Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy."

Transkrypt

1 Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii Poznań, ul. Umultowska 89 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wszystkich typów szkół; program obejmuje m.in. bloki tematyczne: biologia komórki i histologia; biologia molekularna (biochemia, genetyka, wirusologia); mikrobiologia i immunologia; taksonomia grzybów, roślini zwierząt; osobliwość gatunkowa człowieka; bioenergetyka żywych układów; biologia rozwoju i fizjologia; ekologia i ochrona środowiska; aktualne problemy ewolucjonizmu; nowe techniki (kultury in vitro, inżynieria genetyczna i biotechnologia oraz techniki multimedialne); metodyka nauczania, ćwiczenia terenowe; zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Kasprzyk dla Nauczycieli Specjalność: Chemia Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , , fax Charakterystyka: studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, uczących chemii lub zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania chemii; studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z chemii nieorganicznej i organicznej, chemii środowiska, dydaktyki chemii z elementami informatyki i jej wykorzystaniem w nauczaniu chemii, chemii analitycznej oraz bloku pedagogicznego (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty komputerowe). Kierownik studiów: prof. dr hab. Lechosław Łomozik dla Nauczycieli Przyrody Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , , fax Charakterystyka: studia dla osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie i zamierzających uczyć przyrody w szkole podstawowej; studia realizowane są systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych i obejmują zajęcia z podstaw chemii, biologii, geografii, fizyki technologii informatycznej oraz bloku dydaktycznego. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn

2 Chemii Kosmeceutycznej Wydział Chemii Poznań, ul. Grunwaldzka 6 tel , Charakterystyka: studia mają charakter doskonalący, prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy mają za zadanie przekazać aktualną wiedzę dotyczącą produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania w celach leczniczych; studia przeznaczone są dla osób pracujących w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, aptekach oraz pragnących uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie; duży nacisk kładzie się na rozwój najbardziej aktualnych kierunków syntez i analiz o dużym znaczeniu aplikacyjnym. Kierownik studiów: prof. UAM. dr hab. Izabela Nowak Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są przede wszystkim dla bibliotekarzy szkolnych i osób pracujących w bibliotekach publicznych; w programie studiów uwzględnia się zajęcia nt. współczesnej literatury i filmu oraz literatury dla dzieci i młodzieży; przewidziano również wy-kłady i ćwiczenia z zakresu technologii informacyjnych, co pozwala też podnosić kwalifikacje bibliotekarzy już pracujących zawodowo. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis Edytorstwa Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel Charakterystyka: studia skierowane są do absolwentów uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwachi redakcjach czasopism; wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress; zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich. Kierownik studiów: dr Bogdan Hojdis w zakresie Języka Polskiego jako Obcego Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel , fax Charakterystyka: studia są ofertą dydaktyczną kierowaną do absolwentów studiów humanistycznych (np. filologia, historia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika, socjologia), którzy przejawiając zainteresowania filologiczne, pragnęliby posiąść umiejętności i nabyć uprawnienia donauczania polszczyzny obcokrajowców i osoby wywodzące się ze środowisk polonijnych bądź to w placówkach działających w Polsce, bądź to w ośrodkach polonistycznych poza granicami kraju; program zawiera trzy bloki tematyczne: dydaktyczny, lingwistyczny, kulturowy. Kierownik studiów: dr Jacek Lisowski Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznań, ul. Fredry 10 tel

3 Charakterystyka: studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego; program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej,wiedzę o współczesnym języku polskim, historię języka polskiego, teorię literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodykę nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Agnieszka Kwiatkowska Fizyki z Astronomią Wydział Fizyki Poznań, ul. Umultowska 85 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, ubiegających się o uprawnienia do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół; program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: mechaniki; termodynamiki; dydaktyki fizyki; optyki; fizyki kwantowej, jądrowej, atomowej, cząsteczkowej, fazy skondensowanej; astronomii z astrofizyką; elektryczności i magnetyzmu; matematyki. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Błaszak Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: studia mają charakter doskonalący w zawodzie nauczyciela, umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do nauczania i prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu (historii lub wiedzy o społeczeństwie); zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Violetta Julkowska Wiedza o Sztuce Wydział Historyczny Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia adresowane są do przyszłych kuratorów, krytyków sztuki oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych, głównie z gimnazjów i liceów, ale także do wszystkich zainteresowanych problemami historii sztuki i współczesnej kultury plastycznej; głównym celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką sztuk plastycznych oraz architektury i urbanistyki, począwszy od ich historii, poprzez zagadnienia ich analizy i interpretacji, do kwestii funkcjonowania artystycznych systemów i instytucji; profile kształcenia: kuratorski, turystyka kulturowa, koneserstwo i wiedza o rynku antykwarystycznym, zarządzanie ochroną i rozwojem historycznych obszarów zurbanizowanych, edukacyjny. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel praktyczne przygotowanie absolwentów nie tylko od strony prawnej i administracyjnej, ale także pokazanie im podstaw doktryny konserwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliżenie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzic-twa archeologicznego oraz

4 zachęcenia do aktywnego zarządzania tymi zasobami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Janusz Czebreszuk (2 semestry teoretyczne + 1 semestr praktyczny) Archiwistyki Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są dla archiwistów różnych instytucji i urzędów (m.in. samorządowych) oraz osób, które na co dzień zajmują się zarządzaniem dokumentacją i archiwizowaniem danych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski Wiedzy o Rosji i Obszarze Postradzieckim Wydział Historyczny Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 198 tel Charakterystyka: Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na kraje byłego ZSRR. Studia rozwijają kompetencje językowe w zakresie swobodnego posługiwania się językiem rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa polityczno-gospodarczego, kształtują kompleksowy obraz krajów postradzieckich oparty o wiedzę naukową. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz Bałkanistyczne Wydział Historyczny Poznań, ul. Święty Marcin 78 tel Charakterystyka: Zadaniem Studiów jest pogłębianie wiedzy na temat współczesnej sytuacji politycznej i językowej państw regionu bałkańskiego oraz zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianą problematyką, dotyczącą kultur tego regionu. Studia skierowane są głównie do obecnych lub przyszłych badaczy Bałkanów, dziennikarzy, publicystów, ludzi biznesu oraz przedstawicieli branży turystycznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski z Matematyki Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniempedagogicznym; ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Katulska z Informatyki i Technologii Informacyjnych Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym; ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania informatyki w szkole; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc

5 Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne Wydział Matematyki i Informatyki Poznań, ul. Umultowska 87 tel , fax Charakterystyka: studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie sieci komputerowychi usług internetowych, adresowane są m.in. do opiekunów szkolnych pracowni komputerowych; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kierownik studiów: dr Anna Ren-Kurc Geografii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Dzięgielowa 27 tel Charakterystyka: studia o charakterze doskonalącym, przeznaczone dla absolwentów studiów geograficznych. Kierownik studiów: dr Iwona Piotrowska Geologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Maków Polnych 16 tel , , fax Charakterystyka: studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: metod badań minerałów i skał; geologii złóż; zasobów i ujęć wód podziemnych; geologii inżynierskiej; prawa geologicznego i górniczego; map geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i sozologicznych. Kierownik studiów: dr Katarzyna Skolasińska Zarządzanie Środowiskiem Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań, ul. Maków Polnych 16 tel , fax dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności pracownikom służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje o te zagadnienia; program zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: prawa administracyjnego, głównych problemów zarządzania środowiskiem, podstaw monitoringu środowiska; elementów środowiska, systemów przyrodniczych, ochronyśrodowiska w działalności inwestycyjnej, aspektów ekonomicznych i społecznych zarządzania środowiskiem. Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i meto-dycznej potrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół; w programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie;prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia

6 integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner Dziennikarstwa dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej przy wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej; program zawiera blok przedmiotów, na które składają się m.in.: prawo prasowei autorskie; techniki przekazu treści; prasoznawstwo; gatunki dziennikarskie; dziennikarstwo radiowe; dziennikarstwo telewizyjne; felieton; prasoznawstwo; publicystyka; reportaż; komentarz; styl i kultura języka polskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Adamczyk Public Relations Charakterystyka: studia adresowane są do animatorów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników służb informacyjnych szczególnie administracji samorządoweji państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, służb PR odpowiedzialnych za marketing komunalny, lokalnych działaczy kultury i pracowników placówek kulturalnych, animatorów życia sportowego, działaczy partii politycznych; celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia działalności promocyjnej instytucji i firm działających na wolnym rynku. Kierownik studiów: dr Marzena Barańska Reklamy i Promocji wykreowanie profesjonalistów, którzy w oparciu o zdobytąwiedzę i umiejętności będą pełnili funkcję koordynatorów działań reklamowych i marketingowych; na program studiów składają się m.in. przedmioty: marketing; promocja; public relations; badania marketingowe; socjologia komunikowania; wizualizacja; kampanie reklamowe; technikireklamy; techniki poligraficzne; reklama polityczna; negocjacje; psychologia zachowań konsumenckich; prawo prasowe; ochrona własności intelektualnej; prawo reklamy. Kierownik studiów: dr Krzysztof Borowczyk Rzeczników Prasowych Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcję rzecznika prasowego, konsultanta ds. mediów lub przygotowujących się do niej; absolwent otrzyma przygotowanie

7 dziennikarskie pozwalające w sposób sprawny wypowiadać się na piśmie, występować przed mikrofonem radia i kamerą telewizyjną; zostanie on także wyposażony w wiedzę m.in. o prasoznawstwie, warsztacie i języku dziennikarskim, psychologii komunikowania, prawie prasowym i autorskim, systemie politycznym RP oraz zasadach prowadzenia kampanii medialnej. Kierownik studiów: dr Dorota Piontek Programów Europejskich Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE; plan studiów obejmuje następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce;administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; proceduryzamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska-Maszner Administracji Europejskiej Charakterystyka: celem studium jest dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględ- nieniem funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej); z uwagi na zróżnicowane zainteresowania i potrzeby kandydatów, plan nauczania zakłada pogłębione studia z zakresu specjalności: administracja publiczna w Polsce i UE; studium umożliwia słuchaczom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu wielu dziedzin doty- czących funkcjonowania UE, a szcze- gólnie finansów i polityki strukturalnej UE, w tym administracji publicznej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Zbigniew Czachór Zarządzania Funduszami i Projektami UE Charakterystyka: studia mają na celu dostarczenie i pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pozyskiwania środków finansowych z UE; każdyz uczestników na zakończenie studiów przygotowuje wybrany przez siebie projekt wraz z jego uzasadnieniem merytorycznym i planem finansowym; słuchaczom studiów wykładowcy zapre-zentują wiele programów pomocowych UE dla Polski wraz z instruktażem dotyczącym prawidłowego wypełniania aplikacji umożliwiającej przyznanie środków finansowych. Kierownik studiów: dr Tomasz Szymczyński

8 Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych tel , fax pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej i liderów organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Michalska Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Wydział Nauk Społecznych tel , fax uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej, interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, nabycie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwaniasię specyficznymi metodami i narzędziami diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Beisert Psychologia w Zarządzaniu Wydział Nauk Społecznych tel , fax umożliwienie słuchaczom zdobycia systematycznej wiedzy dotyczącej następującej problematyki: psychologiczne aspekty zarządzania firmą i kadrami, metody badania opinii oraz nabycie umiejętności praktycznych z negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne Wydział Nauk Społecznych tel , fax Charakterystyka: celem nauki jest przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli doradcy zawodowego poprzez pogłębianie i zdobycie systematycznej wiedzy dotyczącej procesów psychologicznych, społecznych, etycznych, ekonomicznych i prawnych związanych z dostosowaniem zawodowym, doradzaniem, edukacją zawodową oraz rynkiem pracy w Polsce i UE, zdobycie umiejętności praktycznych związanych z procesem doradzania. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Strykowska Wiedzy o Kulturze Wydział Nauk Społecznych tel , fax Charakterystyka: celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, w tym współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego oraz kultury artystycznej i polityki, komunikacyjnych zagadnień rynku sztuki, public relations, reklamy i promocji.

9 Kierownik studiów: dr Rafał Koschany Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , Charakterystyka: studia przeznaczone są dla nauczycieli języka angielskiego pragnących doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, jak również dla absolwentów kierunków filologia angielska oraz innych, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania języka angielskiego. Kierownik studiów: dr Jacek Rysiewicz Termin rozpoczęcia: kwiecień 2010 r. Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia przeznaczone sà dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego oraz zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński tel Charakterystyka: studia skierowane są do osób: 1) legitymujących się dyplomem studiów wyższych w zakresie filologii rosyjskiej i posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz władających językiem rosyjskim na poziomie zaawansowanym; 2) zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych; 3) ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego (nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany); studia umożliwią słuchaczom podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego; absolwent będzie posiadał znacznie poszerzoną wiedzę o współczesnym języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej oraz o metodyce nauczania języka rosyjskiego. Kierownik studiów: dr Wojciech Kamiński Termin rozpoczęcia: wrzesień 2009 r. Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Wydział Neofilologii Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198 tel przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Kierownik studiów: dr Hanka Błaszkowska dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego Wydział Neofilologii Poznań, Al. Niepodległości 4 Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich Wydział Neofilologii

10 Poznań, al. Niepodległości 4 tel , , Charakterystyka: studia mają na celu przyswojenie przez słuchaczy umiejętności translatorskich,które pozwoliłyby uzyskać specjalizacje tłumaczenia konferencyjnego. Kierownik studiów: dr Karolina Kęsicka Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , przekazanie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza języka francuskiego. Kierownik studiów: dr Barbara Walkiewicz Tłumaczenia Środowiskowego Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel , Charakterystyka: studia powstają z myślą o absolwentach anglistycznych studiów licencjackichlub magisterskich oraz o absolwentach (z udokumentowaną znajomością języka angielskiego) innych studiów wyższych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracyw charakterze tłumacza środowiskowego, czyli na potrzeby np. polskich imigrantów w krajach anglojęzycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Alicja Pisarska dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia powstały z myślą o absolwentach kierunków filologicznych, prawniczychoraz innych kierunków, posiadających bardzo dobrą znajomość języka obcego, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego oraz tłumacza tekstów specjalistycznych na potrzeby sądów, prokuratur i policji; oferta językowa:przekład angielsko-polski i polsko-angielski, przekład chińsko-polski i polsko chiński, przekład niemiecko-polski i polsko- niemiecki, przekład francusko-polski i polsko-francuski, przekład hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański, przekład rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Kierownik studiów: dr Aleksandra Matulewska Czas trwania: 4 semestry Interlingwistyki Wydział Neofilologii Poznań, al. Niepodległości 4 tel Charakterystyka: studia mają międzynarodowy charakter: wykładowcy i studenci pochodzą z różnych krajów; spotkania odbywają się raz w semestrze; słuchacze w międzyczasie studiują w domu i konsultują się z wykładowcami przez Internet; językiem wykładowym jest esperanto. Kierownik studiów: dr hab. Ilona Koutny Czas trwania: 6 semestrów Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego Wydział Neofilologii Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 198 tel

11 Charakterystyka: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza języka japońskiego, poprzez wykształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik tłumaczenia profesjonalnego, jak również poszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka japońskiego oraz wiedzy specjalistycznej na temat Japonii. Duży nacisk zostanie położony na zagadnienia prawne, ekonomiczne oraz kwestie związane z japońskimi systemami zarządzania produkcją. Kierownik studiów: dr Maciej Kanert Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Poznań, ul. Międzychodzka 5 tel./fax Charakterystyka: program szkoły obejmuje nauczanie: tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego w programie polsko-angielskim lub polsko-niemieckim w zależności od zainteresowania kandydata; lektorat języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania w obu programach. Kierownik studiów: dr Witold Skowroński Czas trwania: 4 semestry Administracji Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel , fax Charakterystyka: studia kierowane są do pracowników administracji publicznej bez względu nakierunek ukończonych studiów wyższych; przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić swąwiedzę o problematykę prawną, a przede wszystkim o umiejętność posługiwania się podstawowymi instrumentami prawnymi koniecznymi w działalności administracji publicznej i prywatnej, z uwzględnieniem niektórych aspektów natury pozaprawnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Krystyna Wojtczak Prawa Pracy Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel fax Charakterystyka: problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innychustaw dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych; zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny lub Sąd Okręgowy w Poznaniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy). Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Niedbała Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel fax Charakterystyka: program studiów ma za zadanie pogłębienie wiedzy z zakresu prawa europejskiego z głównym naciskiem na: prawo materialne; dyskusję nad problematyką harmonizacji prawa i wpływem prawa europejskiego na prawo wewnętrzne; przygotowanie absolwentów do praktycznego stosowania prawa europejskiego, udział w procesach legislacyjnych i przygotowywaniu aktów prawa miejscowego zgodnych z prawem Wspólnoty Europejskiej; przygotowaniedo pracy w administracji państwowej i sądownictwie. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Kępiński

12 Obrotu Nieruchomościami Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (studia magisterskie, inżynierskie oraz licencjackie); celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nierucho- mościami. Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak Służby Zagranicznej i Międzynarodowej Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel , Charakterstyka: studia skierowane są do osób planujących podjąć pracę zarówno w zagranicznejsłużbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak również w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach polskich oraz koncernach międzynarodowych; zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych UAM, a także przez zawodowych dyplomatów, funkcjonujących w polskiej służbie zagranicznej, jak i pracowników MSZ. Kierownik studiów: dr Aleksander Kosicki Kryminalistycznej Problematyki Współczesnej Zorganizowanej Przestępczości Ekonomiczno-Finansowej Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel zapoznanie słuchaczy z prawidłowym algorytmem działań ekonomiczno-finansowych, które w Polsce stanowią najczęściej przedmiot zamachu przestępczego; prezentowane są m.in. karno-materialne unormowania przestępstw ekonomiczno-finansowych, sposoby zapobiegania im, a także środki oraz okoliczności ujawniania i dowodzenia przestępstw ekonomiczno-finansowych; studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w organach nadzoru, kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Urzędy Skarbowe, NIK, Urzędy Celne, Policja, prokuratury itp.) pragnących uzyskać lub pogłębić wiedzę nt. problematyki współczesnejzorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II) Wydział Prawa i Administracji Poznań, ul. Święty Marcin 90 tel Charakterystyka: studia adresowane są do osób użytkujących w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, pracowników firm wdrażających takie systemy oraz wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w wy- żej wymienionych podmiotach, szczególnie do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ekonomicznych; studia oparte są na systemie Microsoft Dynamics AX. Kierownik studiów: dr Michał Flieger Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

13 tel , Charakterystyka: zajęcia obejmują blok przedmiotów medycznych, językowych, psychologicznych,pedagogicznych i ściśle logopedycznych; studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik Czas trwania: 4 semestry Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna tel Charakterystyka: Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zdaniem jest stwarzanie warunków rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacz Studiów otrzyma wszechstronna wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole na poziomie klas I-III. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy Seksuologii Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 tel Charakterystyka: studia przygotowują słuchaczy na diagnostyki seksuologicznej, pracy poradniczej, terapeutycznej, edukacyjnej i w zakresie promocji zdrowia seksualnego; celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji słuchaczy po kierunkach uniwersyteckich i medycznych, którzy uzyskują dodatkową specjalistyczną wiedzę seksuologiczną, co pozwala im na wykorzystanie nowych umiejętności w ramach zawodu podstawowego; absolwenci studiów mogą ubiegać się w trybie uproszczonym o certyfikaty specjalisty seksuologa lub doradcy małżeńskiego/rodzinnego, nadawane przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Kierownik studiów: prof. dr hab. Lechosław Gapik Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej tel Charakterystyka: studia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się, wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, ukierunkowane do dalszego samo- kształcenia. Kierownik studiów: prof. dr hab. Władysław Dykcik Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami tel Charakterystyka: studia mają na celu przygotowanie nauczycieli i wychowaw-

14 ców do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach szkolnictwa integracyjnego; zakłada się przygotowanie pedagogów do pracy w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych pracy integracyjnej. Kierownik studiów: dr Jolanta Lausch-Żuk Pedagogiki Specjalnej w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tel Charakterystyka: studia mają na celu przygotowanie nauczycieli, wychowawców i terapeutów do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; absolwenci zdobędą kompetencje do pracyz osobami wszystkich stopni i postaci klinicznych niepełnosprawności intelektualnej we wszystkich okresach rozwojowych w placówkach edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych i innych specjalistycznych ośrodkach. Kierownik studiów: dr Jolanta Lausch-Żuk Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej tel Charakterystyka: studia przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, przede wszystkim pedagogów, którzy zamierzają zdobyć specjalistyczne kwalifikacje zawodowe w zakresie pracyopiekuńczej i wychowawczej; ukończenie studiów daje przygotowanie wraz z uprawnieniami dopracy w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak: pogotowie opiekuńcze, domdziecka, rodzinny dom dziecka, internat, świetlica. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Muszyńska Zarządzanie Oświatą tel Charakterystyka: zadaniem studiów jest pomoc w przygotowaniu dyrektorów przedszkoli, szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a także pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznegodo prawidłowej realizacji ich ról zawodowych w polskim systemie oświaty po jego reformie; ukończenie studiów jest spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty przez ministra resortu. Kierownik studiów: prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji tel Charakterystyka: studia adresowane są do kuratorów sądowych, pedagogów i wychowawców pracujących w zakładach poprawczych i wychowawczych oraz wolontariuszy pragnących zajmować się problematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej; program studiów obejmuje problematykę etiologii współczesnych zjawisk przestępczych i problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych i prawnych podstaw resocjalizacji oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktyczno-resocjalizacyjnego. Kierownik studiów: prof. dr hab. Wiesław Ambrozik

15 Penitencjarystyki tel Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni, którzy ukończyli szkołę oficerską dla służby więziennej i pracują bądź zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowniczym; celem studiów jest przekazanie im niezbędnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu penitencjarystyki i zarządzania placówkami więziennictwa. Kierownik studiów: prof. dr hab. Piotr Stępniak Zasady naboru: rekrutacja wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Warszawie Wychowania Przedszkolnego tel , Charakterystyka: studia kierowane są do absolwentów pedagogiki z zakresu różnych specjalności oraz do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne; studia mają charakter kwalifikacyjny; celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy Nauczania Początkowego tel , Charakterystyka: studia kierowane są do absolwentów pedagogiki z zakresu różnych specjalności oraz do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne; studia mają charakter kwalifikacyjny; ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zintegrowanych zajęć z dziećmi w klasach I, II, III, a więc w ramach edukacji elementarnej. Kierownik studiów: prof. dr hab. Maria Burtowy Gerontologii tel pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnychdo rozwiązania problemów środowiska osób starszych. Kierownik studiów: dr n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska Doradztwa Zawodowego i Personalnego tel , Charakterystyka: studia przygotowują do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego lub personalnego; absolwenci zdobędą kompetencje do świadczenia usług doradczych zarówno w zakresie doradztwa zawodowego w szkole, jak i w zakresie aktywizacji bezrobotnych i rekwalifikacji; program obejmuje także zagadnienia związane z doradztwem personalnym i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik

16 Akademia Trenera" Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 tel Charakterystyka: Oferta adresowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym, które chcą zdobyć zawód trenera. Adresatami są: pracownicy działów szkoleń, wewnętrzni lub samodzielni trenerzy i szkoleniowcy, pracownicy firm szkoleniowych, nauczyciele, wykładowcy akademiccy oraz inne osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z grupą. Kierownik studiów: prof. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik Czas trwania: dwa semestry Termin rozpoczęcia: październik 2009 Przygotowania Pedagogicznego Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 tel Charakterystyka: Studia oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych (niezbędnych zarówno w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli kształcenia) z uwzględnieniem różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych procesu nauczania. Kierownik studiów: dr Agnieszka Cybal-Michalska Czas trwania: trzy semestry Termin rozpoczęcia: październik 2009 Teologii Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel , fax Charakterystyka: studia dają specjalizację w zakresie teologii; ukończenie studiów jest warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego z teologii; studia spełniają wymogi zaocznych studiów doktoranckich. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki Czas trwania: 8 semestrów Rodziny Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel , fax przekazanie wiedzy o płciowości człowieka, jego płodności, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego; absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu przy-gotowania do życia w rodzinie. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki Czas trwania: 4 semestry Pedagogiczne dla Teologów Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel , fax rozwijanie kwalifikacji pedagogicznych absolwentów teologii i przygotowanie słuchaczy do podejmowania procedur awansu zawodowego nauczyciela; studia poszerzają umiejętności dotyczące procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod twórczego myślenia oraz pomagają w nabyciu zdolności diagnozowania sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie

17 nauczania i wychowania oraz dają umiejętność postępowania psychokorekcyjnego (zagadnienia z oligofrenopedagogiki). Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki Czas trwania: 2 lub 3 semestry Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel , fax przybliżenie fundamentalnych zagadnień i pojęć teologiiumożliwiających poznanie chrześcijaństwa; studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni,którzy są zainteresowani teologią, a nie mają czasu lub możliwości podjęcia pełnych studiówteologicznych, w szczególności dla członków organizacji i ruchów kościelnych, jak również dziennikarzy, pracowników mediów, specjalistów w zakresie reklamy i marketingu oraz innych osób poszukujących głębszego poznania chrześcijaństwa. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Adam Przybecki dla Nauczycieli Etyki Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel Charakterystyka: Celem studiów o charakterze kwalifikacyjnym jest przygotowanie osób, które pragną podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Przeznaczone są one dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, Adresatami Studiów są osoby pragnące uzyskać przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) z etyki zgodnie z zakresem podstawy programowej określonej przez ministra właściwego ds. oświaty. Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu etyki, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę. Będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu etyki. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy etycznej do konkretnych sfer życia. Powinien także potrafić w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Etyki Wydział Teologiczny Poznań, ul. Wieżowa 2/4 tel Charakterystyka: Celem Studiów jest merytoryczne przedstawienie głównych narzędzi etycznych w postaci ogólnych koncepcji etyki, celów i sensów ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość ma służyć wskazaniu instrumentarium oraz możliwości jego aplikacji w życiu. Służy zatem także wzbudzeniu własnej, zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w

18 sposób kompetentny problematyki etycznej i wdrażania jej w swoich miejscach pracy. Adresatami studiów są osoby, które w praktyce zawodowej (np. biznesowej, medycznej, medialnej, społecznej i politycznej, a także naukowej) spotykają się z dylematami etycznymi. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy etycznej do konkretnych sfer życia. Powinien także potrafić w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją. Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Filologii Polskiej Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30 tel Charakterystyka: studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów innych kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego; program studiów obejmuje m.in. wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, wiedzę o współczesnym języku polskim, historię języka polskiego, teorię literatury z poetyką i analizą dzieła literackiego, metodykę nauczania literatury polskiej i języka polskiego. Kierownik studiów: dr Piotr Łuszczykiewicz Edukacja Przedszkolna w Reformowanym Systemie Oświatowym w Stronę Dziecka Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30 tel , fax Charakterystyka: studia umożliwiają zdobycie i podwyższenie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola; obejmują zatem problematykę traktującą o podstawach pracy z dzieckiem w tym przedziale wiekowym, poprzez realizację treści programowych słuchacz poznaje współczesne tendencje edukacji przedszkolnej. Kierownik studiów: dr Marianna Styczyńska Podyplomowe Studia Pedagogiczne Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Kalisz, ul. Nowy Świat 28/30 tel Charakterystyka: studia przygotowują do nabycia kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym i społecznym, (związanych z umiejętnością rozpoznawania potrzeb uczniów oraz zdolnością do współpracy w relacjach międzyludzkich oraz prakseologicznym wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych. Kierownik studiów: prof. dr hab. Marian Walczak Zarządzanie Ekologiczne Collegium Polonicum w Słubicach Słubice, ul. Kościuszki 1 tel , fax Charakterystyka: studia realizowane wspólnie przez UAM w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą; oferta kierowana jest przede wszystkim do osób pracujących w administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli lub przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z ochroną środowiska; absolwenci studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska w ekonomii, prawa i zarządzania, na-

19 bywają nowe kompetencje i umacniają swoją pozycję zawodową. Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak Administracji Europejskiej Collegium Polonicum w Słubicach Słubice, ul. Kościuszki 1 Charakterystyka: studia prowadzone przez UAM w Poznaniu; program studiów powinien zainteresować w szczególności pracowników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z procesem przystąpienia Polski do struktur UE; języki wykładowe to polski i niemiecki. Kierownik studiów: dr Cezary Trosiak Programów Europejskich Collegium Polonicum w Słubicach Słubice, ul. Kościuszki 1 Charakterystyka: studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie pozyskiwania i dysponowania funduszami UE; plan studiów obejmuje zagadnienia: polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracjai kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem; projekty inwestycyjne finansowane z EFRR; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska- Maszner dla Liderów Samorządowych Collegium Polonicum w Słubicach Słubice, ul. Kościuszki 1 Charakterystyka: studia adresowane są do animatorów życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz do pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym do działaczy samorządów gminnych, organów politycznych szczebla samorządowego, działaczy partii politycznych, przyszłych polityków, pracowników tzw. trzeciego sektora, rzeczników prasowych i in.; program studiów obejmuje m.in. następujące moduły: podstawy wiedzy o funkcjonowaniu organów państwowych, konteksty działalności lidera, kształcenie i rozwijanie umiejętności praktycznych lidera, różne wymiary zarządzania. Kierownik studiów: dr Magdalena Musiał-Karg dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej Collegium Polonicum w Słubicach Słubice, ul. Kościuszki 1

20 uaktualnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznejpotrzebnej nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół; w programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia: dydaktyka wiedzy o społeczeństwie; prawne podstawy funkcjonowania oświaty; aktywne metody nauczania; encyklopedia prawa; podstawy psychologii dla nauczycieli; międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze; ekonomia; współczesna myśl polityczna; współczesne systemy polityczne; system polityczny RP; historia integracji europejskiej; prawo i instytucje europejskie; wybrane problemy życia w rodzinie; protokół dyplomatyczny. Kierownik studiów: dr Artur Wejkszner Programów Europejskich Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej 1. Collegium Polonicum w Słubicach, ul. T. Kościuszki 1 2. Ośrodek Zamiejscowy UAM w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 10 Charakterystyka: Celem Studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o funduszach UE, a także rozwijanie umiejętności pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania nimi. Na plan Studium składają się m.in.: następujące zagadnienia: Polityka spójności UE w latach ; programowanie rozwoju regionalnego w Polsce; administracja i kontrola zarządzania środkami finansowymi UE; zasady strategicznego planowania i zarządzania projektem (metoda aktywnego planowania strategii, harmonogramonowanie, metoda ścieżki krytycznej, matryca logiczna); projekty inwestycyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; przygotowanie wniosku aplikacyjnego na projekt inwestycyjny; procedury zamówień publicznych; projekty dla przedsiębiorstw; projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich; programy dla organizacji pozarządowych. Kierownik studiów: dr Beata Przybylska- Maszner Czas trwania: dwa semestry Termin rozpoczęcia: październik 2009 Przygotowania Pedagogicznego zajęcia prowadzone w Collegium Europaeum Gnesnense Gniezno, ul. Józefa Kostrzewskiego 5-7 tel , Charakterystyka: Studia oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty. Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły. Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych (niezbędnych zarówno w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli kształcenia) z uwzględnieniem różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych procesu nauczania. Kierownik studiów: dr Agnieszka Cybal-Michalska Czas trwania: trzy semestry Termin rozpoczęcia: październik 2009

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1 Dział Nauczania: tel. 061 829 44 29 www.amu.edu.pl Studia Podyplomowe Biologii Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty FRNjaRIhxay 0,yhshD30NRcjG,@h b3gjrah7cnnc shtn$ic,ynw,@

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 44/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały nr 337/2015/2016 Senatu UAM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybów oraz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Dydaktyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki.

Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki. Nowe kierunki studiów podyplomowych na UwB Sześć nowych propozycji znalazło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku na nowy rok akademicki. Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI GIMNAZJALISTO! W roku szkolnym 2017/18 oferujemy Ci 6 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Wydziału Administracji ul. Daszyńskiego 17; tel. (0 23) 692 98 25 do 28, 692 15 54 fax (0 23) 691 90 17 e-mail: wydzial.administracji@ah.edu.pl - studia I stopnia 400 zł z opłaty

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda

STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda STUDIUM PODYPLOMOWE Przyroda UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Nauk Geograficznych 2007-2009 Rada Programowa: Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. ElŜbieta Szkurłat Członkowie - dr Maria Kucharska, mgr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku PIERSZEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo