić otwór do ok. 2/3 objętości, aby zapewnić całkowite wypełnienie przestrzeni pomiędzy kotwą a ściankami otworu wzdłuż całej głębokości zakotwienia. Przed użyciem, upewnić się, czy pręt gwintowany jest suchy i czysty. Osadzić pręt w otworze do wymaganej głębokości zakotwienia przed upływem czasu obróbki t gel. Czas obróbki t gel podano w Tabeli B2. Kotwę można obciążyć po upływie wymaganego czasu utwardzania t cure (patrz Tabela B2). Zastosowany moment obrotowy nie może przekroczyć wartości T max wskazanych w Tabeli A1. procedura (2) załącznik B4

13 strona 13 z 16 nr, z dnia r. Tabela C1: Metoda projektowa A, charakterystyczne wartości obciążeń wyrywających z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 uszkodzenie stali nośność charakterystyczna, klasa 5.8 N Rk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 N Rk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N [-] 1,5 nośność charakterystyczna, klasa 10.9 N Rk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N [-] 1,4 nośność charakterystyczna, A4-70 N Rk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N [-] 1,87 nośność charakterystyczna, HCR N Rk,s [kn] częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Ms,N [-] 1,5 uszkodzenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonu 2) średnica pręta gwintowanego d [mm] nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 - suchy lub mokry beton zakres temperatury a 3) : 40 C / 24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 6,0 5,5 5,0 4,0 zakres temperatury b 3) : 80 C / 50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 4,5 4,0 3,5 3,0 częściowy współczynnik bezpieczeństwa - γ suchy lub mokry beton Mp = Mc [-] 2,1 5) 1,8 6) nośność charakterystyczna w betonie niezarysowanym C20/25 - zalane otwory zakres temperatury a 3) : 40 C / 24 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 5,0 4,0 4,0 3,5 zakres temperatury b 3) : 80 C / 50 C Rk,ucr [N/mm 2 ] 3,5 3,0 3,0 3,0 częściowy współczynnik bezpieczeństwa - γ Mp = [-] 2,1 5) suchy lub mokry beton γ Mc rosnący współczynnik dla Rk,ucr w niezarysowanym betonie uszkodzenie przez rozłupanie 2) C30/37 1,08 ψ c C40/50 1,15 C50/60 1,19 h / h ef 4) odległość od krawędzi c cr,sp [mm] dla 2,0 > h / h ef 4) h / h ef 4) 2,0 1,0 h ef > 1,3 5,28 h ef - 2,14 h 1,3 2,5 h ef rozstaw s cr,sp [mm] 2 c cr,sp częściowy współczynnik bezpieczeństwa - γ suchy lub mokry beton Mp = γ Mc [-] 2,1 5) 1,8 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa - γ zalane otwory Mp = γ Mc [-] 2,1 5) w przypadku braku krajowych uregulowań 2) obliczenia dotyczące betonu i rozłupania, patrz załącznik B1 3) wyjaśnienia, patrz załącznik B1 4) h grubość podłoża, h ef efektywna głębokość zakotwienia 5) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ inst = 1,4 został uwzględniony 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ inst = 1,2 został uwzględniony załącznik C1 nośność dla statycznych i quasi-statycznych obciążeń: wyrywanie

14 strona 14 z 16 nr, z dnia r. Tabela C2: Przemieszczenia pod wpływem działania sił wyrywających z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 Zakres temperatury a 7) : 40 C / 24 C dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne F [kn] 9,0 10,4 13,2 16,1 przemieszczenie δ N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,22 0,21 0,19 0,25 przemieszczenie δ N [mm/(n/mm 2 )] - - 0,29 - Zakres temperatury b 7) : 80 C / 50 C dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne F [kn] 6,8 7,5 9,2 12,1 przemieszczenie δ N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,35 0,33 0,30 0,40 przemieszczenie δ N [mm/(n/mm 2 )] - - 0,38-7) Wyjaśnienia - patrz załącznik B1 nośność na obciążenie statyczne, quasi-statyczne: Przemieszczenia załącznik C2

15 strona 15 z 16 nr, z dnia r. Tabela C3: Metoda projektowa A, charakterystyczne wartości obciążeń ścinających z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 uszkodzenie stali bez zginania nośność charakterystyczna, klasa 5.8 V Rk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 V Rk,s [kn] nośność charakterystyczna, klasa 10.9 V Rk,s [kn] nośność charakterystyczna, A4-70 V Rk,s [kn] nośność charakterystyczna, HCR V Rk,s [kn] ,8 uszkodzenie stali z ze zginaniem nośność charakterystyczna, klasa 5.8 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, klasa 8.8 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, klasa 10.9 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, A4-70 M 0 Rk,s [Nm] nośność charakterystyczna, HCR M 0 Rk,s [Nm] częściowy współczynnik bezpieczeństwa - zniszczenie stali klasa 5.8 lub 8.8 γ Ms,V klasa 10.9 γ Ms,V A4-70 γ Ms,V HCR γ Ms,V uszkodzenie betonu poprzez odłupanie [-] 1,25 [-] 1,50 [-] 1,56 [-] 1,25 współczynnik we wzorze (27) CEN/TS k , [-] 2,0 częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc [-] 2,1 5) 1,8 6) uszkodzenie krawędzi betonu częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ Mc w przypadku braku krajowych uregulowań 5) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ inst = 1,4 został uwzględniony 6) częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ inst = 1,2 został uwzględniony [-] 2,1 5) 1,8 6) Tabela C4: Przemieszczenia pod wpływem działania sił ścinających Multifix PSF z prętami gwintowanymi M8 M10 M12 M16 Przemieszczenie 8) δ N0 [mm/kn] 0,06 0,06 0,05 0,04 Przemieszczenie 8) δ N [mm/kn] 0,09 0,08 0,08 0,06 8) obliczenie przemieszczenia pod wpływem obciążenia eksploatacyjnego: V Sd wartość obliczeniowa siły ścinającej przemieszczenie pod wpływem krótkotrwałego obciążenia = δ V0 V Sd /1,4 przemieszczenie pod wpływem krótkotrwałego obciążenia = δ V V Sd /1,4 nośność na obciążenie statyczne, quasi-statyczne lub sejsmiczne: Przemieszczenia załącznik C3

16 strona 16 z 16 nr, z dnia r. Tabela C5: Odporność na ogień SHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ETAG 001 CZĘŚĆ 1 PARAGRAF ORAZ RAPORT TECHNICZNY TR020 WŁAŚCIWOŚCI ZASADNICZE odporność na ogień WYNIKI Nie stwierdzono Tabela C6: Odporność na ogień SHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ETAG 001 CZĘŚĆ 1 PARAGRAF CECHY SZCZEGÓLNE reakcja na ogień WYNIKI W ostatecznym zastosowaniu, grubość warstwy zaprawy wynosi około 1 do 2 mm, a większość zapraw jest sklasyfikowana w klasie A1, zgodnie z Dyrektywą UE 96/603/UE. Zatem, można przyjąć, że zaprawa (zaprawa syntetyczna lub mieszanina zaprawy syntetycznej i zaprawy cementowej) w połączeniu z metalową kotwą w ostatecznym zastosowaniu nie przyczynia się do zwiększenia pożaru lub na w pełni rozwinięty pożar i nie mają one wpływu na zagrożenie dymowe. wyniki na działanie ognia załącznik C4

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011:

Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011: członek www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-15/0282 z 02/06/2016 Część podstawowa Jednostka dokonująca Oceny Technicznej, wydająca ETA i stworzona zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) Nr

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-12/0435 z 09/06/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r.

Europejska ocena techniczna ETA-15/0288 z dnia r. ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Desygnowany zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Techniczna z 02/11/2016

Techniczna z 02/11/2016 Członek www.eota.eu Instytut Techniki i Badań dla Budownictwa, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena (Tłumaczenie w języku polskim, oryginalna wersja w języku

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur

R-KEM-II żywica poliestrowa bez styrenu R-KEM-II R-KEM-II R-KEMII-W R-KEM-II-300-W 300. Wersja do wysokich temperatur R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /09/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 19 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/782 21/9/217 (Tłumaczenie na język polski,

Bardziej szczegółowo

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim.

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. Member of www.eota.eu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Powołany zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 oraz członek

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej

Europejska Ocena Techniczna. ETA-17/0594 z 29/03/2018. Część ogólna. Egzemplarz archiwalny. Instytut Techniki Budowlanej Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+ [Polish]: Economy polyester resin approved for use in non-cracked concrete - Cartridge Free System (CFS+) Aprobaty ETA-11/0141 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APPROBATE TECHNICIAN ETA-15/0115 z 18/03/2015

EUROPEJSKA APPROBATE TECHNICIAN ETA-15/0115 z 18/03/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON SYSTEM INIEKCYJNY Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych przez HALFEN.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016

Europejska Ocena Techniczna z 8/9/2016 Member of Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLANDIA www.vttexpertservices.fi www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna ETA-14/0219 z 8/9/2016 CZĘŚĆ OGÓLNA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ, KTÓRA

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C Sekcja 1. OPIS PRODUKTU KOTWA INIEKCYJNA METAKRYLANOWA WCF-EASF/WCF-EASF-E/WCF-EASF-C Metakrylanowa dwuskładnikowa 1:10 kotwa iniekcyjna bez styrenu. Dedykowana dla profesjonalistów do odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH

PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH Strona 2 Europejskiej, wydanej 17 października 2011 r. I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT Kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0183 AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez ETA opcja

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim

ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. wersja oryginalna w języku angielskim Członek www.eota.eu Badawczo-Techniczny Instytut Budowlany w Pradze Prosecká 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0608 z 19/07/2016 Tłumaczenie na język polski przygotowane

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny.

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /03/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0183 20/03/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Jednostka upoważniona i notyfikowana zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (WE) 305/2011

Jednostka upoważniona i notyfikowana zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (WE) 305/2011 Członek Jednostka upoważniona i notyfikowana zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (WE) 305/2011 Praski Instytut Techiki I Badań Budowlanych Proseckâ 811/76a 190 00 Praga Czechy eota@tzus.cz Europejska

Bardziej szczegółowo

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V

(English language translation the original version is in Polish language) R-HAC-V INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo