DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH"

Transkrypt

1 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Patrz ( ), załącznik 1-4. Numer partii: Patrz opakowanie produktu. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: typ ogólny kotwa samopodcinająca do stosowania w beton (C20/25 do C50/60) spękany: M10 - M20 niespękany: M10 - M20 opcja / kategoria Opcja 1 Właściwości sejsmiczne: Kategoria C1 Właściwości sejsmiczne: Kategoria C2 obciążenie materiał statyczne, quasi-statyczne, sejsmiczne Stal ocynkowana galwanicznie Tylko do użytku wewnętrznego w środowisku suchym HDA-T (mocowanie przelotowe): M10, M12, M16, M20 HDA-P (samopodcinanie): M10, M12, M16, M20 Stal nierdzewna A4 Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w środowisku mało agresywnym; środowiska przemysłowe i morskie dopuszczalne HDA-TR (mocowanie przelotowe): M10, M12, M16 HDA-PR (samopodcinanie): M10, M12, M16 zakres temperatur (o ile dotyczy) - 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan, Księstwo Liechtenstein 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: - 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego Normą zharmonizowaną: - 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Centre Scientifique et Technique du Bâteiment (CSTB) wydało europejską ocenę techniczną ( ) w oparciu o wytyczne ETAG 001 Część 1, 3 i Załącznik E; jednostka notyfikowana 0672-CPR zrealizowała w charakterze strony trzeciej zadania określone w Załączniku V Systemu 1 i wydała świadectwo zgodności 0672-CPR DoP_pl_01-03_ _Hilti_HDA.docx

2 9. Deklarowane właściwości użytkowe: Charakterystyka eksploatacyjna Metoda projektowania Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna ETAG 001 załącznik C, metoda A HDA-P,T: załącznik C1 HDA-PR, TR: załącznik C2 odporność na naprężenia CEN/TS , metoda A HDA-P,T: załącznik C3 HDA-PR, TR: załącznik C4 EOTA TR 045 (projekt sejsmiczny) HDA-P,T: załącznik C11, C15 HDA-PR, TR: załącznik C12, C16 ETAG 001 załącznik C, metoda A HDA-P,T: załącznik C6 HDA-PR, TR: załącznik C7 nośność na ścinanie CEN/TS , metoda A HDA-P,T: załącznik C8 HDA-PR, TR: załącznik C9 EOTA TR 045 (projekt sejsmiczny) ETAG 001 załącznik C, metoda A HDA-P,T: załącznik C13, C17 HDA-PR, TR: załącznik C14, C18 HDA-P,T: załącznik B10 HDA-PR, TR: załącznik B10 ETAG 001 Część 1, 3, załącznik E minimalny rozstaw i minimalna odległość od krawędzi CEN/TS , metoda A HDA-P,T: załącznik B10 HDA-PR, TR: załącznik B10 EOTA TR 045 (projekt sejsmiczny) HDA-P,T: załącznik B10 HDA-PR, TR: załącznik B10 ETAG 001 załącznik C, metoda A HDA-P,T: załącznik C5, C10 HDA-PR, TR: załącznik C5, C10 przemieszczenie w kontekście stanu granicznego użytkowania CEN/TS , metoda A EOTA TR 045 (projekt sejsmiczny) HDA-P,T: załącznik C5, C10 HDA-PR, TR: załącznik C5, C10 HDA-P,T: załącznik C11, C13, C15, C17 HDA-PR, TR: załącznik C12, C14, C16, C Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): Raimund Zaggl Kierownik Działu Dział Techniki Kotwienia Seppo Perämäki Kierownik Działu Jakości Dział Techniki Kotwienia Hilti Corporation Schaan, Styczeń 2015 DoP_pl_01-03_ _Hilti_HDA.docx

3 Tabela 8: Minimalny rozstaw i minimalna odległość kotew od krawędzi HDA-P(R) / HDA-T(R) M10 M12 M16 M20 Beton (spękany) Minimalny rozstaw s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi 2) c min [mm] Beton (niespękany) Minimalny rozstaw s min [mm] Minimalna odległość od krawędzi 2) c min [mm] współczynnik s / h = 1,0 min ef 2) współczynnik c / h = 0,8 min ef Tabela 9a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi ETAG 001, załącznik C, HDA-P i HDA-T N Rk,s [kn] Zniszczenie przez wyrwanie 2) C20/25 Współczynniki zwiększające do N Rk,p g Ms 1,5 N Rk,p [kn] g Mp Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie 4) C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] dla betonu spękanego i niespękanego g Mc Odstęp s cr,n [mm] Odległość od krawędzi c cr,n [mm] Odstęp s cr,sp [mm] Odległość od krawędzi c cr,sp [mm] W razie braku przepisów krajowych. 2) W przypadku betonu niespękanego kryterium uszkodzenia w wyniku wyrywania nie jest decydujące; nie ma konieczności uwzględniania go w obliczeniach przeprowadzanych przez konstruktora. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) W przypadku wyrywania stożka betonu, wartość początkową wytrzymałości charakterystycznej kotwy HDA osadzonej w N k. f. h 0 1,5 Rk,c 1 ck,cube ef spękanym lub niespękanym betonie uzyskuje się w oparciu o: gdzie k 1 = 8,3 do zastosowań w betonie spękanym k 1 = 11,6 do zastosowań w betonie niespękanym zamiast współczynników k 1 podanych w równaniu (5.2a) w wytycznych ETAG 001 załącznik C, Załącznik 1 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

4 Tabela 9b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi ETAG 001, Załącznik C, HDA-P i HDA-T N Rk,s [kn] Zniszczenie przez wyrwanie 2) C20/25 Współczynniki zwiększające do N Rk,p Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie 4) g Ms 1,6 N Rk,p [kn] g Mp C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] dla betonu spękanego i niespękanego g Mc Odstęp s cr,n [mm] Odległość od krawędzi c cr,n [mm] Odstęp s cr,sp [mm] Odległość od krawędzi c cr,sp [mm] W razie braku przepisów krajowych. 2) W przypadku betonu niespękanego kryterium uszkodzenia w wyniku wyrywania nie jest decydujące; nie ma konieczności uwzględniania go w obliczeniach przeprowadzanych przez konstruktora. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) W przypadku wyrywania stożka betonu, wartość początkową wytrzymałości charakterystycznej kotwy HDA osadzonej w spękanym N k. f. h 0 1,5 Rk,c 1 ck,cube ef lub niespękanym betonie uzyskuje się w oparciu o: gdzie k 1 = 8,3 do zastosowań w betonie spękanym k 1 = 11,6 do zastosowań w betonie niespękanym zamiast współczynników k 1 podanych w równaniu (5.2a) w wytycznych ETAG 001 załącznik C, Załącznik 2 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

5 Tabela 9a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi norm CEN/TS , HDA-P i HDA-T N Rk,s [kn] Zniszczenie przez wyrwanie 2) C20/25 Współczynniki zwiększające do N Rk,p g Ms 1,5 N Rk,p [kn] g Mp Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Współczynnik dla zastosowań w betonie spękanym Współczynnik dla zastosowań w betonie niespękanym dla betonu spękanego i niespękanego k cr [-] 8,3 k ucr [-] 11,6 g Mc Odstęp s cr,n [mm] Odległość od krawędzi c cr,n [mm] Odstęp s cr,sp [mm] Odległość od krawędzi c cr,sp [mm] W razie braku przepisów krajowych. 2) W przypadku betonu niespękanego kryterium uszkodzenia w wyniku wyrywania nie jest decydujące; nie ma konieczności uwzględniania go w obliczeniach przeprowadzanych przez konstruktora. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 3 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

6 Tabela 9d: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi norm CEN/TS , HDA-PR i HDA-TR N Rk,s [kn] Zniszczenie przez wyrwanie 2) C20/25 Współczynniki zwiększające do N Rk,p Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie g Ms 1,6 N Rk,p [kn] g Mp C30/37 1,22 y c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Efektywna głębokość kotwienia h ef [mm] Współczynnik dla zastosowań w betonie spękanym Współczynnik dla zastosowań w betonie niespękanym dla betonu spękanego i niespękanego k cr [-] 8,3 k ucr [-] 11,6 g Mc Odstęp s cr,n [mm] Odległość od krawędzi c cr,n [mm] Odstęp s cr,sp [mm] Odległość od krawędzi c cr,sp [mm] W razie braku przepisów krajowych. 2) W przypadku betonu niespękanego kryterium uszkodzenia w wyniku wyrywania nie jest decydujące; nie ma konieczności uwzględniania go w obliczeniach przeprowadzanych przez konstruktora. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 4 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

7 Tabela 10a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających statycznych i powolnych (quasi-statycznych) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi HDA-P i HDA-T Obciążenie rozciągające w betonie spękanym C20/25 do C50/60 [kn] 11,9 16,7 35,7 45,2 Przemieszczenie d N0 [mm] 0,1 0,8 2,1 2,1 d N [mm] 1,3 1,3 2,1 2,1 Obciążenie rozciągające w betonie niespękanym C20/25 do C50/60 [kn] 21,9 31,9 60,0 91,4 Przemieszczenie d N0 [mm] 0,4 0,8 1,7 2,4 d N [mm] 1,3 1,3 1,7 2,4 Obliczanie przemieszczeń wywołanych działaniem obciążeń użytkowych: N sd wartość obliczeniowa naprężenia rozciągającego Przemieszczenie pod wpływem obciążeń krótkotrwałych = d N0 N sd/1,4; Przemieszczenie pod wpływem obciążeń długotrwałych = d N N sd /1,4 Tabela 10b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających statycznych i powolnych (quasi-statycznych) wg HDA-PR i HDA-TR Obciążenie rozciągające w betonie spękanym C20/25 do C50/60 [kn] 11,9 16,7 35,7 Przemieszczenie d N0 [mm] 0,8 0,9 1,6 d N [mm] 1,3 1,3 2,1 Obciążenie rozciągające w betonie niespękanym C20/25 do C50/60 [kn] 20,5 29,9 56,3 Przemieszczenie d N0 [mm] 1,4 1,1 1,7 d N [mm] 1,4 1,1 1,7 Obliczanie przemieszczeń wywołanych działaniem obciążeń użytkowych: N sd wartość obliczeniowa naprężenia rozciągającego Przemieszczenie pod wpływem obciążeń krótkotrwałych = d N0 N sd/1,4; Przemieszczenie pod wpływem obciążeń długotrwałych = d N N sd /1,4 Załącznik 5 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

8 Tabela 11a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi ETAG 001, załącznik C, HDA-P i HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 bez ramienia dźwigni V Rk,s [kn] g Ms 1,25 z ramieniem dźwigni Odległość zgodnie z ETAG 001, a 3 [mm] załącznik C, M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,25 HDA-T M10 M12 M16 M20 bez ramienia dźwigni dla t fix [mm] < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) g Ms z ramieniem dźwigni M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,25 Wyważanie betonu Współczynnik w równaniu (5.6) zgodnie z ETAG 001, załącznik C, g Mc Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy poddana ścinaniu Średnica zewnętrzna kotwy 1,5 k 2,0 l f [mm] d nom [mm] g Mc W razie braku przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 6 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

9 Tabela 11b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi ETAG 001, załącznik C, HDA-PR i HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 bez ramienia dźwigni V Rk,s [kn] g Ms 1,33 z ramieniem dźwigni Odległość zgodnie z ETAG 001, a 3 [mm] załącznik C, M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,33 HDA-TR M10 M12 M16 bez ramienia dźwigni dla t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) g Ms z ramieniem dźwigni M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,33 Wyważanie betonu Współczynnik w równaniu (5.6) zgodnie z ETAG 001, załącznik C, g Mc Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy poddana obciążeniom ścinającym Średnica zewnętrzna kotwy 1,33 k 2,0 l f [mm] d nom [mm] g Mc W razie braku przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 7 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

10 Tabela 11c: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi norm CEN/TS , HDA-P i HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 bez ramienia dźwigni Współczynnik dla stali nieciągliwej V Rk,s [kn] k 2 1,0 g Ms z ramieniem dźwigni Odległość zgodnie z CEN/TS , a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,25 HDA-T M10 M12 M16 M20 bez ramienia dźwigni dla t fix [mm] 1, < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) Współczynnik dla stali nieciągliwej k 2 1,0 g Ms 1,5 z ramieniem dźwigni M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,25 Wyważanie betonu Współczynnik w równ. (16) zgodnie z CEN/TS , Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy poddana ścinaniu Średnica zewnętrzna kotwy g Mcp k 3 2,0 l f [mm] d nom [mm] g Mc W razie braku przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 8 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

11 Tabela 11d: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające statyczne i powolne (quasi-statyczne) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi norm CEN/TS , HDA-PR i HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 bez ramienia dźwigni Współczynnik dla stali nieciągliwej V Rk,s [kn] k 2 1,0 g Ms z ramieniem dźwigni Odległość zgodnie z CEN/TS , ,33 a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] g Ms HDA-TR M10 M12 M16 bez ramienia dźwigni Współczynnik dla stali nieciągliwej dla t fix [mm] 1, < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) k 2 1,0 g Ms z ramieniem dźwigni M 0 Rk,s [Nm] g Ms 1,33 Wyważanie betonu Współczynnik w równ. (16) zgodnie z CEN/TS , Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy poddana obciążeniom ścinającym Średnica zewnętrzna kotwy 1,33 k 3 2,0 g Mcp l f [mm] d nom [mm] g Mc W razie braku przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. Załącznik 9 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPR- 0012

12 Tabela 12a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających statycznych i powolnych (quasi-statycznych) w metodzie konstrukcyjnej A zgodnie z wytycznymi HDA-P i HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 Obciążenie ścinające w betonie C20/25 do C50/60 spękanym i niespękanym Przemieszczenie [kn] 11,4 17,1 35,9 51 d V0 [mm] 2,8 2,5 4,1 5,0 d V [mm] 4,1 3,8 6,2 7,5 HDA-T M10 M12 M16 M20 Obciążenie ścinające w betonie C20/25 do C50/60 spękanym i niespękanym Przemieszczenie [kn] 33,3 42,8 95,2 119 d V0 [mm] 6,2 6,9 10,1 12,0 d V [mm] 9,3 10,3 15,1 18,0 Obliczanie przemieszczeń wywołanych działaniem obciążeń użytkowych: V sd wartość obliczeniowa naprężenia ścinającego Przemieszczenie pod wpływem obciążeń krótkotrwałych = d V0 V sd/1,4; Przemieszczenie pod wpływem obciążeń długotrwałych = d V V sd /1,4 Tabela 12b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających statycznych i powolnych (quasi-statycznych) wg HDA-PR i HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 Obciążenie ścinające w betonie C20/25 do C50/60 spękanym i niespękanym Przemieszczenie [kn] 13,3 19,3 35,9 d V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 d V [mm] 6,3 4,5 10,4 HDA-TR M10 M12 M16 Obciążenie ścinające w betonie C20/25 do C50/60 spękanym i niespękanym Przemieszczenie [kn] 41,7 46,9 73,7 d V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 d V [mm] 6,3 4,5 10,4 Obliczanie przemieszczeń wywołanych działaniem obciążeń użytkowych: V sd wartość obliczeniowa naprężenia ścinającego Przemieszczenie pod wpływem obciążeń krótkotrwałych = d V0 V sd/1,4; Przemieszczenie pod wpływem obciążeń długotrwałych = d V V sd /1,4 Załącznik 10 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

13 Tabela 13a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA-P i HDA-T N Rk,s,seis [kn] Zniszczenie przez wyrwanie C20/25 Wyrywanie stożka betonu 3) Zniszczenie przez rozłupanie 3) g Ms,seis 1,5 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c g Mp,seis g Mc,seis g MSp,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 3) Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie - patrz załącznik C20. Tabela 13b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA- PR i HDA-TR N Rk,s,seis [kn] Zniszczenie przez wyrwanie C20/25 Wyrywanie stożka betonu 3) Zniszczenie przez rozłupanie 3) g Ms,seis 1,6 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c g Mp,seis g Mc,seis g MSp,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 3) Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie patrz załącznik C20. Załącznik 11 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

14 Tabela 14a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1, wg HDA-P i HDA-T Przemieszczenie d N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 2,0 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne) Tabela 14b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1, wg HDA-PR i HDA-TR Przemieszczenie d N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne) Załącznik 12 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

15 Tabela 15a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA-P i HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] g Ms,seis 1,25 HDA-T M10 M12 M16 M20 dla t fix [mm] < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 65 2) ) ) ) g Ms,seis Wyważanie betonu 4) g Mcp,seis Zniszczenie krawędzi betonu 4) g Mc,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) Wyważanie betonu i zniszczenie krawędzi betonu patrz załącznik C20. Tabela 15b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA- PR i HDA-TR 1,5 HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] g Ms,seis 1,33 HDA-TR M10 M12 M16 dla t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 71 2) ) ) g Ms,seis Wyważanie betonu 4) g Mcp,seis Zniszczenie krawędzi betonu 4) g Mc,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) Wyważanie betonu i zniszczenie krawędzi betonu - patrz załącznik C20. 1,33 Załącznik 13 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

16 Tabela 16a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1, wg HDA-P i HDA-T Przemieszczenie HDA-P d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Przemieszczenie HDA-T d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne) Tabela 16b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C1, wg HDA-PR i HDA-TR Przemieszczenie HDA-PR d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Przemieszczenie HDA-TR d V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Maksymalne przemieszczenie w trakcie oddziaływania okresowego (zdarzenie sejsmiczne) Załącznik 14 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

17 Tabela 17a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA-P i HDA-T N Rk,s,seis [kn] g Ms,seis Zniszczenie przez wyrwanie 1,5 C20/25 N Rk,p,seis [kn] g Mp,seis Wyrywanie stożka betonu 3) g Mc,seis Zniszczenie przez rozłupanie 3) g MSp,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 3) Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie - patrz załącznik C20. Tabela 17b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia rozciągające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA- PR i HDA-TR N Rk,s,seis [kn] Zniszczenie przez wyrwanie g Ms,seis 1,6 C20/25 N Rk,p,seis [kn] Wyrywanie stożka betonu 3) Zniszczenie przez rozłupanie 3) W razie braku innych przepisów krajowych. g Mp,seis g Mc,seis g MSp,seis 2) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 3) Wyrywanie stożka betonu i zniszczenie przez rozłupanie patrz załącznik C20. Załącznik 15 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

18 Tabela 18a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2, wg HDA-P i HDA-T Przemieszczenie DLS d N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 1,7 Przemieszczenie ULS d N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 6,7 Tabela 18b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń rozciągających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2, wg HDA-PR i HDA-TR Przemieszczenie DLS d N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 Przemieszczenie ULS d N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 Załącznik 16 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

19 Tabela 19a: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA-P i HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] g Ms,seis 1,25 HDA-T M10 M12 M16 M20 dla t fix [mm] < < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 39 2) ) ) ) g Ms,seis Wyważanie betonu 4) Zniszczenie krawędzi betonu 4) g Mcp,seis g Mc,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) Wyważanie betonu i zniszczenie krawędzi betonu patrz załącznik C20. Tabela 19b: Wartości charakterystyczne wytrzymałości na obciążenia ścinające w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2 do projektowania zgodnie z wytycznymi EOTA TR045, HDA- PR i HDA-TR 1,5 HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] g Ms,seis 1,33 HDA-TR M10 M12 M16 dla t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 43 2) ) ) g Ms,seis Wyważanie betonu 4) g Mcp,seis Zniszczenie krawędzi betonu 4) g Mc,seis W razie braku innych przepisów krajowych. 2) Używać wyłącznie wraz z podkładką centrującą, t fix = grubość płyty podstawy bez grubości podkładki, patrz załącznik B8. 3) Ujęto częściowy współczynnik g 2 = 1,0. 4) Wyważanie betonu i zniszczenie krawędzi betonu - patrz załącznik C20. 1,33 Załącznik 17 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

20 Tabela 20a: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2, wg HDA-P i HDA-T Przemieszczenie DLS HDA-P d V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 3,4 Przemieszczenie ULS HDA-P d V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 7,9 Przemieszczenie DLS HDA-T d V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 3,8 Przemieszczenie ULS HDA-T d V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 16,3 Tabela 20b: Przemieszczenia w warunkach oddziaływania obciążeń ścinających w przypadku kategorii wytrzymałości sejsmicznej C2, wg HDA-PR i HDA-TR Przemieszczenie DLS HDA-PR d V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 Przemieszczenie ULS HDA-PR d V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 Przemieszczenie DLS HDA-TR d V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 Przemieszczenie ULS HDA-TR d V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 Załącznik 18 DoP_en_01-01_ _Hilti_HDA_0672- CPR-0012

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-R 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wkręcana Hilti HUS3 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH HALFEN kotwy szynowe HTA CONF-DOP_HTA 06/18-PL Nr. H01-09/0339 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu HALFEN kotwa szynowa HTA 28/15, HTA 38/17, HTA 40/22,

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej SŁOWEŃSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BUDOWNICTWA LADOWEGO I Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejskaj

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Hilti HKD (Część 6)_0672-CPR-0137 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wciskana Hilti HKD 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Produkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY CPR-M 500-1/07.14 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 70 33-CPR-M 00-/07.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 70. Numer typu, partii lub serii bądź

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-09/0056 z 18/07/2017 Część ogólna - Wersja oryginalna w języku francuskim Nazwa handlowa FM753

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny.

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 13/0721 wydana 18/05/2018 Kotwa iniekcyjna do stosowania w niespękanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta:

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta: DoP SM0BS00 page / 8 SM0BS00 Unikatowy kod identyfikacji typu produktu: TURBO SMART śruba do betonu Typ lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowlanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1

FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1 M16 M12 M10 M8 FM 753 FM 753 CRACK OPCJA 1 OPIS PRODUKTU Kotwa opaskowa do zastosowania w betonie spękanym i niespękanym ZASTOSOWANIE DŁUGOŚCI ŁĄCZNIKÓW d rozmiar d x L ID tfix M8x68 A 4 M8x75 B 10 M8x90

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON SYSTEM INIEKCYJNY Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych przez HALFEN.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON DEMU KOTWY TRZPIENIOWE Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym Materiał ze stali

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowa Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowa Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA-08/0339 (M8 - M20) AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do wysokich obciążeń - opcja ze śrubą z łbem stożkowym Aprobaty ETA-11/0126 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT Kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0183 AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez ETA opcja

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką

R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką R-SPL-II-P kotwa SafetyPlus II z prętem i nakrętką Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Członek Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Europejska Ocena Techniczna ETA-01/0014 z 29/05/2017 - Wersja oryginalna w języku francuskim Część ogólna Nazwa handlowa Rodzina

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa aplikowana w systemie Copy-Eco System kotwienia idealny do wzmacniania konstrukcji elewacji budynków z tzw. wielkiej płyty Aprobaty AT-15-6916/2014 Informacja o produkcie

Bardziej szczegółowo

30 stron, z tego 3 załączniki

30 stron, z tego 3 załączniki Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd Kontrolny w Zakresie Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Szyny kotwiące JTA JORDAHL. Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA MONTAŻU TECHNIKA POŁĄCZEŃ

Szyny kotwiące JTA JORDAHL. Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA MONTAŻU TECHNIKA POŁĄCZEŃ TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA POŁĄCZEŃ MOCOWANIE ELEWACJI TECHNIKA MONTAŻU Szyny kotwiące Szyny kotwiące JTA JORDAHL Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 01.09.2018 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA

Europejska ocena techniczna Tłumaczenie na jęz. angielski przygotowane przez IETcc. CZĘŚĆ OGÓLNA Tłumaczenie na język polski wykonane staraniem PGB Polska Sp. Z o.o. Członek: [Logo CSIC] INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache n. 4 28033 Madrid (Spain) Tel.: (34)

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0185 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym Samogwintujący wkręt do betonu Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - wywierć i wkręć Możliwość

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrou: R-K EM-II 2. Zaierzone zastosowanie lu zastosowania: typ ogólny Kotwy wklejane do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym Materiał ze stali

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017

Europejska Ocena Techniczna ETA 17/ /10/2017 Członek www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praga Republika Czeska eota@tzus.cz Europejska Ocena Techniczna ETA 17/0184 02/10/2017 (Tłumaczenie na język

Bardziej szczegółowo