podyplomowe 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podyplomowe 2011/2012"

Transkrypt

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NEOFILOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

2 UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań, ul. Wieniawskiego 1, Dział Nauczania: tel.: (61) , WYDZIAŁ BIOLOGII Studia Podyplomowe Biologii Poznań, ul. Umultowska 89, tel.: (61) , (61) , studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Program obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne: biologia komórki i histologia; biologia molekularna (biochemia, genetyka, wirusologia); mikrobiologia i immunologia; taksonomia grzybów, roślin i zwierząt; osobliwość gatunkowa człowieka; bioenergetyka żywych układów; biologia rozwoju i fizjologia; ekologia i ochrona środowiska; aktualne problemy ewolucjonizmu; nowe techniki (kultury in vitro, inżynieria genetyczna i biotechnologia oraz techniki multimedialne); metodyka nauczania, ćwiczenia terenowe. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Kasprzyk. Studia Podyplomowe Ochrona Środowiska Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Umultowska 89 Tel.: Studia oferowane sa w ramach projektu POKL pt. 'Wiedza dla Eksperta'. Proponujemy Państwu oryginalny program, łączący najlepszą wiedzę akademicką z praktycznym doświadczeniem specjalistów z zakresu wielu dziedzin ochrony środowiska. Oferta kierowana jest do osób z wyższym wykształceniem chcących zdobyć dodatkowe lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Program obejmuje 385 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych oraz zajęć terenowych. Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w formie dwudniowych zjazdów weekendowych (soboty i niedziele). Absolwenci studiów uzyskują dyplom ukończenia studiów z ochrony środowiska oraz dwa certyfikaty: audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem oraz specjalisty w zakresie kompensacji przyrodniczej. Kierownik studiów: dr Daria Bajerlein Czas trwania: 9 miesiecy. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r. WYDZIAŁ CHEMII Studia Podyplomowe dla Nauczycieli specjalność: Chemia Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel.: (61) , (61) , fax: (61) , studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, uczących chemii lub zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania chemii. Studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z chemii nieorganicznej i organicznej, chemii środowiska, dydaktyki chemii z elementami informatyki i jej wykorzystaniem w nauczaniu chemii, chemii analitycznej oraz bloku pedagogicznego (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty komputerowe). Kierownik studiów: prof. dr hab. Lechosław Łomozik. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel.: (61) , (61) , fax: (61) studia dla osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie i zamierzających uczyć przyrody w szkole podstawowej. Studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z podstaw chemii, biologii, geografii, fizyki technologii informatycznej oraz bloku dydaktycznego. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn. Studia Podyplomowe Chemii Kosmeceutycznej Poznań, ul. Grunwaldzka 6, tel.: (61) , (61) studia mają charakter doskonalący, prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy mają za zadanie przekazać aktualną wiedzę dotyczącą produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach leczniczych. Studia przeznaczone są dla osób pracujących w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach oraz pragnących uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie. Duży nacisk kładzie się na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Kierownik studiów: prof. UAM. dr hab. Izabela Nowak. Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Grunwaldzka 6, Poznań, tel.: (61) Absolwenci Studiów Podyplomowych Analityka Chemiczna są świadomi złożonosci procesu analitycznego. Oznacza to znajomość specyfiki problemu analitycznego, prowadzenia pomiaru analitycznego, walidacji metod analitycznych, stosowania materiałów odniesienia i interpretacji jego wyniku. Absolwenci posiadają niezbedną wiedzę i umiejętności w zakresie nowych trendów w analityce chemicznej, sa zaznajomieni z problemami związanymi z analityką środowiskową, żywnosci i kliniczną z uwzględnieniem analizy specjacyjnej. Znają nowoczesne metody analizy chemicznej: metody spektroskopowe, metody rozdzielania. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kontroli jakości uzyskiwanych wyników oraz statystyki i chemometrii. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w nowoczesnym akredytowanym laboratorium analizy chemicznej. Przed rozpoczęciem Studiów Podyplomowych dla osób chętnych przewidujemy możliwość udziału w kursach: podstawy metod spektroskopowych (40 godz.) i podstawy metod chromatograficznych (40 godz.). Kierownik studiów: Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, adres kontakt: dr Anetta Hanc, tel.: , ; WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) , studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych. W programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Przewidziano również wykłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis. Studia Podyplomowe Edytorstwa Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis. Studia Podyplomowe w zakresie Języka Polskiego jako Obcego Poznań, ul. Fredry 10, tel.: (61) , fax: (61) , Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów studiów humanistycznych (np. filologia, historia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika, socjologia), którzy przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia do nauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź to w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju. Program zawiera trzy bloki tematyczne: dydaktyczny, lingwistyczny, kulturowy. 2

3 Kierownik studiów: dr Tomasz Lisowski. Studia Podyplomowe Filologii Polskiej Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, wiedza o współczesnym języku polskim, historia języka polskiego, teoria literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Agnieszka Kwiatkowska. Studia Podyplomowe z zakresu Gender Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Pragniemy, aby absolwentki i absolwenci podyplomowych gender studies byli osobami świadomymi różnic związanych z traktowaniem osób lub pewnych grup społecznych ze względu na kwestie kulturowych definicji tożsamości związanych z płcią, rasą, wyznaniem, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną oraz by rozumieli mechanizmy wykluczenia i dyskryminacji. Nasze absolwentki i absolwenci zdobędą kompetencję dotyczącą sposobów skutecznego wdrażania praktyk antydyskryminacyjnych i równościowych. Przede wszystkim zaś zostaną przygotowani do pracy w instytucjach kulturalnych oraz pedagogicznych, organizacjach pozarządowych działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałających wykluczeniu różnych grup społecznych (mniejszości seksualnych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych), mniejszości narodowych i etnicznych, w ośrodkach prowadzących badania nad równością, dyskryminacją, monitorujących treści medialne dotyczące kobiet i mężczyzn, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się wdrażaniem praktyk równościowych. Słuchaczką/słuchaczem podyplomowych gender studies może zostać każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kierownik studiów: dr Agnieszka Gajewska. ; Studia Podyplomowe Kultury Języka Polszczyzna w komunikacji zawodowej Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Studia o charakterze dokształcającym, których celem jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej i językowej potrzebnych w życiu zawodowym poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach, zarówno w mowie, jak i na piśmie. Przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich i licencjackich; nie tylko humanistycznych, ale też ekonomicznych, technicznych, medycznych, rolniczych itp.). Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej mają charakter praktyczny, konwersatoryjno-warsztatowy, z niezbędnymi elementami wykładu. Zdobyta wiedza o języku i komunikacji międzyludzkiej pomoże absolwentom w: poprawnym posługiwaniu się polszczyzną i rozstrzyganiu wątpliwości normatywnych, świadomym wykorzystywaniu możliwości różnych sposobów komunikacji językowej, dostosowywaniu językowego kształtu wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, sprawnym redagowaniu tekstów pisanych oraz wygłaszaniu mówionych, przestrzeganiu zasad polskiego językowego savoir-vivre u, uświadamianiu sobie prawnych aspektów użycia języka, twórczym poszukiwaniu rozwiązywania problemów w dostępnych źródłach: słownikach, korpusach tekstów itp. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r.; Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Nauczycieli Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze Poznań, ul Fredry 10 tel.: (61) Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych filologii polskiej, nauczania języka polskiego jako obcego, filmoznawstwa, wiedzy o teatrze oraz kulturoznawstwa i historii sztuki, którzy w trakcie studiów nie uzyskali przygotowania pedagogicznego uprawniajacego do pracy w szkole. Ukończenie studium zapewnia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. Program studiów uwzględnia obowiązujące standardy kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz. 2110). Studia, obejmują 350 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktyki pedagogiczno-metodycznej. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań wynikających z programu i planu studiów. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski Czas trwania: 3 semestry.., zapisy: Izabela Rzysko, Dziekanat WFPiK, pok.57., WYDZIAŁ FIZYKI Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią Poznań, ul. Umultowska 85, tel.: (61) , (61) studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, ubiegających się o uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół. Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu.: mechaniki; termodynamiki; dydaktyki fizyki; optyki; fizyki kwantowej, jądrowej, atomowej, cząsteczkowej, fazy skondensowanej; astronomii z astrofizyką; elektryczności i magnetyzmu; matematyki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Błaszak. WYDZIAŁ HISTORYCZNY Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) studia mają charakter doskonalący w zawodzie nauczyciela, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania i prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu (historii lub wiedzy o społeczeństwie). Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Violetta Julkowska. Studia Podyplomowe Wiedza o Sztuce Poznań, Al. Niepodległości 4 tel.: (61) , studia adresowane są do przyszłych kuratorów, krytyków sztuki oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych, głównie z gimnazjów i liceów, ale także do wszystkich zainteresowanych problemami historii sztuki i współczesnej kultury plastycznej. Głównym celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką sztuk plastycznych oraz architektury i urbanistyki, począwszy od ich historii, poprzez zagadnienia ich analizy i interpretacji, do kwestii funkcjonowania artystycznych systemów i instytucji. Profile kształcenia: kuratorski, turystyka kulturowa, koneserstwo i wiedza o rynku antykwarycznym; zarządzanie ochroną i rozwojem historycznych obszarów zurbanizowanych, edukacyjny. Kierownik studiów: Prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz. Studia Podyplomowe Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) , celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa archeologicznego oraz zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk. Czas trwania: 3 semestry (2 semestry teoretyczne + 1 semestr praktyczny (praktyki w urzędach i na stanowiskach archeologicznych). Studia Podyplomowe Archiwistyki Poznań, ul. św. Marcin 78, tel.: (61) studia przeznaczone są dla archiwistów różnych instytucji i urzędów (m.in. samorządowych) oraz osób, które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski. Studia Podyplomowe Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198 tel.: (61)

4 celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na kraje byłego ZSRR. Studia rozwijają kompetencje językowe w zakresie swobodnego posługiwania się językiem rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa polityczno-gospodarczego, kształtują kompleksowy obraz krajów postradzieckich oparty o wiedzę naukową. Studia Podyplomowe Bałkanistyczne Poznań, ul. św. Marcin 78 tel.: (61) zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy na temat współczesnej sytuacji politycznej i językowej państw regionu bałkańskiego oraz zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianą problematyką, dotyczącą kultur tego regionu. Studia skierowane są głównie do obecnych lub przyszłych badaczy Bałkanów, dziennikarzy, publicystów, ludzi biznesu oraz przedstawicieli branży turystycznej. Czas trwania: 2 semestry WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Studia Podyplomowe z Matematyki Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Katulska. Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania informatyki w szkole. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. Studia Podyplomowe Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne Poznań, ul. Umultowska 87, tel.: (61) , fax: (61) , Studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie sieci komputerowych i usług internetowych, adresowane są m.in. do opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie Biznesowe Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Umultowska 87, tel , lub Studia oferowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wiedza dla eksperta dwusemestralne studia podyplomowe Informatyczne Technologie Biznesowe we współpracy z firmami IBM PL, Microsoft PL, Cisco PL i Comarch dla osób chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty oraz wykłady najnowsze metodologie i technologie wspierające informatyczne procesy biznesowe w firmach i przedsiębiorstwach. Studia te w pierwszym rzędzie adresowane są do osób związanych zawodowo z informatyką i zainteresowanych aktualizacją wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie IT. Studia adresowane są m.in. dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Zdobyte kompetencje mogą ułatwić absolwentom podejmowanie pracy w wymienionych firmach lub w firmach partnerskich. Studia obejmują 260 godzin zajęć i przewidują przedmioty: platformy systemów biznesowych (IBM), sieci komputerowe i bezpieczeństwo danych (Cisco), systemy baz danych - db2 (IBM), SOA i przetwarzanie w chmurze (Microsoft), WebSphere (IBM), systemy klasy ERP (Comarch), zarządzanie systemami informatycznymi (UAM), zarządzanie projektami (Microsoft), zagadnienia prawne (UAM). Zajęcia prowadzić będą instuktorzy oraz specjalisci rekomendowani przez wymienione wyżej firmy. Kierownik studiów: dr Wiesław Kurc. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r.; WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Studia Podyplomowe Geologii Poznań, ul. Maków Polnych 16, tel.: (61) , (61) , fax: (61) studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: metod badań minerałów i skał; geologii złóż; zasobów i ujęć wód podziemnych; geologii inżynierskiej; prawa geologicznego i górniczego; map geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i sozologicznych. Kierownik studiów: dr Katarzyna Skolasińska. Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem Poznań, ul. Dzięgielowa 27, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności pracownikom służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje o te zagadnienia. Program zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: prawa administracyjnego, głównych problemów zarządzania środowiskiem, podstaw monitoringu środowiska; elementów środowiska, systemów przyrodniczych, ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej, aspektów ekonomicznych i społecznych zarządzania środowiskiem. Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski. Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Dzięgielowa 27, Tel: , Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją i zasadami prowadzenia monitoringu środowiska przyrodniczego, uzupełnienie wiedzy w zakresie przyrodniczych podstaw ochrony i kształtowania środowiska oraz podstaw prawnych i ekonomicznych organizacji monitoringu środowiska przyrodniczego. W ramach studiów absolwent nabędzie umiejętności wykorzystania procedur statystycznych, narzędzi do prognozowania i modelowania oraz technologii geoinformacycjnych, które będzie można wykorzystać w analizie i interpretacji danych, uzyskanych w ramach monitoringu, w ocenie stanu środowiska przyrodniczego i podejmowaniu działań ochronnych. Adresatami studiów są pracownicy jednostek administracji rządowej i samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarczych, których przedmiotem działania jest monitoring i ochrona środowiska przyrodniczego oraz absolwenci, którzy ukończyli kierunki: geografia, geologia, biologia, chemia lub inne tematycznie związane z szeroko pojętymi zagadnieniami monitoringu i ochrony środowiska przyrodniczego. Kierownik studiów: dr Robert Kruszyk, Sekretarz Studium: mgr Marta Sajkowska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r., Studia Podyplomowe Geoinformacja Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Dzięgielowa 27, tel: , (kierownik Studium) tel lub (sekretarz Studium) Studia są organizowane pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Cechą absolwenta studium będzie połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnych i specjalistycznych związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów administracji lokalnej i centralnej potrafiących wypełniać zapisy Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) implementowanej w Polsce do 2012r. Wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu geoinformacji, znajomość aktualnych przepisów prawa oraz umiejętność wykorzystania technologii geoinformacyjnych przygotują go do pracy w instytucjach administracji publicznej i prywatnych przedsiębiorstwach wykorzystujących informację przestrzenną. Kierownik studiów: Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński, (mgr Piotr Dzieszko-sekretarz Studium) Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r., 4

5 WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej celem studiów jest uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. W programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie; prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner. Studia Podyplomowe Dziennikarstwa celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej przy wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej. Program zawiera blok przedmiotów, na które składają się m.in.: prawo prasowe i autorskie; techniki przekazu treści; prasoznawstwo; gatunki dziennikarskie; dziennikarstwo radiowe; dziennikarstwo telewizyjne; felieton; prasoznawstwo; publicystyka; reportaż; komentarz; styl i kultura języka polskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Adamczyk. Studia Podyplomowe Public Relations studia adresowane są do animatorów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników służb informacyjnych szczególnie administracji samorządowej i państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, służb PR odpowiedzialnych za marketing komunalny, lokalnych działaczy kultury i pracowników placówek kulturalnych, animatorów życia sportowego, działaczy partii politycznych. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm działających na wolnym rynku. Kierownik studiów: dr Marzena Barańska. Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji celem studiów jest wykreowanie profesjonalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności będą pełnili funkcję koordynatorów działań reklamowych i marketingowych. Na program studiów składają się m.in. następujące przedmioty: marketing; promocja; Public Relations; badania marketingowe; socjologia komunikowania; wizualizacja; kampanie reklamowe; techniki reklamy; techniki poligraficzne; reklama polityczna; negocjacje; psychologia zachowań konsumenckich; prawo prasowe; ochrona własności intelektualnej; prawo reklamy. Kierownik studiów: dr Krzysztof Borowczyk. Studia Podyplomowe Rzeczników Prasowych studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcję rzecznika prasowego, konsultanta ds. mediów, lub przygotowujących się do niej. Absolwent otrzyma przygotowanie dziennikarskie pozwalające w sposób sprawny wypowiadać się na piśmie, występować przed mikrofonem radia i kamerą telewizyjną. Zostanie on także wyposażony w wiedzę m.in. o prasoznawstwie, warsztacie i języku dziennikarskim, psychologii komunikowania, prawie prasowym i autorskim, systemie politycznym RP oraz zasadach prowadzenia kampanii medialnej. Kierownik studiów: dr Bartosz Hordecki. Studia Podyplomowe Programów Europejskich studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE. Plan Studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: 1 październik 2011 r. Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej tel. : (61) , celem studium jest dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Z uwagi na zróżnicowane zainteresowania i potrzeby kandydatów, plan nauczania zakłada pogłębione studia z zakresu specjalności: administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej. Studium umożliwia słuchaczom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu wielu dziedzin dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, a szczególnie finansów i polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w tym administracji publicznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Zbigniew Czachór. Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami UE studia mają na celu dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Każdy z uczestników na zakończenie studiów przygotowuje wybrany przez siebie projekt wraz z jego uzasadnieniem merytorycznym i planem finansowym. Słuchaczom Studiów wykładowcy zaprezentują wiele programów pomocowych Unii Europejskiej dla Polski wraz z instruktażem dotyczącym prawidłowego wypełniania aplikacji umożliwiającej przyznanie środków finansowych. Kierownik studiów: dr Tomasz Szymczyński. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i międzynarodowym. Wykładowcy będą się koncentrować na zagadnieniach związanych z rozpoznaniem zagrożenia bezpieczeństwa jak i sposobami ich zwalczania. Absolwent będzie specjalistą znającym nowoczesne techniki operacyjne bezpieczeństwa bezpośredniego oraz będzie potrafił zaplanować i skoordynować działania w sytuacjach kryzysowych. W części praktycznej program skupia się m.in. na zapoznaniu słuchaczy z algorytmem postępowania z informacjami niejawnymi, działalnością grup wpływu i lobbingu oraz zabezpieczeniu przed korupcją. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktualnym wyzwaniom bezpieczeństwa: zagrożeniom dla sieci teleinformatycznych, funkcjonowaniu zespołu CERT.GOV.PL. Dodatkowym, unikalnym elementem praktycznym będą warsztaty broni. Kierownik studiów: dr Adam Szymaniak Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: maj 2011 r. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej i liderów organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Michalska. 5

6 Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej, interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, nabycie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert. Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia systematycznej wiedzy dotyczącej następującej problematyki: psychologiczne aspekty zarządzania firmą i kadrami, metody badania opinii oraz nabycie umiejętności praktycznych z negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska. Studia Podyplomowe Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne tel.: (61) , fax: (61) , celem nauki jest przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego poprzez pogłębianie i zdobycie systematycznej wiedzy dotyczącej procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE, zdobycie umiejętności praktycznych związanych z procesem doradzania. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Strykowska. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: 1 październik 2011 r. Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze tel.: (61) , fax: (61) , celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, w tym współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego oraz kultury artystycznej i polityki, komunikacyjnych zagadnień rynku sztuki, public relations, reklamy i promocji. Kierownik studiów: dr Rafał Koschany. Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, tel.: (61) , Studia są adresowane do osób, które pracują w szkolnictwie wyższym od co najmniej 3 lat, mają wyższe wykształcenie magisterskie oraz pełnią lub chcą w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w pionie administracyjnym lub akademickim wyższych uczelni oraz instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym (odpowiednie ministerstwa, Rada Główna, PKA i inne) Kierownik studiów: prof. dr hab. Bogusław Mróz. Czas trwania: 4 semestry. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: luty 2011 r.; WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego pragnących doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, jak również dla absolwentów kierunków filologia angielska oraz innych, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania języka angielskiego. Kierownik studiów: dr Jacek Rysiewicz. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: kwiecień 2011 r. Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą standardów i praktyki w dziedzinie tłumaczenia audiowizualnego, zdobędą umiejętności w zakresie najpopularniejszych metod tłumaczenia audiowizualnego (wersja lektorska, napisy, dubbing) oraz pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem tłumaczeniowym, poznają zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące udostępnienia mass mediów osobom z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, a także zdobędą wiedzę na temat mediów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: dr Agnieszka Chmiel. Czas trwania: 1 semestry. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: kwiecień 2011 r. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego oraz zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego Poznań, Al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia kierowane są do osób: 1) legitymujących się dyplomem studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej i posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz władających językiem rosyjskim na poziomie zaawansowanym; 2) zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych; 3) ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego (nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany). Studia te równocześnie umożliwią słuchaczom podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego. Absolwent będzie posiadał znacznie poszerzoną wiedzę o współczesnym języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej oraz o metodyce nauczania języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński. Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: wrzesień 2011 r. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, tel.: (61) , celem studiów jest przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Kierownik studiów: dr Hanka Błaszkowska. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , studia mają na celu przyswojenie przez słuchaczy umiejętności translatorskich, które pozwoliłyby uzyskać specjalizacje tłumaczenia konferencyjnego. Kierownik studiów: dr Barbara Kęsicka. 6

7 Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , celem studiów jest przekazanie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza języka francuskiego. Kierownik studiów: dr Barbara Walkiewicz. Studia Podyplomowe Tłumaczenia Środowiskowego Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) ; (61) , studia powstają z myślą o absolwentach anglistycznych studiów licencjackich lub magisterskich oraz o absolwentach (z udokumentowaną znajomością języka angielskiego) innych studiów wyższych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze tłumacza środowiskowego, czyli na potrzeby np. polskich imigrantów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Alicja Pisarska. Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , Studia obejmują dwie grupy przedmiotów: przedmioty kierunkowe ściśle związane z przekładem (praktyczna nauka przekładu pisemnego i ustnego oraz teorie translatologii) oraz przedmioty ogólne ( z zakresu prawa, językoznawstwa i historii systemów prawnych). Absolwenci Studiów będą posiadać wyspecjalizowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie przekłady języka prawa oraz przekładu na potrzeby sądów, policji i prokuratur. Umożliwi to pracę w zawodzie tłumacza języków specjalistycznych ze specjalizacją w zakresie przekładu języka prawa. Kierownik studiów: dr Aleksandra Matulewska. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Interlingwistyki Poznań, al. Niepodległości 4, tel.: (61) , Studia mają międzynarodowy charakter: wykładowcy i studenci pochodzą z różnych krajów. Spotkania odbywają się raz w semestrze. Słuchacze w międzyczasie studiują w domu i konsultują się z wykładowcami przez Internet. Językiem wykładowym jest esperanto. Kierownik studiów: dr hab. Ilona Koutny. Czas trwania: 6 semestrów. Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza języka japońskiego, poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego, jak również poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka japońskiego oraz wiedzy specjalistycznej na temat Japonii. Duży nacisk zostanie położony na zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz kwestie związane z japońskimi systemami zarządzania produkcją. Kierownik studiów: dr Maciej Kanert. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI24 Studia Podyplomowe Administracji Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , fax: (61) , Studia Podyplomowe Prawa Pracy Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajęcia w ramach Studiów prowadzą Profesorowie Katedry Prawa Pracy UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy). Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Niedbała. Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , fax: (61) , program studiów ma za zadanie pogłębienie wiedzy z zakresu prawa europejskiego z głównym naciskiem na: prawo materialne; dyskusję nad problematyką harmonizacji prawa i wpływem prawa europejskiego na prawo wewnętrzne; przygotowanie absolwentów do praktycznego stosowania prawa europejskiego, udział w procesach legislacyjnych i przygotowywaniu aktów prawa miejscowego zgodnych z prawem Wspólnoty Europejskiej; przygotowanie do pracy w administracji państwowej i sądownictwie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Kępiński. Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak. Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) ; (61) , studia skierowane są do osób planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych UAM, a także przez zawodowych dyplomatów, funkcjonujących w polskiej służbie zagranicznej, jak i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kierownik studiów: dr Aleksander Kosicki. Studia Podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II) Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, ul. św. Marcin 90, tel.: (61) , studia adresowane są do osób użytkujących w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, pracowników firm wdrażających takie systemy oraz wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w wyżej wymienionych podmiotach, szczególnie do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ekonomicznych. Studia oparte są o system Microsoft Dynamics AX. Kierownik studiów: dr Michał Flieger. studia kierowane są do pracowników administracji publicznej bez względu na kierunek ukończonych studiów wyższych. Przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Wojtczak. 7

8 WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii tel.: (61) ; (61) , zajęcia obejmują blok przedmiotów medycznych, językowych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Seksuologii Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, tel.: (61) , studia przygotowują słuchaczy do diagnostyki seksuologicznej, pracy poradnianej, terapeutycznej, edukacyjnej i w zakresie promocji zdrowia seksualnego. Celem Studiów jest znaczące podwyższenie kwalifikacji słuchaczy po kierunkach uniwersyteckich oraz medycznych, którzy uzyskują dodatkową specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach zawodu podstawowego. Absolwenci studiów mogą ubiegać się w trybie uproszczonym o certyfikaty specjalisty seksuologa lub doradcy małżeńskiego/rodzinnego, nadawane przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert. Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej tel.: (61) , studia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się, wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, ukierunkowane do dalszego samokształcenia się. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik. Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej tel.: (61) , studia przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, przede wszystkim pedagogów, którzy zamierzają zdobyć specjalistyczne kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej. Ukończenie studiów daje przygotowanie wraz z uprawnieniami do pracy w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak: pogotowie opiekuńcze, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, internat, świetlica. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Muszyńska. Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą tel.: (61) , zadaniem studiów jest pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego do prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie. Ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu. Kierownik studiów: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski. Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji tel.: (61) , program studiów obejmuje problematykę etiologii współczesnych zjawisk przestępczych i problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i prawnych podstaw resocjalizacji oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktycznoresocjalizacyjnego. Studia adresowane są do kuratorów sądowych, pedagogów i wychowawców pracujących w zakładach poprawczych i wychowawczych oraz wolontariuszy pragnących zajmować się problematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. Studia Podyplomowe Penitencjarystyki tel.: (61) , studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni, którzy ukończyli szkołę oficerską dla służby więziennej i pracują bądź zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowniczym. Celem studiów jest przekazanie im niezbędnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu penitencjarystyki i zarządzania placówkami więziennictwa. Rekrutacja wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Warszawie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Stępniak. Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna tel.: (61) , Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób, które chcą podjąć pracę z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I-III. Mają one za zadanie przygotować nauczyciela teoretycznie i metodycznie do odmiennego pojmowania edukacji zintegrowanej. Absolwent Studiów otrzyma wielostronną wiedz i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do absolwentów pedagogiki, z zakresu różnych specjalności oraz nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Nauczania Początkowego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do absolwentów pedagogiki, z zakresu różnych specjalności oraz nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zintegrowanych zajęć z dziećmi w klasach I, II, III, a więc w ramach edukacji elementarnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy. Studia Podyplomowe Konstruowania Programów Kształcenia Stymulujących i Wspierających Rozwój tel.: (61) , celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie konstruowania programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój. Obszar tematyczny obejmuje wszystkie poziomy kształcenia od przedszkola po uniwersytet. Zajęcia mają charakter interaktywny. 8

9 Studia Podyplomowe Gerontologii tel.: (61) , Celem studiów jest pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do rozwiązania problemów środowiska osób starszych. Kierownik studiów: dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska. Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego tel.: (61) , studia przygotowują do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego lub personalnego. Absolwenci zdobędą kompetencje do świadczenia usług doradczych zarówno w zakresie doradztwa zawodowego w szkole, jak i w zakresie aktywizacji bezrobotnych i rekwalifikacji. Program obejmuje także zagadnienia związane z doradztwem personalnym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na Studiach ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki psychol0gii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Kierownik studiów: prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski. Studia podyplomowe Akademia Trenera tel.: (61) , oferta studiów kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym, które chcą zdobyć zawód trenera. Adresatami są: pracownicy działów szkoleń, wewnętrzni lub samodzielni trenerzy i szkoleniowcy, pracownicy firm szkoleniowych, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z grupą. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik. Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem tel.: , Studia przygotowują do podejmowania efektywnych działań związanych z profilaktyką, opieką, wczesną interwencją i edukacją w odniesieniu do dzieci między 20 tygodniem a 5 rokiem życia. Student w trakcie ich trwania pozyska i rozwinie wiedzę oraz umiejętności z wielu dyscyplin nauk społecznych, które przygotują go do podjęcia pracy opiekuńczowychowawczo-edukacyjnej z małym dzieckiem i jego rodziną, posiądzie także kompetencje metodyczne nauczyciela przedszkola oraz opiekuna małego dziecka w zakresie wspomagania i wspierania rozwoju dziecka oraz sprawowania nad nim profesjonalnej opieki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska. WYDZIAŁ TEOLOGICZNY Studia Podyplomowe Teologii Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 8 semestrów. Studia Podyplomowe Rodziny Poznań, ul. Wieżowa 2-4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest przekazanie wiedzy o płciowości człowieka, jego płodności, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego. Absolwenci Studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 4 semestry. Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest rozwijanie kwalifikacji pedagogicznych absolwentów teologii i przygotowanie słuchaczy do podejmowania procedur awansu zawodowego nauczyciela. Studia poszerza umiejętności dotyczące procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczego myślenia oraz pomaga w nabyciu zdolności diagnozowania sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania oraz daje umiejętność postępowania psychokorekcyjnego (zagadnienia z oligofrenopedagogiki). Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry). Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest przybliżenie fundamentalnych zagadnień i pojęć teologii umożliwiających poznanie chrześcijaństwa. Studia przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych teologią, którzy nie mają czasu lub możliwości podjęcia pełnych studiów teologicznych, w szczególności dla członków organizacji i ruchów kościelnych, jak również dziennikarzy, pracowników mediów, specjalistów w zakresie reklamy i marketingu oraz innych osób poszukujących głębszego poznania chrześcijaństwa. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Studia Podyplomowe Etyki Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów jest merytoryczne przedstawienie głównych narzędzi etycznych w postaci ogólnych koncepcji etyki, celów i sensów ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość ma służyć wskazaniu instrumentarium oraz możliwości jego aplikacji w życiu. Służy zatem także wzbudzeniu własnej, zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej i wdrażania jej w swoich miejscach pracy. Adresatami studiów są osoby, które w praktyce zawodowej (np. biznesowej, medycznej, medialnej, społecznej i politycznej, a także naukowej) spotykają się z dylematami etycznymi. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki Poznań, ul. Wieżowa 2/4, tel.: (61) , fax: (61) , celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie osób, które pragną podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Przeznaczone są one dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami Studiów są osoby pragnące uzyskać przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z etyki zgodnie z zakresem podstawy programowej określonej przez ministra właściwego ds. oświaty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu etyki, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego uczniów. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. studia dają specjalizację w zakresie teologii. Ukończenie studiów jest warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego z teologii. Studia spełnia ją wymogi zaocznych studiów doktoranckich. 9

10 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Studia Podyplomowe Filologii Polskiej Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, wiedza o współczesnym języku polskim, historia języka polskiego, teoria literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodyka nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Piotr Łuszczykiewicz. Edukacja Przedszkolna w Reformowanym Systemie Oświatowym w Stronę Dziecka Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) , fax: (62) studia umożliwiają zdobycie i podwyższenie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola. Obejmują zatem problematykę traktującą o podstawach pracy z dzieckiem w tym przedziale wiekowym, poprzez realizację treści programowych słuchacz poznaje współczesne tendencje edukacji przedszkolnej. Kierownik studiów: dr Marianna Styczyńska. Podyplomowe Studia Pedagogiczne Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel.: (62) studia przygotowują do nabycia kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, (związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich oraz prakseologicznym wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Walczak. Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotów Edukacji Artystycznej Historia Sztuki i Wiedza o Kulturze Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają na uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów edukacji artystycznej: wiedza o kulturze, historia sztuki oraz edukacja regionalna nauczanych w szkołach ponadpodstawowych. Absolwent Studiów uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające działalność zawodową w instytucjach kultury o profilu edukacyjnym oraz w wyspecjalizowanych działach edukacji kulturalnej instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych i społecznych. O przyjęcie na Studia mogą ubiegac się absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich następujących kierunków studiów: ochrona dóbr kultury, historia sztuki, etnologia. Kierownik studiów: prof. Jaromir Jeszke Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia maja charakter kwalifikacyjny i przeznaczone sa dla osób, które chcą uzyskac kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Celem Studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu pracy nauczyciela dzieki przedmiotom pedagogiczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumiana problematykę małego dziecka. Absolwent Studiów otrzyma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: diagnozowania, planowani, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenie zintegrowane klasy I-III szkoły podstawowej). O przyjęcie mogą ubiegac się absolwenci wyższych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający udokumentowane przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego ds. oświaty. Kierownik studiów: dr Irena Karwat Studia Podyplomowe Zarządzanie Komunikacją i informacją medialną Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie wiedzy związanej z medializacją i komputeryzacją życia społecznego, zarówno w skali globalnej, jak i w wymiarze przestrzeni życiowej każdego człowieka. Po skończeniu studiów słuchacz będzie rozumiał zasady analizowania zjawisk społeczno-kulturowych we wszystkich sferach zachodzących pod wpływem medializacji i komputeryzacji. Pozna uwarunkowania ekonomiczne oraz zasady prawne, leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi zjawiskami i instytucjami opartymi na komunikacji elektronicznej. Ponadto pozna i będzie rozumiał współczesne media, sposoby ich oddziaływań, funkcje i znaczenie, jakie pełnią w postnowoczesnym społeczeństwie. Absolwent zostanie przygotowany do pracy w różnych instytucjach medialnych, w instytucjach public relations, w organizacjach i instytucjach państwowych, samorządowych, placówkach edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacjach pożytku publicznego, których działalność oparta jest na komunikacji medialnej. Kierownik studiów: dr Samanta Kowalska Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r. Zachęcamy osoby 45+ oraz niepełnosprawne. Studia Podyplomowe Zarządzanie ochroną dóbr kultury Studia podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30, tel. (62) Studia maja w załozeniu przygotowac absolwenta do zarzadzania dobrami kultury. Umiejetnosci z tym zwiazane obejmuja kreowanie i zarzadzanie lokalnymi programami opieki nad zabytkami, kształtowanie krajobrazu kulturowego, restytucji dóbr kultury, pozyskiwania krajowych i zagranicznych funduszy na ochrone dóbr kultury, kompetencje w zakresie komunikacji społecznej. Wykłady i cwiczenia obej-muja zagadnienia m. in. z podstaw muzealnictwa, rynku dzieł sztuki, restytucji dóbr kultury, ewidencji zabytków, progra-mów opieki nad zabytkami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz inne. Kierownik studiów: Dr Ewa Goździewicz Informacje dodatkowe: termin rozpoczęcia: pażdziernik 2011 r. Zachęcamy osoby 45+ oraz niepełnosprawne. COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH Studia Podyplomowe Zarządzanie Ekologiczne Słubice, ul. Kościuszki 1, tel.: (95) , fax: (95) , studia realizowane wspólnie przez Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Oferta kierowana jest przede wszystkim do osób pracujących w administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli lub przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z ochroną środowiska. Absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska w ekonomii, prawa i zarządzania, nabywają nowe kompetencje i umacniają swoją pozycję zawodową. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak. Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia prowadzone przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program studiów powinien zainteresować w szczególności pracowników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z procesem przystąpienia Polski do struktur UE. Języki wykładowe to polski i niemiecki. Kierownik studiów: dr Cezary Trosiak. Studia Podyplomowe dla Liderów Samorządowych Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10

11 studia adresowane są do animatorów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, organów politycznych szczebla samorządowego, działaczy partii politycznych, przyszłych polityków, pracowników tzw. trzeciego sektora, rzeczników prasowych i in. Program studiów obejmuje m.in. następujące moduły: podstawy wiedzy o funkcjonowaniu organów państwowych, konteksty działalności lidera, kształcenie i rozwijanie umiejętności praktycznych lidera, różne wymiary zarządzania. Kierownik studiów: dr Magdalena Musiał-Karg. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu celem studiów jest uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. W programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie; prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner. Studia Podyplomowe Programów Europejskich Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej Słubice, ul. T. Kościuszki 1, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE. Plan Studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z EFRR; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Studia Podyplomowe Programów Europejskich Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej Ostrów Wlkp., ul. Wolności 10, Organizator: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu COLLEGIUM EUROPAEUM GNESNENSE Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7, Organizator: Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tel.: (61) , studia mają charakter kwalifikacyjny i oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na Studiach ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki psychol0gii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Kierownik studiów: dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Studia Podyplomowe Komunikacja w Organizacji Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7, tel : Studia kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności w zakresie komunikacji zawodowej lub pogłębieniem i aktualizacją już posiadanych. Treści praktyczne i teoretyczne adresowane są do nauczycieli, pracowników urzędów publicznych, administracji różnego stopnia, osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku firmy lub za kontakty ze środkami masowego przekazu, także właścicieli firm oraz doktorantów i młodszych pracowników nauki, rozpoczynających pracę dydaktyczną na uczelniach wyższych. Zapraszamy także przyszłych działaczy społecznych oraz polityków szczebla lokalnego i ponadlokalnego. Kierownik studiów: dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM SZKOŁA TŁUMACZY I JĘZYKÓW OBCYCH Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poznań, ul. Międzychodzka 5, tel.: (61) , program szkoły obejmuje nauczanie: tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego w programie polsko-angielskim lub polsko-niemieckim w zależności od zainteresowania kandydata. Lektorat języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania w obu programach. Kierownik studiów: dr Witold Skowroński. Czas trwania: 4 semestry. Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o funduszach UE, a także rozwijanie umiejętności pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania nimi. Na plan Studiów składają się m.in.: następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem (metoda aktywnego planowania strategii, harmonogramonowanie, metoda ścieżki krytycznej, matryca logiczna); projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner. Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia: październik 2011 r. 11

12 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególnesemestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi Biologii Biologii OchronaŚrodowiska AnalitykaChemiczna ześrodkówue wramachefs Chemii ChemiaKosmeceutyczna dlanauczycieli specjalność:chemia 3600 dlanauczycieliprzyrody Edytorstwa 1300 Bibliotekoznawstwa iinformacjinaukowej FilologiiPolskiej 1100 Filologii Polskiej i Klasycznej FilologiiPolskiej 1900 WP-AwKaliszu NauczaniaJęzyka PolskiegojakoObcego wzakresiegender KulturyJęzyka Polszczyznawkomunikacjizawodowej Przygotowania PedagogicznegodlaNauczycieliJęzyka PolskiegoiWiedzyoKulturze 1400 Fizyki FizykizAstronomią Archiwistyki Historyczny HistoriiiWiedzy ospołeczeństwie Ochronaizarządzaniedziedzictwem archeologicznym KomunikacjawOrganizacji 1650 CEGwGnieźnie WiedzaoSztuce zinformatyki itechnologiiinformacyjnych Matematyki i Informatyki zmatematyki Poznań zmatematyki 1250 Koszalin InformatyczneTechnologieBiznesowe SieciKomputerowe itechnologieinformacyjne 1900 ześrodkówue wramachefs 12 OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

13 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególnesemestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi Nauk Geograficznych i Geologicznych Geologii ZarządzanieŚrodowiskiem Geoinformacja Monitoring ŚrodowiskaPrzyrodniczego AdministracjiEuropejskiej Bezpieczeństwa WewnętrznegoiMiędzynarodowego dlanauczycieliwiedzyospołeczeństwie ihistoriinajnowszej SudiaPodyplomowe dlarzecznikówprasowych ześrodkówue wramachefs ześrodkówue wramachefs ześrodkówue wramachefs Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Dziennikarstwa ProgramówEuropejskich PublicRelations ReklamyiPromocji WiedzyoEuropieiIntegracjiEuropejskiej WiedzyoSkandynawii ipaństwachbałtyckich ZarządzaniaFunduszami iprojektamiuniieuropejskiej ZarządzaniaZasobamiLudzkimi 1950 zetyki 900 zetyki dlanauczycieli 1100 Pomocy PsychologicznejwDziedzinieSeksuologii Nauk Społecznych PsychologiawZarządzaniu PsychologiczneDoradztwoZawodoweiPersonalne WiedzyoKulturze MBAZarządzanie SzkołąWyższą 7400 ześrodkówue wramachefs;opłata wnoszonajednorazowo KursDokształcający wdziedzinieseksuologii OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/

14 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególne semestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi dlakandydatówna TłumaczyPrzysięgłych Interlingwistyki 700*; 1850 *opłatadlaobywatelipolskichizkrajówrozwijającychsię Językoznawstwa Negocjacyjnego 1850 Kształcenia NauczycieliJęzykaAngielskiego Kształcenia NauczycieliJęzykówRomańskich Kształcenia TłumaczyJęzykaFrancuskiego Neofilologii Pedagogiczno- -Artystyczny w Kaliszu Kształcenia TłumaczyJęzykaJapońskiego Kształcenia TłumaczyJęzykaNiemieckiego Kształcenia TłumaczyJęzykaNiemieckiegoiJęzyków Skandynawskich Kształcenia TłumaczyJęzykaRosyjskiego Kształcenia TłumaczySpecjalistycznych TłumaczeniaAudiowizualnego KursDokształcającywZakresieKonstruowaniaGierEdukacyjnychwNauczaniuJęzykówObcych *; 1900** KursDokształcającywZakresieNowych TechnologiiwNauczaniuJęzykówObcych 1200** 800*; Bibliotekoznawstwa iinformacjinaukowej Edukacja przedszkolnawreformowanymsystemie oświatowym-wstronędziecka *opłatadlastudentów, doktorantóworazpracownikówuam **opłatadlaosóbspoza UAM *opłatadlastudentów, doktorantóworazpracownikówuam **opłatadlaosóbspoza UAM PodyplomoweStudiaPedagogiczne * *OstrówWlkp. Pedagogiki PrzedszkolnejiWczesnoszkolnej wzakresienauczania PrzedmiotówEdukacjiArtystycznej HistoriaSztukiiWiedzaoKulturze ZarządzanieOchronąDóbrKultury Zarządzanie KomunikacjąiInformacjąMedialną Administracji ześrodkówuew ramachefs ześrodkówue wramachefs ObrotuNieruchomościami 2200 PrawaEuropejskiego 2250 Prawa i Administracji PrawaPracy SłużbyZagranicznej imiędzynarodowej Zintegrowane SystemyZarządzaniaNowoczesnym Przedsiębiorstwem(klasyERPII) ześrodkówuewramach EFS;opłatawnoszona jednorazowo zprawabankowego 300 opłatawnoszona jednorazowo StudiumPrawaNiemieckiego 2300 dlasłuchaczy niebędącychstudentami uprawaiadministracjiuam 14 OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

15 Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwastudiówpodyplomowych/kursu dokształcającego Wysokośćopłatysemestralnejzaposzczególne semestrystudiów(wzłotych) I II III IV V VI VII VIII uwagi AkademiaTrenera 2200 DoradztwaZawodowegoiPersonalnego 1800 EdukacjaPrzedszkolnaiOpiekanadMałymDzieckiem Gerontologii NauczaniaPoczątkowego 1300 Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 1400 Pedagogiki SpecjalnejwzakresieLogopedii Studiów Edukacyjnych PedagogikiSpecjalnej wzakresieterapiipedagogicznej ProfilaktykiSpołecznejiResocjalizacji Przedszkolna iwczesnoszkolnaedukacjaartystyczna PrzygotowaniaPedagogicznego 800 Poznań PrzygotowaniaPedagogicznego 1400 CEGwGnieźnie Seksuologii 1800 WychowaniaPrzedszkolnego ZarządzaniaOświatą 1300 ZintegrowanaEdukacja PrzedszkolnaiWczesnoszkolna dlanauczycielietyki Teologiczny Etyki Rodziny 650 Teologii Collegium Polonicum w Słubicach ZarządzanieEkologiczne Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych *; 4200** *opłatadlagrupytłumaczeniapisemnego **opłatadlagrupy tłumaczenia konferencyjnego OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2011/

16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Więcej informacji w Portalu Kandydata

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl Studia Podyplomowe Biologii Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W.Art. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych grafika użytkowa i artystyczna malarska kreacja obrazu multimedia, fotografia i rysunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy pracowników

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki.

Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki. Nowe kierunki studiów podyplomowych na UwB Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki. Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo