YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH"

Transkrypt

1 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH HALFEN kotwy szynowe HTA CONF-DOP_HTA 06/18-PL Nr. H01-09/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu HALFEN kotwa szynowa HTA 28/15, HTA 38/17, HTA 40/22, HTA 40/22P, HTA 40/25, HTA 49/30, HTA, HTA, HTA, HTA 54/33, HTA 55/42, HTA 72/48 i HTA72/49 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 patrz ETA-09/0339, , załącznik A1, A2 i A4 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Kotwy szynowe ceowe, walcowane na gorąco i zimnogięte do wbetonowania z minimum dwoma kotwami z metalu, trwale Typ i zastosowanie zamocowanymi do tylnej strony profilu, ze śrubami z łbem młotkowym (HTA 28/15 i HTA 38/17) i śrubami z łbem hakowym (HTA 40/22 HTA 72/49) HTA 28/15 ze śrubą Halfen HS 28/15 M6-M12 HTA 38/17 ze śrubą Halfen HS 38/17 M10-M16 HTA 40/22 ze śrubą Halfen HS 40/22 M10-M16 HTA 40/22P ze śrubą Halfen HS 40/22 M10-M16 HTA 40/25 ze śrubą Halfen HS 40/22 M10-M16 HTA 49/30 ze śrubą Halfen HS M10-M20 Zakres wymiarów wyrobu HTA ze śrubą Halfen HS M10-M20 HTA ze śrubą Halfen HS M10-M20 HTA ze śrubą Halfen HS M10-M20 3. HTA 54/33 ze śrubą Halfen HS M10-M20 HTA 55/42 ze śrubą Halfen HS M10-M24 HTA 72/48 ze śrubą Halfen HS 72/48 M20-M30 HTA 72/49 ze śrubą Halfen HS 72/48 M20-M30 Do zastosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym C12/15 do C90/105 według EN 206-1: stal ocynkowana ogniowo/ ocynkowana galwanicznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych - stal ocynkowana ogniowo/ stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana galwanicznie ze specjalną powłoką dodatkowo Materiały kotew szynowych i śrub oraz zakres stosowania w wilgotnych pomieszczeniach wewnętrznych - stal nierdzewna/stal nierdzewna dodatkowo przy średnim narażeniu na korozję - stal nierdzewna (HCR)/stal nierdzewna(hcr) przy dużym narażeniu na korozję statyczne i quasi statyczne obciążenia rozciągające i ścinające Obciążenia prostopadłe do osi podłużnej profilu szyny, obciążenia rozciągające od ognia w warunkach pożaru i zmęczeniowe 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, HALFEN GmbH, Liebigstraße 14, Langenfeld, Deutschland wymagany zgodnie z art. 11 ust W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art ust System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V System 1 YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

2 HALFEN HTA kotwa szynowa CONF-DOP_HTA 06/18-PL W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Deklarowane właściwości użytkowe Zasadnicze charakterystyki przy obciążeniu rozciągającym przy obciążeniu ścinającym (bez zbrojenia) przy obciążeniach rozciągających i ścinających Przemieszczenia w stanie granicznym użytkowalności przy obciążeniu ogniem w warunkach pożaru przy obciążeniu zmęczeniowym Podstawa obliczeniowa EOTA TR 047, EOTA TR 050, EN W przypadku gdy na podstawie artykułu 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: - Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wystawił ETA-09/0339 na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) , wersja luty Jednostka notyfikowana 0432 przedsięwzięła według systemu 1: - pierwszą inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji - bieżący nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji Właściwości użytkowe ETA- 09/0339, załącznik C1-C3 ETA- 09/0339, załącznik C4, C5 ETA- 09/0339, załącznik C6 ETA- 09/0339, załącznik C3, C4 ETA- 09/0339, załącznik C7, C8 ETA- 09/0339, załącznik C9- C11 Zharmonizowana specyfikacja techniczna EAD wersja luty Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. - Langenfeld, W imieniu producenta podpisali: Richard Wachter (Managing Director) ppa. Dr.-Ing. Dirk Albartus (Manager Engineering) YOUR BEST CONNECTIONS 2 HALFEN GmbH

3 Tabela C1: Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające zniszczenie stali profilu szyny Profil szyny 28/15 38/17 40/25 40/22 40/22P 49/30 54/33 Zniszczenie stali, element kotwiący N Rk,s,a [kn] Cześciowy współczynnik ɣ Ms 1,8 Zniszczenie stali, połączenie profil szyny/element kotwiący N Rk,s,c [kn] Cześciowy współczynnik ɣ Ms,ca 1,8 Zniszczenie stali, zginanie półek profilu szyny Rozstaw śrub dla N Rk,s,l s l,n N Rk,s,l [kn] Cześciowy współczynnik ɣ Ms,l 1,8 przy braku wymagań krajowych 55/42 72/49 72/48 Tabela C2: profilu na zginanie Profil szyny 28/15 38/17 40/25 40/22 40/22P 49/30 54/33 55/42 72/49 72/48 na zginanie M Rk,s,flex [Nm] Stahl / Edelstahl Cześciowy współczynnik ɣ Ms,flex przy braku wymagań krajowych 1,15 na obciążenia rozciągające zniszczenie stali profilu szyny Załącznik C1

4 Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające. Zniszczenie stali śrub HALFEN Tabela C3: Nośności charakterystyczne na obciążenie rozciągające zniszczenie stali śrub Zniszczenie stali materiały według załącznika A2 i A3 2) Śruby HALFEN Częściowy współczynnik przy braku wymagań krajowych N Rk,s ɣ Ms 2) [kn] M6 8,0 16,1 10,1 14,1 M8 14,6 29,3 18,3 25,6 M10 23,2 46,4 29,0 40,6 M12 33,7 67,4 42,2 59,0 M16 62,8 125,6 78,5 109,9 2,00 1,50 2,86 1,87 M20 98,0 196,0 122,5 171,5 M24 141,2 282,4 176,5 247,1 M27 183,6 367,2 229,5 321,3 M30 224,4 448,8 280,5 392,7 Załącznik C2

5 Tabela C4: Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające zniszczenie betonu Profil szyny 28/15 38/17 40/25 49/30 54/33 72/49 40/22P 55/42 40/22 72/48 Zniszczenie przez wyrywanie charakt. w betonie zarysowanym C12/15 charakt. w betonie niezarysowanym C12/15 Współczynnik zwiększający N Rk,p Kotwa okrągła 7,6 13,6 13,6 21,2 21,2 34,0 34,0 41,6 - Kotwa dwuteowa Kotwa okrągła Kotwa dwuteowa C20/25 N Rk,p N Rk,p Ψ c [kn] [kn] [-] 11,7 11,7 14,0 17,8 21,0 24,7 29,7 40,6 46,4 10,6 19,0 19,0 29,7 29,7 47,6 47,6 58,2-16,4 16,4 19,6 24,9 29,4 34,6 41,6 56,8 65,0 1,67 C25/30 2,08 C30/37 2,50 C35/45 2,92 C40/50 3,33 C45/55 3,75 C50/60 4,17 C55/67 4,58 C60/75 5,00 Częściowy wsp. ɣ Mp=ɣ Mc 1,5 Zniszczenie stożka betonowego Współczynnik wyrobu k 1 Odległość kotwy od krawędzi c cr,n k cr,n 7,2 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,7 8,9 8,9 k ucr,n 10,3 11,2 11,2 11,5 11,5 11,7 12,4 12,6 12, Rozstaw kotew s cr,n 2,0 c cr,n Częściowy wsp. ɣ Mc 1,5 Zniszczenie przez rozłupanie Odległość kotwy od krawędzi c cr,sp Rozstaw osiowy s cr,sp 2,0 c cr,sp Cz. współczynnik ɣ Msp 1,5 przy braku wymagań krajowych Tabela C5: Przemieszczenie wywołane obciążeniami rozciągającymi Profil szyny 28/15 38/17 40/25 40/22 40/22P 49/30 54/33 55/42 72/49 72/48 Obciążenie rozciągające N Ek [kn] 3,6 7,1 7,9 11,5 12,3 15,5 21,8 31,7 39,7 Przemieszczenie krótkotrwałe Przemieszczenie długotrwałe δ N0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 δ N 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Nośności charakterystyczne na obciążenie rozciągające zniszczenie betonu i przemieszczenia Załącznik C3

6 Tabela C6: na ścinanie Profil szyny 28/15 38/17 Zniszczenie stali, element kotwiący V Rk,s,a [kn] /25 40/22 40/22P 49/30 54/33 55/42 72/49 72/ Cz. współczynnik ɣ Ms 1,8 Zniszczenie stali, połączenie profil/kotwa V Rk,s,c [kn] Cz. współczynnik ɣ Ms,ca 1,8 Zniszczenie stali, miejscowe wygięcie półek profilu Rozstaw śrub dla V Rk,s,l s l,v V 0 Rk,s,l [kn] Cz. wsp. ɣ Ms,l 1,8 Odłupanie betonu Współczynnik wyrobu k 2) 8 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Cz. wsp. ɣ Mc 1,5 Zniszczenie krawędzi betonu Beton zarysowany k cr,v 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Wsp. Beton wyrobu k 12 k ucr,v 6,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 niezarysowany Cz. wsp. ɣ Mc 1,5 przy braku wymagań krajowych 2) bez zbrojenia dodatkowego. Przy istniejącym zbrojeniu współczynnik k 8 należy pomnożyć przez 0,75. Tabela C7: Przemieszczenia wywołane obciążeniami ścinającymi Profil szyny 28/15 38/17 Obc.ścinające V Ek [kn] 3,6 7,1 Przemieszczenie krótkotrwałe Przemieszczenie długotrwałe 40/25 40/22 7,9 40/22P 49/30 12,3 54/33 21,8 55/42 72/49 72/48 39,7 13,9 23,4 43,7 13,9 20,6 31,0 57,9 δ V0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 δ V 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 Nośności charakterystyczne na ścinanie zniszczenie stali profilu, zniszczenie betonu, przemieszczenia Załącznik C4

7 Nośności charakterystyczne na ścinanie zniszczenie stali śrub HALFEN Tabela C8: Nośności charakterystyczne na ścinanie zniszczenie stali śrub HALFEN Śruby HALFEN M6 M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie stali V Rk,s [kn] [Nm] M 0 Rk,s na zginanie Częściowy współczynnik ɣ 2) Ms ,8 8,8 13,9 20,2 37,7 58,8 8,0 14,6 23,2 33,7 62,8 98,0 6,0 11,0 17,4 25,3 47,1 73,5 8,4 15,4 24,4 35,4 65,9 102,9 6,3 15,0 29,9 52,4 133,2 259,6 12,2 30,0 59,8 104,8 3) 266,4 4) 519,3 5) 7,6 18,7 37,4 65,5 166,5 324,5 10,7 26,2 52,3 91,7 3) 233,1 4) 454,4 1,67 1,25 2,38 M24 84,7 141,2 105,9 148,3 449,0 898,0 561,3 785,8 M27 110,2 183,6 137,7 192,8 665,8 1331,5 832,2 1165,1 M30 134,6 224,4 168,3 235,6 899,6 1799,2 1124,5 1574,3 70 1,56 Załącznik C5 materiały według załącznika A2 i A3 2) przy braku wymagań krajowych 3) dla HTA 28/15 M 0 Rk,s ograniczony jest do 84 Nm. 4) dla HTA 38/17 M 0 Rk,s ograniczony jest do 231 Nm. 5) dla HTA 49/30 M 0 Rk,s ograniczony jest do 509 Nm.

8 Tabela C9: Nośności charakterystyczne przy kombinacji obciążeń rozciągających i ścinających 40/25 Profil szyny 28/15 38/17 40/22P 40/22 Zniszczenie stali: wygięcie półek profilu i profilu szyny Współczynnik k wyrobu 13 2,0 2,0 2,0 2,0 49/30 54/33 55/42 72/49 72/48 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Zniszczenie stali: zniszczenie kotwy i połączenia kotwy z profilem szyny Współczynnik 2,0 2) 2,0 2) 2,0 2) 2,0 k wyrobu 14 2,0 2,0 2) 1,0 2) 1,0 2) 1,0 2) 1,0 1,0 1,0 1,0 k 13 może być przyjete o wartości 2,0,gdy V Rd,s,l ograniczone jest do wartośći N Rd,s,l. 2) k 14 może być przyjete o wartości 2,0,gdy max (V Rd,s,a ; V Rd,s,c) ograniczone jest do minimum z N Rd,s,a i N Rd,s,c. Nośności charakterystyczne dla kombinacji obciążeń - rozciąganie i ścinanie Załącznik C6

9 Tabela C10: Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające i ścinające od działania ognia w warunkach pożaru zniszczenie stali 40/25 49/30 54/33 72/49 Profil szyny 28/15 38/17 40/22P 55/42 40/22 72/48 Zniszczenie stali: kotwa, połączenie szyna /kotwa, wygięcie półek szyny, śruby M8 1, R30 M10 1,0 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 - - M12 1,9 1,7 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - M16-3,2 3,6 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,3 6,3 M ,0 8,9 9,5 9,5 10,1 10,3 10,3 M ,8 14,8 R60 R90 R120 M8 0, M10 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - M12 1,3 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - M16-2,4 3,6 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 M ,5 6,5 7,1 7,1 7,5 7,6 7,6 M24 N Rk,s,fi ,1 11,1 = [kn] M8 0, V Rk,s,fi M10 0,6 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 - - M12 0,7 1,0 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - - M16-1,4 2,0 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 M ,5 4,2 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 M ,3 7,3 M8 0, M10 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - M12 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 - - M16-1,0 1,2 2,1 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 M ,1 3,0 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 M ,4 5,4 Cz. wsp. ɣ Ms,fi przy braku wymagań krajowych [-] 1,0 Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające i ścinające od działania ognia w warunkach pożaru Załącznik C7

10 Tabela C11: Nośności charakterystyczne na obciążenia rozciągające i ścinające od działania ognia w warunkach pożaru zniszczenie betonu i minimalny rozstaw zbrojenia Profil szyny 28/15 38/17 Zniszczenie betonu Odległość od krawędzi Rozstaw Min. rozstaw zbrojenia 3) Minimalny rozstaw jednostronne działanie ognia 2) wielostronne działanie ognia 3) wykonanie elementu betonowego według EN Klasa odporności ogniowej elementu betonowego nie jest częścią niniejszej ETA 40/25 40/22 40/22P 49/30 c cr,n,fi 2 h ef c cr,n c min,fi 2 h ef ; max(2 h ef ; 300 mm) 2) s cr,n,fi s min,fi 4 h ef s cr,n patrz tabela A4, załącznik A6 R30 a R60 a R90 a R120 a /33 55/42 72/49 72/48 Rys.1 Rys.2 Charakterystyczne nośności na rozciąganie i ścinanie od działania ognia w warunkach pożaru Załącznik C8

11 Tabela C12: Kombinacje kotew szynowych i śrub HALFEN - zmęczeniowe obciążenia rozciągające Profil szyny Śruby HALFEN profil kotwa d 1 materiał śruba HALFEN gwint Ø klasa wytrzymałości material 40/22 B6 8 HS 40/22 M12 M M12 40/22P B6 10 HS 40/22 stal M ocynkowana B6 10 ogniowo HS M M20 B6 12 HS M M20 B6 12 HS M16 M20 Stal ocynkowana galwanicznie, ogniowo Metoda projektowania I według EOTA TR 050, listopad 2015 Tabela C13: Nośności charakterystyczne na zmęczeniowe obciążenia rozciągające po n cyklach bez udziału obciążeń statycznych (N Ed = 0) - zniszczenie stali Profil szyny Nośności charakterystyczne - zniszczenie stali przy rozciągających obciążeniach zmęczeniowych bez udziału obciążenia statycznego Cykle obciążeń n 40/22 40/22P N Rk,s;0;n [kn] ,7 12,8 16,5 22, ,7 7,7 9,8 13, ,8 4,7 5,8 7, ,2 4,0 4,9 6, , ,2 > ,3 4,0 5,5 Charakterystyczne nośności na zmęczeniowe obciążenie rozciągającemetoda projektowania I Załącznik C9

12 Tabela C14: Nośności charakterystyczne na zmęczeniowe obciążenie rozciągające po n cyklach bez udziału obciążeń statycznych (N Ed = 0) zniszczenie betonu Wyrywanie i zniszczenie stożka betonu: Współczynnik zmniejszający dla zniszczenia betonu bez udziału obciążeń statycznych (N Ed = 0) Współczynnik zmniejszający dla N Rk,c;0;n = η c,fat N Rk,c N Rk,p;0;n = η c,fat N Rk,p 2) cykle n η c,fat [-] , , , , , ,500 > N Rk,c nośność na obciążenia statyczne według załącznika C3 i EOTA TR 047, marzec 2018 lub Fpr EN :2016 2) N Rk,p nośność na obciążenia statyczne według załącznika C3, tabela C4 Nośności charakterystyczne na zmęczeniowe obciążenia rozciągające metoda projektowania I Załącznik C10

13 Metoda projektowania II według EOTA TR 050, listopad 2015 Tabela C15: Nośności charakterystyczne, wytrzymałość zmęczeniowa (n ) na obciążenia rozciągające zniszczenie stali Kotwy szynowe 40/22P Nośności charakterystyczne na zmęczeniowe obciążenia rozciągające N Rk,s;0; [kn] 3,3 4,0 5,5 Tabela C16: Nośności charakterystyczne, wytrzymałość zmęczeniowa (n ) na obciążenia rozciągające zniszczenie stożka betonowego i wyrywanie Kotwy szynowe 40/22P Nośności charakterystyczne na zmęczeniowe obciążenia rozciągające η c,fat [-] N Rk,c;0; = η c,fat N Rk,c N Rk,p;0; = η c,fat N Rk,p 2) N Rk,c nośność na obciążenia statyczne według załącznika C3 i EOTA TR 047, marzec 2018 lub Fpr EN :2016 2) N Rk,p nośność na obciążenia statyczne według załącznika C3, tabela C4 0,5 Przy braku wymagań krajowych, zalecane są następujące częściowe współczynniki ɣ M,fat dla metody projektowania I i II (tabela C12 do C15) według EOTA TR 050, listopad 2015: ɣ Ms,fat = 1,35 (stal) ɣ Mc,fat = ɣ Mp,fat =1,5 (beton) Nośności charakterystyczne, zmęczeniowe obciążenie rozciągające metoda projektowania II Załącznik C11

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONF-DOP_T-FIXX 02/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CONFDOP_TFIXX 02/17 Kotwa tulejowa DEMU TFIXX Nr. H0313/0222 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa tulejowa DEMU TFIXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Kotwa trzpieniowa DEMU CONF-DOP_DEMU-BA-2/17 Nr. H3-13/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Kotwa trzpieniowa 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Szyny kotwiące JTA JORDAHL. Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA MONTAŻU TECHNIKA POŁĄCZEŃ

Szyny kotwiące JTA JORDAHL. Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA MONTAŻU TECHNIKA POŁĄCZEŃ TECHNIKA ZAMOCOWAŃ TECHNIKA ZBROJENIA TECHNIKA POŁĄCZEŃ MOCOWANIE ELEWACJI TECHNIKA MONTAŻU Szyny kotwiące Szyny kotwiące JTA JORDAHL Deklaracja właściwści użytkowych DOP-JTA-0118 01.09.2018 Spis treści

Bardziej szczegółowo

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH

YOUR BEST CONNECTIONS 1 HALFEN GmbH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr H28109012/1 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Walcowane na gorąco profile stalowe HALFEN 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Stal o f yk 500 MPa, (f t/f y) k 1,05 i ε uk 2,5% według EN , załącznik C i zdeponowany dokument Statyczne, quasi-statyczne i zmęczeniowe

Stal o f yk 500 MPa, (f t/f y) k 1,05 i ε uk 2,5% według EN , załącznik C i zdeponowany dokument Statyczne, quasi-statyczne i zmęczeniowe DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Trzpienie stalowe HALFEN HDB Nr. H09-12/0454 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Trzpienie stalowe HALFEN HDB 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP nr Hilti HDA 0672-CPR-0012 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa Hilti HDA 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM1KA001 str. 1 / 5 SM1KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART-KA, SMART-KAK, SMART-KAH, SMART-KAH HCR Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System iniekcyjny Hilti HIT-HY 200-R 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. DoP No CPD PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP No. 0679-CPD-0913 - PL (Wersja 1) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:spit MULTI-MAX 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SM7KA001 str. 1 / 5 SM7KA001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART SMK Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa wkręcana Hilti HUS3 2. Numer typu, partii lub serii bądź jakikolwiek inny element

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KEM-II Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) ` Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 200-A DWU nr Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-BZ_BZ-IG 08/16-PL BETON DEMU KOTWY TRZPIENIOWE Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL

Tłumaczenie wykonane przez: dogadamycie.pl Sp. z o.o Koszalin ul. Generała Władysława Andersa 22KRS: NIP: PL Europejska ocena techniczna ETA-16/0296 Strona 2 z 16 10 maja 2016 Europejska Ocena Techniczna jest wydawana przez jednostkę oceniającą w jej języku urzędowym. Tłumaczenia europejskiej oceny technicznej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Sika AnchorFix S. Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: 2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: ETA 13/0721 wydana 18/05/2018 Kotwa iniekcyjna do stosowania w niespękanym

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX

Egzemplarz archiwalny. (English language translation the original version is in Polish language) R-LX Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-12/0528-R-KEM-II 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrou: R-K EM-II 2. Zaierzone zastosowanie lu zastosowania: typ ogólny Kotwy wklejane do zastosowania w

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA HTA-CE 11 PL BETON Nowość! Europejska Aprobata Techniczna ETA - 09/0339 Wstęp Europejska Aprobata Techniczna ETA ETA - 09 / 0339 432-CPD-8394-01 Firma HALFEN uzyskała Europejską

Bardziej szczegółowo

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON

KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON KOTWY ROZPOROWE ETA_HB-VMZ 09/16-PL BETON SYSTEM INIEKCYJNY Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych przez HALFEN.

Bardziej szczegółowo

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG) Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany nazwa OZNACZENIE PROJEKTOWE -10080/20 średnica długość grubość mocowanego elementu MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton spękany i niespękany

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny.

Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. składową niniejszej oceny. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017

Europejska Ocena Techniczna z 28/08/2017 Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0367 z 28/08/2017 Wersja

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja

Tłumaczenie na język polski przygotowane na zlecenie ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. - wersja Organ oceny wyrobów budowlanych i klasyfikacji budowli Europejska Ocena Techniczna ETA-05/0010 z 21 stycznia 2015 r. - wersja oryginalna w języku niemieckim Część ogólna Organ Oceny Technicznej wydający

Bardziej szczegółowo

30 stron, z tego 3 załączniki

30 stron, z tego 3 załączniki Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd Kontrolny w Zakresie Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej

Europejskaj Ocena Techniczna ETA-10/0293 z r. Wersja angielska opracowana przez ZAG, Wersja polska jest tłumaczeniem z wersji angielskiej SŁOWEŃSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BUDOWNICTWA LADOWEGO I Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 i członek EOTA (European Organisation for Technical Assessment) Członek EOTA Europejskaj

Bardziej szczegółowo

SZYNY DO WBETONOWANIA ETA_HTA 06/18-PL BETON

SZYNY DO WBETONOWANIA ETA_HTA 06/18-PL BETON SZYNY DO WBETONOWANIA ETA_HTA 06/18-PL BETON KOTWA SZYNOWA HALFEN HTA Uwaga ogólna Korzystanie z produktów firm trzecich Ocena Techniczna ma zastosowanie tylko do oryginalnych produktów produ ko wanych

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta:

Przeznaczenie stosowania produktu budowlanego zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta: DoP SM0BS00 page / 8 SM0BS00 Unikatowy kod identyfikacji typu produktu: TURBO SMART śruba do betonu Typ lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację produktu budowlanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-16/0796 z 24/10/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

ETA-11/0141 z 08/08/2016. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 08/08/2016

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-HPTII-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0185 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS, AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS 2. Zamierzone zastosowanie: Wkręty AR3-W

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 04 03 01 003 0 00002 Wersja Nr 1 EN 1504-6 08 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Sika

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-11/0268 z 30/09/2016. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 30/09/2016

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna

ETA-17/0677 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 464 EP-Decksiegel DIS

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 464 EP-Decksiegel DIS DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA. 1d,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki R-XPT Kotwa opaskowa Kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0183 AT-15-9327/2014 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Wysoka wydajność w betonie niespękanym potwierdzona przez ETA opcja

Bardziej szczegółowo

Szyny kotwiące JTA JORDAHL

Szyny kotwiące JTA JORDAHL Szyny kotwiące JTA JORDAHL ETA 09/0338 Dokument ważny do 15. lutego 2015 TŁUMACZENIE Firma Jordahl & Pfeifer informuje, że nie bierze odpowiedzialności za tekst tłumaczenia, który może zawierać błędy.

Bardziej szczegółowo

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim.

ETA-10/0352 z dnia 6 lipca 2015 Niniejsza wersja jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Oryginał dokumentu w języku niemieckim. Member of www.eota.eu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Powołany zgodnie z artykułem 29 Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 oraz członek

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem z języka niemieckiego, oryginał został wydany w języku niemieckim. Regulowana śruba do betonu Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8539/2010 Kotwy szynowe HTA i HGB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 02 02 01 001 0 00001 Wersja Nr 1 EN 1504-6 08 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001 0 000001 1001 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0453-ON-55/63 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ON-55/63 Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (na podstawie rozporządzenia UE 305/2011, załącznik V) nr 04-0001-03 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOjoist wg ETA-06/0238 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną

Europejska Ocena Techniczna. ETA-13/0584 z 24/09/2014. Część ogólna. Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską Ocenę Techniczną Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl www.eota.eu Europejska Ocena Techniczna z 24/09/2014

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym

R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym z podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2 Beton Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 14 03 01 100 0 000020 1013 Wersja Nr 1 EN 934-2 13 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika Dichtungsmittel DM 2 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. Nr 1/Perfect/2017/2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. Nr 1/Perfect/2017/2 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/Perfect/2017/2 Wg Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi

R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi R-KER-II Hybrydowa kotwa wklejana z prętami gwintowanymi Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-17/0594 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa pręta średnica pręta MATERIAŁY PODŁOŻA: beton, skała beton niespękany

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką pełny docisk mocowanego do, otwory w tulei zapobiegają obracaniu się kotwy w. Tuleje łączników rozporowych TS oraz trzpienie nagwintowane wykonane są ze stali

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 07 03 02 003 0 000002 1001 Wersja Nr 1 EN 1504-4 08 0921 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikadur -Combiflex CF Normal 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo